Späť na Vyhľadávanie

Judikatúra - NS, ÚS,... – Krajský súd v Bratislave – Rok 2016

DátumSpisová značka URL
03.01.2016 KSBA 4 Sp 142/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp142/2015
04.01.2016 KSBA 4 Sp 145/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp145/2015
04.01.2016 KSBA 2 S 167/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S167/2015
04.01.2016 KSBA 8 Sd 82/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd82/2014
04.01.2016 KSBA 2 S 168/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S168/2015
06.01.2016 KSBA 10 Sd 66/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd66/2015
06.01.2016 KSBA 9 Co 472/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co472/2015
06.01.2016 KSBA 2 S 248/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S248/2015
07.01.2016 KSBA 4 Co 611/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co611/2015
07.01.2016 KSBA 4 Sp 147/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp147/2015
10.01.2016 KSBA 5 Co 590/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co590/2015
10.01.2016 KSBA 1 K 248/1998 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1K248/1998
10.01.2016 KSBA 11 CoP 746/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP746/2015
11.01.2016 KSBA 9 Sp 141/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp141/2015
11.01.2016 KSBA 11 CoP 713/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP713/2015
11.01.2016 KSBA 14 Co 388/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co388/2015
11.01.2016 KSBA 21 CoE 1/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/21CoE1/2015
11.01.2016 KSBA 14 Co 416/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co416/2012
11.01.2016 KSBA 8 Co 326/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co326/2014
11.01.2016 KSBA 8 Sd 19/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd19/2015
11.01.2016 KSBA 1 S 301/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S301/2015
11.01.2016 KSBA 1 S 308/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S308/2015
11.01.2016 KSBA 2 Cob 321/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob321/2015
11.01.2016 KSBA 14 Co 610/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co610/2013
11.01.2016 KSBA 8 Scud 17/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud17/2015
11.01.2016 KSBA 11 CoP 741/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP741/2015
12.01.2016 KSBA 22 CoE 180/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE180/2015
12.01.2016 KSBA 9 Saz 20/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz20/2015
12.01.2016 KSBA 22 CoE 166/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE166/2015
12.01.2016 KSBA 3 CoKR 105/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoKR105/2015
12.01.2016 KSBA 22 CoE 167/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE167/2015
12.01.2016 KSBA 2 Cob 356/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob356/2015
12.01.2016 KSBA 3 CoKR 6/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoKR6/2011
12.01.2016 KSBA 3 CoKR 7/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoKR7/2011
12.01.2016 KSBA 11 CoP 723/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP723/2015
13.01.2016 KSBA 5 Sd 146/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd146/2015
13.01.2016 KSBA 9 Co 184/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co184/2015
13.01.2016 KSBA 5 Sd 51/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd51/2015
13.01.2016 KSBA 5 Sd 61/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd61/2015
13.01.2016 KSBA 5 Sd 102/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd102/2014
13.01.2016 KSBA 5 Sd 70/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd70/2015
13.01.2016 KSBA 1 S 266/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S266/2015
13.01.2016 KSBA 9 Co 18/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co18/2015
13.01.2016 KSBA 5 Sd 82/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd82/2013
13.01.2016 KSBA 4 Cob 1/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Cob1/2015
13.01.2016 KSBA 8 Sd 137/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd137/2015
13.01.2016 KSBA 5 Sd 40/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd40/2015
13.01.2016 KSBA 5 Sd 160/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd160/2014
13.01.2016 KSBA 4 Cob 332/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Cob332/2015
13.01.2016 KSBA 4 Cob 327/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Cob327/2015
13.01.2016 KSBA 5 Sd 50/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd50/2013
13.01.2016 KSBA 2 To 117/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2To117/2015
13.01.2016 KSBA 1 S 243/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S243/2014
13.01.2016 KSBA 5 Sd 145/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd145/2015
13.01.2016 KSBA 9 Co 404/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co404/2012
13.01.2016 KSBA 5 Sd 115/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd115/2013
13.01.2016 KSBA 8 Sd 131/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd131/2015
13.01.2016 KSBA 9 Co 606/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co606/2013
13.01.2016 KSBA 76 Cb 194/1999 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/76Cb194/1999
14.01.2016 KSBA 4 Sp 1/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp1/2016
14.01.2016 KSBA 5 Co 595/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co595/2015
14.01.2016 KSBA 10 Sd 101/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd101/2014
14.01.2016 KSBA 9 Sp 129/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp129/2015
14.01.2016 KSBA 6 S 153/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S153/2014
17.01.2016 KSBA 14 Co 7/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co7/2016
17.01.2016 KSBA 2 K 162/1997 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2K162/1997
17.01.2016 KSBA 10 Sd 120/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd120/2015
17.01.2016 KSBA 10 Sd 113/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd113/2015
17.01.2016 KSBA 14 Co 599/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co599/2015
17.01.2016 KSBA 6 Co 265/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co265/2014
17.01.2016 KSBA 5 Co 15/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co15/2016
18.01.2016 KSBA 11 CoP 438/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP438/2015
18.01.2016 KSBA 5 S 1573/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S1573/2012
18.01.2016 KSBA 5 S 83/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S83/2015
18.01.2016 KSBA 11 CoP 358/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP358/2015
18.01.2016 KSBA 3 S 97/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S97/2011
18.01.2016 KSBA 5 S 63/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S63/2015
18.01.2016 KSBA 5 S 2075/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S2075/2012
18.01.2016 KSBA 14 Co 359/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co359/2015
18.01.2016 KSBA 14 Co 378/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co378/2015
18.01.2016 KSBA 2 Cob 290/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob290/2014
18.01.2016 KSBA 3 Cob 211/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob211/2013
18.01.2016 KSBA 2 Cob 248/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob248/2014
18.01.2016 KSBA 11 CoP 291/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP291/2015
18.01.2016 KSBA 14 Co 226/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co226/2015
18.01.2016 KSBA 14 Co 871/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co871/2014
18.01.2016 KSBA 11 CoP 265/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP265/2015
18.01.2016 KSBA 5 S 1572/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S1572/2012
18.01.2016 KSBA 10 Sd 143/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd143/2015
19.01.2016 KSBA 2 S 111/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S111/2015
19.01.2016 KSBA 2 Co 385/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co385/2015
19.01.2016 KSBA 6 K 6/2000 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6K6/2000
19.01.2016 KSBA 5 Sd 319/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd319/2014
19.01.2016 KSBA 3 CoKR 109/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoKR109/2015
19.01.2016 KSBA 6 Co 11/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co11/2016
19.01.2016 KSBA 5 Sd 73/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd73/2015
19.01.2016 KSBA 6 Co 17/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co17/2016
19.01.2016 KSBA 5 Sd 138/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd138/2015
19.01.2016 KSBA 3 CoZm 75/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoZm75/2015
19.01.2016 KSBA 3 Cob 281/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob281/2014
19.01.2016 KSBA 2 S 180/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S180/2014
19.01.2016 KSBA 5 Sd 101/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd101/2015
19.01.2016 KSBA 9 Sp 1/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp1/2016
19.01.2016 KSBA 3 Cob 116/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob116/2015
19.01.2016 KSBA 5 Scud 19/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Scud19/2015
19.01.2016 KSBA 18 CoE 323/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/18CoE323/2015
19.01.2016 KSBA 2 CoZm 87/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2CoZm87/2015
19.01.2016 KSBA 3 CoZm 84/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoZm84/2015
19.01.2016 KSBA 2 S 297/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S297/2013
19.01.2016 KSBA 9 Cbi 165/2006 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Cbi165/2006
20.01.2016 KSBA 10 Co 59/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Co59/2015
20.01.2016 KSBA 9 Co 292/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co292/2014
20.01.2016 KSBA 10 Co 237/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Co237/2015
20.01.2016 KSBA 1 Cob 155/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob155/2013
20.01.2016 KSBA 1 Cob 136/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob136/2014
20.01.2016 KSBA 2 S 273/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S273/2015
20.01.2016 KSBA 1 Cob 222/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob222/2014
20.01.2016 KSBA 1 S 188/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S188/2014
20.01.2016 KSBA 1 S 242/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S242/2014
20.01.2016 KSBA 1 S 237/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S237/2014
20.01.2016 KSBA 8 Cob 201/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob201/2013
20.01.2016 KSBA 4 To 93/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4To93/2015
20.01.2016 KSBA 10 Co 91/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Co91/2015
20.01.2016 KSBA 11 CoP 749/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP749/2015
20.01.2016 KSBA 10 Sd 125/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd125/2015
20.01.2016 KSBA 9 Co 375/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co375/2014
20.01.2016 KSBA 10 Co 69/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Co69/2015
20.01.2016 KSBA 9 Co 590/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co590/2014
20.01.2016 KSBA 9 Co 32/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co32/2014
20.01.2016 KSBA 1 S 173/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S173/2014
20.01.2016 KSBA 6 Co 8/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co8/2016
20.01.2016 KSBA 10 CoSr 1/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10CoSr1/2015
20.01.2016 KSBA 4 To 100/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4To100/2015
20.01.2016 KSBA 11 CoP 742/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP742/2015
21.01.2016 KSBA 9 Sp 3/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp3/2016
21.01.2016 KSBA 9 Sp 2/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp2/2016
21.01.2016 KSBA 4 Sp 4/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp4/2016
21.01.2016 KSBA 8 Sd 147/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd147/2015
24.01.2016 KSBA 6 Co 469/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co469/2015
24.01.2016 KSBA 6 Co 564/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co564/2015
24.01.2016 KSBA 6 Co 293/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co293/2015
24.01.2016 KSBA 6 Co 552/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co552/2015
24.01.2016 KSBA 6 Co 880/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co880/2014
24.01.2016 KSBA 8 Sd 125/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd125/2014
24.01.2016 KSBA 5 S 84/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S84/2013
24.01.2016 KSBA 6 Co 407/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co407/2015
25.01.2016 KSBA 5 S 183/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S183/2015
25.01.2016 KSBA 5 Co 71/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co71/2013
25.01.2016 KSBA 8 Co 396/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co396/2014
25.01.2016 KSBA 8 Sd 28/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd28/2015
25.01.2016 KSBA 5 S 130/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S130/2015
25.01.2016 KSBA 11 CoP 289/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP289/2015
25.01.2016 KSBA 5 S 206/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S206/2014
25.01.2016 KSBA 21 CoE 327/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/21CoE327/2015
25.01.2016 KSBA 5 S 54/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S54/2015
25.01.2016 KSBA 10 Scud 6/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Scud6/2014
25.01.2016 KSBA 8 Sd 36/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd36/2015
25.01.2016 KSBA 21 CoE 326/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/21CoE326/2015
25.01.2016 KSBA 2 Cob 31/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob31/2015
25.01.2016 KSBA 11 CoP 570/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP570/2015
25.01.2016 KSBA 7 Co 28/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co28/2016
25.01.2016 KSBA 5 Co 20/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co20/2015
25.01.2016 KSBA 5 Co 601/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co601/2014
25.01.2016 KSBA 8 Sd 117/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd117/2014
25.01.2016 KSBA 7 Co 15/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co15/2016
25.01.2016 KSBA 2 Cob 137/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob137/2015
25.01.2016 KSBA 8 Co 99/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co99/2014
25.01.2016 KSBA 3 To 1/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3To1/2015
25.01.2016 KSBA 7 Co 16/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co16/2016
25.01.2016 KSBA 8 Sd 35/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd35/2015
25.01.2016 KSBA 8 Co 401/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co401/2012
25.01.2016 KSBA 8 Co 52/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co52/2015
25.01.2016 KSBA 5 S 2617/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S2617/2012
25.01.2016 KSBA 3 S 364/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S364/2010
25.01.2016 KSBA 11 CoP 290/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP290/2015
25.01.2016 KSBA 5 Co 16/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co16/2016
25.01.2016 KSBA 8 Co 43/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co43/2015
25.01.2016 KSBA 11 CoP 465/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP465/2015
25.01.2016 KSBA 5 Co 25/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co25/2016
25.01.2016 KSBA 2 Cob 1/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob1/2015
25.01.2016 KSBA 11 CoP 260/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP260/2015
25.01.2016 KSBA 5 CoPr 15/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5CoPr15/2015
25.01.2016 KSBA 8 Co 62/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co62/2015
25.01.2016 KSBA 2 Cob 66/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob66/2015
26.01.2016 KSBA 4 Co 28/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co28/2015
26.01.2016 KSBA 5 Sd 279/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd279/2014
26.01.2016 KSBA 5 Sd 129/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd129/2014
26.01.2016 KSBA 3 Cob 109/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob109/2015
26.01.2016 KSBA 10 Sd 20/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd20/2015
26.01.2016 KSBA 4 Co 133/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co133/2015
26.01.2016 KSBA 5 Sd 209/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd209/2014
26.01.2016 KSBA 4 Sp 135/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp135/2015
26.01.2016 KSBA 9 Sp 32/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp32/2015
26.01.2016 KSBA 2 Co 354/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co354/2014
26.01.2016 KSBA 4 K 88/1997 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4K88/1997
26.01.2016 KSBA 4 Co 48/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co48/2015
26.01.2016 KSBA 9 Sp 9/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp9/2015
26.01.2016 KSBA 9 Sp 8/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp8/2015
26.01.2016 KSBA 4 Co 135/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co135/2015
26.01.2016 KSBA 5 Sd 308/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd308/2012
26.01.2016 KSBA 3 Co 568/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co568/2013
26.01.2016 KSBA 4 Sp 146/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp146/2015
26.01.2016 KSBA 7 Co 39/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co39/2015
26.01.2016 KSBA 3 Cob 110/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob110/2015
26.01.2016 KSBA 4 Co 509/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co509/2013
26.01.2016 KSBA 7 Co 659/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co659/2015
26.01.2016 KSBA 3 Cob 86/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob86/2015
26.01.2016 KSBA 4 Co 477/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co477/2014
26.01.2016 KSBA 3 Cob 29/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob29/2015
26.01.2016 KSBA 7 Co 11/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co11/2016
26.01.2016 KSBA 3 Co 534/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co534/2014
26.01.2016 KSBA 8 Scud 7/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud7/2015
26.01.2016 KSBA 10 Sd 145/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd145/2015
26.01.2016 KSBA 2 Co 130/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co130/2014
26.01.2016 KSBA 4 Sp 140/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp140/2015
26.01.2016 KSBA 2 S 178/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S178/2013
26.01.2016 KSBA 4 Cob 6/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Cob6/2016
26.01.2016 KSBA 5 Sd 305/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd305/2014
26.01.2016 KSBA 10 Sd 130/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd130/2015
27.01.2016 KSBA 10 Co 22/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Co22/2016
27.01.2016 KSBA 2 CoZm 142/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2CoZm142/2015
27.01.2016 KSBA 1 S 9/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S9/2016
27.01.2016 KSBA 9 Co 221/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co221/2014
27.01.2016 KSBA 1 Cob 52/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob52/2014
27.01.2016 KSBA 1 Cob 196/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob196/2014
27.01.2016 KSBA 6 Co 548/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co548/2015
27.01.2016 KSBA 10 Co 20/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Co20/2016
27.01.2016 KSBA 1 S 255/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S255/2014
27.01.2016 KSBA 2 Cob 101/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob101/2015
27.01.2016 KSBA 2 Cob 329/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob329/2015
27.01.2016 KSBA 1 S 309/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S309/2010
27.01.2016 KSBA 6 Co 492/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co492/2015
27.01.2016 KSBA 9 Co 127/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co127/2015
27.01.2016 KSBA 6 Co 496/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co496/2015
27.01.2016 KSBA 8 Cob 328/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob328/2014
27.01.2016 KSBA 1 Cob 40/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob40/2014
27.01.2016 KSBA 9 Co 523/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co523/2014
27.01.2016 KSBA 6 Co 495/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co495/2015
27.01.2016 KSBA 1 Cob 146/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob146/2014
27.01.2016 KSBA 10 Co 44/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Co44/2015
27.01.2016 KSBA 2 CoKR 45/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2CoKR45/2015
27.01.2016 KSBA 11 CoP 40/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP40/2016
27.01.2016 KSBA 6 Co 590/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co590/2015
27.01.2016 KSBA 1 Cob 221/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob221/2014
27.01.2016 KSBA 9 Co 739/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co739/2014
27.01.2016 KSBA 1 S 102/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S102/2014
27.01.2016 KSBA 4 To 135/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4To135/2015
27.01.2016 KSBA 1 Cob 126/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob126/2014
27.01.2016 KSBA 1 Cob 208/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob208/2014
27.01.2016 KSBA 9 Co 107/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co107/2015
27.01.2016 KSBA 10 Co 289/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Co289/2015
27.01.2016 KSBA 6 Co 474/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co474/2015
27.01.2016 KSBA 6 Co 542/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co542/2015
27.01.2016 KSBA 6 Co 456/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co456/2015
27.01.2016 KSBA 9 Co 277/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co277/2015
27.01.2016 KSBA 2 CoKR 25/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2CoKR25/2015
28.01.2016 KSBA 3 Cob 191/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob191/2014
28.01.2016 KSBA 6 S 1282/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S1282/2012
28.01.2016 KSBA 14 Co 17/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co17/2016
28.01.2016 KSBA 3 Co 326/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co326/2015
28.01.2016 KSBA 1 Cob 359/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob359/2015
28.01.2016 KSBA 9 Co 451/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co451/2015
28.01.2016 KSBA 9 Co 347/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co347/2013
28.01.2016 KSBA 4 Co 602/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co602/2014
28.01.2016 KSBA 14 Co 349/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co349/2013
28.01.2016 KSBA 3 Cob 192/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob192/2014
28.01.2016 KSBA 2 Co 508/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co508/2014
28.01.2016 KSBA 6 S 69/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S69/2014
28.01.2016 KSBA 6 S 3/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S3/2014
28.01.2016 KSBA 3 Cob 8/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob8/2016
28.01.2016 KSBA 3 CoZm 136/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoZm136/2015
28.01.2016 KSBA 2 Co 150/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co150/2014
28.01.2016 KSBA 4 Co 90/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co90/2015
28.01.2016 KSBA 4 Co 601/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co601/2015
28.01.2016 KSBA 3 Co 718/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co718/2014
28.01.2016 KSBA 3 Co 333/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co333/2015
28.01.2016 KSBA 6 S 218/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S218/2015
28.01.2016 KSBA 14 Co 19/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co19/2016
28.01.2016 KSBA 9 Co 538/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co538/2013
28.01.2016 KSBA 14 Co 39/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co39/2016
28.01.2016 KSBA 3 Co 348/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co348/2015
28.01.2016 KSBA 14 Co 580/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co580/2015
28.01.2016 KSBA 6 S 26/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S26/2015
28.01.2016 KSBA 3 Co 31/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co31/2016
28.01.2016 KSBA 14 Co 13/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co13/2016
28.01.2016 KSBA 6 S 2299/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S2299/2012
28.01.2016 KSBA 3 Co 387/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co387/2014
28.01.2016 KSBA 3 Co 26/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co26/2016
28.01.2016 KSBA 3 Cob 323/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob323/2015
28.01.2016 KSBA 4 Co 14/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co14/2015
28.01.2016 KSBA 4 Co 607/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co607/2015
28.01.2016 KSBA 1 Cob 181/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob181/2014
31.01.2016 KSBA 11 CoP 50/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP50/2016
31.01.2016 KSBA 10 Scud 1/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Scud1/2016
31.01.2016 KSBA 4 Sp 9/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp9/2016
01.02.2016 KSBA 11 CoP 293/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP293/2015
01.02.2016 KSBA 14 Co 370/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co370/2014
01.02.2016 KSBA 2 S 8/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S8/2016
01.02.2016 KSBA 5 S 282/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S282/2014
01.02.2016 KSBA 14 Co 10/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co10/2016
01.02.2016 KSBA 11 CoP 343/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP343/2015
01.02.2016 KSBA 11 CoP 292/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP292/2015
01.02.2016 KSBA 21 CoE 300/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/21CoE300/2015
01.02.2016 KSBA 11 CoP 351/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP351/2015
01.02.2016 KSBA 5 S 64/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S64/2015
01.02.2016 KSBA 11 CoP 750/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP750/2015
02.02.2016 KSBA 5 S 12/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S12/2014
02.02.2016 KSBA 5 Sd 23/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd23/2014
02.02.2016 KSBA 9 Sp 8/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp8/2016
02.02.2016 KSBA 9 Sp 6/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp6/2016
02.02.2016 KSBA 5 C 1/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5C1/2016
02.02.2016 KSBA 5 Sd 35/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd35/2015
02.02.2016 KSBA 5 Sd 158/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd158/2014
02.02.2016 KSBA 2 S 2/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S2/2015
03.02.2016 KSBA 1 Cob 200/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob200/2014
03.02.2016 KSBA 5 Sd 206/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd206/2014
03.02.2016 KSBA 5 Sd 91/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd91/2015
03.02.2016 KSBA 1 S 213/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S213/2014
03.02.2016 KSBA 1 S 22/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S22/2013
03.02.2016 KSBA 5 Sd 50/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd50/2015
03.02.2016 KSBA 11 CoP 61/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP61/2016
03.02.2016 KSBA 8 Cob 199/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob199/2014
03.02.2016 KSBA 9 Co 736/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co736/2014
03.02.2016 KSBA 9 Co 348/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co348/2014
03.02.2016 KSBA 5 Sd 74/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd74/2015
03.02.2016 KSBA 5 Sd 307/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd307/2012
03.02.2016 KSBA 1 S 300/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S300/2013
03.02.2016 KSBA 1 S 192/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S192/2014
03.02.2016 KSBA 1 S 193/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S193/2014
04.02.2016 KSBA 6 S 194/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S194/2014
04.02.2016 KSBA 6 S 173/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S173/2014
04.02.2016 KSBA 4 Sp 7/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp7/2014
04.02.2016 KSBA 6 S 221/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S221/2015
04.02.2016 KSBA 6 S 201/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S201/2013
04.02.2016 KSBA 6 S 263/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S263/2015
04.02.2016 KSBA 6 S 81/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S81/2015
04.02.2016 KSBA 1 S 59/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S59/2015
07.02.2016 KSBA 6 Co 362/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co362/2015
07.02.2016 KSBA 9 Sp 9/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp9/2016
07.02.2016 KSBA 6 Co 589/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co589/2014
07.02.2016 KSBA 2 Cob 15/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob15/2016
07.02.2016 KSBA 3 Cob 7/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob7/2016
07.02.2016 KSBA 1 Cob 3/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob3/2016
07.02.2016 KSBA 8 Sd 7/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd7/2015
08.02.2016 KSBA 11 CoP 416/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP416/2015
08.02.2016 KSBA 8 Co 354/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co354/2014
08.02.2016 KSBA 8 Co 48/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co48/2016
08.02.2016 KSBA 8 Scud 8/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud8/2015
08.02.2016 KSBA 11 Co 64/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11Co64/2015
08.02.2016 KSBA 11 CoP 369/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP369/2015
08.02.2016 KSBA 11 CoP 478/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP478/2015
08.02.2016 KSBA 11 CoP 220/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP220/2015
08.02.2016 KSBA 8 Sd 134/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd134/2014
08.02.2016 KSBA 10 Sd 12/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd12/2016
08.02.2016 KSBA 8 Sd 5/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd5/2016
08.02.2016 KSBA 10 Sd 14/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd14/2016
08.02.2016 KSBA 14 Co 65/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co65/2012
08.02.2016 KSBA 4 Sp 12/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp12/2016
08.02.2016 KSBA 11 CoP 323/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP323/2015
08.02.2016 KSBA 10 Sd 104/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd104/2015
08.02.2016 KSBA 2 CoZm 98/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2CoZm98/2015
08.02.2016 KSBA 5 S 235/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S235/2013
08.02.2016 KSBA 8 Sd 128/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd128/2014
08.02.2016 KSBA 2 Cob 9/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob9/2015
08.02.2016 KSBA 4 Sp 3/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp3/2016
09.02.2016 KSBA 3 Co 634/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co634/2014
09.02.2016 KSBA 11 CoP 18/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP18/2016
09.02.2016 KSBA 3 Cob 254/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob254/2014
09.02.2016 KSBA 11 CoP 689/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP689/2015
09.02.2016 KSBA 11 CoP 12/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP12/2016
09.02.2016 KSBA 7 Co 512/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co512/2015
09.02.2016 KSBA 2 S 4/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S4/2015
09.02.2016 KSBA 3 Cob 318/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob318/2015
09.02.2016 KSBA 11 CoP 642/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP642/2015
09.02.2016 KSBA 7 Co 606/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co606/2015
09.02.2016 KSBA 8 Sd 16/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd16/2016
09.02.2016 KSBA 11 CoP 20/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP20/2016
09.02.2016 KSBA 7 Co 38/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co38/2016
09.02.2016 KSBA 8 Sd 14/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd14/2016
09.02.2016 KSBA 7 Co 310/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co310/2015
09.02.2016 KSBA 5 Sd 171/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd171/2012
10.02.2016 KSBA 2 To 131/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2To131/2015
10.02.2016 KSBA 2 To 108/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2To108/2015
10.02.2016 KSBA 4 Cob 315/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Cob315/2015
10.02.2016 KSBA 4 Cob 16/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Cob16/2016
11.02.2016 KSBA 11 CoP 44/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP44/2016
11.02.2016 KSBA 9 Co 34/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co34/2016
11.02.2016 KSBA 6 S 88/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S88/2015
11.02.2016 KSBA 6 S 237/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S237/2014
11.02.2016 KSBA 11 CoP 22/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP22/2016
11.02.2016 KSBA 6 S 289/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S289/2013
11.02.2016 KSBA 9 Co 44/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co44/2016
14.02.2016 KSBA 2 Cob 23/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob23/2016
14.02.2016 KSBA 9 Sp 11/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp11/2016
14.02.2016 KSBA 6 Co 163/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co163/2014
14.02.2016 KSBA 14 Co 265/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co265/2012
14.02.2016 KSBA 14 Co 845/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co845/2014
14.02.2016 KSBA 14 Co 824/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co824/2014
15.02.2016 KSBA 5 Co 255/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co255/2013
15.02.2016 KSBA 8 Co 869/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co869/2014
15.02.2016 KSBA 8 Co 638/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co638/2015
15.02.2016 KSBA 8 Scud 9/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud9/2015
15.02.2016 KSBA 8 Scud 22/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud22/2015
15.02.2016 KSBA 8 Co 31/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co31/2016
15.02.2016 KSBA 8 Sd 23/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd23/2015
15.02.2016 KSBA 8 Co 107/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co107/2015
15.02.2016 KSBA 5 Co 30/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co30/2013
15.02.2016 KSBA 8 Scud 24/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud24/2015
15.02.2016 KSBA 8 Sd 6/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd6/2015
15.02.2016 KSBA 5 S 219/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S219/2013
15.02.2016 KSBA 5 S 94/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S94/2015
15.02.2016 KSBA 5 Co 428/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co428/2013
16.02.2016 KSBA 1 CoKR 107/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1CoKR107/2015
16.02.2016 KSBA 7 Co 12/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co12/2015
16.02.2016 KSBA 7 Co 53/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co53/2016
16.02.2016 KSBA 3 CoKR 60/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoKR60/2015
16.02.2016 KSBA 18 CoE 337/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/18CoE337/2015
16.02.2016 KSBA 4 Co 848/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co848/2014
16.02.2016 KSBA 4 Sp 15/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp15/2013
16.02.2016 KSBA 2 Co 353/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co353/2015
16.02.2016 KSBA 5 Sd 147/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd147/2015
16.02.2016 KSBA 3 Co 69/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co69/2012
16.02.2016 KSBA 4 Co 280/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co280/2015
16.02.2016 KSBA 3 Cob 1/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob1/2015
16.02.2016 KSBA 4 Co 511/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co511/2014
16.02.2016 KSBA 3 K 144/1996 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3K144/1996
16.02.2016 KSBA 2 S 42/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S42/2015
16.02.2016 KSBA 5 Sd 339/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd339/2012
16.02.2016 KSBA 7 Co 89/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co89/2015
16.02.2016 KSBA 7 Co 330/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co330/2015
16.02.2016 KSBA 4 Co 537/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co537/2013
16.02.2016 KSBA 4 Co 755/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co755/2014
16.02.2016 KSBA 5 Sd 127/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd127/2015
16.02.2016 KSBA 5 Sd 254/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd254/2014
16.02.2016 KSBA 2 Co 189/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co189/2014
16.02.2016 KSBA 8 Sd 18/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd18/2016
16.02.2016 KSBA 2 S 269/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S269/2014
16.02.2016 KSBA 3 CoZm 83/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoZm83/2015
16.02.2016 KSBA 7 Co 549/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co549/2015
16.02.2016 KSBA 3 Cob 223/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob223/2014
16.02.2016 KSBA 2 S 25/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S25/2015
16.02.2016 KSBA 2 Co 305/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co305/2015
16.02.2016 KSBA 2 S 237/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S237/2014
16.02.2016 KSBA 2 S 228/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S228/2014
16.02.2016 KSBA 9 Saz 1/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz1/2016
16.02.2016 KSBA 2 S 152/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S152/2015
16.02.2016 KSBA 4 Co 148/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co148/2015
16.02.2016 KSBA 5 Sd 50/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd50/2014
16.02.2016 KSBA 3 Co 684/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co684/2013
16.02.2016 KSBA 3 CoZm 31/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoZm31/2015
16.02.2016 KSBA 22 CoE 286/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE286/2015
16.02.2016 KSBA 3 Cob 351/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob351/2015
17.02.2016 KSBA 10 Co 333/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Co333/2015
17.02.2016 KSBA 1 Cob 129/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob129/2014
17.02.2016 KSBA 1 S 162/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S162/2015
17.02.2016 KSBA 9 Co 609/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co609/2013
17.02.2016 KSBA 8 Cob 311/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob311/2014
17.02.2016 KSBA 1 CoZm 19/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1CoZm19/2014
17.02.2016 KSBA 8 Cob 76/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob76/2014
17.02.2016 KSBA 1 S 81/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S81/2014
17.02.2016 KSBA 4 CoZm 5/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4CoZm5/2014
17.02.2016 KSBA 9 Co 573/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co573/2013
17.02.2016 KSBA 1 S 248/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S248/2014
17.02.2016 KSBA 1 CoKR 87/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1CoKR87/2015
17.02.2016 KSBA 1 S 144/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S144/2015
17.02.2016 KSBA 2 Cob 145/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob145/2015
17.02.2016 KSBA 1 S 250/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S250/2015
17.02.2016 KSBA 1 Cob 156/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob156/2014
17.02.2016 KSBA 4 Cob 231/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Cob231/2015
17.02.2016 KSBA 1 CoZm 55/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1CoZm55/2014
17.02.2016 KSBA 3 Co 18/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co18/2016
17.02.2016 KSBA 9 Co 571/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co571/2013
17.02.2016 KSBA 1 S 130/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S130/2011
17.02.2016 KSBA 9 Co 213/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co213/2015
17.02.2016 KSBA 3 Co 22/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co22/2016
18.02.2016 KSBA 6 S 51/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S51/2014
18.02.2016 KSBA 6 S 104/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S104/2015
18.02.2016 KSBA 6 S 192/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S192/2015
21.02.2016 KSBA 6 Co 610/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co610/2015
21.02.2016 KSBA 4 Sp 14/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp14/2016
21.02.2016 KSBA 2 Cob 37/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob37/2016
21.02.2016 KSBA 9 Sp 13/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp13/2016
22.02.2016 KSBA 2 Cob 95/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob95/2015
22.02.2016 KSBA 1 K 276/1996 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1K276/1996
22.02.2016 KSBA 8 Sd 39/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd39/2015
22.02.2016 KSBA 2 Cob 94/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob94/2015
22.02.2016 KSBA 14 Co 579/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co579/2012
22.02.2016 KSBA 2 Cob 64/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob64/2015
22.02.2016 KSBA 4 K 41/2002 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4K41/2002
22.02.2016 KSBA 8 Sd 20/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd20/2016
22.02.2016 KSBA 8 Sd 45/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd45/2015
22.02.2016 KSBA 8 Sd 32/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd32/2015
22.02.2016 KSBA 2 Cob 163/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob163/2015
22.02.2016 KSBA 8 Sd 21/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd21/2016
22.02.2016 KSBA 8 Sd 130/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd130/2014
22.02.2016 KSBA 8 Sd 37/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd37/2015
22.02.2016 KSBA 14 Co 295/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co295/2013
23.02.2016 KSBA 4 Sp 10/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp10/2014
23.02.2016 KSBA 5 Sd 204/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd204/2014
23.02.2016 KSBA 8 Cob 333/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob333/2014
23.02.2016 KSBA 5 Sd 322/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd322/2014
23.02.2016 KSBA 3 S 221/2008 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S221/2008
23.02.2016 KSBA 4 Sp 16/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp16/2014
23.02.2016 KSBA 8 Cob 260/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob260/2014
23.02.2016 KSBA 2 Cob 344/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob344/2015
23.02.2016 KSBA 5 Sd 223/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd223/2014
23.02.2016 KSBA 2 CoZm 143/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2CoZm143/2015
23.02.2016 KSBA 8 Sd 56/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd56/2015
23.02.2016 KSBA 4 Sp 8/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp8/2014
24.02.2016 KSBA 5 Scud 2/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Scud2/2016
24.02.2016 KSBA 5 Sd 228/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd228/2012
24.02.2016 KSBA 3 Co 227/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co227/2014
24.02.2016 KSBA 3 Co 242/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co242/2013
24.02.2016 KSBA 6 Sd 289/2005 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Sd289/2005
24.02.2016 KSBA 3 Co 354/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co354/2013
24.02.2016 KSBA 5 Sd 123/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd123/2015
24.02.2016 KSBA 4 Sp 17/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp17/2016
24.02.2016 KSBA 5 Sd 31/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd31/2015
24.02.2016 KSBA 3 Co 55/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co55/2014
24.02.2016 KSBA 5 Scud 1/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Scud1/2015
24.02.2016 KSBA 5 Scud 17/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Scud17/2015
25.02.2016 KSBA 10 Sd 144/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd144/2015
25.02.2016 KSBA 9 Sp 21/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp21/2016
25.02.2016 KSBA 9 Sp 20/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp20/2016
25.02.2016 KSBA 10 Sd 15/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd15/2016
25.02.2016 KSBA 10 Sd 16/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd16/2016
28.02.2016 KSBA 2 Co 59/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co59/2014
28.02.2016 KSBA 2 Co 375/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co375/2015
28.02.2016 KSBA 4 Co 546/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co546/2015
28.02.2016 KSBA 10 Sd 24/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd24/2016
28.02.2016 KSBA 11 CoP 399/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP399/2015
28.02.2016 KSBA 6 Co 80/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co80/2016
28.02.2016 KSBA 10 Sd 114/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd114/2015
28.02.2016 KSBA 2 Co 184/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co184/2015
28.02.2016 KSBA 14 Co 301/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co301/2015
28.02.2016 KSBA 5 Co 9/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co9/2016
28.02.2016 KSBA 10 Co 43/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Co43/2016
28.02.2016 KSBA 3 Co 180/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co180/2014
28.02.2016 KSBA 7 CoPr 13/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7CoPr13/2015
28.02.2016 KSBA 14 Co 66/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co66/2016
28.02.2016 KSBA 10 Sd 25/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd25/2016
28.02.2016 KSBA 2 Co 245/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co245/2014
28.02.2016 KSBA 6 Co 587/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co587/2015
28.02.2016 KSBA 7 Co 70/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co70/2016
28.02.2016 KSBA 11 CoP 24/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP24/2016
28.02.2016 KSBA 14 Co 50/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co50/2016
28.02.2016 KSBA 14 Co 70/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co70/2016
28.02.2016 KSBA 8 Co 436/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co436/2015
28.02.2016 KSBA 9 Co 325/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co325/2015
28.02.2016 KSBA 14 Co 51/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co51/2016
28.02.2016 KSBA 4 Sp 20/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp20/2016
28.02.2016 KSBA 6 Co 584/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co584/2015
28.02.2016 KSBA 1 Cob 38/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob38/2016
28.02.2016 KSBA 6 Co 550/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co550/2015
28.02.2016 KSBA 2 Cob 32/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob32/2016
28.02.2016 KSBA 14 Co 46/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co46/2016
28.02.2016 KSBA 2 Co 55/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co55/2016
28.02.2016 KSBA 7 Co 58/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co58/2016
28.02.2016 KSBA 5 Co 264/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co264/2014
28.02.2016 KSBA 9 Co 385/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co385/2015
28.02.2016 KSBA 2 Co 272/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co272/2015
28.02.2016 KSBA 5 Co 51/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co51/2016
28.02.2016 KSBA 5 Co 63/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co63/2016
28.02.2016 KSBA 9 Co 332/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co332/2015
28.02.2016 KSBA 10 Co 452/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Co452/2015
28.02.2016 KSBA 6 Co 204/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co204/2014
29.02.2016 KSBA 8 Sd 8/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd8/2015
29.02.2016 KSBA 8 Sd 144/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd144/2014
29.02.2016 KSBA 11 CoP 565/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP565/2015
29.02.2016 KSBA 11 CoP 393/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP393/2015
29.02.2016 KSBA 5 S 190/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S190/2015
29.02.2016 KSBA 11 CoP 401/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP401/2015
29.02.2016 KSBA 11 CoP 9/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP9/2015
29.02.2016 KSBA 11 CoP 10/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP10/2015
29.02.2016 KSBA 11 CoP 341/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP341/2015
29.02.2016 KSBA 11 CoP 333/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP333/2015
29.02.2016 KSBA 14 Co 47/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co47/2016
29.02.2016 KSBA 11 CoP 365/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP365/2015
29.02.2016 KSBA 11 CoP 79/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP79/2016
29.02.2016 KSBA 11 CoP 363/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP363/2015
29.02.2016 KSBA 11 CoP 445/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP445/2015
29.02.2016 KSBA 8 Scud 10/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud10/2015
29.02.2016 KSBA 2 Cob 68/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob68/2015
01.03.2016 KSBA 18 CoE 14/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/18CoE14/2016
01.03.2016 KSBA 4 Sp 25/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp25/2014
01.03.2016 KSBA 2 S 120/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S120/2014
01.03.2016 KSBA 2 S 2590/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S2590/2012
01.03.2016 KSBA 5 Sd 75/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd75/2015
01.03.2016 KSBA 3 CoZm 90/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoZm90/2015
01.03.2016 KSBA 3 CoZm 74/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoZm74/2015
01.03.2016 KSBA 3 Co 65/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co65/2016
01.03.2016 KSBA 5 Sd 85/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd85/2014
02.03.2016 KSBA 1 S 8/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S8/2015
02.03.2016 KSBA 9 Co 584/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co584/2013
02.03.2016 KSBA 4 Sp 22/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp22/2016
02.03.2016 KSBA 1 CoZm 14/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1CoZm14/2015
02.03.2016 KSBA 9 Co 48/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co48/2014
02.03.2016 KSBA 4 To 4/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4To4/2016
02.03.2016 KSBA 4 To 11/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4To11/2016
02.03.2016 KSBA 9 Sp 23/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp23/2016
02.03.2016 KSBA 8 Co 49/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co49/2016
02.03.2016 KSBA 9 Co 586/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co586/2013
02.03.2016 KSBA 1 Cob 254/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob254/2014
02.03.2016 KSBA 1 Cob 201/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob201/2014
02.03.2016 KSBA 4 CoZm 28/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4CoZm28/2015
02.03.2016 KSBA 4 CoZm 41/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4CoZm41/2015
02.03.2016 KSBA 4 CoZm 72/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4CoZm72/2015
02.03.2016 KSBA 10 Co 355/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Co355/2015
02.03.2016 KSBA 1 Cob 241/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob241/2014
03.03.2016 KSBA 6 S 28/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S28/2015
03.03.2016 KSBA 6 S 75/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S75/2013
03.03.2016 KSBA 6 S 50/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S50/2013
03.03.2016 KSBA 6 S 229/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S229/2013
06.03.2016 KSBA 6 Co 213/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co213/2014
06.03.2016 KSBA 6 Co 42/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co42/2015
06.03.2016 KSBA 10 Sd 222/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd222/2013
06.03.2016 KSBA 6 Co 52/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co52/2016
06.03.2016 KSBA 6 Co 12/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co12/2016
07.03.2016 KSBA 8 Sd 22/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd22/2015
07.03.2016 KSBA 5 S 3/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S3/2015
07.03.2016 KSBA 8 Sd 24/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd24/2015
07.03.2016 KSBA 5 S 5/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S5/2015
07.03.2016 KSBA 3 K 66/2004 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3K66/2004
07.03.2016 KSBA 5 Co 113/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co113/2015
07.03.2016 KSBA 8 Co 69/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co69/2016
07.03.2016 KSBA 8 Sd 20/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd20/2015
07.03.2016 KSBA 5 S 32/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S32/2015
07.03.2016 KSBA 9 Sp 65/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp65/2014
07.03.2016 KSBA 8 Sd 25/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd25/2015
07.03.2016 KSBA 2 Cob 60/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob60/2016
07.03.2016 KSBA 14 Co 55/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co55/2016
07.03.2016 KSBA 2 S 108/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S108/2014
07.03.2016 KSBA 5 Co 70/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co70/2016
07.03.2016 KSBA 5 Co 309/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co309/2014
07.03.2016 KSBA 5 S 45/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S45/2015
07.03.2016 KSBA 5 S 147/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S147/2014
07.03.2016 KSBA 8 Co 580/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co580/2015
07.03.2016 KSBA 2 Cob 164/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob164/2015
07.03.2016 KSBA 8 Co 465/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co465/2014
07.03.2016 KSBA 8 Sd 46/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd46/2015
07.03.2016 KSBA 10 Scud 15/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Scud15/2015
07.03.2016 KSBA 2 S 157/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S157/2013
07.03.2016 KSBA 5 S 179/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S179/2013
08.03.2016 KSBA 5 Sd 23/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd23/2015
08.03.2016 KSBA 8 Sd 32/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd32/2016
08.03.2016 KSBA 5 Sd 4/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd4/2015
08.03.2016 KSBA 5 Sd 71/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd71/2015
08.03.2016 KSBA 4 Sp 23/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp23/2016
08.03.2016 KSBA 6 S 5/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S5/2016
08.03.2016 KSBA 5 Co 397/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co397/2013
08.03.2016 KSBA 3 Cob 222/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob222/2014
08.03.2016 KSBA 1 To 17/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1To17/2016
08.03.2016 KSBA 22 CoE 140/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE140/2015
08.03.2016 KSBA 5 Sd 10/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd10/2015
08.03.2016 KSBA 3 Cob 40/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob40/2016
09.03.2016 KSBA 10 Sd 138/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd138/2015
09.03.2016 KSBA 10 Sd 147/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd147/2015
09.03.2016 KSBA 1 Cob 299/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob299/2014
09.03.2016 KSBA 11 CoP 641/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP641/2015
09.03.2016 KSBA 10 Sd 139/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd139/2015
09.03.2016 KSBA 11 CoP 135/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP135/2016
09.03.2016 KSBA 1 Cob 250/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob250/2014
09.03.2016 KSBA 1 Cob 230/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob230/2014
10.03.2016 KSBA 14 Co 74/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co74/2016
10.03.2016 KSBA 1 S 159/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S159/2014
10.03.2016 KSBA 10 Sd 121/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd121/2015
10.03.2016 KSBA 14 Co 444/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co444/2015
10.03.2016 KSBA 1 S 30/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S30/2015
10.03.2016 KSBA 6 S 200/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S200/2013
10.03.2016 KSBA 1 S 31/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S31/2015
10.03.2016 KSBA 6 S 250/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S250/2014
10.03.2016 KSBA 6 S 87/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S87/2013
10.03.2016 KSBA 14 Co 642/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co642/2013
13.03.2016 KSBA 11 CoP 534/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP534/2015
13.03.2016 KSBA 10 CoPr 3/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10CoPr3/2016
13.03.2016 KSBA 11 CoP 95/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP95/2016
14.03.2016 KSBA 2 Cob 106/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob106/2015
14.03.2016 KSBA 8 Sd 95/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd95/2012
14.03.2016 KSBA 11 CoP 210/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP210/2015
14.03.2016 KSBA 5 S 118/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S118/2015
14.03.2016 KSBA 8 Sd 25/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd25/2016
14.03.2016 KSBA 8 Sd 35/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd35/2016
14.03.2016 KSBA 8 Sd 98/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd98/2014
14.03.2016 KSBA 11 CoP 362/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP362/2015
14.03.2016 KSBA 11 CoP 352/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP352/2015
14.03.2016 KSBA 5 S 160/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S160/2014
14.03.2016 KSBA 5 S 154/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S154/2015
14.03.2016 KSBA 8 Co 102/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co102/2016
14.03.2016 KSBA 11 CoP 230/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP230/2015
14.03.2016 KSBA 11 CoP 33/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP33/2016
15.03.2016 KSBA 5 Sd 91/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd91/2013
15.03.2016 KSBA 5 Sd 87/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd87/2014
15.03.2016 KSBA 10 Sd 34/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd34/2016
15.03.2016 KSBA 10 Sd 38/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd38/2016
15.03.2016 KSBA 2 Co 774/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co774/2014
15.03.2016 KSBA 11 CoP 65/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP65/2016
15.03.2016 KSBA 4 Sp 16/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp16/2016
15.03.2016 KSBA 4 Sp 28/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp28/2014
15.03.2016 KSBA 2 S 10/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S10/2015
15.03.2016 KSBA 5 Co 102/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co102/2015
15.03.2016 KSBA 4 Co 855/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co855/2014
15.03.2016 KSBA 2 S 3/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S3/2015
15.03.2016 KSBA 11 CoP 147/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP147/2016
15.03.2016 KSBA 6 Sd 208/2003 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Sd208/2003
15.03.2016 KSBA 11 CoP 149/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP149/2016
16.03.2016 KSBA 10 Co 72/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Co72/2015
16.03.2016 KSBA 4 CoZm 139/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4CoZm139/2015
16.03.2016 KSBA 1 S 135/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S135/2015
16.03.2016 KSBA 10 Co 69/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Co69/2016
16.03.2016 KSBA 4 To 17/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4To17/2016
16.03.2016 KSBA 1 S 279/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S279/2014
16.03.2016 KSBA 1 S 130/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S130/2015
16.03.2016 KSBA 8 Cob 65/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob65/2014
16.03.2016 KSBA 5 K 3/2005 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5K3/2005
16.03.2016 KSBA 4 To 129/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4To129/2015
16.03.2016 KSBA 9 Co 175/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co175/2014
16.03.2016 KSBA 9 CoPr 5/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9CoPr5/2015
17.03.2016 KSBA 11 CoP 106/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP106/2016
20.03.2016 KSBA 6 Co 294/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co294/2014
20.03.2016 KSBA 6 Co 58/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co58/2016
20.03.2016 KSBA 6 Co 454/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co454/2015
20.03.2016 KSBA 6 Co 579/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co579/2015
20.03.2016 KSBA 10 Sd 20/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd20/2016
21.03.2016 KSBA 14 Co 89/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co89/2016
21.03.2016 KSBA 11 CoP 171/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP171/2015
21.03.2016 KSBA 8 Co 442/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co442/2015
21.03.2016 KSBA 3 To 16/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3To16/2016
21.03.2016 KSBA 5 Co 46/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co46/2015
21.03.2016 KSBA 11 CoP 108/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP108/2016
21.03.2016 KSBA 2 Cob 60/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob60/2015
21.03.2016 KSBA 11 Co 75/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11Co75/2015
21.03.2016 KSBA 9 Sp 25/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp25/2016
21.03.2016 KSBA 5 S 136/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S136/2015
21.03.2016 KSBA 2 Cob 80/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob80/2015
21.03.2016 KSBA 5 S 65/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S65/2014
21.03.2016 KSBA 11 CoP 94/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP94/2016
21.03.2016 KSBA 5 Co 104/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co104/2015
21.03.2016 KSBA 2 Cob 66/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob66/2016
21.03.2016 KSBA 8 Co 74/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co74/2015
21.03.2016 KSBA 2 Cob 78/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob78/2015
21.03.2016 KSBA 8 Co 406/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co406/2015
21.03.2016 KSBA 10 Sd 50/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd50/2015
21.03.2016 KSBA 5 S 324/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S324/2015
21.03.2016 KSBA 10 Sd 45/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd45/2014
21.03.2016 KSBA 11 CoP 179/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP179/2015
22.03.2016 KSBA 3 Sp 45/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Sp45/2011
22.03.2016 KSBA 7 Co 106/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co106/2016
22.03.2016 KSBA 2 Cob 431/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob431/2012
22.03.2016 KSBA 2 S 236/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S236/2015
22.03.2016 KSBA 2 S 106/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S106/2015
22.03.2016 KSBA 3 Cob 310/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob310/2015
22.03.2016 KSBA 3 Cob 228/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob228/2015
22.03.2016 KSBA 5 Sd 306/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd306/2014
22.03.2016 KSBA 3 Cob 196/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob196/2015
22.03.2016 KSBA 3 Cob 149/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob149/2015
22.03.2016 KSBA 2 CoZm 144/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2CoZm144/2015
22.03.2016 KSBA 2 S 115/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S115/2015
22.03.2016 KSBA 5 Sd 39/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd39/2014
22.03.2016 KSBA 3 CoZm 104/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoZm104/2015
22.03.2016 KSBA 5 Sd 116/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd116/2015
22.03.2016 KSBA 5 Sd 5/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd5/2015
22.03.2016 KSBA 1 To 8/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1To8/2016
22.03.2016 KSBA 11 CoP 110/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP110/2016
22.03.2016 KSBA 5 Sd 115/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd115/2015
22.03.2016 KSBA 5 Sd 105/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd105/2015
22.03.2016 KSBA 5 S 104/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S104/2014
22.03.2016 KSBA 9 K 252/2001 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9K252/2001
22.03.2016 KSBA 5 Sd 304/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd304/2014
22.03.2016 KSBA 5 Sd 262/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd262/2014
22.03.2016 KSBA 5 Sd 29/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd29/2014
22.03.2016 KSBA 20 CoP 17/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP17/2016
23.03.2016 KSBA 9 Co 537/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co537/2013
23.03.2016 KSBA 9 Co 639/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co639/2013
23.03.2016 KSBA 4 Cob 26/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Cob26/2015
23.03.2016 KSBA 8 Co 64/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co64/2016
23.03.2016 KSBA 9 Co 613/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co613/2013
23.03.2016 KSBA 8 Sd 29/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd29/2016
23.03.2016 KSBA 7 Co 26/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co26/2016
23.03.2016 KSBA 8 Cob 156/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob156/2014
23.03.2016 KSBA 8 Co 716/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co716/2015
23.03.2016 KSBA 4 Cob 1/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Cob1/2016
23.03.2016 KSBA 11 CoP 155/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP155/2016
23.03.2016 KSBA 7 Co 334/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co334/2015
23.03.2016 KSBA 8 Co 249/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co249/2015
23.03.2016 KSBA 7 Co 68/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co68/2016
23.03.2016 KSBA 7 Co 514/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co514/2015
28.03.2016 KSBA 14 Co 77/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co77/2014
29.03.2016 KSBA 5 Co 120/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co120/2016
29.03.2016 KSBA 2 S 163/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S163/2015
29.03.2016 KSBA 11 CoP 131/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP131/2016
29.03.2016 KSBA 3 To 122/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3To122/2015
30.03.2016 KSBA 3 Co 72/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co72/2015
30.03.2016 KSBA 3 CoPr 16/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoPr16/2014
30.03.2016 KSBA 6 S 35/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S35/2016
30.03.2016 KSBA 9 Co 481/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co481/2015
30.03.2016 KSBA 3 Cob 282/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob282/2015
30.03.2016 KSBA 11 CoP 169/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP169/2016
30.03.2016 KSBA 5 Co 755/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co755/2014
30.03.2016 KSBA 9 Co 60/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co60/2016
30.03.2016 KSBA 3 Co 63/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co63/2016
30.03.2016 KSBA 1 Cob 46/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob46/2016
30.03.2016 KSBA 3 CoKR 80/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoKR80/2015
30.03.2016 KSBA 1 Cob 70/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob70/2016
30.03.2016 KSBA 3 Co 352/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co352/2014
30.03.2016 KSBA 6 Co 520/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co520/2015
30.03.2016 KSBA 3 CoKR 1/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoKR1/2016
30.03.2016 KSBA 6 Co 88/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co88/2016
30.03.2016 KSBA 4 Co 98/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co98/2016
30.03.2016 KSBA 4 Co 111/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co111/2014
30.03.2016 KSBA 3 CoPr 10/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoPr10/2015
30.03.2016 KSBA 6 Co 613/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co613/2014
30.03.2016 KSBA 5 Co 112/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co112/2015
30.03.2016 KSBA 6 CoPr 4/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6CoPr4/2016
30.03.2016 KSBA 8 Sd 44/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd44/2016
30.03.2016 KSBA 3 Co 138/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co138/2013
30.03.2016 KSBA 6 Co 541/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co541/2015
30.03.2016 KSBA 2 To 18/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2To18/2016
30.03.2016 KSBA 9 Co 455/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co455/2015
30.03.2016 KSBA 3 Co 620/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co620/2014
30.03.2016 KSBA 4 K 136/1997 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4K136/1997
30.03.2016 KSBA 10 Sd 43/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd43/2016
30.03.2016 KSBA 10 Co 133/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Co133/2015
30.03.2016 KSBA 3 Cob 330/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob330/2015
30.03.2016 KSBA 9 Co 77/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co77/2016
30.03.2016 KSBA 10 Sd 44/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd44/2016
30.03.2016 KSBA 6 Co 101/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co101/2016
30.03.2016 KSBA 6 Co 100/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co100/2016
30.03.2016 KSBA 5 Co 196/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co196/2015
31.03.2016 KSBA 11 CoP 129/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP129/2016
31.03.2016 KSBA 11 CoP 127/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP127/2016
03.04.2016 KSBA 8 Sd 45/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd45/2016
03.04.2016 KSBA 1 S 197/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S197/2015
03.04.2016 KSBA 9 Saz 5/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz5/2016
04.04.2016 KSBA 2 Cob 105/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob105/2015
04.04.2016 KSBA 2 Cob 155/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob155/2015
04.04.2016 KSBA 4 To 18/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4To18/2016
04.04.2016 KSBA 5 S 114/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S114/2015
04.04.2016 KSBA 2 Cob 185/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob185/2015
04.04.2016 KSBA 8 Scud 25/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud25/2015
04.04.2016 KSBA 8 Sd 10/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd10/2015
04.04.2016 KSBA 8 Sd 49/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd49/2015
04.04.2016 KSBA 21 CoE 232/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/21CoE232/2015
04.04.2016 KSBA 8 Co 278/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co278/2014
04.04.2016 KSBA 8 Sd 48/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd48/2015
05.04.2016 KSBA 2 S 4/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S4/2016
05.04.2016 KSBA 3 CoZm 103/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoZm103/2015
05.04.2016 KSBA 5 Sd 119/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd119/2015
05.04.2016 KSBA 18 CoE 39/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/18CoE39/2016
05.04.2016 KSBA 2 Cbi 7/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cbi7/2014
05.04.2016 KSBA 5 Sd 335/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd335/2014
05.04.2016 KSBA 4 Sp 144/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp144/2015
05.04.2016 KSBA 2 S 25/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S25/2014
05.04.2016 KSBA 9 Sp 29/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp29/2016
06.04.2016 KSBA 1 Cob 9/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob9/2015
06.04.2016 KSBA 1 S 117/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S117/2015
06.04.2016 KSBA 1 S 132/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S132/2015
06.04.2016 KSBA 1 Cob 258/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob258/2014
06.04.2016 KSBA 1 S 60/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S60/2016
06.04.2016 KSBA 1 S 206/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S206/2015
06.04.2016 KSBA 2 To 17/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2To17/2016
06.04.2016 KSBA 9 Co 326/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co326/2014
07.04.2016 KSBA 3 Cob 83/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob83/2016
10.04.2016 KSBA 6 Co 91/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co91/2016
10.04.2016 KSBA 6 S 151/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S151/2014
10.04.2016 KSBA 2 Cob 108/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob108/2016
10.04.2016 KSBA 6 Co 26/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co26/2016
11.04.2016 KSBA 11 CoP 371/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP371/2015
11.04.2016 KSBA 2 Cob 139/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob139/2015
11.04.2016 KSBA 8 Sd 52/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd52/2015
11.04.2016 KSBA 5 Sp 3/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sp3/2016
11.04.2016 KSBA 8 Sd 55/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd55/2015
11.04.2016 KSBA 14 Co 348/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co348/2013
11.04.2016 KSBA 2 Cob 140/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob140/2015
11.04.2016 KSBA 8 Sd 54/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd54/2015
11.04.2016 KSBA 5 Co 142/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co142/2013
11.04.2016 KSBA 5 Co 382/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co382/2013
11.04.2016 KSBA 2 Cob 109/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob109/2015
11.04.2016 KSBA 5 S 300/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S300/2015
11.04.2016 KSBA 11 CoP 431/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP431/2015
11.04.2016 KSBA 8 Sd 58/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd58/2015
11.04.2016 KSBA 8 Co 114/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co114/2016
11.04.2016 KSBA 2 Cob 118/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob118/2015
11.04.2016 KSBA 9 Sp 30/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp30/2016
11.04.2016 KSBA 5 S 240/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S240/2015
11.04.2016 KSBA 10 Sd 16/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd16/2015
11.04.2016 KSBA 11 CoP 402/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP402/2015
12.04.2016 KSBA 5 Sd 278/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd278/2014
12.04.2016 KSBA 8 Sd 49/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd49/2016
12.04.2016 KSBA 6 S 62/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S62/2016
12.04.2016 KSBA 2 S 153/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S153/2015
12.04.2016 KSBA 5 Sd 2/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd2/2014
12.04.2016 KSBA 2 Cob 93/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob93/2016
12.04.2016 KSBA 2 S 191/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S191/2014
12.04.2016 KSBA 5 Sd 38/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd38/2014
13.04.2016 KSBA 1 S 81/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S81/2016
13.04.2016 KSBA 11 CoP 156/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP156/2016
13.04.2016 KSBA 2 Cob 120/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob120/2016
13.04.2016 KSBA 8 Cob 22/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob22/2014
14.04.2016 KSBA 3 CoKR 18/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoKR18/2016
17.04.2016 KSBA 1 S 207/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S207/2015
17.04.2016 KSBA 10 Sd 47/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd47/2016
17.04.2016 KSBA 10 Sd 46/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd46/2016
17.04.2016 KSBA 1 S 76/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S76/2016
17.04.2016 KSBA 11 CoP 157/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP157/2016
17.04.2016 KSBA 3 K 174/2001 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3K174/2001
18.04.2016 KSBA 8 Sd 64/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd64/2015
18.04.2016 KSBA 8 Sd 62/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd62/2015
18.04.2016 KSBA 14 Co 138/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co138/2016
18.04.2016 KSBA 14 Co 129/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co129/2016
18.04.2016 KSBA 14 Co 115/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co115/2016
18.04.2016 KSBA 6 S 193/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S193/2014
18.04.2016 KSBA 8 Sd 65/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd65/2015
18.04.2016 KSBA 6 S 191/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S191/2014
18.04.2016 KSBA 1 CoKR 1/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1CoKR1/2016
18.04.2016 KSBA 4 Sp 32/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp32/2016
18.04.2016 KSBA 11 CoP 413/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP413/2015
19.04.2016 KSBA 10 Sd 51/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd51/2016
19.04.2016 KSBA 5 Sd 224/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd224/2014
19.04.2016 KSBA 5 Sd 137/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd137/2015
19.04.2016 KSBA 7 Co 236/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co236/2015
19.04.2016 KSBA 10 Sd 39/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd39/2016
19.04.2016 KSBA 2 Co 58/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co58/2016
20.04.2016 KSBA 4 Sp 36/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp36/2016
20.04.2016 KSBA 9 Co 101/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co101/2016
20.04.2016 KSBA 2 To 21/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2To21/2016
20.04.2016 KSBA 5 Sp 6/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sp6/2016
21.04.2016 KSBA 9 Sp 36/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp36/2016
21.04.2016 KSBA 9 Sp 37/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp37/2016
21.04.2016 KSBA 11 CoP 117/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP117/2016
21.04.2016 KSBA 5 Sp 8/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sp8/2016
21.04.2016 KSBA 5 Co 160/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co160/2016
24.04.2016 KSBA 6 Co 110/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co110/2016
24.04.2016 KSBA 2 CoKR 46/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2CoKR46/2015
24.04.2016 KSBA 11 CoP 45/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP45/2016
24.04.2016 KSBA 4 Sp 21/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp21/2016
25.04.2016 KSBA 2 Cob 340/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob340/2015
25.04.2016 KSBA 9 Sp 35/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp35/2016
25.04.2016 KSBA 11 CoP 521/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP521/2015
25.04.2016 KSBA 8 Sd 97/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd97/2015
25.04.2016 KSBA 11 CoP 392/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP392/2015
25.04.2016 KSBA 8 Sd 68/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd68/2015
25.04.2016 KSBA 11 CoP 604/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP604/2015
26.04.2016 KSBA 5 Sd 3/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd3/2016
26.04.2016 KSBA 8 Sd 48/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd48/2016
26.04.2016 KSBA 6 Co 142/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co142/2016
27.04.2016 KSBA 3 Co 361/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co361/2012
27.04.2016 KSBA 4 Cob 17/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Cob17/2015
27.04.2016 KSBA 10 Co 113/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Co113/2016
27.04.2016 KSBA 10 Sd 57/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd57/2016
27.04.2016 KSBA 10 Sd 52/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd52/2016
28.04.2016 KSBA 2 Co 137/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co137/2016
28.04.2016 KSBA 6 S 91/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S91/2014
28.04.2016 KSBA 6 S 82/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S82/2014
28.04.2016 KSBA 11 CoP 667/2015 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP667/2015
28.04.2016 KSBA 11 CoP 205/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP205/2016
01.05.2016 KSBA 8 Sd 108/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd108/2014
01.05.2016 KSBA 11 CoP 77/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP77/2016
01.05.2016 KSBA 6 Co 16/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co16/2016
01.05.2016 KSBA 8 Cbsi 1/2006 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cbsi1/2006
02.05.2016 KSBA 8 Sd 26/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd26/2016
02.05.2016 KSBA 11 CoP 215/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP215/2016
02.05.2016 KSBA 8 Sd 101/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd101/2010
02.05.2016 KSBA 8 Sd 18/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd18/2013
03.05.2016 KSBA 1 To 28/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1To28/2016
03.05.2016 KSBA 2 To 31/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2To31/2016
05.05.2016 KSBA 8 Sd 53/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd53/2016
10.05.2016 KSBA 1 To 33/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1To33/2016
11.05.2016 KSBA 2 To 7/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2To7/2016
11.05.2016 KSBA 8 Cob 14/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob14/2014
17.05.2016 KSBA 1 To 40/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1To40/2016
17.05.2016 KSBA 2 Cob 149/2016 https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob149/2016
Najvyšší súd Slovenskej republiky 38056 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 0201
Ústavný súd Slovenskej republiky 25486 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
Špecializovaný trestný súd 633 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008
Krajský súd v Bratislave 19788 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Krajský súd v Banskej Bystrici 24468 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2002
Krajský súd v Košiciach 18572 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2006
Krajský súd v Nitre 15169 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Krajský súd v Prešove 19210 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Krajský súd v Trenčíne 20211 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Krajský súd v Trnave 13523 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2007 2006 2005 2004
Krajský súd v Žiline 13433 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2005 2003
Zoznam je prázdny