Späť na Vyhľadávanie

Judikatúra - NS, ÚS,... – Krajský súd v Trenčíne – Rok 2014

DátumSpisová značka URL
07.01.2014 KSTN 15 Sd 236/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd236/2013
07.01.2014 KSTN 15 Sd 314/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd314/2013
07.01.2014 KSTN 8 CoE 239/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE239/2013
07.01.2014 KSTN 23 To 120/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To120/2013
07.01.2014 KSTN 23 To 125/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To125/2013
07.01.2014 KSTN 15 Sd 277/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd277/2013
07.01.2014 KSTN 23 Tos 140/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos140/2013
07.01.2014 KSTN 23 Tos 138/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos138/2013
08.01.2014 KSTN 11 CoE 147/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE147/2013
08.01.2014 KSTN 23 Tos 134/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos134/2013
08.01.2014 KSTN 8 CoE 228/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE228/2013
08.01.2014 KSTN 23 Tos 128/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos128/2013
08.01.2014 KSTN 8 CoE 238/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE238/2013
08.01.2014 KSTN 16 Cob 194/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob194/2013
08.01.2014 KSTN 12 Sp 4/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sp4/2013
08.01.2014 KSTN 12 Sd 281/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd281/2013
08.01.2014 KSTN 12 Sd 217/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd217/2013
08.01.2014 KSTN 12 Sd 168/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd168/2013
08.01.2014 KSTN 19 CoP 145/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP145/2013
08.01.2014 KSTN 16 CoE 303/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE303/2013
08.01.2014 KSTN 8 CoE 229/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE229/2013
08.01.2014 KSTN 8 CoE 247/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE247/2013
09.01.2014 KSTN 23 CoE 333/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE333/2013
09.01.2014 KSTN 19 Co 1048/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co1048/2013
09.01.2014 KSTN 12 Sd 155/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd155/2013
09.01.2014 KSTN 23 Tos 96/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos96/2013
09.01.2014 KSTN 23 CoE 330/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE330/2013
09.01.2014 KSTN 23 To 40/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To40/2013
09.01.2014 KSTN 12 Sd 242/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd242/2013
09.01.2014 KSTN 23 Tos 115/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos115/2013
09.01.2014 KSTN 23 Tos 89/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos89/2013
09.01.2014 KSTN 12 Sd 145/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd145/2013
09.01.2014 KSTN 12 Sp 5/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sp5/2013
09.01.2014 KSTN 23 Tos 133/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos133/2013
12.01.2014 KSTN 15 Sd 251/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd251/2013
13.01.2014 KSTN 23 To 119/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To119/2013
13.01.2014 KSTN 15 Sd 165/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd165/2011
13.01.2014 KSTN 15 Sd 119/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd119/2013
13.01.2014 KSTN 12 Sd 266/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd266/2013
14.01.2014 KSTN 15 Sd 35/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd35/2013
14.01.2014 KSTN 2 Tos 5/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos5/2014
14.01.2014 KSTN 19 Co 1035/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co1035/2013
14.01.2014 KSTN 15 Sd 320/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd320/2013
14.01.2014 KSTN 15 Sd 301/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd301/2013
14.01.2014 KSTN 15 Sd 299/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd299/2013
14.01.2014 KSTN 2 Tos 4/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos4/2014
14.01.2014 KSTN 2 Tos 3/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos3/2014
14.01.2014 KSTN 6 CoP 107/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP107/2013
14.01.2014 KSTN 2 Tos 122/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos122/2013
14.01.2014 KSTN 16 CoE 309/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE309/2013
14.01.2014 KSTN 2 Tos 138/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos138/2013
14.01.2014 KSTN 2 Tos 2/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos2/2014
14.01.2014 KSTN 15 Sd 298/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd298/2013
14.01.2014 KSTN 23 Tos 5/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos5/2014
14.01.2014 KSTN 23 CoE 340/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE340/2013
14.01.2014 KSTN 23 To 94/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To94/2013
14.01.2014 KSTN 15 Sd 330/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd330/2013
14.01.2014 KSTN 15 Sd 307/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd307/2013
14.01.2014 KSTN 16 Cob 167/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob167/2012
14.01.2014 KSTN 19 CoP 147/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP147/2013
15.01.2014 KSTN 3 CoE 1/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE1/2014
15.01.2014 KSTN 17 Co 39/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co39/2014
15.01.2014 KSTN 3 To 70/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To70/2013
15.01.2014 KSTN 3 Tos 108/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos108/2013
15.01.2014 KSTN 3 Tos 106/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos106/2013
15.01.2014 KSTN 3 To 104/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To104/2013
15.01.2014 KSTN 3 CoE 234/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE234/2013
15.01.2014 KSTN 3 CoE 286/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE286/2013
15.01.2014 KSTN 3 Tos 104/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos104/2013
15.01.2014 KSTN 3 CoE 282/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE282/2013
15.01.2014 KSTN 3 CoE 277/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE277/2013
15.01.2014 KSTN 17 Co 680/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co680/2013
15.01.2014 KSTN 17 Co 620/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co620/2013
15.01.2014 KSTN 17 Co 605/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co605/2013
15.01.2014 KSTN 17 Co 600/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co600/2013
15.01.2014 KSTN 17 Co 580/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co580/2013
15.01.2014 KSTN 12 Sp 9/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sp9/2013
15.01.2014 KSTN 17 Co 28/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co28/2013
15.01.2014 KSTN 17 Co 38/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co38/2013
15.01.2014 KSTN 17 Co 394/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co394/2012
15.01.2014 KSTN 17 Co 690/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co690/2013
15.01.2014 KSTN 3 Tos 1/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos1/2014
15.01.2014 KSTN 3 To 106/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To106/2013
15.01.2014 KSTN 3 CoE 284/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE284/2013
15.01.2014 KSTN 17 CoP 116/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP116/2013
15.01.2014 KSTN 17 CoP 124/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP124/2013
15.01.2014 KSTN 17 Co 37/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co37/2014
15.01.2014 KSTN 3 CoE 240/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE240/2013
15.01.2014 KSTN 17 Co 795/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co795/2013
15.01.2014 KSTN 16 CoZm 30/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm30/2013
16.01.2014 KSTN 23 Tos 139/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos139/2013
16.01.2014 KSTN 23 Tos 1/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos1/2014
16.01.2014 KSTN 19 CoPr 1/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoPr1/2013
16.01.2014 KSTN 4 Co 313/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co313/2012
16.01.2014 KSTN 19 CoE 157/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE157/2013
16.01.2014 KSTN 19 Co 910/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co910/2013
16.01.2014 KSTN 15 Sd 8/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd8/2014
16.01.2014 KSTN 12 Sd 134/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd134/2013
16.01.2014 KSTN 12 Sd 148/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd148/2013
16.01.2014 KSTN 23 To 126/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To126/2013
16.01.2014 KSTN 12 Sd 146/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd146/2013
16.01.2014 KSTN 4 CoP 138/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP138/2013
16.01.2014 KSTN 12 Sd 141/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd141/2013
16.01.2014 KSTN 15 Sd 4/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd4/2014
16.01.2014 KSTN 19 CoE 174/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE174/2013
16.01.2014 KSTN 19 CoP 56/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP56/2013
16.01.2014 KSTN 19 Co 620/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co620/2013
16.01.2014 KSTN 4 CoP 133/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP133/2013
16.01.2014 KSTN 19 CoP 123/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP123/2013
17.01.2014 KSTN 19 Co 1033/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co1033/2013
17.01.2014 KSTN 23 Tos 141/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos141/2013
19.01.2014 KSTN 26 Sp 19/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/26Sp19/2013
19.01.2014 KSTN 26 Sp 21/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/26Sp21/2013
20.01.2014 KSTN 26 Sp 5/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/26Sp5/2013
20.01.2014 KSTN 23 To 107/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To107/2013
20.01.2014 KSTN 15 Sd 223/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd223/2013
20.01.2014 KSTN 12 Sd 110/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd110/2013
20.01.2014 KSTN 23 Tos 97/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos97/2013
20.01.2014 KSTN 7 Cb 71/1998 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/7Cb71/1998
20.01.2014 KSTN 17 Co 398/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co398/2012
20.01.2014 KSTN 15 Sd 171/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd171/2013
21.01.2014 KSTN 13 S 159/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S159/2012
21.01.2014 KSTN 23 To 103/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To103/2013
21.01.2014 KSTN 12 Sd 285/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd285/2013
21.01.2014 KSTN 16 Cob 140/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob140/2013
21.01.2014 KSTN 15 Sd 12/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd12/2014
21.01.2014 KSTN 15 Sd 10/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd10/2014
21.01.2014 KSTN 6 Co 796/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co796/2013
21.01.2014 KSTN 12 Sd 192/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd192/2013
21.01.2014 KSTN 6 Co 33/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co33/2014
21.01.2014 KSTN 12 Sd 293/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd293/2013
21.01.2014 KSTN 16 Cob 189/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob189/2013
21.01.2014 KSTN 8 CoE 11/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE11/2014
21.01.2014 KSTN 15 Sd 11/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd11/2014
21.01.2014 KSTN 6 Co 37/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co37/2014
21.01.2014 KSTN 25 Sp 16/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp16/2013
21.01.2014 KSTN 25 Sp 23/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp23/2013
21.01.2014 KSTN 13 S 151/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S151/2012
21.01.2014 KSTN 12 Sd 88/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd88/2013
21.01.2014 KSTN 16 CoKR 14/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoKR14/2013
21.01.2014 KSTN 16 Cob 187/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob187/2013
21.01.2014 KSTN 6 Co 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co19/2012
21.01.2014 KSTN 16 CoE 307/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE307/2013
21.01.2014 KSTN 25 Sp 22/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp22/2013
21.01.2014 KSTN 16 Cob 150/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob150/2013
21.01.2014 KSTN 16 CoE 296/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE296/2013
21.01.2014 KSTN 16 CoE 294/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE294/2013
21.01.2014 KSTN 11 CoE 157/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE157/2013
21.01.2014 KSTN 16 Cob 9/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob9/2014
21.01.2014 KSTN 16 CoE 276/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE276/2013
22.01.2014 KSTN 5 Co 28/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co28/2014
22.01.2014 KSTN 17 Co 372/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co372/2012
22.01.2014 KSTN 17 Co 366/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co366/2012
22.01.2014 KSTN 17 Co 318/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co318/2012
22.01.2014 KSTN 19 Co 83/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co83/2013
22.01.2014 KSTN 8 Cob 96/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob96/2013
22.01.2014 KSTN 17 Co 252/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co252/2012
22.01.2014 KSTN 5 Co 84/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co84/2013
22.01.2014 KSTN 23 To 73/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To73/2013
22.01.2014 KSTN 17 Co 889/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co889/2013
22.01.2014 KSTN 17 CoP 128/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP128/2013
22.01.2014 KSTN 19 Co 1053/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co1053/2013
22.01.2014 KSTN 5 Co 62/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co62/2014
22.01.2014 KSTN 12 Sp 10/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sp10/2013
22.01.2014 KSTN 13 S 171/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S171/2013
22.01.2014 KSTN 13 S 172/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S172/2013
22.01.2014 KSTN 17 CoP 111/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP111/2013
22.01.2014 KSTN 17 CoE 36/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE36/2013
22.01.2014 KSTN 17 CoE 34/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE34/2013
22.01.2014 KSTN 19 Co 7/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co7/2014
22.01.2014 KSTN 17 Co 129/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co129/2013
22.01.2014 KSTN 17 Co 99/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co99/2013
22.01.2014 KSTN 17 Co 97/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co97/2013
22.01.2014 KSTN 2 CoE 350/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE350/2013
22.01.2014 KSTN 17 Co 83/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co83/2013
22.01.2014 KSTN 17 Co 61/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co61/2013
22.01.2014 KSTN 19 Co 825/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co825/2013
22.01.2014 KSTN 17 Co 1047/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co1047/2013
22.01.2014 KSTN 5 Co 494/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co494/2013
22.01.2014 KSTN 17 CoP 118/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP118/2013
22.01.2014 KSTN 5 CoP 50/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP50/2013
22.01.2014 KSTN 5 CoP 51/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP51/2013
22.01.2014 KSTN 5 Co 59/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co59/2014
22.01.2014 KSTN 23 Tos 6/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos6/2014
22.01.2014 KSTN 5 Co 33/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co33/2014
22.01.2014 KSTN 17 CoP 130/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP130/2013
22.01.2014 KSTN 5 Co 496/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co496/2013
22.01.2014 KSTN 5 Co 5/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co5/2014
22.01.2014 KSTN 17 Co 702/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co702/2013
22.01.2014 KSTN 17 Co 55/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co55/2013
23.01.2014 KSTN 19 CoP 148/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP148/2013
23.01.2014 KSTN 2 To 66/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To66/2013
23.01.2014 KSTN 4 CoP 118/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP118/2013
23.01.2014 KSTN 15 Sd 19/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd19/2014
23.01.2014 KSTN 15 Sd 18/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd18/2014
23.01.2014 KSTN 12 Sd 164/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd164/2013
23.01.2014 KSTN 12 Sd 158/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd158/2013
23.01.2014 KSTN 19 Co 1049/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co1049/2013
23.01.2014 KSTN 2 CoE 323/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE323/2013
23.01.2014 KSTN 4 Co 299/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co299/2012
23.01.2014 KSTN 19 Co 117/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co117/2012
23.01.2014 KSTN 19 Co 174/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co174/2013
23.01.2014 KSTN 23 CoE 358/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE358/2013
23.01.2014 KSTN 4 Co 132/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co132/2012
23.01.2014 KSTN 2 To 25/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To25/2013
23.01.2014 KSTN 12 Sd 169/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd169/2013
23.01.2014 KSTN 12 Sd 162/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd162/2013
23.01.2014 KSTN 4 Co 393/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co393/2012
23.01.2014 KSTN 2 Tos 11/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos11/2014
23.01.2014 KSTN 5 CoP 52/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP52/2013
23.01.2014 KSTN 13 CoE 144/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE144/2013
23.01.2014 KSTN 12 Sd 165/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd165/2013
23.01.2014 KSTN 12 Sd 161/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd161/2013
23.01.2014 KSTN 19 Co 979/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co979/2013
23.01.2014 KSTN 19 CoP 131/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP131/2013
23.01.2014 KSTN 23 To 113/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To113/2013
23.01.2014 KSTN 19 CoP 135/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP135/2013
23.01.2014 KSTN 4 Co 40/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co40/2013
23.01.2014 KSTN 2 To 63/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To63/2013
26.01.2014 KSTN 26 Sp 23/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/26Sp23/2013
26.01.2014 KSTN 26 Sp 24/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/26Sp24/2013
27.01.2014 KSTN 5 Co 156/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co156/2011
27.01.2014 KSTN 23 CoE 335/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE335/2013
27.01.2014 KSTN 26 Sp 22/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/26Sp22/2013
27.01.2014 KSTN 15 Sd 77/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd77/2011
27.01.2014 KSTN 16 CoE 285/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE285/2013
27.01.2014 KSTN 23 CoE 345/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE345/2013
28.01.2014 KSTN 6 CoP 130/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP130/2013
28.01.2014 KSTN 6 CoP 132/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP132/2013
28.01.2014 KSTN 16 Cob 165/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob165/2013
28.01.2014 KSTN 23 CoE 339/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE339/2013
28.01.2014 KSTN 2 To 62/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To62/2013
28.01.2014 KSTN 16 Cob 7/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob7/2014
28.01.2014 KSTN 16 CoKR 31/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoKR31/2012
28.01.2014 KSTN 16 CoE 18/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE18/2014
28.01.2014 KSTN 6 CoP 5/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP5/2014
28.01.2014 KSTN 6 Co 163/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co163/2013
28.01.2014 KSTN 6 Co 153/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co153/2013
28.01.2014 KSTN 6 Co 147/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co147/2013
28.01.2014 KSTN 6 Co 133/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co133/2013
28.01.2014 KSTN 6 Co 379/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co379/2013
28.01.2014 KSTN 6 Co 143/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co143/2013
28.01.2014 KSTN 16 CoKR 3/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoKR3/2014
28.01.2014 KSTN 6 Co 261/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co261/2012
28.01.2014 KSTN 6 Co 3/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co3/2014
28.01.2014 KSTN 6 CoP 131/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP131/2013
28.01.2014 KSTN 6 CoP 136/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP136/2013
28.01.2014 KSTN 6 Co 10/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co10/2014
28.01.2014 KSTN 6 Co 127/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co127/2013
28.01.2014 KSTN 6 CoP 1/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP1/2014
28.01.2014 KSTN 6 Co 103/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co103/2013
28.01.2014 KSTN 6 Co 77/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co77/2013
28.01.2014 KSTN 16 CoE 17/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE17/2014
28.01.2014 KSTN 6 Co 123/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co123/2013
28.01.2014 KSTN 6 Co 7/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co7/2014
28.01.2014 KSTN 6 Co 231/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co231/2012
28.01.2014 KSTN 6 Co 783/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co783/2013
28.01.2014 KSTN 6 CoP 133/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP133/2013
28.01.2014 KSTN 6 Co 616/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co616/2013
28.01.2014 KSTN 6 CoP 2/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP2/2014
28.01.2014 KSTN 6 Co 868/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co868/2013
28.01.2014 KSTN 16 CoE 27/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE27/2014
28.01.2014 KSTN 6 Co 455/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co455/2013
28.01.2014 KSTN 6 Co 857/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co857/2013
28.01.2014 KSTN 6 Co 840/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co840/2013
28.01.2014 KSTN 6 Co 835/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co835/2013
28.01.2014 KSTN 17 CoP 133/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP133/2013
28.01.2014 KSTN 2 Tos 137/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos137/2013
28.01.2014 KSTN 2 CoE 343/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE343/2013
28.01.2014 KSTN 6 Co 36/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co36/2011
28.01.2014 KSTN 2 CoE 337/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE337/2013
28.01.2014 KSTN 6 CoP 129/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP129/2013
28.01.2014 KSTN 2 CoE 331/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE331/2013
29.01.2014 KSTN 16 CoE 158/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE158/2012
29.01.2014 KSTN 17 Co 6/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co6/2013
29.01.2014 KSTN 8 CoE 12/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE12/2013
29.01.2014 KSTN 16 CoE 19/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE19/2013
29.01.2014 KSTN 8 Cob 100/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob100/2012
29.01.2014 KSTN 13 S 117/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S117/2013
29.01.2014 KSTN 8 CoKR 21/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoKR21/2012
29.01.2014 KSTN 13 S 157/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S157/2013
29.01.2014 KSTN 8 Cob 6/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob6/2013
29.01.2014 KSTN 19 Co 131/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co131/2014
29.01.2014 KSTN 8 CoE 40/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE40/2013
29.01.2014 KSTN 8 CoE 22/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE22/2013
29.01.2014 KSTN 13 S 11/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S11/2013
29.01.2014 KSTN 15 Sd 29/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd29/2014
29.01.2014 KSTN 12 Sd 322/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd322/2013
29.01.2014 KSTN 15 Sd 23/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd23/2014
29.01.2014 KSTN 8 CoKR 27/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoKR27/2012
29.01.2014 KSTN 19 Co 787/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co787/2013
29.01.2014 KSTN 2 CoE 355/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE355/2013
29.01.2014 KSTN 6 Co 704/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co704/2013
29.01.2014 KSTN 19 Co 895/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co895/2013
29.01.2014 KSTN 3 CoE 9/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE9/2014
29.01.2014 KSTN 8 Cob 107/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob107/2013
29.01.2014 KSTN 8 Cob 8/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob8/2014
29.01.2014 KSTN 8 Cob 104/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob104/2013
29.01.2014 KSTN 8 Cob 9/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob9/2013
29.01.2014 KSTN 17 Co 612/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co612/2013
29.01.2014 KSTN 13 S 156/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S156/2013
29.01.2014 KSTN 17 CoP 131/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP131/2013
29.01.2014 KSTN 8 CoZm 85/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm85/2013
29.01.2014 KSTN 6 Co 878/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co878/2013
29.01.2014 KSTN 15 Sd 22/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd22/2014
29.01.2014 KSTN 6 Co 874/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co874/2013
29.01.2014 KSTN 6 Co 738/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co738/2013
29.01.2014 KSTN 6 Co 788/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co788/2013
29.01.2014 KSTN 13 CoE 148/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE148/2013
29.01.2014 KSTN 11 CoE 1/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE1/2014
29.01.2014 KSTN 11 CoE 5/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE5/2014
29.01.2014 KSTN 3 Tos 9/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos9/2014
29.01.2014 KSTN 13 S 181/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S181/2013
29.01.2014 KSTN 3 CoE 12/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE12/2014
29.01.2014 KSTN 2 CoE 344/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE344/2013
29.01.2014 KSTN 13 CoE 136/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE136/2013
29.01.2014 KSTN 19 Co 325/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co325/2013
29.01.2014 KSTN 8 CoE 245/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE245/2013
29.01.2014 KSTN 19 Co 1054/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co1054/2013
29.01.2014 KSTN 3 To 5/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To5/2014
29.01.2014 KSTN 3 Tos 10/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos10/2014
29.01.2014 KSTN 3 Tos 8/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos8/2014
29.01.2014 KSTN 3 CoE 8/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE8/2014
29.01.2014 KSTN 8 Cob 101/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob101/2013
29.01.2014 KSTN 17 CoP 132/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP132/2013
29.01.2014 KSTN 16 CoE 13/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE13/2013
29.01.2014 KSTN 8 Cob 20/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob20/2013
29.01.2014 KSTN 8 CoKR 25/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoKR25/2012
29.01.2014 KSTN 8 CoKR 1/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoKR1/2013
29.01.2014 KSTN 4 Co 94/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co94/2013
29.01.2014 KSTN 13 S 154/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S154/2012
29.01.2014 KSTN 13 S 167/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S167/2013
29.01.2014 KSTN 3 Tos 2/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos2/2014
30.01.2014 KSTN 15 Sp 2/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sp2/2013
30.01.2014 KSTN 19 Co 208/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co208/2013
30.01.2014 KSTN 19 Co 896/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co896/2013
30.01.2014 KSTN 19 Co 1034/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co1034/2013
30.01.2014 KSTN 4 CoE 138/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE138/2013
30.01.2014 KSTN 4 CoE 59/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE59/2013
30.01.2014 KSTN 19 Co 579/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co579/2013
30.01.2014 KSTN 15 Sd 261/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd261/2013
30.01.2014 KSTN 4 Co 75/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co75/2013
30.01.2014 KSTN 19 Co 228/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co228/2013
30.01.2014 KSTN 15 Sd 205/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd205/2013
30.01.2014 KSTN 19 Co 116/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co116/2013
30.01.2014 KSTN 12 Sd 176/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd176/2012
30.01.2014 KSTN 19 Co 634/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co634/2013
30.01.2014 KSTN 19 Co 578/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co578/2013
30.01.2014 KSTN 19 CoP 150/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP150/2013
30.01.2014 KSTN 23 Tos 10/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos10/2014
30.01.2014 KSTN 4 Co 201/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co201/2012
30.01.2014 KSTN 4 Co 207/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co207/2012
30.01.2014 KSTN 4 CoE 116/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE116/2013
30.01.2014 KSTN 19 CoP 140/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP140/2013
30.01.2014 KSTN 23 To 8/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To8/2014
30.01.2014 KSTN 4 Co 92/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co92/2012
30.01.2014 KSTN 4 Co 340/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co340/2013
30.01.2014 KSTN 2 CoE 202/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE202/2013
30.01.2014 KSTN 19 Co 894/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co894/2013
30.01.2014 KSTN 19 Co 182/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co182/2013
30.01.2014 KSTN 19 Co 132/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co132/2013
30.01.2014 KSTN 19 Co 148/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co148/2013
30.01.2014 KSTN 15 Sp 1/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sp1/2013
30.01.2014 KSTN 15 Sp 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sp8/2012
31.01.2014 KSTN 4 CoE 97/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE97/2013
31.01.2014 KSTN 4 CoE 101/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE101/2013
31.01.2014 KSTN 4 CoE 91/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE91/2013
31.01.2014 KSTN 4 CoE 73/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE73/2013
31.01.2014 KSTN 4 CoE 71/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE71/2013
31.01.2014 KSTN 4 CoE 129/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE129/2013
31.01.2014 KSTN 4 CoE 45/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE45/2013
31.01.2014 KSTN 4 CoE 92/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE92/2013
31.01.2014 KSTN 4 CoE 122/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE122/2013
31.01.2014 KSTN 4 CoE 27/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE27/2013
31.01.2014 KSTN 12 Sd 289/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd289/2013
31.01.2014 KSTN 12 Sd 310/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd310/2013
31.01.2014 KSTN 12 Sd 291/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd291/2013
31.01.2014 KSTN 12 Sd 295/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd295/2013
31.01.2014 KSTN 4 Co 181/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co181/2013
31.01.2014 KSTN 19 Co 940/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co940/2013
31.01.2014 KSTN 4 CoE 133/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE133/2013
31.01.2014 KSTN 19 Co 23/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co23/2014
31.01.2014 KSTN 4 Co 386/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co386/2013
31.01.2014 KSTN 4 CoE 88/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE88/2013
31.01.2014 KSTN 4 CoE 68/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE68/2013
31.01.2014 KSTN 4 Co 1082/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co1082/2013
31.01.2014 KSTN 4 CoE 137/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE137/2013
31.01.2014 KSTN 4 CoE 127/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE127/2013
31.01.2014 KSTN 4 CoE 132/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE132/2013
31.01.2014 KSTN 4 CoE 146/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE146/2013
31.01.2014 KSTN 4 Co 306/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co306/2013
31.01.2014 KSTN 4 CoE 134/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE134/2013
31.01.2014 KSTN 4 CoE 126/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE126/2013
31.01.2014 KSTN 4 CoE 74/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE74/2013
03.02.2014 KSTN 16 CoE 36/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE36/2014
03.02.2014 KSTN 16 CoE 35/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE35/2014
03.02.2014 KSTN 16 Cob 191/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob191/2013
03.02.2014 KSTN 8 CoE 21/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE21/2014
03.02.2014 KSTN 16 CoE 270/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE270/2013
03.02.2014 KSTN 23 To 13/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To13/2014
03.02.2014 KSTN 23 To 3/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To3/2014
03.02.2014 KSTN 11 S 13/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S13/2013
04.02.2014 KSTN 15 Sd 292/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd292/2013
04.02.2014 KSTN 23 To 5/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To5/2014
04.02.2014 KSTN 12 Sd 330/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd330/2013
04.02.2014 KSTN 4 Co 167/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co167/2012
04.02.2014 KSTN 11 S 14/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S14/2013
04.02.2014 KSTN 12 Sd 312/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd312/2013
04.02.2014 KSTN 6 Co 216/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co216/2012
04.02.2014 KSTN 16 Cob 111/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob111/2013
04.02.2014 KSTN 8 CoE 22/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE22/2014
04.02.2014 KSTN 6 Co 1/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co1/2014
04.02.2014 KSTN 8 CoE 234/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE234/2013
04.02.2014 KSTN 2 Tos 94/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos94/2013
04.02.2014 KSTN 6 CoP 3/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP3/2014
05.02.2014 KSTN 19 Co 698/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co698/2013
05.02.2014 KSTN 15 Sd 32/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd32/2014
05.02.2014 KSTN 15 Sd 31/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd31/2014
05.02.2014 KSTN 16 Cob 10/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob10/2014
05.02.2014 KSTN 19 Co 239/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co239/2012
05.02.2014 KSTN 12 Sd 12/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd12/2014
05.02.2014 KSTN 12 Sd 5/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd5/2014
05.02.2014 KSTN 13 S 161/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S161/2013
05.02.2014 KSTN 12 Sd 13/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd13/2014
05.02.2014 KSTN 12 Sd 8/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd8/2014
05.02.2014 KSTN 13 S 161/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S161/2012
05.02.2014 KSTN 16 CoE 308/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE308/2013
05.02.2014 KSTN 23 CoE 355/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE355/2013
05.02.2014 KSTN 12 Sp 16/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sp16/2013
05.02.2014 KSTN 12 Sp 11/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sp11/2013
05.02.2014 KSTN 25 Sp 19/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp19/2013
05.02.2014 KSTN 8 Cob 2/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob2/2014
05.02.2014 KSTN 3 CoE 11/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE11/2014
05.02.2014 KSTN 16 CoE 5/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE5/2014
05.02.2014 KSTN 3 Tos 6/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos6/2014
05.02.2014 KSTN 3 To 1/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To1/2014
05.02.2014 KSTN 3 To 105/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To105/2013
05.02.2014 KSTN 23 CoE 357/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE357/2013
05.02.2014 KSTN 12 Sd 197/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd197/2013
05.02.2014 KSTN 3 CoE 15/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE15/2014
05.02.2014 KSTN 16 CoE 28/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE28/2014
05.02.2014 KSTN 12 Sd 6/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd6/2014
06.02.2014 KSTN 2 To 130/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To130/2013
06.02.2014 KSTN 6 Co 38/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co38/2014
06.02.2014 KSTN 15 Sd 305/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd305/2013
06.02.2014 KSTN 15 Sd 39/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd39/2014
06.02.2014 KSTN 15 Sd 37/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd37/2014
06.02.2014 KSTN 15 Sd 38/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd38/2014
06.02.2014 KSTN 19 CoP 128/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP128/2013
06.02.2014 KSTN 8 Cob 28/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob28/2013
06.02.2014 KSTN 6 Co 98/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co98/2014
06.02.2014 KSTN 12 Sd 18/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd18/2014
06.02.2014 KSTN 6 Co 124/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co124/2014
06.02.2014 KSTN 19 Co 83/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co83/2012
06.02.2014 KSTN 19 Co 64/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co64/2013
06.02.2014 KSTN 6 Co 94/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co94/2014
06.02.2014 KSTN 12 Sd 17/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd17/2014
06.02.2014 KSTN 2 To 9/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To9/2014
06.02.2014 KSTN 12 Sd 196/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd196/2013
06.02.2014 KSTN 4 Co 334/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co334/2012
06.02.2014 KSTN 4 Co 114/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co114/2012
06.02.2014 KSTN 12 Sd 130/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd130/2013
06.02.2014 KSTN 16 CoE 286/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE286/2013
06.02.2014 KSTN 23 Tos 17/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos17/2014
09.02.2014 KSTN 26 Sp 1/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/26Sp1/2014
09.02.2014 KSTN 23 CoE 364/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE364/2013
09.02.2014 KSTN 23 To 128/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To128/2013
09.02.2014 KSTN 6 CoP 4/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP4/2014
10.02.2014 KSTN 13 S 135/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S135/2013
10.02.2014 KSTN 13 S 136/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S136/2013
10.02.2014 KSTN 6 Co 182/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co182/2014
10.02.2014 KSTN 23 To 4/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To4/2014
10.02.2014 KSTN 13 S 134/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S134/2013
10.02.2014 KSTN 15 Sd 46/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd46/2013
10.02.2014 KSTN 26 Sp 20/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/26Sp20/2013
10.02.2014 KSTN 23 CoE 370/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE370/2013
10.02.2014 KSTN 23 CoE 1/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE1/2014
11.02.2014 KSTN 6 Co 123/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co123/2014
11.02.2014 KSTN 2 To 128/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To128/2013
11.02.2014 KSTN 12 Sd 327/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd327/2013
11.02.2014 KSTN 12 Sd 147/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd147/2013
11.02.2014 KSTN 12 Sd 29/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd29/2014
11.02.2014 KSTN 12 Sd 28/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd28/2014
11.02.2014 KSTN 2 Tos 99/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos99/2013
11.02.2014 KSTN 2 To 1/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To1/2014
11.02.2014 KSTN 12 Sd 31/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd31/2014
11.02.2014 KSTN 13 S 197/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S197/2013
11.02.2014 KSTN 16 Cob 12/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob12/2014
11.02.2014 KSTN 2 Tos 16/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos16/2014
11.02.2014 KSTN 6 Co 129/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co129/2014
11.02.2014 KSTN 6 Co 103/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co103/2014
12.02.2014 KSTN 17 CoP 5/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP5/2014
12.02.2014 KSTN 17 CoP 138/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP138/2013
12.02.2014 KSTN 12 Sp 15/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sp15/2013
12.02.2014 KSTN 4 Co 177/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co177/2012
12.02.2014 KSTN 17 Co 147/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co147/2014
12.02.2014 KSTN 8 CoE 27/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE27/2014
12.02.2014 KSTN 23 Tos 16/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos16/2014
12.02.2014 KSTN 15 Sd 265/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd265/2012
12.02.2014 KSTN 13 CoE 1/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE1/2014
12.02.2014 KSTN 17 Co 48/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co48/2013
12.02.2014 KSTN 19 Co 37/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co37/2012
12.02.2014 KSTN 17 Co 54/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co54/2013
12.02.2014 KSTN 5 CoP 1/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP1/2014
12.02.2014 KSTN 17 CoP 13/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP13/2014
12.02.2014 KSTN 5 CoP 2/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP2/2014
12.02.2014 KSTN 15 Sd 311/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd311/2013
12.02.2014 KSTN 12 Sd 301/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd301/2013
12.02.2014 KSTN 12 Sd 36/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd36/2014
12.02.2014 KSTN 12 Sd 253/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd253/2013
12.02.2014 KSTN 12 Sd 326/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd326/2013
12.02.2014 KSTN 12 Sd 329/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd329/2013
12.02.2014 KSTN 17 Co 49/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co49/2014
12.02.2014 KSTN 19 Co 327/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co327/2012
12.02.2014 KSTN 5 Co 4/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co4/2014
12.02.2014 KSTN 12 Sp 26/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sp26/2013
12.02.2014 KSTN 23 Tos 11/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos11/2014
12.02.2014 KSTN 17 Co 95/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co95/2013
12.02.2014 KSTN 5 Co 27/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co27/2014
12.02.2014 KSTN 17 Co 2/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co2/2013
12.02.2014 KSTN 12 Sd 38/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd38/2014
12.02.2014 KSTN 17 Co 855/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co855/2013
12.02.2014 KSTN 17 Co 510/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co510/2013
12.02.2014 KSTN 12 Sd 318/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd318/2013
12.02.2014 KSTN 12 Sd 178/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd178/2013
12.02.2014 KSTN 13 S 25/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S25/2013
12.02.2014 KSTN 16 CoE 46/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE46/2014
12.02.2014 KSTN 13 S 81/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S81/2013
12.02.2014 KSTN 17 Co 2/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co2/2014
12.02.2014 KSTN 5 Co 35/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co35/2014
12.02.2014 KSTN 16 CoE 44/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE44/2014
12.02.2014 KSTN 6 Co 135/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co135/2014
12.02.2014 KSTN 6 Co 145/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co145/2014
12.02.2014 KSTN 8 Cob 12/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob12/2013
12.02.2014 KSTN 17 CoPr 8/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoPr8/2013
12.02.2014 KSTN 17 Co 551/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co551/2013
12.02.2014 KSTN 17 Co 984/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co984/2013
12.02.2014 KSTN 17 Co 920/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co920/2013
12.02.2014 KSTN 17 CoE 167/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE167/2013
12.02.2014 KSTN 17 Co 92/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co92/2013
12.02.2014 KSTN 17 Co 84/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co84/2013
12.02.2014 KSTN 17 Co 64/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co64/2013
12.02.2014 KSTN 17 Co 183/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co183/2014
12.02.2014 KSTN 17 Co 999/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co999/2013
12.02.2014 KSTN 19 Co 108/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co108/2014
12.02.2014 KSTN 17 CoP 119/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP119/2013
12.02.2014 KSTN 17 Co 815/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co815/2013
13.02.2014 KSTN 3 To 3/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To3/2014
13.02.2014 KSTN 23 To 129/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To129/2013
13.02.2014 KSTN 19 Co 87/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co87/2012
13.02.2014 KSTN 3 CoE 23/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE23/2014
13.02.2014 KSTN 4 CoP 146/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP146/2013
13.02.2014 KSTN 12 Sd 214/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd214/2013
13.02.2014 KSTN 15 Sd 46/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd46/2014
13.02.2014 KSTN 4 CoP 131/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP131/2013
13.02.2014 KSTN 15 Sd 240/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd240/2013
13.02.2014 KSTN 19 Co 368/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co368/2011
13.02.2014 KSTN 15 Sd 281/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd281/2013
13.02.2014 KSTN 12 Sd 188/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd188/2013
13.02.2014 KSTN 12 Sd 193/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd193/2013
13.02.2014 KSTN 12 Sd 175/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd175/2013
13.02.2014 KSTN 19 CoP 116/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP116/2013
13.02.2014 KSTN 3 Tos 7/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos7/2014
13.02.2014 KSTN 2 CoE 335/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE335/2013
13.02.2014 KSTN 2 CoE 341/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE341/2013
13.02.2014 KSTN 2 CoE 366/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE366/2013
13.02.2014 KSTN 2 CoE 368/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE368/2013
13.02.2014 KSTN 15 Sd 45/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd45/2014
13.02.2014 KSTN 23 To 2/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To2/2014
13.02.2014 KSTN 19 Co 228/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co228/2011
13.02.2014 KSTN 4 CoP 2/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP2/2014
13.02.2014 KSTN 23 To 68/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To68/2013
13.02.2014 KSTN 16 Cob 64/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob64/2013
13.02.2014 KSTN 3 To 4/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To4/2014
17.02.2014 KSTN 23 To 124/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To124/2013
17.02.2014 KSTN 15 Sd 272/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd272/2013
17.02.2014 KSTN 26 Sp 2/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/26Sp2/2014
17.02.2014 KSTN 16 CoE 19/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE19/2014
17.02.2014 KSTN 26 Sp 3/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/26Sp3/2014
17.02.2014 KSTN 15 Sd 231/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd231/2013
17.02.2014 KSTN 15 Sd 49/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd49/2014
17.02.2014 KSTN 15 Sd 200/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd200/2013
17.02.2014 KSTN 15 Sd 263/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd263/2013
17.02.2014 KSTN 15 Sd 316/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd316/2013
17.02.2014 KSTN 15 Sd 212/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd212/2013
17.02.2014 KSTN 16 CoE 305/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE305/2013
17.02.2014 KSTN 15 Sd 296/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd296/2013
17.02.2014 KSTN 12 Sd 44/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd44/2014
17.02.2014 KSTN 12 Sd 4/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd4/2014
18.02.2014 KSTN 15 Sd 51/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd51/2014
18.02.2014 KSTN 11 CoE 15/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE15/2014
18.02.2014 KSTN 15 Sd 285/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd285/2013
18.02.2014 KSTN 11 CoE 2/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE2/2014
18.02.2014 KSTN 23 CoE 8/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE8/2014
18.02.2014 KSTN 16 CoE 45/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE45/2014
18.02.2014 KSTN 2 Tos 21/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos21/2014
18.02.2014 KSTN 15 Sd 50/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd50/2014
19.02.2014 KSTN 17 Co 392/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co392/2012
19.02.2014 KSTN 5 Co 401/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co401/2013
19.02.2014 KSTN 13 S 10/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S10/2013
19.02.2014 KSTN 23 CoE 369/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE369/2013
19.02.2014 KSTN 5 CoP 6/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP6/2014
19.02.2014 KSTN 5 CoP 4/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP4/2014
19.02.2014 KSTN 5 Co 112/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co112/2014
19.02.2014 KSTN 17 Co 386/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co386/2012
19.02.2014 KSTN 3 To 9/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To9/2014
19.02.2014 KSTN 17 Co 73/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co73/2013
19.02.2014 KSTN 5 CoP 3/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP3/2014
19.02.2014 KSTN 3 Tos 12/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos12/2014
19.02.2014 KSTN 5 Co 124/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co124/2014
19.02.2014 KSTN 17 Co 378/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co378/2012
19.02.2014 KSTN 3 CoE 32/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE32/2014
19.02.2014 KSTN 17 Co 103/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co103/2013
19.02.2014 KSTN 17 Co 545/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co545/2013
19.02.2014 KSTN 5 Co 213/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co213/2013
19.02.2014 KSTN 17 Co 230/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co230/2013
19.02.2014 KSTN 17 Co 227/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co227/2013
19.02.2014 KSTN 5 CoP 5/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP5/2014
19.02.2014 KSTN 17 Co 382/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co382/2012
20.02.2014 KSTN 12 Sd 48/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd48/2014
20.02.2014 KSTN 19 Co 114/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co114/2011
20.02.2014 KSTN 2 To 7/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To7/2014
20.02.2014 KSTN 12 Sd 47/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd47/2014
20.02.2014 KSTN 15 Sd 309/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd309/2013
20.02.2014 KSTN 2 Tos 141/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos141/2013
20.02.2014 KSTN 2 Tos 127/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos127/2013
20.02.2014 KSTN 2 Tos 8/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos8/2014
20.02.2014 KSTN 2 Tos 6/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos6/2014
20.02.2014 KSTN 12 Sd 46/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd46/2014
21.02.2014 KSTN 6 Co 234/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co234/2014
21.02.2014 KSTN 6 Co 228/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co228/2014
21.02.2014 KSTN 6 Co 244/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co244/2014
21.02.2014 KSTN 6 CoP 8/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP8/2014
23.02.2014 KSTN 23 CoE 11/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE11/2014
24.02.2014 KSTN 12 Sd 33/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd33/2014
24.02.2014 KSTN 23 CoE 347/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE347/2013
24.02.2014 KSTN 23 CoE 2/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE2/2014
24.02.2014 KSTN 16 CoE 37/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE37/2014
24.02.2014 KSTN 16 CoE 7/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE7/2014
24.02.2014 KSTN 16 CoE 13/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE13/2014
24.02.2014 KSTN 6 Co 27/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co27/2013
24.02.2014 KSTN 23 CoE 14/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE14/2014
24.02.2014 KSTN 16 CoE 47/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE47/2014
24.02.2014 KSTN 6 Co 5/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co5/2013
24.02.2014 KSTN 16 Cob 117/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob117/2012
24.02.2014 KSTN 15 Sd 269/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd269/2013
24.02.2014 KSTN 6 Co 259/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co259/2014
24.02.2014 KSTN 15 Sd 306/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd306/2013
24.02.2014 KSTN 16 CoE 23/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE23/2014
24.02.2014 KSTN 16 CoE 43/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE43/2014
25.02.2014 KSTN 6 Co 358/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co358/2013
25.02.2014 KSTN 6 CoP 10/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP10/2014
25.02.2014 KSTN 15 Sd 25/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd25/2014
25.02.2014 KSTN 6 Co 77/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co77/2014
25.02.2014 KSTN 6 Co 257/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co257/2014
25.02.2014 KSTN 19 CoP 13/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP13/2014
25.02.2014 KSTN 19 CoE 116/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE116/2013
25.02.2014 KSTN 23 CoE 13/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE13/2014
25.02.2014 KSTN 6 Co 85/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co85/2013
25.02.2014 KSTN 6 Co 171/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co171/2014
25.02.2014 KSTN 6 Co 97/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co97/2014
25.02.2014 KSTN 6 CoP 13/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP13/2014
25.02.2014 KSTN 6 Co 87/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co87/2014
25.02.2014 KSTN 16 CoE 48/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE48/2014
25.02.2014 KSTN 6 CoP 9/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP9/2014
25.02.2014 KSTN 6 Co 602/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co602/2013
25.02.2014 KSTN 6 CoP 12/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP12/2014
25.02.2014 KSTN 6 Co 219/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co219/2013
25.02.2014 KSTN 16 Cob 93/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob93/2012
25.02.2014 KSTN 23 Ntok 2/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Ntok2/2013
25.02.2014 KSTN 19 Co 224/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co224/2013
25.02.2014 KSTN 19 Co 980/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co980/2013
25.02.2014 KSTN 6 Co 30/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co30/2013
25.02.2014 KSTN 17 Co 76/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co76/2013
25.02.2014 KSTN 15 Sd 224/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd224/2013
25.02.2014 KSTN 6 Co 96/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co96/2014
25.02.2014 KSTN 6 Co 213/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co213/2012
25.02.2014 KSTN 6 Co 324/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co324/2013
25.02.2014 KSTN 6 Co 49/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co49/2014
25.02.2014 KSTN 15 Sd 28/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd28/2014
25.02.2014 KSTN 6 Co 25/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co25/2013
25.02.2014 KSTN 6 Co 57/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co57/2013
25.02.2014 KSTN 25 Sp 21/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp21/2013
25.02.2014 KSTN 16 Cob 25/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob25/2013
25.02.2014 KSTN 16 Cob 129/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob129/2012
25.02.2014 KSTN 6 Co 55/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co55/2013
25.02.2014 KSTN 6 Co 353/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co353/2013
25.02.2014 KSTN 6 CoP 6/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP6/2014
25.02.2014 KSTN 8 CoE 42/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE42/2014
25.02.2014 KSTN 6 Co 276/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co276/2014
25.02.2014 KSTN 17 Co 189/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co189/2013
25.02.2014 KSTN 16 Cob 28/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob28/2014
25.02.2014 KSTN 13 S 176/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S176/2013
25.02.2014 KSTN 6 Co 563/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co563/2013
25.02.2014 KSTN 6 Co 79/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co79/2013
25.02.2014 KSTN 19 Co 48/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co48/2014
25.02.2014 KSTN 6 CoPr 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoPr4/2012
25.02.2014 KSTN 16 Cob 124/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob124/2012
25.02.2014 KSTN 6 Co 179/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co179/2013
26.02.2014 KSTN 16 Cob 34/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob34/2014
26.02.2014 KSTN 8 CoE 47/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE47/2014
26.02.2014 KSTN 5 Co 161/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co161/2014
26.02.2014 KSTN 16 CoE 55/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE55/2014
26.02.2014 KSTN 13 CoE 6/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE6/2014
26.02.2014 KSTN 13 S 154/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S154/2013
26.02.2014 KSTN 13 CoE 5/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE5/2014
26.02.2014 KSTN 16 Cob 13/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob13/2014
26.02.2014 KSTN 8 CoE 195/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE195/2013
26.02.2014 KSTN 8 Cob 13/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob13/2013
26.02.2014 KSTN 5 Co 163/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co163/2014
26.02.2014 KSTN 5 Co 167/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co167/2014
26.02.2014 KSTN 16 CoE 30/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE30/2014
26.02.2014 KSTN 5 Co 125/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co125/2014
26.02.2014 KSTN 8 CoE 40/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE40/2014
26.02.2014 KSTN 5 CoP 11/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP11/2014
26.02.2014 KSTN 5 CoP 10/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP10/2014
26.02.2014 KSTN 16 Cob 78/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob78/2013
26.02.2014 KSTN 8 Cob 111/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob111/2013
26.02.2014 KSTN 16 CoE 24/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE24/2014
26.02.2014 KSTN 16 CoE 54/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE54/2014
26.02.2014 KSTN 17 Co 121/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co121/2013
26.02.2014 KSTN 5 CoP 7/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP7/2014
26.02.2014 KSTN 16 CoKR 8/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoKR8/2013
26.02.2014 KSTN 2 CoE 328/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE328/2013
26.02.2014 KSTN 8 CoE 142/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE142/2013
26.02.2014 KSTN 5 Co 188/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co188/2014
26.02.2014 KSTN 8 CoE 110/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE110/2013
26.02.2014 KSTN 8 CoE 191/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE191/2013
26.02.2014 KSTN 8 CoE 96/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE96/2013
26.02.2014 KSTN 19 Co 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co19/2012
26.02.2014 KSTN 17 Co 571/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co571/2013
26.02.2014 KSTN 16 Cob 157/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob157/2013
26.02.2014 KSTN 19 Co 341/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co341/2013
26.02.2014 KSTN 19 Co 399/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co399/2012
26.02.2014 KSTN 17 Co 404/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co404/2012
26.02.2014 KSTN 17 Co 115/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co115/2013
26.02.2014 KSTN 17 Co 569/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co569/2013
26.02.2014 KSTN 12 Sp 17/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sp17/2013
26.02.2014 KSTN 8 CoE 95/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE95/2013
26.02.2014 KSTN 8 Cob 160/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob160/2012
26.02.2014 KSTN 5 Co 162/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co162/2014
26.02.2014 KSTN 17 Co 283/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co283/2014
26.02.2014 KSTN 13 S 118/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S118/2013
26.02.2014 KSTN 13 S 5/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S5/2014
26.02.2014 KSTN 5 Co 189/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co189/2013
26.02.2014 KSTN 5 CoP 8/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP8/2014
26.02.2014 KSTN 5 Co 165/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co165/2014
26.02.2014 KSTN 16 Cob 1/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob1/2013
26.02.2014 KSTN 17 CoP 19/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP19/2014
26.02.2014 KSTN 17 CoP 137/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP137/2013
26.02.2014 KSTN 16 Cob 76/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob76/2013
26.02.2014 KSTN 17 Co 237/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co237/2013
26.02.2014 KSTN 5 Co 14/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co14/2013
26.02.2014 KSTN 8 Cob 17/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob17/2014
26.02.2014 KSTN 8 Cob 126/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob126/2013
26.02.2014 KSTN 16 Cob 123/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob123/2012
26.02.2014 KSTN 16 Cob 33/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob33/2013
26.02.2014 KSTN 8 Cob 131/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob131/2012
26.02.2014 KSTN 5 Co 192/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co192/2014
26.02.2014 KSTN 8 Cob 78/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob78/2012
27.02.2014 KSTN 23 To 6/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To6/2014
27.02.2014 KSTN 23 To 1/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To1/2014
27.02.2014 KSTN 19 CoP 134/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP134/2013
27.02.2014 KSTN 2 To 84/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To84/2013
27.02.2014 KSTN 19 CoP 132/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP132/2013
27.02.2014 KSTN 19 CoP 102/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP102/2013
27.02.2014 KSTN 19 Co 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co11/2012
27.02.2014 KSTN 19 Co 181/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co181/2012
27.02.2014 KSTN 19 Co 695/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co695/2013
27.02.2014 KSTN 11 CoE 6/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE6/2014
27.02.2014 KSTN 13 CoE 12/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE12/2014
27.02.2014 KSTN 4 Co 353/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co353/2012
27.02.2014 KSTN 4 Co 311/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co311/2012
27.02.2014 KSTN 12 Sd 199/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd199/2013
27.02.2014 KSTN 12 Sd 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd6/2012
27.02.2014 KSTN 19 CoP 133/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP133/2013
27.02.2014 KSTN 19 Co 288/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co288/2011
27.02.2014 KSTN 4 CoP 139/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP139/2013
27.02.2014 KSTN 12 Sd 206/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd206/2013
27.02.2014 KSTN 6 Co 373/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co373/2013
27.02.2014 KSTN 6 Co 371/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co371/2013
27.02.2014 KSTN 19 Co 850/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co850/2013
27.02.2014 KSTN 4 Co 402/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co402/2012
27.02.2014 KSTN 2 To 69/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To69/2013
27.02.2014 KSTN 23 Ntok 3/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Ntok3/2013
27.02.2014 KSTN 19 Co 168/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co168/2011
28.02.2014 KSTN 4 CoE 1/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE1/2014
28.02.2014 KSTN 4 CoP 9/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP9/2014
28.02.2014 KSTN 4 Co 185/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co185/2014
28.02.2014 KSTN 4 Co 180/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co180/2014
28.02.2014 KSTN 4 Co 240/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co240/2014
28.02.2014 KSTN 4 CoP 99/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP99/2013
28.02.2014 KSTN 4 CoE 151/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE151/2013
28.02.2014 KSTN 4 Co 193/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co193/2013
28.02.2014 KSTN 4 Co 993/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co993/2013
28.02.2014 KSTN 4 Co 919/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co919/2013
28.02.2014 KSTN 4 Co 228/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co228/2013
28.02.2014 KSTN 4 Co 718/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co718/2013
28.02.2014 KSTN 4 Co 245/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co245/2014
28.02.2014 KSTN 55 Ro 1768/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/55Ro1768/2011
28.02.2014 KSTN 4 Co 836/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co836/2013
28.02.2014 KSTN 4 Co 928/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co928/2013
28.02.2014 KSTN 4 Co 2/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co2/2014
28.02.2014 KSTN 4 Co 280/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co280/2014
28.02.2014 KSTN 4 Co 155/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co155/2014
28.02.2014 KSTN 4 Co 53/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co53/2014
02.03.2014 KSTN 8 CoE 41/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE41/2014
03.03.2014 KSTN 6 CoP 19/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP19/2014
03.03.2014 KSTN 4 Co 157/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co157/2014
03.03.2014 KSTN 12 Sd 20/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd20/2014
03.03.2014 KSTN 15 Sd 312/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd312/2013
03.03.2014 KSTN 15 Sd 278/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd278/2013
03.03.2014 KSTN 23 To 114/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To114/2013
03.03.2014 KSTN 23 To 10/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To10/2014
03.03.2014 KSTN 15 Sd 315/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd315/2013
04.03.2014 KSTN 23 To 11/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To11/2014
04.03.2014 KSTN 6 CoP 14/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP14/2014
04.03.2014 KSTN 15 Sd 66/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd66/2014
04.03.2014 KSTN 15 Sd 23/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd23/2013
04.03.2014 KSTN 15 Sd 295/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd295/2013
04.03.2014 KSTN 15 Sd 132/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd132/2013
04.03.2014 KSTN 15 Sd 260/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd260/2013
04.03.2014 KSTN 15 Sd 64/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd64/2014
04.03.2014 KSTN 15 Sd 58/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd58/2014
04.03.2014 KSTN 16 Cob 18/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob18/2014
04.03.2014 KSTN 16 Cob 19/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob19/2014
04.03.2014 KSTN 16 Cob 17/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob17/2014
04.03.2014 KSTN 16 Cob 34/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob34/2013
04.03.2014 KSTN 2 Tos 25/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos25/2014
04.03.2014 KSTN 3 To 6/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To6/2014
05.03.2014 KSTN 23 Tos 18/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos18/2014
05.03.2014 KSTN 3 To 8/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To8/2014
05.03.2014 KSTN 3 CoE 30/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE30/2014
05.03.2014 KSTN 23 CoE 3/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE3/2014
05.03.2014 KSTN 12 Sd 65/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd65/2014
05.03.2014 KSTN 12 Sd 56/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd56/2014
05.03.2014 KSTN 23 To 19/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To19/2014
05.03.2014 KSTN 17 CoP 4/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP4/2014
05.03.2014 KSTN 17 Co 686/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co686/2013
05.03.2014 KSTN 23 CoE 9/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE9/2014
05.03.2014 KSTN 23 CoE 15/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE15/2014
05.03.2014 KSTN 17 CoP 113/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP113/2013
05.03.2014 KSTN 17 CoP 142/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP142/2013
05.03.2014 KSTN 3 CoE 31/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE31/2014
05.03.2014 KSTN 12 Sp 18/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sp18/2013
05.03.2014 KSTN 12 Sd 53/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd53/2014
05.03.2014 KSTN 12 Sd 39/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd39/2014
05.03.2014 KSTN 12 Sd 57/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd57/2014
05.03.2014 KSTN 15 Sd 52/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd52/2014
05.03.2014 KSTN 15 Sd 197/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd197/2013
05.03.2014 KSTN 13 S 69/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S69/2013
05.03.2014 KSTN 12 Sd 210/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd210/2013
05.03.2014 KSTN 15 Sd 2/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd2/2014
05.03.2014 KSTN 13 S 165/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S165/2013
05.03.2014 KSTN 13 S 71/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S71/2013
05.03.2014 KSTN 17 Co 933/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co933/2013
05.03.2014 KSTN 19 Co 227/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co227/2011
05.03.2014 KSTN 12 Sd 203/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd203/2013
05.03.2014 KSTN 19 Co 391/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co391/2012
05.03.2014 KSTN 13 S 91/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S91/2012
05.03.2014 KSTN 4 Co 208/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co208/2013
06.03.2014 KSTN 15 Sd 71/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd71/2014
06.03.2014 KSTN 4 CoP 141/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP141/2013
06.03.2014 KSTN 3 To 11/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To11/2014
06.03.2014 KSTN 12 Sd 62/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd62/2014
06.03.2014 KSTN 12 Sd 63/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd63/2014
06.03.2014 KSTN 4 Co 19/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co19/2013
06.03.2014 KSTN 4 CoP 1/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP1/2014
06.03.2014 KSTN 3 To 14/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To14/2014
06.03.2014 KSTN 12 Sd 209/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd209/2013
06.03.2014 KSTN 12 Sd 64/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd64/2014
06.03.2014 KSTN 15 Sd 72/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd72/2014
06.03.2014 KSTN 15 Sd 70/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd70/2014
06.03.2014 KSTN 6 Co 296/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co296/2014
06.03.2014 KSTN 2 CoE 324/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE324/2013
06.03.2014 KSTN 2 CoE 327/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE327/2013
06.03.2014 KSTN 4 Co 138/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co138/2012
06.03.2014 KSTN 6 Co 298/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co298/2014
06.03.2014 KSTN 2 CoE 354/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE354/2013
06.03.2014 KSTN 4 CoP 150/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP150/2013
06.03.2014 KSTN 12 Sd 284/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd284/2012
06.03.2014 KSTN 2 Tov 1/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tov1/2014
06.03.2014 KSTN 3 To 10/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To10/2014
09.03.2014 KSTN 7 C 314/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/7C314/2012
10.03.2014 KSTN 23 CoE 163/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE163/2013
10.03.2014 KSTN 12 Sd 255/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd255/2013
10.03.2014 KSTN 2 To 15/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To15/2014
11.03.2014 KSTN 6 CoP 15/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP15/2014
11.03.2014 KSTN 6 Co 308/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co308/2014
11.03.2014 KSTN 6 Co 304/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co304/2014
11.03.2014 KSTN 13 CoE 21/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE21/2014
11.03.2014 KSTN 2 CoE 353/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE353/2013
11.03.2014 KSTN 6 Co 302/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co302/2014
11.03.2014 KSTN 6 Co 39/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co39/2013
11.03.2014 KSTN 6 Co 281/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co281/2014
11.03.2014 KSTN 6 Co 283/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co283/2014
11.03.2014 KSTN 12 Sd 69/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd69/2014
11.03.2014 KSTN 6 CoP 18/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP18/2014
11.03.2014 KSTN 6 Co 279/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co279/2014
11.03.2014 KSTN 23 To 18/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To18/2014
11.03.2014 KSTN 13 CoE 20/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE20/2014
11.03.2014 KSTN 6 Co 297/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co297/2014
11.03.2014 KSTN 6 Co 233/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co233/2014
11.03.2014 KSTN 25 Sp 24/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp24/2013
11.03.2014 KSTN 6 Co 382/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co382/2013
11.03.2014 KSTN 17 CoE 64/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE64/2013
11.03.2014 KSTN 6 Co 396/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co396/2013
11.03.2014 KSTN 17 CoE 58/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE58/2013
12.03.2014 KSTN 16 CoE 58/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE58/2014
12.03.2014 KSTN 17 CoE 132/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE132/2013
12.03.2014 KSTN 8 CoE 61/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE61/2014
12.03.2014 KSTN 3 Tov 1/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tov1/2014
12.03.2014 KSTN 17 CoP 139/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP139/2013
12.03.2014 KSTN 17 CoP 7/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP7/2014
12.03.2014 KSTN 17 CoE 74/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE74/2013
12.03.2014 KSTN 17 CoE 82/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE82/2013
12.03.2014 KSTN 17 CoP 22/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP22/2014
12.03.2014 KSTN 5 CoPr 3/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoPr3/2013
12.03.2014 KSTN 17 Co 116/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co116/2013
12.03.2014 KSTN 17 Co 134/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co134/2013
12.03.2014 KSTN 17 Co 136/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co136/2013
12.03.2014 KSTN 17 Co 114/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co114/2013
12.03.2014 KSTN 17 CoE 68/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE68/2013
12.03.2014 KSTN 4 Co 342/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co342/2013
12.03.2014 KSTN 13 S 5/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S5/2013
12.03.2014 KSTN 4 Co 369/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co369/2012
12.03.2014 KSTN 15 Sd 40/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd40/2014
12.03.2014 KSTN 12 Sd 70/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd70/2014
12.03.2014 KSTN 15 Sd 268/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd268/2013
12.03.2014 KSTN 15 Sd 74/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd74/2014
12.03.2014 KSTN 17 Co 643/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co643/2013
12.03.2014 KSTN 17 Co 123/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co123/2013
12.03.2014 KSTN 15 Sd 75/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd75/2014
12.03.2014 KSTN 15 Sd 199/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd199/2013
12.03.2014 KSTN 17 Co 34/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co34/2013
12.03.2014 KSTN 16 CoE 62/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE62/2014
12.03.2014 KSTN 4 Co 270/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co270/2014
12.03.2014 KSTN 5 Co 155/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co155/2014
12.03.2014 KSTN 5 Co 187/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co187/2014
12.03.2014 KSTN 17 CoP 15/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP15/2014
12.03.2014 KSTN 16 CoE 68/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE68/2014
12.03.2014 KSTN 17 Co 124/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co124/2013
12.03.2014 KSTN 17 Co 112/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co112/2013
12.03.2014 KSTN 13 S 87/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S87/2013
12.03.2014 KSTN 17 Co 3/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co3/2013
12.03.2014 KSTN 16 CoE 63/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE63/2014
13.03.2014 KSTN 15 Sd 80/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd80/2014
13.03.2014 KSTN 23 To 20/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To20/2014
13.03.2014 KSTN 12 Sd 232/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd232/2013
13.03.2014 KSTN 2 To 16/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To16/2014
13.03.2014 KSTN 16 CoE 64/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE64/2014
13.03.2014 KSTN 4 Co 1063/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co1063/2013
13.03.2014 KSTN 12 Sd 223/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd223/2013
13.03.2014 KSTN 12 Sd 218/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd218/2013
13.03.2014 KSTN 4 Co 185/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co185/2013
13.03.2014 KSTN 12 Sd 74/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd74/2014
13.03.2014 KSTN 12 Sd 72/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd72/2014
13.03.2014 KSTN 12 Sd 73/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd73/2014
13.03.2014 KSTN 15 Sd 81/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd81/2014
13.03.2014 KSTN 12 Sd 75/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd75/2014
13.03.2014 KSTN 12 Sd 216/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd216/2013
13.03.2014 KSTN 2 CoE 19/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE19/2014
13.03.2014 KSTN 16 Cob 38/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob38/2014
13.03.2014 KSTN 15 Sd 82/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd82/2014
14.03.2014 KSTN 13 CoE 15/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE15/2014
14.03.2014 KSTN 19 Co 331/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co331/2014
16.03.2014 KSTN 26 Sp 8/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/26Sp8/2014
16.03.2014 KSTN 26 Sp 6/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/26Sp6/2014
16.03.2014 KSTN 15 Sd 31/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd31/2013
17.03.2014 KSTN 15 Sd 271/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd271/2012
17.03.2014 KSTN 15 Sd 219/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd219/2013
17.03.2014 KSTN 23 Tos 91/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos91/2013
17.03.2014 KSTN 15 Sd 286/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd286/2013
17.03.2014 KSTN 12 Sd 7/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd7/2014
18.03.2014 KSTN 8 Cob 132/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob132/2012
18.03.2014 KSTN 16 Cob 134/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob134/2012
18.03.2014 KSTN 16 Cob 47/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob47/2013
18.03.2014 KSTN 23 CoE 38/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE38/2014
18.03.2014 KSTN 25 Sp 26/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp26/2013
18.03.2014 KSTN 16 Cob 32/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob32/2013
18.03.2014 KSTN 8 CoE 62/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE62/2014
18.03.2014 KSTN 8 Cob 122/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob122/2012
19.03.2014 KSTN 17 Co 36/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co36/2013
19.03.2014 KSTN 13 S 129/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S129/2012
19.03.2014 KSTN 25 Sp 25/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp25/2013
19.03.2014 KSTN 16 Cob 174/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob174/2011
19.03.2014 KSTN 12 Sd 262/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd262/2013
19.03.2014 KSTN 19 Co 203/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co203/2012
19.03.2014 KSTN 3 To 15/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To15/2014
19.03.2014 KSTN 4 Co 374/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co374/2013
19.03.2014 KSTN 11 CoE 8/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE8/2014
19.03.2014 KSTN 17 Co 151/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co151/2013
19.03.2014 KSTN 16 CoE 78/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE78/2014
19.03.2014 KSTN 5 Co 40/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co40/2013
19.03.2014 KSTN 17 Co 695/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co695/2013
19.03.2014 KSTN 17 Co 935/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co935/2013
19.03.2014 KSTN 13 S 65/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S65/2012
19.03.2014 KSTN 12 Sd 80/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd80/2014
19.03.2014 KSTN 17 CoP 8/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP8/2014
19.03.2014 KSTN 17 Co 143/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co143/2013
19.03.2014 KSTN 5 Co 201/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co201/2014
19.03.2014 KSTN 5 Co 37/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co37/2013
19.03.2014 KSTN 17 Co 320/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co320/2013
20.03.2014 KSTN 19 Co 342/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co342/2011
20.03.2014 KSTN 12 Sd 276/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd276/2013
20.03.2014 KSTN 4 Co 377/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co377/2012
20.03.2014 KSTN 19 Co 299/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co299/2014
20.03.2014 KSTN 19 Co 187/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co187/2012
20.03.2014 KSTN 2 Tos 31/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos31/2014
20.03.2014 KSTN 12 Sd 261/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd261/2013
20.03.2014 KSTN 12 Sd 309/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd309/2013
20.03.2014 KSTN 19 CoP 138/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP138/2013
20.03.2014 KSTN 19 CoP 93/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP93/2013
20.03.2014 KSTN 19 CoP 20/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP20/2014
20.03.2014 KSTN 19 Co 135/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co135/2014
20.03.2014 KSTN 19 Co 100/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co100/2014
20.03.2014 KSTN 19 CoP 5/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP5/2014
20.03.2014 KSTN 12 Sd 86/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd86/2014
20.03.2014 KSTN 12 Sd 35/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd35/2014
20.03.2014 KSTN 4 Co 184/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co184/2012
20.03.2014 KSTN 19 Co 425/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co425/2013
20.03.2014 KSTN 15 Sp 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sp2/2012
20.03.2014 KSTN 15 Sd 60/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd60/2014
20.03.2014 KSTN 4 Co 363/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co363/2012
20.03.2014 KSTN 12 Sd 9/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd9/2014
20.03.2014 KSTN 4 CoP 136/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP136/2013
20.03.2014 KSTN 4 Co 145/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co145/2013
20.03.2014 KSTN 19 Co 40/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co40/2014
20.03.2014 KSTN 4 Co 327/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co327/2013
20.03.2014 KSTN 19 Co 203/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co203/2014
20.03.2014 KSTN 19 CoP 10/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP10/2014
20.03.2014 KSTN 19 CoP 149/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP149/2013
20.03.2014 KSTN 19 Co 615/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co615/2013
20.03.2014 KSTN 15 Sd 78/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd78/2014
20.03.2014 KSTN 19 Co 200/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co200/2014
23.03.2014 KSTN 15 Sd 303/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd303/2013
24.03.2014 KSTN 4 CoP 23/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP23/2014
24.03.2014 KSTN 6 Co 93/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co93/2011
24.03.2014 KSTN 16 CoE 75/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE75/2014
24.03.2014 KSTN 15 Sd 310/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd310/2013
24.03.2014 KSTN 16 CoKR 4/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoKR4/2014
24.03.2014 KSTN 15 Sd 302/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd302/2013
25.03.2014 KSTN 25 Sp 10/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp10/2014
25.03.2014 KSTN 8 CoZm 57/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm57/2013
25.03.2014 KSTN 25 Sp 9/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp9/2014
25.03.2014 KSTN 12 Sd 58/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd58/2014
25.03.2014 KSTN 12 Sd 2/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd2/2014
25.03.2014 KSTN 12 Sd 96/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd96/2014
25.03.2014 KSTN 19 Co 138/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co138/2013
25.03.2014 KSTN 6 Co 335/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co335/2014
25.03.2014 KSTN 6 Co 865/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co865/2013
25.03.2014 KSTN 6 CoP 20/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP20/2014
25.03.2014 KSTN 6 Co 341/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co341/2014
25.03.2014 KSTN 8 CoE 80/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE80/2014
25.03.2014 KSTN 15 Sd 89/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd89/2014
25.03.2014 KSTN 2 CoE 8/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE8/2014
25.03.2014 KSTN 2 Tos 33/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos33/2014
25.03.2014 KSTN 6 Co 76/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co76/2011
25.03.2014 KSTN 5 Co 6/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co6/2011
25.03.2014 KSTN 19 Co 52/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co52/2014
25.03.2014 KSTN 19 Co 714/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co714/2013
25.03.2014 KSTN 2 To 127/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To127/2013
25.03.2014 KSTN 16 Cob 23/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob23/2014
25.03.2014 KSTN 6 Co 405/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co405/2013
25.03.2014 KSTN 6 Co 607/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co607/2013
25.03.2014 KSTN 8 CoZm 11/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm11/2013
25.03.2014 KSTN 19 Co 352/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co352/2013
25.03.2014 KSTN 2 To 10/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To10/2014
25.03.2014 KSTN 2 Tos 24/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos24/2014
25.03.2014 KSTN 15 Sd 98/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd98/2014
25.03.2014 KSTN 15 Sd 57/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd57/2014
25.03.2014 KSTN 15 Sd 90/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd90/2014
25.03.2014 KSTN 15 Sd 68/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd68/2014
25.03.2014 KSTN 15 Sd 78/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd78/2013
25.03.2014 KSTN 2 CoE 34/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE34/2014
25.03.2014 KSTN 2 CoE 36/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE36/2014
25.03.2014 KSTN 6 Co 74/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co74/2011
25.03.2014 KSTN 2 Tos 26/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos26/2014
25.03.2014 KSTN 6 Co 290/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co290/2014
25.03.2014 KSTN 25 Sp 3/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp3/2014
25.03.2014 KSTN 6 Co 56/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co56/2012
25.03.2014 KSTN 17 Co 396/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co396/2013
25.03.2014 KSTN 8 CoZm 40/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm40/2013
25.03.2014 KSTN 8 CoZm 74/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm74/2013
25.03.2014 KSTN 8 CoZm 44/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm44/2013
25.03.2014 KSTN 8 CoZm 64/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm64/2013
25.03.2014 KSTN 16 Cob 104/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob104/2012
25.03.2014 KSTN 3 Tos 21/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos21/2014
26.03.2014 KSTN 16 Cob 80/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob80/2013
26.03.2014 KSTN 12 Sd 87/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd87/2014
26.03.2014 KSTN 12 Sd 92/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd92/2014
26.03.2014 KSTN 17 Co 613/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co613/2013
26.03.2014 KSTN 8 Cob 45/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob45/2014
26.03.2014 KSTN 8 CoE 60/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE60/2014
26.03.2014 KSTN 8 CoE 67/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE67/2014
26.03.2014 KSTN 8 Cob 7/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob7/2013
26.03.2014 KSTN 8 Cob 33/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob33/2013
26.03.2014 KSTN 8 Cob 125/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob125/2013
26.03.2014 KSTN 5 Co 215/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co215/2014
26.03.2014 KSTN 5 Co 279/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co279/2013
26.03.2014 KSTN 17 Co 150/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co150/2013
26.03.2014 KSTN 5 Co 47/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co47/2013
26.03.2014 KSTN 11 S 30/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S30/2013
26.03.2014 KSTN 17 Co 398/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co398/2014
26.03.2014 KSTN 5 Co 296/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co296/2013
26.03.2014 KSTN 5 Co 293/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co293/2013
26.03.2014 KSTN 17 Co 179/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co179/2013
26.03.2014 KSTN 13 S 40/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S40/2013
26.03.2014 KSTN 5 Co 45/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co45/2013
26.03.2014 KSTN 5 Co 199/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co199/2014
26.03.2014 KSTN 17 CoPr 1/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoPr1/2014
26.03.2014 KSTN 5 Co 188/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co188/2013
26.03.2014 KSTN 17 Co 312/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co312/2014
26.03.2014 KSTN 8 Cob 54/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob54/2013
26.03.2014 KSTN 17 Co 302/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co302/2014
26.03.2014 KSTN 6 Co 136/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co136/2011
26.03.2014 KSTN 17 Co 210/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co210/2013
26.03.2014 KSTN 19 Co 727/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co727/2013
26.03.2014 KSTN 6 Co 23/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co23/2012
26.03.2014 KSTN 16 CoE 88/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE88/2014
26.03.2014 KSTN 11 CoE 28/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE28/2014
26.03.2014 KSTN 5 Co 200/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co200/2014
26.03.2014 KSTN 17 Co 201/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co201/2013
26.03.2014 KSTN 5 Co 205/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co205/2014
26.03.2014 KSTN 5 CoP 14/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP14/2014
26.03.2014 KSTN 19 CoP 7/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP7/2014
26.03.2014 KSTN 19 Co 870/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co870/2013
26.03.2014 KSTN 19 Co 1050/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co1050/2013
26.03.2014 KSTN 17 CoE 94/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE94/2013
26.03.2014 KSTN 17 CoE 88/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE88/2013
26.03.2014 KSTN 17 CoE 84/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE84/2013
26.03.2014 KSTN 16 CoE 86/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE86/2014
26.03.2014 KSTN 8 CoZm 54/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm54/2013
26.03.2014 KSTN 8 CoZm 67/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm67/2013
26.03.2014 KSTN 8 CoZm 70/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm70/2013
26.03.2014 KSTN 5 CoP 18/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP18/2014
26.03.2014 KSTN 5 Co 247/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co247/2014
26.03.2014 KSTN 5 Co 214/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co214/2014
26.03.2014 KSTN 8 CoZm 50/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm50/2013
26.03.2014 KSTN 17 CoP 141/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP141/2013
26.03.2014 KSTN 17 Co 347/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co347/2013
26.03.2014 KSTN 5 Co 51/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co51/2013
26.03.2014 KSTN 17 CoE 92/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE92/2013
26.03.2014 KSTN 17 Co 235/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co235/2013
26.03.2014 KSTN 17 Co 325/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co325/2013
26.03.2014 KSTN 17 CoP 98/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP98/2013
26.03.2014 KSTN 19 CoP 139/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP139/2013
26.03.2014 KSTN 13 S 145/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S145/2013
26.03.2014 KSTN 19 CoP 3/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP3/2014
27.03.2014 KSTN 23 To 97/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To97/2013
27.03.2014 KSTN 2 To 101/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To101/2013
27.03.2014 KSTN 4 Co 346/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co346/2012
27.03.2014 KSTN 19 Co 458/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co458/2013
27.03.2014 KSTN 19 Co 326/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co326/2011
27.03.2014 KSTN 23 To 24/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To24/2014
27.03.2014 KSTN 2 To 117/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To117/2013
27.03.2014 KSTN 19 Co 858/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co858/2013
27.03.2014 KSTN 19 Co 1036/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co1036/2013
27.03.2014 KSTN 19 Co 972/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co972/2013
27.03.2014 KSTN 4 CoP 10/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP10/2014
27.03.2014 KSTN 2 To 20/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To20/2014
27.03.2014 KSTN 4 CoP 148/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP148/2013
27.03.2014 KSTN 3 Tos 20/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos20/2014
27.03.2014 KSTN 3 Tos 16/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos16/2014
27.03.2014 KSTN 2 To 81/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To81/2013
27.03.2014 KSTN 2 To 96/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To96/2013
27.03.2014 KSTN 2 CoE 9/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE9/2014
27.03.2014 KSTN 4 Co 182/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co182/2012
27.03.2014 KSTN 4 Co 261/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co261/2012
27.03.2014 KSTN 19 Co 96/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co96/2014
27.03.2014 KSTN 3 CoE 41/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE41/2014
27.03.2014 KSTN 4 CoP 7/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP7/2014
27.03.2014 KSTN 2 CoE 228/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE228/2013
30.03.2014 KSTN 16 CoZm 2/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm2/2014
30.03.2014 KSTN 6 Co 488/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co488/2013
30.03.2014 KSTN 16 CoZm 16/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm16/2013
30.03.2014 KSTN 16 CoZm 10/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm10/2013
30.03.2014 KSTN 16 CoZm 18/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm18/2013
30.03.2014 KSTN 16 CoZm 17/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm17/2013
30.03.2014 KSTN 16 CoZm 15/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm15/2013
30.03.2014 KSTN 6 Co 418/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co418/2013
30.03.2014 KSTN 6 Co 343/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co343/2014
30.03.2014 KSTN 6 Co 422/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co422/2013
30.03.2014 KSTN 16 CoZm 24/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm24/2013
31.03.2014 KSTN 4 Co 424/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co424/2013
31.03.2014 KSTN 16 Cob 40/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob40/2014
31.03.2014 KSTN 4 Co 97/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co97/2013
31.03.2014 KSTN 4 Co 305/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co305/2014
31.03.2014 KSTN 4 Co 143/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co143/2013
31.03.2014 KSTN 19 Co 897/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co897/2013
31.03.2014 KSTN 19 Co 809/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co809/2013
31.03.2014 KSTN 19 Co 797/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co797/2013
31.03.2014 KSTN 4 Co 446/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co446/2013
31.03.2014 KSTN 4 Co 222/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co222/2013
31.03.2014 KSTN 6 Co 247/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co247/2014
31.03.2014 KSTN 4 Co 406/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co406/2013
31.03.2014 KSTN 4 Co 447/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co447/2013
31.03.2014 KSTN 4 Co 11/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co11/2013
31.03.2014 KSTN 4 Co 812/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co812/2013
31.03.2014 KSTN 4 Co 574/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co574/2013
31.03.2014 KSTN 4 CoP 8/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP8/2014
31.03.2014 KSTN 16 Cob 66/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob66/2014
31.03.2014 KSTN 16 Cob 36/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob36/2014
31.03.2014 KSTN 4 Co 594/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co594/2013
31.03.2014 KSTN 4 Co 1008/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co1008/2013
31.03.2014 KSTN 4 Co 702/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co702/2013
31.03.2014 KSTN 4 Co 132/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co132/2013
31.03.2014 KSTN 19 Co 149/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co149/2013
31.03.2014 KSTN 19 Co 69/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co69/2013
31.03.2014 KSTN 19 Co 89/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co89/2013
31.03.2014 KSTN 19 Co 93/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co93/2013
31.03.2014 KSTN 3 CoE 34/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE34/2014
31.03.2014 KSTN 19 Co 123/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co123/2013
31.03.2014 KSTN 6 Co 311/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co311/2014
31.03.2014 KSTN 4 Co 897/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co897/2013
31.03.2014 KSTN 4 Co 149/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co149/2013
31.03.2014 KSTN 19 Co 273/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co273/2013
31.03.2014 KSTN 19 Co 373/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co373/2013
31.03.2014 KSTN 19 Co 449/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co449/2013
31.03.2014 KSTN 19 Co 203/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co203/2013
31.03.2014 KSTN 15 Sp 1/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sp1/2014
31.03.2014 KSTN 23 To 14/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To14/2014
31.03.2014 KSTN 19 Co 233/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co233/2013
31.03.2014 KSTN 23 CoE 28/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE28/2014
31.03.2014 KSTN 4 Co 586/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co586/2013
31.03.2014 KSTN 15 Sd 246/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd246/2013
31.03.2014 KSTN 6 Co 307/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co307/2014
31.03.2014 KSTN 6 Co 389/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co389/2014
31.03.2014 KSTN 6 Co 367/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co367/2014
31.03.2014 KSTN 6 Co 347/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co347/2014
31.03.2014 KSTN 6 Co 270/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co270/2014
31.03.2014 KSTN 6 Co 315/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co315/2014
31.03.2014 KSTN 6 Co 141/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co141/2013
31.03.2014 KSTN 19 Co 67/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co67/2013
31.03.2014 KSTN 19 Co 127/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co127/2013
31.03.2014 KSTN 8 Cob 103/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob103/2013
31.03.2014 KSTN 4 Co 48/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co48/2013
31.03.2014 KSTN 19 Co 57/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co57/2013
31.03.2014 KSTN 4 Co 13/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co13/2013
31.03.2014 KSTN 16 CoE 198/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE198/2013
31.03.2014 KSTN 8 Cob 78/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob78/2014
31.03.2014 KSTN 15 Sd 187/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd187/2013
31.03.2014 KSTN 15 Sd 315/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd315/2012
31.03.2014 KSTN 16 CoZm 25/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm25/2013
31.03.2014 KSTN 19 Co 17/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co17/2013
31.03.2014 KSTN 19 Co 133/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co133/2013
31.03.2014 KSTN 16 CoE 40/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE40/2013
31.03.2014 KSTN 6 Co 391/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co391/2014
31.03.2014 KSTN 17 Co 238/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co238/2013
31.03.2014 KSTN 15 Sd 99/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd99/2011
31.03.2014 KSTN 16 CoE 41/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE41/2013
31.03.2014 KSTN 6 CoP 22/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP22/2014
31.03.2014 KSTN 16 Cob 39/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob39/2014
31.03.2014 KSTN 16 CoZm 11/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm11/2013
31.03.2014 KSTN 6 Co 349/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co349/2014
31.03.2014 KSTN 19 Co 329/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co329/2013
01.04.2014 KSTN 25 Sp 5/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp5/2014
01.04.2014 KSTN 15 Sd 211/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd211/2013
01.04.2014 KSTN 2 CoE 16/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE16/2014
01.04.2014 KSTN 6 Co 72/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co72/2011
01.04.2014 KSTN 6 Co 113/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co113/2011
01.04.2014 KSTN 16 CoKR 7/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoKR7/2014
01.04.2014 KSTN 15 Sd 244/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd244/2013
01.04.2014 KSTN 15 Sd 95/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd95/2014
01.04.2014 KSTN 16 CoE 83/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE83/2014
01.04.2014 KSTN 15 Sd 61/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd61/2014
01.04.2014 KSTN 2 Tos 36/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos36/2014
01.04.2014 KSTN 11 S 34/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S34/2013
01.04.2014 KSTN 13 S 32/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S32/2013
01.04.2014 KSTN 5 CoP 20/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP20/2014
01.04.2014 KSTN 5 Co 231/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co231/2014
02.04.2014 KSTN 25 Sp 15/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp15/2013
02.04.2014 KSTN 12 Sd 316/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd316/2012
02.04.2014 KSTN 17 Co 431/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co431/2014
02.04.2014 KSTN 13 S 17/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S17/2014
02.04.2014 KSTN 17 Co 347/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co347/2014
02.04.2014 KSTN 13 S 45/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S45/2013
02.04.2014 KSTN 23 CoE 35/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE35/2014
02.04.2014 KSTN 8 Cob 171/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob171/2012
02.04.2014 KSTN 25 Sp 4/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp4/2014
02.04.2014 KSTN 17 CoP 27/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP27/2014
02.04.2014 KSTN 17 CoP 28/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP28/2014
02.04.2014 KSTN 17 Co 1044/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co1044/2013
02.04.2014 KSTN 13 S 24/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S24/2014
02.04.2014 KSTN 13 S 23/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S23/2014
02.04.2014 KSTN 13 S 22/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S22/2014
02.04.2014 KSTN 13 S 12/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S12/2014
02.04.2014 KSTN 13 S 19/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S19/2014
02.04.2014 KSTN 17 CoP 32/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP32/2014
02.04.2014 KSTN 8 CoE 90/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE90/2014
02.04.2014 KSTN 13 S 18/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S18/2014
02.04.2014 KSTN 13 S 13/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S13/2014
02.04.2014 KSTN 13 S 20/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S20/2014
02.04.2014 KSTN 13 S 21/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S21/2014
02.04.2014 KSTN 12 Sd 97/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd97/2013
03.04.2014 KSTN 19 Co 233/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co233/2012
03.04.2014 KSTN 19 Co 690/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co690/2013
03.04.2014 KSTN 23 To 38/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To38/2012
03.04.2014 KSTN 19 Co 227/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co227/2012
03.04.2014 KSTN 2 Tos 34/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos34/2014
03.04.2014 KSTN 19 Co 742/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co742/2013
03.04.2014 KSTN 19 CoP 144/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP144/2013
03.04.2014 KSTN 19 Co 553/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co553/2013
03.04.2014 KSTN 12 Sd 182/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd182/2013
03.04.2014 KSTN 12 Sd 194/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd194/2013
03.04.2014 KSTN 13 S 111/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S111/2013
03.04.2014 KSTN 23 CoE 36/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE36/2014
03.04.2014 KSTN 23 CoE 27/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE27/2014
03.04.2014 KSTN 23 CoE 32/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE32/2014
03.04.2014 KSTN 23 CoE 29/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE29/2014
03.04.2014 KSTN 2 CoE 305/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE305/2013
03.04.2014 KSTN 12 Sd 150/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd150/2013
03.04.2014 KSTN 23 To 32/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To32/2014
03.04.2014 KSTN 12 Sd 104/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd104/2013
04.04.2014 KSTN 19 CoP 28/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP28/2014
06.04.2014 KSTN 25 Sp 1/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp1/2014
06.04.2014 KSTN 26 Sp 10/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/26Sp10/2014
07.04.2014 KSTN 23 To 76/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To76/2013
07.04.2014 KSTN 15 Sd 241/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd241/2013
07.04.2014 KSTN 19 CoP 30/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP30/2014
07.04.2014 KSTN 23 To 22/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To22/2014
07.04.2014 KSTN 6 CoP 26/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP26/2014
07.04.2014 KSTN 12 Sd 332/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd332/2013
07.04.2014 KSTN 12 Sd 68/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd68/2014
07.04.2014 KSTN 12 Sd 11/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd11/2014
07.04.2014 KSTN 15 Sd 289/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd289/2013
07.04.2014 KSTN 26 Sp 11/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/26Sp11/2014
07.04.2014 KSTN 15 Sd 326/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd326/2013
08.04.2014 KSTN 23 Tos 33/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos33/2014
08.04.2014 KSTN 2 CoE 351/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE351/2013
08.04.2014 KSTN 2 CoE 12/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE12/2014
08.04.2014 KSTN 6 Co 372/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co372/2014
08.04.2014 KSTN 6 Co 118/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co118/2011
08.04.2014 KSTN 6 CoP 27/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP27/2014
08.04.2014 KSTN 2 CoE 24/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE24/2014
08.04.2014 KSTN 6 CoE 2/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE2/2014
09.04.2014 KSTN 17 CoP 12/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP12/2014
09.04.2014 KSTN 17 Co 296/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co296/2014
09.04.2014 KSTN 17 Co 42/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co42/2013
09.04.2014 KSTN 17 Co 44/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co44/2013
09.04.2014 KSTN 17 CoP 25/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP25/2014
09.04.2014 KSTN 5 CoE 2/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoE2/2014
09.04.2014 KSTN 17 Co 437/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co437/2014
09.04.2014 KSTN 17 Co 610/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co610/2013
09.04.2014 KSTN 19 Co 407/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co407/2012
09.04.2014 KSTN 8 CoE 91/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE91/2014
09.04.2014 KSTN 17 Co 152/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co152/2013
09.04.2014 KSTN 17 CoE 102/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE102/2013
09.04.2014 KSTN 17 CoE 116/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE116/2013
09.04.2014 KSTN 17 CoE 112/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE112/2013
09.04.2014 KSTN 23 Ntok 1/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Ntok1/2014
09.04.2014 KSTN 17 CoE 104/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE104/2013
09.04.2014 KSTN 17 CoE 108/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE108/2013
09.04.2014 KSTN 17 Co 435/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co435/2013
09.04.2014 KSTN 17 CoP 6/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP6/2014
09.04.2014 KSTN 17 Co 388/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co388/2012
09.04.2014 KSTN 17 CoP 35/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP35/2014
09.04.2014 KSTN 17 Co 100/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co100/2013
09.04.2014 KSTN 17 Co 737/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co737/2013
09.04.2014 KSTN 12 Sp 20/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sp20/2013
09.04.2014 KSTN 17 Co 1043/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co1043/2013
09.04.2014 KSTN 12 Sp 21/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sp21/2013
09.04.2014 KSTN 12 Sd 76/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd76/2014
09.04.2014 KSTN 17 Co 132/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co132/2014
09.04.2014 KSTN 17 Co 196/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co196/2013
09.04.2014 KSTN 17 Co 178/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co178/2013
09.04.2014 KSTN 17 Co 350/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co350/2014
09.04.2014 KSTN 17 Co 330/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co330/2014
09.04.2014 KSTN 17 Co 125/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co125/2014
09.04.2014 KSTN 17 Co 176/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co176/2013
09.04.2014 KSTN 17 Co 174/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co174/2013
09.04.2014 KSTN 17 Co 154/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co154/2013
09.04.2014 KSTN 17 Co 767/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co767/2013
09.04.2014 KSTN 5 Co 160/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co160/2014
09.04.2014 KSTN 5 CoP 15/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP15/2014
09.04.2014 KSTN 17 CoP 16/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP16/2014
09.04.2014 KSTN 23 To 100/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To100/2013
09.04.2014 KSTN 12 Sd 90/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd90/2014
10.04.2014 KSTN 12 Sd 273/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd273/2013
10.04.2014 KSTN 2 To 25/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To25/2014
10.04.2014 KSTN 4 Co 150/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co150/2013
10.04.2014 KSTN 4 Co 454/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co454/2013
10.04.2014 KSTN 2 To 22/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To22/2014
10.04.2014 KSTN 15 Sd 128/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd128/2013
10.04.2014 KSTN 4 CoP 4/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP4/2014
10.04.2014 KSTN 19 Co 325/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co325/2014
10.04.2014 KSTN 19 CoP 2/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP2/2014
10.04.2014 KSTN 2 To 19/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To19/2014
10.04.2014 KSTN 19 Co 153/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co153/2013
10.04.2014 KSTN 19 Co 815/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co815/2013
10.04.2014 KSTN 4 Co 309/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co309/2012
10.04.2014 KSTN 12 Sd 102/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd102/2014
10.04.2014 KSTN 12 Sd 88/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd88/2014
10.04.2014 KSTN 12 Sd 22/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd22/2014
10.04.2014 KSTN 15 Sd 106/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd106/2014
10.04.2014 KSTN 15 Sd 290/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd290/2013
10.04.2014 KSTN 12 Sd 106/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd106/2014
10.04.2014 KSTN 4 Co 407/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co407/2012
10.04.2014 KSTN 4 Co 194/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co194/2012
10.04.2014 KSTN 19 Co 236/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co236/2011
11.04.2014 KSTN 15 Sd 79/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd79/2014
14.04.2014 KSTN 15 Sd 17/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd17/2014
14.04.2014 KSTN 3 Tos 29/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos29/2014
14.04.2014 KSTN 6 Co 409/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co409/2014
14.04.2014 KSTN 15 Sd 91/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd91/2014
14.04.2014 KSTN 4 CoP 33/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP33/2014
14.04.2014 KSTN 15 Sd 327/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd327/2013
14.04.2014 KSTN 15 Sd 7/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd7/2014
14.04.2014 KSTN 6 Co 403/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co403/2014
14.04.2014 KSTN 8 Cob 60/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob60/2014
14.04.2014 KSTN 15 Sd 44/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd44/2014
15.04.2014 KSTN 5 Co 276/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co276/2014
15.04.2014 KSTN 2 CoE 30/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE30/2014
15.04.2014 KSTN 2 Tos 43/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos43/2014
15.04.2014 KSTN 5 Co 216/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co216/2014
15.04.2014 KSTN 6 Co 123/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co123/2011
15.04.2014 KSTN 13 S 101/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S101/2013
15.04.2014 KSTN 26 Sp 7/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/26Sp7/2014
15.04.2014 KSTN 2 To 108/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To108/2013
15.04.2014 KSTN 2 CoE 1/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE1/2014
15.04.2014 KSTN 6 Co 42/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co42/2012
15.04.2014 KSTN 13 S 141/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S141/2013
15.04.2014 KSTN 2 To 30/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To30/2014
15.04.2014 KSTN 13 CoE 19/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE19/2014
16.04.2014 KSTN 3 CoE 50/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE50/2014
16.04.2014 KSTN 5 Co 81/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co81/2013
16.04.2014 KSTN 17 CoP 26/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP26/2014
16.04.2014 KSTN 13 S 68/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S68/2014
16.04.2014 KSTN 13 S 52/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S52/2013
16.04.2014 KSTN 12 Sd 315/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd315/2012
16.04.2014 KSTN 2 CoE 289/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE289/2013
16.04.2014 KSTN 5 Co 463/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co463/2013
16.04.2014 KSTN 13 S 70/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S70/2013
16.04.2014 KSTN 3 To 19/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To19/2014
16.04.2014 KSTN 3 To 18/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To18/2014
16.04.2014 KSTN 13 S 50/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S50/2013
16.04.2014 KSTN 3 To 16/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To16/2014
16.04.2014 KSTN 13 CoE 30/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE30/2014
17.04.2014 KSTN 19 CoP 137/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP137/2013
17.04.2014 KSTN 19 CoP 103/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP103/2013
17.04.2014 KSTN 4 Co 403/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co403/2012
17.04.2014 KSTN 19 CoP 11/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP11/2014
17.04.2014 KSTN 19 CoP 23/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP23/2014
17.04.2014 KSTN 19 Co 1040/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co1040/2013
17.04.2014 KSTN 12 Sd 270/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd270/2013
17.04.2014 KSTN 19 Co 199/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co199/2012
17.04.2014 KSTN 4 Co 142/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co142/2012
17.04.2014 KSTN 12 Sd 277/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd277/2013
17.04.2014 KSTN 12 Sd 84/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd84/2013
17.04.2014 KSTN 12 Sd 91/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd91/2013
17.04.2014 KSTN 15 Sd 237/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd237/2013
17.04.2014 KSTN 15 Sd 161/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd161/2013
17.04.2014 KSTN 12 Sd 254/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd254/2013
17.04.2014 KSTN 19 Co 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co2/2012
17.04.2014 KSTN 12 Sp 22/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sp22/2013
17.04.2014 KSTN 4 CoP 15/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP15/2014
17.04.2014 KSTN 4 Co 195/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co195/2013
17.04.2014 KSTN 4 Co 1/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co1/2014
17.04.2014 KSTN 4 Co 176/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co176/2012
22.04.2014 KSTN 23 CoE 52/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE52/2014
22.04.2014 KSTN 8 CoE 100/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE100/2014
22.04.2014 KSTN 16 Cob 7/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob7/2013
22.04.2014 KSTN 16 Cob 23/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob23/2013
22.04.2014 KSTN 11 CoE 30/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE30/2014
22.04.2014 KSTN 13 S 94/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S94/2013
23.04.2014 KSTN 23 CoE 50/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE50/2014
23.04.2014 KSTN 3 To 7/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To7/2014
23.04.2014 KSTN 13 CoE 28/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE28/2014
23.04.2014 KSTN 13 S 210/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S210/2013
23.04.2014 KSTN 13 CoE 26/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE26/2014
23.04.2014 KSTN 3 To 102/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To102/2013
23.04.2014 KSTN 5 CoP 17/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP17/2014
23.04.2014 KSTN 4 Co 409/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co409/2012
23.04.2014 KSTN 23 CoE 40/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE40/2014
23.04.2014 KSTN 8 CoE 110/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE110/2014
23.04.2014 KSTN 8 Cob 81/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob81/2014
23.04.2014 KSTN 13 S 75/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S75/2013
24.04.2014 KSTN 4 Co 297/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co297/2012
24.04.2014 KSTN 19 Co 524/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co524/2013
24.04.2014 KSTN 2 CoE 27/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE27/2014
24.04.2014 KSTN 19 CoP 19/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP19/2014
24.04.2014 KSTN 2 CoE 29/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE29/2014
24.04.2014 KSTN 19 Co 429/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co429/2013
24.04.2014 KSTN 19 Co 952/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co952/2013
24.04.2014 KSTN 13 CoE 38/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE38/2014
24.04.2014 KSTN 19 Co 330/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co330/2014
24.04.2014 KSTN 4 CoP 25/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP25/2014
24.04.2014 KSTN 12 Sd 97/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd97/2014
24.04.2014 KSTN 13 CoE 27/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE27/2014
24.04.2014 KSTN 19 CoP 34/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP34/2014
24.04.2014 KSTN 19 Co 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co8/2012
24.04.2014 KSTN 12 Sd 49/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd49/2013
24.04.2014 KSTN 19 Co 335/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co335/2014
24.04.2014 KSTN 19 CoP 36/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP36/2014
24.04.2014 KSTN 19 Co 372/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co372/2012
24.04.2014 KSTN 19 Co 275/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co275/2014
24.04.2014 KSTN 19 CoP 29/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP29/2014
24.04.2014 KSTN 19 Co 66/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co66/2012
24.04.2014 KSTN 2 To 38/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To38/2014
24.04.2014 KSTN 19 Co 704/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co704/2013
24.04.2014 KSTN 12 Sd 176/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd176/2013
24.04.2014 KSTN 19 Co 738/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co738/2013
24.04.2014 KSTN 4 Co 277/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co277/2013
24.04.2014 KSTN 19 CoE 4/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE4/2014
24.04.2014 KSTN 2 To 119/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To119/2013
24.04.2014 KSTN 19 Co 403/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co403/2012
24.04.2014 KSTN 4 Co 198/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co198/2012
24.04.2014 KSTN 19 Co 88/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co88/2014
24.04.2014 KSTN 19 Co 296/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co296/2014
24.04.2014 KSTN 19 Co 385/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co385/2014
24.04.2014 KSTN 19 CoP 12/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP12/2014
24.04.2014 KSTN 19 Co 232/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co232/2013
24.04.2014 KSTN 19 Co 94/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co94/2013
24.04.2014 KSTN 12 Sd 279/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd279/2013
24.04.2014 KSTN 23 To 26/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To26/2014
24.04.2014 KSTN 13 CoE 33/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE33/2014
24.04.2014 KSTN 19 Co 432/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co432/2013
24.04.2014 KSTN 12 Sd 267/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd267/2013
24.04.2014 KSTN 19 CoP 31/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP31/2014
24.04.2014 KSTN 19 Co 398/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co398/2012
24.04.2014 KSTN 19 Co 822/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co822/2013
24.04.2014 KSTN 12 Sd 287/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd287/2013
24.04.2014 KSTN 4 Co 358/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co358/2012
25.04.2014 KSTN 23 Tos 40/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos40/2014
25.04.2014 KSTN 12 Sd 43/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd43/2014
27.04.2014 KSTN 16 CoE 98/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE98/2014
28.04.2014 KSTN 23 To 31/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To31/2014
28.04.2014 KSTN 23 To 34/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To34/2014
28.04.2014 KSTN 16 CoE 77/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE77/2014
28.04.2014 KSTN 15 Sd 104/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd104/2014
28.04.2014 KSTN 8 CoE 112/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE112/2014
28.04.2014 KSTN 16 CoZm 39/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm39/2013
28.04.2014 KSTN 12 Sd 52/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd52/2014
28.04.2014 KSTN 16 CoE 97/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE97/2014
28.04.2014 KSTN 16 CoZm 38/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm38/2013
28.04.2014 KSTN 16 CoZm 14/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm14/2014
28.04.2014 KSTN 16 CoZm 26/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm26/2013
28.04.2014 KSTN 16 CoZm 16/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm16/2014
28.04.2014 KSTN 16 CoE 114/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE114/2014
28.04.2014 KSTN 16 CoE 93/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE93/2014
28.04.2014 KSTN 16 CoE 103/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE103/2014
28.04.2014 KSTN 6 Co 274/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co274/2012
28.04.2014 KSTN 12 Sd 107/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd107/2014
28.04.2014 KSTN 15 Sd 284/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd284/2013
28.04.2014 KSTN 15 Sp 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sp1/2012
28.04.2014 KSTN 16 CoZm 12/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm12/2014
28.04.2014 KSTN 16 CoZm 18/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm18/2014
28.04.2014 KSTN 16 CoZm 46/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm46/2013
28.04.2014 KSTN 16 CoZm 47/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm47/2013
28.04.2014 KSTN 16 CoE 113/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE113/2014
28.04.2014 KSTN 16 CoE 76/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE76/2014
29.04.2014 KSTN 6 Co 182/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co182/2011
29.04.2014 KSTN 4 Co 399/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co399/2012
29.04.2014 KSTN 13 S 85/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S85/2013
29.04.2014 KSTN 6 Co 196/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co196/2012
29.04.2014 KSTN 6 Co 236/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co236/2011
29.04.2014 KSTN 16 Cob 17/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob17/2013
29.04.2014 KSTN 6 Co 242/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co242/2011
29.04.2014 KSTN 6 Co 312/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co312/2014
29.04.2014 KSTN 2 To 39/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To39/2014
29.04.2014 KSTN 13 S 14/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S14/2014
29.04.2014 KSTN 16 Cob 68/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob68/2013
29.04.2014 KSTN 6 Co 428/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co428/2013
29.04.2014 KSTN 17 CoE 2/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE2/2014
29.04.2014 KSTN 16 CoZm 20/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm20/2013
29.04.2014 KSTN 2 CoE 28/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE28/2014
29.04.2014 KSTN 16 CoZm 61/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm61/2013
29.04.2014 KSTN 13 S 128/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S128/2013
29.04.2014 KSTN 13 S 66/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S66/2013
29.04.2014 KSTN 8 CoZm 35/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm35/2013
29.04.2014 KSTN 11 CoE 36/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE36/2014
29.04.2014 KSTN 6 Co 797/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co797/2013
29.04.2014 KSTN 6 Co 171/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co171/2013
29.04.2014 KSTN 6 Co 225/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co225/2013
29.04.2014 KSTN 2 Tos 42/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos42/2014
29.04.2014 KSTN 2 To 42/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To42/2014
29.04.2014 KSTN 16 Co 61/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Co61/2014
29.04.2014 KSTN 6 CoP 31/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP31/2014
29.04.2014 KSTN 16 CoZm 71/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm71/2013
29.04.2014 KSTN 6 CoP 28/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP28/2014
29.04.2014 KSTN 6 CoP 24/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP24/2014
29.04.2014 KSTN 6 Co 411/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co411/2014
29.04.2014 KSTN 16 CoZm 72/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm72/2013
29.04.2014 KSTN 6 Co 426/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co426/2013
29.04.2014 KSTN 11 CoE 27/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE27/2014
29.04.2014 KSTN 16 CoZm 48/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm48/2014
29.04.2014 KSTN 16 CoZm 53/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm53/2013
29.04.2014 KSTN 8 CoZm 27/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm27/2014
29.04.2014 KSTN 23 To 58/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To58/2013
29.04.2014 KSTN 16 CoE 91/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE91/2014
29.04.2014 KSTN 16 CoE 90/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE90/2014
29.04.2014 KSTN 16 CoE 89/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE89/2014
29.04.2014 KSTN 16 CoE 82/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE82/2014
29.04.2014 KSTN 16 Cob 84/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob84/2013
29.04.2014 KSTN 16 Cob 11/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob11/2014
29.04.2014 KSTN 16 CoZm 23/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm23/2013
29.04.2014 KSTN 16 CoZm 22/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm22/2013
29.04.2014 KSTN 11 CoE 39/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE39/2014
29.04.2014 KSTN 11 CoE 38/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE38/2014
29.04.2014 KSTN 11 CoE 37/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE37/2014
29.04.2014 KSTN 3 CoE 55/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE55/2014
29.04.2014 KSTN 16 Co 54/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Co54/2014
29.04.2014 KSTN 6 CoP 30/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP30/2014
29.04.2014 KSTN 25 Sp 8/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp8/2014
29.04.2014 KSTN 6 Co 495/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co495/2014
29.04.2014 KSTN 16 CoE 99/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE99/2014
29.04.2014 KSTN 16 CoZm 33/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm33/2013
29.04.2014 KSTN 16 CoZm 65/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm65/2013
29.04.2014 KSTN 16 CoZm 21/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm21/2013
29.04.2014 KSTN 6 Co 336/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co336/2014
29.04.2014 KSTN 16 CoZm 41/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm41/2013
29.04.2014 KSTN 8 CoZm 17/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm17/2013
29.04.2014 KSTN 8 CoZm 21/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm21/2013
29.04.2014 KSTN 8 CoZm 62/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm62/2013
29.04.2014 KSTN 16 CoZm 20/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm20/2014
29.04.2014 KSTN 8 CoZm 59/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm59/2013
29.04.2014 KSTN 8 CoZm 32/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm32/2013
29.04.2014 KSTN 8 CoZm 26/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm26/2013
29.04.2014 KSTN 16 CoZm 54/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm54/2013
29.04.2014 KSTN 16 CoZm 34/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm34/2013
29.04.2014 KSTN 16 CoZm 52/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm52/2013
29.04.2014 KSTN 8 CoZm 43/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm43/2013
29.04.2014 KSTN 2 CoE 48/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE48/2014
29.04.2014 KSTN 16 CoZm 24/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm24/2014
29.04.2014 KSTN 16 CoZm 22/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm22/2014
29.04.2014 KSTN 16 CoZm 27/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm27/2013
30.04.2014 KSTN 5 Co 278/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co278/2014
30.04.2014 KSTN 17 Co 523/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co523/2014
30.04.2014 KSTN 8 Cob 55/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob55/2013
30.04.2014 KSTN 2 To 105/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To105/2013
30.04.2014 KSTN 23 To 39/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To39/2014
30.04.2014 KSTN 4 Co 305/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co305/2013
30.04.2014 KSTN 13 CoE 39/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE39/2014
30.04.2014 KSTN 23 To 35/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To35/2014
30.04.2014 KSTN 6 Co 461/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co461/2014
30.04.2014 KSTN 3 To 27/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To27/2014
30.04.2014 KSTN 8 Cob 4/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob4/2013
30.04.2014 KSTN 19 Co 117/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co117/2013
30.04.2014 KSTN 8 CoZm 53/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm53/2013
30.04.2014 KSTN 16 CoZm 51/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm51/2013
30.04.2014 KSTN 17 Co 563/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co563/2014
30.04.2014 KSTN 4 Co 500/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co500/2014
30.04.2014 KSTN 17 Co 561/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co561/2014
30.04.2014 KSTN 19 Co 333/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co333/2014
30.04.2014 KSTN 4 Co 455/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co455/2014
30.04.2014 KSTN 16 CoZm 42/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm42/2013
30.04.2014 KSTN 8 CoE 252/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE252/2013
30.04.2014 KSTN 8 CoE 251/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE251/2013
30.04.2014 KSTN 8 CoZm 49/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm49/2013
30.04.2014 KSTN 16 CoZm 58/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm58/2014
30.04.2014 KSTN 8 CoZm 56/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm56/2013
30.04.2014 KSTN 8 CoE 250/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE250/2013
30.04.2014 KSTN 4 Co 418/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co418/2014
30.04.2014 KSTN 4 Co 400/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co400/2014
30.04.2014 KSTN 15 Sd 105/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd105/2014
30.04.2014 KSTN 8 CoE 15/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE15/2014
30.04.2014 KSTN 17 Co 82/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co82/2013
30.04.2014 KSTN 5 Co 242/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co242/2013
30.04.2014 KSTN 4 Co 435/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co435/2014
30.04.2014 KSTN 4 Co 495/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co495/2014
30.04.2014 KSTN 17 Co 359/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co359/2014
30.04.2014 KSTN 6 Co 404/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co404/2014
30.04.2014 KSTN 6 CoP 21/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP21/2014
30.04.2014 KSTN 8 CoZm 77/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm77/2013
30.04.2014 KSTN 6 Co 408/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co408/2013
30.04.2014 KSTN 15 Sd 14/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd14/2014
30.04.2014 KSTN 8 CoE 43/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE43/2014
30.04.2014 KSTN 17 Co 233/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co233/2013
30.04.2014 KSTN 4 Co 299/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co299/2014
30.04.2014 KSTN 4 Co 87/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co87/2013
30.04.2014 KSTN 4 Co 147/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co147/2013
30.04.2014 KSTN 6 CoE 3/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE3/2014
30.04.2014 KSTN 6 Co 490/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co490/2014
30.04.2014 KSTN 8 CoE 26/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE26/2014
30.04.2014 KSTN 17 CoP 1/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP1/2014
30.04.2014 KSTN 4 Co 686/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co686/2013
30.04.2014 KSTN 4 Co 903/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co903/2013
30.04.2014 KSTN 5 Co 248/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co248/2014
30.04.2014 KSTN 5 Co 263/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co263/2014
30.04.2014 KSTN 5 Co 70/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co70/2013
30.04.2014 KSTN 3 Tos 30/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos30/2014
30.04.2014 KSTN 8 Cob 95/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob95/2014
30.04.2014 KSTN 4 Co 721/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co721/2013
30.04.2014 KSTN 8 Cob 94/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob94/2014
30.04.2014 KSTN 17 Co 947/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co947/2013
30.04.2014 KSTN 4 Co 408/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co408/2013
30.04.2014 KSTN 4 Co 415/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co415/2014
30.04.2014 KSTN 4 Co 395/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co395/2014
30.04.2014 KSTN 16 CoZm 35/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm35/2013
30.04.2014 KSTN 16 CoZm 32/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm32/2013
30.04.2014 KSTN 16 CoZm 29/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm29/2013
30.04.2014 KSTN 8 CoE 56/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE56/2014
30.04.2014 KSTN 6 Co 418/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co418/2014
30.04.2014 KSTN 6 Co 334/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co334/2014
30.04.2014 KSTN 17 CoP 11/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP11/2014
30.04.2014 KSTN 17 Co 1/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co1/2014
30.04.2014 KSTN 6 Co 402/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co402/2014
30.04.2014 KSTN 17 CoP 44/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP44/2014
30.04.2014 KSTN 17 Co 56/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co56/2013
30.04.2014 KSTN 6 Co 487/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co487/2014
30.04.2014 KSTN 17 Co 110/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co110/2013
30.04.2014 KSTN 8 Cob 24/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob24/2013
30.04.2014 KSTN 17 Co 465/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co465/2014
30.04.2014 KSTN 19 Co 71/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co71/2013
30.04.2014 KSTN 17 Co 482/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co482/2014
30.04.2014 KSTN 19 Co 103/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co103/2013
30.04.2014 KSTN 16 CoE 212/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE212/2013
30.04.2014 KSTN 17 Co 419/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co419/2014
30.04.2014 KSTN 6 CoP 33/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP33/2014
30.04.2014 KSTN 4 CoPr 2/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoPr2/2013
30.04.2014 KSTN 4 Co 728/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co728/2013
30.04.2014 KSTN 4 Co 632/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co632/2013
30.04.2014 KSTN 4 Co 319/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co319/2013
30.04.2014 KSTN 5 Co 262/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co262/2014
30.04.2014 KSTN 5 Co 272/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co272/2014
30.04.2014 KSTN 4 Co 321/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co321/2013
30.04.2014 KSTN 16 CoZm 55/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm55/2013
30.04.2014 KSTN 4 Co 604/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co604/2013
30.04.2014 KSTN 6 Co 500/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co500/2014
30.04.2014 KSTN 4 Co 6/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co6/2014
30.04.2014 KSTN 16 CoZm 51/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm51/2014
30.04.2014 KSTN 17 Co 259/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co259/2012
30.04.2014 KSTN 8 CoZm 22/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm22/2013
30.04.2014 KSTN 5 Co 283/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co283/2013
30.04.2014 KSTN 4 Co 349/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co349/2012
30.04.2014 KSTN 6 Co 484/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co484/2013
02.05.2014 KSTN 23 CoE 31/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE31/2014
02.05.2014 KSTN 23 CoE 51/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE51/2014
05.05.2014 KSTN 15 Sp 6/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sp6/2013
05.05.2014 KSTN 13 CoE 40/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE40/2014
05.05.2014 KSTN 15 Sp 8/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sp8/2013
05.05.2014 KSTN 15 Sd 304/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd304/2013
05.05.2014 KSTN 12 Sd 110/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd110/2014
05.05.2014 KSTN 17 Co 558/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co558/2014
05.05.2014 KSTN 15 Sp 10/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sp10/2013
05.05.2014 KSTN 15 Sd 124/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd124/2014
05.05.2014 KSTN 12 Sd 112/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd112/2014
05.05.2014 KSTN 16 CoZm 26/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm26/2014
05.05.2014 KSTN 17 Co 359/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co359/2013
06.05.2014 KSTN 17 Co 228/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co228/2013
06.05.2014 KSTN 17 Co 222/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co222/2013
06.05.2014 KSTN 17 Co 232/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co232/2013
06.05.2014 KSTN 17 Co 88/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co88/2013
06.05.2014 KSTN 17 Co 28/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co28/2014
06.05.2014 KSTN 17 Co 312/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co312/2013
06.05.2014 KSTN 17 Co 557/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co557/2014
06.05.2014 KSTN 17 Co 527/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co527/2014
06.05.2014 KSTN 17 Co 244/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co244/2013
06.05.2014 KSTN 17 Co 206/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co206/2013
06.05.2014 KSTN 17 Co 275/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co275/2013
06.05.2014 KSTN 17 Co 286/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co286/2014
06.05.2014 KSTN 16 CoE 126/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE126/2014
06.05.2014 KSTN 17 CoP 29/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP29/2014
06.05.2014 KSTN 17 Co 204/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co204/2013
06.05.2014 KSTN 17 CoE 136/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE136/2013
06.05.2014 KSTN 17 Co 202/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co202/2013
06.05.2014 KSTN 17 CoP 37/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP37/2014
06.05.2014 KSTN 17 Co 440/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co440/2013
06.05.2014 KSTN 2 Tos 49/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos49/2014
06.05.2014 KSTN 17 CoP 40/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP40/2014
06.05.2014 KSTN 17 CoE 138/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE138/2013
06.05.2014 KSTN 17 CoE 126/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE126/2013
06.05.2014 KSTN 17 Co 242/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co242/2013
06.05.2014 KSTN 17 Co 218/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co218/2013
06.05.2014 KSTN 17 Co 370/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co370/2013
06.05.2014 KSTN 16 CoE 95/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE95/2014
07.05.2014 KSTN 19 Co 226/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co226/2012
07.05.2014 KSTN 16 CoE 112/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE112/2014
07.05.2014 KSTN 16 CoE 111/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE111/2014
07.05.2014 KSTN 19 Co 131/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co131/2012
07.05.2014 KSTN 13 S 86/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S86/2013
07.05.2014 KSTN 19 Co 211/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co211/2012
07.05.2014 KSTN 12 Sd 123/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd123/2014
07.05.2014 KSTN 12 Sd 124/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd124/2014
07.05.2014 KSTN 13 S 147/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S147/2013
07.05.2014 KSTN 19 Co 869/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co869/2013
07.05.2014 KSTN 19 Co 459/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co459/2013
08.05.2014 KSTN 4 Co 416/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co416/2014
12.05.2014 KSTN 23 To 40/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To40/2014
12.05.2014 KSTN 23 To 37/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To37/2014
12.05.2014 KSTN 16 CoZm 30/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm30/2014
12.05.2014 KSTN 16 CoZm 28/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm28/2014
13.05.2014 KSTN 25 Sp 13/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp13/2014
13.05.2014 KSTN 16 Cob 63/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob63/2013
13.05.2014 KSTN 19 Co 521/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co521/2013
13.05.2014 KSTN 15 Sd 135/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd135/2014
13.05.2014 KSTN 15 Sd 32/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd32/2013
13.05.2014 KSTN 15 Sd 16/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd16/2014
13.05.2014 KSTN 15 Sd 265/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd265/2013
13.05.2014 KSTN 15 Sd 128/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd128/2014
13.05.2014 KSTN 16 CoE 84/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE84/2014
13.05.2014 KSTN 16 CoE 125/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE125/2014
13.05.2014 KSTN 23 Tov 2/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tov2/2014
13.05.2014 KSTN 2 CoE 49/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE49/2014
13.05.2014 KSTN 2 CoE 32/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE32/2014
13.05.2014 KSTN 19 Co 703/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co703/2013
13.05.2014 KSTN 8 Cob 57/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob57/2013
13.05.2014 KSTN 19 Co 689/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co689/2013
13.05.2014 KSTN 16 Cob 105/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob105/2013
13.05.2014 KSTN 13 CoE 42/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE42/2014
13.05.2014 KSTN 15 Sd 6/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd6/2014
13.05.2014 KSTN 5 Co 161/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co161/2013
13.05.2014 KSTN 19 Co 1041/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co1041/2013
13.05.2014 KSTN 19 Co 697/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co697/2013
13.05.2014 KSTN 2 To 80/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To80/2013
13.05.2014 KSTN 2 To 132/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To132/2013
13.05.2014 KSTN 2 CoE 33/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE33/2014
13.05.2014 KSTN 5 CoP 26/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP26/2014
13.05.2014 KSTN 15 Sd 127/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd127/2014
14.05.2014 KSTN 17 Co 599/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co599/2014
14.05.2014 KSTN 17 CoP 48/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP48/2014
14.05.2014 KSTN 5 Co 165/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co165/2013
14.05.2014 KSTN 5 CoP 21/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP21/2014
14.05.2014 KSTN 5 Co 167/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co167/2013
14.05.2014 KSTN 5 Co 344/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co344/2014
14.05.2014 KSTN 19 CoP 126/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP126/2013
14.05.2014 KSTN 17 Co 591/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co591/2014
14.05.2014 KSTN 12 Sp 19/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sp19/2013
14.05.2014 KSTN 23 Tos 54/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos54/2014
14.05.2014 KSTN 5 Co 261/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co261/2014
14.05.2014 KSTN 16 CoZm 32/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm32/2014
14.05.2014 KSTN 16 CoKR 9/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoKR9/2014
14.05.2014 KSTN 17 Co 592/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co592/2014
14.05.2014 KSTN 5 CoPr 1/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoPr1/2014
14.05.2014 KSTN 5 CoP 23/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP23/2014
14.05.2014 KSTN 13 CoE 32/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE32/2014
14.05.2014 KSTN 16 CoZm 34/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm34/2014
15.05.2014 KSTN 4 Co 380/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co380/2013
15.05.2014 KSTN 19 CoE 6/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE6/2014
15.05.2014 KSTN 19 Co 482/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co482/2014
15.05.2014 KSTN 19 Co 393/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co393/2014
15.05.2014 KSTN 19 Co 282/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co282/2014
15.05.2014 KSTN 12 Sd 114/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd114/2014
15.05.2014 KSTN 19 Co 162/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co162/2013
15.05.2014 KSTN 3 To 31/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To31/2014
15.05.2014 KSTN 4 Co 348/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co348/2012
15.05.2014 KSTN 19 CoP 15/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP15/2014
15.05.2014 KSTN 19 Co 369/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co369/2014
15.05.2014 KSTN 3 To 32/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To32/2014
15.05.2014 KSTN 4 Co 342/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co342/2012
15.05.2014 KSTN 19 Co 332/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co332/2014
15.05.2014 KSTN 4 CoP 12/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP12/2014
15.05.2014 KSTN 19 Co 1051/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co1051/2013
15.05.2014 KSTN 19 Co 489/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co489/2014
15.05.2014 KSTN 19 Co 433/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co433/2014
15.05.2014 KSTN 19 Co 384/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co384/2014
15.05.2014 KSTN 23 To 121/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To121/2013
15.05.2014 KSTN 19 Co 684/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co684/2013
15.05.2014 KSTN 12 Sd 207/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd207/2011
15.05.2014 KSTN 12 Sd 290/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd290/2013
15.05.2014 KSTN 2 Tos 47/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos47/2014
15.05.2014 KSTN 4 Co 893/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co893/2013
15.05.2014 KSTN 19 Co 314/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co314/2014
15.05.2014 KSTN 19 Co 147/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co147/2014
15.05.2014 KSTN 19 Co 346/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co346/2014
15.05.2014 KSTN 2 Tov 4/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tov4/2014
15.05.2014 KSTN 19 Co 184/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co184/2014
15.05.2014 KSTN 2 Tos 44/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos44/2014
15.05.2014 KSTN 4 CoP 6/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP6/2014
15.05.2014 KSTN 4 CoP 11/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP11/2014
15.05.2014 KSTN 4 Co 400/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co400/2013
15.05.2014 KSTN 12 Sd 260/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd260/2013
15.05.2014 KSTN 19 Co 136/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co136/2013
15.05.2014 KSTN 19 Co 973/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co973/2013
15.05.2014 KSTN 4 Co 650/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co650/2013
15.05.2014 KSTN 19 Co 141/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co141/2012
16.05.2014 KSTN 4 Co 466/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co466/2014
18.05.2014 KSTN 15 Sp 15/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sp15/2013
18.05.2014 KSTN 6 Co 584/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co584/2013
19.05.2014 KSTN 15 Sp 14/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sp14/2013
19.05.2014 KSTN 23 Tos 43/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos43/2014
19.05.2014 KSTN 23 Tos 52/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos52/2014
19.05.2014 KSTN 15 Sd 115/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd115/2014
19.05.2014 KSTN 15 Sd 182/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd182/2013
19.05.2014 KSTN 16 CoE 105/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE105/2014
19.05.2014 KSTN 15 Sd 151/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd151/2013
19.05.2014 KSTN 15 Sd 137/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd137/2014
19.05.2014 KSTN 15 Sd 124/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd124/2013
19.05.2014 KSTN 23 To 53/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To53/2014
19.05.2014 KSTN 15 Sp 14/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sp14/2014
19.05.2014 KSTN 6 Co 492/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co492/2014
20.05.2014 KSTN 11 S 5/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S5/2014
20.05.2014 KSTN 16 Cob 81/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob81/2014
20.05.2014 KSTN 16 Cob 86/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob86/2014
20.05.2014 KSTN 11 S 24/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S24/2013
20.05.2014 KSTN 2 CoE 40/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE40/2014
20.05.2014 KSTN 15 Sd 140/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd140/2014
20.05.2014 KSTN 16 CoKR 8/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoKR8/2014
20.05.2014 KSTN 23 To 38/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To38/2014
20.05.2014 KSTN 11 S 31/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S31/2013
20.05.2014 KSTN 2 CoE 18/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE18/2014
20.05.2014 KSTN 11 CoE 46/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE46/2014
20.05.2014 KSTN 2 To 3/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To3/2013
20.05.2014 KSTN 2 CoE 330/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE330/2013
20.05.2014 KSTN 8 Cob 165/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob165/2012
21.05.2014 KSTN 5 Co 338/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co338/2014
21.05.2014 KSTN 8 Cob 31/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob31/2013
21.05.2014 KSTN 5 Co 372/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co372/2014
21.05.2014 KSTN 5 Co 394/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co394/2013
21.05.2014 KSTN 12 Sd 299/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd299/2013
21.05.2014 KSTN 15 Sd 108/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd108/2014
21.05.2014 KSTN 4 Co 29/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co29/2013
21.05.2014 KSTN 4 Co 480/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co480/2013
21.05.2014 KSTN 19 Co 496/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co496/2014
21.05.2014 KSTN 12 Sd 119/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd119/2014
21.05.2014 KSTN 5 Co 334/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co334/2014
21.05.2014 KSTN 5 Co 341/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co341/2014
21.05.2014 KSTN 5 Co 328/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co328/2014
21.05.2014 KSTN 5 CoP 27/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP27/2014
21.05.2014 KSTN 3 CoE 53/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE53/2014
21.05.2014 KSTN 23 CoE 53/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE53/2014
21.05.2014 KSTN 5 Co 304/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co304/2013
21.05.2014 KSTN 5 Co 419/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co419/2013
21.05.2014 KSTN 23 CoE 47/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE47/2014
21.05.2014 KSTN 3 Tos 34/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos34/2014
21.05.2014 KSTN 5 CoP 28/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP28/2014
21.05.2014 KSTN 5 CoPr 2/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoPr2/2014
21.05.2014 KSTN 12 Sd 66/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd66/2014
22.05.2014 KSTN 4 Co 396/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co396/2014
22.05.2014 KSTN 2 Tos 61/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos61/2014
22.05.2014 KSTN 19 Co 54/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co54/2013
22.05.2014 KSTN 4 Co 351/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co351/2013
22.05.2014 KSTN 4 Co 81/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co81/2013
22.05.2014 KSTN 12 Sd 296/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd296/2013
22.05.2014 KSTN 4 Co 538/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co538/2013
22.05.2014 KSTN 4 CoP 28/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP28/2014
22.05.2014 KSTN 4 Co 612/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co612/2013
22.05.2014 KSTN 15 Sd 102/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd102/2014
22.05.2014 KSTN 13 S 102/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S102/2013
22.05.2014 KSTN 19 CoP 4/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP4/2014
22.05.2014 KSTN 4 Co 552/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co552/2014
22.05.2014 KSTN 4 Co 309/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co309/2013
22.05.2014 KSTN 4 Co 407/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co407/2013
22.05.2014 KSTN 4 Co 545/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co545/2014
22.05.2014 KSTN 4 Co 397/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co397/2013
22.05.2014 KSTN 4 CoP 22/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP22/2014
22.05.2014 KSTN 19 CoP 43/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP43/2014
22.05.2014 KSTN 12 Sp 24/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sp24/2013
22.05.2014 KSTN 12 Sd 298/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd298/2013
22.05.2014 KSTN 5 Co 351/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co351/2014
22.05.2014 KSTN 4 CoP 27/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP27/2014
22.05.2014 KSTN 12 Sp 23/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sp23/2013
22.05.2014 KSTN 12 Sd 131/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd131/2014
22.05.2014 KSTN 4 Co 520/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co520/2014
22.05.2014 KSTN 4 Co 540/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co540/2014
22.05.2014 KSTN 4 Co 306/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co306/2012
22.05.2014 KSTN 19 Co 614/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co614/2013
22.05.2014 KSTN 4 Co 414/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co414/2014
22.05.2014 KSTN 4 Co 568/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co568/2013
22.05.2014 KSTN 19 Co 92/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co92/2013
23.05.2014 KSTN 23 Tos 61/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos61/2014
23.05.2014 KSTN 2 CoE 53/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE53/2014
25.05.2014 KSTN 8 CoZm 14/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm14/2013
26.05.2014 KSTN 8 CoE 150/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE150/2014
26.05.2014 KSTN 15 Sp 17/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sp17/2013
26.05.2014 KSTN 26 Sp 12/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/26Sp12/2014
26.05.2014 KSTN 16 Cob 29/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob29/2013
26.05.2014 KSTN 15 Sd 276/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd276/2013
26.05.2014 KSTN 15 Sd 264/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd264/2013
26.05.2014 KSTN 15 Sd 191/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd191/2013
26.05.2014 KSTN 12 Sd 118/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd118/2014
26.05.2014 KSTN 12 Sd 3/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd3/2014
27.05.2014 KSTN 4 Co 722/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co722/2013
27.05.2014 KSTN 16 CoZm 36/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm36/2013
27.05.2014 KSTN 6 Co 452/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co452/2014
27.05.2014 KSTN 8 Cob 17/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob17/2013
27.05.2014 KSTN 6 Co 586/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co586/2013
27.05.2014 KSTN 6 Co 152/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co152/2011
27.05.2014 KSTN 6 Co 483/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co483/2014
27.05.2014 KSTN 6 Co 219/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co219/2012
27.05.2014 KSTN 6 Co 186/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co186/2011
27.05.2014 KSTN 6 Co 489/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co489/2014
27.05.2014 KSTN 16 Cob 12/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob12/2013
27.05.2014 KSTN 15 Sd 332/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd332/2013
27.05.2014 KSTN 15 Sd 125/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd125/2014
27.05.2014 KSTN 15 Sd 144/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd144/2014
27.05.2014 KSTN 16 CoZm 63/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm63/2013
27.05.2014 KSTN 6 Co 30/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co30/2014
27.05.2014 KSTN 6 Co 80/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co80/2014
27.05.2014 KSTN 16 CoZm 40/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm40/2013
27.05.2014 KSTN 19 Co 721/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co721/2013
27.05.2014 KSTN 6 Co 58/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co58/2012
27.05.2014 KSTN 6 CoP 39/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP39/2014
27.05.2014 KSTN 8 CoZm 29/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm29/2013
27.05.2014 KSTN 16 CoZm 84/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm84/2013
27.05.2014 KSTN 12 Sd 140/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd140/2014
27.05.2014 KSTN 16 CoE 127/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE127/2014
27.05.2014 KSTN 16 CoZm 57/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm57/2013
27.05.2014 KSTN 23 To 46/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To46/2013
27.05.2014 KSTN 6 CoP 37/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP37/2014
27.05.2014 KSTN 6 Co 329/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co329/2014
27.05.2014 KSTN 6 Co 493/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co493/2014
27.05.2014 KSTN 16 CoE 117/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE117/2014
27.05.2014 KSTN 6 Co 509/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co509/2014
27.05.2014 KSTN 8 CoZm 23/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm23/2013
27.05.2014 KSTN 16 CoZm 81/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm81/2013
27.05.2014 KSTN 8 CoZm 80/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm80/2013
27.05.2014 KSTN 16 CoZm 50/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm50/2013
27.05.2014 KSTN 8 CoZm 19/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm19/2013
27.05.2014 KSTN 16 CoZm 49/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm49/2013
27.05.2014 KSTN 16 CoZm 64/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm64/2013
27.05.2014 KSTN 8 CoZm 39/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm39/2013
27.05.2014 KSTN 8 CoZm 42/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm42/2013
27.05.2014 KSTN 8 CoZm 63/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm63/2013
27.05.2014 KSTN 8 CoZm 38/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm38/2013
27.05.2014 KSTN 6 Co 118/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co118/2014
28.05.2014 KSTN 3 Tos 36/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos36/2014
28.05.2014 KSTN 8 Cob 58/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob58/2013
28.05.2014 KSTN 5 Co 262/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co262/2013
28.05.2014 KSTN 6 Co 291/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co291/2014
28.05.2014 KSTN 16 CoZm 60/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm60/2013
28.05.2014 KSTN 8 Cob 109/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob109/2014
28.05.2014 KSTN 16 CoZm 58/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm58/2013
28.05.2014 KSTN 8 CoZm 64/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm64/2014
28.05.2014 KSTN 16 Cob 37/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob37/2014
28.05.2014 KSTN 8 CoZm 52/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm52/2013
28.05.2014 KSTN 16 CoZm 75/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm75/2013
28.05.2014 KSTN 8 CoZm 36/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm36/2013
28.05.2014 KSTN 8 CoZm 27/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm27/2013
28.05.2014 KSTN 16 CoZm 73/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm73/2013
28.05.2014 KSTN 3 Tos 35/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos35/2014
28.05.2014 KSTN 8 Cob 92/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob92/2014
28.05.2014 KSTN 8 CoZm 84/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm84/2013
28.05.2014 KSTN 6 Co 573/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co573/2013
28.05.2014 KSTN 16 Cob 40/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob40/2013
28.05.2014 KSTN 19 Co 719/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co719/2013
28.05.2014 KSTN 15 Sd 48/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd48/2014
28.05.2014 KSTN 8 Cob 153/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob153/2014
28.05.2014 KSTN 5 Co 260/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co260/2013
28.05.2014 KSTN 16 CoE 83/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE83/2013
28.05.2014 KSTN 17 Co 759/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co759/2013
28.05.2014 KSTN 16 CoZm 74/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm74/2013
28.05.2014 KSTN 8 Cob 120/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob120/2013
28.05.2014 KSTN 8 Cob 113/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob113/2013
28.05.2014 KSTN 16 CoZm 83/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm83/2013
28.05.2014 KSTN 16 CoZm 37/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm37/2013
28.05.2014 KSTN 16 CoZm 45/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm45/2013
28.05.2014 KSTN 16 CoZm 28/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm28/2013
28.05.2014 KSTN 3 Tos 27/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos27/2014
28.05.2014 KSTN 16 CoZm 56/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm56/2013
29.05.2014 KSTN 23 To 63/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To63/2014
29.05.2014 KSTN 23 CoE 55/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE55/2014
29.05.2014 KSTN 23 To 51/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To51/2014
29.05.2014 KSTN 23 Tos 66/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos66/2014
30.05.2014 KSTN 12 Sd 145/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd145/2014
30.05.2014 KSTN 12 Sd 121/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd121/2014
01.06.2014 KSTN 16 CoZm 36/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm36/2014
02.06.2014 KSTN 23 To 50/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To50/2014
02.06.2014 KSTN 16 CoE 118/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE118/2014
02.06.2014 KSTN 16 Cob 76/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob76/2014
02.06.2014 KSTN 16 Cob 46/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob46/2014
02.06.2014 KSTN 16 Cob 84/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob84/2014
02.06.2014 KSTN 16 CoE 154/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE154/2014
02.06.2014 KSTN 16 CoZm 38/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm38/2014
02.06.2014 KSTN 15 Sd 192/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd192/2013
02.06.2014 KSTN 5 Co 411/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co411/2014
02.06.2014 KSTN 15 Sd 129/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd129/2013
02.06.2014 KSTN 15 Sd 148/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd148/2013
03.06.2014 KSTN 2 To 86/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To86/2013
03.06.2014 KSTN 11 S 33/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S33/2013
03.06.2014 KSTN 15 Sd 148/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd148/2014
03.06.2014 KSTN 15 Sd 147/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd147/2014
03.06.2014 KSTN 23 To 59/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To59/2014
04.06.2014 KSTN 13 S 99/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S99/2013
04.06.2014 KSTN 13 S 98/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S98/2013
04.06.2014 KSTN 3 To 34/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To34/2014
04.06.2014 KSTN 2 Tos 52/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos52/2014
04.06.2014 KSTN 17 CoE 150/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE150/2013
04.06.2014 KSTN 17 Co 657/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co657/2014
04.06.2014 KSTN 13 S 82/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S82/2013
04.06.2014 KSTN 17 CoE 163/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE163/2013
04.06.2014 KSTN 17 CoE 155/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE155/2013
04.06.2014 KSTN 17 CoE 152/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE152/2013
04.06.2014 KSTN 17 CoE 164/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE164/2013
04.06.2014 KSTN 17 CoE 148/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE148/2013
04.06.2014 KSTN 17 Co 360/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co360/2013
04.06.2014 KSTN 17 Co 344/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co344/2013
04.06.2014 KSTN 15 Sd 174/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd174/2013
04.06.2014 KSTN 17 Co 332/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co332/2013
04.06.2014 KSTN 3 CoE 78/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE78/2014
04.06.2014 KSTN 3 Tos 38/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos38/2014
04.06.2014 KSTN 3 CoE 59/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE59/2014
04.06.2014 KSTN 17 Co 350/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co350/2013
04.06.2014 KSTN 2 CoE 51/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE51/2014
04.06.2014 KSTN 2 CoE 56/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE56/2014
04.06.2014 KSTN 23 CoE 75/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE75/2014
04.06.2014 KSTN 23 CoE 63/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE63/2014
04.06.2014 KSTN 23 CoE 24/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE24/2014
04.06.2014 KSTN 17 Co 589/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co589/2014
04.06.2014 KSTN 13 S 195/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S195/2013
04.06.2014 KSTN 4 CoP 35/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP35/2014
05.06.2014 KSTN 4 Co 26/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co26/2013
05.06.2014 KSTN 4 Co 546/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co546/2014
05.06.2014 KSTN 4 Co 274/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co274/2012
05.06.2014 KSTN 4 CoE 156/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE156/2013
05.06.2014 KSTN 4 Co 111/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co111/2013
05.06.2014 KSTN 4 CoP 31/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP31/2014
05.06.2014 KSTN 12 Sp 25/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sp25/2013
05.06.2014 KSTN 12 Sd 47/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd47/2013
05.06.2014 KSTN 12 Sd 73/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd73/2013
05.06.2014 KSTN 19 Co 95/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co95/2014
05.06.2014 KSTN 19 Co 393/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co393/2012
05.06.2014 KSTN 19 Co 253/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co253/2012
05.06.2014 KSTN 23 Tos 44/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos44/2014
08.06.2014 KSTN 26 Sp 16/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/26Sp16/2014
08.06.2014 KSTN 26 Sp 14/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/26Sp14/2014
08.06.2014 KSTN 26 Sp 13/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/26Sp13/2014
09.06.2014 KSTN 23 To 58/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To58/2014
09.06.2014 KSTN 19 Co 485/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co485/2014
09.06.2014 KSTN 26 Sp 17/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/26Sp17/2014
09.06.2014 KSTN 15 Sd 293/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd293/2013
09.06.2014 KSTN 26 Sp 15/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/26Sp15/2014
09.06.2014 KSTN 23 To 55/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To55/2014
09.06.2014 KSTN 15 Sd 288/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd288/2013
09.06.2014 KSTN 4 Co 346/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co346/2014
09.06.2014 KSTN 15 Sd 323/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd323/2013
09.06.2014 KSTN 15 Sd 35/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd35/2014
09.06.2014 KSTN 15 Sd 33/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd33/2014
10.06.2014 KSTN 15 Sd 142/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd142/2014
10.06.2014 KSTN 13 S 56/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S56/2012
10.06.2014 KSTN 15 Sd 111/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd111/2014
10.06.2014 KSTN 15 Sd 94/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd94/2014
10.06.2014 KSTN 15 Sd 96/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd96/2014
10.06.2014 KSTN 4 Co 525/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co525/2014
10.06.2014 KSTN 15 Sd 317/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd317/2013
10.06.2014 KSTN 19 Co 415/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co415/2014
10.06.2014 KSTN 8 CoE 86/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE86/2014
11.06.2014 KSTN 5 Co 417/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co417/2014
11.06.2014 KSTN 23 To 59/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To59/2012
11.06.2014 KSTN 17 Co 559/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co559/2014
11.06.2014 KSTN 17 CoP 47/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP47/2014
11.06.2014 KSTN 17 Co 469/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co469/2014
11.06.2014 KSTN 5 CoP 30/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP30/2014
11.06.2014 KSTN 5 Co 355/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co355/2014
11.06.2014 KSTN 5 Co 335/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co335/2014
11.06.2014 KSTN 5 Co 160/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co160/2013
11.06.2014 KSTN 17 CoP 50/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP50/2014
11.06.2014 KSTN 4 CoP 41/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP41/2014
11.06.2014 KSTN 5 CoP 31/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP31/2014
11.06.2014 KSTN 5 CoP 25/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP25/2014
11.06.2014 KSTN 17 Co 468/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co468/2013
11.06.2014 KSTN 5 CoP 33/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP33/2014
11.06.2014 KSTN 5 Co 363/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co363/2014
11.06.2014 KSTN 5 CoP 29/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP29/2014
11.06.2014 KSTN 5 Co 343/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co343/2014
11.06.2014 KSTN 17 CoP 43/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP43/2014
11.06.2014 KSTN 17 Co 461/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co461/2014
11.06.2014 KSTN 17 Co 622/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co622/2014
11.06.2014 KSTN 17 Co 601/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co601/2014
11.06.2014 KSTN 5 Co 354/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co354/2014
11.06.2014 KSTN 13 CoE 60/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE60/2014
11.06.2014 KSTN 23 To 57/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To57/2014
11.06.2014 KSTN 17 Co 480/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co480/2013
11.06.2014 KSTN 5 Co 345/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co345/2014
12.06.2014 KSTN 23 To 109/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To109/2013
12.06.2014 KSTN 12 Sd 235/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd235/2013
12.06.2014 KSTN 12 Sd 321/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd321/2013
12.06.2014 KSTN 12 Sd 317/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd317/2013
12.06.2014 KSTN 4 CoP 39/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP39/2014
12.06.2014 KSTN 4 CoP 32/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP32/2014
12.06.2014 KSTN 23 To 71/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To71/2014
12.06.2014 KSTN 12 Sd 146/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd146/2014
12.06.2014 KSTN 12 Sd 331/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd331/2013
12.06.2014 KSTN 12 Sd 328/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd328/2013
12.06.2014 KSTN 4 Co 399/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co399/2014
12.06.2014 KSTN 19 Co 361/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co361/2013
12.06.2014 KSTN 4 Co 584/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co584/2014
12.06.2014 KSTN 17 Co 684/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co684/2014
12.06.2014 KSTN 4 Co 275/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co275/2013
13.06.2014 KSTN 4 Co 541/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co541/2014
13.06.2014 KSTN 23 CoE 77/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE77/2014
13.06.2014 KSTN 23 CoE 59/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE59/2014
15.06.2014 KSTN 16 CoZm 40/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm40/2014
16.06.2014 KSTN 16 CoZm 42/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm42/2014
16.06.2014 KSTN 16 CoZm 44/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm44/2014
16.06.2014 KSTN 12 Sd 150/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd150/2014
16.06.2014 KSTN 15 Sd 36/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd36/2014
16.06.2014 KSTN 15 Sd 47/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd47/2014
16.06.2014 KSTN 12 Sd 129/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd129/2014
16.06.2014 KSTN 8 CoZm 13/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm13/2013
17.06.2014 KSTN 16 CoE 115/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE115/2014
17.06.2014 KSTN 16 Cob 48/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob48/2013
17.06.2014 KSTN 16 Cob 78/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob78/2014
17.06.2014 KSTN 2 CoE 57/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE57/2014
17.06.2014 KSTN 16 CoZm 69/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm69/2013
17.06.2014 KSTN 16 CoZm 68/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm68/2013
17.06.2014 KSTN 8 CoE 157/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE157/2014
17.06.2014 KSTN 2 CoE 118/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE118/2014
17.06.2014 KSTN 2 To 50/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To50/2014
17.06.2014 KSTN 2 CoE 50/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE50/2014
17.06.2014 KSTN 5 Co 400/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co400/2014
17.06.2014 KSTN 15 Sd 156/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd156/2014
17.06.2014 KSTN 19 CoP 51/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP51/2014
17.06.2014 KSTN 2 CoE 11/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE11/2014
17.06.2014 KSTN 16 CoZm 67/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm67/2013
17.06.2014 KSTN 19 Co 410/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co410/2014
17.06.2014 KSTN 2 To 92/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To92/2013
17.06.2014 KSTN 2 To 56/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To56/2014
17.06.2014 KSTN 23 To 102/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To102/2013
17.06.2014 KSTN 12 Sd 130/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd130/2014
17.06.2014 KSTN 19 Co 285/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co285/2014
17.06.2014 KSTN 19 Co 450/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co450/2014
17.06.2014 KSTN 16 Cob 80/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob80/2014
17.06.2014 KSTN 16 Cob 39/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob39/2013
17.06.2014 KSTN 16 CoZm 70/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm70/2013
17.06.2014 KSTN 2 CoE 39/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE39/2014
17.06.2014 KSTN 16 CoZm 48/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm48/2013
17.06.2014 KSTN 16 CoZm 66/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm66/2013
18.06.2014 KSTN 23 Tos 65/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos65/2014
18.06.2014 KSTN 5 Co 424/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co424/2014
18.06.2014 KSTN 5 Co 414/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co414/2014
18.06.2014 KSTN 16 Cob 36/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob36/2013
18.06.2014 KSTN 6 Co 303/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co303/2014
18.06.2014 KSTN 16 CoE 68/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE68/2013
18.06.2014 KSTN 16 CoE 74/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE74/2013
18.06.2014 KSTN 16 CoZm 78/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm78/2013
18.06.2014 KSTN 23 Tos 73/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos73/2014
18.06.2014 KSTN 17 Co 366/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co366/2013
18.06.2014 KSTN 16 CoE 77/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE77/2013
18.06.2014 KSTN 16 CoE 99/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE99/2013
18.06.2014 KSTN 17 Co 285/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co285/2014
18.06.2014 KSTN 17 CoP 57/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP57/2014
18.06.2014 KSTN 17 CoP 38/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP38/2014
18.06.2014 KSTN 17 CoPr 2/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoPr2/2014
18.06.2014 KSTN 4 CoP 49/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP49/2014
18.06.2014 KSTN 17 Co 70/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co70/2014
18.06.2014 KSTN 17 Co 60/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co60/2014
18.06.2014 KSTN 16 CoE 89/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE89/2013
18.06.2014 KSTN 5 Co 431/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co431/2014
18.06.2014 KSTN 17 CoP 45/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP45/2014
18.06.2014 KSTN 16 CoE 95/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE95/2013
18.06.2014 KSTN 2 To 75/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To75/2014
18.06.2014 KSTN 8 CoE 190/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE190/2014
18.06.2014 KSTN 5 Co 252/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co252/2014
18.06.2014 KSTN 12 Sd 315/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd315/2013
18.06.2014 KSTN 5 Co 426/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co426/2014
18.06.2014 KSTN 16 CoE 191/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE191/2014
18.06.2014 KSTN 16 CoE 180/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE180/2014
18.06.2014 KSTN 16 CoE 160/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE160/2014
18.06.2014 KSTN 16 CoE 71/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE71/2014
18.06.2014 KSTN 16 Cob 87/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob87/2014
18.06.2014 KSTN 19 CoP 39/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP39/2014
18.06.2014 KSTN 6 Co 277/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co277/2014
19.06.2014 KSTN 19 Co 343/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co343/2013
19.06.2014 KSTN 23 To 9/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To9/2014
19.06.2014 KSTN 23 To 72/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To72/2014
19.06.2014 KSTN 19 Co 570/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co570/2013
19.06.2014 KSTN 19 Co 201/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co201/2012
19.06.2014 KSTN 2 To 74/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To74/2013
19.06.2014 KSTN 4 Co 96/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co96/2013
19.06.2014 KSTN 12 Sd 108/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd108/2013
19.06.2014 KSTN 12 Sd 251/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd251/2013
19.06.2014 KSTN 12 Sd 299/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd299/2012
19.06.2014 KSTN 19 CoP 141/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP141/2013
19.06.2014 KSTN 19 Co 219/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co219/2012
19.06.2014 KSTN 19 Co 94/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co94/2012
19.06.2014 KSTN 4 Co 826/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co826/2013
19.06.2014 KSTN 19 Co 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co12/2012
19.06.2014 KSTN 4 Co 360/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co360/2013
19.06.2014 KSTN 4 Co 107/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co107/2013
19.06.2014 KSTN 2 To 34/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To34/2014
19.06.2014 KSTN 12 Sd 305/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd305/2013
19.06.2014 KSTN 4 Co 133/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co133/2013
23.06.2014 KSTN 6 Co 7/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co7/2013
24.06.2014 KSTN 5 Co 104/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co104/2013
24.06.2014 KSTN 17 Co 568/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co568/2013
24.06.2014 KSTN 5 Co 147/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co147/2013
24.06.2014 KSTN 2 Tos 62/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos62/2014
24.06.2014 KSTN 6 Co 770/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co770/2013
24.06.2014 KSTN 2 Tos 55/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos55/2014
24.06.2014 KSTN 6 Co 845/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co845/2013
24.06.2014 KSTN 2 Tos 66/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos66/2014
24.06.2014 KSTN 2 To 111/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To111/2013
24.06.2014 KSTN 8 Cob 144/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob144/2014
24.06.2014 KSTN 17 Co 557/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co557/2013
24.06.2014 KSTN 13 CoE 56/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE56/2014
24.06.2014 KSTN 5 Co 196/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co196/2013
24.06.2014 KSTN 8 Cob 143/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob143/2014
24.06.2014 KSTN 5 Co 100/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co100/2013
24.06.2014 KSTN 6 Co 139/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co139/2012
24.06.2014 KSTN 6 Co 172/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co172/2011
24.06.2014 KSTN 6 Co 166/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co166/2011
24.06.2014 KSTN 6 Co 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co2/2012
24.06.2014 KSTN 17 Co 144/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co144/2013
24.06.2014 KSTN 17 Co 676/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co676/2014
24.06.2014 KSTN 5 Co 145/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co145/2013
24.06.2014 KSTN 6 Co 410/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co410/2013
25.06.2014 KSTN 5 Co 170/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co170/2013
25.06.2014 KSTN 25 Sp 14/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp14/2014
25.06.2014 KSTN 25 Sp 15/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp15/2014
25.06.2014 KSTN 5 Co 434/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co434/2014
25.06.2014 KSTN 5 Co 376/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co376/2013
25.06.2014 KSTN 5 Co 402/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co402/2014
25.06.2014 KSTN 17 Co 464/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co464/2013
25.06.2014 KSTN 17 Co 366/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co366/2014
25.06.2014 KSTN 17 Co 681/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co681/2014
25.06.2014 KSTN 17 Co 581/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co581/2014
25.06.2014 KSTN 6 Co 488/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co488/2014
25.06.2014 KSTN 17 Co 763/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co763/2013
25.06.2014 KSTN 17 Co 658/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co658/2014
25.06.2014 KSTN 5 Co 65/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co65/2014
25.06.2014 KSTN 5 Co 352/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co352/2014
25.06.2014 KSTN 15 Sd 145/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd145/2014
25.06.2014 KSTN 15 Sd 101/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd101/2014
25.06.2014 KSTN 17 Co 156/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co156/2013
25.06.2014 KSTN 5 Co 406/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co406/2014
25.06.2014 KSTN 17 Co 937/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co937/2013
25.06.2014 KSTN 17 Co 423/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co423/2014
25.06.2014 KSTN 12 Sd 147/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd147/2014
25.06.2014 KSTN 15 Sd 152/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd152/2014
25.06.2014 KSTN 19 Co 1039/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co1039/2013
25.06.2014 KSTN 19 Co 1003/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co1003/2013
25.06.2014 KSTN 17 CoP 60/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP60/2014
25.06.2014 KSTN 6 Co 516/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co516/2014
25.06.2014 KSTN 6 Co 575/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co575/2014
25.06.2014 KSTN 17 Co 718/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co718/2014
25.06.2014 KSTN 19 Co 699/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co699/2013
25.06.2014 KSTN 5 Co 423/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co423/2014
25.06.2014 KSTN 17 Co 132/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co132/2013
25.06.2014 KSTN 6 Co 523/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co523/2014
25.06.2014 KSTN 15 Sd 271/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd271/2013
25.06.2014 KSTN 19 CoPom 1/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoPom1/2014
25.06.2014 KSTN 6 CoP 38/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP38/2014
25.06.2014 KSTN 6 Co 525/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co525/2014
25.06.2014 KSTN 5 CoP 34/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP34/2014
25.06.2014 KSTN 6 CoP 40/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP40/2014
25.06.2014 KSTN 3 CoE 63/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE63/2014
25.06.2014 KSTN 17 Co 592/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co592/2013
25.06.2014 KSTN 3 To 41/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To41/2014
25.06.2014 KSTN 3 To 38/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To38/2014
25.06.2014 KSTN 3 Tov 2/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tov2/2014
25.06.2014 KSTN 15 Sd 165/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd165/2014
25.06.2014 KSTN 12 Sd 158/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd158/2014
25.06.2014 KSTN 12 Sd 163/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd163/2014
25.06.2014 KSTN 15 Sd 99/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd99/2014
25.06.2014 KSTN 12 Sd 152/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd152/2014
25.06.2014 KSTN 5 Co 171/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co171/2013
25.06.2014 KSTN 17 Co 452/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co452/2013
25.06.2014 KSTN 6 Co 577/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co577/2013
25.06.2014 KSTN 6 CoP 36/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP36/2014
25.06.2014 KSTN 3 To 37/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To37/2014
25.06.2014 KSTN 15 Sd 162/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd162/2014
26.06.2014 KSTN 2 To 83/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To83/2013
26.06.2014 KSTN 4 Co 529/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co529/2014
26.06.2014 KSTN 19 Co 562/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co562/2014
26.06.2014 KSTN 19 Co 340/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co340/2013
26.06.2014 KSTN 4 Co 425/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co425/2013
26.06.2014 KSTN 23 CoE 74/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE74/2014
26.06.2014 KSTN 25 Sp 6/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp6/2014
26.06.2014 KSTN 19 Co 177/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co177/2012
26.06.2014 KSTN 19 Co 552/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co552/2013
26.06.2014 KSTN 4 Co 197/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co197/2013
26.06.2014 KSTN 4 Co 282/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co282/2014
26.06.2014 KSTN 2 To 72/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To72/2014
26.06.2014 KSTN 6 Co 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co18/2012
26.06.2014 KSTN 25 Sp 2/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp2/2014
26.06.2014 KSTN 19 Co 217/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co217/2012
26.06.2014 KSTN 2 To 49/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To49/2014
26.06.2014 KSTN 4 Co 465/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co465/2013
26.06.2014 KSTN 19 Co 817/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co817/2013
26.06.2014 KSTN 19 Co 544/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co544/2014
26.06.2014 KSTN 19 Co 542/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co542/2014
26.06.2014 KSTN 4 Co 314/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co314/2012
27.06.2014 KSTN 6 Co 517/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co517/2014
27.06.2014 KSTN 4 Co 188/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co188/2014
27.06.2014 KSTN 6 Co 417/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co417/2014
27.06.2014 KSTN 6 Co 587/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co587/2014
27.06.2014 KSTN 6 Co 413/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co413/2014
27.06.2014 KSTN 4 Co 453/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co453/2014
27.06.2014 KSTN 4 Co 501/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co501/2014
27.06.2014 KSTN 4 CoPr 3/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoPr3/2014
27.06.2014 KSTN 4 Co 1066/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co1066/2013
27.06.2014 KSTN 4 Co 485/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co485/2013
27.06.2014 KSTN 4 Co 469/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co469/2013
27.06.2014 KSTN 4 Co 461/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co461/2013
27.06.2014 KSTN 4 CoE 6/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE6/2014
27.06.2014 KSTN 6 CoP 43/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP43/2014
27.06.2014 KSTN 6 Co 579/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co579/2014
27.06.2014 KSTN 12 Sd 32/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd32/2014
27.06.2014 KSTN 12 Sd 161/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd161/2014
29.06.2014 KSTN 8 CoZm 41/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm41/2013
29.06.2014 KSTN 15 Sp 20/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sp20/2013
29.06.2014 KSTN 15 Sp 21/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sp21/2013
29.06.2014 KSTN 15 Sp 23/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sp23/2013
29.06.2014 KSTN 8 CoZm 37/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm37/2013
30.06.2014 KSTN 13 S 77/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S77/2014
30.06.2014 KSTN 15 Sp 18/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sp18/2013
30.06.2014 KSTN 15 Sd 138/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd138/2014
30.06.2014 KSTN 15 Sd 131/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd131/2014
30.06.2014 KSTN 8 CoZm 51/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm51/2013
30.06.2014 KSTN 8 CoZm 58/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm58/2013
30.06.2014 KSTN 12 Sd 165/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd165/2014
30.06.2014 KSTN 19 Co 398/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co398/2014
30.06.2014 KSTN 15 Sd 34/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd34/2014
30.06.2014 KSTN 19 Co 725/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co725/2013
30.06.2014 KSTN 8 CoE 85/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE85/2014
30.06.2014 KSTN 15 Sp 22/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sp22/2013
30.06.2014 KSTN 12 Sd 162/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd162/2014
30.06.2014 KSTN 8 CoZm 55/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm55/2013
30.06.2014 KSTN 8 CoZm 45/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm45/2013
30.06.2014 KSTN 8 CoZm 48/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm48/2013
30.06.2014 KSTN 19 CoP 22/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP22/2014
30.06.2014 KSTN 15 Sp 19/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sp19/2013
30.06.2014 KSTN 23 CoE 87/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE87/2014
01.07.2014 KSTN 5 Co 186/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co186/2013
01.07.2014 KSTN 8 Co 65/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Co65/2014
01.07.2014 KSTN 19 Co 717/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co717/2013
01.07.2014 KSTN 8 CoE 142/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE142/2014
01.07.2014 KSTN 17 Co 697/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co697/2013
01.07.2014 KSTN 13 S 63/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S63/2014
01.07.2014 KSTN 5 Co 98/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co98/2013
01.07.2014 KSTN 5 Co 96/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co96/2013
01.07.2014 KSTN 5 Co 173/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co173/2013
01.07.2014 KSTN 5 Co 219/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co219/2013
01.07.2014 KSTN 5 Co 151/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co151/2013
02.07.2014 KSTN 5 Co 442/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co442/2014
02.07.2014 KSTN 5 CoPr 3/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoPr3/2014
02.07.2014 KSTN 13 S 131/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S131/2014
02.07.2014 KSTN 8 CoE 201/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE201/2014
02.07.2014 KSTN 17 Co 234/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co234/2013
02.07.2014 KSTN 8 CoE 122/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE122/2014
02.07.2014 KSTN 12 Sd 148/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd148/2014
02.07.2014 KSTN 5 CoP 35/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP35/2014
02.07.2014 KSTN 5 Co 439/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co439/2014
02.07.2014 KSTN 17 Co 182/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co182/2013
02.07.2014 KSTN 12 Sd 126/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd126/2014
02.07.2014 KSTN 17 Co 198/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co198/2013
02.07.2014 KSTN 8 Co 64/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Co64/2014
02.07.2014 KSTN 8 Co 63/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Co63/2014
02.07.2014 KSTN 8 Cob 174/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob174/2014
02.07.2014 KSTN 5 Co 369/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co369/2014
02.07.2014 KSTN 5 Co 447/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co447/2014
02.07.2014 KSTN 5 Co 221/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co221/2013
02.07.2014 KSTN 17 Co 376/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co376/2013
02.07.2014 KSTN 17 Co 372/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co372/2013
02.07.2014 KSTN 13 S 93/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S93/2013
02.07.2014 KSTN 5 Co 221/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co221/2014
02.07.2014 KSTN 5 Co 436/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co436/2014
02.07.2014 KSTN 5 Co 415/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co415/2014
02.07.2014 KSTN 5 Co 280/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co280/2014
02.07.2014 KSTN 5 Co 441/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co441/2014
02.07.2014 KSTN 8 Co 60/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Co60/2014
03.07.2014 KSTN 2 To 33/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To33/2014
03.07.2014 KSTN 17 Co 725/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co725/2014
03.07.2014 KSTN 12 Sd 213/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd213/2013
03.07.2014 KSTN 12 Sd 303/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd303/2013
03.07.2014 KSTN 12 Sd 123/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd123/2013
03.07.2014 KSTN 12 Sd 333/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd333/2013
03.07.2014 KSTN 12 Sd 288/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd288/2013
03.07.2014 KSTN 12 Sd 319/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd319/2013
06.07.2014 KSTN 15 Sp 24/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sp24/2013
07.07.2014 KSTN 15 Sp 26/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sp26/2013
07.07.2014 KSTN 16 CoE 153/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE153/2014
07.07.2014 KSTN 16 Cob 47/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob47/2014
07.07.2014 KSTN 15 Sd 255/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd255/2013
07.07.2014 KSTN 15 Sd 254/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd254/2013
07.07.2014 KSTN 15 Sd 136/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd136/2013
07.07.2014 KSTN 16 Cob 49/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob49/2014
07.07.2014 KSTN 15 Sd 179/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd179/2013
07.07.2014 KSTN 19 Co 416/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co416/2014
08.07.2014 KSTN 15 Sd 139/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd139/2014
08.07.2014 KSTN 15 Sd 169/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd169/2014
08.07.2014 KSTN 12 Sd 113/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd113/2014
08.07.2014 KSTN 25 Sp 12/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp12/2014
08.07.2014 KSTN 15 Sd 177/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd177/2014
08.07.2014 KSTN 13 S 92/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S92/2012
08.07.2014 KSTN 16 CoZm 90/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm90/2014
09.07.2014 KSTN 16 Cob 207/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob207/2014
09.07.2014 KSTN 16 CoE 203/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE203/2014
09.07.2014 KSTN 11 CoE 63/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE63/2014
09.07.2014 KSTN 11 CoE 66/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE66/2014
09.07.2014 KSTN 19 Co 304/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co304/2013
09.07.2014 KSTN 16 CoE 193/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE193/2014
09.07.2014 KSTN 19 Co 64/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co64/2012
09.07.2014 KSTN 16 CoE 187/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE187/2014
09.07.2014 KSTN 25 Sp 7/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp7/2014
09.07.2014 KSTN 17 Co 226/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co226/2013
09.07.2014 KSTN 17 Co 308/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co308/2013
09.07.2014 KSTN 23 Tos 89/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos89/2014
10.07.2014 KSTN 6 Co 574/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co574/2013
13.07.2014 KSTN 13 S 136/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S136/2014
14.07.2014 KSTN 6 Co 358/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co358/2014
14.07.2014 KSTN 6 Co 153/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co153/2014
14.07.2014 KSTN 6 CoP 41/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP41/2014
14.07.2014 KSTN 6 Co 352/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co352/2014
14.07.2014 KSTN 3 Tos 46/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos46/2014
15.07.2014 KSTN 25 Sp 17/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp17/2014
15.07.2014 KSTN 2 CoE 76/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE76/2014
15.07.2014 KSTN 6 CoP 48/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP48/2014
15.07.2014 KSTN 6 CoP 44/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP44/2014
15.07.2014 KSTN 6 Co 468/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co468/2014
15.07.2014 KSTN 6 Co 612/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co612/2013
15.07.2014 KSTN 25 Sp 16/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp16/2014
15.07.2014 KSTN 2 CoE 52/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE52/2014
15.07.2014 KSTN 6 CoP 51/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP51/2014
15.07.2014 KSTN 25 Sp 11/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp11/2014
15.07.2014 KSTN 6 Co 197/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co197/2014
15.07.2014 KSTN 6 Co 189/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co189/2014
15.07.2014 KSTN 6 Co 27/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co27/2014
15.07.2014 KSTN 6 Co 477/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co477/2014
15.07.2014 KSTN 6 Co 355/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co355/2014
15.07.2014 KSTN 23 To 78/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To78/2014
15.07.2014 KSTN 6 Co 147/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co147/2014
15.07.2014 KSTN 6 Co 473/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co473/2014
15.07.2014 KSTN 6 Co 485/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co485/2014
15.07.2014 KSTN 6 Co 192/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co192/2014
15.07.2014 KSTN 6 Co 363/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co363/2014
16.07.2014 KSTN 19 CoP 52/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP52/2014
17.07.2014 KSTN 19 Co 527/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co527/2013
17.07.2014 KSTN 19 CoP 45/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP45/2014
17.07.2014 KSTN 19 Co 112/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co112/2012
17.07.2014 KSTN 6 Co 608/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co608/2014
17.07.2014 KSTN 19 Co 76/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co76/2012
17.07.2014 KSTN 19 Co 26/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co26/2012
17.07.2014 KSTN 19 Co 789/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co789/2013
17.07.2014 KSTN 19 CoP 40/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP40/2014
17.07.2014 KSTN 19 CoP 14/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP14/2014
17.07.2014 KSTN 19 CoP 26/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP26/2014
17.07.2014 KSTN 19 Co 72/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co72/2012
17.07.2014 KSTN 19 Co 621/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co621/2014
17.07.2014 KSTN 19 Co 614/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co614/2014
17.07.2014 KSTN 19 Co 731/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co731/2013
17.07.2014 KSTN 19 Co 615/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co615/2014
17.07.2014 KSTN 19 CoP 9/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP9/2014
17.07.2014 KSTN 19 CoP 37/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP37/2014
17.07.2014 KSTN 19 CoP 55/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP55/2014
21.07.2014 KSTN 17 Co 415/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co415/2013
21.07.2014 KSTN 26 Sp 19/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/26Sp19/2014
21.07.2014 KSTN 6 CoP 52/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP52/2014
21.07.2014 KSTN 6 Co 669/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co669/2014
21.07.2014 KSTN 8 Co 119/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Co119/2014
21.07.2014 KSTN 8 CoZm 69/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm69/2013
21.07.2014 KSTN 8 CoZm 19/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm19/2014
21.07.2014 KSTN 8 CoZm 66/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm66/2013
21.07.2014 KSTN 8 CoZm 73/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm73/2013
21.07.2014 KSTN 8 CoZm 72/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm72/2013
22.07.2014 KSTN 6 Co 695/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co695/2014
22.07.2014 KSTN 6 Co 46/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co46/2012
22.07.2014 KSTN 8 CoKR 10/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoKR10/2014
22.07.2014 KSTN 6 Co 93/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co93/2014
22.07.2014 KSTN 6 Co 66/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co66/2012
22.07.2014 KSTN 2 Tos 83/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos83/2014
22.07.2014 KSTN 6 Co 64/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co64/2012
22.07.2014 KSTN 6 Co 36/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co36/2012
22.07.2014 KSTN 6 Co 33/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co33/2012
22.07.2014 KSTN 6 Co 29/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co29/2012
22.07.2014 KSTN 6 Co 32/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co32/2012
22.07.2014 KSTN 8 CoZm 20/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm20/2014
22.07.2014 KSTN 6 Co 150/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co150/2014
22.07.2014 KSTN 6 Co 115/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co115/2014
22.07.2014 KSTN 6 Co 53/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co53/2012
22.07.2014 KSTN 6 Co 605/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co605/2013
22.07.2014 KSTN 6 Co 120/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co120/2014
22.07.2014 KSTN 6 Co 589/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co589/2013
22.07.2014 KSTN 8 CoE 230/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE230/2014
22.07.2014 KSTN 8 CoE 231/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE231/2014
22.07.2014 KSTN 6 CoP 45/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP45/2014
22.07.2014 KSTN 8 Cob 231/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob231/2014
22.07.2014 KSTN 8 CoE 200/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE200/2014
22.07.2014 KSTN 8 Cob 175/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob175/2014
22.07.2014 KSTN 8 CoE 221/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE221/2014
22.07.2014 KSTN 8 Cob 225/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob225/2014
22.07.2014 KSTN 6 Co 577/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co577/2014
23.07.2014 KSTN 23 Tos 82/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos82/2014
23.07.2014 KSTN 16 Cob 45/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob45/2013
23.07.2014 KSTN 6 Co 573/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co573/2014
23.07.2014 KSTN 23 To 12/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To12/2014
23.07.2014 KSTN 19 CoP 60/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP60/2014
23.07.2014 KSTN 23 Tos 100/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos100/2014
23.07.2014 KSTN 23 Tos 97/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos97/2014
23.07.2014 KSTN 6 CoP 55/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP55/2014
23.07.2014 KSTN 17 CoD 5/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoD5/2014
23.07.2014 KSTN 17 CoP 56/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP56/2014
23.07.2014 KSTN 19 Co 1001/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co1001/2013
23.07.2014 KSTN 19 Co 235/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co235/2014
23.07.2014 KSTN 23 Tos 75/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos75/2014
23.07.2014 KSTN 17 CoP 59/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP59/2014
23.07.2014 KSTN 4 Co 684/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co684/2013
23.07.2014 KSTN 17 Co 757/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co757/2014
23.07.2014 KSTN 17 Co 728/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co728/2014
23.07.2014 KSTN 17 Co 708/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co708/2014
23.07.2014 KSTN 6 Co 685/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co685/2014
23.07.2014 KSTN 4 Co 40/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co40/2014
23.07.2014 KSTN 4 Co 601/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co601/2014
24.07.2014 KSTN 4 CoP 47/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP47/2014
24.07.2014 KSTN 3 To 50/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To50/2014
24.07.2014 KSTN 23 CoE 70/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE70/2014
24.07.2014 KSTN 23 CoE 61/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE61/2014
24.07.2014 KSTN 23 CoE 88/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE88/2014
24.07.2014 KSTN 4 Co 222/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co222/2012
24.07.2014 KSTN 4 Co 177/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co177/2013
24.07.2014 KSTN 4 Co 511/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co511/2014
24.07.2014 KSTN 4 Co 622/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co622/2013
24.07.2014 KSTN 23 CoE 122/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE122/2014
24.07.2014 KSTN 4 Co 824/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co824/2013
24.07.2014 KSTN 4 Co 684/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co684/2014
24.07.2014 KSTN 4 Co 894/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co894/2013
24.07.2014 KSTN 4 Co 692/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co692/2013
24.07.2014 KSTN 4 Co 203/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co203/2013
24.07.2014 KSTN 4 CoP 30/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP30/2014
24.07.2014 KSTN 23 To 77/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To77/2014
24.07.2014 KSTN 4 Co 822/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co822/2013
24.07.2014 KSTN 4 Co 1080/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co1080/2013
24.07.2014 KSTN 4 CoE 4/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE4/2014
24.07.2014 KSTN 4 Co 341/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co341/2013
24.07.2014 KSTN 4 Co 685/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co685/2013
24.07.2014 KSTN 4 Co 393/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co393/2013
24.07.2014 KSTN 4 Co 505/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co505/2014
24.07.2014 KSTN 4 Co 493/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co493/2014
24.07.2014 KSTN 4 Co 688/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co688/2013
24.07.2014 KSTN 4 Co 842/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co842/2013
24.07.2014 KSTN 4 Co 1046/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co1046/2013
24.07.2014 KSTN 4 Co 1064/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co1064/2013
24.07.2014 KSTN 4 Co 1048/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co1048/2013
24.07.2014 KSTN 4 Co 896/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co896/2013
24.07.2014 KSTN 4 Co 756/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co756/2014
24.07.2014 KSTN 4 Co 686/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co686/2014
24.07.2014 KSTN 4 Co 994/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co994/2013
24.07.2014 KSTN 4 CoP 29/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP29/2014
24.07.2014 KSTN 4 Co 798/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co798/2013
25.07.2014 KSTN 3 Tos 57/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos57/2014
25.07.2014 KSTN 3 Tos 53/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos53/2014
25.07.2014 KSTN 3 Tos 51/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos51/2014
28.07.2014 KSTN 16 CoE 176/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE176/2014
28.07.2014 KSTN 23 To 85/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To85/2014
28.07.2014 KSTN 16 CoE 234/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE234/2014
28.07.2014 KSTN 23 To 69/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To69/2014
28.07.2014 KSTN 23 Tos 88/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos88/2014
28.07.2014 KSTN 23 Tos 104/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos104/2014
28.07.2014 KSTN 12 Sd 181/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd181/2014
28.07.2014 KSTN 23 To 80/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To80/2013
28.07.2014 KSTN 12 Sd 160/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd160/2014
28.07.2014 KSTN 12 Sd 187/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd187/2014
28.07.2014 KSTN 12 Sd 182/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd182/2014
29.07.2014 KSTN 19 Co 108/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co108/2012
29.07.2014 KSTN 11 S 15/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S15/2014
29.07.2014 KSTN 11 S 20/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S20/2013
29.07.2014 KSTN 17 Co 10/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co10/2014
29.07.2014 KSTN 13 CoE 78/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE78/2014
29.07.2014 KSTN 13 CoE 41/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE41/2014
29.07.2014 KSTN 16 CoZm 1/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm1/2014
29.07.2014 KSTN 17 Co 25/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co25/2014
29.07.2014 KSTN 13 CoE 58/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE58/2014
29.07.2014 KSTN 16 CoZm 3/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm3/2014
29.07.2014 KSTN 16 CoZm 7/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm7/2013
29.07.2014 KSTN 17 Co 138/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co138/2013
29.07.2014 KSTN 4 Co 465/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co465/2014
29.07.2014 KSTN 13 CoE 64/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE64/2014
29.07.2014 KSTN 16 Cob 88/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob88/2014
29.07.2014 KSTN 13 CoE 49/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE49/2014
29.07.2014 KSTN 13 CoE 73/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE73/2014
29.07.2014 KSTN 13 CoE 44/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE44/2014
29.07.2014 KSTN 16 Cob 99/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob99/2013
29.07.2014 KSTN 16 CoZm 5/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm5/2014
29.07.2014 KSTN 16 CoE 245/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE245/2014
29.07.2014 KSTN 16 CoZm 84/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm84/2014
29.07.2014 KSTN 13 CoE 69/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE69/2014
29.07.2014 KSTN 3 Tos 59/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos59/2014
29.07.2014 KSTN 23 To 89/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To89/2014
29.07.2014 KSTN 5 Co 458/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co458/2014
29.07.2014 KSTN 13 CoE 63/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE63/2014
29.07.2014 KSTN 17 Co 18/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co18/2014
29.07.2014 KSTN 13 S 152/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S152/2014
29.07.2014 KSTN 13 CoE 59/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE59/2014
30.07.2014 KSTN 16 Cob 165/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob165/2014
30.07.2014 KSTN 17 Co 8/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co8/2014
30.07.2014 KSTN 19 Co 512/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co512/2014
30.07.2014 KSTN 17 Co 300/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co300/2014
30.07.2014 KSTN 17 CoP 58/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP58/2014
30.07.2014 KSTN 17 Co 668/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co668/2014
30.07.2014 KSTN 5 Co 307/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co307/2013
30.07.2014 KSTN 5 Co 483/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co483/2014
30.07.2014 KSTN 17 Co 326/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co326/2013
30.07.2014 KSTN 17 CoP 72/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP72/2014
30.07.2014 KSTN 5 Co 340/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co340/2013
30.07.2014 KSTN 5 CoP 38/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP38/2014
30.07.2014 KSTN 5 Co 448/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co448/2014
30.07.2014 KSTN 5 Co 205/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co205/2013
30.07.2014 KSTN 5 Co 544/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co544/2014
30.07.2014 KSTN 19 CoE 76/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE76/2013
30.07.2014 KSTN 5 Co 461/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co461/2014
30.07.2014 KSTN 19 Co 337/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co337/2012
30.07.2014 KSTN 12 Sd 201/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd201/2013
30.07.2014 KSTN 5 Co 493/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co493/2014
30.07.2014 KSTN 5 Co 409/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co409/2014
30.07.2014 KSTN 5 Co 543/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co543/2014
30.07.2014 KSTN 12 Sd 215/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd215/2013
30.07.2014 KSTN 12 Sd 292/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd292/2013
30.07.2014 KSTN 12 Sd 304/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd304/2013
30.07.2014 KSTN 19 Co 508/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co508/2014
30.07.2014 KSTN 5 Co 187/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co187/2013
30.07.2014 KSTN 5 CoP 41/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP41/2014
30.07.2014 KSTN 25 Sp 18/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp18/2014
30.07.2014 KSTN 19 Co 215/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co215/2011
30.07.2014 KSTN 5 Co 220/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co220/2014
30.07.2014 KSTN 19 Co 402/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co402/2012
31.07.2014 KSTN 13 S 108/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S108/2014
31.07.2014 KSTN 13 S 151/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S151/2014
31.07.2014 KSTN 19 CoP 62/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP62/2014
01.08.2014 KSTN 3 To 57/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To57/2014
03.08.2014 KSTN 15 Sp 2/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sp2/2014
03.08.2014 KSTN 15 Sp 8/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sp8/2014
03.08.2014 KSTN 15 Sp 6/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sp6/2014
03.08.2014 KSTN 15 Sp 3/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sp3/2014
03.08.2014 KSTN 15 Sp 9/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sp9/2014
03.08.2014 KSTN 15 Sp 5/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sp5/2014
04.08.2014 KSTN 15 Sd 200/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd200/2014
04.08.2014 KSTN 15 Sd 180/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd180/2014
04.08.2014 KSTN 15 Sd 188/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd188/2014
04.08.2014 KSTN 15 Sd 192/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd192/2014
04.08.2014 KSTN 15 Sd 116/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd116/2013
04.08.2014 KSTN 16 CoZm 49/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm49/2014
04.08.2014 KSTN 15 Sd 194/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd194/2014
04.08.2014 KSTN 15 Sd 126/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd126/2014
04.08.2014 KSTN 15 Sd 173/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd173/2014
04.08.2014 KSTN 15 Sd 195/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd195/2014
04.08.2014 KSTN 16 CoZm 46/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm46/2014
04.08.2014 KSTN 15 Sd 88/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd88/2014
04.08.2014 KSTN 15 Sd 151/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd151/2014
04.08.2014 KSTN 23 To 61/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To61/2014
04.08.2014 KSTN 23 To 68/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To68/2014
04.08.2014 KSTN 12 Sd 117/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd117/2014
04.08.2014 KSTN 15 Sd 1/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd1/2014
04.08.2014 KSTN 15 Sd 123/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd123/2014
04.08.2014 KSTN 15 Sd 181/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd181/2014
04.08.2014 KSTN 15 Sd 179/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd179/2014
04.08.2014 KSTN 15 Sd 164/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd164/2014
04.08.2014 KSTN 15 Sd 206/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd206/2013
04.08.2014 KSTN 15 Sd 129/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd129/2014
04.08.2014 KSTN 15 Sd 182/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd182/2014
04.08.2014 KSTN 15 Sd 198/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd198/2014
05.08.2014 KSTN 5 Co 26/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co26/2014
05.08.2014 KSTN 16 CoE 218/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE218/2014
05.08.2014 KSTN 12 Sd 172/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd172/2014
05.08.2014 KSTN 16 CoE 217/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE217/2014
05.08.2014 KSTN 11 CoE 68/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE68/2014
05.08.2014 KSTN 16 CoE 219/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE219/2014
05.08.2014 KSTN 12 Sd 184/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd184/2014
05.08.2014 KSTN 13 S 83/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S83/2014
05.08.2014 KSTN 19 Co 906/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co906/2013
05.08.2014 KSTN 8 CoZm 16/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm16/2014
05.08.2014 KSTN 8 CoE 241/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE241/2014
05.08.2014 KSTN 8 CoE 252/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE252/2014
05.08.2014 KSTN 8 CoE 251/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE251/2014
06.08.2014 KSTN 16 CoZm 71/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm71/2014
06.08.2014 KSTN 16 CoE 161/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE161/2014
06.08.2014 KSTN 16 Cob 99/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob99/2014
06.08.2014 KSTN 5 Co 480/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co480/2014
06.08.2014 KSTN 5 Co 470/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co470/2014
06.08.2014 KSTN 5 Co 267/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co267/2014
06.08.2014 KSTN 19 Co 904/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co904/2013
06.08.2014 KSTN 15 Sd 166/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd166/2014
06.08.2014 KSTN 15 Sd 203/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd203/2014
06.08.2014 KSTN 15 Sd 204/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd204/2014
06.08.2014 KSTN 12 Sd 197/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd197/2014
06.08.2014 KSTN 15 Sd 191/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd191/2014
06.08.2014 KSTN 5 Co 486/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co486/2014
06.08.2014 KSTN 17 CoP 68/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP68/2014
06.08.2014 KSTN 11 CoE 73/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE73/2014
06.08.2014 KSTN 11 CoE 79/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE79/2014
06.08.2014 KSTN 11 CoE 80/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE80/2014
06.08.2014 KSTN 11 CoE 85/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE85/2014
06.08.2014 KSTN 11 CoE 86/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE86/2014
06.08.2014 KSTN 11 CoE 78/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE78/2014
06.08.2014 KSTN 11 CoE 77/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE77/2014
06.08.2014 KSTN 5 Co 485/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co485/2014
06.08.2014 KSTN 17 Co 741/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co741/2013
06.08.2014 KSTN 8 CoZm 83/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm83/2013
06.08.2014 KSTN 8 CoZm 79/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm79/2013
06.08.2014 KSTN 15 Sp 16/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sp16/2013
06.08.2014 KSTN 12 Sd 316/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd316/2013
06.08.2014 KSTN 5 Co 472/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co472/2014
06.08.2014 KSTN 6 Co 790/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co790/2013
06.08.2014 KSTN 17 CoP 77/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP77/2014
07.08.2014 KSTN 13 CoE 80/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE80/2014
07.08.2014 KSTN 12 Sd 200/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd200/2014
07.08.2014 KSTN 12 Sd 183/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd183/2013
07.08.2014 KSTN 12 Sd 180/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd180/2014
07.08.2014 KSTN 12 Sd 179/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd179/2014
07.08.2014 KSTN 12 Sd 325/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd325/2013
08.08.2014 KSTN 12 Sd 198/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd198/2014
08.08.2014 KSTN 12 Sd 196/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd196/2014
10.08.2014 KSTN 16 CoZm 7/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm7/2014
10.08.2014 KSTN 16 CoZm 25/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm25/2014
10.08.2014 KSTN 16 CoE 239/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE239/2014
10.08.2014 KSTN 16 CoZm 17/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm17/2014
10.08.2014 KSTN 16 CoZm 19/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm19/2014
10.08.2014 KSTN 16 CoZm 21/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm21/2014
11.08.2014 KSTN 16 Cob 216/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob216/2014
11.08.2014 KSTN 16 CoE 249/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE249/2014
11.08.2014 KSTN 23 CoE 37/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE37/2014
11.08.2014 KSTN 15 Sd 309/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd309/2011
11.08.2014 KSTN 15 Sd 145/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd145/2013
11.08.2014 KSTN 15 Sd 53/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd53/2014
11.08.2014 KSTN 23 To 75/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To75/2014
11.08.2014 KSTN 12 Sd 203/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd203/2014
11.08.2014 KSTN 16 CoZm 23/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm23/2014
11.08.2014 KSTN 12 Sd 209/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd209/2014
11.08.2014 KSTN 12 Sd 208/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd208/2014
11.08.2014 KSTN 16 CoZm 15/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm15/2014
11.08.2014 KSTN 23 CoE 97/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE97/2014
12.08.2014 KSTN 23 To 91/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To91/2014
12.08.2014 KSTN 5 Co 223/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co223/2013
12.08.2014 KSTN 2 CoE 54/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE54/2014
12.08.2014 KSTN 2 CoE 84/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE84/2014
12.08.2014 KSTN 2 To 116/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To116/2013
12.08.2014 KSTN 2 CoE 85/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE85/2014
12.08.2014 KSTN 19 CoE 3/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE3/2014
12.08.2014 KSTN 2 CoE 71/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE71/2014
12.08.2014 KSTN 19 CoE 2/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoE2/2014
12.08.2014 KSTN 2 To 89/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To89/2013
12.08.2014 KSTN 2 CoE 104/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE104/2014
12.08.2014 KSTN 2 CoE 81/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE81/2014
12.08.2014 KSTN 2 CoE 108/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE108/2014
12.08.2014 KSTN 17 CoP 54/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP54/2014
12.08.2014 KSTN 2 CoE 75/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE75/2014
12.08.2014 KSTN 17 CoP 71/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP71/2014
13.08.2014 KSTN 5 Co 1/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co1/2014
13.08.2014 KSTN 5 Co 437/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co437/2013
13.08.2014 KSTN 5 Co 491/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co491/2013
13.08.2014 KSTN 5 Co 507/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co507/2013
13.08.2014 KSTN 19 Co 407/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co407/2013
13.08.2014 KSTN 5 Co 392/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co392/2013
13.08.2014 KSTN 6 Co 703/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co703/2014
13.08.2014 KSTN 17 Co 854/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co854/2014
13.08.2014 KSTN 17 Co 571/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co571/2014
13.08.2014 KSTN 5 Co 305/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co305/2013
13.08.2014 KSTN 23 Tos 87/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos87/2014
13.08.2014 KSTN 5 CoP 50/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP50/2014
13.08.2014 KSTN 17 Co 781/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co781/2014
13.08.2014 KSTN 17 Co 108/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co108/2013
13.08.2014 KSTN 17 Co 675/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co675/2013
13.08.2014 KSTN 17 Co 981/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co981/2013
13.08.2014 KSTN 17 CoP 79/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP79/2014
13.08.2014 KSTN 12 Sp 13/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sp13/2013
13.08.2014 KSTN 17 Co 27/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co27/2014
13.08.2014 KSTN 2 Tos 12/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos12/2014
13.08.2014 KSTN 17 Co 30/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co30/2014
13.08.2014 KSTN 17 Co 552/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co552/2013
13.08.2014 KSTN 23 Tos 96/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos96/2014
13.08.2014 KSTN 17 CoP 46/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP46/2014
13.08.2014 KSTN 17 Co 334/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co334/2013
13.08.2014 KSTN 23 CoE 96/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE96/2014
13.08.2014 KSTN 17 CoP 64/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP64/2014
13.08.2014 KSTN 12 Sd 229/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd229/2013
13.08.2014 KSTN 17 Co 585/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co585/2013
13.08.2014 KSTN 17 CoP 67/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP67/2014
13.08.2014 KSTN 17 Co 340/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co340/2013
14.08.2014 KSTN 19 Co 395/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co395/2014
14.08.2014 KSTN 23 To 95/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To95/2014
14.08.2014 KSTN 12 Sd 170/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd170/2012
14.08.2014 KSTN 15 Sd 27/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd27/2014
14.08.2014 KSTN 6 Co 598/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co598/2014
14.08.2014 KSTN 19 Co 533/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co533/2014
14.08.2014 KSTN 4 CoP 64/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP64/2014
14.08.2014 KSTN 19 Co 659/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co659/2013
14.08.2014 KSTN 19 CoP 67/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP67/2014
14.08.2014 KSTN 19 Co 465/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co465/2014
14.08.2014 KSTN 19 Co 950/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co950/2013
14.08.2014 KSTN 19 Co 540/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co540/2014
14.08.2014 KSTN 12 Sd 164/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd164/2012
14.08.2014 KSTN 19 Co 295/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co295/2014
14.08.2014 KSTN 15 Sd 206/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd206/2014
14.08.2014 KSTN 12 Sd 313/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd313/2013
14.08.2014 KSTN 15 Sd 167/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd167/2013
14.08.2014 KSTN 12 Sd 278/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd278/2013
14.08.2014 KSTN 12 Sd 207/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd207/2013
14.08.2014 KSTN 23 CoE 41/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE41/2014
18.08.2014 KSTN 6 Co 656/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co656/2014
18.08.2014 KSTN 25 Sp 20/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp20/2014
18.08.2014 KSTN 25 Sp 21/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp21/2014
18.08.2014 KSTN 6 Co 641/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co641/2014
18.08.2014 KSTN 6 Co 636/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co636/2014
18.08.2014 KSTN 6 Co 666/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co666/2014
18.08.2014 KSTN 4 CoP 61/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP61/2014
18.08.2014 KSTN 6 Co 644/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co644/2014
18.08.2014 KSTN 6 Co 658/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co658/2014
18.08.2014 KSTN 6 Co 634/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co634/2014
18.08.2014 KSTN 6 Co 662/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co662/2014
18.08.2014 KSTN 6 Co 648/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co648/2014
18.08.2014 KSTN 6 Co 199/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co199/2014
18.08.2014 KSTN 6 Co 479/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co479/2014
18.08.2014 KSTN 6 Co 654/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co654/2014
18.08.2014 KSTN 6 Co 664/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co664/2014
18.08.2014 KSTN 6 Co 646/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co646/2014
18.08.2014 KSTN 6 Co 652/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co652/2014
19.08.2014 KSTN 6 Co 53/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co53/2014
19.08.2014 KSTN 17 Co 868/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co868/2014
19.08.2014 KSTN 8 CoZm 104/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm104/2014
19.08.2014 KSTN 6 Co 195/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co195/2014
19.08.2014 KSTN 6 Co 831/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co831/2013
19.08.2014 KSTN 6 Co 635/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co635/2014
19.08.2014 KSTN 6 Co 735/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co735/2014
19.08.2014 KSTN 6 Co 91/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co91/2014
19.08.2014 KSTN 6 Co 271/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co271/2014
19.08.2014 KSTN 13 S 100/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S100/2013
19.08.2014 KSTN 6 Co 309/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co309/2014
19.08.2014 KSTN 6 Co 73/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co73/2014
19.08.2014 KSTN 6 Co 337/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co337/2014
19.08.2014 KSTN 6 Co 127/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co127/2014
19.08.2014 KSTN 2 CoE 112/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE112/2014
19.08.2014 KSTN 13 S 6/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S6/2014
19.08.2014 KSTN 13 S 156/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S156/2014
19.08.2014 KSTN 6 Co 470/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co470/2014
19.08.2014 KSTN 6 Co 360/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co360/2014
19.08.2014 KSTN 13 CoE 86/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE86/2014
19.08.2014 KSTN 13 CoE 85/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE85/2014
19.08.2014 KSTN 2 Tos 65/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos65/2014
19.08.2014 KSTN 2 Tos 64/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos64/2014
19.08.2014 KSTN 25 Sp 19/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp19/2014
19.08.2014 KSTN 8 CoE 78/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE78/2014
19.08.2014 KSTN 6 Co 71/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co71/2014
19.08.2014 KSTN 17 Co 345/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co345/2013
20.08.2014 KSTN 17 CoP 80/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP80/2014
20.08.2014 KSTN 19 Co 319/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co319/2012
20.08.2014 KSTN 23 CoE 105/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE105/2014
20.08.2014 KSTN 8 CoE 162/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE162/2014
20.08.2014 KSTN 3 To 49/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To49/2014
20.08.2014 KSTN 23 CoE 84/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE84/2014
20.08.2014 KSTN 4 CoP 59/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP59/2014
20.08.2014 KSTN 6 Co 632/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co632/2014
20.08.2014 KSTN 6 Co 706/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co706/2014
20.08.2014 KSTN 5 Co 491/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co491/2014
20.08.2014 KSTN 6 Co 746/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co746/2014
20.08.2014 KSTN 3 To 42/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To42/2014
20.08.2014 KSTN 8 CoKR 7/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoKR7/2014
20.08.2014 KSTN 6 Co 612/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co612/2014
20.08.2014 KSTN 5 Co 84/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co84/2014
20.08.2014 KSTN 6 Co 714/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co714/2014
20.08.2014 KSTN 3 To 51/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To51/2014
20.08.2014 KSTN 8 CoE 226/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE226/2014
20.08.2014 KSTN 17 Co 446/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co446/2013
20.08.2014 KSTN 17 Co 335/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co335/2013
20.08.2014 KSTN 3 CoE 91/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE91/2014
20.08.2014 KSTN 8 CoE 236/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE236/2014
20.08.2014 KSTN 8 Cob 80/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob80/2014
20.08.2014 KSTN 8 CoE 69/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE69/2014
20.08.2014 KSTN 17 Co 779/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co779/2014
20.08.2014 KSTN 5 Co 52/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co52/2014
20.08.2014 KSTN 17 Co 780/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co780/2013
20.08.2014 KSTN 17 Co 768/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co768/2014
20.08.2014 KSTN 8 CoKR 23/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoKR23/2014
20.08.2014 KSTN 8 CoZm 2/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm2/2013
20.08.2014 KSTN 6 CoE 1/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoE1/2014
20.08.2014 KSTN 17 Co 316/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co316/2014
20.08.2014 KSTN 8 CoKR 5/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoKR5/2013
20.08.2014 KSTN 5 Co 64/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co64/2014
20.08.2014 KSTN 5 Co 2/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co2/2014
20.08.2014 KSTN 3 To 43/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To43/2014
20.08.2014 KSTN 6 Co 743/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co743/2014
20.08.2014 KSTN 17 CoP 65/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP65/2014
20.08.2014 KSTN 3 To 52/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To52/2014
20.08.2014 KSTN 17 Co 308/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co308/2014
20.08.2014 KSTN 8 CoZm 8/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm8/2013
20.08.2014 KSTN 8 Cob 215/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob215/2014
20.08.2014 KSTN 8 Cob 147/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob147/2012
20.08.2014 KSTN 17 Co 307/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co307/2014
20.08.2014 KSTN 17 CoPr 4/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoPr4/2013
20.08.2014 KSTN 4 Co 585/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co585/2014
21.08.2014 KSTN 19 Co 128/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co128/2012
21.08.2014 KSTN 19 Co 649/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co649/2014
21.08.2014 KSTN 4 Co 224/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co224/2012
21.08.2014 KSTN 19 Co 347/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co347/2013
21.08.2014 KSTN 3 To 53/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To53/2014
21.08.2014 KSTN 19 Co 592/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co592/2014
21.08.2014 KSTN 4 CoP 55/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP55/2014
21.08.2014 KSTN 4 CoP 53/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP53/2014
21.08.2014 KSTN 19 CoP 44/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP44/2014
21.08.2014 KSTN 19 Co 259/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co259/2012
21.08.2014 KSTN 4 CoP 36/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP36/2014
21.08.2014 KSTN 19 CoP 61/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP61/2014
21.08.2014 KSTN 19 Co 731/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co731/2014
21.08.2014 KSTN 19 Co 698/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co698/2014
21.08.2014 KSTN 19 Co 616/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co616/2014
21.08.2014 KSTN 19 Co 397/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co397/2012
21.08.2014 KSTN 19 Co 564/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co564/2014
21.08.2014 KSTN 19 Co 188/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co188/2012
21.08.2014 KSTN 19 Co 144/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co144/2012
21.08.2014 KSTN 19 Co 329/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co329/2012
22.08.2014 KSTN 4 CoP 43/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP43/2014
22.08.2014 KSTN 23 Tos 117/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos117/2014
22.08.2014 KSTN 4 CoP 62/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP62/2014
22.08.2014 KSTN 4 Co 773/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co773/2014
25.08.2014 KSTN 15 Sd 319/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd319/2013
25.08.2014 KSTN 23 To 82/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To82/2014
25.08.2014 KSTN 15 Sd 331/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd331/2013
25.08.2014 KSTN 15 Sd 318/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd318/2013
25.08.2014 KSTN 23 CoE 73/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE73/2014
25.08.2014 KSTN 16 CoE 258/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE258/2014
25.08.2014 KSTN 16 CoKR 5/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoKR5/2013
25.08.2014 KSTN 16 CoE 257/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE257/2014
25.08.2014 KSTN 16 CoE 268/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE268/2014
25.08.2014 KSTN 15 Sd 252/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd252/2013
26.08.2014 KSTN 17 Co 21/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co21/2014
26.08.2014 KSTN 17 CoP 85/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP85/2014
26.08.2014 KSTN 2 CoE 123/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE123/2014
26.08.2014 KSTN 2 CoE 73/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE73/2014
27.08.2014 KSTN 17 Co 55/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co55/2014
27.08.2014 KSTN 17 Co 44/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co44/2014
27.08.2014 KSTN 15 Sd 190/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd190/2014
27.08.2014 KSTN 15 Sd 279/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd279/2013
27.08.2014 KSTN 17 Co 82/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co82/2014
27.08.2014 KSTN 5 Co 20/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co20/2014
27.08.2014 KSTN 5 Co 433/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co433/2014
27.08.2014 KSTN 5 Co 495/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co495/2014
27.08.2014 KSTN 5 Co 509/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co509/2013
27.08.2014 KSTN 5 Co 428/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co428/2013
27.08.2014 KSTN 5 Co 105/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co105/2014
27.08.2014 KSTN 5 Co 23/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co23/2014
27.08.2014 KSTN 5 Co 60/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co60/2014
27.08.2014 KSTN 5 Co 37/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co37/2014
27.08.2014 KSTN 15 Sd 218/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd218/2014
27.08.2014 KSTN 5 Co 40/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co40/2014
27.08.2014 KSTN 5 Co 58/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co58/2014
27.08.2014 KSTN 5 Co 50/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co50/2014
27.08.2014 KSTN 5 CoP 43/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP43/2014
27.08.2014 KSTN 5 Co 55/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co55/2014
27.08.2014 KSTN 5 Co 586/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co586/2014
27.08.2014 KSTN 5 Co 70/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co70/2014
27.08.2014 KSTN 5 Co 467/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co467/2014
27.08.2014 KSTN 16 Cob 135/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob135/2013
27.08.2014 KSTN 5 Co 85/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co85/2014
27.08.2014 KSTN 5 Co 25/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co25/2014
27.08.2014 KSTN 4 CoP 34/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP34/2014
27.08.2014 KSTN 6 CoP 56/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP56/2014
27.08.2014 KSTN 5 CoP 54/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP54/2014
27.08.2014 KSTN 5 Co 53/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co53/2014
27.08.2014 KSTN 5 Co 79/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co79/2014
27.08.2014 KSTN 5 Co 426/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co426/2013
27.08.2014 KSTN 5 CoPr 4/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoPr4/2014
28.08.2014 KSTN 4 Co 38/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co38/2014
28.08.2014 KSTN 4 Co 98/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co98/2013
28.08.2014 KSTN 4 Co 679/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co679/2014
28.08.2014 KSTN 4 Co 770/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co770/2014
28.08.2014 KSTN 4 Co 108/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co108/2014
28.08.2014 KSTN 4 Co 292/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co292/2012
28.08.2014 KSTN 4 Co 769/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co769/2014
28.08.2014 KSTN 4 Co 783/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co783/2014
28.08.2014 KSTN 4 Co 610/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co610/2013
28.08.2014 KSTN 4 Co 580/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co580/2014
28.08.2014 KSTN 4 Co 590/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co590/2014
28.08.2014 KSTN 4 Co 640/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co640/2014
28.08.2014 KSTN 4 Co 780/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co780/2014
28.08.2014 KSTN 4 Co 44/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co44/2014
28.08.2014 KSTN 4 Co 52/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co52/2014
28.08.2014 KSTN 4 Co 457/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co457/2013
28.08.2014 KSTN 4 Co 760/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co760/2014
28.08.2014 KSTN 4 Co 302/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co302/2012
28.08.2014 KSTN 4 Co 569/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co569/2013
28.08.2014 KSTN 4 Co 78/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co78/2014
28.08.2014 KSTN 4 Co 72/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co72/2014
28.08.2014 KSTN 4 Co 460/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co460/2013
28.08.2014 KSTN 4 Co 735/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co735/2014
28.08.2014 KSTN 4 Co 519/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co519/2014
28.08.2014 KSTN 4 Co 573/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co573/2013
02.09.2014 KSTN 12 Sd 170/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd170/2014
02.09.2014 KSTN 12 Sd 212/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd212/2014
02.09.2014 KSTN 12 Sd 217/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd217/2014
02.09.2014 KSTN 12 Sd 222/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd222/2013
02.09.2014 KSTN 12 Sd 213/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd213/2014
02.09.2014 KSTN 12 Sd 167/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd167/2014
02.09.2014 KSTN 4 CoP 70/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP70/2014
02.09.2014 KSTN 17 Co 365/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co365/2013
02.09.2014 KSTN 17 Co 364/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co364/2013
02.09.2014 KSTN 8 Cob 357/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob357/2014
02.09.2014 KSTN 12 Sd 214/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd214/2014
03.09.2014 KSTN 12 Sd 183/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd183/2014
03.09.2014 KSTN 12 Sd 216/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd216/2014
03.09.2014 KSTN 12 Sd 192/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd192/2014
03.09.2014 KSTN 12 Sd 175/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd175/2014
03.09.2014 KSTN 16 CoE 236/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE236/2014
03.09.2014 KSTN 12 Sd 25/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd25/2014
03.09.2014 KSTN 16 Cob 110/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob110/2013
03.09.2014 KSTN 5 Co 633/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co633/2014
03.09.2014 KSTN 5 Co 611/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co611/2014
03.09.2014 KSTN 5 Co 82/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co82/2014
03.09.2014 KSTN 5 Co 102/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co102/2014
03.09.2014 KSTN 12 Sp 1/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sp1/2014
03.09.2014 KSTN 16 CoE 275/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE275/2014
03.09.2014 KSTN 23 To 116/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To116/2014
03.09.2014 KSTN 8 Cob 305/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob305/2014
03.09.2014 KSTN 16 CoE 273/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE273/2014
03.09.2014 KSTN 12 Sd 1/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd1/2014
03.09.2014 KSTN 5 CoP 49/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP49/2014
04.09.2014 KSTN 19 CoP 53/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP53/2014
04.09.2014 KSTN 19 Co 805/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co805/2013
04.09.2014 KSTN 23 To 99/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To99/2014
04.09.2014 KSTN 19 CoPr 3/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoPr3/2014
04.09.2014 KSTN 19 CoP 49/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP49/2014
04.09.2014 KSTN 19 Co 523/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co523/2013
04.09.2014 KSTN 16 Cob 301/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob301/2014
04.09.2014 KSTN 16 CoE 238/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE238/2014
04.09.2014 KSTN 23 To 96/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To96/2014
04.09.2014 KSTN 19 Co 567/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co567/2014
04.09.2014 KSTN 19 Co 89/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co89/2014
04.09.2014 KSTN 19 Co 180/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co180/2011
04.09.2014 KSTN 13 CoE 92/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE92/2014
04.09.2014 KSTN 8 Co 3/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Co3/2014
04.09.2014 KSTN 4 Co 316/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co316/2012
04.09.2014 KSTN 4 Co 625/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co625/2013
04.09.2014 KSTN 19 Co 102/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co102/2012
04.09.2014 KSTN 19 Co 62/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co62/2012
04.09.2014 KSTN 4 Co 326/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co326/2012
04.09.2014 KSTN 12 Sd 10/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd10/2014
04.09.2014 KSTN 12 Sd 21/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd21/2014
04.09.2014 KSTN 16 CoE 131/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE131/2014
04.09.2014 KSTN 4 CoP 42/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP42/2014
04.09.2014 KSTN 16 CoE 237/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE237/2014
05.09.2014 KSTN 16 CoE 274/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE274/2014
05.09.2014 KSTN 12 Sd 153/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd153/2014
05.09.2014 KSTN 13 CoE 93/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE93/2014
05.09.2014 KSTN 13 CoE 53/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE53/2014
05.09.2014 KSTN 8 CoE 271/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE271/2014
05.09.2014 KSTN 4 Co 791/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co791/2014
05.09.2014 KSTN 16 CoE 254/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE254/2014
05.09.2014 KSTN 16 CoE 256/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE256/2014
05.09.2014 KSTN 16 CoE 265/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE265/2014
05.09.2014 KSTN 13 CoE 91/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE91/2014
05.09.2014 KSTN 16 CoE 276/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE276/2014
07.09.2014 KSTN 26 Sp 20/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/26Sp20/2014
07.09.2014 KSTN 15 Sd 258/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd258/2013
08.09.2014 KSTN 6 Co 758/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co758/2014
08.09.2014 KSTN 6 Co 526/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co526/2014
08.09.2014 KSTN 15 Sd 287/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd287/2013
08.09.2014 KSTN 6 Co 773/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co773/2014
08.09.2014 KSTN 26 Sp 22/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/26Sp22/2014
08.09.2014 KSTN 19 CoP 68/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP68/2014
08.09.2014 KSTN 26 Sp 18/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/26Sp18/2014
08.09.2014 KSTN 6 Co 752/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co752/2014
08.09.2014 KSTN 6 Co 728/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co728/2014
08.09.2014 KSTN 15 Sd 64/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd64/2013
08.09.2014 KSTN 3 Tos 44/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos44/2014
09.09.2014 KSTN 6 Co 655/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co655/2014
09.09.2014 KSTN 2 To 52/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To52/2014
09.09.2014 KSTN 6 Co 665/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co665/2014
09.09.2014 KSTN 6 Co 645/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co645/2014
09.09.2014 KSTN 12 Sd 141/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd141/2014
09.09.2014 KSTN 15 Sd 167/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd167/2014
09.09.2014 KSTN 15 Sd 300/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd300/2013
09.09.2014 KSTN 15 Sd 24/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd24/2014
09.09.2014 KSTN 15 Sd 84/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd84/2014
09.09.2014 KSTN 15 Sd 217/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd217/2014
09.09.2014 KSTN 6 Co 650/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co650/2014
09.09.2014 KSTN 11 S 27/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S27/2013
09.09.2014 KSTN 11 S 18/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S18/2013
09.09.2014 KSTN 2 To 6/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To6/2014
09.09.2014 KSTN 6 CoP 64/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP64/2014
09.09.2014 KSTN 6 CoP 53/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP53/2014
09.09.2014 KSTN 6 CoP 49/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP49/2014
09.09.2014 KSTN 6 CoP 62/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP62/2014
09.09.2014 KSTN 6 CoP 59/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP59/2014
09.09.2014 KSTN 17 CoP 52/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP52/2014
09.09.2014 KSTN 11 S 39/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S39/2013
10.09.2014 KSTN 17 Co 562/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co562/2013
10.09.2014 KSTN 17 Co 564/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co564/2014
10.09.2014 KSTN 6 Co 762/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co762/2014
10.09.2014 KSTN 12 Sp 3/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sp3/2014
10.09.2014 KSTN 17 Co 945/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co945/2014
10.09.2014 KSTN 5 Co 634/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co634/2014
10.09.2014 KSTN 19 CoP 65/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP65/2014
10.09.2014 KSTN 11 CoE 92/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE92/2014
10.09.2014 KSTN 11 CoE 91/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE91/2014
10.09.2014 KSTN 23 To 123/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To123/2014
10.09.2014 KSTN 17 Co 685/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co685/2013
10.09.2014 KSTN 15 Sd 215/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd215/2014
10.09.2014 KSTN 23 To 120/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To120/2014
10.09.2014 KSTN 17 Co 632/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co632/2014
10.09.2014 KSTN 17 Co 735/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co735/2013
10.09.2014 KSTN 17 Co 436/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co436/2013
10.09.2014 KSTN 12 Sp 2/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sp2/2014
11.09.2014 KSTN 3 Tos 67/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos67/2014
11.09.2014 KSTN 4 CoP 46/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP46/2014
11.09.2014 KSTN 12 Sd 50/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd50/2014
11.09.2014 KSTN 4 CoP 44/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP44/2014
11.09.2014 KSTN 3 To 61/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To61/2014
11.09.2014 KSTN 4 CoP 69/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP69/2014
11.09.2014 KSTN 12 Sp 4/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sp4/2014
11.09.2014 KSTN 3 CoE 75/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE75/2014
11.09.2014 KSTN 3 To 60/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To60/2014
11.09.2014 KSTN 4 Co 388/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co388/2012
11.09.2014 KSTN 12 Sd 55/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd55/2014
11.09.2014 KSTN 4 Co 237/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co237/2013
11.09.2014 KSTN 3 To 65/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To65/2014
11.09.2014 KSTN 12 Sd 51/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd51/2014
11.09.2014 KSTN 3 CoE 51/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE51/2014
11.09.2014 KSTN 3 CoE 105/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE105/2014
11.09.2014 KSTN 3 CoE 97/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE97/2014
11.09.2014 KSTN 19 CoP 73/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP73/2014
12.09.2014 KSTN 15 Sd 230/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd230/2014
12.09.2014 KSTN 15 Sd 229/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd229/2014
12.09.2014 KSTN 15 Sd 214/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd214/2014
12.09.2014 KSTN 15 Sd 209/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd209/2014
12.09.2014 KSTN 19 Co 449/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co449/2014
15.09.2014 KSTN 8 CoZm 9/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm9/2013
15.09.2014 KSTN 16 CoZm 52/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm52/2014
15.09.2014 KSTN 16 CoZm 54/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm54/2014
16.09.2014 KSTN 8 CoZm 40/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm40/2014
16.09.2014 KSTN 8 CoZm 3/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm3/2014
16.09.2014 KSTN 16 CoZm 59/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm59/2014
16.09.2014 KSTN 8 CoZm 39/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm39/2014
16.09.2014 KSTN 8 CoZm 36/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm36/2014
16.09.2014 KSTN 16 CoZm 56/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm56/2014
16.09.2014 KSTN 16 CoZm 41/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm41/2014
16.09.2014 KSTN 23 To 92/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To92/2014
16.09.2014 KSTN 13 S 96/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S96/2013
16.09.2014 KSTN 23 CoE 126/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE126/2014
16.09.2014 KSTN 25 Sp 22/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp22/2014
16.09.2014 KSTN 8 CoZm 33/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm33/2014
16.09.2014 KSTN 16 CoZm 39/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm39/2014
16.09.2014 KSTN 16 Cob 126/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob126/2012
16.09.2014 KSTN 16 CoZm 43/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm43/2014
17.09.2014 KSTN 17 Co 434/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co434/2013
17.09.2014 KSTN 17 Co 941/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co941/2013
17.09.2014 KSTN 17 Co 770/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co770/2013
17.09.2014 KSTN 17 Co 368/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co368/2013
17.09.2014 KSTN 19 Co 55/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co55/2014
17.09.2014 KSTN 14 Sd 2/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/14Sd2/2014
17.09.2014 KSTN 17 Co 765/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co765/2013
17.09.2014 KSTN 16 CoZm 37/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm37/2014
17.09.2014 KSTN 16 CoZm 35/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm35/2014
17.09.2014 KSTN 19 CoP 75/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP75/2014
17.09.2014 KSTN 15 Sd 146/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd146/2014
17.09.2014 KSTN 8 CoKR 22/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoKR22/2014
17.09.2014 KSTN 23 To 97/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To97/2014
17.09.2014 KSTN 12 Sd 225/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd225/2014
17.09.2014 KSTN 17 CoP 66/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP66/2014
17.09.2014 KSTN 16 CoKR 22/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoKR22/2014
17.09.2014 KSTN 16 CoE 253/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE253/2014
17.09.2014 KSTN 2 To 8/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To8/2014
17.09.2014 KSTN 12 Sd 193/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd193/2014
17.09.2014 KSTN 17 Co 819/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co819/2013
17.09.2014 KSTN 16 CoZm 33/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm33/2014
17.09.2014 KSTN 12 Sd 229/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd229/2014
17.09.2014 KSTN 17 Co 388/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co388/2013
17.09.2014 KSTN 17 CoP 42/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP42/2014
17.09.2014 KSTN 17 Co 584/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co584/2013
17.09.2014 KSTN 17 CoP 87/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP87/2014
17.09.2014 KSTN 13 CoE 36/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE36/2014
18.09.2014 KSTN 4 Co 207/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co207/2013
18.09.2014 KSTN 19 CoP 38/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP38/2014
18.09.2014 KSTN 11 CoE 94/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE94/2014
18.09.2014 KSTN 11 CoE 95/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE95/2014
18.09.2014 KSTN 19 CoP 6/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP6/2014
18.09.2014 KSTN 23 CoE 135/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE135/2014
18.09.2014 KSTN 11 CoE 96/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE96/2014
18.09.2014 KSTN 4 Co 813/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co813/2014
18.09.2014 KSTN 19 CoP 21/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP21/2014
18.09.2014 KSTN 4 CoPr 1/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoPr1/2014
18.09.2014 KSTN 2 Tos 88/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos88/2014
18.09.2014 KSTN 23 CoE 78/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE78/2014
18.09.2014 KSTN 2 CoE 138/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE138/2014
18.09.2014 KSTN 19 Co 85/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co85/2014
18.09.2014 KSTN 19 CoP 24/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP24/2014
18.09.2014 KSTN 4 Co 68/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co68/2013
18.09.2014 KSTN 23 CoE 92/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE92/2014
18.09.2014 KSTN 23 To 102/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To102/2014
18.09.2014 KSTN 19 CoP 32/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP32/2014
18.09.2014 KSTN 4 Co 700/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co700/2013
18.09.2014 KSTN 19 Co 646/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co646/2014
18.09.2014 KSTN 2 CoE 100/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE100/2014
18.09.2014 KSTN 19 Co 90/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co90/2014
18.09.2014 KSTN 4 Co 630/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co630/2013
18.09.2014 KSTN 2 CoE 127/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE127/2014
18.09.2014 KSTN 16 CoE 287/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE287/2014
18.09.2014 KSTN 23 To 98/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To98/2014
18.09.2014 KSTN 19 Co 751/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co751/2014
18.09.2014 KSTN 19 Co 189/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co189/2014
19.09.2014 KSTN 12 Sd 206/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd206/2014
19.09.2014 KSTN 12 Sd 207/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd207/2014
19.09.2014 KSTN 13 CoE 96/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE96/2014
21.09.2014 KSTN 15 Sp 27/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sp27/2013
21.09.2014 KSTN 6 Co 611/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co611/2013
22.09.2014 KSTN 11 S 37/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S37/2013
22.09.2014 KSTN 15 Sp 7/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sp7/2014
22.09.2014 KSTN 16 CoE 172/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE172/2014
22.09.2014 KSTN 16 CoE 181/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE181/2014
22.09.2014 KSTN 16 CoE 189/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE189/2014
22.09.2014 KSTN 16 CoE 192/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE192/2014
22.09.2014 KSTN 19 Co 370/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co370/2014
22.09.2014 KSTN 23 To 105/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To105/2014
22.09.2014 KSTN 8 CoE 170/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE170/2014
22.09.2014 KSTN 15 Sd 26/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd26/2014
22.09.2014 KSTN 23 To 109/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To109/2014
22.09.2014 KSTN 8 CoE 171/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE171/2014
22.09.2014 KSTN 3 Tov 3/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tov3/2014
22.09.2014 KSTN 11 S 35/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S35/2013
22.09.2014 KSTN 8 CoE 206/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE206/2014
22.09.2014 KSTN 23 To 104/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To104/2014
22.09.2014 KSTN 8 CoE 290/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE290/2014
22.09.2014 KSTN 5 CoP 60/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP60/2014
23.09.2014 KSTN 6 Co 666/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co666/2013
23.09.2014 KSTN 6 Co 637/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co637/2013
23.09.2014 KSTN 6 Co 763/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co763/2014
23.09.2014 KSTN 5 Co 127/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co127/2014
23.09.2014 KSTN 6 CoP 50/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP50/2014
23.09.2014 KSTN 6 CoP 57/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP57/2014
23.09.2014 KSTN 6 CoP 54/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP54/2014
23.09.2014 KSTN 6 CoP 66/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP66/2014
23.09.2014 KSTN 6 Co 618/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co618/2013
23.09.2014 KSTN 6 Co 798/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co798/2014
23.09.2014 KSTN 17 Co 90/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co90/2014
23.09.2014 KSTN 23 To 119/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To119/2014
23.09.2014 KSTN 6 CoP 65/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP65/2014
23.09.2014 KSTN 5 Co 45/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co45/2014
23.09.2014 KSTN 6 Co 799/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co799/2014
23.09.2014 KSTN 6 Co 653/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co653/2014
23.09.2014 KSTN 6 Co 649/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co649/2014
23.09.2014 KSTN 6 Co 647/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co647/2014
23.09.2014 KSTN 6 Co 639/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co639/2014
23.09.2014 KSTN 6 Co 661/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co661/2014
23.09.2014 KSTN 6 Co 637/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co637/2014
23.09.2014 KSTN 6 CoP 60/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP60/2014
23.09.2014 KSTN 6 Co 663/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co663/2014
23.09.2014 KSTN 6 Co 651/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co651/2014
23.09.2014 KSTN 6 Co 633/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co633/2014
23.09.2014 KSTN 6 Co 14/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co14/2014
23.09.2014 KSTN 6 Co 12/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co12/2014
23.09.2014 KSTN 6 CoP 67/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP67/2014
23.09.2014 KSTN 6 Co 327/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co327/2014
23.09.2014 KSTN 6 Co 659/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co659/2014
23.09.2014 KSTN 6 Co 657/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co657/2014
23.09.2014 KSTN 13 S 106/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S106/2013
23.09.2014 KSTN 11 S 22/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S22/2014
23.09.2014 KSTN 2 Tos 87/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos87/2014
24.09.2014 KSTN 5 Co 158/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co158/2014
24.09.2014 KSTN 12 Sp 7/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sp7/2014
24.09.2014 KSTN 17 Co 138/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co138/2014
24.09.2014 KSTN 5 Co 573/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co573/2014
24.09.2014 KSTN 17 Co 378/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co378/2013
24.09.2014 KSTN 17 Co 57/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co57/2014
24.09.2014 KSTN 17 Co 21/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co21/2013
24.09.2014 KSTN 5 Co 135/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co135/2014
24.09.2014 KSTN 2 Tos 89/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos89/2014
24.09.2014 KSTN 5 Co 166/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co166/2014
24.09.2014 KSTN 5 Co 133/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co133/2014
24.09.2014 KSTN 5 Co 114/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co114/2014
24.09.2014 KSTN 17 Co 602/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co602/2014
24.09.2014 KSTN 5 Co 90/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co90/2014
24.09.2014 KSTN 17 Co 134/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co134/2014
24.09.2014 KSTN 13 S 39/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S39/2013
24.09.2014 KSTN 17 Co 593/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co593/2014
24.09.2014 KSTN 5 CoP 56/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP56/2014
24.09.2014 KSTN 5 Co 51/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co51/2014
24.09.2014 KSTN 17 Co 386/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co386/2013
24.09.2014 KSTN 13 S 150/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S150/2013
24.09.2014 KSTN 5 CoP 51/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP51/2014
24.09.2014 KSTN 5 CoP 52/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP52/2014
24.09.2014 KSTN 5 CoP 53/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP53/2014
24.09.2014 KSTN 23 To 135/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To135/2014
24.09.2014 KSTN 5 Co 72/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co72/2014
24.09.2014 KSTN 17 Co 121/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co121/2014
24.09.2014 KSTN 5 Co 143/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co143/2014
24.09.2014 KSTN 5 Co 88/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co88/2014
24.09.2014 KSTN 5 Co 123/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co123/2014
24.09.2014 KSTN 12 Sd 24/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd24/2014
24.09.2014 KSTN 13 S 115/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S115/2013
24.09.2014 KSTN 5 Co 115/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co115/2014
24.09.2014 KSTN 5 Co 99/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co99/2014
24.09.2014 KSTN 5 Co 137/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co137/2014
24.09.2014 KSTN 17 Co 151/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co151/2014
24.09.2014 KSTN 17 Co 78/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co78/2014
24.09.2014 KSTN 17 CoP 69/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP69/2014
24.09.2014 KSTN 5 Co 96/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co96/2014
24.09.2014 KSTN 5 Co 91/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co91/2014
24.09.2014 KSTN 5 Co 574/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co574/2014
24.09.2014 KSTN 5 Co 584/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co584/2014
24.09.2014 KSTN 5 Co 579/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co579/2014
24.09.2014 KSTN 23 CoE 130/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE130/2014
24.09.2014 KSTN 5 Co 629/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co629/2014
24.09.2014 KSTN 17 Co 346/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co346/2014
25.09.2014 KSTN 19 Co 312/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co312/2012
25.09.2014 KSTN 5 Co 471/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co471/2014
25.09.2014 KSTN 23 CoE 106/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE106/2014
25.09.2014 KSTN 17 Co 348/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co348/2013
25.09.2014 KSTN 13 CoE 79/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE79/2014
25.09.2014 KSTN 19 Co 602/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co602/2014
25.09.2014 KSTN 19 Co 743/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co743/2014
25.09.2014 KSTN 15 Sd 184/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd184/2014
25.09.2014 KSTN 15 Sd 196/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd196/2014
25.09.2014 KSTN 15 Sd 237/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd237/2014
25.09.2014 KSTN 19 CoP 71/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP71/2014
25.09.2014 KSTN 19 CoP 50/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP50/2014
25.09.2014 KSTN 19 Co 453/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co453/2013
25.09.2014 KSTN 5 Co 657/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co657/2014
25.09.2014 KSTN 19 Co 176/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co176/2012
25.09.2014 KSTN 15 Sd 85/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd85/2014
25.09.2014 KSTN 23 To 114/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To114/2014
25.09.2014 KSTN 19 Co 251/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co251/2012
25.09.2014 KSTN 19 Co 323/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co323/2012
25.09.2014 KSTN 12 Sd 16/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd16/2014
25.09.2014 KSTN 19 Co 264/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co264/2012
26.09.2014 KSTN 3 To 26/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To26/2014
28.09.2014 KSTN 15 Sp 10/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sp10/2014
29.09.2014 KSTN 3 CoE 58/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE58/2014
29.09.2014 KSTN 3 CoE 52/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE52/2014
29.09.2014 KSTN 3 CoE 54/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE54/2014
29.09.2014 KSTN 3 CoE 62/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE62/2014
29.09.2014 KSTN 3 CoE 70/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE70/2014
29.09.2014 KSTN 23 CoE 117/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE117/2014
29.09.2014 KSTN 4 Co 867/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co867/2014
29.09.2014 KSTN 3 CoE 38/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE38/2014
29.09.2014 KSTN 8 CoZm 68/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm68/2013
29.09.2014 KSTN 4 Co 394/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co394/2014
29.09.2014 KSTN 15 Sd 69/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd69/2014
29.09.2014 KSTN 15 Sd 76/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd76/2014
29.09.2014 KSTN 15 Sp 11/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sp11/2014
29.09.2014 KSTN 4 CoP 73/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP73/2014
29.09.2014 KSTN 4 CoP 72/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP72/2014
29.09.2014 KSTN 15 Sp 25/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sp25/2013
30.09.2014 KSTN 3 CoE 74/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE74/2014
30.09.2014 KSTN 8 CoKR 30/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoKR30/2014
30.09.2014 KSTN 8 CoKR 29/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoKR29/2014
30.09.2014 KSTN 8 Cob 264/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob264/2014
30.09.2014 KSTN 16 CoE 316/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE316/2014
30.09.2014 KSTN 3 To 78/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To78/2014
30.09.2014 KSTN 8 Cob 124/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob124/2013
30.09.2014 KSTN 6 Co 156/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co156/2011
30.09.2014 KSTN 6 Co 158/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co158/2011
30.09.2014 KSTN 4 Co 621/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co621/2013
30.09.2014 KSTN 16 Cob 6/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob6/2013
30.09.2014 KSTN 8 Co 423/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Co423/2013
30.09.2014 KSTN 8 Cob 414/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob414/2014
30.09.2014 KSTN 4 Co 880/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co880/2013
30.09.2014 KSTN 15 Sd 107/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd107/2014
30.09.2014 KSTN 4 Co 872/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co872/2014
30.09.2014 KSTN 17 Co 664/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co664/2014
30.09.2014 KSTN 17 Co 616/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co616/2013
30.09.2014 KSTN 16 Cob 181/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob181/2013
30.09.2014 KSTN 4 Co 691/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co691/2013
30.09.2014 KSTN 4 Co 619/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co619/2013
30.09.2014 KSTN 4 Co 910/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co910/2013
30.09.2014 KSTN 4 Co 683/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co683/2013
30.09.2014 KSTN 8 Co 417/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Co417/2013
30.09.2014 KSTN 8 Co 415/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Co415/2013
30.09.2014 KSTN 16 CoKR 26/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoKR26/2012
30.09.2014 KSTN 4 Co 128/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co128/2014
30.09.2014 KSTN 8 Co 421/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Co421/2013
30.09.2014 KSTN 16 CoKR 14/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoKR14/2014
30.09.2014 KSTN 23 CoE 118/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE118/2014
30.09.2014 KSTN 8 CoZm 4/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm4/2013
30.09.2014 KSTN 4 Co 856/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co856/2014
30.09.2014 KSTN 4 Co 286/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co286/2014
30.09.2014 KSTN 4 Co 810/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co810/2014
30.09.2014 KSTN 4 Co 246/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co246/2014
30.09.2014 KSTN 4 Co 689/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co689/2013
30.09.2014 KSTN 4 Co 866/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co866/2014
30.09.2014 KSTN 23 Tov 7/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tov7/2014
30.09.2014 KSTN 16 CoZm 61/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm61/2014
30.09.2014 KSTN 4 Co 757/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co757/2013
30.09.2014 KSTN 8 CoZm 15/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm15/2013
30.09.2014 KSTN 8 CoE 312/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE312/2014
30.09.2014 KSTN 8 Co 419/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Co419/2013
30.09.2014 KSTN 4 Co 599/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co599/2013
01.10.2014 KSTN 16 CoE 294/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE294/2014
01.10.2014 KSTN 8 CoE 321/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE321/2014
01.10.2014 KSTN 16 CoE 266/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE266/2014
01.10.2014 KSTN 16 CoE 292/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE292/2014
01.10.2014 KSTN 13 S 155/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S155/2013
01.10.2014 KSTN 13 CoE 107/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE107/2014
01.10.2014 KSTN 13 CoE 105/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE105/2014
01.10.2014 KSTN 13 CoE 99/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE99/2014
01.10.2014 KSTN 16 CoE 293/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE293/2014
01.10.2014 KSTN 15 Sd 240/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd240/2014
01.10.2014 KSTN 15 Sd 228/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd228/2014
01.10.2014 KSTN 3 To 30/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To30/2014
01.10.2014 KSTN 8 CoZm 46/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm46/2014
01.10.2014 KSTN 8 CoZm 43/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm43/2014
01.10.2014 KSTN 13 S 160/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S160/2013
01.10.2014 KSTN 4 Co 775/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co775/2013
01.10.2014 KSTN 3 To 22/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To22/2014
02.10.2014 KSTN 4 Co 615/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co615/2013
02.10.2014 KSTN 11 CoE 58/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE58/2014
02.10.2014 KSTN 11 CoE 60/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE60/2014
02.10.2014 KSTN 4 CoP 65/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP65/2014
02.10.2014 KSTN 11 CoE 44/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE44/2014
02.10.2014 KSTN 2 Tos 91/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos91/2014
02.10.2014 KSTN 12 Sd 23/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd23/2013
02.10.2014 KSTN 2 To 91/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To91/2014
02.10.2014 KSTN 4 Co 378/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co378/2012
03.10.2014 KSTN 23 Tos 126/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos126/2014
03.10.2014 KSTN 13 CoE 110/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE110/2014
03.10.2014 KSTN 23 To 106/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To106/2013
05.10.2014 KSTN 15 Sp 16/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sp16/2014
05.10.2014 KSTN 15 Sp 17/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sp17/2014
05.10.2014 KSTN 15 Sp 15/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sp15/2014
05.10.2014 KSTN 15 Sp 12/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sp12/2014
06.10.2014 KSTN 23 CoE 121/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE121/2014
06.10.2014 KSTN 3 CoE 144/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE144/2014
06.10.2014 KSTN 23 CoE 138/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE138/2014
06.10.2014 KSTN 23 CoE 91/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE91/2014
06.10.2014 KSTN 3 Tos 80/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos80/2014
06.10.2014 KSTN 3 Tos 84/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos84/2014
06.10.2014 KSTN 3 Tos 75/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos75/2014
06.10.2014 KSTN 23 CoE 129/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE129/2014
06.10.2014 KSTN 23 Tos 129/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos129/2014
07.10.2014 KSTN 2 To 120/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To120/2013
07.10.2014 KSTN 12 Sd 211/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd211/2014
07.10.2014 KSTN 2 To 79/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To79/2014
07.10.2014 KSTN 2 To 82/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To82/2014
07.10.2014 KSTN 17 Co 357/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co357/2014
08.10.2014 KSTN 3 To 28/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To28/2014
08.10.2014 KSTN 17 Co 860/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co860/2013
08.10.2014 KSTN 17 CoP 86/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP86/2014
08.10.2014 KSTN 17 CoP 74/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP74/2014
08.10.2014 KSTN 13 CoE 95/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE95/2014
08.10.2014 KSTN 4 Co 900/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co900/2013
08.10.2014 KSTN 5 Co 517/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co517/2014
08.10.2014 KSTN 6 Co 812/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co812/2014
08.10.2014 KSTN 17 Co 407/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co407/2014
08.10.2014 KSTN 5 Co 540/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co540/2014
08.10.2014 KSTN 5 Co 519/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co519/2014
08.10.2014 KSTN 19 Co 303/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co303/2014
08.10.2014 KSTN 4 Co 842/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co842/2014
08.10.2014 KSTN 5 Co 596/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co596/2014
08.10.2014 KSTN 5 Co 462/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co462/2014
08.10.2014 KSTN 5 Co 612/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co612/2014
08.10.2014 KSTN 5 Co 628/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co628/2014
08.10.2014 KSTN 5 Co 652/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co652/2014
08.10.2014 KSTN 5 Co 602/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co602/2014
08.10.2014 KSTN 5 Co 630/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co630/2014
08.10.2014 KSTN 5 Co 595/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co595/2014
08.10.2014 KSTN 5 Co 594/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co594/2014
08.10.2014 KSTN 5 Co 238/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co238/2014
08.10.2014 KSTN 5 Co 244/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co244/2014
08.10.2014 KSTN 5 Co 233/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co233/2014
08.10.2014 KSTN 5 Co 226/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co226/2014
08.10.2014 KSTN 5 Co 194/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co194/2014
08.10.2014 KSTN 17 Co 93/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co93/2014
08.10.2014 KSTN 5 Co 514/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co514/2014
08.10.2014 KSTN 12 Sd 227/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd227/2014
08.10.2014 KSTN 5 Co 515/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co515/2014
08.10.2014 KSTN 5 Co 520/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co520/2014
08.10.2014 KSTN 5 Co 525/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co525/2014
08.10.2014 KSTN 5 Co 530/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co530/2014
08.10.2014 KSTN 5 Co 659/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co659/2014
08.10.2014 KSTN 5 Co 513/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co513/2014
08.10.2014 KSTN 5 Co 523/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co523/2014
08.10.2014 KSTN 5 Co 511/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co511/2014
08.10.2014 KSTN 5 Co 521/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co521/2014
08.10.2014 KSTN 4 CoP 74/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP74/2014
08.10.2014 KSTN 17 Co 53/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co53/2014
08.10.2014 KSTN 12 Sd 19/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd19/2014
08.10.2014 KSTN 17 Co 89/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co89/2014
08.10.2014 KSTN 5 Co 650/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co650/2014
08.10.2014 KSTN 5 CoP 59/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP59/2014
08.10.2014 KSTN 5 Co 541/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co541/2014
08.10.2014 KSTN 5 Co 653/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co653/2014
08.10.2014 KSTN 5 Co 222/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co222/2014
08.10.2014 KSTN 5 Co 510/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co510/2014
08.10.2014 KSTN 5 CoP 58/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP58/2014
09.10.2014 KSTN 19 Co 25/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co25/2014
09.10.2014 KSTN 4 Co 1065/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co1065/2013
09.10.2014 KSTN 19 Co 338/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co338/2014
09.10.2014 KSTN 19 Co 286/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co286/2014
09.10.2014 KSTN 19 Co 150/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co150/2014
09.10.2014 KSTN 19 Co 505/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co505/2014
09.10.2014 KSTN 19 Co 263/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co263/2014
09.10.2014 KSTN 19 Co 127/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co127/2014
09.10.2014 KSTN 19 Co 129/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co129/2014
09.10.2014 KSTN 19 Co 148/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co148/2014
09.10.2014 KSTN 19 Co 400/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co400/2014
09.10.2014 KSTN 19 Co 73/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co73/2014
09.10.2014 KSTN 19 Co 246/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co246/2012
09.10.2014 KSTN 12 Sd 54/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd54/2014
09.10.2014 KSTN 19 CoP 54/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP54/2014
09.10.2014 KSTN 4 Co 8/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co8/2014
09.10.2014 KSTN 19 Co 208/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co208/2012
09.10.2014 KSTN 12 Sp 6/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sp6/2014
09.10.2014 KSTN 23 To 126/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To126/2014
09.10.2014 KSTN 19 Co 346/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co346/2012
09.10.2014 KSTN 19 Co 261/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co261/2012
09.10.2014 KSTN 12 Sd 91/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd91/2014
09.10.2014 KSTN 19 Co 57/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co57/2014
09.10.2014 KSTN 4 Co 313/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co313/2013
09.10.2014 KSTN 4 Co 14/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co14/2014
09.10.2014 KSTN 12 Sd 45/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd45/2014
09.10.2014 KSTN 4 Co 26/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co26/2014
09.10.2014 KSTN 4 Co 32/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co32/2014
09.10.2014 KSTN 19 Co 481/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co481/2014
09.10.2014 KSTN 4 Co 55/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co55/2014
09.10.2014 KSTN 19 CoP 59/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP59/2014
09.10.2014 KSTN 4 CoP 71/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP71/2014
09.10.2014 KSTN 19 CoP 48/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP48/2014
09.10.2014 KSTN 19 Co 120/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co120/2014
09.10.2014 KSTN 19 Co 114/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co114/2014
09.10.2014 KSTN 23 To 110/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To110/2014
10.10.2014 KSTN 23 To 113/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To113/2014
10.10.2014 KSTN 23 CoE 140/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE140/2014
12.10.2014 KSTN 16 CoZm 53/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm53/2014
13.10.2014 KSTN 14 Sd 1/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/14Sd1/2014
13.10.2014 KSTN 11 S 7/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S7/2014
13.10.2014 KSTN 3 CoE 108/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE108/2014
14.10.2014 KSTN 2 CoE 125/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE125/2014
14.10.2014 KSTN 15 Sd 248/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd248/2014
14.10.2014 KSTN 8 CoZm 99/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm99/2014
14.10.2014 KSTN 8 CoZm 30/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm30/2014
14.10.2014 KSTN 5 CoP 66/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP66/2014
14.10.2014 KSTN 25 Sp 24/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp24/2014
14.10.2014 KSTN 8 CoZm 56/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm56/2014
14.10.2014 KSTN 15 Sd 251/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd251/2014
14.10.2014 KSTN 13 S 247/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S247/2014
14.10.2014 KSTN 25 Sp 23/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp23/2014
14.10.2014 KSTN 19 CoP 80/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP80/2014
14.10.2014 KSTN 17 CoP 102/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP102/2014
14.10.2014 KSTN 13 CoE 46/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE46/2014
14.10.2014 KSTN 15 Sd 232/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd232/2014
14.10.2014 KSTN 15 Sd 208/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd208/2014
14.10.2014 KSTN 15 Sd 201/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd201/2014
14.10.2014 KSTN 15 Sd 252/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd252/2014
14.10.2014 KSTN 15 Sd 253/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd253/2014
14.10.2014 KSTN 15 Sd 225/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd225/2014
14.10.2014 KSTN 17 Co 377/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co377/2014
14.10.2014 KSTN 15 Sd 224/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd224/2014
14.10.2014 KSTN 3 CoE 86/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE86/2014
14.10.2014 KSTN 3 CoE 87/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE87/2014
14.10.2014 KSTN 3 CoE 77/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE77/2014
15.10.2014 KSTN 17 CoP 95/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP95/2014
15.10.2014 KSTN 17 Co 670/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co670/2014
15.10.2014 KSTN 17 Co 948/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co948/2014
15.10.2014 KSTN 17 Co 386/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co386/2014
15.10.2014 KSTN 17 Co 368/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co368/2014
15.10.2014 KSTN 4 Co 57/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co57/2014
15.10.2014 KSTN 8 CoZm 60/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm60/2014
15.10.2014 KSTN 17 CoP 34/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP34/2014
15.10.2014 KSTN 8 CoZm 26/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm26/2014
15.10.2014 KSTN 17 Co 859/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co859/2014
15.10.2014 KSTN 16 CoE 124/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE124/2014
15.10.2014 KSTN 16 CoE 173/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE173/2014
15.10.2014 KSTN 16 CoE 133/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE133/2014
15.10.2014 KSTN 8 CoE 167/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE167/2014
15.10.2014 KSTN 17 Co 103/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co103/2014
15.10.2014 KSTN 19 Co 15/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co15/2014
15.10.2014 KSTN 4 Co 74/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co74/2014
15.10.2014 KSTN 17 CoP 90/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP90/2014
15.10.2014 KSTN 6 CoP 69/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP69/2014
15.10.2014 KSTN 16 CoE 336/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE336/2014
15.10.2014 KSTN 8 CoE 217/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE217/2014
15.10.2014 KSTN 8 CoE 168/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE168/2014
15.10.2014 KSTN 8 CoZm 23/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm23/2014
15.10.2014 KSTN 11 CoE 98/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE98/2014
16.10.2014 KSTN 3 To 74/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To74/2014
16.10.2014 KSTN 12 Sd 82/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd82/2014
16.10.2014 KSTN 3 CoE 222/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE222/2014
16.10.2014 KSTN 3 To 75/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To75/2014
16.10.2014 KSTN 12 Sp 5/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sp5/2014
16.10.2014 KSTN 19 Co 357/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co357/2012
16.10.2014 KSTN 4 Co 59/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co59/2014
16.10.2014 KSTN 19 Co 238/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co238/2012
16.10.2014 KSTN 4 Co 4/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co4/2013
16.10.2014 KSTN 4 Co 651/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co651/2013
16.10.2014 KSTN 19 Co 391/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co391/2014
16.10.2014 KSTN 11 CoE 93/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE93/2014
16.10.2014 KSTN 3 CoE 224/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE224/2014
16.10.2014 KSTN 19 Co 1007/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co1007/2013
16.10.2014 KSTN 19 Co 804/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co804/2014
16.10.2014 KSTN 4 Co 25/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co25/2014
16.10.2014 KSTN 4 Co 30/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co30/2014
16.10.2014 KSTN 4 Co 54/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co54/2014
16.10.2014 KSTN 4 Co 130/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co130/2014
16.10.2014 KSTN 4 Co 12/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co12/2014
16.10.2014 KSTN 19 Co 175/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co175/2013
16.10.2014 KSTN 4 Co 329/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co329/2013
16.10.2014 KSTN 12 Sd 81/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd81/2014
16.10.2014 KSTN 11 CoE 107/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE107/2014
16.10.2014 KSTN 11 CoE 109/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE109/2014
16.10.2014 KSTN 11 CoE 106/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE106/2014
16.10.2014 KSTN 19 Co 278/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co278/2012
16.10.2014 KSTN 4 Co 110/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co110/2014
16.10.2014 KSTN 3 CoE 127/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE127/2014
16.10.2014 KSTN 19 Co 733/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co733/2013
16.10.2014 KSTN 19 Co 47/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co47/2013
16.10.2014 KSTN 19 Co 341/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co341/2012
16.10.2014 KSTN 5 Co 699/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co699/2014
16.10.2014 KSTN 12 Sd 77/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd77/2014
16.10.2014 KSTN 19 Co 222/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co222/2012
16.10.2014 KSTN 4 Co 940/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co940/2013
17.10.2014 KSTN 23 Tos 145/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos145/2014
19.10.2014 KSTN 13 CoE 115/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE115/2014
20.10.2014 KSTN 12 Sd 189/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd189/2014
20.10.2014 KSTN 16 CoE 116/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE116/2014
20.10.2014 KSTN 12 Sd 215/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd215/2014
20.10.2014 KSTN 12 Sd 255/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd255/2014
20.10.2014 KSTN 12 Sd 231/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd231/2014
20.10.2014 KSTN 12 Sd 254/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd254/2014
20.10.2014 KSTN 12 Sd 218/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd218/2014
20.10.2014 KSTN 13 S 218/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S218/2014
20.10.2014 KSTN 13 CoE 117/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE117/2014
20.10.2014 KSTN 15 Sd 176/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd176/2013
20.10.2014 KSTN 8 Cob 458/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob458/2014
20.10.2014 KSTN 15 Sd 94/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd94/2013
20.10.2014 KSTN 15 Sd 41/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd41/2014
20.10.2014 KSTN 14 Sp 3/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/14Sp3/2014
20.10.2014 KSTN 15 Sd 221/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd221/2014
20.10.2014 KSTN 15 Sd 239/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd239/2014
20.10.2014 KSTN 4 Co 914/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co914/2013
20.10.2014 KSTN 15 Sd 63/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd63/2012
20.10.2014 KSTN 12 Sd 201/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd201/2014
21.10.2014 KSTN 6 Co 68/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co68/2012
21.10.2014 KSTN 4 Co 913/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co913/2013
21.10.2014 KSTN 16 Co 120/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Co120/2013
21.10.2014 KSTN 16 Cob 94/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob94/2014
21.10.2014 KSTN 16 Co 255/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Co255/2013
21.10.2014 KSTN 16 Cob 205/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob205/2014
21.10.2014 KSTN 6 Co 817/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co817/2014
21.10.2014 KSTN 6 Co 806/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co806/2013
21.10.2014 KSTN 16 Co 58/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Co58/2013
21.10.2014 KSTN 14 Sp 1/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/14Sp1/2014
21.10.2014 KSTN 8 CoE 278/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE278/2014
21.10.2014 KSTN 16 Co 257/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Co257/2013
21.10.2014 KSTN 13 S 104/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S104/2013
21.10.2014 KSTN 6 Co 797/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co797/2014
21.10.2014 KSTN 6 Co 800/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co800/2014
21.10.2014 KSTN 17 Co 1051/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co1051/2013
21.10.2014 KSTN 5 Co 589/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co589/2014
21.10.2014 KSTN 6 Co 62/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co62/2012
21.10.2014 KSTN 6 Co 73/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co73/2012
21.10.2014 KSTN 6 Co 74/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co74/2012
21.10.2014 KSTN 16 CoE 283/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE283/2014
21.10.2014 KSTN 8 CoE 340/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE340/2014
21.10.2014 KSTN 16 Co 122/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Co122/2013
22.10.2014 KSTN 8 CoE 347/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE347/2014
22.10.2014 KSTN 17 Co 416/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co416/2014
22.10.2014 KSTN 17 Co 950/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co950/2014
22.10.2014 KSTN 12 Sd 60/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd60/2014
22.10.2014 KSTN 17 CoPr 5/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoPr5/2014
22.10.2014 KSTN 17 Co 631/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co631/2014
22.10.2014 KSTN 15 Sd 233/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd233/2014
22.10.2014 KSTN 4 Co 67/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co67/2014
22.10.2014 KSTN 4 Co 73/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co73/2014
22.10.2014 KSTN 17 CoP 96/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP96/2014
22.10.2014 KSTN 17 Co 219/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co219/2013
22.10.2014 KSTN 17 Co 1020/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co1020/2013
22.10.2014 KSTN 16 Co 413/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Co413/2013
22.10.2014 KSTN 16 Co 411/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Co411/2013
22.10.2014 KSTN 4 CoP 17/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP17/2014
22.10.2014 KSTN 8 CoE 331/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE331/2014
22.10.2014 KSTN 8 CoE 50/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE50/2014
22.10.2014 KSTN 17 Co 240/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co240/2014
22.10.2014 KSTN 17 Co 673/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co673/2014
22.10.2014 KSTN 17 Co 1029/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co1029/2014
22.10.2014 KSTN 6 CoP 72/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP72/2014
22.10.2014 KSTN 13 S 215/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S215/2014
22.10.2014 KSTN 17 Co 600/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co600/2014
22.10.2014 KSTN 17 CoP 101/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP101/2014
22.10.2014 KSTN 16 CoE 277/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE277/2014
22.10.2014 KSTN 17 Co 722/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co722/2014
22.10.2014 KSTN 17 Co 830/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co830/2014
22.10.2014 KSTN 17 Co 188/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co188/2014
22.10.2014 KSTN 15 Sd 256/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd256/2014
22.10.2014 KSTN 15 Sd 231/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd231/2014
22.10.2014 KSTN 15 Sd 213/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd213/2014
23.10.2014 KSTN 4 Co 24/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co24/2013
23.10.2014 KSTN 4 CoP 75/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP75/2014
23.10.2014 KSTN 3 CoE 135/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE135/2014
23.10.2014 KSTN 3 CoE 150/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE150/2014
23.10.2014 KSTN 5 Co 644/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co644/2014
23.10.2014 KSTN 4 Co 42/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co42/2013
23.10.2014 KSTN 4 Co 381/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co381/2013
23.10.2014 KSTN 4 Co 80/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co80/2014
23.10.2014 KSTN 4 Co 298/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co298/2014
23.10.2014 KSTN 4 Co 296/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co296/2014
23.10.2014 KSTN 4 Co 225/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co225/2014
23.10.2014 KSTN 4 Co 145/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co145/2014
23.10.2014 KSTN 5 CoP 67/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP67/2014
24.10.2014 KSTN 2 Tos 98/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos98/2014
24.10.2014 KSTN 2 Tos 97/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos97/2014
24.10.2014 KSTN 2 To 61/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To61/2014
24.10.2014 KSTN 3 CoE 120/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE120/2014
24.10.2014 KSTN 2 To 89/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To89/2014
26.10.2014 KSTN 26 Sp 24/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/26Sp24/2014
26.10.2014 KSTN 26 Sp 25/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/26Sp25/2014
27.10.2014 KSTN 23 CoE 150/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE150/2014
27.10.2014 KSTN 3 Tos 60/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos60/2014
27.10.2014 KSTN 6 CoP 75/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP75/2014
27.10.2014 KSTN 23 Tov 3/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tov3/2014
27.10.2014 KSTN 15 Sd 86/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd86/2014
27.10.2014 KSTN 13 CoE 118/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE118/2014
27.10.2014 KSTN 3 Tos 88/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos88/2014
27.10.2014 KSTN 23 CoE 168/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE168/2014
27.10.2014 KSTN 23 CoE 170/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE170/2014
27.10.2014 KSTN 3 Tos 85/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos85/2014
27.10.2014 KSTN 26 Sp 26/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/26Sp26/2014
27.10.2014 KSTN 23 To 107/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To107/2014
27.10.2014 KSTN 6 Co 805/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co805/2014
28.10.2014 KSTN 5 Co 597/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co597/2014
28.10.2014 KSTN 6 Co 463/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co463/2014
28.10.2014 KSTN 16 CoZm 64/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm64/2014
28.10.2014 KSTN 5 Co 13/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co13/2014
28.10.2014 KSTN 6 Co 845/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co845/2014
28.10.2014 KSTN 6 Co 95/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co95/2014
28.10.2014 KSTN 19 Co 163/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co163/2014
28.10.2014 KSTN 5 Co 255/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co255/2014
28.10.2014 KSTN 16 Cob 492/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob492/2014
28.10.2014 KSTN 5 Co 17/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co17/2014
28.10.2014 KSTN 19 Co 156/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co156/2014
28.10.2014 KSTN 5 Co 109/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co109/2014
28.10.2014 KSTN 5 Co 108/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co108/2014
28.10.2014 KSTN 5 Co 182/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co182/2014
28.10.2014 KSTN 6 Co 125/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co125/2014
28.10.2014 KSTN 6 Co 130/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co130/2014
28.10.2014 KSTN 6 Co 104/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co104/2014
28.10.2014 KSTN 6 Co 55/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co55/2014
28.10.2014 KSTN 6 Co 818/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co818/2014
28.10.2014 KSTN 6 Co 89/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co89/2014
28.10.2014 KSTN 6 Co 717/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co717/2014
28.10.2014 KSTN 6 Co 607/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co607/2014
28.10.2014 KSTN 6 Co 21/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co21/2014
28.10.2014 KSTN 6 Co 497/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co497/2014
28.10.2014 KSTN 6 Co 765/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co765/2014
28.10.2014 KSTN 6 Co 821/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co821/2014
28.10.2014 KSTN 23 To 48/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To48/2014
28.10.2014 KSTN 13 CoE 125/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE125/2014
28.10.2014 KSTN 19 Co 33/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co33/2014
28.10.2014 KSTN 23 To 90/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To90/2014
28.10.2014 KSTN 2 To 85/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To85/2014
28.10.2014 KSTN 17 Co 290/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co290/2014
28.10.2014 KSTN 5 Co 250/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co250/2014
28.10.2014 KSTN 16 CoZm 69/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm69/2014
28.10.2014 KSTN 8 Co 13/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Co13/2014
29.10.2014 KSTN 17 Co 762/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co762/2013
29.10.2014 KSTN 17 Co 748/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co748/2013
29.10.2014 KSTN 17 Co 756/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co756/2013
29.10.2014 KSTN 17 Co 969/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co969/2014
29.10.2014 KSTN 17 Co 428/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co428/2014
29.10.2014 KSTN 19 Co 80/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co80/2014
29.10.2014 KSTN 23 Tos 134/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos134/2014
29.10.2014 KSTN 19 Co 118/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co118/2014
29.10.2014 KSTN 8 CoE 350/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE350/2014
29.10.2014 KSTN 16 Cob 87/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob87/2013
29.10.2014 KSTN 5 Co 223/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co223/2014
29.10.2014 KSTN 4 Co 104/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co104/2014
29.10.2014 KSTN 5 Co 206/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co206/2014
29.10.2014 KSTN 5 Co 93/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co93/2014
29.10.2014 KSTN 5 Co 218/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co218/2014
29.10.2014 KSTN 17 Co 995/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co995/2013
29.10.2014 KSTN 16 Cob 168/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob168/2012
29.10.2014 KSTN 19 Co 124/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co124/2014
29.10.2014 KSTN 17 Co 738/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co738/2013
29.10.2014 KSTN 4 Co 106/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co106/2014
29.10.2014 KSTN 19 Co 30/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co30/2014
29.10.2014 KSTN 19 Co 27/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co27/2014
29.10.2014 KSTN 17 Co 546/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co546/2013
29.10.2014 KSTN 15 Sd 210/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd210/2014
29.10.2014 KSTN 5 Co 619/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co619/2014
29.10.2014 KSTN 19 Co 152/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co152/2012
29.10.2014 KSTN 5 Co 617/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co617/2014
29.10.2014 KSTN 8 CoZm 1/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm1/2014
29.10.2014 KSTN 8 Cob 1/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob1/2014
29.10.2014 KSTN 19 Co 154/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co154/2014
29.10.2014 KSTN 13 S 224/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S224/2014
29.10.2014 KSTN 13 S 162/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S162/2013
29.10.2014 KSTN 17 Co 130/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co130/2014
29.10.2014 KSTN 17 Co 270/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co270/2014
29.10.2014 KSTN 13 CoE 123/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE123/2014
29.10.2014 KSTN 5 Co 373/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co373/2013
29.10.2014 KSTN 5 Co 189/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co189/2014
29.10.2014 KSTN 5 Co 185/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co185/2014
29.10.2014 KSTN 17 Co 764/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co764/2013
29.10.2014 KSTN 19 Co 198/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co198/2014
29.10.2014 KSTN 4 Co 20/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co20/2014
29.10.2014 KSTN 2 To 23/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To23/2014
29.10.2014 KSTN 5 Co 141/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co141/2014
29.10.2014 KSTN 8 Co 122/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Co122/2013
29.10.2014 KSTN 5 Co 601/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co601/2014
29.10.2014 KSTN 8 CoE 16/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE16/2014
29.10.2014 KSTN 16 Cob 116/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob116/2013
29.10.2014 KSTN 4 Co 141/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co141/2014
29.10.2014 KSTN 19 Co 903/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co903/2013
29.10.2014 KSTN 8 Co 120/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Co120/2013
29.10.2014 KSTN 8 Co 425/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Co425/2013
29.10.2014 KSTN 11 S 26/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S26/2014
29.10.2014 KSTN 5 Co 258/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co258/2014
29.10.2014 KSTN 5 CoP 63/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP63/2014
29.10.2014 KSTN 4 Co 117/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co117/2014
29.10.2014 KSTN 8 CoE 317/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE317/2014
29.10.2014 KSTN 16 CoE 367/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE367/2014
29.10.2014 KSTN 13 S 169/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S169/2013
29.10.2014 KSTN 13 S 168/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S168/2013
29.10.2014 KSTN 17 Co 938/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co938/2013
29.10.2014 KSTN 4 Co 104/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co104/2013
29.10.2014 KSTN 17 Co 734/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co734/2013
29.10.2014 KSTN 17 Co 128/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co128/2014
29.10.2014 KSTN 15 Sd 259/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd259/2014
29.10.2014 KSTN 17 Co 586/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co586/2013
30.10.2014 KSTN 2 To 87/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To87/2014
30.10.2014 KSTN 2 To 95/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To95/2014
30.10.2014 KSTN 4 Co 82/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co82/2014
30.10.2014 KSTN 4 Co 702/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co702/2014
30.10.2014 KSTN 4 Co 76/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co76/2014
30.10.2014 KSTN 4 Co 813/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co813/2013
30.10.2014 KSTN 4 Co 769/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co769/2013
30.10.2014 KSTN 4 CoP 58/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP58/2014
30.10.2014 KSTN 4 Co 112/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co112/2014
30.10.2014 KSTN 4 Co 788/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co788/2013
30.10.2014 KSTN 4 Co 787/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co787/2013
30.10.2014 KSTN 4 Co 777/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co777/2013
30.10.2014 KSTN 4 Co 771/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co771/2013
30.10.2014 KSTN 4 Co 701/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co701/2013
30.10.2014 KSTN 4 Co 35/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co35/2014
30.10.2014 KSTN 4 CoP 79/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP79/2014
30.10.2014 KSTN 4 Co 779/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co779/2014
30.10.2014 KSTN 4 CoP 77/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP77/2014
30.10.2014 KSTN 4 Co 713/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co713/2014
30.10.2014 KSTN 4 Co 711/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co711/2014
30.10.2014 KSTN 4 Co 707/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co707/2014
30.10.2014 KSTN 4 Co 139/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co139/2014
30.10.2014 KSTN 4 Co 705/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co705/2014
30.10.2014 KSTN 4 Co 710/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co710/2014
30.10.2014 KSTN 4 Co 700/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co700/2014
30.10.2014 KSTN 4 Co 496/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co496/2013
30.10.2014 KSTN 4 Co 881/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co881/2014
30.10.2014 KSTN 4 Co 730/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co730/2014
30.10.2014 KSTN 4 Co 725/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co725/2014
30.10.2014 KSTN 4 Co 706/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co706/2014
30.10.2014 KSTN 4 Co 720/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co720/2014
30.10.2014 KSTN 4 Co 704/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co704/2014
30.10.2014 KSTN 4 Co 136/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co136/2014
30.10.2014 KSTN 4 Co 120/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co120/2014
31.10.2014 KSTN 5 CoP 70/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP70/2014
02.11.2014 KSTN 12 Sp 15/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sp15/2014
02.11.2014 KSTN 15 Sd 97/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd97/2014
02.11.2014 KSTN 15 Sd 221/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd221/2013
03.11.2014 KSTN 23 Tov 5/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tov5/2014
03.11.2014 KSTN 26 Sp 25/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/26Sp25/2013
03.11.2014 KSTN 2 To 21/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To21/2014
03.11.2014 KSTN 12 Sd 262/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd262/2014
03.11.2014 KSTN 23 Tos 144/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos144/2014
03.11.2014 KSTN 23 To 62/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To62/2014
04.11.2014 KSTN 2 To 41/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To41/2014
04.11.2014 KSTN 23 CoE 72/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE72/2014
04.11.2014 KSTN 5 Co 524/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co524/2014
04.11.2014 KSTN 5 Co 534/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co534/2014
04.11.2014 KSTN 5 Co 529/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co529/2014
04.11.2014 KSTN 5 Co 537/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co537/2014
04.11.2014 KSTN 5 Co 130/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co130/2014
04.11.2014 KSTN 5 Co 527/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co527/2014
04.11.2014 KSTN 17 Co 716/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co716/2014
04.11.2014 KSTN 5 Co 533/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co533/2014
04.11.2014 KSTN 5 Co 539/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co539/2014
04.11.2014 KSTN 5 Co 180/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co180/2014
04.11.2014 KSTN 5 Co 531/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co531/2014
04.11.2014 KSTN 25 Sp 26/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp26/2014
04.11.2014 KSTN 13 S 225/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S225/2013
04.11.2014 KSTN 17 Co 519/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co519/2014
04.11.2014 KSTN 17 Co 510/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co510/2014
04.11.2014 KSTN 25 Sp 27/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/25Sp27/2014
04.11.2014 KSTN 17 Co 488/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co488/2014
04.11.2014 KSTN 8 CoE 249/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE249/2013
04.11.2014 KSTN 5 Co 190/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co190/2014
04.11.2014 KSTN 11 CoE 114/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE114/2014
04.11.2014 KSTN 14 Sd 10/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/14Sd10/2014
04.11.2014 KSTN 2 CoE 126/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE126/2014
04.11.2014 KSTN 5 Co 758/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co758/2014
05.11.2014 KSTN 16 CoE 312/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE312/2014
05.11.2014 KSTN 2 CoE 194/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE194/2014
05.11.2014 KSTN 17 CoPr 6/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoPr6/2014
05.11.2014 KSTN 13 S 236/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S236/2013
05.11.2014 KSTN 5 Co 676/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co676/2014
05.11.2014 KSTN 5 Co 672/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co672/2014
05.11.2014 KSTN 5 Co 651/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co651/2014
05.11.2014 KSTN 5 Co 536/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co536/2014
05.11.2014 KSTN 5 Co 532/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co532/2014
05.11.2014 KSTN 5 Co 526/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co526/2014
05.11.2014 KSTN 5 Co 528/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co528/2014
05.11.2014 KSTN 8 Cob 170/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob170/2014
05.11.2014 KSTN 11 CoE 121/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE121/2014
05.11.2014 KSTN 11 CoE 122/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE122/2014
05.11.2014 KSTN 15 Sd 267/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd267/2014
05.11.2014 KSTN 15 Sd 268/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd268/2014
05.11.2014 KSTN 5 Co 538/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co538/2014
05.11.2014 KSTN 19 Co 566/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co566/2014
05.11.2014 KSTN 11 CoE 125/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE125/2014
05.11.2014 KSTN 17 Co 710/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co710/2014
05.11.2014 KSTN 17 Co 985/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co985/2014
05.11.2014 KSTN 5 Co 686/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co686/2014
05.11.2014 KSTN 13 S 251/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S251/2014
05.11.2014 KSTN 8 CoE 362/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE362/2014
05.11.2014 KSTN 13 S 226/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S226/2014
05.11.2014 KSTN 8 CoE 232/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE232/2014
05.11.2014 KSTN 8 CoE 270/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE270/2014
05.11.2014 KSTN 8 CoE 203/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE203/2013
05.11.2014 KSTN 13 S 17/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S17/2013
05.11.2014 KSTN 8 CoE 246/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE246/2013
05.11.2014 KSTN 17 CoPr 3/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoPr3/2014
05.11.2014 KSTN 17 Co 682/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co682/2013
05.11.2014 KSTN 17 Co 989/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co989/2014
05.11.2014 KSTN 5 Co 325/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co325/2014
05.11.2014 KSTN 5 Co 693/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co693/2014
05.11.2014 KSTN 5 Co 508/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co508/2014
05.11.2014 KSTN 5 Co 600/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co600/2014
05.11.2014 KSTN 16 Cob 136/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob136/2013
05.11.2014 KSTN 16 Cob 129/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob129/2013
05.11.2014 KSTN 5 CoP 69/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP69/2014
05.11.2014 KSTN 5 Co 266/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co266/2014
05.11.2014 KSTN 5 Co 288/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co288/2014
05.11.2014 KSTN 5 Co 512/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co512/2014
05.11.2014 KSTN 17 Co 497/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co497/2014
05.11.2014 KSTN 8 CoE 360/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE360/2014
05.11.2014 KSTN 8 CoE 400/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE400/2014
05.11.2014 KSTN 8 CoE 401/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE401/2014
05.11.2014 KSTN 8 CoE 371/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE371/2014
05.11.2014 KSTN 5 Co 516/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co516/2014
05.11.2014 KSTN 5 Co 518/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co518/2014
05.11.2014 KSTN 16 Cob 495/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob495/2014
05.11.2014 KSTN 5 Co 522/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co522/2014
05.11.2014 KSTN 13 S 230/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S230/2013
05.11.2014 KSTN 5 Co 151/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co151/2014
05.11.2014 KSTN 11 CoE 120/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE120/2014
05.11.2014 KSTN 8 CoE 361/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE361/2014
05.11.2014 KSTN 5 Co 716/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co716/2014
05.11.2014 KSTN 13 CoE 135/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE135/2014
05.11.2014 KSTN 13 CoE 129/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE129/2014
05.11.2014 KSTN 13 CoE 119/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE119/2014
05.11.2014 KSTN 17 Co 1043/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co1043/2014
05.11.2014 KSTN 19 Co 77/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co77/2014
05.11.2014 KSTN 15 Sd 189/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd189/2014
05.11.2014 KSTN 17 Co 430/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co430/2014
05.11.2014 KSTN 4 Co 134/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co134/2014
05.11.2014 KSTN 5 Co 648/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co648/2014
05.11.2014 KSTN 15 Sd 250/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd250/2014
05.11.2014 KSTN 12 Sd 260/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd260/2014
05.11.2014 KSTN 4 Co 194/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co194/2014
05.11.2014 KSTN 17 Co 622/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co622/2013
05.11.2014 KSTN 17 CoP 63/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP63/2014
06.11.2014 KSTN 2 To 125/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To125/2013
06.11.2014 KSTN 2 To 57/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To57/2014
06.11.2014 KSTN 4 CoP 56/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP56/2014
06.11.2014 KSTN 2 To 73/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To73/2014
06.11.2014 KSTN 4 Co 421/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co421/2013
06.11.2014 KSTN 23 To 150/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To150/2014
06.11.2014 KSTN 4 Co 114/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co114/2014
06.11.2014 KSTN 4 Co 128/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co128/2013
06.11.2014 KSTN 4 Co 147/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co147/2014
06.11.2014 KSTN 4 Co 5/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co5/2014
06.11.2014 KSTN 4 Co 158/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co158/2014
06.11.2014 KSTN 4 Co 152/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co152/2014
06.11.2014 KSTN 23 CoE 151/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE151/2014
06.11.2014 KSTN 4 Co 323/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co323/2013
06.11.2014 KSTN 23 To 112/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To112/2013
06.11.2014 KSTN 23 Tos 151/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos151/2014
06.11.2014 KSTN 5 CoP 74/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP74/2014
06.11.2014 KSTN 4 Co 150/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co150/2014
09.11.2014 KSTN 15 Sd 112/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd112/2014
10.11.2014 KSTN 23 To 131/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To131/2014
10.11.2014 KSTN 23 To 41/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To41/2014
10.11.2014 KSTN 15 Sd 110/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd110/2014
10.11.2014 KSTN 2 Tos 107/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos107/2014
10.11.2014 KSTN 8 CoZm 86/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm86/2014
10.11.2014 KSTN 15 Sd 109/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd109/2014
10.11.2014 KSTN 14 Sp 5/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/14Sp5/2014
10.11.2014 KSTN 12 Sd 245/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd245/2013
10.11.2014 KSTN 12 Sd 269/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd269/2014
10.11.2014 KSTN 12 Sd 257/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd257/2014
11.11.2014 KSTN 23 CoE 167/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE167/2014
11.11.2014 KSTN 8 CoE 359/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE359/2014
11.11.2014 KSTN 3 To 44/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To44/2014
11.11.2014 KSTN 11 CoE 135/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE135/2014
11.11.2014 KSTN 17 Co 549/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co549/2014
11.11.2014 KSTN 8 Co 247/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Co247/2013
11.11.2014 KSTN 14 Sd 4/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/14Sd4/2014
11.11.2014 KSTN 3 CoE 72/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE72/2014
11.11.2014 KSTN 16 Co 419/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Co419/2013
11.11.2014 KSTN 11 CoE 133/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE133/2014
11.11.2014 KSTN 11 CoE 131/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE131/2014
11.11.2014 KSTN 3 CoE 88/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE88/2014
11.11.2014 KSTN 3 CoE 166/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE166/2014
11.11.2014 KSTN 11 CoE 136/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE136/2014
11.11.2014 KSTN 3 CoE 157/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE157/2014
11.11.2014 KSTN 8 CoE 397/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE397/2014
11.11.2014 KSTN 13 S 217/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S217/2013
11.11.2014 KSTN 14 Sd 3/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/14Sd3/2014
11.11.2014 KSTN 8 CoE 396/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE396/2014
11.11.2014 KSTN 5 Co 296/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co296/2014
11.11.2014 KSTN 17 Co 539/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co539/2014
11.11.2014 KSTN 2 To 129/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To129/2013
11.11.2014 KSTN 3 CoE 116/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE116/2014
11.11.2014 KSTN 2 CoE 141/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE141/2014
11.11.2014 KSTN 3 CoE 76/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE76/2014
11.11.2014 KSTN 17 Co 155/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co155/2014
11.11.2014 KSTN 14 Sd 7/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/14Sd7/2014
11.11.2014 KSTN 5 Co 293/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co293/2014
11.11.2014 KSTN 13 S 16/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S16/2014
11.11.2014 KSTN 17 Co 530/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co530/2014
11.11.2014 KSTN 5 Co 305/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co305/2014
11.11.2014 KSTN 8 CoZm 70/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoZm70/2014
11.11.2014 KSTN 2 To 104/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To104/2014
12.11.2014 KSTN 17 Co 999/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co999/2014
12.11.2014 KSTN 16 CoE 331/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE331/2014
12.11.2014 KSTN 16 CoE 270/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE270/2014
12.11.2014 KSTN 8 Co 250/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Co250/2013
12.11.2014 KSTN 17 Co 279/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co279/2014
12.11.2014 KSTN 8 Co 126/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Co126/2013
12.11.2014 KSTN 15 Sd 277/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd277/2014
12.11.2014 KSTN 17 Co 144/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co144/2014
12.11.2014 KSTN 16 CoE 288/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE288/2014
12.11.2014 KSTN 16 CoE 279/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE279/2014
12.11.2014 KSTN 16 CoE 272/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE272/2014
12.11.2014 KSTN 16 CoE 281/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE281/2014
12.11.2014 KSTN 16 CoE 271/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE271/2014
12.11.2014 KSTN 16 CoE 361/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE361/2014
12.11.2014 KSTN 16 CoE 406/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE406/2014
12.11.2014 KSTN 16 CoE 278/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE278/2014
12.11.2014 KSTN 17 CoP 76/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP76/2014
12.11.2014 KSTN 2 To 17/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To17/2014
12.11.2014 KSTN 2 To 81/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To81/2014
12.11.2014 KSTN 16 CoE 289/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE289/2014
12.11.2014 KSTN 17 CoP 104/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP104/2014
12.11.2014 KSTN 2 CoE 135/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE135/2014
12.11.2014 KSTN 12 Sp 11/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sp11/2014
12.11.2014 KSTN 23 CoE 119/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE119/2014
12.11.2014 KSTN 16 CoE 365/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE365/2014
12.11.2014 KSTN 16 CoE 352/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE352/2014
12.11.2014 KSTN 12 Sp 9/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sp9/2014
12.11.2014 KSTN 2 CoE 86/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE86/2014
12.11.2014 KSTN 23 CoE 81/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE81/2014
12.11.2014 KSTN 2 CoE 131/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE131/2014
12.11.2014 KSTN 5 Co 331/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co331/2014
12.11.2014 KSTN 5 Co 281/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co281/2014
12.11.2014 KSTN 16 Co 415/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Co415/2013
12.11.2014 KSTN 16 Co 417/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Co417/2013
12.11.2014 KSTN 5 Co 298/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co298/2014
12.11.2014 KSTN 16 CoE 310/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE310/2014
12.11.2014 KSTN 19 Co 266/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co266/2014
12.11.2014 KSTN 17 Co 180/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co180/2014
12.11.2014 KSTN 17 Co 141/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co141/2014
12.11.2014 KSTN 17 Co 161/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co161/2014
12.11.2014 KSTN 17 Co 755/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co755/2013
12.11.2014 KSTN 2 To 59/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To59/2014
12.11.2014 KSTN 8 Co 246/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Co246/2013
13.11.2014 KSTN 12 Sd 85/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd85/2014
13.11.2014 KSTN 12 Sp 14/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sp14/2013
13.11.2014 KSTN 4 Co 899/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co899/2013
13.11.2014 KSTN 12 Sd 83/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd83/2014
13.11.2014 KSTN 19 Co 555/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co555/2014
13.11.2014 KSTN 4 Co 200/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co200/2014
13.11.2014 KSTN 4 Co 758/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co758/2014
13.11.2014 KSTN 12 Sp 10/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sp10/2014
13.11.2014 KSTN 5 Co 669/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co669/2014
13.11.2014 KSTN 12 Sp 8/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sp8/2014
13.11.2014 KSTN 19 Co 474/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co474/2014
13.11.2014 KSTN 19 Co 470/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co470/2014
13.11.2014 KSTN 19 Co 447/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co447/2014
13.11.2014 KSTN 4 Co 523/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co523/2013
13.11.2014 KSTN 12 Sd 94/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd94/2014
13.11.2014 KSTN 12 Sd 84/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd84/2014
13.11.2014 KSTN 12 Sd 27/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd27/2014
13.11.2014 KSTN 19 CoP 77/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP77/2014
13.11.2014 KSTN 19 Co 342/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co342/2012
13.11.2014 KSTN 19 Co 244/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co244/2012
13.11.2014 KSTN 19 Co 799/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co799/2013
13.11.2014 KSTN 4 Co 382/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co382/2013
13.11.2014 KSTN 19 Co 313/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co313/2012
13.11.2014 KSTN 19 Co 635/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co635/2014
13.11.2014 KSTN 4 CoP 68/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP68/2014
13.11.2014 KSTN 19 CoP 58/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP58/2014
13.11.2014 KSTN 19 Co 424/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co424/2013
13.11.2014 KSTN 19 Co 575/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co575/2014
13.11.2014 KSTN 4 Co 22/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co22/2013
14.11.2014 KSTN 23 To 67/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To67/2014
14.11.2014 KSTN 23 Tos 165/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos165/2014
14.11.2014 KSTN 23 Tos 155/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos155/2014
14.11.2014 KSTN 12 Sd 240/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd240/2014
14.11.2014 KSTN 12 Sd 275/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd275/2014
14.11.2014 KSTN 12 Sd 263/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd263/2014
17.11.2014 KSTN 19 Co 556/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co556/2014
17.11.2014 KSTN 6 Co 558/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co558/2014
17.11.2014 KSTN 16 Co 124/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Co124/2014
18.11.2014 KSTN 16 CoE 405/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE405/2014
18.11.2014 KSTN 16 CoE 366/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE366/2014
18.11.2014 KSTN 23 To 47/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To47/2014
18.11.2014 KSTN 2 To 83/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To83/2014
18.11.2014 KSTN 16 CoE 318/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE318/2014
18.11.2014 KSTN 23 Tov 9/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tov9/2014
18.11.2014 KSTN 5 Co 474/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co474/2014
18.11.2014 KSTN 8 CoKR 37/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoKR37/2012
18.11.2014 KSTN 16 Cob 60/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob60/2013
18.11.2014 KSTN 13 S 232/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S232/2013
18.11.2014 KSTN 5 Co 549/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co549/2014
18.11.2014 KSTN 16 CoE 391/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE391/2014
18.11.2014 KSTN 16 CoE 399/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE399/2014
18.11.2014 KSTN 16 CoE 400/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE400/2014
18.11.2014 KSTN 16 CoE 348/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE348/2014
18.11.2014 KSTN 5 Co 487/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co487/2014
18.11.2014 KSTN 11 S 29/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S29/2012
18.11.2014 KSTN 6 Co 867/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co867/2014
18.11.2014 KSTN 4 Co 528/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co528/2014
18.11.2014 KSTN 8 Cob 510/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob510/2014
18.11.2014 KSTN 16 Co 219/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Co219/2014
18.11.2014 KSTN 16 Co 178/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Co178/2014
18.11.2014 KSTN 16 CoE 269/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE269/2014
18.11.2014 KSTN 11 S 30/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S30/2012
18.11.2014 KSTN 12 Sd 237/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd237/2014
18.11.2014 KSTN 5 Co 473/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co473/2014
19.11.2014 KSTN 2 Tos 69/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos69/2014
19.11.2014 KSTN 5 Co 674/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co674/2014
19.11.2014 KSTN 5 Co 554/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co554/2014
19.11.2014 KSTN 15 Sd 280/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd280/2014
19.11.2014 KSTN 17 Co 818/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co818/2013
19.11.2014 KSTN 15 Sd 261/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd261/2014
19.11.2014 KSTN 5 Co 489/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co489/2014
19.11.2014 KSTN 5 Co 557/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co557/2014
19.11.2014 KSTN 17 CoP 106/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP106/2014
19.11.2014 KSTN 17 Co 862/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co862/2014
19.11.2014 KSTN 15 Sd 174/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd174/2014
19.11.2014 KSTN 5 Co 551/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co551/2014
19.11.2014 KSTN 15 Sd 294/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd294/2013
19.11.2014 KSTN 17 CoP 109/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP109/2014
19.11.2014 KSTN 15 Sd 258/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd258/2014
19.11.2014 KSTN 19 Co 356/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co356/2014
19.11.2014 KSTN 17 CoP 82/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP82/2014
19.11.2014 KSTN 19 Co 478/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co478/2014
19.11.2014 KSTN 5 Co 553/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co553/2014
19.11.2014 KSTN 12 Sp 12/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sp12/2014
19.11.2014 KSTN 17 CoP 61/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP61/2014
19.11.2014 KSTN 17 Co 1001/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co1001/2014
19.11.2014 KSTN 17 CoP 111/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP111/2014
19.11.2014 KSTN 5 Co 477/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co477/2014
20.11.2014 KSTN 4 Co 387/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co387/2013
20.11.2014 KSTN 12 Sd 104/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd104/2014
20.11.2014 KSTN 4 Co 359/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co359/2013
20.11.2014 KSTN 17 Co 924/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co924/2013
20.11.2014 KSTN 17 Co 916/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co916/2014
20.11.2014 KSTN 17 Co 894/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co894/2013
20.11.2014 KSTN 17 Co 934/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co934/2013
20.11.2014 KSTN 12 Sd 101/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd101/2014
20.11.2014 KSTN 12 Sd 100/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd100/2014
20.11.2014 KSTN 12 Sd 99/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd99/2014
20.11.2014 KSTN 19 Co 195/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co195/2014
20.11.2014 KSTN 19 Co 760/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co760/2014
20.11.2014 KSTN 15 Sd 265/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd265/2014
20.11.2014 KSTN 4 Co 250/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co250/2014
20.11.2014 KSTN 4 Co 236/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co236/2013
20.11.2014 KSTN 4 Co 396/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co396/2013
20.11.2014 KSTN 17 Co 928/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co928/2013
20.11.2014 KSTN 13 S 142/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S142/2013
20.11.2014 KSTN 11 S 32/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S32/2014
20.11.2014 KSTN 12 Sp 13/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sp13/2014
20.11.2014 KSTN 23 To 153/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To153/2014
20.11.2014 KSTN 13 S 267/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S267/2014
20.11.2014 KSTN 19 Co 363/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co363/2014
20.11.2014 KSTN 23 To 132/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To132/2014
20.11.2014 KSTN 17 Co 42/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co42/2014
21.11.2014 KSTN 12 Sd 252/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd252/2014
23.11.2014 KSTN 26 Sp 27/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/26Sp27/2014
23.11.2014 KSTN 16 CoE 342/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE342/2014
24.11.2014 KSTN 23 To 44/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To44/2013
24.11.2014 KSTN 6 Co 874/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co874/2014
24.11.2014 KSTN 6 Co 273/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co273/2014
24.11.2014 KSTN 15 Sd 226/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd226/2014
24.11.2014 KSTN 26 Sp 28/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/26Sp28/2014
24.11.2014 KSTN 6 Co 141/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co141/2014
24.11.2014 KSTN 16 CoE 404/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE404/2014
24.11.2014 KSTN 2 To 60/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To60/2014
24.11.2014 KSTN 6 Co 136/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co136/2014
24.11.2014 KSTN 16 CoZm 73/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm73/2014
24.11.2014 KSTN 16 CoE 374/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE374/2014
24.11.2014 KSTN 16 CoE 393/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE393/2014
24.11.2014 KSTN 16 CoE 395/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE395/2014
24.11.2014 KSTN 6 Co 305/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co305/2014
24.11.2014 KSTN 15 Sd 271/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd271/2014
24.11.2014 KSTN 16 CoKR 33/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoKR33/2014
24.11.2014 KSTN 15 Sd 121/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd121/2014
24.11.2014 KSTN 16 CoE 343/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE343/2014
25.11.2014 KSTN 6 Co 50/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co50/2014
25.11.2014 KSTN 6 Co 856/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co856/2014
25.11.2014 KSTN 6 Co 57/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co57/2012
25.11.2014 KSTN 6 Co 581/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co581/2014
25.11.2014 KSTN 23 To 149/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To149/2014
25.11.2014 KSTN 6 Co 583/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co583/2014
25.11.2014 KSTN 6 Co 872/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co872/2014
25.11.2014 KSTN 16 Co 16/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Co16/2014
25.11.2014 KSTN 13 S 236/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S236/2014
25.11.2014 KSTN 6 Co 865/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co865/2014
25.11.2014 KSTN 6 Co 830/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co830/2014
25.11.2014 KSTN 6 Co 148/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co148/2012
25.11.2014 KSTN 6 Co 132/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co132/2012
25.11.2014 KSTN 6 Co 86/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co86/2012
25.11.2014 KSTN 6 Co 785/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co785/2014
25.11.2014 KSTN 6 Co 760/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co760/2014
25.11.2014 KSTN 6 Co 235/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co235/2014
25.11.2014 KSTN 6 Co 345/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co345/2014
25.11.2014 KSTN 2 To 69/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To69/2014
25.11.2014 KSTN 6 Co 156/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co156/2012
25.11.2014 KSTN 6 Co 284/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co284/2014
25.11.2014 KSTN 6 CoPr 3/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoPr3/2014
25.11.2014 KSTN 6 Co 173/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co173/2012
25.11.2014 KSTN 16 CoE 442/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE442/2014
25.11.2014 KSTN 6 CoP 80/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP80/2014
25.11.2014 KSTN 6 CoP 79/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP79/2014
25.11.2014 KSTN 6 CoP 73/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP73/2014
25.11.2014 KSTN 6 CoP 76/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP76/2014
25.11.2014 KSTN 16 CoE 363/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE363/2014
25.11.2014 KSTN 6 Co 339/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co339/2014
25.11.2014 KSTN 6 Co 17/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co17/2014
25.11.2014 KSTN 6 Co 166/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co166/2012
25.11.2014 KSTN 6 Co 139/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co139/2014
25.11.2014 KSTN 16 CoE 422/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE422/2014
25.11.2014 KSTN 13 S 239/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S239/2014
25.11.2014 KSTN 6 Co 83/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co83/2012
25.11.2014 KSTN 8 Co 129/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Co129/2014
26.11.2014 KSTN 4 Co 208/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co208/2014
26.11.2014 KSTN 12 Sp 16/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sp16/2014
26.11.2014 KSTN 12 Sp 17/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sp17/2014
26.11.2014 KSTN 23 Tos 174/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos174/2014
26.11.2014 KSTN 17 Co 808/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co808/2014
26.11.2014 KSTN 8 CoE 316/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE316/2014
26.11.2014 KSTN 4 Co 204/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co204/2014
26.11.2014 KSTN 5 Co 654/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co654/2014
26.11.2014 KSTN 19 Co 440/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co440/2014
26.11.2014 KSTN 17 Co 807/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co807/2014
26.11.2014 KSTN 13 CoE 141/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE141/2014
26.11.2014 KSTN 19 Co 860/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co860/2014
26.11.2014 KSTN 8 CoE 337/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE337/2014
26.11.2014 KSTN 16 Cob 14/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob14/2013
26.11.2014 KSTN 8 CoE 289/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE289/2014
26.11.2014 KSTN 8 CoE 386/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE386/2014
26.11.2014 KSTN 8 Co 175/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Co175/2014
26.11.2014 KSTN 19 Co 354/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co354/2014
26.11.2014 KSTN 5 CoP 81/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP81/2014
26.11.2014 KSTN 19 Co 951/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co951/2013
26.11.2014 KSTN 8 CoE 318/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE318/2014
26.11.2014 KSTN 3 CoE 171/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE171/2014
26.11.2014 KSTN 8 CoE 368/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE368/2014
26.11.2014 KSTN 12 Sp 18/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sp18/2014
26.11.2014 KSTN 8 CoE 269/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE269/2014
26.11.2014 KSTN 4 Co 196/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co196/2014
26.11.2014 KSTN 4 Co 237/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co237/2014
26.11.2014 KSTN 8 CoE 307/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE307/2014
26.11.2014 KSTN 8 CoE 390/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE390/2014
26.11.2014 KSTN 8 CoE 366/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE366/2014
26.11.2014 KSTN 4 Co 277/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co277/2014
26.11.2014 KSTN 2 CoE 155/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE155/2014
26.11.2014 KSTN 3 CoE 151/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE151/2014
26.11.2014 KSTN 3 CoE 172/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE172/2014
26.11.2014 KSTN 12 Sp 14/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sp14/2014
26.11.2014 KSTN 12 Sd 105/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd105/2014
26.11.2014 KSTN 8 CoE 338/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE338/2014
26.11.2014 KSTN 23 To 155/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To155/2014
26.11.2014 KSTN 19 Co 192/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co192/2014
26.11.2014 KSTN 11 S 70/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11S70/2011
26.11.2014 KSTN 19 Co 455/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co455/2014
26.11.2014 KSTN 19 Co 558/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co558/2014
26.11.2014 KSTN 16 CoE 43/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE43/2013
26.11.2014 KSTN 15 Sp 21/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sp21/2014
26.11.2014 KSTN 8 CoE 367/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE367/2014
26.11.2014 KSTN 16 CoE 39/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE39/2013
26.11.2014 KSTN 16 CoE 34/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE34/2013
26.11.2014 KSTN 16 Cob 71/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob71/2013
26.11.2014 KSTN 5 Co 631/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co631/2014
27.11.2014 KSTN 12 Sd 111/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd111/2014
27.11.2014 KSTN 12 Sd 67/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd67/2014
27.11.2014 KSTN 19 Co 214/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co214/2014
27.11.2014 KSTN 19 Co 434/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co434/2014
27.11.2014 KSTN 19 Co 374/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co374/2014
27.11.2014 KSTN 19 CoP 78/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP78/2014
27.11.2014 KSTN 19 Co 379/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co379/2012
27.11.2014 KSTN 19 CoP 79/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP79/2014
27.11.2014 KSTN 15 Sp 13/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sp13/2014
27.11.2014 KSTN 4 CoP 80/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoP80/2014
27.11.2014 KSTN 19 Co 348/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co348/2014
27.11.2014 KSTN 19 Co 763/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co763/2014
27.11.2014 KSTN 19 Co 351/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co351/2014
27.11.2014 KSTN 4 Co 448/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co448/2013
27.11.2014 KSTN 19 Co 378/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co378/2012
27.11.2014 KSTN 4 Co 238/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co238/2014
27.11.2014 KSTN 23 CoE 198/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE198/2014
27.11.2014 KSTN 23 CoE 204/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE204/2014
27.11.2014 KSTN 23 CoE 180/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE180/2014
27.11.2014 KSTN 23 CoE 186/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE186/2014
27.11.2014 KSTN 3 CoE 167/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE167/2014
27.11.2014 KSTN 19 Co 324/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co324/2012
27.11.2014 KSTN 12 Sd 59/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd59/2014
27.11.2014 KSTN 12 Sd 23/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd23/2014
27.11.2014 KSTN 3 CoE 188/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE188/2014
27.11.2014 KSTN 19 Co 624/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co624/2013
27.11.2014 KSTN 4 Co 361/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co361/2013
27.11.2014 KSTN 12 Sd 103/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd103/2014
27.11.2014 KSTN 19 Co 360/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co360/2014
27.11.2014 KSTN 4 Co 456/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co456/2013
27.11.2014 KSTN 2 CoE 144/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE144/2014
27.11.2014 KSTN 4 Co 168/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co168/2013
27.11.2014 KSTN 4 Co 778/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co778/2013
27.11.2014 KSTN 2 CoE 132/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE132/2014
27.11.2014 KSTN 19 Co 206/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co206/2014
27.11.2014 KSTN 4 Co 567/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co567/2013
27.11.2014 KSTN 4 Co 814/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co814/2013
27.11.2014 KSTN 3 CoE 165/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE165/2014
27.11.2014 KSTN 2 CoE 142/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE142/2014
27.11.2014 KSTN 19 Co 366/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co366/2014
27.11.2014 KSTN 3 CoE 176/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE176/2014
27.11.2014 KSTN 4 Co 234/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co234/2014
27.11.2014 KSTN 3 CoE 185/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE185/2014
27.11.2014 KSTN 2 To 93/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To93/2014
27.11.2014 KSTN 19 Co 210/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co210/2014
27.11.2014 KSTN 19 Co 882/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co882/2014
27.11.2014 KSTN 4 Co 203/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co203/2014
27.11.2014 KSTN 4 Co 190/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co190/2014
27.11.2014 KSTN 4 Co 350/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co350/2014
27.11.2014 KSTN 19 Co 306/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co306/2012
27.11.2014 KSTN 19 Co 368/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co368/2012
27.11.2014 KSTN 19 Co 1/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co1/2013
27.11.2014 KSTN 19 CoP 72/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP72/2014
27.11.2014 KSTN 4 Co 365/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co365/2014
28.11.2014 KSTN 4 Co 889/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co889/2014
28.11.2014 KSTN 4 Co 898/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co898/2014
28.11.2014 KSTN 4 Co 903/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co903/2014
28.11.2014 KSTN 4 Co 841/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co841/2013
28.11.2014 KSTN 4 Co 906/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co906/2014
28.11.2014 KSTN 4 Co 547/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co547/2013
28.11.2014 KSTN 4 Co 901/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co901/2013
28.11.2014 KSTN 4 Co 904/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co904/2014
28.11.2014 KSTN 4 Co 901/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co901/2014
28.11.2014 KSTN 4 Co 837/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co837/2013
28.11.2014 KSTN 4 Co 909/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co909/2014
28.11.2014 KSTN 4 Co 890/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co890/2014
28.11.2014 KSTN 6 CoP 86/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP86/2014
01.12.2014 KSTN 16 Cob 559/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob559/2014
01.12.2014 KSTN 13 CoE 138/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE138/2014
01.12.2014 KSTN 23 To 7/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To7/2014
01.12.2014 KSTN 15 Sd 190/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd190/2013
01.12.2014 KSTN 12 Sd 15/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd15/2014
01.12.2014 KSTN 12 Sd 276/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd276/2014
01.12.2014 KSTN 12 Sd 199/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd199/2014
01.12.2014 KSTN 15 Sd 211/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd211/2011
01.12.2014 KSTN 12 Sd 278/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd278/2014
01.12.2014 KSTN 13 So 1/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13So1/2014
01.12.2014 KSTN 13 CoE 155/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE155/2014
01.12.2014 KSTN 12 Sd 267/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd267/2014
01.12.2014 KSTN 23 To 127/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To127/2014
01.12.2014 KSTN 12 Sd 241/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd241/2014
02.12.2014 KSTN 5 Co 241/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co241/2014
02.12.2014 KSTN 11 CoE 110/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE110/2014
02.12.2014 KSTN 13 CoE 132/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE132/2014
02.12.2014 KSTN 13 CoE 136/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE136/2014
02.12.2014 KSTN 13 CoE 148/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE148/2014
02.12.2014 KSTN 13 CoE 126/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE126/2014
02.12.2014 KSTN 15 Sd 287/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd287/2014
02.12.2014 KSTN 23 To 33/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To33/2014
02.12.2014 KSTN 5 Co 236/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co236/2014
02.12.2014 KSTN 13 CoE 156/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE156/2014
02.12.2014 KSTN 13 CoE 142/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE142/2014
02.12.2014 KSTN 13 CoE 140/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE140/2014
02.12.2014 KSTN 13 CoE 134/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE134/2014
02.12.2014 KSTN 6 CoP 81/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP81/2014
02.12.2014 KSTN 23 To 139/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To139/2014
02.12.2014 KSTN 5 Co 317/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co317/2014
03.12.2014 KSTN 23 To 25/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To25/2014
03.12.2014 KSTN 5 Co 313/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co313/2014
03.12.2014 KSTN 19 Co 380/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co380/2014
03.12.2014 KSTN 5 Co 308/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co308/2014
03.12.2014 KSTN 17 Co 736/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co736/2013
03.12.2014 KSTN 17 Co 578/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co578/2014
03.12.2014 KSTN 17 CoP 108/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP108/2014
03.12.2014 KSTN 12 Sp 21/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sp21/2014
03.12.2014 KSTN 11 CoE 139/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE139/2014
03.12.2014 KSTN 11 CoE 141/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE141/2014
03.12.2014 KSTN 16 Cob 452/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob452/2014
03.12.2014 KSTN 16 CoE 315/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE315/2014
03.12.2014 KSTN 16 CoE 454/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE454/2014
03.12.2014 KSTN 8 CoE 461/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE461/2014
03.12.2014 KSTN 5 Co 771/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co771/2014
03.12.2014 KSTN 23 To 137/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To137/2014
03.12.2014 KSTN 5 Co 660/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co660/2014
03.12.2014 KSTN 5 Co 373/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co373/2014
03.12.2014 KSTN 17 Co 818/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co818/2014
03.12.2014 KSTN 5 Co 768/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co768/2014
03.12.2014 KSTN 5 Co 760/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co760/2014
03.12.2014 KSTN 19 Co 378/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co378/2014
03.12.2014 KSTN 19 Co 444/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co444/2014
03.12.2014 KSTN 17 Co 959/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co959/2014
03.12.2014 KSTN 5 Co 724/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co724/2014
03.12.2014 KSTN 11 CoE 134/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE134/2014
03.12.2014 KSTN 11 CoE 130/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE130/2014
03.12.2014 KSTN 11 CoE 128/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE128/2014
03.12.2014 KSTN 11 CoE 143/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE143/2014
03.12.2014 KSTN 11 CoE 144/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/11CoE144/2014
03.12.2014 KSTN 17 Co 809/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co809/2014
03.12.2014 KSTN 17 Co 817/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co817/2014
03.12.2014 KSTN 16 CoE 353/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE353/2014
03.12.2014 KSTN 16 CoE 394/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE394/2014
03.12.2014 KSTN 16 CoZm 102/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm102/2014
03.12.2014 KSTN 23 Tos 178/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos178/2014
03.12.2014 KSTN 17 Co 827/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co827/2014
03.12.2014 KSTN 17 Co 819/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co819/2014
03.12.2014 KSTN 13 S 199/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S199/2013
03.12.2014 KSTN 17 Co 820/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co820/2014
03.12.2014 KSTN 23 Tos 167/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos167/2014
03.12.2014 KSTN 12 Sp 22/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sp22/2014
03.12.2014 KSTN 19 Co 372/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co372/2014
03.12.2014 KSTN 8 Cob 523/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob523/2014
03.12.2014 KSTN 5 Co 623/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co623/2014
03.12.2014 KSTN 5 CoP 68/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP68/2014
04.12.2014 KSTN 12 Sp 20/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sp20/2014
04.12.2014 KSTN 12 Sd 125/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd125/2014
04.12.2014 KSTN 12 Sd 128/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd128/2014
04.12.2014 KSTN 19 Co 438/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co438/2014
04.12.2014 KSTN 19 Co 628/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co628/2013
04.12.2014 KSTN 23 CoE 225/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE225/2014
04.12.2014 KSTN 12 Sd 114/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd114/2013
04.12.2014 KSTN 15 Sd 270/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd270/2014
04.12.2014 KSTN 4 Co 955/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co955/2013
04.12.2014 KSTN 19 Co 212/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co212/2014
04.12.2014 KSTN 19 Co 347/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co347/2012
04.12.2014 KSTN 19 Co 627/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co627/2014
04.12.2014 KSTN 19 Co 881/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co881/2013
04.12.2014 KSTN 19 Co 499/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co499/2014
04.12.2014 KSTN 4 Co 613/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co613/2013
04.12.2014 KSTN 4 Co 458/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co458/2013
04.12.2014 KSTN 4 Co 882/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co882/2013
04.12.2014 KSTN 12 Sd 127/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd127/2014
04.12.2014 KSTN 23 CoE 216/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE216/2014
04.12.2014 KSTN 12 Sd 116/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd116/2014
04.12.2014 KSTN 19 Co 268/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co268/2012
04.12.2014 KSTN 19 Co 280/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co280/2014
08.12.2014 KSTN 23 Tos 138/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos138/2014
08.12.2014 KSTN 23 To 157/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To157/2014
08.12.2014 KSTN 6 CoP 85/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP85/2014
08.12.2014 KSTN 16 CoE 463/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE463/2014
08.12.2014 KSTN 16 Co 164/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Co164/2014
08.12.2014 KSTN 15 Sd 230/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd230/2013
09.12.2014 KSTN 13 S 211/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S211/2013
09.12.2014 KSTN 23 To 166/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23To166/2014
09.12.2014 KSTN 16 Cob 119/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob119/2012
09.12.2014 KSTN 15 Sd 282/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd282/2014
09.12.2014 KSTN 15 Sd 295/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd295/2014
09.12.2014 KSTN 19 Co 550/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co550/2014
09.12.2014 KSTN 16 Co 174/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Co174/2014
09.12.2014 KSTN 3 To 84/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3To84/2014
09.12.2014 KSTN 15 Sd 30/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd30/2014
09.12.2014 KSTN 15 Sd 276/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd276/2014
09.12.2014 KSTN 15 Sd 278/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd278/2014
09.12.2014 KSTN 16 CoE 132/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE132/2014
09.12.2014 KSTN 13 S 208/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S208/2013
09.12.2014 KSTN 15 Sd 63/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd63/2014
09.12.2014 KSTN 15 Sd 281/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd281/2014
09.12.2014 KSTN 6 Co 556/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co556/2014
10.12.2014 KSTN 12 Sp 23/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sp23/2014
10.12.2014 KSTN 5 Co 275/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co275/2014
10.12.2014 KSTN 5 Co 323/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co323/2014
10.12.2014 KSTN 12 Sd 251/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd251/2014
10.12.2014 KSTN 12 Sd 195/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd195/2014
10.12.2014 KSTN 23 CoE 166/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE166/2014
10.12.2014 KSTN 23 CoE 202/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE202/2014
10.12.2014 KSTN 2 To 111/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To111/2014
10.12.2014 KSTN 17 Co 579/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co579/2014
10.12.2014 KSTN 2 CoE 162/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE162/2014
10.12.2014 KSTN 23 CoE 169/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE169/2014
10.12.2014 KSTN 17 Co 937/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co937/2014
10.12.2014 KSTN 5 Co 624/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co624/2014
10.12.2014 KSTN 5 Co 649/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co649/2014
10.12.2014 KSTN 5 Co 432/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co432/2014
10.12.2014 KSTN 17 CoP 81/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP81/2014
10.12.2014 KSTN 2 To 110/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To110/2014
10.12.2014 KSTN 16 CoE 466/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE466/2014
10.12.2014 KSTN 5 Co 827/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co827/2014
10.12.2014 KSTN 17 Co 883/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co883/2014
10.12.2014 KSTN 23 CoE 251/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE251/2014
10.12.2014 KSTN 23 CoE 221/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE221/2014
10.12.2014 KSTN 23 CoE 205/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE205/2014
10.12.2014 KSTN 23 CoE 187/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23CoE187/2014
10.12.2014 KSTN 5 Co 260/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co260/2014
10.12.2014 KSTN 13 S 238/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S238/2013
10.12.2014 KSTN 5 Co 368/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co368/2014
10.12.2014 KSTN 17 CoP 110/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP110/2014
10.12.2014 KSTN 4 Co 425/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co425/2014
10.12.2014 KSTN 2 Tos 122/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos122/2014
10.12.2014 KSTN 2 CoE 166/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE166/2014
10.12.2014 KSTN 2 CoE 164/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE164/2014
10.12.2014 KSTN 2 CoE 156/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE156/2014
10.12.2014 KSTN 5 CoP 84/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP84/2014
10.12.2014 KSTN 17 CoP 105/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP105/2014
10.12.2014 KSTN 5 CoP 71/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP71/2014
10.12.2014 KSTN 5 Co 309/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co309/2014
10.12.2014 KSTN 5 CoP 72/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP72/2014
10.12.2014 KSTN 5 Co 332/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co332/2014
11.12.2014 KSTN 12 Sd 256/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd256/2014
11.12.2014 KSTN 19 CoPr 4/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoPr4/2013
11.12.2014 KSTN 2 To 115/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To115/2014
11.12.2014 KSTN 15 Sd 304/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd304/2014
11.12.2014 KSTN 12 Sd 135/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd135/2014
11.12.2014 KSTN 19 Co 725/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co725/2014
11.12.2014 KSTN 19 Co 563/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co563/2013
11.12.2014 KSTN 12 Sd 61/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd61/2014
11.12.2014 KSTN 4 Co 134/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co134/2013
11.12.2014 KSTN 4 Co 841/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co841/2014
11.12.2014 KSTN 19 CoP 69/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP69/2014
11.12.2014 KSTN 2 To 131/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To131/2013
11.12.2014 KSTN 19 Co 412/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co412/2012
11.12.2014 KSTN 19 CoPr 3/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoPr3/2013
11.12.2014 KSTN 17 Co 1099/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co1099/2014
11.12.2014 KSTN 19 Co 821/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co821/2013
11.12.2014 KSTN 2 Tos 125/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos125/2014
11.12.2014 KSTN 2 CoE 173/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE173/2014
11.12.2014 KSTN 2 CoE 183/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE183/2014
11.12.2014 KSTN 3 CoE 110/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE110/2014
11.12.2014 KSTN 2 CoE 163/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE163/2014
11.12.2014 KSTN 3 CoE 106/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE106/2014
11.12.2014 KSTN 3 CoE 190/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE190/2014
11.12.2014 KSTN 3 CoE 187/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE187/2014
11.12.2014 KSTN 3 CoE 169/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE169/2014
12.12.2014 KSTN 3 Tos 76/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3Tos76/2014
12.12.2014 KSTN 12 Sd 79/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd79/2014
12.12.2014 KSTN 12 Sd 224/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd224/2014
12.12.2014 KSTN 13 S 124/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S124/2014
14.12.2014 KSTN 15 Sp 19/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sp19/2014
14.12.2014 KSTN 26 Sp 29/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/26Sp29/2014
14.12.2014 KSTN 26 Sp 4/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/26Sp4/2014
14.12.2014 KSTN 15 Sp 18/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sp18/2014
15.12.2014 KSTN 6 Co 838/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co838/2014
15.12.2014 KSTN 13 CoE 159/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE159/2014
15.12.2014 KSTN 6 Co 57/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co57/2014
15.12.2014 KSTN 14 Sd 17/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/14Sd17/2014
15.12.2014 KSTN 15 Sp 20/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sp20/2014
15.12.2014 KSTN 14 Sd 15/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/14Sd15/2014
15.12.2014 KSTN 6 Co 376/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co376/2014
15.12.2014 KSTN 19 Co 570/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co570/2014
15.12.2014 KSTN 15 Sp 22/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sp22/2014
15.12.2014 KSTN 6 Co 600/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co600/2014
15.12.2014 KSTN 13 CoE 157/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13CoE157/2014
15.12.2014 KSTN 6 CoPr 1/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoPr1/2014
15.12.2014 KSTN 6 Co 615/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co615/2014
15.12.2014 KSTN 6 Co 378/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co378/2014
15.12.2014 KSTN 13 S 289/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S289/2014
15.12.2014 KSTN 13 S 287/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S287/2014
15.12.2014 KSTN 14 Sp 6/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/14Sp6/2014
15.12.2014 KSTN 13 S 253/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S253/2014
15.12.2014 KSTN 26 Sp 9/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/26Sp9/2014
15.12.2014 KSTN 6 Co 670/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co670/2014
15.12.2014 KSTN 6 Co 763/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co763/2013
15.12.2014 KSTN 6 Co 838/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co838/2013
15.12.2014 KSTN 14 Sd 9/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/14Sd9/2014
15.12.2014 KSTN 13 S 288/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S288/2014
15.12.2014 KSTN 26 Sp 23/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/26Sp23/2014
15.12.2014 KSTN 14 Sp 10/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/14Sp10/2014
15.12.2014 KSTN 6 Co 680/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co680/2014
15.12.2014 KSTN 6 Co 605/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co605/2014
16.12.2014 KSTN 6 Co 324/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co324/2014
16.12.2014 KSTN 6 Co 782/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co782/2013
16.12.2014 KSTN 3 CoE 168/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE168/2014
16.12.2014 KSTN 4 Co 364/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co364/2014
16.12.2014 KSTN 4 Co 355/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co355/2014
16.12.2014 KSTN 8 Co 168/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Co168/2014
16.12.2014 KSTN 12 Sd 301/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd301/2014
16.12.2014 KSTN 14 Sd 5/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/14Sd5/2014
16.12.2014 KSTN 6 Co 901/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co901/2014
16.12.2014 KSTN 6 Co 505/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co505/2014
16.12.2014 KSTN 12 Sd 302/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd302/2014
16.12.2014 KSTN 6 Co 241/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co241/2014
16.12.2014 KSTN 5 Co 621/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co621/2014
16.12.2014 KSTN 5 Co 591/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co591/2014
16.12.2014 KSTN 6 CoP 87/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6CoP87/2014
16.12.2014 KSTN 6 Co 435/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co435/2014
16.12.2014 KSTN 17 Co 409/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co409/2014
16.12.2014 KSTN 8 Co 206/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Co206/2014
16.12.2014 KSTN 17 Co 380/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co380/2014
16.12.2014 KSTN 17 Co 420/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co420/2014
16.12.2014 KSTN 4 Co 717/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co717/2013
16.12.2014 KSTN 4 Co 933/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co933/2014
16.12.2014 KSTN 4 Co 477/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co477/2014
16.12.2014 KSTN 17 CoP 92/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP92/2014
16.12.2014 KSTN 14 Sd 11/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/14Sd11/2014
16.12.2014 KSTN 4 Co 357/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co357/2014
16.12.2014 KSTN 6 Co 258/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co258/2014
16.12.2014 KSTN 8 Co 150/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Co150/2014
16.12.2014 KSTN 6 Co 773/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co773/2013
16.12.2014 KSTN 4 Co 383/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co383/2014
16.12.2014 KSTN 8 Co 201/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Co201/2014
16.12.2014 KSTN 4 Co 384/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co384/2014
16.12.2014 KSTN 8 Co 248/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Co248/2013
17.12.2014 KSTN 5 Co 662/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co662/2014
17.12.2014 KSTN 17 Co 169/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co169/2014
17.12.2014 KSTN 17 Co 618/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co618/2014
17.12.2014 KSTN 17 Co 1044/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co1044/2014
17.12.2014 KSTN 5 Co 489/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co489/2013
17.12.2014 KSTN 5 CoP 75/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP75/2014
17.12.2014 KSTN 5 Co 315/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co315/2014
17.12.2014 KSTN 8 Co 124/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Co124/2013
17.12.2014 KSTN 17 Co 1160/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co1160/2014
17.12.2014 KSTN 17 Co 1016/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co1016/2013
17.12.2014 KSTN 12 Sd 238/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/12Sd238/2014
17.12.2014 KSTN 17 Co 617/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co617/2014
17.12.2014 KSTN 5 Co 320/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co320/2014
17.12.2014 KSTN 6 Co 168/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co168/2012
17.12.2014 KSTN 4 Co 376/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co376/2014
17.12.2014 KSTN 4 Co 369/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co369/2014
17.12.2014 KSTN 17 Co 1153/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co1153/2014
17.12.2014 KSTN 5 Co 333/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co333/2014
17.12.2014 KSTN 5 Co 384/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co384/2014
17.12.2014 KSTN 17 Co 1008/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co1008/2014
17.12.2014 KSTN 4 Co 360/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co360/2014
17.12.2014 KSTN 17 CoP 120/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP120/2014
17.12.2014 KSTN 17 CoP 121/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP121/2014
17.12.2014 KSTN 5 CoP 73/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP73/2014
17.12.2014 KSTN 8 Cob 526/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Cob526/2014
17.12.2014 KSTN 5 Co 820/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co820/2014
17.12.2014 KSTN 4 Co 450/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co450/2014
17.12.2014 KSTN 13 S 132/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/13S132/2013
17.12.2014 KSTN 17 Co 389/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co389/2014
17.12.2014 KSTN 6 Co 118/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co118/2012
17.12.2014 KSTN 4 Co 897/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co897/2014
17.12.2014 KSTN 4 Co 274/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co274/2014
17.12.2014 KSTN 5 CoP 83/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP83/2014
17.12.2014 KSTN 5 CoP 77/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP77/2014
17.12.2014 KSTN 8 Co 181/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Co181/2014
17.12.2014 KSTN 8 Co 221/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8Co221/2014
17.12.2014 KSTN 26 Sp 17/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/26Sp17/2013
17.12.2014 KSTN 5 Co 599/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co599/2014
17.12.2014 KSTN 19 Co 269/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co269/2014
17.12.2014 KSTN 4 Co 217/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co217/2013
17.12.2014 KSTN 5 CoP 80/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5CoP80/2014
17.12.2014 KSTN 8 CoE 467/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE467/2014
17.12.2014 KSTN 8 CoKR 15/2011 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoKR15/2011
17.12.2014 KSTN 5 Co 681/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/5Co681/2014
18.12.2014 KSTN 8 CoE 58/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE58/2014
18.12.2014 KSTN 8 CoE 216/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE216/2014
18.12.2014 KSTN 2 To 121/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2To121/2014
18.12.2014 KSTN 3 CoE 191/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE191/2014
18.12.2014 KSTN 3 CoE 155/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE155/2014
18.12.2014 KSTN 3 CoE 143/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE143/2014
18.12.2014 KSTN 2 CoE 182/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE182/2014
18.12.2014 KSTN 19 Co 145/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co145/2014
18.12.2014 KSTN 8 CoE 441/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE441/2014
18.12.2014 KSTN 8 CoE 460/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE460/2014
18.12.2014 KSTN 8 CoE 352/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE352/2014
18.12.2014 KSTN 8 CoE 272/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE272/2014
18.12.2014 KSTN 8 CoE 450/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE450/2014
18.12.2014 KSTN 8 CoE 452/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE452/2014
18.12.2014 KSTN 2 CoE 178/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE178/2014
18.12.2014 KSTN 2 CoE 184/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE184/2014
18.12.2014 KSTN 8 CoE 422/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE422/2014
18.12.2014 KSTN 8 CoE 471/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE471/2014
18.12.2014 KSTN 8 CoE 372/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE372/2014
18.12.2014 KSTN 19 Co 875/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co875/2014
18.12.2014 KSTN 19 Co 856/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co856/2013
18.12.2014 KSTN 8 CoE 111/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE111/2014
18.12.2014 KSTN 8 CoE 156/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE156/2014
18.12.2014 KSTN 8 CoE 187/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE187/2014
18.12.2014 KSTN 8 CoE 256/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE256/2014
18.12.2014 KSTN 8 CoE 189/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE189/2014
18.12.2014 KSTN 8 CoE 276/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE276/2014
18.12.2014 KSTN 8 CoE 128/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE128/2014
18.12.2014 KSTN 8 CoE 129/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE129/2014
18.12.2014 KSTN 8 CoE 389/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE389/2014
18.12.2014 KSTN 8 CoE 109/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE109/2014
18.12.2014 KSTN 8 CoE 286/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE286/2014
18.12.2014 KSTN 8 CoE 438/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE438/2014
18.12.2014 KSTN 8 CoE 267/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE267/2014
18.12.2014 KSTN 19 Co 142/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co142/2014
18.12.2014 KSTN 19 Co 137/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co137/2014
18.12.2014 KSTN 19 Co 243/2012 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co243/2012
18.12.2014 KSTN 19 Co 639/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co639/2014
18.12.2014 KSTN 19 CoP 57/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19CoP57/2014
18.12.2014 KSTN 3 CoE 126/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE126/2014
18.12.2014 KSTN 8 CoE 462/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE462/2014
18.12.2014 KSTN 8 CoE 59/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/8CoE59/2014
19.12.2014 KSTN 23 Tos 193/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/23Tos193/2014
19.12.2014 KSTN 3 CoE 272/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE272/2014
19.12.2014 KSTN 3 CoE 181/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE181/2014
19.12.2014 KSTN 3 CoE 262/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE262/2014
19.12.2014 KSTN 3 CoE 71/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE71/2014
19.12.2014 KSTN 3 CoE 268/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE268/2014
21.12.2014 KSTN 16 Co 148/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Co148/2014
21.12.2014 KSTN 17 Co 851/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co851/2013
21.12.2014 KSTN 16 Co 217/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Co217/2014
21.12.2014 KSTN 16 CoE 340/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE340/2014
22.12.2014 KSTN 16 Cob 100/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob100/2014
22.12.2014 KSTN 16 CoE 350/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE350/2014
22.12.2014 KSTN 16 CoE 325/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE325/2014
22.12.2014 KSTN 16 Cob 484/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob484/2014
22.12.2014 KSTN 15 Sd 294/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd294/2014
22.12.2014 KSTN 15 Sd 286/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd286/2014
22.12.2014 KSTN 16 CoE 323/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE323/2014
22.12.2014 KSTN 16 CoE 335/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE335/2014
22.12.2014 KSTN 16 CoE 313/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE313/2014
22.12.2014 KSTN 16 Co 259/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Co259/2013
22.12.2014 KSTN 16 Co 118/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Co118/2013
22.12.2014 KSTN 16 CoE 370/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE370/2014
22.12.2014 KSTN 16 CoE 355/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE355/2014
22.12.2014 KSTN 15 Sd 306/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd306/2014
22.12.2014 KSTN 16 Cob 122/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16Cob122/2013
22.12.2014 KSTN 16 CoE 369/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE369/2014
22.12.2014 KSTN 16 CoE 320/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE320/2014
22.12.2014 KSTN 16 CoE 319/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE319/2014
22.12.2014 KSTN 16 CoE 398/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE398/2014
22.12.2014 KSTN 16 CoE 390/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE390/2014
22.12.2014 KSTN 15 Sd 307/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd307/2014
22.12.2014 KSTN 16 CoE 381/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE381/2014
22.12.2014 KSTN 16 CoZm 89/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoZm89/2014
22.12.2014 KSTN 16 CoE 371/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE371/2014
22.12.2014 KSTN 15 Sd 21/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd21/2014
22.12.2014 KSTN 16 CoE 372/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE372/2014
22.12.2014 KSTN 16 CoE 379/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/16CoE379/2014
22.12.2014 KSTN 17 Co 642/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co642/2014
23.12.2014 KSTN 2 Tos 94/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2Tos94/2014
29.12.2014 KSTN 6 Co 856/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co856/2013
29.12.2014 KSTN 6 Co 904/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co904/2014
29.12.2014 KSTN 6 Co 914/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co914/2014
29.12.2014 KSTN 15 Sd 319/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd319/2014
29.12.2014 KSTN 15 Sd 314/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/15Sd314/2014
29.12.2014 KSTN 6 Co 776/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co776/2014
29.12.2014 KSTN 6 Co 886/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co886/2014
29.12.2014 KSTN 6 Co 733/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/6Co733/2014
29.12.2014 KSTN 17 CoE 5/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoE5/2014
30.12.2014 KSTN 17 CoP 62/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP62/2014
30.12.2014 KSTN 17 Co 822/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co822/2013
30.12.2014 KSTN 19 Co 558/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co558/2013
30.12.2014 KSTN 4 Co 1047/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co1047/2013
30.12.2014 KSTN 19 Co 788/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/19Co788/2014
30.12.2014 KSTN 4 CoE 8/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4CoE8/2014
30.12.2014 KSTN 17 CoP 100/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17CoP100/2014
30.12.2014 KSTN 17 Co 996/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co996/2013
30.12.2014 KSTN 17 Co 1176/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co1176/2014
30.12.2014 KSTN 17 Co 754/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co754/2013
30.12.2014 KSTN 17 Co 1038/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co1038/2013
30.12.2014 KSTN 4 Co 1068/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co1068/2013
30.12.2014 KSTN 4 Co 276/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co276/2013
30.12.2014 KSTN 4 Co 1079/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co1079/2013
30.12.2014 KSTN 17 Co 982/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/17Co982/2013
30.12.2014 KSTN 4 Co 893/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co893/2014
30.12.2014 KSTN 4 Co 957/2013 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/4Co957/2013
31.12.2014 KSTN 3 CoE 115/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/3CoE115/2014
31.12.2014 KSTN 2 CoE 179/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE179/2014
31.12.2014 KSTN 2 CoE 161/2014 https://ispis.sk/judikatura/KSTN/2CoE161/2014
Najvyšší súd Slovenskej republiky 38056 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 0201
Ústavný súd Slovenskej republiky 25486 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
Špecializovaný trestný súd 633 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008
Krajský súd v Bratislave 19788 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Krajský súd v Banskej Bystrici 24468 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2002
Krajský súd v Košiciach 18572 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2006
Krajský súd v Nitre 15169 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Krajský súd v Prešove 19210 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Krajský súd v Trenčíne 20211 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Krajský súd v Trnave 13523 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2007 2006 2005 2004
Krajský súd v Žiline 13433 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2005 2003
Zoznam je prázdny