Späť na Vyhľadávanie

Judikatúra - NS, ÚS,...Krajský súd v BratislaveRok 2016

DátumSpisová značkaURL
03.01.2016KSBA 4 Sp 142/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp142/2015
04.01.2016KSBA 4 Sp 145/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp145/2015
04.01.2016KSBA 2 S 167/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S167/2015
04.01.2016KSBA 8 Sd 82/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd82/2014
04.01.2016KSBA 2 S 168/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S168/2015
06.01.2016KSBA 10 Sd 66/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd66/2015
06.01.2016KSBA 9 Co 472/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co472/2015
06.01.2016KSBA 2 S 248/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S248/2015
07.01.2016KSBA 4 Co 611/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co611/2015
07.01.2016KSBA 4 Sp 147/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp147/2015
10.01.2016KSBA 5 Co 590/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co590/2015
10.01.2016KSBA 1 K 248/1998https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1K248/1998
10.01.2016KSBA 11 CoP 746/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP746/2015
11.01.2016KSBA 9 Sp 141/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp141/2015
11.01.2016KSBA 11 CoP 713/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP713/2015
11.01.2016KSBA 14 Co 388/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co388/2015
11.01.2016KSBA 21 CoE 1/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/21CoE1/2015
11.01.2016KSBA 14 Co 416/2012https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co416/2012
11.01.2016KSBA 8 Co 326/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co326/2014
11.01.2016KSBA 8 Sd 19/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd19/2015
11.01.2016KSBA 1 S 301/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S301/2015
11.01.2016KSBA 1 S 308/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S308/2015
11.01.2016KSBA 2 Cob 321/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob321/2015
11.01.2016KSBA 14 Co 610/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co610/2013
11.01.2016KSBA 8 Scud 17/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud17/2015
11.01.2016KSBA 11 CoP 741/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP741/2015
12.01.2016KSBA 22 CoE 180/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE180/2015
12.01.2016KSBA 9 Saz 20/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz20/2015
12.01.2016KSBA 22 CoE 166/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE166/2015
12.01.2016KSBA 3 CoKR 105/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoKR105/2015
12.01.2016KSBA 22 CoE 167/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE167/2015
12.01.2016KSBA 2 Cob 356/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob356/2015
12.01.2016KSBA 3 CoKR 6/2011https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoKR6/2011
12.01.2016KSBA 3 CoKR 7/2011https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoKR7/2011
12.01.2016KSBA 11 CoP 723/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP723/2015
13.01.2016KSBA 5 Sd 146/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd146/2015
13.01.2016KSBA 9 Co 184/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co184/2015
13.01.2016KSBA 5 Sd 51/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd51/2015
13.01.2016KSBA 5 Sd 61/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd61/2015
13.01.2016KSBA 5 Sd 102/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd102/2014
13.01.2016KSBA 5 Sd 70/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd70/2015
13.01.2016KSBA 1 S 266/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S266/2015
13.01.2016KSBA 9 Co 18/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co18/2015
13.01.2016KSBA 5 Sd 82/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd82/2013
13.01.2016KSBA 4 Cob 1/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Cob1/2015
13.01.2016KSBA 8 Sd 137/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd137/2015
13.01.2016KSBA 5 Sd 40/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd40/2015
13.01.2016KSBA 5 Sd 160/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd160/2014
13.01.2016KSBA 4 Cob 332/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Cob332/2015
13.01.2016KSBA 4 Cob 327/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Cob327/2015
13.01.2016KSBA 5 Sd 50/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd50/2013
13.01.2016KSBA 2 To 117/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2To117/2015
13.01.2016KSBA 1 S 243/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S243/2014
13.01.2016KSBA 5 Sd 145/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd145/2015
13.01.2016KSBA 9 Co 404/2012https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co404/2012
13.01.2016KSBA 5 Sd 115/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd115/2013
13.01.2016KSBA 8 Sd 131/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd131/2015
13.01.2016KSBA 9 Co 606/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co606/2013
13.01.2016KSBA 76 Cb 194/1999https://ispis.sk/judikatura/KSBA/76Cb194/1999
14.01.2016KSBA 4 Sp 1/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp1/2016
14.01.2016KSBA 5 Co 595/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co595/2015
14.01.2016KSBA 10 Sd 101/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd101/2014
14.01.2016KSBA 9 Sp 129/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp129/2015
14.01.2016KSBA 6 S 153/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S153/2014
17.01.2016KSBA 14 Co 7/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co7/2016
17.01.2016KSBA 2 K 162/1997https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2K162/1997
17.01.2016KSBA 10 Sd 120/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd120/2015
17.01.2016KSBA 10 Sd 113/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd113/2015
17.01.2016KSBA 14 Co 599/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co599/2015
17.01.2016KSBA 6 Co 265/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co265/2014
17.01.2016KSBA 5 Co 15/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co15/2016
18.01.2016KSBA 11 CoP 438/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP438/2015
18.01.2016KSBA 5 S 1573/2012https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S1573/2012
18.01.2016KSBA 5 S 83/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S83/2015
18.01.2016KSBA 11 CoP 358/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP358/2015
18.01.2016KSBA 3 S 97/2011https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S97/2011
18.01.2016KSBA 5 S 63/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S63/2015
18.01.2016KSBA 5 S 2075/2012https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S2075/2012
18.01.2016KSBA 14 Co 359/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co359/2015
18.01.2016KSBA 14 Co 378/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co378/2015
18.01.2016KSBA 2 Cob 290/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob290/2014
18.01.2016KSBA 3 Cob 211/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob211/2013
18.01.2016KSBA 2 Cob 248/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob248/2014
18.01.2016KSBA 11 CoP 291/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP291/2015
18.01.2016KSBA 14 Co 226/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co226/2015
18.01.2016KSBA 14 Co 871/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co871/2014
18.01.2016KSBA 11 CoP 265/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP265/2015
18.01.2016KSBA 5 S 1572/2012https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S1572/2012
18.01.2016KSBA 10 Sd 143/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd143/2015
19.01.2016KSBA 2 S 111/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S111/2015
19.01.2016KSBA 2 Co 385/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co385/2015
19.01.2016KSBA 6 K 6/2000https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6K6/2000
19.01.2016KSBA 5 Sd 319/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd319/2014
19.01.2016KSBA 3 CoKR 109/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoKR109/2015
19.01.2016KSBA 6 Co 11/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co11/2016
19.01.2016KSBA 5 Sd 73/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd73/2015
19.01.2016KSBA 6 Co 17/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co17/2016
19.01.2016KSBA 5 Sd 138/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd138/2015
19.01.2016KSBA 3 CoZm 75/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoZm75/2015
19.01.2016KSBA 3 Cob 281/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob281/2014
19.01.2016KSBA 2 S 180/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S180/2014
19.01.2016KSBA 5 Sd 101/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd101/2015
19.01.2016KSBA 9 Sp 1/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp1/2016
19.01.2016KSBA 3 Cob 116/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob116/2015
19.01.2016KSBA 5 Scud 19/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Scud19/2015
19.01.2016KSBA 18 CoE 323/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/18CoE323/2015
19.01.2016KSBA 2 CoZm 87/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2CoZm87/2015
19.01.2016KSBA 3 CoZm 84/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoZm84/2015
19.01.2016KSBA 2 S 297/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S297/2013
19.01.2016KSBA 9 Cbi 165/2006https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Cbi165/2006
20.01.2016KSBA 10 Co 59/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Co59/2015
20.01.2016KSBA 9 Co 292/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co292/2014
20.01.2016KSBA 10 Co 237/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Co237/2015
20.01.2016KSBA 1 Cob 155/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob155/2013
20.01.2016KSBA 1 Cob 136/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob136/2014
20.01.2016KSBA 2 S 273/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S273/2015
20.01.2016KSBA 1 Cob 222/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob222/2014
20.01.2016KSBA 1 S 188/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S188/2014
20.01.2016KSBA 1 S 242/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S242/2014
20.01.2016KSBA 1 S 237/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S237/2014
20.01.2016KSBA 8 Cob 201/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob201/2013
20.01.2016KSBA 4 To 93/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4To93/2015
20.01.2016KSBA 10 Co 91/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Co91/2015
20.01.2016KSBA 11 CoP 749/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP749/2015
20.01.2016KSBA 10 Sd 125/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd125/2015
20.01.2016KSBA 9 Co 375/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co375/2014
20.01.2016KSBA 10 Co 69/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Co69/2015
20.01.2016KSBA 9 Co 590/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co590/2014
20.01.2016KSBA 9 Co 32/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co32/2014
20.01.2016KSBA 1 S 173/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S173/2014
20.01.2016KSBA 6 Co 8/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co8/2016
20.01.2016KSBA 10 CoSr 1/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10CoSr1/2015
20.01.2016KSBA 4 To 100/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4To100/2015
20.01.2016KSBA 11 CoP 742/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP742/2015
21.01.2016KSBA 9 Sp 3/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp3/2016
21.01.2016KSBA 9 Sp 2/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp2/2016
21.01.2016KSBA 4 Sp 4/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp4/2016
21.01.2016KSBA 8 Sd 147/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd147/2015
24.01.2016KSBA 6 Co 469/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co469/2015
24.01.2016KSBA 6 Co 564/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co564/2015
24.01.2016KSBA 6 Co 293/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co293/2015
24.01.2016KSBA 6 Co 552/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co552/2015
24.01.2016KSBA 6 Co 880/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co880/2014
24.01.2016KSBA 8 Sd 125/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd125/2014
24.01.2016KSBA 5 S 84/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S84/2013
24.01.2016KSBA 6 Co 407/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co407/2015
25.01.2016KSBA 5 S 183/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S183/2015
25.01.2016KSBA 5 Co 71/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co71/2013
25.01.2016KSBA 8 Co 396/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co396/2014
25.01.2016KSBA 8 Sd 28/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd28/2015
25.01.2016KSBA 5 S 130/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S130/2015
25.01.2016KSBA 11 CoP 289/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP289/2015
25.01.2016KSBA 5 S 206/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S206/2014
25.01.2016KSBA 21 CoE 327/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/21CoE327/2015
25.01.2016KSBA 5 S 54/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S54/2015
25.01.2016KSBA 10 Scud 6/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Scud6/2014
25.01.2016KSBA 8 Sd 36/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd36/2015
25.01.2016KSBA 21 CoE 326/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/21CoE326/2015
25.01.2016KSBA 2 Cob 31/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob31/2015
25.01.2016KSBA 11 CoP 570/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP570/2015
25.01.2016KSBA 7 Co 28/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co28/2016
25.01.2016KSBA 5 Co 20/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co20/2015
25.01.2016KSBA 5 Co 601/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co601/2014
25.01.2016KSBA 8 Sd 117/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd117/2014
25.01.2016KSBA 7 Co 15/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co15/2016
25.01.2016KSBA 2 Cob 137/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob137/2015
25.01.2016KSBA 8 Co 99/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co99/2014
25.01.2016KSBA 3 To 1/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3To1/2015
25.01.2016KSBA 7 Co 16/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co16/2016
25.01.2016KSBA 8 Sd 35/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd35/2015
25.01.2016KSBA 8 Co 401/2012https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co401/2012
25.01.2016KSBA 8 Co 52/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co52/2015
25.01.2016KSBA 5 S 2617/2012https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S2617/2012
25.01.2016KSBA 3 S 364/2010https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S364/2010
25.01.2016KSBA 11 CoP 290/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP290/2015
25.01.2016KSBA 5 Co 16/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co16/2016
25.01.2016KSBA 8 Co 43/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co43/2015
25.01.2016KSBA 11 CoP 465/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP465/2015
25.01.2016KSBA 5 Co 25/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co25/2016
25.01.2016KSBA 2 Cob 1/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob1/2015
25.01.2016KSBA 11 CoP 260/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP260/2015
25.01.2016KSBA 5 CoPr 15/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5CoPr15/2015
25.01.2016KSBA 8 Co 62/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co62/2015
25.01.2016KSBA 2 Cob 66/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob66/2015
26.01.2016KSBA 4 Co 28/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co28/2015
26.01.2016KSBA 5 Sd 279/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd279/2014
26.01.2016KSBA 5 Sd 129/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd129/2014
26.01.2016KSBA 3 Cob 109/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob109/2015
26.01.2016KSBA 10 Sd 20/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd20/2015
26.01.2016KSBA 4 Co 133/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co133/2015
26.01.2016KSBA 5 Sd 209/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd209/2014
26.01.2016KSBA 4 Sp 135/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp135/2015
26.01.2016KSBA 9 Sp 32/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp32/2015
26.01.2016KSBA 2 Co 354/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co354/2014
26.01.2016KSBA 4 K 88/1997https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4K88/1997
26.01.2016KSBA 4 Co 48/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co48/2015
26.01.2016KSBA 9 Sp 9/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp9/2015
26.01.2016KSBA 9 Sp 8/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp8/2015
26.01.2016KSBA 4 Co 135/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co135/2015
26.01.2016KSBA 5 Sd 308/2012https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd308/2012
26.01.2016KSBA 3 Co 568/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co568/2013
26.01.2016KSBA 4 Sp 146/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp146/2015
26.01.2016KSBA 7 Co 39/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co39/2015
26.01.2016KSBA 3 Cob 110/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob110/2015
26.01.2016KSBA 4 Co 509/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co509/2013
26.01.2016KSBA 7 Co 659/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co659/2015
26.01.2016KSBA 3 Cob 86/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob86/2015
26.01.2016KSBA 4 Co 477/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co477/2014
26.01.2016KSBA 3 Cob 29/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob29/2015
26.01.2016KSBA 7 Co 11/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co11/2016
26.01.2016KSBA 3 Co 534/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co534/2014
26.01.2016KSBA 8 Scud 7/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud7/2015
26.01.2016KSBA 10 Sd 145/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd145/2015
26.01.2016KSBA 2 Co 130/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co130/2014
26.01.2016KSBA 4 Sp 140/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp140/2015
26.01.2016KSBA 2 S 178/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S178/2013
26.01.2016KSBA 4 Cob 6/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Cob6/2016
26.01.2016KSBA 5 Sd 305/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd305/2014
26.01.2016KSBA 10 Sd 130/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd130/2015
27.01.2016KSBA 10 Co 22/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Co22/2016
27.01.2016KSBA 2 CoZm 142/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2CoZm142/2015
27.01.2016KSBA 1 S 9/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S9/2016
27.01.2016KSBA 9 Co 221/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co221/2014
27.01.2016KSBA 1 Cob 52/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob52/2014
27.01.2016KSBA 1 Cob 196/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob196/2014
27.01.2016KSBA 6 Co 548/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co548/2015
27.01.2016KSBA 10 Co 20/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Co20/2016
27.01.2016KSBA 1 S 255/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S255/2014
27.01.2016KSBA 2 Cob 101/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob101/2015
27.01.2016KSBA 2 Cob 329/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob329/2015
27.01.2016KSBA 1 S 309/2010https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S309/2010
27.01.2016KSBA 6 Co 492/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co492/2015
27.01.2016KSBA 9 Co 127/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co127/2015
27.01.2016KSBA 6 Co 496/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co496/2015
27.01.2016KSBA 8 Cob 328/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob328/2014
27.01.2016KSBA 1 Cob 40/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob40/2014
27.01.2016KSBA 9 Co 523/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co523/2014
27.01.2016KSBA 6 Co 495/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co495/2015
27.01.2016KSBA 1 Cob 146/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob146/2014
27.01.2016KSBA 10 Co 44/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Co44/2015
27.01.2016KSBA 2 CoKR 45/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2CoKR45/2015
27.01.2016KSBA 11 CoP 40/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP40/2016
27.01.2016KSBA 6 Co 590/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co590/2015
27.01.2016KSBA 1 Cob 221/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob221/2014
27.01.2016KSBA 9 Co 739/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co739/2014
27.01.2016KSBA 1 S 102/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S102/2014
27.01.2016KSBA 4 To 135/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4To135/2015
27.01.2016KSBA 1 Cob 126/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob126/2014
27.01.2016KSBA 1 Cob 208/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob208/2014
27.01.2016KSBA 9 Co 107/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co107/2015
27.01.2016KSBA 10 Co 289/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Co289/2015
27.01.2016KSBA 6 Co 474/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co474/2015
27.01.2016KSBA 6 Co 542/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co542/2015
27.01.2016KSBA 6 Co 456/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co456/2015
27.01.2016KSBA 9 Co 277/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co277/2015
27.01.2016KSBA 2 CoKR 25/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2CoKR25/2015
28.01.2016KSBA 3 Cob 191/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob191/2014
28.01.2016KSBA 6 S 1282/2012https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S1282/2012
28.01.2016KSBA 14 Co 17/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co17/2016
28.01.2016KSBA 3 Co 326/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co326/2015
28.01.2016KSBA 1 Cob 359/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob359/2015
28.01.2016KSBA 9 Co 451/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co451/2015
28.01.2016KSBA 9 Co 347/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co347/2013
28.01.2016KSBA 4 Co 602/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co602/2014
28.01.2016KSBA 14 Co 349/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co349/2013
28.01.2016KSBA 3 Cob 192/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob192/2014
28.01.2016KSBA 2 Co 508/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co508/2014
28.01.2016KSBA 6 S 69/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S69/2014
28.01.2016KSBA 6 S 3/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S3/2014
28.01.2016KSBA 3 Cob 8/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob8/2016
28.01.2016KSBA 3 CoZm 136/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoZm136/2015
28.01.2016KSBA 2 Co 150/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co150/2014
28.01.2016KSBA 4 Co 90/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co90/2015
28.01.2016KSBA 4 Co 601/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co601/2015
28.01.2016KSBA 3 Co 718/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co718/2014
28.01.2016KSBA 3 Co 333/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co333/2015
28.01.2016KSBA 6 S 218/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S218/2015
28.01.2016KSBA 14 Co 19/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co19/2016
28.01.2016KSBA 9 Co 538/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co538/2013
28.01.2016KSBA 14 Co 39/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co39/2016
28.01.2016KSBA 3 Co 348/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co348/2015
28.01.2016KSBA 14 Co 580/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co580/2015
28.01.2016KSBA 6 S 26/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S26/2015
28.01.2016KSBA 3 Co 31/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co31/2016
28.01.2016KSBA 14 Co 13/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co13/2016
28.01.2016KSBA 6 S 2299/2012https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S2299/2012
28.01.2016KSBA 3 Co 387/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co387/2014
28.01.2016KSBA 3 Co 26/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co26/2016
28.01.2016KSBA 3 Cob 323/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob323/2015
28.01.2016KSBA 4 Co 14/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co14/2015
28.01.2016KSBA 4 Co 607/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co607/2015
28.01.2016KSBA 1 Cob 181/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob181/2014
31.01.2016KSBA 11 CoP 50/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP50/2016
31.01.2016KSBA 10 Scud 1/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Scud1/2016
31.01.2016KSBA 4 Sp 9/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp9/2016
01.02.2016KSBA 11 CoP 293/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP293/2015
01.02.2016KSBA 14 Co 370/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co370/2014
01.02.2016KSBA 2 S 8/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S8/2016
01.02.2016KSBA 5 S 282/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S282/2014
01.02.2016KSBA 14 Co 10/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co10/2016
01.02.2016KSBA 11 CoP 343/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP343/2015
01.02.2016KSBA 11 CoP 292/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP292/2015
01.02.2016KSBA 21 CoE 300/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/21CoE300/2015
01.02.2016KSBA 11 CoP 351/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP351/2015
01.02.2016KSBA 5 S 64/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S64/2015
01.02.2016KSBA 11 CoP 750/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP750/2015
02.02.2016KSBA 5 S 12/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S12/2014
02.02.2016KSBA 5 Sd 23/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd23/2014
02.02.2016KSBA 9 Sp 8/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp8/2016
02.02.2016KSBA 9 Sp 6/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp6/2016
02.02.2016KSBA 5 C 1/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5C1/2016
02.02.2016KSBA 5 Sd 35/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd35/2015
02.02.2016KSBA 5 Sd 158/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd158/2014
02.02.2016KSBA 2 S 2/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S2/2015
03.02.2016KSBA 1 Cob 200/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob200/2014
03.02.2016KSBA 5 Sd 206/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd206/2014
03.02.2016KSBA 5 Sd 91/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd91/2015
03.02.2016KSBA 1 S 213/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S213/2014
03.02.2016KSBA 1 S 22/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S22/2013
03.02.2016KSBA 5 Sd 50/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd50/2015
03.02.2016KSBA 11 CoP 61/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP61/2016
03.02.2016KSBA 8 Cob 199/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob199/2014
03.02.2016KSBA 9 Co 736/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co736/2014
03.02.2016KSBA 9 Co 348/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co348/2014
03.02.2016KSBA 5 Sd 74/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd74/2015
03.02.2016KSBA 5 Sd 307/2012https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd307/2012
03.02.2016KSBA 1 S 300/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S300/2013
03.02.2016KSBA 1 S 192/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S192/2014
03.02.2016KSBA 1 S 193/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S193/2014
04.02.2016KSBA 6 S 194/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S194/2014
04.02.2016KSBA 6 S 173/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S173/2014
04.02.2016KSBA 4 Sp 7/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp7/2014
04.02.2016KSBA 6 S 221/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S221/2015
04.02.2016KSBA 6 S 201/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S201/2013
04.02.2016KSBA 6 S 263/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S263/2015
04.02.2016KSBA 6 S 81/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S81/2015
04.02.2016KSBA 1 S 59/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S59/2015
07.02.2016KSBA 6 Co 362/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co362/2015
07.02.2016KSBA 9 Sp 9/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp9/2016
07.02.2016KSBA 6 Co 589/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co589/2014
07.02.2016KSBA 2 Cob 15/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob15/2016
07.02.2016KSBA 3 Cob 7/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob7/2016
07.02.2016KSBA 1 Cob 3/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob3/2016
07.02.2016KSBA 8 Sd 7/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd7/2015
08.02.2016KSBA 11 CoP 416/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP416/2015
08.02.2016KSBA 8 Co 354/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co354/2014
08.02.2016KSBA 8 Co 48/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co48/2016
08.02.2016KSBA 8 Scud 8/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud8/2015
08.02.2016KSBA 11 Co 64/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11Co64/2015
08.02.2016KSBA 11 CoP 369/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP369/2015
08.02.2016KSBA 11 CoP 478/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP478/2015
08.02.2016KSBA 11 CoP 220/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP220/2015
08.02.2016KSBA 8 Sd 134/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd134/2014
08.02.2016KSBA 10 Sd 12/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd12/2016
08.02.2016KSBA 8 Sd 5/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd5/2016
08.02.2016KSBA 10 Sd 14/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd14/2016
08.02.2016KSBA 14 Co 65/2012https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co65/2012
08.02.2016KSBA 4 Sp 12/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp12/2016
08.02.2016KSBA 11 CoP 323/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP323/2015
08.02.2016KSBA 10 Sd 104/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd104/2015
08.02.2016KSBA 2 CoZm 98/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2CoZm98/2015
08.02.2016KSBA 5 S 235/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S235/2013
08.02.2016KSBA 8 Sd 128/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd128/2014
08.02.2016KSBA 2 Cob 9/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob9/2015
08.02.2016KSBA 4 Sp 3/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp3/2016
09.02.2016KSBA 3 Co 634/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co634/2014
09.02.2016KSBA 11 CoP 18/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP18/2016
09.02.2016KSBA 3 Cob 254/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob254/2014
09.02.2016KSBA 11 CoP 689/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP689/2015
09.02.2016KSBA 11 CoP 12/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP12/2016
09.02.2016KSBA 7 Co 512/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co512/2015
09.02.2016KSBA 2 S 4/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S4/2015
09.02.2016KSBA 3 Cob 318/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob318/2015
09.02.2016KSBA 11 CoP 642/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP642/2015
09.02.2016KSBA 7 Co 606/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co606/2015
09.02.2016KSBA 8 Sd 16/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd16/2016
09.02.2016KSBA 11 CoP 20/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP20/2016
09.02.2016KSBA 7 Co 38/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co38/2016
09.02.2016KSBA 8 Sd 14/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd14/2016
09.02.2016KSBA 7 Co 310/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co310/2015
09.02.2016KSBA 5 Sd 171/2012https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd171/2012
10.02.2016KSBA 2 To 131/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2To131/2015
10.02.2016KSBA 2 To 108/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2To108/2015
10.02.2016KSBA 4 Cob 315/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Cob315/2015
10.02.2016KSBA 4 Cob 16/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Cob16/2016
11.02.2016KSBA 11 CoP 44/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP44/2016
11.02.2016KSBA 9 Co 34/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co34/2016
11.02.2016KSBA 6 S 88/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S88/2015
11.02.2016KSBA 6 S 237/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S237/2014
11.02.2016KSBA 11 CoP 22/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP22/2016
11.02.2016KSBA 6 S 289/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S289/2013
11.02.2016KSBA 9 Co 44/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co44/2016
14.02.2016KSBA 2 Cob 23/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob23/2016
14.02.2016KSBA 9 Sp 11/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp11/2016
14.02.2016KSBA 6 Co 163/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co163/2014
14.02.2016KSBA 14 Co 265/2012https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co265/2012
14.02.2016KSBA 14 Co 845/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co845/2014
14.02.2016KSBA 14 Co 824/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co824/2014
15.02.2016KSBA 5 Co 255/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co255/2013
15.02.2016KSBA 8 Co 869/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co869/2014
15.02.2016KSBA 8 Co 638/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co638/2015
15.02.2016KSBA 8 Scud 9/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud9/2015
15.02.2016KSBA 8 Scud 22/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud22/2015
15.02.2016KSBA 8 Co 31/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co31/2016
15.02.2016KSBA 8 Sd 23/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd23/2015
15.02.2016KSBA 8 Co 107/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co107/2015
15.02.2016KSBA 5 Co 30/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co30/2013
15.02.2016KSBA 8 Scud 24/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud24/2015
15.02.2016KSBA 8 Sd 6/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd6/2015
15.02.2016KSBA 5 S 219/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S219/2013
15.02.2016KSBA 5 S 94/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S94/2015
15.02.2016KSBA 5 Co 428/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co428/2013
16.02.2016KSBA 1 CoKR 107/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1CoKR107/2015
16.02.2016KSBA 7 Co 12/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co12/2015
16.02.2016KSBA 7 Co 53/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co53/2016
16.02.2016KSBA 3 CoKR 60/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoKR60/2015
16.02.2016KSBA 18 CoE 337/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/18CoE337/2015
16.02.2016KSBA 4 Co 848/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co848/2014
16.02.2016KSBA 4 Sp 15/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp15/2013
16.02.2016KSBA 2 Co 353/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co353/2015
16.02.2016KSBA 5 Sd 147/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd147/2015
16.02.2016KSBA 3 Co 69/2012https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co69/2012
16.02.2016KSBA 4 Co 280/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co280/2015
16.02.2016KSBA 3 Cob 1/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob1/2015
16.02.2016KSBA 4 Co 511/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co511/2014
16.02.2016KSBA 3 K 144/1996https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3K144/1996
16.02.2016KSBA 2 S 42/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S42/2015
16.02.2016KSBA 5 Sd 339/2012https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd339/2012
16.02.2016KSBA 7 Co 89/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co89/2015
16.02.2016KSBA 7 Co 330/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co330/2015
16.02.2016KSBA 4 Co 537/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co537/2013
16.02.2016KSBA 4 Co 755/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co755/2014
16.02.2016KSBA 5 Sd 127/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd127/2015
16.02.2016KSBA 5 Sd 254/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd254/2014
16.02.2016KSBA 2 Co 189/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co189/2014
16.02.2016KSBA 8 Sd 18/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd18/2016
16.02.2016KSBA 2 S 269/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S269/2014
16.02.2016KSBA 3 CoZm 83/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoZm83/2015
16.02.2016KSBA 7 Co 549/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co549/2015
16.02.2016KSBA 3 Cob 223/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob223/2014
16.02.2016KSBA 2 S 25/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S25/2015
16.02.2016KSBA 2 Co 305/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co305/2015
16.02.2016KSBA 2 S 237/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S237/2014
16.02.2016KSBA 2 S 228/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S228/2014
16.02.2016KSBA 9 Saz 1/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz1/2016
16.02.2016KSBA 2 S 152/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S152/2015
16.02.2016KSBA 4 Co 148/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co148/2015
16.02.2016KSBA 5 Sd 50/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd50/2014
16.02.2016KSBA 3 Co 684/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co684/2013
16.02.2016KSBA 3 CoZm 31/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoZm31/2015
16.02.2016KSBA 22 CoE 286/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE286/2015
16.02.2016KSBA 3 Cob 351/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob351/2015
17.02.2016KSBA 10 Co 333/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Co333/2015
17.02.2016KSBA 1 Cob 129/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob129/2014
17.02.2016KSBA 1 S 162/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S162/2015
17.02.2016KSBA 9 Co 609/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co609/2013
17.02.2016KSBA 8 Cob 311/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob311/2014
17.02.2016KSBA 1 CoZm 19/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1CoZm19/2014
17.02.2016KSBA 8 Cob 76/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob76/2014
17.02.2016KSBA 1 S 81/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S81/2014
17.02.2016KSBA 4 CoZm 5/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4CoZm5/2014
17.02.2016KSBA 9 Co 573/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co573/2013
17.02.2016KSBA 1 S 248/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S248/2014
17.02.2016KSBA 1 CoKR 87/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1CoKR87/2015
17.02.2016KSBA 1 S 144/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S144/2015
17.02.2016KSBA 2 Cob 145/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob145/2015
17.02.2016KSBA 1 S 250/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S250/2015
17.02.2016KSBA 1 Cob 156/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob156/2014
17.02.2016KSBA 4 Cob 231/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Cob231/2015
17.02.2016KSBA 1 CoZm 55/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1CoZm55/2014
17.02.2016KSBA 3 Co 18/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co18/2016
17.02.2016KSBA 9 Co 571/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co571/2013
17.02.2016KSBA 1 S 130/2011https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S130/2011
17.02.2016KSBA 9 Co 213/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co213/2015
17.02.2016KSBA 3 Co 22/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co22/2016
18.02.2016KSBA 6 S 51/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S51/2014
18.02.2016KSBA 6 S 104/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S104/2015
18.02.2016KSBA 6 S 192/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S192/2015
21.02.2016KSBA 6 Co 610/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co610/2015
21.02.2016KSBA 4 Sp 14/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp14/2016
21.02.2016KSBA 2 Cob 37/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob37/2016
21.02.2016KSBA 9 Sp 13/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp13/2016
22.02.2016KSBA 2 Cob 95/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob95/2015
22.02.2016KSBA 1 K 276/1996https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1K276/1996
22.02.2016KSBA 8 Sd 39/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd39/2015
22.02.2016KSBA 2 Cob 94/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob94/2015
22.02.2016KSBA 14 Co 579/2012https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co579/2012
22.02.2016KSBA 2 Cob 64/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob64/2015
22.02.2016KSBA 4 K 41/2002https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4K41/2002
22.02.2016KSBA 8 Sd 20/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd20/2016
22.02.2016KSBA 8 Sd 45/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd45/2015
22.02.2016KSBA 8 Sd 32/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd32/2015
22.02.2016KSBA 2 Cob 163/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob163/2015
22.02.2016KSBA 8 Sd 21/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd21/2016
22.02.2016KSBA 8 Sd 130/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd130/2014
22.02.2016KSBA 8 Sd 37/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd37/2015
22.02.2016KSBA 14 Co 295/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co295/2013
23.02.2016KSBA 4 Sp 10/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp10/2014
23.02.2016KSBA 5 Sd 204/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd204/2014
23.02.2016KSBA 8 Cob 333/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob333/2014
23.02.2016KSBA 5 Sd 322/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd322/2014
23.02.2016KSBA 3 S 221/2008https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3S221/2008
23.02.2016KSBA 4 Sp 16/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp16/2014
23.02.2016KSBA 8 Cob 260/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob260/2014
23.02.2016KSBA 2 Cob 344/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob344/2015
23.02.2016KSBA 5 Sd 223/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd223/2014
23.02.2016KSBA 2 CoZm 143/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2CoZm143/2015
23.02.2016KSBA 8 Sd 56/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd56/2015
23.02.2016KSBA 4 Sp 8/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp8/2014
24.02.2016KSBA 5 Scud 2/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Scud2/2016
24.02.2016KSBA 5 Sd 228/2012https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd228/2012
24.02.2016KSBA 3 Co 227/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co227/2014
24.02.2016KSBA 3 Co 242/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co242/2013
24.02.2016KSBA 6 Sd 289/2005https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Sd289/2005
24.02.2016KSBA 3 Co 354/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co354/2013
24.02.2016KSBA 5 Sd 123/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd123/2015
24.02.2016KSBA 4 Sp 17/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp17/2016
24.02.2016KSBA 5 Sd 31/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd31/2015
24.02.2016KSBA 3 Co 55/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co55/2014
24.02.2016KSBA 5 Scud 1/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Scud1/2015
24.02.2016KSBA 5 Scud 17/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Scud17/2015
25.02.2016KSBA 10 Sd 144/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd144/2015
25.02.2016KSBA 9 Sp 21/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp21/2016
25.02.2016KSBA 9 Sp 20/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp20/2016
25.02.2016KSBA 10 Sd 15/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd15/2016
25.02.2016KSBA 10 Sd 16/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd16/2016
28.02.2016KSBA 2 Co 59/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co59/2014
28.02.2016KSBA 2 Co 375/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co375/2015
28.02.2016KSBA 4 Co 546/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co546/2015
28.02.2016KSBA 10 Sd 24/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd24/2016
28.02.2016KSBA 11 CoP 399/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP399/2015
28.02.2016KSBA 6 Co 80/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co80/2016
28.02.2016KSBA 10 Sd 114/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd114/2015
28.02.2016KSBA 2 Co 184/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co184/2015
28.02.2016KSBA 14 Co 301/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co301/2015
28.02.2016KSBA 5 Co 9/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co9/2016
28.02.2016KSBA 10 Co 43/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Co43/2016
28.02.2016KSBA 3 Co 180/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co180/2014
28.02.2016KSBA 7 CoPr 13/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7CoPr13/2015
28.02.2016KSBA 14 Co 66/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co66/2016
28.02.2016KSBA 10 Sd 25/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd25/2016
28.02.2016KSBA 2 Co 245/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co245/2014
28.02.2016KSBA 6 Co 587/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co587/2015
28.02.2016KSBA 7 Co 70/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co70/2016
28.02.2016KSBA 11 CoP 24/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP24/2016
28.02.2016KSBA 14 Co 50/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co50/2016
28.02.2016KSBA 14 Co 70/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co70/2016
28.02.2016KSBA 8 Co 436/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co436/2015
28.02.2016KSBA 9 Co 325/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co325/2015
28.02.2016KSBA 14 Co 51/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co51/2016
28.02.2016KSBA 4 Sp 20/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp20/2016
28.02.2016KSBA 6 Co 584/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co584/2015
28.02.2016KSBA 1 Cob 38/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob38/2016
28.02.2016KSBA 6 Co 550/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co550/2015
28.02.2016KSBA 2 Cob 32/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob32/2016
28.02.2016KSBA 14 Co 46/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co46/2016
28.02.2016KSBA 2 Co 55/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co55/2016
28.02.2016KSBA 7 Co 58/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co58/2016
28.02.2016KSBA 5 Co 264/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co264/2014
28.02.2016KSBA 9 Co 385/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co385/2015
28.02.2016KSBA 2 Co 272/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co272/2015
28.02.2016KSBA 5 Co 51/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co51/2016
28.02.2016KSBA 5 Co 63/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co63/2016
28.02.2016KSBA 9 Co 332/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co332/2015
28.02.2016KSBA 10 Co 452/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Co452/2015
28.02.2016KSBA 6 Co 204/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co204/2014
29.02.2016KSBA 8 Sd 8/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd8/2015
29.02.2016KSBA 8 Sd 144/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd144/2014
29.02.2016KSBA 11 CoP 565/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP565/2015
29.02.2016KSBA 11 CoP 393/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP393/2015
29.02.2016KSBA 5 S 190/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S190/2015
29.02.2016KSBA 11 CoP 401/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP401/2015
29.02.2016KSBA 11 CoP 9/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP9/2015
29.02.2016KSBA 11 CoP 10/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP10/2015
29.02.2016KSBA 11 CoP 341/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP341/2015
29.02.2016KSBA 11 CoP 333/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP333/2015
29.02.2016KSBA 14 Co 47/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co47/2016
29.02.2016KSBA 11 CoP 365/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP365/2015
29.02.2016KSBA 11 CoP 79/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP79/2016
29.02.2016KSBA 11 CoP 363/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP363/2015
29.02.2016KSBA 11 CoP 445/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP445/2015
29.02.2016KSBA 8 Scud 10/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud10/2015
29.02.2016KSBA 2 Cob 68/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob68/2015
01.03.2016KSBA 18 CoE 14/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/18CoE14/2016
01.03.2016KSBA 4 Sp 25/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp25/2014
01.03.2016KSBA 2 S 120/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S120/2014
01.03.2016KSBA 2 S 2590/2012https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S2590/2012
01.03.2016KSBA 5 Sd 75/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd75/2015
01.03.2016KSBA 3 CoZm 90/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoZm90/2015
01.03.2016KSBA 3 CoZm 74/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoZm74/2015
01.03.2016KSBA 3 Co 65/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co65/2016
01.03.2016KSBA 5 Sd 85/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd85/2014
02.03.2016KSBA 1 S 8/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S8/2015
02.03.2016KSBA 9 Co 584/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co584/2013
02.03.2016KSBA 4 Sp 22/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp22/2016
02.03.2016KSBA 1 CoZm 14/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1CoZm14/2015
02.03.2016KSBA 9 Co 48/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co48/2014
02.03.2016KSBA 4 To 4/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4To4/2016
02.03.2016KSBA 4 To 11/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4To11/2016
02.03.2016KSBA 9 Sp 23/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp23/2016
02.03.2016KSBA 8 Co 49/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co49/2016
02.03.2016KSBA 9 Co 586/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co586/2013
02.03.2016KSBA 1 Cob 254/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob254/2014
02.03.2016KSBA 1 Cob 201/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob201/2014
02.03.2016KSBA 4 CoZm 28/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4CoZm28/2015
02.03.2016KSBA 4 CoZm 41/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4CoZm41/2015
02.03.2016KSBA 4 CoZm 72/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4CoZm72/2015
02.03.2016KSBA 10 Co 355/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Co355/2015
02.03.2016KSBA 1 Cob 241/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob241/2014
03.03.2016KSBA 6 S 28/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S28/2015
03.03.2016KSBA 6 S 75/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S75/2013
03.03.2016KSBA 6 S 50/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S50/2013
03.03.2016KSBA 6 S 229/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S229/2013
06.03.2016KSBA 6 Co 213/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co213/2014
06.03.2016KSBA 6 Co 42/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co42/2015
06.03.2016KSBA 10 Sd 222/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd222/2013
06.03.2016KSBA 6 Co 52/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co52/2016
06.03.2016KSBA 6 Co 12/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co12/2016
07.03.2016KSBA 8 Sd 22/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd22/2015
07.03.2016KSBA 5 S 3/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S3/2015
07.03.2016KSBA 8 Sd 24/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd24/2015
07.03.2016KSBA 5 S 5/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S5/2015
07.03.2016KSBA 3 K 66/2004https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3K66/2004
07.03.2016KSBA 5 Co 113/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co113/2015
07.03.2016KSBA 8 Co 69/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co69/2016
07.03.2016KSBA 8 Sd 20/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd20/2015
07.03.2016KSBA 5 S 32/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S32/2015
07.03.2016KSBA 9 Sp 65/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp65/2014
07.03.2016KSBA 8 Sd 25/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd25/2015
07.03.2016KSBA 2 Cob 60/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob60/2016
07.03.2016KSBA 14 Co 55/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co55/2016
07.03.2016KSBA 2 S 108/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S108/2014
07.03.2016KSBA 5 Co 70/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co70/2016
07.03.2016KSBA 5 Co 309/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co309/2014
07.03.2016KSBA 5 S 45/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S45/2015
07.03.2016KSBA 5 S 147/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S147/2014
07.03.2016KSBA 8 Co 580/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co580/2015
07.03.2016KSBA 2 Cob 164/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob164/2015
07.03.2016KSBA 8 Co 465/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co465/2014
07.03.2016KSBA 8 Sd 46/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd46/2015
07.03.2016KSBA 10 Scud 15/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Scud15/2015
07.03.2016KSBA 2 S 157/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S157/2013
07.03.2016KSBA 5 S 179/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S179/2013
08.03.2016KSBA 5 Sd 23/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd23/2015
08.03.2016KSBA 8 Sd 32/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd32/2016
08.03.2016KSBA 5 Sd 4/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd4/2015
08.03.2016KSBA 5 Sd 71/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd71/2015
08.03.2016KSBA 4 Sp 23/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp23/2016
08.03.2016KSBA 6 S 5/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S5/2016
08.03.2016KSBA 5 Co 397/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co397/2013
08.03.2016KSBA 3 Cob 222/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob222/2014
08.03.2016KSBA 1 To 17/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1To17/2016
08.03.2016KSBA 22 CoE 140/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/22CoE140/2015
08.03.2016KSBA 5 Sd 10/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd10/2015
08.03.2016KSBA 3 Cob 40/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob40/2016
09.03.2016KSBA 10 Sd 138/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd138/2015
09.03.2016KSBA 10 Sd 147/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd147/2015
09.03.2016KSBA 1 Cob 299/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob299/2014
09.03.2016KSBA 11 CoP 641/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP641/2015
09.03.2016KSBA 10 Sd 139/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd139/2015
09.03.2016KSBA 11 CoP 135/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP135/2016
09.03.2016KSBA 1 Cob 250/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob250/2014
09.03.2016KSBA 1 Cob 230/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob230/2014
10.03.2016KSBA 14 Co 74/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co74/2016
10.03.2016KSBA 1 S 159/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S159/2014
10.03.2016KSBA 10 Sd 121/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd121/2015
10.03.2016KSBA 14 Co 444/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co444/2015
10.03.2016KSBA 1 S 30/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S30/2015
10.03.2016KSBA 6 S 200/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S200/2013
10.03.2016KSBA 1 S 31/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S31/2015
10.03.2016KSBA 6 S 250/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S250/2014
10.03.2016KSBA 6 S 87/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S87/2013
10.03.2016KSBA 14 Co 642/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co642/2013
13.03.2016KSBA 11 CoP 534/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP534/2015
13.03.2016KSBA 10 CoPr 3/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10CoPr3/2016
13.03.2016KSBA 11 CoP 95/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP95/2016
14.03.2016KSBA 2 Cob 106/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob106/2015
14.03.2016KSBA 8 Sd 95/2012https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd95/2012
14.03.2016KSBA 11 CoP 210/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP210/2015
14.03.2016KSBA 5 S 118/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S118/2015
14.03.2016KSBA 8 Sd 25/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd25/2016
14.03.2016KSBA 8 Sd 35/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd35/2016
14.03.2016KSBA 8 Sd 98/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd98/2014
14.03.2016KSBA 11 CoP 362/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP362/2015
14.03.2016KSBA 11 CoP 352/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP352/2015
14.03.2016KSBA 5 S 160/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S160/2014
14.03.2016KSBA 5 S 154/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S154/2015
14.03.2016KSBA 8 Co 102/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co102/2016
14.03.2016KSBA 11 CoP 230/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP230/2015
14.03.2016KSBA 11 CoP 33/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP33/2016
15.03.2016KSBA 5 Sd 91/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd91/2013
15.03.2016KSBA 5 Sd 87/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd87/2014
15.03.2016KSBA 10 Sd 34/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd34/2016
15.03.2016KSBA 10 Sd 38/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd38/2016
15.03.2016KSBA 2 Co 774/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co774/2014
15.03.2016KSBA 11 CoP 65/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP65/2016
15.03.2016KSBA 4 Sp 16/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp16/2016
15.03.2016KSBA 4 Sp 28/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp28/2014
15.03.2016KSBA 2 S 10/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S10/2015
15.03.2016KSBA 5 Co 102/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co102/2015
15.03.2016KSBA 4 Co 855/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co855/2014
15.03.2016KSBA 2 S 3/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S3/2015
15.03.2016KSBA 11 CoP 147/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP147/2016
15.03.2016KSBA 6 Sd 208/2003https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Sd208/2003
15.03.2016KSBA 11 CoP 149/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP149/2016
16.03.2016KSBA 10 Co 72/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Co72/2015
16.03.2016KSBA 4 CoZm 139/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4CoZm139/2015
16.03.2016KSBA 1 S 135/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S135/2015
16.03.2016KSBA 10 Co 69/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Co69/2016
16.03.2016KSBA 4 To 17/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4To17/2016
16.03.2016KSBA 1 S 279/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S279/2014
16.03.2016KSBA 1 S 130/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S130/2015
16.03.2016KSBA 8 Cob 65/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob65/2014
16.03.2016KSBA 5 K 3/2005https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5K3/2005
16.03.2016KSBA 4 To 129/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4To129/2015
16.03.2016KSBA 9 Co 175/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co175/2014
16.03.2016KSBA 9 CoPr 5/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9CoPr5/2015
17.03.2016KSBA 11 CoP 106/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP106/2016
20.03.2016KSBA 6 Co 294/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co294/2014
20.03.2016KSBA 6 Co 58/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co58/2016
20.03.2016KSBA 6 Co 454/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co454/2015
20.03.2016KSBA 6 Co 579/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co579/2015
20.03.2016KSBA 10 Sd 20/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd20/2016
21.03.2016KSBA 14 Co 89/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co89/2016
21.03.2016KSBA 11 CoP 171/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP171/2015
21.03.2016KSBA 8 Co 442/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co442/2015
21.03.2016KSBA 3 To 16/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3To16/2016
21.03.2016KSBA 5 Co 46/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co46/2015
21.03.2016KSBA 11 CoP 108/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP108/2016
21.03.2016KSBA 2 Cob 60/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob60/2015
21.03.2016KSBA 11 Co 75/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11Co75/2015
21.03.2016KSBA 9 Sp 25/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp25/2016
21.03.2016KSBA 5 S 136/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S136/2015
21.03.2016KSBA 2 Cob 80/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob80/2015
21.03.2016KSBA 5 S 65/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S65/2014
21.03.2016KSBA 11 CoP 94/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP94/2016
21.03.2016KSBA 5 Co 104/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co104/2015
21.03.2016KSBA 2 Cob 66/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob66/2016
21.03.2016KSBA 8 Co 74/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co74/2015
21.03.2016KSBA 2 Cob 78/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob78/2015
21.03.2016KSBA 8 Co 406/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co406/2015
21.03.2016KSBA 10 Sd 50/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd50/2015
21.03.2016KSBA 5 S 324/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S324/2015
21.03.2016KSBA 10 Sd 45/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd45/2014
21.03.2016KSBA 11 CoP 179/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP179/2015
22.03.2016KSBA 3 Sp 45/2011https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Sp45/2011
22.03.2016KSBA 7 Co 106/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co106/2016
22.03.2016KSBA 2 Cob 431/2012https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob431/2012
22.03.2016KSBA 2 S 236/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S236/2015
22.03.2016KSBA 2 S 106/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S106/2015
22.03.2016KSBA 3 Cob 310/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob310/2015
22.03.2016KSBA 3 Cob 228/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob228/2015
22.03.2016KSBA 5 Sd 306/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd306/2014
22.03.2016KSBA 3 Cob 196/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob196/2015
22.03.2016KSBA 3 Cob 149/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob149/2015
22.03.2016KSBA 2 CoZm 144/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2CoZm144/2015
22.03.2016KSBA 2 S 115/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S115/2015
22.03.2016KSBA 5 Sd 39/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd39/2014
22.03.2016KSBA 3 CoZm 104/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoZm104/2015
22.03.2016KSBA 5 Sd 116/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd116/2015
22.03.2016KSBA 5 Sd 5/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd5/2015
22.03.2016KSBA 1 To 8/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1To8/2016
22.03.2016KSBA 11 CoP 110/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP110/2016
22.03.2016KSBA 5 Sd 115/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd115/2015
22.03.2016KSBA 5 Sd 105/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd105/2015
22.03.2016KSBA 5 S 104/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S104/2014
22.03.2016KSBA 9 K 252/2001https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9K252/2001
22.03.2016KSBA 5 Sd 304/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd304/2014
22.03.2016KSBA 5 Sd 262/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd262/2014
22.03.2016KSBA 5 Sd 29/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd29/2014
22.03.2016KSBA 20 CoP 17/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/20CoP17/2016
23.03.2016KSBA 9 Co 537/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co537/2013
23.03.2016KSBA 9 Co 639/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co639/2013
23.03.2016KSBA 4 Cob 26/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Cob26/2015
23.03.2016KSBA 8 Co 64/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co64/2016
23.03.2016KSBA 9 Co 613/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co613/2013
23.03.2016KSBA 8 Sd 29/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd29/2016
23.03.2016KSBA 7 Co 26/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co26/2016
23.03.2016KSBA 8 Cob 156/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob156/2014
23.03.2016KSBA 8 Co 716/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co716/2015
23.03.2016KSBA 4 Cob 1/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Cob1/2016
23.03.2016KSBA 11 CoP 155/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP155/2016
23.03.2016KSBA 7 Co 334/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co334/2015
23.03.2016KSBA 8 Co 249/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co249/2015
23.03.2016KSBA 7 Co 68/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co68/2016
23.03.2016KSBA 7 Co 514/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co514/2015
28.03.2016KSBA 14 Co 77/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co77/2014
29.03.2016KSBA 5 Co 120/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co120/2016
29.03.2016KSBA 2 S 163/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S163/2015
29.03.2016KSBA 11 CoP 131/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP131/2016
29.03.2016KSBA 3 To 122/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3To122/2015
30.03.2016KSBA 3 Co 72/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co72/2015
30.03.2016KSBA 3 CoPr 16/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoPr16/2014
30.03.2016KSBA 6 S 35/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S35/2016
30.03.2016KSBA 9 Co 481/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co481/2015
30.03.2016KSBA 3 Cob 282/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob282/2015
30.03.2016KSBA 11 CoP 169/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP169/2016
30.03.2016KSBA 5 Co 755/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co755/2014
30.03.2016KSBA 9 Co 60/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co60/2016
30.03.2016KSBA 3 Co 63/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co63/2016
30.03.2016KSBA 1 Cob 46/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob46/2016
30.03.2016KSBA 3 CoKR 80/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoKR80/2015
30.03.2016KSBA 1 Cob 70/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob70/2016
30.03.2016KSBA 3 Co 352/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co352/2014
30.03.2016KSBA 6 Co 520/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co520/2015
30.03.2016KSBA 3 CoKR 1/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoKR1/2016
30.03.2016KSBA 6 Co 88/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co88/2016
30.03.2016KSBA 4 Co 98/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co98/2016
30.03.2016KSBA 4 Co 111/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Co111/2014
30.03.2016KSBA 3 CoPr 10/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoPr10/2015
30.03.2016KSBA 6 Co 613/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co613/2014
30.03.2016KSBA 5 Co 112/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co112/2015
30.03.2016KSBA 6 CoPr 4/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6CoPr4/2016
30.03.2016KSBA 8 Sd 44/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd44/2016
30.03.2016KSBA 3 Co 138/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co138/2013
30.03.2016KSBA 6 Co 541/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co541/2015
30.03.2016KSBA 2 To 18/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2To18/2016
30.03.2016KSBA 9 Co 455/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co455/2015
30.03.2016KSBA 3 Co 620/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co620/2014
30.03.2016KSBA 4 K 136/1997https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4K136/1997
30.03.2016KSBA 10 Sd 43/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd43/2016
30.03.2016KSBA 10 Co 133/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Co133/2015
30.03.2016KSBA 3 Cob 330/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob330/2015
30.03.2016KSBA 9 Co 77/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co77/2016
30.03.2016KSBA 10 Sd 44/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd44/2016
30.03.2016KSBA 6 Co 101/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co101/2016
30.03.2016KSBA 6 Co 100/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co100/2016
30.03.2016KSBA 5 Co 196/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co196/2015
31.03.2016KSBA 11 CoP 129/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP129/2016
31.03.2016KSBA 11 CoP 127/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP127/2016
03.04.2016KSBA 8 Sd 45/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd45/2016
03.04.2016KSBA 1 S 197/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S197/2015
03.04.2016KSBA 9 Saz 5/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Saz5/2016
04.04.2016KSBA 2 Cob 105/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob105/2015
04.04.2016KSBA 2 Cob 155/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob155/2015
04.04.2016KSBA 4 To 18/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4To18/2016
04.04.2016KSBA 5 S 114/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S114/2015
04.04.2016KSBA 2 Cob 185/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob185/2015
04.04.2016KSBA 8 Scud 25/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Scud25/2015
04.04.2016KSBA 8 Sd 10/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd10/2015
04.04.2016KSBA 8 Sd 49/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd49/2015
04.04.2016KSBA 21 CoE 232/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/21CoE232/2015
04.04.2016KSBA 8 Co 278/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co278/2014
04.04.2016KSBA 8 Sd 48/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd48/2015
05.04.2016KSBA 2 S 4/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S4/2016
05.04.2016KSBA 3 CoZm 103/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoZm103/2015
05.04.2016KSBA 5 Sd 119/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd119/2015
05.04.2016KSBA 18 CoE 39/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/18CoE39/2016
05.04.2016KSBA 2 Cbi 7/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cbi7/2014
05.04.2016KSBA 5 Sd 335/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd335/2014
05.04.2016KSBA 4 Sp 144/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp144/2015
05.04.2016KSBA 2 S 25/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S25/2014
05.04.2016KSBA 9 Sp 29/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp29/2016
06.04.2016KSBA 1 Cob 9/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob9/2015
06.04.2016KSBA 1 S 117/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S117/2015
06.04.2016KSBA 1 S 132/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S132/2015
06.04.2016KSBA 1 Cob 258/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1Cob258/2014
06.04.2016KSBA 1 S 60/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S60/2016
06.04.2016KSBA 1 S 206/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S206/2015
06.04.2016KSBA 2 To 17/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2To17/2016
06.04.2016KSBA 9 Co 326/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co326/2014
07.04.2016KSBA 3 Cob 83/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Cob83/2016
10.04.2016KSBA 6 Co 91/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co91/2016
10.04.2016KSBA 6 S 151/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S151/2014
10.04.2016KSBA 2 Cob 108/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob108/2016
10.04.2016KSBA 6 Co 26/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co26/2016
11.04.2016KSBA 11 CoP 371/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP371/2015
11.04.2016KSBA 2 Cob 139/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob139/2015
11.04.2016KSBA 8 Sd 52/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd52/2015
11.04.2016KSBA 5 Sp 3/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sp3/2016
11.04.2016KSBA 8 Sd 55/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd55/2015
11.04.2016KSBA 14 Co 348/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co348/2013
11.04.2016KSBA 2 Cob 140/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob140/2015
11.04.2016KSBA 8 Sd 54/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd54/2015
11.04.2016KSBA 5 Co 142/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co142/2013
11.04.2016KSBA 5 Co 382/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co382/2013
11.04.2016KSBA 2 Cob 109/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob109/2015
11.04.2016KSBA 5 S 300/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S300/2015
11.04.2016KSBA 11 CoP 431/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP431/2015
11.04.2016KSBA 8 Sd 58/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd58/2015
11.04.2016KSBA 8 Co 114/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Co114/2016
11.04.2016KSBA 2 Cob 118/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob118/2015
11.04.2016KSBA 9 Sp 30/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp30/2016
11.04.2016KSBA 5 S 240/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5S240/2015
11.04.2016KSBA 10 Sd 16/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd16/2015
11.04.2016KSBA 11 CoP 402/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP402/2015
12.04.2016KSBA 5 Sd 278/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd278/2014
12.04.2016KSBA 8 Sd 49/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd49/2016
12.04.2016KSBA 6 S 62/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S62/2016
12.04.2016KSBA 2 S 153/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S153/2015
12.04.2016KSBA 5 Sd 2/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd2/2014
12.04.2016KSBA 2 Cob 93/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob93/2016
12.04.2016KSBA 2 S 191/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2S191/2014
12.04.2016KSBA 5 Sd 38/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd38/2014
13.04.2016KSBA 1 S 81/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S81/2016
13.04.2016KSBA 11 CoP 156/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP156/2016
13.04.2016KSBA 2 Cob 120/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob120/2016
13.04.2016KSBA 8 Cob 22/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob22/2014
14.04.2016KSBA 3 CoKR 18/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3CoKR18/2016
17.04.2016KSBA 1 S 207/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S207/2015
17.04.2016KSBA 10 Sd 47/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd47/2016
17.04.2016KSBA 10 Sd 46/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd46/2016
17.04.2016KSBA 1 S 76/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1S76/2016
17.04.2016KSBA 11 CoP 157/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP157/2016
17.04.2016KSBA 3 K 174/2001https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3K174/2001
18.04.2016KSBA 8 Sd 64/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd64/2015
18.04.2016KSBA 8 Sd 62/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd62/2015
18.04.2016KSBA 14 Co 138/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co138/2016
18.04.2016KSBA 14 Co 129/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co129/2016
18.04.2016KSBA 14 Co 115/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/14Co115/2016
18.04.2016KSBA 6 S 193/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S193/2014
18.04.2016KSBA 8 Sd 65/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd65/2015
18.04.2016KSBA 6 S 191/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S191/2014
18.04.2016KSBA 1 CoKR 1/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1CoKR1/2016
18.04.2016KSBA 4 Sp 32/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp32/2016
18.04.2016KSBA 11 CoP 413/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP413/2015
19.04.2016KSBA 10 Sd 51/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd51/2016
19.04.2016KSBA 5 Sd 224/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd224/2014
19.04.2016KSBA 5 Sd 137/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd137/2015
19.04.2016KSBA 7 Co 236/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/7Co236/2015
19.04.2016KSBA 10 Sd 39/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd39/2016
19.04.2016KSBA 2 Co 58/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co58/2016
20.04.2016KSBA 4 Sp 36/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp36/2016
20.04.2016KSBA 9 Co 101/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Co101/2016
20.04.2016KSBA 2 To 21/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2To21/2016
20.04.2016KSBA 5 Sp 6/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sp6/2016
21.04.2016KSBA 9 Sp 36/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp36/2016
21.04.2016KSBA 9 Sp 37/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp37/2016
21.04.2016KSBA 11 CoP 117/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP117/2016
21.04.2016KSBA 5 Sp 8/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sp8/2016
21.04.2016KSBA 5 Co 160/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Co160/2016
24.04.2016KSBA 6 Co 110/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co110/2016
24.04.2016KSBA 2 CoKR 46/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2CoKR46/2015
24.04.2016KSBA 11 CoP 45/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP45/2016
24.04.2016KSBA 4 Sp 21/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Sp21/2016
25.04.2016KSBA 2 Cob 340/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob340/2015
25.04.2016KSBA 9 Sp 35/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/9Sp35/2016
25.04.2016KSBA 11 CoP 521/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP521/2015
25.04.2016KSBA 8 Sd 97/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd97/2015
25.04.2016KSBA 11 CoP 392/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP392/2015
25.04.2016KSBA 8 Sd 68/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd68/2015
25.04.2016KSBA 11 CoP 604/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP604/2015
26.04.2016KSBA 5 Sd 3/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/5Sd3/2016
26.04.2016KSBA 8 Sd 48/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd48/2016
26.04.2016KSBA 6 Co 142/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co142/2016
27.04.2016KSBA 3 Co 361/2012https://ispis.sk/judikatura/KSBA/3Co361/2012
27.04.2016KSBA 4 Cob 17/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/4Cob17/2015
27.04.2016KSBA 10 Co 113/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Co113/2016
27.04.2016KSBA 10 Sd 57/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd57/2016
27.04.2016KSBA 10 Sd 52/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/10Sd52/2016
28.04.2016KSBA 2 Co 137/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Co137/2016
28.04.2016KSBA 6 S 91/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S91/2014
28.04.2016KSBA 6 S 82/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6S82/2014
28.04.2016KSBA 11 CoP 667/2015https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP667/2015
28.04.2016KSBA 11 CoP 205/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP205/2016
01.05.2016KSBA 8 Sd 108/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd108/2014
01.05.2016KSBA 11 CoP 77/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP77/2016
01.05.2016KSBA 6 Co 16/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/6Co16/2016
01.05.2016KSBA 8 Cbsi 1/2006https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cbsi1/2006
02.05.2016KSBA 8 Sd 26/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd26/2016
02.05.2016KSBA 11 CoP 215/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/11CoP215/2016
02.05.2016KSBA 8 Sd 101/2010https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd101/2010
02.05.2016KSBA 8 Sd 18/2013https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd18/2013
03.05.2016KSBA 1 To 28/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1To28/2016
03.05.2016KSBA 2 To 31/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2To31/2016
05.05.2016KSBA 8 Sd 53/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Sd53/2016
10.05.2016KSBA 1 To 33/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1To33/2016
11.05.2016KSBA 2 To 7/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2To7/2016
11.05.2016KSBA 8 Cob 14/2014https://ispis.sk/judikatura/KSBA/8Cob14/2014
17.05.2016KSBA 1 To 40/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/1To40/2016
17.05.2016KSBA 2 Cob 149/2016https://ispis.sk/judikatura/KSBA/2Cob149/2016
Nejvyšší soud České republiky18624 dokumentov210120162015201420132012201020092008200720062005200420032002200120001999199819971600
Ústavní soud České republiky62263 dokumentov201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993
Nejvyšší správní soud České republiky99 dokumentov20161600