Späť na Vyhľadávanie

Judikatúra - NS, ÚS,... – Krajský súd v Bratislave – Rok 2013

DátumSpisová značka URL
01.01.2013 KSBA 3 CoZm 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoZm12/2012
02.01.2013 KSBA 3 CoZm 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoZm13/2012
02.01.2013 KSBA 5 Co 676/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co676/2012
02.01.2013 KSBA 5 Co 630/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co630/2012
02.01.2013 KSBA 8 Sd 100/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd100/2012
06.01.2013 KSBA 3 Cob 367/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob367/2012
06.01.2013 KSBA 1 Cob 466/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob466/2012
06.01.2013 KSBA 2 S 282/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S282/2012
07.01.2013 KSBA 8 Scud 9/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud9/2011
07.01.2013 KSBA 8 Scud 46/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud46/2010
07.01.2013 KSBA 14 Co 668/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co668/2012
07.01.2013 KSBA 6 S 2321/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S2321/2012
07.01.2013 KSBA 14 Co 669/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co669/2012
08.01.2013 KSBA 14 Co 3/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co3/2013
08.01.2013 KSBA 3 S 126/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S126/2011
08.01.2013 KSBA 14 Co 408/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co408/2011
08.01.2013 KSBA 8 Sd 61/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd61/2010
09.01.2013 KSBA 22 CoE 406/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE406/2012
09.01.2013 KSBA 9 Co 60/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co60/2012
09.01.2013 KSBA 20 CoE 276/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoE276/2011
09.01.2013 KSBA 11 CoP 5/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP5/2013
09.01.2013 KSBA 2 S 327/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S327/2010
09.01.2013 KSBA 22 CoE 418/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE418/2012
09.01.2013 KSBA 2 S 102/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S102/2011
10.01.2013 KSBA 20 CoE 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoE5/2012
10.01.2013 KSBA 1 S 16/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S16/2012
10.01.2013 KSBA 1 S 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S15/2012
10.01.2013 KSBA 11 CoP 292/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP292/2012
10.01.2013 KSBA 1 S 1504/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S1504/2012
10.01.2013 KSBA 1 S 2537/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S2537/2012
10.01.2013 KSBA 1 S 188/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S188/2011
10.01.2013 KSBA 1 S 177/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S177/2011
10.01.2013 KSBA 1 S 189/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S189/2011
11.01.2013 KSBA 6 S 2328/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S2328/2012
13.01.2013 KSBA 3 Cob 480/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob480/2012
14.01.2013 KSBA 6 Co 422/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co422/2012
14.01.2013 KSBA 6 Co 572/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co572/2012
14.01.2013 KSBA 6 Co 284/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co284/2012
14.01.2013 KSBA 2 Cob 38/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob38/2012
14.01.2013 KSBA 6 Co 583/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co583/2012
14.01.2013 KSBA 8 Sd 37/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd37/2011
14.01.2013 KSBA 8 Scud 30/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud30/2011
14.01.2013 KSBA 6 CoPr 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6CoPr4/2012
14.01.2013 KSBA 5 S 30/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S30/2012
14.01.2013 KSBA 8 Scud 12/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud12/2011
14.01.2013 KSBA 11 CoP 585/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP585/2012
15.01.2013 KSBA 2 Cob 21/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob21/2012
15.01.2013 KSBA 21 CoE 371/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/21CoE371/2012
15.01.2013 KSBA 11 CoP 288/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP288/2012
15.01.2013 KSBA 11 CoP 247/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP247/2012
15.01.2013 KSBA 8 Scud 2/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud2/2011
15.01.2013 KSBA 3 S 229/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S229/2010
15.01.2013 KSBA 2 Cob 253/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob253/2011
15.01.2013 KSBA 2 Cob 419/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob419/2012
15.01.2013 KSBA 5 Sd 161/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd161/2012
15.01.2013 KSBA 5 S 28/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S28/2012
15.01.2013 KSBA 11 CoP 547/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP547/2012
15.01.2013 KSBA 11 CoP 304/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP304/2012
15.01.2013 KSBA 11 CoP 563/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP563/2012
15.01.2013 KSBA 11 CoP 234/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP234/2012
15.01.2013 KSBA 11 CoP 253/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP253/2012
15.01.2013 KSBA 8 Sd 92/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd92/2010
15.01.2013 KSBA 5 S 190/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S190/2012
15.01.2013 KSBA 4 Co 47/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co47/2011
15.01.2013 KSBA 21 CoE 381/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/21CoE381/2012
15.01.2013 KSBA 3 To 149/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3To149/2012
15.01.2013 KSBA 3 Cob 146/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob146/2012
15.01.2013 KSBA 2 Cob 474/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob474/2012
15.01.2013 KSBA 14 Co 395/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co395/2012
15.01.2013 KSBA 11 CoP 251/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP251/2012
15.01.2013 KSBA 11 CoP 262/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP262/2012
15.01.2013 KSBA 5 S 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S19/2012
15.01.2013 KSBA 11 CoP 226/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP226/2012
15.01.2013 KSBA 8 Co 342/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co342/2012
16.01.2013 KSBA 1 Cob 305/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob305/2011
16.01.2013 KSBA 5 Sd 181/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd181/2012
16.01.2013 KSBA 5 Sd 132/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd132/2012
16.01.2013 KSBA 9 Co 326/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co326/2010
16.01.2013 KSBA 2 Co 4/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co4/2013
16.01.2013 KSBA 11 CoP 3/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP3/2013
16.01.2013 KSBA 2 S 81/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S81/2012
16.01.2013 KSBA 2 S 52/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S52/2012
16.01.2013 KSBA 2 S 200/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S200/2012
16.01.2013 KSBA 20 CoE 455/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoE455/2011
16.01.2013 KSBA 5 Sd 172/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd172/2012
16.01.2013 KSBA 20 CoP 61/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP61/2012
16.01.2013 KSBA 2 S 301/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S301/2012
16.01.2013 KSBA 4 Co 78/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co78/2012
16.01.2013 KSBA 22 CoE 357/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE357/2012
16.01.2013 KSBA 3 Cob 493/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob493/2012
16.01.2013 KSBA 2 Co 350/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co350/2011
16.01.2013 KSBA 9 Co 655/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co655/2012
16.01.2013 KSBA 2 S 44/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S44/2012
17.01.2013 KSBA 9 Co 242/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co242/2011
17.01.2013 KSBA 9 Co 2/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co2/2013
17.01.2013 KSBA 11 CoP 558/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP558/2012
17.01.2013 KSBA 20 CoE 95/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoE95/2012
17.01.2013 KSBA 1 S 31/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S31/2011
17.01.2013 KSBA 9 Co 158/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co158/2011
17.01.2013 KSBA 9 Co 172/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co172/2011
17.01.2013 KSBA 1 S 164/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S164/2012
17.01.2013 KSBA 20 CoP 3/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP3/2013
17.01.2013 KSBA 11 CoP 616/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP616/2012
17.01.2013 KSBA 11 CoP 604/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP604/2012
17.01.2013 KSBA 1 S 33/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S33/2011
17.01.2013 KSBA 1 S 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S7/2012
17.01.2013 KSBA 1 S 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S14/2012
17.01.2013 KSBA 1 S 230/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S230/2012
17.01.2013 KSBA 1 S 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S5/2012
18.01.2013 KSBA 6 Co 304/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co304/2012
18.01.2013 KSBA 1 Cob 487/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob487/2012
18.01.2013 KSBA 4 S 340/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S340/2010
18.01.2013 KSBA 8 Co 17/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co17/2013
18.01.2013 KSBA 6 S 30/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S30/2012
18.01.2013 KSBA 3 Cob 486/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob486/2012
18.01.2013 KSBA 4 S 230/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S230/2010
18.01.2013 KSBA 4 S 299/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S299/2010
18.01.2013 KSBA 6 S 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S10/2012
18.01.2013 KSBA 6 S 2089/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S2089/2012
18.01.2013 KSBA 4 S 154/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S154/2011
18.01.2013 KSBA 4 S 328/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S328/2010
19.01.2013 KSBA 18 CoE 85/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/18CoE85/2012
21.01.2013 KSBA 6 Co 3/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co3/2013
21.01.2013 KSBA 14 Co 194/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co194/2011
21.01.2013 KSBA 10 Saz 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Saz7/2012
21.01.2013 KSBA 14 Co 402/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co402/2012
21.01.2013 KSBA 14 Co 28/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co28/2012
21.01.2013 KSBA 2 Cob 161/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob161/2012
21.01.2013 KSBA 3 To 134/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3To134/2012
21.01.2013 KSBA 3 Tos 97/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Tos97/2012
22.01.2013 KSBA 11 CoP 222/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP222/2012
22.01.2013 KSBA 10 Saz 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Saz6/2012
22.01.2013 KSBA 3 S 189/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S189/2011
22.01.2013 KSBA 3 To 154/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3To154/2012
22.01.2013 KSBA 11 CoP 236/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP236/2012
22.01.2013 KSBA 3 S 183/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S183/2011
22.01.2013 KSBA 3 S 103/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S103/2011
22.01.2013 KSBA 3 S 230/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S230/2010
22.01.2013 KSBA 4 Co 291/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co291/2012
22.01.2013 KSBA 10 Cbi 33/2009 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Cbi33/2009
22.01.2013 KSBA 3 S 167/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S167/2011
22.01.2013 KSBA 9 K 19/2002 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9K19/2002
22.01.2013 KSBA 2 Co 2/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co2/2013
22.01.2013 KSBA 4 Co 274/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co274/2012
22.01.2013 KSBA 2 Co 470/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co470/2011
22.01.2013 KSBA 20 CoP 82/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP82/2012
22.01.2013 KSBA 5 S 206/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S206/2012
22.01.2013 KSBA 2 Co 463/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co463/2011
22.01.2013 KSBA 2 Co 5/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co5/2013
22.01.2013 KSBA 3 S 260/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S260/2011
22.01.2013 KSBA 2 Co 18/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co18/2013
22.01.2013 KSBA 3 S 170/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S170/2011
22.01.2013 KSBA 2 S 80/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S80/2012
22.01.2013 KSBA 3 S 251/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S251/2011
22.01.2013 KSBA 4 Co 61/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co61/2012
22.01.2013 KSBA 11 CoP 312/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP312/2012
22.01.2013 KSBA 11 CoP 314/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP314/2012
22.01.2013 KSBA 11 CoP 374/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP374/2012
22.01.2013 KSBA 4 Co 555/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co555/2011
22.01.2013 KSBA 20 CoP 81/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP81/2012
22.01.2013 KSBA 7 Co 472/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co472/2010
22.01.2013 KSBA 22 CoE 490/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE490/2012
22.01.2013 KSBA 5 Sd 153/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd153/2011
22.01.2013 KSBA 1 S 2463/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S2463/2012
22.01.2013 KSBA 2 Co 28/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co28/2013
22.01.2013 KSBA 2 Co 354/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co354/2011
22.01.2013 KSBA 5 Scud 21/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Scud21/2012
22.01.2013 KSBA 4 K 72/2003 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4K72/2003
23.01.2013 KSBA 5 S 2607/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S2607/2012
23.01.2013 KSBA 11 CoP 581/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP581/2012
23.01.2013 KSBA 4 Co 221/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co221/2011
23.01.2013 KSBA 2 Co 12/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co12/2013
23.01.2013 KSBA 2 S 127/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S127/2012
23.01.2013 KSBA 5 Sd 118/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd118/2012
23.01.2013 KSBA 20 CoP 6/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP6/2013
23.01.2013 KSBA 5 Sd 166/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd166/2011
23.01.2013 KSBA 5 Sd 163/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd163/2011
23.01.2013 KSBA 9 Co 333/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co333/2012
23.01.2013 KSBA 5 Co 25/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co25/2012
23.01.2013 KSBA 2 S 53/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S53/2012
23.01.2013 KSBA 2 S 54/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S54/2012
23.01.2013 KSBA 7 Co 392/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co392/2010
23.01.2013 KSBA 9 Co 367/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co367/2011
23.01.2013 KSBA 34 Cb 66/2001 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/34Cb66/2001
23.01.2013 KSBA 15 Co 135/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/15Co135/2011
23.01.2013 KSBA 2 Co 197/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co197/2011
23.01.2013 KSBA 4 Co 242/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co242/2011
23.01.2013 KSBA 9 Co 63/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co63/2012
23.01.2013 KSBA 9 Co 449/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co449/2011
23.01.2013 KSBA 2 Co 126/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co126/2012
23.01.2013 KSBA 2 Cob 211/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob211/2011
23.01.2013 KSBA 11 CoP 210/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP210/2012
24.01.2013 KSBA 1 S 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S9/2012
24.01.2013 KSBA 8 Co 48/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co48/2013
24.01.2013 KSBA 8 Co 2/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co2/2013
24.01.2013 KSBA 11 CoP 624/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP624/2012
24.01.2013 KSBA 1 S 114/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S114/2012
24.01.2013 KSBA 11 CoP 4/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP4/2013
24.01.2013 KSBA 1 S 132/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S132/2012
25.01.2013 KSBA 5 Scud 61/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Scud61/2012
25.01.2013 KSBA 5 Sd 216/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd216/2012
25.01.2013 KSBA 5 Sd 213/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd213/2012
25.01.2013 KSBA 6 S 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S9/2012
25.01.2013 KSBA 5 Sd 210/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd210/2012
25.01.2013 KSBA 5 Sd 201/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd201/2012
25.01.2013 KSBA 5 Sd 170/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd170/2012
25.01.2013 KSBA 5 Sd 128/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd128/2011
25.01.2013 KSBA 6 S 50/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S50/2012
25.01.2013 KSBA 5 Sd 195/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd195/2012
25.01.2013 KSBA 4 S 16/2009 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S16/2009
25.01.2013 KSBA 5 Sd 183/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd183/2012
25.01.2013 KSBA 4 S 47/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S47/2011
25.01.2013 KSBA 5 Sd 33/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd33/2012
25.01.2013 KSBA 6 S 27/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S27/2012
25.01.2013 KSBA 4 Sp 186/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp186/2012
27.01.2013 KSBA 6 Co 179/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co179/2011
27.01.2013 KSBA 14 Co 658/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co658/2012
27.01.2013 KSBA 3 K 247/1996 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3K247/1996
27.01.2013 KSBA 14 Co 592/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co592/2012
27.01.2013 KSBA 1 S 2513/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S2513/2012
27.01.2013 KSBA 14 Co 437/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co437/2012
27.01.2013 KSBA 1 S 2512/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S2512/2012
27.01.2013 KSBA 14 Co 585/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co585/2012
27.01.2013 KSBA 14 Co 533/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co533/2012
27.01.2013 KSBA 3 Co 8/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co8/2011
27.01.2013 KSBA 14 Co 553/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co553/2012
27.01.2013 KSBA 1 S 2514/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S2514/2012
27.01.2013 KSBA 14 Co 516/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co516/2012
28.01.2013 KSBA 4 Sp 170/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp170/2012
28.01.2013 KSBA 2 CoZm 27/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2CoZm27/2010
28.01.2013 KSBA 6 Co 538/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co538/2012
28.01.2013 KSBA 14 Co 594/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co594/2012
28.01.2013 KSBA 6 Co 69/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co69/2012
28.01.2013 KSBA 14 Co 396/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co396/2012
28.01.2013 KSBA 8 Co 389/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co389/2010
28.01.2013 KSBA 7 Co 481/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co481/2010
28.01.2013 KSBA 7 Co 398/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co398/2010
28.01.2013 KSBA 4 Sp 168/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp168/2012
28.01.2013 KSBA 6 Co 618/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co618/2012
28.01.2013 KSBA 21 CoE 401/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/21CoE401/2012
28.01.2013 KSBA 14 Co 493/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co493/2012
28.01.2013 KSBA 2 Cob 334/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob334/2011
28.01.2013 KSBA 15 Co 221/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/15Co221/2011
28.01.2013 KSBA 21 CoE 424/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/21CoE424/2012
28.01.2013 KSBA 3 S 265/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S265/2011
28.01.2013 KSBA 11 Co 34/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11Co34/2011
28.01.2013 KSBA 6 Co 598/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co598/2012
28.01.2013 KSBA 14 Co 404/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co404/2012
28.01.2013 KSBA 11 CoP 470/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP470/2012
28.01.2013 KSBA 3 K 148/1996 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3K148/1996
29.01.2013 KSBA 11 CoP 570/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP570/2012
29.01.2013 KSBA 5 S 67/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S67/2012
29.01.2013 KSBA 3 S 266/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S266/2011
29.01.2013 KSBA 8 Scud 52/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud52/2011
29.01.2013 KSBA 6 Co 366/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co366/2012
29.01.2013 KSBA 15 Co 345/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/15Co345/2010
29.01.2013 KSBA 3 Cob 498/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob498/2011
29.01.2013 KSBA 8 Scud 54/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud54/2011
29.01.2013 KSBA 6 S 2302/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S2302/2012
29.01.2013 KSBA 8 Sd 52/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd52/2011
29.01.2013 KSBA 3 Cob 79/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob79/2012
29.01.2013 KSBA 3 S 256/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S256/2011
29.01.2013 KSBA 9 Co 508/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co508/2012
29.01.2013 KSBA 6 Co 335/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co335/2012
29.01.2013 KSBA 2 Cob 22/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob22/2013
29.01.2013 KSBA 5 Co 402/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co402/2012
29.01.2013 KSBA 5 Co 444/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co444/2012
29.01.2013 KSBA 5 Co 518/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co518/2012
29.01.2013 KSBA 5 Co 594/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co594/2012
29.01.2013 KSBA 5 Co 616/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co616/2012
29.01.2013 KSBA 5 Co 395/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co395/2012
29.01.2013 KSBA 11 CoP 266/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP266/2012
29.01.2013 KSBA 3 S 200/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S200/2011
29.01.2013 KSBA 3 S 193/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S193/2011
29.01.2013 KSBA 4 Sp 194/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp194/2012
29.01.2013 KSBA 2 Cob 438/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob438/2012
29.01.2013 KSBA 3 S 104/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S104/2011
29.01.2013 KSBA 2 Cob 82/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob82/2012
29.01.2013 KSBA 2 Co 43/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co43/2013
29.01.2013 KSBA 2 Cob 426/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob426/2011
29.01.2013 KSBA 2 S 77/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S77/2011
29.01.2013 KSBA 8 Co 225/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co225/2011
29.01.2013 KSBA 6 CoPr 1/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6CoPr1/2013
29.01.2013 KSBA 8 Co 205/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co205/2010
29.01.2013 KSBA 11 Co 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11Co1/2012
29.01.2013 KSBA 15 Co 262/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/15Co262/2011
29.01.2013 KSBA 8 Sd 51/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd51/2011
29.01.2013 KSBA 3 S 223/2009 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S223/2009
29.01.2013 KSBA 6 Co 611/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co611/2012
29.01.2013 KSBA 2 Co 33/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co33/2013
30.01.2013 KSBA 4 Co 65/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co65/2012
30.01.2013 KSBA 3 Cob 59/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob59/2012
30.01.2013 KSBA 9 Co 259/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co259/2011
30.01.2013 KSBA 3 Co 663/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co663/2012
30.01.2013 KSBA 3 Co 496/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co496/2011
30.01.2013 KSBA 3 Co 15/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co15/2013
30.01.2013 KSBA 3 Cob 270/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob270/2012
30.01.2013 KSBA 2 S 210/2007 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S210/2007
30.01.2013 KSBA 2 S 55/2009 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S55/2009
30.01.2013 KSBA 9 Co 670/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co670/2012
30.01.2013 KSBA 8 CoPr 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8CoPr4/2012
30.01.2013 KSBA 4 Co 13/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co13/2013
30.01.2013 KSBA 9 Sd 30/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sd30/2011
30.01.2013 KSBA 1 Cob 134/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob134/2012
30.01.2013 KSBA 2 S 203/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S203/2012
30.01.2013 KSBA 3 Co 12/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co12/2013
30.01.2013 KSBA 5 Sd 30/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd30/2010
30.01.2013 KSBA 9 Saz 79/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz79/2012
30.01.2013 KSBA 9 Co 357/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co357/2012
30.01.2013 KSBA 3 Co 47/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co47/2013
30.01.2013 KSBA 9 Co 305/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co305/2011
30.01.2013 KSBA 9 Sd 71/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sd71/2011
30.01.2013 KSBA 4 Co 354/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co354/2012
30.01.2013 KSBA 3 Cob 17/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob17/2012
30.01.2013 KSBA 2 S 114/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S114/2011
30.01.2013 KSBA 20 CoE 3/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoE3/2013
30.01.2013 KSBA 2 S 47/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S47/2011
30.01.2013 KSBA 6 Co 28/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co28/2013
30.01.2013 KSBA 20 CoE 132/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoE132/2012
30.01.2013 KSBA 9 Co 400/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co400/2012
30.01.2013 KSBA 18 CoE 2/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/18CoE2/2013
30.01.2013 KSBA 5 Co 65/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co65/2013
30.01.2013 KSBA 9 Co 654/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co654/2012
30.01.2013 KSBA 3 Cob 37/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob37/2012
30.01.2013 KSBA 4 Sp 128/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp128/2012
30.01.2013 KSBA 4 Sp 127/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp127/2012
30.01.2013 KSBA 2 CoKR 66/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2CoKR66/2012
30.01.2013 KSBA 3 Co 387/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co387/2011
30.01.2013 KSBA 8 Co 8/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co8/2013
30.01.2013 KSBA 6 Co 593/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co593/2012
30.01.2013 KSBA 3 Co 11/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co11/2013
30.01.2013 KSBA 5 Sd 105/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd105/2011
30.01.2013 KSBA 3 Co 51/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co51/2013
30.01.2013 KSBA 2 S 150/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S150/2012
30.01.2013 KSBA 3 Co 49/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co49/2013
30.01.2013 KSBA 2 Co 42/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co42/2013
30.01.2013 KSBA 9 Co 669/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co669/2012
30.01.2013 KSBA 6 Scud 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Scud3/2009
30.01.2013 KSBA 9 Co 652/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co652/2012
30.01.2013 KSBA 3 Co 31/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co31/2013
30.01.2013 KSBA 3 Co 67/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co67/2013
30.01.2013 KSBA 2 Cob 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob20/2012
30.01.2013 KSBA 3 To 94/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3To94/2011
30.01.2013 KSBA 5 Co 55/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co55/2013
30.01.2013 KSBA 8 Co 49/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co49/2013
30.01.2013 KSBA 2 Co 38/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co38/2013
30.01.2013 KSBA 3 Co 642/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co642/2012
30.01.2013 KSBA 9 Sd 63/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sd63/2011
30.01.2013 KSBA 18 CoE 89/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/18CoE89/2012
30.01.2013 KSBA 3 Cob 48/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob48/2012
30.01.2013 KSBA 3 Co 667/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co667/2012
30.01.2013 KSBA 2 S 238/2008 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S238/2008
30.01.2013 KSBA 5 Co 50/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co50/2013
30.01.2013 KSBA 16 CoE 26/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/16CoE26/2012
30.01.2013 KSBA 2 Cob 455/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob455/2012
30.01.2013 KSBA 1 Cob 115/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob115/2011
30.01.2013 KSBA 1 Cob 280/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob280/2012
30.01.2013 KSBA 1 Cob 245/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob245/2012
31.01.2013 KSBA 15 CoE 64/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/15CoE64/2012
31.01.2013 KSBA 20 CoE 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoE1/2012
31.01.2013 KSBA 3 Co 498/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co498/2011
31.01.2013 KSBA 3 Co 468/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co468/2011
31.01.2013 KSBA 3 Cob 38/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob38/2012
31.01.2013 KSBA 6 K 6/2004 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6K6/2004
31.01.2013 KSBA 20 CoE 2/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoE2/2013
31.01.2013 KSBA 1 S 235/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S235/2012
31.01.2013 KSBA 1 Cob 487/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob487/2011
31.01.2013 KSBA 9 Co 674/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co674/2012
31.01.2013 KSBA 1 Cob 231/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob231/2012
31.01.2013 KSBA 9 Co 56/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co56/2013
31.01.2013 KSBA 1 Cob 384/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob384/2011
31.01.2013 KSBA 9 Co 16/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co16/2013
31.01.2013 KSBA 1 Cob 522/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob522/2011
31.01.2013 KSBA 3 Co 18/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co18/2013
31.01.2013 KSBA 9 Co 34/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co34/2013
31.01.2013 KSBA 3 Co 468/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co468/2012
31.01.2013 KSBA 8 Co 291/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co291/2012
31.01.2013 KSBA 3 Co 30/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co30/2013
31.01.2013 KSBA 4 Co 2/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co2/2013
31.01.2013 KSBA 20 CoP 11/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP11/2013
31.01.2013 KSBA 4 Co 4/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co4/2013
31.01.2013 KSBA 4 Co 27/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co27/2013
31.01.2013 KSBA 9 Co 627/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co627/2012
31.01.2013 KSBA 9 Co 375/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co375/2012
31.01.2013 KSBA 9 Co 653/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co653/2012
31.01.2013 KSBA 9 Co 493/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co493/2012
31.01.2013 KSBA 9 Co 349/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co349/2012
31.01.2013 KSBA 9 Co 355/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co355/2012
31.01.2013 KSBA 8 Co 46/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co46/2013
31.01.2013 KSBA 4 Co 505/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co505/2012
31.01.2013 KSBA 4 Co 28/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co28/2013
31.01.2013 KSBA 8 Co 299/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co299/2012
31.01.2013 KSBA 36 Cb 93/2000 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/36Cb93/2000
31.01.2013 KSBA 3 Co 212/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co212/2012
31.01.2013 KSBA 3 Cob 68/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob68/2012
31.01.2013 KSBA 8 Co 31/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co31/2013
31.01.2013 KSBA 3 Co 451/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co451/2011
31.01.2013 KSBA 4 S 52/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S52/2011
31.01.2013 KSBA 9 Co 1/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co1/2013
01.02.2013 KSBA 4 S 149/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S149/2012
01.02.2013 KSBA 4 S 159/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S159/2011
01.02.2013 KSBA 4 S 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S1/2012
02.02.2013 KSBA 8 Co 434/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co434/2012
03.02.2013 KSBA 6 S 2334/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S2334/2012
03.02.2013 KSBA 11 CoP 582/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP582/2012
03.02.2013 KSBA 11 CoP 55/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP55/2013
03.02.2013 KSBA 6 Co 383/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co383/2012
03.02.2013 KSBA 5 Co 75/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co75/2013
03.02.2013 KSBA 6 S 2333/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S2333/2012
03.02.2013 KSBA 6 Co 192/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co192/2012
03.02.2013 KSBA 11 CoP 603/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP603/2012
03.02.2013 KSBA 11 CoP 324/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP324/2012
04.02.2013 KSBA 11 CoP 53/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP53/2013
04.02.2013 KSBA 11 CoP 315/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP315/2012
04.02.2013 KSBA 14 Co 299/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co299/2011
04.02.2013 KSBA 2 Cob 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob12/2012
04.02.2013 KSBA 2 Cob 22/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob22/2012
04.02.2013 KSBA 11 CoP 503/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP503/2012
04.02.2013 KSBA 11 CoP 491/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP491/2012
04.02.2013 KSBA 2 Cob 383/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob383/2011
04.02.2013 KSBA 11 CoP 321/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP321/2012
04.02.2013 KSBA 11 CoP 303/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP303/2012
04.02.2013 KSBA 4 Sp 2/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp2/2013
04.02.2013 KSBA 14 Co 196/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co196/2012
05.02.2013 KSBA 16 Co 47/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/16Co47/2011
05.02.2013 KSBA 3 S 165/2009 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S165/2009
05.02.2013 KSBA 1 S 2534/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S2534/2012
05.02.2013 KSBA 3 Sp 37/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Sp37/2011
05.02.2013 KSBA 11 Co 81/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11Co81/2011
05.02.2013 KSBA 3 S 233/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S233/2010
05.02.2013 KSBA 11 CoP 41/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP41/2013
05.02.2013 KSBA 5 NcC 7/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5NcC7/2013
05.02.2013 KSBA 11 CoP 56/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP56/2013
05.02.2013 KSBA 11 CoP 13/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP13/2013
05.02.2013 KSBA 14 Co 352/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co352/2011
05.02.2013 KSBA 3 To 156/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3To156/2012
05.02.2013 KSBA 14 Co 372/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co372/2011
05.02.2013 KSBA 3 Sp 235/2005 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Sp235/2005
05.02.2013 KSBA 15 Co 158/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/15Co158/2011
05.02.2013 KSBA 11 CoP 31/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP31/2013
05.02.2013 KSBA 8 Sd 55/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd55/2011
05.02.2013 KSBA 4 Co 309/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co309/2012
05.02.2013 KSBA 4 Co 263/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co263/2011
06.02.2013 KSBA 5 Co 42/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co42/2013
06.02.2013 KSBA 9 Saz 81/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz81/2012
06.02.2013 KSBA 9 Saz 73/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz73/2012
06.02.2013 KSBA 4 Co 250/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co250/2012
06.02.2013 KSBA 2 S 304/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S304/2012
06.02.2013 KSBA 4 Sp 11/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp11/2013
06.02.2013 KSBA 20 CoE 38/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoE38/2012
06.02.2013 KSBA 20 CoE 19/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoE19/2013
06.02.2013 KSBA 2 S 168/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S168/2012
06.02.2013 KSBA 1 To 160/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1To160/2012
06.02.2013 KSBA 9 Co 33/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co33/2013
06.02.2013 KSBA 9 Saz 71/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz71/2012
06.02.2013 KSBA 9 Co 278/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co278/2012
06.02.2013 KSBA 2 S 3/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S3/2013
06.02.2013 KSBA 9 Co 55/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co55/2013
06.02.2013 KSBA 4 Co 120/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co120/2012
06.02.2013 KSBA 4 Co 338/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co338/2011
06.02.2013 KSBA 20 CoE 73/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoE73/2012
06.02.2013 KSBA 2 S 305/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S305/2012
06.02.2013 KSBA 20 CoE 20/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoE20/2013
07.02.2013 KSBA 9 Co 98/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co98/2012
07.02.2013 KSBA 3 Cb 107/2003 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cb107/2003
07.02.2013 KSBA 9 Co 124/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co124/2012
07.02.2013 KSBA 1 Cob 92/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob92/2012
07.02.2013 KSBA 1 Cob 510/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob510/2011
07.02.2013 KSBA 4 To 154/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4To154/2012
07.02.2013 KSBA 1 S 2503/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S2503/2012
07.02.2013 KSBA 1 S 230/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S230/2010
07.02.2013 KSBA 1 S 12/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S12/2013
07.02.2013 KSBA 6 S 2305/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S2305/2012
07.02.2013 KSBA 1 S 854/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S854/2012
07.02.2013 KSBA 6 S 2308/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S2308/2012
07.02.2013 KSBA 17 Cb 148/2003 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/17Cb148/2003
07.02.2013 KSBA 3 Cb 16/2003 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cb16/2003
07.02.2013 KSBA 4 To 165/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4To165/2012
07.02.2013 KSBA 17 Cb 105/2003 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/17Cb105/2003
07.02.2013 KSBA 1 S 83/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S83/2011
08.02.2013 KSBA 4 Sp 113/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp113/2012
08.02.2013 KSBA 6 S 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S18/2012
08.02.2013 KSBA 6 S 1287/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S1287/2012
10.02.2013 KSBA 14 Co 647/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co647/2012
10.02.2013 KSBA 3 Co 627/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co627/2012
10.02.2013 KSBA 11 CoP 364/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP364/2012
10.02.2013 KSBA 14 Co 5/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co5/2013
10.02.2013 KSBA 14 Co 676/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co676/2012
11.02.2013 KSBA 11 CoP 43/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP43/2013
11.02.2013 KSBA 14 Co 55/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co55/2013
11.02.2013 KSBA 11 Co 66/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11Co66/2011
11.02.2013 KSBA 2 Cob 499/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob499/2011
11.02.2013 KSBA 2 Cob 487/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob487/2011
11.02.2013 KSBA 2 Cob 480/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob480/2011
11.02.2013 KSBA 2 Cob 448/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob448/2011
11.02.2013 KSBA 6 Co 142/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co142/2012
11.02.2013 KSBA 2 Cob 508/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob508/2011
11.02.2013 KSBA 14 Co 50/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co50/2013
11.02.2013 KSBA 11 CoP 61/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP61/2013
11.02.2013 KSBA 6 Co 326/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co326/2012
11.02.2013 KSBA 6 Co 245/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co245/2012
11.02.2013 KSBA 14 Co 75/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co75/2013
11.02.2013 KSBA 11 CoP 337/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP337/2012
11.02.2013 KSBA 11 CoP 42/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP42/2013
11.02.2013 KSBA 11 CoP 16/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP16/2013
11.02.2013 KSBA 8 Sd 102/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd102/2012
11.02.2013 KSBA 11 CoP 33/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP33/2013
11.02.2013 KSBA 2 Cob 497/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob497/2011
11.02.2013 KSBA 3 S 23/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S23/2011
12.02.2013 KSBA 8 Scud 58/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud58/2011
12.02.2013 KSBA 3 S 230/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S230/2011
12.02.2013 KSBA 14 Co 55/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co55/2012
12.02.2013 KSBA 3 S 123/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S123/2011
12.02.2013 KSBA 3 To 142/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3To142/2012
12.02.2013 KSBA 3 S 192/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S192/2011
12.02.2013 KSBA 3 S 234/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S234/2011
12.02.2013 KSBA 8 Sd 58/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd58/2011
12.02.2013 KSBA 3 S 190/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S190/2011
12.02.2013 KSBA 3 S 244/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S244/2011
12.02.2013 KSBA 14 Co 393/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co393/2011
12.02.2013 KSBA 11 Co 91/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11Co91/2011
12.02.2013 KSBA 11 CoP 450/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP450/2012
12.02.2013 KSBA 11 CoP 279/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP279/2012
12.02.2013 KSBA 11 CoP 250/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP250/2012
12.02.2013 KSBA 1 To 4/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1To4/2013
12.02.2013 KSBA 8 Scud 60/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud60/2011
13.02.2013 KSBA 14 Co 8/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co8/2013
13.02.2013 KSBA 2 S 35/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S35/2012
13.02.2013 KSBA 4 Sp 138/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp138/2012
13.02.2013 KSBA 22 CoE 456/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE456/2012
13.02.2013 KSBA 5 Sd 265/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd265/2012
13.02.2013 KSBA 11 CoP 518/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP518/2012
13.02.2013 KSBA 6 Scud 17/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Scud17/2010
13.02.2013 KSBA 2 S 56/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S56/2012
13.02.2013 KSBA 2 Co 11/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co11/2013
13.02.2013 KSBA 2 S 47/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S47/2012
13.02.2013 KSBA 5 Co 653/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co653/2012
13.02.2013 KSBA 2 S 46/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S46/2012
13.02.2013 KSBA 5 Sd 100/2005 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd100/2005
13.02.2013 KSBA 4 Cb 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Cb1/2012
13.02.2013 KSBA 5 Scud 70/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Scud70/2012
13.02.2013 KSBA 5 Sd 267/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd267/2012
13.02.2013 KSBA 5 Scud 63/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Scud63/2012
13.02.2013 KSBA 2 CoKR 69/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2CoKR69/2012
13.02.2013 KSBA 2 S 31/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S31/2012
13.02.2013 KSBA 2 S 30/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S30/2012
13.02.2013 KSBA 9 Scud 3/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Scud3/2011
13.02.2013 KSBA 1 Tos 13/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Tos13/2013
13.02.2013 KSBA 2 Cob 211/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob211/2012
14.02.2013 KSBA 1 S 136/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S136/2011
14.02.2013 KSBA 1 S 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S8/2012
14.02.2013 KSBA 4 Cb 13/2004 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Cb13/2004
14.02.2013 KSBA 11 CoP 75/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP75/2013
14.02.2013 KSBA 20 CoE 497/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoE497/2011
14.02.2013 KSBA 1 Cob 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob15/2012
14.02.2013 KSBA 1 S 217/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S217/2011
14.02.2013 KSBA 6 K 195/2000 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6K195/2000
14.02.2013 KSBA 1 Cob 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob9/2012
14.02.2013 KSBA 3 Cb 33/2004 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cb33/2004
14.02.2013 KSBA 1 Cob 40/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob40/2012
14.02.2013 KSBA 3 Cb 8/2005 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cb8/2005
14.02.2013 KSBA 5 Co 85/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co85/2013
14.02.2013 KSBA 3 Cb 154/2004 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cb154/2004
14.02.2013 KSBA 1 Cb 11/2004 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cb11/2004
14.02.2013 KSBA 1 Cb 156/2004 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cb156/2004
14.02.2013 KSBA 4 S 85/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S85/2012
14.02.2013 KSBA 4 Cb 9/2004 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Cb9/2004
14.02.2013 KSBA 1 Cb 91/2004 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cb91/2004
14.02.2013 KSBA 20 CoP 19/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP19/2013
15.02.2013 KSBA 11 CoP 26/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP26/2013
15.02.2013 KSBA 5 Sp 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sp10/2012
15.02.2013 KSBA 4 S 319/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S319/2010
15.02.2013 KSBA 4 S 124/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S124/2010
15.02.2013 KSBA 3 Cob 62/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob62/2013
15.02.2013 KSBA 4 S 79/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S79/2011
15.02.2013 KSBA 6 S 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S3/2012
15.02.2013 KSBA 75 Cb 9/1997 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/75Cb9/1997
17.02.2013 KSBA 20 CoP 18/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP18/2013
17.02.2013 KSBA 6 Co 93/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co93/2011
17.02.2013 KSBA 6 Co 387/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co387/2012
18.02.2013 KSBA 14 Co 49/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co49/2013
18.02.2013 KSBA 14 Co 513/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co513/2012
18.02.2013 KSBA 11 CoP 334/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP334/2012
18.02.2013 KSBA 11 CoP 398/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP398/2012
18.02.2013 KSBA 3 Co 639/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co639/2012
18.02.2013 KSBA 14 Co 407/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co407/2012
18.02.2013 KSBA 6 Co 95/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co95/2013
18.02.2013 KSBA 14 Co 245/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co245/2012
18.02.2013 KSBA 5 Co 51/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co51/2013
18.02.2013 KSBA 5 Co 31/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co31/2013
18.02.2013 KSBA 8 Co 66/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co66/2013
18.02.2013 KSBA 2 Cob 37/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob37/2013
18.02.2013 KSBA 11 CoP 338/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP338/2012
18.02.2013 KSBA 11 CoP 500/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP500/2012
18.02.2013 KSBA 11 CoP 342/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP342/2012
19.02.2013 KSBA 3 Cob 119/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob119/2012
19.02.2013 KSBA 3 S 224/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S224/2011
19.02.2013 KSBA 8 Co 401/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co401/2010
19.02.2013 KSBA 2 Cob 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob14/2012
19.02.2013 KSBA 8 Co 322/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co322/2012
19.02.2013 KSBA 2 Cob 256/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob256/2011
19.02.2013 KSBA 3 S 249/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S249/2011
19.02.2013 KSBA 2 Cob 66/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob66/2012
19.02.2013 KSBA 2 Cob 525/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob525/2011
19.02.2013 KSBA 1 K 115/1997 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1K115/1997
19.02.2013 KSBA 2 Cob 448/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob448/2012
19.02.2013 KSBA 22 Cb 1303/1992 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22Cb1303/1992
19.02.2013 KSBA 11 CoP 513/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP513/2012
19.02.2013 KSBA 2 Co 27/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co27/2013
19.02.2013 KSBA 8 Scud 62/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud62/2011
19.02.2013 KSBA 8 Sd 62/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd62/2011
19.02.2013 KSBA 5 Sd 39/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd39/2010
19.02.2013 KSBA 8 Co 304/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co304/2012
19.02.2013 KSBA 3 S 83/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S83/2011
19.02.2013 KSBA 11 CoP 34/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP34/2013
19.02.2013 KSBA 5 Co 72/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co72/2013
19.02.2013 KSBA 2 S 57/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S57/2012
19.02.2013 KSBA 7 Co 207/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co207/2010
19.02.2013 KSBA 7 Co 206/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co206/2010
19.02.2013 KSBA 1 K 12/1993 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1K12/1993
19.02.2013 KSBA 11 CoP 6/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP6/2013
19.02.2013 KSBA 2 Cob 294/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob294/2011
19.02.2013 KSBA 15 Co 2/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/15Co2/2011
19.02.2013 KSBA 3 S 264/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S264/2011
19.02.2013 KSBA 2 Cob 355/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob355/2011
19.02.2013 KSBA 8 Sd 61/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd61/2011
19.02.2013 KSBA 8 Co 53/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co53/2012
19.02.2013 KSBA 8 Co 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co4/2012
19.02.2013 KSBA 2 Co 403/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co403/2012
19.02.2013 KSBA 2 Co 295/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co295/2012
19.02.2013 KSBA 11 CoP 552/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP552/2012
20.02.2013 KSBA 5 Sd 79/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd79/2011
20.02.2013 KSBA 3 Cob 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob1/2012
20.02.2013 KSBA 9 Saz 87/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz87/2012
20.02.2013 KSBA 4 Co 470/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co470/2011
20.02.2013 KSBA 2 Co 280/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co280/2012
20.02.2013 KSBA 4 Co 104/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co104/2012
20.02.2013 KSBA 4 Co 341/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co341/2011
20.02.2013 KSBA 9 Co 435/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co435/2011
20.02.2013 KSBA 4 Co 85/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co85/2012
20.02.2013 KSBA 20 CoE 457/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoE457/2011
20.02.2013 KSBA 11 CoP 615/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP615/2012
20.02.2013 KSBA 1 Cob 446/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob446/2011
20.02.2013 KSBA 7 Co 429/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co429/2010
20.02.2013 KSBA 2 S 48/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S48/2012
20.02.2013 KSBA 6 Sd 89/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Sd89/2010
20.02.2013 KSBA 3 Co 470/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co470/2012
20.02.2013 KSBA 5 Sd 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd3/2010
20.02.2013 KSBA 9 Sd 27/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sd27/2011
20.02.2013 KSBA 6 Scud 21/2007 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Scud21/2007
20.02.2013 KSBA 5 Sd 262/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd262/2012
20.02.2013 KSBA 4 Co 331/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co331/2011
20.02.2013 KSBA 3 Co 648/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co648/2012
20.02.2013 KSBA 2 S 49/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S49/2012
21.02.2013 KSBA 15 CoE 82/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/15CoE82/2012
21.02.2013 KSBA 1 Cob 214/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob214/2012
21.02.2013 KSBA 8 Sd 139/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd139/2011
21.02.2013 KSBA 1 S 28/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S28/2012
21.02.2013 KSBA 1 Cbi 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cbi9/2012
21.02.2013 KSBA 9 Co 643/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co643/2012
21.02.2013 KSBA 1 Cob 386/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob386/2012
21.02.2013 KSBA 9 Co 429/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co429/2011
21.02.2013 KSBA 1 S 197/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S197/2011
21.02.2013 KSBA 4 Sp 133/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp133/2012
21.02.2013 KSBA 8 Scud 68/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud68/2011
21.02.2013 KSBA 8 Sd 66/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd66/2011
21.02.2013 KSBA 4 K 56/2002 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4K56/2002
21.02.2013 KSBA 1 Cob 292/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob292/2012
21.02.2013 KSBA 9 Co 311/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co311/2011
21.02.2013 KSBA 1 Cob 161/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob161/2011
21.02.2013 KSBA 9 Co 459/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co459/2011
21.02.2013 KSBA 9 Co 411/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co411/2011
21.02.2013 KSBA 9 Co 175/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co175/2012
21.02.2013 KSBA 1 CoZm 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1CoZm14/2012
21.02.2013 KSBA 9 Co 441/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co441/2012
21.02.2013 KSBA 2 To 146/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2To146/2012
21.02.2013 KSBA 1 S 47/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S47/2012
22.02.2013 KSBA 4 S 362/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S362/2010
22.02.2013 KSBA 4 S 201/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S201/2010
22.02.2013 KSBA 8 Sd 2/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd2/2013
22.02.2013 KSBA 8 Scud 1/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud1/2013
22.02.2013 KSBA 4 S 122/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S122/2010
22.02.2013 KSBA 4 S 121/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S121/2010
22.02.2013 KSBA 4 S 123/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S123/2010
22.02.2013 KSBA 6 S 61/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S61/2012
22.02.2013 KSBA 6 S 58/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S58/2012
22.02.2013 KSBA 4 S 116/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S116/2010
22.02.2013 KSBA 4 S 160/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S160/2010
22.02.2013 KSBA 4 S 363/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S363/2010
22.02.2013 KSBA 4 S 183/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S183/2010
24.02.2013 KSBA 6 Co 83/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co83/2013
24.02.2013 KSBA 6 Co 82/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co82/2013
24.02.2013 KSBA 6 Co 145/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co145/2012
24.02.2013 KSBA 20 CoP 23/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP23/2013
24.02.2013 KSBA 21 CoE 420/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/21CoE420/2012
24.02.2013 KSBA 14 Co 650/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co650/2012
25.02.2013 KSBA 3 To 167/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3To167/2012
25.02.2013 KSBA 6 Co 73/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co73/2012
25.02.2013 KSBA 4 Sp 126/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp126/2012
25.02.2013 KSBA 6 Co 346/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co346/2012
25.02.2013 KSBA 6 Co 423/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co423/2012
25.02.2013 KSBA 6 Co 65/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co65/2012
25.02.2013 KSBA 6 Co 594/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co594/2012
25.02.2013 KSBA 6 Co 575/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co575/2012
25.02.2013 KSBA 4 Sp 88/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp88/2012
25.02.2013 KSBA 4 Sp 142/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp142/2012
25.02.2013 KSBA 38 K 42/1994 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/38K42/1994
25.02.2013 KSBA 14 Co 18/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co18/2013
25.02.2013 KSBA 5 Sp 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sp18/2012
25.02.2013 KSBA 6 Co 90/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co90/2012
25.02.2013 KSBA 2 Cob 33/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob33/2012
26.02.2013 KSBA 2 Cob 111/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob111/2012
26.02.2013 KSBA 3 S 248/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S248/2010
26.02.2013 KSBA 5 S 29/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S29/2012
26.02.2013 KSBA 5 Co 290/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co290/2012
26.02.2013 KSBA 3 Cob 529/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob529/2011
26.02.2013 KSBA 2 Cob 72/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob72/2012
26.02.2013 KSBA 5 Sp 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sp19/2012
26.02.2013 KSBA 3 S 248/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S248/2011
26.02.2013 KSBA 2 Co 257/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co257/2011
26.02.2013 KSBA 3 S 261/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S261/2011
26.02.2013 KSBA 3 Cob 507/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob507/2011
26.02.2013 KSBA 10 Saz 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Saz9/2012
26.02.2013 KSBA 5 Co 60/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co60/2013
26.02.2013 KSBA 5 Co 465/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co465/2012
26.02.2013 KSBA 8 Cb 65/2003 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cb65/2003
26.02.2013 KSBA 4 To 11/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4To11/2013
26.02.2013 KSBA 5 S 150/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S150/2012
26.02.2013 KSBA 2 Cbi 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cbi8/2012
26.02.2013 KSBA 2 S 190/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S190/2012
26.02.2013 KSBA 2 Co 467/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co467/2011
26.02.2013 KSBA 6 S 2324/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S2324/2012
26.02.2013 KSBA 2 Co 77/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co77/2013
26.02.2013 KSBA 2 Co 450/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co450/2011
27.02.2013 KSBA 6 Co 151/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co151/2013
27.02.2013 KSBA 5 Co 672/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co672/2012
27.02.2013 KSBA 2 Cob 52/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob52/2013
27.02.2013 KSBA 9 Saz 80/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz80/2012
27.02.2013 KSBA 9 Saz 84/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz84/2012
27.02.2013 KSBA 5 Sd 31/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd31/2010
27.02.2013 KSBA 5 Scud 7/2007 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Scud7/2007
27.02.2013 KSBA 2 S 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S2/2012
27.02.2013 KSBA 4 Co 95/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co95/2013
27.02.2013 KSBA 4 CoPr 1/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4CoPr1/2013
27.02.2013 KSBA 2 Cob 27/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob27/2013
27.02.2013 KSBA 3 CoZm 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoZm19/2012
27.02.2013 KSBA 4 Co 510/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co510/2012
27.02.2013 KSBA 9 Co 115/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co115/2013
27.02.2013 KSBA 15 Co 125/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/15Co125/2011
27.02.2013 KSBA 6 Co 141/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co141/2013
27.02.2013 KSBA 5 Sd 283/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd283/2012
27.02.2013 KSBA 2 S 58/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S58/2012
27.02.2013 KSBA 3 Co 53/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co53/2012
27.02.2013 KSBA 3 Cob 63/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob63/2013
27.02.2013 KSBA 4 Co 580/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co580/2012
27.02.2013 KSBA 2 S 307/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S307/2012
27.02.2013 KSBA 2 S 59/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S59/2012
27.02.2013 KSBA 9 Co 144/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co144/2013
27.02.2013 KSBA 20 CoP 21/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP21/2013
27.02.2013 KSBA 3 Co 105/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co105/2013
27.02.2013 KSBA 4 Co 458/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co458/2012
27.02.2013 KSBA 4 Co 587/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co587/2012
27.02.2013 KSBA 20 CoP 5/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP5/2013
27.02.2013 KSBA 9 Co 75/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co75/2013
27.02.2013 KSBA 9 Co 53/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co53/2013
27.02.2013 KSBA 5 Scud 54/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Scud54/2011
27.02.2013 KSBA 3 Co 52/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co52/2013
27.02.2013 KSBA 5 Sd 46/2007 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd46/2007
27.02.2013 KSBA 2 S 125/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S125/2012
27.02.2013 KSBA 4 Co 595/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co595/2012
27.02.2013 KSBA 22 CoE 486/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE486/2012
27.02.2013 KSBA 4 Co 328/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co328/2012
27.02.2013 KSBA 4 Co 375/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co375/2011
27.02.2013 KSBA 2 CoZm 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2CoZm15/2012
27.02.2013 KSBA 3 Cob 159/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob159/2012
27.02.2013 KSBA 3 Cob 428/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob428/2012
27.02.2013 KSBA 9 Co 83/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co83/2012
27.02.2013 KSBA 2 S 185/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S185/2012
27.02.2013 KSBA 6 Co 81/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co81/2013
27.02.2013 KSBA 9 Saz 85/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz85/2012
27.02.2013 KSBA 6 Co 77/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co77/2013
27.02.2013 KSBA 2 S 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S3/2012
27.02.2013 KSBA 4 Co 423/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co423/2012
27.02.2013 KSBA 22 CoE 494/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE494/2012
28.02.2013 KSBA 5 Co 16/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co16/2013
28.02.2013 KSBA 5 Co 636/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co636/2012
28.02.2013 KSBA 5 Co 58/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co58/2013
28.02.2013 KSBA 1 Cob 459/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob459/2012
28.02.2013 KSBA 9 Co 109/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co109/2013
28.02.2013 KSBA 6 Scud 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Scud4/2010
28.02.2013 KSBA 9 Co 20/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co20/2013
28.02.2013 KSBA 20 CoP 22/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP22/2013
28.02.2013 KSBA 8 Sd 71/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd71/2011
28.02.2013 KSBA 3 Cob 432/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob432/2012
28.02.2013 KSBA 3 Co 97/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co97/2013
28.02.2013 KSBA 20 CoE 120/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoE120/2012
28.02.2013 KSBA 3 Cob 346/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob346/2012
28.02.2013 KSBA 6 Co 103/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co103/2013
28.02.2013 KSBA 1 Cob 95/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob95/2012
28.02.2013 KSBA 9 Co 460/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co460/2012
28.02.2013 KSBA 5 S 137/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S137/2012
28.02.2013 KSBA 8 Sd 78/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd78/2011
28.02.2013 KSBA 8 Sd 77/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd77/2011
28.02.2013 KSBA 8 Co 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co12/2012
28.02.2013 KSBA 1 Cob 61/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob61/2013
28.02.2013 KSBA 5 Sd 133/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd133/2012
28.02.2013 KSBA 3 Cob 50/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob50/2012
28.02.2013 KSBA 5 Co 538/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co538/2012
28.02.2013 KSBA 3 Cob 4/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob4/2013
28.02.2013 KSBA 6 Co 458/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co458/2012
28.02.2013 KSBA 2 Co 51/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co51/2013
28.02.2013 KSBA 5 Sd 294/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd294/2012
28.02.2013 KSBA 5 Sd 147/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd147/2012
28.02.2013 KSBA 4 Co 10/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co10/2013
28.02.2013 KSBA 1 Cob 91/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob91/2012
28.02.2013 KSBA 3 Cob 406/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob406/2012
28.02.2013 KSBA 1 Cob 355/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob355/2011
28.02.2013 KSBA 15 CoE 68/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/15CoE68/2012
28.02.2013 KSBA 1 Cob 16/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob16/2013
28.02.2013 KSBA 9 Co 118/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co118/2013
28.02.2013 KSBA 6 Co 405/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co405/2012
28.02.2013 KSBA 6 Co 485/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co485/2012
28.02.2013 KSBA 6 Co 518/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co518/2012
28.02.2013 KSBA 5 Sd 137/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd137/2012
28.02.2013 KSBA 3 Co 133/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co133/2013
28.02.2013 KSBA 3 Co 80/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co80/2013
28.02.2013 KSBA 3 Co 125/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co125/2013
28.02.2013 KSBA 15 Co 280/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/15Co280/2011
28.02.2013 KSBA 2 Co 109/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co109/2013
28.02.2013 KSBA 5 Sd 260/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd260/2012
28.02.2013 KSBA 5 Sd 251/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd251/2012
28.02.2013 KSBA 5 Sd 151/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd151/2012
28.02.2013 KSBA 5 Sd 246/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd246/2012
28.02.2013 KSBA 9 Co 114/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co114/2013
28.02.2013 KSBA 5 Sd 192/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd192/2012
28.02.2013 KSBA 3 Co 153/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co153/2012
28.02.2013 KSBA 5 Sd 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd3/2012
28.02.2013 KSBA 20 CoP 2/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP2/2013
28.02.2013 KSBA 3 Co 83/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co83/2013
28.02.2013 KSBA 1 S 2505/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S2505/2012
28.02.2013 KSBA 3 Co 126/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co126/2013
01.03.2013 KSBA 4 S 114/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S114/2011
01.03.2013 KSBA 67 Cbi 99/2000 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/67Cbi99/2000
03.03.2013 KSBA 6 Co 185/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co185/2010
04.03.2013 KSBA 5 S 26/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S26/2012
04.03.2013 KSBA 14 Co 101/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co101/2011
05.03.2013 KSBA 8 Sd 83/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd83/2011
05.03.2013 KSBA 20 CoP 26/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP26/2013
05.03.2013 KSBA 2 S 76/2006 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S76/2006
05.03.2013 KSBA 1 S 63/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S63/2012
05.03.2013 KSBA 3 S 324/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S324/2010
05.03.2013 KSBA 8 Sd 94/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd94/2011
05.03.2013 KSBA 8 Sd 81/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd81/2011
05.03.2013 KSBA 8 Sd 82/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd82/2011
05.03.2013 KSBA 5 S 270/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S270/2012
05.03.2013 KSBA 8 Sd 91/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd91/2011
05.03.2013 KSBA 8 Sd 84/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd84/2011
06.03.2013 KSBA 1 To 162/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1To162/2012
06.03.2013 KSBA 9 Saz 88/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz88/2012
06.03.2013 KSBA 5 Sd 212/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd212/2012
06.03.2013 KSBA 4 Sp 15/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp15/2011
06.03.2013 KSBA 5 Sd 268/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd268/2012
06.03.2013 KSBA 5 Sd 289/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd289/2012
06.03.2013 KSBA 5 Sd 248/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd248/2012
06.03.2013 KSBA 5 Sd 144/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd144/2012
06.03.2013 KSBA 5 Scud 43/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Scud43/2012
06.03.2013 KSBA 5 Sd 287/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd287/2012
07.03.2013 KSBA 2 Cob 233/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob233/2012
07.03.2013 KSBA 4 Cb 10/2004 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Cb10/2004
07.03.2013 KSBA 14 Co 143/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co143/2013
07.03.2013 KSBA 2 Cob 132/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob132/2012
07.03.2013 KSBA 17 Cb 85/2003 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/17Cb85/2003
07.03.2013 KSBA 2 Cob 33/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob33/2013
07.03.2013 KSBA 4 Sp 13/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp13/2013
07.03.2013 KSBA 4 Sp 10/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp10/2013
07.03.2013 KSBA 14 Co 79/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co79/2013
07.03.2013 KSBA 14 Co 627/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co627/2012
07.03.2013 KSBA 20 CoP 20/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP20/2013
07.03.2013 KSBA 4 Sp 148/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp148/2012
07.03.2013 KSBA 17 Cb 143/2003 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/17Cb143/2003
08.03.2013 KSBA 1 S 51/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S51/2013
08.03.2013 KSBA 8 Sd 33/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd33/2013
10.03.2013 KSBA 6 Co 249/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co249/2012
10.03.2013 KSBA 6 Co 123/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co123/2013
11.03.2013 KSBA 6 Co 61/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co61/2013
11.03.2013 KSBA 6 K 32/2002 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6K32/2002
11.03.2013 KSBA 6 Co 435/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co435/2012
11.03.2013 KSBA 6 Co 385/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co385/2012
12.03.2013 KSBA 14 Co 267/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co267/2012
12.03.2013 KSBA 8 Sd 109/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd109/2011
12.03.2013 KSBA 11 CoP 339/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP339/2012
12.03.2013 KSBA 11 CoP 381/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP381/2012
12.03.2013 KSBA 11 CoP 363/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP363/2012
12.03.2013 KSBA 11 CoP 362/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP362/2012
12.03.2013 KSBA 14 Co 224/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co224/2012
12.03.2013 KSBA 11 CoP 437/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP437/2012
12.03.2013 KSBA 11 CoP 406/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP406/2012
12.03.2013 KSBA 5 Sp 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sp20/2012
12.03.2013 KSBA 11 CoP 285/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP285/2012
12.03.2013 KSBA 1 S 82/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S82/2011
12.03.2013 KSBA 5 Co 438/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co438/2012
12.03.2013 KSBA 7 Co 478/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co478/2010
12.03.2013 KSBA 2 S 308/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S308/2012
12.03.2013 KSBA 15 Co 213/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/15Co213/2010
12.03.2013 KSBA 8 Scud 53/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud53/2011
12.03.2013 KSBA 14 Co 426/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co426/2012
12.03.2013 KSBA 5 Co 306/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co306/2011
12.03.2013 KSBA 5 Co 36/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co36/2013
12.03.2013 KSBA 14 Co 313/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co313/2011
12.03.2013 KSBA 14 Co 429/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co429/2012
12.03.2013 KSBA 18 CoE 86/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/18CoE86/2013
12.03.2013 KSBA 8 Sd 111/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd111/2011
12.03.2013 KSBA 8 Sd 107/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd107/2011
12.03.2013 KSBA 6 S 2323/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S2323/2012
13.03.2013 KSBA 5 Scud 26/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Scud26/2012
13.03.2013 KSBA 9 Saz 89/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz89/2012
13.03.2013 KSBA 3 Cob 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob10/2012
13.03.2013 KSBA 3 Cob 57/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob57/2012
13.03.2013 KSBA 4 Co 400/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co400/2011
13.03.2013 KSBA 3 Cob 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob8/2012
13.03.2013 KSBA 2 S 54/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S54/2011
13.03.2013 KSBA 4 Co 167/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co167/2012
13.03.2013 KSBA 4 Co 411/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co411/2011
13.03.2013 KSBA 2 S 106/2008 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S106/2008
13.03.2013 KSBA 2 S 140/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S140/2012
13.03.2013 KSBA 4 Sp 19/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp19/2011
13.03.2013 KSBA 11 CoP 84/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP84/2013
13.03.2013 KSBA 3 Cob 337/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob337/2012
13.03.2013 KSBA 2 S 309/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S309/2012
13.03.2013 KSBA 5 Scud 52/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Scud52/2011
13.03.2013 KSBA 5 Sd 159/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd159/2012
13.03.2013 KSBA 20 CoP 30/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP30/2013
13.03.2013 KSBA 2 Co 30/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co30/2013
13.03.2013 KSBA 2 Co 106/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co106/2013
13.03.2013 KSBA 2 Co 104/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co104/2013
13.03.2013 KSBA 22 CoE 4/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE4/2013
13.03.2013 KSBA 4 Co 22/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co22/2011
13.03.2013 KSBA 5 Co 140/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co140/2013
13.03.2013 KSBA 5 Sd 209/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd209/2012
13.03.2013 KSBA 5 Scud 25/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Scud25/2011
13.03.2013 KSBA 5 Sd 245/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd245/2012
13.03.2013 KSBA 1 K 332/1995 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1K332/1995
13.03.2013 KSBA 9 Saz 90/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz90/2012
13.03.2013 KSBA 2 S 61/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S61/2012
13.03.2013 KSBA 2 Co 428/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co428/2012
13.03.2013 KSBA 4 Co 125/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co125/2012
14.03.2013 KSBA 1 Cb 30/2004 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cb30/2004
14.03.2013 KSBA 1 S 133/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S133/2011
14.03.2013 KSBA 1 S 192/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S192/2011
14.03.2013 KSBA 1 S 134/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S134/2011
14.03.2013 KSBA 3 Cb 81/2003 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cb81/2003
14.03.2013 KSBA 1 Cob 90/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob90/2012
14.03.2013 KSBA 2 Cob 74/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob74/2013
14.03.2013 KSBA 20 CoE 74/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoE74/2012
14.03.2013 KSBA 9 Co 578/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co578/2012
14.03.2013 KSBA 1 S 228/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S228/2011
14.03.2013 KSBA 1 Cob 528/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob528/2011
14.03.2013 KSBA 1 Cob 490/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob490/2012
14.03.2013 KSBA 1 Cob 24/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob24/2012
14.03.2013 KSBA 1 S 161/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S161/2011
14.03.2013 KSBA 1 S 121/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S121/2011
14.03.2013 KSBA 4 To 146/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4To146/2012
14.03.2013 KSBA 11 CoP 114/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP114/2013
14.03.2013 KSBA 1 S 37/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S37/2013
14.03.2013 KSBA 1 Cob 521/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob521/2011
14.03.2013 KSBA 15 Co 268/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/15Co268/2011
14.03.2013 KSBA 9 Co 366/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co366/2011
14.03.2013 KSBA 1 Cob 73/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob73/2013
14.03.2013 KSBA 1 Cob 273/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob273/2011
14.03.2013 KSBA 1 Cob 23/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob23/2012
14.03.2013 KSBA 1 S 153/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S153/2011
14.03.2013 KSBA 1 S 180/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S180/2011
14.03.2013 KSBA 1 Cob 402/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob402/2011
14.03.2013 KSBA 1 S 2504/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S2504/2012
14.03.2013 KSBA 1 S 60/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S60/2012
15.03.2013 KSBA 4 S 33/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S33/2012
15.03.2013 KSBA 4 S 69/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S69/2011
15.03.2013 KSBA 4 Sp 181/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp181/2012
15.03.2013 KSBA 4 S 68/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S68/2011
15.03.2013 KSBA 4 S 97/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S97/2011
15.03.2013 KSBA 4 S 136/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S136/2011
15.03.2013 KSBA 4 S 70/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S70/2011
15.03.2013 KSBA 4 S 155/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S155/2011
17.03.2013 KSBA 1 Cob 74/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob74/2013
18.03.2013 KSBA 67 CB 7/1997 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/67CB7/1997
18.03.2013 KSBA 4 Sp 6/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp6/2013
18.03.2013 KSBA 6 Co 256/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co256/2012
18.03.2013 KSBA 4 K 265/1997 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4K265/1997
18.03.2013 KSBA 6 Co 414/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co414/2012
18.03.2013 KSBA 8 Sd 98/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd98/2012
18.03.2013 KSBA 8 Sd 45/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd45/2013
18.03.2013 KSBA 1 K 32/2003 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1K32/2003
18.03.2013 KSBA 8 Sd 108/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd108/2012
18.03.2013 KSBA 44 Cb 9/1998 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/44Cb9/1998
18.03.2013 KSBA 6 Co 386/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co386/2012
19.03.2013 KSBA 2 S 123/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S123/2011
19.03.2013 KSBA 14 Co 215/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co215/2011
19.03.2013 KSBA 2 Cob 162/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob162/2012
19.03.2013 KSBA 8 Co 154/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co154/2012
19.03.2013 KSBA 8 Co 277/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co277/2011
19.03.2013 KSBA 2 Cbi 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cbi5/2012
19.03.2013 KSBA 2 Cob 172/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob172/2012
19.03.2013 KSBA 8 Sd 122/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd122/2011
19.03.2013 KSBA 8 Co 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co6/2012
19.03.2013 KSBA 14 Co 286/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co286/2011
19.03.2013 KSBA 14 Co 360/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co360/2011
19.03.2013 KSBA 15 Co 177/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/15Co177/2011
19.03.2013 KSBA 8 Sd 113/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd113/2011
19.03.2013 KSBA 2 Cob 183/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob183/2012
19.03.2013 KSBA 8 Co 187/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co187/2011
19.03.2013 KSBA 8 Co 231/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co231/2011
19.03.2013 KSBA 2 Cob 123/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob123/2012
19.03.2013 KSBA 14 Co 471/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co471/2012
19.03.2013 KSBA 8 Sd 115/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd115/2011
19.03.2013 KSBA 8 Co 330/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co330/2012
19.03.2013 KSBA 14 Co 54/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co54/2012
19.03.2013 KSBA 8 Sd 120/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd120/2011
19.03.2013 KSBA 14 Co 401/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co401/2011
19.03.2013 KSBA 2 Cob 152/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob152/2012
20.03.2013 KSBA 22 CoE 79/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE79/2013
20.03.2013 KSBA 9 Saz 91/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz91/2012
20.03.2013 KSBA 2 Co 392/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co392/2011
20.03.2013 KSBA 2 S 93/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S93/2011
20.03.2013 KSBA 2 Co 83/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co83/2013
20.03.2013 KSBA 4 Co 391/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co391/2011
20.03.2013 KSBA 2 Co 473/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co473/2012
20.03.2013 KSBA 2 Co 256/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co256/2011
20.03.2013 KSBA 9 Saz 92/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz92/2012
20.03.2013 KSBA 1 Cob 263/2009 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob263/2009
20.03.2013 KSBA 4 Sp 4/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp4/2011
20.03.2013 KSBA 4 Co 54/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co54/2013
20.03.2013 KSBA 2 S 2592/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S2592/2012
20.03.2013 KSBA 2 S 53/2008 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S53/2008
20.03.2013 KSBA 5 Co 115/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co115/2013
20.03.2013 KSBA 1 Ntok 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Ntok3/2012
20.03.2013 KSBA 9 Co 553/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co553/2011
20.03.2013 KSBA 2 S 258/2007 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S258/2007
20.03.2013 KSBA 20 CoP 36/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP36/2013
20.03.2013 KSBA 1 To 8/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1To8/2013
20.03.2013 KSBA 2 Co 346/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co346/2012
20.03.2013 KSBA 4 Co 39/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co39/2012
20.03.2013 KSBA 11 CoP 103/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP103/2013
20.03.2013 KSBA 5 Sd 197/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd197/2012
20.03.2013 KSBA 5 Scud 57/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Scud57/2012
20.03.2013 KSBA 22 CoE 41/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE41/2013
20.03.2013 KSBA 5 Scud 58/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Scud58/2012
20.03.2013 KSBA 9 Co 106/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co106/2013
20.03.2013 KSBA 9 Co 142/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co142/2013
20.03.2013 KSBA 4 Sp 20/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp20/2011
20.03.2013 KSBA 2 Co 148/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co148/2013
21.03.2013 KSBA 1 S 1130/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S1130/2012
21.03.2013 KSBA 1 S 129/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S129/2012
21.03.2013 KSBA 1 S 95/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S95/2012
21.03.2013 KSBA 1 S 98/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S98/2012
21.03.2013 KSBA 16 CoE 60/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/16CoE60/2012
21.03.2013 KSBA 2 Co 210/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co210/2012
21.03.2013 KSBA 2 Cob 297/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob297/2012
21.03.2013 KSBA 2 Cob 290/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob290/2012
21.03.2013 KSBA 1 Cob 103/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob103/2012
21.03.2013 KSBA 1 S 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S18/2012
21.03.2013 KSBA 1 Ntok 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Ntok2/2012
21.03.2013 KSBA 1 Cob 32/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob32/2012
21.03.2013 KSBA 1 S 136/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S136/2012
21.03.2013 KSBA 11 CoP 136/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP136/2013
21.03.2013 KSBA 9 Co 41/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co41/2012
21.03.2013 KSBA 8 Scud 57/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud57/2011
21.03.2013 KSBA 8 Sd 134/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd134/2011
21.03.2013 KSBA 2 CoKR 10/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2CoKR10/2013
21.03.2013 KSBA 11 CoP 436/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP436/2012
21.03.2013 KSBA 9 Co 507/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co507/2011
21.03.2013 KSBA 1 S 199/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S199/2012
21.03.2013 KSBA 1 S 135/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S135/2012
21.03.2013 KSBA 9 Co 143/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co143/2013
22.03.2013 KSBA 4 S 71/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S71/2011
22.03.2013 KSBA 4 S 81/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S81/2011
22.03.2013 KSBA 4 S 164/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S164/2012
22.03.2013 KSBA 2 Co 153/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co153/2013
22.03.2013 KSBA 6 S 161/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S161/2012
22.03.2013 KSBA 2 Co 146/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co146/2013
22.03.2013 KSBA 7 Co 450/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co450/2010
22.03.2013 KSBA 2 Co 72/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co72/2013
22.03.2013 KSBA 4 S 32/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S32/2011
22.03.2013 KSBA 4 Sp 24/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp24/2011
22.03.2013 KSBA 2 Cob 327/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob327/2011
22.03.2013 KSBA 2 Cob 136/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob136/2012
22.03.2013 KSBA 6 S 18/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S18/2013
22.03.2013 KSBA 14 Co 130/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co130/2013
22.03.2013 KSBA 4 S 105/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S105/2010
22.03.2013 KSBA 11 CoP 102/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP102/2013
22.03.2013 KSBA 2 Co 105/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co105/2013
22.03.2013 KSBA 8 Sd 1/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd1/2013
22.03.2013 KSBA 2 Co 151/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co151/2013
22.03.2013 KSBA 20 CoP 35/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP35/2013
22.03.2013 KSBA 2 Co 182/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co182/2012
22.03.2013 KSBA 6 S 37/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S37/2012
22.03.2013 KSBA 20 CoP 17/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP17/2013
24.03.2013 KSBA 6 Co 301/2006 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co301/2006
25.03.2013 KSBA 6 Co 183/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co183/2013
25.03.2013 KSBA 4 Co 60/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co60/2013
25.03.2013 KSBA 6 Co 514/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co514/2012
25.03.2013 KSBA 1 S 1/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S1/2013
25.03.2013 KSBA 6 Co 544/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co544/2012
25.03.2013 KSBA 3 Cob 81/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob81/2013
25.03.2013 KSBA 6 Co 280/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co280/2010
25.03.2013 KSBA 6 Co 73/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co73/2013
25.03.2013 KSBA 8 Sd 37/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd37/2013
25.03.2013 KSBA 6 S 56/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S56/2013
26.03.2013 KSBA 3 Sp 208/2005 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Sp208/2005
26.03.2013 KSBA 14 Co 324/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co324/2011
26.03.2013 KSBA 5 S 196/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S196/2012
26.03.2013 KSBA 11 CoP 341/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP341/2012
26.03.2013 KSBA 21 CoE 553/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/21CoE553/2012
26.03.2013 KSBA 5 Sd 252/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd252/2012
26.03.2013 KSBA 14 Co 240/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co240/2011
26.03.2013 KSBA 11 CoP 344/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP344/2012
26.03.2013 KSBA 11 CoP 411/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP411/2012
26.03.2013 KSBA 4 Co 446/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co446/2012
26.03.2013 KSBA 8 Cbi 15/2006 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cbi15/2006
26.03.2013 KSBA 4 Co 47/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co47/2013
26.03.2013 KSBA 3 S 171/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S171/2011
26.03.2013 KSBA 4 Co 101/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co101/2013
26.03.2013 KSBA 4 Co 434/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co434/2012
26.03.2013 KSBA 11 CoP 350/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP350/2012
26.03.2013 KSBA 11 CoP 351/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP351/2012
26.03.2013 KSBA 21 CoE 551/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/21CoE551/2012
26.03.2013 KSBA 21 CoE 478/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/21CoE478/2012
26.03.2013 KSBA 21 CoE 480/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/21CoE480/2012
26.03.2013 KSBA 6 Co 191/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co191/2013
26.03.2013 KSBA 9 K 10/2002 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9K10/2002
26.03.2013 KSBA 5 S 227/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S227/2012
26.03.2013 KSBA 6 Co 171/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co171/2013
26.03.2013 KSBA 6 Co 551/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co551/2012
26.03.2013 KSBA 4 Co 204/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co204/2012
26.03.2013 KSBA 3 S 206/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S206/2011
26.03.2013 KSBA 6 Co 586/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co586/2012
26.03.2013 KSBA 4 Co 57/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co57/2013
26.03.2013 KSBA 6 Co 506/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co506/2012
26.03.2013 KSBA 4 Co 123/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co123/2013
26.03.2013 KSBA 4 Co 427/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co427/2012
26.03.2013 KSBA 4 Co 326/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co326/2012
26.03.2013 KSBA 3 Cob 90/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob90/2013
26.03.2013 KSBA 11 CoP 478/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP478/2012
26.03.2013 KSBA 5 Sp 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sp14/2012
26.03.2013 KSBA 3 S 197/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S197/2011
26.03.2013 KSBA 4 Co 483/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co483/2012
26.03.2013 KSBA 4 Co 542/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co542/2012
26.03.2013 KSBA 5 Sd 46/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd46/2013
26.03.2013 KSBA 5 Scud 17/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Scud17/2012
26.03.2013 KSBA 14 Co 239/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co239/2011
26.03.2013 KSBA 5 Sd 71/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd71/2012
26.03.2013 KSBA 14 Co 661/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co661/2012
26.03.2013 KSBA 4 CoKR 4/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4CoKR4/2013
26.03.2013 KSBA 3 To 11/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3To11/2013
26.03.2013 KSBA 3 S 259/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S259/2011
26.03.2013 KSBA 5 Sp 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sp11/2012
26.03.2013 KSBA 6 Cbi 160/2006 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Cbi160/2006
26.03.2013 KSBA 4 Co 142/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co142/2013
26.03.2013 KSBA 11 CoP 509/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP509/2012
26.03.2013 KSBA 5 Sp 16/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sp16/2012
26.03.2013 KSBA 2 S 29/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S29/2012
26.03.2013 KSBA 4 Co 513/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co513/2012
26.03.2013 KSBA 5 Scud 45/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Scud45/2011
26.03.2013 KSBA 6 S 39/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S39/2013
26.03.2013 KSBA 6 Co 623/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co623/2012
26.03.2013 KSBA 6 Co 32/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co32/2013
26.03.2013 KSBA 6 Co 170/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co170/2013
26.03.2013 KSBA 15 Co 247/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/15Co247/2011
27.03.2013 KSBA 5 Co 195/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co195/2013
27.03.2013 KSBA 3 Cob 382/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob382/2012
27.03.2013 KSBA 7 Cbs 20/2005 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Cbs20/2005
27.03.2013 KSBA 7 Cbs 16/2005 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Cbs16/2005
27.03.2013 KSBA 3 Cob 53/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob53/2012
27.03.2013 KSBA 3 Cob 91/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob91/2013
27.03.2013 KSBA 14 Co 344/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co344/2010
27.03.2013 KSBA 18 CoE 68/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/18CoE68/2013
27.03.2013 KSBA 1 Cob 178/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob178/2012
27.03.2013 KSBA 14 Co 652/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co652/2012
27.03.2013 KSBA 3 Cob 273/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob273/2012
27.03.2013 KSBA 6 S 16/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S16/2012
27.03.2013 KSBA 9 Scud 28/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Scud28/2011
27.03.2013 KSBA 5 Sd 229/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd229/2012
27.03.2013 KSBA 9 Saz 93/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz93/2012
27.03.2013 KSBA 18 CoE 75/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/18CoE75/2013
27.03.2013 KSBA 6 S 59/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S59/2013
27.03.2013 KSBA 14 Co 200/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co200/2013
27.03.2013 KSBA 1 Cob 154/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob154/2012
27.03.2013 KSBA 5 Sd 32/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd32/2012
27.03.2013 KSBA 7 Cbs 31/2005 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Cbs31/2005
27.03.2013 KSBA 18 CoE 57/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/18CoE57/2013
27.03.2013 KSBA 14 Co 179/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co179/2013
27.03.2013 KSBA 5 Sd 233/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd233/2012
27.03.2013 KSBA 3 Co 22/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co22/2013
27.03.2013 KSBA 3 Cob 465/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob465/2012
27.03.2013 KSBA 34 CB 61/2002 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/34CB61/2002
27.03.2013 KSBA 9 Co 178/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co178/2013
27.03.2013 KSBA 1 Cob 81/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob81/2012
27.03.2013 KSBA 14 Co 344/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co344/2012
27.03.2013 KSBA 9 Saz 94/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz94/2012
27.03.2013 KSBA 1 Cob 425/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob425/2012
27.03.2013 KSBA 1 Cob 94/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob94/2012
27.03.2013 KSBA 1 Cob 37/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob37/2013
27.03.2013 KSBA 3 Cob 129/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob129/2012
27.03.2013 KSBA 3 Cob 115/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob115/2012
27.03.2013 KSBA 3 Cob 176/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob176/2012
27.03.2013 KSBA 1 Cob 301/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob301/2012
27.03.2013 KSBA 9 Saz 86/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz86/2012
27.03.2013 KSBA 9 Saz 1/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz1/2013
27.03.2013 KSBA 14 Co 108/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co108/2013
27.03.2013 KSBA 2 S 27/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S27/2012
27.03.2013 KSBA 7 Cbs 27/2005 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Cbs27/2005
27.03.2013 KSBA 3 Cob 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob13/2012
27.03.2013 KSBA 9 Co 33/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co33/2012
27.03.2013 KSBA 4 To 15/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4To15/2013
27.03.2013 KSBA 3 Cob 127/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob127/2012
27.03.2013 KSBA 14 Co 455/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co455/2012
27.03.2013 KSBA 17 CoE 70/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/17CoE70/2012
27.03.2013 KSBA 14 Co 22/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co22/2013
28.03.2013 KSBA 5 Co 132/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co132/2013
28.03.2013 KSBA 8 Co 244/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co244/2012
28.03.2013 KSBA 3 Co 179/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co179/2013
28.03.2013 KSBA 4 K 1/2001 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4K1/2001
28.03.2013 KSBA 1 S 73/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S73/2013
28.03.2013 KSBA 16 Co 29/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/16Co29/2011
28.03.2013 KSBA 8 Co 245/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co245/2012
28.03.2013 KSBA 5 Co 154/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co154/2013
28.03.2013 KSBA 5 Co 176/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co176/2013
28.03.2013 KSBA 8 Co 370/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co370/2012
28.03.2013 KSBA 8 Co 520/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co520/2012
28.03.2013 KSBA 5 Co 128/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co128/2013
28.03.2013 KSBA 6 S 72/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S72/2013
28.03.2013 KSBA 9 Co 481/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co481/2012
28.03.2013 KSBA 3 Co 190/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co190/2013
28.03.2013 KSBA 9 Co 182/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co182/2013
28.03.2013 KSBA 3 Co 175/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co175/2013
28.03.2013 KSBA 8 Co 195/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co195/2013
28.03.2013 KSBA 9 Co 503/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co503/2012
28.03.2013 KSBA 1 S 72/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S72/2013
28.03.2013 KSBA 8 Co 447/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co447/2012
28.03.2013 KSBA 3 Co 181/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co181/2013
28.03.2013 KSBA 3 Co 163/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co163/2013
28.03.2013 KSBA 1 S 260/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S260/2012
28.03.2013 KSBA 9 Co 210/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co210/2012
28.03.2013 KSBA 5 Co 204/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co204/2013
28.03.2013 KSBA 7 K 59/2002 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7K59/2002
28.03.2013 KSBA 5 Co 138/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co138/2013
28.03.2013 KSBA 9 Co 66/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co66/2013
28.03.2013 KSBA 9 Co 277/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co277/2012
28.03.2013 KSBA 5 Co 192/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co192/2013
28.03.2013 KSBA 5 Co 174/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co174/2013
28.03.2013 KSBA 9 Co 615/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co615/2012
28.03.2013 KSBA 9 Co 479/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co479/2012
28.03.2013 KSBA 3 Co 193/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co193/2013
28.03.2013 KSBA 3 Co 191/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co191/2013
28.03.2013 KSBA 8 Co 521/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co521/2012
28.03.2013 KSBA 5 Co 206/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co206/2013
28.03.2013 KSBA 9 Co 440/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co440/2011
28.03.2013 KSBA 5 Co 84/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co84/2013
28.03.2013 KSBA 9 Co 256/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co256/2012
28.03.2013 KSBA 9 Co 194/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co194/2013
28.03.2013 KSBA 9 Co 188/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co188/2013
28.03.2013 KSBA 1 S 64/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S64/2013
28.03.2013 KSBA 20 CoE 116/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoE116/2012
28.03.2013 KSBA 3 Co 170/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co170/2013
28.03.2013 KSBA 3 Co 379/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co379/2012
28.03.2013 KSBA 3 Co 353/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co353/2011
28.03.2013 KSBA 8 Co 43/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co43/2012
28.03.2013 KSBA 3 Co 171/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co171/2013
28.03.2013 KSBA 8 Co 124/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co124/2013
28.03.2013 KSBA 8 Co 175/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co175/2013
28.03.2013 KSBA 3 Co 80/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co80/2012
30.03.2013 KSBA 3 Co 254/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co254/2012
01.04.2013 KSBA 6 S 64/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S64/2013
02.04.2013 KSBA 6 S 66/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S66/2013
02.04.2013 KSBA 14 Co 351/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co351/2011
02.04.2013 KSBA 8 Scud 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud8/2012
02.04.2013 KSBA 11 CoP 118/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP118/2013
02.04.2013 KSBA 7 Co 246/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co246/2010
03.04.2013 KSBA 2 S 78/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S78/2011
03.04.2013 KSBA 4 Sp 40/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp40/2011
03.04.2013 KSBA 9 Saz 4/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz4/2013
03.04.2013 KSBA 8 Sd 31/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd31/2013
03.04.2013 KSBA 5 Co 211/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co211/2013
03.04.2013 KSBA 9 Saz 5/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz5/2013
03.04.2013 KSBA 2 S 37/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S37/2011
03.04.2013 KSBA 11 CoP 409/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP409/2012
03.04.2013 KSBA 8 Sd 107/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd107/2012
03.04.2013 KSBA 18 CoE 102/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/18CoE102/2013
03.04.2013 KSBA 18 CoE 104/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/18CoE104/2013
03.04.2013 KSBA 8 Scud 49/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud49/2011
03.04.2013 KSBA 11 CoP 155/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP155/2013
04.04.2013 KSBA 2 To 167/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2To167/2012
04.04.2013 KSBA 3 Co 150/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co150/2013
04.04.2013 KSBA 11 CoP 124/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP124/2013
04.04.2013 KSBA 1 Cob 190/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob190/2012
04.04.2013 KSBA 3 Co 169/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co169/2013
04.04.2013 KSBA 1 Cob 284/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob284/2012
04.04.2013 KSBA 1 S 259/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S259/2012
04.04.2013 KSBA 1 Cob 84/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob84/2012
04.04.2013 KSBA 3 Co 104/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co104/2013
04.04.2013 KSBA 9 Saz 7/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz7/2013
04.04.2013 KSBA 1 S 66/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S66/2013
04.04.2013 KSBA 1 Cob 89/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob89/2013
05.04.2013 KSBA 4 Sp 129/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp129/2012
08.04.2013 KSBA 2 Cob 141/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob141/2012
08.04.2013 KSBA 1 S 71/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S71/2013
08.04.2013 KSBA 5 Co 215/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co215/2013
08.04.2013 KSBA 6 Co 193/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co193/2013
08.04.2013 KSBA 6 Co 384/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co384/2012
08.04.2013 KSBA 6 Co 305/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co305/2012
08.04.2013 KSBA 2 Cob 241/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob241/2012
08.04.2013 KSBA 5 S 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S12/2012
08.04.2013 KSBA 6 Co 424/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co424/2012
09.04.2013 KSBA 11 CoP 494/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP494/2012
09.04.2013 KSBA 3 S 306/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S306/2010
09.04.2013 KSBA 4 To 162/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4To162/2012
09.04.2013 KSBA 5 S 24/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S24/2012
09.04.2013 KSBA 5 S 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S14/2012
09.04.2013 KSBA 4 To 138/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4To138/2012
09.04.2013 KSBA 11 CoP 360/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP360/2012
09.04.2013 KSBA 11 CoP 468/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP468/2012
09.04.2013 KSBA 2 CoZm 42/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2CoZm42/2012
09.04.2013 KSBA 11 CoP 18/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP18/2013
09.04.2013 KSBA 11 CoP 393/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP393/2012
09.04.2013 KSBA 11 CoP 457/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP457/2012
09.04.2013 KSBA 11 CoP 498/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP498/2012
09.04.2013 KSBA 5 S 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S7/2012
09.04.2013 KSBA 5 S 37/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S37/2012
09.04.2013 KSBA 11 CoP 612/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP612/2012
09.04.2013 KSBA 5 Co 368/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co368/2012
09.04.2013 KSBA 5 Co 404/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co404/2012
09.04.2013 KSBA 11 CoP 467/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP467/2012
09.04.2013 KSBA 14 Co 422/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co422/2011
09.04.2013 KSBA 3 S 262/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S262/2011
09.04.2013 KSBA 14 Co 442/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co442/2011
09.04.2013 KSBA 5 Co 262/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co262/2011
09.04.2013 KSBA 2 S 171/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S171/2012
09.04.2013 KSBA 5 Co 655/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co655/2012
09.04.2013 KSBA 2 Cob 373/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob373/2011
09.04.2013 KSBA 4 S 99/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S99/2012
09.04.2013 KSBA 6 S 84/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S84/2013
09.04.2013 KSBA 5 Co 396/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co396/2011
10.04.2013 KSBA 9 Saz 6/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz6/2013
10.04.2013 KSBA 3 Cob 170/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob170/2012
10.04.2013 KSBA 3 Cob 167/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob167/2012
10.04.2013 KSBA 3 CoZm 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoZm20/2012
10.04.2013 KSBA 14 Co 182/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co182/2013
10.04.2013 KSBA 2 S 196/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S196/2011
10.04.2013 KSBA 15 Co 475/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/15Co475/2010
10.04.2013 KSBA 5 Scud 50/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Scud50/2012
10.04.2013 KSBA 11 CoP 137/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP137/2013
10.04.2013 KSBA 4 Co 161/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co161/2013
10.04.2013 KSBA 4 Co 188/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co188/2012
10.04.2013 KSBA 4 Co 525/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co525/2011
10.04.2013 KSBA 22 CoE 83/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE83/2013
10.04.2013 KSBA 5 Scud 65/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Scud65/2012
10.04.2013 KSBA 2 S 37/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S37/2012
10.04.2013 KSBA 2 S 36/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S36/2012
10.04.2013 KSBA 3 CoZm 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoZm18/2012
10.04.2013 KSBA 5 Scud 27/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Scud27/2012
10.04.2013 KSBA 5 Sd 52/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd52/2012
10.04.2013 KSBA 14 Co 205/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co205/2013
10.04.2013 KSBA 5 Sd 306/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd306/2012
10.04.2013 KSBA 1 CoZm 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1CoZm4/2012
10.04.2013 KSBA 4 Sp 22/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp22/2011
10.04.2013 KSBA 5 Scud 69/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Scud69/2012
10.04.2013 KSBA 22 CoE 78/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE78/2013
11.04.2013 KSBA 1 S 206/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S206/2012
11.04.2013 KSBA 1 S 198/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S198/2011
11.04.2013 KSBA 1 S 25/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S25/2012
11.04.2013 KSBA 2 CoKR 15/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2CoKR15/2013
11.04.2013 KSBA 9 Co 86/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co86/2012
11.04.2013 KSBA 6 S 700/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S700/2012
11.04.2013 KSBA 6 S 88/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S88/2012
11.04.2013 KSBA 1 Cob 99/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob99/2013
11.04.2013 KSBA 1 S 26/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S26/2012
11.04.2013 KSBA 20 CoE 30/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoE30/2013
11.04.2013 KSBA 9 Co 226/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co226/2012
11.04.2013 KSBA 14 Co 329/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co329/2010
11.04.2013 KSBA 2 CoKR 11/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2CoKR11/2013
11.04.2013 KSBA 1 Cob 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob5/2012
11.04.2013 KSBA 1 S 2520/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S2520/2012
11.04.2013 KSBA 2 To 147/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2To147/2012
11.04.2013 KSBA 1 S 38/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S38/2013
11.04.2013 KSBA 1 CoZm 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1CoZm2/2012
11.04.2013 KSBA 1 Cob 68/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob68/2012
11.04.2013 KSBA 1 S 107/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S107/2012
11.04.2013 KSBA 9 Co 434/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co434/2012
11.04.2013 KSBA 1 S 11/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S11/2013
11.04.2013 KSBA 1 S 46/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S46/2012
12.04.2013 KSBA 6 S 38/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S38/2012
12.04.2013 KSBA 6 S 1462/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S1462/2012
12.04.2013 KSBA 6 S 17/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S17/2012
12.04.2013 KSBA 1 S 74/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S74/2013
12.04.2013 KSBA 6 S 1454/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S1454/2012
12.04.2013 KSBA 6 S 28/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S28/2012
15.04.2013 KSBA 3 S 227/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S227/2011
15.04.2013 KSBA 2 Cob 89/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob89/2013
15.04.2013 KSBA 1 Cob 108/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob108/2013
15.04.2013 KSBA 3 S 241/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S241/2011
15.04.2013 KSBA 11 CoP 146/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP146/2013
15.04.2013 KSBA 1 S 31/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S31/2013
15.04.2013 KSBA 5 Co 223/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co223/2013
15.04.2013 KSBA 11 CoP 175/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP175/2013
16.04.2013 KSBA 5 S 2625/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S2625/2012
16.04.2013 KSBA 3 S 245/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S245/2011
16.04.2013 KSBA 2 Cob 104/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob104/2012
16.04.2013 KSBA 8 Co 319/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co319/2011
16.04.2013 KSBA 2 Cob 96/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob96/2012
16.04.2013 KSBA 2 Cob 275/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob275/2012
16.04.2013 KSBA 8 Co 47/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co47/2011
16.04.2013 KSBA 8 Scud 63/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud63/2011
16.04.2013 KSBA 14 Co 144/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co144/2011
16.04.2013 KSBA 14 Co 1/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co1/2013
16.04.2013 KSBA 14 Co 169/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co169/2012
16.04.2013 KSBA 8 Co 65/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co65/2012
16.04.2013 KSBA 14 Co 304/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co304/2012
16.04.2013 KSBA 3 S 37/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S37/2011
16.04.2013 KSBA 8 CoPr 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8CoPr1/2012
16.04.2013 KSBA 8 Sd 30/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd30/2012
16.04.2013 KSBA 8 Co 247/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co247/2012
16.04.2013 KSBA 8 Sd 135/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd135/2011
16.04.2013 KSBA 8 Scud 19/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud19/2010
16.04.2013 KSBA 8 Co 166/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co166/2013
16.04.2013 KSBA 11 Co 60/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11Co60/2011
16.04.2013 KSBA 3 S 135/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S135/2011
16.04.2013 KSBA 11 CoP 15/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP15/2013
16.04.2013 KSBA 11 CoP 412/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP412/2012
16.04.2013 KSBA 14 Co 211/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co211/2013
16.04.2013 KSBA 5 Co 545/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co545/2011
16.04.2013 KSBA 11 CoP 510/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP510/2012
16.04.2013 KSBA 11 Co 40/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11Co40/2011
16.04.2013 KSBA 3 S 185/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S185/2011
17.04.2013 KSBA 9 Saz 8/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz8/2013
17.04.2013 KSBA 3 Cob 106/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob106/2012
17.04.2013 KSBA 4 Sp 11/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp11/2011
17.04.2013 KSBA 2 Co 141/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co141/2013
17.04.2013 KSBA 3 Cob 34/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob34/2012
17.04.2013 KSBA 5 Scud 71/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Scud71/2012
17.04.2013 KSBA 2 Co 223/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co223/2012
17.04.2013 KSBA 20 CoP 12/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP12/2013
17.04.2013 KSBA 3 Cob 336/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob336/2012
17.04.2013 KSBA 5 Sd 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd9/2012
17.04.2013 KSBA 5 Scud 72/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Scud72/2012
17.04.2013 KSBA 3 Cob 116/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob116/2013
17.04.2013 KSBA 3 Cob 51/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob51/2012
17.04.2013 KSBA 2 Co 93/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co93/2013
17.04.2013 KSBA 3 Cob 126/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob126/2013
17.04.2013 KSBA 3 Cob 32/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob32/2012
17.04.2013 KSBA 2 Co 92/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co92/2012
17.04.2013 KSBA 2 Co 326/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co326/2012
17.04.2013 KSBA 2 Co 122/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co122/2012
17.04.2013 KSBA 2 Co 304/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co304/2012
17.04.2013 KSBA 2 Co 159/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co159/2013
17.04.2013 KSBA 2 Co 253/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co253/2011
17.04.2013 KSBA 2 Co 416/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co416/2012
17.04.2013 KSBA 6 S 81/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S81/2013
18.04.2013 KSBA 20 CoE 48/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoE48/2013
18.04.2013 KSBA 2 CoKR 13/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2CoKR13/2013
18.04.2013 KSBA 1 S 241/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S241/2011
18.04.2013 KSBA 1 S 2530/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S2530/2012
18.04.2013 KSBA 2 CoKR 14/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2CoKR14/2013
18.04.2013 KSBA 1 S 243/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S243/2011
18.04.2013 KSBA 2 To 175/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2To175/2012
18.04.2013 KSBA 1 CoZm 30/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1CoZm30/2012
18.04.2013 KSBA 1 S 32/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S32/2013
18.04.2013 KSBA 3 Cob 118/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob118/2013
18.04.2013 KSBA 20 CoE 56/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoE56/2013
18.04.2013 KSBA 5 Co 225/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co225/2013
18.04.2013 KSBA 4 Ntok 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Ntok1/2012
18.04.2013 KSBA 2 To 23/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2To23/2013
18.04.2013 KSBA 3 Co 204/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co204/2013
18.04.2013 KSBA 20 CoP 48/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP48/2013
18.04.2013 KSBA 1 S 150/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S150/2011
18.04.2013 KSBA 6 S 74/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S74/2013
19.04.2013 KSBA 4 S 36/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S36/2011
19.04.2013 KSBA 4 S 94/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S94/2011
19.04.2013 KSBA 11 CoP 169/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP169/2013
19.04.2013 KSBA 5 Co 240/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co240/2013
19.04.2013 KSBA 4 S 96/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S96/2011
19.04.2013 KSBA 3 Cob 23/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob23/2013
19.04.2013 KSBA 4 S 67/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S67/2011
19.04.2013 KSBA 2 Co 154/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co154/2013
19.04.2013 KSBA 4 S 88/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S88/2011
22.04.2013 KSBA 8 Sd 59/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd59/2013
22.04.2013 KSBA 5 K 152/1997 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5K152/1997
22.04.2013 KSBA 6 Co 298/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co298/2012
22.04.2013 KSBA 8 Sd 174/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd174/2011
22.04.2013 KSBA 5 Sp 36/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sp36/2013
22.04.2013 KSBA 1 Cob 123/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob123/2013
22.04.2013 KSBA 8 Sd 53/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd53/2013
22.04.2013 KSBA 6 Co 222/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co222/2013
22.04.2013 KSBA 6 Co 333/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co333/2012
22.04.2013 KSBA 11 CoP 2/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP2/2013
22.04.2013 KSBA 1 K 83/1996 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1K83/1996
22.04.2013 KSBA 7 Cbs 21/2005 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Cbs21/2005
22.04.2013 KSBA 6 S 1/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S1/2013
22.04.2013 KSBA 1 S 93/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S93/2013
23.04.2013 KSBA 5 S 284/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S284/2012
23.04.2013 KSBA 21 CoE 528/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/21CoE528/2012
23.04.2013 KSBA 14 Co 172/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co172/2013
23.04.2013 KSBA 8 Sd 143/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd143/2011
23.04.2013 KSBA 2 Cob 70/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob70/2013
23.04.2013 KSBA 2 CoZm 27/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2CoZm27/2012
23.04.2013 KSBA 6 S 56/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S56/2012
23.04.2013 KSBA 2 Cob 529/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob529/2011
23.04.2013 KSBA 6 S 97/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S97/2013
23.04.2013 KSBA 11 Co 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11Co12/2012
23.04.2013 KSBA 8 Sd 150/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd150/2011
23.04.2013 KSBA 11 CoP 39/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP39/2013
23.04.2013 KSBA 8 Sd 147/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd147/2011
23.04.2013 KSBA 11 CoP 413/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP413/2012
23.04.2013 KSBA 14 Co 242/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co242/2013
23.04.2013 KSBA 8 Sd 141/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd141/2011
23.04.2013 KSBA 20 CoP 43/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP43/2013
23.04.2013 KSBA 2 Cob 123/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob123/2013
23.04.2013 KSBA 11 Co 127/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11Co127/2011
23.04.2013 KSBA 8 Sd 140/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd140/2011
23.04.2013 KSBA 11 CoP 37/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP37/2013
23.04.2013 KSBA 8 Cbi 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cbi3/2009
23.04.2013 KSBA 2 Cob 518/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob518/2011
23.04.2013 KSBA 2 Cob 281/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob281/2012
23.04.2013 KSBA 6 S 704/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S704/2012
23.04.2013 KSBA 5 Sn 1/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sn1/2011
23.04.2013 KSBA 3 To 111/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3To111/2012
23.04.2013 KSBA 21 CoE 613/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/21CoE613/2012
23.04.2013 KSBA 14 Co 257/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co257/2012
23.04.2013 KSBA 2 CoZm 23/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2CoZm23/2012
23.04.2013 KSBA 21 CoE 689/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/21CoE689/2012
23.04.2013 KSBA 21 CoE 546/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/21CoE546/2012
23.04.2013 KSBA 2 CoZm 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2CoZm19/2012
23.04.2013 KSBA 11 CoP 566/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP566/2012
23.04.2013 KSBA 3 Cob 88/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob88/2012
24.04.2013 KSBA 2 S 151/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S151/2012
24.04.2013 KSBA 2 S 313/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S313/2012
24.04.2013 KSBA 20 CoE 66/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoE66/2013
24.04.2013 KSBA 2 Co 139/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co139/2011
24.04.2013 KSBA 4 Co 496/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co496/2011
24.04.2013 KSBA 5 Sd 325/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd325/2012
24.04.2013 KSBA 6 K 78/2001 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6K78/2001
24.04.2013 KSBA 2 S 285/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S285/2012
24.04.2013 KSBA 3 CoZm 32/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoZm32/2012
24.04.2013 KSBA 3 CoZm 42/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoZm42/2012
24.04.2013 KSBA 3 Cob 227/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob227/2012
24.04.2013 KSBA 9 Co 461/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co461/2011
24.04.2013 KSBA 3 Cob 208/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob208/2012
24.04.2013 KSBA 2 S 174/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S174/2012
24.04.2013 KSBA 8 Co 254/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co254/2013
24.04.2013 KSBA 2 Co 187/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co187/2013
24.04.2013 KSBA 2 S 34/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S34/2012
24.04.2013 KSBA 2 S 37/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S37/2013
24.04.2013 KSBA 3 Cob 157/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob157/2012
24.04.2013 KSBA 2 S 2603/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S2603/2012
24.04.2013 KSBA 3 CoKR 1/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoKR1/2011
24.04.2013 KSBA 4 Co 171/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co171/2013
24.04.2013 KSBA 2 S 68/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S68/2012
24.04.2013 KSBA 8 Sd 76/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd76/2013
24.04.2013 KSBA 3 Co 195/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co195/2013
24.04.2013 KSBA 4 Co 77/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co77/2013
24.04.2013 KSBA 4 Co 406/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co406/2012
24.04.2013 KSBA 2 S 321/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S321/2012
24.04.2013 KSBA 2 Co 318/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co318/2011
24.04.2013 KSBA 3 CoKR 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoKR14/2012
24.04.2013 KSBA 2 Cob 117/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob117/2013
24.04.2013 KSBA 6 Co 216/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co216/2013
24.04.2013 KSBA 8 Co 200/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co200/2013
24.04.2013 KSBA 8 Co 210/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co210/2013
24.04.2013 KSBA 20 CoP 47/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP47/2013
24.04.2013 KSBA 8 Co 216/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co216/2013
24.04.2013 KSBA 8 Co 215/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co215/2013
24.04.2013 KSBA 1 Cob 127/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob127/2013
24.04.2013 KSBA 8 Co 244/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co244/2013
24.04.2013 KSBA 2 S 33/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S33/2012
24.04.2013 KSBA 3 Cob 217/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob217/2012
24.04.2013 KSBA 8 Sd 16/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd16/2013
24.04.2013 KSBA 2 S 979/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S979/2012
24.04.2013 KSBA 22 CoE 499/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE499/2012
25.04.2013 KSBA 1 S 15/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S15/2011
25.04.2013 KSBA 1 S 187/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S187/2012
25.04.2013 KSBA 8 Sd 70/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd70/2011
25.04.2013 KSBA 6 Co 97/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co97/2013
25.04.2013 KSBA 6 Co 119/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co119/2013
25.04.2013 KSBA 2 CoKR 30/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2CoKR30/2012
25.04.2013 KSBA 9 Co 215/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co215/2012
25.04.2013 KSBA 18 CoE 123/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/18CoE123/2013
25.04.2013 KSBA 6 Co 132/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co132/2013
25.04.2013 KSBA 9 Co 365/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co365/2011
25.04.2013 KSBA 9 Co 61/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co61/2012
25.04.2013 KSBA 9 Co 224/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co224/2013
25.04.2013 KSBA 2 CoKR 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2CoKR20/2012
25.04.2013 KSBA 6 Co 238/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co238/2013
25.04.2013 KSBA 11 CoP 502/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP502/2012
25.04.2013 KSBA 4 S 82/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S82/2011
25.04.2013 KSBA 1 S 84/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S84/2011
25.04.2013 KSBA 1 S 88/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S88/2012
25.04.2013 KSBA 1 S 140/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S140/2011
25.04.2013 KSBA 1 S 193/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S193/2011
25.04.2013 KSBA 8 K 72/1998 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8K72/1998
25.04.2013 KSBA 6 Co 231/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co231/2013
25.04.2013 KSBA 1 S 49/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S49/2012
25.04.2013 KSBA 6 Co 555/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co555/2012
25.04.2013 KSBA 6 Co 436/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co436/2012
25.04.2013 KSBA 6 Co 152/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co152/2013
25.04.2013 KSBA 6 CoPr 3/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6CoPr3/2013
25.04.2013 KSBA 6 Co 176/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co176/2013
25.04.2013 KSBA 11 CoP 189/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP189/2013
25.04.2013 KSBA 1 S 211/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S211/2011
25.04.2013 KSBA 8 Scud 19/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud19/2011
25.04.2013 KSBA 18 CoE 124/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/18CoE124/2013
25.04.2013 KSBA 6 Co 599/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co599/2012
25.04.2013 KSBA 11 CoP 180/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP180/2013
25.04.2013 KSBA 2 Cob 108/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob108/2013
25.04.2013 KSBA 5 Co 220/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co220/2013
25.04.2013 KSBA 11 CoP 188/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP188/2013
25.04.2013 KSBA 1 Cob 525/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob525/2011
25.04.2013 KSBA 20 CoE 62/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoE62/2013
25.04.2013 KSBA 1 Cbi 4/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cbi4/2013
25.04.2013 KSBA 11 CoP 187/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP187/2013
25.04.2013 KSBA 8 Sd 96/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd96/2011
25.04.2013 KSBA 18 CoE 133/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/18CoE133/2013
25.04.2013 KSBA 1 S 131/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S131/2012
25.04.2013 KSBA 4 Co 84/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co84/2011
25.04.2013 KSBA 1 Cob 268/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob268/2011
25.04.2013 KSBA 20 CoE 36/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoE36/2013
26.04.2013 KSBA 11 CoP 170/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP170/2013
26.04.2013 KSBA 4 S 201/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S201/2011
26.04.2013 KSBA 4 S 1/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S1/2011
26.04.2013 KSBA 11 CoP 481/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP481/2012
26.04.2013 KSBA 4 S 20/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S20/2011
26.04.2013 KSBA 4 Co 527/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co527/2012
26.04.2013 KSBA 4 S 90/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S90/2012
26.04.2013 KSBA 4 S 60/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S60/2011
26.04.2013 KSBA 4 S 42/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S42/2011
26.04.2013 KSBA 4 Co 393/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co393/2012
26.04.2013 KSBA 4 Co 556/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co556/2012
26.04.2013 KSBA 5 Co 260/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co260/2013
26.04.2013 KSBA 4 So 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4So1/2012
29.04.2013 KSBA 5 Scud 53/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Scud53/2012
29.04.2013 KSBA 5 Sd 319/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd319/2012
29.04.2013 KSBA 5 Sd 266/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd266/2012
29.04.2013 KSBA 5 Sd 247/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd247/2012
29.04.2013 KSBA 6 Co 102/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co102/2012
29.04.2013 KSBA 2 Cob 232/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob232/2012
29.04.2013 KSBA 5 Sd 277/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd277/2012
29.04.2013 KSBA 5 Sd 274/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd274/2012
29.04.2013 KSBA 5 Sd 261/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd261/2012
29.04.2013 KSBA 7 K 221/1997 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7K221/1997
29.04.2013 KSBA 4 Co 62/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co62/2013
29.04.2013 KSBA 9 Co 254/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co254/2013
29.04.2013 KSBA 5 Sd 204/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd204/2012
29.04.2013 KSBA 5 Co 177/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co177/2013
29.04.2013 KSBA 5 Sd 186/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd186/2012
29.04.2013 KSBA 6 Co 258/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co258/2013
29.04.2013 KSBA 5 Sd 257/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd257/2012
29.04.2013 KSBA 5 Sd 271/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd271/2012
30.04.2013 KSBA 18 CoE 119/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/18CoE119/2013
30.04.2013 KSBA 5 S 27/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S27/2012
30.04.2013 KSBA 3 Co 127/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co127/2012
30.04.2013 KSBA 9 Co 3/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co3/2013
30.04.2013 KSBA 5 Co 591/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co591/2012
30.04.2013 KSBA 14 Co 47/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co47/2013
30.04.2013 KSBA 1 Cob 410/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob410/2012
30.04.2013 KSBA 5 S 86/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S86/2012
30.04.2013 KSBA 8 Sd 158/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd158/2011
30.04.2013 KSBA 9 Co 537/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co537/2012
30.04.2013 KSBA 3 Co 255/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co255/2013
30.04.2013 KSBA 2 Cob 335/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob335/2012
30.04.2013 KSBA 18 CoE 197/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/18CoE197/2013
30.04.2013 KSBA 1 Cob 107/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob107/2013
30.04.2013 KSBA 5 Co 511/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co511/2012
30.04.2013 KSBA 5 Co 241/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co241/2013
30.04.2013 KSBA 1 Cob 48/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob48/2012
30.04.2013 KSBA 4 Co 203/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co203/2013
30.04.2013 KSBA 9 Co 49/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co49/2013
30.04.2013 KSBA 9 Co 569/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co569/2012
30.04.2013 KSBA 3 Co 192/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co192/2013
30.04.2013 KSBA 5 Co 209/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co209/2013
30.04.2013 KSBA 8 Sd 159/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd159/2011
30.04.2013 KSBA 5 Co 213/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co213/2013
30.04.2013 KSBA 5 Co 189/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co189/2013
30.04.2013 KSBA 2 Cob 193/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob193/2012
30.04.2013 KSBA 9 Co 275/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co275/2013
30.04.2013 KSBA 7 Co 459/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co459/2010
30.04.2013 KSBA 2 Co 179/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co179/2013
30.04.2013 KSBA 2 Co 190/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co190/2013
30.04.2013 KSBA 5 Co 258/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co258/2013
30.04.2013 KSBA 1 CoZm 17/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1CoZm17/2013
30.04.2013 KSBA 5 Co 212/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co212/2013
30.04.2013 KSBA 5 Co 222/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co222/2013
30.04.2013 KSBA 8 Sd 157/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd157/2011
30.04.2013 KSBA 8 Co 255/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co255/2012
30.04.2013 KSBA 3 Cob 451/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob451/2012
30.04.2013 KSBA 8 Sd 156/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd156/2011
30.04.2013 KSBA 8 Co 256/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co256/2012
30.04.2013 KSBA 15 CoE 86/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/15CoE86/2012
30.04.2013 KSBA 1 Cob 262/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob262/2012
30.04.2013 KSBA 5 Co 228/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co228/2013
30.04.2013 KSBA 4 Co 187/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co187/2013
30.04.2013 KSBA 4 Co 192/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co192/2013
30.04.2013 KSBA 5 Co 259/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co259/2013
30.04.2013 KSBA 1 Cob 340/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob340/2012
30.04.2013 KSBA 3 Cob 442/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob442/2012
30.04.2013 KSBA 5 Co 611/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co611/2012
30.04.2013 KSBA 8 Co 132/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co132/2013
30.04.2013 KSBA 2 Co 224/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co224/2012
30.04.2013 KSBA 9 Co 245/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co245/2013
30.04.2013 KSBA 2 Co 182/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co182/2013
30.04.2013 KSBA 8 Co 50/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co50/2013
30.04.2013 KSBA 2 Co 284/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co284/2012
30.04.2013 KSBA 3 Co 231/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co231/2013
30.04.2013 KSBA 8 Sd 165/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd165/2011
30.04.2013 KSBA 4 Co 105/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co105/2013
30.04.2013 KSBA 18 CoE 100/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/18CoE100/2013
30.04.2013 KSBA 4 Co 179/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co179/2013
30.04.2013 KSBA 9 Co 244/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co244/2013
30.04.2013 KSBA 5 S 38/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S38/2012
30.04.2013 KSBA 9 Co 232/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co232/2013
30.04.2013 KSBA 3 Cob 184/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob184/2012
30.04.2013 KSBA 3 Co 224/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co224/2013
30.04.2013 KSBA 9 Co 649/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co649/2012
30.04.2013 KSBA 2 Cob 231/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob231/2012
30.04.2013 KSBA 2 Co 296/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co296/2012
30.04.2013 KSBA 2 Cob 181/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob181/2012
30.04.2013 KSBA 15 Co 6/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/15Co6/2011
30.04.2013 KSBA 5 Co 677/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co677/2012
30.04.2013 KSBA 8 Sd 152/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd152/2011
30.04.2013 KSBA 3 Co 344/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co344/2012
30.04.2013 KSBA 14 Co 501/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co501/2012
30.04.2013 KSBA 8 Co 288/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co288/2012
30.04.2013 KSBA 3 Co 215/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co215/2013
30.04.2013 KSBA 8 Co 218/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co218/2012
30.04.2013 KSBA 8 Co 122/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co122/2012
30.04.2013 KSBA 2 Cob 86/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob86/2012
30.04.2013 KSBA 1 Cob 168/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob168/2013
30.04.2013 KSBA 3 Co 233/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co233/2013
30.04.2013 KSBA 9 Co 37/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co37/2013
30.04.2013 KSBA 4 Co 173/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co173/2013
30.04.2013 KSBA 2 Co 177/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co177/2013
30.04.2013 KSBA 8 Co 232/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co232/2012
30.04.2013 KSBA 8 Co 225/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co225/2013
30.04.2013 KSBA 8 Co 236/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co236/2012
30.04.2013 KSBA 2 Co 157/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co157/2013
30.04.2013 KSBA 5 Co 167/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co167/2013
30.04.2013 KSBA 2 Co 193/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co193/2013
30.04.2013 KSBA 9 Co 157/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co157/2013
30.04.2013 KSBA 2 Cob 417/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob417/2011
30.04.2013 KSBA 14 Co 435/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co435/2011
30.04.2013 KSBA 20 CoP 44/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP44/2013
30.04.2013 KSBA 5 S 82/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S82/2012
30.04.2013 KSBA 5 Co 224/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co224/2013
30.04.2013 KSBA 3 Co 275/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co275/2013
30.04.2013 KSBA 5 Co 339/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co339/2012
30.04.2013 KSBA 9 Co 204/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co204/2013
30.04.2013 KSBA 9 Co 22/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co22/2013
30.04.2013 KSBA 3 Co 259/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co259/2013
30.04.2013 KSBA 3 Cob 438/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob438/2012
30.04.2013 KSBA 3 CoZm 36/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoZm36/2012
30.04.2013 KSBA 2 CoPr 3/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2CoPr3/2013
30.04.2013 KSBA 3 Co 220/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co220/2013
02.05.2013 KSBA 5 Cb 17/2003 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Cb17/2003
02.05.2013 KSBA 6 S 702/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S702/2012
02.05.2013 KSBA 3 Cob 440/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob440/2011
02.05.2013 KSBA 2 To 31/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2To31/2013
02.05.2013 KSBA 6 S 57/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S57/2012
03.05.2013 KSBA 20 CoP 54/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP54/2013
03.05.2013 KSBA 1 S 113/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S113/2013
06.05.2013 KSBA 14 Co 247/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co247/2012
06.05.2013 KSBA 11 CoP 493/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP493/2012
06.05.2013 KSBA 14 Co 277/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co277/2013
06.05.2013 KSBA 3 S 42/2009 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S42/2009
06.05.2013 KSBA 14 CoPr 3/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14CoPr3/2013
07.05.2013 KSBA 3 S 225/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S225/2011
07.05.2013 KSBA 8 Sd 85/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd85/2011
07.05.2013 KSBA 11 CoP 177/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP177/2013
07.05.2013 KSBA 2 Cbi 4/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cbi4/2013
07.05.2013 KSBA 5 S 314/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S314/2012
07.05.2013 KSBA 15 Co 133/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/15Co133/2010
07.05.2013 KSBA 8 Sd 4/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd4/2011
07.05.2013 KSBA 5 S 72/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S72/2012
07.05.2013 KSBA 11 CoP 492/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP492/2012
07.05.2013 KSBA 8 Scud 55/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud55/2011
07.05.2013 KSBA 11 CoP 463/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP463/2012
07.05.2013 KSBA 11 CoP 574/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP574/2012
07.05.2013 KSBA 5 S 267/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S267/2012
09.05.2013 KSBA 4 S 209/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S209/2011
09.05.2013 KSBA 11 CoP 185/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP185/2013
09.05.2013 KSBA 17 Cb 157/2003 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/17Cb157/2003
09.05.2013 KSBA 3 Co 595/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co595/2012
09.05.2013 KSBA 3 Co 155/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co155/2013
09.05.2013 KSBA 1 Cob 172/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob172/2012
09.05.2013 KSBA 3 Cob 171/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob171/2013
09.05.2013 KSBA 2 To 27/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2To27/2013
10.05.2013 KSBA 4 S 146/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S146/2011
10.05.2013 KSBA 6 S 32/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S32/2012
10.05.2013 KSBA 6 S 67/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S67/2012
10.05.2013 KSBA 6 S 33/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S33/2012
10.05.2013 KSBA 6 S 2332/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S2332/2012
10.05.2013 KSBA 6 S 76/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S76/2012
10.05.2013 KSBA 6 S 73/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S73/2012
10.05.2013 KSBA 4 S 209/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S209/2010
10.05.2013 KSBA 4 S 165/2009 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S165/2009
10.05.2013 KSBA 4 S 50/2009 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S50/2009
10.05.2013 KSBA 1 Cob 153/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob153/2013
10.05.2013 KSBA 4 S 308/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S308/2010
10.05.2013 KSBA 6 S 70/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S70/2012
10.05.2013 KSBA 6 S 85/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S85/2012
10.05.2013 KSBA 6 S 79/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S79/2012
12.05.2013 KSBA 6 Co 261/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co261/2012
13.05.2013 KSBA 8 Sd 77/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd77/2013
13.05.2013 KSBA 8 Sd 21/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd21/2013
13.05.2013 KSBA 5 S 273/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S273/2012
13.05.2013 KSBA 14 Co 307/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co307/2012
13.05.2013 KSBA 3 S 231/2009 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S231/2009
13.05.2013 KSBA 5 S 162/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S162/2012
13.05.2013 KSBA 6 Co 425/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co425/2012
13.05.2013 KSBA 8 Sd 64/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd64/2013
14.05.2013 KSBA 5 S 144/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S144/2012
14.05.2013 KSBA 2 S 37/2009 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S37/2009
14.05.2013 KSBA 3 Cob 154/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob154/2013
14.05.2013 KSBA 2 Cob 117/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob117/2012
14.05.2013 KSBA 2 Cob 263/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob263/2012
14.05.2013 KSBA 14 Co 504/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co504/2012
14.05.2013 KSBA 8 Scud 24/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud24/2011
14.05.2013 KSBA 2 Cob 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob19/2012
14.05.2013 KSBA 11 CoP 438/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP438/2012
14.05.2013 KSBA 8 Sd 168/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd168/2011
14.05.2013 KSBA 11 CoP 577/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP577/2012
14.05.2013 KSBA 2 Cob 367/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob367/2012
14.05.2013 KSBA 2 S 88/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S88/2011
14.05.2013 KSBA 8 Sd 170/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd170/2011
14.05.2013 KSBA 3 S 230/2009 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S230/2009
14.05.2013 KSBA 3 S 229/2009 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S229/2009
14.05.2013 KSBA 2 Cob 98/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob98/2012
14.05.2013 KSBA 14 Co 591/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co591/2012
14.05.2013 KSBA 2 S 117/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S117/2011
14.05.2013 KSBA 2 Cob 141/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob141/2013
14.05.2013 KSBA 8 Sd 167/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd167/2011
14.05.2013 KSBA 14 Co 663/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co663/2012
15.05.2013 KSBA 2 S 158/2008 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S158/2008
15.05.2013 KSBA 4 Co 356/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co356/2012
15.05.2013 KSBA 4 Co 93/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co93/2013
15.05.2013 KSBA 1 Cob 166/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob166/2013
15.05.2013 KSBA 14 Co 243/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co243/2013
15.05.2013 KSBA 4 Co 189/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co189/2013
15.05.2013 KSBA 22 CoE 92/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE92/2013
15.05.2013 KSBA 22 CoE 11/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE11/2013
15.05.2013 KSBA 22 CoE 113/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE113/2013
15.05.2013 KSBA 22 CoE 237/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE237/2012
15.05.2013 KSBA 9 Saz 12/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz12/2013
15.05.2013 KSBA 9 Saz 10/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz10/2013
15.05.2013 KSBA 4 Co 209/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co209/2013
15.05.2013 KSBA 14 Co 275/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co275/2013
15.05.2013 KSBA 5 Sd 335/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd335/2012
15.05.2013 KSBA 2 S 1201/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S1201/2012
15.05.2013 KSBA 2 S 2624/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S2624/2012
15.05.2013 KSBA 9 Saz 9/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz9/2013
15.05.2013 KSBA 9 Saz 77/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz77/2012
15.05.2013 KSBA 4 Co 504/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co504/2011
15.05.2013 KSBA 22 CoE 483/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE483/2012
15.05.2013 KSBA 22 CoE 88/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE88/2013
15.05.2013 KSBA 20 CoP 49/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP49/2013
15.05.2013 KSBA 20 CoE 23/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoE23/2012
16.05.2013 KSBA 1 S 209/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S209/2012
16.05.2013 KSBA 1 S 48/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S48/2012
16.05.2013 KSBA 1 S 106/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S106/2012
16.05.2013 KSBA 4 To 18/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4To18/2013
16.05.2013 KSBA 2 To 26/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2To26/2013
16.05.2013 KSBA 9 Co 256/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co256/2011
16.05.2013 KSBA 1 S 101/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S101/2013
16.05.2013 KSBA 9 Co 154/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co154/2011
16.05.2013 KSBA 1 S 137/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S137/2012
16.05.2013 KSBA 2 To 42/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2To42/2013
16.05.2013 KSBA 1 S 128/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S128/2012
16.05.2013 KSBA 9 Co 592/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co592/2012
16.05.2013 KSBA 1 S 216/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S216/2011
16.05.2013 KSBA 9 Co 442/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co442/2012
20.05.2013 KSBA 5 S 57/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S57/2012
20.05.2013 KSBA 6 Co 273/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co273/2013
20.05.2013 KSBA 6 Co 241/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co241/2013
20.05.2013 KSBA 6 Co 182/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co182/2013
20.05.2013 KSBA 11 CoP 203/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP203/2013
20.05.2013 KSBA 5 Co 336/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co336/2010
20.05.2013 KSBA 11 Co 114/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11Co114/2011
20.05.2013 KSBA 43 Cb 80/1998 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/43Cb80/1998
20.05.2013 KSBA 6 Co 251/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co251/2012
20.05.2013 KSBA 5 S 58/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S58/2012
20.05.2013 KSBA 11 CoP 199/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP199/2013
21.05.2013 KSBA 8 Co 97/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co97/2013
21.05.2013 KSBA 2 Cob 251/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob251/2012
21.05.2013 KSBA 5 S 237/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S237/2012
21.05.2013 KSBA 8 Sd 173/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd173/2011
21.05.2013 KSBA 2 Cob 362/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob362/2012
21.05.2013 KSBA 8 Sd 178/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd178/2011
21.05.2013 KSBA 8 Sd 172/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd172/2011
21.05.2013 KSBA 11 Co 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11Co8/2012
21.05.2013 KSBA 8 Sd 175/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd175/2011
21.05.2013 KSBA 8 Sd 183/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd183/2011
21.05.2013 KSBA 5 S 40/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S40/2012
21.05.2013 KSBA 8 Sd 180/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd180/2011
21.05.2013 KSBA 7 Co 326/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co326/2010
21.05.2013 KSBA 3 S 210/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S210/2011
21.05.2013 KSBA 14 Co 326/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co326/2011
21.05.2013 KSBA 2 CoZm 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2CoZm11/2012
21.05.2013 KSBA 8 Co 157/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co157/2013
21.05.2013 KSBA 2 Cob 194/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob194/2012
21.05.2013 KSBA 5 S 36/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S36/2012
21.05.2013 KSBA 8 Sd 176/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd176/2011
21.05.2013 KSBA 11 Co 25/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11Co25/2012
21.05.2013 KSBA 5 S 59/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S59/2012
21.05.2013 KSBA 20 CoP 63/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP63/2013
21.05.2013 KSBA 5 S 60/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S60/2012
21.05.2013 KSBA 5 S 301/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S301/2012
22.05.2013 KSBA 2 Co 181/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co181/2013
22.05.2013 KSBA 5 Sd 351/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd351/2012
22.05.2013 KSBA 5 Sd 154/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd154/2011
22.05.2013 KSBA 5 Sd 69/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd69/2012
22.05.2013 KSBA 6 Co 304/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co304/2013
22.05.2013 KSBA 11 Cbi 77/2004 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11Cbi77/2004
22.05.2013 KSBA 14 Co 104/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co104/2013
22.05.2013 KSBA 2 S 144/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S144/2011
22.05.2013 KSBA 2 S 147/2008 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S147/2008
22.05.2013 KSBA 6 S 96/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S96/2013
22.05.2013 KSBA 5 Sd 225/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd225/2012
22.05.2013 KSBA 8 Sd 84/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd84/2013
22.05.2013 KSBA 7 K 241/1999 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7K241/1999
22.05.2013 KSBA 2 Co 52/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co52/2012
22.05.2013 KSBA 18 CoE 248/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/18CoE248/2013
22.05.2013 KSBA 2 S 40/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S40/2012
22.05.2013 KSBA 3 Cob 238/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob238/2012
22.05.2013 KSBA 14 Co 285/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co285/2013
23.05.2013 KSBA 1 S 223/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S223/2011
23.05.2013 KSBA 9 Co 241/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co241/2013
23.05.2013 KSBA 1 S 131/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S131/2011
23.05.2013 KSBA 1 S 126/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S126/2012
23.05.2013 KSBA 9 Co 637/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co637/2012
23.05.2013 KSBA 1 S 253/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S253/2011
23.05.2013 KSBA 9 Co 549/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co549/2012
23.05.2013 KSBA 2 To 29/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2To29/2013
23.05.2013 KSBA 2 CoKR 28/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2CoKR28/2013
23.05.2013 KSBA 9 Co 531/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co531/2011
23.05.2013 KSBA 8 Sd 61/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd61/2013
23.05.2013 KSBA 1 S 120/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S120/2011
23.05.2013 KSBA 1 S 210/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S210/2011
23.05.2013 KSBA 9 Co 287/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co287/2013
23.05.2013 KSBA 9 Co 237/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co237/2013
23.05.2013 KSBA 4 To 33/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4To33/2013
23.05.2013 KSBA 1 S 224/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S224/2011
23.05.2013 KSBA 1 S 230/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S230/2011
23.05.2013 KSBA 1 S 183/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S183/2011
23.05.2013 KSBA 4 S 140/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S140/2011
23.05.2013 KSBA 5 Co 280/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co280/2013
23.05.2013 KSBA 1 S 184/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S184/2011
24.05.2013 KSBA 5 Co 315/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co315/2013
24.05.2013 KSBA 4 S 120/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S120/2011
24.05.2013 KSBA 4 S 106/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S106/2011
24.05.2013 KSBA 4 S 168/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S168/2011
24.05.2013 KSBA 4 S 87/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S87/2011
24.05.2013 KSBA 1 K 127/2001 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1K127/2001
24.05.2013 KSBA 4 S 157/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S157/2011
24.05.2013 KSBA 4 S 139/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S139/2011
24.05.2013 KSBA 4 S 160/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S160/2011
24.05.2013 KSBA 4 S 170/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S170/2011
26.05.2013 KSBA 6 Co 620/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co620/2012
27.05.2013 KSBA 11 CoP 568/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP568/2012
27.05.2013 KSBA 11 CoP 196/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP196/2013
27.05.2013 KSBA 6 Co 223/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co223/2013
27.05.2013 KSBA 11 CoP 202/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP202/2013
27.05.2013 KSBA 6 Co 500/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co500/2012
27.05.2013 KSBA 6 Co 327/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co327/2012
27.05.2013 KSBA 11 CoP 241/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP241/2013
27.05.2013 KSBA 11 CoP 235/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP235/2013
27.05.2013 KSBA 3 S 228/2009 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S228/2009
27.05.2013 KSBA 11 CoP 91/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP91/2013
27.05.2013 KSBA 2 S 143/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S143/2013
27.05.2013 KSBA 6 Co 181/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co181/2013
27.05.2013 KSBA 6 Co 291/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co291/2013
27.05.2013 KSBA 6 Co 104/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co104/2012
28.05.2013 KSBA 2 Cob 287/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob287/2012
28.05.2013 KSBA 2 Cob 120/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob120/2012
28.05.2013 KSBA 5 Co 126/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co126/2013
28.05.2013 KSBA 5 CoPr 2/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5CoPr2/2013
28.05.2013 KSBA 3 CoZm 30/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoZm30/2012
28.05.2013 KSBA 5 Co 498/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co498/2012
28.05.2013 KSBA 2 Cob 106/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob106/2012
28.05.2013 KSBA 5 Co 172/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co172/2013
28.05.2013 KSBA 5 Co 124/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co124/2013
28.05.2013 KSBA 2 Cob 115/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob115/2013
28.05.2013 KSBA 2 Cob 129/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob129/2012
28.05.2013 KSBA 11 Co 24/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11Co24/2012
28.05.2013 KSBA 8 Co 175/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co175/2012
28.05.2013 KSBA 8 Co 172/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co172/2012
28.05.2013 KSBA 8 CoPr 2/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8CoPr2/2013
28.05.2013 KSBA 8 Co 102/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co102/2012
28.05.2013 KSBA 8 Co 146/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co146/2012
28.05.2013 KSBA 8 Co 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co14/2012
28.05.2013 KSBA 8 Co 151/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co151/2013
28.05.2013 KSBA 2 Cob 216/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob216/2012
28.05.2013 KSBA 2 S 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S4/2012
28.05.2013 KSBA 2 Cob 128/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob128/2012
28.05.2013 KSBA 5 Co 118/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co118/2012
28.05.2013 KSBA 2 Cob 94/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob94/2012
28.05.2013 KSBA 11 CoP 539/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP539/2012
28.05.2013 KSBA 3 K 237/1995 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3K237/1995
28.05.2013 KSBA 4 Co 481/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co481/2011
28.05.2013 KSBA 5 Co 275/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co275/2013
28.05.2013 KSBA 3 To 50/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3To50/2013
28.05.2013 KSBA 2 S 57/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S57/2013
29.05.2013 KSBA 8 Cob 6/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob6/2013
29.05.2013 KSBA 4 Co 258/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co258/2013
29.05.2013 KSBA 2 Co 433/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co433/2012
29.05.2013 KSBA 3 Cob 134/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob134/2012
29.05.2013 KSBA 22 CoE 482/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE482/2012
29.05.2013 KSBA 3 Cob 183/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob183/2013
29.05.2013 KSBA 1 Cob 181/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob181/2013
29.05.2013 KSBA 4 Co 221/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co221/2013
29.05.2013 KSBA 15 Co 170/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/15Co170/2011
29.05.2013 KSBA 5 Sd 119/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd119/2012
29.05.2013 KSBA 2 Co 123/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co123/2012
29.05.2013 KSBA 5 Sd 332/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd332/2012
29.05.2013 KSBA 2 S 77/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S77/2013
29.05.2013 KSBA 2 S 89/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S89/2012
29.05.2013 KSBA 4 Co 250/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co250/2013
29.05.2013 KSBA 2 Co 74/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co74/2011
29.05.2013 KSBA 4 Co 279/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co279/2012
29.05.2013 KSBA 20 CoP 60/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP60/2013
29.05.2013 KSBA 2 Co 310/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co310/2011
29.05.2013 KSBA 8 Cob 3/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob3/2013
29.05.2013 KSBA 20 CoP 64/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP64/2013
29.05.2013 KSBA 2 S 35/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S35/2013
29.05.2013 KSBA 20 CoP 69/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP69/2013
29.05.2013 KSBA 22 CoE 468/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE468/2012
29.05.2013 KSBA 3 Cob 130/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob130/2012
29.05.2013 KSBA 5 Sd 196/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd196/2012
29.05.2013 KSBA 5 Sd 205/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd205/2012
29.05.2013 KSBA 2 S 217/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S217/2011
29.05.2013 KSBA 3 Cob 108/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob108/2012
29.05.2013 KSBA 2 S 252/2009 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S252/2009
30.05.2013 KSBA 4 Co 206/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co206/2013
30.05.2013 KSBA 4 Co 344/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co344/2011
30.05.2013 KSBA 4 Co 172/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co172/2013
30.05.2013 KSBA 3 Co 96/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co96/2013
30.05.2013 KSBA 6 Co 475/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co475/2012
30.05.2013 KSBA 1 S 167/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S167/2012
30.05.2013 KSBA 1 S 112/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S112/2011
30.05.2013 KSBA 4 Co 225/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co225/2013
30.05.2013 KSBA 5 Sd 296/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd296/2012
30.05.2013 KSBA 1 S 196/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S196/2012
30.05.2013 KSBA 5 Sd 160/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd160/2011
30.05.2013 KSBA 9 Co 455/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co455/2011
30.05.2013 KSBA 5 Scud 34/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Scud34/2012
30.05.2013 KSBA 5 Scud 75/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Scud75/2012
30.05.2013 KSBA 1 S 45/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S45/2012
30.05.2013 KSBA 1 S 88/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S88/2013
30.05.2013 KSBA 9 Co 222/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co222/2013
30.05.2013 KSBA 1 Cob 303/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob303/2012
30.05.2013 KSBA 5 Sd 87/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd87/2013
30.05.2013 KSBA 1 S 225/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S225/2012
30.05.2013 KSBA 4 Co 431/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co431/2012
30.05.2013 KSBA 4 Co 433/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co433/2012
30.05.2013 KSBA 8 Co 316/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co316/2013
30.05.2013 KSBA 3 Co 48/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co48/2012
30.05.2013 KSBA 1 S 166/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S166/2012
30.05.2013 KSBA 1 S 169/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S169/2012
30.05.2013 KSBA 1 Cob 434/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob434/2012
30.05.2013 KSBA 1 S 77/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S77/2013
30.05.2013 KSBA 4 Co 193/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co193/2013
30.05.2013 KSBA 5 Sd 341/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd341/2012
30.05.2013 KSBA 1 S 117/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S117/2013
30.05.2013 KSBA 5 Scud 59/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Scud59/2012
30.05.2013 KSBA 3 Co 286/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co286/2013
30.05.2013 KSBA 1 S 212/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S212/2011
30.05.2013 KSBA 3 Co 304/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co304/2013
30.05.2013 KSBA 1 S 58/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S58/2013
30.05.2013 KSBA 6 Sd 101/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Sd101/2010
30.05.2013 KSBA 1 Cob 198/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob198/2012
30.05.2013 KSBA 3 Co 234/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co234/2012
30.05.2013 KSBA 8 Co 235/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co235/2012
30.05.2013 KSBA 8 Co 304/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co304/2013
30.05.2013 KSBA 8 Co 87/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co87/2013
30.05.2013 KSBA 1 Cob 39/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob39/2012
30.05.2013 KSBA 5 Sd 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd8/2012
30.05.2013 KSBA 3 Co 502/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co502/2011
30.05.2013 KSBA 1 S 168/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S168/2012
30.05.2013 KSBA 1 S 81/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S81/2013
30.05.2013 KSBA 5 Sd 322/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd322/2012
30.05.2013 KSBA 2 Co 263/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co263/2013
30.05.2013 KSBA 8 Co 411/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co411/2010
30.05.2013 KSBA 8 Co 302/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co302/2013
30.05.2013 KSBA 1 Cob 362/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob362/2012
30.05.2013 KSBA 8 Co 342/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co342/2013
30.05.2013 KSBA 6 Co 303/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co303/2013
30.05.2013 KSBA 9 Co 80/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co80/2012
31.05.2013 KSBA 14 Co 150/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co150/2012
31.05.2013 KSBA 4 Sp 21/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp21/2013
31.05.2013 KSBA 1 Cob 45/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob45/2013
31.05.2013 KSBA 9 Co 326/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co326/2013
31.05.2013 KSBA 9 Co 208/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co208/2013
31.05.2013 KSBA 5 Co 314/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co314/2013
31.05.2013 KSBA 3 Cob 56/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob56/2013
31.05.2013 KSBA 14 Co 616/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co616/2012
31.05.2013 KSBA 14 Co 614/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co614/2012
31.05.2013 KSBA 4 S 80/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S80/2012
31.05.2013 KSBA 4 Sp 183/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp183/2012
31.05.2013 KSBA 2 Co 261/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co261/2013
31.05.2013 KSBA 4 S 123/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S123/2011
31.05.2013 KSBA 4 S 103/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S103/2011
31.05.2013 KSBA 14 Co 81/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co81/2013
31.05.2013 KSBA 9 Co 280/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co280/2013
31.05.2013 KSBA 2 Co 223/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co223/2013
31.05.2013 KSBA 2 Co 155/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co155/2011
31.05.2013 KSBA 5 Co 326/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co326/2013
31.05.2013 KSBA 1 CoZm 50/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1CoZm50/2012
31.05.2013 KSBA 5 Co 259/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co259/2011
31.05.2013 KSBA 5 Co 229/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co229/2013
31.05.2013 KSBA 2 Co 226/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co226/2013
31.05.2013 KSBA 2 Co 123/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co123/2013
31.05.2013 KSBA 5 CoPr 4/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5CoPr4/2013
31.05.2013 KSBA 9 Co 47/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co47/2013
31.05.2013 KSBA 1 Cob 390/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob390/2012
31.05.2013 KSBA 14 Co 208/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co208/2010
31.05.2013 KSBA 2 Co 221/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co221/2013
31.05.2013 KSBA 14 Co 140/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co140/2013
31.05.2013 KSBA 9 Co 322/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co322/2013
31.05.2013 KSBA 5 Co 288/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co288/2013
31.05.2013 KSBA 20 CoP 58/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP58/2013
31.05.2013 KSBA 20 CoP 67/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP67/2013
31.05.2013 KSBA 2 Co 229/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co229/2013
31.05.2013 KSBA 1 CoZm 49/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1CoZm49/2012
31.05.2013 KSBA 9 Co 325/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co325/2013
31.05.2013 KSBA 14 Co 138/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co138/2013
31.05.2013 KSBA 9 Co 84/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co84/2013
31.05.2013 KSBA 14 Co 53/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co53/2013
31.05.2013 KSBA 5 Co 531/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co531/2012
31.05.2013 KSBA 2 Co 227/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co227/2013
31.05.2013 KSBA 9 Co 315/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co315/2013
31.05.2013 KSBA 11 CoP 204/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP204/2013
31.05.2013 KSBA 5 Co 210/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co210/2011
31.05.2013 KSBA 14 Co 214/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co214/2013
31.05.2013 KSBA 3 Co 331/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co331/2013
31.05.2013 KSBA 6 Co 333/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co333/2013
31.05.2013 KSBA 9 Co 650/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co650/2012
31.05.2013 KSBA 1 Cob 441/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob441/2012
31.05.2013 KSBA 11 CoP 222/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP222/2013
31.05.2013 KSBA 3 Co 317/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co317/2013
31.05.2013 KSBA 20 CoP 68/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP68/2013
31.05.2013 KSBA 3 Cob 98/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob98/2013
31.05.2013 KSBA 9 Co 259/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co259/2013
31.05.2013 KSBA 5 Co 191/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co191/2013
31.05.2013 KSBA 4 S 192/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S192/2011
31.05.2013 KSBA 3 Cob 133/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob133/2013
31.05.2013 KSBA 2 Co 258/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co258/2013
31.05.2013 KSBA 5 S 149/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S149/2013
31.05.2013 KSBA 6 Co 312/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co312/2013
31.05.2013 KSBA 6 Co 1/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co1/2013
31.05.2013 KSBA 5 Co 191/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co191/2010
31.05.2013 KSBA 2 Co 176/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co176/2013
31.05.2013 KSBA 3 Co 296/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co296/2013
31.05.2013 KSBA 9 Co 103/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co103/2013
31.05.2013 KSBA 3 Cob 458/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob458/2012
31.05.2013 KSBA 5 Co 319/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co319/2013
31.05.2013 KSBA 20 CoP 65/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP65/2013
31.05.2013 KSBA 3 Co 316/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co316/2013
31.05.2013 KSBA 6 Co 130/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co130/2013
31.05.2013 KSBA 9 Co 298/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co298/2013
31.05.2013 KSBA 2 Co 249/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co249/2013
31.05.2013 KSBA 1 CoZm 18/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1CoZm18/2013
31.05.2013 KSBA 4 S 152/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S152/2011
31.05.2013 KSBA 5 Co 284/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co284/2013
31.05.2013 KSBA 1 Cob 290/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob290/2012
31.05.2013 KSBA 5 Co 301/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co301/2013
31.05.2013 KSBA 6 Co 311/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co311/2013
31.05.2013 KSBA 3 Co 291/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co291/2013
31.05.2013 KSBA 5 Co 451/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co451/2011
31.05.2013 KSBA 5 Co 29/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co29/2013
31.05.2013 KSBA 3 Co 300/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co300/2013
31.05.2013 KSBA 2 Co 357/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co357/2011
31.05.2013 KSBA 4 S 101/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S101/2011
31.05.2013 KSBA 2 Co 262/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co262/2013
31.05.2013 KSBA 3 Co 333/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co333/2013
31.05.2013 KSBA 3 Cob 450/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob450/2012
31.05.2013 KSBA 3 CoZm 50/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoZm50/2012
31.05.2013 KSBA 3 Co 257/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co257/2013
31.05.2013 KSBA 5 Co 208/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co208/2012
02.06.2013 KSBA 1 S 147/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S147/2013
03.06.2013 KSBA 4 Sp 38/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp38/2013
03.06.2013 KSBA 4 Sp 45/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp45/2013
03.06.2013 KSBA 6 Co 443/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co443/2012
03.06.2013 KSBA 1 S 78/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S78/2013
03.06.2013 KSBA 5 S 34/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S34/2012
04.06.2013 KSBA 5 S 180/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S180/2012
04.06.2013 KSBA 14 Co 79/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co79/2011
04.06.2013 KSBA 5 S 126/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S126/2012
04.06.2013 KSBA 8 Scud 11/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud11/2011
04.06.2013 KSBA 14 Co 165/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co165/2012
04.06.2013 KSBA 8 Sd 64/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd64/2010
04.06.2013 KSBA 5 S 1571/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S1571/2012
04.06.2013 KSBA 1 S 2529/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S2529/2012
04.06.2013 KSBA 3 S 250/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S250/2011
04.06.2013 KSBA 14 Co 162/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co162/2013
04.06.2013 KSBA 8 Sd 67/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd67/2010
04.06.2013 KSBA 3 S 224/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S224/2010
04.06.2013 KSBA 8 Sd 11/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd11/2011
04.06.2013 KSBA 8 Scud 28/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud28/2011
04.06.2013 KSBA 5 S 1566/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S1566/2012
05.06.2013 KSBA 2 Co 347/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co347/2011
05.06.2013 KSBA 4 Sp 185/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp185/2012
05.06.2013 KSBA 2 S 150/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S150/2011
05.06.2013 KSBA 11 CoP 265/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP265/2013
05.06.2013 KSBA 2 S 66/2008 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S66/2008
05.06.2013 KSBA 2 S 294/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S294/2012
05.06.2013 KSBA 2 Co 190/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co190/2012
05.06.2013 KSBA 1 S 221/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S221/2011
05.06.2013 KSBA 9 Saz 14/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz14/2013
05.06.2013 KSBA 5 Sd 242/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd242/2012
05.06.2013 KSBA 5 Sd 263/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd263/2012
05.06.2013 KSBA 2 S 136/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S136/2011
05.06.2013 KSBA 2 S 209/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S209/2011
05.06.2013 KSBA 4 Sp 55/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp55/2012
05.06.2013 KSBA 4 Sp 174/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp174/2012
05.06.2013 KSBA 2 Co 279/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co279/2013
05.06.2013 KSBA 5 Sd 36/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd36/2012
06.06.2013 KSBA 1 S 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S1/2012
06.06.2013 KSBA 9 Co 374/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co374/2011
06.06.2013 KSBA 4 Sp 8/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp8/2011
06.06.2013 KSBA 9 Co 236/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co236/2011
06.06.2013 KSBA 8 Sd 69/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd69/2013
06.06.2013 KSBA 8 Scud 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud6/2012
06.06.2013 KSBA 9 Co 204/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co204/2012
06.06.2013 KSBA 1 S 301/2004 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S301/2004
06.06.2013 KSBA 8 Sd 26/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd26/2013
06.06.2013 KSBA 9 Co 502/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co502/2012
06.06.2013 KSBA 4 S 84/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S84/2011
06.06.2013 KSBA 9 Co 596/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co596/2012
06.06.2013 KSBA 4 To 58/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4To58/2013
06.06.2013 KSBA 5 S 65/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S65/2013
06.06.2013 KSBA 2 To 49/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2To49/2013
06.06.2013 KSBA 1 S 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S2/2012
06.06.2013 KSBA 1 S 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S13/2012
07.06.2013 KSBA 6 S 99/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S99/2013
07.06.2013 KSBA 6 S 27/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S27/2013
07.06.2013 KSBA 6 S 48/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S48/2013
07.06.2013 KSBA 6 S 147/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S147/2013
10.06.2013 KSBA 3 S 5/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S5/2011
10.06.2013 KSBA 8 Sd 92/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd92/2013
10.06.2013 KSBA 6 Co 363/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co363/2012
10.06.2013 KSBA 6 Co 236/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co236/2013
10.06.2013 KSBA 6 Co 294/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co294/2013
10.06.2013 KSBA 11 CoP 281/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP281/2013
10.06.2013 KSBA 11 CoP 229/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP229/2013
10.06.2013 KSBA 5 S 23/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S23/2012
10.06.2013 KSBA 4 Sp 31/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp31/2011
10.06.2013 KSBA 11 CoP 240/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP240/2013
10.06.2013 KSBA 8 Co 297/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co297/2013
11.06.2013 KSBA 8 Sd 54/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd54/2011
11.06.2013 KSBA 5 S 300/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S300/2012
11.06.2013 KSBA 14 Co 24/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co24/2011
11.06.2013 KSBA 2 Cob 206/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob206/2012
11.06.2013 KSBA 14 Co 72/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co72/2011
11.06.2013 KSBA 11 CoP 531/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP531/2012
11.06.2013 KSBA 11 CoP 22/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP22/2013
11.06.2013 KSBA 2 Cob 434/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob434/2011
11.06.2013 KSBA 8 Sd 80/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd80/2011
11.06.2013 KSBA 2 Cob 160/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob160/2013
11.06.2013 KSBA 8 Sd 68/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd68/2011
11.06.2013 KSBA 14 Co 66/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co66/2012
11.06.2013 KSBA 2 Cob 271/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob271/2012
11.06.2013 KSBA 14 Co 176/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co176/2013
11.06.2013 KSBA 2 Cob 24/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob24/2012
11.06.2013 KSBA 2 Cob 337/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob337/2011
11.06.2013 KSBA 2 S 70/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S70/2012
11.06.2013 KSBA 5 Co 484/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co484/2011
11.06.2013 KSBA 5 S 263/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S263/2012
11.06.2013 KSBA 3 S 102/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S102/2010
11.06.2013 KSBA 6 Cbi 31/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Cbi31/2010
11.06.2013 KSBA 5 Co 487/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co487/2012
12.06.2013 KSBA 2 Co 380/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co380/2011
12.06.2013 KSBA 20 CoP 46/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP46/2013
12.06.2013 KSBA 2 S 208/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S208/2011
12.06.2013 KSBA 2 S 207/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S207/2011
12.06.2013 KSBA 2 S 206/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S206/2011
12.06.2013 KSBA 2 Co 265/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co265/2013
12.06.2013 KSBA 2 S 6/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S6/2013
12.06.2013 KSBA 3 Cob 132/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob132/2012
12.06.2013 KSBA 2 Co 33/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co33/2012
12.06.2013 KSBA 2 Co 230/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co230/2013
12.06.2013 KSBA 2 S 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S14/2012
12.06.2013 KSBA 1 S 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S12/2012
12.06.2013 KSBA 3 Cob 467/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob467/2012
12.06.2013 KSBA 2 S 67/2009 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S67/2009
12.06.2013 KSBA 3 Cob 397/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob397/2012
12.06.2013 KSBA 2 Co 277/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co277/2012
12.06.2013 KSBA 2 Co 272/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co272/2013
12.06.2013 KSBA 5 Sd 292/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd292/2012
12.06.2013 KSBA 20 CoP 71/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP71/2013
12.06.2013 KSBA 5 Sd 241/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd241/2012
12.06.2013 KSBA 5 Sd 214/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd214/2012
12.06.2013 KSBA 5 Scud 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Scud20/2012
12.06.2013 KSBA 5 Sd 329/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd329/2012
12.06.2013 KSBA 5 Sd 21/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd21/2012
12.06.2013 KSBA 2 Co 363/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co363/2011
12.06.2013 KSBA 10 Sd 42/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd42/2013
12.06.2013 KSBA 4 Sp 67/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp67/2013
12.06.2013 KSBA 5 Sd 293/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd293/2012
12.06.2013 KSBA 2 S 87/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S87/2012
12.06.2013 KSBA 1 S 176/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S176/2012
12.06.2013 KSBA 3 Cob 161/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob161/2012
12.06.2013 KSBA 3 Cob 112/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob112/2012
12.06.2013 KSBA 3 Cob 266/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob266/2012
12.06.2013 KSBA 3 Cob 138/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob138/2012
12.06.2013 KSBA 20 CoP 25/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP25/2013
12.06.2013 KSBA 3 Cob 162/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob162/2012
13.06.2013 KSBA 1 S 150/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S150/2013
13.06.2013 KSBA 1 Cob 159/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob159/2012
13.06.2013 KSBA 3 Co 71/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co71/2012
13.06.2013 KSBA 1 S 186/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S186/2012
13.06.2013 KSBA 3 Co 287/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co287/2013
13.06.2013 KSBA 3 Co 324/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co324/2013
13.06.2013 KSBA 1 S 2536/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S2536/2012
13.06.2013 KSBA 1 S 188/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S188/2012
13.06.2013 KSBA 1 S 198/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S198/2012
13.06.2013 KSBA 1 S 175/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S175/2012
13.06.2013 KSBA 10 Sd 38/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd38/2013
13.06.2013 KSBA 2 Co 80/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co80/2012
13.06.2013 KSBA 1 Cob 443/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob443/2012
13.06.2013 KSBA 4 To 40/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4To40/2013
13.06.2013 KSBA 1 S 229/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S229/2012
13.06.2013 KSBA 1 S 197/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S197/2012
13.06.2013 KSBA 1 S 94/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S94/2013
13.06.2013 KSBA 3 K 98/1995 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3K98/1995
13.06.2013 KSBA 1 S 124/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S124/2011
13.06.2013 KSBA 1 S 195/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S195/2012
14.06.2013 KSBA 6 S 104/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S104/2013
14.06.2013 KSBA 2 Co 258/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co258/2011
14.06.2013 KSBA 2 Co 46/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co46/2013
14.06.2013 KSBA 10 Sd 15/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd15/2013
14.06.2013 KSBA 2 Co 286/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co286/2013
14.06.2013 KSBA 2 Co 53/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co53/2013
14.06.2013 KSBA 2 Co 288/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co288/2013
14.06.2013 KSBA 10 Sd 24/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd24/2013
14.06.2013 KSBA 20 CoP 75/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP75/2013
14.06.2013 KSBA 39 Cb 64/1999 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/39Cb64/1999
16.06.2013 KSBA 1 S 9/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S9/2013
16.06.2013 KSBA 3 S 247/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S247/2011
17.06.2013 KSBA 6 Co 322/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co322/2013
17.06.2013 KSBA 1 S 76/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S76/2011
17.06.2013 KSBA 6 Co 167/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co167/2013
17.06.2013 KSBA 6 Co 347/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co347/2012
17.06.2013 KSBA 11 CoP 144/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP144/2013
17.06.2013 KSBA 11 CoP 523/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP523/2012
17.06.2013 KSBA 11 CoP 257/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP257/2013
17.06.2013 KSBA 6 Co 471/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co471/2012
17.06.2013 KSBA 11 CoP 242/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP242/2013
17.06.2013 KSBA 1 S 149/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S149/2013
17.06.2013 KSBA 11 CoP 587/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP587/2012
17.06.2013 KSBA 11 CoP 237/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP237/2013
17.06.2013 KSBA 6 Co 290/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co290/2013
18.06.2013 KSBA 2 Cob 124/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob124/2013
18.06.2013 KSBA 9 Sp 14/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp14/2013
18.06.2013 KSBA 8 Sd 57/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd57/2011
18.06.2013 KSBA 11 CoP 284/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP284/2013
18.06.2013 KSBA 11 CoP 613/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP613/2012
18.06.2013 KSBA 2 Cob 139/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob139/2012
18.06.2013 KSBA 11 CoP 560/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP560/2012
18.06.2013 KSBA 11 CoP 588/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP588/2012
18.06.2013 KSBA 11 CoP 586/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP586/2012
18.06.2013 KSBA 15 Co 14/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/15Co14/2011
18.06.2013 KSBA 5 Sp 60/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sp60/2013
18.06.2013 KSBA 3 K 18/2000 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3K18/2000
18.06.2013 KSBA 8 Sd 125/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd125/2011
18.06.2013 KSBA 11 CoP 77/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP77/2013
18.06.2013 KSBA 8 Sd 133/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd133/2011
18.06.2013 KSBA 9 Sp 18/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp18/2013
18.06.2013 KSBA 11 CoP 590/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP590/2012
18.06.2013 KSBA 11 CoP 618/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP618/2012
18.06.2013 KSBA 11 CoP 156/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP156/2013
18.06.2013 KSBA 9 Sp 5/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp5/2013
18.06.2013 KSBA 10 Saz 1/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Saz1/2013
18.06.2013 KSBA 2 Cob 361/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob361/2012
18.06.2013 KSBA 9 Sp 4/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp4/2013
18.06.2013 KSBA 2 Cob 159/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob159/2012
18.06.2013 KSBA 11 CoP 599/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP599/2012
18.06.2013 KSBA 11 CoP 38/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP38/2013
18.06.2013 KSBA 2 S 133/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S133/2012
18.06.2013 KSBA 9 Cbi 16/2008 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Cbi16/2008
18.06.2013 KSBA 11 CoP 253/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP253/2013
19.06.2013 KSBA 4 Co 531/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co531/2011
19.06.2013 KSBA 4 Co 295/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co295/2013
19.06.2013 KSBA 4 Co 301/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co301/2013
19.06.2013 KSBA 4 Co 168/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co168/2013
19.06.2013 KSBA 4 Co 211/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co211/2011
19.06.2013 KSBA 6 Co 321/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co321/2013
19.06.2013 KSBA 5 Co 375/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co375/2013
19.06.2013 KSBA 22 CoE 169/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE169/2013
19.06.2013 KSBA 5 Sd 102/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd102/2012
19.06.2013 KSBA 5 Sd 45/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd45/2012
19.06.2013 KSBA 3 Cob 358/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob358/2012
19.06.2013 KSBA 5 Sd 99/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd99/2012
19.06.2013 KSBA 4 Co 57/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co57/2012
19.06.2013 KSBA 1 To 42/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1To42/2013
19.06.2013 KSBA 5 Sd 314/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd314/2012
19.06.2013 KSBA 5 Sd 76/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd76/2012
19.06.2013 KSBA 4 Co 253/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co253/2012
19.06.2013 KSBA 4 Co 388/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co388/2012
19.06.2013 KSBA 22 CoE 137/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE137/2013
19.06.2013 KSBA 5 Sd 51/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd51/2012
19.06.2013 KSBA 3 Cob 347/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob347/2012
19.06.2013 KSBA 3 Cob 348/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob348/2012
19.06.2013 KSBA 3 Cob 390/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob390/2012
19.06.2013 KSBA 2 S 26/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S26/2013
19.06.2013 KSBA 2 S 129/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S129/2011
19.06.2013 KSBA 5 Sd 198/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd198/2012
19.06.2013 KSBA 4 Co 286/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co286/2013
19.06.2013 KSBA 2 S 188/2007 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S188/2007
19.06.2013 KSBA 5 Sd 222/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd222/2012
19.06.2013 KSBA 2 S 131/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S131/2012
19.06.2013 KSBA 2 S 28/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S28/2012
19.06.2013 KSBA 3 Cob 298/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob298/2012
19.06.2013 KSBA 9 Saz 26/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz26/2013
19.06.2013 KSBA 3 Cob 257/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob257/2012
19.06.2013 KSBA 2 S 96/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S96/2011
20.06.2013 KSBA 1 S 22/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S22/2012
20.06.2013 KSBA 6 Co 353/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co353/2013
20.06.2013 KSBA 6 Co 363/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co363/2013
20.06.2013 KSBA 6 Co 211/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co211/2013
20.06.2013 KSBA 6 Co 302/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co302/2013
20.06.2013 KSBA 8 Cob 49/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob49/2013
20.06.2013 KSBA 5 Co 285/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co285/2013
20.06.2013 KSBA 9 Co 346/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co346/2013
20.06.2013 KSBA 2 To 39/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2To39/2013
20.06.2013 KSBA 8 Cob 55/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob55/2013
20.06.2013 KSBA 1 S 164/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S164/2011
20.06.2013 KSBA 9 Co 425/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co425/2011
20.06.2013 KSBA 1 S 24/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S24/2012
20.06.2013 KSBA 9 Co 213/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co213/2013
20.06.2013 KSBA 9 Co 657/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co657/2012
20.06.2013 KSBA 4 CoZm 16/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4CoZm16/2013
20.06.2013 KSBA 9 Co 493/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co493/2011
20.06.2013 KSBA 9 Co 332/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co332/2013
20.06.2013 KSBA 8 Cob 58/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob58/2013
20.06.2013 KSBA 2 To 154/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2To154/2012
20.06.2013 KSBA 1 S 148/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S148/2013
20.06.2013 KSBA 9 Co 330/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co330/2013
20.06.2013 KSBA 9 Co 331/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co331/2013
20.06.2013 KSBA 8 Cob 52/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob52/2013
20.06.2013 KSBA 1 S 232/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S232/2012
20.06.2013 KSBA 1 S 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S11/2012
20.06.2013 KSBA 1 S 61/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S61/2012
21.06.2013 KSBA 4 S 200/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S200/2011
21.06.2013 KSBA 4 S 150/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S150/2011
21.06.2013 KSBA 4 S 101/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S101/2012
21.06.2013 KSBA 4 S 17/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S17/2012
21.06.2013 KSBA 4 S 164/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S164/2011
21.06.2013 KSBA 4 S 208/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S208/2011
21.06.2013 KSBA 4 S 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S13/2012
24.06.2013 KSBA 1 S 1485/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S1485/2012
24.06.2013 KSBA 5 Co 362/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co362/2011
24.06.2013 KSBA 9 Co 354/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co354/2013
24.06.2013 KSBA 5 Co 244/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co244/2013
24.06.2013 KSBA 8 Co 131/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co131/2013
24.06.2013 KSBA 11 CoP 269/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP269/2013
25.06.2013 KSBA 10 Saz 2/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Saz2/2013
25.06.2013 KSBA 9 Co 137/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co137/2013
25.06.2013 KSBA 9 Co 197/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co197/2013
25.06.2013 KSBA 1 S 21/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S21/2012
25.06.2013 KSBA 9 Co 219/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co219/2013
25.06.2013 KSBA 9 Co 360/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co360/2013
25.06.2013 KSBA 11 CoP 602/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP602/2012
25.06.2013 KSBA 9 Co 192/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co192/2013
25.06.2013 KSBA 8 Co 1/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co1/2013
25.06.2013 KSBA 9 Co 295/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co295/2013
25.06.2013 KSBA 8 Co 296/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co296/2013
25.06.2013 KSBA 9 Co 217/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co217/2013
25.06.2013 KSBA 9 Co 166/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co166/2013
25.06.2013 KSBA 1 S 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S20/2012
25.06.2013 KSBA 8 Co 178/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co178/2012
25.06.2013 KSBA 9 Co 359/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co359/2013
25.06.2013 KSBA 9 Co 378/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co378/2013
25.06.2013 KSBA 11 CoP 504/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP504/2012
25.06.2013 KSBA 11 CoP 614/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP614/2012
25.06.2013 KSBA 21 CoE 73/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/21CoE73/2013
25.06.2013 KSBA 9 Co 231/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co231/2013
25.06.2013 KSBA 9 Co 382/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co382/2013
25.06.2013 KSBA 9 Co 118/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co118/2011
25.06.2013 KSBA 8 Co 181/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co181/2012
25.06.2013 KSBA 2 Cob 291/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob291/2012
25.06.2013 KSBA 14 Co 103/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co103/2013
25.06.2013 KSBA 14 Co 363/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co363/2013
25.06.2013 KSBA 9 Co 189/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co189/2013
25.06.2013 KSBA 9 Co 355/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co355/2013
25.06.2013 KSBA 9 Co 353/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co353/2013
25.06.2013 KSBA 8 Co 337/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co337/2012
25.06.2013 KSBA 5 Scud 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Scud8/2012
25.06.2013 KSBA 14 Co 288/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co288/2011
25.06.2013 KSBA 9 Co 375/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co375/2013
25.06.2013 KSBA 9 Co 376/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co376/2011
25.06.2013 KSBA 11 CoP 564/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP564/2012
25.06.2013 KSBA 9 Co 162/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co162/2013
25.06.2013 KSBA 1 S 116/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S116/2013
25.06.2013 KSBA 9 Co 258/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co258/2013
25.06.2013 KSBA 5 Co 384/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co384/2011
25.06.2013 KSBA 9 Co 381/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co381/2013
25.06.2013 KSBA 9 Co 376/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co376/2013
25.06.2013 KSBA 8 Sd 69/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd69/2011
25.06.2013 KSBA 11 CoP 621/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP621/2012
25.06.2013 KSBA 8 Scud 65/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud65/2011
25.06.2013 KSBA 2 Cob 306/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob306/2011
26.06.2013 KSBA 4 Co 322/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co322/2011
26.06.2013 KSBA 4 Co 53/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co53/2011
26.06.2013 KSBA 2 Co 284/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co284/2013
26.06.2013 KSBA 5 Sd 304/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd304/2012
26.06.2013 KSBA 2 Cob 173/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob173/2013
26.06.2013 KSBA 22 CoE 76/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE76/2013
26.06.2013 KSBA 3 Cob 141/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob141/2012
26.06.2013 KSBA 10 Sd 17/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd17/2013
26.06.2013 KSBA 1 To 64/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1To64/2013
26.06.2013 KSBA 9 Sp 6/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp6/2013
26.06.2013 KSBA 2 To 57/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2To57/2013
26.06.2013 KSBA 2 Co 270/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co270/2013
26.06.2013 KSBA 18 CoE 72/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/18CoE72/2013
26.06.2013 KSBA 4 Sp 149/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp149/2012
26.06.2013 KSBA 3 Cob 474/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob474/2012
26.06.2013 KSBA 3 Cob 414/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob414/2012
26.06.2013 KSBA 10 Sd 16/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd16/2013
26.06.2013 KSBA 5 Sd 253/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd253/2012
26.06.2013 KSBA 53 Cb 64/2000 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/53Cb64/2000
26.06.2013 KSBA 10 Sd 26/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd26/2013
26.06.2013 KSBA 4 Co 383/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co383/2012
26.06.2013 KSBA 22 CoE 95/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE95/2013
27.06.2013 KSBA 6 Co 204/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co204/2013
27.06.2013 KSBA 4 Co 224/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co224/2013
27.06.2013 KSBA 6 CoPr 5/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6CoPr5/2013
27.06.2013 KSBA 1 Cob 191/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob191/2012
27.06.2013 KSBA 8 Cob 27/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob27/2013
27.06.2013 KSBA 1 S 235/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S235/2010
27.06.2013 KSBA 1 S 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S6/2012
27.06.2013 KSBA 1 S 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S19/2012
27.06.2013 KSBA 3 Co 325/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co325/2013
27.06.2013 KSBA 4 Sp 28/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp28/2011
27.06.2013 KSBA 6 Co 358/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co358/2013
27.06.2013 KSBA 6 Co 205/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co205/2013
27.06.2013 KSBA 4 Co 317/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co317/2013
27.06.2013 KSBA 6 Co 496/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co496/2012
27.06.2013 KSBA 6 Co 348/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co348/2013
27.06.2013 KSBA 6 Co 200/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co200/2013
27.06.2013 KSBA 2 Cob 47/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob47/2012
27.06.2013 KSBA 1 S 125/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S125/2012
27.06.2013 KSBA 3 Co 237/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co237/2012
27.06.2013 KSBA 6 Co 356/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co356/2013
27.06.2013 KSBA 1 Cob 224/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob224/2013
27.06.2013 KSBA 6 Co 289/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co289/2013
27.06.2013 KSBA 6 Co 367/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co367/2013
27.06.2013 KSBA 4 Co 322/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co322/2013
27.06.2013 KSBA 4 Co 180/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co180/2013
27.06.2013 KSBA 3 Co 357/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co357/2013
27.06.2013 KSBA 4 CoPr 4/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4CoPr4/2013
27.06.2013 KSBA 2 Ntok 1/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Ntok1/2013
27.06.2013 KSBA 2 To 48/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2To48/2013
27.06.2013 KSBA 4 CoZm 13/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4CoZm13/2013
27.06.2013 KSBA 6 S 69/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S69/2013
27.06.2013 KSBA 1 S 278/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S278/2010
27.06.2013 KSBA 6 Co 345/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co345/2013
27.06.2013 KSBA 1 S 367/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S367/2012
28.06.2013 KSBA 3 Co 390/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co390/2013
28.06.2013 KSBA 5 Co 639/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co639/2012
28.06.2013 KSBA 5 Co 534/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co534/2011
28.06.2013 KSBA 5 Co 341/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co341/2012
28.06.2013 KSBA 5 Co 643/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co643/2012
28.06.2013 KSBA 5 Co 357/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co357/2013
28.06.2013 KSBA 5 Co 376/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co376/2013
28.06.2013 KSBA 5 Co 354/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co354/2013
28.06.2013 KSBA 5 Co 363/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co363/2013
28.06.2013 KSBA 3 Cob 408/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob408/2012
28.06.2013 KSBA 14 Co 646/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co646/2012
28.06.2013 KSBA 4 Sp 37/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp37/2011
28.06.2013 KSBA 14 Co 299/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co299/2013
28.06.2013 KSBA 1 Cob 164/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob164/2013
28.06.2013 KSBA 3 Co 367/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co367/2013
28.06.2013 KSBA 4 S 172/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S172/2011
28.06.2013 KSBA 3 Co 464/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co464/2012
28.06.2013 KSBA 8 Co 346/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co346/2013
28.06.2013 KSBA 3 Co 389/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co389/2013
28.06.2013 KSBA 5 Co 369/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co369/2013
28.06.2013 KSBA 3 Co 318/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co318/2013
28.06.2013 KSBA 11 CoP 320/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP320/2013
28.06.2013 KSBA 11 CoP 225/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP225/2013
28.06.2013 KSBA 3 Co 387/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co387/2013
28.06.2013 KSBA 5 Co 361/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co361/2012
28.06.2013 KSBA 5 Co 374/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co374/2013
28.06.2013 KSBA 5 Co 353/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co353/2013
28.06.2013 KSBA 3 Cob 280/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob280/2012
28.06.2013 KSBA 8 Co 213/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co213/2013
28.06.2013 KSBA 10 Scud 2/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Scud2/2013
28.06.2013 KSBA 3 Cob 6/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob6/2013
28.06.2013 KSBA 4 S 181/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S181/2011
28.06.2013 KSBA 3 Co 384/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co384/2013
28.06.2013 KSBA 5 Co 372/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co372/2013
28.06.2013 KSBA 14 Co 16/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co16/2013
28.06.2013 KSBA 11 CoP 282/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP282/2013
28.06.2013 KSBA 3 Co 376/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co376/2013
28.06.2013 KSBA 4 S 202/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S202/2011
28.06.2013 KSBA 1 Cob 88/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob88/2012
28.06.2013 KSBA 8 Co 274/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co274/2013
28.06.2013 KSBA 1 Cob 60/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob60/2013
28.06.2013 KSBA 3 Co 374/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co374/2013
28.06.2013 KSBA 14 Co 321/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co321/2013
28.06.2013 KSBA 10 Sd 1/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd1/2013
28.06.2013 KSBA 5 Co 351/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co351/2013
28.06.2013 KSBA 11 CoP 35/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP35/2013
28.06.2013 KSBA 14 Co 86/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co86/2011
28.06.2013 KSBA 3 Co 206/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co206/2013
28.06.2013 KSBA 3 Cob 495/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob495/2012
28.06.2013 KSBA 3 Cob 424/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob424/2012
28.06.2013 KSBA 1 Cob 422/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob422/2012
28.06.2013 KSBA 1 Cob 136/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob136/2013
28.06.2013 KSBA 5 Co 603/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co603/2012
28.06.2013 KSBA 5 Co 378/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co378/2011
28.06.2013 KSBA 8 Co 202/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co202/2012
28.06.2013 KSBA 4 K 106/1999 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4K106/1999
28.06.2013 KSBA 3 Co 178/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co178/2013
28.06.2013 KSBA 3 Co 496/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co496/2012
28.06.2013 KSBA 3 Co 516/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co516/2012
28.06.2013 KSBA 4 S 171/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S171/2011
28.06.2013 KSBA 18 CoE 188/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/18CoE188/2013
28.06.2013 KSBA 17 CoE 82/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/17CoE82/2012
28.06.2013 KSBA 1 Cob 275/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob275/2012
28.06.2013 KSBA 18 CoE 239/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/18CoE239/2013
28.06.2013 KSBA 14 Co 389/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co389/2012
28.06.2013 KSBA 8 Co 153/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co153/2013
28.06.2013 KSBA 8 Co 141/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co141/2013
28.06.2013 KSBA 10 Sd 50/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd50/2013
28.06.2013 KSBA 3 Co 74/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co74/2013
28.06.2013 KSBA 8 Co 205/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co205/2013
28.06.2013 KSBA 8 Co 125/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co125/2013
28.06.2013 KSBA 8 Co 156/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co156/2013
28.06.2013 KSBA 3 Cob 427/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob427/2012
28.06.2013 KSBA 3 Cob 114/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob114/2013
28.06.2013 KSBA 3 Cob 149/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob149/2013
28.06.2013 KSBA 8 Co 161/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co161/2013
28.06.2013 KSBA 4 S 102/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S102/2011
28.06.2013 KSBA 14 Co 111/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co111/2013
28.06.2013 KSBA 8 Co 294/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co294/2013
28.06.2013 KSBA 18 CoE 190/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/18CoE190/2013
28.06.2013 KSBA 3 Cob 318/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob318/2012
28.06.2013 KSBA 5 Co 277/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co277/2011
28.06.2013 KSBA 3 Co 284/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co284/2013
28.06.2013 KSBA 3 Co 16/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co16/2013
28.06.2013 KSBA 3 Co 349/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co349/2013
01.07.2013 KSBA 6 Co 596/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co596/2012
01.07.2013 KSBA 5 S 345/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S345/2012
01.07.2013 KSBA 6 Co 282/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co282/2010
01.07.2013 KSBA 5 S 21/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S21/2012
01.07.2013 KSBA 11 CoP 173/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP173/2013
02.07.2013 KSBA 5 S 62/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S62/2012
02.07.2013 KSBA 1 S 2532/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S2532/2012
02.07.2013 KSBA 5 S 2624/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S2624/2012
02.07.2013 KSBA 2 Cbi 2/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cbi2/2013
02.07.2013 KSBA 3 S 138/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S138/2010
02.07.2013 KSBA 14 Co 309/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co309/2010
02.07.2013 KSBA 13 Cb 1/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/13Cb1/2013
02.07.2013 KSBA 4 To 12/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4To12/2013
02.07.2013 KSBA 3 Cob 215/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob215/2012
02.07.2013 KSBA 14 Co 392/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co392/2011
02.07.2013 KSBA 4 CoKR 56/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4CoKR56/2012
02.07.2013 KSBA 5 S 5/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S5/2013
02.07.2013 KSBA 1 S 153/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S153/2013
02.07.2013 KSBA 8 Sd 136/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd136/2011
02.07.2013 KSBA 8 Sd 27/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd27/2011
02.07.2013 KSBA 3 S 163/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S163/2011
02.07.2013 KSBA 1 S 331/2007 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S331/2007
02.07.2013 KSBA 13 Cbi 31/2003 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/13Cbi31/2003
02.07.2013 KSBA 14 Co 458/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co458/2012
02.07.2013 KSBA 8 Sd 166/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd166/2011
03.07.2013 KSBA 14 CoPr 5/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14CoPr5/2013
03.07.2013 KSBA 3 Cob 286/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob286/2012
03.07.2013 KSBA 3 Cob 239/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob239/2012
03.07.2013 KSBA 3 Cob 297/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob297/2012
03.07.2013 KSBA 3 Cob 120/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob120/2013
04.07.2013 KSBA 4 CoZm 12/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4CoZm12/2013
04.07.2013 KSBA 2 CoKR 35/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2CoKR35/2012
04.07.2013 KSBA 20 CoE 85/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoE85/2013
04.07.2013 KSBA 11 CoP 48/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP48/2013
04.07.2013 KSBA 11 CoP 54/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP54/2013
04.07.2013 KSBA 8 Cob 59/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob59/2013
04.07.2013 KSBA 8 Cob 37/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob37/2013
08.07.2013 KSBA 6 Co 192/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co192/2013
08.07.2013 KSBA 6 Co 331/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co331/2013
08.07.2013 KSBA 6 Co 534/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co534/2012
08.07.2013 KSBA 1 S 145/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S145/2013
08.07.2013 KSBA 8 Sd 72/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd72/2013
08.07.2013 KSBA 4 Co 328/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co328/2013
08.07.2013 KSBA 11 CoP 296/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP296/2013
08.07.2013 KSBA 14 Co 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co12/2012
09.07.2013 KSBA 11 CoP 19/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP19/2013
09.07.2013 KSBA 11 Co 44/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11Co44/2012
09.07.2013 KSBA 11 CoP 9/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP9/2013
09.07.2013 KSBA 14 Co 329/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co329/2012
09.07.2013 KSBA 11 CoP 140/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP140/2013
09.07.2013 KSBA 11 CoP 10/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP10/2013
09.07.2013 KSBA 5 Sp 21/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sp21/2012
09.07.2013 KSBA 11 CoP 157/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP157/2013
09.07.2013 KSBA 11 CoP 165/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP165/2013
09.07.2013 KSBA 11 CoP 86/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP86/2013
09.07.2013 KSBA 11 CoP 8/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP8/2013
09.07.2013 KSBA 6 Co 401/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co401/2013
09.07.2013 KSBA 5 S 304/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S304/2012
09.07.2013 KSBA 5 Sp 19/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sp19/2013
09.07.2013 KSBA 3 Tos 77/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Tos77/2013
09.07.2013 KSBA 5 Sp 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sp5/2012
09.07.2013 KSBA 5 Sp 22/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sp22/2013
09.07.2013 KSBA 14 Co 428/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co428/2012
09.07.2013 KSBA 2 Co 306/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co306/2013
09.07.2013 KSBA 5 S 312/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S312/2012
10.07.2013 KSBA 14 Co 360/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co360/2013
10.07.2013 KSBA 2 Co 308/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co308/2013
10.07.2013 KSBA 2 Co 309/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co309/2013
10.07.2013 KSBA 22 CoE 167/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE167/2013
10.07.2013 KSBA 11 CoP 304/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP304/2013
10.07.2013 KSBA 22 CoE 380/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE380/2012
10.07.2013 KSBA 6 Co 393/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co393/2013
10.07.2013 KSBA 11 CoP 339/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP339/2013
10.07.2013 KSBA 5 CoPr 5/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5CoPr5/2013
10.07.2013 KSBA 22 CoE 21/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE21/2013
10.07.2013 KSBA 11 CoP 322/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP322/2013
10.07.2013 KSBA 6 Co 400/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co400/2013
10.07.2013 KSBA 20 CoP 85/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP85/2013
10.07.2013 KSBA 6 Co 403/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co403/2013
10.07.2013 KSBA 20 CoP 80/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP80/2013
10.07.2013 KSBA 2 Co 305/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co305/2013
10.07.2013 KSBA 6 Co 143/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co143/2013
10.07.2013 KSBA 22 CoE 166/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE166/2013
11.07.2013 KSBA 1 S 154/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S154/2013
11.07.2013 KSBA 20 CoP 87/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP87/2013
11.07.2013 KSBA 11 CoP 309/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP309/2013
11.07.2013 KSBA 11 CoP 317/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP317/2013
11.07.2013 KSBA 2 Co 318/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co318/2013
12.07.2013 KSBA 2 Co 212/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co212/2012
12.07.2013 KSBA 2 Co 202/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co202/2013
12.07.2013 KSBA 2 Co 293/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co293/2013
12.07.2013 KSBA 2 Co 290/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co290/2013
12.07.2013 KSBA 2 Co 321/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co321/2013
12.07.2013 KSBA 1 Cob 233/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob233/2013
12.07.2013 KSBA 2 Co 303/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co303/2013
14.07.2013 KSBA 2 S 139/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S139/2013
15.07.2013 KSBA 6 Co 399/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co399/2013
15.07.2013 KSBA 6 Co 415/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co415/2013
15.07.2013 KSBA 6 Co 386/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co386/2013
16.07.2013 KSBA 2 Cob 331/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob331/2012
16.07.2013 KSBA 14 Co 22/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co22/2012
16.07.2013 KSBA 2 Cob 403/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob403/2012
16.07.2013 KSBA 1 Cob 226/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob226/2012
16.07.2013 KSBA 8 Co 151/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co151/2012
16.07.2013 KSBA 8 Co 333/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co333/2011
16.07.2013 KSBA 14 Co 106/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co106/2011
16.07.2013 KSBA 8 Co 163/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co163/2012
16.07.2013 KSBA 2 Cob 373/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob373/2012
16.07.2013 KSBA 2 Cob 169/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob169/2012
16.07.2013 KSBA 2 Cob 413/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob413/2012
16.07.2013 KSBA 2 Cob 179/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob179/2012
16.07.2013 KSBA 14 Co 468/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co468/2012
16.07.2013 KSBA 2 Cob 183/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob183/2013
16.07.2013 KSBA 14 Co 31/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co31/2012
17.07.2013 KSBA 8 Cob 85/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob85/2013
17.07.2013 KSBA 1 S 237/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S237/2012
17.07.2013 KSBA 4 S 197/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S197/2011
17.07.2013 KSBA 6 S 165/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S165/2013
17.07.2013 KSBA 1 Cob 423/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob423/2012
18.07.2013 KSBA 14 Co 382/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co382/2013
18.07.2013 KSBA 10 Sd 66/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd66/2013
18.07.2013 KSBA 10 Sd 4/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd4/2013
18.07.2013 KSBA 10 Sd 53/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd53/2013
18.07.2013 KSBA 14 Co 260/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co260/2011
18.07.2013 KSBA 10 Sd 19/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd19/2013
18.07.2013 KSBA 4 Tos 74/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Tos74/2013
18.07.2013 KSBA 1 S 2516/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S2516/2012
18.07.2013 KSBA 14 Co 54/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co54/2013
18.07.2013 KSBA 14 Co 43/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co43/2013
18.07.2013 KSBA 10 Scud 5/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Scud5/2013
18.07.2013 KSBA 10 Sd 25/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd25/2013
18.07.2013 KSBA 1 S 82/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S82/2013
18.07.2013 KSBA 14 Co 57/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co57/2013
18.07.2013 KSBA 10 Sd 3/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd3/2013
18.07.2013 KSBA 14 Co 257/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co257/2013
18.07.2013 KSBA 1 S 2499/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S2499/2012
18.07.2013 KSBA 2 Cob 36/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob36/2013
19.07.2013 KSBA 10 Sd 5/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd5/2013
19.07.2013 KSBA 16 CoE 77/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/16CoE77/2012
19.07.2013 KSBA 6 S 136/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S136/2013
19.07.2013 KSBA 10 Sd 22/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd22/2013
19.07.2013 KSBA 10 Sd 8/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd8/2013
19.07.2013 KSBA 2 Cob 409/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob409/2012
19.07.2013 KSBA 2 Cob 370/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob370/2012
19.07.2013 KSBA 10 Sd 9/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd9/2013
19.07.2013 KSBA 10 Sd 7/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd7/2013
19.07.2013 KSBA 1 S 152/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S152/2013
19.07.2013 KSBA 10 Sd 31/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd31/2013
19.07.2013 KSBA 10 Sd 30/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd30/2013
22.07.2013 KSBA 5 S 262/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S262/2012
22.07.2013 KSBA 1 S 29/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S29/2010
23.07.2013 KSBA 5 S 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S11/2012
23.07.2013 KSBA 14 Co 68/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co68/2011
23.07.2013 KSBA 4 Co 376/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co376/2013
23.07.2013 KSBA 5 S 225/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S225/2012
23.07.2013 KSBA 5 S 172/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S172/2012
23.07.2013 KSBA 14 Co 70/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co70/2011
23.07.2013 KSBA 21 CoE 681/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/21CoE681/2012
23.07.2013 KSBA 9 Sp 9/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp9/2013
23.07.2013 KSBA 1 Cbi 1/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cbi1/2013
23.07.2013 KSBA 9 Sp 15/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp15/2013
23.07.2013 KSBA 3 To 59/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3To59/2013
23.07.2013 KSBA 9 Sp 3/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp3/2013
23.07.2013 KSBA 5 S 33/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S33/2012
23.07.2013 KSBA 21 CoE 692/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/21CoE692/2012
23.07.2013 KSBA 21 CoE 140/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/21CoE140/2013
23.07.2013 KSBA 9 Sp 1/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp1/2013
23.07.2013 KSBA 9 Sp 11/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp11/2013
23.07.2013 KSBA 14 Co 317/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co317/2011
23.07.2013 KSBA 2 S 134/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S134/2013
23.07.2013 KSBA 3 S 254/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S254/2011
23.07.2013 KSBA 9 Sp 2/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp2/2013
23.07.2013 KSBA 5 S 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S13/2012
23.07.2013 KSBA 5 S 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S5/2012
24.07.2013 KSBA 4 Co 370/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co370/2013
24.07.2013 KSBA 4 Co 366/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co366/2013
24.07.2013 KSBA 5 Sd 302/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd302/2012
24.07.2013 KSBA 5 Sd 273/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd273/2012
24.07.2013 KSBA 4 Co 380/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co380/2013
24.07.2013 KSBA 4 Co 369/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co369/2013
24.07.2013 KSBA 4 CoPr 7/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4CoPr7/2013
24.07.2013 KSBA 4 Co 218/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co218/2013
24.07.2013 KSBA 4 Co 360/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co360/2013
24.07.2013 KSBA 4 Co 331/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co331/2013
24.07.2013 KSBA 5 Sd 171/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd171/2011
24.07.2013 KSBA 5 Sd 323/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd323/2012
25.07.2013 KSBA 9 Co 386/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co386/2013
25.07.2013 KSBA 9 Co 338/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co338/2013
25.07.2013 KSBA 9 Co 294/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co294/2013
25.07.2013 KSBA 9 Co 418/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co418/2013
25.07.2013 KSBA 9 Co 286/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co286/2013
25.07.2013 KSBA 9 Co 396/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co396/2013
25.07.2013 KSBA 9 Co 398/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co398/2013
25.07.2013 KSBA 3 Cob 385/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob385/2012
25.07.2013 KSBA 9 Co 513/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co513/2012
25.07.2013 KSBA 9 Co 228/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co228/2013
25.07.2013 KSBA 3 Cob 79/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob79/2013
25.07.2013 KSBA 9 Cbi 22/2009 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Cbi22/2009
25.07.2013 KSBA 3 Cob 175/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob175/2013
25.07.2013 KSBA 11 CoP 329/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP329/2013
25.07.2013 KSBA 11 CoP 330/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP330/2013
25.07.2013 KSBA 11 CoP 333/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP333/2013
25.07.2013 KSBA 1 S 117/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S117/2011
25.07.2013 KSBA 3 Cob 135/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob135/2013
25.07.2013 KSBA 9 Co 341/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co341/2012
25.07.2013 KSBA 3 Cob 27/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob27/2013
25.07.2013 KSBA 9 Co 67/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co67/2012
25.07.2013 KSBA 4 K 94/2002 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4K94/2002
25.07.2013 KSBA 3 Cob 209/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob209/2013
25.07.2013 KSBA 9 Co 258/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co258/2011
25.07.2013 KSBA 9 Co 389/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co389/2013
25.07.2013 KSBA 9 Co 233/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co233/2013
25.07.2013 KSBA 9 Co 86/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co86/2011
25.07.2013 KSBA 9 Co 417/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co417/2013
25.07.2013 KSBA 17 CoE 84/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/17CoE84/2012
25.07.2013 KSBA 9 Co 589/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co589/2012
25.07.2013 KSBA 1 S 80/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S80/2011
25.07.2013 KSBA 1 S 94/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S94/2011
25.07.2013 KSBA 3 CoZm 53/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoZm53/2012
26.07.2013 KSBA 9 Co 406/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co406/2013
26.07.2013 KSBA 5 Sd 317/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd317/2012
26.07.2013 KSBA 8 Co 335/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co335/2012
26.07.2013 KSBA 8 Co 496/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co496/2012
26.07.2013 KSBA 8 Co 366/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co366/2012
26.07.2013 KSBA 8 Co 464/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co464/2012
26.07.2013 KSBA 5 Sd 313/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd313/2012
26.07.2013 KSBA 5 Sd 353/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd353/2012
26.07.2013 KSBA 8 Co 212/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co212/2012
26.07.2013 KSBA 5 Scud 47/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Scud47/2012
26.07.2013 KSBA 4 S 180/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S180/2011
26.07.2013 KSBA 8 Co 294/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co294/2012
26.07.2013 KSBA 9 Co 243/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co243/2012
26.07.2013 KSBA 9 Co 129/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co129/2012
26.07.2013 KSBA 4 S 198/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S198/2011
26.07.2013 KSBA 8 Co 312/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co312/2013
26.07.2013 KSBA 8 Co 485/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co485/2012
26.07.2013 KSBA 4 S 177/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S177/2011
26.07.2013 KSBA 8 Co 42/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co42/2013
26.07.2013 KSBA 8 Co 335/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co335/2013
26.07.2013 KSBA 8 Co 184/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co184/2013
26.07.2013 KSBA 8 Co 326/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co326/2012
26.07.2013 KSBA 8 Co 326/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co326/2013
26.07.2013 KSBA 8 Co 106/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co106/2013
26.07.2013 KSBA 8 Co 176/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co176/2013
26.07.2013 KSBA 8 Co 321/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co321/2013
26.07.2013 KSBA 8 Co 502/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co502/2012
26.07.2013 KSBA 8 Co 468/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co468/2012
26.07.2013 KSBA 5 Sd 199/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd199/2012
26.07.2013 KSBA 5 Sd 347/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd347/2012
29.07.2013 KSBA 14 Co 32/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co32/2012
29.07.2013 KSBA 6 Co 418/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co418/2013
29.07.2013 KSBA 6 S 150/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S150/2013
30.07.2013 KSBA 6 Co 85/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co85/2013
30.07.2013 KSBA 5 S 125/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S125/2013
30.07.2013 KSBA 5 Co 431/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co431/2012
30.07.2013 KSBA 6 Co 441/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co441/2013
30.07.2013 KSBA 11 CoP 172/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP172/2013
30.07.2013 KSBA 5 S 123/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S123/2013
30.07.2013 KSBA 4 S 147/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S147/2011
30.07.2013 KSBA 5 Co 440/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co440/2013
30.07.2013 KSBA 14 Co 43/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co43/2012
30.07.2013 KSBA 11 CoP 350/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP350/2013
30.07.2013 KSBA 5 Co 76/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co76/2013
30.07.2013 KSBA 5 S 251/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S251/2012
30.07.2013 KSBA 6 Co 287/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co287/2013
30.07.2013 KSBA 11 CoP 214/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP214/2013
30.07.2013 KSBA 11 CoP 623/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP623/2012
30.07.2013 KSBA 6 Co 417/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co417/2013
30.07.2013 KSBA 5 Co 107/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co107/2012
30.07.2013 KSBA 14 Co 448/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co448/2013
30.07.2013 KSBA 2 Co 359/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co359/2013
30.07.2013 KSBA 14 Co 335/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co335/2013
31.07.2013 KSBA 5 Co 427/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co427/2012
31.07.2013 KSBA 2 Co 338/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co338/2013
31.07.2013 KSBA 5 Co 425/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co425/2013
31.07.2013 KSBA 2 S 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S8/2012
31.07.2013 KSBA 14 Co 238/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co238/2013
31.07.2013 KSBA 5 Co 179/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co179/2013
31.07.2013 KSBA 5 Co 371/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co371/2013
31.07.2013 KSBA 8 Sd 62/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd62/2012
31.07.2013 KSBA 2 S 40/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S40/2013
31.07.2013 KSBA 2 S 136/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S136/2012
31.07.2013 KSBA 2 Co 1/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co1/2013
31.07.2013 KSBA 2 Co 347/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co347/2013
31.07.2013 KSBA 14 Co 424/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co424/2013
31.07.2013 KSBA 2 S 39/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S39/2012
31.07.2013 KSBA 8 Cob 107/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob107/2013
31.07.2013 KSBA 14 Co 377/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co377/2013
31.07.2013 KSBA 5 Co 107/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co107/2013
31.07.2013 KSBA 5 Co 541/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co541/2012
31.07.2013 KSBA 2 S 32/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S32/2011
31.07.2013 KSBA 2 S 284/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S284/2012
31.07.2013 KSBA 2 S 78/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S78/2012
31.07.2013 KSBA 2 S 62/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S62/2011
01.08.2013 KSBA 5 Sp 70/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sp70/2013
02.08.2013 KSBA 4 S 136/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S136/2012
02.08.2013 KSBA 5 Co 416/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co416/2013
02.08.2013 KSBA 4 S 132/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S132/2012
02.08.2013 KSBA 4 S 134/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S134/2012
02.08.2013 KSBA 6 S 6/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S6/2013
02.08.2013 KSBA 4 S 170/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S170/2012
02.08.2013 KSBA 4 S 135/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S135/2012
02.08.2013 KSBA 4 S 139/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S139/2012
02.08.2013 KSBA 4 S 138/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S138/2012
02.08.2013 KSBA 4 S 156/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S156/2012
02.08.2013 KSBA 4 S 140/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S140/2012
02.08.2013 KSBA 4 S 137/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S137/2012
02.08.2013 KSBA 6 S 844/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S844/2012
02.08.2013 KSBA 4 S 158/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S158/2011
02.08.2013 KSBA 6 S 36/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S36/2012
05.08.2013 KSBA 5 S 124/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S124/2013
05.08.2013 KSBA 5 S 2614/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S2614/2012
05.08.2013 KSBA 3 S 240/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S240/2011
05.08.2013 KSBA 5 S 64/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S64/2013
05.08.2013 KSBA 5 S 122/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S122/2013
06.08.2013 KSBA 3 Co 412/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co412/2013
06.08.2013 KSBA 14 Co 7/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co7/2013
06.08.2013 KSBA 14 Co 340/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co340/2011
06.08.2013 KSBA 14 Co 348/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co348/2011
06.08.2013 KSBA 14 Co 416/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co416/2013
06.08.2013 KSBA 1 S 123/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S123/2013
06.08.2013 KSBA 2 Cbi 1/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cbi1/2013
07.08.2013 KSBA 22 CoE 188/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE188/2013
08.08.2013 KSBA 1 S 124/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S124/2013
09.08.2013 KSBA 14 Co 429/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co429/2013
09.08.2013 KSBA 14 Co 412/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co412/2013
09.08.2013 KSBA 3 S 40/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S40/2011
12.08.2013 KSBA 3 S 194/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S194/2011
12.08.2013 KSBA 11 CoP 181/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP181/2013
12.08.2013 KSBA 11 CoP 473/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP473/2012
12.08.2013 KSBA 11 CoP 381/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP381/2013
13.08.2013 KSBA 11 CoP 302/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP302/2013
13.08.2013 KSBA 11 Co 53/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11Co53/2012
13.08.2013 KSBA 11 CoP 267/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP267/2013
13.08.2013 KSBA 2 Cob 351/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob351/2012
13.08.2013 KSBA 11 CoP 25/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP25/2013
13.08.2013 KSBA 2 Cob 293/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob293/2012
13.08.2013 KSBA 11 CoP 113/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP113/2013
13.08.2013 KSBA 11 CoP 138/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP138/2013
13.08.2013 KSBA 4 Co 404/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co404/2013
13.08.2013 KSBA 4 Co 402/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co402/2013
13.08.2013 KSBA 11 CoP 108/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP108/2013
13.08.2013 KSBA 11 CoP 167/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP167/2013
13.08.2013 KSBA 11 Co 126/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11Co126/2011
14.08.2013 KSBA 2 Cob 443/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob443/2012
14.08.2013 KSBA 2 S 2532/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S2532/2012
14.08.2013 KSBA 2 Co 437/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co437/2011
14.08.2013 KSBA 9 Saz 17/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz17/2013
14.08.2013 KSBA 2 S 32/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S32/2012
14.08.2013 KSBA 11 Co 46/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11Co46/2012
14.08.2013 KSBA 2 Co 320/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co320/2013
14.08.2013 KSBA 2 S 154/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S154/2012
14.08.2013 KSBA 2 Co 337/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co337/2013
14.08.2013 KSBA 2 Co 329/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co329/2013
14.08.2013 KSBA 22 CoE 219/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE219/2013
14.08.2013 KSBA 2 Co 325/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co325/2013
14.08.2013 KSBA 2 Cob 450/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob450/2012
14.08.2013 KSBA 11 CoP 379/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP379/2013
14.08.2013 KSBA 2 S 1763/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S1763/2012
14.08.2013 KSBA 2 Cob 401/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob401/2012
14.08.2013 KSBA 9 Saz 3/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz3/2013
14.08.2013 KSBA 2 Co 354/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co354/2013
15.08.2013 KSBA 6 S 151/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S151/2013
15.08.2013 KSBA 20 CoP 95/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP95/2013
15.08.2013 KSBA 11 CoP 248/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP248/2013
15.08.2013 KSBA 11 CoP 168/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP168/2013
15.08.2013 KSBA 20 CoP 103/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP103/2013
15.08.2013 KSBA 11 CoP 228/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP228/2013
15.08.2013 KSBA 11 CoP 207/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP207/2013
15.08.2013 KSBA 11 CoP 366/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP366/2013
15.08.2013 KSBA 8 Cob 95/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob95/2013
15.08.2013 KSBA 6 S 91/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S91/2013
16.08.2013 KSBA 6 S 123/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S123/2013
16.08.2013 KSBA 2 Co 243/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co243/2013
16.08.2013 KSBA 2 Co 363/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co363/2013
16.08.2013 KSBA 20 CoP 102/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP102/2013
16.08.2013 KSBA 6 S 122/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S122/2013
16.08.2013 KSBA 6 S 121/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S121/2013
16.08.2013 KSBA 4 S 64/2008 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S64/2008
18.08.2013 KSBA 11 CoP 398/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP398/2013
19.08.2013 KSBA 6 Co 461/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co461/2013
19.08.2013 KSBA 1 S 6/2008 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S6/2008
19.08.2013 KSBA 11 CoP 393/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP393/2013
19.08.2013 KSBA 11 CoP 384/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP384/2013
19.08.2013 KSBA 11 CoP 373/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP373/2013
19.08.2013 KSBA 14 Co 317/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co317/2013
20.08.2013 KSBA 2 Cob 236/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob236/2012
20.08.2013 KSBA 2 Cob 234/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob234/2012
20.08.2013 KSBA 14 Co 481/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co481/2012
20.08.2013 KSBA 2 Cob 220/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob220/2012
20.08.2013 KSBA 3 To 69/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3To69/2013
20.08.2013 KSBA 2 Cob 187/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob187/2012
20.08.2013 KSBA 14 Co 410/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co410/2013
20.08.2013 KSBA 2 Cob 208/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob208/2012
21.08.2013 KSBA 2 S 73/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S73/2011
21.08.2013 KSBA 5 K 77/1998 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5K77/1998
21.08.2013 KSBA 6 Sp 10/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Sp10/2010
21.08.2013 KSBA 5 S 245/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S245/2012
21.08.2013 KSBA 3 Co 340/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co340/2013
21.08.2013 KSBA 2 S 57/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S57/2011
21.08.2013 KSBA 9 Saz 16/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz16/2013
21.08.2013 KSBA 20 CoP 82/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP82/2013
21.08.2013 KSBA 2 S 106/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S106/2011
21.08.2013 KSBA 9 Saz 18/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz18/2013
21.08.2013 KSBA 9 Saz 19/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz19/2013
21.08.2013 KSBA 1 S 76/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S76/2013
22.08.2013 KSBA 3 Co 55/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co55/2013
22.08.2013 KSBA 3 Co 375/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co375/2013
22.08.2013 KSBA 1 S 27/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S27/2013
22.08.2013 KSBA 1 S 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S4/2012
22.08.2013 KSBA 1 S 44/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S44/2012
22.08.2013 KSBA 1 S 173/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S173/2012
22.08.2013 KSBA 6 Co 462/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co462/2013
22.08.2013 KSBA 1 S 23/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S23/2012
22.08.2013 KSBA 1 S 28/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S28/2013
22.08.2013 KSBA 9 Sp 10/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp10/2013
22.08.2013 KSBA 1 S 2528/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S2528/2012
22.08.2013 KSBA 2 To 69/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2To69/2013
22.08.2013 KSBA 3 S 223/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S223/2010
22.08.2013 KSBA 1 S 2515/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S2515/2012
22.08.2013 KSBA 1 S 152/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S152/2011
22.08.2013 KSBA 8 Cob 100/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob100/2013
22.08.2013 KSBA 2 Cob 167/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob167/2013
22.08.2013 KSBA 3 Co 432/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co432/2013
22.08.2013 KSBA 3 Co 454/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co454/2013
22.08.2013 KSBA 3 Co 464/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co464/2013
22.08.2013 KSBA 20 CoE 133/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoE133/2013
22.08.2013 KSBA 1 S 190/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S190/2013
22.08.2013 KSBA 4 CoZm 45/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4CoZm45/2013
22.08.2013 KSBA 1 S 163/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S163/2013
22.08.2013 KSBA 1 S 86/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S86/2013
22.08.2013 KSBA 3 Co 418/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co418/2013
22.08.2013 KSBA 3 Co 235/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co235/2013
23.08.2013 KSBA 6 Co 342/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co342/2013
23.08.2013 KSBA 6 CoPr 7/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6CoPr7/2013
23.08.2013 KSBA 6 Co 491/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co491/2013
23.08.2013 KSBA 2 Cob 256/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob256/2012
23.08.2013 KSBA 9 Sp 41/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp41/2013
23.08.2013 KSBA 9 Sp 33/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp33/2013
23.08.2013 KSBA 9 Sp 56/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp56/2013
25.08.2013 KSBA 3 Co 478/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co478/2013
26.08.2013 KSBA 3 Co 21/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co21/2013
26.08.2013 KSBA 8 Cob 109/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob109/2013
26.08.2013 KSBA 8 Co 178/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co178/2013
26.08.2013 KSBA 5 S 220/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S220/2012
26.08.2013 KSBA 14 Co 109/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co109/2013
26.08.2013 KSBA 14 Co 30/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co30/2013
26.08.2013 KSBA 14 Co 179/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co179/2012
26.08.2013 KSBA 8 Co 512/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co512/2012
26.08.2013 KSBA 3 Co 476/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co476/2012
26.08.2013 KSBA 3 Co 437/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co437/2013
26.08.2013 KSBA 3 Co 223/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co223/2013
26.08.2013 KSBA 3 Co 649/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co649/2012
26.08.2013 KSBA 3 Co 471/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co471/2012
26.08.2013 KSBA 3 Co 549/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co549/2012
26.08.2013 KSBA 3 Co 457/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co457/2012
26.08.2013 KSBA 3 Co 441/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co441/2012
26.08.2013 KSBA 3 Co 423/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co423/2012
26.08.2013 KSBA 3 Co 373/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co373/2012
26.08.2013 KSBA 3 Co 411/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co411/2013
26.08.2013 KSBA 3 Co 471/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co471/2013
26.08.2013 KSBA 3 Co 419/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co419/2013
26.08.2013 KSBA 8 Co 516/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co516/2012
26.08.2013 KSBA 14 Co 221/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co221/2013
26.08.2013 KSBA 3 Co 458/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co458/2013
26.08.2013 KSBA 5 S 242/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S242/2012
26.08.2013 KSBA 3 Co 346/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co346/2013
26.08.2013 KSBA 3 Co 406/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co406/2013
26.08.2013 KSBA 3 Cob 283/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob283/2013
26.08.2013 KSBA 3 Cob 242/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob242/2012
26.08.2013 KSBA 14 Co 453/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co453/2013
26.08.2013 KSBA 3 Co 466/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co466/2013
26.08.2013 KSBA 3 Cob 153/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob153/2012
26.08.2013 KSBA 5 Co 385/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co385/2013
26.08.2013 KSBA 3 Co 452/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co452/2012
26.08.2013 KSBA 3 Co 217/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co217/2013
26.08.2013 KSBA 3 Co 465/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co465/2013
26.08.2013 KSBA 14 Co 480/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co480/2013
26.08.2013 KSBA 3 Cob 272/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob272/2013
26.08.2013 KSBA 3 Co 424/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co424/2013
26.08.2013 KSBA 3 Co 462/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co462/2013
26.08.2013 KSBA 3 Co 154/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co154/2013
26.08.2013 KSBA 3 Co 526/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co526/2012
26.08.2013 KSBA 3 Co 454/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co454/2012
26.08.2013 KSBA 14 Co 283/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co283/2013
26.08.2013 KSBA 8 Co 52/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co52/2013
27.08.2013 KSBA 21 CoE 694/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/21CoE694/2012
27.08.2013 KSBA 1 Cob 272/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob272/2013
27.08.2013 KSBA 5 S 73/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S73/2012
27.08.2013 KSBA 5 S 219/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S219/2012
27.08.2013 KSBA 5 S 278/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S278/2012
27.08.2013 KSBA 5 S 230/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S230/2012
27.08.2013 KSBA 5 S 229/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S229/2012
27.08.2013 KSBA 10 Sd 33/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd33/2013
27.08.2013 KSBA 5 S 281/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S281/2012
27.08.2013 KSBA 5 S 228/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S228/2012
27.08.2013 KSBA 5 Co 495/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co495/2013
27.08.2013 KSBA 5 S 282/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S282/2012
27.08.2013 KSBA 5 S 153/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S153/2012
27.08.2013 KSBA 5 S 318/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S318/2012
27.08.2013 KSBA 5 S 151/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S151/2012
27.08.2013 KSBA 5 S 71/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S71/2012
27.08.2013 KSBA 5 S 212/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S212/2012
27.08.2013 KSBA 8 Co 461/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co461/2013
27.08.2013 KSBA 1 Cob 269/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob269/2013
27.08.2013 KSBA 5 S 221/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S221/2012
27.08.2013 KSBA 5 S 223/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S223/2012
27.08.2013 KSBA 5 S 133/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S133/2012
27.08.2013 KSBA 5 S 277/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S277/2012
27.08.2013 KSBA 5 S 218/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S218/2012
27.08.2013 KSBA 5 S 182/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S182/2012
27.08.2013 KSBA 5 Co 460/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co460/2013
27.08.2013 KSBA 21 CoE 55/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/21CoE55/2013
27.08.2013 KSBA 1 Cob 271/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob271/2013
27.08.2013 KSBA 21 CoE 46/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/21CoE46/2013
27.08.2013 KSBA 21 CoE 45/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/21CoE45/2013
27.08.2013 KSBA 21 CoE 76/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/21CoE76/2013
27.08.2013 KSBA 1 Cob 150/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob150/2013
27.08.2013 KSBA 1 Cob 239/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob239/2013
27.08.2013 KSBA 1 Cob 31/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob31/2013
27.08.2013 KSBA 5 Co 448/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co448/2013
27.08.2013 KSBA 10 Sd 44/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd44/2013
27.08.2013 KSBA 1 Cob 238/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob238/2013
28.08.2013 KSBA 5 Co 471/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co471/2013
28.08.2013 KSBA 5 Co 169/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co169/2013
28.08.2013 KSBA 2 Co 378/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co378/2013
28.08.2013 KSBA 2 Co 375/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co375/2013
28.08.2013 KSBA 5 Co 482/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co482/2013
28.08.2013 KSBA 5 Sd 338/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd338/2012
28.08.2013 KSBA 20 CoP 106/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP106/2013
28.08.2013 KSBA 4 Co 448/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co448/2013
28.08.2013 KSBA 4 Sp 34/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp34/2011
28.08.2013 KSBA 2 Co 283/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co283/2012
28.08.2013 KSBA 2 Co 95/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co95/2012
28.08.2013 KSBA 2 Co 389/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co389/2013
28.08.2013 KSBA 5 Co 436/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co436/2013
28.08.2013 KSBA 2 Co 67/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co67/2012
28.08.2013 KSBA 5 Scud 74/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Scud74/2012
28.08.2013 KSBA 5 Sd 349/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd349/2012
28.08.2013 KSBA 5 Co 494/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co494/2013
28.08.2013 KSBA 2 Co 364/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co364/2011
28.08.2013 KSBA 9 Saz 22/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz22/2013
28.08.2013 KSBA 3 K 91/1998 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3K91/1998
28.08.2013 KSBA 5 Sd 244/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd244/2012
28.08.2013 KSBA 5 Scud 48/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Scud48/2012
28.08.2013 KSBA 5 Sd 166/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd166/2012
28.08.2013 KSBA 5 Sd 254/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd254/2012
28.08.2013 KSBA 2 Co 104/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co104/2011
28.08.2013 KSBA 5 Sd 150/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd150/2012
28.08.2013 KSBA 5 Sd 135/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd135/2012
28.08.2013 KSBA 8 Cob 103/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob103/2013
28.08.2013 KSBA 1 S 204/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S204/2013
28.08.2013 KSBA 5 Co 503/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co503/2013
28.08.2013 KSBA 5 Co 423/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co423/2013
28.08.2013 KSBA 5 Co 433/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co433/2013
28.08.2013 KSBA 5 Co 472/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co472/2013
28.08.2013 KSBA 5 Co 489/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co489/2013
28.08.2013 KSBA 5 Co 137/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co137/2013
28.08.2013 KSBA 5 CoPr 8/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5CoPr8/2013
28.08.2013 KSBA 18 CoE 391/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/18CoE391/2013
28.08.2013 KSBA 18 CoE 363/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/18CoE363/2013
28.08.2013 KSBA 18 CoE 223/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/18CoE223/2013
28.08.2013 KSBA 2 Co 398/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co398/2011
28.08.2013 KSBA 5 Scud 8/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Scud8/2013
28.08.2013 KSBA 2 Co 365/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co365/2013
28.08.2013 KSBA 5 Co 484/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co484/2013
28.08.2013 KSBA 9 Saz 28/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz28/2013
28.08.2013 KSBA 20 CoE 170/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoE170/2013
29.08.2013 KSBA 4 Co 407/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co407/2013
30.08.2013 KSBA 11 CoP 399/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP399/2013
30.08.2013 KSBA 11 CoP 388/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP388/2013
30.08.2013 KSBA 11 CoP 387/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP387/2013
30.08.2013 KSBA 4 Co 444/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co444/2013
30.08.2013 KSBA 4 Co 427/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co427/2013
30.08.2013 KSBA 4 Co 420/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co420/2013
30.08.2013 KSBA 10 Sd 57/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd57/2013
30.08.2013 KSBA 5 Co 492/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co492/2013
30.08.2013 KSBA 11 Co 37/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11Co37/2012
30.08.2013 KSBA 10 Sd 73/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd73/2013
30.08.2013 KSBA 9 Sp 51/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp51/2013
30.08.2013 KSBA 4 Co 417/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co417/2013
30.08.2013 KSBA 4 Co 430/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co430/2013
30.08.2013 KSBA 2 Co 393/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co393/2013
30.08.2013 KSBA 9 Sp 25/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp25/2013
30.08.2013 KSBA 2 Co 392/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co392/2013
30.08.2013 KSBA 10 Sd 40/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd40/2013
30.08.2013 KSBA 4 Co 445/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co445/2013
30.08.2013 KSBA 10 Sd 64/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd64/2013
30.08.2013 KSBA 10 Scud 4/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Scud4/2013
02.09.2013 KSBA 5 S 337/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S337/2012
02.09.2013 KSBA 5 Co 470/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co470/2013
02.09.2013 KSBA 26 CB 329/1993 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/26CB329/1993
02.09.2013 KSBA 5 S 189/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S189/2012
02.09.2013 KSBA 4 Sp 7/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp7/2013
02.09.2013 KSBA 5 S 214/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S214/2012
03.09.2013 KSBA 4 Sp 76/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp76/2013
03.09.2013 KSBA 4 CoKR 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4CoKR10/2012
03.09.2013 KSBA 2 Cob 464/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob464/2012
03.09.2013 KSBA 5 S 279/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S279/2012
03.09.2013 KSBA 3 S 263/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S263/2011
03.09.2013 KSBA 9 Sp 46/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp46/2013
03.09.2013 KSBA 9 Sp 50/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp50/2013
03.09.2013 KSBA 5 S 280/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S280/2012
03.09.2013 KSBA 9 Sp 48/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp48/2013
03.09.2013 KSBA 6 Co 99/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co99/2011
03.09.2013 KSBA 4 CoKR 59/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4CoKR59/2012
03.09.2013 KSBA 5 S 130/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S130/2012
03.09.2013 KSBA 10 Sd 48/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd48/2013
03.09.2013 KSBA 5 S 155/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S155/2012
03.09.2013 KSBA 5 S 329/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S329/2012
03.09.2013 KSBA 10 Sd 60/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd60/2013
03.09.2013 KSBA 4 CoKR 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4CoKR2/2012
03.09.2013 KSBA 4 CoKR 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4CoKR8/2012
03.09.2013 KSBA 4 CoKR 29/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4CoKR29/2012
03.09.2013 KSBA 4 CoKR 25/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4CoKR25/2012
03.09.2013 KSBA 4 CoKR 28/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4CoKR28/2012
03.09.2013 KSBA 4 CoKR 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4CoKR6/2012
03.09.2013 KSBA 4 Sp 27/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp27/2011
03.09.2013 KSBA 5 S 328/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S328/2012
03.09.2013 KSBA 9 Sd 10/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sd10/2011
04.09.2013 KSBA 8 Co 495/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co495/2013
04.09.2013 KSBA 6 Sd 37/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Sd37/2010
04.09.2013 KSBA 9 Saz 21/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz21/2013
04.09.2013 KSBA 2 S 2607/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S2607/2012
04.09.2013 KSBA 9 Sd 83/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sd83/2011
04.09.2013 KSBA 9 Saz 20/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz20/2013
04.09.2013 KSBA 9 Saz 15/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz15/2013
04.09.2013 KSBA 6 S 2326/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S2326/2012
04.09.2013 KSBA 8 Co 496/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co496/2013
04.09.2013 KSBA 4 To 91/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4To91/2013
04.09.2013 KSBA 3 Co 407/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co407/2011
05.09.2013 KSBA 1 Cob 139/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob139/2012
05.09.2013 KSBA 1 S 157/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S157/2012
05.09.2013 KSBA 1 Cob 130/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob130/2012
05.09.2013 KSBA 1 Cob 58/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob58/2012
05.09.2013 KSBA 1 Cob 112/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob112/2012
05.09.2013 KSBA 1 S 170/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S170/2012
05.09.2013 KSBA 1 S 183/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S183/2012
05.09.2013 KSBA 4 To 74/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4To74/2013
05.09.2013 KSBA 1 S 172/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S172/2012
05.09.2013 KSBA 1 S 171/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S171/2012
05.09.2013 KSBA 20 CoE 177/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoE177/2013
05.09.2013 KSBA 1 S 113/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S113/2012
05.09.2013 KSBA 1 S 174/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S174/2012
05.09.2013 KSBA 1 S 50/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S50/2012
06.09.2013 KSBA 5 S 163/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S163/2012
06.09.2013 KSBA 5 Co 460/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co460/2012
08.09.2013 KSBA 5 S 31/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S31/2012
09.09.2013 KSBA 2 S 168/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S168/2013
09.09.2013 KSBA 9 Co 472/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co472/2013
09.09.2013 KSBA 8 Co 506/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co506/2013
10.09.2013 KSBA 8 Sd 30/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd30/2011
10.09.2013 KSBA 2 Cob 189/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob189/2012
10.09.2013 KSBA 4 Co 474/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co474/2013
10.09.2013 KSBA 4 Co 464/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co464/2013
10.09.2013 KSBA 4 Co 463/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co463/2013
10.09.2013 KSBA 14 Co 439/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co439/2013
10.09.2013 KSBA 2 Co 149/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co149/2012
10.09.2013 KSBA 3 Cob 90/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob90/2012
10.09.2013 KSBA 1 S 130/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S130/2012
10.09.2013 KSBA 2 Cob 197/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob197/2012
10.09.2013 KSBA 1 S 2508/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S2508/2012
10.09.2013 KSBA 3 To 71/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3To71/2013
10.09.2013 KSBA 8 Sd 121/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd121/2010
10.09.2013 KSBA 8 Cbi 22/2009 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cbi22/2009
11.09.2013 KSBA 3 Cob 309/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob309/2012
11.09.2013 KSBA 1 To 81/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1To81/2013
11.09.2013 KSBA 2 Co 55/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co55/2013
11.09.2013 KSBA 2 Co 50/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co50/2012
11.09.2013 KSBA 2 Co 107/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co107/2012
11.09.2013 KSBA 6 S 184/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S184/2013
11.09.2013 KSBA 2 CoKR 26/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2CoKR26/2013
11.09.2013 KSBA 20 CoP 108/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP108/2013
11.09.2013 KSBA 2 Co 169/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co169/2012
11.09.2013 KSBA 2 Co 118/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co118/2012
11.09.2013 KSBA 9 Saz 24/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz24/2013
11.09.2013 KSBA 4 S 334/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S334/2010
11.09.2013 KSBA 9 Saz 27/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz27/2013
11.09.2013 KSBA 2 S 83/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S83/2011
11.09.2013 KSBA 9 Saz 23/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz23/2013
11.09.2013 KSBA 3 Cob 268/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob268/2012
11.09.2013 KSBA 3 Cob 310/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob310/2012
11.09.2013 KSBA 20 CoP 109/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP109/2013
11.09.2013 KSBA 2 S 144/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S144/2012
11.09.2013 KSBA 9 Saz 25/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz25/2013
11.09.2013 KSBA 2 Co 139/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co139/2012
11.09.2013 KSBA 3 Cob 370/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob370/2012
11.09.2013 KSBA 2 Co 343/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co343/2013
12.09.2013 KSBA 1 Cob 145/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob145/2012
12.09.2013 KSBA 4 CoZm 31/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4CoZm31/2013
12.09.2013 KSBA 20 CoP 110/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP110/2013
12.09.2013 KSBA 9 Co 342/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co342/2012
12.09.2013 KSBA 8 Cob 138/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob138/2013
12.09.2013 KSBA 3 Co 77/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co77/2012
12.09.2013 KSBA 2 Co 431/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co431/2012
12.09.2013 KSBA 1 S 2525/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S2525/2012
12.09.2013 KSBA 8 Cob 145/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob145/2013
12.09.2013 KSBA 8 Cob 140/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob140/2013
12.09.2013 KSBA 9 Co 392/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co392/2012
12.09.2013 KSBA 8 Cob 136/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob136/2013
12.09.2013 KSBA 9 Sp 54/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp54/2013
12.09.2013 KSBA 4 CoZm 43/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4CoZm43/2013
12.09.2013 KSBA 8 Cob 126/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob126/2013
12.09.2013 KSBA 3 Co 469/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co469/2011
12.09.2013 KSBA 9 Co 498/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co498/2013
12.09.2013 KSBA 9 Co 76/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co76/2011
12.09.2013 KSBA 2 Co 407/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co407/2013
12.09.2013 KSBA 1 S 175/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S175/2013
12.09.2013 KSBA 2 To 64/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2To64/2013
12.09.2013 KSBA 20 CoE 185/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoE185/2013
12.09.2013 KSBA 1 S 1479/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S1479/2012
13.09.2013 KSBA 2 Co 429/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co429/2013
13.09.2013 KSBA 9 Sp 24/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp24/2013
13.09.2013 KSBA 9 Sp 28/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp28/2013
13.09.2013 KSBA 9 Sp 32/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp32/2013
13.09.2013 KSBA 20 CoP 114/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP114/2013
13.09.2013 KSBA 20 CoP 115/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP115/2013
13.09.2013 KSBA 7 K 46/2000 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7K46/2000
13.09.2013 KSBA 7 K 49/1997 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7K49/1997
13.09.2013 KSBA 7 K 141/1999 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7K141/1999
13.09.2013 KSBA 9 Sp 20/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp20/2013
13.09.2013 KSBA 9 Sp 68/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp68/2013
13.09.2013 KSBA 9 Sp 19/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp19/2013
13.09.2013 KSBA 9 Sp 29/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp29/2013
13.09.2013 KSBA 5 Co 523/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co523/2013
13.09.2013 KSBA 2 Co 421/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co421/2013
13.09.2013 KSBA 2 Co 404/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co404/2013
13.09.2013 KSBA 2 Co 406/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co406/2013
13.09.2013 KSBA 2 Co 86/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co86/2013
13.09.2013 KSBA 9 Sp 55/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp55/2013
16.09.2013 KSBA 11 CoP 452/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP452/2013
16.09.2013 KSBA 11 CoP 402/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP402/2013
16.09.2013 KSBA 5 K 50/1997 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5K50/1997
16.09.2013 KSBA 8 K 185/2000 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8K185/2000
16.09.2013 KSBA 4 Co 473/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co473/2013
16.09.2013 KSBA 5 S 145/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S145/2012
16.09.2013 KSBA 6 Co 230/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co230/2013
16.09.2013 KSBA 3 Cob 302/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob302/2013
16.09.2013 KSBA 6 Co 379/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co379/2013
16.09.2013 KSBA 6 Co 107/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co107/2013
16.09.2013 KSBA 8 Co 444/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co444/2013
16.09.2013 KSBA 5 S 67/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S67/2013
16.09.2013 KSBA 8 Co 448/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co448/2013
16.09.2013 KSBA 3 K 147/2000 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3K147/2000
17.09.2013 KSBA 11 CoP 236/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP236/2013
17.09.2013 KSBA 11 CoP 206/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP206/2013
17.09.2013 KSBA 5 Co 414/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co414/2013
17.09.2013 KSBA 8 Co 129/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co129/2011
17.09.2013 KSBA 8 Co 200/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co200/2012
17.09.2013 KSBA 8 Co 193/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co193/2011
17.09.2013 KSBA 8 Co 236/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co236/2013
17.09.2013 KSBA 5 S 2546/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S2546/2012
17.09.2013 KSBA 8 Co 131/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co131/2011
17.09.2013 KSBA 5 Co 178/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co178/2013
17.09.2013 KSBA 8 CoPr 1/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8CoPr1/2013
17.09.2013 KSBA 5 Co 412/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co412/2013
17.09.2013 KSBA 8 Sd 184/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd184/2011
17.09.2013 KSBA 5 S 154/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S154/2012
17.09.2013 KSBA 11 CoP 277/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP277/2013
17.09.2013 KSBA 8 Co 251/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co251/2011
17.09.2013 KSBA 8 Co 348/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co348/2012
17.09.2013 KSBA 11 Co 47/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11Co47/2012
17.09.2013 KSBA 5 S 2514/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S2514/2012
17.09.2013 KSBA 8 Co 115/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co115/2012
17.09.2013 KSBA 3 To 163/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3To163/2012
17.09.2013 KSBA 8 Co 183/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co183/2011
17.09.2013 KSBA 8 Co 357/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co357/2012
17.09.2013 KSBA 5 Co 332/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co332/2013
17.09.2013 KSBA 8 Sd 65/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd65/2011
17.09.2013 KSBA 5 S 161/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S161/2013
17.09.2013 KSBA 8 Sd 145/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd145/2011
17.09.2013 KSBA 4 Co 535/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co535/2012
17.09.2013 KSBA 8 Co 136/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co136/2013
17.09.2013 KSBA 5 Co 490/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co490/2013
17.09.2013 KSBA 2 Cob 344/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob344/2012
17.09.2013 KSBA 11 CoP 209/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP209/2013
17.09.2013 KSBA 11 CoP 11/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP11/2013
17.09.2013 KSBA 11 CoP 24/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP24/2013
17.09.2013 KSBA 11 CoP 622/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP622/2012
17.09.2013 KSBA 6 S 218/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S218/2013
17.09.2013 KSBA 2 CoZm 6/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2CoZm6/2013
17.09.2013 KSBA 3 Co 522/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co522/2013
17.09.2013 KSBA 8 Co 189/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co189/2011
17.09.2013 KSBA 5 S 163/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S163/2013
17.09.2013 KSBA 1 S 157/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S157/2010
17.09.2013 KSBA 8 Co 416/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co416/2012
17.09.2013 KSBA 8 Co 226/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co226/2013
17.09.2013 KSBA 8 Co 192/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co192/2013
17.09.2013 KSBA 5 Co 651/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co651/2012
17.09.2013 KSBA 8 Sd 49/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd49/2011
17.09.2013 KSBA 6 S 100/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S100/2013
18.09.2013 KSBA 1 Cob 302/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob302/2013
18.09.2013 KSBA 3 Cob 223/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob223/2012
18.09.2013 KSBA 11 CoP 440/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP440/2013
18.09.2013 KSBA 3 Co 29/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co29/2012
18.09.2013 KSBA 11 CoP 416/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP416/2013
18.09.2013 KSBA 7 Co 315/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co315/2010
18.09.2013 KSBA 1 Cob 101/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob101/2012
18.09.2013 KSBA 2 Co 355/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co355/2011
18.09.2013 KSBA 2 Co 435/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co435/2013
18.09.2013 KSBA 2 Cob 410/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob410/2012
18.09.2013 KSBA 2 S 2506/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S2506/2012
18.09.2013 KSBA 2 Cob 427/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob427/2012
18.09.2013 KSBA 10 Sd 36/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd36/2013
18.09.2013 KSBA 1 K 106/2004 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1K106/2004
18.09.2013 KSBA 1 Cob 282/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob282/2012
18.09.2013 KSBA 11 CoP 418/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP418/2013
18.09.2013 KSBA 3 Cob 233/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob233/2012
18.09.2013 KSBA 4 Co 197/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co197/2012
18.09.2013 KSBA 2 S 1737/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S1737/2012
18.09.2013 KSBA 1 S 2506/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S2506/2012
18.09.2013 KSBA 5 Co 535/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co535/2013
18.09.2013 KSBA 4 Sp 23/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp23/2011
18.09.2013 KSBA 11 CoP 46/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP46/2013
18.09.2013 KSBA 11 CoP 117/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP117/2013
18.09.2013 KSBA 11 CoP 67/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP67/2013
18.09.2013 KSBA 4 Sp 159/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp159/2012
18.09.2013 KSBA 11 CoP 449/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP449/2013
18.09.2013 KSBA 11 CoP 126/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP126/2013
18.09.2013 KSBA 2 S 1749/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S1749/2012
18.09.2013 KSBA 9 Saz 30/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz30/2013
18.09.2013 KSBA 6 Cbi 37/2007 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Cbi37/2007
18.09.2013 KSBA 14 Co 502/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co502/2013
18.09.2013 KSBA 15 Co 215/2009 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/15Co215/2009
18.09.2013 KSBA 9 Saz 35/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz35/2013
18.09.2013 KSBA 11 CoP 197/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP197/2013
18.09.2013 KSBA 3 Cob 192/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob192/2012
19.09.2013 KSBA 4 To 94/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4To94/2013
19.09.2013 KSBA 3 Co 536/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co536/2012
19.09.2013 KSBA 3 K 276/1995 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3K276/1995
19.09.2013 KSBA 5 S 143/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S143/2013
19.09.2013 KSBA 1 S 39/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S39/2012
19.09.2013 KSBA 14 Co 432/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co432/2010
19.09.2013 KSBA 6 S 180/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S180/2013
19.09.2013 KSBA 2 To 93/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2To93/2013
19.09.2013 KSBA 4 S 333/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S333/2010
19.09.2013 KSBA 3 Co 623/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co623/2012
19.09.2013 KSBA 1 S 111/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S111/2012
19.09.2013 KSBA 1 S 219/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S219/2012
19.09.2013 KSBA 2 CoKR 46/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2CoKR46/2013
19.09.2013 KSBA 1 S 160/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S160/2012
19.09.2013 KSBA 1 S 166/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S166/2011
19.09.2013 KSBA 1 S 97/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S97/2012
19.09.2013 KSBA 1 S 179/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S179/2012
20.09.2013 KSBA 10 Sd 29/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd29/2013
20.09.2013 KSBA 10 Scud 9/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Scud9/2013
20.09.2013 KSBA 6 S 103/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S103/2013
20.09.2013 KSBA 10 Sd 10/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd10/2013
20.09.2013 KSBA 3 Co 542/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co542/2013
20.09.2013 KSBA 10 Sd 39/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd39/2013
20.09.2013 KSBA 4 S 76/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S76/2011
20.09.2013 KSBA 10 Sd 18/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd18/2013
20.09.2013 KSBA 10 Scud 7/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Scud7/2013
20.09.2013 KSBA 10 Sd 69/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd69/2013
20.09.2013 KSBA 10 Sd 67/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd67/2013
23.09.2013 KSBA 2 Cob 232/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob232/2013
23.09.2013 KSBA 22 CoE 270/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE270/2013
23.09.2013 KSBA 8 Co 179/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co179/2013
23.09.2013 KSBA 3 Cob 309/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob309/2013
23.09.2013 KSBA 22 CoE 212/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE212/2013
23.09.2013 KSBA 8 Co 376/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co376/2013
23.09.2013 KSBA 22 CoE 234/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE234/2013
23.09.2013 KSBA 8 Co 385/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co385/2013
23.09.2013 KSBA 22 CoE 273/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE273/2013
24.09.2013 KSBA 2 S 2605/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S2605/2012
24.09.2013 KSBA 3 S 178/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S178/2011
24.09.2013 KSBA 5 S 143/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S143/2012
24.09.2013 KSBA 2 Cob 114/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob114/2012
24.09.2013 KSBA 10 Saz 3/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Saz3/2013
24.09.2013 KSBA 11 CoP 49/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP49/2013
24.09.2013 KSBA 5 S 2377/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S2377/2012
24.09.2013 KSBA 8 Sd 185/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd185/2011
24.09.2013 KSBA 5 S 174/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S174/2012
24.09.2013 KSBA 8 Co 277/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co277/2013
24.09.2013 KSBA 8 Co 243/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co243/2013
24.09.2013 KSBA 2 Cob 103/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob103/2013
24.09.2013 KSBA 10 Saz 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Saz10/2012
24.09.2013 KSBA 4 Sp 102/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp102/2012
24.09.2013 KSBA 6 S 1277/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S1277/2012
24.09.2013 KSBA 5 S 2449/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S2449/2012
24.09.2013 KSBA 11 Co 45/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11Co45/2012
24.09.2013 KSBA 5 S 2450/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S2450/2012
24.09.2013 KSBA 11 CoP 406/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP406/2013
24.09.2013 KSBA 2 S 310/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S310/2012
24.09.2013 KSBA 5 S 183/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S183/2012
24.09.2013 KSBA 8 Scud 18/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud18/2011
24.09.2013 KSBA 11 CoP 270/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP270/2013
24.09.2013 KSBA 4 Co 175/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co175/2013
25.09.2013 KSBA 6 Co 71/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co71/2013
25.09.2013 KSBA 6 Co 523/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co523/2013
25.09.2013 KSBA 5 Sd 211/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd211/2012
25.09.2013 KSBA 5 Sd 57/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd57/2012
25.09.2013 KSBA 5 Sd 96/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd96/2012
25.09.2013 KSBA 6 S 1278/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S1278/2012
25.09.2013 KSBA 2 S 73/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S73/2012
25.09.2013 KSBA 2 CoPr 7/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2CoPr7/2013
25.09.2013 KSBA 2 S 2615/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S2615/2012
25.09.2013 KSBA 5 Sd 239/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd239/2012
25.09.2013 KSBA 3 S 209/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S209/2011
25.09.2013 KSBA 9 Saz 31/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz31/2013
25.09.2013 KSBA 9 Saz 32/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz32/2013
25.09.2013 KSBA 2 S 72/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S72/2012
25.09.2013 KSBA 2 Co 418/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co418/2013
25.09.2013 KSBA 2 S 163/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S163/2013
25.09.2013 KSBA 4 Co 450/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co450/2013
25.09.2013 KSBA 4 Co 422/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co422/2012
25.09.2013 KSBA 20 CoP 119/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP119/2013
25.09.2013 KSBA 4 Co 383/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co383/2013
25.09.2013 KSBA 4 Co 382/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co382/2012
25.09.2013 KSBA 3 Cob 295/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob295/2012
25.09.2013 KSBA 4 Co 449/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co449/2013
25.09.2013 KSBA 2 S 60/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S60/2012
25.09.2013 KSBA 4 Co 149/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co149/2013
25.09.2013 KSBA 6 Co 498/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co498/2013
25.09.2013 KSBA 6 S 1279/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S1279/2012
25.09.2013 KSBA 6 Co 479/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co479/2013
25.09.2013 KSBA 6 Co 497/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co497/2013
25.09.2013 KSBA 6 Co 507/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co507/2013
25.09.2013 KSBA 6 Co 487/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co487/2013
25.09.2013 KSBA 6 Co 389/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co389/2013
25.09.2013 KSBA 6 Co 406/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co406/2013
25.09.2013 KSBA 11 Co 2/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11Co2/2013
25.09.2013 KSBA 6 Co 527/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co527/2013
25.09.2013 KSBA 6 Co 533/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co533/2013
25.09.2013 KSBA 6 Co 449/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co449/2013
25.09.2013 KSBA 6 Co 500/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co500/2013
25.09.2013 KSBA 6 Co 509/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co509/2013
25.09.2013 KSBA 6 Co 433/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co433/2013
25.09.2013 KSBA 6 Co 521/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co521/2013
25.09.2013 KSBA 2 S 23/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S23/2012
25.09.2013 KSBA 4 Co 391/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co391/2013
25.09.2013 KSBA 4 Co 36/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co36/2012
25.09.2013 KSBA 6 Co 532/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co532/2013
25.09.2013 KSBA 3 Cob 82/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob82/2012
25.09.2013 KSBA 3 Cob 276/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob276/2012
25.09.2013 KSBA 2 S 2614/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S2614/2012
25.09.2013 KSBA 6 S 2325/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S2325/2012
26.09.2013 KSBA 9 Co 109/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co109/2012
26.09.2013 KSBA 3 Co 166/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co166/2012
26.09.2013 KSBA 3 Co 472/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co472/2013
26.09.2013 KSBA 4 Co 573/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co573/2012
26.09.2013 KSBA 4 To 84/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4To84/2013
26.09.2013 KSBA 3 Co 532/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co532/2013
26.09.2013 KSBA 14 Co 302/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co302/2013
26.09.2013 KSBA 2 Cob 378/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob378/2012
26.09.2013 KSBA 1 Cob 108/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob108/2012
26.09.2013 KSBA 4 Co 34/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co34/2012
26.09.2013 KSBA 3 Co 269/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co269/2011
26.09.2013 KSBA 3 Co 372/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co372/2013
26.09.2013 KSBA 3 Co 302/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co302/2013
26.09.2013 KSBA 4 Co 340/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co340/2012
26.09.2013 KSBA 3 Co 398/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co398/2012
26.09.2013 KSBA 4 Co 67/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co67/2012
26.09.2013 KSBA 9 Co 97/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co97/2012
26.09.2013 KSBA 1 Cob 236/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob236/2012
26.09.2013 KSBA 9 Co 107/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co107/2012
26.09.2013 KSBA 9 Co 111/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co111/2012
26.09.2013 KSBA 1 CoZm 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1CoZm13/2012
26.09.2013 KSBA 9 Co 101/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co101/2012
26.09.2013 KSBA 4 Co 24/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co24/2012
26.09.2013 KSBA 14 Co 392/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co392/2013
26.09.2013 KSBA 9 Co 461/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co461/2013
26.09.2013 KSBA 9 Co 69/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co69/2012
26.09.2013 KSBA 1 CoZm 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1CoZm12/2012
26.09.2013 KSBA 2 Cob 478/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob478/2012
26.09.2013 KSBA 3 Co 256/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co256/2013
26.09.2013 KSBA 1 Cob 314/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob314/2012
26.09.2013 KSBA 9 Co 99/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co99/2012
27.09.2013 KSBA 4 S 32/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S32/2012
27.09.2013 KSBA 4 S 144/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S144/2012
27.09.2013 KSBA 5 Sd 23/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd23/2013
27.09.2013 KSBA 5 Sd 21/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd21/2013
27.09.2013 KSBA 4 S 194/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S194/2011
27.09.2013 KSBA 4 S 148/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S148/2012
27.09.2013 KSBA 9 Sp 17/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp17/2013
27.09.2013 KSBA 5 Sd 30/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd30/2013
27.09.2013 KSBA 6 S 162/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S162/2013
27.09.2013 KSBA 9 Sp 13/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp13/2013
27.09.2013 KSBA 9 Sp 21/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp21/2013
27.09.2013 KSBA 18 CoE 394/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/18CoE394/2013
27.09.2013 KSBA 6 S 33/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S33/2013
27.09.2013 KSBA 6 S 107/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S107/2013
27.09.2013 KSBA 6 S 653/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S653/2012
27.09.2013 KSBA 6 S 2/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S2/2013
27.09.2013 KSBA 5 Scud 16/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Scud16/2012
29.09.2013 KSBA 9 Co 442/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co442/2013
29.09.2013 KSBA 9 Co 443/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co443/2013
30.09.2013 KSBA 2 Co 449/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co449/2013
30.09.2013 KSBA 3 Co 396/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co396/2013
30.09.2013 KSBA 1 Cob 215/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob215/2012
30.09.2013 KSBA 20 CoP 121/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP121/2013
30.09.2013 KSBA 3 Cob 271/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob271/2013
30.09.2013 KSBA 1 Cob 412/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob412/2012
30.09.2013 KSBA 9 Co 542/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co542/2013
30.09.2013 KSBA 9 Co 554/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co554/2013
30.09.2013 KSBA 9 Co 518/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co518/2013
30.09.2013 KSBA 9 Co 374/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co374/2013
30.09.2013 KSBA 6 Co 368/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co368/2013
30.09.2013 KSBA 3 Co 184/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co184/2012
30.09.2013 KSBA 2 Co 444/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co444/2013
30.09.2013 KSBA 1 Cob 46/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob46/2013
30.09.2013 KSBA 11 CoP 425/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP425/2013
30.09.2013 KSBA 9 Co 420/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co420/2013
30.09.2013 KSBA 3 Cob 265/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob265/2013
30.09.2013 KSBA 6 Co 481/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co481/2013
30.09.2013 KSBA 3 Co 368/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co368/2013
30.09.2013 KSBA 1 Cob 180/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob180/2013
30.09.2013 KSBA 1 Cob 160/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob160/2013
30.09.2013 KSBA 4 Co 410/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co410/2013
30.09.2013 KSBA 14 Co 460/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co460/2013
30.09.2013 KSBA 9 Co 38/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co38/2012
30.09.2013 KSBA 3 Co 612/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co612/2012
30.09.2013 KSBA 3 Co 338/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co338/2013
30.09.2013 KSBA 3 Cob 294/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob294/2012
30.09.2013 KSBA 3 Cob 395/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob395/2012
30.09.2013 KSBA 3 Cob 376/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob376/2012
30.09.2013 KSBA 11 CoP 419/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP419/2013
30.09.2013 KSBA 4 Co 348/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co348/2013
30.09.2013 KSBA 11 CoP 446/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP446/2013
30.09.2013 KSBA 9 Co 430/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co430/2013
30.09.2013 KSBA 9 Co 422/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co422/2013
30.09.2013 KSBA 9 Co 405/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co405/2013
30.09.2013 KSBA 5 Co 555/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co555/2013
30.09.2013 KSBA 3 Co 441/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co441/2013
30.09.2013 KSBA 3 Cob 164/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob164/2013
30.09.2013 KSBA 16 CoE 86/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/16CoE86/2012
30.09.2013 KSBA 11 CoP 305/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP305/2013
30.09.2013 KSBA 5 Co 539/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co539/2013
30.09.2013 KSBA 9 Co 456/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co456/2013
30.09.2013 KSBA 3 Cob 477/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob477/2012
30.09.2013 KSBA 9 Co 514/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co514/2013
30.09.2013 KSBA 5 Co 379/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co379/2013
30.09.2013 KSBA 4 Co 399/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co399/2013
30.09.2013 KSBA 1 Cob 451/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob451/2012
30.09.2013 KSBA 1 CoZm 5/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1CoZm5/2013
30.09.2013 KSBA 1 S 67/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S67/2013
30.09.2013 KSBA 3 Cob 468/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob468/2012
30.09.2013 KSBA 5 Co 49/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co49/2013
30.09.2013 KSBA 6 Co 361/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co361/2013
30.09.2013 KSBA 6 Co 473/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co473/2013
30.09.2013 KSBA 4 Co 438/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co438/2013
30.09.2013 KSBA 5 Co 522/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co522/2013
30.09.2013 KSBA 2 Cob 405/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob405/2012
30.09.2013 KSBA 21 CoE 86/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/21CoE86/2013
30.09.2013 KSBA 14 Co 530/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co530/2013
30.09.2013 KSBA 3 Cob 305/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob305/2013
30.09.2013 KSBA 3 Cob 212/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob212/2012
30.09.2013 KSBA 3 Co 439/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co439/2013
30.09.2013 KSBA 4 Co 496/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co496/2013
30.09.2013 KSBA 5 Co 511/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co511/2013
30.09.2013 KSBA 3 Co 391/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co391/2013
30.09.2013 KSBA 3 Cob 418/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob418/2012
30.09.2013 KSBA 3 Cob 375/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob375/2012
30.09.2013 KSBA 9 Co 656/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co656/2012
30.09.2013 KSBA 5 Co 504/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co504/2013
30.09.2013 KSBA 5 Co 556/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co556/2013
30.09.2013 KSBA 5 Co 512/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co512/2013
30.09.2013 KSBA 4 Co 495/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co495/2013
01.10.2013 KSBA 11 CoP 50/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP50/2013
01.10.2013 KSBA 11 CoP 52/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP52/2013
01.10.2013 KSBA 11 CoP 337/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP337/2013
01.10.2013 KSBA 8 Sd 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd3/2012
01.10.2013 KSBA 14 Co 101/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co101/2012
01.10.2013 KSBA 8 Scud 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud2/2012
01.10.2013 KSBA 11 CoP 288/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP288/2013
01.10.2013 KSBA 11 CoP 247/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP247/2013
01.10.2013 KSBA 2 Cob 238/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob238/2012
01.10.2013 KSBA 2 Cob 278/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob278/2012
01.10.2013 KSBA 8 Sd 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd1/2012
01.10.2013 KSBA 1 S 98/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S98/2013
01.10.2013 KSBA 14 Co 420/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co420/2011
01.10.2013 KSBA 11 CoP 74/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP74/2013
01.10.2013 KSBA 5 Co 514/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co514/2013
01.10.2013 KSBA 8 Scud 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud3/2012
01.10.2013 KSBA 2 Cob 229/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob229/2012
01.10.2013 KSBA 3 To 82/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3To82/2013
01.10.2013 KSBA 14 Co 357/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co357/2011
01.10.2013 KSBA 8 Sd 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd2/2012
02.10.2013 KSBA 5 Sd 275/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd275/2012
02.10.2013 KSBA 5 Sd 286/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd286/2012
02.10.2013 KSBA 2 S 17/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S17/2011
02.10.2013 KSBA 2 S 218/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S218/2011
02.10.2013 KSBA 5 Sd 255/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd255/2012
02.10.2013 KSBA 5 Sd 217/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd217/2012
02.10.2013 KSBA 9 Saz 37/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz37/2013
02.10.2013 KSBA 1 S 133/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S133/2013
02.10.2013 KSBA 9 Saz 36/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz36/2013
02.10.2013 KSBA 9 Saz 34/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz34/2013
02.10.2013 KSBA 5 Sd 290/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd290/2012
03.10.2013 KSBA 1 Cob 118/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob118/2012
03.10.2013 KSBA 3 Cb 97/2004 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cb97/2004
03.10.2013 KSBA 1 Cob 322/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob322/2012
03.10.2013 KSBA 1 S 36/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S36/2013
03.10.2013 KSBA 1 Cob 106/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob106/2012
04.10.2013 KSBA 6 S 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S2/2012
04.10.2013 KSBA 11 CoP 493/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP493/2013
04.10.2013 KSBA 6 S 24/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S24/2013
04.10.2013 KSBA 1 Cob 304/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob304/2013
04.10.2013 KSBA 6 S 177/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S177/2013
04.10.2013 KSBA 10 Sd 46/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd46/2013
04.10.2013 KSBA 10 Sd 74/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd74/2013
04.10.2013 KSBA 6 S 2304/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S2304/2012
07.10.2013 KSBA 6 Co 543/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co543/2013
07.10.2013 KSBA 6 Co 513/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co513/2013
07.10.2013 KSBA 9 Saz 62/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz62/2013
07.10.2013 KSBA 1 Cob 311/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob311/2013
07.10.2013 KSBA 5 S 173/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S173/2012
07.10.2013 KSBA 6 Co 501/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co501/2013
07.10.2013 KSBA 3 S 154/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S154/2011
07.10.2013 KSBA 14 Co 525/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co525/2013
08.10.2013 KSBA 10 Saz 4/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Saz4/2013
08.10.2013 KSBA 5 S 134/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S134/2012
08.10.2013 KSBA 8 Scud 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud5/2012
08.10.2013 KSBA 8 Sd 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd6/2012
08.10.2013 KSBA 14 Co 331/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co331/2012
08.10.2013 KSBA 3 To 110/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3To110/2013
08.10.2013 KSBA 5 S 39/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S39/2013
08.10.2013 KSBA 5 Co 314/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co314/2011
08.10.2013 KSBA 5 S 283/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S283/2012
08.10.2013 KSBA 5 S 68/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S68/2012
08.10.2013 KSBA 5 S 181/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S181/2012
08.10.2013 KSBA 8 Sd 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd7/2012
08.10.2013 KSBA 5 CoPr 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5CoPr3/2012
08.10.2013 KSBA 8 Sd 19/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd19/2013
08.10.2013 KSBA 8 Sd 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd4/2012
08.10.2013 KSBA 3 S 305/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S305/2010
08.10.2013 KSBA 14 Co 247/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co247/2011
08.10.2013 KSBA 2 Cob 200/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob200/2012
08.10.2013 KSBA 5 S 1205/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S1205/2012
09.10.2013 KSBA 3 Cob 469/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob469/2012
09.10.2013 KSBA 3 Cob 315/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob315/2013
09.10.2013 KSBA 3 Cob 288/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob288/2012
09.10.2013 KSBA 2 S 136/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S136/2013
09.10.2013 KSBA 3 Cob 410/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob410/2012
09.10.2013 KSBA 3 Cob 470/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob470/2012
09.10.2013 KSBA 2 S 78/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S78/2010
09.10.2013 KSBA 4 Co 255/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co255/2013
09.10.2013 KSBA 9 Saz 39/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz39/2013
09.10.2013 KSBA 4 Co 533/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co533/2013
09.10.2013 KSBA 3 Cob 478/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob478/2012
09.10.2013 KSBA 9 Saz 38/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz38/2013
09.10.2013 KSBA 5 Sd 259/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd259/2012
09.10.2013 KSBA 4 Co 320/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co320/2012
09.10.2013 KSBA 2 S 12/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S12/2011
09.10.2013 KSBA 2 S 143/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S143/2011
09.10.2013 KSBA 5 Co 545/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co545/2013
09.10.2013 KSBA 3 Cob 400/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob400/2012
09.10.2013 KSBA 22 CoE 310/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE310/2013
09.10.2013 KSBA 2 S 222/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S222/2013
09.10.2013 KSBA 9 Saz 40/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz40/2013
09.10.2013 KSBA 4 Co 251/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co251/2013
09.10.2013 KSBA 4 Co 333/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co333/2012
09.10.2013 KSBA 4 Co 490/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co490/2012
09.10.2013 KSBA 3 Cob 387/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob387/2012
10.10.2013 KSBA 4 S 155/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S155/2012
10.10.2013 KSBA 1 S 105/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S105/2013
10.10.2013 KSBA 2 To 82/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2To82/2013
10.10.2013 KSBA 1 S 1481/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S1481/2012
10.10.2013 KSBA 9 Co 202/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co202/2011
10.10.2013 KSBA 8 Cob 163/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob163/2013
10.10.2013 KSBA 9 Co 266/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co266/2012
10.10.2013 KSBA 1 S 2527/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S2527/2012
10.10.2013 KSBA 8 Cob 61/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob61/2013
10.10.2013 KSBA 1 S 2535/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S2535/2012
10.10.2013 KSBA 4 To 89/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4To89/2013
10.10.2013 KSBA 9 Co 326/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co326/2011
10.10.2013 KSBA 9 Co 68/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co68/2011
10.10.2013 KSBA 1 S 97/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S97/2013
10.10.2013 KSBA 2 To 68/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2To68/2013
10.10.2013 KSBA 1 S 96/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S96/2013
10.10.2013 KSBA 1 S 165/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S165/2013
10.10.2013 KSBA 1 S 2507/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S2507/2012
10.10.2013 KSBA 21 Cb 3326/1992 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/21Cb3326/1992
10.10.2013 KSBA 10 Cbi 36/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Cbi36/2011
10.10.2013 KSBA 9 Co 602/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co602/2012
10.10.2013 KSBA 9 Co 176/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co176/2011
10.10.2013 KSBA 9 Co 512/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co512/2011
10.10.2013 KSBA 1 S 253/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S253/2010
11.10.2013 KSBA 4 S 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S12/2012
11.10.2013 KSBA 10 Sd 94/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd94/2013
11.10.2013 KSBA 10 Sd 61/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd61/2013
11.10.2013 KSBA 14 Co 131/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co131/2013
11.10.2013 KSBA 10 Sd 86/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd86/2013
11.10.2013 KSBA 10 Sd 101/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd101/2013
11.10.2013 KSBA 4 S 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S11/2012
11.10.2013 KSBA 4 S 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S10/2012
11.10.2013 KSBA 4 S 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S9/2012
11.10.2013 KSBA 4 S 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S8/2012
11.10.2013 KSBA 14 Co 255/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co255/2013
13.10.2013 KSBA 20 CoP 122/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP122/2013
14.10.2013 KSBA 5 S 159/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S159/2012
14.10.2013 KSBA 4 Sp 75/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp75/2013
14.10.2013 KSBA 2 Co 438/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co438/2013
14.10.2013 KSBA 14 Co 126/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co126/2013
14.10.2013 KSBA 14 Co 366/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co366/2011
14.10.2013 KSBA 5 S 164/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S164/2012
14.10.2013 KSBA 14 Co 256/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co256/2013
14.10.2013 KSBA 5 S 231/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S231/2012
14.10.2013 KSBA 6 Co 564/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co564/2012
14.10.2013 KSBA 20 CoP 120/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP120/2013
14.10.2013 KSBA 3 S 232/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S232/2011
14.10.2013 KSBA 6 Co 156/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co156/2013
14.10.2013 KSBA 20 CoP 123/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP123/2013
14.10.2013 KSBA 14 Co 297/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co297/2011
14.10.2013 KSBA 6 CoPr 4/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6CoPr4/2013
14.10.2013 KSBA 5 S 170/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S170/2012
14.10.2013 KSBA 8 Cbi 41/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cbi41/2011
14.10.2013 KSBA 6 Co 296/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co296/2012
15.10.2013 KSBA 52 Cb 33/2000 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/52Cb33/2000
15.10.2013 KSBA 2 CoZm 48/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2CoZm48/2012
15.10.2013 KSBA 11 CoP 212/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP212/2013
15.10.2013 KSBA 5 S 254/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S254/2012
15.10.2013 KSBA 2 Cob 260/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob260/2012
15.10.2013 KSBA 11 CoP 316/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP316/2013
15.10.2013 KSBA 11 CoP 164/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP164/2013
15.10.2013 KSBA 14 Co 398/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co398/2010
15.10.2013 KSBA 5 S 28/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S28/2013
15.10.2013 KSBA 11 CoP 123/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP123/2013
15.10.2013 KSBA 5 S 261/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S261/2012
15.10.2013 KSBA 14 Co 540/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co540/2013
15.10.2013 KSBA 2 Cob 268/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob268/2012
15.10.2013 KSBA 5 S 165/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S165/2012
15.10.2013 KSBA 5 Co 470/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co470/2012
15.10.2013 KSBA 2 S 291/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S291/2012
15.10.2013 KSBA 11 CoP 403/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP403/2013
15.10.2013 KSBA 3 To 97/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3To97/2013
16.10.2013 KSBA 2 S 217/2009 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S217/2009
16.10.2013 KSBA 11 CoP 213/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP213/2013
16.10.2013 KSBA 9 Saz 42/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz42/2013
16.10.2013 KSBA 2 Co 230/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co230/2012
16.10.2013 KSBA 2 Co 69/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co69/2012
16.10.2013 KSBA 4 Sp 82/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp82/2012
16.10.2013 KSBA 20 CoP 116/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP116/2013
16.10.2013 KSBA 2 Co 186/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co186/2011
16.10.2013 KSBA 2 Co 125/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co125/2011
16.10.2013 KSBA 2 Co 400/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co400/2013
16.10.2013 KSBA 11 CoP 439/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP439/2013
16.10.2013 KSBA 11 CoP 490/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP490/2013
16.10.2013 KSBA 6 Sd 3/2007 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Sd3/2007
16.10.2013 KSBA 5 S 162/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S162/2013
16.10.2013 KSBA 5 Scud 35/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Scud35/2012
16.10.2013 KSBA 10 Sd 27/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd27/2013
16.10.2013 KSBA 5 Sd 340/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd340/2012
16.10.2013 KSBA 5 Sd 350/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd350/2012
16.10.2013 KSBA 2 S 84/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S84/2012
16.10.2013 KSBA 9 Co 65/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co65/2012
16.10.2013 KSBA 3 Cob 325/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob325/2013
16.10.2013 KSBA 4 Sp 46/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp46/2011
16.10.2013 KSBA 2 Co 159/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co159/2012
16.10.2013 KSBA 11 CoP 249/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP249/2013
16.10.2013 KSBA 11 CoP 227/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP227/2013
17.10.2013 KSBA 1 Cob 161/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob161/2012
17.10.2013 KSBA 9 Co 45/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co45/2012
17.10.2013 KSBA 8 Cob 119/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob119/2013
17.10.2013 KSBA 1 Cob 211/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob211/2012
17.10.2013 KSBA 9 CoPr 2/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9CoPr2/2013
17.10.2013 KSBA 2 Tos 119/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Tos119/2013
17.10.2013 KSBA 8 Cob 198/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob198/2013
17.10.2013 KSBA 9 Co 390/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co390/2012
17.10.2013 KSBA 1 Cob 180/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob180/2012
17.10.2013 KSBA 1 Cob 179/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob179/2012
17.10.2013 KSBA 9 Co 485/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co485/2013
18.10.2013 KSBA 11 CoP 469/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP469/2013
18.10.2013 KSBA 4 S 156/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S156/2011
18.10.2013 KSBA 11 CoP 445/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP445/2013
18.10.2013 KSBA 10 Sd 111/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd111/2013
18.10.2013 KSBA 10 Sd 110/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd110/2013
18.10.2013 KSBA 4 S 61/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S61/2012
18.10.2013 KSBA 4 S 65/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S65/2012
18.10.2013 KSBA 10 Sd 82/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd82/2013
18.10.2013 KSBA 10 Sd 102/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd102/2013
18.10.2013 KSBA 4 S 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S19/2012
18.10.2013 KSBA 10 Sd 2/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd2/2013
18.10.2013 KSBA 3 K 303/2000 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3K303/2000
18.10.2013 KSBA 4 S 189/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S189/2011
18.10.2013 KSBA 4 S 23/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S23/2012
18.10.2013 KSBA 4 S 195/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S195/2011
18.10.2013 KSBA 10 Scud 14/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Scud14/2013
18.10.2013 KSBA 4 S 190/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S190/2011
20.10.2013 KSBA 6 Co 380/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co380/2013
21.10.2013 KSBA 4 K 250/1999 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4K250/1999
21.10.2013 KSBA 7 Co 193/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co193/2010
21.10.2013 KSBA 5 S 167/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S167/2012
21.10.2013 KSBA 2 Co 338/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co338/2012
21.10.2013 KSBA 2 Co 475/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co475/2013
21.10.2013 KSBA 5 S 233/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S233/2012
21.10.2013 KSBA 8 Co 383/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co383/2013
21.10.2013 KSBA 14 Co 558/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co558/2013
21.10.2013 KSBA 5 S 253/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S253/2012
21.10.2013 KSBA 5 S 177/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S177/2012
22.10.2013 KSBA 8 Scud 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud15/2012
22.10.2013 KSBA 3 S 175/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S175/2011
22.10.2013 KSBA 5 S 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S2/2012
22.10.2013 KSBA 11 CoP 65/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP65/2013
22.10.2013 KSBA 8 Scud 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud14/2012
22.10.2013 KSBA 5 Co 580/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co580/2013
22.10.2013 KSBA 8 Co 266/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co266/2012
22.10.2013 KSBA 8 Sd 108/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd108/2013
22.10.2013 KSBA 11 CoP 266/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP266/2013
22.10.2013 KSBA 5 Co 246/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co246/2013
22.10.2013 KSBA 14 Co 30/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co30/2011
22.10.2013 KSBA 5 Co 369/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co369/2011
22.10.2013 KSBA 11 CoP 70/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP70/2013
22.10.2013 KSBA 8 Co 208/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co208/2012
22.10.2013 KSBA 2 Cob 212/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob212/2013
22.10.2013 KSBA 8 Sd 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd15/2012
22.10.2013 KSBA 20 CoP 104/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP104/2013
22.10.2013 KSBA 11 CoP 89/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP89/2013
22.10.2013 KSBA 8 Co 325/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co325/2012
22.10.2013 KSBA 8 Co 352/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co352/2013
22.10.2013 KSBA 8 Sd 33/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd33/2012
22.10.2013 KSBA 5 Co 232/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co232/2011
22.10.2013 KSBA 16 Co 15/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/16Co15/2011
22.10.2013 KSBA 5 S 235/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S235/2012
22.10.2013 KSBA 5 S 146/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S146/2012
22.10.2013 KSBA 3 To 68/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3To68/2013
22.10.2013 KSBA 5 Co 267/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co267/2011
22.10.2013 KSBA 2 Cob 51/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob51/2013
22.10.2013 KSBA 2 Cob 41/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob41/2013
22.10.2013 KSBA 5 Co 328/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co328/2013
22.10.2013 KSBA 5 Co 4/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co4/2013
22.10.2013 KSBA 3 Cob 335/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob335/2012
22.10.2013 KSBA 2 Co 124/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co124/2011
22.10.2013 KSBA 11 CoP 154/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP154/2013
22.10.2013 KSBA 14 Co 111/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co111/2012
22.10.2013 KSBA 8 Co 262/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co262/2012
22.10.2013 KSBA 5 Co 366/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co366/2011
22.10.2013 KSBA 8 Co 324/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co324/2012
22.10.2013 KSBA 8 Co 318/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co318/2012
22.10.2013 KSBA 8 Co 21/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co21/2012
22.10.2013 KSBA 2 Cob 93/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob93/2013
22.10.2013 KSBA 11 CoP 79/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP79/2013
22.10.2013 KSBA 8 Scud 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud13/2012
22.10.2013 KSBA 8 Scud 16/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud16/2013
22.10.2013 KSBA 8 Co 450/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co450/2012
22.10.2013 KSBA 2 S 110/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S110/2011
22.10.2013 KSBA 5 S 208/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S208/2012
22.10.2013 KSBA 3 S 132/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S132/2011
22.10.2013 KSBA 8 Sd 16/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd16/2012
22.10.2013 KSBA 11 CoP 192/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP192/2013
22.10.2013 KSBA 11 CoP 174/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP174/2013
22.10.2013 KSBA 11 CoP 142/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP142/2013
22.10.2013 KSBA 2 S 188/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S188/2011
22.10.2013 KSBA 14 Co 196/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co196/2011
22.10.2013 KSBA 5 Co 244/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co244/2012
23.10.2013 KSBA 5 Scud 40/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Scud40/2012
23.10.2013 KSBA 2 S 325/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S325/2012
23.10.2013 KSBA 2 S 153/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S153/2012
23.10.2013 KSBA 3 Cob 315/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob315/2012
23.10.2013 KSBA 2 S 146/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S146/2012
23.10.2013 KSBA 22 CoE 81/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE81/2012
23.10.2013 KSBA 22 CoE 279/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE279/2013
23.10.2013 KSBA 2 Co 465/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co465/2013
23.10.2013 KSBA 2 Co 464/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co464/2013
23.10.2013 KSBA 2 S 2547/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S2547/2012
23.10.2013 KSBA 5 Sd 355/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd355/2012
23.10.2013 KSBA 3 Cob 272/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob272/2012
23.10.2013 KSBA 2 S 2549/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S2549/2012
23.10.2013 KSBA 9 Saz 41/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz41/2013
23.10.2013 KSBA 10 Sd 163/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd163/2013
23.10.2013 KSBA 4 Sp 164/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp164/2012
23.10.2013 KSBA 5 Cbi 152/2006 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Cbi152/2006
23.10.2013 KSBA 5 Scud 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Scud10/2012
23.10.2013 KSBA 11 CoP 476/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP476/2013
23.10.2013 KSBA 3 Co 562/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co562/2013
23.10.2013 KSBA 3 Cob 261/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob261/2012
23.10.2013 KSBA 4 Sp 90/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp90/2012
23.10.2013 KSBA 2 Co 463/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co463/2012
23.10.2013 KSBA 11 Co 3/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11Co3/2013
23.10.2013 KSBA 5 Sd 243/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd243/2012
23.10.2013 KSBA 4 Co 290/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co290/2012
23.10.2013 KSBA 1 S 176/2009 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S176/2009
23.10.2013 KSBA 4 Co 306/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co306/2012
23.10.2013 KSBA 9 Saz 33/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz33/2013
23.10.2013 KSBA 2 S 2546/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S2546/2012
23.10.2013 KSBA 3 Cob 173/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob173/2012
23.10.2013 KSBA 3 Cob 446/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob446/2012
24.10.2013 KSBA 8 Cob 176/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob176/2013
24.10.2013 KSBA 1 Cob 189/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob189/2012
24.10.2013 KSBA 3 Co 104/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co104/2012
24.10.2013 KSBA 3 Co 69/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co69/2013
24.10.2013 KSBA 9 Co 123/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co123/2012
24.10.2013 KSBA 3 Co 66/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co66/2013
24.10.2013 KSBA 9 Co 231/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co231/2012
24.10.2013 KSBA 1 S 124/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S124/2012
24.10.2013 KSBA 1 S 160/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S160/2013
24.10.2013 KSBA 1 S 191/2007 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S191/2007
24.10.2013 KSBA 39 Cb 88/1999 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/39Cb88/1999
24.10.2013 KSBA 5 Co 183/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co183/2013
24.10.2013 KSBA 3 Co 473/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co473/2013
24.10.2013 KSBA 3 Co 546/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co546/2013
24.10.2013 KSBA 1 S 2460/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S2460/2012
24.10.2013 KSBA 9 Co 49/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co49/2012
24.10.2013 KSBA 3 Co 340/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co340/2012
24.10.2013 KSBA 2 To 110/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2To110/2013
24.10.2013 KSBA 3 Co 555/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co555/2013
24.10.2013 KSBA 1 S 1662/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S1662/2012
24.10.2013 KSBA 1 S 1660/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S1660/2012
24.10.2013 KSBA 1 S 2453/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S2453/2012
24.10.2013 KSBA 1 S 2461/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S2461/2012
24.10.2013 KSBA 3 Co 467/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co467/2011
24.10.2013 KSBA 3 Co 438/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co438/2012
24.10.2013 KSBA 1 Cob 197/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob197/2012
24.10.2013 KSBA 1 Cob 205/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob205/2012
24.10.2013 KSBA 3 Co 63/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co63/2013
24.10.2013 KSBA 4 S 174/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S174/2012
24.10.2013 KSBA 3 Co 164/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co164/2013
24.10.2013 KSBA 4 S 23/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S23/2011
24.10.2013 KSBA 4 To 81/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4To81/2013
24.10.2013 KSBA 1 S 2462/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S2462/2012
24.10.2013 KSBA 3 Co 484/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co484/2012
24.10.2013 KSBA 3 Co 399/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co399/2013
24.10.2013 KSBA 4 S 68/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S68/2012
24.10.2013 KSBA 1 S 112/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S112/2013
25.10.2013 KSBA 4 S 327/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S327/2010
25.10.2013 KSBA 3 Cob 302/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob302/2012
25.10.2013 KSBA 5 Co 579/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co579/2013
25.10.2013 KSBA 4 S 62/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S62/2011
25.10.2013 KSBA 5 Co 573/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co573/2013
25.10.2013 KSBA 9 Sp 73/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp73/2013
25.10.2013 KSBA 9 Sp 42/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp42/2013
25.10.2013 KSBA 4 S 13/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S13/2010
25.10.2013 KSBA 4 S 183/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S183/2011
25.10.2013 KSBA 4 S 182/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S182/2011
25.10.2013 KSBA 3 Cob 301/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob301/2012
25.10.2013 KSBA 3 Cob 372/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob372/2012
25.10.2013 KSBA 4 S 10/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S10/2011
25.10.2013 KSBA 4 S 141/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S141/2011
25.10.2013 KSBA 5 Co 593/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co593/2013
25.10.2013 KSBA 9 Sp 34/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp34/2013
28.10.2013 KSBA 6 Co 380/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co380/2012
28.10.2013 KSBA 6 Co 580/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co580/2013
28.10.2013 KSBA 11 CoP 63/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP63/2013
28.10.2013 KSBA 1 S 211/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S211/2013
28.10.2013 KSBA 5 S 330/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S330/2012
28.10.2013 KSBA 10 Sd 143/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd143/2013
28.10.2013 KSBA 11 CoP 521/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP521/2013
28.10.2013 KSBA 5 S 338/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S338/2012
28.10.2013 KSBA 5 S 2521/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S2521/2012
29.10.2013 KSBA 4 Sp 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp8/2012
29.10.2013 KSBA 11 CoP 484/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP484/2013
29.10.2013 KSBA 5 Sd 172/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd172/2011
29.10.2013 KSBA 14 Co 519/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co519/2013
29.10.2013 KSBA 6 Co 494/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co494/2012
29.10.2013 KSBA 21 CoE 164/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/21CoE164/2013
29.10.2013 KSBA 6 Co 526/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co526/2013
29.10.2013 KSBA 11 CoP 486/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP486/2013
29.10.2013 KSBA 4 Co 510/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co510/2013
29.10.2013 KSBA 6 Co 579/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co579/2013
29.10.2013 KSBA 6 Co 163/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co163/2012
29.10.2013 KSBA 9 Co 468/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co468/2013
29.10.2013 KSBA 4 Co 487/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co487/2013
29.10.2013 KSBA 11 CoP 435/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP435/2013
29.10.2013 KSBA 9 Co 351/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co351/2013
29.10.2013 KSBA 5 S 2535/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S2535/2012
29.10.2013 KSBA 9 Co 449/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co449/2013
29.10.2013 KSBA 4 Tos 126/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Tos126/2013
29.10.2013 KSBA 3 To 91/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3To91/2013
29.10.2013 KSBA 5 Sd 255/2004 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd255/2004
29.10.2013 KSBA 8 Sd 148/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd148/2011
29.10.2013 KSBA 9 Co 261/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co261/2013
29.10.2013 KSBA 9 Co 553/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co553/2013
29.10.2013 KSBA 21 CoE 117/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/21CoE117/2013
29.10.2013 KSBA 11 CoP 458/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP458/2013
29.10.2013 KSBA 21 CoE 167/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/21CoE167/2013
29.10.2013 KSBA 5 Co 409/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co409/2012
29.10.2013 KSBA 21 CoE 139/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/21CoE139/2013
29.10.2013 KSBA 5 S 266/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S266/2012
29.10.2013 KSBA 21 CoE 94/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/21CoE94/2013
29.10.2013 KSBA 9 Co 403/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co403/2013
29.10.2013 KSBA 9 Co 585/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co585/2013
29.10.2013 KSBA 5 Sd 284/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd284/2012
29.10.2013 KSBA 21 CoE 217/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/21CoE217/2013
29.10.2013 KSBA 5 S 2545/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S2545/2012
29.10.2013 KSBA 4 Co 552/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co552/2013
29.10.2013 KSBA 11 CoP 216/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP216/2013
29.10.2013 KSBA 14 Co 117/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co117/2013
29.10.2013 KSBA 14 Co 518/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co518/2012
29.10.2013 KSBA 2 Cob 256/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob256/2013
29.10.2013 KSBA 4 Co 488/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co488/2013
29.10.2013 KSBA 11 CoP 297/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP297/2013
29.10.2013 KSBA 4 Co 480/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co480/2013
29.10.2013 KSBA 4 Co 435/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co435/2013
29.10.2013 KSBA 4 Co 553/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co553/2013
29.10.2013 KSBA 4 Co 312/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co312/2013
29.10.2013 KSBA 11 CoP 191/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP191/2013
29.10.2013 KSBA 5 Sd 152/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd152/2012
29.10.2013 KSBA 9 Co 459/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co459/2013
29.10.2013 KSBA 5 Scud 9/2008 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Scud9/2008
29.10.2013 KSBA 9 Co 156/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co156/2013
29.10.2013 KSBA 5 Sp 4/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sp4/2013
29.10.2013 KSBA 4 Co 387/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co387/2013
29.10.2013 KSBA 6 Co 562/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co562/2013
29.10.2013 KSBA 6 Co 21/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co21/2013
29.10.2013 KSBA 4 Co 570/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co570/2013
29.10.2013 KSBA 14 Co 35/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co35/2013
29.10.2013 KSBA 3 Sp 35/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Sp35/2010
29.10.2013 KSBA 4 Co 547/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co547/2013
29.10.2013 KSBA 6 Co 530/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co530/2013
29.10.2013 KSBA 8 Sd 105/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd105/2011
29.10.2013 KSBA 11 CoP 120/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP120/2013
29.10.2013 KSBA 5 S 132/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S132/2012
29.10.2013 KSBA 9 Co 464/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co464/2013
30.10.2013 KSBA 4 Sp 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp2/2012
30.10.2013 KSBA 3 Co 522/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co522/2012
30.10.2013 KSBA 2 S 78/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S78/2013
30.10.2013 KSBA 2 S 158/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S158/2013
30.10.2013 KSBA 2 S 267/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S267/2010
30.10.2013 KSBA 2 S 2617/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S2617/2012
30.10.2013 KSBA 9 Saz 44/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz44/2013
30.10.2013 KSBA 18 CoE 267/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/18CoE267/2013
30.10.2013 KSBA 5 Sd 67/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd67/2012
30.10.2013 KSBA 4 Co 325/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co325/2012
30.10.2013 KSBA 4 Co 296/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co296/2013
30.10.2013 KSBA 3 CoZm 33/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoZm33/2012
30.10.2013 KSBA 2 Co 59/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co59/2012
30.10.2013 KSBA 3 CoZm 34/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoZm34/2012
30.10.2013 KSBA 2 Co 317/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co317/2012
30.10.2013 KSBA 18 CoE 237/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/18CoE237/2013
30.10.2013 KSBA 18 CoE 247/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/18CoE247/2013
30.10.2013 KSBA 3 Co 575/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co575/2013
30.10.2013 KSBA 1 To 119/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1To119/2013
30.10.2013 KSBA 3 Cob 264/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob264/2012
30.10.2013 KSBA 3 Co 607/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co607/2013
30.10.2013 KSBA 6 Sd 58/2007 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Sd58/2007
30.10.2013 KSBA 2 Co 148/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co148/2011
30.10.2013 KSBA 2 Co 65/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co65/2012
30.10.2013 KSBA 3 Co 547/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co547/2013
30.10.2013 KSBA 1 Cob 157/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob157/2012
30.10.2013 KSBA 3 Co 594/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co594/2013
30.10.2013 KSBA 2 Co 138/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co138/2012
30.10.2013 KSBA 2 Co 408/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co408/2012
30.10.2013 KSBA 2 Co 307/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co307/2012
30.10.2013 KSBA 2 Co 402/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co402/2013
30.10.2013 KSBA 2 Co 441/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co441/2013
30.10.2013 KSBA 2 Co 234/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co234/2011
30.10.2013 KSBA 4 Co 304/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co304/2013
30.10.2013 KSBA 4 Co 270/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co270/2012
30.10.2013 KSBA 4 Co 545/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co545/2013
30.10.2013 KSBA 5 Sd 270/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd270/2012
30.10.2013 KSBA 2 Co 420/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co420/2013
30.10.2013 KSBA 2 Co 469/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co469/2013
30.10.2013 KSBA 2 Co 346/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co346/2013
30.10.2013 KSBA 3 Co 603/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co603/2013
30.10.2013 KSBA 3 Co 366/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co366/2012
30.10.2013 KSBA 1 Tos 126/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Tos126/2013
30.10.2013 KSBA 9 Saz 43/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz43/2013
30.10.2013 KSBA 3 Co 48/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co48/2013
31.10.2013 KSBA 8 Co 345/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co345/2013
31.10.2013 KSBA 1 Cob 251/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob251/2012
31.10.2013 KSBA 1 Cob 302/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob302/2012
31.10.2013 KSBA 14 Co 574/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co574/2013
31.10.2013 KSBA 6 S 239/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S239/2013
31.10.2013 KSBA 1 Cob 120/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob120/2013
31.10.2013 KSBA 1 Cob 107/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob107/2012
31.10.2013 KSBA 11 CoP 489/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP489/2013
31.10.2013 KSBA 18 CoE 442/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/18CoE442/2013
31.10.2013 KSBA 5 Co 582/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co582/2013
31.10.2013 KSBA 18 CoE 454/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/18CoE454/2013
31.10.2013 KSBA 18 CoE 444/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/18CoE444/2013
31.10.2013 KSBA 1 Cob 228/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob228/2012
31.10.2013 KSBA 4 K 24/2005 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4K24/2005
31.10.2013 KSBA 5 Co 592/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co592/2013
31.10.2013 KSBA 8 Co 284/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co284/2012
31.10.2013 KSBA 1 CoZm 51/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1CoZm51/2012
31.10.2013 KSBA 1 Cob 22/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob22/2013
31.10.2013 KSBA 8 Co 185/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co185/2012
31.10.2013 KSBA 2 CoKR 47/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2CoKR47/2013
31.10.2013 KSBA 2 Co 497/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co497/2013
31.10.2013 KSBA 5 Co 564/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co564/2013
31.10.2013 KSBA 8 Cob 62/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob62/2013
31.10.2013 KSBA 4 CoZm 95/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4CoZm95/2013
31.10.2013 KSBA 1 Cob 328/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob328/2013
31.10.2013 KSBA 1 CoZm 7/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1CoZm7/2013
31.10.2013 KSBA 1 Cob 320/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob320/2013
31.10.2013 KSBA 8 CoPr 10/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8CoPr10/2013
31.10.2013 KSBA 5 Co 586/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co586/2013
31.10.2013 KSBA 5 Co 588/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co588/2013
31.10.2013 KSBA 8 Co 505/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co505/2013
31.10.2013 KSBA 1 CoZm 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1CoZm19/2012
31.10.2013 KSBA 2 CoKR 73/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2CoKR73/2013
31.10.2013 KSBA 8 Co 286/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co286/2012
31.10.2013 KSBA 1 CoZm 17/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1CoZm17/2012
04.11.2013 KSBA 6 Co 504/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co504/2013
04.11.2013 KSBA 11 CoP 348/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP348/2013
04.11.2013 KSBA 5 S 340/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S340/2012
04.11.2013 KSBA 5 S 303/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S303/2012
04.11.2013 KSBA 5 S 152/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S152/2012
04.11.2013 KSBA 20 CoP 128/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP128/2013
04.11.2013 KSBA 6 Co 5/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co5/2013
04.11.2013 KSBA 2 Co 454/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co454/2013
05.11.2013 KSBA 11 CoP 619/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP619/2012
05.11.2013 KSBA 8 Cbi 7/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cbi7/2010
05.11.2013 KSBA 11 CoP 503/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP503/2013
05.11.2013 KSBA 5 S 217/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S217/2012
05.11.2013 KSBA 5 S 25/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S25/2012
05.11.2013 KSBA 11 CoP 351/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP351/2013
05.11.2013 KSBA 11 CoP 83/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP83/2013
05.11.2013 KSBA 11 CoP 151/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP151/2013
05.11.2013 KSBA 14 Co 423/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co423/2010
05.11.2013 KSBA 1 S 248/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S248/2013
05.11.2013 KSBA 11 CoP 523/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP523/2013
05.11.2013 KSBA 4 S 255/2009 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S255/2009
05.11.2013 KSBA 8 Sd 67/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd67/2011
05.11.2013 KSBA 11 CoP 530/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP530/2013
05.11.2013 KSBA 11 CoP 456/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP456/2013
05.11.2013 KSBA 11 CoP 336/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP336/2013
05.11.2013 KSBA 11 CoP 363/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP363/2013
05.11.2013 KSBA 5 Co 190/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co190/2012
05.11.2013 KSBA 11 CoP 478/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP478/2013
05.11.2013 KSBA 2 S 881/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S881/2012
05.11.2013 KSBA 11 CoP 382/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP382/2013
05.11.2013 KSBA 2 S 2611/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S2611/2012
05.11.2013 KSBA 5 S 252/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S252/2012
05.11.2013 KSBA 5 S 99/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S99/2013
05.11.2013 KSBA 14 Co 50/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co50/2011
05.11.2013 KSBA 5 S 128/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S128/2012
05.11.2013 KSBA 2 S 51/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S51/2012
05.11.2013 KSBA 8 Sd 181/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd181/2011
05.11.2013 KSBA 2 S 2255/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S2255/2012
05.11.2013 KSBA 11 CoP 500/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP500/2013
05.11.2013 KSBA 10 Saz 5/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Saz5/2013
06.11.2013 KSBA 2 S 89/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S89/2011
06.11.2013 KSBA 2 Cob 257/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob257/2013
06.11.2013 KSBA 5 Sd 220/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd220/2012
06.11.2013 KSBA 9 Saz 29/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz29/2013
06.11.2013 KSBA 4 Sp 42/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp42/2011
06.11.2013 KSBA 4 Sp 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp13/2012
06.11.2013 KSBA 22 CoE 267/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE267/2013
06.11.2013 KSBA 3 Co 613/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co613/2013
06.11.2013 KSBA 5 Sd 320/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd320/2012
06.11.2013 KSBA 2 S 50/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S50/2012
06.11.2013 KSBA 5 Co 566/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co566/2013
06.11.2013 KSBA 22 CoE 263/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE263/2013
06.11.2013 KSBA 22 CoE 325/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE325/2013
06.11.2013 KSBA 5 Scud 55/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Scud55/2012
06.11.2013 KSBA 5 Sd 89/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd89/2012
06.11.2013 KSBA 5 Sd 227/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd227/2012
06.11.2013 KSBA 4 Sp 26/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp26/2011
06.11.2013 KSBA 1 Cob 336/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob336/2013
06.11.2013 KSBA 1 S 2509/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S2509/2012
07.11.2013 KSBA 1 S 37/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S37/2011
07.11.2013 KSBA 1 S 227/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S227/2011
07.11.2013 KSBA 2 CoKR 59/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2CoKR59/2013
07.11.2013 KSBA 1 S 109/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S109/2012
07.11.2013 KSBA 6 S 257/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S257/2013
07.11.2013 KSBA 1 S 1656/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S1656/2012
07.11.2013 KSBA 1 S 1675/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S1675/2012
07.11.2013 KSBA 1 S 2459/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S2459/2012
07.11.2013 KSBA 75 Cb 252/1999 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/75Cb252/1999
08.11.2013 KSBA 6 S 2255/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S2255/2012
08.11.2013 KSBA 6 S 2258/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S2258/2012
08.11.2013 KSBA 6 S 2256/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S2256/2012
08.11.2013 KSBA 6 S 1453/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S1453/2012
08.11.2013 KSBA 9 Sp 27/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp27/2013
08.11.2013 KSBA 9 Sp 49/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp49/2013
08.11.2013 KSBA 9 Sp 52/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp52/2013
08.11.2013 KSBA 9 Sp 7/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp7/2013
08.11.2013 KSBA 9 Sp 45/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp45/2013
08.11.2013 KSBA 9 Sp 59/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp59/2013
08.11.2013 KSBA 9 Sp 22/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp22/2013
08.11.2013 KSBA 6 S 2234/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S2234/2012
08.11.2013 KSBA 9 Sp 82/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp82/2013
08.11.2013 KSBA 9 Sp 66/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp66/2013
08.11.2013 KSBA 6 S 168/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S168/2013
11.11.2013 KSBA 5 S 800/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S800/2012
11.11.2013 KSBA 5 S 2606/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S2606/2012
11.11.2013 KSBA 3 S 243/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S243/2011
11.11.2013 KSBA 5 S 255/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S255/2012
11.11.2013 KSBA 11 CoP 200/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP200/2013
11.11.2013 KSBA 20 CoP 136/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP136/2013
11.11.2013 KSBA 6 Co 223/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co223/2011
11.11.2013 KSBA 2 Co 428/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co428/2013
11.11.2013 KSBA 14 Co 615/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co615/2013
12.11.2013 KSBA 5 Co 399/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co399/2013
12.11.2013 KSBA 5 Co 417/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co417/2013
12.11.2013 KSBA 5 Co 571/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co571/2013
12.11.2013 KSBA 8 Scud 16/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud16/2012
12.11.2013 KSBA 5 Co 581/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co581/2013
12.11.2013 KSBA 11 CoP 331/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP331/2013
12.11.2013 KSBA 8 Scud 22/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud22/2012
12.11.2013 KSBA 5 Co 335/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co335/2013
12.11.2013 KSBA 11 CoP 347/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP347/2013
12.11.2013 KSBA 11 CoP 327/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP327/2013
12.11.2013 KSBA 11 CoP 318/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP318/2013
12.11.2013 KSBA 11 CoP 223/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP223/2013
12.11.2013 KSBA 5 Co 462/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co462/2012
12.11.2013 KSBA 5 Co 198/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co198/2013
12.11.2013 KSBA 5 Co 152/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co152/2013
12.11.2013 KSBA 11 CoP 283/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP283/2013
12.11.2013 KSBA 5 S 98/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S98/2013
12.11.2013 KSBA 8 Sd 17/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd17/2012
12.11.2013 KSBA 5 Co 373/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co373/2012
12.11.2013 KSBA 2 S 180/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S180/2012
12.11.2013 KSBA 8 Sd 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd18/2012
12.11.2013 KSBA 11 CoP 548/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP548/2013
12.11.2013 KSBA 2 S 45/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S45/2012
12.11.2013 KSBA 8 Scud 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud19/2012
12.11.2013 KSBA 2 S 55/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S55/2012
12.11.2013 KSBA 8 Scud 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud18/2012
13.11.2013 KSBA 2 S 242/2009 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S242/2009
13.11.2013 KSBA 5 Sd 101/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd101/2012
13.11.2013 KSBA 5 Sd 48/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd48/2012
13.11.2013 KSBA 4 Co 299/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co299/2012
13.11.2013 KSBA 4 CoPr 8/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4CoPr8/2013
13.11.2013 KSBA 2 S 182/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S182/2012
13.11.2013 KSBA 3 Cob 355/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob355/2012
13.11.2013 KSBA 3 Cob 270/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob270/2013
13.11.2013 KSBA 5 Sd 285/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd285/2012
13.11.2013 KSBA 2 Co 389/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co389/2012
13.11.2013 KSBA 2 Co 370/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co370/2013
13.11.2013 KSBA 2 Co 298/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co298/2012
13.11.2013 KSBA 4 Sp 33/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp33/2011
13.11.2013 KSBA 5 Sd 324/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd324/2012
13.11.2013 KSBA 4 Co 547/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co547/2011
13.11.2013 KSBA 5 Sd 129/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd129/2012
13.11.2013 KSBA 5 Sd 232/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd232/2012
13.11.2013 KSBA 2 S 178/2007 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S178/2007
13.11.2013 KSBA 2 Co 445/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co445/2013
13.11.2013 KSBA 3 Cob 439/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob439/2012
13.11.2013 KSBA 2 Co 48/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co48/2012
13.11.2013 KSBA 20 CoP 112/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP112/2013
13.11.2013 KSBA 2 Co 273/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co273/2011
13.11.2013 KSBA 2 S 24/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S24/2013
13.11.2013 KSBA 2 Co 95/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co95/2011
13.11.2013 KSBA 4 Sp 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp9/2012
14.11.2013 KSBA 9 Co 84/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co84/2012
14.11.2013 KSBA 9 Saz 59/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz59/2013
14.11.2013 KSBA 9 Saz 56/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz56/2013
14.11.2013 KSBA 9 Saz 61/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz61/2013
14.11.2013 KSBA 9 Co 538/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co538/2012
14.11.2013 KSBA 1 S 156/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S156/2012
14.11.2013 KSBA 3 Cob 318/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob318/2013
14.11.2013 KSBA 9 Saz 57/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz57/2013
14.11.2013 KSBA 1 S 154/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S154/2011
14.11.2013 KSBA 1 CoZm 8/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1CoZm8/2013
14.11.2013 KSBA 20 CoE 113/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoE113/2013
14.11.2013 KSBA 1 Cob 311/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob311/2012
14.11.2013 KSBA 53 Cb 48/2000 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/53Cb48/2000
14.11.2013 KSBA 20 CoE 224/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoE224/2013
14.11.2013 KSBA 8 Cob 218/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob218/2013
14.11.2013 KSBA 1 S 282/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S282/2010
14.11.2013 KSBA 8 Cob 128/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob128/2013
14.11.2013 KSBA 4 Co 560/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co560/2013
14.11.2013 KSBA 1 CoZm 22/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1CoZm22/2012
14.11.2013 KSBA 1 Cob 271/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob271/2012
14.11.2013 KSBA 2 CoKR 78/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2CoKR78/2013
14.11.2013 KSBA 4 CoZm 93/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4CoZm93/2013
14.11.2013 KSBA 1 S 216/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S216/2012
14.11.2013 KSBA 9 Saz 60/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz60/2013
14.11.2013 KSBA 5 Co 563/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co563/2013
14.11.2013 KSBA 1 S 238/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S238/2013
14.11.2013 KSBA 14 Co 626/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co626/2013
14.11.2013 KSBA 1 Cob 200/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob200/2012
14.11.2013 KSBA 1 S 217/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S217/2012
15.11.2013 KSBA 10 Sd 118/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd118/2013
15.11.2013 KSBA 10 Sd 63/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd63/2013
15.11.2013 KSBA 4 S 249/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S249/2010
15.11.2013 KSBA 10 Sd 80/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd80/2013
15.11.2013 KSBA 10 Sd 93/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd93/2013
15.11.2013 KSBA 10 Sd 45/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd45/2013
15.11.2013 KSBA 10 Sd 78/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd78/2013
15.11.2013 KSBA 4 S 85/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S85/2010
15.11.2013 KSBA 4 S 106/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S106/2012
15.11.2013 KSBA 4 S 164/2008 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S164/2008
15.11.2013 KSBA 1 S 60/2007 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S60/2007
15.11.2013 KSBA 5 Co 594/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co594/2013
15.11.2013 KSBA 12 Sp 2/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/12Sp2/2013
15.11.2013 KSBA 6 S 254/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S254/2013
15.11.2013 KSBA 10 Sd 71/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd71/2013
17.11.2013 KSBA 3 S 188/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S188/2011
18.11.2013 KSBA 6 Co 577/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co577/2013
18.11.2013 KSBA 5 S 256/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S256/2012
18.11.2013 KSBA 6 Co 474/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co474/2012
18.11.2013 KSBA 3 Cob 345/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob345/2013
18.11.2013 KSBA 5 S 293/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S293/2012
18.11.2013 KSBA 5 S 294/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S294/2012
19.11.2013 KSBA 11 CoP 360/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP360/2013
19.11.2013 KSBA 8 Scud 23/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud23/2012
19.11.2013 KSBA 14 Co 48/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co48/2011
19.11.2013 KSBA 14 Co 212/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co212/2013
19.11.2013 KSBA 5 Co 13/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co13/2013
19.11.2013 KSBA 11 CoP 215/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP215/2013
19.11.2013 KSBA 14 Co 424/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co424/2011
19.11.2013 KSBA 15 Co 101/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/15Co101/2011
19.11.2013 KSBA 9 Cbs 180/2004 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Cbs180/2004
19.11.2013 KSBA 7 Co 313/2009 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co313/2009
19.11.2013 KSBA 2 Cob 65/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob65/2013
19.11.2013 KSBA 3 Cob 477/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob477/2011
19.11.2013 KSBA 11 CoP 291/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP291/2013
19.11.2013 KSBA 2 Cob 495/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob495/2011
19.11.2013 KSBA 2 Cob 195/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob195/2013
19.11.2013 KSBA 8 Sd 21/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd21/2012
19.11.2013 KSBA 8 Sd 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd20/2012
19.11.2013 KSBA 5 Co 265/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co265/2012
19.11.2013 KSBA 5 S 108/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S108/2013
19.11.2013 KSBA 5 Co 362/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co362/2012
19.11.2013 KSBA 9 Sp 99/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp99/2013
19.11.2013 KSBA 2 Cbi 6/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cbi6/2013
19.11.2013 KSBA 2 Cob 277/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob277/2013
19.11.2013 KSBA 2 Cob 469/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob469/2012
19.11.2013 KSBA 2 Cob 111/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob111/2013
19.11.2013 KSBA 11 CoP 139/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP139/2013
19.11.2013 KSBA 2 CoZm 39/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2CoZm39/2012
19.11.2013 KSBA 8 Scud 21/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud21/2012
19.11.2013 KSBA 2 Cob 125/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob125/2013
19.11.2013 KSBA 8 Sd 23/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd23/2012
19.11.2013 KSBA 8 Co 646/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co646/2013
19.11.2013 KSBA 2 Cob 422/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob422/2012
19.11.2013 KSBA 5 S 1741/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S1741/2012
19.11.2013 KSBA 2 Cob 421/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob421/2012
19.11.2013 KSBA 2 Cob 34/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob34/2013
20.11.2013 KSBA 22 CoE 145/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE145/2013
20.11.2013 KSBA 2 S 201/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S201/2013
20.11.2013 KSBA 4 Sp 61/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp61/2012
20.11.2013 KSBA 3 CoZm 40/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoZm40/2012
20.11.2013 KSBA 4 Sp 31/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp31/2012
20.11.2013 KSBA 1 S 102/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S102/2012
20.11.2013 KSBA 4 Co 310/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co310/2012
20.11.2013 KSBA 5 Sd 167/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd167/2012
20.11.2013 KSBA 4 Co 424/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co424/2013
20.11.2013 KSBA 4 Co 359/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co359/2013
20.11.2013 KSBA 4 Co 518/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co518/2013
20.11.2013 KSBA 3 Cob 360/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob360/2012
20.11.2013 KSBA 4 Co 601/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co601/2013
20.11.2013 KSBA 2 S 83/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S83/2012
20.11.2013 KSBA 4 Co 566/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co566/2013
20.11.2013 KSBA 9 Saz 49/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz49/2013
20.11.2013 KSBA 5 Sd 202/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd202/2012
20.11.2013 KSBA 9 Saz 47/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz47/2013
20.11.2013 KSBA 3 Cob 368/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob368/2012
20.11.2013 KSBA 5 Sd 221/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd221/2012
20.11.2013 KSBA 2 S 142/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S142/2012
20.11.2013 KSBA 9 Saz 50/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz50/2013
21.11.2013 KSBA 8 Cob 65/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob65/2013
21.11.2013 KSBA 8 Cob 209/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob209/2013
21.11.2013 KSBA 11 CoP 525/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP525/2013
21.11.2013 KSBA 1 S 144/2009 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S144/2009
21.11.2013 KSBA 2 CoKR 85/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2CoKR85/2013
21.11.2013 KSBA 1 Cob 250/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob250/2012
21.11.2013 KSBA 1 CoZm 7/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1CoZm7/2011
21.11.2013 KSBA 1 Cob 429/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob429/2012
21.11.2013 KSBA 4 Sp 63/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp63/2013
21.11.2013 KSBA 1 S 180/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S180/2012
21.11.2013 KSBA 14 Co 609/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co609/2013
21.11.2013 KSBA 1 CoZm 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1CoZm20/2012
21.11.2013 KSBA 4 S 159/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S159/2012
21.11.2013 KSBA 1 S 121/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S121/2012
21.11.2013 KSBA 4 S 127/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S127/2012
22.11.2013 KSBA 11 Co 14/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11Co14/2013
22.11.2013 KSBA 10 Sd 90/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd90/2013
22.11.2013 KSBA 4 S 176/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S176/2011
22.11.2013 KSBA 3 S 177/2009 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S177/2009
22.11.2013 KSBA 4 S 80/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S80/2011
22.11.2013 KSBA 10 Sd 32/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd32/2013
22.11.2013 KSBA 4 S 207/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S207/2011
22.11.2013 KSBA 10 Sd 108/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd108/2013
22.11.2013 KSBA 4 S 90/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S90/2010
22.11.2013 KSBA 12 Sp 9/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/12Sp9/2013
22.11.2013 KSBA 10 Sd 75/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd75/2013
22.11.2013 KSBA 10 Sd 105/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd105/2013
22.11.2013 KSBA 10 Sd 95/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd95/2013
22.11.2013 KSBA 11 CoP 524/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP524/2013
22.11.2013 KSBA 10 Sd 123/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd123/2013
22.11.2013 KSBA 4 S 125/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S125/2012
22.11.2013 KSBA 5 Co 611/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co611/2013
25.11.2013 KSBA 6 Co 556/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co556/2013
25.11.2013 KSBA 2 Co 526/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co526/2013
25.11.2013 KSBA 6 Co 17/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co17/2013
25.11.2013 KSBA 6 Co 298/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co298/2013
25.11.2013 KSBA 14 Co 94/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co94/2012
25.11.2013 KSBA 14 Co 406/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co406/2013
25.11.2013 KSBA 6 S 275/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S275/2013
25.11.2013 KSBA 5 Co 531/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co531/2011
25.11.2013 KSBA 11 CoP 234/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP234/2013
25.11.2013 KSBA 8 Sd 110/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd110/2013
25.11.2013 KSBA 6 Co 586/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co586/2013
25.11.2013 KSBA 6 Co 144/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co144/2013
25.11.2013 KSBA 6 Co 622/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co622/2013
25.11.2013 KSBA 3 Cob 350/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob350/2013
25.11.2013 KSBA 45 Cb 84/1999 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/45Cb84/1999
25.11.2013 KSBA 14 Co 405/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co405/2013
25.11.2013 KSBA 6 Co 623/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co623/2013
25.11.2013 KSBA 2 Co 521/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co521/2013
25.11.2013 KSBA 5 Co 591/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co591/2013
25.11.2013 KSBA 6 Co 506/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co506/2013
25.11.2013 KSBA 6 Co 589/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co589/2013
25.11.2013 KSBA 6 Co 587/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co587/2013
25.11.2013 KSBA 14 Co 504/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co504/2013
25.11.2013 KSBA 5 S 313/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S313/2012
25.11.2013 KSBA 8 Cob 211/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob211/2013
25.11.2013 KSBA 2 Co 504/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co504/2013
25.11.2013 KSBA 20 CoP 140/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP140/2013
25.11.2013 KSBA 14 Co 653/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co653/2013
25.11.2013 KSBA 6 Co 621/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co621/2013
25.11.2013 KSBA 6 Co 364/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co364/2013
25.11.2013 KSBA 5 S 179/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S179/2012
25.11.2013 KSBA 6 Co 456/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co456/2012
25.11.2013 KSBA 6 Co 505/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co505/2013
25.11.2013 KSBA 6 Co 388/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co388/2013
25.11.2013 KSBA 8 Co 213/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co213/2011
25.11.2013 KSBA 6 Co 644/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co644/2013
25.11.2013 KSBA 6 Co 630/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co630/2013
25.11.2013 KSBA 6 Co 550/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co550/2012
26.11.2013 KSBA 14 Co 142/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co142/2012
26.11.2013 KSBA 5 Co 357/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co357/2012
26.11.2013 KSBA 4 To 120/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4To120/2013
26.11.2013 KSBA 5 S 42/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S42/2013
26.11.2013 KSBA 5 S 64/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S64/2012
26.11.2013 KSBA 2 S 1755/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S1755/2012
26.11.2013 KSBA 45 Cbi 148/2002 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/45Cbi148/2002
26.11.2013 KSBA 8 Co 381/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co381/2013
26.11.2013 KSBA 8 Sd 118/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd118/2011
26.11.2013 KSBA 3 S 112/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S112/2011
26.11.2013 KSBA 5 S 2621/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S2621/2012
26.11.2013 KSBA 2 S 272/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S272/2013
26.11.2013 KSBA 5 Co 640/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co640/2013
26.11.2013 KSBA 21 CoE 188/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/21CoE188/2013
26.11.2013 KSBA 2 Cob 309/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob309/2012
26.11.2013 KSBA 2 S 189/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S189/2011
26.11.2013 KSBA 5 Co 319/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co319/2011
26.11.2013 KSBA 11 CoP 442/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP442/2013
26.11.2013 KSBA 8 Co 473/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co473/2012
26.11.2013 KSBA 14 Co 133/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co133/2013
26.11.2013 KSBA 8 Sd 31/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd31/2012
26.11.2013 KSBA 8 Co 199/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co199/2011
26.11.2013 KSBA 8 Co 439/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co439/2013
26.11.2013 KSBA 5 S 216/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S216/2012
26.11.2013 KSBA 8 Co 520/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co520/2013
26.11.2013 KSBA 5 S 224/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S224/2012
26.11.2013 KSBA 8 Co 498/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co498/2012
26.11.2013 KSBA 8 Co 340/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co340/2013
26.11.2013 KSBA 8 Co 330/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co330/2013
26.11.2013 KSBA 8 Sd 26/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd26/2012
26.11.2013 KSBA 21 CoE 257/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/21CoE257/2013
26.11.2013 KSBA 8 Sd 171/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd171/2011
26.11.2013 KSBA 21 CoE 102/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/21CoE102/2013
26.11.2013 KSBA 5 Co 439/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co439/2013
26.11.2013 KSBA 8 Co 347/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co347/2012
26.11.2013 KSBA 8 Co 239/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co239/2011
26.11.2013 KSBA 8 Co 279/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co279/2012
26.11.2013 KSBA 8 Sd 24/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd24/2012
26.11.2013 KSBA 8 Co 328/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co328/2012
26.11.2013 KSBA 14 Co 434/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co434/2011
26.11.2013 KSBA 2 S 1751/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S1751/2012
26.11.2013 KSBA 2 Cob 317/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob317/2012
26.11.2013 KSBA 2 CoZm 17/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2CoZm17/2013
26.11.2013 KSBA 8 Co 363/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co363/2012
26.11.2013 KSBA 8 Sd 29/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd29/2012
26.11.2013 KSBA 11 CoP 420/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP420/2013
27.11.2013 KSBA 4 Co 384/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co384/2012
27.11.2013 KSBA 2 S 2556/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S2556/2012
27.11.2013 KSBA 4 Sp 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp3/2012
27.11.2013 KSBA 4 Co 303/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co303/2012
27.11.2013 KSBA 4 Co 132/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co132/2012
27.11.2013 KSBA 3 Cob 307/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob307/2013
27.11.2013 KSBA 22 CoE 328/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE328/2013
27.11.2013 KSBA 2 Co 151/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co151/2012
27.11.2013 KSBA 9 Saz 53/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz53/2013
27.11.2013 KSBA 3 Cob 291/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob291/2012
27.11.2013 KSBA 2 S 1760/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S1760/2012
27.11.2013 KSBA 3 Cob 271/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob271/2012
27.11.2013 KSBA 3 Cob 281/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob281/2012
27.11.2013 KSBA 2 Co 517/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co517/2013
27.11.2013 KSBA 2 Co 506/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co506/2013
27.11.2013 KSBA 18 CoE 328/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/18CoE328/2013
27.11.2013 KSBA 18 CoE 340/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/18CoE340/2013
27.11.2013 KSBA 18 CoE 479/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/18CoE479/2013
27.11.2013 KSBA 18 CoE 480/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/18CoE480/2013
27.11.2013 KSBA 3 Cob 329/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob329/2013
27.11.2013 KSBA 3 Cob 449/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob449/2012
27.11.2013 KSBA 18 CoE 481/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/18CoE481/2013
27.11.2013 KSBA 5 Scud 62/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Scud62/2012
27.11.2013 KSBA 2 Co 509/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co509/2013
27.11.2013 KSBA 2 Co 348/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co348/2013
27.11.2013 KSBA 3 Cob 77/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob77/2013
27.11.2013 KSBA 9 Saz 51/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz51/2013
27.11.2013 KSBA 9 Saz 48/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz48/2013
27.11.2013 KSBA 2 Co 195/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co195/2012
27.11.2013 KSBA 2 Co 225/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co225/2012
27.11.2013 KSBA 3 Cob 342/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob342/2012
27.11.2013 KSBA 2 Co 226/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co226/2012
28.11.2013 KSBA 2 To 102/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2To102/2013
28.11.2013 KSBA 9 Co 279/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co279/2012
28.11.2013 KSBA 9 Co 379/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co379/2011
28.11.2013 KSBA 9 Co 203/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co203/2012
28.11.2013 KSBA 3 Co 348/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co348/2012
28.11.2013 KSBA 5 Sd 328/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd328/2012
28.11.2013 KSBA 5 Sd 111/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd111/2013
28.11.2013 KSBA 3 Co 57/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co57/2013
28.11.2013 KSBA 5 Sd 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd11/2012
28.11.2013 KSBA 3 Co 313/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co313/2012
28.11.2013 KSBA 14 Co 440/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co440/2010
28.11.2013 KSBA 3 Co 466/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co466/2012
28.11.2013 KSBA 3 Co 408/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co408/2012
28.11.2013 KSBA 3 K 53/1998 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3K53/1998
28.11.2013 KSBA 4 S 128/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S128/2012
28.11.2013 KSBA 5 Sd 11/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd11/2013
28.11.2013 KSBA 5 Sd 354/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd354/2012
28.11.2013 KSBA 5 Sd 336/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd336/2012
28.11.2013 KSBA 3 Co 222/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co222/2012
28.11.2013 KSBA 8 Scud 19/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud19/2013
28.11.2013 KSBA 6 Sd 523/2005 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Sd523/2005
28.11.2013 KSBA 5 Sd 78/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd78/2013
28.11.2013 KSBA 8 Co 654/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co654/2013
28.11.2013 KSBA 3 Co 392/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co392/2012
28.11.2013 KSBA 3 Cob 363/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob363/2012
28.11.2013 KSBA 9 Sp 67/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp67/2013
28.11.2013 KSBA 3 Co 102/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co102/2012
28.11.2013 KSBA 3 Co 506/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co506/2011
28.11.2013 KSBA 5 Co 629/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co629/2013
28.11.2013 KSBA 8 Cob 219/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob219/2013
29.11.2013 KSBA 9 Co 502/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co502/2013
29.11.2013 KSBA 9 Co 625/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co625/2013
29.11.2013 KSBA 9 Co 435/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co435/2013
29.11.2013 KSBA 9 Co 402/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co402/2013
29.11.2013 KSBA 1 Cob 389/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob389/2012
29.11.2013 KSBA 9 Co 572/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co572/2013
29.11.2013 KSBA 9 Co 440/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co440/2013
29.11.2013 KSBA 3 CoKR 15/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoKR15/2013
29.11.2013 KSBA 9 Co 479/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co479/2013
29.11.2013 KSBA 9 Co 433/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co433/2013
29.11.2013 KSBA 9 Co 384/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co384/2013
29.11.2013 KSBA 9 Co 547/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co547/2013
29.11.2013 KSBA 5 Co 656/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co656/2013
29.11.2013 KSBA 5 Co 668/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co668/2013
29.11.2013 KSBA 5 Co 642/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co642/2013
29.11.2013 KSBA 5 Co 598/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co598/2013
29.11.2013 KSBA 3 Cob 332/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob332/2013
29.11.2013 KSBA 3 Co 632/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co632/2013
29.11.2013 KSBA 3 Co 608/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co608/2013
29.11.2013 KSBA 4 S 30/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S30/2012
29.11.2013 KSBA 2 Co 145/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co145/2011
29.11.2013 KSBA 10 Sd 98/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd98/2013
29.11.2013 KSBA 20 CoP 138/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP138/2013
29.11.2013 KSBA 3 Cob 394/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob394/2012
29.11.2013 KSBA 1 Cob 193/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob193/2013
29.11.2013 KSBA 8 Co 384/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co384/2012
29.11.2013 KSBA 1 Cob 98/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob98/2012
29.11.2013 KSBA 5 Co 618/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co618/2013
29.11.2013 KSBA 3 Cob 412/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob412/2012
29.11.2013 KSBA 5 Co 616/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co616/2013
29.11.2013 KSBA 4 Co 602/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co602/2013
29.11.2013 KSBA 5 Co 628/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co628/2013
29.11.2013 KSBA 4 S 34/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S34/2012
29.11.2013 KSBA 9 K 47/2002 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9K47/2002
29.11.2013 KSBA 18 CoE 482/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/18CoE482/2013
29.11.2013 KSBA 1 Cob 323/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob323/2012
29.11.2013 KSBA 1 Cob 361/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob361/2012
29.11.2013 KSBA 1 Cob 343/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob343/2012
29.11.2013 KSBA 5 Co 623/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co623/2013
29.11.2013 KSBA 3 Cob 185/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob185/2013
29.11.2013 KSBA 3 Cob 492/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob492/2012
29.11.2013 KSBA 4 S 130/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S130/2012
29.11.2013 KSBA 8 CoPr 4/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8CoPr4/2013
29.11.2013 KSBA 8 Co 612/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co612/2013
29.11.2013 KSBA 4 Co 223/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co223/2013
29.11.2013 KSBA 4 Co 567/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co567/2013
29.11.2013 KSBA 3 Co 601/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co601/2013
29.11.2013 KSBA 4 Co 532/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co532/2013
29.11.2013 KSBA 4 Co 607/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co607/2013
29.11.2013 KSBA 5 Co 658/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co658/2013
29.11.2013 KSBA 4 S 82/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S82/2012
29.11.2013 KSBA 4 S 64/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S64/2012
29.11.2013 KSBA 4 Co 583/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co583/2013
29.11.2013 KSBA 9 Sp 26/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp26/2013
29.11.2013 KSBA 4 S 148/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S148/2011
29.11.2013 KSBA 20 CoP 137/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP137/2013
29.11.2013 KSBA 3 Cob 322/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob322/2012
29.11.2013 KSBA 2 Co 47/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co47/2012
29.11.2013 KSBA 2 CoPr 1/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2CoPr1/2013
29.11.2013 KSBA 4 Co 585/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co585/2013
29.11.2013 KSBA 10 Sd 35/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd35/2013
29.11.2013 KSBA 8 Co 332/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co332/2012
29.11.2013 KSBA 3 Cob 371/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob371/2013
29.11.2013 KSBA 3 Cob 370/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob370/2013
29.11.2013 KSBA 14 Co 619/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co619/2013
29.11.2013 KSBA 1 Cob 28/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob28/2013
29.11.2013 KSBA 1 Cob 329/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob329/2013
29.11.2013 KSBA 18 CoE 473/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/18CoE473/2013
29.11.2013 KSBA 3 Co 602/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co602/2013
29.11.2013 KSBA 3 Co 621/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co621/2013
02.12.2013 KSBA 5 S 2378/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S2378/2012
02.12.2013 KSBA 6 Co 582/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co582/2013
02.12.2013 KSBA 8 Sd 93/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd93/2012
02.12.2013 KSBA 11 CoP 563/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP563/2013
02.12.2013 KSBA 5 S 2598/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S2598/2012
02.12.2013 KSBA 6 Co 628/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co628/2013
02.12.2013 KSBA 3 S 181/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S181/2011
02.12.2013 KSBA 6 Co 572/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co572/2013
02.12.2013 KSBA 2 Cob 272/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob272/2013
02.12.2013 KSBA 2 Cob 274/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob274/2013
02.12.2013 KSBA 5 S 334/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S334/2012
03.12.2013 KSBA 11 CoP 555/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP555/2013
03.12.2013 KSBA 3 Ntok 2/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Ntok2/2013
03.12.2013 KSBA 3 Sp 158/2009 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Sp158/2009
03.12.2013 KSBA 5 S 249/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S249/2012
03.12.2013 KSBA 8 Scud 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud10/2012
03.12.2013 KSBA 8 Sd 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd10/2012
03.12.2013 KSBA 5 S 269/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S269/2012
03.12.2013 KSBA 8 Sd 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd11/2012
03.12.2013 KSBA 5 S 1755/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S1755/2012
03.12.2013 KSBA 2 S 167/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S167/2012
03.12.2013 KSBA 11 CoP 531/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP531/2013
03.12.2013 KSBA 11 CoP 377/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP377/2013
03.12.2013 KSBA 11 CoP 378/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP378/2013
03.12.2013 KSBA 11 CoP 568/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP568/2013
03.12.2013 KSBA 11 CoP 527/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP527/2013
03.12.2013 KSBA 11 CoP 276/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP276/2013
03.12.2013 KSBA 11 CoP 370/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP370/2013
03.12.2013 KSBA 2 Cob 165/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob165/2013
03.12.2013 KSBA 5 S 187/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S187/2013
03.12.2013 KSBA 5 S 169/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S169/2013
03.12.2013 KSBA 8 Scud 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud9/2012
03.12.2013 KSBA 1 S 276/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S276/2013
03.12.2013 KSBA 2 Cob 221/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob221/2013
03.12.2013 KSBA 14 Co 286/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co286/2013
03.12.2013 KSBA 4 CoKR 47/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4CoKR47/2012
03.12.2013 KSBA 2 Cob 182/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob182/2013
03.12.2013 KSBA 5 S 1743/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S1743/2012
03.12.2013 KSBA 5 S 332/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S332/2012
03.12.2013 KSBA 11 CoP 569/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP569/2013
03.12.2013 KSBA 14 Co 96/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co96/2013
03.12.2013 KSBA 5 S 1745/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S1745/2012
03.12.2013 KSBA 6 S 230/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S230/2013
03.12.2013 KSBA 14 Co 287/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co287/2013
03.12.2013 KSBA 5 Sp 59/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sp59/2013
04.12.2013 KSBA 2 S 199/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S199/2011
04.12.2013 KSBA 2 S 38/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S38/2012
04.12.2013 KSBA 3 Cob 362/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob362/2012
04.12.2013 KSBA 22 CoE 230/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE230/2013
04.12.2013 KSBA 2 S 1565/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S1565/2012
04.12.2013 KSBA 3 Cob 343/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob343/2012
04.12.2013 KSBA 1 To 117/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1To117/2013
04.12.2013 KSBA 3 Cob 380/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob380/2012
04.12.2013 KSBA 20 CoE 117/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoE117/2013
04.12.2013 KSBA 3 Cob 374/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob374/2012
04.12.2013 KSBA 14 Co 676/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co676/2013
04.12.2013 KSBA 9 Saz 64/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz64/2013
04.12.2013 KSBA 9 Saz 55/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz55/2013
04.12.2013 KSBA 9 Saz 54/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz54/2013
04.12.2013 KSBA 22 CoE 240/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE240/2013
04.12.2013 KSBA 2 CoKR 37/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2CoKR37/2012
04.12.2013 KSBA 3 Cob 489/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob489/2012
05.12.2013 KSBA 9 Co 600/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co600/2012
05.12.2013 KSBA 9 Co 361/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co361/2012
05.12.2013 KSBA 9 Co 39/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co39/2012
05.12.2013 KSBA 20 CoE 235/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoE235/2013
05.12.2013 KSBA 9 Co 251/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co251/2012
05.12.2013 KSBA 8 Cob 99/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob99/2013
05.12.2013 KSBA 2 To 106/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2To106/2013
05.12.2013 KSBA 44 Cbi 116/2002 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/44Cbi116/2002
05.12.2013 KSBA 1 S 205/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S205/2013
05.12.2013 KSBA 1 S 257/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S257/2013
05.12.2013 KSBA 1 S 1677/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S1677/2012
05.12.2013 KSBA 3 Co 595/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co595/2013
05.12.2013 KSBA 9 Co 606/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co606/2012
05.12.2013 KSBA 3 Co 4/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co4/2013
05.12.2013 KSBA 1 S 258/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S258/2012
05.12.2013 KSBA 1 S 256/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S256/2013
05.12.2013 KSBA 9 Co 249/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co249/2012
05.12.2013 KSBA 1 S 2458/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S2458/2012
05.12.2013 KSBA 1 Cob 116/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob116/2013
05.12.2013 KSBA 20 CoE 225/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoE225/2013
05.12.2013 KSBA 1 S 1666/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S1666/2012
05.12.2013 KSBA 11 CoP 343/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP343/2012
05.12.2013 KSBA 1 Cob 281/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob281/2012
05.12.2013 KSBA 2 S 280/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S280/2013
06.12.2013 KSBA 6 S 278/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S278/2013
06.12.2013 KSBA 7 K 61/2001 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7K61/2001
06.12.2013 KSBA 6 S 35/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S35/2013
06.12.2013 KSBA 4 S 348/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S348/2010
06.12.2013 KSBA 30 Cb 4/2002 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/30Cb4/2002
09.12.2013 KSBA 6 Co 369/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co369/2013
09.12.2013 KSBA 5 S 335/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S335/2012
09.12.2013 KSBA 5 S 333/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S333/2012
09.12.2013 KSBA 6 Co 48/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co48/2013
09.12.2013 KSBA 14 Co 385/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co385/2013
09.12.2013 KSBA 5 S 1494/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S1494/2012
09.12.2013 KSBA 5 S 2594/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S2594/2012
09.12.2013 KSBA 5 S 343/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S343/2012
09.12.2013 KSBA 5 S 342/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S342/2012
09.12.2013 KSBA 6 Co 637/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co637/2013
09.12.2013 KSBA 6 Co 640/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co640/2013
09.12.2013 KSBA 2 Cob 291/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob291/2013
09.12.2013 KSBA 6 Co 629/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co629/2013
09.12.2013 KSBA 11 CoP 255/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP255/2013
09.12.2013 KSBA 6 Co 638/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co638/2013
10.12.2013 KSBA 5 Co 475/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co475/2012
10.12.2013 KSBA 8 Scud 64/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud64/2011
10.12.2013 KSBA 5 Co 516/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co516/2013
10.12.2013 KSBA 5 Co 411/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co411/2011
10.12.2013 KSBA 21 CoE 182/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/21CoE182/2013
10.12.2013 KSBA 11 CoP 243/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP243/2013
10.12.2013 KSBA 7 Cb 65/2004 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Cb65/2004
10.12.2013 KSBA 11 CoP 274/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP274/2013
10.12.2013 KSBA 11 CoP 263/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP263/2013
10.12.2013 KSBA 11 CoP 293/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP293/2013
10.12.2013 KSBA 11 CoP 273/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP273/2013
10.12.2013 KSBA 5 Co 508/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co508/2013
10.12.2013 KSBA 5 Co 532/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co532/2011
10.12.2013 KSBA 8 Cob 200/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob200/2013
10.12.2013 KSBA 5 Co 76/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co76/2012
10.12.2013 KSBA 2 S 31/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S31/2013
10.12.2013 KSBA 5 S 1493/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S1493/2012
10.12.2013 KSBA 5 Co 339/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co339/2013
10.12.2013 KSBA 14 Co 76/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co76/2012
10.12.2013 KSBA 8 Sd 80/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd80/2013
10.12.2013 KSBA 5 Co 689/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co689/2013
10.12.2013 KSBA 11 CoP 275/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP275/2013
10.12.2013 KSBA 1 Cob 362/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob362/2013
10.12.2013 KSBA 9 Saz 68/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz68/2013
10.12.2013 KSBA 5 S 331/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S331/2012
10.12.2013 KSBA 4 CoKR 23/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4CoKR23/2013
10.12.2013 KSBA 5 S 336/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S336/2012
10.12.2013 KSBA 2 Cob 357/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob357/2012
10.12.2013 KSBA 11 CoP 260/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP260/2013
10.12.2013 KSBA 3 Co 625/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co625/2013
10.12.2013 KSBA 5 S 341/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S341/2012
10.12.2013 KSBA 2 S 197/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S197/2012
10.12.2013 KSBA 8 Sd 35/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd35/2012
10.12.2013 KSBA 16 CoE 46/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/16CoE46/2012
10.12.2013 KSBA 14 Co 316/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co316/2013
10.12.2013 KSBA 5 S 942/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S942/2012
10.12.2013 KSBA 2 S 202/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S202/2012
10.12.2013 KSBA 14 Co 386/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co386/2013
10.12.2013 KSBA 2 S 2609/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S2609/2012
10.12.2013 KSBA 2 S 339/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S339/2012
11.12.2013 KSBA 2 Cob 11/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob11/2013
11.12.2013 KSBA 3 Cob 208/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob208/2013
11.12.2013 KSBA 3 Cob 313/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob313/2012
11.12.2013 KSBA 4 Co 529/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co529/2013
11.12.2013 KSBA 2 S 211/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S211/2013
11.12.2013 KSBA 5 Sd 226/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd226/2012
11.12.2013 KSBA 9 Saz 58/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz58/2013
11.12.2013 KSBA 2 S 2377/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S2377/2012
11.12.2013 KSBA 4 Co 322/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co322/2012
11.12.2013 KSBA 4 Co 334/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co334/2011
11.12.2013 KSBA 2 Cob 299/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob299/2013
11.12.2013 KSBA 2 CoKR 95/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2CoKR95/2013
11.12.2013 KSBA 4 Co 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co1/2012
11.12.2013 KSBA 4 Co 369/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co369/2012
11.12.2013 KSBA 4 Co 566/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co566/2012
11.12.2013 KSBA 2 Co 448/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co448/2013
11.12.2013 KSBA 5 Sd 321/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd321/2012
11.12.2013 KSBA 4 Co 528/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co528/2013
11.12.2013 KSBA 4 Co 616/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co616/2013
11.12.2013 KSBA 4 Co 594/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co594/2013
12.12.2013 KSBA 5 Co 685/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co685/2013
12.12.2013 KSBA 2 Ntok 2/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Ntok2/2013
12.12.2013 KSBA 1 S 190/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S190/2012
12.12.2013 KSBA 1 S 103/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S103/2013
12.12.2013 KSBA 1 S 254/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S254/2013
12.12.2013 KSBA 1 S 264/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S264/2013
12.12.2013 KSBA 1 S 253/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S253/2012
12.12.2013 KSBA 75 Cb 265/1999 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/75Cb265/1999
12.12.2013 KSBA 3 Co 204/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co204/2012
12.12.2013 KSBA 3 Co 482/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co482/2012
12.12.2013 KSBA 3 Co 493/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co493/2011
12.12.2013 KSBA 1 S 251/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S251/2011
13.12.2013 KSBA 4 S 87/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4S87/2012
13.12.2013 KSBA 11 CoP 141/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP141/2013
13.12.2013 KSBA 11 CoP 321/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP321/2013
16.12.2013 KSBA 10 Sd 88/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd88/2013
16.12.2013 KSBA 10 Sd 96/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd96/2013
16.12.2013 KSBA 10 Sd 62/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd62/2013
16.12.2013 KSBA 10 Scud 12/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Scud12/2013
16.12.2013 KSBA 10 Sd 49/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd49/2013
16.12.2013 KSBA 10 Sd 92/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd92/2013
16.12.2013 KSBA 10 Sd 85/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd85/2013
16.12.2013 KSBA 10 Sd 13/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd13/2013
16.12.2013 KSBA 10 Sd 83/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd83/2013
16.12.2013 KSBA 10 Sd 104/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd104/2013
16.12.2013 KSBA 8 Co 81/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co81/2011
16.12.2013 KSBA 5 Co 623/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co623/2012
16.12.2013 KSBA 10 Sd 99/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd99/2013
16.12.2013 KSBA 10 Sd 91/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd91/2013
16.12.2013 KSBA 10 Sd 51/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd51/2013
16.12.2013 KSBA 10 Scud 8/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Scud8/2013
16.12.2013 KSBA 10 Sd 37/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd37/2013
16.12.2013 KSBA 6 Co 210/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co210/2013
16.12.2013 KSBA 11 CoP 564/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP564/2013
16.12.2013 KSBA 10 Sd 87/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd87/2013
16.12.2013 KSBA 10 Sd 135/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd135/2013
16.12.2013 KSBA 9 Sp 47/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp47/2013
16.12.2013 KSBA 1 Cob 372/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob372/2013
16.12.2013 KSBA 10 Scud 10/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Scud10/2013
17.12.2013 KSBA 14 Co 397/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co397/2012
17.12.2013 KSBA 8 Sd 42/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd42/2012
17.12.2013 KSBA 12 Sp 5/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/12Sp5/2013
17.12.2013 KSBA 3 To 137/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3To137/2013
17.12.2013 KSBA 5 C 4/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5C4/2013
17.12.2013 KSBA 10 Saz 7/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Saz7/2013
17.12.2013 KSBA 8 Sd 41/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd41/2012
17.12.2013 KSBA 1 S 249/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S249/2013
17.12.2013 KSBA 21 CoE 62/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/21CoE62/2013
17.12.2013 KSBA 8 Co 371/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co371/2013
17.12.2013 KSBA 11 CoP 560/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP560/2013
17.12.2013 KSBA 10 Saz 6/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Saz6/2013
17.12.2013 KSBA 8 Co 444/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co444/2012
17.12.2013 KSBA 8 Co 331/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co331/2013
17.12.2013 KSBA 11 CoP 572/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP572/2013
17.12.2013 KSBA 8 Co 240/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co240/2012
17.12.2013 KSBA 11 CoP 579/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP579/2013
17.12.2013 KSBA 14 Co 137/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co137/2011
17.12.2013 KSBA 8 Co 531/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co531/2013
17.12.2013 KSBA 8 Co 367/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co367/2013
17.12.2013 KSBA 8 Co 38/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co38/2011
17.12.2013 KSBA 8 Co 272/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co272/2012
17.12.2013 KSBA 8 Sd 40/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd40/2012
18.12.2013 KSBA 6 Co 551/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co551/2013
18.12.2013 KSBA 6 Co 395/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co395/2013
18.12.2013 KSBA 11 CoP 590/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP590/2013
18.12.2013 KSBA 18 CoE 530/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/18CoE530/2013
18.12.2013 KSBA 5 Sd 4/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd4/2013
18.12.2013 KSBA 5 Sd 44/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd44/2013
18.12.2013 KSBA 18 CoE 521/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/18CoE521/2013
18.12.2013 KSBA 14 Co 699/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co699/2013
18.12.2013 KSBA 2 S 208/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S208/2013
18.12.2013 KSBA 6 Co 700/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co700/2013
18.12.2013 KSBA 11 CoP 596/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP596/2013
18.12.2013 KSBA 18 CoE 235/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/18CoE235/2013
18.12.2013 KSBA 9 Saz 63/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz63/2013
18.12.2013 KSBA 10 Sd 76/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd76/2013
18.12.2013 KSBA 5 Scud 12/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Scud12/2013
18.12.2013 KSBA 5 Sd 45/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd45/2013
18.12.2013 KSBA 6 Co 411/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co411/2013
18.12.2013 KSBA 5 Sd 10/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd10/2013
18.12.2013 KSBA 2 Co 496/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co496/2011
18.12.2013 KSBA 2 Co 340/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co340/2012
18.12.2013 KSBA 5 Sd 60/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd60/2013
18.12.2013 KSBA 5 Sd 53/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd53/2013
18.12.2013 KSBA 3 K 75/1997 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3K75/1997
18.12.2013 KSBA 18 CoE 540/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/18CoE540/2013
18.12.2013 KSBA 10 Sd 211/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd211/2013
18.12.2013 KSBA 18 CoE 551/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/18CoE551/2013
18.12.2013 KSBA 18 CoE 529/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/18CoE529/2013
18.12.2013 KSBA 15 Co 318/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/15Co318/2010
18.12.2013 KSBA 8 Co 635/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co635/2013
18.12.2013 KSBA 22 CoE 306/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE306/2013
18.12.2013 KSBA 22 CoE 235/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE235/2013
18.12.2013 KSBA 2 Co 541/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co541/2013
18.12.2013 KSBA 5 Sd 29/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd29/2013
18.12.2013 KSBA 8 Co 682/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co682/2013
19.12.2013 KSBA 6 S 292/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S292/2013
19.12.2013 KSBA 21 CoE 181/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/21CoE181/2013
19.12.2013 KSBA 8 Co 625/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co625/2013
19.12.2013 KSBA 8 Co 452/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co452/2012
19.12.2013 KSBA 8 Co 578/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co578/2013
19.12.2013 KSBA 8 Co 455/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co455/2013
19.12.2013 KSBA 1 S 268/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S268/2013
19.12.2013 KSBA 1 Cob 376/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob376/2013
19.12.2013 KSBA 8 Co 464/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co464/2013
19.12.2013 KSBA 7 K 143/1999 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7K143/1999
19.12.2013 KSBA 1 Cob 447/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob447/2011
19.12.2013 KSBA 8 Co 616/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co616/2013
19.12.2013 KSBA 8 Co 569/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co569/2013
19.12.2013 KSBA 9 Co 444/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co444/2013
19.12.2013 KSBA 8 Co 212/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co212/2013
19.12.2013 KSBA 8 Co 659/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co659/2013
19.12.2013 KSBA 1 Cob 407/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob407/2012
19.12.2013 KSBA 1 Cob 142/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob142/2013
19.12.2013 KSBA 1 To 150/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1To150/2013
19.12.2013 KSBA 21 CoE 180/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/21CoE180/2013
19.12.2013 KSBA 8 Co 432/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co432/2013
20.12.2013 KSBA 14 Co 296/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co296/2013
20.12.2013 KSBA 9 CoPr 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9CoPr3/2012
20.12.2013 KSBA 9 Co 427/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co427/2013
20.12.2013 KSBA 9 Co 296/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co296/2013
20.12.2013 KSBA 11 Co 25/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11Co25/2013
20.12.2013 KSBA 6 S 282/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S282/2013
20.12.2013 KSBA 14 Co 204/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co204/2013
20.12.2013 KSBA 14 Co 297/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co297/2013
20.12.2013 KSBA 9 Co 334/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co334/2013
20.12.2013 KSBA 9 Co 227/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co227/2012
20.12.2013 KSBA 2 Co 315/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co315/2013
20.12.2013 KSBA 11 Co 22/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11Co22/2013
20.12.2013 KSBA 9 Co 328/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co328/2013
20.12.2013 KSBA 9 Co 483/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co483/2013
20.12.2013 KSBA 14 Co 275/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co275/2012
20.12.2013 KSBA 14 Co 678/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co678/2013
23.12.2013 KSBA 5 Co 710/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co710/2013
27.12.2013 KSBA 3 Cob 379/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob379/2013
27.12.2013 KSBA 3 Cob 378/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob378/2013
27.12.2013 KSBA 8 Sd 34/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd34/2012
27.12.2013 KSBA 9 Co 709/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co709/2013
27.12.2013 KSBA 3 Co 380/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co380/2013
27.12.2013 KSBA 3 Co 610/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co610/2013
29.12.2013 KSBA 5 Co 695/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co695/2013
30.12.2013 KSBA 18 CoE 522/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/18CoE522/2013
30.12.2013 KSBA 5 Co 657/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co657/2013
30.12.2013 KSBA 5 Co 653/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co653/2013
30.12.2013 KSBA 5 Co 673/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co673/2013
30.12.2013 KSBA 5 Co 671/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co671/2013
30.12.2013 KSBA 5 Co 627/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co627/2013
30.12.2013 KSBA 5 Co 513/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co513/2012
30.12.2013 KSBA 5 Co 289/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co289/2013
30.12.2013 KSBA 3 Cob 324/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob324/2012
30.12.2013 KSBA 3 Cob 91/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob91/2012
Najvyšší súd Slovenskej republiky 38056 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 0201
Ústavný súd Slovenskej republiky 25486 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
Špecializovaný trestný súd 633 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008
Krajský súd v Bratislave 19788 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Krajský súd v Banskej Bystrici 24468 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2002
Krajský súd v Košiciach 18572 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2006
Krajský súd v Nitre 15169 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Krajský súd v Prešove 19210 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Krajský súd v Trenčíne 20211 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Krajský súd v Trnave 13523 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2007 2006 2005 2004
Krajský súd v Žiline 13433 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2005 2003
Zoznam je prázdny