Späť na Vyhľadávanie

Judikatúra - NS, ÚS,... – Najvyšší súd Slovenskej republiky – Rok 2009

DátumSpisová značka URL
02.01.2009 1 Sžo 107/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo107/2008
07.01.2009 5 Nc 34/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Nc34/2008
08.01.2009 5 Cdo 325/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo325/2008
08.01.2009 5 Cdo 229/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo229/2008
08.01.2009 5 Cdo 261/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo261/2008
08.01.2009 5 Cdo 259/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo259/2008
08.01.2009 5 Cdo 201/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo201/2008
08.01.2009 5 Cdo 189/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo189/2008
08.01.2009 5 Cdo 264/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo264/2008
08.01.2009 5 Cdo 296/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo296/2008
08.01.2009 5 Cdo 200/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo200/2008
08.01.2009 5 Cdo 54/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo54/2008
08.01.2009 5 Cdo 66/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo66/2008
08.01.2009 5 Cdo 152/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo152/2008
08.01.2009 5 Cdo 153/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo153/2008
08.01.2009 5 Cdo 180/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo180/2008
08.01.2009 5 Cdo 288/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo288/2008
08.01.2009 5 Cdo 150/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo150/2008
08.01.2009 5 Cdo 295/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo295/2008
08.01.2009 5 Cdo 274/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo274/2008
08.01.2009 5 Cdo 312/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo312/2008
12.01.2009 1 Nc 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Nc1/2009
12.01.2009 5 Ndc 43/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Ndc43/2008
13.01.2009 1 Sža 33/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Sza33/2008
13.01.2009 2 Tdo 44/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo44/2008
13.01.2009 1 Sžo 72/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo72/2008
13.01.2009 3 Sž 92/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Sz92/2008
13.01.2009 1 Sžo 120/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo120/2008
13.01.2009 1 Sža 37/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Sza37/2008
13.01.2009 2 Tdo 43/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo43/2008
13.01.2009 1 Sžo 171/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo171/2008
13.01.2009 1 Sžo 249/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo249/2008
13.01.2009 1 Sžo 119/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo119/2008
13.01.2009 3 Cdo 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo1/2009
13.01.2009 1 Sžo 189/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo189/2008
13.01.2009 1 Sžo 112/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo112/2008
14.01.2009 1 Tdo 48/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Tdo48/2008
14.01.2009 5 Tost 20/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Tost20/2008
14.01.2009 1 Tdo 49/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Tdo49/2008
14.01.2009 2 Obdo 43/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo43/2008
14.01.2009 1 Tdo 44/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Tdo44/2008
14.01.2009 1 Urto 2/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Urto2/2008
14.01.2009 1 Tošs 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Toss1/2009
14.01.2009 5 Ndt 33/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Ndt33/2008
14.01.2009 1 Tdo 47/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Tdo47/2008
15.01.2009 8 Sža 46/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Sza46/2008
15.01.2009 8 Sža 45/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Sza45/2008
15.01.2009 3 Sžf 92/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Szf92/2008
15.01.2009 8 Sžo 283/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo283/2008
15.01.2009 8 Sža 48/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Sza48/2008
15.01.2009 8 Sžo 280/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo280/2008
15.01.2009 8 Sžo 230/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo230/2008
15.01.2009 8 Sža 49/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Sza49/2008
15.01.2009 3 Sžf 62/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Szf62/2008
15.01.2009 3 Sžnč 15/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Sznc15/2008
15.01.2009 3 Sž 82/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Sz82/2008
15.01.2009 3 Sžf 57/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Szf57/2008
15.01.2009 8 Sža 44/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Sza44/2008
15.01.2009 8 Sža 50/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Sza50/2008
15.01.2009 8 Sža 47/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Sza47/2008
19.01.2009 3 Toš 12/2006 https://ispis.sk/judikatura/3Tos12/2006
19.01.2009 3 Cdo 56/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo56/2008
19.01.2009 3 Cdo 304/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo304/2008
19.01.2009 6 Obo 178/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo178/2008
19.01.2009 6 MObdo 2/2008 https://ispis.sk/judikatura/6MObdo2/2008
19.01.2009 6 Obo 30/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo30/2008
20.01.2009 3 Ndc 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc2/2009
20.01.2009 1 ObdoV 12/2008 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV12/2008
20.01.2009 1 Ndt 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Ndt1/2009
21.01.2009 2 Sžo 275/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo275/2008
21.01.2009 2 Sžo 33/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo33/2008
21.01.2009 2 Cdo 143/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo143/2008
21.01.2009 2 Sžo 263/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo263/2008
21.01.2009 3 MCdo 19/2008 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo19/2008
21.01.2009 2 Sžo 285/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo285/2008
21.01.2009 2 Sžo 5/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo5/2008
21.01.2009 2 Ndc 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Ndc2/2009
21.01.2009 4 Tost 13/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Tost13/2008
21.01.2009 2 Sžo 54/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo54/2008
21.01.2009 2 Tošs 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Toss1/2009
21.01.2009 2 Sžo 3/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo3/2008
21.01.2009 2 Ndc 44/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Ndc44/2008
21.01.2009 2 Ndc 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Ndc1/2009
21.01.2009 2 Ndc 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Ndc3/2009
21.01.2009 2 Cdo 319/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo319/2008
21.01.2009 3 Cdo 182/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo182/2008
21.01.2009 3 Cdo 171/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo171/2008
21.01.2009 2 Cdo 308/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo308/2008
21.01.2009 3 Cdo 314/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo314/2008
21.01.2009 3 Cdo 259/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo259/2008
21.01.2009 3 Cdo 199/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo199/2008
21.01.2009 6 Sžo 16/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo16/2008
21.01.2009 2 Sžo 1/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo1/2008
21.01.2009 2 Sžo 66/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo66/2008
21.01.2009 2 Sžh 3/2007 https://ispis.sk/judikatura/2Szh3/2007
21.01.2009 2 Sžo 74/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo74/2008
21.01.2009 6 Sžo 55/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo55/2008
21.01.2009 2 Sžo 232/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo232/2008
21.01.2009 3 Tdo 28/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo28/2008
21.01.2009 3 Cdo 285/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo285/2008
21.01.2009 3 Co 5/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Co5/2008
21.01.2009 3 Tdo 39/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo39/2008
21.01.2009 3 Cdo 26/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo26/2008
21.01.2009 4 Tost 14/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Tost14/2008
21.01.2009 6 Sžo 17/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo17/2008
21.01.2009 6 Sžo 76/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo76/2008
21.01.2009 3 Cdo 78/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo78/2008
21.01.2009 6 Nds 5/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Nds5/2008
21.01.2009 3 To 20/2007 https://ispis.sk/judikatura/3To20/2007
21.01.2009 3 Cdo 315/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo315/2008
21.01.2009 3 Tost 17/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Tost17/2008
21.01.2009 4 Tdo 34/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo34/2008
22.01.2009 6 Obo 48/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo48/2008
22.01.2009 6 Obo 23/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo23/2008
22.01.2009 6 Obo 28/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo28/2008
22.01.2009 6 Obo 225/2007 https://ispis.sk/judikatura/6Obo225/2007
22.01.2009 6 Obo 1/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo1/2008
22.01.2009 6 OBo 22/2008 https://ispis.sk/judikatura/6OBo22/2008
23.01.2009 5 Cdo 10/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo10/2008
23.01.2009 5 Cdo 135/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo135/2007
23.01.2009 5 Cdo 247/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo247/2008
23.01.2009 5 Cdo 322/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo322/2008
23.01.2009 5 MCdo 10/2008 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo10/2008
26.01.2009 1 TdoV 2/2008 https://ispis.sk/judikatura/1TdoV2/2008
26.01.2009 6 Obo 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo5/2009
26.01.2009 1 TdoVš 5/2007 https://ispis.sk/judikatura/1TdoVs5/2007
26.01.2009 5 Ndt 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndt1/2009
26.01.2009 4 Tost 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Tost1/2009
26.01.2009 6 Obo 115/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo115/2008
26.01.2009 5 Ndt 32/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Ndt32/2008
27.01.2009 2 Cdo 303/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo303/2008
27.01.2009 4 Cdo 251/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo251/2008
27.01.2009 2 Cdo 281/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo281/2008
27.01.2009 4 Cdo 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo3/2009
27.01.2009 4 Nc 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Nc1/2009
27.01.2009 3 Nc 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Nc2/2009
27.01.2009 2 Cdo 262/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo262/2008
27.01.2009 3 Urto 2/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Urto2/2008
27.01.2009 2 To 8/2008 https://ispis.sk/judikatura/2To8/2008
27.01.2009 2 Cdo 307/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo307/2008
27.01.2009 2 Cdo 322/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo322/2008
27.01.2009 2 Tost 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Tost1/2009
27.01.2009 2 Cdo 314/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo314/2008
27.01.2009 4 Cdo 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo11/2009
27.01.2009 2 Cdo 295/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo295/2008
27.01.2009 4 Cdo 166/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo166/2007
27.01.2009 4 Co 6/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Co6/2007
27.01.2009 4 Cdo 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo1/2009
27.01.2009 4 Cdo 321/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo321/2008
27.01.2009 6 Obo 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo1/2009
27.01.2009 4 Cdo 323/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo323/2008
27.01.2009 4 MCdo 16/2007 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo16/2007
27.01.2009 4 Cdo 274/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo274/2008
27.01.2009 2 Cdo 318/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo318/2008
27.01.2009 2 Cdo 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo5/2009
27.01.2009 2 Cdo 317/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo317/2008
27.01.2009 2 Cdo 206/2007 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo206/2007
27.01.2009 2 Cdo 309/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo309/2008
27.01.2009 3 Cdo 139/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo139/2008
27.01.2009 2 Cdo 11/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo11/2008
27.01.2009 3 Tdo 38/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo38/2008
27.01.2009 4 Cdo 217/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo217/2008
27.01.2009 4 Cdo 322/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo322/2008
27.01.2009 4 Cdo 244/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo244/2008
27.01.2009 4 Cdo 317/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo317/2008
27.01.2009 4 Cdo 266/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo266/2008
27.01.2009 4 Cdo 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo7/2009
27.01.2009 4 Cdo 268/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo268/2008
27.01.2009 3 Nc 32/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Nc32/2008
27.01.2009 2 Cdo 297/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo297/2008
27.01.2009 2 Cdo 256/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo256/2008
27.01.2009 4 MCdo 19/2008 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo19/2008
27.01.2009 4 Cdo 92/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo92/2008
28.01.2009 6 Tdo 22/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo22/2008
28.01.2009 1 Ndc 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Ndc3/2009
28.01.2009 9 So 128/2008 https://ispis.sk/judikatura/9So128/2008
28.01.2009 1 Cdo 176/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo176/2008
28.01.2009 1 Rks 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Rks3/2009
28.01.2009 6 Obdo 47/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obdo47/2008
28.01.2009 6 Obdo 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obdo1/2009
28.01.2009 1 Cdo 76/2007 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo76/2007
28.01.2009 1 Cdo 182/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo182/2008
28.01.2009 1 Cdo 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo1/2009
28.01.2009 1 Cdo 173/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo173/2008
28.01.2009 6 Tdo 34/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo34/2008
28.01.2009 6 Ndt 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Ndt1/2009
28.01.2009 6 Sžo 82/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo82/2008
28.01.2009 1 Cdo 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo10/2009
28.01.2009 6 Sžo 98/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo98/2008
28.01.2009 6 Obo 29/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo29/2008
28.01.2009 6 Sžo 73/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo73/2008
28.01.2009 3 Obo 68/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Obo68/2007
28.01.2009 1 Tdo 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Tdo2/2009
28.01.2009 9 So 131/2008 https://ispis.sk/judikatura/9So131/2008
28.01.2009 9 So 123/2008 https://ispis.sk/judikatura/9So123/2008
28.01.2009 6 MObdo 3/2008 https://ispis.sk/judikatura/6MObdo3/2008
28.01.2009 1 MCdo 6/2007 https://ispis.sk/judikatura/1MCdo6/2007
28.01.2009 1 Cdo 181/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo181/2008
28.01.2009 1 Cdo 104/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo104/2008
28.01.2009 4 Tdo 18/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo18/2008
28.01.2009 1 Tost 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Tost1/2009
28.01.2009 6 Sžo 19/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo19/2008
28.01.2009 1 Ndc 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Ndc1/2009
28.01.2009 6 Sžo 286/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo286/2008
28.01.2009 6 Sžo 194/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo194/2008
28.01.2009 6 Sžo 92/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo92/2008
28.01.2009 9 Sžso 31/2008 https://ispis.sk/judikatura/9Szso31/2008
28.01.2009 9 So 160/2008 https://ispis.sk/judikatura/9So160/2008
28.01.2009 4 Tdo 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo2/2009
28.01.2009 6 Sžo 41/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo41/2008
28.01.2009 3 Obo 176/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obo176/2008
28.01.2009 6 Tdo 45/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo45/2008
29.01.2009 4 So 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So8/2009
29.01.2009 4 So 38/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So38/2008
29.01.2009 4 So 22/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So22/2008
29.01.2009 4 So 202/2007 https://ispis.sk/judikatura/4So202/2007
29.01.2009 7 So 247/2007 https://ispis.sk/judikatura/7So247/2007
29.01.2009 7 So 124/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So124/2008
29.01.2009 7 So 132/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So132/2008
29.01.2009 1 Toš 10/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Tos10/2008
29.01.2009 4 So 51/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So51/2008
29.01.2009 3 Obdo 23/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo23/2007
29.01.2009 6 Obo 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo4/2009
29.01.2009 7 So 122/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So122/2008
29.01.2009 10 Rks 13/2008 https://ispis.sk/judikatura/10Rks13/2008
29.01.2009 8 Sžo 177/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo177/2008
29.01.2009 1 ObdoV 81/2007 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV81/2007
29.01.2009 1 ObdoV 61/2008 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV61/2008
29.01.2009 4 So 49/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So49/2008
29.01.2009 3 Cdo 143/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo143/2008
29.01.2009 4 So 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So5/2009
29.01.2009 1 OvbdoV 44/2007 https://ispis.sk/judikatura/1OvbdoV44/2007
29.01.2009 6 Ndob 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Ndob1/2009
29.01.2009 7 Sžso 64/2008 https://ispis.sk/judikatura/7Szso64/2008
29.01.2009 7 So 127/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So127/2008
29.01.2009 1 MObdoV 17/2008 https://ispis.sk/judikatura/1MObdoV17/2008
29.01.2009 4 Sžso 36/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Szso36/2008
29.01.2009 3 Sž 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Sz2/2009
29.01.2009 3 Nc 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Nc1/2009
29.01.2009 3 Sžf 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf2/2009
29.01.2009 3 Cdo 33/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo33/2008
29.01.2009 6 Obo 172/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo172/2008
29.01.2009 1 Obdo 24/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Obdo24/2008
29.01.2009 3 Sžf 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf3/2009
29.01.2009 1 ObdoV 83/2008 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV83/2008
29.01.2009 8 Sža 52/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Sza52/2008
29.01.2009 4 So 24/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So24/2008
29.01.2009 8 Sžo 298/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo298/2008
29.01.2009 5 Ndt 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndt2/2009
29.01.2009 4 So 200/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So200/2008
29.01.2009 4 So 53/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So53/2008
29.01.2009 4 So 144/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So144/2008
29.01.2009 4 So 12/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So12/2009
29.01.2009 4 So 2/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So2/2008
29.01.2009 8 Sžo 181/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo181/2008
29.01.2009 4 So 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So7/2009
29.01.2009 4 Sžso 4/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Szso4/2008
29.01.2009 3 Sžf 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf5/2009
29.01.2009 7 So 197/2007 https://ispis.sk/judikatura/7So197/2007
29.01.2009 7 So 135/2007 https://ispis.sk/judikatura/7So135/2007
29.01.2009 3 Sž 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Sz1/2009
29.01.2009 3 Sž 93/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Sz93/2008
29.01.2009 3 Sž 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Sz3/2009
29.01.2009 3 Sž 95/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Sz95/2008
29.01.2009 3 Cdo 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo7/2009
29.01.2009 6 Ndob 22/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Ndob22/2008
29.01.2009 5 Tost 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tost1/2009
29.01.2009 3 MCdo 11/2008 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo11/2008
29.01.2009 7 So 257/2007 https://ispis.sk/judikatura/7So257/2007
29.01.2009 7 So 1/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So1/2008
29.01.2009 7 So 21/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So21/2008
29.01.2009 5 To 2/2008 https://ispis.sk/judikatura/5To2/2008
29.01.2009 3 Sžf 69/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Szf69/2008
29.01.2009 3 Sžf 41/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Szf41/2008
29.01.2009 7 So 41/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So41/2008
29.01.2009 7 So 108/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So108/2008
29.01.2009 7 So 128/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So128/2008
29.01.2009 7 So 182/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So182/2008
29.01.2009 3 Sžf 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf1/2009
29.01.2009 4 Sžso 54/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Szso54/2008
29.01.2009 3 Sž 94/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Sz94/2008
29.01.2009 10 Rks 14/2008 https://ispis.sk/judikatura/10Rks14/2008
29.01.2009 7 So 134/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So134/2008
29.01.2009 7 So 177/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So177/2008
29.01.2009 7 So 150/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So150/2008
29.01.2009 7 Sžso 66/2008 https://ispis.sk/judikatura/7Szso66/2008
29.01.2009 1 Obdo 14/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Obdo14/2008
29.01.2009 4 So 70/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So70/2008
29.01.2009 6 Obo 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo8/2009
30.01.2009 5 Obdo 34/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo34/2008
30.01.2009 5 Obdo 44/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo44/2008
30.01.2009 5 Obo 148/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obo148/2008
30.01.2009 1 Rks 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Rks1/2009
30.01.2009 5 Obo 81/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obo81/2008
30.01.2009 5 Obo 82/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obo82/2008
30.01.2009 5 MObdo 2/2006 https://ispis.sk/judikatura/5MObdo2/2006
30.01.2009 5 Obo 43/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obo43/2008
30.01.2009 5 Obo 71/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obo71/2008
30.01.2009 5 Obo 115/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obo115/2008
30.01.2009 5 Obo 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo9/2009
30.01.2009 5 Ndob 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob1/2009
30.01.2009 5 Obo 139/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obo139/2008
30.01.2009 5 Nc 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Nc1/2009
30.01.2009 5 Obo 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo6/2009
30.01.2009 5 Obo 210/2006 https://ispis.sk/judikatura/5Obo210/2006
30.01.2009 5 Ndob 18/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob18/2008
30.01.2009 5 Obo 138/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obo138/2008
30.01.2009 5 Obdo 14/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo14/2008
30.01.2009 5 Ndob 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob2/2009
30.01.2009 5 Obo 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo8/2009
30.01.2009 5 Ndob 19/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob19/2008
02.02.2009 3 Sžnč 19/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Sznc19/2008
02.02.2009 3 Sž 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Sz6/2009
02.02.2009 3 Ndc 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc1/2009
02.02.2009 3 Co 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Co1/2009
02.02.2009 3 Nds 6/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Nds6/2008
02.02.2009 3 Ndc 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc3/2009
03.02.2009 2 Tdo 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo3/2009
03.02.2009 1 Ndc 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Ndc4/2009
03.02.2009 2 Tdo 45/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo45/2008
03.02.2009 2 Ndt 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Ndt2/2009
04.02.2009 3 Cdo 96/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo96/2008
04.02.2009 3 Tošs 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Toss2/2009
04.02.2009 3 Tošs 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Toss1/2009
04.02.2009 3 MCdo 6/2008 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo6/2008
04.02.2009 3 Cdo 274/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo274/2008
04.02.2009 3 Obo 67/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obo67/2008
04.02.2009 3 Cdo 236/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo236/2008
04.02.2009 3 Cdo 262/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo262/2008
04.02.2009 3 Cdo 189/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo189/2008
04.02.2009 3 Cdo 24/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo24/2009
04.02.2009 3 Cdo 266/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo266/2008
04.02.2009 3 Cdo 250/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo250/2008
04.02.2009 3 Cdo 268/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo268/2008
04.02.2009 3 Sž 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Sz4/2009
05.02.2009 3 Sži 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szi1/2009
05.02.2009 5 Cdo 128/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo128/2008
05.02.2009 5 Cdo 293/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo293/2008
05.02.2009 5 Cdo 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo6/2009
05.02.2009 3 Sži 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szi2/2009
05.02.2009 5 Cdo 25/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo25/2009
05.02.2009 5 Cdo 320/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo320/2008
05.02.2009 5 Cdo 302/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo302/2008
05.02.2009 5 Cdo 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo10/2009
05.02.2009 5 Ndc 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndc3/2009
05.02.2009 5 Tdo 54/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo54/2008
05.02.2009 5 Cdo 228/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo228/2008
05.02.2009 6 Tdo 44/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo44/2008
05.02.2009 5 Ndc 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndc5/2009
05.02.2009 5 Cdo 50/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo50/2008
05.02.2009 5 Tdo 50/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo50/2008
05.02.2009 5 Ndt 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndt3/2009
05.02.2009 5 Cdo 319/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo319/2008
05.02.2009 5 Cdo 318/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo318/2008
05.02.2009 5 Co 9/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Co9/2008
05.02.2009 5 Cdo 305/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo305/2008
05.02.2009 5 Tdo 49/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo49/2008
05.02.2009 3 Obo 34/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obo34/2008
05.02.2009 5 Cdo 15/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo15/2009
05.02.2009 5 Nc 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Nc2/2009
06.02.2009 1 Nc 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Nc2/2009
09.02.2009 4 Nc 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Nc2/2009
09.02.2009 5 Sžnč 3/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Sznc3/2008
09.02.2009 4 Tdo 35/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo35/2008
09.02.2009 3 MCdo 21/2008 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo21/2008
09.02.2009 3 Cdo 253/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo253/2008
09.02.2009 4 Tost 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Tost2/2009
10.02.2009 5 Cdo 106/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo106/2008
10.02.2009 5 Cdo 230/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo230/2008
10.02.2009 5 Cdo 290/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo290/2008
10.02.2009 6 Ndt 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Ndt2/2009
10.02.2009 6 Sžo 65/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo65/2008
10.02.2009 1 Sža 36/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Sza36/2008
10.02.2009 5 Cdo 64/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo64/2008
10.02.2009 1 Sžo 121/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo121/2008
10.02.2009 1 Sžo 138/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo138/2008
10.02.2009 1 Sžo 164/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo164/2008
10.02.2009 1 Sžo 123/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo123/2008
10.02.2009 5 Cdo 56/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo56/2008
10.02.2009 5 Cdo 143/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo143/2008
10.02.2009 5 Cdo 68/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo68/2008
10.02.2009 1 Sžo 88/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo88/2008
10.02.2009 1 Sžo 133/2007 https://ispis.sk/judikatura/1Szo133/2007
10.02.2009 1 Sžo 61/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo61/2008
10.02.2009 1 Sžo 134/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo134/2008
10.02.2009 6 Sžo 72/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo72/2008
10.02.2009 1 Sža 35/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Sza35/2008
11.02.2009 2 Sžo 92/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo92/2008
11.02.2009 2 Cdo 23/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo23/2009
11.02.2009 3 Tošs 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Toss3/2009
11.02.2009 2 Sžo 128/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo128/2008
11.02.2009 1 Tdo 43/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Tdo43/2008
11.02.2009 1 Tost 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Tost3/2009
11.02.2009 2 Sžo 69/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo69/2008
11.02.2009 2 Sžo 76/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo76/2008
11.02.2009 1 Tost 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Tost2/2009
11.02.2009 1 Tdo 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Tdo4/2009
11.02.2009 2 Sžo 37/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo37/2008
11.02.2009 2 Sžo 126/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo126/2008
11.02.2009 2 Sžo 78/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo78/2008
11.02.2009 2 Sžo 82/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo82/2008
11.02.2009 2 Ndc 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Ndc5/2009
11.02.2009 2 Sžo 112/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo112/2008
11.02.2009 3 Ndt 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndt2/2009
11.02.2009 6 Sžo 113/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo113/2008
11.02.2009 2 Sžo 70/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo70/2008
11.02.2009 6 Sžo 79/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo79/2008
11.02.2009 6 Sžo 107/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo107/2008
11.02.2009 6 Sžo 122/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo122/2008
11.02.2009 3 Tdo 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo4/2009
11.02.2009 2 Sžo 35/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo35/2008
11.02.2009 6 Sžo 88/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo88/2008
11.02.2009 6 Sžo 86/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo86/2008
11.02.2009 1 Tdo 52/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Tdo52/2008
11.02.2009 3 To 18/2007 https://ispis.sk/judikatura/3To18/2007
11.02.2009 2 Cdo 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo7/2009
12.02.2009 10 Rks 10/2008 https://ispis.sk/judikatura/10Rks10/2008
12.02.2009 8 Sžo 222/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo222/2008
12.02.2009 8 Sža 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Sza2/2009
12.02.2009 8 Sžo 93/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo93/2008
12.02.2009 8 Sžo 75/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo75/2008
12.02.2009 3 Tošs 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Toss4/2009
12.02.2009 8 Sža 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Sza3/2009
12.02.2009 8 Sžo 113/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo113/2008
12.02.2009 3 Sžf 98/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Szf98/2008
12.02.2009 8 Sžo 141/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo141/2008
12.02.2009 8 Sžo 139/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo139/2008
12.02.2009 8 Sža 51/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Sza51/2008
12.02.2009 8 Sžo 56/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo56/2008
12.02.2009 8 Sžo 182/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo182/2008
12.02.2009 8 Sža 28/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Sza28/2008
12.02.2009 8 Sžo 221/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo221/2008
12.02.2009 3 Nds 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Nds1/2009
16.02.2009 3 Sž 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Sz10/2009
16.02.2009 1 Cdo 17/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo17/2009
17.02.2009 2 Tost 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Tost3/2009
17.02.2009 6 Obo 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo10/2009
18.02.2009 6 Sžo 128/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo128/2008
18.02.2009 6 Sžo 188/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo188/2008
18.02.2009 6 Sžo 126/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo126/2008
18.02.2009 3 Cdo 345/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo345/2009
18.02.2009 1 Cdo 16/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo16/2009
18.02.2009 6 Nds 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Nds1/2009
18.02.2009 6 Sžo 42/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo42/2009
18.02.2009 4 Cdo 216/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo216/2008
18.02.2009 1 To 12/2008 https://ispis.sk/judikatura/1To12/2008
18.02.2009 6 Sžo 139/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo139/2008
18.02.2009 4 Cdo 229/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo229/2008
18.02.2009 4 Cdo 193/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo193/2008
18.02.2009 4 Cdo 27/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo27/2009
18.02.2009 4 Cdo 288/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo288/2008
18.02.2009 1 Nc 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Nc3/2009
18.02.2009 4 Cdo 6/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo6/2008
18.02.2009 6 Sžo 121/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo121/2008
18.02.2009 6 Sžo 81/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo81/2008
18.02.2009 1 Cdo 24/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo24/2009
18.02.2009 6 Sžo 12/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo12/2009
18.02.2009 6 Sžo 272/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo272/2008
18.02.2009 4 Cdo 278/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo278/2008
18.02.2009 6 Sžo 95/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo95/2008
18.02.2009 6 Sžo 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo8/2009
18.02.2009 6 Sžo 97/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo97/2008
18.02.2009 6 Sžo 32/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo32/2008
18.02.2009 6 Sžo 134/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo134/2008
19.02.2009 6 Obo 92/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo92/2008
19.02.2009 6 Obo 84/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo84/2008
19.02.2009 6 Obo 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo7/2009
19.02.2009 6 Obo 21/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo21/2008
19.02.2009 6 Obo 43/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo43/2008
19.02.2009 6 Obo 32/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo32/2008
19.02.2009 6 Obo 90/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo90/2008
19.02.2009 1 Obo 16/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Obo16/2008
19.02.2009 6 Obo 26/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo26/2008
19.02.2009 6 Obo 94/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo94/2008
19.02.2009 6 Ndob 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Ndob3/2009
19.02.2009 6 Obo 134/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo134/2008
20.02.2009 8 Sžo 115/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo115/2008
20.02.2009 8 Sžo 84/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo84/2008
20.02.2009 5 Nc 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Nc3/2009
23.02.2009 3 Cdo 122/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo122/2008
23.02.2009 6 Obo 95/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo95/2008
23.02.2009 3 Sžf 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf9/2009
23.02.2009 3 Sžnč 20/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Sznc20/2008
23.02.2009 3 Cdo 202/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo202/2008
24.02.2009 2 Cdo 39/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo39/2009
24.02.2009 5 Cdo 253/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo253/2008
24.02.2009 2 To 11/2007 https://ispis.sk/judikatura/2To11/2007
24.02.2009 4 Obdo 8/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo8/2008
24.02.2009 2 Tdo 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo5/2009
24.02.2009 2 To 6/2008 https://ispis.sk/judikatura/2To6/2008
24.02.2009 2 Cdo 324/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo324/2008
24.02.2009 6 Obo 118/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo118/2008
24.02.2009 5 Ndc 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndc7/2009
24.02.2009 5 Ndc 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndc6/2009
24.02.2009 6 Tdo 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo1/2009
24.02.2009 2 Cdo 5/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo5/2008
24.02.2009 6 Tdo 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo2/2009
24.02.2009 5 Ndc 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndc8/2009
24.02.2009 5 Cdo 297/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo297/2008
25.02.2009 9 So 3/2008 https://ispis.sk/judikatura/9So3/2008
25.02.2009 5 Cdo 17/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo17/2009
25.02.2009 9 So 177/2008 https://ispis.sk/judikatura/9So177/2008
25.02.2009 9 So 151/2008 https://ispis.sk/judikatura/9So151/2008
25.02.2009 4 Cdo 254/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo254/2007
25.02.2009 4 Cdo 16/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo16/2008
25.02.2009 4 Cdo 89/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo89/2007
25.02.2009 9 So 233/2008 https://ispis.sk/judikatura/9So233/2008
25.02.2009 3 Tdo 45/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo45/2008
25.02.2009 3 Ndt 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndt3/2009
25.02.2009 4 Cdo 46/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo46/2007
25.02.2009 3 Ndt 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndt1/2009
25.02.2009 4 Cdo 226/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo226/2008
25.02.2009 9 So 195/2008 https://ispis.sk/judikatura/9So195/2008
25.02.2009 4 Cdo 19/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo19/2009
25.02.2009 9 So 215/2008 https://ispis.sk/judikatura/9So215/2008
25.02.2009 4 Cdo 230/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo230/2008
25.02.2009 4 MCdo 2/2008 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo2/2008
25.02.2009 4 Cdo 130/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo130/2007
25.02.2009 3 Tdo 44/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo44/2008
25.02.2009 4 Ndc 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Ndc2/2009
25.02.2009 5 Obo 120/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo120/2009
25.02.2009 3 Tdo 28/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo28/2007
25.02.2009 4 Cdo 160/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo160/2007
25.02.2009 5 Cdo 55/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo55/2008
25.02.2009 9 So 150/2008 https://ispis.sk/judikatura/9So150/2008
25.02.2009 3 Tdo 33/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo33/2008
25.02.2009 4 Ndc 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Ndc4/2009
25.02.2009 5 Cdo 174/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo174/2007
25.02.2009 5 Cdo 253/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo253/2007
25.02.2009 4 Cdo 23/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo23/2008
25.02.2009 4 Cdo 238/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo238/2007
25.02.2009 5 Cdo 8/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo8/2008
25.02.2009 4 Cdo 25/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo25/2009
25.02.2009 4 MCdo 5/2008 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo5/2008
25.02.2009 9 So 199/2008 https://ispis.sk/judikatura/9So199/2008
25.02.2009 9 So 153/2008 https://ispis.sk/judikatura/9So153/2008
25.02.2009 4 Co 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Co2/2009
25.02.2009 1 Tdo 35/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Tdo35/2008
26.02.2009 2 Obdo 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo2/2009
26.02.2009 4 So 32/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So32/2009
26.02.2009 2 Ndc 42/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Ndc42/2008
26.02.2009 3 Cdo 225/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo225/2008
26.02.2009 3 Cdo 31/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo31/2008
26.02.2009 2 Cdo 118/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo118/2008
26.02.2009 6 Obo 18/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo18/2009
26.02.2009 2 Cdo 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo4/2009
26.02.2009 2 Cdo 233/2007 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo233/2007
26.02.2009 4 So 14/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So14/2009
26.02.2009 1 ObdoV 33/2007 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV33/2007
26.02.2009 1 ObdoV 13/2007 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV13/2007
26.02.2009 1 Rks 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Rks6/2009
26.02.2009 2 Cdo 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo8/2009
26.02.2009 2 Cdo 325/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo325/2008
26.02.2009 3 Cdo 48/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo48/2008
26.02.2009 2 Cdo 20/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo20/2009
26.02.2009 2 Cdo 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo11/2009
26.02.2009 7 So 29/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So29/2008
26.02.2009 4 So 109/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So109/2008
26.02.2009 1 ObdoV 36/2008 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV36/2008
26.02.2009 4 So 58/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So58/2008
26.02.2009 7 So 240/2007 https://ispis.sk/judikatura/7So240/2007
26.02.2009 7 So 11/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So11/2008
26.02.2009 7 So 200/2007 https://ispis.sk/judikatura/7So200/2007
26.02.2009 2 Cdo 22/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo22/2009
26.02.2009 4 So 101/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So101/2008
26.02.2009 2 Cdo 23/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo23/2008
26.02.2009 4 So 95/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So95/2008
26.02.2009 1 ObdoV 91/2007 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV91/2007
26.02.2009 2 Cdo 19/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo19/2009
26.02.2009 2 Cdo 15/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo15/2009
26.02.2009 4 Sžso 31/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Szso31/2008
26.02.2009 2 Ndc 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Ndc7/2009
26.02.2009 3 Ndc 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc5/2009
26.02.2009 2 Cdo 32/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo32/2009
26.02.2009 3 Co 7/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Co7/2007
26.02.2009 4 So 93/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So93/2008
26.02.2009 2 MCdo 1/2008 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo1/2008
26.02.2009 1 Obo 163/2007 https://ispis.sk/judikatura/1Obo163/2007
26.02.2009 4 So 63/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So63/2008
26.02.2009 1 ObdoV 57/2008 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV57/2008
26.02.2009 7 So 31/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So31/2008
26.02.2009 1 MObdoV 5/2007 https://ispis.sk/judikatura/1MObdoV5/2007
26.02.2009 2 Cdo 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo10/2009
26.02.2009 3 Sžf 12/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf12/2009
26.02.2009 6 Obdo 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obdo3/2009
26.02.2009 4 Sžso 10/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Szso10/2008
26.02.2009 1 MObdoV 15/2007 https://ispis.sk/judikatura/1MObdoV15/2007
26.02.2009 3 Sžf 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf4/2009
26.02.2009 3 Sžf 10/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Szf10/2008
26.02.2009 3 Cdo 6/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo6/2008
26.02.2009 3 Sžf 67/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Szf67/2008
26.02.2009 7 So 241/2007 https://ispis.sk/judikatura/7So241/2007
26.02.2009 7 So 175/2007 https://ispis.sk/judikatura/7So175/2007
26.02.2009 7 So 125/2007 https://ispis.sk/judikatura/7So125/2007
26.02.2009 7 So 189/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So189/2008
26.02.2009 7 So 40/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So40/2008
26.02.2009 7 So 190/2007 https://ispis.sk/judikatura/7So190/2007
26.02.2009 4 So 21/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So21/2009
26.02.2009 4 So 27/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So27/2009
26.02.2009 4 So 23/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So23/2009
26.02.2009 4 So 44/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So44/2008
26.02.2009 4 So 26/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So26/2009
26.02.2009 5 Ndt 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndt4/2009
26.02.2009 3 Ndzk 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndzk1/2009
26.02.2009 3 Sži 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szi3/2009
26.02.2009 3 Sžf 87/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Szf87/2008
26.02.2009 3 Sžz 2/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Szz2/2008
26.02.2009 3 Cdo 23/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo23/2009
26.02.2009 5 Tost 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tost3/2009
26.02.2009 7 So 220/2007 https://ispis.sk/judikatura/7So220/2007
26.02.2009 7 So 165/2007 https://ispis.sk/judikatura/7So165/2007
26.02.2009 4 So 97/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So97/2008
26.02.2009 2 Cdo 25/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo25/2009
26.02.2009 4 So 194/2007 https://ispis.sk/judikatura/4So194/2007
26.02.2009 4 So 48/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So48/2008
26.02.2009 4 Obo 14/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Obo14/2009
26.02.2009 3 Cdo 115/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo115/2008
26.02.2009 7 So 37/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So37/2008
26.02.2009 3 Sžf 13/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf13/2009
26.02.2009 7 So 239/2007 https://ispis.sk/judikatura/7So239/2007
26.02.2009 3 Cdo 19/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo19/2009
26.02.2009 4 Sžso 12/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Szso12/2008
26.02.2009 3 Sž 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Sz11/2009
27.02.2009 5 Obo 20/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo20/2009
27.02.2009 5 Obdo 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo3/2009
27.02.2009 1 Cdo 80/2007 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo80/2007
27.02.2009 1 Cdo 164/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo164/2008
27.02.2009 6 Obo 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo11/2009
27.02.2009 6 Obdo 42/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obdo42/2008
27.02.2009 5 Obdo 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo6/2009
27.02.2009 5 Ndob 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob3/2009
27.02.2009 1 Cdo 55/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo55/2008
27.02.2009 1 Cdo 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo11/2009
27.02.2009 1 Cdo 19/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo19/2009
27.02.2009 5 Obo 34/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obo34/2008
27.02.2009 5 Obo 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo5/2009
27.02.2009 1 MCdo 9/2007 https://ispis.sk/judikatura/1MCdo9/2007
27.02.2009 1 MCdo 6/2008 https://ispis.sk/judikatura/1MCdo6/2008
27.02.2009 5 Obo 32/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obo32/2008
27.02.2009 5 Obo 65/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obo65/2008
27.02.2009 1 Co 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Co2/2009
27.02.2009 1 Cdo 23/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo23/2009
27.02.2009 6 Obdo 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obdo4/2009
27.02.2009 5 Obo 66/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obo66/2008
27.02.2009 5 Obo 78/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obo78/2008
27.02.2009 5 Obo 85/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obo85/2008
27.02.2009 1 Cdo 180/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo180/2009
27.02.2009 5 Obdo 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo7/2009
27.02.2009 6 Ndob 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Ndob2/2009
28.02.2009 7 So 218/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So218/2008
02.03.2009 1 TdoV 11/2008 https://ispis.sk/judikatura/1TdoV11/2008
02.03.2009 1 TdoV 6/2008 https://ispis.sk/judikatura/1TdoV6/2008
02.03.2009 1 TdoV 13/2008 https://ispis.sk/judikatura/1TdoV13/2008
02.03.2009 3 Ndc 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc7/2009
02.03.2009 1 Ndt 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Ndt2/2009
02.03.2009 1 TdoV 14/2008 https://ispis.sk/judikatura/1TdoV14/2008
02.03.2009 3 Ndc 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc6/2009
03.03.2009 2 Nc 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Nc5/2009
03.03.2009 5 Tost 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tost5/2009
03.03.2009 4 Ndc 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Ndc9/2009
03.03.2009 4 Cdo 33/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo33/2009
03.03.2009 4 Nc 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Nc5/2009
04.03.2009 5 Cdo 69/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo69/2008
04.03.2009 5 Cdo 324/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo324/2008
04.03.2009 5 Cdo 38/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo38/2009
04.03.2009 5 MCdo 6/2008 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo6/2008
04.03.2009 5 Cdo 82/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo82/2008
04.03.2009 5 Co 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Co2/2009
04.03.2009 3 Urto 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Urto1/2009
04.03.2009 4 Ndt 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Ndt2/2009
04.03.2009 3 Tost 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tost2/2009
04.03.2009 3 Tdo 40/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo40/2008
04.03.2009 3 Cdo 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo5/2009
04.03.2009 5 Cdo 76/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo76/2008
04.03.2009 3 To 2/2008 https://ispis.sk/judikatura/3To2/2008
04.03.2009 5 Cdo 95/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo95/2008
04.03.2009 5 Cdo 98/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo98/2008
04.03.2009 5 Cdo 99/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo99/2008
04.03.2009 3 Tost 14/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Tost14/2008
04.03.2009 4 Nc 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Nc4/2009
04.03.2009 4 Nc 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Nc3/2009
04.03.2009 5 Cdo 286/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo286/2008
04.03.2009 5 Ndc 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndc9/2009
04.03.2009 5 Cdo 12/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo12/2009
04.03.2009 3 Tdo 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo6/2009
04.03.2009 5 Cdo 23/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo23/2009
04.03.2009 5 Cdo 310/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo310/2008
04.03.2009 3 Tdo 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo2/2009
04.03.2009 5 Cdo 47/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo47/2009
04.03.2009 6 Sžo 138/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo138/2008
04.03.2009 6 Sžo 135/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo135/2008
04.03.2009 6 Sžo 112/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo112/2008
04.03.2009 5 Cdo 292/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo292/2008
04.03.2009 3 Cdo 241/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo241/2008
04.03.2009 3 Nc 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Nc5/2009
04.03.2009 3 Ndt 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndt4/2009
04.03.2009 5 Cdo 31/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo31/2009
04.03.2009 5 MCdo 11/2007 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo11/2007
05.03.2009 1 ObdoV 70/2007 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV70/2007
05.03.2009 1 ObdoV 43/2006 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV43/2006
05.03.2009 5 To 12/2008 https://ispis.sk/judikatura/5To12/2008
05.03.2009 3 Sžf 18/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf18/2009
05.03.2009 3 Nds 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Nds2/2009
05.03.2009 3 Sžhuv 4/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Szhuv4/2008
05.03.2009 3 Sžhuv 3/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Szhuv3/2008
05.03.2009 3 Sžf 19/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf19/2009
05.03.2009 3 Sžhuv 6/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Szhuv6/2008
05.03.2009 3 Ndc 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc8/2009
06.03.2009 3 Obo 262/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Obo262/2007
06.03.2009 3 Obo 148/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obo148/2008
06.03.2009 3 Obo 143/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obo143/2008
06.03.2009 3 Obo 5/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obo5/2008
06.03.2009 1 Ndc 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Ndc5/2009
06.03.2009 3 Obo 77/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obo77/2008
06.03.2009 3 Obo 137/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obo137/2008
09.03.2009 5 Nc 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Nc4/2009
09.03.2009 2 Sžo 34/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo34/2008
10.03.2009 3 Tdo 20/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo20/2009
10.03.2009 2 Nc 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Nc6/2009
10.03.2009 4 To 23/2007 https://ispis.sk/judikatura/4To23/2007
11.03.2009 3 Ndc 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc9/2009
11.03.2009 6 Sžo 146/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo146/2008
11.03.2009 6 Sžo 263/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo263/2008
11.03.2009 6 Sžo 151/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo151/2008
11.03.2009 6 Sžo 129/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo129/2008
11.03.2009 2 Ndc 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Ndc9/2009
11.03.2009 1 Rks 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Rks4/2009
11.03.2009 3 Obo 64/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obo64/2008
11.03.2009 2 Ndc 31/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Ndc31/2008
11.03.2009 6 Sžo 118/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo118/2008
12.03.2009 3 Obo 162/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obo162/2008
12.03.2009 3 Obo 110/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obo110/2008
12.03.2009 3 Obo 261/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Obo261/2007
12.03.2009 3 Cdo 326/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo326/2008
12.03.2009 8 Sžo 142/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo142/2008
12.03.2009 3 MCdo 8/2008 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo8/2008
12.03.2009 8 Sžo 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo5/2009
12.03.2009 8 Sža 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Sza4/2009
12.03.2009 3 Obo 54/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obo54/2008
12.03.2009 3 Co 9/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Co9/2008
12.03.2009 8 Sža 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Sza5/2009
12.03.2009 8 Sžo 153/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo153/2008
12.03.2009 8 Sžo 127/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo127/2008
12.03.2009 8 Sžo 147/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo147/2008
12.03.2009 8 Sžhpu 2/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szhpu2/2008
12.03.2009 8 Sža 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Sza6/2009
12.03.2009 8 Sžo 112/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo112/2008
12.03.2009 3 Obdo 4/2005 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo4/2005
12.03.2009 3 Obo 194/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Obo194/2007
12.03.2009 3 Obo 41/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obo41/2008
12.03.2009 8 Sžo 54/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo54/2008
13.03.2009 5 Ndob 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob4/2009
13.03.2009 5 Nc 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Nc5/2009
16.03.2009 6 Obo 127/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo127/2008
16.03.2009 6 Obo 129/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo129/2008
16.03.2009 6 Obo 24/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo24/2009
16.03.2009 6 Obo 23/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo23/2009
16.03.2009 6 Obo 26/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo26/2009
16.03.2009 6 Obo 126/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo126/2008
16.03.2009 6 Obo 155/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo155/2008
16.03.2009 6 Obo 101/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo101/2008
16.03.2009 6 Obo 109/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo109/2008
16.03.2009 6 Obdo 40/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obdo40/2008
16.03.2009 6 Obo 47/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo47/2008
16.03.2009 4 Nc 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Nc6/2009
16.03.2009 6 Obo 33/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo33/2008
16.03.2009 6 Obo 21/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo21/2009
16.03.2009 6 Obo 7/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo7/2008
16.03.2009 6 Obdo 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obdo7/2009
16.03.2009 6 Obdo 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obdo6/2009
16.03.2009 6 Obo 96/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo96/2008
16.03.2009 6 Obo 138/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo138/2008
16.03.2009 6 Obo 113/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo113/2008
16.03.2009 6 Obdo 24/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obdo24/2008
16.03.2009 3 Ndc 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc10/2009
16.03.2009 6 Obo 125/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo125/2008
17.03.2009 1 Sžo 129/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo129/2008
17.03.2009 2 Tdo 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo7/2009
17.03.2009 1 Ndc 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Ndc7/2009
17.03.2009 1 Sžo 153/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo153/2008
17.03.2009 1 Sžo 143/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo143/2008
17.03.2009 1 Sžo 78/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo78/2008
17.03.2009 1 Sžo 135/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo135/2008
17.03.2009 1 Cdo 14/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo14/2009
17.03.2009 1 Sžo 69/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo69/2008
17.03.2009 2 Ndt 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Ndt5/2009
17.03.2009 2 Ndt 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Ndt4/2009
17.03.2009 2 Tost 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Tost4/2009
18.03.2009 5 MCdo 4/2008 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo4/2008
18.03.2009 1 Ndt 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Ndt4/2009
18.03.2009 5 MCdo 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo1/2009
18.03.2009 1 Tdo 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Tdo6/2009
18.03.2009 1 To 17/2007 https://ispis.sk/judikatura/1To17/2007
18.03.2009 2 Sžo 267/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo267/2008
18.03.2009 5 MCdo 9/2007 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo9/2007
18.03.2009 3 To 95/2006 https://ispis.sk/judikatura/3To95/2006
18.03.2009 5 Cdo 131/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo131/2008
18.03.2009 5 Ndc 12/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndc12/2009
18.03.2009 2 Sžo 113/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo113/2008
18.03.2009 2 Sžo 54/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo54/2009
18.03.2009 2 Sžo 208/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo208/2008
18.03.2009 3 Urto 1/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Urto1/2008
18.03.2009 5 Nc 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Nc7/2009
18.03.2009 2 Sžo 41/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo41/2008
18.03.2009 2 Sžo 184/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo184/2008
18.03.2009 5 MCdo 2/2008 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo2/2008
18.03.2009 1 To 14/2009 https://ispis.sk/judikatura/1To14/2009
18.03.2009 5 Cdo 43/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo43/2009
18.03.2009 2 Sžo 49/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo49/2008
18.03.2009 2 Sžo 108/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo108/2008
18.03.2009 2 Sžo 170/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo170/2008
18.03.2009 2 Sžo 19/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo19/2008
18.03.2009 3 Ndt 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndt6/2009
18.03.2009 2 Sžo 25/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo25/2008
18.03.2009 2 Sžo 120/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo120/2008
18.03.2009 2 Sžo 202/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo202/2008
18.03.2009 2 Sžo 43/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo43/2008
18.03.2009 5 MCdo 17/2007 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo17/2007
19.03.2009 3 Cdo 270/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo270/2008
19.03.2009 4 Nc 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Nc7/2009
19.03.2009 1 CdoV 4/2008 https://ispis.sk/judikatura/1CdoV4/2008
19.03.2009 3 Cdo 293/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo293/2008
19.03.2009 5 Ndt 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndt5/2009
19.03.2009 3 Cdo 280/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo280/2008
19.03.2009 3 MCdo 10/2008 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo10/2008
19.03.2009 3 Co 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Co3/2009
19.03.2009 3 Cdo 54/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo54/2009
19.03.2009 3 Cdo 251/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo251/2008
19.03.2009 3 Cdo 219/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo219/2008
19.03.2009 5 Tdo 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo5/2009
19.03.2009 5 Tdo 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo7/2009
19.03.2009 5 Tdo 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo3/2009
19.03.2009 3 Cdo 43/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo43/2009
19.03.2009 3 Cdo 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo6/2009
19.03.2009 3 Cdo 212/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo212/2008
19.03.2009 3 Cdo 90/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo90/2008
19.03.2009 5 Tost 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tost4/2009
19.03.2009 5 Tdo 53/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo53/2008
24.03.2009 4 Cdo 57/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo57/2009
24.03.2009 1 Sža 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza5/2009
24.03.2009 6 Obo 72/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo72/2008
24.03.2009 1 Nds 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Nds1/2009
24.03.2009 4 Cdo 63/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo63/2009
24.03.2009 1 Sžo 21/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo21/2008
24.03.2009 1 Sža 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza3/2009
24.03.2009 1 Sža 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza6/2009
24.03.2009 1 Sža 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza4/2009
24.03.2009 4 Cdo 43/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo43/2009
24.03.2009 4 MCdo 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo3/2009
24.03.2009 4 Cdo 47/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo47/2009
24.03.2009 1 Sžo 160/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo160/2008
25.03.2009 1 Tdo 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Tdo8/2009
25.03.2009 6 Obo 97/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo97/2008
25.03.2009 5 Nc 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Nc8/2009
25.03.2009 2 Nc 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Nc8/2009
25.03.2009 4 Cdo 202/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo202/2007
25.03.2009 4 Cdo 18/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo18/2008
25.03.2009 4 Cdo 51/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo51/2009
25.03.2009 4 Cdo 50/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo50/2009
25.03.2009 4 Cdo 65/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo65/2009
25.03.2009 4 Cdo 69/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo69/2007
25.03.2009 3 Ndt 7/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Ndt7/2008
25.03.2009 4 Cdo 49/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo49/2008
25.03.2009 1 Tost 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Tost5/2009
25.03.2009 5 Obo 28/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo28/2009
25.03.2009 1 Sdo 155/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Sdo155/2008
25.03.2009 2 Tošs 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Toss7/2009
25.03.2009 4 Co 2/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Co2/2008
25.03.2009 1 Tost 16/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Tost16/2008
25.03.2009 4 Cdo 154/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo154/2008
25.03.2009 4 Cdo 258/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo258/2008
25.03.2009 4 Cdo 326/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo326/2008
25.03.2009 2 Ndc 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Ndc10/2009
25.03.2009 5 Obo 19/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo19/2009
25.03.2009 4 Ndc 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Ndc10/2009
25.03.2009 1 Obdo 9/2007 https://ispis.sk/judikatura/1Obdo9/2007
25.03.2009 1 Obo 147/2007 https://ispis.sk/judikatura/1Obo147/2007
25.03.2009 1 Obo 166/2007 https://ispis.sk/judikatura/1Obo166/2007
26.03.2009 9 Sžso 85/2008 https://ispis.sk/judikatura/9Szso85/2008
26.03.2009 9 Sžso 59/2008 https://ispis.sk/judikatura/9Szso59/2008
26.03.2009 1 MObdoV 20/2007 https://ispis.sk/judikatura/1MObdoV20/2007
26.03.2009 9 So 14/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So14/2009
26.03.2009 3 Ndc 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc11/2009
26.03.2009 9 So 45/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So45/2009
26.03.2009 3 Sžnč 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Sznc2/2009
26.03.2009 9 Sžso 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/9Szso9/2009
26.03.2009 1 Toš 7/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Tos7/2008
26.03.2009 3 Cdo 53/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo53/2009
26.03.2009 3 Nc 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Nc10/2009
26.03.2009 1 ObdoV 38/2007 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV38/2007
26.03.2009 9 Sžso 17/2009 https://ispis.sk/judikatura/9Szso17/2009
26.03.2009 9 So 193/2008 https://ispis.sk/judikatura/9So193/2008
26.03.2009 1 ObdoV 68/2008 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV68/2008
26.03.2009 9 So 187/2008 https://ispis.sk/judikatura/9So187/2008
26.03.2009 3 Tošs 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Toss6/2009
26.03.2009 3 Cdo 81/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo81/2007
26.03.2009 1 Sdo 35/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sdo35/2009
26.03.2009 9 So 188/2008 https://ispis.sk/judikatura/9So188/2008
26.03.2009 9 Sžso 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/9Szso5/2009
26.03.2009 3 Cdo 41/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo41/2009
26.03.2009 9 So 51/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So51/2009
26.03.2009 1 Sdo 103/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Sdo103/2008
26.03.2009 1 ObdoV 2/2007 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV2/2007
26.03.2009 9 So 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So7/2009
26.03.2009 3 MCdo 13/2008 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo13/2008
26.03.2009 9 Sžso 45/2008 https://ispis.sk/judikatura/9Szso45/2008
26.03.2009 9 So 181/2008 https://ispis.sk/judikatura/9So181/2008
26.03.2009 9 So 120/2008 https://ispis.sk/judikatura/9So120/2008
30.03.2009 1 Cdo 37/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo37/2008
30.03.2009 6 Obo 33/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo33/2009
30.03.2009 8 Sžo 102/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo102/2009
30.03.2009 8 Sžo 152/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo152/2008
30.03.2009 1 Sžo 17/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo17/2009
30.03.2009 3 Cdo 19/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo19/2008
30.03.2009 6 Ndob 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Ndob5/2009
31.03.2009 2 Cdo 187/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo187/2008
31.03.2009 5 Obo 30/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo30/2009
31.03.2009 7 So 174/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So174/2008
31.03.2009 4 Sžso 14/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Szso14/2008
31.03.2009 3 Obo 112/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Obo112/2007
31.03.2009 5 Obo 12/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo12/2009
31.03.2009 7 So 162/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So162/2008
31.03.2009 4 So 45/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So45/2009
31.03.2009 4 So 54/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So54/2008
31.03.2009 4 So 55/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So55/2009
31.03.2009 6 Obo 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo2/2009
31.03.2009 2 Cdo 266/2007 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo266/2007
31.03.2009 4 So 37/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So37/2008
31.03.2009 1 Cdo 35/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo35/2009
31.03.2009 4 Sžso 62/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Szso62/2008
31.03.2009 1 Cdo 29/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo29/2009
31.03.2009 4 Nc 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Nc10/2009
31.03.2009 4 Cdo 253/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo253/2007
31.03.2009 5 Obo 75/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obo75/2008
31.03.2009 4 Nc 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Nc8/2009
31.03.2009 1 Cdo 54/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo54/2008
31.03.2009 1 Cdo 82/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo82/2008
31.03.2009 4 So 20/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So20/2009
31.03.2009 1 Cdo 40/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo40/2008
31.03.2009 4 Sžso 16/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Szso16/2008
31.03.2009 2 MCdo 9/2008 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo9/2008
31.03.2009 7 Sžso 3/2008 https://ispis.sk/judikatura/7Szso3/2008
31.03.2009 7 So 13/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So13/2008
31.03.2009 2 Cdo 22/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo22/2008
31.03.2009 1 Cdo 10/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo10/2008
31.03.2009 7 So 73/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So73/2008
31.03.2009 2 Cdo 4/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo4/2008
31.03.2009 2 Co 10/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Co10/2008
31.03.2009 1 Cdo 155/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo155/2008
31.03.2009 2 Cdo 256/2007 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo256/2007
31.03.2009 2 Cdo 275/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo275/2008
31.03.2009 2 Nc 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Nc9/2009
31.03.2009 7 So 187/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So187/2008
31.03.2009 7 So 71/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So71/2008
31.03.2009 2 Cdo 27/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo27/2008
31.03.2009 2 Cdo 47/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo47/2009
31.03.2009 2 Cdo 60/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo60/2009
31.03.2009 2 Cdo 45/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo45/2008
31.03.2009 2 Cdo 18/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo18/2008
31.03.2009 2 Cdo 49/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo49/2009
31.03.2009 2 Cdo 97/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo97/2008
31.03.2009 2 Cdo 27/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo27/2009
31.03.2009 4 Nc 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Nc9/2009
31.03.2009 2 Cdo 61/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo61/2008
31.03.2009 1 Cdo 8/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo8/2008
31.03.2009 4 So 125/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So125/2008
31.03.2009 4 Cdo 79/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo79/2009
31.03.2009 4 So 74/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So74/2008
31.03.2009 4 Cdo 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo8/2009
31.03.2009 2 Cdo 234/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo234/2008
31.03.2009 4 So 113/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So113/2008
31.03.2009 2 Cdo 181/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo181/2008
31.03.2009 4 So 91/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So91/2008
31.03.2009 2 Co 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Co4/2009
31.03.2009 1 Ndc 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Ndc9/2009
31.03.2009 4 So 78/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So78/2008
31.03.2009 2 Cdo 74/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo74/2009
31.03.2009 4 So 73/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So73/2008
31.03.2009 4 So 86/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So86/2008
31.03.2009 2 MCdo 10/2008 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo10/2008
31.03.2009 7 So 235/2007 https://ispis.sk/judikatura/7So235/2007
31.03.2009 7 So 164/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So164/2008
31.03.2009 2 Cdo 14/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo14/2008
31.03.2009 7 So 198/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So198/2008
31.03.2009 4 Cdo 77/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo77/2009
31.03.2009 7 So 156/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So156/2008
31.03.2009 7 So 154/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So154/2008
31.03.2009 7 So 152/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So152/2008
31.03.2009 1 Obo 139/2007 https://ispis.sk/judikatura/1Obo139/2007
31.03.2009 7 So 180/2007 https://ispis.sk/judikatura/7So180/2007
31.03.2009 5 Obdo 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo10/2009
31.03.2009 2 Cdo 6/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo6/2008
31.03.2009 2 Cdo 3/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo3/2008
31.03.2009 4 So 110/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So110/2008
31.03.2009 6 Obo 81/2005 https://ispis.sk/judikatura/6Obo81/2005
31.03.2009 6 Sžo 91/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo91/2008
01.04.2009 1 Tost 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Tost4/2009
01.04.2009 1 Ndt 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Ndt5/2009
01.04.2009 6 Sžo 42/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo42/2008
01.04.2009 5 Cdo 34/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo34/2009
01.04.2009 5 Cdo 234/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo234/2008
01.04.2009 5 Cdo 52/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo52/2009
01.04.2009 6 Sžhuv 7/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szhuv7/2008
01.04.2009 6 Sžhuv 1/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szhuv1/2008
01.04.2009 3 Tdo 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo10/2009
01.04.2009 5 Cdo 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo5/2009
01.04.2009 5 Cdo 64/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo64/2009
01.04.2009 5 Cdo 156/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo156/2008
01.04.2009 5 Cdo 35/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo35/2009
01.04.2009 6 Sžhuv 2/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szhuv2/2008
01.04.2009 6 Sžo 115/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo115/2008
01.04.2009 1 To 21/2007 https://ispis.sk/judikatura/1To21/2007
01.04.2009 5 Cdo 50/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo50/2009
01.04.2009 5 Cdo 19/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo19/2009
01.04.2009 5 Nc 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Nc9/2009
02.04.2009 4 Cdo 83/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo83/2009
02.04.2009 8 Sža 13/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Sza13/2009
02.04.2009 8 Sža 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Sza9/2009
02.04.2009 8 Sžo 32/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo32/2008
02.04.2009 8 Sžo 223/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo223/2008
02.04.2009 2 Tost 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Tost5/2009
02.04.2009 3 Cdo 68/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo68/2009
02.04.2009 3 Cdo 76/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo76/2009
02.04.2009 8 Sža 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Sza10/2009
02.04.2009 8 Sža 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Sza11/2009
02.04.2009 8 Sža 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Sza7/2009
02.04.2009 8 Sžo 241/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo241/2008
02.04.2009 8 Sžo 205/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo205/2008
02.04.2009 8 Sžo 224/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo224/2008
02.04.2009 8 Sža 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Sza8/2009
06.04.2009 3 Ndc 13/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc13/2009
07.04.2009 5 Nc 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Nc10/2009
07.04.2009 5 Cdo 166/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo166/2008
07.04.2009 5 Cdo 81/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo81/2008
07.04.2009 5 Cdo 124/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo124/2008
07.04.2009 2 Tdo 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo6/2009
07.04.2009 5 Cdo 51/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo51/2008
07.04.2009 4 Cdo 87/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo87/2009
07.04.2009 5 Cdo 86/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo86/2009
07.04.2009 5 Ndc 13/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndc13/2009
08.04.2009 2 Nc 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Nc10/2009
08.04.2009 3 To 5/2007 https://ispis.sk/judikatura/3To5/2007
08.04.2009 3 Obdo 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo9/2009
09.04.2009 3 Sžnč 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Sznc3/2009
09.04.2009 1 Ndt 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Ndt8/2009
09.04.2009 3 Sž 96/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Sz96/2008
14.04.2009 6 Obo 160/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo160/2008
14.04.2009 3 Ndt 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndt7/2009
14.04.2009 1 Ndc 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Ndc10/2009
15.04.2009 1 Ndt 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Ndt7/2009
15.04.2009 1 Rks 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Rks7/2009
16.04.2009 5 MCdo 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo3/2009
16.04.2009 5 Cdo 140/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo140/2008
16.04.2009 5 MCdo 15/2008 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo15/2008
16.04.2009 3 Ndc 12/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc12/2009
16.04.2009 3 Cdo 86/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo86/2009
16.04.2009 5 Ndt 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndt7/2009
16.04.2009 7 So 196/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So196/2008
16.04.2009 7 So 229/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So229/2008
16.04.2009 3 Nc 12/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Nc12/2009
16.04.2009 4 Nc 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Nc11/2009
16.04.2009 5 Cdo 108/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo108/2008
16.04.2009 7 So 222/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So222/2008
16.04.2009 5 Tdo 52/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo52/2008
16.04.2009 3 Sžnč 21/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Sznc21/2008
16.04.2009 4 Cdo 106/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo106/2008
16.04.2009 5 Cdo 164/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo164/2008
16.04.2009 7 So 60/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So60/2009
16.04.2009 7 So 87/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So87/2008
16.04.2009 6 Obo 42/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo42/2009
16.04.2009 7 So 215/2007 https://ispis.sk/judikatura/7So215/2007
16.04.2009 5 Cdo 205/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo205/2008
16.04.2009 3 Cdo 239/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo239/2008
16.04.2009 5 MCdo 20/2008 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo20/2008
16.04.2009 4 Ndc 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Ndc11/2009
16.04.2009 3 Cdo 276/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo276/2008
16.04.2009 3 Cdo 301/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo301/2008
16.04.2009 7 So 160/2007 https://ispis.sk/judikatura/7So160/2007
16.04.2009 3 Cdo 229/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo229/2008
16.04.2009 3 Cdo 206/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo206/2008
16.04.2009 7 So 225/2007 https://ispis.sk/judikatura/7So225/2007
16.04.2009 7 So 51/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So51/2008
16.04.2009 7 So 83/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So83/2008
16.04.2009 7 So 206/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So206/2008
16.04.2009 4 Nc 12/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Nc12/2009
16.04.2009 7 So 53/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So53/2008
17.04.2009 6 Obo 38/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo38/2009
17.04.2009 6 Obo 166/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo166/2008
17.04.2009 6 Ndob 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Ndob6/2009
20.04.2009 6 Obo 29/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo29/2009
20.04.2009 6 Obo 31/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo31/2008
20.04.2009 6 Obo 158/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo158/2008
20.04.2009 6 Obo 177/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo177/2008
20.04.2009 6 Obo 14/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo14/2009
20.04.2009 6 Obo 131/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo131/2008
20.04.2009 1 Obo 115/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Obo115/2008
20.04.2009 6 Obo 15/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo15/2009
20.04.2009 1 TdoVš 2/2008 https://ispis.sk/judikatura/1TdoVs2/2008
20.04.2009 6 Obo 159/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo159/2008
20.04.2009 6 Obo 174/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo174/2008
20.04.2009 3 Nc 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Nc11/2009
20.04.2009 6 Obo 137/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo137/2008
20.04.2009 6 Obo 175/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo175/2008
20.04.2009 3 MCdo 23/2008 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo23/2008
20.04.2009 6 Obdo 46/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obdo46/2008
20.04.2009 6 Ndob 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Ndob7/2009
20.04.2009 5 Nc 12/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Nc12/2009
21.04.2009 6 Obo 74/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo74/2008
21.04.2009 1 Sža 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza8/2009
21.04.2009 1 Sžo 188/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo188/2008
21.04.2009 3 Ndob 26/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndob26/2009
21.04.2009 1 Sža 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza2/2009
21.04.2009 1 Sžo 191/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo191/2008
21.04.2009 1 Sžo 192/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo192/2008
21.04.2009 1 Sžo 163/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo163/2008
21.04.2009 1 Sža 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza9/2009
21.04.2009 1 Sža 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza7/2009
21.04.2009 1 Nds 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Nds2/2009
21.04.2009 3 Ndc 15/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc15/2009
21.04.2009 1 Sžo 178/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo178/2008
21.04.2009 1 Sža 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza1/2009
21.04.2009 1 Sžo 176/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo176/2008
22.04.2009 5 Obo 38/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obo38/2008
22.04.2009 6 Sžo 162/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo162/2008
22.04.2009 3 Tdo 16/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo16/2009
22.04.2009 6 Sžo 176/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo176/2008
22.04.2009 3 Obo 46/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obo46/2008
22.04.2009 3 Obo 109/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obo109/2008
22.04.2009 6 Sžo 127/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo127/2009
22.04.2009 5 Cdo 271/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo271/2007
22.04.2009 3 Obo 23/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo23/2009
22.04.2009 6 Sžhuv 4/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szhuv4/2008
22.04.2009 6 Sžo 137/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo137/2008
22.04.2009 6 Sžo 158/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo158/2008
22.04.2009 2 Sžo 65/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo65/2008
22.04.2009 3 Cdo 303/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo303/2008
22.04.2009 3 Cdo 322/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo322/2008
22.04.2009 6 Sžo 161/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo161/2008
22.04.2009 6 Sžo 152/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo152/2008
22.04.2009 6 Sžo 163/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo163/2008
22.04.2009 2 Sžo 57/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo57/2008
22.04.2009 2 Sžo 182/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo182/2008
22.04.2009 2 Sžo 156/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo156/2008
22.04.2009 1 Ndt 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Ndt6/2009
22.04.2009 2 Sžo 61/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo61/2008
22.04.2009 2 Sžo 73/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo73/2008
22.04.2009 2 Sžo 140/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo140/2008
22.04.2009 2 Sžo 138/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo138/2008
22.04.2009 3 MCdo 20/2008 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo20/2008
22.04.2009 2 Sžo 224/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo224/2008
22.04.2009 1 Tdo 12/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Tdo12/2009
22.04.2009 2 Ndc 14/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Ndc14/2009
22.04.2009 3 Obo 30/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo30/2009
22.04.2009 1 Tdo 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Tdo3/2009
22.04.2009 2 Sžo 55/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo55/2008
22.04.2009 3 Cdo 15/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo15/2008
22.04.2009 3 Cdo 258/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo258/2008
22.04.2009 3 Cdo 32/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo32/2009
22.04.2009 3 Tdo 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo11/2009
22.04.2009 3 Obdo 6/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo6/2008
22.04.2009 3 Tost 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tost1/2009
22.04.2009 3 Obo 12/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obo12/2008
22.04.2009 6 Sžo 186/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo186/2008
22.04.2009 6 Sžo 128/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo128/2009
22.04.2009 2 Sžo 154/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo154/2008
22.04.2009 3 Tdo 35/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo35/2008
22.04.2009 3 Tdo 13/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo13/2009
23.04.2009 3 Obo 44/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obo44/2008
23.04.2009 3 Cdo 54/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo54/2008
23.04.2009 3 Cdo 39/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo39/2008
23.04.2009 5 Tdo 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo8/2009
23.04.2009 3 Cdo 107/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo107/2009
23.04.2009 5 Ndt 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndt8/2009
23.04.2009 3 Sžf 80/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Szf80/2008
23.04.2009 3 Obo 162/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Obo162/2007
23.04.2009 5 Tdo 48/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo48/2008
23.04.2009 3 Sžf 40/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf40/2009
23.04.2009 3 Sžf 99/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Szf99/2008
23.04.2009 3 Sžf 39/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf39/2009
23.04.2009 3 Cdo 224/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo224/2008
23.04.2009 3 Cdo 99/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo99/2009
23.04.2009 3 Cdo 93/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo93/2009
23.04.2009 3 Sž 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Sz5/2009
23.04.2009 3 Sžf 59/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Szf59/2008
23.04.2009 3 Sžf 101/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Szf101/2008
23.04.2009 3 Obdo 7/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo7/2008
23.04.2009 5 Tdo 37/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo37/2008
23.04.2009 3 Obdo 9/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo9/2008
23.04.2009 5 Tdo 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo9/2009
23.04.2009 3 Sžf 37/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf37/2009
24.04.2009 6 Obo 35/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo35/2009
24.04.2009 1 Cdo 26/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo26/2009
27.04.2009 1 TdoV 12/2008 https://ispis.sk/judikatura/1TdoV12/2008
27.04.2009 6 Obdo 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obdo11/2009
27.04.2009 1 TdoV 15/2008 https://ispis.sk/judikatura/1TdoV15/2008
27.04.2009 3 Sžnč 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Sznc4/2009
27.04.2009 5 Ndc 15/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndc15/2009
27.04.2009 3 Sžnč 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Sznc5/2009
28.04.2009 4 Cdo 4/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo4/2008
28.04.2009 1 Sžo 183/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo183/2008
28.04.2009 5 Cdo 151/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo151/2008
28.04.2009 2 Ndtš 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Ndts1/2009
28.04.2009 4 Sžso 23/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Szso23/2008
28.04.2009 3 Cdo 83/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo83/2009
28.04.2009 3 Cdo 103/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo103/2009
28.04.2009 3 Cdo 101/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo101/2009
28.04.2009 4 So 30/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So30/2009
28.04.2009 4 So 65/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So65/2008
28.04.2009 4 So 130/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So130/2008
28.04.2009 4 So 129/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So129/2008
28.04.2009 4 So 64/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So64/2009
28.04.2009 1 Sžo 177/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo177/2008
28.04.2009 4 So 82/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So82/2008
28.04.2009 4 So 57/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So57/2008
28.04.2009 1 Sdo 30/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sdo30/2009
28.04.2009 1 Sžo 60/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo60/2009
28.04.2009 1 Sžo 193/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo193/2008
28.04.2009 1 Sžo 172/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo172/2008
28.04.2009 4 Cdo 58/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo58/2008
28.04.2009 4 Cdo 112/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo112/2009
28.04.2009 3 Cdo 213/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo213/2008
28.04.2009 1 Sžo 33/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo33/2008
28.04.2009 4 So 103/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So103/2008
28.04.2009 4 So 56/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So56/2008
28.04.2009 4 So 42/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So42/2008
28.04.2009 1 Sdo 31/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sdo31/2009
28.04.2009 4 Sžso 26/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Szso26/2008
28.04.2009 4 So 67/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So67/2008
29.04.2009 4 Cdo 108/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo108/2008
29.04.2009 4 Cdo 91/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo91/2009
29.04.2009 4 Nc 14/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Nc14/2009
29.04.2009 4 Cdo 100/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo100/2009
29.04.2009 4 Cdo 36/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo36/2009
29.04.2009 2 MCdo 5/2008 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo5/2008
29.04.2009 4 MCdo 4/2008 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo4/2008
29.04.2009 6 Obo 176/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo176/2008
29.04.2009 1 Obo 132/2007 https://ispis.sk/judikatura/1Obo132/2007
29.04.2009 2 MCdo 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo1/2009
29.04.2009 4 So 60/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So60/2009
29.04.2009 6 Obo 36/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo36/2009
29.04.2009 2 Cdo 112/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo112/2008
29.04.2009 6 Obo 53/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo53/2008
29.04.2009 2 Cdo 52/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo52/2008
29.04.2009 2 Cdo 88/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo88/2009
29.04.2009 4 So 150/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So150/2008
29.04.2009 6 Obo 43/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo43/2009
29.04.2009 2 Cdo 92/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo92/2009
29.04.2009 2 Cdo 94/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo94/2009
29.04.2009 2 Cdo 67/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo67/2009
29.04.2009 4 MCdo 6/2008 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo6/2008
29.04.2009 2 Cdo 301/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo301/2008
29.04.2009 5 Obo 56/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obo56/2008
29.04.2009 9 So 237/2008 https://ispis.sk/judikatura/9So237/2008
29.04.2009 8 Sžo 87/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo87/2008
29.04.2009 9 So 176/2008 https://ispis.sk/judikatura/9So176/2008
29.04.2009 2 Cdo 42/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo42/2009
29.04.2009 9 So 158/2008 https://ispis.sk/judikatura/9So158/2008
29.04.2009 9 So 174/2008 https://ispis.sk/judikatura/9So174/2008
29.04.2009 1 Obo 114/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Obo114/2008
29.04.2009 2 Cdo 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo9/2009
29.04.2009 2 Cdo 159/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo159/2008
29.04.2009 8 Sžo 155/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo155/2008
29.04.2009 8 Sžo 70/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo70/2008
29.04.2009 2 Cdo 161/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo161/2008
29.04.2009 2 Cdo 81/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo81/2008
29.04.2009 2 Cdo 37/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo37/2008
29.04.2009 4 Cdo 104/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo104/2009
29.04.2009 4 Cdo 99/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo99/2009
29.04.2009 4 Cdo 126/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo126/2007
29.04.2009 2 Cdo 89/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo89/2009
29.04.2009 2 Cdo 66/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo66/2009
29.04.2009 4 MCdo 13/2007 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo13/2007
29.04.2009 4 So 115/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So115/2008
29.04.2009 2 Cdo 226/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo226/2008
29.04.2009 6 Ndt 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Ndt8/2009
29.04.2009 6 Ndob 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Ndob8/2009
29.04.2009 9 So 186/2008 https://ispis.sk/judikatura/9So186/2008
29.04.2009 2 Cdo 283/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo283/2008
29.04.2009 4 Cdo 67/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo67/2009
29.04.2009 1 Obo 19/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Obo19/2008
29.04.2009 9 So 156/2008 https://ispis.sk/judikatura/9So156/2008
29.04.2009 2 Cdo 46/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo46/2009
29.04.2009 4 Co 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Co1/2009
29.04.2009 4 Cdo 118/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo118/2009
29.04.2009 4 Cdo 112/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo112/2008
29.04.2009 4 Cdo 81/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo81/2009
29.04.2009 8 Sžo 279/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo279/2008
29.04.2009 5 Obo 20/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obo20/2008
29.04.2009 5 Obo 112/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obo112/2008
29.04.2009 5 Obo 111/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obo111/2008
29.04.2009 4 Cdo 97/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo97/2009
29.04.2009 8 Sžo 272/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo272/2008
30.04.2009 4 Cdo 206/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo206/2007
30.04.2009 4 Cdo 105/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo105/2008
30.04.2009 4 Cdo 230/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo230/2007
30.04.2009 1 Cdo 70/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo70/2008
30.04.2009 6 Sžo 227/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo227/2008
30.04.2009 1 Cdo 73/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo73/2009
30.04.2009 1 ObdoV 24/2008 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV24/2008
30.04.2009 1 ObdoV 7/2008 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV7/2008
30.04.2009 2 Ndt 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Ndt7/2009
30.04.2009 1 Obo 47/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Obo47/2008
30.04.2009 6 Sžo 213/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo213/2008
30.04.2009 6 Sžo 143/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo143/2008
30.04.2009 5 Obo 44/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo44/2009
30.04.2009 5 Obo 43/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo43/2009
30.04.2009 1 Nc 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Nc7/2009
30.04.2009 1 ObdoV 9/2007 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV9/2007
30.04.2009 1 Cdo 59/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo59/2009
30.04.2009 3 Nc 13/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Nc13/2009
30.04.2009 5 Tdo 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo2/2009
30.04.2009 5 Obo 35/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo35/2009
30.04.2009 1 ObdoV 39/2007 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV39/2007
30.04.2009 5 Obo 33/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo33/2009
30.04.2009 1 Cdo 67/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo67/2009
30.04.2009 9 So 228/2008 https://ispis.sk/judikatura/9So228/2008
30.04.2009 2 Tdo 13/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo13/2009
30.04.2009 1 Obdo 13/2007 https://ispis.sk/judikatura/1Obdo13/2007
30.04.2009 5 Obo 36/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo36/2009
30.04.2009 5 Ndob 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob7/2009
30.04.2009 5 Obdo 15/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo15/2009
30.04.2009 5 Obdo 12/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo12/2009
30.04.2009 1 Cdo 69/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo69/2009
30.04.2009 1 Cdo 38/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo38/2009
30.04.2009 1 Cdo 110/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo110/2008
30.04.2009 1 Obo 113/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Obo113/2008
30.04.2009 5 Nc 14/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Nc14/2009
30.04.2009 1 Cdo 79/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo79/2009
30.04.2009 9 So 200/2008 https://ispis.sk/judikatura/9So200/2008
30.04.2009 1 Ndc 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Ndc11/2009
30.04.2009 4 Cdo 87/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo87/2007
30.04.2009 2 Ndt 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Ndt8/2009
30.04.2009 1 MObdoV 7/2008 https://ispis.sk/judikatura/1MObdoV7/2008
30.04.2009 5 Obdo 13/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo13/2009
30.04.2009 4 Cdo 265/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo265/2007
30.04.2009 1 ObdoV 79/2007 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV79/2007
30.04.2009 1 Cdo 34/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo34/2008
30.04.2009 1 Cdo 33/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo33/2008
30.04.2009 5 Obo 103/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obo103/2008
30.04.2009 5 Obo 15/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo15/2009
30.04.2009 6 Sžo 81/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo81/2009
30.04.2009 1 Cdo 57/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo57/2009
30.04.2009 1 MCdo 8/2007 https://ispis.sk/judikatura/1MCdo8/2007
30.04.2009 5 Ndt 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndt9/2009
30.04.2009 4 MCdo 9/2008 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo9/2008
05.05.2009 1 Sžo 203/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo203/2008
05.05.2009 1 Sžo 141/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo141/2008
05.05.2009 1 Sžo 204/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo204/2008
06.05.2009 5 Cdo 218/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo218/2008
06.05.2009 3 Obo 47/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo47/2009
06.05.2009 6 Sžo 191/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo191/2008
06.05.2009 6 Sžo 254/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo254/2008
06.05.2009 5 Cdo 232/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo232/2008
06.05.2009 5 Cdo 75/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo75/2009
06.05.2009 5 Cdo 55/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo55/2009
06.05.2009 6 Sžhuv 5/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szhuv5/2008
06.05.2009 6 Sžo 206/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo206/2008
06.05.2009 6 Sžo 160/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo160/2008
06.05.2009 5 Cdo 246/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo246/2008
06.05.2009 5 Cdo 68/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo68/2009
06.05.2009 5 Cdo 28/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo28/2009
06.05.2009 6 Sžo 140/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo140/2008
06.05.2009 6 Sžo 181/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo181/2008
06.05.2009 6 Sžo 182/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo182/2008
06.05.2009 5 Cdo 294/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo294/2008
07.05.2009 3 Obo 119/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obo119/2008
07.05.2009 3 Obo 96/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obo96/2008
07.05.2009 6 Obo 44/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo44/2009
07.05.2009 3 Obdo 13/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo13/2008
07.05.2009 3 Obo 66/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obo66/2008
07.05.2009 3 Cdo 124/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo124/2009
07.05.2009 1 Nc 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Nc8/2009
07.05.2009 3 Cdo 214/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo214/2008
07.05.2009 3 Cdo 299/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo299/2008
07.05.2009 1 MObdo 2/2008 https://ispis.sk/judikatura/1MObdo2/2008
07.05.2009 6 Obo 39/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo39/2009
12.05.2009 3 Sž 24/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Sz24/2009
12.05.2009 5 Ndc 16/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndc16/2009
12.05.2009 2 Cdo 107/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo107/2009
12.05.2009 2 Cdo 91/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo91/2008
12.05.2009 2 Cdo 46/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo46/2008
12.05.2009 2 Nc 14/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Nc14/2009
12.05.2009 2 Cdo 54/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo54/2008
13.05.2009 3 Tost 15/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Tost15/2008
13.05.2009 3 Tdo 17/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo17/2009
13.05.2009 6 Sžo 157/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo157/2008
13.05.2009 1 Tost 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Tost6/2009
13.05.2009 1 Tdo 15/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Tdo15/2009
13.05.2009 1 Rks 16/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Rks16/2009
13.05.2009 1 Rks 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Rks10/2009
13.05.2009 6 Sžo 252/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo252/2008
13.05.2009 3 To 5/2008 https://ispis.sk/judikatura/3To5/2008
13.05.2009 6 Nds 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Nds3/2009
13.05.2009 1 Tdo 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Tdo10/2009
13.05.2009 6 Sžo 183/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo183/2008
13.05.2009 3 Tost 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tost6/2009
13.05.2009 3 To 103/2006 https://ispis.sk/judikatura/3To103/2006
13.05.2009 3 Ndt 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndt9/2009
13.05.2009 1 Tdo 18/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Tdo18/2009
14.05.2009 4 Cdo 52/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo52/2008
14.05.2009 4 Cdo 160/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo160/2008
14.05.2009 2 Cdo 72/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo72/2009
14.05.2009 3 Szd 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szd3/2009
14.05.2009 4 Cdo 87/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo87/2008
14.05.2009 8 Sža 15/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Sza15/2009
14.05.2009 4 Ndc 16/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Ndc16/2009
14.05.2009 3 Cdo 306/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo306/2008
14.05.2009 3 Cdo 216/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo216/2008
14.05.2009 3 Sžf 43/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Szf43/2008
14.05.2009 8 Sžo 48/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo48/2009
14.05.2009 2 Cdo 75/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo75/2009
14.05.2009 5 Tdo 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo11/2009
14.05.2009 5 Tdo 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo1/2009
14.05.2009 3 Szd 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szd6/2009
14.05.2009 4 Cdo 111/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo111/2009
14.05.2009 5 Tdo 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo10/2009
14.05.2009 8 Sžo 77/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo77/2008
14.05.2009 3 Sžhuv 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szhuv1/2009
14.05.2009 4 Ndc 13/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Ndc13/2009
14.05.2009 8 Sžo 264/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo264/2008
14.05.2009 8 Sžo 60/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo60/2009
14.05.2009 2 Ndc 17/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Ndc17/2009
14.05.2009 3 Sžf 32/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf32/2009
14.05.2009 2 Cdo 137/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo137/2008
14.05.2009 3 Cdo 284/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo284/2008
14.05.2009 3 Cdo 158/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo158/2008
14.05.2009 3 Szd 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szd5/2009
14.05.2009 3 Cdo 282/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo282/2008
14.05.2009 8 Sžo 62/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo62/2009
14.05.2009 8 Sžo 303/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo303/2008
14.05.2009 3 Sžf 42/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf42/2009
14.05.2009 3 Sžf 29/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf29/2009
14.05.2009 4 Nc 15/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Nc15/2009
14.05.2009 3 Sžf 17/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf17/2009
14.05.2009 3 Szd 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szd4/2009
14.05.2009 3 Sžf 52/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf52/2009
14.05.2009 3 Sžf 41/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf41/2009
14.05.2009 2 Cdo 78/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo78/2009
14.05.2009 4 Cdo 131/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo131/2009
14.05.2009 3 Sžf 97/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Szf97/2008
14.05.2009 2 Cdo 82/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo82/2009
15.05.2009 6 Obo 46/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo46/2009
15.05.2009 6 Obo 28/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo28/2009
18.05.2009 5 Cdo 93/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo93/2009
19.05.2009 5 MCdo 16/2008 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo16/2008
19.05.2009 5 Cdo 81/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo81/2009
19.05.2009 5 Cdo 127/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo127/2009
19.05.2009 5 Cdo 59/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo59/2009
19.05.2009 5 Cdo 113/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo113/2009
19.05.2009 5 Cdo 254/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo254/2008
19.05.2009 5 Cdo 91/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo91/2009
19.05.2009 5 Cdo 255/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo255/2008
19.05.2009 5 Cdo 78/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo78/2009
19.05.2009 5 Cdo 92/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo92/2009
19.05.2009 5 MCdo 14/2008 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo14/2008
19.05.2009 5 Cdo 61/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo61/2009
19.05.2009 5 Cdo 128/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo128/2009
20.05.2009 1 Tdo 19/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Tdo19/2009
20.05.2009 1 Tdo 17/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Tdo17/2009
20.05.2009 3 Obo 50/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo50/2009
20.05.2009 3 Obdo 28/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo28/2008
20.05.2009 2 Cdo 77/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo77/2009
20.05.2009 1 Tdo 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Tdo11/2009
20.05.2009 3 Obo 82/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obo82/2008
20.05.2009 2 Cdo 37/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo37/2009
20.05.2009 5 Obo 42/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obo42/2008
20.05.2009 6 MObdo 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/6MObdo3/2009
20.05.2009 5 Obo 93/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obo93/2008
20.05.2009 3 Tošs 12/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Toss12/2009
20.05.2009 2 Cdo 126/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo126/2009
20.05.2009 3 Obo 78/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obo78/2008
20.05.2009 3 Obo 51/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo51/2009
20.05.2009 2 Cdo 121/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo121/2008
20.05.2009 2 MCdo 13/2007 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo13/2007
20.05.2009 3 Tost 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tost7/2009
20.05.2009 2 Cdo 121/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo121/2009
20.05.2009 1 Obo 26/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Obo26/2008
20.05.2009 5 Obo 57/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obo57/2008
20.05.2009 3 Obdo 38/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo38/2008
20.05.2009 2 Cdo 145/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo145/2008
21.05.2009 6 Obo 170/2007 https://ispis.sk/judikatura/6Obo170/2007
21.05.2009 4 MCdo 12/2008 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo12/2008
21.05.2009 1 TdoV 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/1TdoV1/2009
21.05.2009 3 Obo 108/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obo108/2008
21.05.2009 6 Obo 12/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo12/2009
21.05.2009 6 Obdo 44/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obdo44/2008
21.05.2009 5 Tdo 15/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo15/2009
21.05.2009 9 Nds 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/9Nds4/2009
21.05.2009 9 Nds 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/9Nds5/2009
21.05.2009 5 Tost 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tost6/2009
21.05.2009 3 Cdo 70/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo70/2009
21.05.2009 6 Obo 98/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo98/2008
21.05.2009 2 MCdo 19/2008 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo19/2008
21.05.2009 6 Obdo 39/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obdo39/2008
21.05.2009 3 Cdo 42/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo42/2009
21.05.2009 3 Cdo 20/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo20/2009
21.05.2009 3 Cdo 243/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo243/2008
21.05.2009 3 Cdo 113/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo113/2009
21.05.2009 3 Cdo 115/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo115/2009
21.05.2009 3 Cdo 25/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo25/2009
21.05.2009 6 Obdo 37/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obdo37/2008
21.05.2009 5 Tdo 17/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo17/2009
21.05.2009 5 Tdo 16/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo16/2009
21.05.2009 3 Obo 257/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Obo257/2007
21.05.2009 5 Ndt 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndt10/2009
21.05.2009 3 Cdo 80/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo80/2009
21.05.2009 5 To 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/5To3/2009
21.05.2009 5 Ndc 19/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndc19/2009
25.05.2009 6 Obo 40/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo40/2009
26.05.2009 1 Sža 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza11/2009
26.05.2009 1 Sža 13/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza13/2009
26.05.2009 1 Sžo 105/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo105/2008
26.05.2009 6 Obo 55/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo55/2009
26.05.2009 1 Nds 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Nds6/2009
26.05.2009 1 Nds 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Nds5/2009
26.05.2009 1 Nds 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Nds3/2009
26.05.2009 3 Cdo 233/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo233/2008
26.05.2009 1 Sžo 202/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo202/2008
26.05.2009 3 Cdo 27/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo27/2009
26.05.2009 3 Cdo 109/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo109/2009
26.05.2009 3 Cdo 176/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo176/2008
26.05.2009 1 Sžo 246/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo246/2008
26.05.2009 1 Sžo 175/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo175/2008
26.05.2009 1 Sžo 225/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo225/2008
26.05.2009 1 Sža 12/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza12/2009
26.05.2009 1 Sža 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza10/2009
26.05.2009 1 Sžo 215/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo215/2008
26.05.2009 1 Sžo 217/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo217/2008
26.05.2009 1 Nds 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Nds4/2009
26.05.2009 3 Cdo 45/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo45/2008
26.05.2009 3 Cdo 128/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo128/2009
26.05.2009 3 Cdo 123/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo123/2009
26.05.2009 3 Ndc 17/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc17/2009
26.05.2009 1 Sžo 155/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo155/2008
26.05.2009 1 Sžo 113/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo113/2008
26.05.2009 1 Sžo 218/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo218/2008
26.05.2009 3 Cdo 94/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo94/2009
26.05.2009 1 Sžo 140/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo140/2008
26.05.2009 4 Obo 36/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Obo36/2009
27.05.2009 4 Cdo 135/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo135/2009
27.05.2009 4 Cdo 137/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo137/2009
27.05.2009 4 Cdo 141/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo141/2009
27.05.2009 4 Cdo 121/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo121/2009
27.05.2009 4 Cdo 128/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo128/2008
27.05.2009 4 Cdo 44/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo44/2009
27.05.2009 4 Ndc 19/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Ndc19/2009
27.05.2009 4 Ndc 17/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Ndc17/2009
27.05.2009 1 Cdo 20/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo20/2009
27.05.2009 2 Sžo 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo4/2009
27.05.2009 1 Cdo 119/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo119/2008
27.05.2009 2 Sžo 222/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo222/2008
27.05.2009 6 Obo 54/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo54/2009
27.05.2009 6 Obo 52/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo52/2009
27.05.2009 4 Cdo 134/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo134/2007
27.05.2009 4 Cdo 147/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo147/2009
27.05.2009 4 Cdo 132/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo132/2009
27.05.2009 4 Ndc 18/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Ndc18/2009
27.05.2009 6 Obo 173/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo173/2008
27.05.2009 6 Obo 141/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo141/2008
27.05.2009 1 Ndc 12/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Ndc12/2009
27.05.2009 9 Sžso 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/9Szso2/2009
27.05.2009 9 So 184/2008 https://ispis.sk/judikatura/9So184/2008
27.05.2009 3 Nc 15/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Nc15/2009
27.05.2009 4 Cdo 28/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo28/2009
27.05.2009 4 Cdo 127/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo127/2009
27.05.2009 2 Sžo 188/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo188/2008
27.05.2009 4 Cdo 125/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo125/2009
27.05.2009 2 Sžo 125/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo125/2008
27.05.2009 2 Sžo 75/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo75/2008
27.05.2009 3 To 1/2007 https://ispis.sk/judikatura/3To1/2007
27.05.2009 1 Ndc 13/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Ndc13/2009
27.05.2009 1 Cdo 42/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo42/2009
27.05.2009 4 Cdo 23/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo23/2009
27.05.2009 1 Cdo 53/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo53/2009
27.05.2009 1 Cdo 58/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo58/2009
27.05.2009 2 Sžo 203/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo203/2008
27.05.2009 6 Obo 171/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo171/2008
27.05.2009 2 Sžo 246/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo246/2008
27.05.2009 1 Cdo 99/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo99/2009
27.05.2009 2 Sžo 190/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo190/2008
27.05.2009 1 Cdo 68/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo68/2009
27.05.2009 4 Cdo 86/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo86/2009
27.05.2009 4 Cdo 152/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo152/2008
27.05.2009 4 Nc 16/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Nc16/2009
27.05.2009 2 Sžo 91/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo91/2008
27.05.2009 1 Cdo 30/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo30/2009
27.05.2009 3 To 15/2007 https://ispis.sk/judikatura/3To15/2007
27.05.2009 4 Cdo 61/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo61/2009
28.05.2009 5 Obo 53/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo53/2009
28.05.2009 5 Obo 74/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obo74/2008
28.05.2009 7 So 210/2007 https://ispis.sk/judikatura/7So210/2007
28.05.2009 7 Sžso 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/7Szso5/2009
28.05.2009 1 ObdoV 36/2007 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV36/2007
28.05.2009 6 Obo 32/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo32/2009
28.05.2009 5 Obdo 26/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo26/2008
28.05.2009 1 MObdoV 13/2007 https://ispis.sk/judikatura/1MObdoV13/2007
28.05.2009 1 MObdoV 10/2008 https://ispis.sk/judikatura/1MObdoV10/2008
28.05.2009 4 So 88/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So88/2008
28.05.2009 2 Tdo 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo11/2009
28.05.2009 5 Obo 141/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obo141/2008
28.05.2009 7 So 255/2007 https://ispis.sk/judikatura/7So255/2007
28.05.2009 7 So 15/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So15/2008
28.05.2009 7 So 75/2007 https://ispis.sk/judikatura/7So75/2007
28.05.2009 7 So 204/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So204/2008
28.05.2009 4 So 141/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So141/2008
28.05.2009 5 Ndob 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob9/2009
28.05.2009 4 So 92/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So92/2008
28.05.2009 7 So 21/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So21/2009
28.05.2009 7 So 224/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So224/2008
28.05.2009 7 So 49/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So49/2008
28.05.2009 7 So 163/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So163/2008
28.05.2009 7 So 212/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So212/2008
28.05.2009 7 So 35/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So35/2008
28.05.2009 7 So 216/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So216/2008
28.05.2009 7 So 79/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So79/2008
28.05.2009 7 So 185/2007 https://ispis.sk/judikatura/7So185/2007
28.05.2009 7 So 20/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So20/2008
28.05.2009 7 Sžso 59/2008 https://ispis.sk/judikatura/7Szso59/2008
28.05.2009 7 Sžso 16/2009 https://ispis.sk/judikatura/7Szso16/2009
28.05.2009 3 Sžf 35/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf35/2009
28.05.2009 3 Sžf 55/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf55/2009
28.05.2009 4 So 18/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So18/2009
28.05.2009 1 ObdoV 64/2006 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV64/2006
28.05.2009 8 Sža 14/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Sza14/2009
28.05.2009 1 Obo 23/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Obo23/2008
28.05.2009 4 So 123/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So123/2008
28.05.2009 5 Obo 142/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obo142/2008
28.05.2009 5 Obo 143/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obo143/2008
28.05.2009 7 So 133/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So133/2008
28.05.2009 3 Sžf 58/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf58/2009
28.05.2009 6 Tdo 17/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo17/2009
28.05.2009 6 To 6/2008 https://ispis.sk/judikatura/6To6/2008
28.05.2009 1 ObdoV 31/2007 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV31/2007
28.05.2009 6 Ndt 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Ndt10/2009
28.05.2009 7 So 234/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So234/2008
28.05.2009 8 Sžo 162/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo162/2008
28.05.2009 3 Sžf 21/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf21/2009
29.05.2009 1 Obo 101/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Obo101/2008
29.05.2009 6 Obo 181/2007 https://ispis.sk/judikatura/6Obo181/2007
29.05.2009 5 Obdo 23/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo23/2008
29.05.2009 5 Obo 102/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obo102/2008
29.05.2009 5 Obo 53/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obo53/2008
29.05.2009 6 Ndob 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Ndob10/2009
29.05.2009 1 Obdo 27/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Obdo27/2008
29.05.2009 5 Obdo 27/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo27/2008
29.05.2009 5 Ndob 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob10/2009
01.06.2009 1 TdoV 9/2007 https://ispis.sk/judikatura/1TdoV9/2007
01.06.2009 5 Ndc 20/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndc20/2009
01.06.2009 5 Ndob 12/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob12/2009
02.06.2009 2 Tdo 15/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo15/2009
02.06.2009 2 Tdo 17/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo17/2009
02.06.2009 3 Ndt 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndt10/2009
03.06.2009 6 Sžo 226/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo226/2008
03.06.2009 1 To 23/2007 https://ispis.sk/judikatura/1To23/2007
03.06.2009 2 Sžhpu 3/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szhpu3/2008
03.06.2009 6 Sžo 234/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo234/2008
03.06.2009 2 Sžo 204/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo204/2008
03.06.2009 3 Ndob 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndob11/2009
03.06.2009 3 Obdo 1/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo1/2008
03.06.2009 6 Sžo 292/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo292/2008
03.06.2009 2 Sžo 296/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo296/2008
03.06.2009 2 Sžo 300/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo300/2008
03.06.2009 6 Sžo 124/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo124/2008
03.06.2009 6 Sžo 248/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo248/2008
03.06.2009 3 Obo 113/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obo113/2008
03.06.2009 6 Sžo 302/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo302/2008
03.06.2009 2 Sžo 88/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo88/2008
03.06.2009 2 Sžo 137/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo137/2008
03.06.2009 2 Sžo 141/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo141/2008
03.06.2009 2 Sžo 135/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo135/2008
04.06.2009 8 Sža 22/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Sza22/2009
04.06.2009 3 Obo 127/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obo127/2008
04.06.2009 3 Obo 99/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obo99/2008
04.06.2009 5 Tdo 22/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo22/2009
04.06.2009 5 Tost 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tost8/2009
04.06.2009 5 Tost 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tost10/2009
04.06.2009 8 Sžo 247/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo247/2008
04.06.2009 8 Sža 25/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Sza25/2009
04.06.2009 8 Sžo 169/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo169/2008
04.06.2009 8 Sža 17/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Sza17/2009
04.06.2009 8 Sžo 214/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo214/2008
04.06.2009 8 Sžo 216/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo216/2008
04.06.2009 5 Tost 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tost9/2009
04.06.2009 3 Obo 134/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obo134/2008
04.06.2009 8 Sža 24/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Sza24/2009
05.06.2009 1 MObdoV 16/2006 https://ispis.sk/judikatura/1MObdoV16/2006
05.06.2009 6 MObdo 4/2008 https://ispis.sk/judikatura/6MObdo4/2008
05.06.2009 6 To 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/6To2/2009
05.06.2009 6 Tost 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Tost6/2009
08.06.2009 2 Nc 17/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Nc17/2009
09.06.2009 2 Tost 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Tost6/2009
09.06.2009 2 Tdo 21/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo21/2009
09.06.2009 6 Obdo 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obdo2/2009
09.06.2009 1 Sžo 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo6/2009
09.06.2009 2 Tost 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Tost7/2009
10.06.2009 1 Tdo 20/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Tdo20/2009
10.06.2009 1 Tdo 21/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Tdo21/2009
10.06.2009 1 Tost 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Tost7/2009
10.06.2009 1 Tdo 53/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Tdo53/2008
10.06.2009 3 Tdo 14/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo14/2009
10.06.2009 3 Tdo 23/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo23/2009
10.06.2009 8 Sžo 226/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo226/2008
10.06.2009 3 Tdo 22/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo22/2009
10.06.2009 3 Ndt 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndt11/2009
10.06.2009 1 Tdo 16/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Tdo16/2009
10.06.2009 8 Sžo 246/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo246/2008
11.06.2009 3 Sžp 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szp7/2009
11.06.2009 5 Ndob 13/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob13/2009
11.06.2009 5 Nc 17/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Nc17/2009
11.06.2009 5 Cdo 112/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo112/2009
11.06.2009 5 Nc 19/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Nc19/2009
11.06.2009 5 Cdo 132/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo132/2009
11.06.2009 5 Cdo 61/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo61/2008
11.06.2009 5 Cdo 41/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo41/2009
11.06.2009 1 Toš 5/2007 https://ispis.sk/judikatura/1Tos5/2007
11.06.2009 5 Tdo 51/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo51/2008
11.06.2009 5 Tdo 14/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo14/2009
11.06.2009 3 Sžp 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szp5/2009
11.06.2009 5 Cdo 115/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo115/2009
11.06.2009 3 Sž 77/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Sz77/2007
11.06.2009 6 Tdo 19/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo19/2009
11.06.2009 5 Cdo 244/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo244/2008
11.06.2009 3 Sžp 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szp8/2009
11.06.2009 3 Sžp 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szp9/2009
11.06.2009 3 Sžp 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szp6/2009
11.06.2009 3 Nds 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Nds3/2009
11.06.2009 5 Cdo 278/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo278/2008
11.06.2009 5 Cdo 308/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo308/2008
11.06.2009 3 Sžf 86/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Szf86/2008
11.06.2009 3 Sžp 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szp10/2009
11.06.2009 3 Sžf 62/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf62/2009
11.06.2009 5 Cdo 142/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo142/2009
11.06.2009 5 Cdo 139/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo139/2009
11.06.2009 5 Tdo 21/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo21/2009
11.06.2009 4 Ndob 14/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Ndob14/2009
12.06.2009 5 Nc 18/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Nc18/2009
12.06.2009 1 Nc 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Nc11/2009
15.06.2009 6 Obo 58/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo58/2009
16.06.2009 4 Cdo 158/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo158/2009
16.06.2009 5 Ndob 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob11/2009
16.06.2009 4 Cdo 159/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo159/2009
16.06.2009 4 Cdo 188/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo188/2008
16.06.2009 4 Cdo 172/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo172/2008
16.06.2009 4 Cdo 82/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo82/2009
16.06.2009 4 Cdo 157/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo157/2009
17.06.2009 3 Obo 136/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obo136/2008
17.06.2009 6 Sžo 247/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo247/2008
17.06.2009 6 Sžo 241/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo241/2008
17.06.2009 1 Tdo 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Tdo5/2009
17.06.2009 5 Cdo 20/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo20/2009
17.06.2009 6 Sžo 298/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo298/2008
17.06.2009 6 Sžo 239/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo239/2008
17.06.2009 6 Sžo 221/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo221/2008
17.06.2009 5 Cdo 198/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo198/2008
17.06.2009 5 Cdo 179/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo179/2007
17.06.2009 3 Obo 106/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obo106/2008
17.06.2009 6 Sžo 199/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo199/2008
17.06.2009 6 Sžo 203/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo203/2008
17.06.2009 3 Obdo 12/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo12/2009
17.06.2009 6 Sžo 296/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo296/2008
17.06.2009 5 Cdo 188/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo188/2008
17.06.2009 5 MCdo 8/2008 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo8/2008
17.06.2009 6 Sžo 297/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo297/2008
17.06.2009 6 Sžo 164/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo164/2008
18.06.2009 3 Sžz 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szz1/2009
18.06.2009 3 Cdo 256/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo256/2008
18.06.2009 6 Obo 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo9/2009
18.06.2009 1 Tošs 15/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Toss15/2009
18.06.2009 2 Tošs 13/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Toss13/2009
18.06.2009 1 Tošs 16/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Toss16/2009
18.06.2009 6 Obo 20/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo20/2009
18.06.2009 3 Cdo 45/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo45/2009
18.06.2009 3 Cdo 323/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo323/2008
18.06.2009 3 Cdo 98/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo98/2009
18.06.2009 3 Cdo 247/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo247/2008
18.06.2009 3 Cdo 136/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo136/2009
18.06.2009 3 Cdo 144/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo144/2009
18.06.2009 3 Cdo 35/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo35/2009
18.06.2009 3 Cdo 107/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo107/2008
18.06.2009 3 Cdo 22/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo22/2009
18.06.2009 6 Obo 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo3/2009
18.06.2009 3 Cdo 96/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo96/2009
18.06.2009 3 Sžz 1/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Szz1/2008
18.06.2009 6 Obo 48/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo48/2009
18.06.2009 5 Ndob 14/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob14/2009
18.06.2009 3 Cdo 79/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo79/2009
18.06.2009 5 Tdo 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo4/2009
18.06.2009 1 Obo 34/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Obo34/2008
18.06.2009 6 Obo 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo6/2009
18.06.2009 5 Ndt 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndt11/2009
19.06.2009 6 Obo 61/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo61/2009
22.06.2009 6 Obo 25/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo25/2009
23.06.2009 1 Sžo 298/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo298/2008
23.06.2009 1 Sžo 182/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo182/2008
23.06.2009 1 Sžo 71/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo71/2008
23.06.2009 5 Cdo 173/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo173/2009
23.06.2009 1 Sžo 224/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo224/2008
23.06.2009 1 Obo 32/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Obo32/2008
23.06.2009 1 Sžo 220/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo220/2008
23.06.2009 1 Sža 16/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza16/2009
23.06.2009 4 Obo 120/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Obo120/2008
23.06.2009 1 Sža 14/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza14/2009
23.06.2009 1 Sža 15/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza15/2009
23.06.2009 1 Sžo 231/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo231/2008
23.06.2009 1 Sžo 297/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo297/2008
23.06.2009 1 Sžo 229/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo229/2008
23.06.2009 1 Sžo 248/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo248/2008
23.06.2009 1 Obo 59/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Obo59/2008
23.06.2009 1 Obo 60/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Obo60/2008
23.06.2009 6 Obo 67/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo67/2009
23.06.2009 6 MObdo 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/6MObdo2/2009
23.06.2009 1 Sžo 201/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo201/2008
24.06.2009 9 So 107/2008 https://ispis.sk/judikatura/9So107/2008
24.06.2009 6 Tdo 23/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo23/2009
24.06.2009 2 Ndc 21/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Ndc21/2009
24.06.2009 2 Tošs 14/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Toss14/2009
24.06.2009 2 Toš 8/2007 https://ispis.sk/judikatura/2Tos8/2007
24.06.2009 2 Obdo 20/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo20/2009
24.06.2009 2 Obdo 15/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo15/2008
24.06.2009 2 Obdo 13/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo13/2009
24.06.2009 9 So 75/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So75/2009
24.06.2009 9 So 203/2008 https://ispis.sk/judikatura/9So203/2008
24.06.2009 9 So 13/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So13/2009
24.06.2009 2 Obo 58/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo58/2009
24.06.2009 2 Obo 65/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo65/2009
24.06.2009 2 Obo 49/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo49/2009
24.06.2009 2 Obo 33/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo33/2009
24.06.2009 2 Tošs 12/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Toss12/2009
24.06.2009 1 Ndt 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Ndt11/2009
24.06.2009 2 Ndob 14/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob14/2009
24.06.2009 2 Ndc 18/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Ndc18/2009
24.06.2009 6 Tost 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Tost9/2009
24.06.2009 4 Cdo 151/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo151/2009
24.06.2009 2 Ndob 13/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob13/2009
24.06.2009 2 Obo 41/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo41/2009
24.06.2009 6 Ndt 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Ndt11/2009
24.06.2009 4 Cdo 92/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo92/2009
24.06.2009 2 Obdo 15/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo15/2009
24.06.2009 9 Sžso 82/2008 https://ispis.sk/judikatura/9Szso82/2008
24.06.2009 9 So 209/2008 https://ispis.sk/judikatura/9So209/2008
24.06.2009 2 Ndc 20/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Ndc20/2009
24.06.2009 3 Tdo 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo1/2009
24.06.2009 9 So 209/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So209/2009
24.06.2009 2 Obdo 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo6/2009
24.06.2009 9 So 69/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So69/2009
24.06.2009 2 Obo 176/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Obo176/2008
24.06.2009 2 Obdo 17/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo17/2009
24.06.2009 2 Obo 21/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo21/2009
24.06.2009 2 Obo 27/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo27/2009
24.06.2009 2 Cdo 127/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo127/2009
25.06.2009 1 Cdo 119/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo119/2009
25.06.2009 1 Cdo 12/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo12/2009
25.06.2009 3 Ndc 19/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc19/2009
25.06.2009 3 Cdo 143/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo143/2009
25.06.2009 7 So 70/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So70/2008
25.06.2009 7 So 65/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So65/2009
25.06.2009 3 Cdo 173/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo173/2009
25.06.2009 7 Sžso 68/2008 https://ispis.sk/judikatura/7Szso68/2008
25.06.2009 3 Cdo 321/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo321/2008
25.06.2009 1 ObdoV 77/2007 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV77/2007
25.06.2009 1 Cdo 58/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo58/2008
25.06.2009 6 Obo 179/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo179/2008
25.06.2009 7 So 135/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So135/2008
25.06.2009 7 So 80/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So80/2008
25.06.2009 6 Ndob 13/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Ndob13/2009
25.06.2009 3 Cdo 249/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo249/2008
25.06.2009 7 So 50/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So50/2008
25.06.2009 7 Sžso 77/2008 https://ispis.sk/judikatura/7Szso77/2008
25.06.2009 4 So 92/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So92/2009
25.06.2009 1 Cdo 50/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo50/2009
25.06.2009 1 Cdo 69/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo69/2008
25.06.2009 7 Sžso 82/2008 https://ispis.sk/judikatura/7Szso82/2008
25.06.2009 1 Cdo 81/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo81/2008
25.06.2009 7 So 64/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So64/2009
25.06.2009 7 So 45/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So45/2008
25.06.2009 7 So 10/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So10/2008
25.06.2009 3 Ndc 18/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc18/2009
25.06.2009 1 Cdo 61/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo61/2009
25.06.2009 1 Cdo 114/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo114/2009
25.06.2009 3 Cdo 90/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo90/2009
25.06.2009 4 So 69/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So69/2009
25.06.2009 1 ObdoV 94/2007 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV94/2007
25.06.2009 1 ObdoV 78/2007 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV78/2007
25.06.2009 7 So 5/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So5/2008
25.06.2009 4 So 114/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So114/2008
25.06.2009 4 So 124/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So124/2008
25.06.2009 4 So 157/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So157/2008
25.06.2009 7 So 25/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So25/2008
25.06.2009 4 So 104/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So104/2008
25.06.2009 1 Cdo 106/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo106/2009
25.06.2009 1 Cdo 110/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo110/2009
25.06.2009 4 Sžso 30/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso30/2009
25.06.2009 1 Cdo 105/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo105/2009
25.06.2009 3 Ndc 21/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc21/2009
25.06.2009 4 So 65/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So65/2009
25.06.2009 1 MCdo 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/1MCdo3/2009
25.06.2009 7 Sžso 78/2008 https://ispis.sk/judikatura/7Szso78/2008
29.06.2009 3 Cdo 147/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo147/2009
29.06.2009 1 Obo 110/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Obo110/2008
29.06.2009 3 Cdo 169/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo169/2009
29.06.2009 1 Obo 158/2007 https://ispis.sk/judikatura/1Obo158/2007
29.06.2009 4 Obo 150/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Obo150/2008
29.06.2009 5 Obo 21/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obo21/2008
29.06.2009 5 Obo 68/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo68/2009
29.06.2009 1 Obdo 12/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Obdo12/2008
29.06.2009 3 Toš 7/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Tos7/2008
29.06.2009 5 Obdo 30/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo30/2008
29.06.2009 1 Obo 116/2007 https://ispis.sk/judikatura/1Obo116/2007
29.06.2009 5 Obdo 5/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo5/2008
29.06.2009 3 MCdo 3/2008 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo3/2008
29.06.2009 5 Obo 59/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo59/2009
29.06.2009 3 Cdo 167/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo167/2009
29.06.2009 1 Obo 22/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Obo22/2008
29.06.2009 5 Obdo 28/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo28/2008
30.06.2009 4 Cdo 179/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo179/2009
30.06.2009 2 Cdo 106/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo106/2009
30.06.2009 4 Cdo 174/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo174/2009
30.06.2009 4 Ndc 15/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Ndc15/2009
30.06.2009 5 Obo 58/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo58/2009
30.06.2009 4 Cdo 271/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo271/2008
30.06.2009 3 Ndc 20/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc20/2009
30.06.2009 6 Obdo 16/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obdo16/2009
30.06.2009 5 Obo 69/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo69/2009
30.06.2009 1 ObdoV 56/2007 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV56/2007
30.06.2009 2 Cdo 57/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo57/2009
30.06.2009 6 Obdo 14/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obdo14/2009
30.06.2009 2 Cdo 87/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo87/2009
30.06.2009 4 Cdo 34/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo34/2009
30.06.2009 5 Obo 65/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo65/2009
30.06.2009 4 Cdo 180/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo180/2007
30.06.2009 4 Cdo 280/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo280/2008
30.06.2009 4 Cdo 122/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo122/2008
30.06.2009 4 Cdo 104/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo104/2008
30.06.2009 8 Sžo 262/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo262/2008
30.06.2009 2 Tost 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Tost9/2009
30.06.2009 5 Obo 29/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo29/2009
30.06.2009 2 MCdo 11/2008 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo11/2008
30.06.2009 6 Obo 65/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo65/2009
30.06.2009 2 Cdo 272/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo272/2008
30.06.2009 6 Obo 62/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo62/2009
30.06.2009 5 Obo 57/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo57/2009
30.06.2009 6 Obo 59/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo59/2009
30.06.2009 6 Obo 69/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo69/2009
30.06.2009 8 Sžo 285/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo285/2008
30.06.2009 4 Cdo 121/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo121/2008
30.06.2009 2 Cdo 177/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo177/2008
30.06.2009 2 Cdo 163/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo163/2008
30.06.2009 2 Cdo 76/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo76/2008
30.06.2009 2 Cdo 102/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo102/2009
30.06.2009 5 Obo 66/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo66/2009
30.06.2009 3 Nds 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Nds5/2009
30.06.2009 4 Cdo 73/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo73/2008
30.06.2009 4 Cdo 123/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo123/2009
30.06.2009 4 Cdo 119/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo119/2009
30.06.2009 2 Cdo 66/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo66/2008
30.06.2009 2 MCdo 23/2008 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo23/2008
30.06.2009 2 Cdo 29/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo29/2008
30.06.2009 2 MCdo 3/2008 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo3/2008
30.06.2009 4 Cdo 306/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo306/2008
30.06.2009 2 MCdo 4/2008 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo4/2008
30.06.2009 2 MCdo 2/2008 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo2/2008
30.06.2009 4 Cdo 111/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo111/2008
30.06.2009 6 Obdo 19/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obdo19/2009
30.06.2009 8 Sžo 305/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo305/2008
30.06.2009 8 Sžo 130/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo130/2009
01.07.2009 5 Cdo 148/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo148/2009
01.07.2009 5 Cdo 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo4/2009
01.07.2009 5 Ndc 22/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndc22/2009
01.07.2009 5 Cdo 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo1/2009
01.07.2009 5 Cdo 130/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo130/2009
01.07.2009 2 Sžo 134/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo134/2008
01.07.2009 6 Sžo 145/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo145/2008
01.07.2009 2 Sžo 30/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo30/2009
01.07.2009 5 Cdo 178/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo178/2008
01.07.2009 5 Cdo 315/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo315/2008
01.07.2009 2 Sžo 65/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo65/2009
01.07.2009 8 Sža 28/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Sza28/2009
01.07.2009 8 Sža 34/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Sza34/2009
01.07.2009 6 Sr 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Sr1/2009
01.07.2009 6 Sžo 155/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo155/2008
01.07.2009 5 Cdo 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo2/2009
01.07.2009 5 Cdo 241/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo241/2008
01.07.2009 5 Cdo 160/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo160/2009
01.07.2009 5 Cdo 18/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo18/2009
01.07.2009 6 Sžo 142/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo142/2008
01.07.2009 8 Sžo 268/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo268/2008
01.07.2009 5 Cdo 45/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo45/2009
02.07.2009 1 Nc 13/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Nc13/2009
02.07.2009 5 Tdo 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo6/2009
02.07.2009 1 CdoV 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/1CdoV4/2009
02.07.2009 1 CdoV 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/1CdoV6/2009
03.07.2009 1 ObdoV 49/2007 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV49/2007
07.07.2009 5 Cdo 169/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo169/2009
07.07.2009 4 Nc 17/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Nc17/2009
07.07.2009 5 Ndc 23/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndc23/2009
08.07.2009 3 Cdo 316/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo316/2008
08.07.2009 3 Cdo 257/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo257/2008
08.07.2009 3 Cdo 290/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo290/2009
08.07.2009 3 Tost 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tost3/2009
08.07.2009 3 Tdo 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo5/2009
08.07.2009 3 Ndob 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndob3/2009
08.07.2009 3 Tost 3/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Tost3/2008
08.07.2009 3 Cdo 118/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo118/2009
08.07.2009 3 Cdo 126/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo126/2009
08.07.2009 3 Cdo 146/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo146/2009
08.07.2009 3 Tdo 31/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo31/2008
08.07.2009 3 Tdo 43/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo43/2008
08.07.2009 3 Ndt 12/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndt12/2009
08.07.2009 3 Tdo 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo7/2009
08.07.2009 3 Cdo 184/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo184/2009
08.07.2009 3 Tost 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tost8/2009
09.07.2009 3 Obo 132/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obo132/2008
09.07.2009 3 Obo 74/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obo74/2008
09.07.2009 3 Obo 71/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo71/2009
09.07.2009 3 Obo 75/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo75/2009
09.07.2009 5 Tdo 19/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo19/2009
09.07.2009 5 Ndt 12/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndt12/2009
09.07.2009 3 Ndob 15/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndob15/2009
09.07.2009 1 MObdo 3/2008 https://ispis.sk/judikatura/1MObdo3/2008
09.07.2009 5 Tdo 20/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo20/2009
13.07.2009 5 Cdo 163/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo163/2009
13.07.2009 5 Cdo 189/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo189/2009
14.07.2009 4 Ndc 23/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Ndc23/2009
14.07.2009 2 Tdo 20/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo20/2009
14.07.2009 2 Ndt 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Ndt11/2009
14.07.2009 3 Co 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Co2/2009
14.07.2009 3 Cdo 190/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo190/2008
14.07.2009 3 Cdo 139/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo139/2009
14.07.2009 4 Cdo 254/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo254/2008
14.07.2009 2 Tdo 19/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo19/2009
14.07.2009 4 Cdo 166/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo166/2009
14.07.2009 4 Cdo 186/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo186/2009
15.07.2009 1 Ndt 13/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Ndt13/2009
15.07.2009 6 Tdo 16/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo16/2009
15.07.2009 6 Tdo 24/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo24/2009
15.07.2009 6 To 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/6To4/2009
15.07.2009 6 To 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/6To6/2009
15.07.2009 1 Ndt 12/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Ndt12/2009
16.07.2009 2 Cdo 149/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo149/2009
16.07.2009 2 Cdo 137/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo137/2009
16.07.2009 2 Cdo 128/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo128/2009
16.07.2009 2 MCdo 6/2008 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo6/2008
16.07.2009 9 So 91/2008 https://ispis.sk/judikatura/9So91/2008
16.07.2009 2 Cdo 85/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo85/2008
16.07.2009 2 Tost 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Tost8/2009
16.07.2009 3 Cdo 192/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo192/2009
16.07.2009 2 Ndc 24/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Ndc24/2009
16.07.2009 2 Cdo 181/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo181/2009
16.07.2009 2 Ndc 22/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Ndc22/2009
16.07.2009 2 Cdo 134/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo134/2009
16.07.2009 3 Cdo 38/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo38/2009
16.07.2009 2 Cdo 147/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo147/2009
16.07.2009 2 Cdo 124/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo124/2009
16.07.2009 3 MCdo 2/2008 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo2/2008
16.07.2009 2 Cdo 132/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo132/2009
16.07.2009 2 Cdo 132/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo132/2008
16.07.2009 7 So 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So4/2009
16.07.2009 3 Cdo 34/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo34/2009
16.07.2009 3 Obo 76/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obo76/2008
16.07.2009 3 Cdo 255/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo255/2008
16.07.2009 2 Cdo 131/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo131/2008
16.07.2009 2 Cdo 153/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo153/2009
16.07.2009 2 MCdo 8/2008 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo8/2008
16.07.2009 2 MCdo 15/2008 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo15/2008
16.07.2009 2 Cdo 187/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo187/2009
16.07.2009 2 Cdo 179/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo179/2009
16.07.2009 2 Cdo 169/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo169/2009
16.07.2009 2 Cdo 138/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo138/2009
16.07.2009 3 Tost 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tost9/2009
16.07.2009 3 Cdo 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo2/2009
16.07.2009 2 Cdo 118/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo118/2009
17.07.2009 6 Tost 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Tost10/2009
20.07.2009 1 CdoV 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/1CdoV5/2009
20.07.2009 6 Obo 70/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo70/2009
20.07.2009 6 Ndob 15/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Ndob15/2009
21.07.2009 4 Ndc 21/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Ndc21/2009
21.07.2009 4 Nc 19/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Nc19/2009
21.07.2009 1 Sžo 20/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo20/2008
21.07.2009 1 Sžo 235/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo235/2008
21.07.2009 2 Ndt 13/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Ndt13/2009
21.07.2009 2 Tost 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Tost10/2009
21.07.2009 1 Sžo 110/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo110/2008
21.07.2009 1 Sžo 255/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo255/2008
21.07.2009 1 Sžo 271/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo271/2008
21.07.2009 1 Sža 19/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza19/2009
21.07.2009 1 Sža 18/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza18/2009
21.07.2009 1 Sžo 277/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo277/2008
21.07.2009 1 Sžo 292/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo292/2008
21.07.2009 1 Ndzk 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Ndzk2/2009
21.07.2009 4 Co 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Co3/2009
21.07.2009 1 Sžo 230/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo230/2008
22.07.2009 5 Cdo 115/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo115/2008
22.07.2009 5 Cdo 141/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo141/2009
22.07.2009 5 Cdo 181/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo181/2007
22.07.2009 5 Cdo 83/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo83/2009
22.07.2009 5 Cdo 22/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo22/2009
22.07.2009 5 Cdo 66/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo66/2009
22.07.2009 3 Tost 25/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Tost25/2007
22.07.2009 1 Obdo 17/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Obdo17/2008
22.07.2009 5 Cdo 209/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo209/2008
22.07.2009 3 Obo 80/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo80/2009
22.07.2009 1 Obo 28/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Obo28/2008
22.07.2009 1 Obo 27/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Obo27/2008
22.07.2009 1 Obdo 21/2007 https://ispis.sk/judikatura/1Obdo21/2007
22.07.2009 1 Obo 414/2005 https://ispis.sk/judikatura/1Obo414/2005
22.07.2009 3 Tdo 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo3/2009
22.07.2009 5 MCdo 13/2007 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo13/2007
22.07.2009 5 Cdo 53/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo53/2008
22.07.2009 5 Cdo 73/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo73/2008
22.07.2009 3 Tdo 15/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo15/2009
22.07.2009 3 Tdo 41/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo41/2008
23.07.2009 3 Sžf 77/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf77/2009
23.07.2009 3 Sžf 64/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf64/2009
23.07.2009 1 Obdo 5/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Obdo5/2008
23.07.2009 3 Sžp 3/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Szp3/2008
23.07.2009 1 ObdoV 19/2008 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV19/2008
23.07.2009 8 Sžo 101/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo101/2008
23.07.2009 3 Sž 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Sz7/2009
23.07.2009 3 Ndzk 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndzk2/2009
23.07.2009 3 Sžnč 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Sznc1/2009
23.07.2009 3 Cdo 85/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo85/2009
23.07.2009 3 Cdo 150/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo150/2009
23.07.2009 3 Cdo 72/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo72/2009
23.07.2009 6 Obo 140/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo140/2008
23.07.2009 3 Sžnč 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Sznc7/2009
23.07.2009 3 Sžf 70/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf70/2009
23.07.2009 3 MCdo 14/2008 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo14/2008
23.07.2009 6 Obdo 22/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obdo22/2009
23.07.2009 3 Sžnč 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Sznc6/2009
23.07.2009 3 Sžp 5/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Szp5/2008
23.07.2009 6 Obdo 28/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obdo28/2008
24.07.2009 6 Obdo 20/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obdo20/2009
24.07.2009 6 Obdo 24/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obdo24/2009
24.07.2009 6 Obo 75/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo75/2009
24.07.2009 6 Obdo 18/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obdo18/2009
27.07.2009 4 Cdo 199/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo199/2009
27.07.2009 4 Cdo 187/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo187/2008
27.07.2009 4 Cdo 150/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo150/2009
27.07.2009 4 Cdo 31/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo31/2009
27.07.2009 4 Cdo 194/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo194/2009
27.07.2009 4 MCdo 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo7/2009
27.07.2009 3 Cdo 64/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo64/2008
27.07.2009 3 Cdo 127/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo127/2009
27.07.2009 4 Cdo 209/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo209/2009
27.07.2009 4 Cdo 187/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo187/2009
27.07.2009 4 Cdo 248/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo248/2008
27.07.2009 4 Cdo 292/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo292/2008
27.07.2009 4 Nc 20/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Nc20/2009
27.07.2009 4 MCdo 13/2008 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo13/2008
27.07.2009 4 Cdo 315/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo315/2008
27.07.2009 4 Cdo 200/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo200/2009
27.07.2009 4 Cdo 45/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo45/2009
27.07.2009 4 Cdo 217/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo217/2007
27.07.2009 4 Cdo 114/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo114/2008
27.07.2009 4 Cdo 242/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo242/2008
27.07.2009 4 Cdo 192/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo192/2009
28.07.2009 4 Cdo 133/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo133/2009
28.07.2009 4 Cdo 182/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo182/2009
28.07.2009 4 Cdo 203/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo203/2009
28.07.2009 4 Cdo 142/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo142/2009
28.07.2009 4 Cdo 181/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo181/2009
28.07.2009 4 Cdo 162/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo162/2009
28.07.2009 4 Cdo 152/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo152/2009
29.07.2009 5 To 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/5To1/2009
29.07.2009 3 Tost 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tost11/2009
29.07.2009 5 Cdo 269/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo269/2007
29.07.2009 3 Tdo 24/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo24/2009
29.07.2009 3 Tdo 7/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo7/2007
29.07.2009 5 Ndc 26/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndc26/2009
29.07.2009 3 Tost 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tost10/2009
30.07.2009 2 Obo 175/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Obo175/2008
30.07.2009 1 Obo 164/2007 https://ispis.sk/judikatura/1Obo164/2007
30.07.2009 3 Cdo 61/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo61/2008
30.07.2009 2 Obo 159/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Obo159/2008
30.07.2009 1 Cdo 40/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo40/2009
30.07.2009 5 Obo 16/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo16/2009
30.07.2009 4 Obo 107/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Obo107/2008
30.07.2009 2 Obo 62/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo62/2009
30.07.2009 2 Obo 60/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo60/2009
30.07.2009 3 Cdo 325/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo325/2008
30.07.2009 5 Obo 76/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo76/2009
30.07.2009 1 CdoV 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/1CdoV1/2009
30.07.2009 5 Obo 61/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo61/2009
30.07.2009 3 Cdo 191/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo191/2009
30.07.2009 3 Cdo 55/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo55/2008
30.07.2009 1 Obo 146/2007 https://ispis.sk/judikatura/1Obo146/2007
30.07.2009 3 Cdo 59/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo59/2008
30.07.2009 1 Obo 44/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Obo44/2008
30.07.2009 5 Obo 134/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obo134/2008
30.07.2009 5 Obo 41/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo41/2009
30.07.2009 2 Obo 157/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo157/2009
30.07.2009 2 Obo 64/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo64/2009
30.07.2009 2 Obo 19/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo19/2009
30.07.2009 2 Obo 157/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Obo157/2008
30.07.2009 2 Obdo 5/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo5/2008
30.07.2009 3 Cdo 302/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo302/2008
30.07.2009 1 Cdo 129/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo129/2008
30.07.2009 1 Obo 48/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Obo48/2008
30.07.2009 1 Obdo 10/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Obdo10/2008
30.07.2009 3 Tost 12/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tost12/2009
30.07.2009 2 Obo 174/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Obo174/2008
30.07.2009 2 Obo 172/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Obo172/2008
30.07.2009 2 Obo 61/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo61/2009
30.07.2009 2 Obo 173/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Obo173/2008
30.07.2009 5 Ndob 15/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob15/2009
30.07.2009 2 Ndob 15/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob15/2009
31.07.2009 1 MCdo 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/1MCdo1/2009
31.07.2009 1 Ndc 18/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Ndc18/2009
31.07.2009 1 Cdo 60/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo60/2009
31.07.2009 1 Cdo 127/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo127/2009
31.07.2009 1 Cdo 117/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo117/2009
31.07.2009 9 So 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So4/2009
31.07.2009 9 So 219/2008 https://ispis.sk/judikatura/9So219/2008
31.07.2009 1 Cdo 121/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo121/2009
31.07.2009 9 So 93/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So93/2009
31.07.2009 4 So 134/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So134/2008
31.07.2009 1 Co 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Co4/2009
31.07.2009 9 So 85/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So85/2009
31.07.2009 4 So 108/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So108/2008
31.07.2009 1 Cdo 120/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo120/2009
31.07.2009 4 So 122/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So122/2008
31.07.2009 4 Sžso 45/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Szso45/2008
31.07.2009 9 So 21/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So21/2009
31.07.2009 9 So 71/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So71/2009
31.07.2009 1 Ndc 17/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Ndc17/2009
31.07.2009 9 So 43/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So43/2009
31.07.2009 9 So 167/2008 https://ispis.sk/judikatura/9So167/2008
31.07.2009 9 Sžso 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/9Szso3/2009
31.07.2009 1 Cdo 147/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo147/2008
31.07.2009 4 Sžso 15/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Szso15/2008
31.07.2009 4 Sžso 19/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Szso19/2008
31.07.2009 9 So 191/2008 https://ispis.sk/judikatura/9So191/2008
31.07.2009 1 MCdo 8/2008 https://ispis.sk/judikatura/1MCdo8/2008
31.07.2009 9 So 223/2008 https://ispis.sk/judikatura/9So223/2008
31.07.2009 4 Sžso 20/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Szso20/2008
31.07.2009 1 Cdo 145/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo145/2008
31.07.2009 4 So 74/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So74/2009
31.07.2009 4 Sžso 53/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Szso53/2008
31.07.2009 4 Sžso 43/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Szso43/2008
31.07.2009 1 Cdo 121/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo121/2008
31.07.2009 9 So 165/2008 https://ispis.sk/judikatura/9So165/2008
31.07.2009 4 Sžso 30/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Szso30/2008
31.07.2009 9 So 24/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So24/2009
31.07.2009 9 So 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So2/2009
31.07.2009 9 So 230/2008 https://ispis.sk/judikatura/9So230/2008
31.07.2009 1 Cdo 74/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo74/2008
31.07.2009 4 Sžso 39/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Szso39/2008
31.07.2009 4 Sžso 40/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Szso40/2008
31.07.2009 4 So 88/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So88/2009
31.07.2009 9 So 65/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So65/2009
31.07.2009 4 Sžso 46/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Szso46/2008
31.07.2009 4 Sžso 50/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Szso50/2008
31.07.2009 9 So 57/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So57/2009
31.07.2009 9 Sžso 83/2008 https://ispis.sk/judikatura/9Szso83/2008
31.07.2009 9 So 216/2008 https://ispis.sk/judikatura/9So216/2008
31.07.2009 4 Nds 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Nds6/2009
31.07.2009 4 So 98/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So98/2009
31.07.2009 4 Sžso 60/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Szso60/2008
31.07.2009 9 So 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So3/2009
03.08.2009 3 MObdo 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/3MObdo4/2009
04.08.2009 5 Cdo 56/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo56/2009
04.08.2009 5 Cdo 146/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo146/2009
04.08.2009 5 Cdo 90/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo90/2009
04.08.2009 5 Cdo 54/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo54/2009
04.08.2009 5 Cdo 162/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo162/2009
04.08.2009 6 Obo 22/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo22/2009
04.08.2009 5 Cdo 212/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo212/2009
04.08.2009 6 Obo 66/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo66/2009
04.08.2009 8 Sža 41/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Sza41/2009
04.08.2009 8 Sža 37/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Sza37/2009
04.08.2009 5 Cdo 266/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo266/2008
04.08.2009 1 Sža 17/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza17/2009
04.08.2009 5 Cdo 306/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo306/2008
04.08.2009 5 Cdo 170/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo170/2009
04.08.2009 5 Cdo 77/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo77/2008
04.08.2009 5 Cdo 93/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo93/2008
04.08.2009 8 Sžo 174/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo174/2008
04.08.2009 5 Cdo 70/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo70/2009
04.08.2009 5 Cdo 44/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo44/2009
04.08.2009 8 Sža 42/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Sza42/2009
04.08.2009 8 Sžo 175/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo175/2008
04.08.2009 8 Sža 38/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Sza38/2009
04.08.2009 8 Sžo 213/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo213/2008
04.08.2009 8 Sžo 157/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo157/2008
04.08.2009 8 Sža 40/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Sza40/2009
04.08.2009 8 Sža 36/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Sza36/2009
04.08.2009 8 Sža 43/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Sza43/2009
05.08.2009 5 Cdo 177/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo177/2008
05.08.2009 2 Sžo 155/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo155/2008
05.08.2009 2 Sžo 247/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo247/2008
05.08.2009 2 Sžo 117/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo117/2008
05.08.2009 2 Sžo 307/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo307/2008
05.08.2009 2 Sžo 48/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo48/2009
05.08.2009 2 Sžo 272/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo272/2008
05.08.2009 2 Sžo 64/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo64/2009
05.08.2009 5 MCdo 3/2008 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo3/2008
05.08.2009 3 Tdo 29/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo29/2009
05.08.2009 3 Tdo 30/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo30/2009
06.08.2009 3 Cdo 168/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo168/2009
06.08.2009 3 Cdo 16/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo16/2009
06.08.2009 3 Cdo 327/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo327/2008
06.08.2009 3 Cdo 95/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo95/2009
06.08.2009 3 Cdo 190/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo190/2009
06.08.2009 3 Cdo 120/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo120/2009
06.08.2009 3 Nc 18/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Nc18/2009
06.08.2009 8 Sža 52/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Sza52/2009
06.08.2009 5 Ndob 17/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob17/2009
06.08.2009 3 Cdo 300/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo300/2008
06.08.2009 3 Cdo 126/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo126/2008
06.08.2009 4 Obo 66/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Obo66/2009
06.08.2009 8 Sža 50/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Sza50/2009
06.08.2009 8 Sža 45/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Sza45/2009
06.08.2009 8 Sžo 58/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo58/2009
06.08.2009 8 Sža 48/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Sza48/2009
06.08.2009 8 Sža 53/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Sza53/2009
06.08.2009 3 Cdo 148/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo148/2009
06.08.2009 3 Cdo 28/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo28/2009
06.08.2009 3 Cdo 56/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo56/2009
06.08.2009 8 Sža 46/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Sza46/2009
06.08.2009 3 Ndt 15/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndt15/2009
06.08.2009 3 Cdo 14/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo14/2009
06.08.2009 8 Sža 49/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Sza49/2009
06.08.2009 8 Sža 51/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Sza51/2009
06.08.2009 3 Cdo 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo8/2009
07.08.2009 6 Obo 56/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo56/2009
10.08.2009 8 Sža 35/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Sza35/2009
10.08.2009 1 TdoVš 4/2008 https://ispis.sk/judikatura/1TdoVs4/2008
10.08.2009 1 TdoVš 3/2008 https://ispis.sk/judikatura/1TdoVs3/2008
10.08.2009 8 Sžo 296/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo296/2008
10.08.2009 8 Sža 39/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Sza39/2009
10.08.2009 8 Sžo 214/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo214/2009
10.08.2009 8 Sžo 45/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo45/2009
10.08.2009 8 Sžo 32/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo32/2009
10.08.2009 1 TdoV 5/2008 https://ispis.sk/judikatura/1TdoV5/2008
10.08.2009 1 TdoVš 1/2008 https://ispis.sk/judikatura/1TdoVs1/2008
11.08.2009 1 Sžo 255/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo255/2009
11.08.2009 1 Sžo 233/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo233/2008
11.08.2009 1 Sžo 278/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo278/2008
11.08.2009 1 Sžo 283/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo283/2008
11.08.2009 1 Sžo 261/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo261/2008
11.08.2009 1 Sža 20/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza20/2009
11.08.2009 1 Sža 21/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza21/2009
11.08.2009 1 Sžo 303/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo303/2008
11.08.2009 1 Sža 23/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza23/2009
11.08.2009 1 Sža 22/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza22/2009
11.08.2009 1 Sžo 142/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo142/2008
12.08.2009 1 Obdo 26/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Obdo26/2008
12.08.2009 3 Obdo 29/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo29/2008
12.08.2009 3 Obdo 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo6/2009
12.08.2009 3 Obdo 49/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo49/2008
12.08.2009 6 Obo 84/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo84/2009
12.08.2009 3 Obo 72/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo72/2009
12.08.2009 3 Obdo 23/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo23/2009
12.08.2009 6 Sžo 48/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo48/2009
12.08.2009 5 Obdo 24/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo24/2009
12.08.2009 1 Obo 88/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Obo88/2008
12.08.2009 1 Obo 84/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Obo84/2008
12.08.2009 2 Ndob 17/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob17/2009
12.08.2009 5 MObdo 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/5MObdo2/2009
12.08.2009 1 Ndt 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Ndt9/2009
12.08.2009 5 Obdo 40/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo40/2008
12.08.2009 1 Obo 86/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Obo86/2008
12.08.2009 1 Obo 169/2003 https://ispis.sk/judikatura/1Obo169/2003
12.08.2009 5 Obdo 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo11/2009
12.08.2009 2 Obo 55/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo55/2009
12.08.2009 1 Obdo 21/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Obdo21/2008
12.08.2009 6 Sžo 175/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo175/2008
12.08.2009 2 Obo 73/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo73/2009
12.08.2009 2 Obo 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo4/2009
12.08.2009 3 Ndob 17/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndob17/2009
12.08.2009 2 Ndob 16/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob16/2009
12.08.2009 1 Tdo 23/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Tdo23/2009
12.08.2009 5 Obdo 37/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo37/2008
12.08.2009 1 Tdo 30/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Tdo30/2009
12.08.2009 6 Sžo 170/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo170/2008
12.08.2009 6 Sžo 180/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo180/2008
12.08.2009 6 Sžo 270/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo270/2009
12.08.2009 1 Tost 13/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Tost13/2009
12.08.2009 1 Tost 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Tost11/2009
12.08.2009 5 Obdo 31/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo31/2008
12.08.2009 5 Obo 88/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obo88/2008
12.08.2009 2 Obo 63/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo63/2009
12.08.2009 2 Obo 70/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo70/2009
12.08.2009 6 Sžo 165/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo165/2008
13.08.2009 5 Ndc 27/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndc27/2009
13.08.2009 3 Obdo 19/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo19/2008
13.08.2009 5 Cdo 216/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo216/2009
13.08.2009 1 ObdoV 59/2007 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV59/2007
13.08.2009 1 ObdoV 23/2009 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV23/2009
13.08.2009 5 Cdo 209/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo209/2009
13.08.2009 5 MCdo 21/2007 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo21/2007
13.08.2009 2 Sžo 343/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo343/2009
13.08.2009 6 Ntd 14/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Ntd14/2009
13.08.2009 5 Cdo 133/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo133/2008
13.08.2009 5 Cdo 121/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo121/2008
13.08.2009 5 Cdo 287/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo287/2008
13.08.2009 5 MCdo 19/2007 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo19/2007
13.08.2009 5 Cdo 193/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo193/2009
14.08.2009 5 Obo 45/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo45/2009
14.08.2009 4 Obdo 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo3/2009
14.08.2009 5 Obo 79/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obo79/2008
14.08.2009 5 Obdo 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo1/2009
17.08.2009 1 Nc 16/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Nc16/2009
17.08.2009 5 Ndt 14/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndt14/2009
17.08.2009 1 Ndc 19/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Ndc19/2009
17.08.2009 5 Cdo 183/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo183/2008
18.08.2009 8 Sžo 195/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo195/2008
19.08.2009 5 Tost 12/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tost12/2009
19.08.2009 5 Tdo 24/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo24/2009
19.08.2009 5 Tdo 25/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo25/2009
19.08.2009 6 Obdo 15/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obdo15/2009
19.08.2009 5 Tdo 18/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo18/2009
19.08.2009 3 Ndt 14/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndt14/2009
19.08.2009 5 Tdo 28/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo28/2009
19.08.2009 3 Tost 13/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tost13/2009
20.08.2009 6 Obo 130/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obo130/2008
20.08.2009 4 So 198/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So198/2008
20.08.2009 4 Sžso 38/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Szso38/2008
20.08.2009 6 Obo 53/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo53/2009
20.08.2009 6 Obo 57/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo57/2009
20.08.2009 4 So 181/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So181/2008
20.08.2009 4 Sžso 47/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Szso47/2008
20.08.2009 7 So 26/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So26/2009
20.08.2009 4 Sžso 37/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Szso37/2008
20.08.2009 4 So 209/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So209/2008
20.08.2009 6 Ndob 16/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Ndob16/2009
20.08.2009 4 So 170/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So170/2008
20.08.2009 4 So 155/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So155/2008
20.08.2009 1 ObdoV 1/2008 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV1/2008
20.08.2009 7 So 24/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So24/2009
20.08.2009 7 So 81/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So81/2008
20.08.2009 4 So 153/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So153/2008
20.08.2009 7 So 63/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So63/2008
20.08.2009 7 Sžso 47/2008 https://ispis.sk/judikatura/7Szso47/2008
20.08.2009 7 So 78/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So78/2009
20.08.2009 7 So 161/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So161/2008
20.08.2009 7 So 93/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So93/2008
20.08.2009 7 So 157/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So157/2008
20.08.2009 1 ObdoV 18/2008 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV18/2008
20.08.2009 6 Obdo 23/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obdo23/2009
20.08.2009 6 Obo 79/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo79/2009
20.08.2009 6 Obo 37/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo37/2009
20.08.2009 4 So 203/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So203/2008
20.08.2009 6 Obo 74/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo74/2009
20.08.2009 4 Sžso 44/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Szso44/2008
20.08.2009 4 So 161/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So161/2008
20.08.2009 4 So 175/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So175/2008
20.08.2009 4 So 145/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So145/2008
20.08.2009 4 So 191/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So191/2008
20.08.2009 4 So 105/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So105/2008
20.08.2009 4 So 185/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So185/2008
20.08.2009 4 So 205/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So205/2008
20.08.2009 4 So 137/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So137/2008
20.08.2009 4 So 133/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So133/2008
20.08.2009 4 So 121/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So121/2008
20.08.2009 4 So 143/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So143/2008
20.08.2009 6 Obo 41/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo41/2009
20.08.2009 4 So 138/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So138/2008
20.08.2009 4 So 208/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So208/2008
20.08.2009 4 So 199/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So199/2008
20.08.2009 4 So 159/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So159/2008
20.08.2009 7 So 151/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So151/2008
20.08.2009 1 ObdoV 40/2009 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV40/2009
20.08.2009 4 Sžso 49/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Szso49/2008
20.08.2009 4 So 139/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So139/2008
20.08.2009 4 So 136/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So136/2008
20.08.2009 4 So 193/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So193/2008
21.08.2009 6 Obo 45/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo45/2009
21.08.2009 6 Obo 81/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo81/2009
24.08.2009 6 Obo 80/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo80/2009
24.08.2009 6 Obo 64/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo64/2009
25.08.2009 1 Tost 12/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Tost12/2009
26.08.2009 6 Sžo 249/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo249/2008
26.08.2009 6 Sžo 209/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo209/2008
26.08.2009 6 Sžo 277/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo277/2008
26.08.2009 6 Sžo 179/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo179/2009
27.08.2009 4 Cdo 94/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo94/2008
27.08.2009 4 Cdo 54/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo54/2008
27.08.2009 4 Cdo 246/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo246/2008
27.08.2009 4 Cdo 212/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo212/2009
27.08.2009 4 Cdo 155/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo155/2009
27.08.2009 4 Cdo 218/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo218/2009
27.08.2009 4 Cdo 220/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo220/2009
27.08.2009 4 Cdo 223/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo223/2009
27.08.2009 4 Cdo 217/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo217/2009
27.08.2009 4 Cdo 221/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo221/2009
27.08.2009 3 Sžf 97/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf97/2009
27.08.2009 3 Sžnč 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Sznc9/2009
27.08.2009 4 Cdo 219/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo219/2009
27.08.2009 3 Sžf 81/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf81/2009
27.08.2009 3 Sžf 72/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf72/2009
27.08.2009 3 Sžf 96/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf96/2009
27.08.2009 3 Sžnč 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Sznc10/2009
27.08.2009 3 Sžp 15/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szp15/2009
27.08.2009 3 Sžp 14/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szp14/2009
27.08.2009 3 Sžp 12/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szp12/2009
27.08.2009 1 TdoV 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/1TdoV10/2009
27.08.2009 1 TdoV 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/1TdoV7/2009
27.08.2009 4 Cdo 98/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo98/2009
27.08.2009 3 Sžp 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szp11/2009
27.08.2009 3 Sžf 101/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf101/2009
27.08.2009 3 Sžf 84/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf84/2009
27.08.2009 2 Obo 83/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo83/2009
27.08.2009 3 Sžf 24/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Szf24/2008
27.08.2009 3 Nds 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Nds7/2009
27.08.2009 2 Obo 44/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo44/2009
27.08.2009 4 Ndc 30/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Ndc30/2009
27.08.2009 3 Sžp 13/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szp13/2009
27.08.2009 2 Obo 77/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo77/2009
27.08.2009 4 MCdo 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo9/2009
27.08.2009 3 Sžnč 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Sznc8/2009
27.08.2009 4 Cdo 243/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo243/2008
27.08.2009 4 Cdo 210/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo210/2009
27.08.2009 4 Cdo 279/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo279/2008
27.08.2009 4 Cdo 294/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo294/2008
27.08.2009 3 Sžp 6/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Szp6/2008
28.08.2009 1 Cdo 154/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo154/2009
28.08.2009 1 Cdo 2/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo2/2008
28.08.2009 1 Cdo 140/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo140/2009
28.08.2009 1 Cdo 130/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo130/2009
28.08.2009 1 Cdo 44/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo44/2008
28.08.2009 1 Cdo 109/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo109/2009
28.08.2009 1 Cdo 167/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo167/2008
28.08.2009 1 MCdo 9/2008 https://ispis.sk/judikatura/1MCdo9/2008
28.08.2009 1 Cdo 91/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo91/2008
28.08.2009 1 Cdo 49/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo49/2009
28.08.2009 1 Cdo 73/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo73/2008
28.08.2009 1 Cdo 98/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo98/2009
28.08.2009 1 Cdo 103/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo103/2009
31.08.2009 2 Cdo 36/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo36/2009
31.08.2009 2 Cdo 211/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo211/2009
31.08.2009 2 Cdo 199/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo199/2009
31.08.2009 2 Cdo 148/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo148/2009
31.08.2009 1 Cdo 109/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo109/2008
31.08.2009 2 Cdo 146/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo146/2009
31.08.2009 2 Cdo 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo6/2009
31.08.2009 6 Sžo 93/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo93/2008
31.08.2009 2 MCdo 20/2008 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo20/2008
31.08.2009 2 Cdo 273/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo273/2008
31.08.2009 2 Cdo 209/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo209/2009
31.08.2009 2 Cdo 139/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo139/2009
31.08.2009 2 Cdo 300/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo300/2008
31.08.2009 2 Cdo 142/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo142/2009
31.08.2009 6 Sžo 187/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo187/2008
31.08.2009 2 Cdo 33/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo33/2009
31.08.2009 2 Cdo 155/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo155/2009
31.08.2009 6 Sžo 229/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo229/2008
31.08.2009 6 Sžo 197/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo197/2008
31.08.2009 2 Cdo 220/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo220/2009
31.08.2009 2 Cdo 312/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo312/2008
31.08.2009 2 Cdo 189/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo189/2009
31.08.2009 2 Cdo 288/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo288/2008
31.08.2009 2 Cdo 58/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo58/2009
31.08.2009 2 Cdo 163/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo163/2009
31.08.2009 2 Cdo 260/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo260/2008
02.09.2009 8 Sžo 38/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo38/2009
03.09.2009 1 Tost 14/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Tost14/2009
04.09.2009 4 Obo 50/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Obo50/2008
04.09.2009 5 Ndt 16/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndt16/2009
04.09.2009 5 Tost 14/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tost14/2009
07.09.2009 1 TdoV 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/1TdoV8/2009
07.09.2009 1 TdoV 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/1TdoV6/2009
07.09.2009 2 Sžo 297/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo297/2008
07.09.2009 1 Nc 17/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Nc17/2009
07.09.2009 2 Sžo 259/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo259/2008
07.09.2009 6 Obdo 17/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obdo17/2009
08.09.2009 1 Sžo 103/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo103/2008
08.09.2009 1 Sžo 229/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo229/2009
08.09.2009 1 Sžo 272/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo272/2009
08.09.2009 1 Nds 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Nds7/2009
08.09.2009 1 Sžo 279/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo279/2008
08.09.2009 1 Sžo 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo1/2009
08.09.2009 1 Sžo 304/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo304/2008
08.09.2009 1 Sžo 298/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo298/2009
09.09.2009 5 Cdo 314/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo314/2008
09.09.2009 5 Cdo 190/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo190/2008
09.09.2009 2 Obo 92/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo92/2009
09.09.2009 2 Obo 81/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo81/2009
09.09.2009 5 MCdo 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo2/2009
09.09.2009 4 So 19/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So19/2009
09.09.2009 4 So 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So9/2009
09.09.2009 5 Cdo 215/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo215/2009
09.09.2009 5 Cdo 263/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo263/2008
09.09.2009 5 Cdo 58/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo58/2009
09.09.2009 5 Cdo 303/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo303/2008
09.09.2009 4 So 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So10/2009
09.09.2009 5 Cdo 237/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo237/2008
09.09.2009 4 So 13/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So13/2009
09.09.2009 4 So 25/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So25/2009
09.09.2009 2 Obdo 19/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo19/2009
09.09.2009 4 So 43/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So43/2009
09.09.2009 9 Sžso 21/2009 https://ispis.sk/judikatura/9Szso21/2009
09.09.2009 2 Obo 148/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Obo148/2008
09.09.2009 1 MObdo 4/2008 https://ispis.sk/judikatura/1MObdo4/2008
09.09.2009 5 Cdo 200/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo200/2009
09.09.2009 5 Cdo 135/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo135/2009
09.09.2009 5 Cdo 217/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo217/2009
09.09.2009 2 Obo 79/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo79/2009
09.09.2009 4 So 39/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So39/2009
09.09.2009 2 Obo 87/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo87/2009
09.09.2009 4 So 41/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So41/2009
09.09.2009 4 So 15/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So15/2009
09.09.2009 4 So 35/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So35/2009
09.09.2009 4 So 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So1/2009
09.09.2009 5 Cdo 224/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo224/2009
09.09.2009 4 So 29/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So29/2009
09.09.2009 4 So 49/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So49/2009
09.09.2009 5 Cdo 74/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo74/2009
09.09.2009 1 CdoV 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/1CdoV3/2009
09.09.2009 5 Cdo 192/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo192/2009
09.09.2009 5 Cdo 194/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo194/2009
09.09.2009 5 Cdo 185/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo185/2009
09.09.2009 4 So 53/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So53/2009
09.09.2009 4 So 33/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So33/2009
09.09.2009 2 Obo 85/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo85/2009
09.09.2009 2 Obo 74/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo74/2009
09.09.2009 2 Nc 22/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Nc22/2009
10.09.2009 3 Obo 149/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obo149/2008
10.09.2009 3 Obo 156/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obo156/2008
10.09.2009 3 Obo 139/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obo139/2008
10.09.2009 3 Obo 158/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obo158/2008
10.09.2009 3 Obo 163/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obo163/2008
10.09.2009 5 To 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/5To2/2009
11.09.2009 5 Cdo 194/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo194/2008
11.09.2009 5 Cdo 62/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo62/2009
11.09.2009 3 Tdo 34/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo34/2009
11.09.2009 1 Cdo 101/2007 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo101/2007
14.09.2009 1 Tdo 35/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Tdo35/2009
14.09.2009 6 Obo 85/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo85/2009
16.09.2009 3 Tdo 28/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo28/2009
16.09.2009 5 Ndt 13/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndt13/2009
16.09.2009 5 Tdo 27/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo27/2009
16.09.2009 1 Tdo 26/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Tdo26/2009
16.09.2009 3 To 11/2007 https://ispis.sk/judikatura/3To11/2007
16.09.2009 2 To 7/2008 https://ispis.sk/judikatura/2To7/2008
16.09.2009 3 Tost 15/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tost15/2009
16.09.2009 3 Ntv 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ntv1/2009
16.09.2009 3 Tost 16/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tost16/2009
16.09.2009 3 Tost 14/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tost14/2009
16.09.2009 2 Nc 23/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Nc23/2009
17.09.2009 3 Sži 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szi9/2009
17.09.2009 3 Sžp 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szp4/2009
17.09.2009 3 Sžp 20/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szp20/2009
17.09.2009 3 Sžp 19/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szp19/2009
17.09.2009 3 Sžp 16/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szp16/2009
17.09.2009 1 TdoVš 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/1TdoVs1/2009
17.09.2009 3 Cdo 66/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo66/2008
17.09.2009 3 Cdo 140/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo140/2008
17.09.2009 6 Obo 94/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo94/2009
17.09.2009 3 Ndc 29/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc29/2009
17.09.2009 6 Obo 83/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo83/2009
17.09.2009 3 Ndc 26/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc26/2009
17.09.2009 5 Nc 21/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Nc21/2009
17.09.2009 3 Sžp 18/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szp18/2009
17.09.2009 5 Tost 15/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tost15/2009
17.09.2009 6 Obo 82/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo82/2009
17.09.2009 3 Cdo 214/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo214/2009
17.09.2009 3 Sž 71/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Sz71/2008
17.09.2009 3 MCdo 16/2008 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo16/2008
17.09.2009 5 Nc 23/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Nc23/2009
17.09.2009 1 TdoVš 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/1TdoVs2/2009
17.09.2009 3 Sžp 22/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szp22/2009
17.09.2009 3 Cdo 198/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo198/2009
17.09.2009 6 Obdo 41/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Obdo41/2008
17.09.2009 6 Obo 78/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo78/2009
17.09.2009 5 To 11/2008 https://ispis.sk/judikatura/5To11/2008
17.09.2009 3 Cdo 102/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo102/2008
17.09.2009 3 Cdo 216/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo216/2009
17.09.2009 3 Cdo 237/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo237/2009
17.09.2009 3 Cdo 52/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo52/2009
17.09.2009 5 Ndc 30/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndc30/2009
17.09.2009 3 Sži 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szi6/2009
17.09.2009 3 Sž 48/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Sz48/2009
17.09.2009 2 Sžo 217/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo217/2008
17.09.2009 3 Sžf 34/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf34/2009
17.09.2009 3 Sžp 21/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szp21/2009
17.09.2009 3 Sžhuv 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szhuv3/2009
17.09.2009 3 Sžp 17/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szp17/2009
18.09.2009 3 Nc 22/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Nc22/2009
19.09.2009 1 Toš 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Tos4/2009
21.09.2009 6 Obdo 25/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obdo25/2009
22.09.2009 1 Sžo 14/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo14/2009
22.09.2009 1 Sžo 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo11/2009
22.09.2009 1 Sžo 12/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo12/2009
22.09.2009 6 Obo 92/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo92/2009
22.09.2009 1 Sža 27/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza27/2009
22.09.2009 1 Sža 29/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza29/2009
22.09.2009 1 Sža 30/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza30/2009
22.09.2009 1 Sža 24/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza24/2009
22.09.2009 1 Sžo 54/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo54/2009
22.09.2009 1 Sža 26/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza26/2009
22.09.2009 4 MCdo 15/2007 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo15/2007
22.09.2009 1 Sža 28/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza28/2009
22.09.2009 1 Sžo 94/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo94/2009
22.09.2009 4 Co 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Co6/2009
22.09.2009 6 Ndob 18/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Ndob18/2009
22.09.2009 1 Sžo 130/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo130/2008
22.09.2009 1 Sžo 46/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo46/2009
22.09.2009 1 Sžo 169/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo169/2009
22.09.2009 1 Sžo 30/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo30/2009
22.09.2009 1 Sžo 13/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo13/2009
23.09.2009 4 Cdo 212/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo212/2007
23.09.2009 2 Sžo 251/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo251/2008
23.09.2009 6 Sžo 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo6/2009
23.09.2009 2 Sžo 159/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo159/2008
23.09.2009 2 Sžo 223/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo223/2008
23.09.2009 2 Ndc 30/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Ndc30/2009
23.09.2009 6 Sžo 222/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo222/2008
23.09.2009 6 Sžo 185/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo185/2008
23.09.2009 3 To 11/2008 https://ispis.sk/judikatura/3To11/2008
23.09.2009 6 Sžo 205/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo205/2008
23.09.2009 2 Nc 24/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Nc24/2009
23.09.2009 6 Sžo 184/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo184/2008
23.09.2009 6 Sžo 303/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo303/2008
23.09.2009 6 Sžo 211/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo211/2008
23.09.2009 2 Cdo 227/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo227/2009
23.09.2009 6 Sžo 32/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo32/2009
23.09.2009 6 Sžo 85/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo85/2009
23.09.2009 2 Sžo 230/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo230/2008
23.09.2009 2 Sžo 78/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo78/2009
23.09.2009 2 Sžo 220/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo220/2008
23.09.2009 2 Sžo 38/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo38/2009
23.09.2009 6 Sžo 324/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo324/2009
23.09.2009 2 Sžo 218/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo218/2008
23.09.2009 2 Sžo 289/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo289/2008
23.09.2009 2 Sžo 153/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo153/2008
23.09.2009 2 Sžo 145/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo145/2008
23.09.2009 2 Sžo 175/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo175/2008
23.09.2009 2 Sžo 179/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo179/2008
23.09.2009 2 Sžo 128/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo128/2009
23.09.2009 2 Sžo 151/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo151/2008
23.09.2009 2 Sžo 122/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo122/2009
23.09.2009 2 Sžo 104/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo104/2009
23.09.2009 2 Ndc 31/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Ndc31/2009
23.09.2009 4 Cdo 251/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo251/2009
23.09.2009 2 Sžo 250/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo250/2008
23.09.2009 6 Sžo 14/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo14/2009
23.09.2009 6 Sžo 36/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo36/2009
23.09.2009 6 Sžo 204/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo204/2008
23.09.2009 6 Sžo 220/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo220/2008
24.09.2009 8 Sžo 330/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo330/2009
24.09.2009 5 Tost 17/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tost17/2009
24.09.2009 4 Sžso 56/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Szso56/2008
24.09.2009 8 Sžo 75/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo75/2009
24.09.2009 3 Cdo 253/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo253/2009
24.09.2009 8 Sžo 192/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo192/2008
24.09.2009 3 Toš 8/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Tos8/2008
24.09.2009 3 Nc 21/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Nc21/2009
24.09.2009 7 Sžso 31/2008 https://ispis.sk/judikatura/7Szso31/2008
24.09.2009 7 Sžso 25/2008 https://ispis.sk/judikatura/7Szso25/2008
24.09.2009 6 Obdo 13/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obdo13/2009
24.09.2009 7 So 123/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So123/2008
24.09.2009 7 So 12/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So12/2009
24.09.2009 7 Sžso 80/2008 https://ispis.sk/judikatura/7Szso80/2008
24.09.2009 3 Cdo 135/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo135/2009
24.09.2009 7 So 65/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So65/2008
24.09.2009 7 Sžso 34/2008 https://ispis.sk/judikatura/7Szso34/2008
24.09.2009 7 So 112/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So112/2009
24.09.2009 7 So 20/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So20/2009
24.09.2009 7 Sžso 53/2008 https://ispis.sk/judikatura/7Szso53/2008
24.09.2009 7 So 36/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So36/2009
24.09.2009 6 Obo 34/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo34/2009
24.09.2009 3 Cdo 112/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo112/2009
24.09.2009 3 Cdo 227/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo227/2009
24.09.2009 3 Cdo 140/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo140/2009
24.09.2009 3 Cdo 151/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo151/2009
24.09.2009 3 Cdo 130/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo130/2009
24.09.2009 3 Cdo 221/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo221/2009
24.09.2009 7 So 42/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So42/2009
24.09.2009 5 To 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/5To9/2009
24.09.2009 7 Sžso 10/2008 https://ispis.sk/judikatura/7Szso10/2008
24.09.2009 8 Sžo 59/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo59/2009
24.09.2009 8 Sža 58/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Sza58/2009
24.09.2009 3 Cdo 65/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo65/2009
24.09.2009 3 Cdo 142/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo142/2009
24.09.2009 4 Sžso 42/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Szso42/2008
24.09.2009 4 Sžso 52/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Szso52/2008
24.09.2009 4 Sžso 58/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Szso58/2008
24.09.2009 3 Cdo 309/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo309/2008
24.09.2009 7 So 54/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So54/2009
24.09.2009 7 So 22/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So22/2009
24.09.2009 7 So 34/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So34/2009
24.09.2009 5 Ndt 17/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndt17/2009
25.09.2009 5 Ndc 31/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndc31/2009
25.09.2009 5 Tost 13/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tost13/2009
25.09.2009 5 Ndc 32/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndc32/2009
25.09.2009 2 Obo 84/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo84/2009
25.09.2009 5 Cdo 127/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo127/2008
25.09.2009 5 Nc 24/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Nc24/2009
25.09.2009 5 Cdo 299/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo299/2008
25.09.2009 5 Cdo 97/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo97/2008
27.09.2009 2 Obdo 18/2007 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo18/2007
28.09.2009 6 MObdo 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/6MObdo4/2009
28.09.2009 6 Ndob 20/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Ndob20/2009
28.09.2009 1 Cdo 160/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo160/2009
29.09.2009 1 TdoVš 3/2007 https://ispis.sk/judikatura/1TdoVs3/2007
29.09.2009 4 Ndc 34/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Ndc34/2009
29.09.2009 4 Cdo 171/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo171/2008
29.09.2009 4 Cdo 238/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo238/2009
29.09.2009 4 MCdo 13/2009 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo13/2009
29.09.2009 3 Obo 58/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo58/2009
29.09.2009 2 Cdo 130/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo130/2008
29.09.2009 2 Cdo 96/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo96/2008
29.09.2009 4 MCdo 14/2008 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo14/2008
29.09.2009 5 Cdo 74/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo74/2008
29.09.2009 4 Cdo 157/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo157/2008
29.09.2009 4 Cdo 324/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo324/2008
29.09.2009 4 Cdo 304/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo304/2008
29.09.2009 4 Cdo 318/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo318/2008
29.09.2009 2 Cdo 213/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo213/2008
29.09.2009 2 Cdo 127/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo127/2008
29.09.2009 3 Obo 95/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo95/2009
29.09.2009 2 Cdo 108/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo108/2008
29.09.2009 2 Cdo 103/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo103/2008
29.09.2009 2 MCdo 13/2009 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo13/2009
29.09.2009 2 Cdo 230/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo230/2009
29.09.2009 2 Cdo 321/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo321/2008
29.09.2009 2 Cdo 207/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo207/2009
29.09.2009 2 Cdo 225/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo225/2008
29.09.2009 2 Cdo 111/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo111/2009
29.09.2009 2 Cdo 173/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo173/2009
29.09.2009 2 Cdo 166/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo166/2009
29.09.2009 2 Cdo 129/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo129/2009
29.09.2009 2 Cdo 267/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo267/2009
29.09.2009 2 Cdo 246/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo246/2009
29.09.2009 2 Cdo 183/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo183/2008
29.09.2009 4 Cdo 193/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo193/2009
29.09.2009 4 Cdo 122/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo122/2009
29.09.2009 2 MCdo 12/2008 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo12/2008
29.09.2009 1 MObdoV 4/2007 https://ispis.sk/judikatura/1MObdoV4/2007
29.09.2009 4 Cdo 265/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo265/2009
29.09.2009 4 Cdo 239/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo239/2009
29.09.2009 2 Cdo 197/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo197/2008
29.09.2009 2 Cdo 65/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo65/2008
29.09.2009 2 MCdo 13/2008 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo13/2008
29.09.2009 4 Cdo 241/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo241/2009
29.09.2009 4 Cdo 245/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo245/2009
29.09.2009 3 Ndob 19/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndob19/2009
29.09.2009 4 Cdo 231/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo231/2009
29.09.2009 4 Cdo 242/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo242/2009
29.09.2009 4 Cdo 227/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo227/2009
29.09.2009 4 Cdo 20/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo20/2008
29.09.2009 2 Cdo 160/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo160/2008
29.09.2009 4 Cdo 123/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo123/2008
29.09.2009 4 Cdo 258/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo258/2009
29.09.2009 4 Cdo 213/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo213/2009
29.09.2009 4 MCdo 8/2008 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo8/2008
29.09.2009 4 Cdo 113/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo113/2009
30.09.2009 5 Obo 67/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo67/2009
30.09.2009 1 Cdo 155/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo155/2009
30.09.2009 1 Tdo 32/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Tdo32/2009
30.09.2009 3 Obdo 25/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo25/2008
30.09.2009 4 So 130/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So130/2009
30.09.2009 4 So 24/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So24/2009
30.09.2009 4 Sžso 61/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Szso61/2008
30.09.2009 6 Obdo 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obdo9/2009
30.09.2009 6 Obo 99/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo99/2009
30.09.2009 4 Sžso 57/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Szso57/2008
30.09.2009 5 Obdo 28/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo28/2009
30.09.2009 9 So 28/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So28/2009
30.09.2009 3 Obo 155/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obo155/2008
30.09.2009 1 MObdoV 2/2007 https://ispis.sk/judikatura/1MObdoV2/2007
30.09.2009 1 Cdo 72/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo72/2008
30.09.2009 6 Obo 97/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo97/2009
30.09.2009 1 Cdo 64/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo64/2008
30.09.2009 3 Ndt 16/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndt16/2009
30.09.2009 3 Ndt 17/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndt17/2009
30.09.2009 9 So 103/2008 https://ispis.sk/judikatura/9So103/2008
30.09.2009 3 To 9/2008 https://ispis.sk/judikatura/3To9/2008
30.09.2009 1 Obdo 28/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Obdo28/2008
30.09.2009 4 So 180/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So180/2008
30.09.2009 1 Tost 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Tost10/2009
30.09.2009 9 Sžso 47/2009 https://ispis.sk/judikatura/9Szso47/2009
30.09.2009 9 So 58/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So58/2009
30.09.2009 4 Sžso 41/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Szso41/2008
30.09.2009 3 Cdo 77/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo77/2008
30.09.2009 5 Obo 86/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo86/2009
30.09.2009 4 Sžso 59/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Szso59/2008
30.09.2009 3 Cdo 160/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo160/2009
30.09.2009 6 Obdo 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obdo10/2009
30.09.2009 3 Tdo 27/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo27/2009
30.09.2009 9 Sžso 51/2009 https://ispis.sk/judikatura/9Szso51/2009
30.09.2009 9 Sžso 53/2009 https://ispis.sk/judikatura/9Szso53/2009
30.09.2009 4 So 158/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So158/2008
30.09.2009 4 So 152/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So152/2008
30.09.2009 3 Cdo 132/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo132/2008
30.09.2009 1 ObdoV 54/2008 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV54/2008
30.09.2009 5 Obo 95/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo95/2009
30.09.2009 6 Obo 77/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo77/2009
30.09.2009 5 Obo 96/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo96/2009
30.09.2009 5 Obdo 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo2/2009
30.09.2009 4 So 156/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So156/2008
30.09.2009 1 Cdo 149/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo149/2009
30.09.2009 4 So 142/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So142/2008
30.09.2009 4 So 17/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So17/2009
30.09.2009 6 Obo 96/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo96/2009
30.09.2009 4 So 162/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So162/2008
30.09.2009 5 Obo 89/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo89/2009
30.09.2009 2 Obo 12/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo12/2009
30.09.2009 9 So 144/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So144/2009
30.09.2009 4 So 132/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So132/2009
30.09.2009 4 So 138/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So138/2009
30.09.2009 4 So 201/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So201/2008
30.09.2009 4 Sžso 46/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso46/2009
30.09.2009 4 So 163/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So163/2008
30.09.2009 9 So 89/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So89/2009
30.09.2009 9 So 22/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So22/2009
30.09.2009 4 Sžso 55/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Szso55/2008
30.09.2009 4 So 63/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So63/2009
30.09.2009 3 Cdo 295/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo295/2008
30.09.2009 1 Cdo 170/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo170/2009
30.09.2009 9 So 149/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So149/2009
30.09.2009 2 Ndob 19/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob19/2009
30.09.2009 3 MCdo 24/2008 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo24/2008
30.09.2009 2 Obdo 26/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo26/2009
30.09.2009 1 Cdo 162/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo162/2009
30.09.2009 5 Obo 90/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo90/2009
30.09.2009 4 So 132/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So132/2008
30.09.2009 5 Ndob 20/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob20/2009
30.09.2009 3 Tdo 31/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo31/2009
30.09.2009 4 Cdo 249/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo249/2009
30.09.2009 4 Sžso 35/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso35/2009
30.09.2009 5 Ndob 18/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob18/2009
30.09.2009 5 Obdo 43/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo43/2008
30.09.2009 5 Ndob 19/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob19/2009
30.09.2009 6 Obo 102/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo102/2009
30.09.2009 5 Obdo 30/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo30/2009
30.09.2009 5 Obdo 29/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo29/2009
30.09.2009 1 Cdo 163/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo163/2009
30.09.2009 9 Sžso 84/2008 https://ispis.sk/judikatura/9Szso84/2008
30.09.2009 9 So 130/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So130/2009
30.09.2009 5 Obo 101/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obo101/2008
30.09.2009 9 So 79/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So79/2009
30.09.2009 4 So 146/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So146/2008
30.09.2009 9 So 87/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So87/2009
30.09.2009 6 Obdo 29/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obdo29/2009
30.09.2009 3 Cdo 153/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo153/2009
30.09.2009 2 Obo 155/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Obo155/2008
01.10.2009 3 Nc 23/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Nc23/2009
02.10.2009 5 Ndc 34/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndc34/2009
06.10.2009 5 Tost 18/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tost18/2009
06.10.2009 1 Sžo 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo9/2009
06.10.2009 1 Sžo 190/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo190/2008
06.10.2009 1 Sžo 95/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo95/2009
06.10.2009 3 Ndc 34/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc34/2009
06.10.2009 1 Sžo 96/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo96/2009
07.10.2009 3 Cdo 158/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo158/2009
07.10.2009 3 Tdo 33/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo33/2009
07.10.2009 3 Ndt 18/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndt18/2009
07.10.2009 3 Cdo 220/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo220/2009
07.10.2009 3 Tdo 21/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo21/2008
07.10.2009 3 Cdo 64/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo64/2009
07.10.2009 3 Cdo 74/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo74/2009
07.10.2009 3 Cdo 232/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo232/2009
07.10.2009 3 Tost 18/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tost18/2009
07.10.2009 3 Cdo 138/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo138/2009
07.10.2009 3 Cdo 313/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo313/2008
08.10.2009 8 Sža 62/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Sza62/2009
08.10.2009 8 Sža 61/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Sza61/2009
08.10.2009 8 Sža 63/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Sza63/2009
08.10.2009 8 Sža 60/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Sza60/2009
08.10.2009 3 Sžf 12/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Szf12/2008
08.10.2009 3 Sžf 22/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf22/2009
08.10.2009 3 Sžf 78/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Szf78/2008
08.10.2009 5 To 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/5To4/2009
08.10.2009 3 Sžf 107/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf107/2009
08.10.2009 3 Sžf 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf6/2009
08.10.2009 3 Sži 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szi7/2009
08.10.2009 5 Tdo 31/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo31/2009
12.10.2009 1 ObdoV 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV3/2009
12.10.2009 3 Ndc 32/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc32/2009
12.10.2009 3 Ndc 36/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc36/2009
13.10.2009 5 Cdo 96/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo96/2009
13.10.2009 5 Cdo 230/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo230/2009
13.10.2009 5 Ndc 33/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndc33/2009
13.10.2009 5 Obo 108/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obo108/2008
13.10.2009 5 Cdo 120/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo120/2009
13.10.2009 5 Cdo 165/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo165/2009
13.10.2009 4 Nc 23/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Nc23/2009
13.10.2009 5 Cdo 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo7/2009
13.10.2009 5 Cdo 17/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo17/2008
13.10.2009 4 Nc 22/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Nc22/2009
13.10.2009 5 Cdo 242/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo242/2009
13.10.2009 4 Obdo 40/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo40/2008
13.10.2009 4 Obo 129/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Obo129/2008
13.10.2009 4 Obdo 19/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo19/2008
13.10.2009 5 Cdo 199/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo199/2009
13.10.2009 4 Nc 21/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Nc21/2009
13.10.2009 5 Cdo 214/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo214/2009
13.10.2009 1 Ndob 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob1/2009
13.10.2009 5 Co 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Co5/2009
13.10.2009 6 Obo 60/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo60/2009
13.10.2009 5 Cdo 208/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo208/2009
13.10.2009 5 Ndc 29/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndc29/2009
13.10.2009 5 MCdo 17/2008 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo17/2008
13.10.2009 5 Cdo 241/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo241/2009
13.10.2009 5 Cdo 260/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo260/2009
14.10.2009 1 Tdo 37/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Tdo37/2009
14.10.2009 6 Sžo 240/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo240/2008
14.10.2009 1 Tost 16/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Tost16/2009
14.10.2009 6 Sžo 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo1/2009
14.10.2009 6 Ndz 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Ndz1/2009
14.10.2009 2 Obo 91/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo91/2009
14.10.2009 6 Sžo 63/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo63/2009
14.10.2009 5 Cdo 224/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo224/2008
14.10.2009 1 Tdo 38/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Tdo38/2009
14.10.2009 6 Sžo 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo11/2009
14.10.2009 5 Cdo 152/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo152/2009
14.10.2009 5 Cdo 191/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo191/2008
14.10.2009 3 To 23/2007 https://ispis.sk/judikatura/3To23/2007
14.10.2009 2 Obo 93/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo93/2009
14.10.2009 6 Nds 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Nds7/2009
14.10.2009 2 Obo 95/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo95/2009
14.10.2009 6 Sžo 215/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo215/2008
14.10.2009 6 Sžo 236/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo236/2008
14.10.2009 6 Sžo 228/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo228/2008
14.10.2009 6 Sžo 235/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo235/2008
14.10.2009 2 Obo 98/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo98/2009
14.10.2009 2 Obo 82/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo82/2009
14.10.2009 2 Obdo 28/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo28/2009
14.10.2009 5 MCdo 18/2008 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo18/2008
15.10.2009 5 Tdo 34/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo34/2009
15.10.2009 3 Cdo 78/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo78/2009
15.10.2009 1 Obo 51/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Obo51/2008
15.10.2009 5 Ndc 37/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndc37/2009
15.10.2009 3 Nc 25/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Nc25/2009
15.10.2009 3 Cdo 172/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo172/2009
15.10.2009 3 Cdo 180/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo180/2008
15.10.2009 3 Cdo 170/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo170/2009
15.10.2009 3 MCdo 16/2009 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo16/2009
15.10.2009 5 Tdo 37/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo37/2009
15.10.2009 1 Obo 74/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Obo74/2008
15.10.2009 3 Cdo 225/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo225/2009
15.10.2009 3 Obdo 35/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo35/2008
15.10.2009 3 Obo 157/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obo157/2008
15.10.2009 3 Obo 173/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obo173/2008
15.10.2009 3 Cdo 175/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo175/2009
15.10.2009 3 Cdo 155/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo155/2009
15.10.2009 3 Cdo 152/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo152/2009
15.10.2009 3 Obo 171/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obo171/2008
19.10.2009 2 Ndc 36/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Ndc36/2009
20.10.2009 5 Sžf 91/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Szf91/2008
20.10.2009 1 Sža 33/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza33/2009
20.10.2009 1 Sža 31/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza31/2009
20.10.2009 1 Sža 34/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza34/2009
20.10.2009 1 Sža 35/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza35/2009
20.10.2009 1 Sžo 254/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo254/2008
20.10.2009 5 Sžf 95/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Szf95/2008
20.10.2009 1 Sžo 186/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo186/2008
20.10.2009 1 Sža 36/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza36/2009
20.10.2009 1 Sža 40/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza40/2009
20.10.2009 5 Sžf 93/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Szf93/2008
20.10.2009 5 Sžf 97/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Szf97/2008
20.10.2009 1 Sžo 86/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo86/2009
20.10.2009 1 Sža 32/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza32/2009
20.10.2009 2 Obo 80/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo80/2009
20.10.2009 1 Sžo 280/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo280/2008
21.10.2009 2 Sžo 325/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo325/2009
21.10.2009 2 Sžo 296/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo296/2009
21.10.2009 2 Sžo 234/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo234/2009
21.10.2009 2 Sžo 305/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo305/2008
21.10.2009 2 Sžo 340/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo340/2009
21.10.2009 2 Sžo 302/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo302/2008
21.10.2009 3 Urto 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Urto2/2009
21.10.2009 3 Tdo 18/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo18/2009
21.10.2009 2 Sžo 277/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo277/2008
21.10.2009 2 Sžo 350/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo350/2009
21.10.2009 2 Sžo 206/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo206/2009
21.10.2009 2 Sžo 276/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo276/2008
21.10.2009 2 Sžo 239/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo239/2008
21.10.2009 2 Sžo 257/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo257/2008
21.10.2009 2 Sžo 255/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo255/2008
21.10.2009 2 Sžo 306/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo306/2008
21.10.2009 2 Sžo 249/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo249/2008
21.10.2009 2 Sžo 280/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo280/2008
21.10.2009 2 Sžo 279/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo279/2008
21.10.2009 2 Sžo 324/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo324/2009
22.10.2009 3 Cdo 18/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo18/2009
22.10.2009 3 Cdo 97/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo97/2008
22.10.2009 7 So 74/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So74/2009
22.10.2009 6 Obdo 31/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obdo31/2009
22.10.2009 7 So 185/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So185/2008
22.10.2009 7 So 230/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So230/2008
22.10.2009 7 So 169/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So169/2008
22.10.2009 7 So 213/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So213/2008
22.10.2009 7 Sžso 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/7Szso8/2009
22.10.2009 7 So 95/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So95/2008
22.10.2009 6 Obo 27/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo27/2009
22.10.2009 4 Cdo 269/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo269/2009
22.10.2009 7 So 105/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So105/2008
22.10.2009 7 So 173/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So173/2008
22.10.2009 7 So 220/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So220/2008
22.10.2009 7 So 66/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So66/2009
22.10.2009 7 So 205/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So205/2008
22.10.2009 7 So 15/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So15/2009
22.10.2009 6 Obo 30/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo30/2009
22.10.2009 6 Obo 105/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo105/2009
22.10.2009 3 Cdo 244/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo244/2009
22.10.2009 5 Tost 21/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tost21/2009
22.10.2009 7 So 130/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So130/2008
22.10.2009 6 Obo 101/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo101/2009
22.10.2009 6 Obo 13/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo13/2009
22.10.2009 7 So 215/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So215/2008
22.10.2009 3 MCdo 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo8/2009
22.10.2009 6 Sžo 414/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo414/2009
22.10.2009 3 MCdo 15/2009 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo15/2009
22.10.2009 3 Cdo 179/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo179/2009
22.10.2009 3 Cdo 259/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo259/2009
22.10.2009 3 Cdo 209/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo209/2009
22.10.2009 3 Cdo 203/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo203/2009
22.10.2009 7 So 235/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So235/2008
22.10.2009 6 Obo 51/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo51/2009
22.10.2009 4 Cdo 257/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo257/2009
22.10.2009 3 Cdo 180/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo180/2009
22.10.2009 7 So 101/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So101/2008
26.10.2009 6 Obdo 28/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obdo28/2009
26.10.2009 6 Obo 106/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo106/2009
26.10.2009 6 MObdo 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/6MObdo6/2009
26.10.2009 1 ObdoV 63/2007 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV63/2007
26.10.2009 1 MObdoV 6/2007 https://ispis.sk/judikatura/1MObdoV6/2007
26.10.2009 1 MObdoV 12/2007 https://ispis.sk/judikatura/1MObdoV12/2007
26.10.2009 1 ObdoV 83/2007 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV83/2007
27.10.2009 1 Cdo 90/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo90/2009
27.10.2009 1 Cdo 27/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo27/2009
27.10.2009 4 Cdo 281/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo281/2009
27.10.2009 4 Cdo 272/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo272/2009
27.10.2009 1 Cdo 107/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo107/2008
27.10.2009 5 Sž 39/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Sz39/2009
27.10.2009 5 Sžnč 13/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Sznc13/2008
27.10.2009 5 Sžf 31/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf31/2009
27.10.2009 5 Sž 37/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Sz37/2009
27.10.2009 4 MCdo 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo11/2009
27.10.2009 1 Cdo 146/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo146/2009
27.10.2009 1 Ndc 26/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Ndc26/2009
27.10.2009 4 Cdo 201/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo201/2009
27.10.2009 1 Cdo 81/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo81/2009
27.10.2009 1 Cdo 98/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo98/2008
27.10.2009 6 Obdo 32/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obdo32/2009
27.10.2009 4 Ndc 33/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Ndc33/2009
27.10.2009 2 Cdo 117/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo117/2008
27.10.2009 4 Cdo 271/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo271/2009
27.10.2009 1 Cdo 176/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo176/2009
27.10.2009 1 Cdo 186/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo186/2009
27.10.2009 1 Cdo 88/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo88/2008
27.10.2009 4 Cdo 276/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo276/2009
27.10.2009 1 Cdo 133/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo133/2008
27.10.2009 1 Ndc 23/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Ndc23/2009
27.10.2009 1 Cdo 128/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo128/2009
28.10.2009 4 Cdo 255/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo255/2008
28.10.2009 4 So 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So3/2009
28.10.2009 9 So 67/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So67/2009
28.10.2009 4 So 78/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So78/2009
28.10.2009 9 So 82/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So82/2009
28.10.2009 9 So 15/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So15/2009
28.10.2009 4 So 89/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So89/2009
28.10.2009 4 So 90/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So90/2009
28.10.2009 4 So 187/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So187/2008
28.10.2009 9 So 137/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So137/2009
28.10.2009 4 MCdo 16/2008 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo16/2008
28.10.2009 4 So 71/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So71/2009
28.10.2009 4 So 75/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So75/2009
28.10.2009 9 So 35/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So35/2009
28.10.2009 4 So 81/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So81/2009
28.10.2009 4 So 83/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So83/2009
28.10.2009 4 So 80/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So80/2009
28.10.2009 4 Cdo 30/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo30/2009
28.10.2009 4 Cdo 296/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo296/2009
28.10.2009 4 So 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So4/2009
28.10.2009 2 MObdo 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/2MObdo3/2009
28.10.2009 4 So 111/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So111/2009
28.10.2009 5 Obdo 17/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo17/2009
28.10.2009 4 Cdo 285/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo285/2009
28.10.2009 9 So 214/2008 https://ispis.sk/judikatura/9So214/2008
28.10.2009 3 Obdo 33/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo33/2008
28.10.2009 4 So 79/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So79/2009
28.10.2009 4 Cdo 210/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo210/2008
28.10.2009 9 So 151/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So151/2009
28.10.2009 9 So 55/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So55/2009
28.10.2009 9 So 70/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So70/2009
28.10.2009 4 So 104/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So104/2009
28.10.2009 4 So 95/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So95/2009
28.10.2009 4 So 99/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So99/2009
28.10.2009 4 So 93/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So93/2009
28.10.2009 4 So 85/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So85/2009
28.10.2009 9 So 218/2008 https://ispis.sk/judikatura/9So218/2008
28.10.2009 4 So 62/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So62/2009
28.10.2009 4 So 73/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So73/2009
28.10.2009 4 So 40/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So40/2009
28.10.2009 4 Cdo 274/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo274/2009
28.10.2009 3 Obo 105/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo105/2009
28.10.2009 9 So 64/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So64/2009
28.10.2009 9 So 42/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So42/2009
28.10.2009 9 So 62/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So62/2009
28.10.2009 3 MObdo 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/3MObdo5/2009
28.10.2009 6 Sžo 253/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo253/2009
28.10.2009 4 Nc 24/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Nc24/2009
28.10.2009 4 Sžso 14/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso14/2009
28.10.2009 4 Sžso 52/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso52/2009
28.10.2009 2 Obo 54/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo54/2009
28.10.2009 4 So 59/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So59/2009
28.10.2009 4 Cdo 290/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo290/2009
28.10.2009 4 Cdo 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo4/2009
28.10.2009 4 Cdo 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo2/2009
28.10.2009 4 Cdo 76/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo76/2008
28.10.2009 4 Cdo 280/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo280/2009
28.10.2009 4 Cdo 146/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo146/2009
28.10.2009 4 Obdo 34/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo34/2008
28.10.2009 4 Cdo 279/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo279/2009
28.10.2009 9 So 91/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So91/2009
28.10.2009 9 So 198/2008 https://ispis.sk/judikatura/9So198/2008
28.10.2009 9 Sžso 56/2009 https://ispis.sk/judikatura/9Szso56/2009
28.10.2009 4 Cdo 48/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo48/2008
28.10.2009 2 Obo 26/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo26/2009
28.10.2009 2 Obo 52/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo52/2009
28.10.2009 9 So 48/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So48/2009
28.10.2009 9 So 224/2008 https://ispis.sk/judikatura/9So224/2008
28.10.2009 4 So 61/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So61/2009
29.10.2009 2 Cdo 266/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo266/2009
29.10.2009 2 Cdo 171/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo171/2008
29.10.2009 3 Cdo 73/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo73/2008
29.10.2009 2 Cdo 131/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo131/2009
29.10.2009 5 Obo 92/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo92/2009
29.10.2009 5 Obdo 33/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo33/2009
29.10.2009 4 Cdo 70/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo70/2009
29.10.2009 2 Cdo 241/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo241/2008
29.10.2009 3 Obo 31/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo31/2009
29.10.2009 2 MCdo 17/2008 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo17/2008
29.10.2009 2 Cdo 273/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo273/2009
29.10.2009 5 Obdo 22/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo22/2009
29.10.2009 3 Obdo 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo2/2009
29.10.2009 2 Cdo 265/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo265/2009
29.10.2009 5 Obo 130/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obo130/2008
29.10.2009 5 Sžf 84/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Szf84/2008
29.10.2009 5 Sžf 75/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Szf75/2008
29.10.2009 5 Sžf 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf10/2009
29.10.2009 5 Sžf 96/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf96/2009
29.10.2009 5 Sžf 86/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Szf86/2008
29.10.2009 2 MCdo 14/2008 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo14/2008
29.10.2009 5 Obo 145/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obo145/2008
29.10.2009 3 Sžf 45/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf45/2009
29.10.2009 5 Cdo 85/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo85/2009
29.10.2009 5 Obo 85/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo85/2009
29.10.2009 3 Szd 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szd11/2009
29.10.2009 2 Cdo 193/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo193/2008
29.10.2009 3 Sžf 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf7/2009
29.10.2009 3 Sžf 89/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf89/2009
29.10.2009 3 Obdo 32/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo32/2008
29.10.2009 5 Cdo 278/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo278/2009
29.10.2009 6 Obo 104/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo104/2009
29.10.2009 5 Obo 140/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obo140/2008
29.10.2009 4 Cdo 155/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo155/2008
29.10.2009 2 Cdo 170/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo170/2008
29.10.2009 2 Cdoi 101/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdoi101/2009
29.10.2009 2 Cdo 144/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo144/2008
29.10.2009 3 Sžf 73/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf73/2009
29.10.2009 3 Sžo 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szo10/2009
29.10.2009 3 Sžf 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf11/2009
29.10.2009 5 Ndc 38/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndc38/2009
29.10.2009 3 Sžo 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szo8/2009
29.10.2009 3 Cdo 281/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo281/2009
29.10.2009 3 Cdo 233/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo233/2009
29.10.2009 3 Sžf 44/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf44/2009
29.10.2009 4 Cdo 148/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo148/2008
29.10.2009 5 Obo 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo1/2009
29.10.2009 5 Obo 64/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo64/2009
29.10.2009 8 Sžo 250/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo250/2009
29.10.2009 2 Cdo 179/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo179/2008
29.10.2009 2 MCdo 16/2008 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo16/2008
29.10.2009 3 Obo 144/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obo144/2008
29.10.2009 3 Obo 154/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obo154/2008
29.10.2009 3 Obdo 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo8/2009
29.10.2009 3 MObdo 4/2008 https://ispis.sk/judikatura/3MObdo4/2008
29.10.2009 2 Cdo 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo3/2009
29.10.2009 2 Cdo 141/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo141/2009
29.10.2009 2 Cdo 217/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo217/2009
29.10.2009 3 MCdo 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo1/2009
29.10.2009 3 Cdo 273/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo273/2009
29.10.2009 5 Cdo 136/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo136/2009
29.10.2009 5 Ndob 21/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob21/2009
29.10.2009 5 Cdo 283/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo283/2009
29.10.2009 5 Tost 23/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tost23/2009
29.10.2009 2 Cdo 133/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo133/2008
29.10.2009 5 Cdo 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo11/2009
29.10.2009 5 Cdo 69/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo69/2009
29.10.2009 2 Cdo 124/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo124/2008
29.10.2009 4 MCdo 17/2009 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo17/2009
29.10.2009 2 Uro 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Uro1/2009
29.10.2009 5 Cdo 149/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo149/2009
29.10.2009 5 Cdo 27/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo27/2008
29.10.2009 2 Cdo 280/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo280/2009
29.10.2009 2 Cdo 246/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo246/2008
29.10.2009 2 Cdo 140/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo140/2009
29.10.2009 5 Cdo 311/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo311/2008
29.10.2009 9 Sžso 44/2009 https://ispis.sk/judikatura/9Szso44/2009
29.10.2009 5 MObdo 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/5MObdo1/2009
29.10.2009 5 Obdo 34/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo34/2009
30.10.2009 6 Obo 100/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo100/2009
30.10.2009 7 So 107/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So107/2009
02.11.2009 1 Tost 22/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Tost22/2009
02.11.2009 1 Tost 21/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Tost21/2009
02.11.2009 4 Ndc 38/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Ndc38/2009
03.11.2009 1 Sžo 153/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo153/2009
03.11.2009 1 Sžo 47/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo47/2008
03.11.2009 8 Sžo 193/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo193/2008
03.11.2009 8 Sžo 265/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo265/2008
03.11.2009 5 Sžp 91/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szp91/2009
03.11.2009 5 Sži 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szi1/2009
03.11.2009 5 Sž 45/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Sz45/2009
03.11.2009 3 Nc 26/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Nc26/2009
03.11.2009 1 Sža 38/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza38/2009
03.11.2009 1 Sža 41/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza41/2009
03.11.2009 1 Sža 39/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza39/2009
03.11.2009 5 Sžf 87/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Szf87/2008
03.11.2009 1 Sžo 121/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo121/2009
03.11.2009 1 Sžo 161/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo161/2009
03.11.2009 1 Sža 37/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza37/2009
03.11.2009 5 Szd 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szd3/2009
03.11.2009 5 Sžf 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf3/2009
03.11.2009 8 Sžo 210/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo210/2008
03.11.2009 1 Sžo 158/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo158/2009
03.11.2009 5 Sž 47/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Sz47/2009
03.11.2009 5 Sž 51/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Sz51/2009
04.11.2009 1 Tdo 40/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Tdo40/2009
04.11.2009 1 Tost 23/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Tost23/2009
05.11.2009 8 Sžo 215/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo215/2009
05.11.2009 3 Sž 39/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Sz39/2009
05.11.2009 1 Sžo 93/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo93/2009
05.11.2009 3 Szd 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szd9/2009
05.11.2009 3 Sž 35/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Sz35/2009
05.11.2009 3 Sžf 25/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf25/2009
05.11.2009 3 Sž 33/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Sz33/2009
05.11.2009 3 Sžf 24/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf24/2009
05.11.2009 3 Ndc 39/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc39/2009
05.11.2009 3 Cdo 40/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo40/2009
05.11.2009 3 Cdo 245/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo245/2008
05.11.2009 1 TdoV 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/1TdoV4/2009
05.11.2009 3 Sž 58/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Sz58/2009
05.11.2009 3 Sž 52/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Sz52/2009
05.11.2009 3 Cdo 294/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo294/2009
05.11.2009 3 Ndc 25/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc25/2009
05.11.2009 3 Sžf 46/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf46/2009
05.11.2009 3 Sžf 38/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf38/2009
05.11.2009 3 Sžnč 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Sznc11/2009
05.11.2009 3 Sžf 98/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf98/2009
05.11.2009 3 Cdo 264/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo264/2009
05.11.2009 3 Cdo 276/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo276/2009
05.11.2009 3 Cdo 268/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo268/2009
06.11.2009 5 Obdo 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo9/2009
10.11.2009 4 Cdo 148/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo148/2009
10.11.2009 4 Ndc 39/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Ndc39/2009
10.11.2009 4 Obo 89/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Obo89/2009
10.11.2009 4 Nc 26/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Nc26/2009
10.11.2009 4 Nc 27/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Nc27/2009
10.11.2009 5 Obo 237/2004 https://ispis.sk/judikatura/5Obo237/2004
10.11.2009 4 Nc 25/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Nc25/2009
10.11.2009 4 Obdo 32/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo32/2008
10.11.2009 4 Cdo 288/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo288/2009
11.11.2009 3 Obo 114/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo114/2009
11.11.2009 3 Obdo 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo10/2009
11.11.2009 5 Tdo 42/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo42/2009
11.11.2009 3 Obdo 39/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo39/2008
11.11.2009 2 Obdo 22/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo22/2008
11.11.2009 5 Tdo 35/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo35/2009
11.11.2009 5 Tdo 36/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo36/2009
11.11.2009 2 Obo 104/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo104/2009
11.11.2009 3 Obo 112/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo112/2009
11.11.2009 2 Obo 107/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo107/2009
11.11.2009 2 Obdo 29/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo29/2009
11.11.2009 2 Obdo 20/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo20/2008
12.11.2009 3 Obo 177/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obo177/2008
12.11.2009 3 Cdo 303/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo303/2009
12.11.2009 4 Ndob 21/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Ndob21/2009
12.11.2009 3 Cdo 164/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo164/2009
12.11.2009 3 Cdo 311/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo311/2009
12.11.2009 3 Cdo 291/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo291/2009
13.11.2009 5 Cdo 271/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo271/2009
13.11.2009 5 Cdo 233/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo233/2009
13.11.2009 5 Cdo 104/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo104/2009
13.11.2009 5 Cdo 277/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo277/2009
13.11.2009 5 Cdo 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo8/2009
13.11.2009 5 Cdo 257/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo257/2008
13.11.2009 5 Cdo 147/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo147/2008
13.11.2009 5 Cdo 177/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo177/2009
13.11.2009 5 Cdo 176/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo176/2009
13.11.2009 5 Cdo 175/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo175/2009
13.11.2009 5 Cdo 226/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo226/2009
13.11.2009 5 Cdo 26/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo26/2009
16.11.2009 4 Obdo 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo9/2009
16.11.2009 1 Ndob 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob2/2009
18.11.2009 2 Sžo 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo3/2009
18.11.2009 4 Tdo 29/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo29/2009
18.11.2009 5 Tdo 41/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo41/2009
18.11.2009 2 Sžo 191/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo191/2008
18.11.2009 2 Sžo 170/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo170/2009
18.11.2009 5 Tdo 43/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo43/2009
18.11.2009 2 Sžo 88/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo88/2009
18.11.2009 2 Sžo 292/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo292/2009
18.11.2009 2 Sžo 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo11/2009
18.11.2009 2 Sžo 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo2/2009
18.11.2009 2 Sžo 84/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo84/2009
18.11.2009 5 Tdo 39/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo39/2009
18.11.2009 2 Sžo 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo1/2009
18.11.2009 2 Sžo 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo5/2009
18.11.2009 2 Sžo 12/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo12/2009
18.11.2009 2 Sžo 13/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo13/2009
18.11.2009 2 Sžo 372/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo372/2009
19.11.2009 1 Ndz 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Ndz1/2009
23.11.2009 3 Cdo 192/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo192/2008
23.11.2009 2 MObdo 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/2MObdo1/2009
23.11.2009 3 Ndc 41/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc41/2009
23.11.2009 3 Ndz 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndz1/2009
23.11.2009 3 Ndc 38/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc38/2009
23.11.2009 3 MCdo 15/2008 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo15/2008
23.11.2009 3 Sžo 28/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szo28/2009
23.11.2009 3 Cdo 202/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo202/2009
23.11.2009 3 Ndc 40/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc40/2009
23.11.2009 3 Cdo 293/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo293/2009
23.11.2009 3 Cdo 215/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo215/2009
24.11.2009 4 Cdo 190/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo190/2008
24.11.2009 5 Cdo 219/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo219/2009
24.11.2009 5 Cdo 60/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo60/2009
24.11.2009 1 Sžo 184/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo184/2008
24.11.2009 5 Cdo 307/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo307/2008
24.11.2009 4 So 149/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So149/2009
24.11.2009 4 So 148/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So148/2009
24.11.2009 4 Cdo 301/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo301/2009
24.11.2009 4 Sžso 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso4/2009
24.11.2009 1 Sžo 282/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo282/2008
24.11.2009 4 So 37/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So37/2009
24.11.2009 4 Cdo 275/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo275/2008
24.11.2009 4 Ndc 32/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Ndc32/2009
24.11.2009 4 Ndc 36/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Ndc36/2009
24.11.2009 2 Cdo 29/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo29/2009
24.11.2009 2 MCdo 21/2008 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo21/2008
24.11.2009 5 Cdo 111/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo111/2009
24.11.2009 4 So 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So6/2009
24.11.2009 4 Ndc 40/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Ndc40/2009
24.11.2009 1 Sža 42/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza42/2009
24.11.2009 4 Cdo 313/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo313/2009
24.11.2009 5 Sžf 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf5/2009
24.11.2009 4 So 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So2/2009
24.11.2009 4 So 113/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So113/2009
24.11.2009 5 Cdo 222/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo222/2009
24.11.2009 4 So 129/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So129/2009
24.11.2009 4 Cdo 284/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo284/2008
24.11.2009 4 So 123/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So123/2009
24.11.2009 5 Cdo 107/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo107/2009
24.11.2009 4 So 16/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So16/2009
24.11.2009 4 Cdo 17/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo17/2009
24.11.2009 5 Cdo 116/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo116/2009
24.11.2009 5 Sžf 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf7/2009
24.11.2009 4 So 145/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So145/2009
24.11.2009 4 Cdo 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo6/2009
24.11.2009 4 Sžso 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso6/2009
24.11.2009 4 So 143/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So143/2009
24.11.2009 1 Sža 50/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza50/2009
24.11.2009 1 Sža 47/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza47/2009
24.11.2009 1 Sža 46/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza46/2009
24.11.2009 4 Cdo 298/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo298/2008
24.11.2009 5 Cdo 289/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo289/2009
24.11.2009 5 Cdo 288/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo288/2009
24.11.2009 8 Sžo 254/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo254/2008
24.11.2009 5 Ndc 40/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndc40/2009
24.11.2009 4 Sžso 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso7/2009
24.11.2009 1 Sža 43/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza43/2009
24.11.2009 1 Sža 44/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza44/2009
24.11.2009 5 Cdo 250/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo250/2009
24.11.2009 5 Cdo 270/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo270/2009
24.11.2009 5 Cdo 245/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo245/2009
24.11.2009 3 Tdo 37/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo37/2009
24.11.2009 4 So 115/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So115/2009
24.11.2009 4 Cdo 277/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo277/2009
25.11.2009 3 Obdo 36/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo36/2009
25.11.2009 6 Sžo 46/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo46/2009
25.11.2009 6 Sžo 130/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo130/2009
25.11.2009 1 ObdoV 17/2008 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV17/2008
25.11.2009 3 Sžo 58/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szo58/2009
25.11.2009 6 Sžo 250/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo250/2008
25.11.2009 1 Tdo 45/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Tdo45/2009
25.11.2009 6 Sžo 265/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo265/2008
25.11.2009 6 Sžo 39/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo39/2009
25.11.2009 1 ObdoV 52/2007 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV52/2007
25.11.2009 5 Obo 96/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obo96/2008
25.11.2009 3 Obo 116/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo116/2009
25.11.2009 6 Sžo 49/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo49/2009
26.11.2009 7 So 160/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So160/2008
26.11.2009 3 Obdo 37/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo37/2008
26.11.2009 3 Sžf 90/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf90/2009
26.11.2009 5 Sžf 94/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Szf94/2008
26.11.2009 7 So 38/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So38/2009
26.11.2009 7 So 35/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So35/2009
26.11.2009 5 Obo 32/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo32/2009
26.11.2009 5 MObdo 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/5MObdo3/2009
26.11.2009 6 Obo 98/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo98/2009
26.11.2009 2 Ndob 22/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob22/2009
26.11.2009 7 So 219/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So219/2008
26.11.2009 3 Sžf 91/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf91/2009
26.11.2009 6 Ndob 23/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Ndob23/2009
26.11.2009 3 Obo 16/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo16/2009
26.11.2009 3 Szd 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szd8/2009
26.11.2009 3 Obo 60/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo60/2009
26.11.2009 5 To 6/2008 https://ispis.sk/judikatura/5To6/2008
26.11.2009 6 Obo 117/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo117/2009
26.11.2009 6 Ndob 21/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Ndob21/2009
26.11.2009 6 Obdo 30/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obdo30/2009
26.11.2009 3 Sžz 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szz2/2009
26.11.2009 5 Sžf 100/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Szf100/2008
26.11.2009 5 Obo 22/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo22/2009
26.11.2009 6 Obdo 36/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obdo36/2009
26.11.2009 6 MObdo 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/6MObdo5/2009
26.11.2009 7 So 165/2008 https://ispis.sk/judikatura/7So165/2008
26.11.2009 3 Szd 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szd10/2009
26.11.2009 3 Obdo 27/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo27/2008
26.11.2009 7 Sžso 44/2009 https://ispis.sk/judikatura/7Szso44/2009
26.11.2009 6 Obo 112/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo112/2009
26.11.2009 6 Obo 108/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo108/2009
26.11.2009 6 Obo 111/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo111/2009
26.11.2009 6 Obo 68/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo68/2009
26.11.2009 5 Sžf 96/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Szf96/2008
26.11.2009 3 Obo 14/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo14/2009
26.11.2009 5 Sžz 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szz2/2009
27.11.2009 5 Cdo 24/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo24/2009
27.11.2009 5 Cdo 87/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo87/2009
27.11.2009 5 Cdo 83/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo83/2008
27.11.2009 5 Cdo 47/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo47/2008
27.11.2009 5 Nc 27/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Nc27/2009
27.11.2009 5 Ndc 42/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndc42/2009
27.11.2009 5 MCdo 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo6/2009
30.11.2009 2 Cdo 248/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo248/2008
30.11.2009 4 Cdo 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo10/2009
30.11.2009 2 Cdo 259/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo259/2009
30.11.2009 2 Cdo 310/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo310/2009
30.11.2009 4 Sžso 20/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso20/2009
30.11.2009 2 Cdo 162/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo162/2008
30.11.2009 2 Cdo 168/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo168/2008
30.11.2009 2 Cdo 178/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo178/2008
30.11.2009 3 Obo 90/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo90/2009
30.11.2009 3 Cdo 324/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo324/2009
30.11.2009 4 Nc 28/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Nc28/2009
30.11.2009 1 Svzn 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Svzn7/2009
30.11.2009 2 Cdo 264/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo264/2008
30.11.2009 1 Cdo 190/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo190/2009
30.11.2009 4 So 96/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So96/2009
30.11.2009 5 Obo 62/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo62/2009
30.11.2009 5 Ndob 24/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob24/2009
30.11.2009 4 Sžso 43/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso43/2009
30.11.2009 4 Cdo 14/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo14/2009
30.11.2009 3 Cdo 269/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo269/2009
30.11.2009 4 Cdo 287/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo287/2009
30.11.2009 1 Cdo 111/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo111/2008
30.11.2009 4 MCdo 18/2008 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo18/2008
30.11.2009 4 Cdo 253/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo253/2009
30.11.2009 2 Cdo 238/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo238/2008
30.11.2009 4 Sžso 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso5/2009
30.11.2009 1 MObdoV 16/2007 https://ispis.sk/judikatura/1MObdoV16/2007
30.11.2009 4 Sžso 23/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso23/2009
30.11.2009 1 MCdo 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/1MCdo11/2009
30.11.2009 1 Cdo 194/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo194/2009
30.11.2009 5 Ndob 22/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob22/2009
30.11.2009 6 Sžo 190/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo190/2009
30.11.2009 2 Cdo 195/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo195/2009
30.11.2009 1 Cdo 158/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo158/2009
30.11.2009 3 Cdo 239/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo239/2009
30.11.2009 9 So 72/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So72/2009
30.11.2009 9 Nds 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/9Nds8/2009
30.11.2009 9 So 148/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So148/2009
30.11.2009 9 So 157/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So157/2009
30.11.2009 9 So 160/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So160/2009
30.11.2009 1 Cdo 206/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo206/2009
30.11.2009 4 Sžso 21/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso21/2009
30.11.2009 1 Cdo 200/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo200/2009
30.11.2009 1 ObdoV 85/2007 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV85/2007
30.11.2009 4 So 57/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So57/2009
30.11.2009 1 ObdoV 96/2007 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV96/2007
30.11.2009 6 Sžo 300/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo300/2008
30.11.2009 9 So 161/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So161/2009
30.11.2009 1 ObdoV 45/2007 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV45/2007
30.11.2009 3 Cdo 286/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo286/2009
30.11.2009 1 Ndc 28/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Ndc28/2009
30.11.2009 1 ObdoV 14/2007 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV14/2007
30.11.2009 2 Cdo 171/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo171/2009
30.11.2009 4 So 112/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So112/2009
30.11.2009 2 MCdo 18/2008 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo18/2008
30.11.2009 5 Obo 23/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo23/2009
30.11.2009 4 So 67/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So67/2009
30.11.2009 4 So 66/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So66/2009
30.11.2009 4 So 54/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So54/2009
30.11.2009 5 Obdo 33/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo33/2008
30.11.2009 3 Cdo 193/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo193/2009
30.11.2009 1 ObdoV 62/2007 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV62/2007
30.11.2009 1 MObdoV 21/2007 https://ispis.sk/judikatura/1MObdoV21/2007
30.11.2009 1 MObdoV 10/2007 https://ispis.sk/judikatura/1MObdoV10/2007
30.11.2009 1 ObdoV 29/2007 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV29/2007
30.11.2009 4 Sžso 53/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso53/2009
30.11.2009 4 Sžso 51/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso51/2009
30.11.2009 2 Nc 28/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Nc28/2009
30.11.2009 1 ObdoV 39/2008 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV39/2008
30.11.2009 4 Sžso 39/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso39/2009
30.11.2009 2 Cdo 194/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo194/2009
30.11.2009 2 Co 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Co1/2009
30.11.2009 3 Cdo 274/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo274/2009
30.11.2009 2 Cdo 312/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo312/2009
30.11.2009 2 Cdo 277/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo277/2009
30.11.2009 2 Cdo 76/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo76/2009
30.11.2009 1 Cdo 161/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo161/2008
30.11.2009 6 Sžo 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo7/2009
30.11.2009 4 Sžso 17/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso17/2009
30.11.2009 3 Obo 91/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo91/2009
30.11.2009 4 Sžso 15/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso15/2009
30.11.2009 4 Sžso 13/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso13/2009
30.11.2009 4 Sžso 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso1/2009
30.11.2009 4 Sžso 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso9/2009
30.11.2009 2 Cdo 154/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo154/2008
30.11.2009 2 Nc 27/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Nc27/2009
30.11.2009 2 Cdo 277/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo277/2008
30.11.2009 2 Cdo 250/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo250/2008
30.11.2009 2 Cdo 231/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo231/2008
30.11.2009 3 Obdo 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo4/2009
30.11.2009 4 Sžso 16/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso16/2009
30.11.2009 4 MCdo 12/2009 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo12/2009
30.11.2009 3 Nc 27/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Nc27/2009
30.11.2009 2 Ndc 40/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Ndc40/2009
30.11.2009 2 Cdo 245/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo245/2009
30.11.2009 2 Ndc 43/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Ndc43/2009
30.11.2009 1 Cdo 168/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo168/2009
30.11.2009 1 Cdo 164/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo164/2009
30.11.2009 1 Cdo 209/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo209/2009
30.11.2009 9 Sžso 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/9Szso4/2009
30.11.2009 2 Cdo 284/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo284/2009
30.11.2009 1 Cdo 33/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo33/2009
30.11.2009 1 Cdo 204/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo204/2009
30.11.2009 3 Cdo 101/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo101/2008
30.11.2009 3 Obo 34/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo34/2009
30.11.2009 3 Obo 24/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo24/2009
30.11.2009 3 Obo 35/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo35/2009
30.11.2009 2 Cdo 262/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo262/2009
30.11.2009 3 Cdo 185/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo185/2009
30.11.2009 4 Cdo 317/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo317/2009
30.11.2009 9 So 66/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So66/2009
30.11.2009 9 Sžso 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/9Szso6/2009
30.11.2009 5 Ndob 23/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob23/2009
30.11.2009 2 MCdo 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo6/2009
30.11.2009 2 Cdo 250/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo250/2009
30.11.2009 9 So 158/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So158/2009
30.11.2009 3 Obo 89/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo89/2009
30.11.2009 2 Cdo 270/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo270/2009
30.11.2009 1 MObdoV 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/1MObdoV11/2009
30.11.2009 3 Cdo 301/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo301/2009
30.11.2009 1 Cdo 68/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo68/2008
30.11.2009 3 Obdo 16/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo16/2009
30.11.2009 1 Cdo 100/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo100/2009
30.11.2009 9 So 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So6/2009
30.11.2009 4 Cdo 320/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo320/2008
30.11.2009 2 Ndc 37/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Ndc37/2009
30.11.2009 5 Obdo 25/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo25/2009
30.11.2009 1 Cdo 97/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo97/2008
30.11.2009 4 MCdo 16/2009 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo16/2009
30.11.2009 1 Ndc 27/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Ndc27/2009
30.11.2009 4 Cdo 183/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo183/2009
30.11.2009 2 Cdo 279/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo279/2009
30.11.2009 3 Cdo 243/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo243/2009
01.12.2009 5 Tost 22/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tost22/2009
01.12.2009 3 Obdo 38/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo38/2009
01.12.2009 3 Ndt 22/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndt22/2009
01.12.2009 3 Tost 22/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tost22/2009
02.12.2009 5 Cdo 302/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo302/2009
02.12.2009 5 Cdo 118/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo118/2009
02.12.2009 5 Cdo 264/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo264/2009
02.12.2009 6 Tdo 38/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo38/2009
02.12.2009 5 Cdo 316/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo316/2009
02.12.2009 5 Cdo 281/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo281/2009
02.12.2009 5 Cdo 290/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo290/2009
02.12.2009 5 Cdo 317/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo317/2009
02.12.2009 5 Cdo 301/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo301/2008
02.12.2009 5 Cdo 186/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo186/2009
02.12.2009 5 Cdo 228/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo228/2009
02.12.2009 5 Cdo 33/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo33/2009
02.12.2009 1 ObdoV 75/2007 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV75/2007
02.12.2009 1 ObdoV 43/2007 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV43/2007
02.12.2009 1 ObdoV 82/2007 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV82/2007
02.12.2009 5 Cdo 122/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo122/2009
02.12.2009 1 ObdoV 2/2008 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV2/2008
03.12.2009 3 Sžf 47/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf47/2009
03.12.2009 3 Sžf 91/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Szf91/2008
03.12.2009 3 Sžf 83/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf83/2009
03.12.2009 3 Sžf 82/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf82/2009
03.12.2009 8 Sžo 118/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo118/2009
03.12.2009 1 ObdoV 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV7/2009
03.12.2009 3 Sžf 64/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Szf64/2007
03.12.2009 1 ObdoV 32/2007 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV32/2007
03.12.2009 1 ObdoV 64/2007 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV64/2007
07.12.2009 4 So 160/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So160/2009
07.12.2009 4 So 159/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So159/2009
07.12.2009 4 So 147/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So147/2009
07.12.2009 4 Sžso 59/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso59/2009
07.12.2009 4 So 134/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So134/2009
07.12.2009 4 So 133/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So133/2009
07.12.2009 4 So 121/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So121/2009
07.12.2009 4 So 86/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So86/2009
07.12.2009 4 So 77/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So77/2009
07.12.2009 4 So 34/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So34/2009
07.12.2009 3 Cdo 292/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo292/2009
07.12.2009 9 So 105/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So105/2009
07.12.2009 4 Sžso 57/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso57/2009
07.12.2009 4 So 135/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So135/2009
07.12.2009 4 So 117/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So117/2009
07.12.2009 4 So 116/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So116/2009
07.12.2009 4 So 127/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So127/2009
07.12.2009 4 So 97/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So97/2009
07.12.2009 4 So 87/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So87/2009
07.12.2009 4 So 84/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So84/2009
07.12.2009 4 So 46/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So46/2009
07.12.2009 4 So 136/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So136/2009
07.12.2009 4 So 137/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So137/2009
07.12.2009 4 So 38/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So38/2009
07.12.2009 4 So 22/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So22/2009
07.12.2009 1 CdoV 5/2008 https://ispis.sk/judikatura/1CdoV5/2008
07.12.2009 3 Cdo 305/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo305/2008
07.12.2009 4 So 140/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So140/2009
07.12.2009 4 So 158/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So158/2009
08.12.2009 1 Sdo 100/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sdo100/2009
08.12.2009 1 Sža 53/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza53/2009
08.12.2009 1 Sža 51/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza51/2009
08.12.2009 1 Sžo 269/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szo269/2008
08.12.2009 8 Sžo 76/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo76/2009
08.12.2009 1 Sža 52/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza52/2009
08.12.2009 8 Sžo 129/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo129/2009
08.12.2009 5 Nc 28/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Nc28/2009
08.12.2009 2 Nc 29/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Nc29/2009
08.12.2009 2 Ndc 44/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Ndc44/2009
08.12.2009 3 Sžf 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf8/2009
08.12.2009 5 Tost 27/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tost27/2009
08.12.2009 5 Sžf 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf9/2009
08.12.2009 5 Ntv 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ntv1/2009
08.12.2009 8 Sžo 141/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo141/2009
08.12.2009 1 Sža 45/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza45/2009
08.12.2009 3 Sžf 100/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Szf100/2008
08.12.2009 8 Sžo 79/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo79/2009
08.12.2009 1 Sža 49/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza49/2009
08.12.2009 1 Sža 48/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza48/2009
08.12.2009 5 Sžf 15/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf15/2009
09.12.2009 4 Obo 43/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Obo43/2009
09.12.2009 2 Obo 96/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo96/2009
09.12.2009 3 Cdo 314/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo314/2009
09.12.2009 2 Obdo 35/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo35/2009
09.12.2009 2 Obo 99/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo99/2009
09.12.2009 5 Obdo 39/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo39/2008
09.12.2009 4 Obo 91/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Obo91/2008
09.12.2009 2 Obdo 30/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo30/2009
09.12.2009 5 Obo 107/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obo107/2008
09.12.2009 2 Obo 20/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo20/2009
09.12.2009 3 Cdo 26/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo26/2009
09.12.2009 4 Obdo 16/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo16/2009
09.12.2009 5 Obo 80/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo80/2009
09.12.2009 3 Sžf 96/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Szf96/2008
09.12.2009 3 Ndob 24/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndob24/2009
09.12.2009 4 Obdo 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo4/2009
09.12.2009 4 Obdo 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo7/2009
09.12.2009 3 Sžnč 12/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Sznc12/2009
10.12.2009 3 Cdo 260/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo260/2009
10.12.2009 9 So 111/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So111/2009
10.12.2009 9 So 115/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So115/2009
10.12.2009 9 So 119/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So119/2009
10.12.2009 3 Sžh 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szh1/2009
10.12.2009 3 Sžo 17/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szo17/2009
10.12.2009 9 So 107/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So107/2009
10.12.2009 3 Sžf 93/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf93/2009
10.12.2009 3 Sžp 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szp1/2009
10.12.2009 3 Sžf 49/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf49/2009
10.12.2009 3 Sžf 14/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf14/2009
10.12.2009 9 Sžso 30/2009 https://ispis.sk/judikatura/9Szso30/2009
10.12.2009 9 So 109/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So109/2009
10.12.2009 9 Sžso 36/2009 https://ispis.sk/judikatura/9Szso36/2009
10.12.2009 9 So 94/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So94/2009
10.12.2009 3 Nc 30/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Nc30/2009
10.12.2009 9 Sžso 32/2009 https://ispis.sk/judikatura/9Szso32/2009
10.12.2009 9 Sžso 28/2009 https://ispis.sk/judikatura/9Szso28/2009
10.12.2009 9 So 63/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So63/2009
10.12.2009 3 Cdo 242/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo242/2009
10.12.2009 3 Sžp 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szp2/2009
10.12.2009 3 Sžf 92/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf92/2009
10.12.2009 3 Sžf 15/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf15/2009
10.12.2009 9 Sžso 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/9Szso10/2009
10.12.2009 3 Rks 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Rks1/2009
10.12.2009 9 Sžso 24/2009 https://ispis.sk/judikatura/9Szso24/2009
10.12.2009 9 So 121/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So121/2009
10.12.2009 3 Obo 17/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo17/2009
10.12.2009 9 So 80/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So80/2009
10.12.2009 9 Sžso 26/2009 https://ispis.sk/judikatura/9Szso26/2009
10.12.2009 9 So 83/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So83/2009
10.12.2009 9 So 92/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So92/2009
10.12.2009 9 So 81/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So81/2009
14.12.2009 6 Obdo 35/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obdo35/2009
15.12.2009 4 Cdo 327/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo327/2009
15.12.2009 4 Cdo 108/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo108/2009
15.12.2009 5 Cdo 221/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo221/2009
15.12.2009 5 Cdo 46/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo46/2009
15.12.2009 4 Cdo 331/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo331/2009
15.12.2009 4 Cdo 340/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo340/2009
15.12.2009 7 So 94/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So94/2009
15.12.2009 4 Cdo 337/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo337/2009
15.12.2009 1 Sžhpu 1/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szhpu1/2008
15.12.2009 7 So 116/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So116/2009
15.12.2009 5 Sž 57/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Sz57/2009
15.12.2009 4 Ndc 43/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Ndc43/2009
15.12.2009 5 Sž 55/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Sz55/2009
15.12.2009 4 Nc 29/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Nc29/2009
15.12.2009 5 Ndc 43/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndc43/2009
15.12.2009 5 Nc 29/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Nc29/2009
15.12.2009 5 Sž 41/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Sz41/2009
15.12.2009 2 Cdo 326/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo326/2008
15.12.2009 5 Cdo 309/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo309/2008
15.12.2009 4 Cdo 234/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo234/2009
15.12.2009 5 Cdo 133/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo133/2009
15.12.2009 4 Cdo 53/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo53/2009
15.12.2009 2 Cdo 293/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo293/2008
15.12.2009 4 Co 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Co8/2009
15.12.2009 4 Cdo 26/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo26/2009
15.12.2009 5 Sžf 63/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Szf63/2008
15.12.2009 4 Nc 30/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Nc30/2009
15.12.2009 5 Sžp 4/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Szp4/2008
15.12.2009 2 Tdo 45/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo45/2009
15.12.2009 4 Cdo 114/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo114/2009
15.12.2009 5 Sž 59/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Sz59/2009
15.12.2009 5 Sž 53/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Sz53/2009
16.12.2009 4 Obo 170/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Obo170/2008
16.12.2009 6 Nds 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Nds8/2009
16.12.2009 6 Sžo 303/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo303/2009
16.12.2009 2 Sžo 31/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo31/2009
16.12.2009 2 Sžo 86/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo86/2009
16.12.2009 1 Obo 39/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Obo39/2008
16.12.2009 5 Obdo 36/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo36/2009
16.12.2009 5 Obo 110/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo110/2009
16.12.2009 6 Obo 49/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo49/2009
16.12.2009 5 Obo 51/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo51/2009
16.12.2009 3 Tdo 45/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo45/2009
16.12.2009 3 Tost 24/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tost24/2009
16.12.2009 3 To 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/3To4/2009
16.12.2009 3 Tdo 47/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo47/2009
16.12.2009 3 Tdo 44/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo44/2009
16.12.2009 3 Tdo 42/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo42/2009
16.12.2009 6 Obo 118/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo118/2009
16.12.2009 6 Sžo 299/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo299/2008
16.12.2009 6 Obo 125/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo125/2009
16.12.2009 6 Obo 122/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo122/2009
16.12.2009 3 Obo 32/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo32/2009
16.12.2009 6 Obo 89/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo89/2009
16.12.2009 3 Obo 76/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo76/2009
16.12.2009 6 Obo 50/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo50/2009
16.12.2009 5 Ndob 26/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob26/2009
16.12.2009 2 Sžo 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo7/2009
16.12.2009 3 To 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/3To9/2009
16.12.2009 1 Obdo 7/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Obdo7/2008
16.12.2009 2 Sžo 39/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo39/2009
16.12.2009 2 Sžo 75/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo75/2009
16.12.2009 2 Sžo 101/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo101/2009
16.12.2009 2 Sžo 62/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo62/2009
16.12.2009 1 Obo 63/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Obo63/2008
16.12.2009 2 Sžo 60/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo60/2009
16.12.2009 6 Sžo 95/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo95/2009
16.12.2009 6 Obo 109/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo109/2009
16.12.2009 6 Obdo 33/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obdo33/2009
16.12.2009 6 Obdo 27/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obdo27/2009
16.12.2009 6 Obdo 37/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obdo37/2009
16.12.2009 6 Sžo 121/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo121/2009
16.12.2009 3 Obo 77/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo77/2009
16.12.2009 5 Ndob 25/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob25/2009
16.12.2009 2 Sžo 49/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo49/2009
16.12.2009 2 Sžo 290/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo290/2008
16.12.2009 2 Sžo 61/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo61/2009
16.12.2009 6 Obo 113/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo113/2009
16.12.2009 2 Ndob 24/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob24/2009
16.12.2009 2 Sžo 236/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo236/2008
16.12.2009 6 Obo 123/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo123/2009
16.12.2009 2 Sžo 96/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo96/2009
16.12.2009 3 Obo 78/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo78/2009
16.12.2009 6 Sžo 290/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo290/2008
16.12.2009 1 Ndob 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob4/2009
17.12.2009 2 Cdo 210/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo210/2009
17.12.2009 2 Cdo 158/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo158/2009
17.12.2009 1 Cdo 192/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo192/2009
17.12.2009 2 Cdo 317/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo317/2009
17.12.2009 5 To 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/5To5/2009
17.12.2009 1 TdoV 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/1TdoV11/2009
17.12.2009 1 ObdoV 74/2007 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV74/2007
17.12.2009 1 Cdo 116/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo116/2008
17.12.2009 1 Cdo 177/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo177/2009
17.12.2009 2 Cdo 301/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo301/2009
17.12.2009 8 Sžo 12/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo12/2009
17.12.2009 2 Cdo 196/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo196/2008
17.12.2009 1 ObdoV 51/2008 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV51/2008
17.12.2009 1 Cdo 228/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo228/2009
17.12.2009 1 Cdo 217/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo217/2009
17.12.2009 5 Tdo 40/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo40/2009
17.12.2009 8 Sžo 136/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo136/2009
17.12.2009 1 Cdo 172/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo172/2009
17.12.2009 1 Nc 21/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Nc21/2009
17.12.2009 2 Cdo 61/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo61/2009
17.12.2009 2 Cdo 176/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo176/2009
17.12.2009 2 Cdo 333/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo333/2009
17.12.2009 1 Cdo 182/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo182/2009
17.12.2009 1 Cdo 144/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo144/2009
17.12.2009 3 Cdo 338/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo338/2009
17.12.2009 2 Cdo 242/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo242/2008
17.12.2009 5 Tost 28/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tost28/2009
17.12.2009 1 ObdoV 87/2007 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV87/2007
17.12.2009 8 Sžo 417/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo417/2009
17.12.2009 5 Tost 25/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tost25/2009
17.12.2009 2 Cdo 294/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo294/2009
17.12.2009 2 Cdo 43/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo43/2009
17.12.2009 1 Cdo 219/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo219/2009
17.12.2009 6 Ndob 25/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Ndob25/2009
17.12.2009 2 Cdo 335/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo335/2009
17.12.2009 2 Cdo 188/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo188/2009
17.12.2009 5 Ndt 19/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndt19/2009
17.12.2009 1 Cdo 229/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo229/2009
17.12.2009 2 Cdo 156/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo156/2009
17.12.2009 6 Ndob 26/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Ndob26/2009
17.12.2009 2 Cdo 318/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo318/2009
17.12.2009 2 Cdo 194/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo194/2008
17.12.2009 2 Cdo 315/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo315/2009
17.12.2009 2 Cdo 263/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo263/2009
17.12.2009 5 Tdo 32/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo32/2009
17.12.2009 1 Cdo 220/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo220/2009
18.12.2009 2 Tost 22/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Tost22/2009
18.12.2009 6 Obo 124/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo124/2009
18.12.2009 4 Obdo 32/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo32/2009
18.12.2009 4 Cdo 312/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo312/2008
18.12.2009 3 Obo 109/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo109/2009
18.12.2009 3 Obo 125/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo125/2009
18.12.2009 6 Ndob 24/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Ndob24/2009
18.12.2009 3 Obo 123/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo123/2009
18.12.2009 3 Obo 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo11/2009
21.12.2009 4 Cdo 84/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo84/2009
21.12.2009 4 Cdo 24/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo24/2009
21.12.2009 4 Ndc 42/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Ndc42/2009
21.12.2009 4 MCdo 23/2008 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo23/2008
21.12.2009 5 Sžf 13/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf13/2009
21.12.2009 6 Sžo 321/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo321/2009
21.12.2009 6 Sžo 337/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo337/2009
21.12.2009 5 Nc 30/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Nc30/2009
21.12.2009 4 Cdo 89/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo89/2008
21.12.2009 4 MCdo 24/2008 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo24/2008
21.12.2009 6 Sžo 252/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo252/2009
21.12.2009 4 Cdo 55/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo55/2009
21.12.2009 4 MCdo 17/2008 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo17/2008
22.12.2009 2 Nc 30/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Nc30/2009
Najvyšší súd Slovenskej republiky 38056 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 0201
Ústavný súd Slovenskej republiky 25486 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
Špecializovaný trestný súd 633 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008
Krajský súd v Bratislave 19788 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Krajský súd v Banskej Bystrici 24468 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2002
Krajský súd v Košiciach 18572 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2006
Krajský súd v Nitre 15169 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Krajský súd v Prešove 19210 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Krajský súd v Trenčíne 20211 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Krajský súd v Trnave 13523 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2007 2006 2005 2004
Krajský súd v Žiline 13433 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2005 2003
Zoznam je prázdny