Späť na Vyhľadávanie

Judikatúra - NS, ÚS,... – Najvyšší súd Slovenskej republiky – Rok 2010

DátumSpisová značka URL
04.01.2010 3 Nc 32/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Nc32/2009
07.01.2010 5 Ndt 22/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndt22/2009
07.01.2010 5 Tost 29/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tost29/2009
07.01.2010 5 Ndt 21/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndt21/2009
12.01.2010 8 Sžo 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo1/2009
12.01.2010 1 Sžo 134/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo134/2009
12.01.2010 1 Sžo 171/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo171/2009
12.01.2010 8 Sžo 208/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo208/2009
12.01.2010 8 Sžo 106/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo106/2009
12.01.2010 1 So 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/1So2/2009
12.01.2010 9 So 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So1/2010
12.01.2010 1 Sža 54/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza54/2009
12.01.2010 1 So 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/1So3/2009
12.01.2010 8 Sžo 108/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo108/2009
12.01.2010 5 Sžf 19/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf19/2009
12.01.2010 1 Sžo 194/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo194/2009
12.01.2010 3 Ndc 43/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc43/2009
12.01.2010 8 Sžo 146/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo146/2009
12.01.2010 8 Sžo 64/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo64/2009
12.01.2010 4 Ndob 25/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Ndob25/2009
12.01.2010 1 So 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/1So10/2009
12.01.2010 5 Sžp 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szp10/2009
13.01.2010 2 Obo 109/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo109/2009
13.01.2010 2 Obo 113/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo113/2009
13.01.2010 2 Obo 122/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo122/2009
13.01.2010 2 Obo 117/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo117/2009
13.01.2010 2 Obo 119/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo119/2009
13.01.2010 2 OBo 121/2009 https://ispis.sk/judikatura/2OBo121/2009
13.01.2010 2 Obdo 33/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo33/2009
13.01.2010 2 Obo 120/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo120/2009
13.01.2010 2 Obo 111/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo111/2009
13.01.2010 2 MObdo 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/2MObdo6/2009
14.01.2010 3 Cdo 156/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo156/2008
14.01.2010 3 Cdo 58/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo58/2009
14.01.2010 3 Cdo 350/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo350/2009
14.01.2010 3 Cdo 288/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo288/2009
14.01.2010 3 Cdo 312/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo312/2009
14.01.2010 3 Cdo 321/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo321/2009
14.01.2010 3 Cdo 236/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo236/2009
14.01.2010 3 Cdo 336/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo336/2009
14.01.2010 3 Cdo 306/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo306/2009
14.01.2010 3 Cdo 344/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo344/2009
14.01.2010 5 Cdo 350/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo350/2009
14.01.2010 5 Cdo 311/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo311/2009
14.01.2010 5 Cdo 287/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo287/2009
14.01.2010 5 Cdo 249/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo249/2009
14.01.2010 5 Cdo 324/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo324/2009
14.01.2010 5 Cdo 312/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo312/2009
14.01.2010 5 Tdo 46/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo46/2009
14.01.2010 5 Cdo 328/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo328/2009
14.01.2010 5 Co 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Co1/2009
14.01.2010 5 Cdo 315/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo315/2009
14.01.2010 3 Cdo 248/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo248/2009
14.01.2010 3 Cdo 310/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo310/2009
14.01.2010 3 Cdo 327/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo327/2009
14.01.2010 3 Cdo 133/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo133/2008
14.01.2010 3 MCdo 7/2008 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo7/2008
14.01.2010 3 Cdo 254/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo254/2009
14.01.2010 5 Co 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Co6/2009
14.01.2010 5 Tdo 47/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo47/2009
14.01.2010 5 Tdo 49/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo49/2009
14.01.2010 5 Ndc 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndc1/2010
14.01.2010 5 Cdo 327/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo327/2009
14.01.2010 5 Tost 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tost1/2010
14.01.2010 5 Cdo 330/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo330/2009
14.01.2010 3 Cdo 331/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo331/2009
14.01.2010 9 So 126/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So126/2009
14.01.2010 5 Cdo 285/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo285/2009
18.01.2010 3 Sžo 111/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo111/2010
18.01.2010 5 Sžnč 12/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Sznc12/2009
18.01.2010 4 Obo 126/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Obo126/2009
18.01.2010 4 Obo 114/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Obo114/2009
18.01.2010 3 Sžo 134/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo134/2010
19.01.2010 1 Sža 56/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza56/2009
19.01.2010 1 Sža 57/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza57/2009
19.01.2010 8 Sžo 127/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo127/2009
19.01.2010 5 Sžf 25/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf25/2009
19.01.2010 1 Sžo 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo5/2009
19.01.2010 1 Sžo 210/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo210/2009
19.01.2010 1 Sžo 232/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo232/2009
19.01.2010 2 Sžo 228/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo228/2009
19.01.2010 4 Obo 12/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Obo12/2008
19.01.2010 5 Sžf 21/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf21/2009
19.01.2010 1 Sžo 115/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo115/2009
19.01.2010 4 Obo 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Obo10/2009
19.01.2010 5 Sžf 27/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf27/2009
19.01.2010 1 Sža 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza1/2010
20.01.2010 4 Cdo 16/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo16/2009
20.01.2010 4 Cdo 346/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo346/2009
20.01.2010 3 Tdo 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo1/2010
20.01.2010 5 Cdo 218/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo218/2009
20.01.2010 5 Cdo 252/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo252/2009
20.01.2010 5 Nc 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Nc1/2010
20.01.2010 5 Cdo 272/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo272/2009
20.01.2010 5 Cdo 266/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo266/2009
20.01.2010 8 Sžo 460/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo460/2009
20.01.2010 3 Tdo 46/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo46/2009
20.01.2010 8 Sžo 298/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo298/2009
20.01.2010 8 Sžo 305/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo305/2009
20.01.2010 6 Ndc 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Ndc1/2010
20.01.2010 3 Tdo 35/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo35/2009
20.01.2010 4 Cdo 296/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo296/2008
21.01.2010 1 Cdo 70/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo70/2009
21.01.2010 8 Sžo 84/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo84/2009
21.01.2010 1 Cdo 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo3/2010
21.01.2010 1 Cdo 234/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo234/2009
21.01.2010 3 Sžf 30/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf30/2009
21.01.2010 3 Sžf 26/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf26/2009
21.01.2010 3 Sžf 56/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf56/2009
21.01.2010 3 Sžf 48/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf48/2009
21.01.2010 3 Sžf 87/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf87/2009
21.01.2010 3 Sžf 76/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf76/2009
21.01.2010 3 Sžo 113/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szo113/2009
21.01.2010 3 Sžf 106/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf106/2009
21.01.2010 3 Sžf 74/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf74/2009
21.01.2010 3 Sžf 68/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf68/2009
21.01.2010 3 Sžf 57/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf57/2009
21.01.2010 3 Sžo 125/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szo125/2009
21.01.2010 3 Sžf 78/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf78/2009
21.01.2010 3 Sžf 124/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf124/2009
21.01.2010 3 Sžo 20/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szo20/2009
21.01.2010 3 Sžf 125/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf125/2009
21.01.2010 3 Sžo 22/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szo22/2009
21.01.2010 8 Sžo 89/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo89/2009
21.01.2010 3 Nds 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Nds1/2010
21.01.2010 3 Sžf 16/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf16/2009
21.01.2010 5 To 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/5To1/2010
22.01.2010 3 Obo 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Obo2/2010
25.01.2010 4 Nc 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Nc1/2010
25.01.2010 5 Tost 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tost2/2010
25.01.2010 1 TdoV 14/2009 https://ispis.sk/judikatura/1TdoV14/2009
25.01.2010 5 Ndt 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndt2/2010
25.01.2010 5 Tost 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tost3/2010
26.01.2010 5 Cdo 181/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo181/2008
26.01.2010 4 Sžso 38/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso38/2009
26.01.2010 4 So 152/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So152/2009
26.01.2010 2 Cdo 7/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo7/2010
26.01.2010 5 MCdo 11/2008 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo11/2008
26.01.2010 6 Sžf 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szf6/2009
26.01.2010 5 Cdo 321/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo321/2009
26.01.2010 4 So 170/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So170/2009
26.01.2010 4 So 42/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So42/2009
26.01.2010 5 Cdo 243/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo243/2008
26.01.2010 4 So 151/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So151/2009
26.01.2010 4 So 165/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So165/2009
26.01.2010 4 Sžso 61/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso61/2009
26.01.2010 4 So 144/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So144/2009
26.01.2010 4 So 155/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So155/2009
26.01.2010 5 Sžf 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf4/2009
26.01.2010 4 So 131/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So131/2009
26.01.2010 4 So 125/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So125/2009
26.01.2010 5 Sžf 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf2/2009
26.01.2010 2 Cdo 71/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo71/2009
26.01.2010 2 Sžo 281/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo281/2009
26.01.2010 9 So 39/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So39/2009
26.01.2010 5 Ndc 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndc3/2010
26.01.2010 4 So 56/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So56/2009
26.01.2010 4 So 76/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So76/2009
26.01.2010 4 So 153/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So153/2009
26.01.2010 4 So 82/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So82/2009
26.01.2010 2 Sžo 253/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo253/2009
26.01.2010 5 Cdo 323/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo323/2008
26.01.2010 4 So 172/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So172/2009
26.01.2010 4 Sžso 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso2/2009
26.01.2010 1 MObdoV 14/2008 https://ispis.sk/judikatura/1MObdoV14/2008
26.01.2010 4 So 124/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So124/2009
26.01.2010 4 Sžso 40/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso40/2009
26.01.2010 5 Cdo 179/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo179/2008
26.01.2010 4 Obo 128/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Obo128/2009
26.01.2010 5 Sžf 72/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf72/2009
26.01.2010 4 So 164/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So164/2009
26.01.2010 4 So 122/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So122/2009
26.01.2010 2 Sžo 82/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo82/2009
26.01.2010 6 Sžo 124/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo124/2009
26.01.2010 5 Cdo 39/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo39/2009
26.01.2010 4 Obo 130/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Obo130/2009
26.01.2010 4 So 72/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So72/2009
26.01.2010 4 Sžso 36/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso36/2009
26.01.2010 5 Sžf 64/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf64/2009
26.01.2010 4 So 139/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So139/2009
26.01.2010 2 Sžo 283/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo283/2009
26.01.2010 4 Sžso 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso11/2009
26.01.2010 4 So 161/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So161/2009
26.01.2010 4 So 119/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So119/2009
26.01.2010 4 Sžso 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso10/2009
26.01.2010 5 Cdo 321/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo321/2008
26.01.2010 4 So 156/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So156/2009
26.01.2010 5 MCdo 9/2008 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo9/2008
27.01.2010 4 Cdo 66/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo66/2009
27.01.2010 1 Co 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Co1/2010
27.01.2010 1 Cdo 14/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo14/2010
27.01.2010 1 Cdo 5/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo5/2010
27.01.2010 6 Sžo 384/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo384/2009
27.01.2010 1 Cdo 19/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo19/2010
27.01.2010 2 Sžo 142/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo142/2009
27.01.2010 9 Sžso 18/2009 https://ispis.sk/judikatura/9Szso18/2009
27.01.2010 1 Sža 13/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza13/2010
27.01.2010 4 Cdo 311/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo311/2009
27.01.2010 4 So 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So11/2009
27.01.2010 9 So 27/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So27/2009
27.01.2010 9 Sžso 43/2009 https://ispis.sk/judikatura/9Szso43/2009
27.01.2010 9 So 235/2008 https://ispis.sk/judikatura/9So235/2008
27.01.2010 2 Sžo 130/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo130/2009
27.01.2010 2 Sžo 116/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo116/2009
27.01.2010 2 Sžo 77/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo77/2009
27.01.2010 5 Cdo 27/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo27/2009
27.01.2010 2 Sžo 163/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Szo163/2008
27.01.2010 2 Sžo 87/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo87/2009
27.01.2010 5 Sžnč 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Sznc9/2009
27.01.2010 5 Cdo 285/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo285/2008
27.01.2010 4 Cdo 159/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo159/2008
27.01.2010 4 Cdo 178/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo178/2009
27.01.2010 4 Cdo 316/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo316/2009
27.01.2010 4 Cdo 261/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo261/2008
27.01.2010 4 Ndc 45/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Ndc45/2009
27.01.2010 4 Ndc 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Ndc1/2010
27.01.2010 5 Cdo 211/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo211/2008
27.01.2010 9 Sžso 60/2009 https://ispis.sk/judikatura/9Szso60/2009
27.01.2010 9 So 76/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So76/2009
27.01.2010 1 Cdo 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo2/2010
27.01.2010 2 Obdo 10/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo10/2008
27.01.2010 3 Obo 138/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo138/2009
27.01.2010 6 Cdo 9/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo9/2010
27.01.2010 2 Obo 118/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo118/2009
27.01.2010 2 Sžo 155/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo155/2009
27.01.2010 1 Cdo 134/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo134/2009
27.01.2010 9 Sžso 49/2009 https://ispis.sk/judikatura/9Szso49/2009
27.01.2010 9 So 127/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So127/2009
27.01.2010 1 Sžo 144/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo144/2009
27.01.2010 1 Sžo 293/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo293/2009
27.01.2010 2 Sžo 81/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo81/2009
27.01.2010 2 Sžo 191/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo191/2009
27.01.2010 5 Sžf 89/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf89/2009
27.01.2010 1 Sžo 159/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo159/2009
27.01.2010 1 Cdo 181/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo181/2009
27.01.2010 4 Cdo 312/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo312/2009
27.01.2010 1 Cdo 93/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo93/2009
27.01.2010 4 Cdo 7/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo7/2010
27.01.2010 4 Ndc 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Ndc2/2010
27.01.2010 1 Sžo 348/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo348/2009
27.01.2010 1 Sža 17/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza17/2010
27.01.2010 1 Sžo 149/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo149/2009
27.01.2010 5 Sž 61/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Sz61/2009
27.01.2010 3 Obo 142/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo142/2009
27.01.2010 3 Obdo 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo1/2009
27.01.2010 3 Tost 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tost1/2010
27.01.2010 4 Cdo 349/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo349/2009
27.01.2010 4 Cdo 203/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo203/2008
27.01.2010 9 So 96/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So96/2009
27.01.2010 5 Cdo 84/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo84/2009
27.01.2010 2 Obo 126/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo126/2009
27.01.2010 3 Tdo 48/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo48/2009
27.01.2010 2 Sžo 148/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo148/2009
27.01.2010 9 So 106/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So106/2009
27.01.2010 1 Cdo 198/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo198/2009
27.01.2010 1 Cdo 10/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo10/2010
27.01.2010 1 Sžo 240/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo240/2009
27.01.2010 5 Sžf 65/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Szf65/2008
27.01.2010 1 Cdo 210/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo210/2009
27.01.2010 1 Cdo 52/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo52/2009
27.01.2010 6 Sžo 40/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo40/2009
27.01.2010 2 Obdo 37/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo37/2009
27.01.2010 2 Sžo 57/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo57/2009
27.01.2010 2 Sžo 85/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo85/2009
27.01.2010 2 Obo 114/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo114/2009
27.01.2010 4 Cdo 5/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo5/2010
27.01.2010 1 Cdo 16/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo16/2010
27.01.2010 3 Ndt 23/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndt23/2009
27.01.2010 1 Obo 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo1/2010
27.01.2010 1 Ndob 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob5/2009
27.01.2010 9 So 204/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So204/2009
27.01.2010 3 Ndt 21/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndt21/2009
27.01.2010 9 So 78/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So78/2009
27.01.2010 6 Cdo 7/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo7/2010
27.01.2010 4 Sžso 19/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso19/2009
27.01.2010 1 Sžo 317/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo317/2009
27.01.2010 2 Sžo 58/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo58/2009
27.01.2010 1 Cdo 101/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo101/2009
27.01.2010 1 Sžo 130/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo130/2009
27.01.2010 5 Sžp 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szp4/2009
27.01.2010 9 So 104/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So104/2009
27.01.2010 9 So 110/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So110/2009
27.01.2010 4 Cdo 58/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo58/2009
28.01.2010 2 Cdo 337/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo337/2009
28.01.2010 5 Tdo 45/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo45/2009
28.01.2010 4 Ndob 30/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Ndob30/2009
28.01.2010 6 Obo 90/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo90/2009
28.01.2010 7 So 39/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So39/2009
28.01.2010 4 Cdo 294/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo294/2009
28.01.2010 4 Obdo 20/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo20/2009
28.01.2010 4 Cdo 351/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo351/2009
28.01.2010 7 So 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So10/2009
28.01.2010 7 So 92/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So92/2009
28.01.2010 7 So 13/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So13/2009
28.01.2010 7 So 154/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So154/2009
28.01.2010 7 So 158/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So158/2009
28.01.2010 7 So 88/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So88/2009
28.01.2010 7 So 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So7/2009
28.01.2010 7 So 166/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So166/2009
28.01.2010 7 So 174/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So174/2009
28.01.2010 4 Obo 111/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Obo111/2009
28.01.2010 4 Ndob 27/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Ndob27/2009
28.01.2010 5 To 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/5To8/2009
28.01.2010 7 So 96/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So96/2009
28.01.2010 4 Obo 21/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Obo21/2009
28.01.2010 1 Cdo 37/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo37/2009
28.01.2010 2 MCdo 17/2009 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo17/2009
28.01.2010 7 So 19/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So19/2009
28.01.2010 8 Sžo 150/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo150/2009
28.01.2010 8 Sžo 455/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo455/2009
28.01.2010 4 Obo 70/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Obo70/2009
28.01.2010 4 Obdo 14/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo14/2009
28.01.2010 4 Ndob 26/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Ndob26/2009
28.01.2010 2 Cdo 353/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo353/2009
28.01.2010 4 Ndob 31/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Ndob31/2009
28.01.2010 4 Ndob 29/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Ndob29/2009
28.01.2010 4 Ndob 28/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Ndob28/2009
28.01.2010 1 MObdoV 11/2008 https://ispis.sk/judikatura/1MObdoV11/2008
28.01.2010 1 ObdoV 18/2009 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV18/2009
28.01.2010 1 ObdoV 14/2009 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV14/2009
28.01.2010 1 ObdoV 28/2008 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV28/2008
28.01.2010 1 ObdoV 9/2008 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV9/2008
28.01.2010 4 Obo 69/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Obo69/2009
28.01.2010 4 Obo 77/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Obo77/2009
28.01.2010 2 Cdo 321/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo321/2009
28.01.2010 5 Ndt 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndt1/2010
28.01.2010 7 So 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So11/2009
28.01.2010 1 ObdoV 41/2007 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV41/2007
28.01.2010 2 Cdo 143/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo143/2009
28.01.2010 1 ObdoV 95/2007 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV95/2007
28.01.2010 3 Ndob 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Ndob1/2010
28.01.2010 1 ObdoV 84/2007 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV84/2007
28.01.2010 8 Sžo 414/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo414/2009
29.01.2010 4 Obo 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Obo1/2010
29.01.2010 5 Obo 116/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo116/2009
29.01.2010 3 Obo 42/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo42/2009
29.01.2010 5 Obdo 14/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo14/2009
29.01.2010 5 Obo 87/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo87/2009
29.01.2010 5 Ndob 30/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob30/2009
29.01.2010 5 Obo 113/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo113/2009
29.01.2010 5 Ndob 29/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob29/2009
29.01.2010 5 Ndob 28/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob28/2009
29.01.2010 5 Obo 114/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo114/2009
01.02.2010 4 Tost 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Tost2/2010
01.02.2010 1 Ndob 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob2/2010
02.02.2010 1 Sžo 37/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo37/2009
02.02.2010 3 Ndob 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Ndob2/2010
02.02.2010 3 Obo 6/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Obo6/2010
02.02.2010 4 Obo 155/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Obo155/2008
02.02.2010 1 Sža 59/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza59/2009
02.02.2010 1 Sža 58/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Sza58/2009
02.02.2010 1 Sža 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza3/2010
02.02.2010 2 Sžo 417/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo417/2009
02.02.2010 2 Sžo 147/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo147/2009
02.02.2010 1 Sža 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza2/2010
02.02.2010 2 Sžo 418/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo418/2009
02.02.2010 5 Sr 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Sr1/2009
02.02.2010 5 Sž 87/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Sz87/2008
02.02.2010 4 Obo 174/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Obo174/2008
02.02.2010 1 Sžo 47/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo47/2009
02.02.2010 1 Sžo 388/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo388/2009
02.02.2010 1 Sža 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza4/2010
02.02.2010 1 Sžo 58/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo58/2009
03.02.2010 3 Tost 21/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tost21/2009
03.02.2010 3 Ndt 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Ndt1/2010
03.02.2010 5 Cdo 340/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo340/2009
03.02.2010 6 Cdo 13/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo13/2010
03.02.2010 3 Tdo 40/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo40/2009
03.02.2010 3 Tost 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tost5/2009
03.02.2010 5 Cdo 325/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo325/2009
03.02.2010 6 Nc 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Nc1/2010
03.02.2010 5 Cdo 335/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo335/2009
03.02.2010 5 Cdo 323/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo323/2009
03.02.2010 5 Cdo 349/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo349/2009
03.02.2010 5 Ndc 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndc4/2010
03.02.2010 5 MCdo 19/2008 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo19/2008
03.02.2010 6 Cdo 14/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo14/2010
03.02.2010 3 Urto 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Urto1/2010
03.02.2010 3 Tost 23/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tost23/2009
03.02.2010 5 MCdo 13/2008 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo13/2008
03.02.2010 5 Cdo 42/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo42/2009
03.02.2010 5 Cdo 187/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo187/2009
03.02.2010 5 MCdo 7/2008 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo7/2008
03.02.2010 5 Cdo 247/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo247/2009
03.02.2010 5 Cdo 5/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo5/2010
03.02.2010 3 Tdo 12/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo12/2009
04.02.2010 3 Sžf 33/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf33/2009
04.02.2010 3 Sžf 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szf4/2010
04.02.2010 3 Sžf 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szf3/2010
04.02.2010 3 Sžf 131/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf131/2009
04.02.2010 5 Obdo 37/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo37/2009
08.02.2010 3 Obo 116/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obo116/2008
09.02.2010 3 Ndz 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Ndz1/2010
09.02.2010 6 Sžo 160/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo160/2009
09.02.2010 6 Sžo 136/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo136/2009
09.02.2010 5 Sžf 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf6/2009
09.02.2010 2 Sžo 158/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo158/2009
09.02.2010 2 Sžo 95/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo95/2009
09.02.2010 4 Tost 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Tost3/2010
09.02.2010 5 Sžf 12/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf12/2009
09.02.2010 5 Sžf 16/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf16/2009
09.02.2010 6 Sžo 93/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo93/2009
09.02.2010 2 Tdo 46/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo46/2009
10.02.2010 1 Obo 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo3/2010
10.02.2010 1 Obo 10/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo10/2010
10.02.2010 5 Obdo 23/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo23/2009
10.02.2010 2 Obdo 39/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo39/2009
10.02.2010 5 Cdo 21/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo21/2009
10.02.2010 1 Obdo 9/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obdo9/2010
10.02.2010 5 Obo 26/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo26/2009
10.02.2010 4 Cdo 295/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo295/2009
10.02.2010 1 Obo 8/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo8/2010
10.02.2010 5 MCdo 1/2008 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo1/2008
10.02.2010 3 Cdo 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo1/2010
10.02.2010 5 Obo 52/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo52/2009
10.02.2010 5 Cdo 337/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo337/2009
10.02.2010 6 Cdo 6/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo6/2010
10.02.2010 2 Ndob 31/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob31/2009
10.02.2010 3 Cdo 174/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo174/2009
10.02.2010 5 MCdo 21/2008 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo21/2008
10.02.2010 5 Obo 77/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo77/2009
10.02.2010 1 Ndob 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob3/2010
10.02.2010 5 Obo 147/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obo147/2008
10.02.2010 6 Cdo 19/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo19/2010
10.02.2010 3 Tdo 39/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo39/2009
10.02.2010 2 Nc 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Nc1/2010
10.02.2010 3 To 10/2008 https://ispis.sk/judikatura/3To10/2008
10.02.2010 1 Obo 12/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo12/2010
10.02.2010 1 Obo 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Obo1/2009
10.02.2010 1 Obo 7/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo7/2010
10.02.2010 1 Obo 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo2/2010
10.02.2010 2 Ndt 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndt2/2010
10.02.2010 5 Tost 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tost4/2010
10.02.2010 6 Cdo 23/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo23/2010
10.02.2010 5 Ndt 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndt4/2010
10.02.2010 3 Cdo 37/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo37/2009
10.02.2010 3 Ndt 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Ndt2/2010
10.02.2010 5 Cdo 292/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo292/2009
11.02.2010 4 Cdo 310/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo310/2009
11.02.2010 4 Cdo 14/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo14/2010
11.02.2010 4 Cdo 78/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo78/2009
11.02.2010 4 Cdo 18/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo18/2010
11.02.2010 4 Cdo 28/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo28/2010
11.02.2010 1 Cdo 41/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo41/2009
15.02.2010 3 Ndob 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Ndob4/2010
15.02.2010 3 Nc 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Nc2/2010
15.02.2010 4 Obdo 21/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo21/2009
16.02.2010 2 Sžf 12/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szf12/2010
16.02.2010 1 CdoV 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/1CdoV7/2009
16.02.2010 2 Sžo 94/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo94/2009
16.02.2010 4 So 94/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So94/2009
16.02.2010 5 Tdo 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo2/2010
16.02.2010 5 To 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/5To10/2009
16.02.2010 4 So 128/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So128/2009
16.02.2010 5 Tdo 5/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo5/2010
16.02.2010 5 Tost 30/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tost30/2009
16.02.2010 4 Obo 16/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Obo16/2009
16.02.2010 4 So 126/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So126/2009
16.02.2010 4 So 108/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So108/2009
16.02.2010 4 So 118/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So118/2009
16.02.2010 4 So 154/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So154/2009
16.02.2010 4 Sžso 44/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso44/2009
16.02.2010 5 Tdo 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo4/2010
16.02.2010 3 Tost 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tost4/2010
16.02.2010 5 Tdo 48/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo48/2009
16.02.2010 4 Sžso 37/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso37/2009
16.02.2010 2 Tdo 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo2/2010
16.02.2010 2 Sžo 119/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo119/2009
16.02.2010 5 Tdo 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo1/2010
16.02.2010 2 Sžo 126/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo126/2009
16.02.2010 5 Ndc 5/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndc5/2010
16.02.2010 2 Sžo 149/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo149/2009
16.02.2010 4 Obo 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Obo8/2009
16.02.2010 4 Sžso 50/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso50/2009
17.02.2010 4 Cdo 130/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo130/2009
17.02.2010 1 Sžo 204/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo204/2009
17.02.2010 1 Sžo 343/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo343/2009
17.02.2010 1 Sžo 247/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo247/2009
17.02.2010 4 Cdo 98/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo98/2008
17.02.2010 6 Sžo 30/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo30/2009
17.02.2010 6 Sžo 77/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo77/2009
17.02.2010 6 Sžo 94/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo94/2009
17.02.2010 6 Sžo 144/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo144/2009
17.02.2010 6 Sžo 59/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo59/2009
17.02.2010 6 Sžo 80/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo80/2009
17.02.2010 6 Sžo 361/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo361/2009
17.02.2010 6 Sžo 60/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo60/2009
17.02.2010 4 Nc 5/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Nc5/2010
17.02.2010 3 Tost 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tost3/2010
18.02.2010 3 Cdo 196/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo196/2009
18.02.2010 3 Cdo 247/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo247/2009
18.02.2010 4 Cdo 34/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo34/2010
18.02.2010 8 Sžo 244/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo244/2009
18.02.2010 8 Sžo 390/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo390/2009
18.02.2010 3 Cdo 252/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo252/2009
18.02.2010 3 Cdo 200/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo200/2009
18.02.2010 3 Cdo 131/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo131/2008
18.02.2010 3 Sžf 80/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf80/2009
18.02.2010 3 Sžf 88/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Szf88/2008
18.02.2010 3 Cdo 55/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo55/2009
18.02.2010 3 Cdo 199/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo199/2009
18.02.2010 6 Nc 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Nc3/2010
18.02.2010 6 Obdo 38/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obdo38/2009
18.02.2010 3 MCdo 22/2008 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo22/2008
18.02.2010 8 Sžo 119/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo119/2009
18.02.2010 8 Sžo 159/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo159/2009
18.02.2010 3 Szd 12/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szd12/2009
18.02.2010 8 Sžo 155/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo155/2009
18.02.2010 8 Sžo 408/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo408/2009
18.02.2010 3 Sžf 79/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf79/2009
18.02.2010 3 Sžf 60/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf60/2009
18.02.2010 3 Sži 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szi8/2009
18.02.2010 3 Sžf 27/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf27/2009
18.02.2010 3 Sžf 134/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf134/2009
18.02.2010 3 Sžf 61/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf61/2009
18.02.2010 3 Sžhuv 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szhuv4/2009
18.02.2010 3 Sžf 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf10/2009
18.02.2010 3 Sžf 67/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf67/2009
18.02.2010 8 Sžf 12/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szf12/2009
18.02.2010 3 Sžf 59/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf59/2009
18.02.2010 3 Sžf 20/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf20/2009
18.02.2010 3 Cdo 137/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo137/2008
18.02.2010 3 Sžo 13/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo13/2010
22.02.2010 1 ObdoV 8/2008 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV8/2008
22.02.2010 6 Obdo 39/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obdo39/2009
23.02.2010 5 Obo 113/2001 https://ispis.sk/judikatura/5Obo113/2001
23.02.2010 1 Sžo 61/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo61/2009
23.02.2010 1 Sža 6/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza6/2010
23.02.2010 5 Sžf 28/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf28/2009
23.02.2010 5 Sžf 24/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf24/2009
23.02.2010 5 Sžf 103/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf103/2009
23.02.2010 5 Sžf 22/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf22/2009
23.02.2010 1 Sža 12/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza12/2010
23.02.2010 6 Sžo 143/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo143/2009
23.02.2010 5 Obo 14/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo14/2010
23.02.2010 1 So 5/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So5/2010
23.02.2010 5 Sžf 26/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf26/2009
23.02.2010 3 Ndc 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc2/2010
23.02.2010 3 Obo 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Obo3/2010
23.02.2010 5 Szd 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szd5/2009
23.02.2010 1 Sža 7/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza7/2010
23.02.2010 1 Sžo 78/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo78/2009
23.02.2010 5 Sžp 60/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szp60/2009
23.02.2010 5 Sžf 36/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf36/2009
23.02.2010 5 MObdo 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/5MObdo5/2009
23.02.2010 3 Obo 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Obo1/2010
23.02.2010 3 Ndob 8/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Ndob8/2010
23.02.2010 3 Ndob 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Ndob3/2010
23.02.2010 1 Sžo 75/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo75/2009
23.02.2010 1 So 18/2009 https://ispis.sk/judikatura/1So18/2009
23.02.2010 1 Sža 8/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza8/2010
23.02.2010 1 Sža 9/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza9/2010
23.02.2010 1 Sža 5/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza5/2010
23.02.2010 6 Sžo 536/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo536/2009
23.02.2010 1 Sžo 412/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo412/2009
23.02.2010 3 Ndob 5/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Ndob5/2010
24.02.2010 2 Sžo 121/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo121/2009
24.02.2010 5 Cdo 71/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo71/2008
24.02.2010 9 Sžso 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/9Szso1/2010
24.02.2010 4 Cdo 285/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo285/2008
24.02.2010 5 Ndt 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndt3/2010
24.02.2010 1 MObdo 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/1MObdo1/2010
24.02.2010 5 MCdo 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo4/2009
24.02.2010 2 Sžo 163/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo163/2009
24.02.2010 2 Sžo 127/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo127/2009
24.02.2010 2 Sžo 146/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo146/2009
24.02.2010 2 Sžo 214/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo214/2009
24.02.2010 2 Sžo 150/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo150/2009
24.02.2010 9 Sžso 38/2009 https://ispis.sk/judikatura/9Szso38/2009
24.02.2010 9 So 168/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So168/2009
24.02.2010 9 Sžso 42/2009 https://ispis.sk/judikatura/9Szso42/2009
24.02.2010 9 Sžso 12/2010 https://ispis.sk/judikatura/9Szso12/2010
24.02.2010 9 So 124/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So124/2009
24.02.2010 2 Sžo 159/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo159/2009
24.02.2010 9 So 120/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So120/2009
24.02.2010 4 MCdo 19/2009 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo19/2009
24.02.2010 2 Sžo 266/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo266/2009
24.02.2010 2 Sžo 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo6/2009
24.02.2010 9 So 9/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So9/2010
24.02.2010 2 Sžo 222/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo222/2009
24.02.2010 9 Sžso 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/9Szso8/2009
24.02.2010 9 So 118/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So118/2009
24.02.2010 9 So 36/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So36/2009
24.02.2010 2 Sžo 153/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo153/2009
24.02.2010 5 Cdo 76/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo76/2009
24.02.2010 2 Sžo 192/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo192/2009
24.02.2010 9 Sžso 6/2010 https://ispis.sk/judikatura/9Szso6/2010
24.02.2010 1 Ndob 9/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob9/2010
24.02.2010 5 Cdo 289/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo289/2008
24.02.2010 5 Cdo 213/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo213/2008
24.02.2010 5 Cdo 117/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo117/2009
24.02.2010 5 Cdo 352/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo352/2009
24.02.2010 3 Obo 5/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Obo5/2010
24.02.2010 4 Cdo 37/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo37/2009
24.02.2010 1 Obo 22/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo22/2010
24.02.2010 5 Cdo 201/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo201/2009
24.02.2010 1 ObdoV 49/2008 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV49/2008
24.02.2010 1 ObdoV 77/2008 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV77/2008
24.02.2010 2 Obo 125/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo125/2009
24.02.2010 2 Sžo 200/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo200/2009
24.02.2010 4 MCdo 22/2008 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo22/2008
24.02.2010 2 Obo 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo3/2010
24.02.2010 4 Obo 125/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Obo125/2009
24.02.2010 2 MObdo 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/2MObdo2/2009
24.02.2010 1 ObdoV 26/2008 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV26/2008
24.02.2010 5 Cdo 239/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo239/2009
24.02.2010 5 Cdo 199/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo199/2008
24.02.2010 3 Tost 5/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tost5/2010
24.02.2010 1 ObdoV 98/2007 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV98/2007
24.02.2010 2 MObdo 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/2MObdo5/2009
24.02.2010 2 MObdo 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/2MObdo4/2009
24.02.2010 1 Obdo 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obdo2/2010
24.02.2010 9 So 131/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So131/2009
24.02.2010 2 Sžo 113/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo113/2009
24.02.2010 2 Sžo 208/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo208/2009
24.02.2010 5 Tdo 6/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo6/2010
24.02.2010 2 Sžo 233/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo233/2009
24.02.2010 4 Cdo 32/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo32/2009
24.02.2010 5 Cdo 67/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo67/2008
24.02.2010 4 Cdo 13/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo13/2009
24.02.2010 6 Obo 114/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo114/2009
24.02.2010 3 Tdo 26/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo26/2009
24.02.2010 9 Sžso 61/2009 https://ispis.sk/judikatura/9Szso61/2009
24.02.2010 3 Tdo 19/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo19/2009
24.02.2010 2 Obo 127/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo127/2009
25.02.2010 5 Obo 205/2002 https://ispis.sk/judikatura/5Obo205/2002
25.02.2010 4 Cdo 31/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo31/2010
25.02.2010 4 Cdo 15/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo15/2010
25.02.2010 4 Cdo 42/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo42/2010
25.02.2010 7 So 25/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So25/2009
25.02.2010 3 Cdo 234/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo234/2009
25.02.2010 5 Obdo 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo4/2009
25.02.2010 4 Cdo 25/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo25/2010
25.02.2010 5 To 17/2009 https://ispis.sk/judikatura/5To17/2009
25.02.2010 6 Obo 121/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo121/2009
25.02.2010 7 So 80/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So80/2009
25.02.2010 7 So 50/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So50/2009
25.02.2010 3 Obo 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo6/2009
25.02.2010 1 Cdo 233/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo233/2009
25.02.2010 7 So 53/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So53/2009
25.02.2010 5 Ndob 7/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob7/2010
25.02.2010 4 Cdo 21/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo21/2010
25.02.2010 4 Cdo 10/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo10/2010
25.02.2010 4 Cdo 26/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo26/2010
25.02.2010 7 So 59/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So59/2009
25.02.2010 4 Cdo 33/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo33/2010
25.02.2010 1 Cdo 162/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo162/2008
25.02.2010 1 Cdo 231/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo231/2009
25.02.2010 4 MCdo 21/2009 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo21/2009
25.02.2010 3 Obo 39/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo39/2009
25.02.2010 3 Ndob 10/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Ndob10/2010
25.02.2010 1 MCdo 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/1MCdo10/2009
25.02.2010 4 Obdo 13/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo13/2009
25.02.2010 3 Obo 57/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo57/2009
25.02.2010 2 Obo 10/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo10/2010
25.02.2010 4 Cdo 194/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo194/2008
25.02.2010 4 Cdo 59/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo59/2009
25.02.2010 4 Cdo 138/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo138/2008
25.02.2010 5 Obdo 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo3/2010
25.02.2010 1 Obo 96/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Obo96/2008
25.02.2010 1 Cdo 179/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo179/2008
25.02.2010 3 Ndob 7/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Ndob7/2010
25.02.2010 4 Cdo 35/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo35/2009
25.02.2010 7 Sžso 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/7Szso1/2009
25.02.2010 7 Sžso 60/2009 https://ispis.sk/judikatura/7Szso60/2009
25.02.2010 1 Cdo 91/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo91/2009
26.02.2010 5 Obo 104/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo104/2009
26.02.2010 4 Obo 110/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Obo110/2009
26.02.2010 1 Cdo 218/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo218/2009
26.02.2010 1 Nc 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Nc2/2010
26.02.2010 1 Obo 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Obo5/2009
26.02.2010 1 Cdo 96/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo96/2010
26.02.2010 5 Obo 105/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo105/2009
26.02.2010 1 Cdo 23/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo23/2010
26.02.2010 1 Cdo 15/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo15/2010
26.02.2010 3 Obo 28/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo28/2009
26.02.2010 3 Obo 62/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo62/2009
26.02.2010 5 Ndob 8/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob8/2010
26.02.2010 5 Obo 117/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo117/2009
26.02.2010 1 Cdo 222/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo222/2009
26.02.2010 1 Cdo 11/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo11/2010
26.02.2010 1 Cdo 26/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo26/2010
26.02.2010 1 Cdo 132/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo132/2008
26.02.2010 4 Ndob 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Ndob2/2010
26.02.2010 1 Cdo 124/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo124/2008
26.02.2010 2 Toš 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Tos4/2009
26.02.2010 4 Obo 15/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Obo15/2010
26.02.2010 3 Obo 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo2/2009
01.03.2010 3 Obo 14/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Obo14/2010
03.03.2010 5 Obo 23/2004 https://ispis.sk/judikatura/5Obo23/2004
04.03.2010 5 Nc 5/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Nc5/2010
04.03.2010 5 Cdo 281/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo281/2008
04.03.2010 5 Cdo 8/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo8/2010
04.03.2010 5 Cdo 14/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo14/2010
04.03.2010 5 Cdo 243/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo243/2009
04.03.2010 5 Cdo 161/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo161/2009
04.03.2010 5 Cdo 300/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo300/2009
04.03.2010 3 Cdo 21/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo21/2010
04.03.2010 5 Tost 7/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tost7/2010
04.03.2010 5 Cdo 12/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo12/2010
04.03.2010 5 Cdo 310/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo310/2009
04.03.2010 5 Cdo 25/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo25/2010
04.03.2010 5 Cdo 13/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo13/2009
04.03.2010 5 Cdo 10/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo10/2010
04.03.2010 5 Tdo 33/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo33/2009
04.03.2010 5 Cdo 29/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo29/2010
09.03.2010 1 Sžo 127/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo127/2009
09.03.2010 5 Sžz 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szz5/2009
09.03.2010 1 Sžo 102/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo102/2009
09.03.2010 1 Sža 11/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza11/2010
09.03.2010 1 Ndc 29/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Ndc29/2009
09.03.2010 5 Sžf 57/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf57/2009
09.03.2010 5 Sžf 59/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf59/2009
09.03.2010 1 Sža 14/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza14/2010
09.03.2010 1 Sža 16/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza16/2010
09.03.2010 8 Sžo 300/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo300/2009
09.03.2010 8 Sžo 294/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo294/2009
09.03.2010 1 Sžo 81/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo81/2009
09.03.2010 4 Nc 6/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Nc6/2010
09.03.2010 1 Sžo 324/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo324/2009
09.03.2010 1 Sžo 74/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo74/2009
09.03.2010 8 Sžo 225/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo225/2009
09.03.2010 1 Sžo 88/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo88/2009
09.03.2010 1 Sža 10/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza10/2010
09.03.2010 5 Sžf 35/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf35/2009
09.03.2010 5 Sžf 33/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf33/2009
09.03.2010 4 Tost 5/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Tost5/2010
10.03.2010 3 Cdo 36/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo36/2010
10.03.2010 4 Sžso 32/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso32/2009
10.03.2010 6 Sžo 98/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo98/2009
10.03.2010 4 Cdo 94/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo94/2009
10.03.2010 6 Sžo 73/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo73/2009
10.03.2010 6 Sžo 123/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo123/2009
10.03.2010 5 Cdo 161/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo161/2008
10.03.2010 6 Cdo 31/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo31/2010
10.03.2010 1 Sžo 271/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo271/2009
10.03.2010 1 Sžo 218/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo218/2009
10.03.2010 1 Sžo 268/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo268/2009
10.03.2010 3 Cdo 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo2/2010
10.03.2010 1 Obo 26/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo26/2010
10.03.2010 1 Ndob 10/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob10/2010
10.03.2010 5 MCdo 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo10/2009
10.03.2010 8 Ndz 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Ndz1/2010
10.03.2010 5 Obo 39/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo39/2009
10.03.2010 5 Cdo 28/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo28/2010
10.03.2010 3 Ndc 45/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc45/2009
10.03.2010 5 Cdo 280/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo280/2009
10.03.2010 6 Co 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Co1/2010
10.03.2010 6 Cdo 34/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo34/2010
10.03.2010 5 Cdo 344/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo344/2009
10.03.2010 3 MCdo 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo6/2009
10.03.2010 4 Sžso 27/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso27/2009
10.03.2010 3 Cdo 44/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo44/2010
10.03.2010 3 Cdo 186/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo186/2009
10.03.2010 3 Cdo 14/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo14/2010
10.03.2010 4 Sžso 47/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso47/2009
10.03.2010 4 Sžso 33/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso33/2009
10.03.2010 6 Cdo 11/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo11/2010
10.03.2010 4 Sžso 31/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso31/2009
10.03.2010 1 Obo 21/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo21/2010
10.03.2010 4 Sžso 25/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso25/2009
10.03.2010 4 Sžso 26/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso26/2009
10.03.2010 1 Ndob 12/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob12/2010
10.03.2010 1 Sžo 246/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo246/2009
10.03.2010 6 Cdo 21/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo21/2010
10.03.2010 3 Obo 12/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Obo12/2010
10.03.2010 6 Sžo 232/2008 https://ispis.sk/judikatura/6Szo232/2008
10.03.2010 6 Sžo 125/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo125/2009
10.03.2010 6 Sžo 550/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo550/2009
10.03.2010 1 Obo 9/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo9/2010
10.03.2010 1 Obo 13/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo13/2010
10.03.2010 1 Obo 24/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo24/2010
10.03.2010 1 Obo 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo4/2010
10.03.2010 1 Obo 18/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo18/2010
10.03.2010 1 Ndob 8/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob8/2010
10.03.2010 4 Cdo 96/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo96/2009
10.03.2010 2 Obo 99/2005 https://ispis.sk/judikatura/2Obo99/2005
10.03.2010 1 Obo 14/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo14/2010
10.03.2010 1 Ndob 13/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob13/2010
10.03.2010 1 Obdo 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obdo3/2010
10.03.2010 3 Tdo 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo4/2010
10.03.2010 4 Sžso 24/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso24/2009
11.03.2010 3 Sž 59/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Sz59/2009
11.03.2010 5 To 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/5To7/2009
11.03.2010 3 Sžo 39/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo39/2010
11.03.2010 3 Sžf 31/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf31/2009
11.03.2010 3 Sžf 50/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf50/2009
11.03.2010 3 Sž 68/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Sz68/2009
11.03.2010 3 Sž 66/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Sz66/2009
11.03.2010 3 Sžo 115/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szo115/2009
11.03.2010 3 Sžf 43/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf43/2009
11.03.2010 3 Sžf 54/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf54/2009
11.03.2010 3 Sž 64/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Sz64/2009
11.03.2010 3 Sž 60/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Sz60/2009
11.03.2010 3 Sžf 65/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf65/2009
11.03.2010 3 Sžp 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szp3/2009
11.03.2010 3 Sžo 78/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szo78/2009
11.03.2010 1 Sža 15/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza15/2010
11.03.2010 4 Nc 7/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Nc7/2010
12.03.2010 5 Tdo 7/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo7/2010
12.03.2010 5 Tdo 9/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo9/2010
15.03.2010 5 Obo 19/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo19/2010
16.03.2010 4 Uro 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Uro1/2010
16.03.2010 2 Sžo 183/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo183/2009
16.03.2010 10 Sžr 17/2010 https://ispis.sk/judikatura/10Szr17/2010
16.03.2010 3 To 17/2010 https://ispis.sk/judikatura/3To17/2010
17.03.2010 5 Cdo 88/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo88/2009
17.03.2010 5 Sžf 44/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf44/2009
17.03.2010 5 Sžf 41/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf41/2009
17.03.2010 2 Obo 16/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo16/2010
17.03.2010 6 Ndc 6/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Ndc6/2010
17.03.2010 5 Sžf 43/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf43/2009
17.03.2010 3 Obo 141/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo141/2009
17.03.2010 5 Obo 27/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo27/2009
17.03.2010 6 Ndc 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Ndc4/2010
17.03.2010 3 Tdo 9/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo9/2010
17.03.2010 5 Sžf 34/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf34/2009
17.03.2010 3 Tdo 5/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo5/2010
17.03.2010 5 Sž 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Sz2/2010
17.03.2010 5 Sžf 40/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf40/2009
17.03.2010 6 Cdo 27/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo27/2010
17.03.2010 5 Sžf 30/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf30/2009
17.03.2010 5 Sžf 32/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf32/2009
18.03.2010 5 Urto 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Urto1/2010
18.03.2010 3 Tost 8/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tost8/2010
18.03.2010 5 Tost 8/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tost8/2010
18.03.2010 1 Cdo 215/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo215/2009
18.03.2010 8 Sžnč 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Sznc1/2010
18.03.2010 8 Sžf 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szf11/2009
18.03.2010 3 Obo 83/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo83/2009
18.03.2010 8 Sžo 547/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo547/2009
18.03.2010 8 Sžo 466/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo466/2009
18.03.2010 8 Sžo 431/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo431/2009
18.03.2010 8 Sžo 149/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo149/2009
18.03.2010 3 Cdo 141/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo141/2008
18.03.2010 8 Sžo 440/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo440/2009
18.03.2010 8 Sžo 15/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szo15/2010
18.03.2010 3 MCdo 9/2008 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo9/2008
18.03.2010 3 Cdo 315/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo315/2009
18.03.2010 1 Cdo 223/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo223/2009
18.03.2010 8 Sžo 156/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo156/2009
18.03.2010 8 Sžf 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szf1/2009
18.03.2010 8 Sžo 323/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo323/2009
18.03.2010 8 Sžo 542/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo542/2009
18.03.2010 5 To 14/2009 https://ispis.sk/judikatura/5To14/2009
18.03.2010 5 Obo 55/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo55/2009
18.03.2010 8 Sžo 154/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo154/2009
18.03.2010 4 Cdo 40/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo40/2010
18.03.2010 4 Cdo 41/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo41/2010
18.03.2010 4 Cdo 43/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo43/2010
18.03.2010 3 Ndc 5/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc5/2010
18.03.2010 3 Ndc 6/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc6/2010
18.03.2010 8 Sžo 360/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo360/2009
18.03.2010 3 Tost 9/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tost9/2010
22.03.2010 5 Obdo 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo4/2010
22.03.2010 4 Nc 8/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Nc8/2010
23.03.2010 3 Szd 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szd7/2009
23.03.2010 8 Sžo 282/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo282/2009
23.03.2010 3 Sžf 113/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf113/2009
23.03.2010 1 Sžso 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szso3/2009
23.03.2010 4 Tost 6/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Tost6/2010
23.03.2010 1 Sža 21/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza21/2010
23.03.2010 1 Sža 22/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza22/2010
23.03.2010 8 Sžo 133/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo133/2009
23.03.2010 3 Sžf 85/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf85/2009
23.03.2010 3 Sžnč 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Sznc1/2010
23.03.2010 1 Sža 20/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza20/2010
23.03.2010 5 Sžf 99/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf99/2009
23.03.2010 1 So 12/2009 https://ispis.sk/judikatura/1So12/2009
23.03.2010 5 Sžf 117/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf117/2009
23.03.2010 1 Sža 27/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza27/2010
23.03.2010 3 Sžo 84/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo84/2010
23.03.2010 3 Sžo 18/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szo18/2009
23.03.2010 3 Sžf 28/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf28/2009
23.03.2010 1 Sža 19/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza19/2010
23.03.2010 1 So 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/1So11/2009
23.03.2010 1 So 15/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So15/2010
23.03.2010 1 Sžso 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szso2/2009
23.03.2010 5 Sžp 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szp3/2009
24.03.2010 3 Ndob 30/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndob30/2009
24.03.2010 3 Obdo 31/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo31/2009
24.03.2010 5 Cdo 65/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo65/2009
24.03.2010 5 Cdo 113/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo113/2008
24.03.2010 5 Cdo 203/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo203/2009
24.03.2010 1 Obo 32/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo32/2010
24.03.2010 5 Cdo 109/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo109/2008
24.03.2010 5 Cdo 313/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo313/2008
24.03.2010 5 Cdo 351/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo351/2009
24.03.2010 3 Sžf 63/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf63/2009
24.03.2010 3 Obdo 27/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo27/2009
24.03.2010 4 Cdo 341/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo341/2009
24.03.2010 3 Obo 119/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo119/2009
24.03.2010 5 Cdo 107/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo107/2008
24.03.2010 3 Sžo 75/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo75/2010
24.03.2010 5 Cdo 256/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo256/2009
24.03.2010 3 Sžf 117/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf117/2009
24.03.2010 6 Cdo 33/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo33/2010
24.03.2010 1 Obo 30/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo30/2010
24.03.2010 1 Obo 16/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo16/2010
24.03.2010 5 Cdo 217/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo217/2008
24.03.2010 3 Tost 6/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tost6/2010
24.03.2010 3 To 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/3To2/2010
24.03.2010 5 Cdo 89/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo89/2008
24.03.2010 4 Ndt 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Ndt4/2010
24.03.2010 3 To 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/3To10/2009
25.03.2010 7 So 126/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So126/2009
25.03.2010 3 Obo 18/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Obo18/2010
25.03.2010 6 MObdo 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/6MObdo8/2009
25.03.2010 1 Cdo 108/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo108/2010
25.03.2010 1 Cdo 171/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo171/2009
25.03.2010 4 Cdo 53/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo53/2010
25.03.2010 1 Cdo 159/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo159/2009
25.03.2010 4 Cdo 240/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo240/2009
25.03.2010 1 Cdo 197/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo197/2009
25.03.2010 5 Ndt 20/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndt20/2009
25.03.2010 6 MObdo 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/6MObdo7/2009
25.03.2010 6 Obo 73/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo73/2009
25.03.2010 1 Cdo 165/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo165/2008
25.03.2010 7 So 98/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So98/2009
25.03.2010 7 Sžso 62/2009 https://ispis.sk/judikatura/7Szso62/2009
25.03.2010 7 Sžso 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/7Szso10/2009
25.03.2010 7 Sžso 55/2009 https://ispis.sk/judikatura/7Szso55/2009
25.03.2010 7 Sžso 21/2009 https://ispis.sk/judikatura/7Szso21/2009
25.03.2010 7 So 55/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So55/2009
25.03.2010 7 So 122/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So122/2009
25.03.2010 7 Sžso 50/2009 https://ispis.sk/judikatura/7Szso50/2009
25.03.2010 4 Cdo 328/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo328/2009
25.03.2010 7 Sžso 6/2010 https://ispis.sk/judikatura/7Szso6/2010
25.03.2010 5 Tost 16/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tost16/2009
25.03.2010 7 Sžso 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/7Szso7/2009
25.03.2010 7 So 89/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So89/2009
25.03.2010 7 So 49/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So49/2009
25.03.2010 6 Obo 129/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo129/2009
25.03.2010 7 Sžso 45/2009 https://ispis.sk/judikatura/7Szso45/2009
25.03.2010 7 So 24/2010 https://ispis.sk/judikatura/7So24/2010
25.03.2010 7 So 79/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So79/2009
25.03.2010 7 So 124/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So124/2009
25.03.2010 7 So 51/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So51/2009
25.03.2010 7 So 23/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So23/2009
25.03.2010 7 So 128/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So128/2009
25.03.2010 5 Tost 9/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tost9/2010
25.03.2010 3 Sžf 104/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf104/2009
25.03.2010 3 Obo 46/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo46/2009
25.03.2010 3 Obo 38/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo38/2009
25.03.2010 1 Cdo 173/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo173/2009
25.03.2010 4 Cdo 51/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo51/2010
25.03.2010 4 Cdo 41/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo41/2009
25.03.2010 5 Obo 18/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo18/2009
25.03.2010 4 Cdo 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo5/2009
25.03.2010 7 So 106/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So106/2009
25.03.2010 6 Tost 9/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Tost9/2010
25.03.2010 7 So 93/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So93/2009
25.03.2010 7 Sžso 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/7Szso4/2010
25.03.2010 5 Obo 74/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo74/2009
25.03.2010 5 Obo 16/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo16/2010
25.03.2010 5 Tost 24/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tost24/2009
26.03.2010 5 Obo 98/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo98/2009
26.03.2010 4 Obo 7/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Obo7/2010
26.03.2010 5 Obdo 40/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo40/2009
26.03.2010 4 Obo 20/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Obo20/2010
26.03.2010 4 Obo 8/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Obo8/2010
26.03.2010 4 Obo 28/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Obo28/2010
26.03.2010 3 Obo 164/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obo164/2008
26.03.2010 4 Obo 30/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Obo30/2010
29.03.2010 5 Nc 7/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Nc7/2010
29.03.2010 3 Cdo 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo9/2009
29.03.2010 3 Cdo 219/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo219/2009
29.03.2010 3 Cdo 100/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo100/2009
29.03.2010 3 Cdo 309/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo309/2009
29.03.2010 3 Cdo 50/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo50/2009
29.03.2010 3 Cdo 75/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo75/2009
29.03.2010 4 Obdo 25/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo25/2009
29.03.2010 3 Cdo 156/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo156/2009
30.03.2010 1 Sžso 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szso7/2009
30.03.2010 8 Sžo 435/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo435/2009
30.03.2010 1 Sža 18/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza18/2010
30.03.2010 2 Cdo 311/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo311/2008
30.03.2010 5 Obo 15/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo15/2010
30.03.2010 8 Sžo 60/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szo60/2010
30.03.2010 2 MCdo 21/2009 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo21/2009
30.03.2010 8 Nds 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Nds1/2010
30.03.2010 2 Cdo 93/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo93/2008
30.03.2010 2 Cdo 296/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo296/2008
31.03.2010 9 Sžso 52/2009 https://ispis.sk/judikatura/9Szso52/2009
31.03.2010 2 Cdo 91/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo91/2010
31.03.2010 1 ObdoV 16/2008 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV16/2008
31.03.2010 2 Cdo 35/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo35/2010
31.03.2010 2 Cdo 257/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo257/2009
31.03.2010 4 Cdo 101/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo101/2009
31.03.2010 1 Cdo 35/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo35/2010
31.03.2010 2 Cdo 11/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo11/2010
31.03.2010 4 Cdo 189/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo189/2009
31.03.2010 2 Sžo 201/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo201/2009
31.03.2010 2 Sžo 255/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo255/2009
31.03.2010 2 Ndc 5/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndc5/2010
31.03.2010 2 Cdo 75/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo75/2010
31.03.2010 2 Cdo 60/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo60/2010
31.03.2010 2 Cdo 70/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo70/2010
31.03.2010 2 Sžo 282/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo282/2009
31.03.2010 2 Sžo 124/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo124/2009
31.03.2010 2 Sžo 120/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo120/2009
31.03.2010 2 Sžo 360/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo360/2009
31.03.2010 2 Sžo 240/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo240/2009
31.03.2010 9 So 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So3/2010
31.03.2010 9 So 140/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So140/2009
31.03.2010 9 Sžso 14/2009 https://ispis.sk/judikatura/9Szso14/2009
31.03.2010 4 So 114/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So114/2009
31.03.2010 9 So 147/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So147/2009
31.03.2010 1 Cdo 154/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo154/2008
31.03.2010 1 ObdoV 54/2009 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV54/2009
31.03.2010 1 ObdoV 55/2008 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV55/2008
31.03.2010 1 MObdoV 6/2008 https://ispis.sk/judikatura/1MObdoV6/2008
31.03.2010 4 Tdo 9/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo9/2010
31.03.2010 2 Sžo 298/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo298/2009
31.03.2010 2 Sžo 398/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo398/2009
31.03.2010 2 Sžo 189/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo189/2009
31.03.2010 2 Sžo 209/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo209/2009
31.03.2010 9 Sžso 40/2009 https://ispis.sk/judikatura/9Szso40/2009
31.03.2010 4 So 120/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So120/2009
31.03.2010 4 Sžso 18/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso18/2009
31.03.2010 4 Sžso 29/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso29/2009
31.03.2010 2 Cdo 261/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo261/2009
31.03.2010 4 Sžso 42/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso42/2009
31.03.2010 1 Cdo 54/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo54/2009
31.03.2010 2 Cdo 223/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo223/2009
31.03.2010 4 Sžso 41/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso41/2009
31.03.2010 3 Ndt 5/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Ndt5/2010
31.03.2010 9 So 136/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So136/2009
31.03.2010 1 MObdoV 19/2008 https://ispis.sk/judikatura/1MObdoV19/2008
31.03.2010 9 Sžso 50/2009 https://ispis.sk/judikatura/9Szso50/2009
31.03.2010 9 So 54/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So54/2009
31.03.2010 2 Cdo 296/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo296/2009
31.03.2010 5 Ndob 12/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob12/2010
31.03.2010 4 Cdo 213/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo213/2008
31.03.2010 1 Cdo 32/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo32/2009
31.03.2010 4 Cdo 303/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo303/2008
31.03.2010 6 Sžh 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szh1/2009
31.03.2010 3 Ndt 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Ndt3/2010
31.03.2010 1 ObdoV 79/2008 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV79/2008
31.03.2010 1 Cdo 208/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo208/2009
31.03.2010 1 Cdo 31/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo31/2010
31.03.2010 2 Ndc 7/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndc7/2010
31.03.2010 2 Cdo 256/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo256/2009
31.03.2010 9 Sžso 55/2009 https://ispis.sk/judikatura/9Szso55/2009
31.03.2010 2 Sžo 258/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo258/2009
31.03.2010 1 ObdoV 43/2009 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV43/2009
31.03.2010 3 Tdo 11/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo11/2010
31.03.2010 9 Sžso 5/2010 https://ispis.sk/judikatura/9Szso5/2010
31.03.2010 1 Cdo 76/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo76/2008
31.03.2010 1 Cdo 175/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo175/2008
31.03.2010 2 Cdo 79/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo79/2009
31.03.2010 2 Cdo 311/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo311/2009
31.03.2010 5 Obo 34/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo34/2010
31.03.2010 1 Cdo 87/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo87/2009
31.03.2010 6 Sžhuv 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szhuv1/2009
31.03.2010 6 Sžp 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Szp1/2010
31.03.2010 2 Sžo 197/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo197/2009
31.03.2010 2 MCdo 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo2/2009
31.03.2010 2 Cdo 206/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo206/2009
31.03.2010 4 Cdo 178/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo178/2008
31.03.2010 2 Cdo 288/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo288/2009
31.03.2010 2 Cdo 52/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo52/2010
31.03.2010 2 Cdo 314/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo314/2009
31.03.2010 2 Cdo 83/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo83/2009
31.03.2010 3 Tdo 8/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo8/2010
31.03.2010 2 Cdo 32/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo32/2010
31.03.2010 2 Cdo 272/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo272/2009
31.03.2010 3 Tost 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tost2/2010
31.03.2010 3 Tdo 10/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo10/2010
31.03.2010 1 ObdoV 11/2008 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV11/2008
31.03.2010 1 ObdoV 49/2009 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV49/2009
31.03.2010 2 Cdo 287/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo287/2009
31.03.2010 1 Cdo 125/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo125/2008
31.03.2010 2 Cdo 39/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo39/2010
31.03.2010 9 So 134/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So134/2009
31.03.2010 8 Sžo 80/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo80/2009
31.03.2010 5 Ndob 11/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob11/2010
31.03.2010 2 Sžo 402/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo402/2009
01.04.2010 5 Ntv 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ntv1/2010
01.04.2010 5 Tdo 30/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo30/2009
01.04.2010 2 Tost 10/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Tost10/2010
06.04.2010 5 Cdo 336/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo336/2009
06.04.2010 6 Cdo 50/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo50/2010
06.04.2010 6 Nc 7/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Nc7/2010
06.04.2010 2 Sžf 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szf1/2010
07.04.2010 1 Obdo 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obdo1/2010
07.04.2010 1 Ndob 14/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob14/2010
07.04.2010 1 Obo 25/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo25/2010
07.04.2010 2 Obdo 38/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo38/2009
07.04.2010 5 Obdo 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo5/2009
07.04.2010 1 Obo 36/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo36/2010
07.04.2010 1 Ndob 15/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob15/2010
07.04.2010 1 Obo 17/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo17/2010
07.04.2010 1 Obo 23/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo23/2010
07.04.2010 1 Obo 28/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo28/2010
07.04.2010 1 Obo 19/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo19/2010
07.04.2010 1 Ndob 17/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob17/2010
07.04.2010 1 Obo 40/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo40/2010
07.04.2010 1 Ndob 16/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob16/2010
07.04.2010 1 Obo 15/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo15/2010
07.04.2010 1 Ndob 18/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob18/2010
07.04.2010 1 Obo 41/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo41/2010
07.04.2010 4 Ndt 8/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Ndt8/2010
07.04.2010 1 Obo 33/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo33/2010
08.04.2010 5 Cdo 63/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo63/2009
08.04.2010 3 Sžf 102/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf102/2009
08.04.2010 3 Sžf 115/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf115/2009
08.04.2010 5 Cdo 61/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo61/2010
08.04.2010 3 Sžf 69/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf69/2009
08.04.2010 5 Cdo 51/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo51/2010
08.04.2010 3 Nc 7/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Nc7/2010
08.04.2010 9 So 90/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So90/2009
08.04.2010 5 Cdo 24/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo24/2010
08.04.2010 3 Sžo 138/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szo138/2009
08.04.2010 3 Sžf 71/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf71/2009
08.04.2010 5 Nc 8/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Nc8/2010
08.04.2010 3 Sžf 128/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf128/2009
08.04.2010 3 Sžf 66/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf66/2009
08.04.2010 5 Cdo 15/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo15/2010
08.04.2010 5 Cdo 27/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo27/2010
08.04.2010 3 Sžf 95/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf95/2009
08.04.2010 3 Sžf 100/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf100/2009
08.04.2010 3 Sžf 103/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf103/2009
08.04.2010 3 Sži 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szi5/2009
08.04.2010 5 Cdo 223/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo223/2009
08.04.2010 5 Cdo 71/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo71/2009
08.04.2010 5 Cdo 17/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo17/2010
08.04.2010 2 Nc 6/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Nc6/2010
08.04.2010 5 Cdo 31/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo31/2010
08.04.2010 5 Cdo 47/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo47/2010
08.04.2010 3 Sžf 94/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf94/2009
08.04.2010 2 Nc 7/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Nc7/2010
08.04.2010 3 Sžf 118/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf118/2009
08.04.2010 6 To 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/6To1/2010
11.04.2010 3 Sžf 105/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf105/2009
12.04.2010 3 Nc 8/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Nc8/2010
13.04.2010 5 Sžf 65/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf65/2009
13.04.2010 1 Sžo 150/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo150/2009
13.04.2010 1 Sžo 182/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo182/2009
13.04.2010 1 Sža 26/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza26/2010
13.04.2010 1 Sža 30/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza30/2010
13.04.2010 5 Sžf 63/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf63/2009
13.04.2010 5 Sžf 67/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf67/2009
13.04.2010 1 So 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/1So8/2009
13.04.2010 1 Sžo 219/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo219/2009
13.04.2010 1 Sža 31/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza31/2010
13.04.2010 1 So 20/2009 https://ispis.sk/judikatura/1So20/2009
13.04.2010 1 Sža 25/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza25/2010
13.04.2010 1 Sža 23/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza23/2010
13.04.2010 5 Sž 77/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Sz77/2008
14.04.2010 5 Cdo 67/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo67/2009
14.04.2010 4 Tost 8/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Tost8/2010
14.04.2010 1 ObdoV 53/2009 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV53/2009
14.04.2010 5 Cdo 240/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo240/2009
14.04.2010 5 Ndob 13/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob13/2010
14.04.2010 5 Ndc 8/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndc8/2010
14.04.2010 3 Tost 7/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tost7/2010
14.04.2010 3 Tdo 13/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo13/2010
15.04.2010 6 Tdo 6/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo6/2010
15.04.2010 3 MCdo 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo5/2009
15.04.2010 3 Cdo 57/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo57/2010
15.04.2010 3 Cdo 28/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo28/2010
15.04.2010 3 MCdo 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo2/2009
15.04.2010 5 Ndob 14/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob14/2010
15.04.2010 5 Ndob 15/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob15/2010
15.04.2010 6 Tdo 46/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo46/2009
15.04.2010 3 Cdo 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo4/2010
15.04.2010 5 Cdo 94/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo94/2009
15.04.2010 3 MCdo 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo4/2009
15.04.2010 1 Toš 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Tos8/2009
15.04.2010 3 Cdo 332/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo332/2009
15.04.2010 3 Cdo 104/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo104/2009
15.04.2010 3 Cdo 330/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo330/2009
15.04.2010 3 Cdo 176/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo176/2009
15.04.2010 6 Cdo 67/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo67/2010
15.04.2010 6 Tdo 9/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo9/2010
15.04.2010 4 Cdo 128/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo128/2009
15.04.2010 6 Ndt 6/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Ndt6/2010
15.04.2010 5 Ndob 16/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob16/2010
15.04.2010 5 Ndob 20/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob20/2010
15.04.2010 5 Ndob 18/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob18/2010
15.04.2010 6 Cdo 51/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo51/2010
15.04.2010 6 Cdo 53/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo53/2010
15.04.2010 6 Cdo 59/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo59/2010
15.04.2010 4 Cdo 115/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo115/2009
16.04.2010 6 Tost 10/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Tost10/2010
19.04.2010 6 Obdo 40/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obdo40/2009
19.04.2010 2 Ndob 7/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob7/2010
20.04.2010 4 Cdo 44/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo44/2010
20.04.2010 2 Tdo 7/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo7/2010
20.04.2010 5 Sžf 70/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf70/2009
20.04.2010 4 Cdo 245/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo245/2008
20.04.2010 4 Cdo 63/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo63/2010
20.04.2010 5 Sžf 55/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf55/2009
20.04.2010 5 Sžf 48/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf48/2009
20.04.2010 5 Sžf 47/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf47/2009
20.04.2010 5 Sžf 51/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf51/2009
20.04.2010 5 Sžf 52/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf52/2009
20.04.2010 5 Sžf 49/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf49/2009
20.04.2010 5 Sžf 50/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf50/2009
20.04.2010 1 Cdo 145/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo145/2009
20.04.2010 4 Cdo 78/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo78/2010
20.04.2010 2 To 68/2006 https://ispis.sk/judikatura/2To68/2006
20.04.2010 4 MCdo 21/2008 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo21/2008
20.04.2010 1 Cdo 179/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo179/2009
20.04.2010 4 Cdo 50/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo50/2010
20.04.2010 4 Cdo 13/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo13/2010
20.04.2010 4 Cdo 75/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo75/2010
20.04.2010 4 Cdo 65/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo65/2010
20.04.2010 4 Cdo 80/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo80/2010
20.04.2010 5 Sž 60/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Sz60/2008
20.04.2010 5 Sžf 66/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf66/2009
21.04.2010 4 Cdo 8/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo8/2010
21.04.2010 3 Sži 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szi10/2009
21.04.2010 1 Sžo 296/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo296/2009
21.04.2010 3 Nc 9/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Nc9/2010
21.04.2010 6 Sžo 142/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo142/2009
21.04.2010 4 Cdo 87/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo87/2010
21.04.2010 5 Tdo 10/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo10/2010
21.04.2010 5 Tdo 11/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo11/2010
21.04.2010 1 Sžo 304/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo304/2009
21.04.2010 1 Sžo 291/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo291/2009
21.04.2010 5 Cdo 106/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo106/2009
21.04.2010 5 Cdo 134/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo134/2009
21.04.2010 1 Sžo 300/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo300/2009
21.04.2010 1 Sžo 313/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo313/2009
21.04.2010 1 Sžo 384/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo384/2009
21.04.2010 4 Tost 9/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Tost9/2010
21.04.2010 1 Sžo 305/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo305/2009
21.04.2010 6 Sžo 154/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo154/2009
21.04.2010 4 Cdo 83/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo83/2010
21.04.2010 2 Ndob 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob1/2010
21.04.2010 2 Ndob 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob2/2010
21.04.2010 3 Rks 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Rks1/2010
21.04.2010 3 Sžz 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szz1/2010
21.04.2010 4 Cdo 156/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo156/2009
21.04.2010 3 Ndob 28/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndob28/2009
21.04.2010 2 Ndc 8/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndc8/2010
21.04.2010 6 Sžo 178/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo178/2009
21.04.2010 3 Obo 135/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo135/2009
21.04.2010 3 Obo 136/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo136/2009
21.04.2010 3 Sžo 66/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo66/2010
21.04.2010 2 Obo 6/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo6/2010
21.04.2010 6 Cdo 71/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo71/2010
21.04.2010 6 Sžo 90/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo90/2009
21.04.2010 3 Obo 139/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo139/2009
21.04.2010 2 Ndob 13/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob13/2010
21.04.2010 6 Rks 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Rks1/2010
21.04.2010 3 Obdo 51/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo51/2008
21.04.2010 6 Sžo 65/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Szo65/2010
21.04.2010 6 Sžo 159/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo159/2009
21.04.2010 6 Sžo 113/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo113/2009
21.04.2010 4 Ndc 6/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Ndc6/2010
21.04.2010 6 Nds 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Nds1/2010
21.04.2010 6 Cdo 60/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo60/2010
21.04.2010 6 Cdo 79/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo79/2010
21.04.2010 5 Sži 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szi4/2009
21.04.2010 5 Tost 11/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tost11/2010
21.04.2010 4 Cdo 76/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo76/2010
21.04.2010 6 Sžo 157/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo157/2009
21.04.2010 6 Sžf 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Szf1/2010
21.04.2010 2 Ndob 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob3/2010
21.04.2010 5 Tost 10/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tost10/2010
21.04.2010 4 Cdo 117/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo117/2009
22.04.2010 5 Cdo 85/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo85/2010
22.04.2010 2 Sžo 331/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo331/2009
22.04.2010 2 Sžo 359/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo359/2009
22.04.2010 2 Sžo 243/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo243/2009
22.04.2010 7 So 43/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So43/2009
22.04.2010 7 So 29/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So29/2009
22.04.2010 3 Cdo 71/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo71/2010
22.04.2010 2 Sžf 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szf2/2009
22.04.2010 2 Sžo 351/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo351/2009
22.04.2010 2 Sžo 354/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo354/2009
22.04.2010 2 Sžo 504/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo504/2009
22.04.2010 2 Rks 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Rks1/2009
22.04.2010 7 So 13/2010 https://ispis.sk/judikatura/7So13/2010
22.04.2010 3 Cdo 342/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo342/2009
22.04.2010 3 Cdo 99/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo99/2008
22.04.2010 3 Cdo 222/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo222/2009
22.04.2010 3 Cdo 47/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo47/2010
22.04.2010 3 Cdo 272/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo272/2009
22.04.2010 6 Nc 9/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Nc9/2010
22.04.2010 3 Ndc 7/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc7/2010
22.04.2010 7 So 67/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So67/2009
22.04.2010 5 To 16/2009 https://ispis.sk/judikatura/5To16/2009
22.04.2010 5 Nc 10/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Nc10/2010
22.04.2010 2 Sžo 319/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo319/2009
22.04.2010 3 Tost 10/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tost10/2010
22.04.2010 2 Sžo 219/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo219/2009
22.04.2010 3 Cdo 51/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo51/2010
22.04.2010 7 So 153/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So153/2009
24.04.2010 3 Sžo 108/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo108/2010
26.04.2010 3 Obo 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo9/2009
27.04.2010 1 Sža 38/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza38/2010
27.04.2010 1 Sža 28/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza28/2010
27.04.2010 1 Sža 29/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza29/2010
27.04.2010 5 Sžp 59/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szp59/2009
27.04.2010 5 Sžp 76/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szp76/2009
27.04.2010 5 Sžf 77/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf77/2009
27.04.2010 1 So 35/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So35/2010
27.04.2010 5 Sžf 75/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf75/2009
27.04.2010 1 So 36/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So36/2010
27.04.2010 5 Sžp 86/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szp86/2009
27.04.2010 1 Sža 35/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza35/2010
27.04.2010 8 Sžo 283/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo283/2009
27.04.2010 1 Sža 33/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza33/2010
27.04.2010 1 Sža 24/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza24/2010
27.04.2010 1 So 28/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So28/2010
27.04.2010 1 So 27/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So27/2010
27.04.2010 1 Sža 36/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza36/2010
27.04.2010 1 So 6/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So6/2010
27.04.2010 2 Cdo 80/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo80/2009
27.04.2010 2 Cdo 97/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo97/2009
27.04.2010 1 Sža 32/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza32/2010
27.04.2010 2 MCdo 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo4/2009
27.04.2010 1 Sža 44/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza44/2010
27.04.2010 1 So 7/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So7/2010
27.04.2010 5 Ndob 21/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob21/2010
28.04.2010 5 Cdo 342/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo342/2009
28.04.2010 4 MCdo 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo2/2009
28.04.2010 6 Tdo 11/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo11/2010
28.04.2010 4 Cdo 319/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo319/2008
28.04.2010 3 Obo 168/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Obo168/2008
28.04.2010 7 So 42/2010 https://ispis.sk/judikatura/7So42/2010
28.04.2010 4 Sžso 63/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso63/2009
28.04.2010 5 Cdo 114/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo114/2009
28.04.2010 5 Obo 36/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo36/2010
28.04.2010 5 Obo 9/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo9/2010
28.04.2010 9 So 68/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So68/2009
28.04.2010 9 So 159/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So159/2009
28.04.2010 9 Sžso 34/2009 https://ispis.sk/judikatura/9Szso34/2009
28.04.2010 9 So 169/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So169/2009
28.04.2010 9 So 38/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So38/2010
28.04.2010 6 Tdo 5/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo5/2010
28.04.2010 9 So 141/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So141/2009
28.04.2010 9 So 139/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So139/2009
28.04.2010 4 So 142/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So142/2009
28.04.2010 9 So 167/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So167/2009
28.04.2010 7 So 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/7So4/2010
28.04.2010 4 Obo 5/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Obo5/2010
28.04.2010 4 Cdo 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo9/2009
28.04.2010 4 Cdo 256/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo256/2008
28.04.2010 4 Sžso 64/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso64/2009
28.04.2010 4 So 167/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So167/2009
28.04.2010 4 So 168/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So168/2009
28.04.2010 4 So 166/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So166/2009
28.04.2010 4 Sžso 58/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso58/2009
28.04.2010 4 So 173/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So173/2009
28.04.2010 9 Sžso 64/2009 https://ispis.sk/judikatura/9Szso64/2009
28.04.2010 9 So 132/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So132/2009
28.04.2010 5 Ndob 10/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob10/2010
28.04.2010 9 So 133/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So133/2009
28.04.2010 5 Ndob 19/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob19/2010
28.04.2010 1 Tdo 13/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Tdo13/2010
28.04.2010 4 Szd 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szd1/2009
28.04.2010 9 So 39/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So39/2010
28.04.2010 9 So 129/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So129/2009
28.04.2010 9 So 142/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So142/2009
29.04.2010 1 ObdoV 38/2008 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV38/2008
29.04.2010 1 ObdoV 74/2008 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV74/2008
29.04.2010 3 Nc 12/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Nc12/2010
29.04.2010 8 Sžo 373/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo373/2009
29.04.2010 2 Cdo 326/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo326/2009
29.04.2010 5 To 6/2010 https://ispis.sk/judikatura/5To6/2010
29.04.2010 2 Cdo 14/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo14/2009
29.04.2010 5 Obo 49/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo49/2009
29.04.2010 5 Obdo 12/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo12/2010
29.04.2010 8 Sžo 402/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo402/2009
29.04.2010 3 Nc 10/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Nc10/2010
29.04.2010 2 Cdo 197/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo197/2009
29.04.2010 2 Cdo 85/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo85/2010
29.04.2010 2 Sžo 414/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo414/2009
29.04.2010 2 Cdo 298/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo298/2009
29.04.2010 5 Ndob 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob6/2009
29.04.2010 8 Sžo 463/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo463/2009
29.04.2010 2 Cdo 249/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo249/2009
29.04.2010 5 Obo 75/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo75/2009
29.04.2010 1 Cdo 133/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo133/2009
29.04.2010 1 Cdo 28/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo28/2009
29.04.2010 5 Obo 24/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo24/2010
29.04.2010 3 Cdo 161/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo161/2008
29.04.2010 5 Cdo 172/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo172/2009
29.04.2010 8 Sžo 153/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo153/2009
29.04.2010 8 Sžo 396/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo396/2009
29.04.2010 5 Cdo 171/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo171/2009
29.04.2010 8 Sžo 13/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szo13/2010
29.04.2010 5 Cdo 269/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo269/2008
29.04.2010 8 Sžo 333/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo333/2009
29.04.2010 1 Cdo 174/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo174/2008
29.04.2010 5 Obdo 14/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo14/2010
29.04.2010 8 Sžo 88/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szo88/2010
29.04.2010 2 MCdo 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo3/2009
29.04.2010 1 ObdoV 5/2010 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV5/2010
29.04.2010 1 ObdoV 24/2010 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV24/2010
29.04.2010 1 MObdoV 2/2008 https://ispis.sk/judikatura/1MObdoV2/2008
29.04.2010 8 Sžo 123/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szo123/2010
29.04.2010 5 Obo 37/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo37/2010
29.04.2010 5 Obo 42/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo42/2010
29.04.2010 5 Obo 97/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo97/2009
29.04.2010 8 Sžo 48/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szo48/2010
29.04.2010 5 Obo 94/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo94/2009
29.04.2010 5 Cdo 97/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo97/2009
29.04.2010 1 MCdo 12/2009 https://ispis.sk/judikatura/1MCdo12/2009
29.04.2010 1 Cdo 24/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo24/2010
29.04.2010 3 Cdo 113/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo113/2008
29.04.2010 5 MObdo 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/5MObdo3/2010
29.04.2010 5 Obo 39/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo39/2010
29.04.2010 2 Cdo 103/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo103/2009
29.04.2010 1 MCdo 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/1MCdo8/2009
29.04.2010 2 Cdo 302/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo302/2009
29.04.2010 2 Cdo 95/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo95/2010
29.04.2010 1 Nc 8/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Nc8/2010
29.04.2010 2 Cdo 308/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo308/2009
29.04.2010 2 Cdo 300/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo300/2009
29.04.2010 2 Cdo 304/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo304/2009
29.04.2010 2 MCdo 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo5/2009
29.04.2010 5 Nc 12/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Nc12/2010
29.04.2010 2 Cdo 24/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo24/2009
29.04.2010 2 Cdo 77/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo77/2010
29.04.2010 2 Cdo 204/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo204/2009
29.04.2010 2 Cdo 123/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo123/2009
29.04.2010 6 Sžo 122/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo122/2009
29.04.2010 6 Sžp 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szp1/2009
29.04.2010 8 Sžo 535/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo535/2009
29.04.2010 2 Cdo 241/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo241/2009
29.04.2010 5 Obo 38/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo38/2010
29.04.2010 3 Tdo 14/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo14/2010
29.04.2010 1 ObdoV 40/2008 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV40/2008
29.04.2010 1 ObdoV 8/2010 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV8/2010
29.04.2010 1 ObdoV 15/2008 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV15/2008
29.04.2010 1 ObdoV 10/2008 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV10/2008
29.04.2010 5 Cdo 95/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo95/2009
29.04.2010 6 Sžo 163/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo163/2009
29.04.2010 5 Obo 33/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo33/2010
29.04.2010 5 Obo 31/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo31/2010
29.04.2010 1 MObdoV 13/2020 https://ispis.sk/judikatura/1MObdoV13/2020
29.04.2010 8 Sžo 108/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szo108/2010
29.04.2010 8 Sžo 461/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo461/2009
29.04.2010 1 Ndz 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndz2/2010
29.04.2010 8 Sžo 462/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo462/2009
29.04.2010 5 Tdo 12/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo12/2010
29.04.2010 1 ObdoV 43/2008 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV43/2008
29.04.2010 1 Cdo 62/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo62/2009
29.04.2010 1 MObdoV 15/2009 https://ispis.sk/judikatura/1MObdoV15/2009
29.04.2010 3 Tost 11/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tost11/2010
30.04.2010 4 Obdo 12/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo12/2010
30.04.2010 4 Obo 31/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Obo31/2010
30.04.2010 5 Obo 37/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo37/2009
30.04.2010 4 Obo 17/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Obo17/2010
30.04.2010 4 Obdo 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo2/2010
30.04.2010 3 Obo 44/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo44/2009
30.04.2010 4 Obdo 9/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo9/2010
03.05.2010 6 Obo 103/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo103/2009
04.05.2010 1 Sža 52/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza52/2010
04.05.2010 1 Sža 41/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza41/2010
04.05.2010 1 Sža 40/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza40/2010
04.05.2010 1 So 16/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So16/2010
04.05.2010 1 Sža 37/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza37/2010
04.05.2010 1 So 24/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So24/2010
04.05.2010 5 Sžf 61/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf61/2009
04.05.2010 1 So 20/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So20/2010
04.05.2010 5 Cdo 26/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo26/2010
04.05.2010 5 Cdo 40/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo40/2010
04.05.2010 5 Sžf 37/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf37/2009
04.05.2010 5 Cdo 89/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo89/2010
04.05.2010 5 Cdo 55/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo55/2010
04.05.2010 5 Cdo 45/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo45/2010
04.05.2010 1 Sža 34/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza34/2010
04.05.2010 2 Nc 12/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Nc12/2010
04.05.2010 5 Cdo 23/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo23/2010
05.05.2010 5 MCdo 14/2009 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo14/2009
05.05.2010 1 Obo 53/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo53/2010
05.05.2010 1 Obo 47/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo47/2010
05.05.2010 1 Obo 48/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo48/2010
05.05.2010 1 Obo 39/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo39/2010
05.05.2010 1 Obo 45/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo45/2010
05.05.2010 4 Cdo 169/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo169/2009
05.05.2010 1 Ndob 25/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob25/2010
05.05.2010 1 Ndob 20/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob20/2010
05.05.2010 1 Ndob 22/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob22/2010
05.05.2010 1 Obdo 14/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obdo14/2010
05.05.2010 1 Obdo 7/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obdo7/2010
05.05.2010 1 Ndob 19/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob19/2010
05.05.2010 1 Obo 11/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo11/2010
05.05.2010 1 Ndob 23/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob23/2010
05.05.2010 1 Ndob 26/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob26/2010
05.05.2010 1 Obo 44/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo44/2010
05.05.2010 1 Ndob 32/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob32/2010
05.05.2010 1 Obo 27/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo27/2010
05.05.2010 1 Obo 46/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo46/2010
05.05.2010 1 Ndob 21/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob21/2010
05.05.2010 1 Ndob 27/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob27/2010
05.05.2010 1 Ndob 24/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob24/2010
05.05.2010 1 IObo 38/2010 https://ispis.sk/judikatura/1IObo38/2010
05.05.2010 1 Ndob 30/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob30/2010
05.05.2010 8 Sžo 482/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo482/2009
05.05.2010 4 Cdo 164/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo164/2009
05.05.2010 1 Obo 29/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo29/2010
05.05.2010 1 Ndob 31/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob31/2010
05.05.2010 6 Cdo 62/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo62/2010
05.05.2010 6 Cdo 69/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo69/2010
05.05.2010 1 Obdo 6/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obdo6/2010
05.05.2010 5 Cdo 318/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo318/2009
05.05.2010 5 Cdo 338/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo338/2009
05.05.2010 6 Cdo 93/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo93/2010
05.05.2010 1 Ndob 29/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob29/2010
06.05.2010 6 Tost 12/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Tost12/2010
06.05.2010 3 Cdo 60/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo60/2010
06.05.2010 3 Cdo 98/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo98/2010
06.05.2010 3 Cdo 78/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo78/2010
06.05.2010 3 Cdo 218/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo218/2009
06.05.2010 6 Tdo 30/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo30/2009
06.05.2010 6 To 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/6To4/2010
06.05.2010 6 To 5/2010 https://ispis.sk/judikatura/6To5/2010
06.05.2010 2 Toš 2/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Tos2/2008
06.05.2010 3 Cdo 282/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo282/2009
07.05.2010 5 Ndt 7/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndt7/2010
09.05.2010 4 Cdo 211/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo211/2009
10.05.2010 3 Nc 13/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Nc13/2010
10.05.2010 3 Cdo 101/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo101/2010
10.05.2010 5 Ndob 38/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob38/2010
11.05.2010 2 Ndt 8/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndt8/2010
11.05.2010 1 Tost 18/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Tost18/2010
11.05.2010 2 Tdo 6/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo6/2010
11.05.2010 2 Tost 9/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Tost9/2010
11.05.2010 2 Tdo 15/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo15/2010
12.05.2010 3 Ndob 29/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndob29/2009
12.05.2010 4 MCdo 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo8/2009
12.05.2010 2 Co 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Co7/2009
12.05.2010 3 Ndob 27/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Ndob27/2009
12.05.2010 5 Ndob 5/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob5/2010
12.05.2010 2 Ndc 10/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndc10/2010
12.05.2010 5 MObdo 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/5MObdo4/2009
12.05.2010 1 Obo 111/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Obo111/2008
12.05.2010 2 MObdo 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/2MObdo1/2010
12.05.2010 6 Co 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Co4/2010
12.05.2010 6 Cdo 63/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo63/2010
12.05.2010 5 Obo 114/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Obo114/2008
12.05.2010 3 Ndt 6/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Ndt6/2010
13.05.2010 3 Sžf 120/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf120/2009
13.05.2010 8 Sžf 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szf8/2009
13.05.2010 3 Sžo 78/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo78/2010
13.05.2010 8 Sžo 475/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo475/2009
13.05.2010 3 Sžo 80/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo80/2010
13.05.2010 3 Sžp 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szp2/2010
13.05.2010 3 Cdo 162/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo162/2009
13.05.2010 3 Cdo 62/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo62/2010
13.05.2010 3 Cdo 73/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo73/2010
13.05.2010 3 Sžf 121/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf121/2009
13.05.2010 8 Sžf 8/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szf8/2010
13.05.2010 8 Sžo 87/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo87/2009
13.05.2010 3 Cdo 270/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo270/2009
13.05.2010 3 Sžf 119/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf119/2009
13.05.2010 3 Sžf 86/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf86/2009
13.05.2010 3 Sžp 45/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szp45/2009
13.05.2010 3 Sžo 51/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo51/2010
13.05.2010 8 Sžf 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szf5/2009
13.05.2010 3 Sžf 122/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf122/2009
13.05.2010 3 Sž 6/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Sz6/2010
13.05.2010 3 Nds 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Nds2/2010
13.05.2010 3 Sžo 31/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szo31/2009
13.05.2010 3 Cdo 340/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo340/2009
13.05.2010 3 Sžp 53/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szp53/2009
13.05.2010 8 Sžo 219/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo219/2009
13.05.2010 3 Sžf 6/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szf6/2010
13.05.2010 2 Obdo 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo1/2010
13.05.2010 3 Sžf 88/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf88/2009
13.05.2010 3 Sžo 53/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szo53/2009
13.05.2010 3 Sžf 127/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf127/2009
13.05.2010 3 Sžf 126/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf126/2009
13.05.2010 3 Sžo 77/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo77/2010
13.05.2010 3 Sžf 138/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf138/2009
13.05.2010 1 Toš 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Tos7/2009
13.05.2010 3 Sžf 130/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf130/2009
13.05.2010 3 Sžo 19/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szo19/2009
13.05.2010 3 Sžf 129/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf129/2009
13.05.2010 8 Sžo 98/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szo98/2010
13.05.2010 3 Sžf 109/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf109/2009
14.05.2010 6 Ndt 7/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Ndt7/2010
17.05.2010 9 So 51/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So51/2010
17.05.2010 9 So 59/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So59/2010
18.05.2010 5 Sžf 108/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf108/2009
18.05.2010 5 Sžf 122/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf122/2009
18.05.2010 5 Sžf 79/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf79/2009
18.05.2010 1 So 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/1So7/2009
18.05.2010 1 So 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/1So9/2009
18.05.2010 1 So 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/1So6/2009
18.05.2010 6 Sžo 166/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo166/2009
18.05.2010 5 Sžnč 13/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Sznc13/2009
18.05.2010 3 Ndc 9/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc9/2010
18.05.2010 1 Sžo 77/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo77/2009
18.05.2010 1 Sža 46/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza46/2010
18.05.2010 5 Sžp 105/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szp105/2009
18.05.2010 4 Tdo 16/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo16/2010
18.05.2010 1 Sžso 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szso5/2009
18.05.2010 1 So 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/1So1/2009
18.05.2010 3 Ndc 10/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc10/2010
18.05.2010 2 Obo 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo4/2010
18.05.2010 1 Sža 43/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza43/2010
18.05.2010 1 Sžo 135/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo135/2009
18.05.2010 1 Sža 48/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza48/2010
18.05.2010 5 Sžf 71/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf71/2009
18.05.2010 5 Sžf 69/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf69/2009
18.05.2010 4 Ndt 6/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Ndt6/2010
18.05.2010 5 Sžnč 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Sznc11/2009
18.05.2010 1 So 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/1So4/2009
18.05.2010 6 Sžo 150/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo150/2009
19.05.2010 5 MCdo 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo2/2010
19.05.2010 1 Ndob 43/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob43/2010
19.05.2010 1 Ndob 44/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob44/2010
19.05.2010 1 Ndob 47/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob47/2010
19.05.2010 2 Obo 32/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo32/2010
19.05.2010 1 Ndob 33/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob33/2010
19.05.2010 1 Ndob 37/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob37/2010
19.05.2010 1 Ndob 38/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob38/2010
19.05.2010 5 Cdo 263/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo263/2009
19.05.2010 5 Cdo 202/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo202/2009
19.05.2010 3 To 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/3To5/2009
19.05.2010 1 Ndob 45/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob45/2010
19.05.2010 6 Sžo 258/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo258/2009
19.05.2010 1 Ndob 36/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob36/2010
19.05.2010 2 Sžo 285/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo285/2009
19.05.2010 1 Sžo 346/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo346/2009
19.05.2010 2 Sžo 226/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo226/2009
19.05.2010 6 Sžf 11/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Szf11/2010
19.05.2010 1 Ndob 34/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob34/2010
19.05.2010 3 To 3/2008 https://ispis.sk/judikatura/3To3/2008
19.05.2010 5 Cdo 34/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo34/2010
19.05.2010 6 Sžo 237/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo237/2009
19.05.2010 3 Tdo 17/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo17/2010
19.05.2010 3 To 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/3To3/2010
19.05.2010 3 Tdo 16/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo16/2010
19.05.2010 3 Tost 12/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tost12/2010
19.05.2010 3 MObdo 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/3MObdo3/2009
19.05.2010 2 Sžo 251/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo251/2009
19.05.2010 6 Sžnč 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Sznc1/2010
19.05.2010 6 Sžo 224/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo224/2009
19.05.2010 6 Sžf 10/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Szf10/2010
19.05.2010 1 Ndob 46/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob46/2010
19.05.2010 5 Ndt 8/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndt8/2010
19.05.2010 5 Tdo 13/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo13/2010
19.05.2010 2 Sžo 433/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo433/2009
19.05.2010 5 Cdo 108/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo108/2009
19.05.2010 6 Ndz 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Ndz2/2010
19.05.2010 6 Sžo 240/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo240/2009
19.05.2010 1 Sžo 332/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo332/2009
19.05.2010 6 Sžo 193/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo193/2009
19.05.2010 2 Sžo 401/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo401/2009
19.05.2010 2 Sžo 238/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo238/2009
19.05.2010 6 Sžo 149/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo149/2009
19.05.2010 2 Sžo 246/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo246/2009
19.05.2010 5 Cdo 6/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo6/2010
19.05.2010 2 Sžo 472/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo472/2009
19.05.2010 2 Sžo 348/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo348/2009
19.05.2010 2 Sžo 415/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo415/2009
19.05.2010 5 Cdo 38/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo38/2010
19.05.2010 2 Sžo 438/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo438/2009
19.05.2010 6 Sžo 223/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo223/2009
19.05.2010 5 Ndt 6/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndt6/2010
19.05.2010 1 Sžo 386/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo386/2009
19.05.2010 1 Obo 59/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo59/2010
19.05.2010 1 Sžo 408/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo408/2009
19.05.2010 5 Nc 13/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Nc13/2010
19.05.2010 1 Sžo 376/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo376/2009
19.05.2010 9 So 58/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So58/2010
19.05.2010 2 Sžo 235/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo235/2009
19.05.2010 3 To 5/2010 https://ispis.sk/judikatura/3To5/2010
19.05.2010 2 Ndob 9/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob9/2010
19.05.2010 5 Cdo 69/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo69/2010
19.05.2010 5 Cdo 22/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo22/2010
19.05.2010 5 Cdo 253/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo253/2009
19.05.2010 5 Cdo 76/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo76/2010
19.05.2010 5 Tost 12/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tost12/2010
19.05.2010 1 Sžo 334/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo334/2009
19.05.2010 3 Tost 13/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tost13/2010
19.05.2010 2 Sžo 363/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szo363/2010
19.05.2010 5 Tdo 16/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo16/2010
19.05.2010 1 Ndob 35/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob35/2010
20.05.2010 4 Cdo 55/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo55/2010
20.05.2010 4 Cdo 86/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo86/2010
20.05.2010 7 Sžso 17/2009 https://ispis.sk/judikatura/7Szso17/2009
20.05.2010 7 So 146/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So146/2009
20.05.2010 7 So 41/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So41/2009
20.05.2010 7 So 132/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So132/2009
20.05.2010 7 So 144/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So144/2009
20.05.2010 7 So 136/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So136/2009
20.05.2010 7 So 57/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So57/2009
20.05.2010 7 So 36/2010 https://ispis.sk/judikatura/7So36/2010
20.05.2010 7 So 33/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So33/2009
20.05.2010 4 Cdo 96/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo96/2010
20.05.2010 8 Sž 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Sz6/2009
20.05.2010 3 Cdo 261/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo261/2009
20.05.2010 3 Cdo 119/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo119/2009
20.05.2010 4 MCdo 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo1/2009
20.05.2010 7 So 157/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So157/2009
20.05.2010 8 Sžo 433/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo433/2009
20.05.2010 7 Sžso 10/2010 https://ispis.sk/judikatura/7Szso10/2010
20.05.2010 7 So 46/2010 https://ispis.sk/judikatura/7So46/2010
20.05.2010 7 So 142/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So142/2009
20.05.2010 7 So 18/2010 https://ispis.sk/judikatura/7So18/2010
20.05.2010 1 Cdo 213/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo213/2009
20.05.2010 4 Cdo 54/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo54/2010
20.05.2010 3 Cdo 87/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo87/2010
20.05.2010 3 Cdo 79/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo79/2010
20.05.2010 4 Cdo 100/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo100/2010
20.05.2010 7 So 71/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So71/2009
20.05.2010 8 Sžf 13/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szf13/2009
20.05.2010 4 Cdo 214/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo214/2008
20.05.2010 7 Sžso 23/2009 https://ispis.sk/judikatura/7Szso23/2009
20.05.2010 8 Sžf 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szf2/2009
20.05.2010 7 Sžso 43/2009 https://ispis.sk/judikatura/7Szso43/2009
20.05.2010 7 So 152/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So152/2009
20.05.2010 7 So 148/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So148/2009
20.05.2010 7 Sžso 59/2009 https://ispis.sk/judikatura/7Szso59/2009
20.05.2010 7 So 156/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So156/2009
20.05.2010 7 So 60/2010 https://ispis.sk/judikatura/7So60/2010
20.05.2010 7 So 31/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So31/2009
20.05.2010 8 Sžo 512/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo512/2009
20.05.2010 7 Sžso 27/2009 https://ispis.sk/judikatura/7Szso27/2009
20.05.2010 5 Tost 13/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tost13/2010
24.05.2010 5 Obdo 15/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo15/2010
25.05.2010 1 TdoV 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/1TdoV3/2010
25.05.2010 4 Obo 29/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Obo29/2009
25.05.2010 5 Sžf 80/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf80/2009
25.05.2010 2 Cdo 240/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo240/2008
25.05.2010 2 Nc 14/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Nc14/2010
25.05.2010 5 Sžf 110/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf110/2009
25.05.2010 2 Cdo 110/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo110/2009
25.05.2010 1 TdoV 6/2010 https://ispis.sk/judikatura/1TdoV6/2010
25.05.2010 5 Sžf 60/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf60/2009
25.05.2010 2 Cdo 19/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo19/2010
25.05.2010 2 Cdo 99/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo99/2009
26.05.2010 9 So 162/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So162/2009
26.05.2010 5 Obo 57/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo57/2010
26.05.2010 3 Obo 224/2003 https://ispis.sk/judikatura/3Obo224/2003
26.05.2010 3 Obo 66/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Obo66/2010
26.05.2010 2 Cdo 334/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo334/2009
26.05.2010 5 Ndob 31/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob31/2010
26.05.2010 2 Cdo 183/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo183/2009
26.05.2010 2 Cdo 109/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo109/2009
26.05.2010 4 Cdo 109/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo109/2010
26.05.2010 2 Ndob 10/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob10/2010
26.05.2010 9 So 150/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So150/2009
26.05.2010 9 So 143/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So143/2009
26.05.2010 5 Obo 11/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo11/2010
26.05.2010 2 Obo 28/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo28/2010
26.05.2010 9 So 163/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So163/2009
26.05.2010 5 Obo 48/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo48/2010
26.05.2010 2 Cdo 87/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo87/2010
26.05.2010 9 So 154/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So154/2009
26.05.2010 5 Ndob 29/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob29/2010
26.05.2010 9 So 40/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So40/2010
26.05.2010 1 MCdo 11/2008 https://ispis.sk/judikatura/1MCdo11/2008
26.05.2010 3 Obdo 39/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo39/2009
26.05.2010 5 Ndob 57/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob57/2010
26.05.2010 2 Ndob 8/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob8/2010
26.05.2010 2 Ndob 12/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob12/2010
26.05.2010 9 So 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So2/2010
26.05.2010 9 So 24/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So24/2010
26.05.2010 9 So 156/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So156/2009
26.05.2010 9 So 172/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So172/2009
26.05.2010 9 Sžso 63/2009 https://ispis.sk/judikatura/9Szso63/2009
26.05.2010 4 Cdo 81/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo81/2010
26.05.2010 3 Obo 129/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo129/2009
26.05.2010 2 Obo 25/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo25/2010
26.05.2010 4 Ndc 9/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Ndc9/2010
26.05.2010 2 Cdo 44/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo44/2009
26.05.2010 4 Ndc 7/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Ndc7/2010
26.05.2010 2 Cdo 344/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo344/2009
26.05.2010 2 Cdo 352/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo352/2009
26.05.2010 2 Cdo 348/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo348/2009
26.05.2010 2 Cdo 322/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo322/2009
26.05.2010 2 Cdo 324/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo324/2009
26.05.2010 4 Cdo 112/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo112/2010
26.05.2010 4 Cdo 97/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo97/2010
26.05.2010 2 Cdo 51/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo51/2010
26.05.2010 4 MCdo 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo5/2009
26.05.2010 1 CdoV 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/1CdoV1/2010
26.05.2010 9 So 22/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So22/2010
26.05.2010 2 Cdo 28/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo28/2009
26.05.2010 5 Ndob 33/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob33/2010
26.05.2010 5 Ndob 23/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob23/2010
26.05.2010 1 Obo 43/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Obo43/2008
26.05.2010 5 Obdo 16/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo16/2010
26.05.2010 5 Obo 51/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo51/2010
26.05.2010 2 Cdo 37/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo37/2010
26.05.2010 2 Cdo 247/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo247/2009
27.05.2010 6 Ndc 10/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Ndc10/2010
27.05.2010 4 Ndc 10/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Ndc10/2010
27.05.2010 8 Sžo 152/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szo152/2010
27.05.2010 1 ObdoV 14/2010 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV14/2010
27.05.2010 5 Obdo 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo2/2010
27.05.2010 3 Cdo 81/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo81/2010
27.05.2010 6 Tdo 10/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo10/2010
27.05.2010 5 Obo 43/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo43/2010
27.05.2010 1 Cdo 113/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo113/2008
27.05.2010 1 ObdoV 28/2009 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV28/2009
27.05.2010 1 ObdoV 82/2008 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV82/2008
27.05.2010 3 Cdo 67/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo67/2010
27.05.2010 6 Tdo 16/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo16/2010
27.05.2010 6 Tdo 18/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo18/2010
27.05.2010 2 Ndob 33/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob33/2010
27.05.2010 8 Sžo 94/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo94/2009
27.05.2010 5 Ndob 25/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob25/2010
27.05.2010 6 To 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/6To3/2009
27.05.2010 5 Ndob 30/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob30/2010
27.05.2010 5 Ndob 35/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob35/2010
27.05.2010 1 ObdoV 10/2010 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV10/2010
27.05.2010 1 ObdoV 17/2009 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV17/2009
27.05.2010 1 MObdoV 9/2008 https://ispis.sk/judikatura/1MObdoV9/2008
27.05.2010 8 Sžo 126/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo126/2009
27.05.2010 1 ObdoV 30/2008 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV30/2008
27.05.2010 1 MObdoV 3/2008 https://ispis.sk/judikatura/1MObdoV3/2008
27.05.2010 3 Cdo 31/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo31/2009
27.05.2010 1 ObdoV 44/2009 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV44/2009
27.05.2010 1 MObdoV 16/2008 https://ispis.sk/judikatura/1MObdoV16/2008
27.05.2010 1 MObdoV 1/2008 https://ispis.sk/judikatura/1MObdoV1/2008
28.05.2010 1 TdoV 12/2010 https://ispis.sk/judikatura/1TdoV12/2010
28.05.2010 4 MObdo 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/4MObdo5/2009
28.05.2010 1 Cdo 63/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo63/2010
28.05.2010 1 Cdo 75/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo75/2010
28.05.2010 1 Cdo 94/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo94/2009
28.05.2010 1 Cdo 205/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo205/2009
28.05.2010 1 Cdo 59/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo59/2010
28.05.2010 1 Cdo 45/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo45/2010
28.05.2010 1 Cdo 56/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo56/2010
28.05.2010 1 Cdo 82/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo82/2009
29.05.2010 3 Obdo 15/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo15/2009
30.05.2010 4 Cdo 67/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo67/2011
31.05.2010 5 Obo 72/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo72/2009
31.05.2010 6 Nc 13/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Nc13/2010
31.05.2010 4 Obdo 17/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo17/2010
31.05.2010 4 Sžnč 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Sznc4/2009
31.05.2010 5 Obo 47/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo47/2010
31.05.2010 5 Ndob 32/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob32/2010
31.05.2010 5 Ndob 28/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob28/2010
31.05.2010 4 So 171/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So171/2009
31.05.2010 4 Sžso 22/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso22/2009
31.05.2010 3 Nc 14/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Nc14/2010
31.05.2010 5 Ndob 24/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob24/2010
31.05.2010 5 Sž 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Sz1/2009
31.05.2010 5 Ndob 36/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob36/2010
31.05.2010 4 Sžnč 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Sznc3/2009
31.05.2010 5 Obo 56/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo56/2010
31.05.2010 6 Cdo 81/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo81/2010
31.05.2010 4 Cdo 18/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo18/2009
31.05.2010 5 Obo 18/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo18/2010
31.05.2010 5 Ndob 34/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob34/2010
31.05.2010 5 Ndob 26/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob26/2010
31.05.2010 4 Sžnč 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Sznc1/2009
31.05.2010 4 So 52/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So52/2009
31.05.2010 4 So 174/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So174/2009
31.05.2010 4 Obo 6/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Obo6/2010
31.05.2010 5 Obdo 9/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo9/2010
31.05.2010 1 Sža 45/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza45/2010
31.05.2010 4 Cdo 149/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo149/2009
31.05.2010 4 Cdo 88/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo88/2009
31.05.2010 6 Cdo 91/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo91/2010
31.05.2010 4 Sžnč 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Sznc2/2009
31.05.2010 6 Ndc 9/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Ndc9/2010
31.05.2010 6 Cdo 75/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo75/2010
31.05.2010 6 Cdo 55/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo55/2010
31.05.2010 4 So 28/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So28/2009
31.05.2010 4 So 141/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So141/2009
31.05.2010 5 Cdo 52/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo52/2010
31.05.2010 4 So 68/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So68/2009
31.05.2010 4 So 163/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So163/2009
31.05.2010 4 Obo 25/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Obo25/2010
31.05.2010 4 Cdo 214/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo214/2009
01.06.2010 5 Nc 14/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Nc14/2010
01.06.2010 5 Tost 17/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tost17/2010
02.06.2010 1 Obo 57/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo57/2010
02.06.2010 1 Obo 51/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo51/2010
02.06.2010 1 Obo 52/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo52/2010
02.06.2010 1 Obo 56/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo56/2010
02.06.2010 6 Tdo 14/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo14/2010
02.06.2010 1 Ndob 49/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob49/2010
02.06.2010 1 Obdo 20/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obdo20/2010
02.06.2010 1 Ndob 40/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob40/2010
02.06.2010 1 Ndob 41/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob41/2010
02.06.2010 1 Obdo 13/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obdo13/2010
02.06.2010 1 Obdo 8/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obdo8/2010
02.06.2010 1 Obdo 19/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obdo19/2010
02.06.2010 1 Obo 6/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo6/2010
02.06.2010 3 Tdo 12/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo12/2010
02.06.2010 1 Ndob 42/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob42/2010
02.06.2010 1 Ndob 48/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob48/2010
02.06.2010 1 Obo 50/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo50/2010
02.06.2010 1 Obo 58/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo58/2010
02.06.2010 3 Sžf 22/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szf22/2010
02.06.2010 6 Tost 14/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Tost14/2010
02.06.2010 1 Obdo 21/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obdo21/2010
02.06.2010 3 To 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/3To4/2010
02.06.2010 1 Ndob 39/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob39/2010
02.06.2010 1 Obdo 17/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obdo17/2010
07.06.2010 1 Nc 10/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Nc10/2010
08.06.2010 1 Ndt 7/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndt7/2010
08.06.2010 1 Sža 50/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza50/2010
08.06.2010 1 Sža 47/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza47/2010
08.06.2010 6 Cdo 123/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo123/2010
08.06.2010 2 Sžo 126/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szo126/2010
08.06.2010 1 So 32/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So32/2010
08.06.2010 1 So 16/2009 https://ispis.sk/judikatura/1So16/2009
08.06.2010 1 Sžo 117/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo117/2009
08.06.2010 2 Tdo 14/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo14/2010
08.06.2010 1 Sža 42/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza42/2010
08.06.2010 2 To 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/2To7/2009
08.06.2010 6 Cdo 110/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo110/2010
08.06.2010 2 Sžo 400/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo400/2009
08.06.2010 2 Sžo 108/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szo108/2010
08.06.2010 1 Sža 49/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza49/2010
08.06.2010 2 Sžo 323/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo323/2009
08.06.2010 2 Sžo 546/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo546/2009
08.06.2010 2 Sžp 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szp2/2010
08.06.2010 5 Sžp 87/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szp87/2009
08.06.2010 1 So 17/2009 https://ispis.sk/judikatura/1So17/2009
08.06.2010 1 So 19/2009 https://ispis.sk/judikatura/1So19/2009
08.06.2010 1 So 30/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So30/2010
08.06.2010 2 Tdo 16/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo16/2010
08.06.2010 5 Cdo 184/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo184/2009
08.06.2010 1 So 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/1So5/2009
08.06.2010 6 Cdo 107/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo107/2010
08.06.2010 5 Sž 63/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Sz63/2009
08.06.2010 6 Cdo 120/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo120/2010
08.06.2010 5 Sžf 85/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf85/2009
08.06.2010 5 Sžp 102/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szp102/2009
08.06.2010 3 Tost 14/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tost14/2010
08.06.2010 6 Cdo 113/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo113/2010
08.06.2010 6 Cdo 12/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo12/2010
09.06.2010 5 Cdo 137/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo137/2009
09.06.2010 5 Cdo 62/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo62/2010
09.06.2010 4 Cdo 224/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo224/2009
09.06.2010 2 Ndob 17/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob17/2010
09.06.2010 3 Ndz 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Ndz2/2010
09.06.2010 5 Cdo 46/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo46/2010
09.06.2010 2 Ndob 31/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob31/2010
09.06.2010 5 Cdo 42/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo42/2010
09.06.2010 6 Cdo 108/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo108/2010
09.06.2010 6 Nc 14/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Nc14/2010
09.06.2010 5 Cdo 56/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo56/2010
09.06.2010 5 Cdo 60/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo60/2010
09.06.2010 5 Cdo 210/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo210/2009
09.06.2010 5 Cdo 71/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo71/2010
09.06.2010 5 Cdo 67/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo67/2010
09.06.2010 8 Sžo 100/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szo100/2010
09.06.2010 6 Ndc 11/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Ndc11/2010
09.06.2010 5 Ndc 12/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndc12/2010
09.06.2010 5 Cdo 332/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo332/2009
09.06.2010 5 Tost 18/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tost18/2010
09.06.2010 5 Cdo 48/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo48/2010
09.06.2010 6 Nc 15/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Nc15/2010
09.06.2010 2 Ndob 27/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob27/2010
09.06.2010 1 Ds 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ds2/2010
10.06.2010 8 Sžo 109/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szo109/2010
10.06.2010 6 Tdo 12/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo12/2010
10.06.2010 3 Obo 111/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo111/2009
10.06.2010 8 Sžo 425/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo425/2009
10.06.2010 3 Sžf 13/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szf13/2010
10.06.2010 8 Sžo 156/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szo156/2010
10.06.2010 3 Sžf 10/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szf10/2010
10.06.2010 5 Ndob 17/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob17/2010
10.06.2010 2 Obo 34/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo34/2010
10.06.2010 8 Sž 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Sz4/2009
10.06.2010 3 Sžo 57/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo57/2010
10.06.2010 3 Sžf 5/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szf5/2010
10.06.2010 3 Sžf 16/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szf16/2010
10.06.2010 8 Sžz 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szz1/2009
10.06.2010 8 Sžo 158/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo158/2009
10.06.2010 8 Sžhpu 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szhpu1/2009
10.06.2010 8 Sžo 148/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo148/2009
10.06.2010 5 Tdo 21/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo21/2010
10.06.2010 5 Tdo 18/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo18/2010
10.06.2010 5 Tdo 20/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo20/2010
10.06.2010 3 Sži 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szi1/2010
10.06.2010 8 Sžo 128/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo128/2009
10.06.2010 3 Obo 103/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo103/2009
10.06.2010 3 Sži 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szi11/2009
10.06.2010 2 Toš 1/2008 https://ispis.sk/judikatura/2Tos1/2008
10.06.2010 5 Tost 16/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tost16/2010
10.06.2010 3 Tost 16/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tost16/2010
10.06.2010 3 Sžf 132/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf132/2009
10.06.2010 3 Sžo 48/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szo48/2009
12.06.2010 3 Sžo 129/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szo129/2009
14.06.2010 5 Obo 60/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo60/2010
14.06.2010 3 Cdo 74/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo74/2010
14.06.2010 3 Cdo 106/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo106/2010
14.06.2010 3 Cdo 108/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo108/2010
15.06.2010 3 Ndc 12/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc12/2010
15.06.2010 3 Ndc 11/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc11/2010
15.06.2010 2 Tdo 18/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo18/2010
15.06.2010 5 Obo 25/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo25/2010
15.06.2010 2 Ndt 9/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndt9/2010
15.06.2010 2 Tost 14/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Tost14/2010
15.06.2010 1 CdoV 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/1CdoV2/2010
15.06.2010 3 Cdo 112/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo112/2010
15.06.2010 3 Cdo 84/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo84/2010
15.06.2010 3 Cdo 352/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo352/2009
15.06.2010 3 Cdo 320/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo320/2009
15.06.2010 1 CdoV 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/1CdoV8/2009
16.06.2010 5 Tdo 15/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo15/2010
16.06.2010 6 Sži 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Szi1/2010
16.06.2010 1 TdoV 7/2010 https://ispis.sk/judikatura/1TdoV7/2010
16.06.2010 6 Sžf 19/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Szf19/2010
16.06.2010 6 Sžo 325/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo325/2009
16.06.2010 2 Nc 15/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Nc15/2010
16.06.2010 6 Sžo 344/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Szo344/2010
16.06.2010 1 MObdo 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/1MObdo3/2010
16.06.2010 6 Tost 15/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Tost15/2010
16.06.2010 1 Obdo 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Obdo1/2009
16.06.2010 5 Cdo 88/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo88/2010
16.06.2010 5 Cdo 94/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo94/2010
16.06.2010 2 Ndob 19/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob19/2010
16.06.2010 6 Sžh 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Szh1/2010
16.06.2010 6 Sžo 304/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo304/2009
16.06.2010 6 Sžo 151/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo151/2009
16.06.2010 6 Sžo 55/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Szo55/2010
16.06.2010 3 Nc 15/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Nc15/2010
16.06.2010 6 Sžo 351/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo351/2009
16.06.2010 6 Sžo 32/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Szo32/2010
16.06.2010 1 Obo 35/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo35/2010
16.06.2010 5 Obdo 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo8/2009
16.06.2010 5 Nc 15/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Nc15/2010
16.06.2010 5 Tost 19/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tost19/2010
16.06.2010 2 Obdo 24/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo24/2009
16.06.2010 2 Obdo 12/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo12/2010
17.06.2010 3 Sž 26/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Sz26/2009
17.06.2010 5 Ntv 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ntv3/2010
17.06.2010 3 Sž 21/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Sz21/2009
17.06.2010 3 Sžo 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szo2/2009
17.06.2010 3 Sžp 52/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szp52/2009
17.06.2010 3 Sž 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Sz1/2010
17.06.2010 5 Tost 20/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tost20/2010
17.06.2010 3 Sž 7/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Sz7/2010
17.06.2010 2 Tost 15/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Tost15/2010
17.06.2010 3 Sžo 33/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo33/2010
17.06.2010 3 Sž 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Sz9/2009
18.06.2010 2 Tost 18/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Tost18/2010
20.06.2010 1 TdoV 15/2010 https://ispis.sk/judikatura/1TdoV15/2010
21.06.2010 1 Ndc 8/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndc8/2010
21.06.2010 6 Obdo 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obdo5/2009
21.06.2010 1 Cdo 72/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo72/2010
21.06.2010 1 Cdo 74/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo74/2010
22.06.2010 6 Sžo 246/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo246/2009
22.06.2010 5 Sžf 18/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szf18/2010
22.06.2010 5 Sžo 125/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szo125/2010
22.06.2010 6 Sžf 15/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szf15/2009
22.06.2010 4 Cdo 130/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo130/2010
22.06.2010 4 Cdo 120/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo120/2010
22.06.2010 4 Nc 16/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Nc16/2010
22.06.2010 4 Cdo 125/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo125/2010
22.06.2010 5 Sžo 109/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szo109/2010
22.06.2010 1 Sža 51/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza51/2010
22.06.2010 1 Sžo 136/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo136/2009
22.06.2010 2 Tost 17/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Tost17/2010
22.06.2010 6 Sžf 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szf8/2009
22.06.2010 6 Sžhuv 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szhuv2/2009
22.06.2010 4 Cdo 95/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo95/2010
22.06.2010 5 Sžo 58/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szo58/2010
22.06.2010 1 So 48/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So48/2010
22.06.2010 6 Sžo 498/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo498/2009
22.06.2010 5 Sžo 100/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szo100/2010
22.06.2010 5 Sžo 37/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szo37/2010
22.06.2010 6 Sžf 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szf2/2009
22.06.2010 6 Sžo 241/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo241/2009
22.06.2010 6 Sžf 12/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szf12/2009
22.06.2010 5 Sžf 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szf4/2010
22.06.2010 5 Sžf 20/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szf20/2010
22.06.2010 1 So 47/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So47/2010
22.06.2010 5 Sžf 81/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf81/2009
22.06.2010 5 Sžf 91/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf91/2009
22.06.2010 1 So 15/2009 https://ispis.sk/judikatura/1So15/2009
22.06.2010 5 Sžp 106/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szp106/2009
22.06.2010 5 Sžo 135/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szo135/2010
22.06.2010 5 Sžf 93/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf93/2009
22.06.2010 5 Sžf 73/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf73/2009
22.06.2010 5 Sžf 95/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf95/2009
22.06.2010 4 Cdo 128/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo128/2010
22.06.2010 5 Sžf 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szf3/2010
22.06.2010 6 Sžo 236/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo236/2009
22.06.2010 1 Sža 53/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza53/2010
22.06.2010 6 Sžf 13/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szf13/2009
22.06.2010 1 Sža 55/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza55/2010
22.06.2010 4 Nc 15/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Nc15/2010
22.06.2010 5 Sžf 87/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf87/2009
22.06.2010 6 Sžo 486/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo486/2009
22.06.2010 6 Sžf 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szf4/2009
22.06.2010 1 Sža 54/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza54/2010
22.06.2010 1 So 41/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So41/2010
22.06.2010 6 Sžo 373/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo373/2009
22.06.2010 5 Sžf 68/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf68/2009
23.06.2010 5 Cdo 232/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo232/2009
23.06.2010 5 Cdo 51/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo51/2009
23.06.2010 5 Obo 17/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo17/2010
23.06.2010 5 Obo 63/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo63/2010
23.06.2010 6 Obo 107/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo107/2009
23.06.2010 2 Sžp 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szp1/2009
23.06.2010 2 Sžo 525/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo525/2009
23.06.2010 5 Ndob 39/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob39/2010
23.06.2010 2 Sžf 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szf4/2009
23.06.2010 2 Sž 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Sz3/2009
23.06.2010 2 Sžo 459/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo459/2009
23.06.2010 3 MCdo 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo3/2009
23.06.2010 2 Sžo 82/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szo82/2010
23.06.2010 2 Sžo 382/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo382/2009
23.06.2010 2 Sžf 12/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szf12/2009
23.06.2010 3 Sžf 53/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf53/2009
23.06.2010 1 Ndt 11/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndt11/2010
23.06.2010 1 Tdo 16/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Tdo16/2010
23.06.2010 2 Sžo 223/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo223/2009
23.06.2010 3 To 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/3To6/2009
23.06.2010 5 Obdo 19/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo19/2010
24.06.2010 5 Obo 54/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo54/2010
24.06.2010 5 Obdo 18/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo18/2010
24.06.2010 3 Cdo 22/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo22/2010
24.06.2010 1 ObdoV 53/2008 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV53/2008
24.06.2010 1 ObdoV 25/2008 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV25/2008
24.06.2010 1 ObdoV 64/2008 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV64/2008
24.06.2010 1 ObdoV 46/2008 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV46/2008
24.06.2010 5 Obo 59/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo59/2010
24.06.2010 1 ObdoV 13/2010 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV13/2010
24.06.2010 5 Ndob 40/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob40/2010
24.06.2010 3 Sž 46/2008 https://ispis.sk/judikatura/3Sz46/2008
24.06.2010 3 Cdo 89/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo89/2010
24.06.2010 3 Cdo 39/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo39/2010
24.06.2010 3 Cdo 107/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo107/2010
24.06.2010 1 ObdoV 33/2008 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV33/2008
24.06.2010 3 Cdo 120/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo120/2010
24.06.2010 3 Cdo 351/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo351/2009
24.06.2010 1 ObdoV 39/2009 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV39/2009
24.06.2010 1 ObdoV 80/2008 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV80/2008
24.06.2010 1 MObdoV 7/2010 https://ispis.sk/judikatura/1MObdoV7/2010
24.06.2010 1 ObdoV 60/2008 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV60/2008
24.06.2010 5 Obo 58/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo58/2010
24.06.2010 5 Obo 68/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo68/2010
24.06.2010 1 ObdoV 52/2008 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV52/2008
24.06.2010 5 Obo 52/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo52/2010
24.06.2010 5 Obo 64/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo64/2010
24.06.2010 5 Obo 61/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo61/2010
24.06.2010 5 Obo 66/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo66/2010
25.06.2010 1 TdoV 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/1TdoV1/2010
25.06.2010 6 Obo 120/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo120/2009
25.06.2010 1 Ndt 13/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndt13/2010
28.06.2010 6 Ndt 9/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Ndt9/2010
28.06.2010 4 MCdo 21/2010 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo21/2010
28.06.2010 6 Tost 13/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Tost13/2010
29.06.2010 2 Ndt 10/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndt10/2010
29.06.2010 2 Tost 13/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Tost13/2010
29.06.2010 1 Cdo 64/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo64/2009
29.06.2010 1 Ndc 9/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndc9/2010
29.06.2010 4 Cdo 64/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo64/2010
29.06.2010 2 Cdo 68/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo68/2009
29.06.2010 4 MCdo 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo2/2010
29.06.2010 4 Cdo 350/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo350/2009
29.06.2010 1 Cdo 43/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo43/2009
29.06.2010 4 Cdo 133/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo133/2010
29.06.2010 1 Cdo 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo4/2009
29.06.2010 1 Cdo 62/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo62/2010
29.06.2010 4 Cdo 108/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo108/2010
29.06.2010 1 Cdo 25/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo25/2009
29.06.2010 4 Cdo 114/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo114/2010
29.06.2010 2 To 15/2009 https://ispis.sk/judikatura/2To15/2009
29.06.2010 1 Cdo 84/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo84/2010
29.06.2010 1 Cdo 178/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo178/2009
29.06.2010 4 Cdo 118/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo118/2010
29.06.2010 2 Cdo 205/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo205/2009
29.06.2010 8 Sžf 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szf10/2009
29.06.2010 1 Cdo 157/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo157/2009
29.06.2010 1 Cdo 73/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo73/2010
29.06.2010 1 Cdo 34/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo34/2009
29.06.2010 4 Ndc 11/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Ndc11/2010
29.06.2010 2 To 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/2To2/2009
29.06.2010 1 Rkc 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Rkc2/2009
29.06.2010 8 Sžo 172/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szo172/2010
29.06.2010 8 Sžf 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szf3/2009
29.06.2010 1 Cdo 70/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo70/2010
29.06.2010 4 Cdo 142/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo142/2010
29.06.2010 4 Cdo 140/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo140/2009
29.06.2010 4 Cdo 98/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo98/2010
29.06.2010 1 Cdo 49/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo49/2010
29.06.2010 1 Cdo 15/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo15/2009
29.06.2010 4 Cdo 123/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo123/2010
29.06.2010 2 Cdo 86/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo86/2009
29.06.2010 4 Cdo 302/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo302/2009
29.06.2010 1 Cdo 83/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo83/2010
29.06.2010 8 Sžo 503/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo503/2009
30.06.2010 4 Cdo 188/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo188/2009
30.06.2010 9 So 97/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So97/2009
30.06.2010 9 So 64/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So64/2010
30.06.2010 9 So 128/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So128/2009
30.06.2010 7 Sžso 57/2009 https://ispis.sk/judikatura/7Szso57/2009
30.06.2010 7 Sžso 38/2009 https://ispis.sk/judikatura/7Szso38/2009
30.06.2010 7 Sžso 33/2009 https://ispis.sk/judikatura/7Szso33/2009
30.06.2010 7 Sžso 29/2009 https://ispis.sk/judikatura/7Szso29/2009
30.06.2010 5 Cdo 126/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo126/2009
30.06.2010 5 Obo 42/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo42/2009
30.06.2010 4 Obo 37/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Obo37/2010
30.06.2010 3 Obo 96/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo96/2009
30.06.2010 7 So 167/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So167/2009
30.06.2010 2 Ndc 12/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndc12/2010
30.06.2010 7 So 169/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So169/2009
30.06.2010 7 So 100/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So100/2009
30.06.2010 7 So 105/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So105/2009
30.06.2010 9 So 117/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So117/2009
30.06.2010 9 So 125/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So125/2009
30.06.2010 9 So 99/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So99/2009
30.06.2010 9 So 135/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So135/2009
30.06.2010 2 Cdo 111/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo111/2010
30.06.2010 2 Cdo 59/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo59/2009
30.06.2010 4 Sžso 28/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso28/2009
30.06.2010 2 Cdo 6/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo6/2010
30.06.2010 4 So 169/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So169/2009
30.06.2010 4 Cdo 177/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo177/2009
30.06.2010 2 Cdo 107/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo107/2010
30.06.2010 2 Nc 17/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Nc17/2010
30.06.2010 3 To 6/2010 https://ispis.sk/judikatura/3To6/2010
30.06.2010 5 Cdo 168/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo168/2009
30.06.2010 4 Cdo 48/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo48/2009
30.06.2010 4 Cdo 236/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo236/2009
30.06.2010 7 So 85/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So85/2009
30.06.2010 7 So 81/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So81/2009
30.06.2010 2 Cdo 62/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo62/2009
30.06.2010 2 Ndob 6/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob6/2010
30.06.2010 3 Tdo 19/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo19/2010
30.06.2010 2 Cdo 22/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo22/2010
30.06.2010 3 Tdo 22/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo22/2010
30.06.2010 2 Ndob 37/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob37/2010
30.06.2010 3 Obdo 18/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo18/2009
30.06.2010 2 Cdo 243/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo243/2009
30.06.2010 3 Obo 93/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo93/2009
30.06.2010 4 Ndob 26/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Ndob26/2010
30.06.2010 9 Sžso 39/2009 https://ispis.sk/judikatura/9Szso39/2009
30.06.2010 9 So 11/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So11/2010
30.06.2010 4 Obo 58/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Obo58/2010
30.06.2010 2 Cdo 36/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo36/2010
30.06.2010 9 So 112/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So112/2009
30.06.2010 2 Cdo 343/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo343/2009
30.06.2010 3 Obo 48/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo48/2009
30.06.2010 2 Cdo 286/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo286/2009
30.06.2010 6 Cdo 140/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo140/2010
30.06.2010 5 Cdo 138/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo138/2009
30.06.2010 4 Cdo 184/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo184/2009
30.06.2010 9 So 122/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So122/2009
30.06.2010 9 So 19/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So19/2010
30.06.2010 9 So 173/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So173/2009
30.06.2010 9 Sžso 33/2009 https://ispis.sk/judikatura/9Szso33/2009
30.06.2010 9 So 155/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So155/2009
30.06.2010 9 So 5/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So5/2010
30.06.2010 9 So 170/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So170/2009
30.06.2010 9 So 164/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So164/2009
30.06.2010 4 Ndob 24/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Ndob24/2010
30.06.2010 7 Sžso 30/2009 https://ispis.sk/judikatura/7Szso30/2009
30.06.2010 5 Obo 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo11/2009
30.06.2010 2 Cdo 140/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo140/2010
30.06.2010 2 Cdo 222/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo222/2009
30.06.2010 7 Sžso 41/2009 https://ispis.sk/judikatura/7Szso41/2009
30.06.2010 7 Sžso 37/2009 https://ispis.sk/judikatura/7Szso37/2009
30.06.2010 7 Sžso 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/7Szso11/2009
30.06.2010 7 So 75/2010 https://ispis.sk/judikatura/7So75/2010
30.06.2010 3 Cdo 29/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo29/2009
30.06.2010 3 Obo 92/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo92/2009
30.06.2010 7 So 131/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So131/2009
30.06.2010 7 So 73/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So73/2009
30.06.2010 1 Ndz 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndz3/2010
30.06.2010 3 Tdo 21/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo21/2009
30.06.2010 2 Cdo 18/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo18/2010
30.06.2010 4 Cdo 46/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo46/2009
30.06.2010 7 So 111/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So111/2009
30.06.2010 3 Cdo 325/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo325/2009
30.06.2010 5 Cdo 190/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo190/2009
30.06.2010 2 Cdo 91/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo91/2009
30.06.2010 4 So 44/2009 https://ispis.sk/judikatura/4So44/2009
30.06.2010 4 Sžso 55/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Szso55/2009
30.06.2010 9 So 123/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So123/2009
30.06.2010 7 So 150/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So150/2009
30.06.2010 4 Cdo 228/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo228/2009
30.06.2010 6 Cdo 119/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo119/2010
30.06.2010 3 To 7/2010 https://ispis.sk/judikatura/3To7/2010
30.06.2010 9 Sžso 45/2009 https://ispis.sk/judikatura/9Szso45/2009
30.06.2010 2 Obo 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Obo2/2009
30.06.2010 9 So 116/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So116/2009
30.06.2010 5 MObdo 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/5MObdo4/2010
30.06.2010 2 Ndob 14/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob14/2010
30.06.2010 2 Ndob 18/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob18/2010
30.06.2010 4 Cdo 102/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo102/2009
30.06.2010 2 Ndob 16/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob16/2010
01.07.2010 8 Svzn 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Svzn1/2010
01.07.2010 8 Sžnč 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Sznc2/2010
01.07.2010 8 Sžo 351/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo351/2009
01.07.2010 8 Sžf 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szf7/2009
01.07.2010 8 Sžo 423/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo423/2009
01.07.2010 8 Sžo 172/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo172/2009
01.07.2010 8 Sžo 163/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo163/2009
01.07.2010 3 Ndt 8/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Ndt8/2010
01.07.2010 8 Sžp 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szp1/2010
01.07.2010 8 Sžf 15/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szf15/2010
01.07.2010 8 Sžo 324/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo324/2009
01.07.2010 8 Sžo 162/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo162/2009
01.07.2010 8 Sžo 86/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo86/2009
06.07.2010 2 Sžf 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szf2/2010
06.07.2010 1 So 21/2009 https://ispis.sk/judikatura/1So21/2009
06.07.2010 5 Sžf 97/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf97/2009
06.07.2010 1 Sžo 237/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo237/2009
06.07.2010 2 Sžo 242/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo242/2009
06.07.2010 2 Sžo 44/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szo44/2010
06.07.2010 1 So 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So1/2010
06.07.2010 1 So 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So3/2010
06.07.2010 5 Sžf 101/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf101/2009
06.07.2010 1 So 14/2009 https://ispis.sk/judikatura/1So14/2009
06.07.2010 5 Sžf 107/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf107/2009
06.07.2010 1 So 8/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So8/2010
06.07.2010 2 Sžf 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szf8/2009
07.07.2010 1 TdoV 16/2010 https://ispis.sk/judikatura/1TdoV16/2010
08.07.2010 3 Cdo 83/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo83/2010
08.07.2010 5 Cdo 308/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo308/2009
08.07.2010 5 Cdo 54/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo54/2010
08.07.2010 6 Urto 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Urto2/2010
08.07.2010 3 Cdo 56/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo56/2010
08.07.2010 3 Cdo 94/2101 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo94/2101
08.07.2010 3 Cdo 138/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo138/2010
08.07.2010 6 Tdo 22/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo22/2010
08.07.2010 3 Ndc 13/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc13/2010
08.07.2010 1 Nc 13/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Nc13/2010
08.07.2010 3 Cdo 30/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo30/2010
08.07.2010 6 Tost 17/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Tost17/2010
08.07.2010 1 Nc 12/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Nc12/2010
08.07.2010 3 Cdo 92/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo92/2010
08.07.2010 3 Ndc 14/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc14/2010
08.07.2010 5 Co 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Co4/2010
08.07.2010 3 Cdo 132/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo132/2010
08.07.2010 5 Cdo 80/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo80/2010
08.07.2010 3 Cdo 75/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo75/2010
08.07.2010 5 Cdo 75/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo75/2010
08.07.2010 5 Cdo 65/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo65/2010
12.07.2010 3 Sžo 150/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo150/2010
12.07.2010 3 Sžnč 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Sznc2/2010
12.07.2010 3 Sžo 130/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo130/2010
12.07.2010 3 Sži 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szi3/2010
12.07.2010 3 Sžf 108/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf108/2009
12.07.2010 3 Sžo 84/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szo84/2009
12.07.2010 3 Sžo 149/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo149/2010
13.07.2010 5 Sžf 109/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf109/2009
13.07.2010 1 Sžso 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szso6/2009
13.07.2010 2 Sžh 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szh3/2010
13.07.2010 1 Sža 59/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza59/2010
13.07.2010 1 So 56/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So56/2010
13.07.2010 1 So 55/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So55/2010
13.07.2010 1 Sža 39/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza39/2010
13.07.2010 5 Sžf 106/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf106/2009
13.07.2010 1 Sžso 5/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Szso5/2010
13.07.2010 5 Sžp 100/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szp100/2009
13.07.2010 1 Sža 57/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza57/2010
13.07.2010 1 Sža 56/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza56/2010
13.07.2010 1 Sža 58/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza58/2010
13.07.2010 1 So 62/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So62/2010
13.07.2010 1 Sžso 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Szso1/2010
13.07.2010 1 Sžo 248/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo248/2009
13.07.2010 1 Sžo 292/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo292/2009
13.07.2010 1 So 63/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So63/2010
13.07.2010 1 Sža 60/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza60/2010
13.07.2010 1 Sža 66/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza66/2010
14.07.2010 1 Obo 74/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo74/2010
14.07.2010 4 Cdo 226/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo226/2009
14.07.2010 4 Cdo 246/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo246/2009
14.07.2010 5 Tdo 26/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo26/2010
14.07.2010 5 Tost 22/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tost22/2010
14.07.2010 1 Obo 60/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo60/2010
14.07.2010 1 Obo 80/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo80/2010
14.07.2010 1 Obo 78/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo78/2010
14.07.2010 1 Obo 76/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo76/2010
14.07.2010 4 Cdo 208/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo208/2009
14.07.2010 1 Ndob 51/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob51/2010
14.07.2010 1 Obdo 22/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obdo22/2010
14.07.2010 5 Cdo 236/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo236/2009
14.07.2010 1 Obdo 25/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obdo25/2010
14.07.2010 3 Ndt 9/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Ndt9/2010
14.07.2010 5 MCdo 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo8/2009
14.07.2010 1 Obo 55/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo55/2010
14.07.2010 6 Sžo 365/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo365/2009
14.07.2010 1 Obdo 12/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obdo12/2010
14.07.2010 1 Obo 49/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo49/2010
14.07.2010 1 Ndob 50/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob50/2010
14.07.2010 6 Cdo 35/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo35/2010
14.07.2010 5 Ndt 10/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndt10/2010
14.07.2010 6 Sžo 333/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo333/2009
14.07.2010 6 Cdo 109/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo109/2010
14.07.2010 6 Sžo 60/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Szo60/2010
14.07.2010 1 Obo 63/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo63/2010
14.07.2010 1 Obdo 18/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obdo18/2010
14.07.2010 1 Obo 91/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo91/2010
14.07.2010 1 Obo 77/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo77/2010
14.07.2010 6 Tdo 21/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo21/2010
14.07.2010 6 Sžo 87/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Szo87/2010
14.07.2010 1 Obo 93/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo93/2010
14.07.2010 6 Cdo 117/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo117/2010
14.07.2010 6 Tdo 17/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo17/2010
14.07.2010 5 Ndt 9/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndt9/2010
14.07.2010 6 Sžo 363/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo363/2009
14.07.2010 6 Tost 19/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Tost19/2010
14.07.2010 6 Sžo 320/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo320/2009
14.07.2010 3 Tost 19/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tost19/2010
14.07.2010 3 Tost 20/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tost20/2010
14.07.2010 6 Sžo 83/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Szo83/2010
14.07.2010 6 Sžf 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Szf3/2010
14.07.2010 6 Cdo 129/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo129/2010
14.07.2010 6 Ndt 8/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Ndt8/2010
14.07.2010 5 Ndz 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndz2/2010
14.07.2010 1 Obo 43/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo43/2010
14.07.2010 6 Tost 18/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Tost18/2010
14.07.2010 5 Tost 21/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tost21/2010
14.07.2010 1 Obo 37/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo37/2010
15.07.2010 9 So 79/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So79/2010
15.07.2010 9 So 77/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So77/2010
15.07.2010 5 Cdo 127/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo127/2010
15.07.2010 5 Cdo 106/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo106/2010
15.07.2010 5 Cdo 138/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo138/2010
15.07.2010 5 Cdo 153/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo153/2010
15.07.2010 9 So 54/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So54/2010
15.07.2010 9 So 82/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So82/2010
15.07.2010 9 So 72/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So72/2010
15.07.2010 5 Cdo 101/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo101/2010
15.07.2010 9 So 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So4/2010
15.07.2010 9 So 68/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So68/2010
15.07.2010 9 So 55/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So55/2010
15.07.2010 9 So 15/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So15/2010
15.07.2010 9 So 50/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So50/2010
15.07.2010 9 So 80/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So80/2010
15.07.2010 9 So 78/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So78/2010
15.07.2010 9 So 6/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So6/2010
15.07.2010 9 So 69/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So69/2010
15.07.2010 9 So 31/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So31/2010
16.07.2010 1 Tdo 18/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Tdo18/2010
19.07.2010 1 Cdo 72/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo72/2009
19.07.2010 3 Cdo 17/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo17/2010
19.07.2010 1 Nc 19/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Nc19/2010
19.07.2010 1 Nc 20/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Nc20/2010
19.07.2010 1 Nc 17/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Nc17/2010
19.07.2010 1 Nc 18/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Nc18/2010
20.07.2010 2 Obo 18/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo18/2010
20.07.2010 4 Tdo 27/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo27/2010
20.07.2010 3 Cdo 116/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo116/2009
20.07.2010 3 Obdo 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo11/2009
20.07.2010 3 Obo 63/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo63/2009
20.07.2010 2 Ndt 11/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndt11/2010
20.07.2010 2 Ndob 26/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob26/2010
20.07.2010 3 Cdo 308/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo308/2009
20.07.2010 2 Obo 63/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo63/2010
20.07.2010 2 Ndob 22/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob22/2010
20.07.2010 2 Ndob 24/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob24/2010
20.07.2010 9 Sžso 26/2010 https://ispis.sk/judikatura/9Szso26/2010
20.07.2010 3 Sžo 47/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo47/2010
20.07.2010 3 Cdo 156/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo156/2010
20.07.2010 3 Sžf 29/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szf29/2010
20.07.2010 3 Sžo 135/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo135/2010
21.07.2010 2 Sžo 526/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo526/2009
21.07.2010 2 Obo 36/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo36/2010
21.07.2010 5 Cdo 122/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo122/2010
21.07.2010 3 MObdo 3/2008 https://ispis.sk/judikatura/3MObdo3/2008
21.07.2010 2 Sžf 23/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szf23/2010
21.07.2010 5 Obo 83/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo83/2009
21.07.2010 2 Obo 56/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo56/2010
21.07.2010 2 Sžo 496/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo496/2009
21.07.2010 2 Sžf 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szf7/2009
21.07.2010 5 Cdo 82/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo82/2010
21.07.2010 2 Sžo 475/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo475/2009
21.07.2010 3 Cdo 139/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo139/2010
21.07.2010 3 Cdo 117/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo117/2010
21.07.2010 1 TdoV 5/2010 https://ispis.sk/judikatura/1TdoV5/2010
21.07.2010 5 Cdo 104/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo104/2010
21.07.2010 5 Cdo 135/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo135/2010
21.07.2010 1 Tdo 22/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Tdo22/2010
21.07.2010 2 Sžo 49/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szo49/2010
21.07.2010 3 Cdo 61/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo61/2010
21.07.2010 3 MCdo 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo11/2009
21.07.2010 2 Obo 11/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo11/2010
21.07.2010 2 Sžf 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szf5/2009
21.07.2010 5 Obo 101/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo101/2009
21.07.2010 2 Sžf 18/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szf18/2010
21.07.2010 2 Obdo 5/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo5/2010
21.07.2010 2 Sžo 490/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo490/2009
21.07.2010 3 Cdo 111/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo111/2010
21.07.2010 3 Co 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Co3/2010
22.07.2010 1 ObdoV 59/2008 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV59/2008
22.07.2010 5 Obo 71/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo71/2010
22.07.2010 1 ObdoV 73/2008 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV73/2008
22.07.2010 5 Obdo 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo1/2010
22.07.2010 6 Cdo 127/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo127/2010
22.07.2010 6 Cdo 131/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo131/2010
22.07.2010 5 Obdo 13/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo13/2010
22.07.2010 5 Obo 70/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo70/2010
22.07.2010 1 ObdoV 55/2009 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV55/2009
22.07.2010 1 MObdoV 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/1MObdoV10/2009
22.07.2010 1 MObdoV 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/1MObdoV6/2009
22.07.2010 1 ObdoV 66/2008 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV66/2008
22.07.2010 1 MObdoV 8/2008 https://ispis.sk/judikatura/1MObdoV8/2008
22.07.2010 1 ObdoV 20/2010 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV20/2010
22.07.2010 1 ObdoV 33/2010 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV33/2010
22.07.2010 4 MCdo 18/2009 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo18/2009
22.07.2010 5 Obdo 23/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo23/2010
22.07.2010 6 Cdo 105/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo105/2010
22.07.2010 5 Obo 50/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo50/2010
22.07.2010 6 Cdo 139/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo139/2010
22.07.2010 5 Obdo 7/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo7/2010
22.07.2010 4 Tost 14/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Tost14/2010
23.07.2010 1 Cdo 138/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo138/2009
23.07.2010 1 Cdo 101/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo101/2010
26.07.2010 5 Tost 24/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tost24/2010
26.07.2010 5 Tost 23/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tost23/2010
26.07.2010 1 To 16/2009 https://ispis.sk/judikatura/1To16/2009
26.07.2010 3 Toš 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tos8/2009
26.07.2010 5 Obdo 24/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo24/2010
26.07.2010 5 Ndz 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndz3/2010
27.07.2010 2 Ndt 12/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndt12/2010
27.07.2010 5 Sžf 15/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szf15/2010
27.07.2010 5 Rks 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Rks1/2010
27.07.2010 4 Sžo 11/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Szo11/2010
27.07.2010 4 Sžo 8/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Szo8/2010
27.07.2010 4 Sžo 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Szo3/2010
27.07.2010 5 Sžf 62/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf62/2009
27.07.2010 5 Cdo 151/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo151/2009
27.07.2010 2 Tdo 24/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo24/2010
27.07.2010 6 Tost 20/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Tost20/2010
27.07.2010 4 Sž 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Sz1/2010
27.07.2010 4 Sžf 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Szf3/2010
27.07.2010 5 Obo 76/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo76/2010
27.07.2010 5 Obo 62/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo62/2010
27.07.2010 2 Ndc 14/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndc14/2010
27.07.2010 5 Cdo 162/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo162/2010
27.07.2010 4 Sžo 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Szo2/2010
27.07.2010 2 Tdo 20/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo20/2010
27.07.2010 5 Cdo 133/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo133/2010
27.07.2010 2 Ndc 15/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndc15/2010
27.07.2010 2 Tost 21/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Tost21/2010
27.07.2010 4 Sžo 5/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Szo5/2010
27.07.2010 6 Tost 21/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Tost21/2010
27.07.2010 2 Tdo 22/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo22/2010
27.07.2010 2 To 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/2To6/2009
27.07.2010 5 Sžo 188/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szo188/2010
27.07.2010 5 Sžo 108/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szo108/2010
27.07.2010 6 Sžo 284/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo284/2009
27.07.2010 5 Sžo 102/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szo102/2010
27.07.2010 5 Nds 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Nds2/2010
27.07.2010 5 Sžf 53/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf53/2009
27.07.2010 6 Ndt 11/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Ndt11/2010
27.07.2010 6 Sžo 274/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo274/2009
27.07.2010 6 Sžo 295/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo295/2009
27.07.2010 5 Obo 74/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo74/2010
27.07.2010 5 Obo 78/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo78/2010
27.07.2010 5 Cdo 103/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo103/2010
28.07.2010 4 Ndob 34/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Ndob34/2010
28.07.2010 4 Cdo 115/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo115/2010
28.07.2010 4 Cdo 149/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo149/2010
28.07.2010 5 Tost 25/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tost25/2010
28.07.2010 4 Cdo 151/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo151/2010
28.07.2010 3 Tdo 41/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo41/2009
28.07.2010 4 Ndob 37/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Ndob37/2010
28.07.2010 4 Cdo 161/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo161/2010
28.07.2010 4 Cdo 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo3/2010
28.07.2010 3 Tdo 25/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo25/2009
28.07.2010 4 Cdo 164/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo164/2010
28.07.2010 4 Obdo 23/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo23/2010
28.07.2010 4 Cdo 146/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo146/2010
28.07.2010 6 Cdo 161/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo161/2010
28.07.2010 3 Obo 67/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo67/2009
28.07.2010 4 Cdo 93/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo93/2009
28.07.2010 4 Obo 19/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Obo19/2010
28.07.2010 3 Obo 94/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo94/2009
28.07.2010 5 Urto 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Urto2/2010
28.07.2010 3 Obo 66/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo66/2009
28.07.2010 5 To 17/2010 https://ispis.sk/judikatura/5To17/2010
28.07.2010 1 Cdo 107/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo107/2009
28.07.2010 4 Ndob 30/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Ndob30/2010
28.07.2010 3 Tost 21/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tost21/2010
28.07.2010 1 Cdo 89/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo89/2009
28.07.2010 6 Cdo 151/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo151/2010
28.07.2010 4 Cdo 88/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo88/2010
28.07.2010 4 Obo 14/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Obo14/2010
28.07.2010 4 Cdo 157/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo157/2010
28.07.2010 4 Cdo 160/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo160/2009
28.07.2010 6 Cdo 133/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo133/2010
28.07.2010 4 Ndc 13/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Ndc13/2010
29.07.2010 2 Cdo 239/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo239/2009
29.07.2010 6 Ndt 10/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Ndt10/2010
29.07.2010 2 Cdo 103/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo103/2010
29.07.2010 2 Tost 22/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Tost22/2010
29.07.2010 2 Cdo 116/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo116/2010
29.07.2010 2 Cdo 117/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo117/2009
29.07.2010 2 MCdo 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo7/2009
29.07.2010 6 Tost 22/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Tost22/2010
29.07.2010 2 Cdo 93/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo93/2009
29.07.2010 2 MCdo 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo10/2009
29.07.2010 2 MCdo 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo3/2010
29.07.2010 2 MCdo 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo8/2009
29.07.2010 2 Cdo 26/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo26/2010
30.07.2010 1 Cdo 29/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo29/2010
30.07.2010 1 Nc 22/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Nc22/2010
30.07.2010 1 Nc 23/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Nc23/2010
30.07.2010 1 Cdo 39/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo39/2010
30.07.2010 1 Cdo 90/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo90/2010
30.07.2010 1 MCdo 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/1MCdo1/2010
02.08.2010 3 Sžp 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szp3/2010
02.08.2010 3 Ndz 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Ndz3/2010
02.08.2010 3 Ndz 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Ndz4/2010
03.08.2010 1 Obo 72/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo72/2010
03.08.2010 1 Obo 92/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo92/2010
03.08.2010 1 Obo 42/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo42/2010
03.08.2010 1 Obo 84/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo84/2010
03.08.2010 1 Obo 81/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo81/2010
03.08.2010 1 Ndob 52/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob52/2010
03.08.2010 1 Obo 67/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo67/2010
03.08.2010 1 Obo 82/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo82/2010
03.08.2010 1 Obo 88/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo88/2010
03.08.2010 1 Obo 83/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo83/2010
03.08.2010 1 Obo 97/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo97/2010
03.08.2010 1 Obo 98/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo98/2010
03.08.2010 5 Ndz 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndz4/2010
03.08.2010 1 Obo 89/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo89/2010
03.08.2010 1 Obo 85/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo85/2010
03.08.2010 1 Obo 96/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo96/2010
03.08.2010 1 Obo 95/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo95/2010
03.08.2010 1 Ndob 53/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob53/2010
04.08.2010 3 Tost 18/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tost18/2010
04.08.2010 3 Ndt 10/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Ndt10/2010
04.08.2010 2 Ndob 38/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob38/2010
04.08.2010 2 Obo 48/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo48/2010
04.08.2010 2 Obo 57/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo57/2010
04.08.2010 2 Ndob 36/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob36/2010
04.08.2010 4 Tost 22/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Tost22/2010
04.08.2010 2 Obo 55/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo55/2010
04.08.2010 1 Ndz 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndz4/2010
04.08.2010 4 To 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/4To9/2009
04.08.2010 4 To 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/4To4/2009
04.08.2010 3 Obdo 20/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo20/2009
04.08.2010 3 Tost 17/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tost17/2010
04.08.2010 2 Ndob 39/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob39/2010
04.08.2010 2 Obo 62/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo62/2010
04.08.2010 2 Ndob 29/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob29/2010
05.08.2010 3 Cdo 33/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo33/2009
05.08.2010 6 To 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/6To5/2009
05.08.2010 3 MCdo 14/2009 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo14/2009
05.08.2010 3 Cdo 295/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo295/2009
05.08.2010 3 Cdo 82/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo82/2010
05.08.2010 3 Cdo 118/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo118/2010
05.08.2010 3 Cdo 64/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo64/2010
05.08.2010 3 Cdo 72/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo72/2010
05.08.2010 3 Cdo 125/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo125/2010
05.08.2010 3 Cdo 149/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo149/2010
05.08.2010 3 Cdo 145/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo145/2010
05.08.2010 3 Cdo 52/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo52/2010
05.08.2010 3 Cdo 316/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo316/2009
05.08.2010 3 Ndc 16/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc16/2010
05.08.2010 3 Cdo 155/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo155/2010
05.08.2010 3 Cdo 134/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo134/2010
06.08.2010 1 Obo 86/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo86/2010
06.08.2010 3 Cdo 170/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo170/2010
10.08.2010 2 Tost 19/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Tost19/2010
10.08.2010 2 Tost 20/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Tost20/2010
10.08.2010 1 Nc 25/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Nc25/2010
10.08.2010 1 Nc 28/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Nc28/2010
10.08.2010 1 Nc 24/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Nc24/2010
10.08.2010 1 Nc 26/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Nc26/2010
10.08.2010 5 Tdo 29/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo29/2010
10.08.2010 1 Nc 27/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Nc27/2010
10.08.2010 5 Tost 26/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tost26/2010
10.08.2010 5 Tdo 28/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo28/2010
10.08.2010 5 Ndt 11/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndt11/2010
10.08.2010 2 Tdo 23/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo23/2010
11.08.2010 2 Sži 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szi2/2010
11.08.2010 5 Sžo 56/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szo56/2010
11.08.2010 2 Sžo 182/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szo182/2010
11.08.2010 5 Nds 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Nds3/2010
11.08.2010 5 Sžf 14/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szf14/2010
11.08.2010 7 So 82/2010 https://ispis.sk/judikatura/7So82/2010
11.08.2010 7 So 95/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So95/2009
11.08.2010 7 So 61/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So61/2009
11.08.2010 7 So 135/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So135/2009
11.08.2010 7 So 120/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So120/2009
11.08.2010 7 So 96/2010 https://ispis.sk/judikatura/7So96/2010
11.08.2010 5 Sžo 153/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szo153/2010
13.08.2010 5 Ndt 12/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndt12/2010
16.08.2010 2 Dso 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Dso4/2010
17.08.2010 8 Sžo 142/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo142/2009
17.08.2010 1 So 57/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So57/2010
17.08.2010 8 Sžo 202/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo202/2009
17.08.2010 1 Sža 65/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza65/2010
17.08.2010 1 So 72/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So72/2010
17.08.2010 5 Sžp 104/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szp104/2009
17.08.2010 1 Sžhpu 3/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szhpu3/2008
17.08.2010 1 Sža 68/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza68/2010
17.08.2010 8 Sžo 190/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo190/2009
17.08.2010 2 Tost 23/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Tost23/2010
17.08.2010 1 Sža 63/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza63/2010
17.08.2010 3 Obo 127/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo127/2009
17.08.2010 1 So 53/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So53/2010
17.08.2010 1 So 70/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So70/2010
17.08.2010 1 So 68/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So68/2010
17.08.2010 1 So 74/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So74/2010
17.08.2010 1 So 81/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So81/2010
17.08.2010 1 So 69/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So69/2010
17.08.2010 1 So 67/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So67/2010
17.08.2010 1 Sža 61/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza61/2010
17.08.2010 5 Sžf 105/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf105/2009
18.08.2010 2 Sžo 199/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szo199/2010
18.08.2010 2 Sžf 14/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szf14/2009
18.08.2010 4 Cdo 175/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo175/2010
18.08.2010 2 Sžo 505/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo505/2009
18.08.2010 3 Ntv 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Ntv2/2010
18.08.2010 3 Tdo 29/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo29/2010
18.08.2010 4 Ndc 12/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Ndc12/2010
18.08.2010 1 Nc 33/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Nc33/2010
18.08.2010 9 Sža 6/2010 https://ispis.sk/judikatura/9Sza6/2010
18.08.2010 9 Sža 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/9Sza2/2010
18.08.2010 6 Sžo 335/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo335/2009
18.08.2010 1 Cdo 65/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo65/2009
18.08.2010 4 Cdo 169/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo169/2010
18.08.2010 2 Sžnč 5/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Sznc5/2010
18.08.2010 6 Sžo 390/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo390/2009
18.08.2010 2 Sžo 524/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo524/2009
18.08.2010 2 Sžo 397/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo397/2009
18.08.2010 2 Sžf 13/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szf13/2009
18.08.2010 2 Sžh 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szh2/2010
18.08.2010 1 CdoV 5/2010 https://ispis.sk/judikatura/1CdoV5/2010
18.08.2010 1 Nc 32/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Nc32/2010
18.08.2010 1 Cdo 104/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo104/2009
18.08.2010 2 To 5/2010 https://ispis.sk/judikatura/2To5/2010
18.08.2010 4 Cdo 162/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo162/2010
18.08.2010 1 Cdo 120/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo120/2010
18.08.2010 4 Cdo 170/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo170/2010
18.08.2010 3 Ndt 11/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Ndt11/2010
18.08.2010 6 Sžo 148/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Szo148/2010
18.08.2010 6 Sžo 101/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Szo101/2010
18.08.2010 1 CdoV 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/1CdoV3/2010
18.08.2010 2 Sžo 32/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szo32/2010
18.08.2010 4 MCdo 8/2010 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo8/2010
18.08.2010 1 Cdo 63/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo63/2009
18.08.2010 1 Nc 30/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Nc30/2010
18.08.2010 6 Sžo 190/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Szo190/2010
18.08.2010 6 Sžo 314/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo314/2009
18.08.2010 9 Sža 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/9Sza3/2010
18.08.2010 9 Sža 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/9Sza1/2010
18.08.2010 9 Sža 5/2010 https://ispis.sk/judikatura/9Sza5/2010
18.08.2010 4 Cdo 262/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo262/2009
18.08.2010 6 Sžo 93/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Szo93/2010
18.08.2010 4 MCdo 15/2009 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo15/2009
18.08.2010 6 Sžo 119/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Szo119/2010
18.08.2010 6 Sžo 140/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Szo140/2010
19.08.2010 1 TdoV 8/2010 https://ispis.sk/judikatura/1TdoV8/2010
19.08.2010 3 Sžo 161/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo161/2010
19.08.2010 3 Sžo 64/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szo64/2009
19.08.2010 3 Sžo 182/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo182/2010
19.08.2010 3 Sžo 151/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo151/2010
19.08.2010 6 Tost 23/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Tost23/2010
19.08.2010 3 Sžf 30/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szf30/2010
19.08.2010 6 Tdo 28/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo28/2010
19.08.2010 3 Sžo 165/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo165/2010
19.08.2010 3 Sžf 137/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf137/2009
19.08.2010 3 Sžf 135/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf135/2009
19.08.2010 6 To 12/2009 https://ispis.sk/judikatura/6To12/2009
19.08.2010 3 Sžf 123/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf123/2009
19.08.2010 3 Sžf 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szf1/2010
19.08.2010 6 Tost 24/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Tost24/2010
20.08.2010 6 Sžo 372/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo372/2009
24.08.2010 4 Ndz 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Ndz1/2010
24.08.2010 2 Tdo 27/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo27/2010
24.08.2010 6 Tost 16/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Tost16/2010
24.08.2010 4 Sžf 6/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Szf6/2010
24.08.2010 9 Sžso 22/2010 https://ispis.sk/judikatura/9Szso22/2010
24.08.2010 1 Sža 73/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza73/2010
24.08.2010 4 Sžf 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Szf1/2010
24.08.2010 1 Sžso 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Szso4/2010
24.08.2010 1 Sžso 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Szso2/2010
24.08.2010 1 Sžso 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Szso3/2010
24.08.2010 2 To 6/2010 https://ispis.sk/judikatura/2To6/2010
24.08.2010 4 Sžo 20/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Szo20/2010
24.08.2010 4 Sž 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Sz2/2010
24.08.2010 9 Sžso 21/2010 https://ispis.sk/judikatura/9Szso21/2010
24.08.2010 2 Tdo 29/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo29/2010
24.08.2010 1 Sža 76/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza76/2010
24.08.2010 1 So 60/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So60/2010
24.08.2010 2 Tdo 25/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo25/2010
24.08.2010 2 Ndt 13/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndt13/2010
24.08.2010 6 Tost 11/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Tost11/2010
24.08.2010 4 Sžo 7/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Szo7/2010
24.08.2010 4 Sžf 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Szf2/2010
24.08.2010 6 Tost 25/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Tost25/2010
24.08.2010 4 Szd 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Szd1/2010
24.08.2010 1 So 61/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So61/2010
25.08.2010 6 Cdo 152/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo152/2010
25.08.2010 6 Cdo 159/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo159/2010
25.08.2010 6 Cdo 149/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo149/2010
25.08.2010 6 Cdo 169/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo169/2010
25.08.2010 7 So 165/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So165/2009
25.08.2010 7 So 155/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So155/2009
25.08.2010 7 So 149/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So149/2009
25.08.2010 7 So 71/2010 https://ispis.sk/judikatura/7So71/2010
25.08.2010 7 So 145/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So145/2009
25.08.2010 7 Sžso 51/2009 https://ispis.sk/judikatura/7Szso51/2009
25.08.2010 7 So 125/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So125/2009
26.08.2010 8 Sžo 265/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo265/2009
26.08.2010 8 Sžo 391/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo391/2009
26.08.2010 8 Sžo 395/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo395/2009
26.08.2010 8 Sžf 30/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szf30/2010
26.08.2010 8 Sžf 15/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szf15/2009
26.08.2010 5 MCdo 16/2009 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo16/2009
26.08.2010 8 Sžo 362/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo362/2009
26.08.2010 8 Sžo 246/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo246/2009
26.08.2010 8 Sžo 168/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo168/2009
26.08.2010 6 Cdo 143/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo143/2010
26.08.2010 8 Sžo 332/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo332/2009
26.08.2010 8 Sžo 229/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo229/2009
26.08.2010 8 Sžo 188/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szo188/2010
26.08.2010 6 Cdo 90/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo90/2010
27.08.2010 2 Obo 46/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo46/2010
30.08.2010 4 Cdo 137/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo137/2010
30.08.2010 5 Cdo 174/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo174/2010
30.08.2010 4 Co 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Co2/2010
30.08.2010 5 Cdo 64/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo64/2010
30.08.2010 5 Cdo 164/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo164/2010
30.08.2010 5 Cdo 86/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo86/2010
30.08.2010 5 Cdo 141/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo141/2010
30.08.2010 5 Cdo 180/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo180/2010
30.08.2010 5 Cdo 147/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo147/2010
30.08.2010 5 Cdo 150/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo150/2010
30.08.2010 4 Cdo 177/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo177/2010
30.08.2010 5 Cdo 156/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo156/2010
30.08.2010 4 Cdo 183/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo183/2010
30.08.2010 3 Ndob 60/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Ndob60/2010
30.08.2010 5 Tost 27/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tost27/2010
30.08.2010 5 Ndt 13/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndt13/2010
31.08.2010 4 Cdo 347/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo347/2009
31.08.2010 4 Cdo 304/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo304/2009
31.08.2010 5 Obo 89/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo89/2010
31.08.2010 4 Obo 71/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Obo71/2010
31.08.2010 5 Sžo 130/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szo130/2010
31.08.2010 5 Sžo 180/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szo180/2010
31.08.2010 4 Obo 72/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Obo72/2010
31.08.2010 6 Obo 93/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo93/2009
31.08.2010 5 Sžf 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szf1/2010
31.08.2010 5 Sžf 30/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szf30/2010
31.08.2010 5 Sžf 6/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szf6/2010
31.08.2010 5 Sžo 131/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szo131/2010
31.08.2010 6 Sžo 334/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo334/2009
31.08.2010 6 Sžo 345/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo345/2009
31.08.2010 5 Cdo 248/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo248/2009
31.08.2010 4 Obo 73/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Obo73/2010
31.08.2010 5 Sžo 140/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szo140/2010
31.08.2010 4 Obo 70/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Obo70/2010
31.08.2010 4 Svzn 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Svzn1/2010
31.08.2010 6 Sžo 343/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo343/2009
31.08.2010 5 Cdo 198/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo198/2009
31.08.2010 4 Cdo 264/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo264/2009
31.08.2010 2 Cdo 38/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo38/2010
31.08.2010 2 Cdo 104/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo104/2009
31.08.2010 4 MCdo 20/2008 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo20/2008
31.08.2010 5 Ndz 5/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndz5/2010
31.08.2010 5 Obo 86/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo86/2010
31.08.2010 5 Obo 88/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo88/2010
31.08.2010 4 Cdo 185/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo185/2010
31.08.2010 4 Sžo 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Szo4/2010
31.08.2010 4 Obo 69/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Obo69/2010
31.08.2010 5 Ndob 42/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob42/2010
31.08.2010 2 Cdo 151/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo151/2009
31.08.2010 5 Sž 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Sz10/2009
31.08.2010 5 Sžf 100/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf100/2009
31.08.2010 4 Cdo 134/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo134/2009
31.08.2010 5 Obo 91/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo91/2010
31.08.2010 5 Sžo 173/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szo173/2010
31.08.2010 5 Sžo 205/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szo205/2010
31.08.2010 4 Cdo 54/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo54/2009
31.08.2010 5 Sžf 28/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szf28/2010
31.08.2010 5 Obo 82/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo82/2010
31.08.2010 4 Cdo 222/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo222/2009
31.08.2010 5 Sžf 18/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf18/2009
31.08.2010 4 Obo 55/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Obo55/2010
31.08.2010 6 Obo 87/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Obo87/2009
31.08.2010 5 Obo 81/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo81/2010
31.08.2010 5 Ndob 41/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob41/2010
31.08.2010 2 Cdo 44/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo44/2010
31.08.2010 1 Cdo 108/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo108/2009
31.08.2010 1 Nc 35/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Nc35/2010
31.08.2010 5 Cdo 211/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo211/2009
31.08.2010 2 Cdo 108/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo108/2009
31.08.2010 2 Cdo 116/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo116/2009
31.08.2010 5 Obo 94/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo94/2010
31.08.2010 5 Obo 71/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo71/2009
31.08.2010 4 Obo 50/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Obo50/2010
31.08.2010 5 Obo 93/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo93/2010
31.08.2010 2 Cdo 161/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo161/2009
31.08.2010 2 Cdo 41/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo41/2010
31.08.2010 2 Cdo 135/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo135/2010
31.08.2010 4 Sžo 6/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Szo6/2010
31.08.2010 5 Sžo 175/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szo175/2010
31.08.2010 5 Sžf 8/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szf8/2010
31.08.2010 5 Sžf 24/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szf24/2010
31.08.2010 2 Ndc 17/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndc17/2010
02.09.2010 2 Sžo 180/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szo180/2010
02.09.2010 4 Sžo 31/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Szo31/2010
03.09.2010 5 Ndt 15/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Ndt15/2009
06.09.2010 3 Cdo 176/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo176/2010
06.09.2010 3 MCdo 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo4/2010
06.09.2010 3 Cdo 178/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo178/2010
07.09.2010 5 Cdo 179/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo179/2010
07.09.2010 5 Cdo 123/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo123/2009
07.09.2010 1 Cdo 153/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo153/2009
07.09.2010 5 Cdo 182/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo182/2010
07.09.2010 5 Cdo 131/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo131/2009
07.09.2010 6 Tdo 32/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo32/2010
07.09.2010 2 To 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/2To1/2009
08.09.2010 3 Tdo 34/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo34/2010
08.09.2010 3 Tost 22/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tost22/2010
08.09.2010 3 Tost 25/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tost25/2010
08.09.2010 4 Cdo 338/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo338/2009
08.09.2010 5 Ndt 14/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndt14/2010
08.09.2010 3 Ndt 12/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Ndt12/2010
08.09.2010 2 Ndc 18/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndc18/2010
08.09.2010 6 Cdo 145/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo145/2010
08.09.2010 5 Tost 28/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tost28/2010
08.09.2010 2 Sžo 196/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szo196/2010
08.09.2010 5 Tdo 32/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo32/2010
08.09.2010 5 To 8/2010 https://ispis.sk/judikatura/5To8/2010
08.09.2010 4 Cdo 278/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo278/2009
08.09.2010 5 Tdo 34/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo34/2010
09.09.2010 8 Sžo 102/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szo102/2010
09.09.2010 8 Sžo 504/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo504/2009
09.09.2010 3 Sžo 22/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo22/2010
09.09.2010 8 Sžf 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szf6/2009
09.09.2010 6 Ndt 13/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Ndt13/2010
09.09.2010 8 Sžf 10/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szf10/2010
09.09.2010 3 Sžo 56/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szo56/2009
09.09.2010 3 Sžo 112/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szo112/2009
09.09.2010 3 Sžo 88/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szo88/2009
09.09.2010 3 Sžo 114/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szo114/2009
09.09.2010 3 Sžo 16/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szo16/2009
09.09.2010 8 Sžo 82/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szo82/2010
09.09.2010 8 Sžo 137/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szo137/2010
09.09.2010 8 Sžnč 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Sznc2/2009
09.09.2010 3 Sž 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Sz8/2009
09.09.2010 5 Sžo 207/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szo207/2010
09.09.2010 3 Sžo 12/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szo12/2009
09.09.2010 5 To 11/2010 https://ispis.sk/judikatura/5To11/2010
09.09.2010 8 Sžo 61/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szo61/2010
13.09.2010 5 MCdo 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo4/2010
13.09.2010 5 Cdo 185/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo185/2010
13.09.2010 2 Toš 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Tos5/2009
13.09.2010 5 Cdo 109/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo109/2010
13.09.2010 5 Cdo 125/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo125/2010
14.09.2010 2 Ndt 14/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndt14/2010
14.09.2010 5 Cdo 19/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo19/2010
14.09.2010 1 So 46/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So46/2010
14.09.2010 2 Tdo 31/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo31/2010
14.09.2010 1 So 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So4/2010
14.09.2010 1 Sža 62/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza62/2010
14.09.2010 5 Sžf 113/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf113/2009
14.09.2010 5 Sžf 115/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf115/2009
14.09.2010 1 Sža 70/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza70/2010
14.09.2010 1 Sža 72/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza72/2010
14.09.2010 5 Cdo 184/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo184/2010
14.09.2010 2 Sžo 452/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo452/2009
14.09.2010 1 Sža 64/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza64/2010
14.09.2010 2 Sžo 42/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szo42/2010
14.09.2010 2 Sžo 66/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szo66/2010
14.09.2010 2 Sžo 184/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szo184/2010
14.09.2010 2 Sžo 541/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo541/2009
14.09.2010 2 Sžo 373/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo373/2009
14.09.2010 1 So 11/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So11/2010
14.09.2010 1 So 13/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So13/2010
14.09.2010 1 So 12/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So12/2010
14.09.2010 2 Tdo 26/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo26/2010
14.09.2010 1 So 10/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So10/2010
14.09.2010 1 So 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So2/2010
14.09.2010 2 Sžf 15/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szf15/2009
14.09.2010 2 Sžo 36/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szo36/2010
14.09.2010 5 Sžf 119/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf119/2009
14.09.2010 5 Cdo 97/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo97/2010
16.09.2010 3 Toš 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tos9/2009
16.09.2010 6 Cdo 172/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo172/2010
16.09.2010 3 Sžz 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szz2/2010
16.09.2010 6 Cdo 177/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo177/2010
16.09.2010 6 Cdo 173/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo173/2010
17.09.2010 1 Nc 42/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Nc42/2010
17.09.2010 1 Nc 40/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Nc40/2010
17.09.2010 1 Nc 44/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Nc44/2010
17.09.2010 1 Nc 41/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Nc41/2010
21.09.2010 2 Tost 26/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Tost26/2010
21.09.2010 2 Tdo 30/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo30/2010
21.09.2010 2 Tdo 32/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo32/2010
22.09.2010 1 Obo 109/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo109/2010
22.09.2010 1 Tost 34/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Tost34/2010
22.09.2010 3 Tdo 23/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo23/2010
22.09.2010 3 Tdo 24/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo24/2010
22.09.2010 6 Cdo 171/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo171/2010
22.09.2010 4 Cdo 129/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo129/2010
22.09.2010 1 Ndob 55/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob55/2010
22.09.2010 3 Cdo 122/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo122/2009
22.09.2010 5 Cdo 123/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo123/2010
22.09.2010 5 Cdo 18/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo18/2010
22.09.2010 5 Cdo 195/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo195/2010
22.09.2010 3 Tdo 31/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo31/2010
22.09.2010 4 Sžp 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Szp1/2010
22.09.2010 5 Cdo 175/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo175/2010
22.09.2010 5 MCdo 15/2009 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo15/2009
22.09.2010 3 Cdo 97/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo97/2010
22.09.2010 3 Cdo 174/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo174/2010
22.09.2010 3 Cdo 153/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo153/2010
22.09.2010 3 Cdo 137/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo137/2010
22.09.2010 3 Cdo 322/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo322/2009
22.09.2010 3 Cdo 304/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo304/2009
22.09.2010 4 Cdo 205/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo205/2010
22.09.2010 3 Ndc 18/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc18/2010
22.09.2010 5 Cdo 68/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo68/2010
22.09.2010 4 MCdo 6/2010 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo6/2010
22.09.2010 4 Cdo 136/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo136/2010
22.09.2010 6 Nds 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Nds2/2010
22.09.2010 5 Cdo 291/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo291/2009
22.09.2010 1 Ndob 57/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob57/2010
22.09.2010 1 Obo 99/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo99/2010
22.09.2010 1 Obo 112/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo112/2010
22.09.2010 1 Obo 103/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo103/2010
22.09.2010 6 Sžo 358/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo358/2009
22.09.2010 3 Cdo 171/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo171/2010
22.09.2010 6 Sžo 127/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Szo127/2010
22.09.2010 3 Co 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Co4/2010
22.09.2010 1 Cdo 156/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo156/2008
22.09.2010 1 Tost 27/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Tost27/2010
22.09.2010 1 MObdo 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/1MObdo4/2010
22.09.2010 5 Cdo 196/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo196/2009
22.09.2010 1 Cdo 51/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo51/2009
22.09.2010 1 MObdo 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/1MObdo2/2010
22.09.2010 1 Obo 115/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo115/2010
22.09.2010 6 Sžo 153/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Szo153/2010
22.09.2010 4 Cdo 318/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo318/2009
22.09.2010 4 Cdo 344/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo344/2009
22.09.2010 4 Cdo 195/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo195/2010
22.09.2010 4 Cdo 56/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo56/2009
22.09.2010 6 Sžo 112/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Szo112/2010
22.09.2010 4 Cdo 173/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo173/2010
22.09.2010 3 Cdo 177/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo177/2010
22.09.2010 3 Ndc 19/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc19/2010
22.09.2010 3 Cdo 159/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo159/2010
22.09.2010 3 Cdo 208/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo208/2010
22.09.2010 6 Sžnč 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Sznc3/2010
22.09.2010 3 Cdo 326/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo326/2009
22.09.2010 1 Obdo 33/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obdo33/2010
22.09.2010 3 Cdo 190/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo190/2010
22.09.2010 6 Sžo 137/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Szo137/2010
22.09.2010 6 Sžo 417/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo417/2009
22.09.2010 1 Obo 117/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo117/2010
22.09.2010 5 Tost 31/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tost31/2010
22.09.2010 1 Obo 118/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo118/2010
22.09.2010 1 CdoV 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/1CdoV4/2010
22.09.2010 1 CdoV 6/2010 https://ispis.sk/judikatura/1CdoV6/2010
22.09.2010 4 Cdo 122/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo122/2010
22.09.2010 5 Cdo 204/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo204/2010
22.09.2010 5 Cdo 258/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo258/2009
22.09.2010 1 Ndob 56/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob56/2010
22.09.2010 3 MCdo 6/2010 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo6/2010
22.09.2010 6 Sžo 371/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo371/2009
22.09.2010 5 Cdo 161/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo161/2010
22.09.2010 6 Sžf 9/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Szf9/2010
23.09.2010 2 Ndob 25/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob25/2010
23.09.2010 3 Obdo 37/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo37/2009
23.09.2010 1 Co 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Co3/2009
23.09.2010 2 Obo 71/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo71/2010
23.09.2010 3 Obo 22/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo22/2009
23.09.2010 2 Obo 58/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo58/2010
23.09.2010 4 Ndc 15/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Ndc15/2010
23.09.2010 4 Cdo 260/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo260/2009
23.09.2010 4 Co 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Co3/2010
23.09.2010 4 Cdo 191/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo191/2010
23.09.2010 4 Cdo 197/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo197/2010
23.09.2010 2 Ndob 34/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob34/2010
23.09.2010 2 Obo 27/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo27/2010
23.09.2010 2 Obo 74/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo74/2010
23.09.2010 3 Obo 117/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo117/2009
23.09.2010 4 Cdo 193/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo193/2010
23.09.2010 2 Obo 29/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo29/2010
23.09.2010 3 Obdo 33/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo33/2009
23.09.2010 4 Cdo 110/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo110/2009
23.09.2010 3 Obdo 17/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo17/2009
23.09.2010 2 Obo 23/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo23/2010
23.09.2010 4 Cdo 71/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo71/2010
23.09.2010 3 Obo 21/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo21/2009
23.09.2010 2 Obo 77/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo77/2010
23.09.2010 4 Cdo 17/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo17/2010
26.09.2010 3 Cdo 141/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo141/2010
27.09.2010 5 Ndob 44/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob44/2010
27.09.2010 1 Nc 48/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Nc48/2010
27.09.2010 1 Nc 45/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Nc45/2010
27.09.2010 1 Nc 50/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Nc50/2010
28.09.2010 2 Cdo 128/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo128/2010
28.09.2010 2 Cdo 86/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo86/2010
28.09.2010 2 Cdo 268/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo268/2009
28.09.2010 5 Obdo 35/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo35/2010
28.09.2010 5 Sžf 26/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szf26/2010
28.09.2010 5 Obo 105/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo105/2010
28.09.2010 5 Obo 104/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo104/2010
28.09.2010 2 Cdo 285/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo285/2009
28.09.2010 4 Cdo 62/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo62/2009
28.09.2010 4 Cdo 247/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo247/2009
28.09.2010 2 Ndc 19/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndc19/2010
28.09.2010 2 Cdo 229/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo229/2009
28.09.2010 1 Sža 67/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza67/2010
28.09.2010 6 Sžo 434/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo434/2009
28.09.2010 1 So 17/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So17/2010
28.09.2010 1 So 40/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So40/2010
28.09.2010 2 Tdo 35/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo35/2010
28.09.2010 5 Cdo 140/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo140/2010
28.09.2010 2 Cdo 177/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo177/2010
28.09.2010 6 Cdo 94/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo94/2010
28.09.2010 1 Sžso 7/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Szso7/2010
28.09.2010 6 Cdo 179/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo179/2010
28.09.2010 2 Cdo 180/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo180/2010
28.09.2010 2 Cdo 45/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo45/2010
28.09.2010 2 Cdo 252/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo252/2009
28.09.2010 2 MCdo 12/2009 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo12/2009
28.09.2010 5 Sžf 61/2008 https://ispis.sk/judikatura/5Szf61/2008
28.09.2010 5 Sžf 121/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf121/2009
28.09.2010 2 Cdo 113/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo113/2010
28.09.2010 1 Cdo 119/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo119/2010
28.09.2010 5 Sžf 32/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szf32/2010
28.09.2010 2 Cdo 289/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo289/2009
28.09.2010 5 Obo 106/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo106/2010
28.09.2010 5 Obo 98/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo98/2010
28.09.2010 1 So 9/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So9/2010
28.09.2010 5 Sž 8/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Sz8/2010
28.09.2010 5 Obo 84/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo84/2010
28.09.2010 2 Cdo 258/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo258/2009
28.09.2010 5 Sži 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szi3/2010
28.09.2010 5 Sžo 193/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szo193/2010
28.09.2010 2 Cdo 49/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo49/2010
28.09.2010 1 So 89/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So89/2010
28.09.2010 5 Sžf 22/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szf22/2010
28.09.2010 5 Sž 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Sz3/2010
28.09.2010 5 Sžf 29/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szf29/2010
28.09.2010 2 Cdo 200/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo200/2010
28.09.2010 6 Cdo 99/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo99/2010
28.09.2010 5 Cdo 234/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo234/2009
28.09.2010 8 Sžo 245/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo245/2009
28.09.2010 2 Tdo 33/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo33/2010
28.09.2010 1 Cdo 100/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo100/2010
28.09.2010 1 Cdo 116/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo116/2010
28.09.2010 2 To 13/2009 https://ispis.sk/judikatura/2To13/2009
28.09.2010 1 Cdo 139/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo139/2010
28.09.2010 1 Cdo 78/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo78/2009
28.09.2010 4 Cdo 326/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo326/2009
28.09.2010 4 Cdo 124/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo124/2009
28.09.2010 5 Obo 111/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo111/2010
28.09.2010 5 Sžo 79/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szo79/2010
28.09.2010 6 Sžo 472/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo472/2009
28.09.2010 2 Cdo 320/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo320/2009
28.09.2010 2 Cdo 63/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo63/2010
28.09.2010 5 Obdo 34/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo34/2010
28.09.2010 4 Cdo 329/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo329/2009
28.09.2010 2 Cdo 228/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo228/2009
28.09.2010 5 Sžo 18/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szo18/2010
28.09.2010 1 Sža 69/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza69/2010
28.09.2010 6 Cdo 180/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo180/2010
28.09.2010 1 So 14/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So14/2010
28.09.2010 1 Cdo 95/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo95/2010
28.09.2010 5 Obo 107/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo107/2010
28.09.2010 5 Cdo 254/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo254/2009
28.09.2010 5 Sžf 123/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf123/2009
28.09.2010 6 Sžo 395/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo395/2009
28.09.2010 5 Obo 87/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo87/2010
28.09.2010 8 Sžo 236/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo236/2009
28.09.2010 1 Sžso 15/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Szso15/2010
28.09.2010 2 Cdo 161/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo161/2010
29.09.2010 1 Tost 35/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Tost35/2010
29.09.2010 4 Obdo 21/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo21/2010
29.09.2010 9 Sža 10/2010 https://ispis.sk/judikatura/9Sza10/2010
29.09.2010 4 Obo 26/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Obo26/2010
29.09.2010 3 To 13/2010 https://ispis.sk/judikatura/3To13/2010
29.09.2010 4 Sžo 29/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Szo29/2010
29.09.2010 9 So 96/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So96/2010
29.09.2010 4 Sžo 34/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Szo34/2010
29.09.2010 9 Sža 11/2010 https://ispis.sk/judikatura/9Sza11/2010
29.09.2010 4 Obo 74/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Obo74/2010
29.09.2010 9 So 13/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So13/2010
29.09.2010 9 So 138/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So138/2009
29.09.2010 4 Sžo 23/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Szo23/2010
29.09.2010 9 So 18/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So18/2010
29.09.2010 3 Tdo 30/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo30/2010
29.09.2010 5 Tdo 37/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo37/2010
29.09.2010 4 Sžo 13/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Szo13/2010
29.09.2010 4 Sžf 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Szf4/2010
29.09.2010 9 So 74/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So74/2010
29.09.2010 9 So 43/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So43/2010
29.09.2010 9 So 48/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So48/2010
29.09.2010 9 Sžso 8/2010 https://ispis.sk/judikatura/9Szso8/2010
29.09.2010 9 So 8/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So8/2010
29.09.2010 5 Tdo 35/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo35/2010
29.09.2010 5 Tost 30/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tost30/2010
29.09.2010 2 Sžf 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szf11/2009
29.09.2010 4 Sžo 33/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Szo33/2010
29.09.2010 2 Sžf 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szf9/2009
29.09.2010 2 Sžf 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szf1/2009
29.09.2010 9 So 16/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So16/2010
29.09.2010 3 Tost 26/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tost26/2010
29.09.2010 5 Obo 108/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo108/2009
29.09.2010 4 Sž 5/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Sz5/2010
29.09.2010 9 So 145/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So145/2009
29.09.2010 9 So 33/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So33/2010
29.09.2010 4 Sžo 22/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Szo22/2010
29.09.2010 4 Sžo 32/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Szo32/2010
29.09.2010 9 So 105/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So105/2010
29.09.2010 9 So 106/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So106/2010
29.09.2010 9 Sžso 62/2009 https://ispis.sk/judikatura/9Szso62/2009
29.09.2010 4 Sžo 46/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Szo46/2010
29.09.2010 4 Sžo 27/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Szo27/2010
30.09.2010 6 Tdo 31/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo31/2010
30.09.2010 8 Sžo 249/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo249/2009
30.09.2010 6 Tdo 29/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo29/2010
30.09.2010 8 Sž 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Sz4/2010
30.09.2010 1 TdoV 10/2010 https://ispis.sk/judikatura/1TdoV10/2010
30.09.2010 7 So 20/2010 https://ispis.sk/judikatura/7So20/2010
30.09.2010 8 Sžo 339/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo339/2009
30.09.2010 8 Sžf 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szf9/2009
30.09.2010 1 TdoV 18/2010 https://ispis.sk/judikatura/1TdoV18/2010
30.09.2010 7 So 141/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So141/2009
30.09.2010 7 So 10/2010 https://ispis.sk/judikatura/7So10/2010
30.09.2010 8 Sžf 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szf4/2009
30.09.2010 8 Sžo 270/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo270/2009
30.09.2010 6 Tdo 33/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo33/2010
30.09.2010 7 So 30/2010 https://ispis.sk/judikatura/7So30/2010
30.09.2010 7 So 32/2010 https://ispis.sk/judikatura/7So32/2010
30.09.2010 7 So 56/2010 https://ispis.sk/judikatura/7So56/2010
30.09.2010 5 Sžf 20/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf20/2009
30.09.2010 8 Sžh 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szh1/2009
30.09.2010 8 Sžo 40/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szo40/2010
30.09.2010 8 Sžo 6/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szo6/2010
30.09.2010 7 So 16/2010 https://ispis.sk/judikatura/7So16/2010
30.09.2010 8 Sžf 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szf1/2010
30.09.2010 8 Sž 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Sz1/2010
30.09.2010 7 So 137/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So137/2009
30.09.2010 5 To 10/2010 https://ispis.sk/judikatura/5To10/2010
30.09.2010 8 Sžo 240/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo240/2009
30.09.2010 7 So 113/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So113/2009
30.09.2010 8 Sžo 216/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szo216/2010
30.09.2010 8 Sžo 214/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szo214/2010
30.09.2010 7 So 121/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So121/2009
30.09.2010 8 Sžo 182/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo182/2009
30.09.2010 6 Tdo 19/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo19/2010
05.10.2010 2 Tost 27/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Tost27/2010
05.10.2010 2 Tost 24/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Tost24/2010
05.10.2010 1 Cdo 224/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo224/2009
05.10.2010 2 Ndt 16/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndt16/2010
05.10.2010 1 Nc 53/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Nc53/2010
05.10.2010 1 Nc 54/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Nc54/2010
06.10.2010 1 Obo 61/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo61/2010
06.10.2010 1 Obo 79/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo79/2010
06.10.2010 1 Obo 100/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo100/2010
06.10.2010 1 Obo 121/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo121/2010
06.10.2010 6 Ndc 19/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Ndc19/2010
06.10.2010 6 Cdo 207/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo207/2010
06.10.2010 6 Cdo 199/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo199/2010
06.10.2010 6 Cdo 198/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo198/2010
06.10.2010 2 Sži 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szi2/2009
06.10.2010 1 Obo 124/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo124/2010
06.10.2010 1 Obo 123/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo123/2010
06.10.2010 3 Ndt 14/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Ndt14/2010
06.10.2010 1 Obo 71/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo71/2010
06.10.2010 3 Tost 27/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tost27/2010
06.10.2010 1 Obo 101/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo101/2010
06.10.2010 1 Ndob 58/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob58/2010
06.10.2010 1 Obo 87/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo87/2010
06.10.2010 1 Obo 122/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo122/2010
06.10.2010 2 Sžo 522/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo522/2009
06.10.2010 6 Cdo 197/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo197/2010
06.10.2010 6 MCdo 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/6MCdo4/2010
06.10.2010 5 Cdo 268/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo268/2009
06.10.2010 1 Obo 75/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo75/2010
07.10.2010 6 Tdo 39/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo39/2010
07.10.2010 3 Tdo 40/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo40/2010
07.10.2010 3 Cdo 184/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo184/2010
07.10.2010 6 Tdo 15/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo15/2010
07.10.2010 5 Ndz 6/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndz6/2010
07.10.2010 5 To 9/2010 https://ispis.sk/judikatura/5To9/2010
07.10.2010 8 Sžo 111/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szo111/2010
07.10.2010 6 To 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/6To3/2010
07.10.2010 6 Ndt 14/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Ndt14/2010
07.10.2010 8 Sžf 11/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szf11/2010
07.10.2010 6 Tdo 36/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo36/2010
08.10.2010 3 Sžo 195/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo195/2010
08.10.2010 3 Sžf 111/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf111/2009
08.10.2010 3 Sžo 200/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo200/2010
08.10.2010 3 Sžf 24/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szf24/2010
08.10.2010 3 Sžo 181/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo181/2010
08.10.2010 3 Sžo 18/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo18/2010
08.10.2010 7 Nc 6/2010 https://ispis.sk/judikatura/7Nc6/2010
08.10.2010 3 Sžo 159/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo159/2010
08.10.2010 3 Sžo 131/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo131/2010
08.10.2010 3 Sžo 14/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo14/2010
08.10.2010 3 Sžo 55/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szo55/2009
08.10.2010 7 Nc 5/2010 https://ispis.sk/judikatura/7Nc5/2010
08.10.2010 3 Sžo 210/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo210/2010
08.10.2010 3 Sžo 147/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo147/2010
08.10.2010 3 Sžf 110/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf110/2009
08.10.2010 3 Sžo 86/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo86/2010
08.10.2010 3 Sžo 152/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo152/2010
08.10.2010 3 Sžo 56/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo56/2010
08.10.2010 3 Sžf 8/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szf8/2010
08.10.2010 3 Sžf 9/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szf9/2010
08.10.2010 3 Sžo 52/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo52/2010
08.10.2010 7 Nc 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/7Nc2/2010
08.10.2010 3 Sžo 221/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo221/2010
11.10.2010 1 Nc 57/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Nc57/2010
11.10.2010 3 Obo 65/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo65/2009
11.10.2010 1 Nc 56/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Nc56/2010
12.10.2010 9 Sžnč 8/2010 https://ispis.sk/judikatura/9Sznc8/2010
12.10.2010 5 Cdo 159/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo159/2010
12.10.2010 5 Cdo 191/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo191/2009
12.10.2010 5 MCdo 22/2009 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo22/2009
12.10.2010 5 Cdo 168/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo168/2010
12.10.2010 5 Cdo 190/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo190/2010
12.10.2010 1 Sžo 276/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo276/2009
12.10.2010 1 Sža 81/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza81/2010
12.10.2010 1 Sža 77/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza77/2010
12.10.2010 1 Sža 78/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza78/2010
12.10.2010 5 Cdo 39/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo39/2010
12.10.2010 1 Sžso 19/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Szso19/2010
12.10.2010 1 Sžso 21/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Szso21/2010
12.10.2010 1 So 78/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So78/2010
12.10.2010 1 So 77/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So77/2010
12.10.2010 5 Ndc 20/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndc20/2010
12.10.2010 1 So 87/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So87/2010
12.10.2010 1 Sža 85/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza85/2010
12.10.2010 1 So 18/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So18/2010
12.10.2010 1 So 84/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So84/2010
12.10.2010 1 Sžo 220/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo220/2009
12.10.2010 1 So 85/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So85/2010
12.10.2010 5 Cdo 154/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo154/2010
12.10.2010 1 So 86/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So86/2010
12.10.2010 5 Ndob 45/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob45/2010
12.10.2010 1 Sža 71/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza71/2010
12.10.2010 5 Cdo 9/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo9/2010
12.10.2010 1 Sža 80/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza80/2010
12.10.2010 1 Sža 79/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza79/2010
12.10.2010 1 Sža 83/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza83/2010
13.10.2010 2 Obo 98/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo98/2010
13.10.2010 2 Obo 89/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo89/2010
13.10.2010 2 Obdo 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo2/2010
13.10.2010 2 Obo 47/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo47/2010
13.10.2010 3 Tost 28/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tost28/2010
13.10.2010 5 Cdo 276/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo276/2009
13.10.2010 2 Obo 81/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo81/2010
13.10.2010 6 Ndc 20/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Ndc20/2010
13.10.2010 2 Obo 72/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo72/2010
13.10.2010 2 Obo 70/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo70/2010
13.10.2010 2 Obo 76/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo76/2010
13.10.2010 2 Obdo 10/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo10/2010
13.10.2010 3 MObdo 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/3MObdo1/2009
13.10.2010 6 Cdo 213/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo213/2010
13.10.2010 2 Obo 93/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo93/2010
13.10.2010 2 MObdo 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/2MObdo3/2010
13.10.2010 3 To 9/2010 https://ispis.sk/judikatura/3To9/2010
13.10.2010 3 Tdo 41/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo41/2010
13.10.2010 6 Cdo 8/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo8/2010
13.10.2010 6 Cdo 80/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo80/2010
13.10.2010 2 Obo 99/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo99/2010
13.10.2010 4 Cdo 336/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo336/2009
14.10.2010 3 Cdo 188/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo188/2010
14.10.2010 2 Obo 37/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo37/2010
14.10.2010 3 Cdo 206/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo206/2010
14.10.2010 1 Obo 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Obo3/2009
14.10.2010 3 Obdo 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo7/2009
14.10.2010 3 Sžnč 5/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Sznc5/2010
14.10.2010 6 Tdo 26/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo26/2010
15.10.2010 7 Nc 8/2010 https://ispis.sk/judikatura/7Nc8/2010
15.10.2010 7 Cdo 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo3/2010
15.10.2010 3 Cdo 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo3/2010
19.10.2010 1 TdoV 13/2010 https://ispis.sk/judikatura/1TdoV13/2010
19.10.2010 5 MCdo 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo11/2009
19.10.2010 1 TdoV 19/2010 https://ispis.sk/judikatura/1TdoV19/2010
19.10.2010 2 Tost 29/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Tost29/2010
19.10.2010 5 Cdo 224/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo224/2010
19.10.2010 5 Cdo 119/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo119/2009
19.10.2010 5 Cdo 236/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo236/2010
19.10.2010 2 Tdo 38/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo38/2010
19.10.2010 5 Cdo 144/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo144/2009
20.10.2010 2 Sž 10/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Sz10/2010
20.10.2010 8 Sž 13/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Sz13/2010
20.10.2010 4 Sžo 47/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Szo47/2010
20.10.2010 8 Sžo 112/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szo112/2010
20.10.2010 4 Sžo 48/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Szo48/2010
20.10.2010 9 Sža 13/2010 https://ispis.sk/judikatura/9Sza13/2010
20.10.2010 8 Sž 11/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Sz11/2010
20.10.2010 2 Sžo 169/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szo169/2010
20.10.2010 3 Tdo 49/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo49/2010
20.10.2010 2 Sžo 204/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szo204/2010
20.10.2010 2 Sžo 92/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szo92/2010
20.10.2010 6 Cdo 28/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo28/2010
20.10.2010 3 Tdo 42/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo42/2010
20.10.2010 2 Sžo 545/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo545/2009
20.10.2010 2 Sžo 533/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo533/2009
20.10.2010 4 Sžf 9/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Szf9/2010
20.10.2010 4 Sžf 8/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Szf8/2010
20.10.2010 2 Sžo 197/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szo197/2010
20.10.2010 2 Sžo 86/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szo86/2010
20.10.2010 9 Sža 19/2010 https://ispis.sk/judikatura/9Sza19/2010
20.10.2010 2 Sžnč 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Sznc2/2010
20.10.2010 8 Sžo 321/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo321/2009
20.10.2010 3 Ndt 15/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Ndt15/2010
20.10.2010 2 Sžf 11/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szf11/2010
20.10.2010 2 Sžo 547/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo547/2009
20.10.2010 2 Sžo 153/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szo153/2010
20.10.2010 2 Sžo 73/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szo73/2010
20.10.2010 2 Sžo 187/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szo187/2010
20.10.2010 8 Sžo 458/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo458/2009
20.10.2010 8 Sžo 329/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo329/2009
20.10.2010 8 Sžo 322/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo322/2009
20.10.2010 4 Sžo 53/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Szo53/2010
20.10.2010 2 Sžo 88/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szo88/2010
20.10.2010 2 Sžo 112/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szo112/2010
20.10.2010 3 Sžo 117/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo117/2010
20.10.2010 3 Tost 29/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tost29/2010
20.10.2010 8 Sžo 11/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szo11/2010
20.10.2010 4 Sžz 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Szz1/2010
20.10.2010 4 Sžo 52/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Szo52/2010
20.10.2010 8 Sžo 58/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szo58/2010
20.10.2010 4 Sžf 7/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Szf7/2010
20.10.2010 8 Sžp 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szp2/2010
20.10.2010 6 Cdo 70/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo70/2010
20.10.2010 4 Cdo 136/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo136/2009
20.10.2010 2 Sžo 52/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szo52/2010
20.10.2010 2 Sžo 491/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo491/2009
20.10.2010 8 Sžf 16/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szf16/2009
20.10.2010 8 Sž 8/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Sz8/2010
20.10.2010 8 Sžo 50/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szo50/2010
20.10.2010 8 Sžo 220/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo220/2009
20.10.2010 9 Sža 7/2010 https://ispis.sk/judikatura/9Sza7/2010
20.10.2010 2 Sžo 346/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo346/2009
21.10.2010 6 Tost 29/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Tost29/2010
21.10.2010 6 Ndt 16/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Ndt16/2010
21.10.2010 3 Cdo 5/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo5/2010
21.10.2010 3 Cdo 216/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo216/2010
21.10.2010 3 MCdo 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo9/2009
21.10.2010 3 MCdo 18/2009 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo18/2009
21.10.2010 4 Cdo 213/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo213/2010
21.10.2010 3 Cdo 235/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo235/2009
21.10.2010 6 Tdo 27/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo27/2010
21.10.2010 3 Cdo 318/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo318/2009
21.10.2010 3 Cdo 105/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo105/2010
21.10.2010 1 Cdo 235/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo235/2009
21.10.2010 4 Cdo 141/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo141/2010
21.10.2010 4 Cdo 166/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo166/2010
21.10.2010 4 Cdo 140/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo140/2010
21.10.2010 3 Cdo 150/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo150/2010
21.10.2010 3 Sžnč 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Sznc3/2010
21.10.2010 1 MCdo 13/2009 https://ispis.sk/judikatura/1MCdo13/2009
21.10.2010 2 Cdo 214/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo214/2010
21.10.2010 5 Obo 100/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo100/2010
21.10.2010 4 Cdo 235/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo235/2010
21.10.2010 4 Cdo 171/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo171/2010
21.10.2010 5 Obo 115/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo115/2010
21.10.2010 3 MCdo 5/2010 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo5/2010
21.10.2010 3 Cdo 203/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo203/2010
21.10.2010 1 Cdo 144/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo144/2010
21.10.2010 1 Nc 60/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Nc60/2010
21.10.2010 4 Cdo 172/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo172/2010
21.10.2010 1 Nc 58/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Nc58/2010
21.10.2010 3 Cdo 204/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo204/2010
22.10.2010 4 Obdo 24/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo24/2010
22.10.2010 4 Obdo 22/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo22/2010
22.10.2010 4 Obdo 6/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo6/2010
22.10.2010 4 Obo 59/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Obo59/2010
22.10.2010 5 Obdo 40/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo40/2010
25.10.2010 3 Sžo 225/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo225/2010
25.10.2010 3 Sžo 230/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo230/2010
26.10.2010 2 Cdo 152/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo152/2009
26.10.2010 6 Sžh 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szh2/2009
26.10.2010 5 Sžf 12/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szf12/2010
26.10.2010 6 Sžo 465/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo465/2009
26.10.2010 6 Sžo 400/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo400/2009
26.10.2010 2 Tost 28/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Tost28/2010
26.10.2010 5 Sžf 31/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szf31/2010
26.10.2010 5 Sžo 208/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szo208/2010
26.10.2010 5 Sžf 41/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szf41/2010
26.10.2010 2 Tost 30/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Tost30/2010
26.10.2010 1 Sža 88/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza88/2010
26.10.2010 1 Sža 86/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza86/2010
26.10.2010 1 Sžso 8/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Szso8/2010
26.10.2010 1 So 105/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So105/2010
26.10.2010 1 Sža 84/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza84/2010
26.10.2010 1 Sžhpu 2/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Szhpu2/2008
26.10.2010 5 Sžo 219/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szo219/2010
26.10.2010 5 Sžf 118/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf118/2009
26.10.2010 2 Tdo 39/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo39/2010
26.10.2010 5 Sžp 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szp1/2010
26.10.2010 1 Sžso 6/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Szso6/2010
26.10.2010 1 So 103/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So103/2010
26.10.2010 6 Sžo 527/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo527/2009
26.10.2010 5 Sžo 101/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szo101/2010
26.10.2010 5 Sžo 206/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szo206/2010
26.10.2010 5 Sžf 9/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szf9/2010
26.10.2010 5 Sžf 38/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szf38/2010
27.10.2010 9 Sža 15/2010 https://ispis.sk/judikatura/9Sza15/2010
27.10.2010 9 So 61/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So61/2010
27.10.2010 4 Cdo 120/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo120/2009
27.10.2010 6 Sžf 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szf9/2009
27.10.2010 6 Sžo 45/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Szo45/2010
27.10.2010 6 Sžhuv 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szhuv3/2009
27.10.2010 5 Cdo 322/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo322/2009
27.10.2010 9 So 14/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So14/2010
27.10.2010 9 So 26/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So26/2010
27.10.2010 9 So 146/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So146/2009
27.10.2010 5 Ndc 22/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndc22/2010
27.10.2010 6 Sžf 23/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Szf23/2010
27.10.2010 9 So 166/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So166/2009
27.10.2010 6 Cdo 191/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo191/2010
27.10.2010 9 Sžso 58/2009 https://ispis.sk/judikatura/9Szso58/2009
27.10.2010 9 So 114/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So114/2010
27.10.2010 7 So 147/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So147/2009
27.10.2010 3 Tdo 18/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo18/2010
27.10.2010 5 Cdo 153/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo153/2009
27.10.2010 1 Cdo 77/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo77/2009
27.10.2010 6 Szd 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Szd1/2010
27.10.2010 7 So 52/2010 https://ispis.sk/judikatura/7So52/2010
27.10.2010 7 So 173/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So173/2009
27.10.2010 7 So 171/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So171/2009
27.10.2010 4 Ndc 23/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Ndc23/2010
27.10.2010 5 Cdo 301/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo301/2009
27.10.2010 6 Sžf 22/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Szf22/2010
27.10.2010 4 Cdo 105/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo105/2009
27.10.2010 7 Sžso 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/7Szso3/2010
27.10.2010 4 Cdo 300/2008 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo300/2008
27.10.2010 1 To 18/2010 https://ispis.sk/judikatura/1To18/2010
27.10.2010 4 Cdo 283/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo283/2009
27.10.2010 6 Cdo 184/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo184/2010
27.10.2010 6 Sžo 398/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo398/2009
27.10.2010 9 So 52/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So52/2010
27.10.2010 9 So 21/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So21/2010
27.10.2010 9 So 46/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So46/2010
27.10.2010 7 So 127/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So127/2009
27.10.2010 4 Cdo 240/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo240/2010
27.10.2010 6 Cdo 214/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo214/2010
27.10.2010 9 So 25/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So25/2010
27.10.2010 9 Sža 17/2010 https://ispis.sk/judikatura/9Sza17/2010
27.10.2010 6 Sžo 471/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo471/2009
27.10.2010 6 Sžo 439/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo439/2009
27.10.2010 2 Sžo 236/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szo236/2010
27.10.2010 3 Tost 31/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tost31/2010
27.10.2010 4 Cdo 345/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo345/2009
27.10.2010 4 Ndc 20/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Ndc20/2010
27.10.2010 4 Cdo 239/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo239/2010
27.10.2010 4 Ndc 21/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Ndc21/2010
27.10.2010 6 Sžo 474/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo474/2009
27.10.2010 7 So 159/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So159/2009
27.10.2010 7 So 143/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So143/2009
27.10.2010 7 So 48/2010 https://ispis.sk/judikatura/7So48/2010
27.10.2010 7 So 38/2010 https://ispis.sk/judikatura/7So38/2010
27.10.2010 7 So 64/2010 https://ispis.sk/judikatura/7So64/2010
27.10.2010 6 Sžf 13/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Szf13/2010
27.10.2010 6 Cdo 209/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo209/2010
27.10.2010 9 So 123/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So123/2010
27.10.2010 6 Sžo 135/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Szo135/2010
27.10.2010 9 So 73/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So73/2010
27.10.2010 6 Sžo 410/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo410/2009
27.10.2010 9 So 7/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So7/2010
27.10.2010 6 Sžf 17/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Szf17/2010
27.10.2010 6 Sžo 383/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo383/2009
27.10.2010 6 Sž 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Sz5/2009
27.10.2010 6 Sžo 155/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Szo155/2010
27.10.2010 5 MCdo 18/2009 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo18/2009
27.10.2010 4 Cdo 116/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo116/2009
27.10.2010 9 Sžso 15/2010 https://ispis.sk/judikatura/9Szso15/2010
27.10.2010 3 Sžf 133/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf133/2009
28.10.2010 5 Obdo 36/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo36/2010
28.10.2010 2 Cdo 241/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo241/2010
28.10.2010 2 Cdo 196/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo196/2010
28.10.2010 5 Obdo 113/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo113/2010
28.10.2010 2 Cdo 329/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo329/2009
28.10.2010 3 Cdo 217/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo217/2010
28.10.2010 3 Cdo 166/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo166/2010
28.10.2010 1 ObdoV 7/2010 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV7/2010
28.10.2010 1 ObdoV 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV4/2010
28.10.2010 2 Ndob 43/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob43/2010
28.10.2010 2 MCdo 15/2009 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo15/2009
28.10.2010 2 Cdo 349/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo349/2009
28.10.2010 2 Cdo 132/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo132/2010
28.10.2010 5 To 5/2010 https://ispis.sk/judikatura/5To5/2010
28.10.2010 1 Cdo 51/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo51/2010
28.10.2010 3 Cdo 128/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo128/2010
28.10.2010 3 Cdo 51/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo51/2009
28.10.2010 2 Cdo 69/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo69/2010
28.10.2010 3 Cdo 63/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo63/2010
28.10.2010 2 Cdo 218/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo218/2010
28.10.2010 2 Cdo 114/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo114/2010
28.10.2010 2 Cdo 174/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo174/2009
28.10.2010 2 Cdo 156/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo156/2010
28.10.2010 2 Cdo 225/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo225/2010
28.10.2010 2 MCdo 14/2009 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo14/2009
28.10.2010 5 Obo 108/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo108/2010
28.10.2010 2 Cdo 242/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo242/2010
28.10.2010 3 Cdo 191/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo191/2010
28.10.2010 2 Obo 101/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo101/2010
28.10.2010 5 Tdo 40/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo40/2010
28.10.2010 5 Tost 35/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tost35/2010
28.10.2010 5 Tost 36/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tost36/2010
28.10.2010 3 Cdo 130/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo130/2010
28.10.2010 2 MObdo 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/2MObdo4/2010
28.10.2010 1 Cdo 230/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo230/2009
28.10.2010 1 Cdo 121/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo121/2010
28.10.2010 2 Cdo 150/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo150/2009
28.10.2010 1 So 101/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So101/2010
28.10.2010 2 Cdo 164/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo164/2010
28.10.2010 1 Nc 61/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Nc61/2010
28.10.2010 5 Obo 119/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo119/2010
28.10.2010 2 MCdo 16/2009 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo16/2009
28.10.2010 2 Cdo 154/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo154/2009
28.10.2010 5 Tdo 19/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo19/2010
28.10.2010 3 Cdo 262/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo262/2009
28.10.2010 5 Ndob 48/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob48/2010
28.10.2010 3 MObdo 1/2008 https://ispis.sk/judikatura/3MObdo1/2008
28.10.2010 3 Obdo 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo3/2009
28.10.2010 5 Ndob 46/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob46/2010
28.10.2010 2 Cdo 151/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo151/2010
28.10.2010 2 Obo 39/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo39/2010
28.10.2010 2 Cdo 154/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo154/2010
28.10.2010 1 ObdoV 9/2010 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV9/2010
28.10.2010 2 Cdo 195/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo195/2010
28.10.2010 5 Ndob 47/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob47/2010
28.10.2010 5 Obo 121/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo121/2010
28.10.2010 3 Cdo 47/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo47/2009
28.10.2010 3 Cdo 131/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo131/2009
29.10.2010 2 Cdo 137/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo137/2010
29.10.2010 2 Cdo 62/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo62/2010
29.10.2010 1 Cdo 37/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo37/2010
29.10.2010 2 Cdo 293/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo293/2009
29.10.2010 5 Cdo 66/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo66/2010
29.10.2010 1 Ndob 62/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob62/2010
29.10.2010 2 Cdo 221/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo221/2010
29.10.2010 1 Ndob 60/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob60/2010
29.10.2010 1 Cdo 130/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo130/2010
29.10.2010 7 Ndc 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/7Ndc4/2010
29.10.2010 7 Nc 12/2010 https://ispis.sk/judikatura/7Nc12/2010
31.10.2010 1 MCdo 14/2010 https://ispis.sk/judikatura/1MCdo14/2010
03.11.2010 2 Sžo 192/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szo192/2010
03.11.2010 1 Obo 147/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo147/2010
03.11.2010 1 Obo 129/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo129/2010
03.11.2010 2 Sžo 206/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szo206/2010
03.11.2010 1 Tdo 30/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Tdo30/2010
03.11.2010 1 Obo 70/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo70/2010
04.11.2010 6 To 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/6To8/2009
04.11.2010 6 To 12/2010 https://ispis.sk/judikatura/6To12/2010
06.11.2010 5 Ndob 50/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob50/2010
08.11.2010 9 Sža 14/2010 https://ispis.sk/judikatura/9Sza14/2010
09.11.2010 3 Sžo 49/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo49/2010
09.11.2010 5 MCdo 13/2009 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo13/2009
09.11.2010 3 Sžo 173/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo173/2010
09.11.2010 8 Sžo 331/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo331/2009
09.11.2010 8 Sžo 208/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szo208/2010
09.11.2010 3 Sžo 138/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo138/2010
09.11.2010 1 So 90/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So90/2010
09.11.2010 5 Cdo 232/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo232/2010
09.11.2010 5 Cdo 201/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo201/2010
09.11.2010 5 Cdo 215/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo215/2010
09.11.2010 1 So 99/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So99/2010
09.11.2010 5 Cdo 200/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo200/2010
09.11.2010 3 Sžo 19/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo19/2010
09.11.2010 3 Sžf 14/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szf14/2010
09.11.2010 3 Sžo 229/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo229/2010
09.11.2010 5 Cdo 230/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo230/2010
09.11.2010 3 Sžf 17/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szf17/2010
09.11.2010 8 Sžo 170/2008 https://ispis.sk/judikatura/8Szo170/2008
09.11.2010 3 Sžo 197/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo197/2010
09.11.2010 3 Sžf 11/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szf11/2010
09.11.2010 3 Sžo 21/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo21/2010
09.11.2010 1 So 21/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So21/2010
09.11.2010 3 Sžf 26/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szf26/2010
09.11.2010 3 Sžf 38/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szf38/2010
09.11.2010 3 Sžo 215/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo215/2010
09.11.2010 1 Sžo 241/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo241/2009
09.11.2010 1 So 22/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So22/2010
09.11.2010 1 So 93/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So93/2010
09.11.2010 1 So 95/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So95/2010
09.11.2010 3 Sžf 28/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szf28/2010
09.11.2010 3 Sž 13/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Sz13/2009
09.11.2010 1 Sso 26/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sso26/2010
09.11.2010 2 Tdo 28/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo28/2010
09.11.2010 3 Sž 50/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Sz50/2009
09.11.2010 3 Sž 15/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Sz15/2010
09.11.2010 1 Sžo 266/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Szo266/2009
09.11.2010 5 Cdo 142/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo142/2010
09.11.2010 3 Sž 18/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Sz18/2010
09.11.2010 3 Sžf 43/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szf43/2010
09.11.2010 1 Sžso 25/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Szso25/2010
09.11.2010 3 Sžf 136/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf136/2009
09.11.2010 5 Cdo 245/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo245/2010
09.11.2010 3 Sžf 7/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szf7/2010
09.11.2010 5 Cdo 241/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo241/2010
09.11.2010 3 Sžf 99/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf99/2009
09.11.2010 3 Sžf 36/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szf36/2010
09.11.2010 3 Sžf 12/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szf12/2010
09.11.2010 3 Sžo 172/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo172/2010
09.11.2010 3 Sžo 107/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo107/2010
09.11.2010 3 Sži 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szi4/2010
09.11.2010 5 MCdo 21/2009 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo21/2009
09.11.2010 3 Sžo 58/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo58/2010
09.11.2010 5 Ndc 23/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndc23/2010
09.11.2010 5 Cdo 293/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo293/2009
09.11.2010 3 Svzn 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Svzn1/2010
10.11.2010 5 Obo 46/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo46/2009
10.11.2010 3 Tdo 28/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo28/2010
10.11.2010 3 To 12/2010 https://ispis.sk/judikatura/3To12/2010
10.11.2010 2 Obo 83/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo83/2010
10.11.2010 1 Cdo 95/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo95/2009
10.11.2010 2 Obo 109/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo109/2010
10.11.2010 6 Tost 28/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Tost28/2010
10.11.2010 5 Cdo 163/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo163/2010
10.11.2010 5 Cdo 119/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo119/2010
10.11.2010 6 Tost 27/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Tost27/2010
10.11.2010 3 Tdo 27/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo27/2010
10.11.2010 2 Obo 103/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo103/2010
10.11.2010 2 Obo 50/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo50/2010
10.11.2010 2 Obo 107/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo107/2010
10.11.2010 2 Ndob 21/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob21/2010
10.11.2010 2 Ndob 23/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob23/2010
10.11.2010 3 Tdo 7/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo7/2010
11.11.2010 3 Obo 137/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo137/2009
11.11.2010 5 Cdo 334/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo334/2009
11.11.2010 8 Sžf 42/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szf42/2010
11.11.2010 6 Cdo 217/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo217/2010
11.11.2010 8 Sžo 22/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szo22/2010
11.11.2010 1 Sžso 29/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Szso29/2010
11.11.2010 6 Cdo 219/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo219/2010
11.11.2010 6 Cdo 155/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo155/2010
11.11.2010 8 Sž 14/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Sz14/2009
11.11.2010 2 Ndob 46/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob46/2010
11.11.2010 6 Cdo 226/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo226/2010
11.11.2010 6 Cdo 32/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo32/2010
11.11.2010 8 Sžo 20/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szo20/2010
11.11.2010 2 Obo 82/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo82/2010
12.11.2010 2 Cdo 295/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo295/2009
15.11.2010 7 Nc 14/2010 https://ispis.sk/judikatura/7Nc14/2010
16.11.2010 1 Obdo 27/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obdo27/2010
16.11.2010 1 Obdo 29/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obdo29/2010
16.11.2010 5 Ndob 49/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob49/2010
16.11.2010 6 Cdo 165/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo165/2010
16.11.2010 1 Obo 159/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo159/2010
16.11.2010 6 Cdo 147/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo147/2010
16.11.2010 1 Obdo 23/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obdo23/2010
16.11.2010 2 To 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/2To5/2009
16.11.2010 1 Obo 153/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo153/2010
16.11.2010 1 Obo 114/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo114/2010
16.11.2010 6 Cdo 54/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo54/2010
16.11.2010 2 Ndt 17/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndt17/2010
16.11.2010 1 Ndob 63/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob63/2010
16.11.2010 1 Ndob 64/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob64/2010
16.11.2010 6 Cdo 130/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo130/2010
16.11.2010 1 Obo 69/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo69/2010
16.11.2010 5 Cdo 294/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo294/2009
18.11.2010 4 Sžf 5/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Szf5/2010
18.11.2010 1 Nc 63/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Nc63/2010
18.11.2010 1 Cdo 52/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo52/2010
18.11.2010 4 Sžf 15/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Szf15/2010
18.11.2010 1 Nc 65/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Nc65/2010
18.11.2010 4 Sžo 45/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Szo45/2010
18.11.2010 4 Sžf 17/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Szf17/2010
18.11.2010 5 Tdo 30/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo30/2010
18.11.2010 5 Tdo 24/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo24/2010
18.11.2010 4 Sžo 50/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Szo50/2010
18.11.2010 1 Cdo 171/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo171/2010
18.11.2010 4 Sžf 16/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Szf16/2010
18.11.2010 5 Tost 37/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tost37/2010
18.11.2010 4 Sžf 11/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Szf11/2010
22.11.2010 3 Cdo 255/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo255/2009
22.11.2010 3 Cdo 85/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo85/2010
22.11.2010 3 MCdo 12/2009 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo12/2009
22.11.2010 3 MCdo 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo10/2009
22.11.2010 3 Cdo 38/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo38/2010
22.11.2010 3 Cdo 195/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo195/2010
22.11.2010 3 Cdo 65/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo65/2010
22.11.2010 3 Cdo 198/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo198/2010
22.11.2010 3 Cdo 8/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo8/2010
22.11.2010 3 Cdo 70/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo70/2010
23.11.2010 5 Cdo 20/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo20/2010
23.11.2010 1 Sžso 11/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Szso11/2010
23.11.2010 5 Cdo 50/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo50/2010
23.11.2010 5 Cdo 243/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo243/2010
23.11.2010 5 Cdo 249/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo249/2010
23.11.2010 1 So 114/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So114/2010
23.11.2010 1 So 113/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So113/2010
23.11.2010 1 Ndz 5/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndz5/2010
23.11.2010 1 Sža 91/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza91/2010
23.11.2010 1 Sža 90/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza90/2010
23.11.2010 5 Ndc 25/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndc25/2010
23.11.2010 1 So 104/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So104/2010
23.11.2010 1 Sžso 9/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Szso9/2010
23.11.2010 1 So 109/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So109/2010
23.11.2010 6 Tdo 46/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo46/2010
23.11.2010 5 Cdo 77/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo77/2009
23.11.2010 5 Cdo 248/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo248/2010
23.11.2010 5 Cdo 218/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo218/2010
23.11.2010 5 MCdo 17/2009 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo17/2009
23.11.2010 1 Sžso 27/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Szso27/2010
24.11.2010 2 Sžo 97/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szo97/2010
24.11.2010 6 Sžf 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szf5/2009
24.11.2010 6 Svzn 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Svzn1/2010
24.11.2010 6 Sžo 191/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Szo191/2010
24.11.2010 9 Sžso 28/2010 https://ispis.sk/judikatura/9Szso28/2010
24.11.2010 6 Sžf 5/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Szf5/2010
24.11.2010 6 Sžo 154/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Szo154/2010
24.11.2010 2 Sžo 409/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo409/2009
24.11.2010 3 To 19/2007 https://ispis.sk/judikatura/3To19/2007
24.11.2010 2 Sžo 11/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szo11/2010
24.11.2010 1 Nc 64/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Nc64/2010
24.11.2010 3 Obdo 19/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo19/2009
24.11.2010 2 Ndob 47/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob47/2010
24.11.2010 3 To 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/3To2/2009
24.11.2010 5 Tdo 39/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo39/2010
24.11.2010 6 Cdo 162/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo162/2010
24.11.2010 2 Sžo 31/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szo31/2010
24.11.2010 6 Sžo 178/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Szo178/2010
24.11.2010 6 Sžo 165/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Szo165/2010
24.11.2010 6 Sžo 504/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo504/2009
24.11.2010 6 Sžo 430/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo430/2009
24.11.2010 5 Tdo 44/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo44/2010
24.11.2010 1 Sdo 60/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Sdo60/2011
24.11.2010 5 Tdo 45/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo45/2010
24.11.2010 9 So 41/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So41/2010
24.11.2010 5 Tdo 46/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo46/2010
24.11.2010 6 Sžf 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szf7/2009
24.11.2010 6 Sžf 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szf1/2009
24.11.2010 6 Cdo 237/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo237/2010
24.11.2010 9 Sžso 34/2010 https://ispis.sk/judikatura/9Szso34/2010
24.11.2010 2 Sžp 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szp3/2010
24.11.2010 2 Obo 111/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo111/2010
24.11.2010 6 Cdo 229/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo229/2010
24.11.2010 2 Sžo 47/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szo47/2010
24.11.2010 2 Sžf 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szf10/2009
24.11.2010 6 Sžo 433/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo433/2009
24.11.2010 9 Sžso 16/2010 https://ispis.sk/judikatura/9Szso16/2010
24.11.2010 6 Sžo 551/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo551/2009
24.11.2010 9 Sžso 13/2010 https://ispis.sk/judikatura/9Szso13/2010
24.11.2010 9 So 65/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So65/2010
24.11.2010 2 Obo 112/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo112/2010
24.11.2010 2 Sžo 13/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szo13/2010
24.11.2010 9 Sžso 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/9Szso4/2010
24.11.2010 6 Cdo 124/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo124/2010
24.11.2010 9 Sža 9/2010 https://ispis.sk/judikatura/9Sza9/2010
24.11.2010 4 MCdo 14/2009 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo14/2009
24.11.2010 9 So 42/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So42/2010
24.11.2010 2 Sžo 155/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szo155/2010
24.11.2010 9 Sžso 59/2009 https://ispis.sk/judikatura/9Szso59/2009
24.11.2010 6 Sžo 507/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo507/2009
24.11.2010 9 Sžso 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/9Szso3/2010
24.11.2010 2 Sžo 45/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szo45/2010
24.11.2010 9 Sžso 42/2010 https://ispis.sk/judikatura/9Szso42/2010
24.11.2010 9 So 81/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So81/2010
24.11.2010 6 Sžo 553/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo553/2009
24.11.2010 6 Sžo 192/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Szo192/2010
25.11.2010 4 Cdo 176/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo176/2010
25.11.2010 8 Sž 15/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Sz15/2010
25.11.2010 7 So 151/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So151/2009
25.11.2010 7 Sžso 63/2009 https://ispis.sk/judikatura/7Szso63/2009
25.11.2010 3 Obo 61/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo61/2009
25.11.2010 8 Sžo 348/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo348/2009
25.11.2010 7 Sžso 28/2010 https://ispis.sk/judikatura/7Szso28/2010
25.11.2010 8 Sžo 359/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo359/2009
25.11.2010 6 Tost 32/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Tost32/2010
25.11.2010 5 Sžo 234/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szo234/2010
25.11.2010 7 So 62/2010 https://ispis.sk/judikatura/7So62/2010
25.11.2010 8 Sžo 344/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo344/2009
25.11.2010 3 Cdo 181/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo181/2010
25.11.2010 5 Sžo 164/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szo164/2010
25.11.2010 4 Cdo 181/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo181/2010
25.11.2010 4 Cdo 259/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo259/2010
25.11.2010 7 So 161/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So161/2009
25.11.2010 7 So 163/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So163/2009
25.11.2010 8 Sžo 134/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szo134/2010
25.11.2010 7 So 11/2010 https://ispis.sk/judikatura/7So11/2010
25.11.2010 7 So 100/2010 https://ispis.sk/judikatura/7So100/2010
25.11.2010 7 So 133/2009 https://ispis.sk/judikatura/7So133/2009
25.11.2010 7 Sžso 14/2010 https://ispis.sk/judikatura/7Szso14/2010
25.11.2010 7 So 9/2010 https://ispis.sk/judikatura/7So9/2010
25.11.2010 3 Cdo 46/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo46/2010
25.11.2010 3 Cdo 37/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo37/2010
25.11.2010 3 Cdo 110/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo110/2010
25.11.2010 5 Sžo 247/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szo247/2010
25.11.2010 5 Sžo 51/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szo51/2010
25.11.2010 5 Sžf 11/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szf11/2010
25.11.2010 5 Sžo 33/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szo33/2010
25.11.2010 5 Sžnč 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Sznc4/2010
25.11.2010 5 Sžo 63/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szo63/2010
25.11.2010 1 Cdo 167/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo167/2009
25.11.2010 8 Sžo 34/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szo34/2010
25.11.2010 3 Cdo 63/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo63/2009
25.11.2010 8 Sžf 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szf4/2010
25.11.2010 5 Sžf 16/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szf16/2010
25.11.2010 5 Sžo 235/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szo235/2010
25.11.2010 5 Sžf 36/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szf36/2010
25.11.2010 5 Sžo 241/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szo241/2010
25.11.2010 8 Sžo 90/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szo90/2010
25.11.2010 5 Sžf 42/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szf42/2010
25.11.2010 3 Cdo 157/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo157/2010
25.11.2010 5 To 14/2010 https://ispis.sk/judikatura/5To14/2010
25.11.2010 5 Sžo 232/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szo232/2010
25.11.2010 7 So 58/2010 https://ispis.sk/judikatura/7So58/2010
25.11.2010 3 Obo 151/2006 https://ispis.sk/judikatura/3Obo151/2006
25.11.2010 2 Obo 79/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo79/2010
25.11.2010 2 Obo 22/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo22/2010
25.11.2010 5 Sžh 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szh3/2010
25.11.2010 3 Cdo 73/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo73/2009
25.11.2010 4 Sžo 12/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Szo12/2010
25.11.2010 8 Sžo 124/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szo124/2010
25.11.2010 4 Cdo 243/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo243/2010
25.11.2010 7 Sžso 32/2010 https://ispis.sk/judikatura/7Szso32/2010
25.11.2010 4 Cdo 168/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo168/2010
25.11.2010 4 Cdo 321/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo321/2009
25.11.2010 4 Cdo 263/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo263/2010
25.11.2010 4 Cdo 161/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo161/2009
25.11.2010 5 To 20/2010 https://ispis.sk/judikatura/5To20/2010
25.11.2010 5 Sž 18/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Sz18/2010
25.11.2010 5 Sžo 245/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szo245/2010
25.11.2010 8 Sžf 9/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szf9/2010
25.11.2010 3 Obdo 13/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo13/2009
25.11.2010 4 Cdo 229/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo229/2010
25.11.2010 8 Sžf 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szf3/2010
25.11.2010 4 Sžo 42/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Szo42/2010
27.11.2010 7 Sžso 12/2010 https://ispis.sk/judikatura/7Szso12/2010
29.11.2010 5 Obo 126/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo126/2010
29.11.2010 5 Obo 12/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo12/2010
29.11.2010 5 Obo 128/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo128/2010
29.11.2010 5 Obo 73/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo73/2010
29.11.2010 5 Obo 13/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo13/2010
29.11.2010 1 Nc 72/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Nc72/2010
29.11.2010 3 Toš 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tos7/2009
29.11.2010 1 Obdo 55/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obdo55/2010
29.11.2010 5 Ndob 53/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob53/2010
29.11.2010 5 Obdo 33/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo33/2010
29.11.2010 2 Cdo 191/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo191/2009
29.11.2010 7 Cdo 24/2010 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo24/2010
29.11.2010 5 Obo 7/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo7/2010
29.11.2010 7 Cdo 25/2010 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo25/2010
29.11.2010 3 Tošs 16/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Toss16/2009
29.11.2010 5 Obo 117/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo117/2010
29.11.2010 5 Cdo 93/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo93/2010
29.11.2010 5 Cdo 79/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo79/2010
29.11.2010 2 Cdo 97/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo97/2010
29.11.2010 5 Obdo 46/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo46/2010
29.11.2010 3 Cdo 328/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo328/2009
29.11.2010 1 Cdo 92/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo92/2009
29.11.2010 5 MCdo 9/2010 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo9/2010
30.11.2010 1 Cdo 84/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo84/2009
30.11.2010 1 Cdo 227/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo227/2009
30.11.2010 1 Cdo 176/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo176/2010
30.11.2010 1 MCdo 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/1MCdo2/2009
30.11.2010 2 Cdo 251/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo251/2010
30.11.2010 2 Cdo 330/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo330/2009
30.11.2010 2 Cdo 270/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo270/2010
30.11.2010 2 Cdo 292/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo292/2009
30.11.2010 1 MCdo 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/1MCdo6/2009
30.11.2010 1 Nc 68/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Nc68/2010
30.11.2010 6 MCdo 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/6MCdo3/2010
30.11.2010 1 Nc 69/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Nc69/2010
30.11.2010 6 Cdo 223/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo223/2010
30.11.2010 6 Cdo 164/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo164/2010
30.11.2010 1 MObdoV 22/2008 https://ispis.sk/judikatura/1MObdoV22/2008
30.11.2010 2 Cdo 283/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo283/2009
30.11.2010 1 Cdo 151/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo151/2010
30.11.2010 1 MCdo 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/1MCdo4/2009
30.11.2010 6 Ndc 22/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Ndc22/2010
30.11.2010 1 Cdo 165/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo165/2010
30.11.2010 2 Cdo 201/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo201/2009
30.11.2010 2 Tdo 42/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo42/2010
30.11.2010 2 Cdo 178/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo178/2010
30.11.2010 2 Cdo 328/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo328/2009
30.11.2010 1 Cdo 74/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo74/2009
30.11.2010 2 Cdo 255/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo255/2009
30.11.2010 2 Cdo 278/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo278/2009
30.11.2010 2 MCdo 20/2009 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo20/2009
30.11.2010 2 Cdo 282/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo282/2009
30.11.2010 6 Tdo 37/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo37/2010
30.11.2010 2 Tdo 40/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo40/2010
30.11.2010 2 Cdo 172/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo172/2010
30.11.2010 2 Ndc 24/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndc24/2010
30.11.2010 2 To 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/2To9/2009
30.11.2010 1 Cdo 88/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo88/2009
30.11.2010 2 Cdo 231/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo231/2010
30.11.2010 1 Nc 70/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Nc70/2010
30.11.2010 2 Cdo 208/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo208/2009
30.11.2010 1 MObdoV 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/1MObdoV7/2009
30.11.2010 1 ObdoV 32/2008 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV32/2008
30.11.2010 1 MObdoV 5/2008 https://ispis.sk/judikatura/1MObdoV5/2008
30.11.2010 2 To 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/2To8/2009
30.11.2010 1 Nc 67/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Nc67/2010
30.11.2010 2 Cdo 174/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo174/2010
30.11.2010 6 Cdo 29/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo29/2010
30.11.2010 6 Tost 33/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Tost33/2010
30.11.2010 1 ObdoV 75/2008 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV75/2008
30.11.2010 1 ObdoV 85/2008 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV85/2008
30.11.2010 4 Cdo 334/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo334/2009
30.11.2010 1 ObdoV 65/2008 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV65/2008
01.12.2010 3 Tdo 25/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo25/2010
01.12.2010 5 Cdo 118/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo118/2010
01.12.2010 5 Cdo 235/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo235/2010
01.12.2010 5 Cdo 211/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo211/2010
01.12.2010 5 Cdo 262/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo262/2010
01.12.2010 5 Cdo 233/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo233/2010
01.12.2010 5 Cdo 240/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo240/2010
01.12.2010 5 Cdo 231/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo231/2010
01.12.2010 5 Cdo 246/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo246/2010
01.12.2010 5 Cdo 250/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo250/2010
01.12.2010 5 Cdo 229/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo229/2010
02.12.2010 3 Toš 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Tos5/2009
02.12.2010 1 Co 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Co5/2009
06.12.2010 3 Sžo 238/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo238/2010
06.12.2010 3 Sžnč 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Sznc4/2010
06.12.2010 3 Sžnč 6/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Sznc6/2010
06.12.2010 2 Tost 34/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Tost34/2010
06.12.2010 2 Tdo 44/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo44/2010
07.12.2010 5 Sžo 53/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szo53/2010
07.12.2010 3 Sžf 27/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szf27/2010
07.12.2010 3 Rks 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Rks2/2010
07.12.2010 3 Sžf 25/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szf25/2010
07.12.2010 7 Sžso 41/2010 https://ispis.sk/judikatura/7Szso41/2010
07.12.2010 3 Sž 72/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Sz72/2009
07.12.2010 3 Sžo 241/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo241/2010
07.12.2010 5 Sžnč 7/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Sznc7/2010
07.12.2010 1 So 31/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So31/2010
07.12.2010 1 So 34/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So34/2010
07.12.2010 5 Sžo 16/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szo16/2010
07.12.2010 1 So 43/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So43/2010
07.12.2010 1 Sža 96/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza96/2010
07.12.2010 1 Sža 82/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza82/2010
07.12.2010 7 Sžso 16/2010 https://ispis.sk/judikatura/7Szso16/2010
07.12.2010 7 Sžso 11/2010 https://ispis.sk/judikatura/7Szso11/2010
07.12.2010 1 So 29/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So29/2010
07.12.2010 1 So 116/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So116/2010
07.12.2010 7 So 54/2010 https://ispis.sk/judikatura/7So54/2010
07.12.2010 1 So 117/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So117/2010
07.12.2010 1 So 106/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So106/2010
07.12.2010 7 So 121/2010 https://ispis.sk/judikatura/7So121/2010
07.12.2010 7 Sžso 18/2010 https://ispis.sk/judikatura/7Szso18/2010
07.12.2010 3 Sžo 226/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo226/2010
07.12.2010 3 Sžo 188/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo188/2010
07.12.2010 3 Sžf 44/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szf44/2010
07.12.2010 3 Sž 71/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Sz71/2009
07.12.2010 5 Sžz 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szz2/2010
07.12.2010 5 Sžo 236/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szo236/2010
07.12.2010 5 Sžo 204/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szo204/2010
07.12.2010 3 Sžo 88/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo88/2010
07.12.2010 3 Sžo 214/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo214/2010
07.12.2010 1 So 110/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So110/2010
07.12.2010 1 So 107/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So107/2010
07.12.2010 1 So 26/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So26/2010
07.12.2010 3 Sžo 240/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo240/2010
07.12.2010 1 Sža 75/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza75/2010
07.12.2010 3 Sži 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szi2/2010
07.12.2010 5 Sžo 166/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szo166/2010
07.12.2010 5 Sžo 14/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szo14/2010
07.12.2010 7 So 134/2010 https://ispis.sk/judikatura/7So134/2010
07.12.2010 1 Sža 87/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza87/2010
07.12.2010 1 So 23/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So23/2010
07.12.2010 1 So 25/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So25/2010
07.12.2010 5 Sžo 45/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szo45/2010
07.12.2010 5 Sžo 42/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szo42/2010
07.12.2010 3 Sžf 42/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szf42/2010
07.12.2010 1 So 100/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So100/2010
07.12.2010 3 Sžf 32/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szf32/2010
07.12.2010 5 Sžo 246/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szo246/2010
07.12.2010 3 Sžh 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szh1/2010
07.12.2010 5 Sžf 47/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szf47/2010
07.12.2010 5 Sžo 71/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szo71/2010
07.12.2010 3 Sžo 228/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo228/2010
07.12.2010 5 Sžf 7/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szf7/2010
07.12.2010 3 Sžf 46/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szf46/2010
07.12.2010 3 Sžf 31/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szf31/2010
07.12.2010 1 So 42/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So42/2010
08.12.2010 2 Ndob 45/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob45/2010
08.12.2010 2 Cdo 193/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo193/2010
08.12.2010 7 Cdo 30/2010 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo30/2010
08.12.2010 9 Sža 18/2010 https://ispis.sk/judikatura/9Sza18/2010
08.12.2010 1 Cdo 97/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo97/2010
08.12.2010 9 Sžso 41/2010 https://ispis.sk/judikatura/9Szso41/2010
08.12.2010 9 So 88/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So88/2010
08.12.2010 1 Cdo 127/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo127/2010
08.12.2010 9 So 119/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So119/2010
08.12.2010 7 Nc 18/2010 https://ispis.sk/judikatura/7Nc18/2010
08.12.2010 2 Cdo 217/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo217/2010
08.12.2010 5 Cdo 254/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo254/2010
08.12.2010 2 Obdo 39/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo39/2010
08.12.2010 5 Cdo 256/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo256/2010
08.12.2010 5 Cdo 275/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo275/2010
08.12.2010 5 Cdo 244/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo244/2010
08.12.2010 5 Cdo 258/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo258/2010
08.12.2010 2 Ndob 50/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob50/2010
08.12.2010 3 Tdo 46/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo46/2010
08.12.2010 2 Ndob 48/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob48/2010
08.12.2010 9 Sžso 38/2010 https://ispis.sk/judikatura/9Szso38/2010
08.12.2010 3 Ndt 16/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Ndt16/2010
08.12.2010 3 Obo 130/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo130/2009
08.12.2010 9 Sžso 43/2010 https://ispis.sk/judikatura/9Szso43/2010
08.12.2010 9 So 115/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So115/2010
08.12.2010 3 Obo 121/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo121/2009
08.12.2010 2 Obdo 31/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo31/2010
08.12.2010 9 So 99/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So99/2010
08.12.2010 5 Cdo 259/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo259/2010
08.12.2010 7 Cdo 37/2010 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo37/2010
08.12.2010 9 Sžso 29/2010 https://ispis.sk/judikatura/9Szso29/2010
08.12.2010 2 Sžo 59/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szo59/2010
08.12.2010 2 Obo 118/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo118/2010
08.12.2010 2 Sžo 79/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szo79/2010
08.12.2010 5 Cdo 116/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo116/2010
08.12.2010 2 Obo 86/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo86/2010
08.12.2010 2 Obo 106/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo106/2010
08.12.2010 7 Nc 16/2010 https://ispis.sk/judikatura/7Nc16/2010
08.12.2010 9 So 131/2010 https://ispis.sk/judikatura/9So131/2010
08.12.2010 2 Sžo 63/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szo63/2010
08.12.2010 9 Sža 8/2010 https://ispis.sk/judikatura/9Sza8/2010
09.12.2010 8 Sžf 17/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szf17/2010
09.12.2010 8 Sžo 389/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo389/2009
09.12.2010 8 Sži 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szi2/2010
09.12.2010 8 Sžo 181/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szo181/2010
09.12.2010 2 Obo 54/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo54/2010
09.12.2010 8 Sžo 381/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo381/2009
09.12.2010 8 Sžo 374/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo374/2009
09.12.2010 5 Tost 39/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tost39/2010
09.12.2010 2 Obo 97/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo97/2010
09.12.2010 8 Sžf 5/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szf5/2010
09.12.2010 8 Sžo 376/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo376/2009
09.12.2010 1 TdoV 22/2010 https://ispis.sk/judikatura/1TdoV22/2010
09.12.2010 8 Sžf 16/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szf16/2010
09.12.2010 8 Sžo 383/2009 https://ispis.sk/judikatura/8Szo383/2009
09.12.2010 3 Cdo 319/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo319/2009
09.12.2010 8 Sžo 67/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szo67/2010
10.12.2010 6 Tost 34/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Tost34/2010
10.12.2010 5 Cdo 206/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo206/2010
11.12.2010 6 Cdo 26/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo26/2010
13.12.2010 2 Toš 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Tos1/2009
13.12.2010 1 Cdo 155/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo155/2010
13.12.2010 1 Cdo 159/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo159/2010
13.12.2010 1 Cdo 135/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo135/2009
13.12.2010 1 Cdo 122/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo122/2009
14.12.2010 2 Tost 31/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Tost31/2010
14.12.2010 2 Tdo 47/2001 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo47/2001
14.12.2010 1 Obdo 46/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obdo46/2010
14.12.2010 2 Ndt 18/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndt18/2010
14.12.2010 1 Obo 161/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo161/2010
14.12.2010 1 Ndob 65/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob65/2010
14.12.2010 1 Obo 20/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo20/2010
14.12.2010 1 So 102/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So102/2010
14.12.2010 1 Ndob 67/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob67/2010
14.12.2010 1 Obo 137/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo137/2010
14.12.2010 1 Obo 135/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo135/2010
14.12.2010 1 Sža 92/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza92/2010
14.12.2010 1 So 118/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So118/2010
14.12.2010 1 Sža 93/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza93/2010
14.12.2010 1 So 108/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So108/2010
14.12.2010 1 So 111/2010 https://ispis.sk/judikatura/1So111/2010
14.12.2010 1 Obo 140/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo140/2010
14.12.2010 3 Sžo 177/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo177/2010
14.12.2010 3 Sžo 139/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo139/2010
14.12.2010 1 Obo 111/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo111/2010
14.12.2010 7 Cdo 5/2010 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo5/2010
14.12.2010 3 Sžo 136/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szo136/2010
14.12.2010 2 Tost 33/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Tost33/2010
14.12.2010 1 Obdo 43/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obdo43/2010
14.12.2010 2 Tdo 43/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo43/2010
14.12.2010 1 Sžso 16/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Szso16/2010
14.12.2010 1 Obo 130/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo130/2010
14.12.2010 1 Cdo 153/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo153/2010
14.12.2010 1 Obo 157/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo157/2010
14.12.2010 1 Obo 131/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obo131/2010
14.12.2010 1 Sžso 42/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Szso42/2010
14.12.2010 1 Sža 89/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Sza89/2010
14.12.2010 1 Sžso 28/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Szso28/2010
15.12.2010 6 Sžnč 6/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Sznc6/2010
15.12.2010 2 Sžf 16/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szf16/2010
15.12.2010 2 Nds 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Nds4/2010
15.12.2010 2 Sž 5/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Sz5/2010
15.12.2010 4 Sž 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Sz4/2010
15.12.2010 5 Obo 73/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo73/2009
15.12.2010 6 Sžo 539/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szo539/2009
15.12.2010 3 Tdo 39/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo39/2010
15.12.2010 5 Obdo 39/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo39/2010
15.12.2010 2 Sžo 149/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szo149/2010
15.12.2010 6 Sžp 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Szp4/2010
15.12.2010 6 Sžo 177/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Szo177/2010
15.12.2010 3 Tost 35/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tost35/2010
15.12.2010 5 Obo 127/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo127/2010
15.12.2010 6 Sžh 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Szh3/2010
15.12.2010 6 Sžo 233/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Szo233/2010
15.12.2010 2 Sžf 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szf4/2010
15.12.2010 6 Sžf 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Szf2/2010
15.12.2010 6 Sžf 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/6Szf11/2009
15.12.2010 4 Obo 82/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Obo82/2010
15.12.2010 3 Tdo 44/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo44/2010
15.12.2010 6 Sžo 31/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Szo31/2010
15.12.2010 6 MObdo 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/6MObdo1/2009
15.12.2010 8 Sžo 230/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szo230/2010
15.12.2010 2 Sž 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Sz4/2009
15.12.2010 3 Tost 33/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tost33/2010
15.12.2010 3 Tdo 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo3/2010
15.12.2010 4 Sžo 70/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Szo70/2010
15.12.2010 4 Sžf 21/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Szf21/2010
15.12.2010 6 Obo 238/2003 https://ispis.sk/judikatura/6Obo238/2003
15.12.2010 6 Sžo 42/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Szo42/2010
15.12.2010 6 Sž 23/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Sz23/2010
15.12.2010 6 Sžo 75/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Szo75/2010
15.12.2010 2 Sžf 14/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szf14/2010
15.12.2010 3 Tdo 33/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo33/2010
15.12.2010 6 Sžo 215/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Szo215/2010
15.12.2010 6 Sžo 186/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Szo186/2010
15.12.2010 2 Sžo 251/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szo251/2010
15.12.2010 6 Sžo 174/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Szo174/2010
15.12.2010 2 Sžo 243/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szo243/2010
15.12.2010 2 Nds 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Nds3/2010
15.12.2010 3 Ndt 17/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Ndt17/2010
15.12.2010 6 Sžo 15/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Szo15/2010
15.12.2010 2 Ndz 5/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndz5/2010
15.12.2010 2 Sžo 440/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szo440/2009
15.12.2010 3 To 4/2008 https://ispis.sk/judikatura/3To4/2008
16.12.2010 5 To 21/2010 https://ispis.sk/judikatura/5To21/2010
16.12.2010 2 Tost 32/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Tost32/2010
16.12.2010 5 To 16/2010 https://ispis.sk/judikatura/5To16/2010
16.12.2010 3 Cdo 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo11/2009
16.12.2010 3 Cdo 55/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo55/2010
16.12.2010 3 Cdo 186/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo186/2010
16.12.2010 6 Cdo 202/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo202/2010
16.12.2010 3 Cdo 140/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo140/2010
16.12.2010 6 Cdo 240/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo240/2010
16.12.2010 6 Ndc 23/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Ndc23/2010
16.12.2010 6 Cdo 245/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo245/2010
16.12.2010 5 Ndob 56/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob56/2010
16.12.2010 3 Cdo 224/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo224/2010
16.12.2010 3 Cdo 129/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo129/2009
16.12.2010 6 Cdo 247/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo247/2010
16.12.2010 6 Cdo 249/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo249/2010
16.12.2010 6 Cdo 44/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo44/2010
16.12.2010 3 Cdo 175/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo175/2010
16.12.2010 3 Cdo 40/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo40/2010
16.12.2010 4 MCdo 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo6/2009
16.12.2010 3 Cdo 230/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo230/2009
16.12.2010 5 Tdo 47/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo47/2010
16.12.2010 3 Cdo 163/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo163/2009
16.12.2010 6 Ndc 24/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Ndc24/2010
16.12.2010 3 Cdo 226/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo226/2009
16.12.2010 3 Cdo 141/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo141/2009
16.12.2010 3 Cdo 346/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo346/2009
16.12.2010 6 Cdo 68/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo68/2010
16.12.2010 3 Cdo 154/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo154/2010
16.12.2010 6 MCdo 10/2001 https://ispis.sk/judikatura/6MCdo10/2001
16.12.2010 1 MObdoV 20/2008 https://ispis.sk/judikatura/1MObdoV20/2008
16.12.2010 1 ObdoV 23/2010 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV23/2010
16.12.2010 1 ObdoV 12/2010 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV12/2010
16.12.2010 3 Cdo 179/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo179/2010
16.12.2010 5 Obo 132/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo132/2010
16.12.2010 1 ObdoV 22/2009 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV22/2009
16.12.2010 6 Cdo 74/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo74/2010
16.12.2010 6 Cdo 52/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo52/2010
16.12.2010 1 ObdoV 62/2008 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV62/2008
17.12.2010 5 Obo 69/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo69/2010
20.12.2010 4 Cdo 204/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo204/2010
20.12.2010 4 Cdo 278/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo278/2010
20.12.2010 4 Cdo 192/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo192/2010
20.12.2010 4 Cdo 274/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo274/2010
20.12.2010 4 Cdo 277/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo277/2010
20.12.2010 1 Cdo 103/2008 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo103/2008
20.12.2010 1 Cdo 123/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo123/2009
20.12.2010 4 Cdo 237/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo237/2010
20.12.2010 5 Tdo 33/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo33/2010
20.12.2010 4 Cdo 297/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo297/2009
20.12.2010 4 Cdo 281/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo281/2010
20.12.2010 4 Cdo 21/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo21/2009
20.12.2010 1 Cdo 195/2009 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo195/2009
21.12.2010 2 Cdo 340/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo340/2009
21.12.2010 3 Obdo 35/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo35/2009
21.12.2010 2 Tost 35/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Tost35/2010
21.12.2010 6 Cdo 37/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo37/2010
21.12.2010 2 Ndc 30/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Ndc30/2010
21.12.2010 3 Obo 69/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Obo69/2009
21.12.2010 2 Cdo 212/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo212/2010
21.12.2010 2 Cdo 275/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo275/2010
21.12.2010 2 MCdo 8/2010 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo8/2010
21.12.2010 2 Cdo 281/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo281/2010
21.12.2010 2 Cdo 148/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo148/2010
21.12.2010 2 Cdo 48/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo48/2010
21.12.2010 6 Ndc 25/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Ndc25/2010
21.12.2010 2 Cdo 233/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo233/2010
21.12.2010 2 Cdo 90/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo90/2010
21.12.2010 4 Cdo 343/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo343/2009
21.12.2010 2 MCdo 18/2009 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo18/2009
21.12.2010 6 Cdo 104/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo104/2010
22.12.2010 4 Nds 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/4Nds9/2009
22.12.2010 4 Sžnč 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Sznc2/2010
22.12.2010 4 Sžf 20/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Szf20/2010
22.12.2010 6 Tost 30/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Tost30/2010
22.12.2010 5 Sžo 150/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Szo150/2010
22.12.2010 4 Sžo 72/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Szo72/2010
22.12.2010 4 Sžo 56/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Szo56/2010
22.12.2010 4 Sžo 38/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Szo38/2010
22.12.2010 4 Sžo 43/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Szo43/2010
22.12.2010 4 Sžnč 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Sznc3/2010
22.12.2010 4 Sžo 66/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Szo66/2010
29.12.2010 6 Tost 35/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Tost35/2010
29.12.2010 6 Ndt 20/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Ndt20/2010
Najvyšší súd Slovenskej republiky 38056 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 0201
Ústavný súd Slovenskej republiky 25486 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
Špecializovaný trestný súd 633 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008
Krajský súd v Bratislave 19788 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Krajský súd v Banskej Bystrici 24468 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2002
Krajský súd v Košiciach 18572 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2006
Krajský súd v Nitre 15169 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Krajský súd v Prešove 19210 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Krajský súd v Trenčíne 20211 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Krajský súd v Trnave 13523 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2007 2006 2005 2004
Krajský súd v Žiline 13433 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2005 2003
Zoznam je prázdny