Späť na Vyhľadávanie

Judikatúra - NS, ÚS,... – Krajský súd v Trenčíne – Rok 2012

DátumSpisová značka URL
01.01.2012 KSTN 12 Sd 260/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd260/2011
02.01.2012 KSTN 23 CoE 107/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE107/2011
02.01.2012 KSTN 23 CoE 104/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE104/2011
02.01.2012 KSTN 23 CoE 62/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE62/2011
03.01.2012 KSTN 19 CoP 117/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP117/2011
08.01.2012 KSTN 5 CoE 333/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoE333/2011
08.01.2012 KSTN 5 CoE 332/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoE332/2011
08.01.2012 KSTN 23 To 121/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To121/2011
08.01.2012 KSTN 5 Co 227/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co227/2011
08.01.2012 KSTN 23 Tos 123/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos123/2011
08.01.2012 KSTN 16 Cob 196/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob196/2011
08.01.2012 KSTN 23 Tos 111/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos111/2011
08.01.2012 KSTN 23 CoE 99/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE99/2011
08.01.2012 KSTN 16 CoE 295/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE295/2011
08.01.2012 KSTN 23 CoE 120/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE120/2011
08.01.2012 KSTN 16 Cob 205/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob205/2011
08.01.2012 KSTN 23 CoE 96/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE96/2011
08.01.2012 KSTN 23 CoE 123/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE123/2011
08.01.2012 KSTN 23 CoE 93/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE93/2011
08.01.2012 KSTN 5 CoE 325/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoE325/2011
08.01.2012 KSTN 5 CoE 335/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoE335/2011
08.01.2012 KSTN 5 Co 226/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co226/2011
08.01.2012 KSTN 23 CoE 102/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE102/2011
09.01.2012 KSTN 12 Sd 299/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd299/2011
09.01.2012 KSTN 12 Sd 309/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd309/2011
09.01.2012 KSTN 5 Co 31/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co31/2011
09.01.2012 KSTN 5 Co 85/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co85/2011
09.01.2012 KSTN 6 CoP 69/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP69/2011
10.01.2012 KSTN 17 Co 244/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co244/2011
10.01.2012 KSTN 11 Sp 22/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11Sp22/2010
10.01.2012 KSTN 11 S 93/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S93/2011
10.01.2012 KSTN 13 S 15/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S15/2010
10.01.2012 KSTN 13 S 33/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S33/2011
10.01.2012 KSTN 3 CoE 130/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE130/2011
10.01.2012 KSTN 13 CoE 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE5/2012
10.01.2012 KSTN 11 S 85/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S85/2011
10.01.2012 KSTN 11 Sp 9/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11Sp9/2011
10.01.2012 KSTN 3 CoE 121/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE121/2011
10.01.2012 KSTN 3 CoE 143/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE143/2011
10.01.2012 KSTN 3 CoE 136/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE136/2011
10.01.2012 KSTN 3 CoE 127/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE127/2011
10.01.2012 KSTN 3 CoE 109/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE109/2011
10.01.2012 KSTN 19 CoP 127/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP127/2011
10.01.2012 KSTN 17 Co 380/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co380/2011
10.01.2012 KSTN 13 CoE 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE2/2012
10.01.2012 KSTN 17 Co 219/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co219/2011
10.01.2012 KSTN 13 CoE 102/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE102/2011
10.01.2012 KSTN 13 CoE 90/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE90/2011
10.01.2012 KSTN 13 CoE 92/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE92/2011
10.01.2012 KSTN 13 CoE 78/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE78/2011
10.01.2012 KSTN 13 CoE 76/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE76/2011
10.01.2012 KSTN 13 CoE 82/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE82/2011
10.01.2012 KSTN 13 CoE 83/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE83/2011
10.01.2012 KSTN 5 CoE 337/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoE337/2011
10.01.2012 KSTN 17 Co 256/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co256/2011
10.01.2012 KSTN 17 Co 220/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co220/2011
11.01.2012 KSTN 2 CoE 162/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE162/2011
11.01.2012 KSTN 2 CoE 159/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE159/2011
11.01.2012 KSTN 2 CoE 141/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE141/2011
11.01.2012 KSTN 19 CoP 128/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP128/2011
11.01.2012 KSTN 23 CoE 134/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE134/2011
11.01.2012 KSTN 23 CoE 122/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE122/2011
11.01.2012 KSTN 23 CoE 131/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE131/2011
11.01.2012 KSTN 2 CoE 177/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE177/2011
11.01.2012 KSTN 11 CoE 37/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE37/2011
11.01.2012 KSTN 11 CoE 31/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE31/2011
11.01.2012 KSTN 3 Tos 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos1/2012
11.01.2012 KSTN 11 CoE 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE7/2012
11.01.2012 KSTN 11 CoE 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE4/2012
11.01.2012 KSTN 15 Sd 306/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd306/2011
11.01.2012 KSTN 25 Sp 13/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp13/2011
11.01.2012 KSTN 12 Sd 50/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd50/2011
11.01.2012 KSTN 12 Sd 189/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd189/2011
11.01.2012 KSTN 15 Sd 238/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd238/2011
11.01.2012 KSTN 2 CoE 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE8/2012
11.01.2012 KSTN 2 CoE 180/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE180/2011
11.01.2012 KSTN 2 CoE 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE5/2012
11.01.2012 KSTN 2 CoE 153/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE153/2011
11.01.2012 KSTN 2 CoE 147/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE147/2011
11.01.2012 KSTN 2 CoE 144/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE144/2011
11.01.2012 KSTN 13 S 98/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S98/2011
11.01.2012 KSTN 3 To 124/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To124/2011
11.01.2012 KSTN 15 Sd 310/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd310/2011
11.01.2012 KSTN 11 CoE 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE2/2012
11.01.2012 KSTN 11 CoE 32/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE32/2011
11.01.2012 KSTN 11 CoE 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE6/2012
11.01.2012 KSTN 11 CoE 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE5/2012
11.01.2012 KSTN 11 CoE 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE3/2012
11.01.2012 KSTN 2 CoE 165/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE165/2011
11.01.2012 KSTN 12 Sd 213/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd213/2011
11.01.2012 KSTN 11 CoE 30/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE30/2011
12.01.2012 KSTN 12 Sd 83/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd83/2011
12.01.2012 KSTN 15 Sd 248/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd248/2011
13.01.2012 KSTN 12 Sd 36/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd36/2011
15.01.2012 KSTN 5 CoP 69/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP69/2011
15.01.2012 KSTN 12 Sd 308/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd308/2011
15.01.2012 KSTN 15 Sd 297/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd297/2011
15.01.2012 KSTN 12 Sd 304/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd304/2011
15.01.2012 KSTN 12 Sd 306/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd306/2011
15.01.2012 KSTN 12 Sd 276/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd276/2011
15.01.2012 KSTN 15 Sd 258/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd258/2011
15.01.2012 KSTN 15 Sd 157/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd157/2011
15.01.2012 KSTN 12 Sd 312/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd312/2011
16.01.2012 KSTN 15 Sd 188/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd188/2011
16.01.2012 KSTN 2 Tos 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos2/2012
16.01.2012 KSTN 23 To 116/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To116/2011
16.01.2012 KSTN 15 Sd 271/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd271/2011
16.01.2012 KSTN 2 Tos 110/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos110/2011
16.01.2012 KSTN 2 Tos 107/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos107/2011
16.01.2012 KSTN 3 To 127/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To127/2011
16.01.2012 KSTN 5 CoE 326/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoE326/2011
16.01.2012 KSTN 6 CoP 85/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP85/2011
17.01.2012 KSTN 15 Sd 299/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd299/2011
17.01.2012 KSTN 3 To 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To3/2012
17.01.2012 KSTN 19 CoP 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP3/2012
17.01.2012 KSTN 13 CoE 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE4/2012
17.01.2012 KSTN 13 S 55/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S55/2011
17.01.2012 KSTN 23 Tos 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos3/2012
17.01.2012 KSTN 17 CoE 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE7/2012
17.01.2012 KSTN 23 Tos 124/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos124/2011
17.01.2012 KSTN 3 CoE 159/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE159/2011
17.01.2012 KSTN 3 CoE 142/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE142/2011
17.01.2012 KSTN 3 CoE 132/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE132/2011
17.01.2012 KSTN 3 CoE 129/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE129/2011
17.01.2012 KSTN 3 CoE 96/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE96/2011
17.01.2012 KSTN 19 CoE 497/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE497/2011
17.01.2012 KSTN 17 CoE 480/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE480/2011
17.01.2012 KSTN 17 CoE 477/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE477/2011
17.01.2012 KSTN 17 Co 210/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co210/2011
17.01.2012 KSTN 12 Sd 315/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd315/2011
17.01.2012 KSTN 15 Sd 313/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd313/2011
17.01.2012 KSTN 17 Co 142/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co142/2011
17.01.2012 KSTN 15 Sd 302/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd302/2011
18.01.2012 KSTN 19 CoE 354/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE354/2011
18.01.2012 KSTN 4 Co 120/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co120/2011
18.01.2012 KSTN 2 CoE 148/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE148/2011
18.01.2012 KSTN 2 CoE 136/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE136/2011
18.01.2012 KSTN 2 CoE 142/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE142/2011
18.01.2012 KSTN 23 CoE 29/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE29/2011
18.01.2012 KSTN 12 Sd 30/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd30/2011
18.01.2012 KSTN 2 Tos 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos5/2012
18.01.2012 KSTN 12 Sd 169/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd169/2011
18.01.2012 KSTN 2 CoE 130/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE130/2011
18.01.2012 KSTN 15 Sd 215/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd215/2010
18.01.2012 KSTN 19 CoP 80/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP80/2011
18.01.2012 KSTN 2 CoE 121/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE121/2011
18.01.2012 KSTN 23 CoE 113/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE113/2011
18.01.2012 KSTN 12 Sd 89/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd89/2011
18.01.2012 KSTN 4 Co 253/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co253/2011
18.01.2012 KSTN 19 CoP 112/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP112/2011
18.01.2012 KSTN 12 Sd 128/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd128/2011
18.01.2012 KSTN 2 Tos 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos4/2012
18.01.2012 KSTN 19 CoP 95/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP95/2011
18.01.2012 KSTN 12 Sd 199/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd199/2011
18.01.2012 KSTN 2 CoE 151/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE151/2011
18.01.2012 KSTN 17 Co 372/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co372/2011
18.01.2012 KSTN 13 S 66/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S66/2011
18.01.2012 KSTN 12 Sd 141/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd141/2011
18.01.2012 KSTN 15 Sd 308/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd308/2011
19.01.2012 KSTN 4 CoP 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP2/2012
19.01.2012 KSTN 19 Co 384/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co384/2011
19.01.2012 KSTN 12 Sd 32/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd32/2011
22.01.2012 KSTN 23 To 125/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To125/2011
22.01.2012 KSTN 15 Sd 171/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd171/2011
22.01.2012 KSTN 17 CoE 447/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE447/2011
22.01.2012 KSTN 15 Sd 222/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd222/2011
22.01.2012 KSTN 12 Sd 317/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd317/2011
22.01.2012 KSTN 17 CoP 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP3/2012
24.01.2012 KSTN 23 Tos 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos5/2012
24.01.2012 KSTN 17 Co 126/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co126/2011
24.01.2012 KSTN 17 Co 114/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co114/2011
24.01.2012 KSTN 13 CoE 91/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE91/2011
24.01.2012 KSTN 13 CoE 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE3/2012
24.01.2012 KSTN 13 CoE 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE6/2012
24.01.2012 KSTN 11 CoE 24/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE24/2011
24.01.2012 KSTN 11 CoE 33/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE33/2011
24.01.2012 KSTN 11 CoE 39/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE39/2011
24.01.2012 KSTN 11 CoE 40/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE40/2011
24.01.2012 KSTN 3 CoE 170/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE170/2011
24.01.2012 KSTN 3 CoE 167/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE167/2011
24.01.2012 KSTN 3 CoE 152/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE152/2011
24.01.2012 KSTN 3 CoE 146/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE146/2011
24.01.2012 KSTN 25 Sp 1/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp1/2011
24.01.2012 KSTN 8 CoE 283/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE283/2011
24.01.2012 KSTN 23 To 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To4/2012
24.01.2012 KSTN 17 CoE 439/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE439/2011
24.01.2012 KSTN 16 Cob 22/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob22/2011
24.01.2012 KSTN 3 CoE 181/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE181/2011
24.01.2012 KSTN 3 CoE 163/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE163/2011
24.01.2012 KSTN 3 CoE 160/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE160/2011
24.01.2012 KSTN 3 CoE 154/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE154/2011
24.01.2012 KSTN 3 CoE 148/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE148/2011
24.01.2012 KSTN 3 CoE 112/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE112/2011
24.01.2012 KSTN 8 CoE 282/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE282/2011
24.01.2012 KSTN 8 CoE 276/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE276/2011
24.01.2012 KSTN 8 CoE 271/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE271/2011
24.01.2012 KSTN 8 CoE 266/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE266/2011
24.01.2012 KSTN 3 CoE 161/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE161/2011
24.01.2012 KSTN 3 CoE 178/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE178/2011
24.01.2012 KSTN 25 Sp 9/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp9/2011
24.01.2012 KSTN 13 CoE 101/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE101/2011
24.01.2012 KSTN 19 Co 16/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co16/2012
24.01.2012 KSTN 13 CoE 49/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE49/2011
24.01.2012 KSTN 13 CoE 104/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE104/2011
24.01.2012 KSTN 13 CoE 96/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE96/2011
24.01.2012 KSTN 13 CoE 99/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE99/2011
24.01.2012 KSTN 8 CoE 273/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE273/2011
24.01.2012 KSTN 3 CoE 164/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE164/2011
24.01.2012 KSTN 3 CoE 149/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE149/2011
24.01.2012 KSTN 3 CoE 137/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE137/2011
25.01.2012 KSTN 17 Co 76/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co76/2011
25.01.2012 KSTN 17 CoP 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP4/2012
25.01.2012 KSTN 16 Cob 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob6/2012
25.01.2012 KSTN 19 CoP 73/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP73/2011
25.01.2012 KSTN 16 CoKR 1/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoKR1/2011
25.01.2012 KSTN 4 Co 78/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co78/2011
25.01.2012 KSTN 23 CoE 130/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE130/2011
25.01.2012 KSTN 16 CoE 110/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE110/2011
25.01.2012 KSTN 16 CoE 119/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE119/2011
25.01.2012 KSTN 4 CoP 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP6/2012
25.01.2012 KSTN 23 CoE 118/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE118/2011
25.01.2012 KSTN 16 CoE 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE8/2012
25.01.2012 KSTN 16 CoE 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE6/2012
25.01.2012 KSTN 19 Co 251/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co251/2011
25.01.2012 KSTN 16 CoE 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE2/2012
25.01.2012 KSTN 16 CoE 16/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE16/2012
25.01.2012 KSTN 19 Co 141/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co141/2011
25.01.2012 KSTN 26 Sp 8/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/26Sp8/2011
25.01.2012 KSTN 17 Co 121/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co121/2011
25.01.2012 KSTN 4 Co 150/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co150/2011
25.01.2012 KSTN 3 To 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To1/2012
25.01.2012 KSTN 23 CoE 97/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE97/2011
25.01.2012 KSTN 23 Tos 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos8/2012
25.01.2012 KSTN 23 CoE 112/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE112/2011
25.01.2012 KSTN 23 CoE 100/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE100/2011
25.01.2012 KSTN 23 CoE 127/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE127/2011
25.01.2012 KSTN 4 CoP 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP4/2012
25.01.2012 KSTN 13 S 80/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S80/2011
25.01.2012 KSTN 4 Co 24/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co24/2012
25.01.2012 KSTN 4 CoP 76/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP76/2011
25.01.2012 KSTN 16 CoE 120/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE120/2011
25.01.2012 KSTN 8 CoE 144/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE144/2011
25.01.2012 KSTN 13 S 82/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S82/2011
25.01.2012 KSTN 23 CoE 88/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE88/2011
25.01.2012 KSTN 8 CoE 119/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE119/2011
25.01.2012 KSTN 23 CoE 154/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE154/2011
25.01.2012 KSTN 4 Co 122/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co122/2011
25.01.2012 KSTN 8 Cob 74/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob74/2011
25.01.2012 KSTN 4 Co 81/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co81/2011
25.01.2012 KSTN 23 CoE 139/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE139/2011
25.01.2012 KSTN 19 Co 360/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co360/2011
25.01.2012 KSTN 23 CoE 103/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE103/2011
25.01.2012 KSTN 23 CoE 94/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE94/2011
25.01.2012 KSTN 19 CoP 121/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP121/2011
25.01.2012 KSTN 15 Sd 300/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd300/2011
26.01.2012 KSTN 4 Co 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co18/2012
26.01.2012 KSTN 4 Co 487/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co487/2011
26.01.2012 KSTN 19 Co 394/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co394/2010
29.01.2012 KSTN 12 Sd 305/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd305/2011
29.01.2012 KSTN 3 Tos 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos2/2012
29.01.2012 KSTN 23 Tos 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos6/2012
29.01.2012 KSTN 15 Sd 234/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd234/2010
29.01.2012 KSTN 3 To 131/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To131/2011
29.01.2012 KSTN 3 To 128/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To128/2011
29.01.2012 KSTN 3 Tos 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos9/2012
29.01.2012 KSTN 15 Sd 135/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd135/2011
30.01.2012 KSTN 4 CoE 339/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE339/2011
30.01.2012 KSTN 6 Co 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co1/2012
30.01.2012 KSTN 6 CoE 395/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE395/2011
30.01.2012 KSTN 4 CoE 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE5/2012
30.01.2012 KSTN 4 CoE 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE10/2012
30.01.2012 KSTN 4 Co 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co2/2012
30.01.2012 KSTN 6 CoE 340/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE340/2011
30.01.2012 KSTN 5 Co 348/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co348/2010
30.01.2012 KSTN 19 CoE 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE10/2012
30.01.2012 KSTN 2 CoE 131/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE131/2011
30.01.2012 KSTN 6 CoE 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE6/2012
30.01.2012 KSTN 15 Sd 234/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd234/2011
30.01.2012 KSTN 4 CoE 374/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE374/2011
30.01.2012 KSTN 4 CoE 344/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE344/2011
30.01.2012 KSTN 2 CoE 160/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE160/2011
30.01.2012 KSTN 15 Sd 52/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd52/2011
30.01.2012 KSTN 2 CoE 163/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE163/2011
30.01.2012 KSTN 6 CoE 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE10/2012
30.01.2012 KSTN 4 CoE 346/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE346/2011
30.01.2012 KSTN 6 CoE 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE1/2012
30.01.2012 KSTN 6 CoP 62/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP62/2011
30.01.2012 KSTN 6 CoE 380/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE380/2011
30.01.2012 KSTN 2 CoE 152/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE152/2011
30.01.2012 KSTN 2 CoE 149/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE149/2011
30.01.2012 KSTN 2 CoE 140/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE140/2011
30.01.2012 KSTN 2 CoE 143/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE143/2011
30.01.2012 KSTN 2 CoE 134/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE134/2011
30.01.2012 KSTN 2 CoE 125/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE125/2011
30.01.2012 KSTN 2 CoE 119/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE119/2011
30.01.2012 KSTN 2 CoE 122/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE122/2011
30.01.2012 KSTN 2 CoE 137/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE137/2011
30.01.2012 KSTN 10 Cb 152/2000 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/10Cb152/2000
30.01.2012 KSTN 6 CoE 359/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE359/2011
30.01.2012 KSTN 6 CoE 392/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE392/2011
30.01.2012 KSTN 6 CoE 362/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE362/2011
30.01.2012 KSTN 6 CoE 363/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE363/2011
30.01.2012 KSTN 6 CoE 319/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE319/2011
30.01.2012 KSTN 6 CoP 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP2/2012
30.01.2012 KSTN 6 CoE 381/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE381/2011
30.01.2012 KSTN 4 CoE 30/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE30/2012
30.01.2012 KSTN 6 Co 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co12/2012
30.01.2012 KSTN 15 Sd 216/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd216/2011
30.01.2012 KSTN 19 CoE 523/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE523/2011
30.01.2012 KSTN 4 CoE 364/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE364/2011
30.01.2012 KSTN 4 CoE 317/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE317/2011
30.01.2012 KSTN 2 CoE 181/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE181/2011
30.01.2012 KSTN 2 CoE 178/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE178/2011
30.01.2012 KSTN 2 CoE 175/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE175/2011
30.01.2012 KSTN 2 CoE 157/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE157/2011
30.01.2012 KSTN 2 CoE 139/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE139/2011
30.01.2012 KSTN 8 Cob 60/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob60/2011
30.01.2012 KSTN 4 CoE 323/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE323/2011
30.01.2012 KSTN 6 Co 21/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co21/2012
30.01.2012 KSTN 6 CoE 391/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE391/2011
30.01.2012 KSTN 19 CoE 550/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE550/2011
30.01.2012 KSTN 4 CoE 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE20/2012
30.01.2012 KSTN 19 CoE 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE20/2012
30.01.2012 KSTN 4 Co 449/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co449/2011
30.01.2012 KSTN 4 CoE 372/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE372/2011
30.01.2012 KSTN 19 CoE 262/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE262/2011
30.01.2012 KSTN 4 CoE 311/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE311/2011
30.01.2012 KSTN 6 Co 224/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co224/2011
30.01.2012 KSTN 6 Co 87/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co87/2011
30.01.2012 KSTN 6 CoP 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP4/2012
30.01.2012 KSTN 5 CoP 36/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP36/2011
30.01.2012 KSTN 5 CoP 46/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP46/2011
30.01.2012 KSTN 5 Co 74/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co74/2011
30.01.2012 KSTN 15 Sd 149/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd149/2011
31.01.2012 KSTN 23 CoE 129/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE129/2011
31.01.2012 KSTN 23 CoE 138/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE138/2011
31.01.2012 KSTN 19 CoE 579/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE579/2011
31.01.2012 KSTN 6 CoP 72/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP72/2011
31.01.2012 KSTN 6 CoP 68/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP68/2011
31.01.2012 KSTN 19 CoE 393/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE393/2011
31.01.2012 KSTN 13 S 70/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S70/2011
31.01.2012 KSTN 23 CoE 126/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE126/2011
31.01.2012 KSTN 23 CoE 132/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE132/2011
31.01.2012 KSTN 23 CoE 135/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE135/2011
31.01.2012 KSTN 23 CoE 144/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE144/2011
31.01.2012 KSTN 23 CoE 150/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE150/2011
31.01.2012 KSTN 13 S 69/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S69/2011
01.02.2012 KSTN 12 Sd 242/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd242/2011
01.02.2012 KSTN 2 To 23/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To23/2011
01.02.2012 KSTN 12 Sd 244/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd244/2011
01.02.2012 KSTN 12 Sd 200/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd200/2011
01.02.2012 KSTN 12 Sd 228/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd228/2011
01.02.2012 KSTN 2 Tos 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos8/2012
01.02.2012 KSTN 2 Tos 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos7/2012
01.02.2012 KSTN 2 Tos 113/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos113/2011
01.02.2012 KSTN 4 CoP 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP3/2012
01.02.2012 KSTN 23 Tos 114/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos114/2011
01.02.2012 KSTN 19 Co 120/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co120/2011
01.02.2012 KSTN 25 Sp 12/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp12/2011
01.02.2012 KSTN 23 Tos 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos11/2012
01.02.2012 KSTN 12 Sd 208/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd208/2011
02.02.2012 KSTN 23 Tos 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos9/2012
02.02.2012 KSTN 3 Tos 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos11/2012
05.02.2012 KSTN 15 Sd 35/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd35/2011
05.02.2012 KSTN 15 Sd 175/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd175/2011
05.02.2012 KSTN 15 Sd 167/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd167/2011
05.02.2012 KSTN 23 CoE 128/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE128/2011
05.02.2012 KSTN 23 CoE 125/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE125/2011
05.02.2012 KSTN 23 CoE 137/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE137/2011
05.02.2012 KSTN 23 CoE 149/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE149/2011
05.02.2012 KSTN 23 CoE 161/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE161/2011
05.02.2012 KSTN 23 CoE 143/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE143/2011
05.02.2012 KSTN 23 CoE 140/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE140/2011
05.02.2012 KSTN 23 CoE 86/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE86/2011
05.02.2012 KSTN 23 CoE 152/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE152/2011
06.02.2012 KSTN 15 Sd 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd15/2012
06.02.2012 KSTN 5 Co 275/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co275/2010
06.02.2012 KSTN 6 CoP 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP11/2012
06.02.2012 KSTN 4 CoP 16/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP16/2012
06.02.2012 KSTN 5 Co 95/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co95/2011
06.02.2012 KSTN 5 Co 155/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co155/2011
06.02.2012 KSTN 4 CoP 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP14/2012
07.02.2012 KSTN 11 S 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S5/2012
07.02.2012 KSTN 3 CoE 27/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE27/2012
07.02.2012 KSTN 3 CoE 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE9/2012
07.02.2012 KSTN 3 CoE 172/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE172/2011
07.02.2012 KSTN 3 CoE 175/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE175/2011
07.02.2012 KSTN 3 CoE 45/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE45/2012
07.02.2012 KSTN 13 CoE 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE11/2012
07.02.2012 KSTN 3 CoE 42/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE42/2012
07.02.2012 KSTN 11 S 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S2/2012
07.02.2012 KSTN 3 CoE 33/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE33/2012
07.02.2012 KSTN 13 CoE 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE15/2012
07.02.2012 KSTN 13 CoE 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE14/2012
07.02.2012 KSTN 3 CoE 30/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE30/2012
07.02.2012 KSTN 13 S 85/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S85/2011
07.02.2012 KSTN 8 Cob 32/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob32/2011
07.02.2012 KSTN 13 S 89/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S89/2011
07.02.2012 KSTN 13 S 75/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S75/2011
07.02.2012 KSTN 17 CoE 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE9/2012
07.02.2012 KSTN 13 S 74/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S74/2011
07.02.2012 KSTN 16 Cob 13/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob13/2011
08.02.2012 KSTN 12 Sd 216/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd216/2011
08.02.2012 KSTN 12 Sd 267/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd267/2011
08.02.2012 KSTN 4 CoP 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP5/2012
08.02.2012 KSTN 13 S 86/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S86/2011
08.02.2012 KSTN 2 Tos 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos13/2012
08.02.2012 KSTN 12 Sd 279/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd279/2011
08.02.2012 KSTN 12 Sd 31/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd31/2011
08.02.2012 KSTN 12 Sd 269/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd269/2011
08.02.2012 KSTN 3 CoE 168/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE168/2011
08.02.2012 KSTN 4 Co 67/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co67/2011
08.02.2012 KSTN 3 CoE 162/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE162/2011
08.02.2012 KSTN 3 CoE 135/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE135/2011
08.02.2012 KSTN 3 CoE 150/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE150/2011
08.02.2012 KSTN 3 CoE 177/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE177/2011
08.02.2012 KSTN 3 CoE 138/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE138/2011
08.02.2012 KSTN 4 CoP 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP7/2012
08.02.2012 KSTN 3 CoE 153/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE153/2011
08.02.2012 KSTN 12 Sd 258/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd258/2010
09.02.2012 KSTN 2 Tos 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos15/2012
09.02.2012 KSTN 12 Sd 212/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd212/2011
12.02.2012 KSTN 4 CoP 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP15/2012
12.02.2012 KSTN 23 To 131/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To131/2011
12.02.2012 KSTN 23 To 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To3/2012
12.02.2012 KSTN 15 Sd 303/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd303/2011
12.02.2012 KSTN 15 Sd 116/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd116/2011
13.02.2012 KSTN 6 Co 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co7/2012
13.02.2012 KSTN 6 CoP 76/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP76/2011
13.02.2012 KSTN 11 S 60/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S60/2011
13.02.2012 KSTN 11 S 66/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S66/2011
13.02.2012 KSTN 11 S 1/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S1/2011
13.02.2012 KSTN 12 Sd 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd7/2012
13.02.2012 KSTN 12 Sd 128/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd128/2010
13.02.2012 KSTN 6 CoP 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP5/2012
13.02.2012 KSTN 11 CoE 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE11/2012
13.02.2012 KSTN 12 Sd 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd9/2012
13.02.2012 KSTN 12 Sd 291/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd291/2011
13.02.2012 KSTN 6 CoP 73/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP73/2011
13.02.2012 KSTN 11 S 52/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S52/2011
13.02.2012 KSTN 17 CoPom 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoPom1/2012
13.02.2012 KSTN 17 CoP 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP10/2012
13.02.2012 KSTN 6 Co 221/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co221/2011
14.02.2012 KSTN 15 Sd 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd9/2012
14.02.2012 KSTN 15 Sd 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd3/2012
14.02.2012 KSTN 23 To 114/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To114/2011
14.02.2012 KSTN 13 CoE 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE12/2012
14.02.2012 KSTN 16 Cob 19/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob19/2011
14.02.2012 KSTN 12 Sd 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd14/2012
14.02.2012 KSTN 16 Cob 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob2/2012
14.02.2012 KSTN 12 Sd 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd10/2012
14.02.2012 KSTN 12 Sd 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd13/2012
14.02.2012 KSTN 12 Sd 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd3/2012
14.02.2012 KSTN 15 Sd 226/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd226/2011
14.02.2012 KSTN 17 Co 278/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co278/2011
14.02.2012 KSTN 8 Cob 75/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob75/2011
14.02.2012 KSTN 8 Cob 79/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob79/2011
14.02.2012 KSTN 15 Sd 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd11/2012
14.02.2012 KSTN 13 CoE 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE18/2012
14.02.2012 KSTN 15 Sd 312/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd312/2011
14.02.2012 KSTN 3 To 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To7/2012
15.02.2012 KSTN 12 Sd 160/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd160/2011
15.02.2012 KSTN 16 Cob 197/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob197/2011
15.02.2012 KSTN 16 CoE 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE18/2012
15.02.2012 KSTN 16 CoE 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE7/2012
15.02.2012 KSTN 17 Co 379/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co379/2011
15.02.2012 KSTN 12 Sd 126/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd126/2011
15.02.2012 KSTN 23 CoE 142/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE142/2011
15.02.2012 KSTN 23 CoE 136/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE136/2011
15.02.2012 KSTN 23 CoE 151/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE151/2011
15.02.2012 KSTN 17 CoE 452/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE452/2011
15.02.2012 KSTN 16 CoE 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE11/2012
15.02.2012 KSTN 17 CoE 408/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE408/2011
15.02.2012 KSTN 4 Co 137/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co137/2011
15.02.2012 KSTN 17 CoE 412/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE412/2011
15.02.2012 KSTN 4 CoP 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP1/2012
15.02.2012 KSTN 16 CoE 22/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE22/2012
15.02.2012 KSTN 16 CoE 17/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE17/2012
15.02.2012 KSTN 16 CoE 21/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE21/2012
15.02.2012 KSTN 4 CoP 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP8/2012
15.02.2012 KSTN 12 Sd 125/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd125/2011
16.02.2012 KSTN 12 Sd 190/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd190/2010
19.02.2012 KSTN 15 Sd 318/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd318/2011
19.02.2012 KSTN 15 Sd 277/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd277/2011
19.02.2012 KSTN 11 CoE 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE15/2012
19.02.2012 KSTN 17 CoP 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP14/2012
19.02.2012 KSTN 17 CoE 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE3/2012
19.02.2012 KSTN 23 CoE 159/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE159/2011
19.02.2012 KSTN 11 CoE 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE10/2012
19.02.2012 KSTN 17 CoP 16/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP16/2012
19.02.2012 KSTN 15 Sd 16/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd16/2012
19.02.2012 KSTN 17 CoE 23/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE23/2012
19.02.2012 KSTN 15 Sd 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd12/2012
19.02.2012 KSTN 15 Sd 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd14/2012
19.02.2012 KSTN 11 CoE 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE19/2012
19.02.2012 KSTN 15 Sd 317/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd317/2011
19.02.2012 KSTN 15 Sd 315/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd315/2011
19.02.2012 KSTN 17 Co 33/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co33/2012
19.02.2012 KSTN 23 CoE 162/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE162/2011
19.02.2012 KSTN 15 Sd 316/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd316/2011
19.02.2012 KSTN 17 Co 65/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co65/2012
19.02.2012 KSTN 15 Sd 268/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd268/2011
19.02.2012 KSTN 15 Sd 43/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd43/2011
20.02.2012 KSTN 11 CoE 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE9/2012
20.02.2012 KSTN 23 Tos 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos7/2012
20.02.2012 KSTN 17 CoE 37/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE37/2012
20.02.2012 KSTN 17 CoE 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE20/2012
20.02.2012 KSTN 17 CoE 30/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE30/2012
20.02.2012 KSTN 17 CoE 27/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE27/2012
20.02.2012 KSTN 6 CoP 86/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP86/2011
20.02.2012 KSTN 19 Co 365/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co365/2011
20.02.2012 KSTN 6 Co 27/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co27/2012
20.02.2012 KSTN 23 Tos 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos13/2012
20.02.2012 KSTN 6 CoP 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP12/2012
20.02.2012 KSTN 11 CoE 16/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE16/2012
20.02.2012 KSTN 11 S 63/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S63/2011
20.02.2012 KSTN 11 CoE 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE14/2012
21.02.2012 KSTN 3 CoE 60/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE60/2012
21.02.2012 KSTN 13 S 121/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S121/2011
21.02.2012 KSTN 17 Co 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co7/2012
21.02.2012 KSTN 15 Sd 281/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd281/2011
21.02.2012 KSTN 15 Sd 311/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd311/2011
21.02.2012 KSTN 19 CoE 498/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE498/2011
21.02.2012 KSTN 3 CoE 28/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE28/2012
21.02.2012 KSTN 3 CoE 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE19/2012
21.02.2012 KSTN 3 CoE 179/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE179/2011
21.02.2012 KSTN 3 CoE 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE7/2012
21.02.2012 KSTN 11 S 65/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S65/2011
21.02.2012 KSTN 8 Cob 84/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob84/2011
21.02.2012 KSTN 3 CoE 55/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE55/2012
21.02.2012 KSTN 3 CoE 52/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE52/2012
21.02.2012 KSTN 11 S 68/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S68/2011
21.02.2012 KSTN 8 Cob 31/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob31/2011
21.02.2012 KSTN 3 CoE 48/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE48/2012
21.02.2012 KSTN 13 CoE 23/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE23/2012
21.02.2012 KSTN 13 CoE 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE19/2012
21.02.2012 KSTN 13 CoE 21/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE21/2012
21.02.2012 KSTN 6 CoE 21/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE21/2012
21.02.2012 KSTN 8 Cob 12/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob12/2011
21.02.2012 KSTN 11 CoE 21/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE21/2012
21.02.2012 KSTN 11 CoE 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE20/2012
21.02.2012 KSTN 3 CoE 63/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE63/2012
21.02.2012 KSTN 3 CoE 57/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE57/2012
21.02.2012 KSTN 3 CoE 49/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE49/2012
21.02.2012 KSTN 3 CoE 43/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE43/2012
21.02.2012 KSTN 3 CoE 46/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE46/2012
21.02.2012 KSTN 17 CoP 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP5/2012
21.02.2012 KSTN 3 CoE 34/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE34/2012
21.02.2012 KSTN 17 Co 144/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co144/2011
21.02.2012 KSTN 6 CoE 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE11/2012
21.02.2012 KSTN 3 CoE 22/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE22/2012
21.02.2012 KSTN 3 CoE 54/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE54/2012
21.02.2012 KSTN 3 CoE 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE6/2012
21.02.2012 KSTN 3 CoE 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE3/2012
21.02.2012 KSTN 3 CoE 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE15/2012
21.02.2012 KSTN 17 CoP 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP12/2012
21.02.2012 KSTN 3 CoE 31/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE31/2012
21.02.2012 KSTN 3 CoE 51/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE51/2012
21.02.2012 KSTN 12 Sd 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd18/2012
21.02.2012 KSTN 3 CoE 16/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE16/2012
21.02.2012 KSTN 3 CoE 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE13/2012
21.02.2012 KSTN 8 CoE 287/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE287/2011
21.02.2012 KSTN 3 CoE 40/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE40/2012
21.02.2012 KSTN 3 CoE 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE18/2012
21.02.2012 KSTN 15 Sd 322/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd322/2011
21.02.2012 KSTN 17 CoP 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP1/2012
21.02.2012 KSTN 3 To 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To5/2012
21.02.2012 KSTN 3 CoE 36/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE36/2012
21.02.2012 KSTN 17 Co 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co3/2012
21.02.2012 KSTN 8 CoE 296/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE296/2011
21.02.2012 KSTN 19 CoE 426/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE426/2011
21.02.2012 KSTN 19 CoE 418/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE418/2011
21.02.2012 KSTN 26 Sp 3/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/26Sp3/2011
21.02.2012 KSTN 19 CoE 526/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE526/2011
21.02.2012 KSTN 11 S 69/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S69/2011
21.02.2012 KSTN 12 Sd 26/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd26/2012
21.02.2012 KSTN 13 S 77/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S77/2011
22.02.2012 KSTN 3 CoE 17/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE17/2012
22.02.2012 KSTN 12 Sd 274/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd274/2011
22.02.2012 KSTN 13 CoE 25/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE25/2012
22.02.2012 KSTN 3 To 118/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To118/2011
22.02.2012 KSTN 3 CoE 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE5/2012
22.02.2012 KSTN 13 S 78/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S78/2011
22.02.2012 KSTN 19 Co 25/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co25/2012
22.02.2012 KSTN 13 S 116/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S116/2011
22.02.2012 KSTN 3 CoE 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE11/2012
22.02.2012 KSTN 13 CoE 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE20/2012
22.02.2012 KSTN 3 CoE 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE2/2012
22.02.2012 KSTN 13 S 115/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S115/2011
22.02.2012 KSTN 23 CoE 108/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE108/2011
22.02.2012 KSTN 3 CoE 26/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE26/2012
22.02.2012 KSTN 19 CoP 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP5/2012
22.02.2012 KSTN 12 Sd 177/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd177/2011
22.02.2012 KSTN 12 Sd 262/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd262/2011
22.02.2012 KSTN 3 CoE 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE14/2012
22.02.2012 KSTN 23 To 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To7/2012
22.02.2012 KSTN 4 Co 105/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co105/2011
22.02.2012 KSTN 3 CoE 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE20/2012
22.02.2012 KSTN 4 CoP 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP11/2012
22.02.2012 KSTN 4 Co 108/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co108/2011
22.02.2012 KSTN 11 S 28/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S28/2010
23.02.2012 KSTN 4 Co 45/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co45/2012
23.02.2012 KSTN 19 CoP 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP15/2012
23.02.2012 KSTN 4 CoE 337/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE337/2011
23.02.2012 KSTN 4 CoE 371/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE371/2011
23.02.2012 KSTN 4 CoE 402/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE402/2011
23.02.2012 KSTN 12 Sd 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd19/2012
23.02.2012 KSTN 4 CoE 45/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE45/2012
23.02.2012 KSTN 12 Sd 130/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd130/2011
23.02.2012 KSTN 12 Sd 186/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd186/2011
23.02.2012 KSTN 4 CoE 389/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE389/2011
23.02.2012 KSTN 4 Co 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co3/2012
23.02.2012 KSTN 4 CoE 35/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE35/2012
23.02.2012 KSTN 4 CoE 40/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE40/2012
23.02.2012 KSTN 4 CoP 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP9/2012
23.02.2012 KSTN 4 Co 65/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co65/2012
23.02.2012 KSTN 4 Co 55/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co55/2012
23.02.2012 KSTN 4 CoE 313/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE313/2011
26.02.2012 KSTN 3 To 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To12/2012
26.02.2012 KSTN 2 CoE 68/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE68/2012
26.02.2012 KSTN 2 CoE 161/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE161/2011
26.02.2012 KSTN 2 CoE 16/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE16/2012
26.02.2012 KSTN 2 CoE 44/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE44/2012
26.02.2012 KSTN 2 CoE 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE7/2012
26.02.2012 KSTN 2 CoE 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE4/2012
26.02.2012 KSTN 2 CoE 176/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE176/2011
26.02.2012 KSTN 2 CoE 164/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE164/2011
26.02.2012 KSTN 2 CoE 59/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE59/2012
26.02.2012 KSTN 2 CoE 53/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE53/2012
26.02.2012 KSTN 2 CoE 56/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE56/2012
26.02.2012 KSTN 3 To 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To9/2012
26.02.2012 KSTN 23 Tos 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos18/2012
26.02.2012 KSTN 2 CoE 173/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE173/2011
26.02.2012 KSTN 2 CoE 50/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE50/2012
26.02.2012 KSTN 2 CoE 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE20/2012
26.02.2012 KSTN 3 To 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To11/2012
26.02.2012 KSTN 2 CoE 29/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE29/2012
26.02.2012 KSTN 2 CoE 17/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE17/2012
26.02.2012 KSTN 2 CoE 158/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE158/2011
26.02.2012 KSTN 2 CoE 41/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE41/2012
26.02.2012 KSTN 2 CoE 47/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE47/2012
27.02.2012 KSTN 19 CoE 40/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE40/2012
27.02.2012 KSTN 17 Co 139/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co139/2011
27.02.2012 KSTN 2 CoE 36/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE36/2012
27.02.2012 KSTN 2 CoE 30/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE30/2012
27.02.2012 KSTN 23 CoE 178/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE178/2011
27.02.2012 KSTN 23 CoE 160/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE160/2011
27.02.2012 KSTN 6 CoP 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP15/2012
27.02.2012 KSTN 6 CoE 329/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE329/2011
27.02.2012 KSTN 6 CoE 48/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE48/2012
27.02.2012 KSTN 19 CoE 424/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE424/2011
27.02.2012 KSTN 19 Co 47/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co47/2012
27.02.2012 KSTN 11 CoE 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE18/2012
27.02.2012 KSTN 6 CoE 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE9/2012
27.02.2012 KSTN 6 CoE 38/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE38/2012
27.02.2012 KSTN 6 CoE 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE3/2012
27.02.2012 KSTN 6 Co 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co15/2012
27.02.2012 KSTN 5 Co 135/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co135/2011
27.02.2012 KSTN 6 CoE 393/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE393/2011
27.02.2012 KSTN 6 CoE 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE14/2012
27.02.2012 KSTN 6 CoE 16/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE16/2012
27.02.2012 KSTN 6 CoE 28/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE28/2012
27.02.2012 KSTN 6 CoE 29/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE29/2012
27.02.2012 KSTN 6 CoE 17/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE17/2012
27.02.2012 KSTN 6 CoE 326/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE326/2011
27.02.2012 KSTN 6 Co 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co13/2012
27.02.2012 KSTN 23 Tos 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos19/2012
27.02.2012 KSTN 2 CoE 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE12/2012
27.02.2012 KSTN 23 CoE 169/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE169/2011
27.02.2012 KSTN 19 CoE 581/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE581/2011
27.02.2012 KSTN 2 CoE 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE15/2012
27.02.2012 KSTN 2 CoE 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE18/2012
27.02.2012 KSTN 23 CoE 175/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE175/2011
27.02.2012 KSTN 5 Co 98/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co98/2011
27.02.2012 KSTN 6 CoE 32/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE32/2012
27.02.2012 KSTN 2 CoE 24/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE24/2012
27.02.2012 KSTN 19 CoE 521/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE521/2011
27.02.2012 KSTN 6 CoE 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE18/2012
27.02.2012 KSTN 19 CoE 35/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE35/2012
27.02.2012 KSTN 6 CoE 30/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE30/2012
27.02.2012 KSTN 6 CoE 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE15/2012
27.02.2012 KSTN 19 CoE 590/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE590/2011
27.02.2012 KSTN 2 CoE 39/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE39/2012
27.02.2012 KSTN 23 CoE 163/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE163/2011
27.02.2012 KSTN 23 To 113/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To113/2011
27.02.2012 KSTN 6 CoE 42/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE42/2012
27.02.2012 KSTN 6 Co 235/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co235/2011
27.02.2012 KSTN 2 CoE 33/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE33/2012
27.02.2012 KSTN 2 CoE 45/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE45/2012
27.02.2012 KSTN 5 Co 100/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co100/2011
27.02.2012 KSTN 2 CoE 42/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE42/2012
27.02.2012 KSTN 2 CoE 51/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE51/2012
27.02.2012 KSTN 2 CoE 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE3/2012
27.02.2012 KSTN 2 CoE 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE6/2012
27.02.2012 KSTN 19 CoE 428/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE428/2011
27.02.2012 KSTN 23 CoE 172/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE172/2011
27.02.2012 KSTN 19 CoE 422/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE422/2011
27.02.2012 KSTN 11 S 75/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S75/2011
27.02.2012 KSTN 6 CoP 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP13/2012
27.02.2012 KSTN 23 CoE 121/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE121/2011
27.02.2012 KSTN 19 Co 36/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co36/2012
27.02.2012 KSTN 19 Co 32/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co32/2012
27.02.2012 KSTN 6 Co 34/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co34/2012
28.02.2012 KSTN 16 CoE 254/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE254/2011
28.02.2012 KSTN 16 CoE 134/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE134/2011
28.02.2012 KSTN 3 To 129/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To129/2011
28.02.2012 KSTN 8 Cob 82/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob82/2011
28.02.2012 KSTN 19 CoE 452/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE452/2011
28.02.2012 KSTN 19 CoE 474/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE474/2011
28.02.2012 KSTN 17 Co 280/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co280/2011
28.02.2012 KSTN 17 Co 281/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co281/2011
28.02.2012 KSTN 19 CoE 448/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE448/2011
28.02.2012 KSTN 8 Cob 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob4/2012
28.02.2012 KSTN 16 CoE 180/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE180/2011
28.02.2012 KSTN 16 CoE 135/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE135/2011
28.02.2012 KSTN 16 CoE 144/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE144/2011
28.02.2012 KSTN 15 Sd 30/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd30/2012
28.02.2012 KSTN 8 Cob 161/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob161/2011
28.02.2012 KSTN 16 Cob 35/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob35/2011
28.02.2012 KSTN 11 S 76/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S76/2011
28.02.2012 KSTN 16 Cob 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob18/2012
28.02.2012 KSTN 17 Co 156/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co156/2011
28.02.2012 KSTN 17 Co 30/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co30/2012
28.02.2012 KSTN 15 Sd 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd5/2012
28.02.2012 KSTN 16 Cob 49/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob49/2011
28.02.2012 KSTN 8 CoE 255/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE255/2011
28.02.2012 KSTN 15 Sd 298/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd298/2011
28.02.2012 KSTN 16 Cob 38/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob38/2011
28.02.2012 KSTN 16 CoE 159/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE159/2011
28.02.2012 KSTN 8 CoE 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE6/2012
28.02.2012 KSTN 8 CoE 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE2/2012
28.02.2012 KSTN 13 S 58/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S58/2010
28.02.2012 KSTN 8 Cob 42/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob42/2011
28.02.2012 KSTN 15 Sd 301/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd301/2011
28.02.2012 KSTN 17 Co 43/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co43/2012
28.02.2012 KSTN 13 S 84/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S84/2011
29.02.2012 KSTN 12 Sd 261/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd261/2011
29.02.2012 KSTN 13 S 108/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S108/2011
29.02.2012 KSTN 13 S 71/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S71/2011
29.02.2012 KSTN 23 CoE 109/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE109/2011
29.02.2012 KSTN 12 Sd 238/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd238/2011
29.02.2012 KSTN 12 Sd 264/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd264/2011
29.02.2012 KSTN 12 Sd 145/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd145/2011
29.02.2012 KSTN 12 Sd 24/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd24/2012
29.02.2012 KSTN 23 CoE 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE3/2012
29.02.2012 KSTN 2 Tos 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos14/2012
29.02.2012 KSTN 14 Sd 265/2008 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/14Sd265/2008
04.03.2012 KSTN 12 Sd 236/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd236/2011
04.03.2012 KSTN 12 Sd 320/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd320/2011
04.03.2012 KSTN 17 CoE 33/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE33/2012
04.03.2012 KSTN 17 CoE 495/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE495/2011
05.03.2012 KSTN 2 To 98/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To98/2011
05.03.2012 KSTN 23 CoE 173/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE173/2011
05.03.2012 KSTN 23 CoE 167/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE167/2011
05.03.2012 KSTN 11 S 73/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S73/2011
05.03.2012 KSTN 11 S 82/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S82/2011
05.03.2012 KSTN 2 CoE 54/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE54/2012
05.03.2012 KSTN 23 CoE 179/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE179/2011
05.03.2012 KSTN 2 CoE 60/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE60/2012
05.03.2012 KSTN 5 CoE 344/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoE344/2011
05.03.2012 KSTN 17 CoE 39/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE39/2012
05.03.2012 KSTN 6 Co 43/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co43/2012
05.03.2012 KSTN 23 CoE 171/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE171/2011
05.03.2012 KSTN 23 CoE 165/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE165/2011
05.03.2012 KSTN 23 CoE 176/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE176/2011
05.03.2012 KSTN 17 CoE 40/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE40/2012
05.03.2012 KSTN 2 CoE 66/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE66/2012
05.03.2012 KSTN 2 CoE 64/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE64/2012
05.03.2012 KSTN 2 CoE 57/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE57/2012
05.03.2012 KSTN 23 To 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To13/2012
05.03.2012 KSTN 2 CoE 75/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE75/2012
05.03.2012 KSTN 23 CoE 153/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE153/2011
05.03.2012 KSTN 2 CoE 72/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE72/2012
06.03.2012 KSTN 12 Sd 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd2/2012
06.03.2012 KSTN 12 Sd 37/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd37/2012
06.03.2012 KSTN 12 Sd 35/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd35/2012
06.03.2012 KSTN 23 Tos 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos14/2012
06.03.2012 KSTN 17 Co 287/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co287/2011
06.03.2012 KSTN 13 CoE 26/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE26/2012
06.03.2012 KSTN 23 CoE 177/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE177/2011
06.03.2012 KSTN 23 Tos 22/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos22/2012
06.03.2012 KSTN 24 Sp 9/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/24Sp9/2011
06.03.2012 KSTN 24 Sp 8/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/24Sp8/2011
06.03.2012 KSTN 11 S 67/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S67/2011
07.03.2012 KSTN 2 Tos 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos18/2012
07.03.2012 KSTN 12 Sd 272/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd272/2011
07.03.2012 KSTN 12 Sd 198/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd198/2011
07.03.2012 KSTN 12 Sd 257/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd257/2011
07.03.2012 KSTN 13 S 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S10/2012
07.03.2012 KSTN 19 Co 77/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co77/2012
07.03.2012 KSTN 19 CoP 116/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP116/2011
07.03.2012 KSTN 12 Sd 201/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd201/2011
07.03.2012 KSTN 12 Sd 209/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd209/2011
11.03.2012 KSTN 3 Tos 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos20/2012
11.03.2012 KSTN 23 CoE 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE4/2012
11.03.2012 KSTN 23 CoE 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE12/2012
11.03.2012 KSTN 23 CoE 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE1/2012
11.03.2012 KSTN 23 CoE 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE19/2012
11.03.2012 KSTN 15 Sd 240/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd240/2011
11.03.2012 KSTN 23 CoE 21/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE21/2012
11.03.2012 KSTN 23 CoE 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE15/2012
11.03.2012 KSTN 23 Tos 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos12/2012
11.03.2012 KSTN 3 To 16/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To16/2012
11.03.2012 KSTN 23 CoE 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE6/2012
11.03.2012 KSTN 23 Tos 16/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos16/2012
11.03.2012 KSTN 23 CoE 181/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE181/2011
11.03.2012 KSTN 15 Sd 289/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd289/2011
12.03.2012 KSTN 2 Tos 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos9/2012
12.03.2012 KSTN 23 CoE 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE2/2012
12.03.2012 KSTN 11 S 61/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S61/2011
12.03.2012 KSTN 5 CoE 299/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoE299/2011
12.03.2012 KSTN 5 CoE 93/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoE93/2011
12.03.2012 KSTN 6 CoE 350/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE350/2011
12.03.2012 KSTN 23 CoE 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE14/2012
12.03.2012 KSTN 23 CoE 29/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE29/2012
12.03.2012 KSTN 23 CoE 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE10/2012
12.03.2012 KSTN 23 CoE 16/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE16/2012
12.03.2012 KSTN 23 CoE 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE8/2012
12.03.2012 KSTN 24 Sp 10/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/24Sp10/2011
12.03.2012 KSTN 23 CoE 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE13/2012
13.03.2012 KSTN 12 Sd 31/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd31/2012
13.03.2012 KSTN 17 Co 335/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co335/2011
13.03.2012 KSTN 11 S 83/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S83/2011
13.03.2012 KSTN 11 S 86/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S86/2011
13.03.2012 KSTN 3 CoE 65/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE65/2012
13.03.2012 KSTN 17 Co 318/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co318/2011
13.03.2012 KSTN 16 Cob 63/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob63/2011
13.03.2012 KSTN 19 Co 24/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co24/2012
13.03.2012 KSTN 16 Cob 30/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob30/2011
13.03.2012 KSTN 8 Cob 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob2/2012
13.03.2012 KSTN 17 Co 86/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co86/2012
13.03.2012 KSTN 17 CoE 462/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE462/2011
13.03.2012 KSTN 13 CoE 28/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE28/2012
13.03.2012 KSTN 13 CoE 29/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE29/2012
13.03.2012 KSTN 13 CoE 27/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE27/2012
13.03.2012 KSTN 13 CoE 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE9/2012
13.03.2012 KSTN 8 Cob 53/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob53/2011
13.03.2012 KSTN 3 CoE 59/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE59/2012
13.03.2012 KSTN 3 CoE 56/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE56/2012
13.03.2012 KSTN 3 CoE 62/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE62/2012
13.03.2012 KSTN 15 Sd 44/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd44/2012
13.03.2012 KSTN 15 Sd 325/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd325/2011
13.03.2012 KSTN 15 Sd 48/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd48/2012
13.03.2012 KSTN 3 CoE 50/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE50/2012
13.03.2012 KSTN 3 CoE 41/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE41/2012
13.03.2012 KSTN 7 Cb 66/2000 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/7Cb66/2000
13.03.2012 KSTN 17 CoE 471/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE471/2011
13.03.2012 KSTN 12 Sd 32/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd32/2012
13.03.2012 KSTN 17 Co 327/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co327/2011
13.03.2012 KSTN 24 Sp 12/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/24Sp12/2011
13.03.2012 KSTN 8 Cob 64/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob64/2011
13.03.2012 KSTN 15 Sd 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd19/2012
13.03.2012 KSTN 15 Sd 28/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd28/2012
13.03.2012 KSTN 15 Sd 42/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd42/2012
13.03.2012 KSTN 3 CoE 32/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE32/2012
13.03.2012 KSTN 15 Sd 51/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd51/2012
13.03.2012 KSTN 3 CoE 44/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE44/2012
13.03.2012 KSTN 17 CoE 489/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE489/2011
13.03.2012 KSTN 16 Cob 59/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob59/2011
13.03.2012 KSTN 8 Cob 108/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob108/2011
13.03.2012 KSTN 15 Sd 150/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd150/2011
13.03.2012 KSTN 13 S 99/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S99/2011
14.03.2012 KSTN 19 CoP 123/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP123/2011
14.03.2012 KSTN 3 To 24/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To24/2012
14.03.2012 KSTN 23 CoE 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE5/2012
14.03.2012 KSTN 19 CoP 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP11/2012
14.03.2012 KSTN 4 Co 326/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co326/2011
14.03.2012 KSTN 23 To 128/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To128/2011
14.03.2012 KSTN 23 To 30/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To30/2012
14.03.2012 KSTN 19 Co 361/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co361/2011
14.03.2012 KSTN 4 CoP 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP13/2012
14.03.2012 KSTN 13 S 93/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S93/2011
14.03.2012 KSTN 13 S 110/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S110/2011
14.03.2012 KSTN 23 CoE 36/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE36/2012
14.03.2012 KSTN 23 CoE 33/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE33/2012
14.03.2012 KSTN 23 CoE 30/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE30/2012
14.03.2012 KSTN 23 CoE 24/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE24/2012
14.03.2012 KSTN 23 CoE 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE18/2012
14.03.2012 KSTN 19 Co 78/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co78/2012
14.03.2012 KSTN 23 CoE 26/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE26/2012
14.03.2012 KSTN 23 CoE 23/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE23/2012
14.03.2012 KSTN 23 CoE 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE11/2012
14.03.2012 KSTN 15 Sd 243/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd243/2011
14.03.2012 KSTN 23 CoE 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE20/2012
14.03.2012 KSTN 2 To 105/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To105/2011
14.03.2012 KSTN 3 To 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To10/2012
14.03.2012 KSTN 4 CoP 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP10/2012
14.03.2012 KSTN 19 CoP 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP1/2012
14.03.2012 KSTN 2 To 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To19/2012
18.03.2012 KSTN 12 Sd 193/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd193/2011
18.03.2012 KSTN 23 To 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To14/2012
18.03.2012 KSTN 23 To 16/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To16/2012
18.03.2012 KSTN 3 CoE 75/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE75/2012
18.03.2012 KSTN 3 CoE 72/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE72/2012
18.03.2012 KSTN 3 CoE 66/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE66/2012
18.03.2012 KSTN 15 Sd 47/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd47/2011
18.03.2012 KSTN 15 Sd 227/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd227/2011
18.03.2012 KSTN 15 Sd 212/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd212/2011
19.03.2012 KSTN 6 Co 31/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co31/2012
19.03.2012 KSTN 6 Co 65/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co65/2012
19.03.2012 KSTN 6 Co 54/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co54/2012
19.03.2012 KSTN 5 Co 125/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co125/2011
19.03.2012 KSTN 15 Sd 295/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd295/2011
19.03.2012 KSTN 15 Sd 293/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd293/2011
19.03.2012 KSTN 15 Sd 262/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd262/2011
19.03.2012 KSTN 15 Sd 50/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd50/2012
19.03.2012 KSTN 15 Sd 24/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd24/2012
19.03.2012 KSTN 6 CoP 16/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP16/2012
19.03.2012 KSTN 5 CoE 272/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoE272/2011
19.03.2012 KSTN 5 CoE 286/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoE286/2011
19.03.2012 KSTN 6 Co 38/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co38/2011
19.03.2012 KSTN 6 Co 95/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co95/2011
20.03.2012 KSTN 3 Tos 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos15/2012
20.03.2012 KSTN 12 Sd 231/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd231/2011
20.03.2012 KSTN 12 Sd 33/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd33/2012
20.03.2012 KSTN 17 Co 224/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co224/2011
20.03.2012 KSTN 17 CoP 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP20/2012
20.03.2012 KSTN 3 CoE 25/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE25/2012
20.03.2012 KSTN 17 CoP 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP19/2012
20.03.2012 KSTN 17 CoP 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP6/2012
20.03.2012 KSTN 3 CoE 73/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE73/2012
20.03.2012 KSTN 17 CoP 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP13/2012
20.03.2012 KSTN 13 S 97/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S97/2011
20.03.2012 KSTN 23 CoE 43/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE43/2012
20.03.2012 KSTN 17 Co 160/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co160/2011
20.03.2012 KSTN 5 CoE 341/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoE341/2011
20.03.2012 KSTN 5 CoE 347/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoE347/2011
20.03.2012 KSTN 23 CoE 31/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE31/2012
20.03.2012 KSTN 17 CoP 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP15/2012
20.03.2012 KSTN 3 Tos 26/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos26/2012
20.03.2012 KSTN 11 CoE 31/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE31/2012
20.03.2012 KSTN 11 CoE 28/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE28/2012
20.03.2012 KSTN 11 CoE 25/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE25/2012
20.03.2012 KSTN 23 Tos 116/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos116/2011
20.03.2012 KSTN 23 To 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To8/2012
20.03.2012 KSTN 3 CoE 67/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE67/2012
20.03.2012 KSTN 3 CoE 64/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE64/2012
20.03.2012 KSTN 3 CoE 58/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE58/2012
20.03.2012 KSTN 3 CoE 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE1/2012
20.03.2012 KSTN 3 CoE 176/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE176/2011
20.03.2012 KSTN 23 CoE 46/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE46/2012
20.03.2012 KSTN 17 Co 218/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co218/2011
20.03.2012 KSTN 23 CoE 52/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE52/2012
20.03.2012 KSTN 23 CoE 34/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE34/2012
20.03.2012 KSTN 23 CoE 37/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE37/2012
20.03.2012 KSTN 23 CoE 40/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE40/2012
20.03.2012 KSTN 23 CoE 49/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE49/2012
20.03.2012 KSTN 12 Sd 44/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd44/2012
20.03.2012 KSTN 13 CoE 30/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE30/2012
20.03.2012 KSTN 23 CoE 44/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE44/2012
20.03.2012 KSTN 12 Sd 49/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd49/2012
20.03.2012 KSTN 17 Co 270/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co270/2011
20.03.2012 KSTN 3 CoE 79/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE79/2012
20.03.2012 KSTN 3 CoE 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE4/2012
20.03.2012 KSTN 23 CoE 180/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE180/2011
20.03.2012 KSTN 23 CoE 41/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE41/2012
20.03.2012 KSTN 3 CoE 61/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE61/2012
21.03.2012 KSTN 4 CoP 17/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP17/2012
21.03.2012 KSTN 12 Sd 47/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd47/2012
21.03.2012 KSTN 23 CoE 45/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE45/2012
21.03.2012 KSTN 25 Sp 15/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp15/2011
21.03.2012 KSTN 4 CoP 24/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP24/2012
21.03.2012 KSTN 4 Co 255/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co255/2011
21.03.2012 KSTN 23 Tos 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos20/2012
21.03.2012 KSTN 2 To 23/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To23/2012
21.03.2012 KSTN 13 S 107/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S107/2011
21.03.2012 KSTN 19 CoP 114/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP114/2011
21.03.2012 KSTN 4 Co 76/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co76/2012
21.03.2012 KSTN 19 CoE 50/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE50/2012
21.03.2012 KSTN 12 Sd 295/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd295/2011
21.03.2012 KSTN 19 CoE 30/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE30/2012
21.03.2012 KSTN 19 CoE 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE15/2012
21.03.2012 KSTN 12 Sd 289/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd289/2011
21.03.2012 KSTN 12 Sd 249/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd249/2011
21.03.2012 KSTN 19 Co 172/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co172/2011
21.03.2012 KSTN 23 CoE 54/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE54/2012
21.03.2012 KSTN 23 CoE 39/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE39/2012
21.03.2012 KSTN 12 Sd 48/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd48/2012
21.03.2012 KSTN 23 CoE 42/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE42/2012
21.03.2012 KSTN 23 CoE 51/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE51/2012
21.03.2012 KSTN 23 CoE 57/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE57/2012
21.03.2012 KSTN 13 S 67/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S67/2011
22.03.2012 KSTN 12 Sd 112/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd112/2011
25.03.2012 KSTN 26 Sp 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/26Sp1/2012
25.03.2012 KSTN 16 CoE 33/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE33/2012
25.03.2012 KSTN 3 To 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To18/2012
25.03.2012 KSTN 3 To 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To13/2012
25.03.2012 KSTN 23 To 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To19/2012
25.03.2012 KSTN 16 CoE 31/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE31/2012
25.03.2012 KSTN 15 Sd 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd20/2012
25.03.2012 KSTN 15 Sd 307/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd307/2011
25.03.2012 KSTN 16 Cob 34/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob34/2012
25.03.2012 KSTN 3 To 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To20/2012
25.03.2012 KSTN 15 Sd 324/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd324/2011
25.03.2012 KSTN 16 Cob 24/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob24/2012
26.03.2012 KSTN 2 CoE 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE19/2012
26.03.2012 KSTN 17 CoP 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP8/2012
26.03.2012 KSTN 2 To 124/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To124/2011
26.03.2012 KSTN 5 Co 136/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co136/2011
26.03.2012 KSTN 17 CoP 23/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP23/2012
26.03.2012 KSTN 2 CoE 22/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE22/2012
26.03.2012 KSTN 11 S 51/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S51/2011
26.03.2012 KSTN 23 CoE 50/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE50/2012
26.03.2012 KSTN 5 Co 148/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co148/2011
26.03.2012 KSTN 17 Co 172/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co172/2011
26.03.2012 KSTN 2 CoE 90/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE90/2012
26.03.2012 KSTN 23 CoE 47/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE47/2012
26.03.2012 KSTN 6 CoE 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE19/2012
26.03.2012 KSTN 2 Tos 29/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos29/2012
26.03.2012 KSTN 5 Co 55/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co55/2011
26.03.2012 KSTN 2 CoE 46/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE46/2012
26.03.2012 KSTN 5 Co 130/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co130/2011
26.03.2012 KSTN 5 Co 51/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co51/2011
26.03.2012 KSTN 17 CoP 24/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP24/2012
26.03.2012 KSTN 5 CoE 164/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoE164/2011
26.03.2012 KSTN 5 CoE 193/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoE193/2011
26.03.2012 KSTN 5 Co 48/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co48/2010
26.03.2012 KSTN 11 S 80/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S80/2011
26.03.2012 KSTN 17 CoP 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP2/2012
26.03.2012 KSTN 2 CoE 34/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE34/2012
26.03.2012 KSTN 17 CoE 46/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE46/2012
26.03.2012 KSTN 2 CoE 43/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE43/2012
26.03.2012 KSTN 2 CoE 31/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE31/2012
26.03.2012 KSTN 2 CoE 40/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE40/2012
26.03.2012 KSTN 2 CoE 28/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE28/2012
26.03.2012 KSTN 2 CoE 52/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE52/2012
26.03.2012 KSTN 2 CoE 55/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE55/2012
26.03.2012 KSTN 6 CoE 328/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE328/2011
26.03.2012 KSTN 2 CoE 58/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE58/2012
26.03.2012 KSTN 2 CoE 61/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE61/2012
26.03.2012 KSTN 17 Co 158/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co158/2011
27.03.2012 KSTN 12 Sd 54/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd54/2012
27.03.2012 KSTN 8 Cob 85/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob85/2011
27.03.2012 KSTN 8 Cob 94/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob94/2011
27.03.2012 KSTN 6 CoE 54/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE54/2012
27.03.2012 KSTN 6 CoE 74/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE74/2012
27.03.2012 KSTN 6 CoE 73/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE73/2012
27.03.2012 KSTN 6 CoE 68/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE68/2012
27.03.2012 KSTN 6 CoE 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE4/2012
27.03.2012 KSTN 6 CoE 369/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE369/2011
27.03.2012 KSTN 19 CoE 461/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE461/2011
27.03.2012 KSTN 19 CoE 589/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE589/2011
27.03.2012 KSTN 6 CoE 35/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE35/2012
27.03.2012 KSTN 5 CoE 263/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoE263/2011
27.03.2012 KSTN 16 Cob 80/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob80/2011
27.03.2012 KSTN 6 CoE 53/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE53/2012
27.03.2012 KSTN 11 S 84/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S84/2011
27.03.2012 KSTN 5 CoE 349/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoE349/2011
27.03.2012 KSTN 19 CoE 551/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE551/2011
27.03.2012 KSTN 19 CoE 421/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE421/2011
27.03.2012 KSTN 19 CoE 441/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE441/2011
27.03.2012 KSTN 16 Cob 88/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob88/2011
27.03.2012 KSTN 8 Cob 89/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob89/2011
27.03.2012 KSTN 16 Cob 32/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob32/2011
27.03.2012 KSTN 16 Cob 85/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob85/2011
27.03.2012 KSTN 13 CoE 48/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE48/2011
27.03.2012 KSTN 13 CoE 35/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE35/2012
27.03.2012 KSTN 11 CoE 27/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE27/2012
27.03.2012 KSTN 6 CoE 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE2/2012
27.03.2012 KSTN 19 Co 60/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co60/2012
27.03.2012 KSTN 6 CoE 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE20/2012
27.03.2012 KSTN 6 CoE 37/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE37/2012
27.03.2012 KSTN 6 CoE 31/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE31/2012
27.03.2012 KSTN 6 CoE 52/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE52/2012
27.03.2012 KSTN 6 CoE 394/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE394/2011
27.03.2012 KSTN 11 CoE 30/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE30/2012
27.03.2012 KSTN 6 Co 40/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co40/2012
27.03.2012 KSTN 15 Sd 267/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd267/2011
27.03.2012 KSTN 6 CoP 24/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP24/2012
27.03.2012 KSTN 3 To 22/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To22/2012
27.03.2012 KSTN 16 Cob 107/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob107/2011
27.03.2012 KSTN 8 Cob 88/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob88/2011
27.03.2012 KSTN 11 CoE 29/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE29/2012
27.03.2012 KSTN 16 Cob 192/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob192/2011
28.03.2012 KSTN 3 To 23/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To23/2012
28.03.2012 KSTN 19 Co 93/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co93/2011
28.03.2012 KSTN 2 To 27/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To27/2012
28.03.2012 KSTN 3 CoE 86/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE86/2012
28.03.2012 KSTN 8 Cob 143/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob143/2011
28.03.2012 KSTN 16 Cob 96/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob96/2011
28.03.2012 KSTN 8 CoKR 4/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoKR4/2011
28.03.2012 KSTN 19 CoP 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP10/2012
28.03.2012 KSTN 23 To 22/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To22/2012
28.03.2012 KSTN 19 CoP 124/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP124/2011
28.03.2012 KSTN 8 Cob 35/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob35/2012
28.03.2012 KSTN 19 Co 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co15/2012
28.03.2012 KSTN 13 S 114/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S114/2011
28.03.2012 KSTN 8 CoE 245/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE245/2011
28.03.2012 KSTN 8 CoE 189/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE189/2011
28.03.2012 KSTN 2 CoE 95/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE95/2012
28.03.2012 KSTN 19 CoE 463/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE463/2011
28.03.2012 KSTN 16 CoE 215/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE215/2011
28.03.2012 KSTN 23 CoE 56/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE56/2012
28.03.2012 KSTN 23 CoE 17/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE17/2012
28.03.2012 KSTN 23 Tos 30/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos30/2012
28.03.2012 KSTN 19 CoE 55/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE55/2012
28.03.2012 KSTN 13 S 102/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S102/2011
28.03.2012 KSTN 2 Tos 26/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos26/2012
28.03.2012 KSTN 8 CoE 204/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE204/2011
28.03.2012 KSTN 8 CoE 190/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE190/2011
28.03.2012 KSTN 16 Cob 101/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob101/2011
28.03.2012 KSTN 8 CoE 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE12/2012
28.03.2012 KSTN 8 CoE 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE8/2012
28.03.2012 KSTN 8 CoE 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE7/2012
28.03.2012 KSTN 8 CoE 26/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE26/2012
28.03.2012 KSTN 8 CoE 31/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE31/2012
28.03.2012 KSTN 23 To 129/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To129/2011
28.03.2012 KSTN 19 CoP 130/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP130/2011
28.03.2012 KSTN 8 CoE 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE11/2012
28.03.2012 KSTN 8 CoE 32/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE32/2012
28.03.2012 KSTN 8 CoE 195/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE195/2011
28.03.2012 KSTN 4 CoP 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP19/2012
28.03.2012 KSTN 3 CoE 71/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE71/2012
28.03.2012 KSTN 4 Co 236/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co236/2011
28.03.2012 KSTN 2 CoE 98/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE98/2012
28.03.2012 KSTN 13 S 87/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S87/2011
28.03.2012 KSTN 12 Sd 211/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd211/2011
28.03.2012 KSTN 19 Co 33/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co33/2011
28.03.2012 KSTN 2 CoE 89/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE89/2012
28.03.2012 KSTN 23 CoE 60/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE60/2012
28.03.2012 KSTN 16 CoE 174/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE174/2011
28.03.2012 KSTN 16 CoE 189/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE189/2011
28.03.2012 KSTN 4 Co 331/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co331/2011
28.03.2012 KSTN 23 CoE 66/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE66/2012
28.03.2012 KSTN 23 CoE 63/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE63/2012
28.03.2012 KSTN 12 Sd 319/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd319/2011
28.03.2012 KSTN 2 CoE 86/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE86/2012
28.03.2012 KSTN 2 CoE 80/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE80/2012
28.03.2012 KSTN 2 CoE 92/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE92/2012
28.03.2012 KSTN 23 CoE 59/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE59/2012
28.03.2012 KSTN 3 CoE 83/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE83/2012
28.03.2012 KSTN 3 CoE 89/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE89/2012
28.03.2012 KSTN 23 To 25/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To25/2012
28.03.2012 KSTN 19 CoP 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP13/2012
28.03.2012 KSTN 3 To 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To15/2012
28.03.2012 KSTN 8 Cob 95/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob95/2011
28.03.2012 KSTN 8 CoE 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE13/2012
29.03.2012 KSTN 10 Cb 110/1997 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/10Cb110/1997
29.03.2012 KSTN 4 CoE 434/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE434/2011
29.03.2012 KSTN 4 CoE 422/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE422/2011
29.03.2012 KSTN 4 CoE 416/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE416/2011
29.03.2012 KSTN 4 CoE 418/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE418/2011
29.03.2012 KSTN 4 CoE 29/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE29/2012
29.03.2012 KSTN 4 Co 90/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co90/2012
29.03.2012 KSTN 4 Co 99/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co99/2012
29.03.2012 KSTN 4 CoE 359/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE359/2011
29.03.2012 KSTN 4 Co 97/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co97/2012
29.03.2012 KSTN 4 CoE 65/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE65/2012
29.03.2012 KSTN 4 CoE 321/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE321/2011
29.03.2012 KSTN 4 CoE 70/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE70/2012
29.03.2012 KSTN 4 CoE 60/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE60/2012
29.03.2012 KSTN 4 CoE 577/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE577/2011
01.04.2012 KSTN 15 Sd 94/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd94/2011
01.04.2012 KSTN 11 CoE 35/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE35/2012
01.04.2012 KSTN 11 CoE 33/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE33/2012
01.04.2012 KSTN 12 Sd 53/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd53/2012
01.04.2012 KSTN 12 Sd 41/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd41/2012
01.04.2012 KSTN 3 Tos 31/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos31/2012
01.04.2012 KSTN 15 Sd 103/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd103/2011
01.04.2012 KSTN 15 Sd 158/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd158/2011
03.04.2012 KSTN 13 S 23/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S23/2011
03.04.2012 KSTN 19 CoE 467/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE467/2011
03.04.2012 KSTN 3 Tos 32/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos32/2012
03.04.2012 KSTN 13 CoE 32/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE32/2012
03.04.2012 KSTN 3 Tos 33/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos33/2012
04.04.2012 KSTN 19 Co 374/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co374/2011
04.04.2012 KSTN 15 Sd 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd1/2012
04.04.2012 KSTN 23 CoE 64/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE64/2012
04.04.2012 KSTN 23 CoE 32/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE32/2012
04.04.2012 KSTN 13 Sp 9/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13Sp9/2011
04.04.2012 KSTN 15 Sd 70/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd70/2012
04.04.2012 KSTN 13 S 26/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S26/2012
04.04.2012 KSTN 23 CoE 67/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE67/2012
04.04.2012 KSTN 2 CoE 105/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE105/2012
04.04.2012 KSTN 2 CoE 96/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE96/2012
04.04.2012 KSTN 15 Sd 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd18/2012
04.04.2012 KSTN 13 S 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S1/2012
04.04.2012 KSTN 23 CoE 68/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE68/2012
04.04.2012 KSTN 23 CoE 61/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE61/2012
04.04.2012 KSTN 23 CoE 58/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE58/2012
04.04.2012 KSTN 23 CoE 80/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE80/2012
04.04.2012 KSTN 23 CoE 75/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE75/2012
04.04.2012 KSTN 23 CoE 62/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE62/2012
04.04.2012 KSTN 15 Sd 54/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd54/2012
04.04.2012 KSTN 15 Sd 79/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd79/2012
04.04.2012 KSTN 2 CoE 99/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE99/2012
09.04.2012 KSTN 19 CoE 576/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE576/2011
09.04.2012 KSTN 19 CoE 552/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE552/2011
09.04.2012 KSTN 19 CoE 516/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE516/2011
09.04.2012 KSTN 19 CoE 574/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE574/2011
09.04.2012 KSTN 19 CoE 522/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE522/2011
09.04.2012 KSTN 24 Sp 5/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/24Sp5/2011
10.04.2012 KSTN 23 To 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To12/2012
10.04.2012 KSTN 3 To 27/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To27/2012
10.04.2012 KSTN 3 To 26/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To26/2012
11.04.2012 KSTN 4 Co 96/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co96/2012
11.04.2012 KSTN 13 S 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S9/2012
11.04.2012 KSTN 19 CoP 104/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP104/2011
11.04.2012 KSTN 13 S 111/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S111/2011
11.04.2012 KSTN 4 CoP 28/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP28/2012
11.04.2012 KSTN 4 CoP 22/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP22/2012
11.04.2012 KSTN 3 To 34/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To34/2012
11.04.2012 KSTN 4 CoP 21/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP21/2012
11.04.2012 KSTN 4 CoP 23/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP23/2012
11.04.2012 KSTN 13 S 68/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S68/2011
11.04.2012 KSTN 4 CoPr 1/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoPr1/2011
12.04.2012 KSTN 7 Cbs 18/2003 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/7Cbs18/2003
15.04.2012 KSTN 16 CoE 38/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE38/2012
15.04.2012 KSTN 13 CoE 37/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE37/2012
15.04.2012 KSTN 23 To 29/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To29/2012
15.04.2012 KSTN 23 Tos 36/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos36/2012
15.04.2012 KSTN 4 CoP 31/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP31/2012
15.04.2012 KSTN 23 CoE 84/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE84/2012
15.04.2012 KSTN 13 CoE 33/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE33/2012
15.04.2012 KSTN 17 CoE 493/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE493/2011
15.04.2012 KSTN 17 CoP 32/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP32/2012
15.04.2012 KSTN 17 Co 78/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co78/2012
15.04.2012 KSTN 23 CoE 101/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE101/2012
15.04.2012 KSTN 23 To 17/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To17/2012
15.04.2012 KSTN 23 CoE 72/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE72/2012
15.04.2012 KSTN 17 CoE 476/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE476/2011
15.04.2012 KSTN 17 CoE 474/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE474/2011
15.04.2012 KSTN 17 CoE 434/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE434/2011
15.04.2012 KSTN 17 CoE 422/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE422/2011
15.04.2012 KSTN 23 To 31/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To31/2012
15.04.2012 KSTN 17 CoE 482/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE482/2011
16.04.2012 KSTN 23 CoE 73/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE73/2012
16.04.2012 KSTN 23 CoE 65/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE65/2012
16.04.2012 KSTN 6 CoP 25/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP25/2012
16.04.2012 KSTN 11 S 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S20/2012
16.04.2012 KSTN 15 Sd 78/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd78/2012
16.04.2012 KSTN 6 Co 86/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co86/2011
16.04.2012 KSTN 5 Co 124/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co124/2011
16.04.2012 KSTN 5 Co 158/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co158/2011
16.04.2012 KSTN 5 Co 168/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co168/2011
16.04.2012 KSTN 2 To 131/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To131/2011
16.04.2012 KSTN 15 Sd 55/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd55/2012
16.04.2012 KSTN 15 Sd 77/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd77/2012
16.04.2012 KSTN 15 Sd 37/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd37/2012
16.04.2012 KSTN 11 CoE 36/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE36/2012
16.04.2012 KSTN 15 Sd 76/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd76/2012
16.04.2012 KSTN 5 Co 173/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co173/2011
16.04.2012 KSTN 11 CoE 37/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE37/2012
16.04.2012 KSTN 15 Sd 285/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd285/2011
16.04.2012 KSTN 19 CoP 34/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP34/2012
17.04.2012 KSTN 3 Tos 34/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos34/2012
17.04.2012 KSTN 8 Cob 87/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob87/2011
17.04.2012 KSTN 3 CoE 104/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE104/2012
17.04.2012 KSTN 23 To 24/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To24/2012
17.04.2012 KSTN 8 Cob 104/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob104/2011
17.04.2012 KSTN 3 CoE 98/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE98/2012
17.04.2012 KSTN 23 CoE 89/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE89/2012
17.04.2012 KSTN 16 Cob 40/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob40/2011
17.04.2012 KSTN 23 CoE 86/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE86/2012
17.04.2012 KSTN 2 To 33/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To33/2012
17.04.2012 KSTN 16 Cob 132/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob132/2010
17.04.2012 KSTN 19 CoPom 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoPom1/2012
17.04.2012 KSTN 3 CoE 81/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE81/2012
17.04.2012 KSTN 8 Cob 129/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob129/2011
17.04.2012 KSTN 16 Cob 75/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob75/2011
17.04.2012 KSTN 3 CoE 99/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE99/2012
17.04.2012 KSTN 3 CoE 96/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE96/2012
17.04.2012 KSTN 3 CoE 100/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE100/2012
17.04.2012 KSTN 3 CoE 97/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE97/2012
17.04.2012 KSTN 12 Sd 62/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd62/2012
17.04.2012 KSTN 3 CoE 80/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE80/2012
17.04.2012 KSTN 25 Sp 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp1/2012
17.04.2012 KSTN 23 To 40/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To40/2012
17.04.2012 KSTN 13 S 123/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S123/2011
17.04.2012 KSTN 3 CoE 74/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE74/2012
17.04.2012 KSTN 3 CoE 87/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE87/2012
17.04.2012 KSTN 23 To 126/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To126/2011
17.04.2012 KSTN 3 CoE 85/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE85/2012
17.04.2012 KSTN 3 CoE 91/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE91/2012
17.04.2012 KSTN 3 CoE 103/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE103/2012
17.04.2012 KSTN 3 CoE 90/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE90/2012
17.04.2012 KSTN 24 Sp 6/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/24Sp6/2011
17.04.2012 KSTN 11 S 94/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S94/2011
17.04.2012 KSTN 8 Cob 77/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob77/2011
17.04.2012 KSTN 3 CoE 88/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE88/2012
17.04.2012 KSTN 16 CoE 32/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE32/2012
17.04.2012 KSTN 12 Sd 233/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd233/2011
18.04.2012 KSTN 23 CoE 98/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE98/2012
18.04.2012 KSTN 2 To 32/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To32/2012
18.04.2012 KSTN 23 CoE 83/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE83/2012
18.04.2012 KSTN 23 CoE 95/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE95/2012
18.04.2012 KSTN 12 Sd 143/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd143/2011
18.04.2012 KSTN 19 CoP 25/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP25/2012
18.04.2012 KSTN 4 Co 87/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co87/2012
18.04.2012 KSTN 4 Co 310/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co310/2011
18.04.2012 KSTN 19 CoP 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP4/2012
18.04.2012 KSTN 19 Co 9/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co9/2011
18.04.2012 KSTN 12 Sd 46/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd46/2012
18.04.2012 KSTN 23 Tos 32/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos32/2012
18.04.2012 KSTN 2 CoE 82/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE82/2012
18.04.2012 KSTN 23 CoE 104/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE104/2012
18.04.2012 KSTN 19 Co 202/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co202/2010
18.04.2012 KSTN 12 Sd 175/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd175/2011
18.04.2012 KSTN 2 CoE 85/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE85/2012
18.04.2012 KSTN 2 Tos 35/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos35/2012
18.04.2012 KSTN 19 CoP 30/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP30/2012
18.04.2012 KSTN 4 Co 46/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co46/2011
18.04.2012 KSTN 19 CoE 553/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE553/2011
18.04.2012 KSTN 15 Sd 23/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd23/2012
18.04.2012 KSTN 19 CoE 539/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE539/2011
18.04.2012 KSTN 19 CoE 451/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE451/2011
18.04.2012 KSTN 2 CoE 79/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE79/2012
18.04.2012 KSTN 15 Sd 57/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd57/2012
18.04.2012 KSTN 15 Sd 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd2/2012
18.04.2012 KSTN 2 CoE 73/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE73/2012
18.04.2012 KSTN 2 CoE 67/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE67/2012
18.04.2012 KSTN 2 CoE 65/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE65/2012
18.04.2012 KSTN 19 Co 33/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co33/2012
18.04.2012 KSTN 19 Co 99/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co99/2012
18.04.2012 KSTN 15 Sd 323/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd323/2011
18.04.2012 KSTN 19 CoE 533/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE533/2011
18.04.2012 KSTN 19 CoE 411/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE411/2011
18.04.2012 KSTN 12 Sd 296/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd296/2011
18.04.2012 KSTN 12 Sd 16/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd16/2012
18.04.2012 KSTN 12 Sd 69/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd69/2012
19.04.2012 KSTN 12 Sd 192/2009 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd192/2009
19.04.2012 KSTN 19 CoE 477/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE477/2011
19.04.2012 KSTN 12 Sd 66/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd66/2012
22.04.2012 KSTN 12 Sd 25/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd25/2012
22.04.2012 KSTN 23 To 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To20/2012
22.04.2012 KSTN 23 Tos 33/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos33/2012
22.04.2012 KSTN 23 Tos 34/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos34/2012
22.04.2012 KSTN 23 CoE 90/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE90/2012
22.04.2012 KSTN 23 To 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To18/2012
22.04.2012 KSTN 15 Sd 305/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd305/2011
22.04.2012 KSTN 23 CoE 76/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE76/2012
22.04.2012 KSTN 23 CoE 87/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE87/2012
22.04.2012 KSTN 12 Sd 52/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd52/2012
22.04.2012 KSTN 23 To 21/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To21/2012
22.04.2012 KSTN 23 CoE 93/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE93/2012
23.04.2012 KSTN 6 CoP 28/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP28/2012
23.04.2012 KSTN 11 S 88/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S88/2011
23.04.2012 KSTN 6 CoE 88/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE88/2012
23.04.2012 KSTN 15 Sd 304/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd304/2011
23.04.2012 KSTN 6 CoP 29/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP29/2012
23.04.2012 KSTN 12 Sd 75/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd75/2012
24.04.2012 KSTN 17 Co 122/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co122/2011
24.04.2012 KSTN 23 CoE 85/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE85/2012
24.04.2012 KSTN 23 CoE 82/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE82/2012
24.04.2012 KSTN 23 CoE 88/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE88/2012
24.04.2012 KSTN 23 CoE 97/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE97/2012
24.04.2012 KSTN 3 To 36/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To36/2012
24.04.2012 KSTN 17 Co 347/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co347/2011
24.04.2012 KSTN 16 Cob 97/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob97/2011
24.04.2012 KSTN 17 CoE 60/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE60/2012
24.04.2012 KSTN 17 Co 87/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co87/2012
24.04.2012 KSTN 17 Co 110/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co110/2012
24.04.2012 KSTN 17 Co 89/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co89/2012
24.04.2012 KSTN 3 Tos 36/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos36/2012
24.04.2012 KSTN 17 Co 32/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co32/2012
24.04.2012 KSTN 17 Co 203/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co203/2011
24.04.2012 KSTN 17 Co 61/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co61/2012
24.04.2012 KSTN 17 Co 173/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co173/2011
24.04.2012 KSTN 3 To 29/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To29/2012
24.04.2012 KSTN 3 To 35/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To35/2012
24.04.2012 KSTN 17 CoE 69/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE69/2012
24.04.2012 KSTN 17 Co 107/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co107/2012
24.04.2012 KSTN 5 Co 97/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co97/2011
24.04.2012 KSTN 17 Co 193/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co193/2011
24.04.2012 KSTN 11 S 92/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S92/2011
24.04.2012 KSTN 16 Cob 61/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob61/2011
24.04.2012 KSTN 8 Cob 109/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob109/2011
24.04.2012 KSTN 11 S 54/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S54/2011
24.04.2012 KSTN 17 Co 98/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co98/2012
24.04.2012 KSTN 17 Co 90/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co90/2012
24.04.2012 KSTN 23 CoE 91/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE91/2012
24.04.2012 KSTN 16 Cob 51/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob51/2011
25.04.2012 KSTN 23 CoE 99/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE99/2012
25.04.2012 KSTN 23 CoE 96/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE96/2012
25.04.2012 KSTN 4 CoPr 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoPr1/2012
25.04.2012 KSTN 15 Sd 22/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd22/2012
25.04.2012 KSTN 19 Co 65/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co65/2012
25.04.2012 KSTN 11 S 95/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S95/2011
25.04.2012 KSTN 11 S 87/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S87/2011
25.04.2012 KSTN 2 To 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To20/2012
25.04.2012 KSTN 15 Sd 59/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd59/2012
25.04.2012 KSTN 3 To 28/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To28/2012
25.04.2012 KSTN 19 Co 138/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co138/2012
25.04.2012 KSTN 17 CoE 475/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE475/2011
25.04.2012 KSTN 17 CoE 448/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE448/2011
25.04.2012 KSTN 17 CoE 445/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE445/2011
25.04.2012 KSTN 19 Co 271/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co271/2011
25.04.2012 KSTN 19 Co 109/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co109/2011
25.04.2012 KSTN 19 CoE 592/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE592/2011
25.04.2012 KSTN 23 Ntok 1/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Ntok1/2011
25.04.2012 KSTN 17 CoE 481/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE481/2011
25.04.2012 KSTN 23 CoE 105/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE105/2012
25.04.2012 KSTN 19 Co 288/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co288/2010
25.04.2012 KSTN 4 CoP 32/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP32/2012
25.04.2012 KSTN 19 Co 310/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co310/2011
25.04.2012 KSTN 19 Co 242/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co242/2011
25.04.2012 KSTN 15 Sd 84/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd84/2012
25.04.2012 KSTN 12 Sd 323/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd323/2011
25.04.2012 KSTN 12 Sd 303/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd303/2011
25.04.2012 KSTN 12 Sd 300/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd300/2011
25.04.2012 KSTN 12 Sd 298/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd298/2011
25.04.2012 KSTN 4 CoP 29/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP29/2012
25.04.2012 KSTN 19 Co 35/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co35/2012
26.04.2012 KSTN 19 CoE 449/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE449/2011
26.04.2012 KSTN 19 CoE 401/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE401/2011
26.04.2012 KSTN 19 CoE 79/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE79/2012
26.04.2012 KSTN 16 CoE 46/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE46/2012
26.04.2012 KSTN 3 Tos 38/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos38/2012
26.04.2012 KSTN 16 CoE 42/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE42/2012
26.04.2012 KSTN 19 CoE 65/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE65/2012
26.04.2012 KSTN 19 CoE 549/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE549/2011
26.04.2012 KSTN 19 CoE 62/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE62/2012
26.04.2012 KSTN 19 CoE 45/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE45/2012
26.04.2012 KSTN 19 CoE 60/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE60/2012
26.04.2012 KSTN 19 CoE 588/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE588/2011
26.04.2012 KSTN 11 S 81/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S81/2011
26.04.2012 KSTN 12 Sd 172/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd172/2010
26.04.2012 KSTN 16 Cob 43/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob43/2012
26.04.2012 KSTN 19 CoP 29/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP29/2012
29.04.2012 KSTN 5 Co 132/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co132/2011
29.04.2012 KSTN 4 CoE 424/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE424/2011
29.04.2012 KSTN 16 Cob 60/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob60/2011
29.04.2012 KSTN 8 Cob 90/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob90/2011
29.04.2012 KSTN 4 CoE 446/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE446/2011
29.04.2012 KSTN 16 CoE 226/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE226/2011
29.04.2012 KSTN 6 CoE 2/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE2/2011
29.04.2012 KSTN 6 CoE 294/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE294/2011
29.04.2012 KSTN 6 CoE 96/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE96/2012
29.04.2012 KSTN 6 CoE 36/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE36/2012
29.04.2012 KSTN 16 CoE 268/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE268/2011
29.04.2012 KSTN 6 CoE 69/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE69/2012
29.04.2012 KSTN 6 CoE 87/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE87/2012
29.04.2012 KSTN 6 CoE 94/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE94/2012
29.04.2012 KSTN 6 CoE 86/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE86/2012
29.04.2012 KSTN 16 Cob 131/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob131/2010
29.04.2012 KSTN 16 CoE 230/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE230/2011
29.04.2012 KSTN 4 CoP 35/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP35/2012
29.04.2012 KSTN 16 CoE 234/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE234/2011
29.04.2012 KSTN 4 Co 103/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co103/2012
29.04.2012 KSTN 4 CoE 407/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE407/2011
29.04.2012 KSTN 16 CoE 235/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE235/2011
29.04.2012 KSTN 8 Cob 72/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob72/2011
29.04.2012 KSTN 8 Cob 37/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob37/2012
29.04.2012 KSTN 4 CoE 457/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE457/2011
29.04.2012 KSTN 4 CoE 453/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE453/2011
29.04.2012 KSTN 4 CoE 449/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE449/2011
29.04.2012 KSTN 4 CoE 447/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE447/2011
29.04.2012 KSTN 4 CoE 451/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE451/2011
29.04.2012 KSTN 4 CoE 421/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE421/2011
29.04.2012 KSTN 4 CoE 462/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE462/2011
29.04.2012 KSTN 23 To 28/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To28/2012
29.04.2012 KSTN 8 CoE 33/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE33/2012
29.04.2012 KSTN 8 CoE 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE18/2012
29.04.2012 KSTN 8 CoE 21/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE21/2012
29.04.2012 KSTN 8 CoE 16/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE16/2012
29.04.2012 KSTN 4 Co 140/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co140/2012
29.04.2012 KSTN 4 CoE 401/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE401/2011
29.04.2012 KSTN 8 CoE 22/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE22/2012
29.04.2012 KSTN 6 CoE 60/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE60/2012
29.04.2012 KSTN 6 CoE 82/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE82/2012
29.04.2012 KSTN 4 CoE 448/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE448/2011
29.04.2012 KSTN 4 CoE 439/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE439/2011
29.04.2012 KSTN 4 CoE 413/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE413/2011
29.04.2012 KSTN 4 Co 125/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co125/2012
29.04.2012 KSTN 15 Sd 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd7/2012
29.04.2012 KSTN 6 CoE 72/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE72/2012
29.04.2012 KSTN 16 Cob 79/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob79/2011
29.04.2012 KSTN 8 CoE 269/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE269/2011
29.04.2012 KSTN 8 CoE 225/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE225/2011
29.04.2012 KSTN 8 CoE 160/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE160/2011
29.04.2012 KSTN 4 Co 53/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co53/2012
29.04.2012 KSTN 8 CoE 235/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE235/2011
29.04.2012 KSTN 6 CoE 71/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE71/2012
29.04.2012 KSTN 16 CoE 37/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE37/2012
29.04.2012 KSTN 4 Co 121/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co121/2012
29.04.2012 KSTN 6 CoE 50/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE50/2012
29.04.2012 KSTN 6 CoE 47/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE47/2012
29.04.2012 KSTN 6 CoE 45/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE45/2012
29.04.2012 KSTN 4 Co 84/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co84/2012
29.04.2012 KSTN 6 CoE 59/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE59/2012
29.04.2012 KSTN 6 CoE 75/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE75/2012
29.04.2012 KSTN 6 CoE 61/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE61/2012
29.04.2012 KSTN 6 CoE 55/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE55/2012
29.04.2012 KSTN 8 CoE 17/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE17/2012
29.04.2012 KSTN 6 CoE 51/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE51/2012
29.04.2012 KSTN 4 CoE 419/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE419/2011
29.04.2012 KSTN 16 Cob 184/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob184/2011
29.04.2012 KSTN 8 CoE 37/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE37/2012
29.04.2012 KSTN 8 CoE 224/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE224/2011
01.05.2012 KSTN 16 Cob 109/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob109/2011
01.05.2012 KSTN 2 CoE 104/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE104/2012
01.05.2012 KSTN 2 CoE 134/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE134/2012
01.05.2012 KSTN 2 CoE 128/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE128/2012
01.05.2012 KSTN 16 Cob 92/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob92/2011
01.05.2012 KSTN 2 CoE 110/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE110/2012
01.05.2012 KSTN 16 Cob 93/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob93/2011
01.05.2012 KSTN 17 Co 152/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co152/2012
01.05.2012 KSTN 25 Sp 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp2/2012
02.05.2012 KSTN 4 Co 265/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co265/2011
02.05.2012 KSTN 23 To 37/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To37/2012
02.05.2012 KSTN 2 To 46/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To46/2012
02.05.2012 KSTN 13 S 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S3/2012
02.05.2012 KSTN 4 Co 141/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co141/2011
02.05.2012 KSTN 4 Co 159/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co159/2011
02.05.2012 KSTN 2 To 40/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To40/2012
02.05.2012 KSTN 2 Tos 34/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos34/2012
03.05.2012 KSTN 23 CoE 100/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE100/2012
03.05.2012 KSTN 23 CoE 94/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE94/2012
03.05.2012 KSTN 19 Co 38/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co38/2012
03.05.2012 KSTN 23 CoE 103/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE103/2012
03.05.2012 KSTN 23 CoE 106/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE106/2012
06.05.2012 KSTN 6 Co 92/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co92/2012
06.05.2012 KSTN 3 Tos 37/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos37/2012
06.05.2012 KSTN 15 Sd 228/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd228/2011
06.05.2012 KSTN 3 To 38/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To38/2012
06.05.2012 KSTN 15 Sd 219/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd219/2011
06.05.2012 KSTN 15 Sd 239/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd239/2011
06.05.2012 KSTN 15 Sd 108/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd108/2011
08.05.2012 KSTN 13 S 119/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S119/2011
08.05.2012 KSTN 17 CoE 484/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE484/2011
08.05.2012 KSTN 17 CoE 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE13/2012
08.05.2012 KSTN 3 To 25/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To25/2012
08.05.2012 KSTN 17 Co 95/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co95/2012
08.05.2012 KSTN 4 CoP 25/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP25/2012
08.05.2012 KSTN 5 Co 159/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co159/2011
08.05.2012 KSTN 17 Co 53/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co53/2012
08.05.2012 KSTN 17 Co 69/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co69/2012
08.05.2012 KSTN 17 CoP 22/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP22/2012
08.05.2012 KSTN 3 CoE 113/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE113/2012
08.05.2012 KSTN 3 CoE 115/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE115/2012
08.05.2012 KSTN 3 CoE 107/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE107/2012
08.05.2012 KSTN 3 CoE 121/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE121/2012
08.05.2012 KSTN 23 CoE 108/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE108/2012
08.05.2012 KSTN 17 Co 112/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co112/2012
08.05.2012 KSTN 3 CoE 111/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE111/2012
08.05.2012 KSTN 3 CoE 93/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE93/2012
08.05.2012 KSTN 13 CoE 43/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE43/2012
08.05.2012 KSTN 13 CoE 41/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE41/2012
08.05.2012 KSTN 17 CoP 30/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP30/2012
08.05.2012 KSTN 17 CoP 35/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP35/2012
08.05.2012 KSTN 3 CoE 109/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE109/2012
08.05.2012 KSTN 17 CoE 21/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE21/2012
08.05.2012 KSTN 17 CoE 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE5/2012
08.05.2012 KSTN 17 CoE 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE1/2012
08.05.2012 KSTN 23 CoE 111/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE111/2012
08.05.2012 KSTN 23 CoE 114/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE114/2012
08.05.2012 KSTN 17 CoE 500/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE500/2011
08.05.2012 KSTN 17 CoE 499/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE499/2011
08.05.2012 KSTN 17 CoE 496/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE496/2011
08.05.2012 KSTN 17 Co 145/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co145/2012
08.05.2012 KSTN 17 CoP 39/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP39/2012
08.05.2012 KSTN 17 CoP 29/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP29/2012
08.05.2012 KSTN 12 Sd 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd11/2012
08.05.2012 KSTN 11 S 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S1/2012
08.05.2012 KSTN 3 CoE 105/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE105/2012
08.05.2012 KSTN 4 Co 484/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co484/2011
08.05.2012 KSTN 17 Co 178/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co178/2011
08.05.2012 KSTN 17 CoP 40/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP40/2012
09.05.2012 KSTN 2 CoE 129/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE129/2012
09.05.2012 KSTN 2 CoE 132/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE132/2012
09.05.2012 KSTN 2 CoE 108/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE108/2012
09.05.2012 KSTN 2 CoE 114/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE114/2012
09.05.2012 KSTN 2 CoE 123/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE123/2012
09.05.2012 KSTN 12 Sd 127/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd127/2011
09.05.2012 KSTN 13 S 4/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S4/2011
09.05.2012 KSTN 12 Sd 197/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd197/2011
10.05.2012 KSTN 12 Sd 301/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd301/2011
10.05.2012 KSTN 12 Sd 81/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd81/2012
13.05.2012 KSTN 23 To 35/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To35/2012
13.05.2012 KSTN 15 Sd 314/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd314/2011
13.05.2012 KSTN 15 Sd 65/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd65/2012
13.05.2012 KSTN 15 Sd 86/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd86/2012
13.05.2012 KSTN 15 Sd 87/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd87/2012
13.05.2012 KSTN 15 Sd 89/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd89/2012
13.05.2012 KSTN 15 Sd 210/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd210/2011
14.05.2012 KSTN 2 To 30/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To30/2012
14.05.2012 KSTN 23 CoE 115/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE115/2012
14.05.2012 KSTN 2 To 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To13/2012
14.05.2012 KSTN 11 CoE 47/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE47/2012
14.05.2012 KSTN 23 CoE 109/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE109/2012
14.05.2012 KSTN 23 CoE 112/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE112/2012
14.05.2012 KSTN 23 CoE 118/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE118/2012
14.05.2012 KSTN 23 CoE 129/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE129/2012
14.05.2012 KSTN 23 CoE 126/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE126/2012
14.05.2012 KSTN 2 Tov 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tov1/2012
14.05.2012 KSTN 11 CoE 46/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE46/2012
14.05.2012 KSTN 11 CoE 42/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE42/2012
15.05.2012 KSTN 16 Cob 45/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob45/2012
15.05.2012 KSTN 25 Sp 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp4/2012
15.05.2012 KSTN 8 Cob 114/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob114/2011
15.05.2012 KSTN 8 Cob 117/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob117/2011
15.05.2012 KSTN 8 Cob 92/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob92/2011
15.05.2012 KSTN 16 CoE 51/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE51/2012
15.05.2012 KSTN 19 CoE 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE13/2012
15.05.2012 KSTN 16 Cob 135/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob135/2011
15.05.2012 KSTN 25 Sp 14/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp14/2011
15.05.2012 KSTN 17 Co 138/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co138/2012
15.05.2012 KSTN 3 Tos 43/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos43/2012
16.05.2012 KSTN 2 Tos 112/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos112/2011
16.05.2012 KSTN 15 Sd 83/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd83/2012
16.05.2012 KSTN 15 Sd 93/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd93/2012
16.05.2012 KSTN 12 Sd 313/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd313/2011
16.05.2012 KSTN 12 Sd 310/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd310/2011
16.05.2012 KSTN 23 CoE 122/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE122/2012
16.05.2012 KSTN 23 CoE 119/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE119/2012
16.05.2012 KSTN 23 CoE 116/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE116/2012
16.05.2012 KSTN 12 Sd 324/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd324/2011
16.05.2012 KSTN 13 S 62/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S62/2012
16.05.2012 KSTN 2 To 127/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To127/2011
16.05.2012 KSTN 13 S 88/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S88/2011
17.05.2012 KSTN 23 Tos 44/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos44/2012
17.05.2012 KSTN 12 Sd 307/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd307/2011
20.05.2012 KSTN 23 To 47/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To47/2012
20.05.2012 KSTN 13 CoE 45/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE45/2012
20.05.2012 KSTN 23 CoE 135/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE135/2012
20.05.2012 KSTN 16 Cob 46/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob46/2012
20.05.2012 KSTN 3 To 43/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To43/2012
20.05.2012 KSTN 12 Sd 76/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd76/2012
20.05.2012 KSTN 15 Sd 252/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd252/2011
20.05.2012 KSTN 15 Sd 34/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd34/2012
20.05.2012 KSTN 23 CoE 132/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE132/2012
20.05.2012 KSTN 15 Sd 32/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd32/2012
21.05.2012 KSTN 6 Co 61/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co61/2012
21.05.2012 KSTN 13 S 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S11/2012
21.05.2012 KSTN 11 CoE 43/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE43/2012
21.05.2012 KSTN 23 Tos 45/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos45/2012
21.05.2012 KSTN 12 Sd 96/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd96/2012
21.05.2012 KSTN 6 Co 109/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co109/2011
21.05.2012 KSTN 6 Co 62/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co62/2011
21.05.2012 KSTN 5 Co 176/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co176/2011
21.05.2012 KSTN 6 CoP 30/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP30/2012
21.05.2012 KSTN 6 CoP 31/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP31/2012
21.05.2012 KSTN 2 To 38/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To38/2012
21.05.2012 KSTN 2 To 17/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To17/2012
21.05.2012 KSTN 11 S 96/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S96/2011
21.05.2012 KSTN 2 To 39/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To39/2012
21.05.2012 KSTN 11 CoE 45/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE45/2012
21.05.2012 KSTN 11 CoE 44/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE44/2012
21.05.2012 KSTN 2 To 24/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To24/2012
21.05.2012 KSTN 5 Co 179/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co179/2011
21.05.2012 KSTN 2 To 34/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To34/2012
21.05.2012 KSTN 15 Sd 85/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd85/2012
21.05.2012 KSTN 11 CoE 42/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE42/2011
21.05.2012 KSTN 26 Sp 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/26Sp7/2012
21.05.2012 KSTN 15 Sd 75/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd75/2012
21.05.2012 KSTN 12 Sd 51/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd51/2012
21.05.2012 KSTN 6 Co 110/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co110/2012
21.05.2012 KSTN 2 Tos 47/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos47/2012
21.05.2012 KSTN 15 Sd 69/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd69/2012
21.05.2012 KSTN 15 Sd 100/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd100/2012
22.05.2012 KSTN 11 S 21/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S21/2011
22.05.2012 KSTN 19 Co 127/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co127/2012
22.05.2012 KSTN 17 Co 153/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co153/2012
22.05.2012 KSTN 17 Co 115/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co115/2012
22.05.2012 KSTN 2 CoE 109/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE109/2012
22.05.2012 KSTN 2 CoE 103/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE103/2012
22.05.2012 KSTN 2 CoE 97/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE97/2012
22.05.2012 KSTN 19 CoE 473/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE473/2011
22.05.2012 KSTN 19 CoE 453/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE453/2011
22.05.2012 KSTN 17 Co 79/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co79/2012
22.05.2012 KSTN 17 CoE 89/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE89/2012
22.05.2012 KSTN 17 CoE 77/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE77/2012
22.05.2012 KSTN 17 CoE 90/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE90/2012
22.05.2012 KSTN 17 Co 121/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co121/2012
22.05.2012 KSTN 8 Cob 119/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob119/2011
22.05.2012 KSTN 2 CoE 88/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE88/2012
22.05.2012 KSTN 19 Co 59/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co59/2011
22.05.2012 KSTN 19 CoP 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP14/2012
22.05.2012 KSTN 6 CoP 41/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP41/2012
22.05.2012 KSTN 13 S 94/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S94/2011
22.05.2012 KSTN 13 S 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S2/2012
22.05.2012 KSTN 25 Sp 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp3/2012
22.05.2012 KSTN 19 Co 147/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co147/2012
22.05.2012 KSTN 6 Co 231/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co231/2011
22.05.2012 KSTN 19 Co 113/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co113/2012
22.05.2012 KSTN 25 Sp 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp6/2012
22.05.2012 KSTN 8 Cob 115/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob115/2011
22.05.2012 KSTN 17 CoE 478/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE478/2011
22.05.2012 KSTN 17 CoE 466/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE466/2011
22.05.2012 KSTN 17 CoE 406/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE406/2011
22.05.2012 KSTN 17 CoE 352/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE352/2011
22.05.2012 KSTN 17 CoP 27/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP27/2012
22.05.2012 KSTN 17 Co 25/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co25/2011
22.05.2012 KSTN 17 Co 5/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co5/2011
22.05.2012 KSTN 17 Co 162/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co162/2012
22.05.2012 KSTN 2 CoE 106/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE106/2012
22.05.2012 KSTN 12 Sd 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd5/2012
22.05.2012 KSTN 2 CoE 91/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE91/2012
22.05.2012 KSTN 23 To 45/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To45/2012
22.05.2012 KSTN 13 S 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S5/2012
22.05.2012 KSTN 16 Cob 150/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob150/2011
22.05.2012 KSTN 2 CoE 100/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE100/2012
22.05.2012 KSTN 11 S 40/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S40/2011
22.05.2012 KSTN 11 S 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S3/2012
22.05.2012 KSTN 17 Co 57/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co57/2012
22.05.2012 KSTN 17 Co 113/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co113/2012
22.05.2012 KSTN 19 CoE 509/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE509/2011
22.05.2012 KSTN 23 To 42/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To42/2012
23.05.2012 KSTN 4 Co 117/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co117/2012
23.05.2012 KSTN 13 S 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S14/2012
23.05.2012 KSTN 19 Co 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co18/2012
23.05.2012 KSTN 19 CoE 442/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE442/2011
23.05.2012 KSTN 2 Tos 43/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos43/2012
23.05.2012 KSTN 3 To 48/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To48/2012
23.05.2012 KSTN 2 To 48/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To48/2012
23.05.2012 KSTN 2 To 57/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To57/2012
23.05.2012 KSTN 3 To 40/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To40/2012
23.05.2012 KSTN 16 CoE 56/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE56/2012
23.05.2012 KSTN 16 CoZm 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm4/2012
23.05.2012 KSTN 4 CoP 33/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP33/2012
23.05.2012 KSTN 4 Co 318/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co318/2011
23.05.2012 KSTN 12 Sd 318/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd318/2011
23.05.2012 KSTN 4 CoP 38/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP38/2012
23.05.2012 KSTN 12 Sd 322/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd322/2011
23.05.2012 KSTN 4 CoP 39/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP39/2012
23.05.2012 KSTN 4 CoP 34/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP34/2012
23.05.2012 KSTN 4 CoP 37/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP37/2012
23.05.2012 KSTN 2 Tos 48/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos48/2011
23.05.2012 KSTN 15 Sd 107/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd107/2012
24.05.2012 KSTN 19 CoE 75/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE75/2012
24.05.2012 KSTN 19 CoE 70/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE70/2012
24.05.2012 KSTN 8 Cob 52/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob52/2012
24.05.2012 KSTN 4 Co 44/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co44/2012
24.05.2012 KSTN 4 Co 28/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co28/2012
24.05.2012 KSTN 8 CoE 41/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE41/2012
24.05.2012 KSTN 8 Cob 28/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob28/2012
24.05.2012 KSTN 4 CoE 100/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE100/2012
24.05.2012 KSTN 4 CoP 49/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP49/2012
24.05.2012 KSTN 19 Co 170/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co170/2012
24.05.2012 KSTN 8 CoE 230/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE230/2011
24.05.2012 KSTN 4 CoE 459/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE459/2011
24.05.2012 KSTN 8 CoE 179/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE179/2011
24.05.2012 KSTN 19 Co 154/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co154/2012
24.05.2012 KSTN 4 CoE 504/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE504/2011
24.05.2012 KSTN 4 CoE 502/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE502/2011
24.05.2012 KSTN 4 CoE 484/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE484/2011
24.05.2012 KSTN 4 CoE 105/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE105/2012
24.05.2012 KSTN 4 CoE 90/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE90/2012
24.05.2012 KSTN 4 CoE 85/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE85/2012
24.05.2012 KSTN 4 CoE 37/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE37/2012
24.05.2012 KSTN 4 CoE 534/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE534/2011
24.05.2012 KSTN 4 CoE 49/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE49/2012
24.05.2012 KSTN 4 CoE 93/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE93/2012
24.05.2012 KSTN 4 CoE 538/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE538/2011
27.05.2012 KSTN 3 To 46/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To46/2012
27.05.2012 KSTN 3 To 50/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To50/2012
27.05.2012 KSTN 3 To 47/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To47/2012
27.05.2012 KSTN 12 Sd 95/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd95/2012
28.05.2012 KSTN 6 CoE 114/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE114/2012
28.05.2012 KSTN 6 CoE 106/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE106/2012
28.05.2012 KSTN 5 CoE 256/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoE256/2011
28.05.2012 KSTN 6 CoE 70/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE70/2012
28.05.2012 KSTN 6 CoE 103/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE103/2012
28.05.2012 KSTN 6 CoE 109/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE109/2012
28.05.2012 KSTN 6 CoE 249/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE249/2011
28.05.2012 KSTN 6 CoE 102/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE102/2012
28.05.2012 KSTN 6 CoE 108/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE108/2012
28.05.2012 KSTN 16 CoE 195/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE195/2011
28.05.2012 KSTN 6 CoE 90/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE90/2012
28.05.2012 KSTN 6 CoP 35/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP35/2012
28.05.2012 KSTN 6 CoE 57/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE57/2012
28.05.2012 KSTN 16 CoE 204/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE204/2011
28.05.2012 KSTN 16 CoE 220/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE220/2011
28.05.2012 KSTN 6 CoP 46/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP46/2012
28.05.2012 KSTN 16 CoE 57/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE57/2012
28.05.2012 KSTN 16 CoE 58/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE58/2012
28.05.2012 KSTN 6 Co 49/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co49/2012
28.05.2012 KSTN 6 Co 72/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co72/2012
28.05.2012 KSTN 16 Cob 145/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob145/2011
28.05.2012 KSTN 6 CoE 119/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE119/2012
28.05.2012 KSTN 6 Co 119/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co119/2012
28.05.2012 KSTN 6 CoE 95/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE95/2012
28.05.2012 KSTN 6 CoE 91/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE91/2012
28.05.2012 KSTN 6 CoE 92/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE92/2012
28.05.2012 KSTN 6 CoE 123/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE123/2012
28.05.2012 KSTN 6 CoE 81/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE81/2012
28.05.2012 KSTN 15 Sd 91/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd91/2012
28.05.2012 KSTN 6 Co 112/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co112/2012
29.05.2012 KSTN 17 CoP 34/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP34/2012
29.05.2012 KSTN 17 Co 166/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co166/2011
29.05.2012 KSTN 23 CoE 143/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE143/2012
29.05.2012 KSTN 23 CoE 140/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE140/2012
29.05.2012 KSTN 17 Co 140/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co140/2011
29.05.2012 KSTN 17 CoP 45/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP45/2012
29.05.2012 KSTN 3 CoE 124/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE124/2012
29.05.2012 KSTN 17 Co 189/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co189/2011
29.05.2012 KSTN 3 To 61/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To61/2012
29.05.2012 KSTN 17 CoP 50/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP50/2012
29.05.2012 KSTN 3 CoE 112/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE112/2012
29.05.2012 KSTN 3 CoE 128/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE128/2012
29.05.2012 KSTN 23 To 49/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To49/2012
29.05.2012 KSTN 17 CoP 47/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP47/2012
29.05.2012 KSTN 3 To 49/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To49/2012
29.05.2012 KSTN 3 CoE 126/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE126/2012
29.05.2012 KSTN 3 CoE 118/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE118/2012
29.05.2012 KSTN 3 CoE 114/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE114/2012
29.05.2012 KSTN 3 CoE 108/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE108/2012
29.05.2012 KSTN 3 To 45/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To45/2012
30.05.2012 KSTN 19 Co 266/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co266/2010
30.05.2012 KSTN 19 Co 258/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co258/2011
30.05.2012 KSTN 12 Sd 109/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd109/2011
30.05.2012 KSTN 12 Sd 69/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd69/2010
30.05.2012 KSTN 17 Co 166/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co166/2012
30.05.2012 KSTN 12 Sd 22/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd22/2012
30.05.2012 KSTN 17 CoE 502/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE502/2011
30.05.2012 KSTN 17 Co 228/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co228/2011
30.05.2012 KSTN 12 Sd 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd20/2012
30.05.2012 KSTN 19 Co 120/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co120/2012
30.05.2012 KSTN 17 CoE 454/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE454/2011
31.05.2012 KSTN 12 Sd 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd15/2012
31.05.2012 KSTN 2 Tos 50/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos50/2012
03.06.2012 KSTN 15 Sd 57/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd57/2011
03.06.2012 KSTN 23 To 43/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To43/2012
03.06.2012 KSTN 15 Sd 294/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd294/2011
03.06.2012 KSTN 23 CoE 124/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE124/2012
03.06.2012 KSTN 23 To 51/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To51/2012
03.06.2012 KSTN 15 Sd 41/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd41/2012
04.06.2012 KSTN 5 Co 213/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co213/2011
04.06.2012 KSTN 15 Sd 128/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd128/2012
04.06.2012 KSTN 24 Sp 11/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/24Sp11/2011
04.06.2012 KSTN 17 Co 159/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co159/2012
04.06.2012 KSTN 11 S 17/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S17/2011
04.06.2012 KSTN 11 S 28/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S28/2011
04.06.2012 KSTN 11 S 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S18/2012
04.06.2012 KSTN 11 S 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S9/2012
04.06.2012 KSTN 4 CoP 45/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP45/2012
04.06.2012 KSTN 19 Co 70/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co70/2012
04.06.2012 KSTN 23 CoE 133/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE133/2012
04.06.2012 KSTN 23 CoE 127/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE127/2012
04.06.2012 KSTN 6 Co 125/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co125/2012
04.06.2012 KSTN 17 CoE 97/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE97/2012
04.06.2012 KSTN 17 CoE 99/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE99/2012
04.06.2012 KSTN 17 CoE 87/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE87/2012
04.06.2012 KSTN 11 Sp 31/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11Sp31/2010
04.06.2012 KSTN 5 Co 181/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co181/2011
04.06.2012 KSTN 5 Co 209/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co209/2011
04.06.2012 KSTN 5 Co 201/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co201/2011
04.06.2012 KSTN 5 Co 203/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co203/2011
05.06.2012 KSTN 13 S 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S19/2012
05.06.2012 KSTN 13 S 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S18/2012
05.06.2012 KSTN 11 CoE 54/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE54/2012
05.06.2012 KSTN 15 Sd 112/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd112/2012
05.06.2012 KSTN 4 Co 199/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co199/2011
05.06.2012 KSTN 17 CoE 25/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE25/2012
05.06.2012 KSTN 11 CoE 53/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE53/2012
05.06.2012 KSTN 11 CoE 52/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE52/2012
05.06.2012 KSTN 11 CoE 49/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE49/2012
05.06.2012 KSTN 15 Sd 101/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd101/2012
05.06.2012 KSTN 13 S 113/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S113/2011
05.06.2012 KSTN 11 CoE 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE1/2012
05.06.2012 KSTN 15 Sd 126/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd126/2012
05.06.2012 KSTN 13 S 68/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S68/2012
05.06.2012 KSTN 15 Sd 111/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd111/2012
05.06.2012 KSTN 17 CoE 35/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE35/2012
05.06.2012 KSTN 11 CoE 50/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE50/2012
05.06.2012 KSTN 19 CoP 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP6/2012
05.06.2012 KSTN 11 S 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S8/2012
05.06.2012 KSTN 11 S 89/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S89/2011
05.06.2012 KSTN 23 To 57/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To57/2012
05.06.2012 KSTN 8 CoE 267/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE267/2011
05.06.2012 KSTN 23 To 54/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To54/2012
05.06.2012 KSTN 13 S 23/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S23/2012
05.06.2012 KSTN 5 CoE 336/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoE336/2011
05.06.2012 KSTN 13 S 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S20/2012
05.06.2012 KSTN 15 Sd 113/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd113/2012
05.06.2012 KSTN 11 CoE 51/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE51/2012
05.06.2012 KSTN 15 Sd 108/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd108/2012
05.06.2012 KSTN 13 S 21/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S21/2012
05.06.2012 KSTN 17 Co 198/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co198/2011
05.06.2012 KSTN 11 S 23/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S23/2012
05.06.2012 KSTN 23 CoE 141/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE141/2012
05.06.2012 KSTN 23 CoE 136/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE136/2012
05.06.2012 KSTN 11 CoE 55/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE55/2012
05.06.2012 KSTN 15 Sd 207/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd207/2011
05.06.2012 KSTN 25 Sp 2/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp2/2011
05.06.2012 KSTN 17 Co 158/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co158/2012
05.06.2012 KSTN 13 S 22/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S22/2012
05.06.2012 KSTN 13 S 17/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S17/2012
05.06.2012 KSTN 17 Co 171/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co171/2012
05.06.2012 KSTN 17 CoE 43/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE43/2012
05.06.2012 KSTN 17 CoE 41/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE41/2012
05.06.2012 KSTN 13 S 117/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S117/2011
05.06.2012 KSTN 11 S 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S10/2012
05.06.2012 KSTN 13 S 118/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S118/2011
06.06.2012 KSTN 13 S 7/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S7/2011
06.06.2012 KSTN 4 CoP 51/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP51/2012
06.06.2012 KSTN 4 Co 297/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co297/2011
06.06.2012 KSTN 13 S 48/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S48/2012
06.06.2012 KSTN 19 CoP 39/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP39/2012
06.06.2012 KSTN 12 Sd 100/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd100/2012
06.06.2012 KSTN 13 S 112/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S112/2011
06.06.2012 KSTN 19 CoP 41/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP41/2012
06.06.2012 KSTN 4 Co 58/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co58/2012
06.06.2012 KSTN 23 CoE 155/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE155/2012
06.06.2012 KSTN 23 CoE 152/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE152/2012
06.06.2012 KSTN 4 Co 157/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co157/2012
06.06.2012 KSTN 23 CoE 146/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE146/2012
06.06.2012 KSTN 4 Co 320/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co320/2011
06.06.2012 KSTN 12 Sd 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd12/2012
07.06.2012 KSTN 23 CoE 148/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE148/2012
07.06.2012 KSTN 4 CoP 46/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP46/2012
07.06.2012 KSTN 23 CoE 134/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE134/2012
07.06.2012 KSTN 23 CoE 145/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE145/2012
07.06.2012 KSTN 12 Sd 113/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd113/2012
08.06.2012 KSTN 12 Sd 99/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd99/2012
10.06.2012 KSTN 15 Sd 74/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd74/2012
10.06.2012 KSTN 16 CoE 61/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE61/2012
10.06.2012 KSTN 3 To 55/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To55/2012
10.06.2012 KSTN 15 Sd 114/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd114/2012
10.06.2012 KSTN 15 Sd 116/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd116/2012
10.06.2012 KSTN 3 CoE 141/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE141/2012
10.06.2012 KSTN 15 Sd 92/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd92/2012
10.06.2012 KSTN 3 To 53/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To53/2012
10.06.2012 KSTN 15 Sd 189/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd189/2010
10.06.2012 KSTN 15 Sd 121/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd121/2012
10.06.2012 KSTN 3 CoE 125/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE125/2012
10.06.2012 KSTN 3 CoE 119/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE119/2012
10.06.2012 KSTN 3 CoE 133/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE133/2012
10.06.2012 KSTN 3 CoE 143/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE143/2012
10.06.2012 KSTN 3 CoE 139/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE139/2012
10.06.2012 KSTN 3 CoE 137/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE137/2012
10.06.2012 KSTN 3 CoE 131/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE131/2012
10.06.2012 KSTN 3 CoE 127/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE127/2012
10.06.2012 KSTN 12 Sd 107/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd107/2012
10.06.2012 KSTN 12 Sd 123/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd123/2012
10.06.2012 KSTN 15 Sd 112/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd112/2011
11.06.2012 KSTN 2 CoE 157/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE157/2012
11.06.2012 KSTN 2 CoE 169/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE169/2012
11.06.2012 KSTN 15 Sd 105/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd105/2012
11.06.2012 KSTN 6 CoE 117/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE117/2012
11.06.2012 KSTN 6 Co 124/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co124/2012
11.06.2012 KSTN 2 CoE 131/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE131/2012
11.06.2012 KSTN 2 CoE 122/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE122/2012
11.06.2012 KSTN 2 CoE 150/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE150/2012
11.06.2012 KSTN 2 Tos 55/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos55/2012
11.06.2012 KSTN 15 Sd 45/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd45/2012
11.06.2012 KSTN 2 CoE 163/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE163/2012
11.06.2012 KSTN 2 CoE 148/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE148/2012
11.06.2012 KSTN 2 To 29/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To29/2012
11.06.2012 KSTN 2 CoE 160/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE160/2012
11.06.2012 KSTN 15 Sd 288/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd288/2011
11.06.2012 KSTN 2 CoE 154/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE154/2012
11.06.2012 KSTN 2 Tos 54/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos54/2012
11.06.2012 KSTN 2 CoE 147/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE147/2012
11.06.2012 KSTN 11 CoE 56/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE56/2012
11.06.2012 KSTN 2 CoE 151/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE151/2012
11.06.2012 KSTN 2 CoE 145/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE145/2012
11.06.2012 KSTN 2 CoE 138/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE138/2012
11.06.2012 KSTN 2 CoE 135/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE135/2012
11.06.2012 KSTN 2 CoE 166/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE166/2012
11.06.2012 KSTN 2 CoE 137/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE137/2012
11.06.2012 KSTN 2 CoE 119/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE119/2012
11.06.2012 KSTN 6 CoP 45/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP45/2012
11.06.2012 KSTN 6 Co 230/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co230/2011
11.06.2012 KSTN 14 Sd 274/2008 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/14Sd274/2008
11.06.2012 KSTN 11 CoE 57/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE57/2012
11.06.2012 KSTN 19 CoPom 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoPom2/2012
12.06.2012 KSTN 23 CoE 149/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE149/2012
12.06.2012 KSTN 16 Cob 133/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob133/2011
12.06.2012 KSTN 3 Tos 53/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos53/2012
12.06.2012 KSTN 16 Cob 130/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob130/2011
12.06.2012 KSTN 16 Cob 159/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob159/2011
12.06.2012 KSTN 16 Cob 154/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob154/2011
12.06.2012 KSTN 16 Cob 123/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob123/2011
12.06.2012 KSTN 16 Cob 56/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob56/2012
12.06.2012 KSTN 23 CoE 164/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE164/2012
12.06.2012 KSTN 16 Cob 81/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob81/2011
12.06.2012 KSTN 13 S 63/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S63/2012
12.06.2012 KSTN 13 S 120/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S120/2011
12.06.2012 KSTN 8 Cob 140/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob140/2011
12.06.2012 KSTN 8 Cob 142/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob142/2011
12.06.2012 KSTN 13 S 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S12/2012
12.06.2012 KSTN 23 CoE 161/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE161/2012
12.06.2012 KSTN 6 Co 41/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co41/2012
12.06.2012 KSTN 23 CoE 158/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE158/2012
12.06.2012 KSTN 16 Cob 132/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob132/2011
12.06.2012 KSTN 8 Cob 141/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob141/2011
12.06.2012 KSTN 3 To 59/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To59/2012
13.06.2012 KSTN 13 S 124/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S124/2011
13.06.2012 KSTN 2 To 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To18/2012
13.06.2012 KSTN 2 To 61/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To61/2012
13.06.2012 KSTN 2 Tos 53/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos53/2012
13.06.2012 KSTN 4 CoP 56/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP56/2012
13.06.2012 KSTN 2 Tos 44/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos44/2012
13.06.2012 KSTN 19 Co 246/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co246/2010
13.06.2012 KSTN 4 Co 400/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co400/2011
13.06.2012 KSTN 4 CoP 41/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP41/2012
13.06.2012 KSTN 12 Sd 23/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd23/2012
13.06.2012 KSTN 12 Sd 34/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd34/2012
13.06.2012 KSTN 12 Sd 40/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd40/2012
13.06.2012 KSTN 12 Sd 38/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd38/2012
13.06.2012 KSTN 12 Sd 45/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd45/2012
13.06.2012 KSTN 15 Sd 104/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd104/2012
17.06.2012 KSTN 2 To 49/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To49/2012
17.06.2012 KSTN 23 To 71/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To71/2012
17.06.2012 KSTN 15 Sd 73/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd73/2012
17.06.2012 KSTN 12 Sd 89/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd89/2012
17.06.2012 KSTN 23 To 67/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To67/2012
17.06.2012 KSTN 15 Sd 46/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd46/2012
17.06.2012 KSTN 12 Sd 106/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd106/2012
18.06.2012 KSTN 15 Sd 129/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd129/2012
18.06.2012 KSTN 2 Tos 56/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos56/2012
18.06.2012 KSTN 2 To 42/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To42/2012
18.06.2012 KSTN 2 Tos 38/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos38/2012
18.06.2012 KSTN 15 Sd 130/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd130/2012
18.06.2012 KSTN 2 To 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To11/2012
18.06.2012 KSTN 15 Sd 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd10/2012
19.06.2012 KSTN 19 CoP 60/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP60/2012
19.06.2012 KSTN 8 CoKR 7/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoKR7/2011
19.06.2012 KSTN 3 CoE 135/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE135/2012
19.06.2012 KSTN 16 Cob 120/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob120/2011
19.06.2012 KSTN 17 CoP 51/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP51/2012
19.06.2012 KSTN 17 CoP 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP18/2012
19.06.2012 KSTN 17 Co 212/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co212/2011
19.06.2012 KSTN 17 Co 169/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co169/2012
19.06.2012 KSTN 17 CoE 503/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE503/2011
19.06.2012 KSTN 17 Co 223/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co223/2011
19.06.2012 KSTN 16 CoE 219/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE219/2011
19.06.2012 KSTN 17 CoE 497/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE497/2011
19.06.2012 KSTN 17 CoE 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE2/2012
19.06.2012 KSTN 17 CoE 53/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE53/2012
19.06.2012 KSTN 17 CoE 110/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE110/2012
19.06.2012 KSTN 17 Co 222/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co222/2011
19.06.2012 KSTN 19 Co 204/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co204/2012
19.06.2012 KSTN 17 CoP 42/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP42/2012
19.06.2012 KSTN 17 CoP 36/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP36/2012
19.06.2012 KSTN 17 CoP 41/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP41/2012
19.06.2012 KSTN 17 CoE 109/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE109/2012
19.06.2012 KSTN 17 Co 163/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co163/2012
19.06.2012 KSTN 17 CoE 453/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE453/2011
19.06.2012 KSTN 17 Co 100/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co100/2011
19.06.2012 KSTN 17 Co 95/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co95/2011
19.06.2012 KSTN 17 CoE 65/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE65/2012
19.06.2012 KSTN 17 CoE 49/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE49/2012
19.06.2012 KSTN 3 To 62/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To62/2012
19.06.2012 KSTN 17 CoE 113/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE113/2012
19.06.2012 KSTN 17 Co 85/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co85/2011
19.06.2012 KSTN 16 CoE 66/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE66/2012
19.06.2012 KSTN 3 CoE 159/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE159/2012
19.06.2012 KSTN 3 CoE 149/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE149/2012
19.06.2012 KSTN 16 Cob 128/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob128/2011
19.06.2012 KSTN 23 Tos 52/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos52/2012
19.06.2012 KSTN 3 CoE 155/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE155/2012
19.06.2012 KSTN 3 CoE 147/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE147/2012
19.06.2012 KSTN 3 CoE 145/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE145/2012
19.06.2012 KSTN 3 CoE 151/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE151/2012
19.06.2012 KSTN 17 CoE 63/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE63/2012
20.06.2012 KSTN 2 Tos 57/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos57/2012
20.06.2012 KSTN 12 Sd 50/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd50/2012
20.06.2012 KSTN 17 CoE 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE4/2012
20.06.2012 KSTN 4 CoP 60/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP60/2012
20.06.2012 KSTN 12 Sd 39/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd39/2012
20.06.2012 KSTN 2 To 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To14/2012
20.06.2012 KSTN 17 Co 182/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co182/2012
20.06.2012 KSTN 4 CoP 44/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP44/2012
20.06.2012 KSTN 4 CoP 47/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP47/2012
20.06.2012 KSTN 17 CoP 56/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP56/2012
20.06.2012 KSTN 12 Sd 56/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd56/2012
21.06.2012 KSTN 2 Tos 59/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos59/2012
21.06.2012 KSTN 12 Sd 278/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd278/2011
24.06.2012 KSTN 3 To 57/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To57/2012
24.06.2012 KSTN 15 Sd 260/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd260/2011
24.06.2012 KSTN 4 CoP 62/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP62/2012
24.06.2012 KSTN 4 CoP 66/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP66/2012
24.06.2012 KSTN 15 Sd 231/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd231/2011
24.06.2012 KSTN 15 Sd 160/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd160/2011
24.06.2012 KSTN 3 To 39/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To39/2012
24.06.2012 KSTN 3 CoE 136/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE136/2012
24.06.2012 KSTN 3 CoE 134/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE134/2012
24.06.2012 KSTN 3 CoE 132/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE132/2012
24.06.2012 KSTN 3 CoE 130/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE130/2012
24.06.2012 KSTN 15 Sd 40/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd40/2012
25.06.2012 KSTN 6 CoE 97/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE97/2012
25.06.2012 KSTN 6 CoE 110/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE110/2012
25.06.2012 KSTN 6 CoP 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP19/2012
25.06.2012 KSTN 6 Co 133/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co133/2012
25.06.2012 KSTN 5 Co 206/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co206/2011
25.06.2012 KSTN 6 CoE 124/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE124/2012
25.06.2012 KSTN 6 Co 126/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co126/2011
25.06.2012 KSTN 5 Co 196/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co196/2011
25.06.2012 KSTN 19 CoE 88/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE88/2012
25.06.2012 KSTN 6 CoE 132/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE132/2012
25.06.2012 KSTN 6 CoE 130/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE130/2012
25.06.2012 KSTN 6 CoE 129/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE129/2012
25.06.2012 KSTN 6 CoE 366/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE366/2011
25.06.2012 KSTN 6 CoP 43/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP43/2012
25.06.2012 KSTN 6 Co 144/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co144/2012
25.06.2012 KSTN 6 CoE 121/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE121/2012
25.06.2012 KSTN 6 CoP 38/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP38/2012
25.06.2012 KSTN 5 Co 142/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co142/2011
25.06.2012 KSTN 6 Co 102/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co102/2011
25.06.2012 KSTN 6 CoE 107/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE107/2012
25.06.2012 KSTN 6 CoP 47/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP47/2012
25.06.2012 KSTN 6 CoE 127/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE127/2012
25.06.2012 KSTN 6 Co 39/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co39/2012
25.06.2012 KSTN 6 CoE 143/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE143/2012
25.06.2012 KSTN 6 CoE 111/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE111/2012
25.06.2012 KSTN 6 CoP 44/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP44/2012
25.06.2012 KSTN 6 Co 129/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co129/2011
25.06.2012 KSTN 6 CoE 115/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE115/2012
26.06.2012 KSTN 8 Cob 145/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob145/2011
26.06.2012 KSTN 19 CoE 51/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE51/2012
26.06.2012 KSTN 3 To 68/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To68/2012
26.06.2012 KSTN 3 Tos 61/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos61/2012
26.06.2012 KSTN 2 To 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To1/2012
27.06.2012 KSTN 4 Co 196/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co196/2012
27.06.2012 KSTN 19 Co 262/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co262/2010
27.06.2012 KSTN 4 Co 51/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co51/2012
27.06.2012 KSTN 15 Sd 133/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd133/2012
27.06.2012 KSTN 3 CoE 142/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE142/2012
27.06.2012 KSTN 3 CoE 140/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE140/2012
27.06.2012 KSTN 19 Co 215/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co215/2012
27.06.2012 KSTN 15 Sd 134/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd134/2012
27.06.2012 KSTN 11 CoE 64/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE64/2012
27.06.2012 KSTN 3 CoE 146/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE146/2012
27.06.2012 KSTN 12 Sd 67/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd67/2012
27.06.2012 KSTN 17 CoP 66/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP66/2012
27.06.2012 KSTN 19 CoE 90/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE90/2012
27.06.2012 KSTN 19 Co 174/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co174/2012
27.06.2012 KSTN 19 CoE 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE19/2012
27.06.2012 KSTN 19 CoE 593/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE593/2011
27.06.2012 KSTN 19 Co 202/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co202/2012
27.06.2012 KSTN 19 Co 179/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co179/2012
27.06.2012 KSTN 15 Sd 127/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd127/2012
27.06.2012 KSTN 19 CoP 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP18/2012
27.06.2012 KSTN 19 CoE 133/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE133/2012
27.06.2012 KSTN 11 CoE 63/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE63/2012
27.06.2012 KSTN 19 Co 53/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co53/2012
27.06.2012 KSTN 19 CoE 532/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE532/2011
27.06.2012 KSTN 2 To 65/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To65/2012
27.06.2012 KSTN 12 Sd 65/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd65/2012
27.06.2012 KSTN 4 Co 405/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co405/2011
27.06.2012 KSTN 4 CoP 50/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP50/2012
27.06.2012 KSTN 15 Sd 132/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd132/2012
27.06.2012 KSTN 2 To 57/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To57/2011
27.06.2012 KSTN 19 Co 182/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co182/2012
27.06.2012 KSTN 3 To 60/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To60/2012
27.06.2012 KSTN 3 To 58/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To58/2012
27.06.2012 KSTN 4 CoP 59/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP59/2012
27.06.2012 KSTN 19 CoP 51/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP51/2012
27.06.2012 KSTN 19 Co 191/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co191/2012
27.06.2012 KSTN 12 Sd 71/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd71/2012
27.06.2012 KSTN 19 Co 282/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co282/2010
27.06.2012 KSTN 19 CoE 21/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE21/2012
27.06.2012 KSTN 19 CoP 50/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP50/2012
27.06.2012 KSTN 19 CoPr 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoPr1/2012
27.06.2012 KSTN 19 Co 207/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co207/2011
27.06.2012 KSTN 12 Sd 42/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd42/2012
27.06.2012 KSTN 19 Co 161/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co161/2011
27.06.2012 KSTN 3 To 64/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To64/2012
27.06.2012 KSTN 12 Sd 70/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd70/2012
27.06.2012 KSTN 19 CoE 119/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE119/2012
27.06.2012 KSTN 19 CoE 591/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE591/2011
27.06.2012 KSTN 19 Co 193/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co193/2012
27.06.2012 KSTN 4 Co 272/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co272/2011
28.06.2012 KSTN 8 CoE 59/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE59/2012
28.06.2012 KSTN 8 Cob 173/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob173/2011
28.06.2012 KSTN 8 CoE 51/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE51/2012
28.06.2012 KSTN 4 Co 199/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co199/2012
28.06.2012 KSTN 8 CoE 43/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE43/2012
28.06.2012 KSTN 4 CoE 110/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE110/2012
28.06.2012 KSTN 8 CoE 65/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE65/2012
28.06.2012 KSTN 4 CoE 38/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE38/2012
28.06.2012 KSTN 15 Sd 179/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd179/2011
28.06.2012 KSTN 3 Tos 63/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos63/2012
28.06.2012 KSTN 8 CoE 58/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE58/2012
28.06.2012 KSTN 4 CoE 125/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE125/2012
28.06.2012 KSTN 4 CoE 548/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE548/2011
28.06.2012 KSTN 4 CoE 542/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE542/2011
28.06.2012 KSTN 4 CoE 558/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE558/2011
28.06.2012 KSTN 4 CoE 473/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE473/2011
28.06.2012 KSTN 4 Co 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co12/2012
28.06.2012 KSTN 12 Sd 98/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd98/2012
28.06.2012 KSTN 4 CoE 554/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE554/2011
28.06.2012 KSTN 4 CoE 574/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE574/2011
28.06.2012 KSTN 4 CoE 124/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE124/2012
28.06.2012 KSTN 17 Co 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co14/2012
28.06.2012 KSTN 8 CoE 36/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE36/2012
28.06.2012 KSTN 4 CoE 497/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE497/2011
28.06.2012 KSTN 8 Cob 66/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob66/2012
28.06.2012 KSTN 4 CoE 588/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE588/2011
28.06.2012 KSTN 4 CoE 552/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE552/2011
01.07.2012 KSTN 15 Sd 67/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd67/2012
01.07.2012 KSTN 23 To 73/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To73/2012
01.07.2012 KSTN 4 Co 68/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co68/2012
01.07.2012 KSTN 15 Sd 31/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd31/2012
01.07.2012 KSTN 4 CoE 524/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE524/2011
02.07.2012 KSTN 15 Sd 142/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd142/2012
02.07.2012 KSTN 15 Sd 25/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd25/2012
02.07.2012 KSTN 19 Co 125/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co125/2012
02.07.2012 KSTN 15 Sd 141/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd141/2012
02.07.2012 KSTN 19 CoE 562/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE562/2011
02.07.2012 KSTN 15 Sd 118/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd118/2012
02.07.2012 KSTN 15 Sd 119/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd119/2012
02.07.2012 KSTN 15 Sd 139/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd139/2012
02.07.2012 KSTN 23 To 82/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To82/2012
02.07.2012 KSTN 15 Sd 17/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd17/2012
02.07.2012 KSTN 15 Sd 150/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd150/2012
03.07.2012 KSTN 23 CoE 179/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE179/2012
03.07.2012 KSTN 23 CoE 188/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE188/2012
03.07.2012 KSTN 23 CoE 185/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE185/2012
03.07.2012 KSTN 13 S 122/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S122/2011
03.07.2012 KSTN 23 CoE 167/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE167/2012
03.07.2012 KSTN 4 CoP 64/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP64/2012
03.07.2012 KSTN 16 Cob 161/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob161/2011
03.07.2012 KSTN 23 CoE 173/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE173/2012
03.07.2012 KSTN 16 Cob 168/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob168/2011
03.07.2012 KSTN 4 CoP 65/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP65/2012
03.07.2012 KSTN 4 CoP 61/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP61/2012
03.07.2012 KSTN 4 Co 243/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co243/2011
03.07.2012 KSTN 23 To 48/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To48/2012
03.07.2012 KSTN 4 Co 66/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co66/2012
03.07.2012 KSTN 23 CoE 197/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE197/2012
04.07.2012 KSTN 13 S 126/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S126/2011
04.07.2012 KSTN 23 To 76/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To76/2012
08.07.2012 KSTN 15 Sd 21/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd21/2012
08.07.2012 KSTN 15 Sd 217/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd217/2011
08.07.2012 KSTN 15 Sd 320/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd320/2011
09.07.2012 KSTN 17 Co 190/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co190/2012
09.07.2012 KSTN 5 Co 221/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co221/2011
09.07.2012 KSTN 15 Sd 272/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd272/2010
09.07.2012 KSTN 15 Sd 120/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd120/2012
09.07.2012 KSTN 5 Co 222/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co222/2011
09.07.2012 KSTN 15 Sd 146/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd146/2012
10.07.2012 KSTN 6 Co 129/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co129/2012
10.07.2012 KSTN 15 Sd 143/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd143/2012
10.07.2012 KSTN 16 Cob 104/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob104/2011
10.07.2012 KSTN 13 S 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S8/2012
10.07.2012 KSTN 13 S 66/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S66/2012
10.07.2012 KSTN 17 CoP 59/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP59/2012
10.07.2012 KSTN 17 Co 80/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co80/2011
10.07.2012 KSTN 15 Sd 95/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd95/2012
10.07.2012 KSTN 17 CoE 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE12/2012
10.07.2012 KSTN 17 CoE 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE10/2012
10.07.2012 KSTN 17 Co 135/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co135/2011
10.07.2012 KSTN 17 CoP 63/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP63/2012
10.07.2012 KSTN 19 CoE 146/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE146/2012
10.07.2012 KSTN 17 CoE 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE11/2012
10.07.2012 KSTN 17 CoP 61/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP61/2012
10.07.2012 KSTN 17 Co 238/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co238/2011
11.07.2012 KSTN 4 CoP 43/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP43/2012
11.07.2012 KSTN 15 Sd 145/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd145/2012
11.07.2012 KSTN 4 Co 286/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co286/2011
11.07.2012 KSTN 4 Co 399/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co399/2011
11.07.2012 KSTN 13 S 16/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S16/2012
12.07.2012 KSTN 23 CoE 200/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE200/2012
12.07.2012 KSTN 4 CoE 509/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE509/2011
12.07.2012 KSTN 4 CoE 150/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE150/2012
12.07.2012 KSTN 4 CoE 503/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE503/2011
12.07.2012 KSTN 4 CoE 501/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE501/2011
12.07.2012 KSTN 4 CoE 471/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE471/2011
12.07.2012 KSTN 4 CoE 467/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE467/2011
12.07.2012 KSTN 4 CoE 523/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE523/2011
12.07.2012 KSTN 4 CoE 513/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE513/2011
12.07.2012 KSTN 4 CoE 578/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE578/2011
12.07.2012 KSTN 4 CoE 567/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE567/2011
12.07.2012 KSTN 4 Co 134/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co134/2012
12.07.2012 KSTN 4 CoE 508/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE508/2011
12.07.2012 KSTN 4 CoE 553/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE553/2011
12.07.2012 KSTN 4 CoP 57/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP57/2012
12.07.2012 KSTN 23 Tos 62/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos62/2012
12.07.2012 KSTN 4 Co 110/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co110/2012
12.07.2012 KSTN 4 CoE 101/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE101/2012
12.07.2012 KSTN 4 CoE 507/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE507/2011
12.07.2012 KSTN 4 CoE 537/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE537/2011
12.07.2012 KSTN 4 CoE 566/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE566/2011
12.07.2012 KSTN 4 CoE 461/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE461/2011
12.07.2012 KSTN 4 CoE 531/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE531/2011
15.07.2012 KSTN 16 CoE 72/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE72/2012
15.07.2012 KSTN 8 CoE 284/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE284/2011
15.07.2012 KSTN 8 CoE 239/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE239/2011
15.07.2012 KSTN 8 CoE 35/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE35/2012
15.07.2012 KSTN 6 Co 141/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co141/2012
15.07.2012 KSTN 16 CoE 62/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE62/2012
15.07.2012 KSTN 12 Sd 111/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd111/2012
15.07.2012 KSTN 16 CoE 244/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE244/2011
15.07.2012 KSTN 16 Cob 69/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob69/2012
15.07.2012 KSTN 16 CoE 67/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE67/2012
15.07.2012 KSTN 16 CoE 77/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE77/2012
15.07.2012 KSTN 16 CoE 73/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE73/2012
15.07.2012 KSTN 12 Sd 138/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd138/2012
16.07.2012 KSTN 12 Sd 294/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd294/2011
17.07.2012 KSTN 17 CoE 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE14/2012
17.07.2012 KSTN 17 CoE 498/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE498/2011
17.07.2012 KSTN 17 CoE 92/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE92/2012
17.07.2012 KSTN 17 CoE 71/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE71/2012
17.07.2012 KSTN 17 Co 60/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co60/2011
17.07.2012 KSTN 17 CoE 51/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE51/2012
17.07.2012 KSTN 3 To 75/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To75/2012
17.07.2012 KSTN 3 CoE 163/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE163/2012
17.07.2012 KSTN 17 CoP 44/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP44/2012
17.07.2012 KSTN 17 CoP 70/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP70/2012
17.07.2012 KSTN 17 CoE 81/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE81/2012
17.07.2012 KSTN 15 Sd 162/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd162/2012
17.07.2012 KSTN 3 CoE 171/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE171/2012
17.07.2012 KSTN 17 CoP 67/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP67/2012
17.07.2012 KSTN 17 Co 220/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co220/2012
17.07.2012 KSTN 17 CoE 95/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE95/2012
17.07.2012 KSTN 17 CoE 85/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE85/2012
17.07.2012 KSTN 17 CoE 22/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE22/2012
17.07.2012 KSTN 15 Sd 158/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd158/2012
17.07.2012 KSTN 3 CoE 169/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE169/2012
17.07.2012 KSTN 17 Co 202/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co202/2011
17.07.2012 KSTN 13 S 36/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S36/2011
17.07.2012 KSTN 17 CoP 60/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP60/2012
17.07.2012 KSTN 3 To 17/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To17/2012
17.07.2012 KSTN 17 CoPr 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoPr1/2012
17.07.2012 KSTN 17 CoE 45/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE45/2012
17.07.2012 KSTN 17 CoE 70/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE70/2012
17.07.2012 KSTN 17 CoE 75/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE75/2012
17.07.2012 KSTN 17 CoE 120/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE120/2012
17.07.2012 KSTN 17 CoE 119/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE119/2012
17.07.2012 KSTN 17 CoP 69/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP69/2012
17.07.2012 KSTN 17 Co 236/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co236/2011
17.07.2012 KSTN 17 CoE 24/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE24/2012
17.07.2012 KSTN 3 To 66/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To66/2012
17.07.2012 KSTN 17 CoE 139/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE139/2012
17.07.2012 KSTN 17 Co 216/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co216/2012
17.07.2012 KSTN 3 CoE 161/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE161/2012
17.07.2012 KSTN 17 CoE 162/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE162/2012
17.07.2012 KSTN 3 Tos 68/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos68/2012
17.07.2012 KSTN 17 Co 131/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co131/2012
17.07.2012 KSTN 17 CoE 129/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE129/2012
17.07.2012 KSTN 3 To 72/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To72/2012
18.07.2012 KSTN 3 CoE 162/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE162/2012
18.07.2012 KSTN 13 S 125/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S125/2011
18.07.2012 KSTN 2 CoE 175/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE175/2012
18.07.2012 KSTN 3 CoE 160/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE160/2012
18.07.2012 KSTN 13 S 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S6/2012
18.07.2012 KSTN 12 Sd 130/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd130/2012
18.07.2012 KSTN 2 To 95/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To95/2011
18.07.2012 KSTN 12 Sd 137/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd137/2012
18.07.2012 KSTN 3 To 69/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To69/2012
18.07.2012 KSTN 3 CoE 158/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE158/2012
18.07.2012 KSTN 3 CoE 150/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE150/2012
18.07.2012 KSTN 2 CoE 202/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE202/2012
18.07.2012 KSTN 2 CoE 196/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE196/2012
18.07.2012 KSTN 2 CoE 181/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE181/2012
18.07.2012 KSTN 2 CoE 178/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE178/2012
18.07.2012 KSTN 2 CoE 212/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE212/2012
18.07.2012 KSTN 2 CoE 187/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE187/2012
18.07.2012 KSTN 13 S 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S7/2012
18.07.2012 KSTN 2 CoE 218/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE218/2012
18.07.2012 KSTN 2 CoE 209/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE209/2012
18.07.2012 KSTN 12 Sd 94/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd94/2012
18.07.2012 KSTN 3 To 52/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To52/2012
18.07.2012 KSTN 3 To 67/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To67/2012
18.07.2012 KSTN 2 Tos 42/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos42/2012
18.07.2012 KSTN 15 Sd 98/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd98/2012
18.07.2012 KSTN 2 CoE 193/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE193/2012
18.07.2012 KSTN 3 CoE 152/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE152/2012
18.07.2012 KSTN 12 Sd 55/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd55/2012
18.07.2012 KSTN 2 CoE 184/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE184/2012
18.07.2012 KSTN 3 CoE 170/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE170/2012
18.07.2012 KSTN 15 Sd 149/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd149/2012
18.07.2012 KSTN 3 Tos 64/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos64/2012
19.07.2012 KSTN 12 Sd 311/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd311/2011
19.07.2012 KSTN 12 Sd 143/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd143/2012
19.07.2012 KSTN 12 Sd 116/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd116/2012
22.07.2012 KSTN 12 Sd 140/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd140/2012
22.07.2012 KSTN 12 Sd 157/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd157/2012
22.07.2012 KSTN 15 Sd 156/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd156/2012
23.07.2012 KSTN 11 CoE 67/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE67/2012
23.07.2012 KSTN 11 CoE 69/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE69/2012
23.07.2012 KSTN 11 CoE 71/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE71/2012
23.07.2012 KSTN 11 CoE 73/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE73/2012
23.07.2012 KSTN 6 Co 49/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co49/2011
23.07.2012 KSTN 11 S 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S11/2012
23.07.2012 KSTN 6 Co 63/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co63/2011
23.07.2012 KSTN 6 CoP 50/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP50/2012
23.07.2012 KSTN 11 CoE 77/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE77/2012
23.07.2012 KSTN 11 CoE 68/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE68/2012
23.07.2012 KSTN 11 CoE 17/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE17/2011
23.07.2012 KSTN 11 CoE 76/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE76/2012
23.07.2012 KSTN 11 CoE 61/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE61/2012
23.07.2012 KSTN 19 CoP 72/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP72/2012
23.07.2012 KSTN 6 CoE 133/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE133/2012
23.07.2012 KSTN 6 CoP 61/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP61/2012
23.07.2012 KSTN 6 Co 142/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co142/2012
23.07.2012 KSTN 6 Co 28/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co28/2011
23.07.2012 KSTN 6 Co 155/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co155/2012
23.07.2012 KSTN 6 CoP 55/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP55/2012
23.07.2012 KSTN 19 CoP 76/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP76/2012
23.07.2012 KSTN 6 Co 159/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co159/2012
23.07.2012 KSTN 6 Co 146/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co146/2011
23.07.2012 KSTN 6 Co 97/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co97/2011
23.07.2012 KSTN 11 CoE 70/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE70/2012
23.07.2012 KSTN 6 CoP 51/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP51/2012
23.07.2012 KSTN 11 CoE 80/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE80/2012
23.07.2012 KSTN 11 CoE 60/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE60/2012
23.07.2012 KSTN 19 CoE 137/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE137/2012
23.07.2012 KSTN 23 To 46/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To46/2012
23.07.2012 KSTN 6 Co 160/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co160/2012
23.07.2012 KSTN 6 Co 19/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co19/2010
24.07.2012 KSTN 6 CoE 155/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE155/2012
24.07.2012 KSTN 6 CoE 140/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE140/2012
24.07.2012 KSTN 23 To 80/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To80/2012
24.07.2012 KSTN 6 CoE 141/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE141/2012
24.07.2012 KSTN 6 CoE 131/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE131/2012
24.07.2012 KSTN 6 CoE 149/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE149/2012
24.07.2012 KSTN 6 CoE 153/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE153/2012
24.07.2012 KSTN 23 To 58/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To58/2012
24.07.2012 KSTN 23 To 60/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To60/2012
24.07.2012 KSTN 19 Co 193/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co193/2010
24.07.2012 KSTN 6 CoE 145/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE145/2012
24.07.2012 KSTN 6 CoE 152/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE152/2012
24.07.2012 KSTN 6 CoE 142/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE142/2012
25.07.2012 KSTN 19 CoP 22/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP22/2012
25.07.2012 KSTN 19 CoP 36/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP36/2012
25.07.2012 KSTN 19 CoE 85/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE85/2012
25.07.2012 KSTN 19 CoE 16/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE16/2012
25.07.2012 KSTN 19 Co 198/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co198/2012
25.07.2012 KSTN 19 Co 180/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co180/2012
25.07.2012 KSTN 23 CoE 209/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE209/2012
25.07.2012 KSTN 19 CoP 67/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP67/2012
25.07.2012 KSTN 19 Co 372/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co372/2010
25.07.2012 KSTN 19 Co 158/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co158/2012
25.07.2012 KSTN 19 CoE 44/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE44/2012
25.07.2012 KSTN 19 CoE 32/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE32/2012
25.07.2012 KSTN 19 CoE 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE14/2012
25.07.2012 KSTN 19 CoE 66/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE66/2012
25.07.2012 KSTN 19 CoE 28/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE28/2012
25.07.2012 KSTN 12 Sd 68/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd68/2012
25.07.2012 KSTN 19 CoE 105/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE105/2012
25.07.2012 KSTN 19 CoE 92/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE92/2012
25.07.2012 KSTN 19 Co 116/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co116/2012
25.07.2012 KSTN 19 Co 347/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co347/2011
25.07.2012 KSTN 12 Sd 78/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd78/2012
25.07.2012 KSTN 19 Co 86/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co86/2011
25.07.2012 KSTN 23 CoE 221/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE221/2012
25.07.2012 KSTN 23 CoE 215/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE215/2012
25.07.2012 KSTN 19 CoP 71/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP71/2012
25.07.2012 KSTN 19 Co 167/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co167/2012
25.07.2012 KSTN 19 CoE 38/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE38/2012
25.07.2012 KSTN 19 CoE 34/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE34/2012
25.07.2012 KSTN 12 Sd 30/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd30/2012
25.07.2012 KSTN 12 Sd 273/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd273/2011
25.07.2012 KSTN 19 CoP 52/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP52/2012
25.07.2012 KSTN 12 Sd 263/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd263/2011
26.07.2012 KSTN 12 Sd 151/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd151/2012
26.07.2012 KSTN 12 Sd 166/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd166/2012
29.07.2012 KSTN 12 Sd 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd1/2012
30.07.2012 KSTN 17 Co 349/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co349/2011
30.07.2012 KSTN 8 CoE 53/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE53/2012
30.07.2012 KSTN 16 CoE 79/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE79/2012
30.07.2012 KSTN 19 CoE 33/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE33/2012
30.07.2012 KSTN 8 CoE 63/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE63/2012
30.07.2012 KSTN 17 Co 200/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co200/2012
30.07.2012 KSTN 17 CoP 46/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP46/2012
30.07.2012 KSTN 8 CoE 62/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE62/2012
30.07.2012 KSTN 17 Co 279/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co279/2011
30.07.2012 KSTN 16 CoE 78/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE78/2012
30.07.2012 KSTN 16 CoE 76/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE76/2012
30.07.2012 KSTN 19 CoE 68/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE68/2012
30.07.2012 KSTN 19 CoE 23/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE23/2012
30.07.2012 KSTN 16 CoE 35/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE35/2012
30.07.2012 KSTN 19 CoE 29/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE29/2012
30.07.2012 KSTN 8 Cob 155/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob155/2011
30.07.2012 KSTN 19 Co 13/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co13/2011
30.07.2012 KSTN 19 CoP 73/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP73/2012
30.07.2012 KSTN 19 CoE 39/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE39/2012
30.07.2012 KSTN 16 Cob 182/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob182/2010
30.07.2012 KSTN 19 CoE 31/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE31/2012
30.07.2012 KSTN 17 CoP 71/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP71/2012
30.07.2012 KSTN 8 CoE 57/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE57/2012
30.07.2012 KSTN 19 CoE 41/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE41/2012
30.07.2012 KSTN 17 CoP 48/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP48/2012
30.07.2012 KSTN 19 CoE 27/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE27/2012
30.07.2012 KSTN 17 Co 204/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co204/2012
30.07.2012 KSTN 17 Co 179/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co179/2012
30.07.2012 KSTN 17 Co 356/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co356/2011
30.07.2012 KSTN 17 CoP 76/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP76/2012
30.07.2012 KSTN 19 Co 220/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co220/2012
30.07.2012 KSTN 19 CoE 135/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE135/2012
30.07.2012 KSTN 17 CoE 142/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE142/2012
30.07.2012 KSTN 8 CoE 56/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE56/2012
30.07.2012 KSTN 8 CoE 52/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE52/2012
30.07.2012 KSTN 17 Co 378/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co378/2011
30.07.2012 KSTN 19 CoE 49/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE49/2012
30.07.2012 KSTN 19 Co 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co1/2012
31.07.2012 KSTN 17 Co 225/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co225/2012
31.07.2012 KSTN 4 CoP 74/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP74/2012
31.07.2012 KSTN 17 CoE 55/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE55/2012
31.07.2012 KSTN 17 CoE 159/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE159/2012
31.07.2012 KSTN 16 Cob 142/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob142/2011
31.07.2012 KSTN 15 Cb 57/2000 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Cb57/2000
31.07.2012 KSTN 8 Cob 185/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob185/2011
31.07.2012 KSTN 17 CoE 149/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE149/2012
31.07.2012 KSTN 17 CoE 147/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE147/2012
31.07.2012 KSTN 19 Co 143/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co143/2012
01.08.2012 KSTN 2 CoE 248/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE248/2012
01.08.2012 KSTN 17 Co 239/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co239/2012
01.08.2012 KSTN 2 Tos 27/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos27/2012
01.08.2012 KSTN 2 CoE 245/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE245/2012
01.08.2012 KSTN 2 CoE 242/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE242/2012
01.08.2012 KSTN 2 CoE 239/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE239/2012
01.08.2012 KSTN 2 CoE 234/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE234/2012
01.08.2012 KSTN 2 CoE 227/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE227/2012
01.08.2012 KSTN 2 CoE 224/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE224/2012
01.08.2012 KSTN 2 CoE 221/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE221/2012
01.08.2012 KSTN 2 To 76/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To76/2012
01.08.2012 KSTN 2 To 50/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To50/2012
01.08.2012 KSTN 2 To 78/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To78/2012
01.08.2012 KSTN 2 Tos 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos12/2012
01.08.2012 KSTN 2 CoE 251/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE251/2012
01.08.2012 KSTN 2 Tos 71/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos71/2012
02.08.2012 KSTN 12 Sd 155/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd155/2012
02.08.2012 KSTN 6 CoE 162/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE162/2012
02.08.2012 KSTN 6 CoE 161/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE161/2012
02.08.2012 KSTN 12 Sd 165/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd165/2012
03.08.2012 KSTN 12 Sd 297/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd297/2011
05.08.2012 KSTN 2 CoE 170/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE170/2012
05.08.2012 KSTN 2 CoE 259/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE259/2012
05.08.2012 KSTN 3 CoE 210/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE210/2012
05.08.2012 KSTN 2 CoE 225/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE225/2012
05.08.2012 KSTN 2 CoE 189/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE189/2012
05.08.2012 KSTN 23 CoE 180/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE180/2012
05.08.2012 KSTN 23 CoE 159/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE159/2012
05.08.2012 KSTN 3 CoE 190/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE190/2012
05.08.2012 KSTN 3 CoE 202/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE202/2012
05.08.2012 KSTN 3 CoE 181/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE181/2012
05.08.2012 KSTN 2 CoE 268/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE268/2012
05.08.2012 KSTN 2 CoE 288/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE288/2012
05.08.2012 KSTN 3 CoE 183/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE183/2012
05.08.2012 KSTN 23 CoE 156/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE156/2012
05.08.2012 KSTN 23 CoE 210/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE210/2012
05.08.2012 KSTN 2 CoE 167/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE167/2012
05.08.2012 KSTN 2 CoE 211/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE211/2012
05.08.2012 KSTN 2 CoE 252/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE252/2012
05.08.2012 KSTN 2 CoE 142/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE142/2012
05.08.2012 KSTN 3 Tos 77/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos77/2012
05.08.2012 KSTN 3 CoE 197/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE197/2012
05.08.2012 KSTN 2 CoE 249/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE249/2012
05.08.2012 KSTN 2 CoE 149/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE149/2012
05.08.2012 KSTN 2 CoE 246/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE246/2012
05.08.2012 KSTN 23 Tos 69/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos69/2012
05.08.2012 KSTN 23 Tos 72/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos72/2012
05.08.2012 KSTN 3 CoE 187/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE187/2012
05.08.2012 KSTN 2 CoE 127/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE127/2012
05.08.2012 KSTN 2 CoE 161/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE161/2012
05.08.2012 KSTN 2 CoE 194/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE194/2012
05.08.2012 KSTN 2 CoE 258/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE258/2012
05.08.2012 KSTN 3 CoE 201/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE201/2012
05.08.2012 KSTN 2 CoE 203/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE203/2012
05.08.2012 KSTN 3 CoE 221/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE221/2012
05.08.2012 KSTN 2 CoE 201/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE201/2012
05.08.2012 KSTN 2 CoE 139/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE139/2012
05.08.2012 KSTN 2 CoE 136/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE136/2012
05.08.2012 KSTN 2 CoE 133/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE133/2012
05.08.2012 KSTN 2 CoE 118/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE118/2012
05.08.2012 KSTN 2 CoE 174/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE174/2012
05.08.2012 KSTN 2 CoE 162/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE162/2012
05.08.2012 KSTN 2 CoE 159/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE159/2012
05.08.2012 KSTN 2 CoE 156/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE156/2012
05.08.2012 KSTN 2 CoE 107/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE107/2012
05.08.2012 KSTN 2 CoE 155/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE155/2012
05.08.2012 KSTN 23 CoE 234/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE234/2012
05.08.2012 KSTN 3 CoE 177/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE177/2012
05.08.2012 KSTN 2 CoE 213/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE213/2012
05.08.2012 KSTN 2 CoE 238/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE238/2012
05.08.2012 KSTN 3 CoE 203/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE203/2012
05.08.2012 KSTN 3 CoE 189/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE189/2012
05.08.2012 KSTN 23 CoE 168/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE168/2012
05.08.2012 KSTN 2 CoE 262/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE262/2012
05.08.2012 KSTN 2 CoE 261/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE261/2012
05.08.2012 KSTN 3 CoE 199/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE199/2012
05.08.2012 KSTN 23 Tos 75/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos75/2012
05.08.2012 KSTN 2 CoE 226/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE226/2012
05.08.2012 KSTN 3 Tos 74/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos74/2012
05.08.2012 KSTN 2 CoE 186/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE186/2012
05.08.2012 KSTN 2 CoE 232/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE232/2012
05.08.2012 KSTN 2 CoE 182/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE182/2012
05.08.2012 KSTN 2 CoE 223/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE223/2012
05.08.2012 KSTN 3 CoE 193/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE193/2012
05.08.2012 KSTN 2 CoE 180/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE180/2012
05.08.2012 KSTN 3 CoE 195/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE195/2012
05.08.2012 KSTN 16 CoE 293/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE293/2011
05.08.2012 KSTN 3 CoE 204/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE204/2012
05.08.2012 KSTN 2 CoE 200/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE200/2012
05.08.2012 KSTN 2 CoE 168/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE168/2012
05.08.2012 KSTN 2 CoE 158/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE158/2012
05.08.2012 KSTN 3 CoE 179/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE179/2012
05.08.2012 KSTN 23 CoE 183/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE183/2012
05.08.2012 KSTN 2 CoE 283/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE283/2012
05.08.2012 KSTN 3 CoE 208/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE208/2012
05.08.2012 KSTN 3 CoE 213/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE213/2012
05.08.2012 KSTN 2 CoE 253/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE253/2012
05.08.2012 KSTN 2 CoE 177/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE177/2012
05.08.2012 KSTN 23 CoE 186/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE186/2012
05.08.2012 KSTN 3 CoE 185/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE185/2012
05.08.2012 KSTN 2 CoE 280/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE280/2012
05.08.2012 KSTN 2 CoE 250/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE250/2012
06.08.2012 KSTN 19 CoE 144/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE144/2012
06.08.2012 KSTN 19 CoE 139/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE139/2012
06.08.2012 KSTN 4 CoE 160/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE160/2012
06.08.2012 KSTN 4 CoE 183/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE183/2012
06.08.2012 KSTN 19 CoE 64/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE64/2012
06.08.2012 KSTN 19 CoE 594/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE594/2011
06.08.2012 KSTN 19 CoP 92/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP92/2012
06.08.2012 KSTN 4 CoE 71/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE71/2012
06.08.2012 KSTN 4 CoE 67/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE67/2012
06.08.2012 KSTN 19 CoE 122/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE122/2012
06.08.2012 KSTN 4 CoE 547/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE547/2011
06.08.2012 KSTN 19 CoE 160/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE160/2012
06.08.2012 KSTN 19 CoE 95/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE95/2012
06.08.2012 KSTN 4 CoE 174/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE174/2012
06.08.2012 KSTN 4 CoE 166/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE166/2012
06.08.2012 KSTN 4 CoE 91/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE91/2012
06.08.2012 KSTN 8 CoE 109/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE109/2012
06.08.2012 KSTN 19 CoE 56/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE56/2012
06.08.2012 KSTN 19 CoE 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE4/2012
06.08.2012 KSTN 19 CoE 128/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE128/2012
06.08.2012 KSTN 4 CoE 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE4/2012
06.08.2012 KSTN 19 CoE 71/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE71/2012
06.08.2012 KSTN 4 CoE 165/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE165/2012
06.08.2012 KSTN 19 CoE 181/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE181/2012
06.08.2012 KSTN 4 CoE 28/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE28/2012
06.08.2012 KSTN 4 CoE 92/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE92/2012
06.08.2012 KSTN 8 CoE 80/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE80/2012
06.08.2012 KSTN 4 CoE 152/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE152/2012
06.08.2012 KSTN 19 Co 55/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co55/2012
06.08.2012 KSTN 19 CoE 185/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE185/2012
06.08.2012 KSTN 4 CoE 144/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE144/2012
06.08.2012 KSTN 19 CoE 184/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE184/2012
06.08.2012 KSTN 4 CoE 141/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE141/2012
06.08.2012 KSTN 19 CoE 136/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE136/2012
06.08.2012 KSTN 19 CoE 126/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE126/2012
06.08.2012 KSTN 4 CoE 78/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE78/2012
06.08.2012 KSTN 4 CoE 66/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE66/2012
06.08.2012 KSTN 4 CoE 107/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE107/2012
06.08.2012 KSTN 19 CoE 183/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE183/2012
06.08.2012 KSTN 4 CoE 94/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE94/2012
06.08.2012 KSTN 4 CoE 112/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE112/2012
06.08.2012 KSTN 4 CoE 22/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE22/2012
06.08.2012 KSTN 19 CoE 113/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE113/2012
06.08.2012 KSTN 4 CoE 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE12/2012
06.08.2012 KSTN 19 CoE 99/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE99/2012
06.08.2012 KSTN 4 CoE 126/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE126/2012
06.08.2012 KSTN 19 CoE 169/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE169/2012
06.08.2012 KSTN 19 CoE 179/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE179/2012
06.08.2012 KSTN 19 CoE 114/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE114/2012
06.08.2012 KSTN 19 CoE 118/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE118/2012
06.08.2012 KSTN 19 CoE 123/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE123/2012
06.08.2012 KSTN 4 CoE 108/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE108/2012
06.08.2012 KSTN 4 CoE 129/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE129/2012
06.08.2012 KSTN 4 CoE 185/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE185/2012
06.08.2012 KSTN 2 CoE 130/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE130/2012
06.08.2012 KSTN 19 CoE 108/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE108/2012
06.08.2012 KSTN 4 CoE 118/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE118/2012
06.08.2012 KSTN 4 CoE 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE13/2012
06.08.2012 KSTN 19 CoE 163/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE163/2012
06.08.2012 KSTN 4 CoE 127/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE127/2012
06.08.2012 KSTN 4 CoE 31/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE31/2012
06.08.2012 KSTN 4 CoE 56/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE56/2012
06.08.2012 KSTN 8 CoE 90/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE90/2012
06.08.2012 KSTN 19 CoE 127/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE127/2012
06.08.2012 KSTN 8 CoE 103/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE103/2012
06.08.2012 KSTN 4 CoE 21/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE21/2012
06.08.2012 KSTN 19 CoE 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE12/2012
06.08.2012 KSTN 4 CoE 156/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE156/2012
06.08.2012 KSTN 4 CoE 113/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE113/2012
06.08.2012 KSTN 19 CoE 58/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE58/2012
06.08.2012 KSTN 4 CoE 148/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE148/2012
06.08.2012 KSTN 8 CoE 89/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE89/2012
06.08.2012 KSTN 19 CoE 129/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE129/2012
06.08.2012 KSTN 4 CoE 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE19/2012
06.08.2012 KSTN 4 CoE 48/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE48/2012
06.08.2012 KSTN 19 CoE 94/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE94/2012
07.08.2012 KSTN 17 CoE 28/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE28/2012
07.08.2012 KSTN 3 CoE 194/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE194/2012
07.08.2012 KSTN 3 CoE 188/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE188/2012
07.08.2012 KSTN 3 CoE 186/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE186/2012
07.08.2012 KSTN 3 CoE 182/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE182/2012
07.08.2012 KSTN 3 CoE 180/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE180/2012
07.08.2012 KSTN 3 CoE 176/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE176/2012
07.08.2012 KSTN 3 CoE 174/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE174/2012
07.08.2012 KSTN 17 CoE 121/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE121/2012
07.08.2012 KSTN 3 CoE 196/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE196/2012
07.08.2012 KSTN 17 CoE 48/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE48/2012
07.08.2012 KSTN 13 S 30/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S30/2012
07.08.2012 KSTN 13 S 24/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S24/2012
07.08.2012 KSTN 3 CoE 184/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE184/2012
07.08.2012 KSTN 3 CoE 178/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE178/2012
07.08.2012 KSTN 23 Tos 80/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos80/2012
07.08.2012 KSTN 3 CoE 172/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE172/2012
07.08.2012 KSTN 3 CoE 220/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE220/2012
07.08.2012 KSTN 3 CoE 218/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE218/2012
07.08.2012 KSTN 17 CoE 29/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE29/2012
07.08.2012 KSTN 17 CoE 115/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE115/2012
07.08.2012 KSTN 17 Co 165/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co165/2012
07.08.2012 KSTN 3 CoE 200/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE200/2012
07.08.2012 KSTN 3 To 79/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To79/2012
07.08.2012 KSTN 17 CoE 26/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE26/2012
07.08.2012 KSTN 3 CoE 198/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE198/2012
07.08.2012 KSTN 3 Tos 72/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos72/2012
07.08.2012 KSTN 17 CoE 34/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE34/2012
07.08.2012 KSTN 17 CoE 167/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE167/2012
07.08.2012 KSTN 3 To 76/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To76/2012
07.08.2012 KSTN 17 CoE 31/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE31/2012
07.08.2012 KSTN 17 CoE 111/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE111/2012
07.08.2012 KSTN 13 S 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S13/2012
07.08.2012 KSTN 13 S 67/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S67/2012
07.08.2012 KSTN 17 CoE 42/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE42/2012
07.08.2012 KSTN 17 CoE 44/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE44/2012
07.08.2012 KSTN 17 CoE 170/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE170/2012
07.08.2012 KSTN 17 CoE 36/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE36/2012
07.08.2012 KSTN 3 To 92/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To92/2012
07.08.2012 KSTN 17 CoE 93/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE93/2012
08.08.2012 KSTN 13 S 88/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S88/2012
08.08.2012 KSTN 13 S 27/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S27/2012
08.08.2012 KSTN 15 Sd 169/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd169/2012
08.08.2012 KSTN 15 Sd 165/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd165/2012
08.08.2012 KSTN 15 Sd 109/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd109/2012
08.08.2012 KSTN 15 Sd 163/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd163/2012
08.08.2012 KSTN 13 S 86/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S86/2012
08.08.2012 KSTN 13 S 87/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S87/2012
08.08.2012 KSTN 4 Co 225/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co225/2012
08.08.2012 KSTN 13 S 85/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S85/2012
09.08.2012 KSTN 15 Sd 96/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd96/2012
12.08.2012 KSTN 16 CoE 91/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE91/2012
12.08.2012 KSTN 15 Sd 171/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd171/2012
12.08.2012 KSTN 16 CoE 81/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE81/2012
12.08.2012 KSTN 23 To 63/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To63/2012
12.08.2012 KSTN 16 CoE 89/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE89/2012
12.08.2012 KSTN 16 Cob 82/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob82/2012
12.08.2012 KSTN 23 To 70/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To70/2012
12.08.2012 KSTN 15 Sd 161/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd161/2012
12.08.2012 KSTN 16 CoE 82/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE82/2012
13.08.2012 KSTN 23 Tos 76/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos76/2012
13.08.2012 KSTN 23 Tos 73/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos73/2012
13.08.2012 KSTN 11 CoE 85/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE85/2012
13.08.2012 KSTN 11 CoE 83/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE83/2012
13.08.2012 KSTN 11 CoE 82/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE82/2012
14.08.2012 KSTN 23 CoE 218/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE218/2012
14.08.2012 KSTN 23 CoE 230/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE230/2012
14.08.2012 KSTN 23 CoE 236/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE236/2012
14.08.2012 KSTN 23 CoE 265/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE265/2012
14.08.2012 KSTN 23 CoE 264/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE264/2012
14.08.2012 KSTN 17 CoP 84/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP84/2012
14.08.2012 KSTN 3 To 71/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To71/2012
14.08.2012 KSTN 3 Tos 71/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos71/2012
14.08.2012 KSTN 23 CoE 227/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE227/2012
14.08.2012 KSTN 3 To 87/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To87/2012
14.08.2012 KSTN 17 CoE 185/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE185/2012
14.08.2012 KSTN 17 CoE 180/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE180/2012
14.08.2012 KSTN 23 To 79/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To79/2012
14.08.2012 KSTN 3 To 70/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To70/2012
14.08.2012 KSTN 23 To 77/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To77/2012
14.08.2012 KSTN 3 Tos 76/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos76/2012
15.08.2012 KSTN 2 To 128/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To128/2011
15.08.2012 KSTN 12 Sd 83/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd83/2012
15.08.2012 KSTN 15 Sd 97/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd97/2012
15.08.2012 KSTN 2 CoE 247/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE247/2012
15.08.2012 KSTN 12 Sd 58/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd58/2012
15.08.2012 KSTN 4 CoP 73/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP73/2012
15.08.2012 KSTN 2 CoE 207/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE207/2012
15.08.2012 KSTN 12 Sd 64/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd64/2012
15.08.2012 KSTN 2 CoE 192/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE192/2012
15.08.2012 KSTN 4 CoP 69/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP69/2012
15.08.2012 KSTN 2 CoE 183/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE183/2012
15.08.2012 KSTN 2 Tos 33/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos33/2012
15.08.2012 KSTN 12 Sd 43/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd43/2012
15.08.2012 KSTN 15 Sd 138/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd138/2012
15.08.2012 KSTN 4 Co 234/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co234/2012
15.08.2012 KSTN 4 Co 279/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co279/2011
15.08.2012 KSTN 4 CoP 70/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP70/2012
15.08.2012 KSTN 4 CoP 71/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP71/2012
15.08.2012 KSTN 2 CoE 195/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE195/2012
15.08.2012 KSTN 2 Tos 51/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos51/2012
15.08.2012 KSTN 15 Sd 196/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd196/2012
15.08.2012 KSTN 4 CoP 84/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP84/2012
15.08.2012 KSTN 2 Tos 72/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos72/2012
15.08.2012 KSTN 2 CoE 220/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE220/2012
15.08.2012 KSTN 2 Tos 58/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos58/2012
16.08.2012 KSTN 12 Sd 86/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd86/2012
16.08.2012 KSTN 12 Sd 105/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd105/2012
16.08.2012 KSTN 12 Sd 112/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd112/2012
17.08.2012 KSTN 12 Sd 90/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd90/2012
17.08.2012 KSTN 12 Sd 93/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd93/2012
17.08.2012 KSTN 12 Sd 117/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd117/2012
17.08.2012 KSTN 12 Sd 102/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd102/2012
19.08.2012 KSTN 23 To 68/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To68/2012
19.08.2012 KSTN 13 S 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S15/2012
19.08.2012 KSTN 15 Sd 200/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd200/2011
19.08.2012 KSTN 15 Sd 284/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd284/2011
19.08.2012 KSTN 15 Sd 187/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd187/2011
19.08.2012 KSTN 4 Co 258/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co258/2012
20.08.2012 KSTN 6 Co 112/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co112/2011
20.08.2012 KSTN 2 Tos 68/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos68/2012
20.08.2012 KSTN 6 CoP 65/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP65/2012
20.08.2012 KSTN 12 Sd 174/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd174/2012
20.08.2012 KSTN 6 Co 214/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co214/2011
20.08.2012 KSTN 4 CoP 82/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP82/2012
20.08.2012 KSTN 6 Co 149/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co149/2012
20.08.2012 KSTN 2 CoE 260/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE260/2012
20.08.2012 KSTN 6 Co 145/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co145/2012
20.08.2012 KSTN 2 CoE 281/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE281/2012
21.08.2012 KSTN 17 Co 173/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co173/2012
21.08.2012 KSTN 17 CoP 79/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP79/2012
21.08.2012 KSTN 17 CoP 75/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP75/2012
21.08.2012 KSTN 17 Co 54/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co54/2012
21.08.2012 KSTN 17 CoP 77/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP77/2012
21.08.2012 KSTN 13 S 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S4/2012
21.08.2012 KSTN 13 S 71/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S71/2012
21.08.2012 KSTN 12 Sd 154/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd154/2012
21.08.2012 KSTN 17 Co 118/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co118/2012
22.08.2012 KSTN 15 Sd 189/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd189/2012
22.08.2012 KSTN 19 CoP 32/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP32/2012
22.08.2012 KSTN 19 CoP 57/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP57/2012
22.08.2012 KSTN 19 CoP 23/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP23/2012
22.08.2012 KSTN 25 Sp 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp8/2012
22.08.2012 KSTN 25 Sp 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp5/2012
22.08.2012 KSTN 4 CoP 63/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP63/2012
22.08.2012 KSTN 4 CoP 78/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP78/2012
22.08.2012 KSTN 25 Sp 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp7/2012
22.08.2012 KSTN 4 CoP 88/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP88/2012
22.08.2012 KSTN 19 CoP 65/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP65/2012
22.08.2012 KSTN 19 CoP 74/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP74/2012
22.08.2012 KSTN 19 Co 293/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co293/2011
22.08.2012 KSTN 19 CoP 43/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP43/2012
22.08.2012 KSTN 4 CoP 80/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP80/2012
22.08.2012 KSTN 13 S 70/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S70/2012
22.08.2012 KSTN 19 CoE 84/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE84/2012
22.08.2012 KSTN 19 CoP 26/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP26/2012
22.08.2012 KSTN 19 CoP 24/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP24/2012
23.08.2012 KSTN 19 Co 263/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co263/2012
24.08.2012 KSTN 12 Sd 179/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd179/2012
26.08.2012 KSTN 4 CoE 39/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE39/2012
26.08.2012 KSTN 23 To 78/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To78/2012
26.08.2012 KSTN 15 Sd 33/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd33/2012
26.08.2012 KSTN 4 CoE 170/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE170/2012
26.08.2012 KSTN 4 CoE 194/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE194/2012
26.08.2012 KSTN 4 Co 230/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co230/2012
26.08.2012 KSTN 4 Co 246/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co246/2012
26.08.2012 KSTN 15 Sd 29/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd29/2012
26.08.2012 KSTN 23 Tos 86/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos86/2012
26.08.2012 KSTN 23 To 34/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To34/2012
26.08.2012 KSTN 15 Sd 192/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd192/2012
26.08.2012 KSTN 4 Co 249/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co249/2012
26.08.2012 KSTN 15 Sd 148/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd148/2012
26.08.2012 KSTN 4 Co 197/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co197/2012
26.08.2012 KSTN 4 Co 161/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co161/2012
27.08.2012 KSTN 17 Co 267/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co267/2011
27.08.2012 KSTN 6 CoE 176/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE176/2012
27.08.2012 KSTN 6 Co 184/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co184/2012
27.08.2012 KSTN 6 CoPr 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoPr1/2012
27.08.2012 KSTN 4 Co 204/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co204/2012
27.08.2012 KSTN 17 CoP 80/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP80/2012
27.08.2012 KSTN 17 Co 234/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co234/2012
27.08.2012 KSTN 6 CoE 172/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE172/2012
27.08.2012 KSTN 17 CoP 83/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP83/2012
27.08.2012 KSTN 15 Sd 177/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd177/2012
27.08.2012 KSTN 15 Sd 68/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd68/2012
27.08.2012 KSTN 6 CoE 173/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE173/2012
27.08.2012 KSTN 16 CoZm 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm3/2012
27.08.2012 KSTN 6 CoE 126/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE126/2012
27.08.2012 KSTN 11 CoE 96/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE96/2012
27.08.2012 KSTN 16 Cob 4/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob4/2011
27.08.2012 KSTN 6 Co 70/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co70/2012
27.08.2012 KSTN 5 Co 220/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co220/2011
27.08.2012 KSTN 17 Co 252/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co252/2011
27.08.2012 KSTN 6 Co 106/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co106/2011
27.08.2012 KSTN 17 CoP 81/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP81/2012
27.08.2012 KSTN 17 CoP 68/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP68/2012
27.08.2012 KSTN 15 Sd 115/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd115/2012
27.08.2012 KSTN 17 Co 109/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co109/2012
27.08.2012 KSTN 12 Sd 197/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd197/2012
27.08.2012 KSTN 5 Co 149/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co149/2011
27.08.2012 KSTN 6 CoE 167/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE167/2012
27.08.2012 KSTN 17 Co 232/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co232/2012
27.08.2012 KSTN 11 CoE 91/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE91/2012
27.08.2012 KSTN 6 CoE 174/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE174/2012
27.08.2012 KSTN 17 CoP 58/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP58/2012
27.08.2012 KSTN 23 Tos 87/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos87/2012
27.08.2012 KSTN 6 CoE 178/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE178/2012
27.08.2012 KSTN 17 CoP 52/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP52/2012
27.08.2012 KSTN 6 CoE 165/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE165/2012
27.08.2012 KSTN 15 Sd 140/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd140/2012
27.08.2012 KSTN 6 CoE 179/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE179/2012
27.08.2012 KSTN 11 CoE 79/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE79/2012
27.08.2012 KSTN 6 CoP 32/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP32/2012
27.08.2012 KSTN 6 Co 178/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co178/2012
27.08.2012 KSTN 17 Co 248/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co248/2012
27.08.2012 KSTN 6 Co 45/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co45/2012
28.08.2012 KSTN 15 Sd 188/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd188/2012
28.08.2012 KSTN 17 Co 262/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co262/2011
28.08.2012 KSTN 15 Sd 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd4/2012
29.08.2012 KSTN 16 Cob 92/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob92/2012
29.08.2012 KSTN 8 CoE 68/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE68/2012
29.08.2012 KSTN 16 CoE 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE4/2012
29.08.2012 KSTN 8 Cob 77/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob77/2012
29.08.2012 KSTN 16 Cob 155/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob155/2011
29.08.2012 KSTN 8 Cob 93/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob93/2012
29.08.2012 KSTN 8 CoE 67/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE67/2012
29.08.2012 KSTN 8 CoE 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE5/2012
29.08.2012 KSTN 8 CoE 84/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE84/2012
29.08.2012 KSTN 16 CoE 98/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE98/2012
29.08.2012 KSTN 16 Cob 30/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob30/2012
29.08.2012 KSTN 8 CoE 72/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE72/2012
29.08.2012 KSTN 2 To 95/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To95/2012
29.08.2012 KSTN 16 Cob 98/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob98/2012
29.08.2012 KSTN 3 To 95/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To95/2012
29.08.2012 KSTN 8 CoE 25/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE25/2012
29.08.2012 KSTN 16 CoE 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE5/2012
29.08.2012 KSTN 16 CoE 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE20/2012
29.08.2012 KSTN 8 CoE 83/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE83/2012
29.08.2012 KSTN 16 Cob 97/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob97/2012
29.08.2012 KSTN 8 Cob 124/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob124/2011
29.08.2012 KSTN 8 CoE 270/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE270/2011
29.08.2012 KSTN 8 Cob 94/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob94/2012
29.08.2012 KSTN 3 Tos 80/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos80/2012
29.08.2012 KSTN 8 Cob 189/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob189/2011
02.09.2012 KSTN 23 To 83/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To83/2012
02.09.2012 KSTN 15 Sd 250/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd250/2011
02.09.2012 KSTN 23 To 86/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To86/2012
03.09.2012 KSTN 2 Tos 79/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos79/2012
03.09.2012 KSTN 17 CoP 93/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP93/2012
03.09.2012 KSTN 2 Tos 90/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos90/2012
03.09.2012 KSTN 8 Cob 46/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob46/2011
03.09.2012 KSTN 15 Sd 235/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd235/2011
03.09.2012 KSTN 17 CoP 95/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP95/2012
03.09.2012 KSTN 2 To 53/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To53/2012
04.09.2012 KSTN 17 CoP 87/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP87/2012
04.09.2012 KSTN 11 CoE 62/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE62/2012
04.09.2012 KSTN 11 CoE 17/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE17/2012
04.09.2012 KSTN 17 CoE 175/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE175/2012
04.09.2012 KSTN 17 CoE 199/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE199/2012
04.09.2012 KSTN 17 CoE 161/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE161/2012
04.09.2012 KSTN 17 CoP 89/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP89/2012
04.09.2012 KSTN 17 CoE 179/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE179/2012
04.09.2012 KSTN 17 Co 253/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co253/2012
04.09.2012 KSTN 17 Co 256/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co256/2012
04.09.2012 KSTN 3 To 89/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To89/2012
04.09.2012 KSTN 17 CoE 133/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE133/2012
04.09.2012 KSTN 17 CoE 160/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE160/2012
04.09.2012 KSTN 17 Co 243/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co243/2012
04.09.2012 KSTN 17 CoE 125/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE125/2012
04.09.2012 KSTN 17 CoE 143/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE143/2012
04.09.2012 KSTN 17 CoE 123/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE123/2012
04.09.2012 KSTN 17 Co 257/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co257/2012
04.09.2012 KSTN 17 Co 276/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co276/2011
04.09.2012 KSTN 17 Co 269/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co269/2012
04.09.2012 KSTN 17 CoE 202/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE202/2012
04.09.2012 KSTN 23 Tos 85/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos85/2012
04.09.2012 KSTN 17 CoP 90/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP90/2012
04.09.2012 KSTN 17 CoE 141/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE141/2012
04.09.2012 KSTN 17 Co 205/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co205/2012
04.09.2012 KSTN 19 Co 166/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co166/2012
04.09.2012 KSTN 17 CoE 131/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE131/2012
04.09.2012 KSTN 11 CoE 23/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE23/2012
04.09.2012 KSTN 17 CoE 135/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE135/2012
04.09.2012 KSTN 11 CoE 38/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE38/2012
04.09.2012 KSTN 17 Co 263/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co263/2012
04.09.2012 KSTN 23 Tos 71/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos71/2012
05.09.2012 KSTN 12 Sd 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd8/2012
05.09.2012 KSTN 4 Co 263/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co263/2011
05.09.2012 KSTN 19 CoE 77/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE77/2012
05.09.2012 KSTN 19 CoP 95/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP95/2012
05.09.2012 KSTN 4 CoP 67/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP67/2012
05.09.2012 KSTN 17 CoE 72/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE72/2012
05.09.2012 KSTN 17 CoE 62/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE62/2012
05.09.2012 KSTN 4 Co 115/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co115/2012
05.09.2012 KSTN 17 CoE 68/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE68/2012
05.09.2012 KSTN 13 S 41/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S41/2012
05.09.2012 KSTN 13 S 31/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S31/2012
05.09.2012 KSTN 13 S 29/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S29/2012
05.09.2012 KSTN 17 CoE 122/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE122/2012
05.09.2012 KSTN 17 CoE 88/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE88/2012
05.09.2012 KSTN 4 Co 188/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co188/2011
05.09.2012 KSTN 19 CoP 96/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP96/2012
05.09.2012 KSTN 19 CoE 130/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE130/2012
05.09.2012 KSTN 19 CoE 74/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE74/2012
05.09.2012 KSTN 17 Co 206/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co206/2012
06.09.2012 KSTN 16 CoE 111/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE111/2012
06.09.2012 KSTN 12 Sd 27/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd27/2012
06.09.2012 KSTN 12 Sd 108/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd108/2012
06.09.2012 KSTN 4 Co 168/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co168/2011
06.09.2012 KSTN 16 CoE 102/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE102/2012
06.09.2012 KSTN 12 Sd 109/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd109/2012
06.09.2012 KSTN 12 Sd 147/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd147/2012
06.09.2012 KSTN 3 To 86/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To86/2012
06.09.2012 KSTN 15 Sd 201/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd201/2012
06.09.2012 KSTN 17 CoE 66/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE66/2012
06.09.2012 KSTN 16 CoE 109/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE109/2012
09.09.2012 KSTN 3 To 65/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To65/2012
09.09.2012 KSTN 3 To 77/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To77/2012
10.09.2012 KSTN 2 To 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To2/2012
10.09.2012 KSTN 15 Sd 58/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd58/2012
10.09.2012 KSTN 8 CoE 88/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE88/2012
10.09.2012 KSTN 15 Sd 49/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd49/2012
10.09.2012 KSTN 15 Sd 82/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd82/2012
10.09.2012 KSTN 23 To 143/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To143/2010
11.09.2012 KSTN 15 Sp 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sp10/2012
11.09.2012 KSTN 13 S 76/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S76/2012
11.09.2012 KSTN 15 Sd 200/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd200/2012
11.09.2012 KSTN 3 To 107/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To107/2012
11.09.2012 KSTN 3 To 105/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To105/2012
11.09.2012 KSTN 3 Tos 92/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos92/2012
11.09.2012 KSTN 12 Sd 183/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd183/2012
11.09.2012 KSTN 12 Sd 190/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd190/2012
11.09.2012 KSTN 15 Sd 208/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd208/2012
11.09.2012 KSTN 23 Tos 90/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos90/2012
11.09.2012 KSTN 12 Sd 208/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd208/2012
11.09.2012 KSTN 12 Sd 214/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd214/2012
11.09.2012 KSTN 12 Sd 192/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd192/2012
12.09.2012 KSTN 2 CoE 284/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE284/2012
12.09.2012 KSTN 19 CoP 85/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP85/2012
12.09.2012 KSTN 19 Co 100/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co100/2012
12.09.2012 KSTN 3 To 81/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To81/2012
12.09.2012 KSTN 4 Co 267/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co267/2011
12.09.2012 KSTN 2 CoE 292/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE292/2012
12.09.2012 KSTN 4 Co 178/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co178/2011
12.09.2012 KSTN 19 CoP 61/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP61/2012
12.09.2012 KSTN 19 CoP 81/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP81/2012
12.09.2012 KSTN 19 CoP 59/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP59/2012
12.09.2012 KSTN 25 Sp 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp9/2012
12.09.2012 KSTN 2 CoE 296/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE296/2012
12.09.2012 KSTN 4 CoP 83/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP83/2012
12.09.2012 KSTN 4 CoP 94/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP94/2012
12.09.2012 KSTN 2 To 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To5/2012
12.09.2012 KSTN 2 CoE 289/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE289/2012
12.09.2012 KSTN 12 Sd 204/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd204/2012
12.09.2012 KSTN 13 S 28/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S28/2012
12.09.2012 KSTN 19 Co 50/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co50/2012
12.09.2012 KSTN 19 CoP 94/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP94/2012
12.09.2012 KSTN 23 To 107/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To107/2012
12.09.2012 KSTN 19 CoP 70/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP70/2012
13.09.2012 KSTN 15 Sd 206/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd206/2012
13.09.2012 KSTN 19 Co 98/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co98/2011
13.09.2012 KSTN 12 Sd 136/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd136/2012
13.09.2012 KSTN 4 CoP 91/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP91/2012
13.09.2012 KSTN 12 Sd 141/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd141/2012
13.09.2012 KSTN 15 Sd 182/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd182/2012
13.09.2012 KSTN 12 Sd 142/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd142/2012
13.09.2012 KSTN 12 Sd 131/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd131/2012
13.09.2012 KSTN 12 Sd 127/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd127/2012
13.09.2012 KSTN 12 Sd 139/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd139/2012
13.09.2012 KSTN 15 Sd 205/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd205/2012
16.09.2012 KSTN 23 To 74/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To74/2012
16.09.2012 KSTN 23 To 55/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To55/2012
16.09.2012 KSTN 23 To 88/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To88/2012
17.09.2012 KSTN 23 CoE 278/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE278/2012
17.09.2012 KSTN 6 CoP 54/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP54/2012
17.09.2012 KSTN 15 Sd 26/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd26/2012
17.09.2012 KSTN 23 CoE 281/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE281/2012
17.09.2012 KSTN 15 Sd 80/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd80/2012
17.09.2012 KSTN 11 CoE 105/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE105/2012
17.09.2012 KSTN 6 CoP 76/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP76/2012
17.09.2012 KSTN 23 CoE 212/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE212/2012
17.09.2012 KSTN 23 To 61/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To61/2012
17.09.2012 KSTN 23 CoE 245/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE245/2012
17.09.2012 KSTN 11 CoE 100/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE100/2012
17.09.2012 KSTN 15 Sd 125/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd125/2012
17.09.2012 KSTN 8 Cob 202/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob202/2010
17.09.2012 KSTN 11 CoE 106/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE106/2012
17.09.2012 KSTN 23 CoE 248/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE248/2012
17.09.2012 KSTN 11 CoE 107/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE107/2012
17.09.2012 KSTN 15 Sd 137/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd137/2012
17.09.2012 KSTN 5 Co 212/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co212/2011
17.09.2012 KSTN 2 To 119/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To119/2011
17.09.2012 KSTN 17 Co 282/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co282/2012
17.09.2012 KSTN 11 CoE 102/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE102/2012
17.09.2012 KSTN 11 CoE 101/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE101/2012
17.09.2012 KSTN 11 CoE 99/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE99/2012
17.09.2012 KSTN 2 To 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To12/2012
17.09.2012 KSTN 5 Co 223/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co223/2011
17.09.2012 KSTN 11 CoE 103/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE103/2012
17.09.2012 KSTN 15 Sd 94/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd94/2012
17.09.2012 KSTN 11 CoE 104/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE104/2012
17.09.2012 KSTN 6 CoP 79/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP79/2012
17.09.2012 KSTN 15 Sd 106/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd106/2012
17.09.2012 KSTN 23 To 72/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To72/2012
17.09.2012 KSTN 23 CoE 239/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE239/2012
18.09.2012 KSTN 16 CoE 272/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE272/2011
18.09.2012 KSTN 23 CoE 235/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE235/2012
18.09.2012 KSTN 23 CoE 214/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE214/2012
18.09.2012 KSTN 11 CoE 93/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE93/2012
18.09.2012 KSTN 23 CoE 211/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE211/2012
18.09.2012 KSTN 23 CoE 202/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE202/2012
18.09.2012 KSTN 23 CoE 178/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE178/2012
18.09.2012 KSTN 11 S 16/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S16/2012
18.09.2012 KSTN 7 Cbs 1/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/7Cbs1/2011
18.09.2012 KSTN 23 CoE 229/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE229/2012
18.09.2012 KSTN 23 CoE 181/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE181/2012
18.09.2012 KSTN 23 CoE 131/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE131/2012
18.09.2012 KSTN 23 CoE 244/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE244/2012
18.09.2012 KSTN 11 CoE 90/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE90/2012
18.09.2012 KSTN 11 CoE 92/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE92/2012
18.09.2012 KSTN 16 Cob 112/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob112/2011
18.09.2012 KSTN 16 CoE 276/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE276/2011
18.09.2012 KSTN 23 CoE 154/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE154/2012
19.09.2012 KSTN 16 Cob 188/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob188/2011
19.09.2012 KSTN 23 CoE 195/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE195/2012
19.09.2012 KSTN 16 CoE 105/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE105/2012
19.09.2012 KSTN 23 CoE 219/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE219/2012
19.09.2012 KSTN 4 CoP 98/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP98/2012
19.09.2012 KSTN 23 CoE 153/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE153/2012
19.09.2012 KSTN 2 CoE 214/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE214/2012
19.09.2012 KSTN 2 CoE 291/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE291/2012
19.09.2012 KSTN 2 CoE 176/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE176/2012
19.09.2012 KSTN 23 CoE 162/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE162/2012
19.09.2012 KSTN 4 CoE 27/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE27/2012
19.09.2012 KSTN 13 S 35/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S35/2012
19.09.2012 KSTN 2 CoE 312/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE312/2012
19.09.2012 KSTN 23 CoE 237/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE237/2012
19.09.2012 KSTN 23 CoE 171/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE171/2012
19.09.2012 KSTN 2 CoE 315/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE315/2012
19.09.2012 KSTN 2 CoE 179/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE179/2012
19.09.2012 KSTN 4 CoE 109/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE109/2012
19.09.2012 KSTN 13 S 52/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S52/2012
19.09.2012 KSTN 23 CoE 228/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE228/2012
19.09.2012 KSTN 2 CoE 313/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE313/2012
19.09.2012 KSTN 2 CoE 173/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE173/2012
19.09.2012 KSTN 16 CoE 292/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE292/2011
19.09.2012 KSTN 2 CoE 188/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE188/2012
19.09.2012 KSTN 2 CoE 191/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE191/2012
19.09.2012 KSTN 2 CoE 309/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE309/2012
19.09.2012 KSTN 23 CoE 222/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE222/2012
19.09.2012 KSTN 2 CoE 185/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE185/2012
19.09.2012 KSTN 12 Sd 201/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd201/2012
19.09.2012 KSTN 12 Sd 191/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd191/2012
19.09.2012 KSTN 2 CoE 216/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE216/2012
19.09.2012 KSTN 23 CoE 216/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE216/2012
19.09.2012 KSTN 4 CoP 79/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP79/2012
19.09.2012 KSTN 2 CoE 164/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE164/2012
19.09.2012 KSTN 23 CoE 213/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE213/2012
19.09.2012 KSTN 23 CoE 138/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE138/2012
19.09.2012 KSTN 2 CoE 316/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE316/2012
19.09.2012 KSTN 23 CoE 147/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE147/2012
19.09.2012 KSTN 11 S 28/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S28/2012
20.09.2012 KSTN 4 Co 84/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co84/2011
20.09.2012 KSTN 19 Co 214/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co214/2012
20.09.2012 KSTN 12 Sd 162/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd162/2012
20.09.2012 KSTN 12 Sd 103/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd103/2012
20.09.2012 KSTN 12 Sd 173/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd173/2012
20.09.2012 KSTN 12 Sd 55/2009 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd55/2009
20.09.2012 KSTN 2 To 44/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To44/2012
20.09.2012 KSTN 15 Sd 204/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd204/2012
20.09.2012 KSTN 23 Tos 64/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos64/2012
20.09.2012 KSTN 23 CoE 296/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE296/2012
20.09.2012 KSTN 12 Sd 316/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd316/2011
20.09.2012 KSTN 12 Sd 195/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd195/2012
20.09.2012 KSTN 12 Sd 209/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd209/2012
20.09.2012 KSTN 12 Sd 193/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd193/2012
20.09.2012 KSTN 15 Sd 202/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd202/2012
20.09.2012 KSTN 15 Sd 190/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd190/2012
20.09.2012 KSTN 2 To 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To7/2012
20.09.2012 KSTN 4 Co 235/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co235/2012
21.09.2012 KSTN 23 CoE 299/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE299/2012
23.09.2012 KSTN 6 CoP 77/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP77/2012
23.09.2012 KSTN 23 To 97/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To97/2012
23.09.2012 KSTN 6 Co 85/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co85/2012
23.09.2012 KSTN 6 CoP 80/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP80/2012
23.09.2012 KSTN 6 Co 109/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co109/2012
23.09.2012 KSTN 6 Co 208/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co208/2012
23.09.2012 KSTN 23 To 94/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To94/2012
23.09.2012 KSTN 6 CoP 70/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP70/2012
23.09.2012 KSTN 23 To 91/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To91/2012
23.09.2012 KSTN 6 CoP 69/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP69/2012
24.09.2012 KSTN 2 To 87/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To87/2012
24.09.2012 KSTN 23 To 98/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To98/2012
24.09.2012 KSTN 15 Sd 180/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd180/2012
24.09.2012 KSTN 15 Sd 123/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd123/2012
24.09.2012 KSTN 15 Sd 175/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd175/2012
24.09.2012 KSTN 23 To 95/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To95/2012
25.09.2012 KSTN 2 To 22/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To22/2012
26.09.2012 KSTN 12 Sd 212/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd212/2012
26.09.2012 KSTN 2 To 102/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To102/2012
26.09.2012 KSTN 19 Co 8/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co8/2011
26.09.2012 KSTN 4 Co 230/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co230/2011
26.09.2012 KSTN 2 To 58/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To58/2012
26.09.2012 KSTN 2 To 51/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To51/2012
26.09.2012 KSTN 2 To 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To15/2012
26.09.2012 KSTN 19 Co 130/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co130/2012
26.09.2012 KSTN 19 Co 151/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co151/2010
27.09.2012 KSTN 19 Co 56/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co56/2012
27.09.2012 KSTN 19 CoP 91/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP91/2012
27.09.2012 KSTN 19 CoP 77/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP77/2012
27.09.2012 KSTN 6 CoE 181/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE181/2012
27.09.2012 KSTN 6 CoE 180/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE180/2012
27.09.2012 KSTN 12 Sd 91/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd91/2012
27.09.2012 KSTN 12 Sd 314/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd314/2011
27.09.2012 KSTN 12 Sd 114/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd114/2012
27.09.2012 KSTN 12 Sd 85/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd85/2012
27.09.2012 KSTN 19 CoE 162/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE162/2012
27.09.2012 KSTN 12 Sd 60/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd60/2012
27.09.2012 KSTN 6 CoE 191/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE191/2012
27.09.2012 KSTN 4 CoP 81/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP81/2012
27.09.2012 KSTN 6 CoE 187/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE187/2012
27.09.2012 KSTN 16 Cob 94/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob94/2012
27.09.2012 KSTN 4 CoP 96/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP96/2012
27.09.2012 KSTN 6 CoE 177/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE177/2012
27.09.2012 KSTN 6 CoE 185/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE185/2012
27.09.2012 KSTN 8 Cob 160/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob160/2011
27.09.2012 KSTN 19 CoP 79/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP79/2012
27.09.2012 KSTN 19 CoP 44/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP44/2012
27.09.2012 KSTN 12 Sd 205/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd205/2012
27.09.2012 KSTN 8 Cob 112/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob112/2012
27.09.2012 KSTN 12 Sd 87/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd87/2012
27.09.2012 KSTN 19 CoP 99/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP99/2012
27.09.2012 KSTN 19 CoP 28/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP28/2012
27.09.2012 KSTN 16 Cob 120/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob120/2012
27.09.2012 KSTN 16 Cob 95/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob95/2012
27.09.2012 KSTN 4 Co 258/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co258/2011
27.09.2012 KSTN 12 Sd 200/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd200/2012
28.09.2012 KSTN 4 CoE 541/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE541/2011
28.09.2012 KSTN 8 CoE 295/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE295/2011
28.09.2012 KSTN 4 Co 229/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co229/2012
28.09.2012 KSTN 19 CoPr 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoPr3/2012
28.09.2012 KSTN 19 CoE 87/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE87/2012
28.09.2012 KSTN 16 CoKR 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoKR8/2012
28.09.2012 KSTN 8 CoE 112/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE112/2012
28.09.2012 KSTN 8 CoE 95/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE95/2012
28.09.2012 KSTN 8 CoE 78/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE78/2012
28.09.2012 KSTN 8 CoE 122/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE122/2012
28.09.2012 KSTN 4 CoE 200/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE200/2012
28.09.2012 KSTN 4 Co 461/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co461/2011
28.09.2012 KSTN 4 CoE 158/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE158/2012
28.09.2012 KSTN 8 Cob 148/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob148/2011
28.09.2012 KSTN 4 CoE 142/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE142/2012
28.09.2012 KSTN 4 CoE 138/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE138/2012
28.09.2012 KSTN 8 CoE 30/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE30/2012
28.09.2012 KSTN 16 CoE 259/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE259/2011
28.09.2012 KSTN 19 CoE 489/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE489/2011
28.09.2012 KSTN 4 CoE 225/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE225/2012
28.09.2012 KSTN 4 Co 356/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co356/2011
28.09.2012 KSTN 8 CoKR 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoKR1/2012
28.09.2012 KSTN 4 CoE 207/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE207/2012
28.09.2012 KSTN 4 CoE 36/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE36/2012
28.09.2012 KSTN 8 CoE 117/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE117/2012
28.09.2012 KSTN 4 CoE 589/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE589/2011
28.09.2012 KSTN 7 Cb 3/2002 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/7Cb3/2002
28.09.2012 KSTN 19 CoE 67/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE67/2012
28.09.2012 KSTN 19 CoE 53/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE53/2012
28.09.2012 KSTN 19 CoE 89/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE89/2012
28.09.2012 KSTN 19 CoE 76/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE76/2012
28.09.2012 KSTN 19 CoE 59/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE59/2012
28.09.2012 KSTN 19 CoE 57/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE57/2012
28.09.2012 KSTN 19 CoE 61/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE61/2012
28.09.2012 KSTN 15 Sd 207/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd207/2012
28.09.2012 KSTN 4 CoE 543/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE543/2011
28.09.2012 KSTN 4 CoE 549/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE549/2011
28.09.2012 KSTN 4 CoE 559/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE559/2011
28.09.2012 KSTN 4 CoE 591/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE591/2011
28.09.2012 KSTN 19 Co 118/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co118/2012
28.09.2012 KSTN 4 CoE 573/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE573/2011
28.09.2012 KSTN 19 CoE 121/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE121/2012
28.09.2012 KSTN 19 CoE 124/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE124/2012
28.09.2012 KSTN 8 CoE 34/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE34/2012
28.09.2012 KSTN 6 CoE 196/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE196/2012
28.09.2012 KSTN 6 CoE 184/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE184/2012
28.09.2012 KSTN 6 CoE 192/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE192/2012
28.09.2012 KSTN 4 CoE 219/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE219/2012
28.09.2012 KSTN 4 CoE 222/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE222/2012
28.09.2012 KSTN 8 CoE 124/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE124/2012
28.09.2012 KSTN 8 CoE 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE10/2012
28.09.2012 KSTN 4 CoE 123/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE123/2012
28.09.2012 KSTN 4 CoE 155/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE155/2012
28.09.2012 KSTN 16 CoE 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE19/2012
28.09.2012 KSTN 16 CoE 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE9/2012
28.09.2012 KSTN 16 CoE 294/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE294/2011
28.09.2012 KSTN 4 CoE 561/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE561/2011
28.09.2012 KSTN 4 CoE 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE18/2012
28.09.2012 KSTN 4 Co 289/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co289/2011
28.09.2012 KSTN 4 CoE 145/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE145/2012
28.09.2012 KSTN 4 CoE 180/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE180/2012
28.09.2012 KSTN 4 Co 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co14/2012
28.09.2012 KSTN 2 Ntok 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Ntok1/2012
28.09.2012 KSTN 15 Sd 212/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd212/2012
30.09.2012 KSTN 3 Tos 97/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos97/2012
30.09.2012 KSTN 23 Tos 94/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos94/2012
30.09.2012 KSTN 3 To 96/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To96/2012
30.09.2012 KSTN 23 To 103/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To103/2012
30.09.2012 KSTN 3 Tos 96/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos96/2012
01.10.2012 KSTN 15 Sd 43/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd43/2012
01.10.2012 KSTN 23 To 92/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To92/2012
01.10.2012 KSTN 15 Sd 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd6/2012
01.10.2012 KSTN 23 To 89/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To89/2012
01.10.2012 KSTN 15 Sd 321/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd321/2011
01.10.2012 KSTN 15 Sd 35/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd35/2012
02.10.2012 KSTN 23 CoE 298/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE298/2012
02.10.2012 KSTN 12 Sd 210/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd210/2012
02.10.2012 KSTN 2 Tos 96/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos96/2012
02.10.2012 KSTN 23 CoE 295/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE295/2012
02.10.2012 KSTN 23 CoE 279/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE279/2012
02.10.2012 KSTN 23 CoE 250/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE250/2012
02.10.2012 KSTN 23 Tos 98/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos98/2012
02.10.2012 KSTN 23 CoE 301/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE301/2012
03.10.2012 KSTN 2 Tos 100/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos100/2012
03.10.2012 KSTN 2 CoE 343/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE343/2012
03.10.2012 KSTN 2 CoE 337/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE337/2012
03.10.2012 KSTN 15 Sd 215/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd215/2012
03.10.2012 KSTN 23 Tos 97/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos97/2012
03.10.2012 KSTN 2 To 82/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To82/2012
03.10.2012 KSTN 2 CoE 346/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE346/2012
03.10.2012 KSTN 23 To 101/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To101/2012
03.10.2012 KSTN 2 CoE 230/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE230/2012
03.10.2012 KSTN 2 CoE 274/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE274/2012
03.10.2012 KSTN 2 CoE 336/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE336/2012
03.10.2012 KSTN 2 CoE 277/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE277/2012
03.10.2012 KSTN 2 CoE 325/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE325/2012
03.10.2012 KSTN 2 CoE 278/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE278/2012
03.10.2012 KSTN 23 To 117/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To117/2012
03.10.2012 KSTN 2 Tos 83/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos83/2012
04.10.2012 KSTN 17 Co 371/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co371/2011
04.10.2012 KSTN 15 Sd 218/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd218/2012
04.10.2012 KSTN 2 To 105/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To105/2012
04.10.2012 KSTN 12 Sd 59/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd59/2012
04.10.2012 KSTN 12 Sd 82/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd82/2012
04.10.2012 KSTN 12 Sd 101/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd101/2012
04.10.2012 KSTN 12 Sd 133/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd133/2012
05.10.2012 KSTN 12 Sd 206/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd206/2012
07.10.2012 KSTN 16 CoE 119/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE119/2012
07.10.2012 KSTN 16 CoE 115/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE115/2012
07.10.2012 KSTN 16 CoE 121/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE121/2012
07.10.2012 KSTN 23 Tos 101/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos101/2012
07.10.2012 KSTN 23 Tos 103/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos103/2012
08.10.2012 KSTN 6 Co 177/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co177/2012
08.10.2012 KSTN 16 CoE 125/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE125/2012
08.10.2012 KSTN 11 S 57/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S57/2011
09.10.2012 KSTN 3 CoE 231/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE231/2012
09.10.2012 KSTN 3 CoE 243/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE243/2012
09.10.2012 KSTN 12 Sd 135/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd135/2012
09.10.2012 KSTN 17 CoP 74/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP74/2012
09.10.2012 KSTN 11 S 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S12/2012
09.10.2012 KSTN 17 Co 310/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co310/2012
09.10.2012 KSTN 11 S 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S13/2012
09.10.2012 KSTN 3 CoE 223/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE223/2012
09.10.2012 KSTN 6 CoP 34/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP34/2012
09.10.2012 KSTN 6 CoP 49/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP49/2012
09.10.2012 KSTN 6 CoP 74/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP74/2012
09.10.2012 KSTN 11 S 75/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S75/2010
09.10.2012 KSTN 3 CoE 241/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE241/2012
09.10.2012 KSTN 3 CoE 249/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE249/2012
09.10.2012 KSTN 11 S 62/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S62/2011
09.10.2012 KSTN 3 CoE 237/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE237/2012
09.10.2012 KSTN 3 Tos 102/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos102/2012
09.10.2012 KSTN 17 Co 301/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co301/2012
09.10.2012 KSTN 3 CoE 233/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE233/2012
09.10.2012 KSTN 3 CoE 235/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE235/2012
10.10.2012 KSTN 8 CoKR 8/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoKR8/2011
10.10.2012 KSTN 17 CoP 72/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP72/2012
10.10.2012 KSTN 13 S 42/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S42/2012
10.10.2012 KSTN 17 CoP 105/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP105/2012
10.10.2012 KSTN 13 CoE 50/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE50/2012
10.10.2012 KSTN 13 CoE 54/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE54/2012
10.10.2012 KSTN 13 CoE 49/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE49/2012
10.10.2012 KSTN 13 CoE 46/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE46/2012
10.10.2012 KSTN 13 CoE 103/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE103/2011
10.10.2012 KSTN 13 CoE 87/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE87/2011
10.10.2012 KSTN 13 CoE 100/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE100/2011
10.10.2012 KSTN 13 CoE 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE1/2012
10.10.2012 KSTN 17 Co 355/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co355/2011
10.10.2012 KSTN 17 CoP 103/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP103/2012
10.10.2012 KSTN 3 CoE 239/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE239/2012
10.10.2012 KSTN 16 Cob 194/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob194/2011
10.10.2012 KSTN 8 Cob 85/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob85/2012
10.10.2012 KSTN 23 To 104/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To104/2012
10.10.2012 KSTN 12 Sp 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sp9/2012
10.10.2012 KSTN 13 S 130/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S130/2012
10.10.2012 KSTN 13 S 39/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S39/2012
10.10.2012 KSTN 3 CoE 224/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE224/2012
10.10.2012 KSTN 12 Sd 152/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd152/2012
10.10.2012 KSTN 17 Co 315/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co315/2011
10.10.2012 KSTN 17 Co 365/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co365/2011
10.10.2012 KSTN 3 To 100/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To100/2012
10.10.2012 KSTN 13 S 34/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S34/2012
10.10.2012 KSTN 3 CoE 238/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE238/2012
10.10.2012 KSTN 3 CoE 236/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE236/2012
10.10.2012 KSTN 3 CoE 234/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE234/2012
10.10.2012 KSTN 13 S 127/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S127/2012
10.10.2012 KSTN 16 Cob 112/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob112/2012
10.10.2012 KSTN 17 Co 275/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co275/2012
10.10.2012 KSTN 17 CoE 204/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE204/2012
10.10.2012 KSTN 17 CoE 200/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE200/2012
10.10.2012 KSTN 13 S 105/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S105/2012
10.10.2012 KSTN 12 Sd 146/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd146/2012
10.10.2012 KSTN 23 Tos 102/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos102/2012
10.10.2012 KSTN 13 S 77/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S77/2012
11.10.2012 KSTN 4 Co 266/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co266/2011
11.10.2012 KSTN 19 Co 166/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co166/2010
11.10.2012 KSTN 23 To 110/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To110/2012
11.10.2012 KSTN 2 CoE 353/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE353/2012
11.10.2012 KSTN 2 CoE 293/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE293/2012
11.10.2012 KSTN 17 CoE 227/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE227/2012
11.10.2012 KSTN 2 Tos 98/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos98/2012
11.10.2012 KSTN 12 Sd 163/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd163/2012
11.10.2012 KSTN 12 Sd 254/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd254/2011
11.10.2012 KSTN 2 CoE 317/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE317/2012
11.10.2012 KSTN 2 CoE 299/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE299/2012
11.10.2012 KSTN 2 CoE 305/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE305/2012
11.10.2012 KSTN 17 Co 299/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co299/2012
11.10.2012 KSTN 2 CoE 326/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE326/2012
11.10.2012 KSTN 12 Sd 125/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd125/2012
11.10.2012 KSTN 2 Tos 69/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos69/2012
11.10.2012 KSTN 17 Co 288/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co288/2012
11.10.2012 KSTN 2 CoE 297/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE297/2012
11.10.2012 KSTN 2 CoE 240/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE240/2012
11.10.2012 KSTN 2 CoE 237/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE237/2012
11.10.2012 KSTN 2 CoE 222/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE222/2012
11.10.2012 KSTN 17 CoE 229/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE229/2012
11.10.2012 KSTN 4 Co 80/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co80/2012
11.10.2012 KSTN 12 Sd 122/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd122/2012
11.10.2012 KSTN 12 Sd 144/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd144/2012
14.10.2012 KSTN 3 To 110/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To110/2012
15.10.2012 KSTN 3 Tos 106/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos106/2012
15.10.2012 KSTN 15 Sd 269/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd269/2011
15.10.2012 KSTN 3 To 108/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To108/2012
15.10.2012 KSTN 6 Co 226/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co226/2012
15.10.2012 KSTN 3 To 111/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To111/2012
15.10.2012 KSTN 15 Sd 62/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd62/2012
15.10.2012 KSTN 3 To 109/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To109/2012
15.10.2012 KSTN 15 Sd 38/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd38/2012
15.10.2012 KSTN 3 To 74/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To74/2012
15.10.2012 KSTN 15 Sd 61/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd61/2012
16.10.2012 KSTN 19 Co 210/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co210/2012
16.10.2012 KSTN 15 Sd 240/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd240/2012
16.10.2012 KSTN 15 Sd 237/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd237/2012
16.10.2012 KSTN 23 Tos 105/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos105/2012
16.10.2012 KSTN 2 Tos 106/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos106/2012
16.10.2012 KSTN 23 Tos 100/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos100/2012
16.10.2012 KSTN 19 CoP 64/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP64/2012
16.10.2012 KSTN 19 CoP 42/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP42/2012
16.10.2012 KSTN 19 CoP 90/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP90/2012
16.10.2012 KSTN 23 Tos 89/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos89/2012
16.10.2012 KSTN 2 Tos 108/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos108/2012
16.10.2012 KSTN 15 Sd 225/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd225/2012
16.10.2012 KSTN 19 CoP 100/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP100/2012
16.10.2012 KSTN 15 Sd 174/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd174/2012
16.10.2012 KSTN 11 CoE 113/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE113/2012
16.10.2012 KSTN 23 To 33/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To33/2012
16.10.2012 KSTN 15 Sd 234/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd234/2012
16.10.2012 KSTN 15 Sd 181/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd181/2012
16.10.2012 KSTN 19 Co 245/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co245/2012
16.10.2012 KSTN 23 CoE 308/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE308/2012
16.10.2012 KSTN 23 CoE 303/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE303/2012
16.10.2012 KSTN 23 CoE 302/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE302/2012
16.10.2012 KSTN 23 CoE 251/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE251/2012
16.10.2012 KSTN 11 S 83/2009 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S83/2009
16.10.2012 KSTN 15 Sd 229/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd229/2012
16.10.2012 KSTN 15 Sd 236/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd236/2012
16.10.2012 KSTN 15 Sd 223/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd223/2012
16.10.2012 KSTN 15 Sd 166/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd166/2012
16.10.2012 KSTN 15 Sd 226/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd226/2012
16.10.2012 KSTN 15 Sd 238/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd238/2012
17.10.2012 KSTN 3 To 98/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To98/2012
17.10.2012 KSTN 23 CoE 198/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE198/2012
17.10.2012 KSTN 23 CoE 225/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE225/2012
17.10.2012 KSTN 3 To 97/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To97/2012
17.10.2012 KSTN 23 CoE 246/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE246/2012
17.10.2012 KSTN 17 Co 304/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co304/2011
17.10.2012 KSTN 17 Co 362/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co362/2011
17.10.2012 KSTN 17 CoP 99/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP99/2012
17.10.2012 KSTN 23 CoE 285/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE285/2012
17.10.2012 KSTN 23 CoE 249/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE249/2012
17.10.2012 KSTN 23 CoE 243/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE243/2012
17.10.2012 KSTN 23 CoE 201/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE201/2012
17.10.2012 KSTN 23 CoE 273/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE273/2012
18.10.2012 KSTN 2 CoE 324/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE324/2012
18.10.2012 KSTN 23 To 62/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To62/2012
18.10.2012 KSTN 2 CoE 356/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE356/2012
18.10.2012 KSTN 2 CoE 282/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE282/2012
18.10.2012 KSTN 19 CoP 48/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP48/2012
18.10.2012 KSTN 12 Sd 235/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd235/2012
18.10.2012 KSTN 2 CoE 308/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE308/2012
18.10.2012 KSTN 23 CoE 157/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE157/2012
18.10.2012 KSTN 2 CoE 342/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE342/2012
18.10.2012 KSTN 12 Sd 216/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd216/2012
18.10.2012 KSTN 2 CoE 335/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE335/2012
18.10.2012 KSTN 23 CoE 172/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE172/2012
18.10.2012 KSTN 4 Co 195/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co195/2012
18.10.2012 KSTN 23 To 132/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To132/2011
18.10.2012 KSTN 2 CoE 375/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE375/2012
18.10.2012 KSTN 2 CoE 373/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE373/2012
18.10.2012 KSTN 2 CoE 366/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE366/2012
18.10.2012 KSTN 2 CoE 348/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE348/2012
18.10.2012 KSTN 2 CoE 318/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE318/2012
18.10.2012 KSTN 2 CoE 306/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE306/2012
18.10.2012 KSTN 2 CoE 300/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE300/2012
18.10.2012 KSTN 2 CoE 271/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE271/2012
18.10.2012 KSTN 2 CoE 345/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE345/2012
18.10.2012 KSTN 2 CoE 330/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE330/2012
18.10.2012 KSTN 2 CoE 311/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE311/2012
18.10.2012 KSTN 2 CoE 279/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE279/2012
18.10.2012 KSTN 2 CoE 267/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE267/2012
18.10.2012 KSTN 23 CoE 128/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE128/2012
18.10.2012 KSTN 2 Tos 110/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos110/2012
18.10.2012 KSTN 19 CoP 68/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP68/2012
19.10.2012 KSTN 12 Sd 228/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd228/2012
19.10.2012 KSTN 12 Sd 233/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd233/2012
19.10.2012 KSTN 12 Sd 203/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd203/2012
22.10.2012 KSTN 6 CoP 60/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP60/2012
22.10.2012 KSTN 23 CoE 169/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE169/2012
22.10.2012 KSTN 23 CoE 166/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE166/2012
22.10.2012 KSTN 15 Sd 241/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd241/2012
22.10.2012 KSTN 12 Sd 126/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd126/2012
22.10.2012 KSTN 23 CoE 187/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE187/2012
22.10.2012 KSTN 23 CoE 190/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE190/2012
22.10.2012 KSTN 16 CoE 139/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE139/2012
22.10.2012 KSTN 3 Tos 107/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos107/2012
22.10.2012 KSTN 23 CoE 184/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE184/2012
23.10.2012 KSTN 2 To 79/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To79/2012
23.10.2012 KSTN 5 Co 194/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co194/2011
23.10.2012 KSTN 6 Co 237/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co237/2011
23.10.2012 KSTN 23 To 123/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To123/2011
23.10.2012 KSTN 6 CoP 73/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP73/2012
23.10.2012 KSTN 6 CoP 62/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP62/2012
23.10.2012 KSTN 12 Sd 215/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd215/2012
23.10.2012 KSTN 4 CoP 103/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP103/2012
23.10.2012 KSTN 2 Tos 104/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos104/2012
24.10.2012 KSTN 11 CoE 124/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE124/2012
24.10.2012 KSTN 3 Tos 103/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos103/2012
24.10.2012 KSTN 17 CoP 101/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP101/2012
24.10.2012 KSTN 13 S 43/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S43/2012
24.10.2012 KSTN 8 Cob 162/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob162/2011
24.10.2012 KSTN 4 Co 301/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co301/2012
24.10.2012 KSTN 11 CoE 120/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE120/2012
24.10.2012 KSTN 17 CoP 100/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP100/2012
24.10.2012 KSTN 17 CoP 78/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP78/2012
24.10.2012 KSTN 13 S 134/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S134/2012
24.10.2012 KSTN 16 Cob 179/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob179/2011
24.10.2012 KSTN 11 CoE 118/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE118/2012
24.10.2012 KSTN 26 Sp 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/26Sp5/2012
24.10.2012 KSTN 13 S 44/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S44/2012
24.10.2012 KSTN 13 S 40/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S40/2012
24.10.2012 KSTN 3 To 104/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To104/2012
25.10.2012 KSTN 2 CoE 319/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE319/2012
25.10.2012 KSTN 19 Co 90/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co90/2012
25.10.2012 KSTN 12 Sd 240/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd240/2012
25.10.2012 KSTN 2 CoE 269/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE269/2012
25.10.2012 KSTN 2 CoE 334/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE334/2012
25.10.2012 KSTN 2 CoE 367/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE367/2012
25.10.2012 KSTN 19 CoP 111/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP111/2012
25.10.2012 KSTN 2 CoE 301/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE301/2012
25.10.2012 KSTN 2 CoE 275/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE275/2012
25.10.2012 KSTN 12 Sd 81/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd81/2011
25.10.2012 KSTN 12 Sd 225/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd225/2012
25.10.2012 KSTN 2 CoE 272/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE272/2012
25.10.2012 KSTN 2 CoE 331/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE331/2012
25.10.2012 KSTN 23 To 50/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To50/2012
25.10.2012 KSTN 2 CoE 307/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE307/2012
25.10.2012 KSTN 2 CoE 266/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE266/2012
25.10.2012 KSTN 2 To 91/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To91/2012
25.10.2012 KSTN 19 Co 95/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co95/2012
25.10.2012 KSTN 2 To 66/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To66/2012
25.10.2012 KSTN 2 To 88/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To88/2012
25.10.2012 KSTN 19 CoE 201/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE201/2012
25.10.2012 KSTN 5 Co 145/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co145/2011
25.10.2012 KSTN 12 Sd 104/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd104/2012
25.10.2012 KSTN 19 Co 273/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co273/2011
26.10.2012 KSTN 12 Sd 218/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd218/2012
26.10.2012 KSTN 12 Sd 241/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd241/2012
29.10.2012 KSTN 3 CoE 261/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE261/2012
29.10.2012 KSTN 3 CoE 215/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE215/2012
29.10.2012 KSTN 3 CoE 219/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE219/2012
29.10.2012 KSTN 3 CoE 257/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE257/2012
29.10.2012 KSTN 3 CoE 267/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE267/2012
29.10.2012 KSTN 12 Sd 198/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd198/2012
29.10.2012 KSTN 23 Tos 109/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos109/2012
29.10.2012 KSTN 3 To 120/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To120/2012
29.10.2012 KSTN 3 To 117/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To117/2012
29.10.2012 KSTN 3 CoE 265/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE265/2012
29.10.2012 KSTN 3 CoE 255/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE255/2012
29.10.2012 KSTN 2 To 81/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To81/2012
29.10.2012 KSTN 15 Sd 99/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd99/2012
30.10.2012 KSTN 16 CoZm 7/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm7/2011
30.10.2012 KSTN 8 CoE 292/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE292/2011
30.10.2012 KSTN 8 CoE 70/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE70/2012
30.10.2012 KSTN 2 To 103/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To103/2012
30.10.2012 KSTN 15 Sd 255/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd255/2012
30.10.2012 KSTN 15 Sd 251/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd251/2012
30.10.2012 KSTN 15 Sd 235/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd235/2012
30.10.2012 KSTN 15 Sd 242/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd242/2012
30.10.2012 KSTN 8 Cob 127/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob127/2012
30.10.2012 KSTN 8 CoE 47/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE47/2012
30.10.2012 KSTN 8 Cob 192/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob192/2011
30.10.2012 KSTN 6 Co 181/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co181/2011
30.10.2012 KSTN 12 Sd 242/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd242/2012
30.10.2012 KSTN 15 Sd 250/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd250/2012
30.10.2012 KSTN 15 Sd 248/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd248/2012
30.10.2012 KSTN 16 Cob 199/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob199/2011
30.10.2012 KSTN 15 Sd 246/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd246/2012
30.10.2012 KSTN 23 To 44/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To44/2012
30.10.2012 KSTN 2 To 21/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To21/2012
30.10.2012 KSTN 8 Cob 200/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob200/2011
30.10.2012 KSTN 2 To 47/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To47/2012
30.10.2012 KSTN 16 CoE 54/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE54/2012
30.10.2012 KSTN 8 CoE 23/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE23/2012
30.10.2012 KSTN 8 CoE 234/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE234/2011
30.10.2012 KSTN 4 CoE 58/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE58/2012
30.10.2012 KSTN 8 CoKR 29/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoKR29/2012
30.10.2012 KSTN 8 Cob 136/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob136/2012
30.10.2012 KSTN 8 Cob 106/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob106/2012
31.10.2012 KSTN 6 Co 157/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co157/2012
31.10.2012 KSTN 4 Co 310/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co310/2012
31.10.2012 KSTN 15 Sd 228/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd228/2012
31.10.2012 KSTN 6 Co 189/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co189/2011
31.10.2012 KSTN 4 Co 312/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co312/2012
31.10.2012 KSTN 6 Co 79/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co79/2012
31.10.2012 KSTN 4 Co 315/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co315/2012
31.10.2012 KSTN 15 Sd 257/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd257/2012
31.10.2012 KSTN 12 Sd 134/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd134/2012
31.10.2012 KSTN 4 CoE 26/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE26/2012
31.10.2012 KSTN 19 Co 289/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co289/2012
31.10.2012 KSTN 16 CoE 24/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE24/2012
31.10.2012 KSTN 25 Sp 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp11/2012
31.10.2012 KSTN 25 Sp 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp10/2012
31.10.2012 KSTN 16 Cob 176/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob176/2011
31.10.2012 KSTN 3 Tos 95/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos95/2012
31.10.2012 KSTN 19 Co 314/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co314/2012
31.10.2012 KSTN 16 CoE 55/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE55/2012
31.10.2012 KSTN 4 Co 283/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co283/2012
31.10.2012 KSTN 4 CoE 260/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE260/2012
31.10.2012 KSTN 4 Co 164/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co164/2012
31.10.2012 KSTN 16 CoE 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE14/2012
31.10.2012 KSTN 16 Cob 76/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob76/2012
31.10.2012 KSTN 4 CoE 519/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE519/2011
31.10.2012 KSTN 16 CoE 34/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE34/2012
31.10.2012 KSTN 16 Cob 128/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob128/2012
31.10.2012 KSTN 3 To 112/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To112/2012
31.10.2012 KSTN 16 Cob 11/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob11/2011
31.10.2012 KSTN 13 S 47/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S47/2012
31.10.2012 KSTN 3 To 113/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To113/2012
31.10.2012 KSTN 19 CoP 114/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP114/2012
31.10.2012 KSTN 15 Sd 231/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd231/2012
31.10.2012 KSTN 4 Co 319/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co319/2012
02.11.2012 KSTN 3 Tos 69/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos69/2012
05.11.2012 KSTN 15 Sd 319/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd319/2011
05.11.2012 KSTN 23 To 118/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To118/2012
05.11.2012 KSTN 15 Sd 102/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd102/2012
06.11.2012 KSTN 12 Sd 252/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd252/2012
06.11.2012 KSTN 2 To 111/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To111/2012
06.11.2012 KSTN 11 S 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S14/2012
06.11.2012 KSTN 12 Sd 251/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd251/2012
06.11.2012 KSTN 23 Tos 113/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos113/2012
06.11.2012 KSTN 17 CoE 225/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE225/2012
06.11.2012 KSTN 2 Tos 97/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos97/2012
06.11.2012 KSTN 2 To 107/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To107/2012
06.11.2012 KSTN 17 CoE 84/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE84/2012
07.11.2012 KSTN 17 CoE 197/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE197/2012
07.11.2012 KSTN 11 S 31/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S31/2012
07.11.2012 KSTN 23 CoE 269/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE269/2012
07.11.2012 KSTN 23 CoE 267/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE267/2012
07.11.2012 KSTN 12 Sd 225/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd225/2011
07.11.2012 KSTN 17 CoE 74/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE74/2012
07.11.2012 KSTN 17 CoP 88/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP88/2012
07.11.2012 KSTN 12 Sd 253/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd253/2011
07.11.2012 KSTN 15 Sd 247/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd247/2012
07.11.2012 KSTN 23 CoE 272/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE272/2012
07.11.2012 KSTN 17 CoE 230/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE230/2012
07.11.2012 KSTN 17 CoE 104/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE104/2012
07.11.2012 KSTN 12 Sd 250/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd250/2012
07.11.2012 KSTN 12 Sd 122/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd122/2011
07.11.2012 KSTN 11 CoE 125/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE125/2012
07.11.2012 KSTN 11 CoE 116/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE116/2012
07.11.2012 KSTN 11 CoE 114/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE114/2012
07.11.2012 KSTN 17 CoE 126/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE126/2012
07.11.2012 KSTN 17 CoE 118/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE118/2012
07.11.2012 KSTN 17 CoE 108/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE108/2012
07.11.2012 KSTN 17 CoE 102/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE102/2012
07.11.2012 KSTN 13 S 124/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S124/2012
07.11.2012 KSTN 23 CoE 275/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE275/2012
07.11.2012 KSTN 17 CoP 107/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP107/2012
07.11.2012 KSTN 17 CoE 237/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE237/2012
07.11.2012 KSTN 12 Sd 266/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd266/2011
07.11.2012 KSTN 19 Co 110/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co110/2012
07.11.2012 KSTN 23 Tos 106/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos106/2012
07.11.2012 KSTN 23 To 121/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To121/2012
07.11.2012 KSTN 15 Sd 256/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd256/2012
08.11.2012 KSTN 19 Co 290/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co290/2012
08.11.2012 KSTN 12 Sd 72/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd72/2012
08.11.2012 KSTN 4 CoP 110/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP110/2012
08.11.2012 KSTN 12 Sd 255/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd255/2011
08.11.2012 KSTN 15 Sd 252/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd252/2012
08.11.2012 KSTN 15 Sd 279/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd279/2012
08.11.2012 KSTN 12 Sd 150/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd150/2012
08.11.2012 KSTN 19 Co 84/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co84/2011
08.11.2012 KSTN 19 Co 317/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co317/2012
08.11.2012 KSTN 12 Sd 63/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd63/2012
08.11.2012 KSTN 19 CoP 120/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP120/2012
08.11.2012 KSTN 12 Sd 149/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd149/2012
08.11.2012 KSTN 12 Sd 257/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd257/2012
08.11.2012 KSTN 8 CoE 156/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE156/2012
08.11.2012 KSTN 19 CoP 116/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP116/2012
08.11.2012 KSTN 2 To 35/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To35/2012
08.11.2012 KSTN 12 Sd 256/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd256/2012
08.11.2012 KSTN 12 Sd 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd4/2012
08.11.2012 KSTN 12 Sd 241/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd241/2011
08.11.2012 KSTN 4 Co 319/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co319/2011
08.11.2012 KSTN 4 CoP 77/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP77/2012
09.11.2012 KSTN 12 Sd 223/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd223/2012
09.11.2012 KSTN 12 Sd 255/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd255/2012
12.11.2012 KSTN 6 CoP 95/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP95/2012
12.11.2012 KSTN 16 Cob 135/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob135/2012
12.11.2012 KSTN 15 Sd 155/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd155/2012
12.11.2012 KSTN 12 Sd 269/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd269/2012
12.11.2012 KSTN 15 Sd 136/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd136/2012
12.11.2012 KSTN 23 CoE 260/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE260/2012
12.11.2012 KSTN 12 Sd 267/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd267/2012
12.11.2012 KSTN 16 CoE 141/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE141/2012
12.11.2012 KSTN 15 Sd 161/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd161/2010
12.11.2012 KSTN 23 To 75/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To75/2012
13.11.2012 KSTN 6 CoP 84/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP84/2012
13.11.2012 KSTN 2 To 69/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To69/2012
13.11.2012 KSTN 2 CoE 302/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE302/2012
13.11.2012 KSTN 6 CoP 59/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP59/2012
13.11.2012 KSTN 23 To 120/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To120/2012
13.11.2012 KSTN 17 CoP 116/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP116/2012
13.11.2012 KSTN 2 CoE 365/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE365/2012
13.11.2012 KSTN 2 CoE 320/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE320/2012
13.11.2012 KSTN 2 CoE 290/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE290/2012
13.11.2012 KSTN 2 CoE 372/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE372/2012
13.11.2012 KSTN 15 Sd 259/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd259/2012
13.11.2012 KSTN 2 CoE 377/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE377/2012
13.11.2012 KSTN 2 CoE 359/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE359/2012
13.11.2012 KSTN 2 CoE 273/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE273/2012
14.11.2012 KSTN 2 CoE 369/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE369/2012
14.11.2012 KSTN 17 CoP 111/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP111/2012
14.11.2012 KSTN 23 CoE 276/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE276/2012
14.11.2012 KSTN 13 S 58/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S58/2012
14.11.2012 KSTN 2 CoE 393/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE393/2012
14.11.2012 KSTN 17 CoE 205/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE205/2012
14.11.2012 KSTN 17 Co 155/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co155/2012
14.11.2012 KSTN 17 CoP 92/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP92/2012
14.11.2012 KSTN 2 CoE 357/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE357/2012
14.11.2012 KSTN 2 CoE 378/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE378/2012
14.11.2012 KSTN 17 CoE 223/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE223/2012
14.11.2012 KSTN 2 CoE 399/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE399/2012
14.11.2012 KSTN 12 Sd 259/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd259/2011
14.11.2012 KSTN 12 Sd 120/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd120/2012
14.11.2012 KSTN 12 Sd 74/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd74/2012
14.11.2012 KSTN 2 CoE 298/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE298/2012
14.11.2012 KSTN 17 CoP 98/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP98/2012
15.11.2012 KSTN 4 Co 350/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co350/2012
15.11.2012 KSTN 23 CoE 175/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE175/2012
15.11.2012 KSTN 4 Co 290/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co290/2011
15.11.2012 KSTN 23 CoE 240/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE240/2012
15.11.2012 KSTN 23 CoE 297/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE297/2012
15.11.2012 KSTN 23 CoE 226/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE226/2012
15.11.2012 KSTN 4 CoP 97/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP97/2012
15.11.2012 KSTN 4 Co 451/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co451/2011
15.11.2012 KSTN 23 CoE 165/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE165/2012
15.11.2012 KSTN 23 CoE 174/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE174/2012
15.11.2012 KSTN 23 CoE 288/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE288/2012
15.11.2012 KSTN 15 Sd 193/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd193/2012
15.11.2012 KSTN 15 Sd 270/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd270/2012
15.11.2012 KSTN 15 Sd 253/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd253/2012
15.11.2012 KSTN 12 Sd 84/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd84/2012
15.11.2012 KSTN 15 Sd 266/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd266/2012
15.11.2012 KSTN 23 CoE 270/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE270/2012
15.11.2012 KSTN 23 CoE 282/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE282/2012
15.11.2012 KSTN 23 CoE 220/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE220/2012
15.11.2012 KSTN 23 CoE 196/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE196/2012
16.11.2012 KSTN 23 CoE 290/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE290/2012
18.11.2012 KSTN 3 CoE 250/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE250/2012
18.11.2012 KSTN 3 To 101/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To101/2012
18.11.2012 KSTN 8 Cob 142/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob142/2012
19.11.2012 KSTN 3 CoE 264/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE264/2012
19.11.2012 KSTN 6 CoP 92/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP92/2012
19.11.2012 KSTN 23 CoE 199/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE199/2012
19.11.2012 KSTN 3 CoE 216/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE216/2012
19.11.2012 KSTN 3 CoE 214/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE214/2012
19.11.2012 KSTN 3 CoE 244/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE244/2012
19.11.2012 KSTN 3 CoE 222/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE222/2012
19.11.2012 KSTN 24 Sp 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/24Sp1/2012
19.11.2012 KSTN 3 CoE 260/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE260/2012
19.11.2012 KSTN 15 Sd 178/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd178/2012
19.11.2012 KSTN 23 To 97/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To97/2011
19.11.2012 KSTN 15 Sd 147/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd147/2012
19.11.2012 KSTN 15 Sd 157/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd157/2012
19.11.2012 KSTN 12 Sd 145/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd145/2012
19.11.2012 KSTN 3 To 78/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To78/2012
19.11.2012 KSTN 3 CoE 266/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE266/2012
19.11.2012 KSTN 15 Sd 227/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd227/2012
19.11.2012 KSTN 16 CoE 157/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE157/2012
19.11.2012 KSTN 3 CoE 274/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE274/2012
19.11.2012 KSTN 3 CoE 262/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE262/2012
19.11.2012 KSTN 3 CoE 254/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE254/2012
19.11.2012 KSTN 3 CoE 248/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE248/2012
19.11.2012 KSTN 3 CoE 242/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE242/2012
19.11.2012 KSTN 3 CoE 240/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE240/2012
20.11.2012 KSTN 3 CoE 273/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE273/2012
20.11.2012 KSTN 16 Cob 143/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob143/2012
20.11.2012 KSTN 11 S 26/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S26/2012
20.11.2012 KSTN 12 Sd 115/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd115/2012
20.11.2012 KSTN 12 Sd 226/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd226/2012
20.11.2012 KSTN 17 Co 299/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co299/2011
20.11.2012 KSTN 6 CoP 93/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP93/2012
20.11.2012 KSTN 16 CoE 155/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE155/2012
20.11.2012 KSTN 11 S 25/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S25/2012
20.11.2012 KSTN 6 CoE 210/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE210/2012
20.11.2012 KSTN 6 Co 248/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co248/2012
20.11.2012 KSTN 24 Sp 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/24Sp2/2012
20.11.2012 KSTN 11 S 22/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S22/2012
21.11.2012 KSTN 13 S 55/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S55/2012
21.11.2012 KSTN 19 CoP 115/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP115/2012
21.11.2012 KSTN 17 Co 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co19/2012
21.11.2012 KSTN 13 S 54/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S54/2012
21.11.2012 KSTN 3 CoE 281/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE281/2012
21.11.2012 KSTN 15 Sd 296/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd296/2011
21.11.2012 KSTN 15 Sd 268/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd268/2012
21.11.2012 KSTN 15 Sd 90/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd90/2012
21.11.2012 KSTN 17 Co 282/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co282/2011
21.11.2012 KSTN 17 Co 345/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co345/2012
21.11.2012 KSTN 17 Co 27/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co27/2012
21.11.2012 KSTN 17 Co 281/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co281/2012
21.11.2012 KSTN 23 To 127/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To127/2012
21.11.2012 KSTN 3 CoE 259/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE259/2012
21.11.2012 KSTN 15 Sd 173/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd173/2012
21.11.2012 KSTN 17 Co 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co18/2012
21.11.2012 KSTN 17 Co 265/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co265/2012
21.11.2012 KSTN 17 Co 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co10/2012
21.11.2012 KSTN 15 Sd 258/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd258/2012
21.11.2012 KSTN 3 CoE 275/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE275/2012
21.11.2012 KSTN 3 CoE 283/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE283/2012
21.11.2012 KSTN 17 Co 306/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co306/2012
21.11.2012 KSTN 17 Co 39/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co39/2012
21.11.2012 KSTN 17 CoP 117/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP117/2012
21.11.2012 KSTN 19 CoP 101/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP101/2012
21.11.2012 KSTN 17 Co 195/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co195/2012
21.11.2012 KSTN 16 Cob 172/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob172/2011
21.11.2012 KSTN 17 Co 324/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co324/2011
21.11.2012 KSTN 15 Sd 220/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd220/2012
21.11.2012 KSTN 17 CoE 275/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE275/2012
21.11.2012 KSTN 3 CoE 287/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE287/2012
21.11.2012 KSTN 19 CoP 38/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP38/2012
21.11.2012 KSTN 13 S 46/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S46/2012
21.11.2012 KSTN 12 Sd 187/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd187/2012
21.11.2012 KSTN 17 Co 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co20/2012
22.11.2012 KSTN 4 Co 158/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co158/2012
22.11.2012 KSTN 19 Co 22/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co22/2011
22.11.2012 KSTN 4 Co 357/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co357/2012
22.11.2012 KSTN 2 To 56/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To56/2012
22.11.2012 KSTN 2 CoE 385/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE385/2012
22.11.2012 KSTN 23 CoE 259/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE259/2012
22.11.2012 KSTN 2 CoE 412/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE412/2012
22.11.2012 KSTN 2 CoE 403/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE403/2012
22.11.2012 KSTN 2 CoE 397/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE397/2012
22.11.2012 KSTN 23 CoE 247/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE247/2012
22.11.2012 KSTN 2 CoE 388/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE388/2012
22.11.2012 KSTN 2 CoE 382/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE382/2012
22.11.2012 KSTN 2 CoE 370/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE370/2012
22.11.2012 KSTN 2 CoE 371/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE371/2012
22.11.2012 KSTN 2 CoE 358/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE358/2012
22.11.2012 KSTN 2 CoE 391/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE391/2012
22.11.2012 KSTN 23 To 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To11/2012
22.11.2012 KSTN 19 Co 16/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co16/2011
22.11.2012 KSTN 4 CoE 159/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE159/2012
22.11.2012 KSTN 23 To 122/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To122/2012
22.11.2012 KSTN 2 To 126/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To126/2012
22.11.2012 KSTN 2 To 67/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To67/2012
22.11.2012 KSTN 19 Co 315/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co315/2011
22.11.2012 KSTN 4 CoE 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE11/2012
22.11.2012 KSTN 4 CoE 64/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE64/2012
22.11.2012 KSTN 4 Co 242/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co242/2012
22.11.2012 KSTN 4 Co 111/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co111/2012
23.11.2012 KSTN 16 CoE 124/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE124/2012
23.11.2012 KSTN 4 CoE 34/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE34/2012
23.11.2012 KSTN 4 CoE 74/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE74/2012
23.11.2012 KSTN 4 Co 173/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co173/2012
23.11.2012 KSTN 4 Co 298/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co298/2012
23.11.2012 KSTN 16 Cob 137/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob137/2012
23.11.2012 KSTN 4 CoP 93/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP93/2012
23.11.2012 KSTN 4 Co 361/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co361/2012
23.11.2012 KSTN 4 CoE 72/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE72/2012
23.11.2012 KSTN 4 CoE 106/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE106/2012
23.11.2012 KSTN 19 CoP 125/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP125/2012
23.11.2012 KSTN 4 CoP 118/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP118/2012
23.11.2012 KSTN 23 CoE 266/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE266/2012
23.11.2012 KSTN 23 CoE 277/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE277/2012
23.11.2012 KSTN 4 Co 264/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co264/2011
23.11.2012 KSTN 4 CoE 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE3/2012
23.11.2012 KSTN 4 Co 119/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co119/2012
23.11.2012 KSTN 4 CoE 23/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE23/2012
26.11.2012 KSTN 6 CoP 90/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP90/2012
26.11.2012 KSTN 23 Tos 123/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos123/2012
26.11.2012 KSTN 11 S 24/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S24/2012
26.11.2012 KSTN 15 Sd 280/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd280/2012
26.11.2012 KSTN 3 CoE 290/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE290/2012
26.11.2012 KSTN 3 CoE 276/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE276/2012
26.11.2012 KSTN 3 CoE 284/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE284/2012
26.11.2012 KSTN 4 Co 340/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co340/2012
26.11.2012 KSTN 3 To 128/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To128/2012
26.11.2012 KSTN 3 CoE 282/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE282/2012
26.11.2012 KSTN 3 CoE 288/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE288/2012
26.11.2012 KSTN 3 To 124/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To124/2012
26.11.2012 KSTN 6 Co 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co11/2012
26.11.2012 KSTN 15 Sd 282/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd282/2012
26.11.2012 KSTN 15 Sd 263/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd263/2012
26.11.2012 KSTN 15 Sd 281/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd281/2012
27.11.2012 KSTN 2 To 41/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To41/2012
27.11.2012 KSTN 23 To 56/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To56/2012
27.11.2012 KSTN 6 CoE 214/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE214/2012
27.11.2012 KSTN 11 S 32/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S32/2012
27.11.2012 KSTN 6 Co 251/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co251/2012
27.11.2012 KSTN 2 To 62/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To62/2012
27.11.2012 KSTN 6 CoE 212/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE212/2012
27.11.2012 KSTN 17 CoP 126/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP126/2012
27.11.2012 KSTN 11 S 37/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S37/2012
27.11.2012 KSTN 11 S 40/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S40/2012
27.11.2012 KSTN 17 CoPr 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoPr2/2012
27.11.2012 KSTN 17 Co 292/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co292/2012
27.11.2012 KSTN 16 Cob 132/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob132/2012
27.11.2012 KSTN 6 Co 227/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co227/2011
27.11.2012 KSTN 6 Co 250/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co250/2012
27.11.2012 KSTN 6 Co 211/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co211/2012
27.11.2012 KSTN 6 Co 217/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co217/2012
27.11.2012 KSTN 6 Co 256/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co256/2012
27.11.2012 KSTN 17 CoP 115/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP115/2012
27.11.2012 KSTN 6 CoE 219/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE219/2012
27.11.2012 KSTN 6 Co 126/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co126/2012
27.11.2012 KSTN 2 To 71/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To71/2012
27.11.2012 KSTN 17 Co 303/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co303/2011
27.11.2012 KSTN 12 Sd 263/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd263/2012
27.11.2012 KSTN 6 CoE 207/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE207/2012
27.11.2012 KSTN 6 CoE 205/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE205/2012
27.11.2012 KSTN 6 CoE 209/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE209/2012
27.11.2012 KSTN 6 Co 52/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co52/2011
27.11.2012 KSTN 6 Co 97/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co97/2012
27.11.2012 KSTN 12 Sd 261/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd261/2012
27.11.2012 KSTN 11 S 17/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S17/2012
27.11.2012 KSTN 6 CoE 220/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE220/2012
27.11.2012 KSTN 6 CoE 164/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE164/2012
27.11.2012 KSTN 6 CoE 230/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE230/2012
27.11.2012 KSTN 2 To 52/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To52/2012
27.11.2012 KSTN 17 Co 324/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co324/2012
27.11.2012 KSTN 23 To 125/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To125/2012
28.11.2012 KSTN 3 CoE 295/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE295/2012
28.11.2012 KSTN 23 CoE 344/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE344/2012
28.11.2012 KSTN 3 Tos 125/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos125/2012
28.11.2012 KSTN 19 CoE 186/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE186/2012
28.11.2012 KSTN 23 CoE 332/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE332/2012
28.11.2012 KSTN 3 CoE 289/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE289/2012
28.11.2012 KSTN 8 Cob 116/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob116/2011
28.11.2012 KSTN 2 To 74/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To74/2012
28.11.2012 KSTN 23 CoE 320/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE320/2012
28.11.2012 KSTN 23 To 133/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To133/2012
28.11.2012 KSTN 8 CoE 132/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE132/2012
28.11.2012 KSTN 8 Cob 197/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob197/2011
28.11.2012 KSTN 3 Tos 124/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos124/2012
28.11.2012 KSTN 3 Tos 126/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos126/2012
28.11.2012 KSTN 8 Cob 194/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob194/2011
28.11.2012 KSTN 19 CoP 82/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP82/2012
28.11.2012 KSTN 4 Co 282/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co282/2011
28.11.2012 KSTN 4 CoP 89/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP89/2012
28.11.2012 KSTN 16 CoE 161/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE161/2012
28.11.2012 KSTN 19 CoP 84/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP84/2012
28.11.2012 KSTN 23 CoE 326/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE326/2012
28.11.2012 KSTN 8 CoE 128/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE128/2012
28.11.2012 KSTN 23 CoE 335/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE335/2012
28.11.2012 KSTN 3 CoE 293/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE293/2012
29.11.2012 KSTN 8 CoE 164/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE164/2012
29.11.2012 KSTN 2 To 80/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To80/2012
29.11.2012 KSTN 4 Co 282/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co282/2012
29.11.2012 KSTN 23 To 64/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To64/2012
29.11.2012 KSTN 19 CoE 182/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE182/2012
29.11.2012 KSTN 2 CoE 424/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE424/2012
29.11.2012 KSTN 8 CoE 168/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE168/2012
29.11.2012 KSTN 2 CoE 415/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE415/2012
29.11.2012 KSTN 19 CoE 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE5/2012
29.11.2012 KSTN 23 To 69/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To69/2012
29.11.2012 KSTN 19 CoP 66/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP66/2012
29.11.2012 KSTN 2 Tos 121/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos121/2012
29.11.2012 KSTN 19 Co 103/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co103/2011
29.11.2012 KSTN 8 CoE 146/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE146/2012
29.11.2012 KSTN 23 CoE 300/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE300/2012
29.11.2012 KSTN 23 CoE 291/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE291/2012
29.11.2012 KSTN 8 CoE 152/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE152/2012
29.11.2012 KSTN 8 CoE 126/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE126/2012
29.11.2012 KSTN 8 Cob 191/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob191/2011
29.11.2012 KSTN 15 Sd 283/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd283/2012
29.11.2012 KSTN 23 CoE 294/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE294/2012
29.11.2012 KSTN 19 CoE 214/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE214/2012
29.11.2012 KSTN 2 Tos 119/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos119/2012
29.11.2012 KSTN 19 CoE 152/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE152/2012
29.11.2012 KSTN 19 CoE 204/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE204/2012
29.11.2012 KSTN 19 CoE 193/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE193/2012
29.11.2012 KSTN 15 Sd 275/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd275/2012
29.11.2012 KSTN 19 CoE 142/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE142/2012
29.11.2012 KSTN 19 CoE 116/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE116/2012
29.11.2012 KSTN 19 Co 269/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co269/2012
29.11.2012 KSTN 23 CoE 304/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE304/2012
29.11.2012 KSTN 23 CoE 306/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE306/2012
29.11.2012 KSTN 19 CoE 568/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE568/2011
29.11.2012 KSTN 19 CoE 112/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE112/2012
30.11.2012 KSTN 4 CoE 181/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE181/2012
30.11.2012 KSTN 8 CoE 249/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE249/2011
30.11.2012 KSTN 16 Cob 139/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob139/2011
30.11.2012 KSTN 16 Cob 200/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob200/2011
30.11.2012 KSTN 19 CoE 102/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE102/2012
30.11.2012 KSTN 8 CoE 260/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE260/2011
30.11.2012 KSTN 12 Sd 265/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd265/2012
30.11.2012 KSTN 8 CoE 215/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE215/2011
30.11.2012 KSTN 4 CoE 164/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE164/2012
30.11.2012 KSTN 4 CoE 86/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE86/2012
30.11.2012 KSTN 16 Cob 204/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob204/2011
30.11.2012 KSTN 16 CoE 274/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE274/2011
30.11.2012 KSTN 12 Sd 77/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd77/2012
30.11.2012 KSTN 4 CoE 228/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE228/2012
30.11.2012 KSTN 19 CoE 151/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE151/2012
30.11.2012 KSTN 19 CoE 147/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE147/2012
30.11.2012 KSTN 19 CoE 69/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE69/2012
30.11.2012 KSTN 16 Cob 198/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob198/2011
30.11.2012 KSTN 16 CoE 224/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE224/2011
02.12.2012 KSTN 23 CoE 347/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE347/2012
03.12.2012 KSTN 23 To 134/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To134/2012
03.12.2012 KSTN 23 CoE 309/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE309/2012
03.12.2012 KSTN 15 Sd 152/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd152/2012
03.12.2012 KSTN 3 To 106/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To106/2012
03.12.2012 KSTN 12 Sd 118/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd118/2012
03.12.2012 KSTN 23 CoE 338/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE338/2012
03.12.2012 KSTN 15 Sd 154/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd154/2012
03.12.2012 KSTN 15 Sd 159/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd159/2012
03.12.2012 KSTN 3 Tos 122/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos122/2012
03.12.2012 KSTN 15 Sd 173/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd173/2010
04.12.2012 KSTN 13 S 128/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S128/2012
04.12.2012 KSTN 15 Sd 197/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd197/2012
04.12.2012 KSTN 13 S 64/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S64/2012
04.12.2012 KSTN 25 Sp 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp12/2012
04.12.2012 KSTN 13 S 69/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S69/2012
04.12.2012 KSTN 19 CoP 132/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP132/2012
04.12.2012 KSTN 15 Sd 276/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd276/2012
04.12.2012 KSTN 15 Sd 290/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd290/2012
04.12.2012 KSTN 15 Sd 254/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd254/2012
04.12.2012 KSTN 15 Sd 233/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd233/2012
05.12.2012 KSTN 19 Co 321/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co321/2012
05.12.2012 KSTN 12 Sd 272/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd272/2012
05.12.2012 KSTN 3 To 103/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To103/2012
05.12.2012 KSTN 12 Sd 276/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd276/2012
05.12.2012 KSTN 13 S 122/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S122/2012
05.12.2012 KSTN 12 Sd 260/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd260/2012
05.12.2012 KSTN 23 CoE 305/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE305/2012
05.12.2012 KSTN 23 CoE 286/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE286/2012
05.12.2012 KSTN 6 Co 245/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co245/2012
05.12.2012 KSTN 12 Sd 274/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd274/2012
05.12.2012 KSTN 12 Sd 277/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd277/2012
05.12.2012 KSTN 17 Co 354/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co354/2012
05.12.2012 KSTN 13 S 123/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S123/2012
06.12.2012 KSTN 2 To 128/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To128/2012
06.12.2012 KSTN 17 CoP 94/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP94/2012
06.12.2012 KSTN 19 Co 299/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co299/2012
06.12.2012 KSTN 2 To 85/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To85/2012
06.12.2012 KSTN 4 Co 331/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co331/2012
06.12.2012 KSTN 17 CoE 86/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE86/2012
06.12.2012 KSTN 2 To 90/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To90/2012
06.12.2012 KSTN 17 CoE 144/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE144/2012
06.12.2012 KSTN 17 CoE 207/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE207/2012
06.12.2012 KSTN 17 CoE 136/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE136/2012
06.12.2012 KSTN 17 CoE 96/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE96/2012
06.12.2012 KSTN 17 CoE 241/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE241/2012
06.12.2012 KSTN 4 CoP 124/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP124/2012
06.12.2012 KSTN 17 CoE 166/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE166/2012
06.12.2012 KSTN 2 To 86/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To86/2012
06.12.2012 KSTN 17 Co 329/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co329/2012
06.12.2012 KSTN 2 CoE 421/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE421/2012
06.12.2012 KSTN 2 CoE 436/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE436/2012
06.12.2012 KSTN 4 CoPom 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoPom4/2012
09.12.2012 KSTN 15 Sd 56/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd56/2012
10.12.2012 KSTN 15 Sd 60/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd60/2012
10.12.2012 KSTN 17 CoE 249/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE249/2012
10.12.2012 KSTN 23 Tos 126/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos126/2012
10.12.2012 KSTN 15 Sd 274/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd274/2012
10.12.2012 KSTN 15 Sd 286/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd286/2012
10.12.2012 KSTN 15 Sd 88/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd88/2012
10.12.2012 KSTN 24 Sp 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/24Sp3/2012
10.12.2012 KSTN 15 Sd 285/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd285/2012
11.12.2012 KSTN 11 CoE 145/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE145/2012
11.12.2012 KSTN 11 CoE 146/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE146/2012
11.12.2012 KSTN 11 CoE 138/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE138/2012
11.12.2012 KSTN 17 CoE 269/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE269/2012
11.12.2012 KSTN 17 CoE 163/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE163/2012
11.12.2012 KSTN 19 Co 320/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co320/2012
11.12.2012 KSTN 17 Co 203/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co203/2012
11.12.2012 KSTN 17 Co 261/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co261/2012
11.12.2012 KSTN 17 Co 285/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co285/2012
11.12.2012 KSTN 17 Co 370/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co370/2012
11.12.2012 KSTN 17 CoP 119/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP119/2012
11.12.2012 KSTN 19 Co 274/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co274/2011
11.12.2012 KSTN 17 Co 289/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co289/2012
11.12.2012 KSTN 17 Co 25/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co25/2012
11.12.2012 KSTN 17 Co 201/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co201/2012
11.12.2012 KSTN 17 Co 293/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co293/2012
11.12.2012 KSTN 19 CoP 87/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP87/2012
11.12.2012 KSTN 11 CoE 134/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE134/2012
11.12.2012 KSTN 11 CoE 128/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE128/2012
11.12.2012 KSTN 3 CoE 217/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE217/2012
11.12.2012 KSTN 17 CoP 106/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP106/2012
11.12.2012 KSTN 17 Co 314/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co314/2012
11.12.2012 KSTN 17 Co 50/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co50/2012
11.12.2012 KSTN 17 Co 283/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co283/2012
11.12.2012 KSTN 17 Co 59/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co59/2012
11.12.2012 KSTN 19 CoP 110/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP110/2012
11.12.2012 KSTN 17 CoE 151/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE151/2012
11.12.2012 KSTN 17 CoE 280/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE280/2012
11.12.2012 KSTN 19 CoP 107/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP107/2012
11.12.2012 KSTN 6 CoP 83/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP83/2012
11.12.2012 KSTN 17 CoP 104/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP104/2012
11.12.2012 KSTN 17 Co 21/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co21/2012
11.12.2012 KSTN 11 CoE 143/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE143/2012
11.12.2012 KSTN 17 CoP 127/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP127/2012
11.12.2012 KSTN 17 Co 359/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co359/2012
11.12.2012 KSTN 6 CoP 99/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP99/2012
11.12.2012 KSTN 11 CoE 142/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE142/2012
12.12.2012 KSTN 17 Co 352/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co352/2012
12.12.2012 KSTN 12 Sd 264/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd264/2012
12.12.2012 KSTN 12 Sd 236/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd236/2012
12.12.2012 KSTN 3 To 136/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To136/2012
12.12.2012 KSTN 19 CoP 118/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP118/2012
12.12.2012 KSTN 17 Co 136/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co136/2012
12.12.2012 KSTN 3 To 132/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To132/2012
12.12.2012 KSTN 3 Tos 121/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos121/2012
12.12.2012 KSTN 17 Co 339/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co339/2011
12.12.2012 KSTN 5 Co 29/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co29/2011
12.12.2012 KSTN 12 Sd 281/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd281/2012
12.12.2012 KSTN 17 Co 347/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co347/2012
12.12.2012 KSTN 17 Co 308/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co308/2012
12.12.2012 KSTN 17 Co 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co1/2012
12.12.2012 KSTN 17 CoE 165/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE165/2012
12.12.2012 KSTN 15 Sd 264/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd264/2012
12.12.2012 KSTN 17 CoE 255/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE255/2012
12.12.2012 KSTN 17 Co 60/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co60/2012
12.12.2012 KSTN 2 To 75/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To75/2012
12.12.2012 KSTN 3 CoE 311/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE311/2012
12.12.2012 KSTN 6 CoP 89/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP89/2012
12.12.2012 KSTN 3 CoE 313/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE313/2012
12.12.2012 KSTN 17 CoE 240/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE240/2012
12.12.2012 KSTN 3 CoE 319/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE319/2012
12.12.2012 KSTN 4 Co 311/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co311/2011
12.12.2012 KSTN 25 Sp 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp13/2012
12.12.2012 KSTN 3 To 122/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To122/2012
12.12.2012 KSTN 4 CoP 87/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP87/2012
13.12.2012 KSTN 23 CoE 334/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE334/2012
13.12.2012 KSTN 23 CoE 268/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE268/2012
13.12.2012 KSTN 23 CoE 358/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE358/2012
13.12.2012 KSTN 23 CoE 319/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE319/2012
13.12.2012 KSTN 12 Sd 167/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd167/2012
13.12.2012 KSTN 12 Sd 175/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd175/2012
13.12.2012 KSTN 23 CoE 328/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE328/2012
13.12.2012 KSTN 2 CoE 418/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE418/2012
13.12.2012 KSTN 23 CoE 280/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE280/2012
13.12.2012 KSTN 4 Co 38/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co38/2012
13.12.2012 KSTN 23 CoE 340/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE340/2012
13.12.2012 KSTN 4 CoP 122/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP122/2012
13.12.2012 KSTN 12 Sd 129/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd129/2012
13.12.2012 KSTN 2 To 133/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To133/2012
13.12.2012 KSTN 23 CoE 274/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE274/2012
13.12.2012 KSTN 23 CoE 352/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE352/2012
13.12.2012 KSTN 23 CoE 325/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE325/2012
13.12.2012 KSTN 12 Sd 278/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd278/2012
13.12.2012 KSTN 2 CoE 423/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE423/2012
13.12.2012 KSTN 2 CoE 381/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE381/2012
13.12.2012 KSTN 23 CoE 307/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE307/2012
13.12.2012 KSTN 12 Sd 156/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd156/2012
13.12.2012 KSTN 16 Cob 80/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob80/2012
13.12.2012 KSTN 12 Sd 182/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd182/2012
13.12.2012 KSTN 15 Sd 293/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd293/2012
13.12.2012 KSTN 12 Sd 110/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd110/2012
13.12.2012 KSTN 2 CoE 402/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE402/2012
13.12.2012 KSTN 2 CoE 408/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE408/2012
13.12.2012 KSTN 2 CoE 405/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE405/2012
13.12.2012 KSTN 2 CoE 426/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE426/2012
13.12.2012 KSTN 23 CoE 331/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE331/2012
13.12.2012 KSTN 16 CoE 279/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE279/2011
14.12.2012 KSTN 16 CoE 150/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE150/2012
14.12.2012 KSTN 16 CoE 130/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE130/2012
14.12.2012 KSTN 16 CoE 142/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE142/2012
14.12.2012 KSTN 16 CoE 132/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE132/2012
14.12.2012 KSTN 16 CoE 162/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE162/2012
14.12.2012 KSTN 16 CoE 283/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE283/2011
14.12.2012 KSTN 16 CoE 177/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE177/2012
14.12.2012 KSTN 8 Cob 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob9/2012
14.12.2012 KSTN 16 CoE 156/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE156/2012
14.12.2012 KSTN 16 CoE 114/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE114/2012
14.12.2012 KSTN 16 CoE 116/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE116/2012
14.12.2012 KSTN 16 Cob 142/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob142/2012
16.12.2012 KSTN 15 Sd 199/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd199/2012
17.12.2012 KSTN 19 Co 374/2010 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co374/2010
17.12.2012 KSTN 15 Sd 164/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd164/2012
17.12.2012 KSTN 6 CoP 101/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP101/2012
17.12.2012 KSTN 12 Sd 280/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd280/2012
17.12.2012 KSTN 6 CoP 87/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP87/2012
17.12.2012 KSTN 15 Sd 294/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd294/2012
17.12.2012 KSTN 4 CoP 131/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP131/2012
17.12.2012 KSTN 15 Sd 219/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd219/2012
17.12.2012 KSTN 15 Sd 191/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd191/2012
17.12.2012 KSTN 6 CoP 97/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP97/2012
17.12.2012 KSTN 6 CoP 100/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP100/2012
17.12.2012 KSTN 6 CoP 103/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP103/2012
18.12.2012 KSTN 19 Co 165/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co165/2012
18.12.2012 KSTN 12 Sd 291/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd291/2012
18.12.2012 KSTN 2 Tos 133/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos133/2012
18.12.2012 KSTN 2 Tos 124/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos124/2012
18.12.2012 KSTN 17 Co 351/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co351/2011
18.12.2012 KSTN 6 CoP 104/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP104/2012
18.12.2012 KSTN 8 CoE 153/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE153/2012
18.12.2012 KSTN 6 Co 228/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co228/2012
18.12.2012 KSTN 2 To 101/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To101/2012
18.12.2012 KSTN 12 Sd 283/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd283/2012
18.12.2012 KSTN 12 Sd 199/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd199/2012
18.12.2012 KSTN 8 Cob 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob15/2012
18.12.2012 KSTN 8 Cob 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob14/2012
18.12.2012 KSTN 6 CoP 82/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP82/2012
19.12.2012 KSTN 8 CoE 185/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE185/2012
19.12.2012 KSTN 8 CoE 183/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE183/2012
19.12.2012 KSTN 8 CoE 137/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE137/2012
19.12.2012 KSTN 6 CoE 239/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE239/2012
19.12.2012 KSTN 3 CoE 320/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE320/2012
19.12.2012 KSTN 3 CoE 314/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE314/2012
19.12.2012 KSTN 8 CoE 157/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE157/2012
19.12.2012 KSTN 19 Co 265/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co265/2012
19.12.2012 KSTN 8 CoE 159/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE159/2012
19.12.2012 KSTN 4 CoE 57/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE57/2012
19.12.2012 KSTN 8 CoE 184/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE184/2012
19.12.2012 KSTN 3 CoE 304/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE304/2012
19.12.2012 KSTN 8 CoE 141/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE141/2012
19.12.2012 KSTN 8 CoE 280/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE280/2011
19.12.2012 KSTN 4 CoP 116/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP116/2012
19.12.2012 KSTN 3 CoE 312/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE312/2012
19.12.2012 KSTN 6 CoE 238/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE238/2012
19.12.2012 KSTN 3 To 137/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To137/2012
19.12.2012 KSTN 6 CoE 229/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE229/2012
19.12.2012 KSTN 6 CoE 226/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE226/2012
19.12.2012 KSTN 8 CoE 151/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE151/2012
19.12.2012 KSTN 11 S 41/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S41/2012
19.12.2012 KSTN 8 Cob 25/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob25/2012
19.12.2012 KSTN 4 CoP 120/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP120/2012
19.12.2012 KSTN 3 Tos 134/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos134/2012
19.12.2012 KSTN 3 CoE 308/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE308/2012
19.12.2012 KSTN 8 CoE 163/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE163/2012
19.12.2012 KSTN 4 CoP 126/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP126/2012
19.12.2012 KSTN 11 S 38/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S38/2012
19.12.2012 KSTN 8 CoE 64/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE64/2012
19.12.2012 KSTN 8 CoE 54/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE54/2012
19.12.2012 KSTN 4 Co 387/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co387/2012
19.12.2012 KSTN 8 CoE 169/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE169/2012
19.12.2012 KSTN 17 Co 359/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co359/2011
19.12.2012 KSTN 3 CoE 294/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE294/2012
19.12.2012 KSTN 3 CoE 286/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE286/2012
19.12.2012 KSTN 4 CoP 100/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP100/2012
19.12.2012 KSTN 4 CoP 128/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP128/2012
20.12.2012 KSTN 4 Co 321/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co321/2012
20.12.2012 KSTN 4 Co 277/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co277/2012
20.12.2012 KSTN 2 To 139/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To139/2012
20.12.2012 KSTN 4 Co 187/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co187/2012
20.12.2012 KSTN 4 CoP 102/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP102/2012
20.12.2012 KSTN 2 CoE 457/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE457/2012
20.12.2012 KSTN 4 Co 279/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co279/2012
20.12.2012 KSTN 4 CoE 298/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE298/2012
20.12.2012 KSTN 4 CoP 114/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP114/2012
20.12.2012 KSTN 2 CoE 419/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE419/2012
20.12.2012 KSTN 2 CoE 445/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE445/2012
20.12.2012 KSTN 2 CoE 453/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE453/2012
20.12.2012 KSTN 4 CoP 119/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP119/2012
20.12.2012 KSTN 4 CoE 208/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE208/2012
20.12.2012 KSTN 4 CoE 119/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE119/2012
20.12.2012 KSTN 4 Co 209/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co209/2012
20.12.2012 KSTN 2 CoE 433/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE433/2012
21.12.2012 KSTN 4 CoE 300/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE300/2012
21.12.2012 KSTN 4 CoE 240/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE240/2012
21.12.2012 KSTN 12 Sd 271/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd271/2012
21.12.2012 KSTN 4 CoE 275/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE275/2012
26.12.2012 KSTN 19 Co 377/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co377/2012
26.12.2012 KSTN 19 CoE 150/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE150/2012
26.12.2012 KSTN 19 CoE 221/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE221/2012
26.12.2012 KSTN 19 CoE 189/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE189/2012
26.12.2012 KSTN 19 CoE 210/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE210/2012
26.12.2012 KSTN 19 Co 280/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co280/2012
26.12.2012 KSTN 19 Co 383/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co383/2012
27.12.2012 KSTN 19 CoE 91/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE91/2012
27.12.2012 KSTN 19 CoE 217/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE217/2012
27.12.2012 KSTN 19 CoE 207/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE207/2012
27.12.2012 KSTN 19 CoE 141/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE141/2012
27.12.2012 KSTN 19 CoE 22/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE22/2012
27.12.2012 KSTN 19 CoE 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE2/2012
27.12.2012 KSTN 19 CoE 140/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE140/2012
27.12.2012 KSTN 3 To 125/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To125/2012
27.12.2012 KSTN 19 CoP 140/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP140/2012
27.12.2012 KSTN 4 CoP 95/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP95/2012
27.12.2012 KSTN 19 CoE 46/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE46/2012
28.12.2012 KSTN 4 CoE 270/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE270/2012
28.12.2012 KSTN 19 CoE 197/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE197/2012
28.12.2012 KSTN 19 CoE 199/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE199/2012
28.12.2012 KSTN 3 To 133/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To133/2012
28.12.2012 KSTN 19 Co 394/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co394/2012
28.12.2012 KSTN 19 Co 392/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co392/2012
28.12.2012 KSTN 3 Tos 137/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos137/2012
28.12.2012 KSTN 19 CoE 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE11/2012
Najvyšší súd Slovenskej republiky 38056 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 0201
Ústavný súd Slovenskej republiky 25486 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
Špecializovaný trestný súd 633 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008
Krajský súd v Bratislave 19788 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Krajský súd v Banskej Bystrici 24468 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2002
Krajský súd v Košiciach 18572 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2006
Krajský súd v Nitre 15169 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Krajský súd v Prešove 19210 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Krajský súd v Trenčíne 20211 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Krajský súd v Trnave 13523 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2007 2006 2005 2004
Krajský súd v Žiline 13433 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2005 2003
Zoznam je prázdny