Späť na Vyhľadávanie

Judikatúra - NS, ÚS,... – Najvyšší súd Slovenskej republiky – Rok 2012

DátumSpisová značka URL
02.01.2012 3 MObdo 1/2011 https://ispis.sk/judikatura/3MObdo1/2011
02.01.2012 3 Obo 75/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Obo75/2011
04.01.2012 5 Cdo 198/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo198/2011
04.01.2012 5 Cdo 218/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo218/2011
04.01.2012 3 Ndz 8/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Ndz8/2011
04.01.2012 5 Cdo 192/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo192/2011
04.01.2012 3 Ndt 18/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Ndt18/2011
05.01.2012 3 Cdo 218/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo218/2011
05.01.2012 3 Cdo 228/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo228/2011
05.01.2012 3 Cdo 226/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo226/2011
05.01.2012 3 Cdo 204/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo204/2011
09.01.2012 7 Cdo 169/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo169/2011
09.01.2012 1 Nc 75/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Nc75/2011
10.01.2012 2 Tost 43/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Tost43/2011
10.01.2012 2 Tdo 62/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo62/2011
10.01.2012 2 Tdo 64/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo64/2011
10.01.2012 2 Tdo 65/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo65/2011
10.01.2012 5 Cdo 191/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo191/2012
10.01.2012 2 Tdo 60/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo60/2011
10.01.2012 2 Tost 41/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Tost41/2011
10.01.2012 1 TdoV 24/2011 https://ispis.sk/judikatura/1TdoV24/2011
10.01.2012 2 Tost 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tost1/2012
10.01.2012 3 Cdo 148/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo148/2012
11.01.2012 10 Sžr 114/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr114/2011
11.01.2012 6 Tost 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tost4/2012
11.01.2012 10 Sža 59/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Sza59/2011
11.01.2012 10 Sžr 118/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr118/2011
11.01.2012 1 Ndc 24/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Ndc24/2011
11.01.2012 6 Tost 40/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Tost40/2011
11.01.2012 1 Ndc 26/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Ndc26/2011
11.01.2012 10 Sžr 134/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr134/2011
11.01.2012 5 Obo 68/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Obo68/2007
11.01.2012 10 Sžr 38/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr38/2011
11.01.2012 10 Sžr 146/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr146/2011
11.01.2012 10 Sža 63/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Sza63/2011
12.01.2012 3 Cdo 195/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo195/2011
12.01.2012 3 Cdo 202/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo202/2011
12.01.2012 3 Cdo 220/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo220/2011
13.01.2012 5 Obdo 49/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo49/2011
13.01.2012 5 Obo 110/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Obo110/2011
13.01.2012 5 Obdo 44/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo44/2011
13.01.2012 5 Obdo 55/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo55/2011
13.01.2012 5 Obdo 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo2/2012
16.01.2012 5 Obo 13/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Obo13/2011
16.01.2012 5 Tost 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tost1/2012
17.01.2012 1 Sžr 133/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr133/2011
17.01.2012 1 Sžr 46/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr46/2011
17.01.2012 1 Sžr 89/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr89/2011
17.01.2012 1 Sžr 85/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr85/2011
17.01.2012 3 Sžo 35/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Szo35/2011
17.01.2012 1 Sžr 101/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr101/2011
17.01.2012 3 Sžf 20/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szf20/2010
17.01.2012 3 Sžo 41/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Szo41/2011
17.01.2012 1 Sža 59/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Sza59/2011
17.01.2012 1 Sžr 157/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr157/2011
17.01.2012 1 Tost 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Tost1/2012
17.01.2012 1 Sža 60/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Sza60/2011
17.01.2012 3 Sžf 14/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Szf14/2011
17.01.2012 1 Sžr 90/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr90/2011
17.01.2012 3 Sžf 29/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Szf29/2011
17.01.2012 1 Sžr 32/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr32/2011
17.01.2012 3 Sžf 31/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Szf31/2011
17.01.2012 4 Tost 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tost1/2012
18.01.2012 4 Ndob 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Ndob3/2012
18.01.2012 6 MCdo 5/2011 https://ispis.sk/judikatura/6MCdo5/2011
18.01.2012 6 Cdo 231/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo231/2011
18.01.2012 6 Cdo 245/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo245/2011
18.01.2012 6 Cdo 92/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo92/2011
18.01.2012 6 Cdo 243/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo243/2011
18.01.2012 7 Nc 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Nc2/2012
18.01.2012 6 Cdo 108/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo108/2011
18.01.2012 6 Cdo 104/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo104/2011
18.01.2012 6 Cdo 240/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo240/2011
18.01.2012 6 Cdo 235/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo235/2011
18.01.2012 6 Cdo 143/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo143/2011
18.01.2012 6 Cdo 214/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo214/2011
19.01.2012 8 Sžf 8/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf8/2011
19.01.2012 7 Ndc 17/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Ndc17/2011
19.01.2012 1 Sžr 94/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr94/2011
19.01.2012 8 Sžf 11/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf11/2011
19.01.2012 8 Sžo 8/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szo8/2011
19.01.2012 5 MCdo 15/2011 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo15/2011
19.01.2012 1 Ndc 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Ndc1/2012
19.01.2012 1 Sžr 86/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr86/2011
19.01.2012 2 Cdo 71/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo71/2010
19.01.2012 7 MCdo 2/2011 https://ispis.sk/judikatura/7MCdo2/2011
19.01.2012 8 Sžf 9/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf9/2011
19.01.2012 3 Cdo 67/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo67/2011
19.01.2012 5 MCdo 10/2011 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo10/2011
19.01.2012 5 Ndc 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Ndc1/2012
19.01.2012 1 Nc 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Nc1/2012
19.01.2012 3 Cdo 247/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo247/2011
19.01.2012 7 Cdo 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo1/2012
19.01.2012 7 Cdo 26/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo26/2011
19.01.2012 5 Cdo 57/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo57/2011
19.01.2012 5 To 11/2011 https://ispis.sk/judikatura/5To11/2011
19.01.2012 5 Cdo 292/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo292/2010
19.01.2012 3 Cdo 97/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo97/2011
19.01.2012 7 Ndc 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Ndc2/2012
19.01.2012 6 Ndt 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Ndt1/2012
19.01.2012 8 Sžp 17/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szp17/2011
19.01.2012 3 Cdo 89/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo89/2011
19.01.2012 8 Sžf 54/2010 https://ispis.sk/judikatura/8Szf54/2010
19.01.2012 1 Ndz 9/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Ndz9/2011
19.01.2012 3 Cdo 249/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo249/2011
19.01.2012 8 Sžf 21/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf21/2011
19.01.2012 6 Tdo 45/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo45/2011
19.01.2012 8 Sžp 6/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szp6/2011
19.01.2012 8 Sžp 8/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szp8/2011
19.01.2012 5 Cdo 222/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo222/2011
19.01.2012 3 Cdo 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo6/2012
19.01.2012 8 Sžnč 7/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Sznc7/2011
19.01.2012 5 Cdo 224/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo224/2011
19.01.2012 8 Sži 1/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szi1/2011
19.01.2012 5 Cdo 226/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo226/2011
23.01.2012 7 Cdo 35/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo35/2012
24.01.2012 2 Tdo 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo1/2012
24.01.2012 1 TdoV 27/2011 https://ispis.sk/judikatura/1TdoV27/2011
24.01.2012 4 Sžso 3/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Szso3/2011
24.01.2012 2 Ndt 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Ndt2/2012
24.01.2012 4 Sžso 11/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Szso11/2011
24.01.2012 6 Tost 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tost1/2012
24.01.2012 4 Sžso 8/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Szso8/2011
24.01.2012 1 TdoV 13/2011 https://ispis.sk/judikatura/1TdoV13/2011
24.01.2012 4 Sžso 2/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Szso2/2011
24.01.2012 4 Ndz 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Ndz1/2012
24.01.2012 2 Tdo 63/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo63/2011
24.01.2012 2 Ndt 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Ndt1/2012
24.01.2012 2 Tdo 59/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo59/2011
24.01.2012 4 Sžso 7/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Szso7/2011
25.01.2012 10 Sžr 60/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr60/2011
25.01.2012 2 Ds 4/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Ds4/2011
25.01.2012 10 Sžr 14/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr14/2011
25.01.2012 3 Tdo 59/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo59/2011
25.01.2012 1 Sdo 73/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Sdo73/2011
25.01.2012 10 Sžd 19/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szd19/2011
25.01.2012 2 Obdo 5/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo5/2011
25.01.2012 2 Obo 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obo3/2012
25.01.2012 2 Obdo 21/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo21/2010
25.01.2012 2 Obdo 18/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo18/2011
25.01.2012 3 Tdo 52/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo52/2011
25.01.2012 6 Cdo 228/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo228/2011
25.01.2012 4 Cdo 231/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo231/2011
25.01.2012 4 Cdo 124/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo124/2011
25.01.2012 10 Sžr 26/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr26/2011
25.01.2012 10 Sžd 5/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szd5/2011
25.01.2012 2 Obdo 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo3/2012
25.01.2012 2 Sžnč 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Sznc1/2012
25.01.2012 10 Sžr 12/2010 https://ispis.sk/judikatura/10Szr12/2010
25.01.2012 6 Sžf 21/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szf21/2011
25.01.2012 6 Cdo 174/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo174/2011
25.01.2012 4 MCdo 22/2010 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo22/2010
25.01.2012 4 Cdo 27/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo27/2010
25.01.2012 6 Cdo 208/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo208/2011
25.01.2012 10 Sžr 133/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr133/2011
25.01.2012 3 To 10/2011 https://ispis.sk/judikatura/3To10/2011
25.01.2012 10 Sžr 12/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr12/2011
25.01.2012 4 Cdo 216/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo216/2011
25.01.2012 4 Cdo 28/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo28/2011
25.01.2012 3 Tdo 58/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo58/2011
25.01.2012 4 Cdo 191/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo191/2011
25.01.2012 10 Sžr 166/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr166/2011
25.01.2012 6 Sžf 31/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szf31/2011
25.01.2012 3 Ndt 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Ndt2/2012
25.01.2012 4 MCdo 8/2011 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo8/2011
25.01.2012 10 Sžr 46/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr46/2011
25.01.2012 10 Sžd 4/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szd4/2011
25.01.2012 10 Sžd 3/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szd3/2011
25.01.2012 2 Sžp 8/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szp8/2011
25.01.2012 10 Sžr 11/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr11/2011
25.01.2012 10 Sžr 148/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr148/2011
25.01.2012 2 Sžp 11/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szp11/2011
25.01.2012 10 Sžr 21/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr21/2011
25.01.2012 6 Cdo 8/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo8/2011
25.01.2012 3 Tdo 57/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo57/2011
25.01.2012 7 Cdo 24/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo24/2011
25.01.2012 2 Sžf 19/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szf19/2011
25.01.2012 2 Sžo 25/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szo25/2011
25.01.2012 2 Ndob 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob1/2012
25.01.2012 3 Tost 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tost1/2012
25.01.2012 4 Cdo 248/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo248/2011
25.01.2012 3 Tost 42/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Tost42/2011
25.01.2012 2 Sžf 7/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szf7/2011
25.01.2012 2 Obo 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obo2/2012
25.01.2012 2 Svzn 1/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Svzn1/2011
25.01.2012 10 Sžr 15/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr15/2011
25.01.2012 4 Cdo 49/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo49/2010
25.01.2012 3 Tdo 53/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo53/2011
25.01.2012 4 MCdo 1/2011 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo1/2011
26.01.2012 5 Sžhuv 2/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szhuv2/2011
26.01.2012 5 Sžf 23/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szf23/2011
26.01.2012 3 Cdo 213/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo213/2011
26.01.2012 3 Cdo 219/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo219/2011
26.01.2012 7 Cdo 161/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo161/2011
26.01.2012 7 So 22/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So22/2011
26.01.2012 7 MCdo 1/2011 https://ispis.sk/judikatura/7MCdo1/2011
26.01.2012 7 So 185/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So185/2011
26.01.2012 5 MCdo 8/2011 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo8/2011
26.01.2012 5 Sžf 15/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szf15/2011
26.01.2012 1 Nc 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Nc4/2012
26.01.2012 5 Cdo 266/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo266/2010
26.01.2012 7 Sžso 37/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Szso37/2011
26.01.2012 3 Cdo 241/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo241/2011
26.01.2012 1 Sdo 64/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Sdo64/2011
26.01.2012 7 Sžso 53/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Szso53/2011
26.01.2012 7 So 122/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So122/2011
26.01.2012 5 Sžo 51/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szo51/2011
26.01.2012 5 Sžf 87/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szf87/2011
26.01.2012 5 Cdo 217/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo217/2010
26.01.2012 5 Sžhuv 3/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szhuv3/2011
26.01.2012 5 Sžp 25/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szp25/2011
26.01.2012 5 Sžo 40/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szo40/2011
26.01.2012 6 Tost 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tost3/2012
26.01.2012 5 Sžp 8/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szp8/2011
26.01.2012 5 Sžf 22/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szf22/2011
26.01.2012 6 Ndt 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Ndt2/2012
26.01.2012 5 Sžf 21/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szf21/2011
26.01.2012 5 Sžf 28/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szf28/2011
26.01.2012 5 Ndob 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob3/2012
26.01.2012 5 MCdo 16/2011 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo16/2011
26.01.2012 5 Obo 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obo5/2012
26.01.2012 7 Cdo 39/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo39/2011
26.01.2012 3 Ndc 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc2/2012
26.01.2012 3 Cdo 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo3/2012
26.01.2012 3 Cdo 130/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo130/2011
26.01.2012 5 Sžp 26/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szp26/2011
26.01.2012 7 So 15/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So15/2011
29.01.2012 4 Co 1/2013 https://ispis.sk/judikatura/4Co1/2013
29.01.2012 2 Obdo 75/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo75/2012
30.01.2012 5 Ndob 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob4/2012
30.01.2012 5 Obdo 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo4/2012
30.01.2012 8 Sžp 18/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szp18/2011
30.01.2012 8 Sžo 52/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szo52/2011
30.01.2012 4 Sžso 6/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Szso6/2011
30.01.2012 5 Obo 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obo4/2012
30.01.2012 5 Ndob 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob2/2012
30.01.2012 4 Cdo 189/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo189/2010
30.01.2012 4 Cdo 54/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo54/2011
30.01.2012 5 Obo 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obo1/2012
30.01.2012 8 Sžp 12/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szp12/2011
30.01.2012 5 Obo 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obo2/2012
30.01.2012 8 Sžp 23/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szp23/2011
31.01.2012 3 Obdo 61/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo61/2011
31.01.2012 1 Sža 61/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Sza61/2011
31.01.2012 9 So 10/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So10/2011
31.01.2012 9 So 201/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So201/2011
31.01.2012 1 Cdo 94/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo94/2010
31.01.2012 1 Cdo 157/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo157/2010
31.01.2012 2 Cdo 247/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo247/2011
31.01.2012 9 Sžso 46/2011 https://ispis.sk/judikatura/9Szso46/2011
31.01.2012 2 MCdo 10/2011 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo10/2011
31.01.2012 2 Cdo 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo13/2012
31.01.2012 2 Cdo 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo6/2012
31.01.2012 1 Sžp 1/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szp1/2011
31.01.2012 6 Cdo 237/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo237/2011
31.01.2012 2 Cdo 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo9/2012
31.01.2012 9 So 15/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So15/2011
31.01.2012 5 Sžo 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Szo3/2012
31.01.2012 1 Sžr 114/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr114/2011
31.01.2012 9 So 209/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So209/2011
31.01.2012 1 MCdo 10/2010 https://ispis.sk/judikatura/1MCdo10/2010
31.01.2012 4 Ndob 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Ndob1/2012
31.01.2012 5 Sžo 49/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szo49/2011
31.01.2012 9 Sžso 72/2011 https://ispis.sk/judikatura/9Szso72/2011
31.01.2012 5 Sžp 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Szp1/2012
31.01.2012 2 Cdo 81/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo81/2010
31.01.2012 1 Sžp 2/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szp2/2011
31.01.2012 4 Obdo 31/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo31/2011
31.01.2012 9 Sžso 5/2011 https://ispis.sk/judikatura/9Szso5/2011
31.01.2012 9 Sžso 22/2011 https://ispis.sk/judikatura/9Szso22/2011
31.01.2012 6 MCdo 23/2011 https://ispis.sk/judikatura/6MCdo23/2011
31.01.2012 4 Ndob 29/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Ndob29/2011
31.01.2012 4 Obo 105/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Obo105/2011
31.01.2012 7 Cdo 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo10/2012
31.01.2012 9 So 11/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So11/2011
31.01.2012 4 Obo 40/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Obo40/2011
31.01.2012 4 Obo 102/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Obo102/2011
31.01.2012 9 So 118/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So118/2011
31.01.2012 1 Ndz 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Ndz1/2012
31.01.2012 2 Ndc 37/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Ndc37/2011
31.01.2012 2 MCdo 19/2011 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo19/2011
31.01.2012 5 Obo 148/2001 https://ispis.sk/judikatura/5Obo148/2001
31.01.2012 9 So 1/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So1/2011
31.01.2012 2 Cdo 148/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo148/2011
31.01.2012 4 Obdo 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo4/2012
31.01.2012 4 Ndob 30/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Ndob30/2011
31.01.2012 1 Cdo 136/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo136/2010
31.01.2012 9 Sžso 9/2011 https://ispis.sk/judikatura/9Szso9/2011
31.01.2012 2 Cdo 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo5/2012
31.01.2012 3 Obo 59/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Obo59/2011
31.01.2012 2 Sžo 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Szo3/2012
31.01.2012 9 So 140/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So140/2011
31.01.2012 6 MCdo 11/2010 https://ispis.sk/judikatura/6MCdo11/2010
31.01.2012 4 Obo 32/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Obo32/2011
31.01.2012 4 Obo 31/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Obo31/2011
31.01.2012 9 Sžnč 8/2011 https://ispis.sk/judikatura/9Sznc8/2011
31.01.2012 1 Sžhpu 1/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szhpu1/2011
31.01.2012 7 Cdo 130/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo130/2011
31.01.2012 3 MObdo 6/2011 https://ispis.sk/judikatura/3MObdo6/2011
31.01.2012 4 Obdo 55/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo55/2011
31.01.2012 6 Nds 6/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Nds6/2011
31.01.2012 2 Cdo 177/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo177/2011
31.01.2012 2 Cdo 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo15/2012
31.01.2012 9 Sžso 24/2011 https://ispis.sk/judikatura/9Szso24/2011
31.01.2012 9 Sžso 23/2011 https://ispis.sk/judikatura/9Szso23/2011
31.01.2012 2 Cdo 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo3/2012
31.01.2012 2 Cdo 73/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo73/2011
31.01.2012 9 Sžso 7/2011 https://ispis.sk/judikatura/9Szso7/2011
31.01.2012 4 Obdo 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo2/2012
31.01.2012 1 Sžr 56/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr56/2011
31.01.2012 3 Obo 3/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Obo3/2011
31.01.2012 3 Obdo 5/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo5/2011
31.01.2012 2 Cdo 46/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo46/2011
31.01.2012 4 Obdo 28/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo28/2011
31.01.2012 2 MCdo 2/2011 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo2/2011
31.01.2012 3 Obo 96/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Obo96/2011
31.01.2012 4 Obo 106/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Obo106/2011
31.01.2012 2 Cdo 171/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo171/2011
31.01.2012 2 Cdo 128/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo128/2011
31.01.2012 9 So 9/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So9/2011
31.01.2012 4 Obdo 38/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo38/2011
31.01.2012 2 Cdo 101/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo101/2010
31.01.2012 1 Nc 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Nc6/2012
31.01.2012 4 Obo 38/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Obo38/2011
31.01.2012 9 Sžso 47/2011 https://ispis.sk/judikatura/9Szso47/2011
31.01.2012 3 Obo 104/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Obo104/2011
31.01.2012 6 Cdo 200/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo200/2010
31.01.2012 2 Cdo 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo7/2012
31.01.2012 1 Sžr 100/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr100/2011
31.01.2012 2 Cdo 34/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo34/2011
31.01.2012 4 Obdo 60/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo60/2011
31.01.2012 1 Sžr 70/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr70/2011
31.01.2012 4 Obo 7/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Obo7/2011
31.01.2012 1 Sžr 52/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr52/2011
01.02.2012 10 Sža 60/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Sza60/2011
01.02.2012 10 Sžr 160/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr160/2011
01.02.2012 5 MCdo 20/2011 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo20/2011
01.02.2012 5 MCdo 17/2011 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo17/2011
01.02.2012 10 Sža 61/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Sza61/2011
01.02.2012 5 Cdo 246/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo246/2011
01.02.2012 10 Sžr 161/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr161/2011
01.02.2012 5 MCdo 9/2011 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo9/2011
01.02.2012 3 Ndt 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Ndt1/2012
01.02.2012 Dn 8/2011 https://ispis.sk/judikatura/Dn8/2011
01.02.2012 3 Tost 44/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Tost44/2011
01.02.2012 5 Cdo 205/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo205/2011
01.02.2012 10 Sža 58/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Sza58/2011
01.02.2012 3 Tost 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tost4/2012
01.02.2012 5 Cdo 250/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo250/2011
01.02.2012 1 Tdo 60/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Tdo60/2011
02.02.2012 6 To 15/2010 https://ispis.sk/judikatura/6To15/2010
02.02.2012 6 Tdo 40/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo40/2011
02.02.2012 2 Ndob 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob2/2012
02.02.2012 3 Ndob 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Ndob4/2012
03.02.2012 5 Nds 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Nds1/2012
06.02.2012 9 Sžso 40/2011 https://ispis.sk/judikatura/9Szso40/2011
06.02.2012 1 Sdo 65/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Sdo65/2011
07.02.2012 3 Sžo 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Szo2/2012
07.02.2012 3 Sžo 50/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Szo50/2011
07.02.2012 4 Tdo 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo6/2012
07.02.2012 2 Tdo 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo3/2012
07.02.2012 3 Sžf 24/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Szf24/2011
07.02.2012 6 Tost 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tost5/2012
07.02.2012 4 Tdo 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo7/2012
07.02.2012 4 Tost 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tost2/2012
07.02.2012 2 To 5/2011 https://ispis.sk/judikatura/2To5/2011
07.02.2012 3 Sžo 43/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Szo43/2011
07.02.2012 4 Tost 3/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Tost3/2011
07.02.2012 4 Tost 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tost4/2012
07.02.2012 3 Sžf 17/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Szf17/2011
07.02.2012 2 Tost 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tost3/2012
07.02.2012 3 Sži 6/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Szi6/2011
07.02.2012 2 Tost 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tost2/2012
07.02.2012 2 Tdo 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo2/2012
07.02.2012 3 Sžo 29/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Szo29/2011
07.02.2012 2 Tdo 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo4/2012
07.02.2012 3 Sžo 45/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Szo45/2011
08.02.2012 6 Cdo 234/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo234/2011
08.02.2012 6 MCdo 15/2011 https://ispis.sk/judikatura/6MCdo15/2011
08.02.2012 6 Ndc 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Ndc3/2012
08.02.2012 6 Ndc 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Ndc2/2012
08.02.2012 6 Cdo 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo3/2012
08.02.2012 6 Cdo 52/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo52/2011
08.02.2012 1 Ndc 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Ndc2/2012
08.02.2012 5 Obdo 10/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo10/2011
08.02.2012 6 Cdo 227/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo227/2011
09.02.2012 3 Cdo 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo5/2012
09.02.2012 3 Cdo 185/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo185/2011
09.02.2012 3 Cdo 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo4/2012
09.02.2012 3 Cdo 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo14/2012
09.02.2012 8 Sžo 13/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szo13/2011
09.02.2012 1 Nc 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Nc9/2012
09.02.2012 3 MCdo 15/2011 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo15/2011
09.02.2012 7 Nc 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Nc7/2012
09.02.2012 6 Tdo 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo9/2012
09.02.2012 5 Tdo 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo8/2012
09.02.2012 6 Tdo 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo6/2012
09.02.2012 1 Nc 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Nc8/2012
09.02.2012 5 Tost 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tost4/2012
09.02.2012 6 Tost 32/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Tost32/2011
09.02.2012 6 Tdo 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo8/2012
09.02.2012 3 Cdo 122/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo122/2011
10.02.2012 1 Ndob 6/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob6/2010
13.02.2012 5 Obdo 39/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo39/2011
13.02.2012 2 Tost 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tost4/2012
13.02.2012 9 So 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/9So12/2012
13.02.2012 5 Tost 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tost5/2012
14.02.2012 1 Sžd 19/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szd19/2011
14.02.2012 3 Ndob 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Ndob6/2012
14.02.2012 1 Sžd 29/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szd29/2011
14.02.2012 8 Sžf 13/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf13/2011
14.02.2012 8 Sžo 18/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szo18/2011
14.02.2012 1 Sžr 93/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr93/2011
14.02.2012 1 Sžr 171/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr171/2011
14.02.2012 8 Sžf 12/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf12/2011
14.02.2012 8 Sžf 17/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf17/2011
14.02.2012 1 Sžr 155/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr155/2011
14.02.2012 3 Tdo 51/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo51/2011
14.02.2012 1 Sžr 105/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr105/2011
14.02.2012 1 Sžr 64/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr64/2011
14.02.2012 1 Sžr 140/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr140/2011
14.02.2012 1 Sžr 72/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr72/2011
14.02.2012 8 Sžf 25/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf25/2011
14.02.2012 8 Sžf 7/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf7/2011
14.02.2012 8 Sžf 16/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf16/2011
14.02.2012 8 Sžo 7/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szo7/2011
14.02.2012 8 Sžo 1/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szo1/2011
14.02.2012 1 Sžr 128/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr128/2011
14.02.2012 8 Sžf 14/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf14/2011
14.02.2012 1 Sžr 58/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr58/2011
14.02.2012 8 Sžf 53/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf53/2011
15.02.2012 6 Cdo 183/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo183/2011
15.02.2012 6 Ndc 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Ndc4/2012
15.02.2012 10 Sžr 34/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr34/2011
15.02.2012 5 MCdo 22/2010 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo22/2010
15.02.2012 5 Cdo 21/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo21/2012
15.02.2012 10 SZa 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/10SZa1/2012
15.02.2012 10 Sžr 69/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr69/2011
15.02.2012 10 Sžr 67/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr67/2011
15.02.2012 6 Cdo 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo7/2012
15.02.2012 10 Sžd 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/10Szd1/2012
15.02.2012 6 Cdo 17/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo17/2012
15.02.2012 6 Cdo 244/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo244/2011
15.02.2012 5 Cdo 216/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo216/2011
15.02.2012 10 Sžr 41/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr41/2011
15.02.2012 10 Sžr 55/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr55/2011
15.02.2012 5 Cdo 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo1/2012
15.02.2012 10 Sžr 85/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr85/2011
15.02.2012 10 Sža 62/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Sza62/2011
15.02.2012 10 Sžr 25/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr25/2011
15.02.2012 5 Cdo 197/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo197/2011
15.02.2012 5 Cdo 199/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo199/2011
15.02.2012 5 Cdo 229/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo229/2011
15.02.2012 2 Sžf 31/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szf31/2011
15.02.2012 10 Sžd 14/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szd14/2011
15.02.2012 9 So 132/2008 https://ispis.sk/judikatura/9So132/2008
15.02.2012 10 Sžr 48/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr48/2011
15.02.2012 4 Ndob 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Ndob6/2012
15.02.2012 9 So 199/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So199/2011
15.02.2012 10 Sžd 17/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szd17/2011
15.02.2012 10 Sža 50/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Sza50/2011
15.02.2012 6 Cdo 242/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo242/2011
16.02.2012 6 Tost 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tost6/2012
19.02.2012 3 Cdo 385/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo385/2012
20.02.2012 3 Ndob 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Ndob5/2012
20.02.2012 1 Cdo 88/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo88/2011
20.02.2012 1 Nc 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Nc11/2012
20.02.2012 1 Nc 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Nc12/2012
21.02.2012 2 Tdo 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo6/2012
21.02.2012 2 To 3/2011 https://ispis.sk/judikatura/2To3/2011
21.02.2012 4 Tdo 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo4/2012
21.02.2012 4 Tdo 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo5/2012
21.02.2012 2 To 8/2011 https://ispis.sk/judikatura/2To8/2011
21.02.2012 4 Tost 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tost5/2012
21.02.2012 4 Tdo 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo2/2012
21.02.2012 5 Obo 39/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Obo39/2011
21.02.2012 4 Ndt 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Ndt1/2012
21.02.2012 2 Tdo 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo5/2012
21.02.2012 2 Tdo 66/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo66/2011
21.02.2012 2 Tdo 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo7/2012
22.02.2012 7 Ndc 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Ndc3/2012
22.02.2012 5 Cdo 257/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo257/2010
22.02.2012 1 Ndob 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob5/2012
22.02.2012 3 Tdo 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo9/2012
22.02.2012 1 Ndob 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob7/2012
22.02.2012 1 Ndob 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob3/2012
22.02.2012 3 Tdo 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo6/2012
22.02.2012 5 Ndc 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Ndc3/2012
22.02.2012 3 Co 4/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Co4/2011
22.02.2012 7 Cdo 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo20/2012
22.02.2012 3 Nds 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Nds2/2012
22.02.2012 3 Cdo 217/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo217/2011
22.02.2012 3 Tost 43/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Tost43/2011
22.02.2012 7 Nc 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Nc8/2012
22.02.2012 7 Cdo 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo7/2012
22.02.2012 7 Cdo 40/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo40/2011
22.02.2012 3 Cdo 167/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo167/2011
22.02.2012 7 Cdo 52/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo52/2011
22.02.2012 7 Cdo 53/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo53/2011
22.02.2012 7 Cdo 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo5/2012
22.02.2012 7 Nc 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Nc9/2012
22.02.2012 7 Cdo 35/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo35/2011
22.02.2012 2 Obo 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obo1/2012
22.02.2012 2 Cdo 184/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo184/2010
22.02.2012 1 Ndob 20/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob20/2011
22.02.2012 7 Cdo 22/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo22/2012
22.02.2012 1 Cdo 103/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo103/2010
22.02.2012 7 Ndc 24/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Ndc24/2011
22.02.2012 3 Tdo 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo10/2012
22.02.2012 3 Tost 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tost5/2012
22.02.2012 5 MObdo 3/2011 https://ispis.sk/judikatura/5MObdo3/2011
22.02.2012 1 Ndob 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob1/2012
22.02.2012 3 Ndob 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Ndob7/2012
22.02.2012 3 Nds 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Nds1/2012
22.02.2012 2 Obdo 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo1/2012
22.02.2012 3 Tdo 66/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo66/2011
22.02.2012 5 Obo 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obo8/2012
22.02.2012 1 Obdo 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Obdo1/2012
22.02.2012 3 Tdo 43/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo43/2011
22.02.2012 9 So 224/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So224/2011
22.02.2012 3 Ndc 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc3/2012
22.02.2012 7 Cdo 34/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo34/2011
22.02.2012 3 Tdo 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo2/2012
22.02.2012 3 Tdo 62/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo62/2011
22.02.2012 7 Nc 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Nc10/2012
22.02.2012 7 Cdo 167/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo167/2011
22.02.2012 7 Cdo 44/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo44/2011
22.02.2012 7 Cdo 163/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo163/2011
23.02.2012 1 TdoV 21/2011 https://ispis.sk/judikatura/1TdoV21/2011
23.02.2012 5 Sžf 68/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szf68/2011
23.02.2012 5 Sžo 17/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szo17/2011
23.02.2012 1 CdoV 1/2011 https://ispis.sk/judikatura/1CdoV1/2011
23.02.2012 5 Sžo 35/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szo35/2011
23.02.2012 5 Tdo 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo11/2012
23.02.2012 5 Ndt 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Ndt3/2012
23.02.2012 5 Sžp 9/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szp9/2011
23.02.2012 5 Sžf 19/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szf19/2011
23.02.2012 5 Tdo 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo10/2012
23.02.2012 5 Obo 35/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Obo35/2011
23.02.2012 1 TdoV 28/2011 https://ispis.sk/judikatura/1TdoV28/2011
23.02.2012 5 Sžf 17/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szf17/2011
23.02.2012 5 Sžf 38/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szf38/2011
23.02.2012 5 Sžf 43/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szf43/2011
26.02.2012 1 Obo 69/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Obo69/2011
27.02.2012 5 Cdo 212/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo212/2012
27.02.2012 4 Cdo 11/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo11/2010
27.02.2012 4 Cdo 193/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo193/2011
27.02.2012 4 Cdo 198/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo198/2010
27.02.2012 1 TdoV 11/2011 https://ispis.sk/judikatura/1TdoV11/2011
27.02.2012 2 Sžf 14/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szf14/2011
27.02.2012 5 Nds 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Nds2/2012
27.02.2012 3 Cdo 91/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo91/2010
27.02.2012 2 Obo 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obo8/2012
27.02.2012 3 Cdo 38/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo38/2012
27.02.2012 4 Cdo 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo11/2012
27.02.2012 4 Ndc 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Ndc2/2012
27.02.2012 4 Ndc 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Ndc4/2012
27.02.2012 4 Ndc 31/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Ndc31/2011
27.02.2012 4 Ndc 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Ndc3/2012
27.02.2012 4 Cdo 223/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo223/2010
27.02.2012 4 Cdo 190/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo190/2011
27.02.2012 3 Cdo 187/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo187/2011
27.02.2012 3 Cdo 200/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo200/2010
27.02.2012 3 Cdo 42/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo42/2011
27.02.2012 4 MCdo 12/2011 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo12/2011
27.02.2012 4 Cdo 273/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo273/2010
27.02.2012 3 Cdo 93/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo93/2010
27.02.2012 5 Ndob 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob5/2012
27.02.2012 4 Cdo 199/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo199/2010
28.02.2012 6 Tdo 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo5/2012
28.02.2012 3 Obdo 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo5/2012
28.02.2012 1 SZa 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/1SZa1/2012
28.02.2012 1 Sžso 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Szso4/2012
28.02.2012 3 Obo 48/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Obo48/2011
28.02.2012 3 Obo 176/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Obo176/2010
28.02.2012 5 Ndob 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob7/2012
28.02.2012 1 Sžso 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Szso1/2012
28.02.2012 3 Obdo 34/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo34/2011
28.02.2012 2 Cdo 26/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo26/2011
28.02.2012 6 Cdo 23/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo23/2012
28.02.2012 3 Obo 109/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Obo109/2011
28.02.2012 2 Obdo 6/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo6/2011
28.02.2012 1 Sžd 43/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szd43/2011
28.02.2012 3 Ndob 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Ndob2/2012
28.02.2012 2 Obdo 45/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo45/2010
28.02.2012 1 Sžd 33/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szd33/2011
28.02.2012 1 Sžd 26/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szd26/2011
28.02.2012 3 Obo 95/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Obo95/2011
28.02.2012 6 Cdo 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo9/2012
28.02.2012 6 Tdo 54/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo54/2011
28.02.2012 1 Sžr 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Szr20/2012
28.02.2012 2 ObdoV 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/2ObdoV1/2012
28.02.2012 6 Ndc 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Ndc5/2012
28.02.2012 3 Obo 60/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Obo60/2011
28.02.2012 2 Tost 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tost5/2012
28.02.2012 1 Obo 182/2006 https://ispis.sk/judikatura/1Obo182/2006
28.02.2012 3 Obdo 35/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo35/2011
28.02.2012 3 Obdo 14/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo14/2011
28.02.2012 2 Tdo 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo9/2012
28.02.2012 3 Obdo 8/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo8/2011
28.02.2012 5 Obo 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obo11/2012
28.02.2012 2 ObdoV 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/2ObdoV3/2012
28.02.2012 1 Sžd 22/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szd22/2011
28.02.2012 1 Sžd 31/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szd31/2011
28.02.2012 6 Cdo 189/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo189/2011
28.02.2012 1 SZa 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/1SZa2/2012
28.02.2012 1 Sža 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Sza4/2012
28.02.2012 3 Obdo 4/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo4/2011
28.02.2012 2 Cdo 52/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo52/2011
28.02.2012 2 Obo 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obo7/2012
28.02.2012 2 Obdo 34/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo34/2010
28.02.2012 2 Ndob 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob5/2012
29.02.2012 6 Sžo 16/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szo16/2011
29.02.2012 2 MCdo 21/2011 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo21/2011
29.02.2012 4 Obo 14/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Obo14/2011
29.02.2012 5 Sžo 27/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szo27/2011
29.02.2012 4 MObdo 6/2011 https://ispis.sk/judikatura/4MObdo6/2011
29.02.2012 4 Obdo 16/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo16/2011
29.02.2012 8 Sžo 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/8Szo3/2012
29.02.2012 7 Cdo 12/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo12/2011
29.02.2012 5 Obo 16/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obo16/2012
29.02.2012 2 Sžf 25/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szf25/2010
29.02.2012 3 Obdo 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo3/2012
29.02.2012 1 Cdo 68/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo68/2010
29.02.2012 1 Cdo 17/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo17/2011
29.02.2012 5 Sžo 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Szo2/2012
29.02.2012 2 Cdo 236/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo236/2011
29.02.2012 6 Sžf 14/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szf14/2011
29.02.2012 7 So 183/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So183/2011
29.02.2012 7 So 93/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So93/2011
29.02.2012 4 Ndob 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Ndob8/2012
29.02.2012 9 Sžso 21/2011 https://ispis.sk/judikatura/9Szso21/2011
29.02.2012 7 So 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/7So14/2012
29.02.2012 2 Cdo 145/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo145/2011
29.02.2012 1 MCdo 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/1MCdo2/2010
29.02.2012 7 So 105/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So105/2011
29.02.2012 2 Cdo 109/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo109/2010
29.02.2012 9 Sžso 48/2011 https://ispis.sk/judikatura/9Szso48/2011
29.02.2012 1 ObdoV 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV3/2012
29.02.2012 1 Ndc 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Ndc3/2012
29.02.2012 2 Cdo 184/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo184/2011
29.02.2012 1 Cdo 48/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo48/2010
29.02.2012 9 So 52/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So52/2011
29.02.2012 4 Obdo 6/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo6/2011
29.02.2012 5 Sžf 71/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szf71/2011
29.02.2012 5 Sžp 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Szp3/2012
29.02.2012 9 So 14/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So14/2011
29.02.2012 4 Obo 15/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Obo15/2011
29.02.2012 7 So 184/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So184/2011
29.02.2012 4 Ndob 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Ndob7/2012
29.02.2012 9 So 70/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So70/2011
29.02.2012 9 So 124/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So124/2011
29.02.2012 7 Sžso 89/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Szso89/2011
29.02.2012 7 So 109/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So109/2011
29.02.2012 9 So 35/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So35/2011
29.02.2012 2 Cdo 214/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo214/2011
29.02.2012 9 So 22/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So22/2011
29.02.2012 2 Ndc 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Ndc3/2012
29.02.2012 2 Cdo 212/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo212/2011
29.02.2012 2 Cdo 33/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo33/2012
29.02.2012 1 ObdoV 13/2011 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV13/2011
29.02.2012 4 Obdo 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo8/2012
29.02.2012 1 ObdoV 27/2011 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV27/2011
29.02.2012 1 MObdoV 12/2011 https://ispis.sk/judikatura/1MObdoV12/2011
29.02.2012 4 Obo 46/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Obo46/2011
29.02.2012 4 Sžso 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Szso14/2012
29.02.2012 9 So 24/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So24/2011
29.02.2012 6 MCdo 9/2011 https://ispis.sk/judikatura/6MCdo9/2011
29.02.2012 6 MCdo 8/2011 https://ispis.sk/judikatura/6MCdo8/2011
29.02.2012 5 Sžp 13/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szp13/2011
29.02.2012 7 So 144/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So144/2011
29.02.2012 7 So 80/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So80/2011
29.02.2012 7 So 166/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So166/2011
29.02.2012 7 So 86/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So86/2011
29.02.2012 7 Sžso 90/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Szso90/2011
29.02.2012 7 So 123/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So123/2011
29.02.2012 7 So 32/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So32/2011
29.02.2012 7 So 113/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So113/2011
29.02.2012 6 MCdo 11/2011 https://ispis.sk/judikatura/6MCdo11/2011
29.02.2012 1 MCdo 4/2010 https://ispis.sk/judikatura/1MCdo4/2010
29.02.2012 1 ObdoV 35/2010 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV35/2010
29.02.2012 2 Cdo 31/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo31/2012
29.02.2012 2 Cdo 23/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo23/2012
29.02.2012 4 Obo 110/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Obo110/2011
29.02.2012 2 Cdo 193/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo193/2011
29.02.2012 4 Sžso 17/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Szso17/2011
29.02.2012 5 Tost 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tost6/2012
29.02.2012 9 So 4/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So4/2011
29.02.2012 9 So 25/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So25/2011
29.02.2012 4 Ndob 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Ndob9/2012
29.02.2012 3 Obdo 53/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo53/2011
29.02.2012 2 Sžhu 1/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szhu1/2011
29.02.2012 9 So 38/2009 https://ispis.sk/judikatura/9So38/2009
29.02.2012 5 Obo 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obo13/2012
29.02.2012 4 Obdo 51/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo51/2011
29.02.2012 2 Sdo 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Sdo1/2012
29.02.2012 5 Sžf 86/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szf86/2011
29.02.2012 5 Obo 105/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Obo105/2011
29.02.2012 5 MObdo 8/2011 https://ispis.sk/judikatura/5MObdo8/2011
29.02.2012 6 Sžp 5/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szp5/2011
29.02.2012 4 Obo 89/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Obo89/2011
29.02.2012 5 Sžo 14/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szo14/2011
29.02.2012 5 Sžo 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Szo6/2012
29.02.2012 8 Sžp 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/8Szp3/2012
29.02.2012 5 Obdo 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo8/2012
29.02.2012 6 MCdo 18/2010 https://ispis.sk/judikatura/6MCdo18/2010
29.02.2012 7 Nc 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Nc12/2012
29.02.2012 7 Nc 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Nc13/2012
29.02.2012 2 Nds 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Nds1/2012
29.02.2012 4 Obo 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Obo8/2012
29.02.2012 1 ObdoV 41/2011 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV41/2011
29.02.2012 1 MObdoV 3/2011 https://ispis.sk/judikatura/1MObdoV3/2011
29.02.2012 1 ObdoV 54/2011 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV54/2011
29.02.2012 1 ObdoV 19/2011 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV19/2011
29.02.2012 5 Obo 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obo12/2012
29.02.2012 4 Sžso 16/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Szso16/2011
29.02.2012 1 Cdo 110/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo110/2011
29.02.2012 5 Obdo 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo6/2012
29.02.2012 6 Sžo 33/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szo33/2011
29.02.2012 9 Sžso 19/2011 https://ispis.sk/judikatura/9Szso19/2011
29.02.2012 2 Cdo 37/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo37/2012
29.02.2012 4 Sžso 12/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Szso12/2011
29.02.2012 9 So 34/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So34/2011
29.02.2012 9 So 30/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So30/2011
29.02.2012 4 Obdo 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo7/2012
29.02.2012 4 Obdo 59/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo59/2011
29.02.2012 6 Sžo 6/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szo6/2011
29.02.2012 5 Obo 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obo14/2012
29.02.2012 9 So 29/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So29/2011
29.02.2012 9 So 19/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So19/2011
29.02.2012 3 Obo 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Obo11/2012
29.02.2012 3 Obdo 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo7/2012
29.02.2012 4 Sžso 19/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Szso19/2011
29.02.2012 7 So 99/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So99/2011
29.02.2012 1 ObdoV 46/2011 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV46/2011
29.02.2012 2 Cdo 251/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo251/2011
29.02.2012 2 Cdo 130/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo130/2011
29.02.2012 5 Obo 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obo9/2012
29.02.2012 9 So 17/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So17/2011
29.02.2012 5 Ndob 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob6/2012
01.03.2012 3 Cdo 234/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo234/2011
01.03.2012 5 MCdo 5/2011 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo5/2011
01.03.2012 5 Tdo 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo13/2012
01.03.2012 5 Cdo 237/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo237/2011
01.03.2012 5 Cdo 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo5/2012
01.03.2012 5 Cdo 238/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo238/2011
01.03.2012 5 Ndc 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Ndc4/2012
01.03.2012 5 Cdo 26/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo26/2012
01.03.2012 5 Cdo 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo19/2012
01.03.2012 5 Cdo 169/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo169/2011
01.03.2012 5 Cdo 117/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo117/2011
01.03.2012 5 Cdo 153/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo153/2011
01.03.2012 4 Tost 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tost7/2012
01.03.2012 5 Cdo 248/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo248/2011
01.03.2012 5 To 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/5To2/2012
06.03.2012 3 Sžp 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Szp3/2012
06.03.2012 3 Sžo 54/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Szo54/2011
06.03.2012 3 Sžp 9/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Szp9/2011
06.03.2012 3 Sžo 25/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Szo25/2011
06.03.2012 1 Sžr 125/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr125/2011
06.03.2012 3 Sžo 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Szo4/2012
06.03.2012 1 Nc 15/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Nc15/2010
06.03.2012 6 Ndt 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Ndt3/2012
06.03.2012 3 Szd 1/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Szd1/2011
06.03.2012 1 Sžr 120/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr120/2011
06.03.2012 3 Sžf 16/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Szf16/2011
06.03.2012 1 Sžr 88/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr88/2011
06.03.2012 1 Sžr 161/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr161/2011
06.03.2012 3 Sžp 28/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Szp28/2011
06.03.2012 1 Sžr 25/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Szr25/2012
06.03.2012 3 Sžp 29/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Szp29/2011
06.03.2012 3 Sžo 40/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Szo40/2011
06.03.2012 3 Sžp 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Szp4/2012
06.03.2012 1 Sža 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Sza7/2012
06.03.2012 1 Sžr 96/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr96/2011
06.03.2012 1 Sžr 159/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr159/2011
06.03.2012 3 Sžp 14/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Szp14/2011
06.03.2012 6 Ndt 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Ndt4/2012
06.03.2012 3 Cdo 112/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo112/2011
06.03.2012 1 Sžr 151/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr151/2011
06.03.2012 3 Sžf 42/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Szf42/2011
06.03.2012 6 Tost 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tost7/2012
06.03.2012 6 Tdo 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo13/2012
06.03.2012 1 Sžr 141/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr141/2011
06.03.2012 3 Sžo 26/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Szo26/2011
06.03.2012 1 Sžr 149/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr149/2011
06.03.2012 1 Sžr 76/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr76/2011
06.03.2012 3 Sžp 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Szp2/2012
06.03.2012 1 Sžr 163/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr163/2011
06.03.2012 1 SZa 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/1SZa3/2012
06.03.2012 1 Sžr 153/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr153/2011
06.03.2012 3 Sžp 15/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Szp15/2011
07.03.2012 3 Cdo 31/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo31/2012
07.03.2012 10 Sžd 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/10Szd2/2012
07.03.2012 3 Ndt 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Ndt4/2012
07.03.2012 3 Tost 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tost8/2012
07.03.2012 10 Sžso 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/10Szso1/2012
07.03.2012 3 Tost 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tost7/2012
07.03.2012 10 Sža 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/10Sza3/2012
07.03.2012 10 Sžr 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/10Szr5/2012
07.03.2012 3 Cdo 65/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo65/2011
07.03.2012 3 Tdo 31/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo31/2011
07.03.2012 1 To 5/2011 https://ispis.sk/judikatura/1To5/2011
07.03.2012 10 Sžr 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/10Szr15/2012
07.03.2012 3 Cdo 100/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo100/2011
07.03.2012 3 Tost 41/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Tost41/2011
08.03.2012 5 Tost 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tost7/2012
08.03.2012 5 To 14/2011 https://ispis.sk/judikatura/5To14/2011
09.03.2012 3 Ndob 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Ndob9/2012
12.03.2012 1 Dso 5/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Dso5/2011
12.03.2012 7 Ndc 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Ndc4/2012
13.03.2012 4 Tost 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tost8/2012
13.03.2012 4 Tdo 58/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo58/2011
13.03.2012 5 Ndt 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Ndt4/2012
13.03.2012 4 Ndt 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Ndt4/2012
13.03.2012 5 Tost 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tost8/2012
13.03.2012 4 Tdo 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo1/2012
14.03.2012 3 Tdo 50/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo50/2011
14.03.2012 6 Tost 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tost8/2012
14.03.2012 6 Cdo 155/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo155/2011
14.03.2012 6 Cdo 27/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo27/2012
14.03.2012 6 Cdo 185/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo185/2011
14.03.2012 3 Tost 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tost9/2012
14.03.2012 6 Tdo 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo11/2012
14.03.2012 6 Tdo 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo15/2012
14.03.2012 3 Tdo 16/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo16/2012
14.03.2012 3 Tost 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tost6/2012
14.03.2012 6 Cdo 239/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo239/2011
14.03.2012 6 Cdo 31/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo31/2012
14.03.2012 3 To 3/2011 https://ispis.sk/judikatura/3To3/2011
14.03.2012 3 Tdo 63/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo63/2011
14.03.2012 6 Tost 35/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Tost35/2011
14.03.2012 6 Cdo 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo19/2012
15.03.2012 3 Cdo 323/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo323/2009
15.03.2012 4 Tost 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tost9/2012
15.03.2012 5 Obdo 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo5/2012
15.03.2012 3 Cdo 85/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo85/2011
15.03.2012 3 Cdo 222/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo222/2011
15.03.2012 2 Obo 16/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Obo16/2011
16.03.2012 1 Tost 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Tost9/2012
19.03.2012 3 Cdo 244/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo244/2011
19.03.2012 4 Sžf 5/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Szf5/2011
19.03.2012 3 Cdo 24/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo24/2012
19.03.2012 1 Nc 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Nc19/2012
19.03.2012 1 Nc 16/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Nc16/2012
19.03.2012 5 Obo 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obo15/2012
19.03.2012 3 Cdo 248/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo248/2011
19.03.2012 3 MCdo 9/2010 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo9/2010
20.03.2012 6 Nds 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Nds3/2012
20.03.2012 6 Nds 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Nds1/2012
20.03.2012 4 Sžso 10/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Szso10/2011
20.03.2012 4 Sžo 1/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Szo1/2011
20.03.2012 7 Cdo 54/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo54/2011
20.03.2012 7 Cdo 62/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo62/2011
20.03.2012 7 Cdo 56/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo56/2011
20.03.2012 7 Cdo 24/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo24/2012
20.03.2012 4 Sžo 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Szo7/2012
20.03.2012 4 Sžo 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Szo3/2012
20.03.2012 7 Cdo 64/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo64/2011
20.03.2012 4 Sžso 18/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Szso18/2011
20.03.2012 7 MCdo 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/7MCdo5/2012
20.03.2012 5 MCdo 13/2010 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo13/2010
20.03.2012 7 Cdo 78/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo78/2011
20.03.2012 2 Cdo 146/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo146/2010
20.03.2012 2 Cdo 153/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo153/2010
20.03.2012 4 Sžo 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Szo4/2012
20.03.2012 7 MCdo 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/7MCdo3/2010
20.03.2012 4 Nds 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Nds2/2012
20.03.2012 1 So 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/1So2/2012
20.03.2012 4 Sžso 1/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Szso1/2011
20.03.2012 4 Sžso 21/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Szso21/2011
20.03.2012 4 Sžso 9/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Szso9/2011
20.03.2012 7 MCdo 6/2011 https://ispis.sk/judikatura/7MCdo6/2011
20.03.2012 4 Sžo 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Szo6/2012
20.03.2012 7 Cdo 27/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo27/2011
20.03.2012 6 Sžo 53/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szo53/2011
20.03.2012 4 Sžo 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Szo1/2012
20.03.2012 4 Sžf 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Szf3/2012
21.03.2012 2 Sžf 30/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szf30/2011
21.03.2012 2 Sžnč 9/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Sznc9/2011
21.03.2012 6 Cdo 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo14/2012
21.03.2012 5 Tost 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tost9/2012
21.03.2012 2 Sži 6/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szi6/2011
21.03.2012 5 Ndob 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob9/2012
21.03.2012 5 Cdo 247/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo247/2011
21.03.2012 2 Sži 7/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szi7/2011
21.03.2012 5 Ndob 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob10/2012
21.03.2012 5 Cdo 238/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo238/2010
21.03.2012 2 Sži 3/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szi3/2011
21.03.2012 6 Cdo 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo2/2012
21.03.2012 6 Cdo 53/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo53/2012
21.03.2012 2 Sžo 42/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szo42/2011
21.03.2012 2 Sžf 9/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szf9/2011
21.03.2012 6 MCdo 6/2011 https://ispis.sk/judikatura/6MCdo6/2011
21.03.2012 6 Cdo 128/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo128/2011
21.03.2012 2 Sžo 36/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szo36/2011
21.03.2012 2 Sžf 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Szf12/2012
21.03.2012 2 Sžf 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Szf13/2012
21.03.2012 5 Cdo 234/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo234/2011
21.03.2012 2 Sžp 9/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szp9/2011
21.03.2012 5 Cdo 214/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo214/2011
21.03.2012 2 Sžp 22/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szp22/2011
21.03.2012 6 Cdo 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo1/2012
21.03.2012 5 Cdo 16/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo16/2012
22.03.2012 8 Sžo 49/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szo49/2011
22.03.2012 8 Sžo 21/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szo21/2011
22.03.2012 8 Sžo 32/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szo32/2011
22.03.2012 4 Cdo 40/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo40/2012
22.03.2012 4 Cdo 130/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo130/2011
22.03.2012 8 Sžf 34/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf34/2011
22.03.2012 4 Cdo 122/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo122/2011
22.03.2012 4 Cdo 134/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo134/2011
22.03.2012 4 Cdo 153/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo153/2011
22.03.2012 4 Cdo 217/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo217/2011
22.03.2012 8 Sžf 18/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf18/2011
22.03.2012 6 Sžo 24/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szo24/2011
22.03.2012 6 Tost 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tost9/2012
22.03.2012 8 Sžo 30/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szo30/2011
22.03.2012 8 Sžo 25/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szo25/2011
22.03.2012 8 Szd 1/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szd1/2011
22.03.2012 4 Cdo 55/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo55/2012
22.03.2012 4 Cdo 29/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo29/2012
22.03.2012 8 Sžf 20/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf20/2011
22.03.2012 4 Cdo 60/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo60/2012
22.03.2012 8 Sžf 26/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf26/2011
22.03.2012 8 Sžo 23/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szo23/2011
22.03.2012 4 Cdo 89/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo89/2010
22.03.2012 8 Sžp 10/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szp10/2011
22.03.2012 4 Cdo 41/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo41/2012
22.03.2012 4 Cdo 50/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo50/2012
22.03.2012 4 Ndc 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Ndc6/2012
22.03.2012 4 Cdo 163/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo163/2011
22.03.2012 8 Sžf 19/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf19/2011
22.03.2012 8 Sžo 24/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szo24/2011
22.03.2012 8 Sžo 16/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szo16/2011
22.03.2012 5 Obo 31/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Obo31/2011
22.03.2012 8 Sžo 20/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szo20/2011
22.03.2012 5 Obo 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obo19/2012
22.03.2012 5 Obdo 27/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo27/2011
22.03.2012 6 Sžo 20/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szo20/2011
22.03.2012 8 Sžf 23/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf23/2011
22.03.2012 4 MCdo 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo5/2012
22.03.2012 4 MCdo 6/2011 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo6/2011
22.03.2012 4 MCdo 17/2010 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo17/2010
22.03.2012 9 So 84/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So84/2011
23.03.2012 10 So 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/10So3/2012
23.03.2012 10 So 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/10So2/2012
24.03.2012 3 Obo 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Obo7/2012
25.03.2012 1 Cdo 168/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo168/2012
26.03.2012 1 Cdo 141/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo141/2010
26.03.2012 1 MCdo 6/2010 https://ispis.sk/judikatura/1MCdo6/2010
26.03.2012 1 Cdo 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo19/2012
26.03.2012 3 Obdo 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo10/2012
26.03.2012 1 Cdo 41/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo41/2012
26.03.2012 1 Cdo 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo20/2012
26.03.2012 1 Cdo 21/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo21/2012
26.03.2012 1 Cdo 58/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo58/2010
26.03.2012 3 Ndob 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Ndob10/2012
26.03.2012 1 Cdo 29/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo29/2012
26.03.2012 3 Obdo 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo9/2012
27.03.2012 2 Tdo 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo8/2012
27.03.2012 2 Obo 34/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Obo34/2011
27.03.2012 1 Sžd 28/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szd28/2011
27.03.2012 1 Sžr 68/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr68/2011
27.03.2012 3 Obo 41/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Obo41/2011
27.03.2012 3 Obdo 47/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo47/2011
27.03.2012 2 To 7/2011 https://ispis.sk/judikatura/2To7/2011
27.03.2012 2 To 11/2011 https://ispis.sk/judikatura/2To11/2011
27.03.2012 1 Sžr 146/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr146/2011
27.03.2012 3 Obo 143/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Obo143/2010
27.03.2012 4 Obo 157/2004 https://ispis.sk/judikatura/4Obo157/2004
27.03.2012 3 Obo 58/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Obo58/2011
27.03.2012 2 Obdo 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo8/2012
27.03.2012 6 Tost 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tost10/2012
27.03.2012 2 Tost 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tost7/2012
27.03.2012 2 Tdo 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo11/2012
27.03.2012 1 Sža 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Sza5/2012
27.03.2012 1 Sža 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Sza6/2012
27.03.2012 1 Sžr 106/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr106/2011
27.03.2012 2 Obo 102/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo102/2010
27.03.2012 2 Obo 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obo4/2012
27.03.2012 2 Obdo 15/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo15/2011
28.03.2012 6 Sžf 18/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szf18/2011
28.03.2012 10 Sžr 105/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr105/2011
28.03.2012 10 Sža 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/10Sza2/2012
28.03.2012 10 Sžr 71/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr71/2011
28.03.2012 6 Sžp 10/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szp10/2011
28.03.2012 1 TdoV 23/2011 https://ispis.sk/judikatura/1TdoV23/2011
28.03.2012 6 Sžf 16/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szf16/2011
28.03.2012 6 MCdo 3/2011 https://ispis.sk/judikatura/6MCdo3/2011
28.03.2012 10 Sžr 139/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr139/2011
28.03.2012 10 Sžd 18/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szd18/2011
28.03.2012 10 Sžr 61/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr61/2011
28.03.2012 6 Sžf 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Szf20/2012
28.03.2012 10 Sžr 54/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr54/2011
28.03.2012 4 Obo 18/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Obo18/2011
28.03.2012 10 Sžd 15/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szd15/2011
28.03.2012 10 So 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/10So11/2012
28.03.2012 6 Sžf 25/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szf25/2011
28.03.2012 10 Sžr 57/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr57/2011
28.03.2012 1 TdoV 29/2011 https://ispis.sk/judikatura/1TdoV29/2011
28.03.2012 10 Sžso 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/10Szso4/2012
28.03.2012 6 Cdo 49/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo49/2012
28.03.2012 10 Sžr 90/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr90/2011
28.03.2012 6 MCdo 17/2010 https://ispis.sk/judikatura/6MCdo17/2010
28.03.2012 6 Sžf 22/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szf22/2011
28.03.2012 6 Cdo 25/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo25/2011
28.03.2012 6 Sžp 6/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szp6/2011
29.03.2012 2 Cdo 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo18/2012
29.03.2012 2 Cdo 228/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo228/2011
29.03.2012 2 Cdo 242/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo242/2011
29.03.2012 5 MObdo 7/2011 https://ispis.sk/judikatura/5MObdo7/2011
29.03.2012 5 Obdo 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo11/2012
29.03.2012 5 Sžf 26/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szf26/2011
29.03.2012 7 So 95/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So95/2011
29.03.2012 7 So 42/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So42/2011
29.03.2012 3 Obdo 28/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo28/2011
29.03.2012 5 Tost 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tost10/2012
29.03.2012 5 Tdo 17/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo17/2012
29.03.2012 2 ObdoV 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/2ObdoV5/2012
29.03.2012 4 Ndob 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Ndob10/2012
29.03.2012 7 Sžso 26/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Szso26/2011
29.03.2012 7 Sžso 56/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Szso56/2011
29.03.2012 5 Sž 29/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Sz29/2011
29.03.2012 9 So 44/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So44/2011
29.03.2012 9 So 39/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So39/2011
29.03.2012 9 So 53/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So53/2011
29.03.2012 9 Sžso 29/2011 https://ispis.sk/judikatura/9Szso29/2011
29.03.2012 7 So 145/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So145/2011
29.03.2012 3 Obdo 16/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo16/2011
29.03.2012 3 Cdo 161/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo161/2011
29.03.2012 5 Obo 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obo18/2012
29.03.2012 7 So 38/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So38/2011
29.03.2012 9 So 86/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So86/2011
29.03.2012 3 Cdo 33/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo33/2012
29.03.2012 9 Sžso 15/2011 https://ispis.sk/judikatura/9Szso15/2011
29.03.2012 4 MObdo 5/2011 https://ispis.sk/judikatura/4MObdo5/2011
29.03.2012 2 Cdo 49/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo49/2012
29.03.2012 2 Cdo 226/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo226/2011
29.03.2012 2 Cdo 187/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo187/2011
29.03.2012 2 Cdo 53/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo53/2012
29.03.2012 2 Cdo 40/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo40/2012
29.03.2012 2 MCdo 5/2011 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo5/2011
29.03.2012 2 Cdo 63/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo63/2012
29.03.2012 1 ObdoV 9/2011 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV9/2011
29.03.2012 3 Obo 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Obo9/2012
29.03.2012 3 Obdo 45/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo45/2011
29.03.2012 7 So 117/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So117/2011
29.03.2012 5 Sžf 30/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szf30/2011
29.03.2012 5 Sžf 24/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szf24/2011
29.03.2012 7 Nc 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Nc18/2012
29.03.2012 3 Obdo 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo6/2012
29.03.2012 4 Obo 62/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Obo62/2011
29.03.2012 5 Sž 27/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Sz27/2011
29.03.2012 9 So 32/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So32/2011
29.03.2012 9 Sžso 27/2011 https://ispis.sk/judikatura/9Szso27/2011
29.03.2012 5 Obdo 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo7/2012
29.03.2012 9 So 136/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So136/2011
29.03.2012 1 ObdoV 52/2010 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV52/2010
29.03.2012 2 Cdo 67/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo67/2012
29.03.2012 9 Sžso 31/2011 https://ispis.sk/judikatura/9Szso31/2011
29.03.2012 9 Sžso 38/2011 https://ispis.sk/judikatura/9Szso38/2011
29.03.2012 9 Sžso 71/2011 https://ispis.sk/judikatura/9Szso71/2011
29.03.2012 9 Sžso 65/2011 https://ispis.sk/judikatura/9Szso65/2011
29.03.2012 9 So 48/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So48/2011
29.03.2012 3 Cdo 189/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo189/2010
29.03.2012 5 Sžo 31/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szo31/2011
29.03.2012 7 Sžso 34/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Szso34/2011
29.03.2012 9 So 42/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So42/2011
29.03.2012 5 Sžf 75/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szf75/2011
29.03.2012 5 Tdo 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo15/2012
29.03.2012 5 Sžf 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Szf13/2012
29.03.2012 9 Sžso 30/2011 https://ispis.sk/judikatura/9Szso30/2011
29.03.2012 7 So 119/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So119/2011
29.03.2012 5 Ndt 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Ndt5/2012
29.03.2012 7 Nc 21/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Nc21/2012
29.03.2012 9 So 51/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So51/2011
29.03.2012 3 Obdo 26/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo26/2011
29.03.2012 7 Cdo 80/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo80/2011
29.03.2012 5 Sžo 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Szo8/2012
29.03.2012 5 Cdo 120/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo120/2010
29.03.2012 5 Obdo 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo10/2012
29.03.2012 2 Ndc 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Ndc6/2012
29.03.2012 5 Ndob 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob8/2012
29.03.2012 5 Obo 21/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obo21/2012
29.03.2012 5 Obdo 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo9/2012
29.03.2012 5 Obo 24/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obo24/2012
29.03.2012 5 Obo 22/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obo22/2012
29.03.2012 1 ObdoV 32/2011 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV32/2011
29.03.2012 7 So 90/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So90/2011
29.03.2012 5 Sž 18/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Sz18/2011
29.03.2012 7 So 161/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So161/2011
29.03.2012 7 So 159/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So159/2011
29.03.2012 7 So 120/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So120/2011
29.03.2012 7 So 24/2012 https://ispis.sk/judikatura/7So24/2012
29.03.2012 7 So 46/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So46/2011
29.03.2012 5 Tdo 16/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo16/2012
29.03.2012 7 Ndc 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Ndc5/2012
29.03.2012 7 Sžso 79/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Szso79/2011
29.03.2012 2 Ndc 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Ndc5/2012
29.03.2012 5 Obdo 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo12/2012
29.03.2012 5 Sžf 34/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szf34/2011
29.03.2012 9 So 43/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So43/2011
29.03.2012 9 Nds 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/9Nds2/2012
29.03.2012 9 So 74/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So74/2011
29.03.2012 4 Obdo 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo11/2012
29.03.2012 2 Cdo 60/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo60/2012
29.03.2012 1 MObdoV 10/2011 https://ispis.sk/judikatura/1MObdoV10/2011
29.03.2012 1 MObdoV 8/2011 https://ispis.sk/judikatura/1MObdoV8/2011
29.03.2012 5 Obo 129/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Obo129/2010
29.03.2012 5 Obo 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obo6/2012
29.03.2012 9 So 22/2012 https://ispis.sk/judikatura/9So22/2012
29.03.2012 1 ObdoV 19/2010 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV19/2010
29.03.2012 2 Ndc 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Ndc4/2012
29.03.2012 9 So 215/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So215/2011
29.03.2012 9 Sžso 25/2011 https://ispis.sk/judikatura/9Szso25/2011
29.03.2012 9 So 57/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So57/2011
29.03.2012 2 Cdo 48/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo48/2012
30.03.2012 5 Tdo 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo20/2012
30.03.2012 5 Tdo 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo19/2012
30.03.2012 4 MObdo 3/2011 https://ispis.sk/judikatura/4MObdo3/2011
30.03.2012 1 Obo 183/2003 https://ispis.sk/judikatura/1Obo183/2003
30.03.2012 4 Obdo 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo6/2012
30.03.2012 4 Obo 28/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Obo28/2012
30.03.2012 2 Sžp 19/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szp19/2011
30.03.2012 3 Obdo 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo14/2012
30.03.2012 5 Obo 107/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Obo107/2009
30.03.2012 4 Obo 90/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Obo90/2011
30.03.2012 4 Obdo 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo9/2012
30.03.2012 4 Obo 24/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Obo24/2012
30.03.2012 4 Obo 27/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Obo27/2012
02.04.2012 4 Ds 3/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Ds3/2010
02.04.2012 6 Sžo 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Szo3/2012
02.04.2012 6 Sžo 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Szo2/2012
03.04.2012 3 Sžo 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Szo12/2012
03.04.2012 4 Tdo 61/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo61/2011
03.04.2012 1 So 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/1So8/2012
03.04.2012 1 So 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/1So4/2012
03.04.2012 3 Sžf 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Szf12/2012
03.04.2012 1 Sžr 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Szr3/2012
03.04.2012 3 Sžf 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Szf8/2012
03.04.2012 1 Sžr 98/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr98/2011
03.04.2012 1 Sžr 104/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr104/2011
03.04.2012 3 Sžo 48/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Szo48/2011
03.04.2012 3 Sžo 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Szo8/2012
03.04.2012 2 Ndt 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Ndt4/2012
03.04.2012 1 Sžr 173/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr173/2011
03.04.2012 4 Tdo 16/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo16/2012
03.04.2012 4 Ndt 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Ndt5/2012
03.04.2012 3 Sžo 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Szo7/2012
03.04.2012 3 Sžo 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Szo6/2012
03.04.2012 1 Sžr 167/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr167/2011
03.04.2012 3 Sžp 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Szp1/2012
03.04.2012 2 Tost 34/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Tost34/2011
03.04.2012 4 Tdo 30/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo30/2011
03.04.2012 1 Sžr 111/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr111/2011
03.04.2012 4 Tost 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tost11/2012
03.04.2012 3 Sžo 46/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Szo46/2011
03.04.2012 4 Tdo 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo18/2012
03.04.2012 4 Tost 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tost10/2012
03.04.2012 3 Sžp 24/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Szp24/2011
03.04.2012 4 Tdo 60/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo60/2011
03.04.2012 2 Tdo 16/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo16/2012
03.04.2012 3 Sžf 37/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Szf37/2011
03.04.2012 2 Tdo 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo10/2012
03.04.2012 2 Tdo 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo13/2012
03.04.2012 1 Sžr 102/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr102/2011
03.04.2012 1 So 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/1So7/2012
04.04.2012 3 Tost 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tost10/2012
04.04.2012 3 Tdo 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo8/2012
04.04.2012 5 Cdo 244/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo244/2011
04.04.2012 4 Tost 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tost12/2012
04.04.2012 3 Tdo 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo19/2012
04.04.2012 5 Cdo 241/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo241/2011
04.04.2012 5 Cdo 29/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo29/2012
04.04.2012 5 Cdo 63/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo63/2012
04.04.2012 5 Cdo 71/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo71/2012
04.04.2012 5 Cdo 40/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo40/2012
04.04.2012 5 To 9/2011 https://ispis.sk/judikatura/5To9/2011
04.04.2012 5 Ndc 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Ndc8/2012
04.04.2012 3 Ndt 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Ndt5/2012
04.04.2012 5 Cdo 45/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo45/2012
04.04.2012 5 Tost 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tost11/2012
04.04.2012 3 Tost 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tost11/2012
04.04.2012 5 Cdo 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo12/2012
04.04.2012 5 Cdo 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo20/2012
04.04.2012 5 Cdo 72/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo72/2012
04.04.2012 3 Obo 102/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Obo102/2011
04.04.2012 7 Nc 22/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Nc22/2012
10.04.2012 3 Cdo 330/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo330/2012
11.04.2012 6 Tdo 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo14/2012
11.04.2012 3 Ndt 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Ndt6/2012
11.04.2012 6 MCdo 20/2011 https://ispis.sk/judikatura/6MCdo20/2011
11.04.2012 6 Cdo 44/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo44/2012
11.04.2012 6 Cdo 25/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo25/2012
11.04.2012 10 So 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/10So14/2012
11.04.2012 3 Ndob 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Ndob11/2012
11.04.2012 7 MCdo 4/2011 https://ispis.sk/judikatura/7MCdo4/2011
11.04.2012 3 Cdo 240/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo240/2011
11.04.2012 10 So 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/10So8/2012
11.04.2012 6 Cdo 114/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo114/2011
11.04.2012 3 Cdo 181/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo181/2011
11.04.2012 3 Cdo 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo2/2012
11.04.2012 3 Cdo 223/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo223/2011
11.04.2012 10 So 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/10So6/2012
11.04.2012 3 MCdo 22/2011 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo22/2011
11.04.2012 10 So 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/10So7/2012
11.04.2012 10 So 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/10So13/2012
11.04.2012 10 So 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/10So10/2012
11.04.2012 3 MCdo 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo6/2012
11.04.2012 3 Cdo 133/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo133/2011
11.04.2012 6 Cdo 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo6/2012
11.04.2012 6 Tdo 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo18/2012
11.04.2012 3 Ndc 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc8/2012
11.04.2012 10 Sža 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/10Sza4/2012
11.04.2012 10 Sžr 167/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr167/2011
11.04.2012 3 Cdo 71/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo71/2012
11.04.2012 3 Ndc 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc4/2012
12.04.2012 5 To 13/2011 https://ispis.sk/judikatura/5To13/2011
12.04.2012 3 Sžnč 8/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Sznc8/2011
13.04.2012 1 Sžr 42/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Szr42/2012
16.04.2012 3 Cdo 67/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo67/2012
16.04.2012 3 Cdo 126/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo126/2011
17.04.2012 2 Tdo 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo15/2012
17.04.2012 4 Ndt 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Ndt6/2012
17.04.2012 1 Sžd 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Szd5/2012
17.04.2012 1 Sžr 110/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr110/2011
17.04.2012 4 Tdo 22/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo22/2012
17.04.2012 2 Tdo 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo14/2012
17.04.2012 1 Sžp 5/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szp5/2011
17.04.2012 5 Ndob 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob11/2012
17.04.2012 1 Sžp 4/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szp4/2011
17.04.2012 1 Sžp 3/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szp3/2011
18.04.2012 2 Sžp 21/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szp21/2011
18.04.2012 4 Sžf 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Szf9/2012
18.04.2012 4 Sžo 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Szo9/2012
18.04.2012 3 Tdo 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo11/2012
18.04.2012 3 Tost 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tost3/2012
18.04.2012 2 Sžf 46/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szf46/2011
18.04.2012 6 Cdo 51/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo51/2012
18.04.2012 3 Tdo 17/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo17/2012
18.04.2012 2 Sžo 27/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szo27/2011
18.04.2012 4 Sžo 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Szo8/2012
18.04.2012 3 Tdo 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo7/2012
18.04.2012 6 Cdo 102/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo102/2011
18.04.2012 6 Cdo 236/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo236/2011
18.04.2012 2 Sžo 219/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Szo219/2010
18.04.2012 4 Sžo 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Szo5/2012
18.04.2012 4 Sžo 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Szo10/2012
18.04.2012 2 Sžf 37/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szf37/2011
18.04.2012 4 Sžo 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Szo11/2012
18.04.2012 2 Sžf 34/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szf34/2011
18.04.2012 2 Sžf 23/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szf23/2011
18.04.2012 2 Sžf 42/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szf42/2011
18.04.2012 2 Sžf 48/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szf48/2011
18.04.2012 2 Sžf 40/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szf40/2011
18.04.2012 3 Tdo 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo5/2012
18.04.2012 2 Sžo 31/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szo31/2011
18.04.2012 2 Sžo 39/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szo39/2011
18.04.2012 3 To 8/2011 https://ispis.sk/judikatura/3To8/2011
18.04.2012 2 Sžf 21/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szf21/2011
19.04.2012 8 Sžf 22/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf22/2011
19.04.2012 6 Tost 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tost11/2012
19.04.2012 8 Sžp 9/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szp9/2011
19.04.2012 8 Sžp 11/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szp11/2011
19.04.2012 8 Sžo 38/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szo38/2011
20.04.2012 4 Ds 3/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Ds3/2011
20.04.2012 4 Ds 4/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Ds4/2011
23.04.2012 7 Cdo 47/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo47/2012
23.04.2012 7 Nc 24/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Nc24/2012
23.04.2012 5 Obo 29/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obo29/2012
24.04.2012 2 Tdo 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo18/2012
24.04.2012 1 Sžr 112/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr112/2011
24.04.2012 1 Sžr 108/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr108/2011
24.04.2012 1 Sža 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Sza8/2012
24.04.2012 1 Sžr 95/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr95/2011
24.04.2012 6 Tost 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tost12/2012
24.04.2012 1 Nc 24/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Nc24/2012
24.04.2012 2 Ndt 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Ndt5/2012
24.04.2012 2 Tdo 17/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo17/2012
24.04.2012 3 Obo 162/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Obo162/2010
24.04.2012 1 Nc 25/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Nc25/2012
24.04.2012 3 Obdo 52/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo52/2010
24.04.2012 2 Tost 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tost9/2012
24.04.2012 1 Sžd 32/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szd32/2011
24.04.2012 3 Nds 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Nds3/2012
25.04.2012 10 Sžd 21/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szd21/2011
25.04.2012 6 Sžo 31/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szo31/2011
25.04.2012 6 Sžo 18/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szo18/2011
25.04.2012 9 So 43/2012 https://ispis.sk/judikatura/9So43/2012
25.04.2012 6 Sžo 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Szo7/2012
25.04.2012 10 Sžr 149/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr149/2011
25.04.2012 1 Cdo 43/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo43/2012
25.04.2012 1 Tdo 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Tdo14/2012
25.04.2012 7 MCdo 14/2011 https://ispis.sk/judikatura/7MCdo14/2011
25.04.2012 10 Sžr 119/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr119/2011
25.04.2012 9 Sžso 76/2011 https://ispis.sk/judikatura/9Szso76/2011
25.04.2012 9 So 40/2012 https://ispis.sk/judikatura/9So40/2012
25.04.2012 9 So 42/2012 https://ispis.sk/judikatura/9So42/2012
25.04.2012 10 Sžr 74/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr74/2011
25.04.2012 7 MCdo 8/2011 https://ispis.sk/judikatura/7MCdo8/2011
25.04.2012 9 Sžso 60/2011 https://ispis.sk/judikatura/9Szso60/2011
25.04.2012 7 Cdo 100/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo100/2011
25.04.2012 9 So 83/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So83/2011
25.04.2012 10 Sžr 88/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr88/2011
25.04.2012 10 Sžr 72/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr72/2011
25.04.2012 1 Cdo 46/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo46/2012
25.04.2012 10 Sžd 20/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szd20/2011
25.04.2012 7 Ndc 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Ndc6/2012
25.04.2012 1 Cdo 76/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo76/2011
25.04.2012 1 Cdo 115/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo115/2010
25.04.2012 1 Cdo 45/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo45/2012
25.04.2012 1 Cdo 15/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo15/2011
25.04.2012 3 Tdo 22/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo22/2012
25.04.2012 9 So 41/2012 https://ispis.sk/judikatura/9So41/2012
25.04.2012 9 So 48/2012 https://ispis.sk/judikatura/9So48/2012
25.04.2012 9 Sžso 37/2011 https://ispis.sk/judikatura/9Szso37/2011
25.04.2012 6 Sžf 30/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szf30/2011
25.04.2012 10 Sžr 154/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr154/2011
25.04.2012 1 Cdo 42/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo42/2011
25.04.2012 6 Sžp 17/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szp17/2011
25.04.2012 10 Sžr 129/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr129/2011
25.04.2012 1 Cdo 147/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo147/2011
25.04.2012 10 Sža 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/10Sza7/2012
25.04.2012 6 Sžp 14/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szp14/2011
25.04.2012 10 Sžr 147/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr147/2011
25.04.2012 9 So 50/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So50/2011
25.04.2012 7 Cdo 30/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo30/2011
25.04.2012 6 MCdo 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/6MCdo1/2012
25.04.2012 9 So 17/2012 https://ispis.sk/judikatura/9So17/2012
25.04.2012 9 Sžso 39/2011 https://ispis.sk/judikatura/9Szso39/2011
25.04.2012 9 Sžso 34/2011 https://ispis.sk/judikatura/9Szso34/2011
25.04.2012 9 Sžnč 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/9Sznc1/2012
25.04.2012 10 Sžr 68/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr68/2011
25.04.2012 9 Sžso 33/2011 https://ispis.sk/judikatura/9Szso33/2011
25.04.2012 9 So 95/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So95/2011
25.04.2012 3 Tdo 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo13/2012
25.04.2012 10 Sža 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/10Sza5/2012
25.04.2012 9 So 133/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So133/2011
25.04.2012 9 So 88/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So88/2011
25.04.2012 3 Tost 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tost13/2012
25.04.2012 7 Cdo 17/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo17/2012
25.04.2012 7 Cdo 39/2010 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo39/2010
25.04.2012 7 Cdo 102/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo102/2011
25.04.2012 9 So 59/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So59/2011
25.04.2012 7 Cdo 92/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo92/2011
25.04.2012 9 So 94/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So94/2011
25.04.2012 3 Tost 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tost14/2012
25.04.2012 9 So 132/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So132/2011
25.04.2012 6 Sži 5/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szi5/2011
25.04.2012 10 Sžr 94/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr94/2011
25.04.2012 9 So 127/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So127/2011
25.04.2012 9 So 63/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So63/2011
25.04.2012 9 So 152/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So152/2011
25.04.2012 6 Sžo 52/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szo52/2011
25.04.2012 9 So 80/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So80/2011
25.04.2012 3 Tdo 55/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo55/2011
25.04.2012 7 Cdo 149/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo149/2011
25.04.2012 1 Cdo 71/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo71/2010
25.04.2012 1 Cdo 13/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo13/2011
25.04.2012 10 Sžd 23/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szd23/2011
25.04.2012 10 Sžr 89/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr89/2011
25.04.2012 6 Cdo 193/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo193/2011
25.04.2012 9 Sžnč 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/9Sznc3/2012
25.04.2012 6 Sžf 37/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szf37/2011
25.04.2012 6 Sžf 29/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szf29/2011
25.04.2012 6 Cdo 77/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo77/2012
25.04.2012 9 So 181/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So181/2011
25.04.2012 1 Cdo 160/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo160/2011
25.04.2012 7 Cdo 88/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo88/2011
25.04.2012 6 Cdo 74/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo74/2011
25.04.2012 6 Sžf 33/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szf33/2011
26.04.2012 2 Cdo 96/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo96/2011
26.04.2012 2 Cdo 168/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo168/2011
26.04.2012 2 Cdo 167/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo167/2011
26.04.2012 5 Cdo 17/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo17/2012
26.04.2012 3 Cdo 82/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo82/2012
26.04.2012 8 Sžo 19/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szo19/2011
26.04.2012 2 Cdo 89/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo89/2011
26.04.2012 3 Obdo 19/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo19/2011
26.04.2012 8 Sžf 30/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf30/2011
26.04.2012 8 Sžp 14/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szp14/2011
26.04.2012 5 Obo 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obo10/2012
26.04.2012 2 Cdo 64/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo64/2012
26.04.2012 4 Cdo 88/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo88/2011
26.04.2012 4 Cdo 131/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo131/2011
26.04.2012 4 Cdo 57/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo57/2012
26.04.2012 6 To 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/6To1/2012
26.04.2012 2 Cdo 152/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo152/2011
26.04.2012 2 Cdo 245/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo245/2011
26.04.2012 2 Cdo 74/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo74/2012
26.04.2012 2 Cdo 27/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo27/2012
26.04.2012 2 Cdo 58/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo58/2011
26.04.2012 2 Cdo 81/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo81/2012
26.04.2012 7 So 143/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So143/2011
26.04.2012 8 Sžf 29/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf29/2011
26.04.2012 5 Cdo 200/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo200/2011
26.04.2012 7 Sžso 48/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Szso48/2011
26.04.2012 7 Sžso 88/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Szso88/2011
26.04.2012 7 So 70/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So70/2011
26.04.2012 7 So 139/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So139/2011
26.04.2012 8 Sžo 26/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szo26/2011
26.04.2012 5 Tdo 23/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo23/2012
26.04.2012 3 Obo 89/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Obo89/2011
26.04.2012 3 Obo 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Obo8/2012
26.04.2012 6 Tost 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tost13/2012
26.04.2012 4 Cdo 79/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo79/2011
26.04.2012 8 Sžf 28/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf28/2011
26.04.2012 3 Obdo 22/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo22/2011
26.04.2012 8 Rks 2/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Rks2/2011
26.04.2012 2 Cdo 101/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo101/2012
26.04.2012 5 Tost 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tost14/2012
26.04.2012 3 Obo 100/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Obo100/2011
26.04.2012 2 TdoV 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/2TdoV3/2012
26.04.2012 8 Sžo 53/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szo53/2011
26.04.2012 5 Cdo 26/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo26/2011
26.04.2012 3 Obdo 46/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo46/2011
26.04.2012 2 Obdov 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obdov8/2012
26.04.2012 3 Obdo 49/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo49/2011
26.04.2012 4 Cdo 63/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo63/2011
26.04.2012 8 Sžf 31/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf31/2011
26.04.2012 2 MCdo 4/2011 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo4/2011
26.04.2012 4 Cdo 113/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo113/2011
26.04.2012 5 Obdo 60/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo60/2011
26.04.2012 8 Sžf 60/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf60/2011
26.04.2012 8 Sžo 40/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szo40/2011
26.04.2012 3 Obo 30/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Obo30/2012
26.04.2012 3 Obdo 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo11/2012
26.04.2012 7 So 83/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So83/2011
26.04.2012 4 Cdo 95/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo95/2012
26.04.2012 7 Sžso 30/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Szso30/2011
26.04.2012 8 Sžp 24/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szp24/2011
26.04.2012 3 Obdo 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo13/2012
26.04.2012 5 Obo 73/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Obo73/2011
26.04.2012 5 Tdo 22/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo22/2012
26.04.2012 3 Obo 31/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Obo31/2012
26.04.2012 4 Cdo 110/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo110/2010
26.04.2012 8 Sžf 27/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf27/2011
26.04.2012 4 Cdo 148/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo148/2011
26.04.2012 1 TdoV 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/1TdoV2/2012
26.04.2012 4 Cdo 75/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo75/2012
26.04.2012 4 Cdo 80/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo80/2011
26.04.2012 4 Cdo 76/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo76/2012
26.04.2012 4 Cdo 77/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo77/2011
29.04.2012 5 MObdo 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/5MObdo1/2012
30.04.2012 5 Obo 32/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obo32/2012
30.04.2012 5 Obdo 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo1/2012
30.04.2012 4 Obo 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Obo20/2012
30.04.2012 4 Obo 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Obo12/2012
30.04.2012 5 Obo 27/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obo27/2012
30.04.2012 4 Obo 33/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Obo33/2012
30.04.2012 5 Sžp 17/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szp17/2011
30.04.2012 2 Obo 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obo13/2012
30.04.2012 2 Obo 17/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obo17/2012
30.04.2012 6 MCdo 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/6MCdo3/2012
30.04.2012 6 MCdo 1/2011 https://ispis.sk/judikatura/6MCdo1/2011
30.04.2012 5 Sžf 69/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szf69/2011
30.04.2012 4 Obo 29/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Obo29/2012
30.04.2012 4 Obo 34/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Obo34/2012
30.04.2012 4 Obo 37/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Obo37/2012
30.04.2012 6 Cdo 94/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo94/2012
30.04.2012 6 Cdo 61/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo61/2012
30.04.2012 6 Cdo 95/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo95/2011
30.04.2012 2 Obdo 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo10/2012
30.04.2012 4 MObdo 2/2011 https://ispis.sk/judikatura/4MObdo2/2011
30.04.2012 5 Sžf 42/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szf42/2011
30.04.2012 5 Sžp 18/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szp18/2011
30.04.2012 5 Obdo 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo15/2012
30.04.2012 5 Sžf 61/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szf61/2011
30.04.2012 5 Sžp 16/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szp16/2011
30.04.2012 4 Ndob 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Ndob11/2012
30.04.2012 5 Obo 87/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Obo87/2011
30.04.2012 5 Obo 28/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obo28/2012
30.04.2012 5 OBo 26/2012 https://ispis.sk/judikatura/5OBo26/2012
30.04.2012 2 Obo 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obo14/2012
30.04.2012 6 Cdo 246/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo246/2010
30.04.2012 5 Obo 111/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Obo111/2011
30.04.2012 6 Cdo 71/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo71/2012
30.04.2012 5 Sžf 36/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szf36/2011
30.04.2012 4 Obo 84/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Obo84/2011
30.04.2012 5 Obo 11/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Obo11/2011
30.04.2012 4 Ndob 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Ndob12/2012
30.04.2012 4 MObdo 4/2011 https://ispis.sk/judikatura/4MObdo4/2011
30.04.2012 5 Obo 34/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obo34/2012
30.04.2012 5 Sžo 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Szo14/2012
30.04.2012 2 Obdo 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo7/2012
30.04.2012 2 Obo 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obo5/2012
30.04.2012 5 Obo 17/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obo17/2012
30.04.2012 4 Obdo 21/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo21/2012
30.04.2012 4 Obdo 17/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo17/2012
30.04.2012 6 Cdo 11/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo11/2011
02.05.2012 7 Sžso 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Szso6/2012
02.05.2012 4 Tdo 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo10/2012
02.05.2012 1 Tdo 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Tdo19/2012
02.05.2012 1 Nc 27/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Nc27/2012
02.05.2012 5 Cdo 59/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo59/2012
02.05.2012 1 Tdo 21/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Tdo21/2012
02.05.2012 7 So 49/2012 https://ispis.sk/judikatura/7So49/2012
02.05.2012 7 So 56/2012 https://ispis.sk/judikatura/7So56/2012
02.05.2012 7 So 212/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So212/2011
02.05.2012 7 Sžso 55/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Szso55/2011
02.05.2012 5 Cdo 54/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo54/2012
02.05.2012 5 Cdo 60/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo60/2012
02.05.2012 4 Tdo 25/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo25/2012
02.05.2012 7 So 121/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So121/2011
02.05.2012 5 Cdo 98/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo98/2012
02.05.2012 7 Sžso 42/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Szso42/2011
02.05.2012 7 So 191/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So191/2011
02.05.2012 7 So 33/2012 https://ispis.sk/judikatura/7So33/2012
02.05.2012 7 So 45/2012 https://ispis.sk/judikatura/7So45/2012
02.05.2012 7 So 197/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So197/2011
03.05.2012 3 Cdo 162/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo162/2010
03.05.2012 3 Ndc 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc9/2012
03.05.2012 3 MCdo 19/2011 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo19/2011
03.05.2012 6 Tost 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tost14/2012
03.05.2012 2 Tost 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tost11/2012
03.05.2012 2 Tost 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tost10/2012
03.05.2012 5 Ndz 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Ndz1/2012
03.05.2012 6 Ndt 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Ndt6/2012
03.05.2012 3 Ndc 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc7/2012
03.05.2012 3 Tost 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tost15/2012
09.05.2012 7 Nc 26/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Nc26/2012
09.05.2012 10 So 16/2012 https://ispis.sk/judikatura/10So16/2012
09.05.2012 10 So 17/2012 https://ispis.sk/judikatura/10So17/2012
09.05.2012 3 Cdo 52/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo52/2012
09.05.2012 3 Tost 16/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tost16/2012
09.05.2012 3 Tost 17/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tost17/2012
09.05.2012 2 Tost 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tost12/2012
09.05.2012 2 Tost 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tost8/2012
09.05.2012 10 So 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/10So9/2012
09.05.2012 2 Tdo 21/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo21/2012
09.05.2012 2 Tdo 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo19/2012
09.05.2012 3 MCdo 8/2011 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo8/2011
09.05.2012 10 Sžr 59/2012 https://ispis.sk/judikatura/10Szr59/2012
09.05.2012 3 Cdo 13/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo13/2011
09.05.2012 3 Cdo 42/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo42/2012
09.05.2012 7 Nc 27/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Nc27/2012
09.05.2012 3 Cdo 61/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo61/2012
10.05.2012 3 Sži 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Szi1/2012
10.05.2012 3 Sžf 23/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Szf23/2011
10.05.2012 3 Sžf 41/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Szf41/2011
10.05.2012 3 Sžo 53/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Szo53/2011
10.05.2012 3 Nds 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Nds6/2012
10.05.2012 3 Sžf 43/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Szf43/2011
10.05.2012 3 Nds 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Nds7/2012
10.05.2012 3 Nds 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Nds4/2012
10.05.2012 6 Sžf 40/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szf40/2011
10.05.2012 6 Sžf 38/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szf38/2011
10.05.2012 3 Sžo 52/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Szo52/2011
10.05.2012 3 Nds 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Nds5/2012
14.05.2012 6 Tost 16/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tost16/2012
14.05.2012 5 Obo 23/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obo23/2012
14.05.2012 5 Obo 217/2003 https://ispis.sk/judikatura/5Obo217/2003
14.05.2012 6 Tdo 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo19/2012
15.05.2012 5 Cdo 81/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo81/2012
15.05.2012 1 Sžr 122/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr122/2011
15.05.2012 5 Ndc 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Ndc11/2012
15.05.2012 3 Ndob 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Ndob14/2012
15.05.2012 5 Cdo 76/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo76/2012
15.05.2012 5 Cdo 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo11/2012
15.05.2012 1 Sžr 8/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr8/2011
15.05.2012 1 Sžr 23/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Szr23/2012
15.05.2012 1 Sžd 34/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szd34/2011
15.05.2012 1 Sžd 42/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szd42/2011
15.05.2012 5 Cdo 284/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo284/2010
15.05.2012 5 Cdo 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo8/2012
15.05.2012 5 Cdo 36/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo36/2012
15.05.2012 1 Nc 29/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Nc29/2012
15.05.2012 5 Cdo 121/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo121/2011
15.05.2012 1 Sžr 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Szr15/2012
15.05.2012 1 Sžr 169/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr169/2011
15.05.2012 1 Sžd 36/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szd36/2011
15.05.2012 1 Nc 28/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Nc28/2012
15.05.2012 1 So 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/1So6/2012
15.05.2012 1 So 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/1So3/2012
15.05.2012 2 Tost 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tost13/2012
15.05.2012 5 Cdo 80/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo80/2012
15.05.2012 1 Sžr 21/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Szr21/2012
15.05.2012 1 Sžr 109/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr109/2011
15.05.2012 3 Ndob 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Ndob15/2012
15.05.2012 1 Sžr 121/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr121/2011
16.05.2012 6 Cdo 79/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo79/2012
16.05.2012 6 Cdo 138/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo138/2011
16.05.2012 3 Tdo 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo14/2012
16.05.2012 3 Ndt 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Ndt7/2012
16.05.2012 6 Cdo 112/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo112/2012
16.05.2012 6 Ndc 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Ndc9/2012
16.05.2012 1 Tost 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Tost12/2012
16.05.2012 6 Cdo 70/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo70/2012
16.05.2012 6 Cdo 40/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo40/2012
16.05.2012 5 Ndt 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Ndt6/2012
16.05.2012 3 Tdo 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo15/2012
16.05.2012 3 Tdo 23/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo23/2012
16.05.2012 1 Tost 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Tost19/2012
16.05.2012 6 Ndc 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Ndc8/2012
16.05.2012 6 Cdo 89/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo89/2012
16.05.2012 6 Nds 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Nds7/2012
16.05.2012 3 Tost 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tost2/2012
16.05.2012 3 Tdo 25/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo25/2012
16.05.2012 6 Cdo 109/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo109/2012
17.05.2012 1 Obdo 41/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Obdo41/2011
17.05.2012 1 Ndob 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob9/2012
17.05.2012 2 Obo 24/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obo24/2012
17.05.2012 8 Sžf 33/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf33/2011
17.05.2012 1 Obo 73/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Obo73/2011
17.05.2012 5 Obdo 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo20/2012
17.05.2012 8 Sžf 38/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf38/2011
17.05.2012 2 Obo 21/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obo21/2012
17.05.2012 2 Obo 23/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obo23/2012
17.05.2012 5 To 15/2011 https://ispis.sk/judikatura/5To15/2011
17.05.2012 2 Ndob 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob11/2012
17.05.2012 5 Obo 80/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Obo80/2011
17.05.2012 8 Sžf 48/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf48/2011
17.05.2012 1 Obo 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Obo3/2012
18.05.2012 3 Ndob 16/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Ndob16/2012
22.05.2012 6 Tost 17/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tost17/2012
22.05.2012 4 Tdo 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo13/2012
22.05.2012 2 Ndt 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Ndt6/2012
22.05.2012 6 Tost 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tost15/2012
22.05.2012 6 Ndt 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Ndt7/2012
22.05.2012 3 Ndc 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc10/2012
22.05.2012 2 Tdo 22/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo22/2012
22.05.2012 4 Tdo 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo12/2012
23.05.2012 10 Sžr 141/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr141/2011
23.05.2012 3 Cdo 124/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo124/2012
23.05.2012 10 Sžr 81/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr81/2011
23.05.2012 6 Cdo 160/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo160/2011
23.05.2012 10 Sžd 25/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szd25/2011
23.05.2012 3 Cdo 84/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo84/2012
23.05.2012 1 ObdoV 36/2010 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV36/2010
23.05.2012 3 Cdo 77/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo77/2012
23.05.2012 6 Cdo 83/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo83/2012
23.05.2012 1 Nc 31/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Nc31/2012
23.05.2012 10 Sžr 158/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr158/2011
23.05.2012 1 Cdo 32/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo32/2011
23.05.2012 10 Sžd 22/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szd22/2011
23.05.2012 10 Sžr 70/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr70/2011
23.05.2012 1 MCdo 11/2010 https://ispis.sk/judikatura/1MCdo11/2010
23.05.2012 10 Sžr 99/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr99/2011
23.05.2012 1 MCdo 2/2011 https://ispis.sk/judikatura/1MCdo2/2011
23.05.2012 3 Tost 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tost18/2012
23.05.2012 10 Sžr 100/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr100/2011
23.05.2012 10 Sžr 97/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr97/2011
23.05.2012 3 Cdo 197/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo197/2011
23.05.2012 10 Sžr 87/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr87/2011
23.05.2012 1 Cdo 102/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo102/2011
23.05.2012 10 Sžr 96/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr96/2011
23.05.2012 3 Cdo 66/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo66/2012
23.05.2012 3 Cdo 28/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo28/2012
23.05.2012 3 MCdo 3/2011 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo3/2011
23.05.2012 3 Cdo 32/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo32/2012
23.05.2012 10 Sžd 24/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szd24/2011
23.05.2012 1 Ndc 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Ndc7/2012
23.05.2012 3 Cdo 161/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo161/2010
23.05.2012 3 MCdo 17/2010 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo17/2010
23.05.2012 1 Nc 30/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Nc30/2012
23.05.2012 1 Cdo 78/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo78/2010
23.05.2012 6 Cdo 115/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo115/2011
23.05.2012 10 Sžr 101/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr101/2011
24.05.2012 8 Sžp 22/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szp22/2011
24.05.2012 8 Sžp 16/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szp16/2011
24.05.2012 8 Sžo 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/8Szo18/2012
24.05.2012 8 Sžo 31/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szo31/2011
24.05.2012 8 Sžo 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/8Szo13/2012
24.05.2012 8 Sžo 29/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szo29/2011
24.05.2012 1 ObdoV 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV12/2012
24.05.2012 1 ObdoV 53/2011 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV53/2011
24.05.2012 1 ObdoV 50/2011 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV50/2011
24.05.2012 1 ObdoV 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV11/2012
24.05.2012 1 ObdoV 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV13/2012
24.05.2012 1 ObdoV 31/2010 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV31/2010
24.05.2012 8 Sžf 35/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf35/2011
24.05.2012 8 Sžo 35/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szo35/2011
24.05.2012 8 Sžf 36/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf36/2011
24.05.2012 8 Sžo 34/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szo34/2011
24.05.2012 8 Sžf 37/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf37/2011
25.05.2012 3 Sžf 2/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Szf2/2010
28.05.2012 4 Cdo 196/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo196/2011
28.05.2012 4 Cdo 2012/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo2012/2011
28.05.2012 4 Cdo 203/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo203/2010
28.05.2012 4 Cdo 57/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo57/2011
28.05.2012 4 Cdo 161/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo161/2011
28.05.2012 4 Cdo 128/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo128/2011
28.05.2012 4 Cdo 188/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo188/2011
28.05.2012 4 Cdo 192/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo192/2011
28.05.2012 4 Cdo 184/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo184/2011
28.05.2012 7 Co 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Co2/2012
28.05.2012 4 Co 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Co2/2012
28.05.2012 7 Cdo 116/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo116/2011
28.05.2012 4 Cdo 235/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo235/2011
28.05.2012 7 Cdo 103/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo103/2011
28.05.2012 7 Cdo 106/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo106/2011
28.05.2012 7 Cdo 117/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo117/2011
28.05.2012 4 MCdo 14/2011 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo14/2011
28.05.2012 4 Cdo 202/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo202/2011
28.05.2012 4 Cdo 197/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo197/2011
28.05.2012 7 Cdo 122/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo122/2011
28.05.2012 7 MCdo 7/2011 https://ispis.sk/judikatura/7MCdo7/2011
28.05.2012 7 Cdo 29/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo29/2012
28.05.2012 7 Nc 29/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Nc29/2012
28.05.2012 4 Cdo 131/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo131/2012
28.05.2012 7 Cdo 121/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo121/2011
28.05.2012 7 Cdo 60/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo60/2011
28.05.2012 4 Cdo 272/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo272/2010
28.05.2012 4 Cdo 186/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo186/2011
28.05.2012 4 Cdo 154/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo154/2011
28.05.2012 4 Cdo 67/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo67/2012
28.05.2012 4 Cdo 216/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo216/2010
28.05.2012 7 Cdo 71/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo71/2012
28.05.2012 4 Cdo 101/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo101/2012
29.05.2012 1 Sžp 7/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szp7/2011
29.05.2012 4 Sžf 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Szf4/2012
29.05.2012 4 Sžo 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Szo2/2012
29.05.2012 4 Sžf 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Szf14/2012
29.05.2012 4 Sžf 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Szf10/2012
29.05.2012 1 Sžp 6/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szp6/2011
29.05.2012 2 To 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/2To2/2012
29.05.2012 2 Obo 32/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obo32/2012
29.05.2012 1 TdoV 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/1TdoV3/2012
29.05.2012 2 Obo 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obo15/2012
29.05.2012 4 Tdo 26/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo26/2012
29.05.2012 2 Ndob 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob10/2012
29.05.2012 4 Nds 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Nds8/2012
29.05.2012 2 Ndob 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob12/2012
29.05.2012 4 Sžo 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Szo13/2012
29.05.2012 2 Obo 30/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obo30/2012
29.05.2012 2 Tost 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tost14/2012
29.05.2012 4 Sžo 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Szo14/2012
30.05.2012 6 Cdo 107/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo107/2011
30.05.2012 9 Sžso 57/2011 https://ispis.sk/judikatura/9Szso57/2011
30.05.2012 5 Tdo 26/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo26/2012
30.05.2012 4 Obo 51/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Obo51/2011
30.05.2012 9 So 134/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So134/2011
30.05.2012 2 Sžp 16/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szp16/2011
30.05.2012 5 Tdo 27/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo27/2012
30.05.2012 6 Sžf 51/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szf51/2011
30.05.2012 5 Ndob 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob15/2012
30.05.2012 6 Sžf 24/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szf24/2011
30.05.2012 2 Sžp 17/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szp17/2011
30.05.2012 6 Sži 4/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szi4/2011
30.05.2012 2 Sžp 25/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szp25/2011
30.05.2012 6 Sžhuv 4/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szhuv4/2011
30.05.2012 2 Sžo 30/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szo30/2011
30.05.2012 6 Sžo 25/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szo25/2011
30.05.2012 2 Sžp 24/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szp24/2011
30.05.2012 2 Sžf 27/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szf27/2011
30.05.2012 5 Tdo 24/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo24/2012
30.05.2012 9 So 135/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So135/2011
30.05.2012 9 So 62/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So62/2011
30.05.2012 9 So 60/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So60/2011
30.05.2012 9 So 89/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So89/2011
30.05.2012 9 So 77/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So77/2011
30.05.2012 9 Sžso 50/2011 https://ispis.sk/judikatura/9Szso50/2011
30.05.2012 10 Sžr 73/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr73/2011
30.05.2012 6 Sžhuv 2/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szhuv2/2011
30.05.2012 2 Sžo 47/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szo47/2011
30.05.2012 2 Sžp 18/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szp18/2011
30.05.2012 2 Sžo 33/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szo33/2011
30.05.2012 6 Cdo 253/2010 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo253/2010
30.05.2012 9 So 96/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So96/2011
30.05.2012 9 So 75/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So75/2011
30.05.2012 9 So 62/2012 https://ispis.sk/judikatura/9So62/2012
30.05.2012 9 Sžnč 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/9Sznc2/2012
30.05.2012 5 Tdo 25/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo25/2012
30.05.2012 9 So 180/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So180/2011
30.05.2012 6 Sžo 37/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szo37/2011
30.05.2012 5 Ndt 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Ndt7/2012
30.05.2012 6 Cdo 56/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo56/2011
30.05.2012 5 Tdo 29/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo29/2012
30.05.2012 6 Sžo 22/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szo22/2011
30.05.2012 5 Tost 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tost19/2012
30.05.2012 9 Sžso 53/2011 https://ispis.sk/judikatura/9Szso53/2011
30.05.2012 9 Sžso 45/2011 https://ispis.sk/judikatura/9Szso45/2011
30.05.2012 9 Sžso 51/2011 https://ispis.sk/judikatura/9Szso51/2011
30.05.2012 9 So 193/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So193/2011
30.05.2012 5 MObdo 9/2011 https://ispis.sk/judikatura/5MObdo9/2011
31.05.2012 3 Obdo 21/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo21/2012
31.05.2012 2 MCdo 8/2011 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo8/2011
31.05.2012 6 Tost 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tost18/2012
31.05.2012 2 Cdo 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo20/2012
31.05.2012 1 Cdo 75/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo75/2012
31.05.2012 4 Obdo 62/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo62/2011
31.05.2012 4 Obo 31/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Obo31/2012
31.05.2012 5 Sžf 33/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szf33/2011
31.05.2012 6 Tdo 25/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo25/2012
31.05.2012 5 Sžo 47/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szo47/2011
31.05.2012 5 Obdo 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo19/2012
31.05.2012 3 Obo 14/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Obo14/2011
31.05.2012 1 Tost 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Tost20/2012
31.05.2012 3 Obdo 39/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo39/2011
31.05.2012 5 Sžo 41/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szo41/2011
31.05.2012 4 Ndob 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Ndob14/2012
31.05.2012 8 Sžz 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/8Szz4/2012
31.05.2012 4 Ndob 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Ndob15/2012
31.05.2012 5 Ndob 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob14/2012
31.05.2012 3 Obo 85/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Obo85/2011
31.05.2012 5 MObdo 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/5MObdo2/2012
31.05.2012 4 Obo 32/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Obo32/2012
31.05.2012 1 Cdo 83/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo83/2012
31.05.2012 5 Sžo 39/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szo39/2011
31.05.2012 5 Sžf 29/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szf29/2011
31.05.2012 5 Sžf 27/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szf27/2011
31.05.2012 1 MCdo 13/2010 https://ispis.sk/judikatura/1MCdo13/2010
31.05.2012 1 Cdo 71/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo71/2012
31.05.2012 5 MObdo 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/5MObdo3/2012
31.05.2012 1 Ndc 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Ndc8/2012
31.05.2012 2 MCdo 9/2011 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo9/2011
31.05.2012 5 Ndob 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob12/2012
31.05.2012 2 Cdo 233/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo233/2011
31.05.2012 2 Cdo 182/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo182/2011
31.05.2012 2 Cdo 240/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo240/2011
31.05.2012 2 Cdo 113/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo113/2012
31.05.2012 6 Tdo 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo10/2012
31.05.2012 5 Sžf 32/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Szf32/2012
31.05.2012 2 Cdo 111/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo111/2012
31.05.2012 1 Cdo 50/2002 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo50/2002
31.05.2012 2 Ndc 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Ndc11/2012
31.05.2012 5 Ndob 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob13/2012
31.05.2012 5 Sžo 52/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szo52/2011
31.05.2012 5 Obdo 21/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo21/2012
31.05.2012 2 MObdoV 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/2MObdoV1/2012
31.05.2012 2 ObdoV 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/2ObdoV7/2012
31.05.2012 5 To 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/5To3/2012
31.05.2012 2 Cdo 100/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo100/2012
31.05.2012 2 Cdo 231/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo231/2011
31.05.2012 2 Cdo 132/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo132/2011
31.05.2012 2 Cdo 76/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo76/2011
31.05.2012 5 Obdo 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo18/2012
31.05.2012 4 Obo 30/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Obo30/2012
31.05.2012 2 Cdo 16/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo16/2012
31.05.2012 4 Obdo 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo13/2012
31.05.2012 4 MObdo 8/2011 https://ispis.sk/judikatura/4MObdo8/2011
31.05.2012 6 Tdo 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo12/2012
31.05.2012 4 Obo 114/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Obo114/2011
31.05.2012 2 Cdo 107/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo107/2012
31.05.2012 3 Ndob 17/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Ndob17/2012
31.05.2012 4 Obdo 22/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo22/2012
31.05.2012 3 Obo 33/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Obo33/2012
31.05.2012 5 Obo 19/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Obo19/2011
31.05.2012 5 Sžo 42/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szo42/2011
31.05.2012 3 Obo 34/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Obo34/2012
31.05.2012 3 Obdo 32/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo32/2011
31.05.2012 1 Cdo 67/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo67/2012
31.05.2012 5 Sžf 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Szf20/2012
31.05.2012 1 Cdo 77/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo77/2012
31.05.2012 1 Cdo 68/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo68/2012
31.05.2012 5 Obo 100/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Obo100/2011
31.05.2012 5 Sžp 19/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szp19/2011
31.05.2012 4 Obdo 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo15/2012
31.05.2012 5 Sži 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Szi2/2012
01.06.2012 7 Nc 31/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Nc31/2012
01.06.2012 9 Sv 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/9Sv1/2012
04.06.2012 3 Ds 4/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Ds4/2011
05.06.2012 5 Cdo 91/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo91/2012
05.06.2012 3 Ndz 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Ndz1/2012
05.06.2012 2 Tost 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tost15/2012
05.06.2012 1 So 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/1So18/2012
05.06.2012 1 So 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/1So11/2012
05.06.2012 1 So 17/2012 https://ispis.sk/judikatura/1So17/2012
05.06.2012 3 Nds 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Nds13/2012
05.06.2012 1 Sžr 166/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr166/2011
05.06.2012 5 Cdo 114/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo114/2012
05.06.2012 5 Cdo 210/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo210/2011
05.06.2012 1 Sžr 172/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr172/2011
05.06.2012 1 Sžr 33/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Szr33/2012
05.06.2012 2 Ndt 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Ndt7/2012
05.06.2012 1 Sžr 170/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr170/2011
05.06.2012 3 Nds 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Nds11/2012
05.06.2012 3 Nds 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Nds9/2012
05.06.2012 9 So 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/9So11/2012
05.06.2012 5 Cdo 44/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo44/2012
05.06.2012 5 Cdo 100/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo100/2012
05.06.2012 3 Sžo 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Szo10/2012
05.06.2012 2 Tost 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tost18/2012
05.06.2012 2 Tost 17/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tost17/2012
05.06.2012 2 Tdo 23/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo23/2012
05.06.2012 2 Tost 16/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tost16/2012
05.06.2012 1 So 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/1So9/2012
05.06.2012 9 So 175/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So175/2011
05.06.2012 5 Cdo 79/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo79/2012
05.06.2012 4 Tost 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tost20/2012
05.06.2012 3 Sžo 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Szo5/2012
05.06.2012 2 Tdo 24/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo24/2012
05.06.2012 5 Cdo 25/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo25/2012
05.06.2012 9 So 32/2012 https://ispis.sk/judikatura/9So32/2012
05.06.2012 9 Sžso 75/2011 https://ispis.sk/judikatura/9Szso75/2011
06.06.2012 3 Tost 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tost19/2012
06.06.2012 3 Tost 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tost12/2012
06.06.2012 3 Tost 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tost20/2012
06.06.2012 3 Tdo 32/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo32/2012
06.06.2012 3 Tdo 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo18/2012
06.06.2012 2 Sžo 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Szo10/2012
07.06.2012 2 Obdo 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo15/2012
07.06.2012 2 Obdo 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo19/2012
07.06.2012 2 Obo 34/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obo34/2012
07.06.2012 2 Obdo 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo6/2012
07.06.2012 9 So 53/2012 https://ispis.sk/judikatura/9So53/2012
07.06.2012 9 So 44/2012 https://ispis.sk/judikatura/9So44/2012
07.06.2012 9 So 52/2012 https://ispis.sk/judikatura/9So52/2012
07.06.2012 2 Obo 31/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obo31/2012
07.06.2012 9 So 71/2012 https://ispis.sk/judikatura/9So71/2012
07.06.2012 9 So 60/2012 https://ispis.sk/judikatura/9So60/2012
07.06.2012 9 So 45/2012 https://ispis.sk/judikatura/9So45/2012
07.06.2012 9 Sžso 84/2011 https://ispis.sk/judikatura/9Szso84/2011
07.06.2012 3 Cdo 172/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo172/2011
07.06.2012 3 Cdo 136/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo136/2012
07.06.2012 3 Cdo 72/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo72/2012
07.06.2012 6 Tdo 22/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo22/2012
07.06.2012 2 Obdo 21/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo21/2012
07.06.2012 3 Cdo 62/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo62/2011
07.06.2012 3 Cdo 125/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo125/2012
07.06.2012 3 Cdo 214/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo214/2011
07.06.2012 3 Cdo 76/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo76/2012
11.06.2012 9 So 24/2012 https://ispis.sk/judikatura/9So24/2012
12.06.2012 6 Tost 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tost19/2012
12.06.2012 1 Sžr 156/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr156/2011
12.06.2012 1 Sžr 138/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr138/2011
12.06.2012 3 Obo 45/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Obo45/2011
12.06.2012 1 Sžr 174/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr174/2011
12.06.2012 9 Ndz 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/9Ndz2/2012
12.06.2012 3 Obo 69/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Obo69/2011
12.06.2012 9 So 120/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So120/2011
12.06.2012 6 Tdo 35/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo35/2012
12.06.2012 3 Obo 166/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Obo166/2010
12.06.2012 1 Sžd 44/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szd44/2011
12.06.2012 1 Sžr 118/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr118/2011
13.06.2012 3 Tdo 60/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo60/2011
13.06.2012 3 Ndt 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Ndt8/2012
13.06.2012 3 Tdo 34/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo34/2012
13.06.2012 2 Sžo 52/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szo52/2011
13.06.2012 2 Sžf 49/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szf49/2011
13.06.2012 10 Sžr 150/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr150/2011
13.06.2012 2 Ndob 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob15/2012
13.06.2012 3 Tdo 30/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo30/2012
13.06.2012 2 Sžo 37/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szo37/2011
13.06.2012 10 So 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/10So15/2012
13.06.2012 2 Sžf 55/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szf55/2011
13.06.2012 10 Sžr 95/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr95/2011
13.06.2012 2 Sži 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Szi3/2012
13.06.2012 2 Obo 66/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo66/2010
13.06.2012 3 Tdo 33/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo33/2012
13.06.2012 3 Tdo 28/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo28/2012
13.06.2012 2 Sžo 29/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szo29/2011
13.06.2012 2 Sžf 43/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szf43/2011
13.06.2012 2 Sžf 41/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szf41/2011
13.06.2012 2 Sžp 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Szp12/2012
13.06.2012 2 Sžp 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Szp11/2012
13.06.2012 3 Tdo 27/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo27/2012
13.06.2012 3 Tost 21/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tost21/2012
14.06.2012 3 MCdo 12/2011 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo12/2011
14.06.2012 1 Nc 33/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Nc33/2012
14.06.2012 1 TdoV 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/1TdoV4/2012
14.06.2012 1 Cdo 126/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo126/2011
14.06.2012 8 Sžf 39/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf39/2011
14.06.2012 5 To 10/2011 https://ispis.sk/judikatura/5To10/2011
14.06.2012 8 Sžnč 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/8Sznc2/2012
14.06.2012 5 Obo 40/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obo40/2012
14.06.2012 8 Sžo 22/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szo22/2011
14.06.2012 3 Cdo 90/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo90/2012
15.06.2012 3 Obdo 30/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo30/2011
18.06.2012 3 Obdo 51/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo51/2011
18.06.2012 3 Ndob 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Ndob18/2012
18.06.2012 3 Obdo 55/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo55/2011
18.06.2012 3 Obdo 17/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo17/2012
18.06.2012 2 ObdoV 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/2ObdoV10/2012
18.06.2012 3 Obo 54/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Obo54/2011
18.06.2012 3 Obo 16/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Obo16/2011
19.06.2012 2 Tdo 32/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo32/2012
19.06.2012 4 Tdo 31/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo31/2012
19.06.2012 4 Tdo 62/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo62/2011
19.06.2012 5 Ndc 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Ndc15/2012
19.06.2012 5 Co 2/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Co2/2011
19.06.2012 5 Cdo 268/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo268/2010
19.06.2012 1 TdoV 16/2011 https://ispis.sk/judikatura/1TdoV16/2011
19.06.2012 5 Cdo 93/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo93/2011
19.06.2012 2 Obo 27/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obo27/2012
19.06.2012 4 Ndt 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Ndt9/2012
19.06.2012 1 Sžr 124/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr124/2011
19.06.2012 1 Sžr 123/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr123/2011
19.06.2012 4 Ndt 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Ndt7/2012
19.06.2012 5 Cdo 48/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo48/2012
19.06.2012 4 Tdo 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo8/2012
19.06.2012 4 Tdo 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo15/2012
19.06.2012 2 Tdo 31/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo31/2012
19.06.2012 5 Obdo 24/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo24/2012
19.06.2012 5 Cdo 24/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo24/2012
20.06.2012 10 Sžr 109/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr109/2011
20.06.2012 10 Sžr 108/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr108/2011
20.06.2012 6 Ndt 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Ndt9/2012
20.06.2012 6 Tost 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tost20/2012
20.06.2012 6 Ndc 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Ndc13/2012
20.06.2012 6 Cdo 34/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo34/2012
20.06.2012 6 Cdo 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo5/2012
20.06.2012 6 Ndt 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Ndt8/2012
20.06.2012 6 Cdo 158/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo158/2011
20.06.2012 7 Cdo 36/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo36/2012
20.06.2012 10 Sžr 121/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr121/2011
20.06.2012 6 Sžf 41/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szf41/2011
20.06.2012 6 Sžo 30/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szo30/2011
20.06.2012 6 Sžf 39/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szf39/2011
20.06.2012 10 Sžd 28/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szd28/2011
20.06.2012 6 Sžp 21/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szp21/2011
20.06.2012 6 Sžf 28/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szf28/2011
20.06.2012 7 Cdo 31/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo31/2011
20.06.2012 7 Nc 34/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Nc34/2012
20.06.2012 10 So 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/10So18/2012
20.06.2012 6 Sži 6/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szi6/2011
20.06.2012 6 Tdo 17/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo17/2012
20.06.2012 10 Sžd 37/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szd37/2011
20.06.2012 6 Sžf 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Szf13/2012
20.06.2012 7 MCdo 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/7MCdo3/2012
20.06.2012 7 Ndc 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Ndc9/2012
20.06.2012 7 Cdo 33/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo33/2012
20.06.2012 3 Ndt 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Ndt9/2012
20.06.2012 7 Cdo 81/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo81/2012
20.06.2012 7 Cdo 83/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo83/2012
20.06.2012 6 Cdo 59/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo59/2012
20.06.2012 5 Cdo 115/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo115/2010
20.06.2012 7 Cdo 25/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo25/2012
20.06.2012 10 Sžd 40/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szd40/2011
20.06.2012 6 Tost 21/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tost21/2012
20.06.2012 10 So 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/10So20/2012
20.06.2012 7 Cdo 27/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo27/2012
20.06.2012 7 Cdo 146/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo146/2011
20.06.2012 6 Sžo 26/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szo26/2011
20.06.2012 6 Tdo 31/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo31/2012
20.06.2012 6 Cdo 120/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo120/2012
20.06.2012 6 Cdo 141/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo141/2012
20.06.2012 6 Cdo 178/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo178/2011
20.06.2012 3 Tost 22/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tost22/2012
20.06.2012 6 Sžp 23/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szp23/2011
20.06.2012 10 Sžr 106/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr106/2011
20.06.2012 10 Sžd 33/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szd33/2011
20.06.2012 10 Sžr 112/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr112/2011
20.06.2012 7 Cdo 135/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo135/2011
20.06.2012 7 MCdo 12/2011 https://ispis.sk/judikatura/7MCdo12/2011
20.06.2012 7 Cdo 32/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo32/2011
21.06.2012 3 Cdo 199/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo199/2010
21.06.2012 3 Cdo 206/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo206/2011
21.06.2012 3 Cdo 78/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo78/2012
22.06.2012 1 Sžr 75/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr75/2011
26.06.2012 4 Sžf 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Szf7/2012
26.06.2012 4 Tdo 35/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo35/2012
26.06.2012 2 Tdo 26/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo26/2012
26.06.2012 6 Cdo 147/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo147/2012
26.06.2012 2 Tdo 33/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo33/2012
26.06.2012 4 Tdo 40/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo40/2012
26.06.2012 4 Tdo 33/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo33/2012
26.06.2012 5 Ndob 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob19/2012
26.06.2012 6 Cdo 137/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo137/2012
26.06.2012 6 Cdo 143/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo143/2012
26.06.2012 4 Sžf 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Szf15/2012
26.06.2012 5 Obdo 23/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo23/2012
26.06.2012 2 Cdo 256/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo256/2012
26.06.2012 5 Obo 44/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obo44/2012
26.06.2012 6 Cdo 144/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo144/2011
26.06.2012 4 Sžf 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Szf8/2012
26.06.2012 6 MCdo 10/2011 https://ispis.sk/judikatura/6MCdo10/2011
26.06.2012 4 Cdo 146/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo146/2012
26.06.2012 2 Tdo 29/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo29/2012
26.06.2012 4 Sžf 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Szf5/2012
26.06.2012 2 Tost 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tost6/2012
26.06.2012 5 Obo 47/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obo47/2012
26.06.2012 5 Obo 41/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obo41/2012
26.06.2012 5 Obdo 26/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo26/2012
26.06.2012 6 Cdo 30/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo30/2012
26.06.2012 2 Tdo 28/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo28/2012
26.06.2012 5 Ndob 17/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob17/2012
26.06.2012 5 Obo 69/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Obo69/2011
26.06.2012 1 Cdo 105/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo105/2012
26.06.2012 1 Obo 39/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Obo39/2011
26.06.2012 4 Sžf 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Szf2/2012
26.06.2012 2 Tdo 27/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo27/2012
27.06.2012 7 So 147/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So147/2011
27.06.2012 5 Obo 48/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obo48/2012
27.06.2012 3 Tdo 35/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo35/2012
27.06.2012 5 Obo 46/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obo46/2012
27.06.2012 10 Sžd 26/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szd26/2011
27.06.2012 5 Ndob 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob18/2012
27.06.2012 9 Sžso 73/2011 https://ispis.sk/judikatura/9Szso73/2011
27.06.2012 9 So 105/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So105/2011
27.06.2012 9 So 97/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So97/2011
27.06.2012 9 So 113/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So113/2011
27.06.2012 9 So 191/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So191/2011
27.06.2012 10 Sžr 104/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr104/2011
27.06.2012 7 So 88/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So88/2011
27.06.2012 3 Sžo 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Szo15/2012
27.06.2012 5 Ndob 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob20/2012
27.06.2012 3 Tdo 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo1/2012
27.06.2012 7 Sžso 47/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Szso47/2011
27.06.2012 7 So 110/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So110/2011
27.06.2012 7 So 79/2012 https://ispis.sk/judikatura/7So79/2012
27.06.2012 7 Sžso 58/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Szso58/2011
27.06.2012 7 So 73/2012 https://ispis.sk/judikatura/7So73/2012
27.06.2012 7 So 135/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So135/2011
27.06.2012 7 Sžso 52/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Szso52/2011
27.06.2012 7 Sžso 50/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Szso50/2011
27.06.2012 3 Tdo 38/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo38/2012
27.06.2012 3 Tdo 61/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo61/2011
27.06.2012 7 So 98/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So98/2011
27.06.2012 2 Cdo 159/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo159/2010
28.06.2012 5 Obdo 25/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo25/2012
28.06.2012 5 Sžf 48/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szf48/2011
28.06.2012 3 Cdo 133/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo133/2010
28.06.2012 5 Tdo 35/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo35/2012
28.06.2012 2 Cdo 139/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo139/2012
28.06.2012 4 Cdo 162/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo162/2011
28.06.2012 3 Cdo 91/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo91/2012
28.06.2012 1 Sžd 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Szd12/2012
28.06.2012 4 Ndc 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Ndc15/2012
28.06.2012 8 Sžf 44/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf44/2011
28.06.2012 5 Sžf 63/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szf63/2011
28.06.2012 2 Cdo 143/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo143/2012
28.06.2012 5 Sžhuv 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Szhuv1/2012
28.06.2012 2 Cdo 28/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo28/2012
28.06.2012 2 Cdo 34/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo34/2012
28.06.2012 2 MCdo 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo3/2012
28.06.2012 2 Cdo 148/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo148/2012
28.06.2012 4 Sžso 20/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Szso20/2011
28.06.2012 8 Sžf 45/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf45/2011
28.06.2012 4 Cdo 238/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo238/2011
28.06.2012 8 Sž 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/8Sz9/2012
28.06.2012 1 Cdo 91/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo91/2010
28.06.2012 1 Cdo 127/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo127/2011
28.06.2012 1 Cdo 57/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo57/2011
28.06.2012 3 Cdo 149/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo149/2012
28.06.2012 3 Cdo 183/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo183/2010
28.06.2012 2 Cdo 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo11/2012
28.06.2012 5 Sžp 20/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szp20/2011
28.06.2012 2 Cdo 161/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo161/2012
28.06.2012 5 Tdo 32/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo32/2012
28.06.2012 5 Sžp 21/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szp21/2011
28.06.2012 4 Cdo 152/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo152/2011
28.06.2012 8 Sžf 42/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf42/2011
28.06.2012 2 Cdo 115/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo115/2012
28.06.2012 8 Sžo 39/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szo39/2011
28.06.2012 2 MCdo 11/2011 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo11/2011
28.06.2012 4 Sžso 5/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Szso5/2011
28.06.2012 2 Cdo 90/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo90/2012
28.06.2012 5 Sžf 52/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szf52/2011
28.06.2012 4 Obo 94/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Obo94/2011
28.06.2012 1 ObdoV 52/2011 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV52/2011
28.06.2012 4 Cdo 21/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo21/2012
28.06.2012 4 Cdo 123/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo123/2012
28.06.2012 4 MCdo 18/2011 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo18/2011
28.06.2012 4 Cdo 158/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo158/2012
28.06.2012 4 Cdo 169/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo169/2012
28.06.2012 4 MCdo 16/2011 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo16/2011
28.06.2012 4 Cdo 157/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo157/2012
28.06.2012 8 Sžp 15/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szp15/2011
28.06.2012 2 Cdo 224/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo224/2011
28.06.2012 5 Sžf 53/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szf53/2011
28.06.2012 5 Tdo 30/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo30/2012
28.06.2012 8 Sžp 27/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szp27/2011
28.06.2012 2 Cdo 104/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo104/2011
28.06.2012 2 Cdo 115/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo115/2011
28.06.2012 5 Tdo 34/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo34/2012
28.06.2012 1 ObdoV 51/2011 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV51/2011
28.06.2012 8 Sžz 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/8Szz2/2012
28.06.2012 8 Sžf 46/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf46/2011
28.06.2012 2 Ndc 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Ndc14/2012
28.06.2012 4 Cdo 195/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo195/2011
28.06.2012 8 Sžf 40/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf40/2011
28.06.2012 3 Cdo 169/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo169/2010
28.06.2012 4 Cdo 155/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo155/2012
28.06.2012 4 Cdo 82/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo82/2012
28.06.2012 4 Cdo 204/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo204/2011
28.06.2012 5 Ndt 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Ndt9/2012
28.06.2012 4 Obo 45/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Obo45/2011
28.06.2012 1 Cdo 79/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo79/2012
28.06.2012 1 MCdo 5/2010 https://ispis.sk/judikatura/1MCdo5/2010
28.06.2012 3 Cdo 50/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo50/2011
28.06.2012 4 Ndc 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Ndc12/2012
28.06.2012 5 Sžf 37/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szf37/2011
28.06.2012 4 Cdo 121/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo121/2012
28.06.2012 4 Cdo 84/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo84/2012
28.06.2012 4 Cdo 161/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo161/2012
29.06.2012 4 Obo 26/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Obo26/2012
29.06.2012 5 Obdo 27/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo27/2012
29.06.2012 4 Obo 38/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Obo38/2012
29.06.2012 4 Obo 49/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Obo49/2012
29.06.2012 4 Ndob 16/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Ndob16/2012
29.06.2012 4 Obdo 25/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo25/2012
29.06.2012 4 Obdo 46/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo46/2011
29.06.2012 4 Ndob 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Ndob18/2012
29.06.2012 4 Obo 46/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Obo46/2012
29.06.2012 4 Ndob 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Ndob20/2012
03.07.2012 3 Sžhuv 4/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Szhuv4/2011
03.07.2012 6 Tost 22/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tost22/2012
03.07.2012 3 Sžf 28/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Szf28/2011
03.07.2012 3 Nds 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Nds8/2012
03.07.2012 2 Tdo 30/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo30/2012
03.07.2012 3 Sžf 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Szf11/2012
04.07.2012 10 Sžd 43/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szd43/2011
04.07.2012 2 Sžf 50/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szf50/2011
04.07.2012 2 Sžf 33/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szf33/2011
04.07.2012 6 Sžz 4/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szz4/2011
04.07.2012 2 Sžf 63/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szf63/2011
04.07.2012 10 Sžr 120/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr120/2011
04.07.2012 10 Sžr 138/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr138/2011
04.07.2012 2 Sži 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Szi1/2012
04.07.2012 10 Sžr 102/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr102/2011
04.07.2012 10 So 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/10So5/2012
04.07.2012 10 Sžr 116/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr116/2011
04.07.2012 2 Sžf 61/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szf61/2011
04.07.2012 10 Sžd 44/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szd44/2011
04.07.2012 10 Sžd 32/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szd32/2011
04.07.2012 10 Sžd 45/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szd45/2011
04.07.2012 10 Sžso 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/10Szso2/2012
04.07.2012 10 Sžr 127/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr127/2011
04.07.2012 10 Sžd 30/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szd30/2011
04.07.2012 10 Sžr 155/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr155/2011
04.07.2012 10 Sžr 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/10Szr12/2012
04.07.2012 10 Sžr 128/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr128/2011
08.07.2012 2 Ndob 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob14/2012
10.07.2012 1 Sžr 136/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr136/2011
10.07.2012 1 So 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/1So5/2012
10.07.2012 1 Sžd 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Szd2/2012
10.07.2012 1 Sžd 37/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szd37/2011
10.07.2012 1 Sžr 37/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Szr37/2012
10.07.2012 1 Sžr 126/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr126/2011
10.07.2012 1 Sžd 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Szd6/2012
10.07.2012 1 Sžr 177/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr177/2011
10.07.2012 1 Sžso 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Szso2/2012
10.07.2012 1 Sžr 175/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr175/2011
10.07.2012 1 So 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/1So12/2012
10.07.2012 2 CdoV 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/2CdoV1/2012
10.07.2012 2 CdoV 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/2CdoV2/2012
10.07.2012 1 So 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/1So15/2012
10.07.2012 1 So 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/1So10/2012
10.07.2012 1 Ndob 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob18/2012
10.07.2012 3 Tost 24/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tost24/2012
10.07.2012 1 Sžr 135/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr135/2011
11.07.2012 5 Cdo 118/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo118/2012
11.07.2012 2 Tdo 35/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo35/2012
11.07.2012 1 Sžr 158/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr158/2011
11.07.2012 5 Cdo 152/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo152/2012
11.07.2012 5 Cdo 61/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo61/2012
11.07.2012 5 Obo 91/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Obo91/2011
11.07.2012 1 Sžr 154/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr154/2011
11.07.2012 5 Cdo 120/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo120/2012
11.07.2012 5 Cdo 110/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo110/2012
11.07.2012 2 Tost 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tost19/2012
11.07.2012 2 Tost 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tost20/2012
11.07.2012 5 Cdo 101/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo101/2012
11.07.2012 5 Cdo 201/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo201/2011
11.07.2012 2 Tost 21/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tost21/2012
11.07.2012 1 Sžr 168/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr168/2011
11.07.2012 5 Cdo 123/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo123/2012
11.07.2012 5 Cdo 43/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo43/2012
12.07.2012 3 Cdo 95/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo95/2012
12.07.2012 7 Nc 35/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Nc35/2012
12.07.2012 3 Cdo 116/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo116/2012
12.07.2012 3 Cdo 138/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo138/2012
12.07.2012 3 Cdo 25/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo25/2012
12.07.2012 6 Nds 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Nds15/2012
12.07.2012 3 Cdo 122/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo122/2012
12.07.2012 3 Cdo 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo15/2012
12.07.2012 3 Cdo 100/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo100/2012
12.07.2012 3 MCdo 16/2011 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo16/2011
12.07.2012 3 Cdo 92/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo92/2012
12.07.2012 5 Obo 35/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obo35/2012
12.07.2012 5 Obdo 29/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo29/2012
17.07.2012 4 Tost 24/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tost24/2012
17.07.2012 4 Tost 25/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tost25/2012
17.07.2012 4 To 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/4To4/2012
17.07.2012 4 Tost 26/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tost26/2012
17.07.2012 4 Tdo 41/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo41/2012
17.07.2012 4 Tdo 45/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo45/2012
17.07.2012 4 Ndt 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Ndt10/2012
18.07.2012 6 Sžp 18/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szp18/2011
18.07.2012 3 Tost 26/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tost26/2012
18.07.2012 6 Sžf 43/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szf43/2011
18.07.2012 6 Tost 24/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tost24/2012
18.07.2012 3 Tost 25/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tost25/2012
18.07.2012 3 Tdo 40/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo40/2012
18.07.2012 3 Tdo 36/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo36/2012
18.07.2012 1 Sžr 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Szr13/2012
18.07.2012 6 Sžf 53/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szf53/2011
18.07.2012 5 Obo 51/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obo51/2012
18.07.2012 2 Ndt 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Ndt9/2012
18.07.2012 1 Sžd 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Szd1/2012
18.07.2012 3 Tdo 39/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo39/2012
18.07.2012 3 Tdo 45/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo45/2012
18.07.2012 3 Tdo 42/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo42/2012
18.07.2012 6 Sžf 36/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szf36/2011
18.07.2012 6 Sžo 28/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szo28/2011
19.07.2012 5 Sžp 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Szp19/2012
19.07.2012 3 Cdo 41/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo41/2011
19.07.2012 6 Tdo 41/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo41/2012
19.07.2012 7 Cdo 154/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo154/2011
19.07.2012 7 Cdo 93/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo93/2012
19.07.2012 5 Sžp 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Szp5/2012
19.07.2012 7 Cdo 133/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo133/2011
19.07.2012 7 Cdo 73/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo73/2012
19.07.2012 5 Sžf 55/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szf55/2011
19.07.2012 6 Tost 25/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tost25/2012
19.07.2012 6 Tost 23/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tost23/2012
19.07.2012 7 Cdo 99/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo99/2012
19.07.2012 7 Cdo 112/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo112/2011
19.07.2012 5 Sžp 28/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szp28/2011
19.07.2012 5 Obo 55/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obo55/2012
19.07.2012 6 Tdo 42/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo42/2012
19.07.2012 5 Sž 35/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Sz35/2011
19.07.2012 7 Cdo 64/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo64/2012
19.07.2012 7 Cdo 96/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo96/2012
19.07.2012 5 Sžf 65/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szf65/2011
19.07.2012 7 Cdo 148/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo148/2011
19.07.2012 5 Sžo 31/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Szo31/2012
19.07.2012 7 Co 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Co3/2012
19.07.2012 7 Cdo 98/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo98/2012
19.07.2012 6 Tdo 43/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo43/2012
24.07.2012 8 Sžf 51/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf51/2011
24.07.2012 8 Sžf 49/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf49/2011
24.07.2012 8 Sž 15/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Sz15/2011
24.07.2012 2 To 9/2011 https://ispis.sk/judikatura/2To9/2011
24.07.2012 2 To 10/2011 https://ispis.sk/judikatura/2To10/2011
24.07.2012 8 Sž 29/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Sz29/2011
24.07.2012 8 Sžp 26/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szp26/2011
24.07.2012 4 Tost 27/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tost27/2012
24.07.2012 3 Tost 27/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tost27/2012
24.07.2012 8 Sžf 56/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf56/2011
25.07.2012 6 Cdo 164/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo164/2012
25.07.2012 2 Cdo 182/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo182/2012
25.07.2012 2 Cdo 134/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo134/2011
25.07.2012 6 Cdo 54/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo54/2012
25.07.2012 2 Cdo 177/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo177/2012
25.07.2012 2 Tost 23/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tost23/2012
25.07.2012 10 Sžr 122/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr122/2011
25.07.2012 6 Cdo 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo20/2012
25.07.2012 6 Cdo 171/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo171/2012
25.07.2012 6 Cdo 113/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo113/2012
25.07.2012 10 Sžr 74/2012 https://ispis.sk/judikatura/10Szr74/2012
25.07.2012 6 Cdo 33/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo33/2012
25.07.2012 10 Sžr 163/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr163/2011
25.07.2012 6 Cdo 173/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo173/2012
25.07.2012 6 Cdo 161/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo161/2012
25.07.2012 6 Cdo 121/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo121/2012
25.07.2012 2 Cdo 163/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo163/2012
25.07.2012 2 Cdo 187/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo187/2012
25.07.2012 2 Cdo 185/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo185/2012
25.07.2012 2 Cdo 160/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo160/2012
25.07.2012 2 Cdo 184/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo184/2012
25.07.2012 2 Cdo 145/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo145/2012
25.07.2012 2 Cdo 36/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo36/2012
25.07.2012 10 Sžr 162/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr162/2011
25.07.2012 6 MCdo 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/6MCdo11/2012
25.07.2012 6 Cdo 36/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo36/2012
25.07.2012 10 Sžr 123/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr123/2011
25.07.2012 10 Sžr 168/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr168/2011
25.07.2012 2 MCdo 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo10/2012
25.07.2012 6 Tost 26/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tost26/2012
25.07.2012 6 MCdo 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/6MCdo10/2012
25.07.2012 6 MCdo 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/6MCdo2/2012
26.07.2012 4 Cdo 236/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo236/2011
26.07.2012 4 Cdo 211/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo211/2011
26.07.2012 4 Cdo 194/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo194/2011
26.07.2012 4 Cdo 241/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo241/2011
26.07.2012 4 MCdo 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo10/2012
26.07.2012 3 Cdo 123/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo123/2012
26.07.2012 5 Tdo 46/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo46/2012
26.07.2012 4 Ndc 16/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Ndc16/2012
26.07.2012 4 Cdo 202/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo202/2012
26.07.2012 4 Cdo 203/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo203/2012
26.07.2012 4 Cdo 142/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo142/2012
26.07.2012 4 Cdo 171/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo171/2012
26.07.2012 3 Cdo 181/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo181/2012
26.07.2012 4 Cdo 232/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo232/2011
26.07.2012 4 Cdo 139/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo139/2012
26.07.2012 4 Cdo 246/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo246/2011
26.07.2012 5 Ndt 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Ndt10/2012
26.07.2012 5 Tdo 45/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo45/2012
26.07.2012 5 Tdo 40/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo40/2012
26.07.2012 3 Cdo 208/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo208/2011
26.07.2012 5 Tdo 37/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo37/2012
26.07.2012 5 Tdo 38/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo38/2012
26.07.2012 4 Cdo 65/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo65/2012
26.07.2012 4 Cdo 175/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo175/2012
26.07.2012 5 Tdo 43/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo43/2012
26.07.2012 4 Cdo 87/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo87/2011
26.07.2012 5 Tdo 44/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo44/2012
27.07.2012 2 Ndob 17/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob17/2012
30.07.2012 5 Cdo 64/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo64/2012
30.07.2012 8 Sžo 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/8Szo1/2012
30.07.2012 5 Cdo 47/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo47/2012
30.07.2012 1 Nc 36/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Nc36/2012
30.07.2012 5 Cdo 208/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo208/2010
30.07.2012 5 Ndc 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Ndc18/2012
30.07.2012 5 Cdo 221/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo221/2011
30.07.2012 5 Cdo 95/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo95/2012
31.07.2012 2 Obdo 24/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo24/2012
31.07.2012 5 Obdo 62/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo62/2011
31.07.2012 1 Obo 51/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Obo51/2011
31.07.2012 1 Obo 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Obo8/2012
31.07.2012 2 Obo 36/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obo36/2012
31.07.2012 3 Ndt 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Ndt10/2012
31.07.2012 7 Sžso 80/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Szso80/2011
31.07.2012 7 Sžso 65/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Szso65/2011
31.07.2012 9 Sžso 62/2011 https://ispis.sk/judikatura/9Szso62/2011
31.07.2012 9 So 146/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So146/2011
31.07.2012 2 Ndob 16/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob16/2012
31.07.2012 4 Ndob 22/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Ndob22/2012
31.07.2012 1 Obdo 25/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Obdo25/2012
31.07.2012 1 Obdo 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Obdo8/2012
31.07.2012 2 Tdo 44/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo44/2012
31.07.2012 1 Cdo 35/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo35/2012
31.07.2012 1 Cdo 148/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo148/2011
31.07.2012 1 Obo 39/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Obo39/2012
31.07.2012 5 Obo 71/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Obo71/2011
31.07.2012 7 Sžnč 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Sznc5/2012
31.07.2012 9 So 33/2012 https://ispis.sk/judikatura/9So33/2012
31.07.2012 9 So 34/2012 https://ispis.sk/judikatura/9So34/2012
31.07.2012 4 Ndob 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Ndob19/2012
31.07.2012 2 Obo 38/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obo38/2012
31.07.2012 1 Co 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Co3/2012
31.07.2012 9 Sžso 61/2011 https://ispis.sk/judikatura/9Szso61/2011
31.07.2012 6 Tdo 47/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo47/2012
31.07.2012 9 So 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/9So1/2012
31.07.2012 1 Ndob 17/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob17/2012
31.07.2012 6 Cdo 37/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo37/2012
31.07.2012 2 Tdo 38/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo38/2012
31.07.2012 3 Cdo 51/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo51/2012
31.07.2012 2 Tost 22/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tost22/2012
31.07.2012 7 Sžso 59/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Szso59/2011
31.07.2012 7 Sžso 27/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Szso27/2012
31.07.2012 7 So 125/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So125/2011
31.07.2012 9 So 121/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So121/2011
31.07.2012 9 Sžso 63/2011 https://ispis.sk/judikatura/9Szso63/2011
31.07.2012 9 Sžso 59/2011 https://ispis.sk/judikatura/9Szso59/2011
31.07.2012 2 Obdo 23/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo23/2012
31.07.2012 6 Tdo 44/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo44/2012
31.07.2012 2 Tdo 37/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo37/2012
31.07.2012 2 MObdo 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/2MObdo1/2012
31.07.2012 3 Tdo 37/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo37/2012
31.07.2012 9 So 144/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So144/2011
31.07.2012 1 Cdo 94/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo94/2011
31.07.2012 1 MCdo 7/2011 https://ispis.sk/judikatura/1MCdo7/2011
31.07.2012 3 Cdo 197/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo197/2010
31.07.2012 2 Obo 37/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obo37/2012
31.07.2012 2 Tdo 36/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo36/2012
31.07.2012 1 CdoV 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/1CdoV3/2012
31.07.2012 9 Sžso 24/2012 https://ispis.sk/judikatura/9Szso24/2012
31.07.2012 7 So 124/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So124/2011
31.07.2012 7 So 114/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So114/2011
31.07.2012 7 So 87/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So87/2011
31.07.2012 4 Cdo 399/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo399/2012
31.07.2012 1 Cdo 125/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo125/2010
31.07.2012 4 Obo 54/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Obo54/2011
31.07.2012 2 Ndt 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Ndt8/2012
31.07.2012 1 Obo 31/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Obo31/2012
31.07.2012 4 Obo 21/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Obo21/2012
31.07.2012 2 Obo 39/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obo39/2012
31.07.2012 4 Obdo 34/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo34/2012
31.07.2012 1 Cdo 83/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo83/2011
31.07.2012 6 Cdo 124/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo124/2011
31.07.2012 4 Obdo 33/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo33/2012
31.07.2012 4 Obdo 58/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo58/2011
31.07.2012 7 Sžso 75/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Szso75/2011
31.07.2012 3 Cdo 81/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo81/2011
31.07.2012 6 Cdo 89/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo89/2011
31.07.2012 1 ObdoV 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV9/2012
01.08.2012 10 Sžd 34/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szd34/2011
01.08.2012 3 Sži 7/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Szi7/2011
01.08.2012 10 Sžr 125/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr125/2011
01.08.2012 7 Ndc 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Ndc11/2012
01.08.2012 3 Sžf 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Szf4/2012
01.08.2012 10 Sžd 36/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szd36/2011
01.08.2012 3 Sži 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Szi2/2012
01.08.2012 10 Sžd 46/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szd46/2011
01.08.2012 10 Sžr 126/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr126/2011
01.08.2012 5 Cdo 115/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo115/2012
01.08.2012 6 Tost 27/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tost27/2012
01.08.2012 10 Sžd 48/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szd48/2011
02.08.2012 1 Cdo 113/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo113/2011
02.08.2012 6 Cdo 68/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo68/2012
07.08.2012 3 Cdo 146/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo146/2012
07.08.2012 3 Cdo 179/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo179/2012
07.08.2012 10 Sžr 177/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr177/2011
07.08.2012 10 Sžr 157/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr157/2011
07.08.2012 10 Sžr 171/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr171/2011
07.08.2012 2 TdoV 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/2TdoV8/2012
07.08.2012 3 Cdo 155/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo155/2012
07.08.2012 3 Cdo 204/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo204/2012
07.08.2012 3 Cdo 191/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo191/2012
07.08.2012 3 Cdo 180/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo180/2012
07.08.2012 3 Cdo 198/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo198/2012
07.08.2012 3 Cdo 135/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo135/2012
07.08.2012 3 Cdo 206/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo206/2012
07.08.2012 3 Cdo 165/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo165/2012
07.08.2012 3 Ndc 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc18/2012
07.08.2012 3 Cdo 196/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo196/2012
07.08.2012 3 Cdo 105/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo105/2012
07.08.2012 3 Cdo 161/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo161/2012
07.08.2012 3 Cdo 102/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo102/2012
07.08.2012 3 Cdo 147/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo147/2012
07.08.2012 3 Cdo 169/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo169/2012
07.08.2012 3 Cdo 160/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo160/2012
07.08.2012 3 Cdo 170/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo170/2012
07.08.2012 3 Cdo 193/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo193/2012
07.08.2012 2 TdoV 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/2TdoV10/2012
08.08.2012 6 MCdo 12/2011 https://ispis.sk/judikatura/6MCdo12/2011
08.08.2012 7 Nc 39/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Nc39/2012
08.08.2012 6 Cdo 102/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo102/2012
08.08.2012 6 Cdo 150/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo150/2012
08.08.2012 6 Cdo 165/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo165/2012
08.08.2012 6 Cdo 149/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo149/2012
08.08.2012 7 MCdo 11/2011 https://ispis.sk/judikatura/7MCdo11/2011
08.08.2012 7 Cdo 164/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo164/2011
08.08.2012 6 MCdo 4/2011 https://ispis.sk/judikatura/6MCdo4/2011
08.08.2012 6 Cdo 198/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo198/2011
08.08.2012 6 Cdo 75/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo75/2012
10.08.2012 5 Tdo 50/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo50/2012
10.08.2012 5 Tdo 41/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo41/2012
10.08.2012 5 Tdo 42/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo42/2012
10.08.2012 5 Tdo 47/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo47/2012
10.08.2012 5 Tdo 49/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo49/2012
13.08.2012 1 Cdo 97/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo97/2011
13.08.2012 1 Cdo 93/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo93/2012
13.08.2012 1 Cdo 91/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo91/2011
13.08.2012 1 Cdo 34/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo34/2012
13.08.2012 1 Cdo 39/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo39/2012
13.08.2012 1 Cdo 143/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo143/2012
13.08.2012 1 Cdo 49/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo49/2012
14.08.2012 1 Sžd 39/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szd39/2011
14.08.2012 1 Sžso 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Szso5/2012
14.08.2012 3 Tost 28/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tost28/2012
14.08.2012 1 Sžr 144/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr144/2011
14.08.2012 6 Cdo 193/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo193/2012
14.08.2012 5 Ndob 21/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob21/2012
14.08.2012 2 Tost 25/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tost25/2012
14.08.2012 1 So 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/1So13/2012
14.08.2012 3 Tost 29/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tost29/2012
14.08.2012 1 Sžd 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Szd3/2012
14.08.2012 1 Sžr 132/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr132/2011
14.08.2012 6 Cdo 187/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo187/2012
14.08.2012 6 Ndc 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Ndc20/2012
14.08.2012 1 Sžr 148/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr148/2011
14.08.2012 1 Sžr 142/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr142/2011
14.08.2012 1 Sžr 178/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr178/2011
15.08.2012 7 So 149/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So149/2011
15.08.2012 7 So 165/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So165/2011
15.08.2012 7 So 150/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So150/2011
15.08.2012 7 So 148/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So148/2011
15.08.2012 7 So 160/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So160/2011
15.08.2012 7 So 142/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So142/2011
15.08.2012 7 Sžso 64/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Szso64/2011
15.08.2012 7 So 153/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So153/2011
15.08.2012 7 Sžso 72/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Szso72/2011
15.08.2012 7 So 63/2012 https://ispis.sk/judikatura/7So63/2012
15.08.2012 7 Sžso 61/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Szso61/2011
15.08.2012 7 So 138/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So138/2011
15.08.2012 7 So 31/2012 https://ispis.sk/judikatura/7So31/2012
15.08.2012 7 Sžso 73/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Szso73/2011
15.08.2012 6 MCdo 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/6MCdo13/2012
15.08.2012 6 Cdo 169/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo169/2012
15.08.2012 6 Cdo 45/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo45/2012
15.08.2012 6 Cdo 93/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo93/2012
15.08.2012 6 Cdo 65/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo65/2012
15.08.2012 7 Sžso 66/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Szso66/2011
16.08.2012 4 Tdo 37/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo37/2012
16.08.2012 6 Tdo 45/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo45/2012
16.08.2012 4 Tost 29/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tost29/2012
16.08.2012 6 Tost 29/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tost29/2012
16.08.2012 4 Tdo 23/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo23/2012
16.08.2012 4 Tdo 50/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo50/2012
16.08.2012 4 Cdo 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo4/2012
16.08.2012 6 Tost 28/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tost28/2012
16.08.2012 6 Tdo 62/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo62/2011
16.08.2012 4 Cdo 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo19/2012
16.08.2012 4 Tdo 44/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo44/2012
16.08.2012 4 Cdo 186/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo186/2012
16.08.2012 4 Tost 30/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tost30/2012
16.08.2012 4 Cdo 283/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo283/2010
16.08.2012 4 Cdo 230/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo230/2011
16.08.2012 4 Cdo 189/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo189/2012
16.08.2012 4 Cdo 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo12/2012
16.08.2012 4 Cdo 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo6/2012
16.08.2012 6 Tdo 27/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo27/2012
16.08.2012 4 Cdo 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo14/2012
16.08.2012 4 Cdo 16/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo16/2012
16.08.2012 4 Cdo 195/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo195/2012
16.08.2012 4 Cdo 194/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo194/2012
20.08.2012 2 Obo 44/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obo44/2012
21.08.2012 2 To 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/2To1/2012
21.08.2012 4 Cdo 196/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo196/2012
21.08.2012 2 Tdo 39/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo39/2012
21.08.2012 2 Urto 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Urto1/2012
21.08.2012 4 Cdo 179/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo179/2012
21.08.2012 4 Cdo 156/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo156/2012
21.08.2012 4 Cdo 190/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo190/2012
21.08.2012 4 Cdo 105/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo105/2012
21.08.2012 4 Cdo 168/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo168/2012
21.08.2012 4 Cdo 201/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo201/2012
21.08.2012 4 Ndc 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Ndc20/2012
21.08.2012 4 Cdo 199/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo199/2012
21.08.2012 4 Cdo 125/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo125/2012
22.08.2012 5 Obdo 30/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo30/2012
22.08.2012 9 So 156/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So156/2011
22.08.2012 5 Cdo 62/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo62/2011
22.08.2012 5 Cdo 140/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo140/2011
22.08.2012 6 Sžf 42/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szf42/2011
22.08.2012 6 Urto 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Urto1/2012
22.08.2012 2 Sžf 62/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szf62/2011
22.08.2012 5 Obo 63/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obo63/2012
22.08.2012 6 Sžo 51/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szo51/2011
22.08.2012 2 Sžo 50/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szo50/2011
22.08.2012 6 Sžo 32/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szo32/2011
22.08.2012 4 Urto 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Urto1/2012
22.08.2012 9 So 70/2012 https://ispis.sk/judikatura/9So70/2012
22.08.2012 9 Sžso 89/2011 https://ispis.sk/judikatura/9Szso89/2011
22.08.2012 5 Ndc 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Ndc20/2012
22.08.2012 2 Sžf 57/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szf57/2011
22.08.2012 9 Sžso 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/9Szso5/2012
22.08.2012 9 So 117/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So117/2011
22.08.2012 9 So 131/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So131/2011
22.08.2012 9 So 123/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So123/2011
22.08.2012 9 So 150/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So150/2011
22.08.2012 9 So 96/2012 https://ispis.sk/judikatura/9So96/2012
22.08.2012 9 So 125/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So125/2011
22.08.2012 2 Sžo 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Szo11/2012
22.08.2012 9 Sžso 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/9Szso10/2012
22.08.2012 2 Sžf 54/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szf54/2011
22.08.2012 2 Sžo 48/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szo48/2011
22.08.2012 4 Tdo 55/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo55/2012
22.08.2012 2 Sžo 46/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szo46/2011
22.08.2012 5 Cdo 242/2010 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo242/2010
22.08.2012 9 So 138/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So138/2011
22.08.2012 2 Sžf 52/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szf52/2011
22.08.2012 2 Sžf 58/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szf58/2011
22.08.2012 6 Ndt 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Ndt10/2012
22.08.2012 6 Sžo 36/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szo36/2011
22.08.2012 2 Sžf 59/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szf59/2011
22.08.2012 9 Sžso 67/2011 https://ispis.sk/judikatura/9Szso67/2011
22.08.2012 2 Sžp 23/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szp23/2011
22.08.2012 2 Sžo 49/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szo49/2011
22.08.2012 5 Cdo 199/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo199/2012
22.08.2012 6 Sžp 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Szp9/2012
22.08.2012 6 Sžf 47/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szf47/2011
22.08.2012 6 Sžf 44/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szf44/2011
22.08.2012 2 Sdo 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Sdo4/2012
22.08.2012 6 Sžf 49/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szf49/2011
22.08.2012 2 Sžf 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Szf3/2012
22.08.2012 2 Sžf 45/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szf45/2011
22.08.2012 9 Sžso 66/2011 https://ispis.sk/judikatura/9Szso66/2011
22.08.2012 5 Cdo 251/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo251/2011
22.08.2012 2 Sžo 38/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szo38/2011
23.08.2012 5 Sžo 46/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szo46/2011
23.08.2012 5 Sžf 45/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szf45/2011
23.08.2012 5 Sžf 67/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szf67/2011
23.08.2012 2 Cdo 160/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo160/2011
23.08.2012 5 Szd 1/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szd1/2011
23.08.2012 5 Sžf 62/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szf62/2011
23.08.2012 5 Sžo 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Szo13/2012
23.08.2012 5 Obdo 35/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo35/2012
23.08.2012 5 Sžf 114/2009 https://ispis.sk/judikatura/5Szf114/2009
23.08.2012 5 Sžf 70/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szf70/2011
24.08.2012 3 Tost 30/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tost30/2012
24.08.2012 2 Cdo 212/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo212/2012
24.08.2012 2 Cdo 51/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo51/2012
24.08.2012 2 Cdo 44/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo44/2012
24.08.2012 2 Cdo 70/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo70/2012
24.08.2012 2 Cdo 222/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo222/2012
24.08.2012 2 Ndc 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Ndc19/2012
24.08.2012 2 MCdo 12/2011 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo12/2011
24.08.2012 2 MCdo 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo11/2012
24.08.2012 2 Cdo 183/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo183/2011
24.08.2012 2 Cdo 203/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo203/2012
24.08.2012 2 Cdo 181/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo181/2012
24.08.2012 2 Cdo 156/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo156/2011
24.08.2012 2 Cdo 200/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo200/2012
24.08.2012 2 Cdo 227/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo227/2012
24.08.2012 2 Cdo 168/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo168/2012
27.08.2012 2 Obo 52/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obo52/2012
27.08.2012 2 Obo 28/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obo28/2012
27.08.2012 2 Obdo 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo18/2012
27.08.2012 2 Obo 47/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obo47/2012
27.08.2012 2 Obdo 25/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo25/2012
27.08.2012 2 Obo 33/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obo33/2012
27.08.2012 2 Obo 41/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obo41/2012
27.08.2012 4 Tost 31/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tost31/2012
27.08.2012 2 Obdo 27/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo27/2012
28.08.2012 4 Sžf 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Szf1/2012
28.08.2012 8 Sžz 1/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szz1/2011
28.08.2012 8 Sžhpu 2/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szhpu2/2011
28.08.2012 8 Sžo 36/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szo36/2011
28.08.2012 8 Sžo 37/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szo37/2011
28.08.2012 8 Sžf 47/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf47/2011
28.08.2012 2 Tost 26/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tost26/2012
28.08.2012 2 Tost 27/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tost27/2012
28.08.2012 6 Ndt 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Ndt11/2012
28.08.2012 6 Tdo 46/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo46/2012
28.08.2012 6 Tdo 48/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo48/2012
28.08.2012 8 Sžp 27/2012 https://ispis.sk/judikatura/8Szp27/2012
28.08.2012 5 Obdo 59/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo59/2011
28.08.2012 8 Nds 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/8Nds20/2012
30.08.2012 2 Obo 90/2010 https://ispis.sk/judikatura/2Obo90/2010
30.08.2012 6 Cdo 18/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo18/2011
30.08.2012 5 Tdo 55/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo55/2012
30.08.2012 2 ObdoV 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/2ObdoV11/2012
30.08.2012 6 Cdo 186/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo186/2012
30.08.2012 2 ObdoV 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/2ObdoV9/2012
30.08.2012 5 Ndt 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Ndt11/2012
30.08.2012 6 Cdo 148/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo148/2011
30.08.2012 6 Cdo 157/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo157/2012
30.08.2012 6 Cdo 195/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo195/2012
31.08.2012 4 MObdo 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/4MObdo3/2012
31.08.2012 4 Obdo 28/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo28/2012
31.08.2012 4 Obo 36/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Obo36/2012
31.08.2012 4 Obo 52/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Obo52/2012
04.09.2012 2 Tdo 49/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo49/2012
04.09.2012 2 Ndt 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Ndt11/2012
04.09.2012 2 Tdo 48/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo48/2012
04.09.2012 2 Ndt 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Ndt10/2012
05.09.2012 3 Tdo 52/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo52/2012
05.09.2012 3 Tdo 64/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo64/2011
05.09.2012 3 Tdo 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo4/2012
05.09.2012 3 Ndt 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Ndt11/2012
05.09.2012 3 Urto 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Urto1/2012
05.09.2012 3 Tdo 49/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo49/2012
05.09.2012 3 Tdo 47/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo47/2012
05.09.2012 3 Tost 33/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tost33/2012
05.09.2012 3 Tost 32/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tost32/2012
05.09.2012 7 Ndc 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Ndc14/2012
05.09.2012 3 Tdo 53/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo53/2012
06.09.2012 1 ObdoV 16/2011 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV16/2011
06.09.2012 1 ObdoV 2/2011 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV2/2011
06.09.2012 5 Tdo 51/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo51/2012
10.09.2012 1 Nc 38/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Nc38/2012
10.09.2012 1 Cdo 146/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo146/2010
11.09.2012 2 Tdo 46/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo46/2012
11.09.2012 2 Tdo 43/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo43/2012
11.09.2012 2 Tost 28/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tost28/2012
11.09.2012 7 Cdo 166/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo166/2011
11.09.2012 1 Sžr 152/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr152/2011
11.09.2012 2 Tost 29/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tost29/2012
11.09.2012 2 ObdoV 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/2ObdoV4/2012
11.09.2012 1 Sžr 179/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr179/2011
11.09.2012 7 Cdo 50/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo50/2012
11.09.2012 2 Tdo 53/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo53/2012
11.09.2012 1 Sžr 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Szr11/2012
11.09.2012 1 Sžr 134/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr134/2011
11.09.2012 2 Tdo 41/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo41/2012
11.09.2012 2 ObdoV 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/2ObdoV12/2012
11.09.2012 1 Sžd 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Szd7/2012
11.09.2012 1 So 38/2012 https://ispis.sk/judikatura/1So38/2012
11.09.2012 2 Tdo 40/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo40/2012
11.09.2012 1 So 36/2012 https://ispis.sk/judikatura/1So36/2012
11.09.2012 1 So 39/2012 https://ispis.sk/judikatura/1So39/2012
12.09.2012 6 Cdo 62/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo62/2012
12.09.2012 6 Tost 32/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tost32/2012
12.09.2012 6 Cdo 125/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo125/2012
12.09.2012 6 Cdo 58/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo58/2012
12.09.2012 6 Cdo 192/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo192/2011
12.09.2012 6 Cdo 16/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo16/2012
12.09.2012 6 Cdo 57/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo57/2012
12.09.2012 6 Cdo 69/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo69/2012
13.09.2012 4 Obo 81/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Obo81/2011
13.09.2012 2 Obdo 31/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo31/2012
13.09.2012 2 Obo 43/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obo43/2012
13.09.2012 6 Cdo 218/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo218/2012
13.09.2012 3 Cdo 208/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo208/2012
13.09.2012 3 Cdo 120/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo120/2012
13.09.2012 3 Cdo 140/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo140/2012
13.09.2012 3 Cdo 145/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo145/2012
13.09.2012 3 Cdo 142/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo142/2012
13.09.2012 2 Obdo 29/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo29/2012
13.09.2012 3 MCdo 2/2011 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo2/2011
13.09.2012 6 Cdo 211/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo211/2012
13.09.2012 3 MCdo 18/2011 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo18/2011
13.09.2012 7 Cdo 34/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo34/2012
13.09.2012 2 Obo 46/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obo46/2012
13.09.2012 6 Cdo 197/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo197/2012
13.09.2012 6 Cdo 203/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo203/2012
13.09.2012 3 Cdo 192/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo192/2012
17.09.2012 3 Ndc 21/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc21/2012
17.09.2012 3 Cdo 255/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo255/2012
17.09.2012 3 Ndc 22/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc22/2012
18.09.2012 5 Cdo 58/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo58/2012
18.09.2012 2 Tdo 52/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo52/2012
18.09.2012 5 Cdo 143/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo143/2012
18.09.2012 6 To 12/2011 https://ispis.sk/judikatura/6To12/2011
18.09.2012 5 Cdo 165/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo165/2012
18.09.2012 5 Cdo 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo2/2012
18.09.2012 1 TdoV 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/1TdoV7/2012
18.09.2012 5 Cdo 208/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo208/2012
18.09.2012 5 Cdo 70/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo70/2012
18.09.2012 5 Cdo 235/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo235/2011
18.09.2012 5 Cdo 39/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo39/2012
18.09.2012 6 Cdo 159/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo159/2011
18.09.2012 5 Cdo 182/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo182/2012
18.09.2012 6 Cdo 188/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo188/2011
18.09.2012 5 Cdo 121/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo121/2012
18.09.2012 5 Cdo 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo15/2012
18.09.2012 2 Tdo 45/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo45/2012
18.09.2012 2 TdoV 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/2TdoV14/2012
18.09.2012 2 TdoV 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/2TdoV4/2012
18.09.2012 5 Cdo 180/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo180/2012
18.09.2012 5 Cdo 132/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo132/2012
18.09.2012 5 Cdo 166/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo166/2012
18.09.2012 6 Tdo 51/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo51/2012
18.09.2012 5 Cdo 126/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo126/2012
18.09.2012 1 TdoV 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/1TdoV1/2012
18.09.2012 5 Cdo 230/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo230/2011
18.09.2012 3 Tost 34/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tost34/2012
19.09.2012 7 Cdo 129/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo129/2012
19.09.2012 2 Sžf 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Szf2/2012
19.09.2012 4 Ndc 21/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Ndc21/2012
19.09.2012 2 Szd 1/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szd1/2011
19.09.2012 2 Sžf 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Szf1/2012
19.09.2012 4 Cdo 245/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo245/2012
19.09.2012 2 Sžo 51/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szo51/2011
19.09.2012 4 Cdo 213/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo213/2012
19.09.2012 5 Tdo 58/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo58/2012
19.09.2012 1 Ndob 21/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob21/2012
19.09.2012 6 Cdo 87/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo87/2011
19.09.2012 2 Sžf 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Szf9/2012
19.09.2012 4 Cdo 172/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo172/2012
19.09.2012 4 Cdo 177/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo177/2012
19.09.2012 4 Cdo 211/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo211/2012
19.09.2012 4 Cdo 176/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo176/2012
19.09.2012 4 Cdo 148/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo148/2012
19.09.2012 4 Cdo 207/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo207/2012
19.09.2012 4 Cdo 106/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo106/2012
19.09.2012 5 Ndt 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Ndt12/2012
19.09.2012 4 Cdo 250/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo250/2011
19.09.2012 4 MCdo 23/2011 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo23/2011
19.09.2012 5 Tdo 59/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo59/2012
19.09.2012 4 Cdo 94/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo94/2012
19.09.2012 2 Sžp 27/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szp27/2011
19.09.2012 7 Cdo 155/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo155/2012
19.09.2012 4 Cdo 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo15/2012
19.09.2012 7 Nc 41/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Nc41/2012
19.09.2012 4 Cdo 200/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo200/2012
19.09.2012 2 Sžf 53/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szf53/2011
19.09.2012 2 Sžo 45/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szo45/2011
19.09.2012 5 Tdo 56/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo56/2012
19.09.2012 2 Sžf 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Szf14/2012
19.09.2012 4 Cdo 154/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo154/2012
19.09.2012 7 Cdo 125/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo125/2012
20.09.2012 3 Co 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Co3/2012
20.09.2012 1 Cdo 62/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo62/2012
20.09.2012 4 Cdo 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo8/2012
20.09.2012 1 Nc 40/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Nc40/2012
20.09.2012 4 Cdo 250/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo250/2012
20.09.2012 3 MCdo 1/2011 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo1/2011
20.09.2012 4 Cdo 175/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo175/2011
20.09.2012 1 Cdo 162/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo162/2011
25.09.2012 1 Sžr 162/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr162/2011
25.09.2012 2 Obo 49/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obo49/2012
25.09.2012 8 Sžf 59/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf59/2011
25.09.2012 3 Cdo 119/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo119/2011
25.09.2012 4 Tdo 46/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo46/2012
25.09.2012 8 Sžf 41/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf41/2011
25.09.2012 8 Sžo 23/2012 https://ispis.sk/judikatura/8Szo23/2012
25.09.2012 8 Sžf 50/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf50/2011
25.09.2012 3 Cdo 147/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo147/2011
25.09.2012 2 Obo 42/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obo42/2012
25.09.2012 2 Urto 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Urto2/2012
25.09.2012 8 Sžf 55/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf55/2011
25.09.2012 1 Sžr 160/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr160/2011
25.09.2012 3 Cdo 187/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo187/2012
25.09.2012 3 Cdo 233/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo233/2012
25.09.2012 3 Cdo 144/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo144/2012
25.09.2012 3 Cdo 232/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo232/2012
25.09.2012 2 Tost 30/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tost30/2012
25.09.2012 8 Sžo 43/2012 https://ispis.sk/judikatura/8Szo43/2012
25.09.2012 4 Tdo 42/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo42/2012
25.09.2012 3 Cdo 219/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo219/2012
25.09.2012 8 Sžo 54/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szo54/2011
25.09.2012 8 Sžo 45/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szo45/2011
25.09.2012 2 Tdo 50/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo50/2012
25.09.2012 8 Sžo 46/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szo46/2011
25.09.2012 2 Obdo 38/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo38/2012
25.09.2012 8 Sžo 47/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szo47/2011
26.09.2012 10 Sžd 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/10Szd4/2012
26.09.2012 9 So 121/2012 https://ispis.sk/judikatura/9So121/2012
26.09.2012 9 So 106/2012 https://ispis.sk/judikatura/9So106/2012
26.09.2012 9 So 143/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So143/2011
26.09.2012 6 Sžf 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Szf1/2012
26.09.2012 9 Sžso 80/2011 https://ispis.sk/judikatura/9Szso80/2011
26.09.2012 6 Sžf 45/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szf45/2011
26.09.2012 10 Sžr 108/2012 https://ispis.sk/judikatura/10Szr108/2012
26.09.2012 10 Sžd 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/10Szd3/2012
26.09.2012 10 Sžr 137/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr137/2011
26.09.2012 9 So 31/2012 https://ispis.sk/judikatura/9So31/2012
26.09.2012 9 So 107/2012 https://ispis.sk/judikatura/9So107/2012
26.09.2012 9 So 149/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So149/2011
26.09.2012 9 So 141/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So141/2011
26.09.2012 3 Tdo 56/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo56/2012
26.09.2012 10 Sžr 143/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr143/2011
26.09.2012 9 So 158/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So158/2011
26.09.2012 9 So 170/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So170/2011
26.09.2012 6 Sžp 22/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szp22/2011
26.09.2012 9 So 171/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So171/2011
26.09.2012 6 Sžp 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Szp3/2012
26.09.2012 9 So 103/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So103/2011
26.09.2012 9 So 125/2012 https://ispis.sk/judikatura/9So125/2012
26.09.2012 9 So 147/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So147/2011
26.09.2012 10 Sžr 136/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr136/2011
26.09.2012 6 Cdo 64/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo64/2011
26.09.2012 6 Sžo 40/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szo40/2011
26.09.2012 10 Sžr 144/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr144/2011
26.09.2012 6 Cdo 149/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo149/2011
26.09.2012 10 Sžd 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/10Szd7/2012
26.09.2012 10 Sžr 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/10Szr9/2012
26.09.2012 7 Nc 42/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Nc42/2012
26.09.2012 10 So 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/10So12/2012
26.09.2012 3 Ndt 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Ndt13/2012
26.09.2012 10 Sžr 135/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr135/2011
26.09.2012 6 Sžf 50/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szf50/2011
26.09.2012 10 Sžd 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/10Szd6/2012
26.09.2012 6 Cdo 202/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo202/2012
26.09.2012 6 Cdo 168/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo168/2011
26.09.2012 6 Sžf 55/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szf55/2011
26.09.2012 9 So 165/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So165/2011
26.09.2012 10 Sžd 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/10Szd5/2012
26.09.2012 9 So 129/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So129/2011
26.09.2012 6 Sžo 42/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szo42/2011
26.09.2012 9 So 162/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So162/2011
26.09.2012 6 Sžp 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Szp1/2012
26.09.2012 9 Sžso 78/2011 https://ispis.sk/judikatura/9Szso78/2011
26.09.2012 10 Sžr 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/10Szr4/2012
26.09.2012 9 Sžso 70/2011 https://ispis.sk/judikatura/9Szso70/2011
26.09.2012 6 Sžo 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Szo1/2012
26.09.2012 6 Cdo 157/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo157/2011
26.09.2012 9 So 161/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So161/2011
26.09.2012 9 Sžso 74/2011 https://ispis.sk/judikatura/9Szso74/2011
26.09.2012 3 Tost 35/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tost35/2012
26.09.2012 6 Tost 31/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tost31/2012
26.09.2012 9 So 154/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So154/2011
26.09.2012 9 Nds 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/9Nds20/2012
26.09.2012 10 Sžr 142/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr142/2011
26.09.2012 6 Ndt 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Ndt12/2012
27.09.2012 5 Cdo 261/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo261/2012
27.09.2012 5 Tdo 53/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo53/2012
27.09.2012 5 Sžf 64/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szf64/2011
27.09.2012 7 Cdo 165/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo165/2011
27.09.2012 2 MCdo 15/2011 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo15/2011
27.09.2012 1 ObdoV 48/2010 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV48/2010
27.09.2012 7 So 133/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So133/2011
27.09.2012 8 Sžf 57/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf57/2011
27.09.2012 7 So 167/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So167/2011
27.09.2012 6 Cdo 234/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo234/2012
27.09.2012 2 CdoV 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/2CdoV3/2012
27.09.2012 2 Cdo 228/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo228/2012
27.09.2012 6 Cdo 241/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo241/2012
27.09.2012 2 Cdo 65/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo65/2012
27.09.2012 7 So 175/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So175/2011
27.09.2012 8 Sžf 58/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf58/2011
27.09.2012 5 Sžf 49/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szf49/2011
27.09.2012 2 Cdo 141/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo141/2012
27.09.2012 2 Cdo 71/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo71/2012
27.09.2012 2 Ndc 23/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Ndc23/2012
27.09.2012 2 Co 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Co3/2012
27.09.2012 7 MCdo 15/2011 https://ispis.sk/judikatura/7MCdo15/2011
27.09.2012 7 Cdo 43/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo43/2012
27.09.2012 1 Cdo 116/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo116/2011
27.09.2012 7 So 164/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So164/2011
27.09.2012 7 So 132/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So132/2011
27.09.2012 7 Sžso 71/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Szso71/2011
27.09.2012 7 So 140/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So140/2011
27.09.2012 7 Sžso 77/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Szso77/2011
27.09.2012 7 So 156/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So156/2011
27.09.2012 7 So 158/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So158/2011
27.09.2012 7 Cdo 79/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo79/2012
27.09.2012 7 So 118/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So118/2011
27.09.2012 2 Ndc 21/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Ndc21/2012
27.09.2012 7 Sžnč 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Sznc4/2012
27.09.2012 1 Cdo 37/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo37/2011
27.09.2012 1 Ndc 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Ndc18/2012
27.09.2012 1 Cdo 183/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo183/2012
27.09.2012 1 Cdo 114/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo114/2012
27.09.2012 7 So 162/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So162/2011
27.09.2012 7 MCdo 16/2011 https://ispis.sk/judikatura/7MCdo16/2011
27.09.2012 1 Ndc 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Ndc13/2012
27.09.2012 1 Cdo 110/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo110/2012
27.09.2012 1 Ndc 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Ndc15/2012
27.09.2012 7 So 80/2012 https://ispis.sk/judikatura/7So80/2012
27.09.2012 1 Cdo 176/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo176/2012
27.09.2012 1 Cdo 102/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo102/2012
27.09.2012 2 MCdo 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo7/2012
27.09.2012 2 Cdo 142/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo142/2012
27.09.2012 7 Cdo 119/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo119/2011
27.09.2012 7 Cdo 101/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo101/2012
27.09.2012 5 Sžf 46/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szf46/2011
27.09.2012 7 So 134/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So134/2011
27.09.2012 1 Cdo 7/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo7/2011
27.09.2012 7 So 141/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So141/2011
27.09.2012 6 Co 3/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Co3/2011
27.09.2012 2 Cdo 52/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo52/2012
27.09.2012 1 ObdoV 17/2012 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV17/2012
27.09.2012 1 ObdoV 30/2011 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV30/2011
27.09.2012 1 ObdoV 16/2012 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV16/2012
27.09.2012 1 ObdoV 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV8/2012
27.09.2012 6 To 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/6To5/2012
27.09.2012 6 Tost 33/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tost33/2012
27.09.2012 1 ObdoV 11/2011 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV11/2011
27.09.2012 2 Cdo 190/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo190/2012
27.09.2012 1 MObdoV 2/2011 https://ispis.sk/judikatura/1MObdoV2/2011
27.09.2012 2 Cdo 189/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo189/2012
27.09.2012 2 Cdo 202/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo202/2012
27.09.2012 1 Nc 43/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Nc43/2012
28.09.2012 4 Obo 68/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Obo68/2012
28.09.2012 4 Obo 54/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Obo54/2012
28.09.2012 1 Sžr 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Szr12/2012
01.10.2012 2 Ndc 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Ndc20/2012
02.10.2012 4 Ndt 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Ndt13/2012
02.10.2012 8 Ndz 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/8Ndz2/2012
02.10.2012 2 Tdo 54/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo54/2012
02.10.2012 2 Tost 31/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tost31/2012
02.10.2012 2 Ndt 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Ndt12/2012
02.10.2012 2 Tost 32/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tost32/2012
02.10.2012 4 Tdo 48/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo48/2012
02.10.2012 4 Tdo 61/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo61/2012
03.10.2012 3 Tost 23/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tost23/2012
03.10.2012 3 Tdo 59/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo59/2012
03.10.2012 3 Tost 36/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tost36/2012
03.10.2012 3 To 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/3To2/2012
03.10.2012 3 To 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/3To4/2012
03.10.2012 8 Sžo 45/2012 https://ispis.sk/judikatura/8Szo45/2012
03.10.2012 8 Sžo 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/8Szo11/2012
03.10.2012 3 Tdo 61/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo61/2012
04.10.2012 6 Tost 34/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tost34/2012
04.10.2012 7 Nc 43/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Nc43/2012
04.10.2012 5 To 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/5To7/2012
04.10.2012 6 Tdo 52/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo52/2012
07.10.2012 1 Nc 47/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Nc47/2012
08.10.2012 10 Sžr 169/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr169/2011
08.10.2012 1 Obdo 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Obdo3/2012
08.10.2012 1 Nc 45/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Nc45/2012
08.10.2012 7 Nc 44/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Nc44/2012
09.10.2012 3 Sžp 29/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Szp29/2012
09.10.2012 3 Sžp 23/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Szp23/2012
09.10.2012 3 Sžp 24/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Szp24/2012
09.10.2012 3 Sžp 27/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Szp27/2012
09.10.2012 3 Sžp 25/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Szp25/2011
09.10.2012 3 Sžp 25/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Szp25/2012
09.10.2012 3 Sžp 28/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Szp28/2012
09.10.2012 3 Sžp 22/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Szp22/2012
09.10.2012 3 Ndt 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Ndt14/2012
09.10.2012 3 Sžf 116/2009 https://ispis.sk/judikatura/3Szf116/2009
09.10.2012 3 Tdo 64/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo64/2012
10.10.2012 10 Sžr 178/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr178/2011
10.10.2012 7 Cdo 128/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo128/2011
10.10.2012 4 Tdo 62/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo62/2012
10.10.2012 10 Sžr 164/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr164/2011
10.10.2012 8 Sžo 25/2012 https://ispis.sk/judikatura/8Szo25/2012
10.10.2012 6 Cdo 207/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo207/2011
10.10.2012 6 Cdo 204/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo204/2011
10.10.2012 4 Tdo 63/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo63/2012
10.10.2012 10 Sžr 17/2012 https://ispis.sk/judikatura/10Szr17/2012
10.10.2012 7 Cdo 162/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo162/2011
10.10.2012 10 Sžr 174/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr174/2011
10.10.2012 7 Cdo 157/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo157/2011
10.10.2012 6 Cdo 105/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo105/2011
10.10.2012 7 Cdo 168/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo168/2011
10.10.2012 7 Cdo 160/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo160/2011
10.10.2012 6 MCdo 14/2011 https://ispis.sk/judikatura/6MCdo14/2011
10.10.2012 10 Sžr 16/2012 https://ispis.sk/judikatura/10Szr16/2012
10.10.2012 10 Sžd 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/10Szd8/2012
11.10.2012 3 Cdo 190/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo190/2012
11.10.2012 3 Cdo 207/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo207/2012
11.10.2012 6 Tdo 63/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo63/2012
11.10.2012 6 Cdo 231/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo231/2012
11.10.2012 3 MCdo 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo12/2012
11.10.2012 6 Cdo 246/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo246/2012
11.10.2012 6 Cdo 240/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo240/2012
11.10.2012 3 Cdo 194/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo194/2012
11.10.2012 6 Tdo 55/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo55/2012
11.10.2012 2 Ndob 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob19/2012
11.10.2012 3 MCdo 11/2011 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo11/2011
11.10.2012 3 Cdo 244/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo244/2012
11.10.2012 6 Cdo 235/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo235/2012
11.10.2012 3 MCdo 13/2011 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo13/2011
11.10.2012 6 Cdo 220/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo220/2012
11.10.2012 3 Cdo 284/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo284/2012
11.10.2012 3 Cdo 121/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo121/2011
11.10.2012 3 Cdo 283/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo283/2012
11.10.2012 3 Cdo 162/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo162/2012
11.10.2012 3 Cdo 200/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo200/2012
11.10.2012 3 Cdo 288/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo288/2012
11.10.2012 3 Cdo 236/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo236/2012
11.10.2012 6 Cdo 233/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo233/2012
11.10.2012 6 Cdo 257/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo257/2012
11.10.2012 6 Tdo 64/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo64/2012
11.10.2012 6 Ndt 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Ndt14/2012
11.10.2012 3 MCdo 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo10/2012
11.10.2012 6 Ndt 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Ndt13/2012
11.10.2012 3 Cdo 212/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo212/2012
11.10.2012 6 Tdo 66/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo66/2012
11.10.2012 3 MCdo 17/2011 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo17/2011
15.10.2012 5 Cdo 73/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo73/2012
15.10.2012 5 Cdo 97/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo97/2012
15.10.2012 3 Ndc 23/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc23/2012
15.10.2012 5 Cdo 264/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo264/2012
15.10.2012 5 Cdo 134/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo134/2012
15.10.2012 5 Cdo 202/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo202/2012
15.10.2012 5 Cdo 245/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo245/2012
15.10.2012 5 MCdo 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo10/2012
15.10.2012 5 Cdo 205/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo205/2012
15.10.2012 5 Cdo 247/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo247/2012
15.10.2012 5 Cdo 233/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo233/2012
15.10.2012 5 Cdo 207/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo207/2012
15.10.2012 5 Cdo 219/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo219/2012
15.10.2012 5 Cdo 102/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo102/2012
15.10.2012 5 Cdo 240/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo240/2012
15.10.2012 5 Cdo 42/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo42/2012
15.10.2012 5 Cdo 196/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo196/2012
15.10.2012 4 Ndt 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Ndt14/2012
15.10.2012 5 Cdo 241/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo241/2012
15.10.2012 5 Cdo 176/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo176/2011
16.10.2012 1 Sžr 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Szr18/2012
16.10.2012 1 Sžr 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Szr9/2012
16.10.2012 8 Sžf 62/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf62/2011
16.10.2012 8 Sžo 51/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szo51/2011
16.10.2012 8 Sžo 44/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szo44/2011
16.10.2012 1 So 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/1So14/2012
16.10.2012 1 Sžr 164/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr164/2011
16.10.2012 8 Sži 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/8Szi12/2012
16.10.2012 8 Sžf 52/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf52/2011
16.10.2012 1 Sžr 79/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Szr79/2012
16.10.2012 8 Sžz 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/8Szz5/2012
16.10.2012 8 Sžp 25/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szp25/2011
16.10.2012 1 Sžd 38/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szd38/2011
16.10.2012 8 Sžf 61/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf61/2011
16.10.2012 8 Nds 22/2012 https://ispis.sk/judikatura/8Nds22/2012
16.10.2012 8 Sži 17/2012 https://ispis.sk/judikatura/8Szi17/2012
16.10.2012 2 Tost 33/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tost33/2012
16.10.2012 8 Sžo 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/8Szo2/2012
17.10.2012 6 Tost 36/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tost36/2012
17.10.2012 2 Ndob 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob20/2012
17.10.2012 6 Tost 35/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tost35/2012
17.10.2012 3 Tdo 26/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo26/2012
18.10.2012 1 Nc 48/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Nc48/2012
18.10.2012 6 Cdo 249/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo249/2012
18.10.2012 6 Cdo 277/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo277/2012
18.10.2012 1 Co 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Co4/2012
18.10.2012 1 Cdo 119/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo119/2011
18.10.2012 1 Cdo 108/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo108/2012
18.10.2012 1 Nc 49/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Nc49/2012
18.10.2012 5 To 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/5To6/2012
19.10.2012 4 Cdo 233/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo233/2012
22.10.2012 7 Cdo 133/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo133/2012
23.10.2012 5 Tdo 60/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo60/2012
23.10.2012 2 Sžo 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Szo7/2012
23.10.2012 5 Tdo 64/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo64/2012
23.10.2012 2 Sžf 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Szf18/2012
23.10.2012 2 Sžf 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Szf5/2012
23.10.2012 3 Sžo 51/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Szo51/2011
23.10.2012 2 Szd 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Szd1/2012
23.10.2012 5 Tdo 61/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo61/2012
23.10.2012 2 Sžf 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Szf8/2012
23.10.2012 5 Ndt 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Ndt14/2012
24.10.2012 10 Sžr 22/2012 https://ispis.sk/judikatura/10Szr22/2012
24.10.2012 6 Sžo 45/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szo45/2011
24.10.2012 6 Sžf 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Szf3/2012
24.10.2012 3 Tost 37/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tost37/2012
24.10.2012 6 Sžo 50/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szo50/2011
24.10.2012 10 Sžr 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/10Szr20/2012
24.10.2012 6 Sžf 54/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szf54/2011
24.10.2012 6 Sžp 25/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szp25/2011
24.10.2012 6 Sžf 48/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szf48/2011
24.10.2012 10 Sžr 175/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr175/2011
24.10.2012 6 Sžf 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Szf9/2012
24.10.2012 10 Sžr 27/2012 https://ispis.sk/judikatura/10Szr27/2012
24.10.2012 2 ObdoV 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/2ObdoV14/2012
24.10.2012 6 Sžf 52/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szf52/2011
24.10.2012 10 Sžr 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/10Szr11/2012
25.10.2012 4 MCdo 19/2011 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo19/2011
25.10.2012 4 MCdo 11/2011 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo11/2011
25.10.2012 1 ObdoV 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV2/2012
25.10.2012 8 Ndz 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/8Ndz3/2012
25.10.2012 7 Cdo 90/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo90/2012
25.10.2012 7 Cdo 187/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo187/2012
25.10.2012 4 Cdo 81/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo81/2011
25.10.2012 1 MObdoV 7/2011 https://ispis.sk/judikatura/1MObdoV7/2011
25.10.2012 1 ObdoV 28/2010 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV28/2010
25.10.2012 5 Obo 84/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obo84/2012
25.10.2012 7 Nc 47/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Nc47/2012
25.10.2012 7 Cdo 137/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo137/2011
25.10.2012 4 Cdo 272/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo272/2012
25.10.2012 7 Cdo 159/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo159/2012
25.10.2012 4 Cdo 241/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo241/2012
25.10.2012 4 MCdo 17/2011 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo17/2011
25.10.2012 1 ObdoV 44/2010 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV44/2010
25.10.2012 1 ObdoV 11/2010 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV11/2010
25.10.2012 7 Cdo 60/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo60/2012
29.10.2012 5 Sžf 76/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szf76/2011
29.10.2012 5 Sžf 82/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szf82/2011
29.10.2012 5 Cdo 133/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo133/2011
29.10.2012 5 MCdo 1/2011 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo1/2011
29.10.2012 1 CdoV 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/1CdoV4/2012
29.10.2012 5 Sžf 77/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szf77/2011
29.10.2012 5 Cdo 252/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo252/2012
29.10.2012 5 Cdo 137/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo137/2012
29.10.2012 5 Cdo 68/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo68/2011
29.10.2012 5 Sžf 80/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szf80/2011
29.10.2012 5 Sžf 78/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szf78/2011
30.10.2012 7 So 169/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So169/2011
30.10.2012 7 So 190/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So190/2011
30.10.2012 7 So 189/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So189/2011
30.10.2012 7 So 187/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So187/2011
30.10.2012 7 So 188/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So188/2011
30.10.2012 7 So 172/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So172/2011
30.10.2012 4 Cdo 34/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo34/2012
30.10.2012 4 Cdo 22/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo22/2012
30.10.2012 6 Cdo 285/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo285/2012
30.10.2012 5 Tdo 66/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo66/2012
30.10.2012 2 Tdo 63/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo63/2012
30.10.2012 6 Cdo 222/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo222/2012
30.10.2012 7 So 174/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So174/2011
30.10.2012 1 Cdo 181/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo181/2012
30.10.2012 1 Cdo 90/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo90/2012
30.10.2012 1 Cdo 166/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo166/2010
30.10.2012 1 MObdo 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/1MObdo4/2012
30.10.2012 3 Ndt 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Ndt15/2012
30.10.2012 2 Ndt 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Ndt15/2012
30.10.2012 2 Cdo 166/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo166/2011
30.10.2012 4 Cdo 110/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo110/2011
30.10.2012 2 To 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/2To4/2012
30.10.2012 1 Ndc 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Ndc19/2012
30.10.2012 2 Ndt 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Ndt13/2012
30.10.2012 5 Ndt 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Ndt15/2012
30.10.2012 7 So 180/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So180/2011
30.10.2012 4 Obo 11/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Obo11/2012
30.10.2012 5 Tdo 63/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo63/2012
30.10.2012 2 Obo 61/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obo61/2012
30.10.2012 1 TdoV 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/1TdoV12/2012
30.10.2012 2 Obdo 37/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo37/2012
30.10.2012 2 Obdo 47/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo47/2012
30.10.2012 7 Sžso 78/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Szso78/2011
30.10.2012 4 Cdo 30/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo30/2012
30.10.2012 6 Cdo 270/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo270/2012
30.10.2012 6 Cdo 311/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo311/2012
30.10.2012 6 Cdo 92/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo92/2012
30.10.2012 4 Cdo 139/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo139/2011
30.10.2012 2 Obo 45/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obo45/2012
30.10.2012 6 Cdo 215/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo215/2012
30.10.2012 6 Cdo 318/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo318/2012
30.10.2012 4 Cdo 229/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo229/2012
30.10.2012 5 Tdo 69/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo69/2012
30.10.2012 2 Tdo 57/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo57/2012
30.10.2012 2 Tdo 56/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo56/2012
30.10.2012 2 Obo 63/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obo63/2012
30.10.2012 6 Cdo 179/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo179/2011
30.10.2012 4 Ndc 22/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Ndc22/2012
30.10.2012 4 Obdo 48/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo48/2011
30.10.2012 1 Cdo 31/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo31/2011
30.10.2012 8 Sžhpu 1/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szhpu1/2011
30.10.2012 5 Tdo 68/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo68/2012
30.10.2012 1 Cdo 150/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo150/2010
30.10.2012 8 Sži 16/2012 https://ispis.sk/judikatura/8Szi16/2012
30.10.2012 8 Sži 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/8Szi13/2012
30.10.2012 3 Tdo 21/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo21/2012
30.10.2012 8 Sži 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/8Szi18/2012
30.10.2012 4 Cdo 261/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo261/2012
30.10.2012 3 Tdo 66/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo66/2012
30.10.2012 4 Cdo 36/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo36/2012
30.10.2012 2 MCdo 14/2011 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo14/2011
30.10.2012 1 MObdo 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/1MObdo3/2012
30.10.2012 1 Cdo 188/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo188/2012
30.10.2012 1 Cdo 20/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo20/2011
30.10.2012 4 Cdo 160/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo160/2012
30.10.2012 7 So 215/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So215/2011
30.10.2012 1 Cdo 62/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo62/2011
30.10.2012 1 Cdo 182/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo182/2012
30.10.2012 1 Cdo 200/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo200/2012
30.10.2012 6 Co 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Co4/2012
30.10.2012 1 Cdo 107/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo107/2012
30.10.2012 6 Cdo 181/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo181/2011
30.10.2012 6 Cdo 247/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo247/2012
30.10.2012 6 Ndc 24/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Ndc24/2012
30.10.2012 6 Cdo 60/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo60/2012
30.10.2012 2 Ndt 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Ndt14/2012
30.10.2012 6 Cdo 226/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo226/2012
30.10.2012 7 So 211/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So211/2011
30.10.2012 7 So 179/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So179/2011
30.10.2012 7 So 176/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So176/2011
30.10.2012 1 Cdo 87/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo87/2011
30.10.2012 4 Cdo 250/2010 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo250/2010
30.10.2012 7 So 200/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So200/2011
30.10.2012 4 Ndob 27/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Ndob27/2012
30.10.2012 6 Cdo 225/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo225/2012
30.10.2012 7 So 208/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So208/2011
30.10.2012 7 Sžso 82/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Szso82/2011
30.10.2012 7 So 210/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So210/2011
30.10.2012 7 Sžso 76/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Szso76/2011
30.10.2012 2 Obo 56/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obo56/2012
30.10.2012 7 Sžso 81/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Szso81/2011
31.10.2012 9 Sžnč 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/9Sznc4/2012
31.10.2012 9 Sžso 88/2011 https://ispis.sk/judikatura/9Szso88/2011
31.10.2012 9 Sžso 85/2011 https://ispis.sk/judikatura/9Szso85/2011
31.10.2012 6 Cdo 299/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo299/2012
31.10.2012 9 So 159/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So159/2011
31.10.2012 2 Co 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Co4/2012
31.10.2012 4 Obo 88/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Obo88/2012
31.10.2012 2 Cdo 269/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo269/2012
31.10.2012 2 Cdo 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo2/2012
31.10.2012 2 Cdo 206/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo206/2012
31.10.2012 9 So 179/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So179/2011
31.10.2012 9 So 194/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So194/2011
31.10.2012 4 Ndob 26/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Ndob26/2012
31.10.2012 2 Cdo 186/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo186/2012
31.10.2012 9 So 190/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So190/2011
31.10.2012 2 Ndc 22/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Ndc22/2012
31.10.2012 3 MCdo 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo19/2012
31.10.2012 4 Obdo 46/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo46/2012
31.10.2012 9 Nds 22/2012 https://ispis.sk/judikatura/9Nds22/2012
31.10.2012 2 Cdo 201/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo201/2012
31.10.2012 2 Cdo 120/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo120/2012
31.10.2012 2 Cdo 196/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo196/2011
31.10.2012 2 Cdo 304/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo304/2012
31.10.2012 2 Cdo 43/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo43/2012
31.10.2012 2 Cdo 288/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo288/2012
31.10.2012 3 Tdo 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo12/2012
31.10.2012 3 Tdo 65/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo65/2012
31.10.2012 3 To 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/3To6/2012
31.10.2012 5 Cdo 244/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo244/2012
31.10.2012 9 So 80/2012 https://ispis.sk/judikatura/9So80/2012
31.10.2012 3 Tdo 24/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo24/2012
31.10.2012 2 Cdo 144/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo144/2012
31.10.2012 9 So 167/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So167/2011
31.10.2012 2 MCdo 16/2011 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo16/2011
31.10.2012 2 MCdo 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo5/2012
31.10.2012 2 Cdo 158/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo158/2012
31.10.2012 9 So 168/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So168/2011
31.10.2012 9 So 137/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So137/2011
31.10.2012 2 Ndc 24/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Ndc24/2012
31.10.2012 9 So 176/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So176/2011
31.10.2012 2 Cdo 225/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo225/2011
31.10.2012 9 So 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/9So10/2012
31.10.2012 2 Cdo 176/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo176/2011
31.10.2012 9 Sžso 77/2011 https://ispis.sk/judikatura/9Szso77/2011
05.11.2012 1 Obdo 52/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Obdo52/2010
05.11.2012 9 So 23/2012 https://ispis.sk/judikatura/9So23/2012
05.11.2012 2 Ndob 22/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob22/2012
05.11.2012 9 So 103/2012 https://ispis.sk/judikatura/9So103/2012
05.11.2012 9 Sžso 46/2012 https://ispis.sk/judikatura/9Szso46/2012
05.11.2012 9 So 27/2012 https://ispis.sk/judikatura/9So27/2012
05.11.2012 9 Sžso 45/2012 https://ispis.sk/judikatura/9Szso45/2012
06.11.2012 1 Cdo 72/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo72/2011
06.11.2012 4 Ndt 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Ndt15/2012
06.11.2012 2 Tost 34/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tost34/2012
06.11.2012 2 Tdo 60/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo60/2012
06.11.2012 4 Tdo 27/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo27/2012
06.11.2012 1 Nc 51/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Nc51/2012
06.11.2012 6 Ndt 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Ndt15/2012
06.11.2012 2 Tdo 62/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo62/2012
07.11.2012 3 Tost 38/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tost38/2012
07.11.2012 7 Nc 49/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Nc49/2012
07.11.2012 1 Dsn 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Dsn3/2012
07.11.2012 3 Tost 39/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tost39/2012
08.11.2012 5 To 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/5To8/2012
08.11.2012 5 Ndt 16/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Ndt16/2012
08.11.2012 5 Tdo 70/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo70/2012
09.11.2012 3 Tdo 72/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo72/2012
12.11.2012 3 Ndc 25/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc25/2012
12.11.2012 3 Cdo 16/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo16/2012
12.11.2012 2 Tost 35/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tost35/2012
12.11.2012 3 Cdo 222/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo222/2012
12.11.2012 3 Tost 40/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tost40/2012
12.11.2012 3 Cdo 202/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo202/2012
12.11.2012 3 Cdo 48/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo48/2012
12.11.2012 3 Cdo 282/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo282/2012
12.11.2012 3 Cdo 240/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo240/2012
12.11.2012 3 Cdo 302/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo302/2012
12.11.2012 3 Cdo 334/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo334/2012
13.11.2012 4 Tdo 72/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo72/2012
13.11.2012 1 Sžr 29/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Szr29/2012
13.11.2012 1 Sžd 46/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szd46/2011
13.11.2012 9 Sžnč 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/9Sznc6/2012
13.11.2012 9 So 140/2012 https://ispis.sk/judikatura/9So140/2012
13.11.2012 4 Tost 28/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tost28/2012
13.11.2012 4 Ndob 29/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Ndob29/2012
13.11.2012 3 Sžp 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Szp14/2012
13.11.2012 1 Sžr 39/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Szr39/2012
13.11.2012 1 Sžr 63/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Szr63/2012
13.11.2012 10 Sžr 140/2011 https://ispis.sk/judikatura/10Szr140/2011
13.11.2012 2 To 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/2To5/2012
13.11.2012 3 Sžp 33/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Szp33/2012
13.11.2012 4 Tost 40/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tost40/2012
13.11.2012 4 Tost 41/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tost41/2012
13.11.2012 3 Sžf 24/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Szf24/2012
13.11.2012 3 Sžp 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Szp6/2012
13.11.2012 4 Ndt 16/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Ndt16/2012
13.11.2012 3 Sžp 31/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Szp31/2012
13.11.2012 9 So 145/2012 https://ispis.sk/judikatura/9So145/2012
13.11.2012 1 Sžr 176/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Szr176/2011
13.11.2012 9 So 146/2012 https://ispis.sk/judikatura/9So146/2012
13.11.2012 1 Sžr 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Szr19/2012
14.11.2012 10 So 35/2012 https://ispis.sk/judikatura/10So35/2012
14.11.2012 6 Cdo 50/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo50/2012
14.11.2012 9 Nds 23/2012 https://ispis.sk/judikatura/9Nds23/2012
14.11.2012 10 Sžr 87/2012 https://ispis.sk/judikatura/10Szr87/2012
14.11.2012 6 Cdo 232/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo232/2011
14.11.2012 6 Cdo 335/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo335/2012
14.11.2012 5 Obo 85/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obo85/2012
14.11.2012 5 Ndob 27/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob27/2012
14.11.2012 5 Obdo 45/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo45/2012
14.11.2012 7 Cdo 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo4/2012
14.11.2012 6 Cdo 66/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo66/2012
14.11.2012 7 Cdo 12/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo12/2012
14.11.2012 3 Cdo 158/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo158/2012
15.11.2012 6 Tdo 70/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo70/2012
15.11.2012 1 Ndc 17/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Ndc17/2012
15.11.2012 1 Ndc 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Ndc20/2012
15.11.2012 7 Cdo 199/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo199/2012
15.11.2012 7 Cdo 198/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo198/2012
15.11.2012 7 Nc 51/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Nc51/2012
15.11.2012 6 Urto 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Urto2/2012
15.11.2012 7 Nc 50/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Nc50/2012
15.11.2012 6 Tdo 65/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo65/2012
15.11.2012 6 To 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/6To4/2012
15.11.2012 6 Ndt 17/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Ndt17/2012
15.11.2012 6 Tdo 62/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo62/2012
15.11.2012 6 Ndt 16/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Ndt16/2012
15.11.2012 7 MCdo 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/7MCdo10/2012
20.11.2012 2 Ndt 16/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Ndt16/2012
20.11.2012 1 Obo 72/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Obo72/2011
20.11.2012 2 Tdo 58/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo58/2012
20.11.2012 2 Tost 36/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tost36/2012
21.11.2012 6 Cdo 229/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo229/2011
21.11.2012 6 Cdo 249/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo249/2011
21.11.2012 3 Urto 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Urto2/2012
21.11.2012 2 Sžo 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Szo6/2012
21.11.2012 10 Sžr 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/10Szr8/2012
21.11.2012 10 Sžr 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/10Szr19/2012
21.11.2012 1 Sžso 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Szso15/2012
21.11.2012 2 Sžf 56/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szf56/2011
21.11.2012 10 Sžr 69/2012 https://ispis.sk/judikatura/10Szr69/2012
21.11.2012 2 Sžf 51/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Szf51/2011
21.11.2012 6 Cdo 199/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo199/2011
21.11.2012 3 Tdo 50/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo50/2012
21.11.2012 10 Sžr 89/2012 https://ispis.sk/judikatura/10Szr89/2012
21.11.2012 10 Sžr 60/2012 https://ispis.sk/judikatura/10Szr60/2012
21.11.2012 6 Cdo 329/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo329/2012
21.11.2012 6 Cdo 321/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo321/2012
21.11.2012 2 Sžo 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Szo8/2012
21.11.2012 6 Cdo 211/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo211/2011
21.11.2012 1 Sžr 17/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Szr17/2012
21.11.2012 10 Sžr 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/10Szr18/2012
21.11.2012 8 Ndz 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/8Ndz4/2012
21.11.2012 3 Tdo 48/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo48/2012
21.11.2012 3 Tdo 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo20/2012
21.11.2012 3 Tdo 41/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo41/2012
21.11.2012 3 Tdo 31/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo31/2012
21.11.2012 6 Cdo 153/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo153/2012
21.11.2012 6 Cdo 246/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo246/2011
22.11.2012 5 Cdo 200/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo200/2012
22.11.2012 5 Tdo 54/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo54/2012
22.11.2012 5 Cdo 207/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo207/2011
22.11.2012 2 Ndob 26/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob26/2012
22.11.2012 3 Cdo 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo7/2012
22.11.2012 5 Tdo 72/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo72/2012
22.11.2012 2 Obdo 39/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo39/2012
22.11.2012 4 Tdo 69/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo69/2012
22.11.2012 3 MCdo 14/2011 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo14/2011
22.11.2012 3 Cdo 127/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo127/2011
22.11.2012 2 Obo 65/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obo65/2012
22.11.2012 5 Cdo 285/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo285/2012
22.11.2012 2 Ndob 25/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob25/2012
22.11.2012 2 Obo 59/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obo59/2012
22.11.2012 3 Cdo 157/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo157/2011
22.11.2012 2 Obdo 36/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo36/2012
22.11.2012 3 MCdo 20/2011 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo20/2011
22.11.2012 8 Ndz 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/8Ndz5/2012
22.11.2012 2 Obo 70/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obo70/2012
22.11.2012 3 MCdo 7/2011 https://ispis.sk/judikatura/3MCdo7/2011
22.11.2012 5 Cdo 154/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo154/2012
22.11.2012 5 Cdo 276/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo276/2012
22.11.2012 5 Cdo 237/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo237/2012
22.11.2012 2 Obo 48/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obo48/2012
22.11.2012 2 Obdo 33/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo33/2012
22.11.2012 5 Cdo 283/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo283/2012
22.11.2012 5 Cdo 112/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo112/2012
22.11.2012 1 Obo 68/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Obo68/2011
22.11.2012 5 Tdo 71/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo71/2012
22.11.2012 5 Cdo 282/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo282/2012
22.11.2012 5 Cdo 94/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo94/2012
22.11.2012 2 Obdo 43/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo43/2012
22.11.2012 5 Cdo 253/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo253/2012
22.11.2012 3 Cdo 285/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo285/2012
22.11.2012 3 Cdo 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo18/2012
22.11.2012 3 Cdo 186/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo186/2012
22.11.2012 5 Cdo 246/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo246/2012
22.11.2012 5 Cdo 155/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo155/2012
26.11.2012 3 Cdo 361/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo361/2012
26.11.2012 4 Obo 89/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Obo89/2012
26.11.2012 4 Obo 45/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Obo45/2012
26.11.2012 3 Cdo 351/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo351/2012
26.11.2012 6 Ndc 25/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Ndc25/2012
26.11.2012 3 Cdo 311/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo311/2012
26.11.2012 7 Nc 53/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Nc53/2012
26.11.2012 3 Cdo 83/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo83/2012
26.11.2012 7 Ndc 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Ndc18/2012
26.11.2012 2 Tost 37/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tost37/2012
26.11.2012 2 Tost 38/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tost38/2012
27.11.2012 7 MCdo 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/7MCdo2/2012
27.11.2012 4 Tdo 66/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo66/2012
27.11.2012 4 Tdo 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo20/2012
27.11.2012 4 Ndt 17/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Ndt17/2012
27.11.2012 7 Cdo 134/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo134/2011
27.11.2012 2 Tdo 67/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo67/2012
27.11.2012 2 Cdo 194/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo194/2011
27.11.2012 7 Cdo 32/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo32/2012
27.11.2012 7 Cdo 49/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo49/2012
27.11.2012 4 Sžo 29/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Szo29/2012
27.11.2012 7 MCdo 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/7MCdo4/2012
27.11.2012 1 MObdoV 6/2010 https://ispis.sk/judikatura/1MObdoV6/2010
27.11.2012 4 Tost 39/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tost39/2012
27.11.2012 7 Cdo 57/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo57/2012
27.11.2012 2 Tdo 61/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo61/2012
27.11.2012 4 Tdo 32/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo32/2012
27.11.2012 1 Cdo 235/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo235/2012
27.11.2012 1 Cdo 147/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo147/2012
27.11.2012 2 Tdo 64/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo64/2012
27.11.2012 3 Urto 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Urto3/2012
27.11.2012 3 Tost 41/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tost41/2012
27.11.2012 4 Ndt 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Ndt18/2012
28.11.2012 1 CdoV 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/1CdoV5/2012
28.11.2012 6 Cdo 171/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo171/2011
28.11.2012 4 Cdo 24/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo24/2012
28.11.2012 4 Cdo 52/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo52/2012
28.11.2012 6 Sžo 13/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Szo13/2012
28.11.2012 6 Sžo 48/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szo48/2011
28.11.2012 9 So 73/2012 https://ispis.sk/judikatura/9So73/2012
28.11.2012 9 So 54/2012 https://ispis.sk/judikatura/9So54/2012
28.11.2012 9 Sžso 44/2012 https://ispis.sk/judikatura/9Szso44/2012
28.11.2012 2 Cdo 172/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo172/2012
28.11.2012 2 Cdo 325/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo325/2012
28.11.2012 2 Cdo 175/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo175/2012
28.11.2012 6 Sžhuv 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Szhuv1/2012
28.11.2012 2 Ndc 26/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Ndc26/2012
28.11.2012 7 So 225/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So225/2011
28.11.2012 6 MCdo 17/2011 https://ispis.sk/judikatura/6MCdo17/2011
28.11.2012 6 Cdo 215/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo215/2011
28.11.2012 2 Cdo 234/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo234/2012
28.11.2012 2 Cdo 218/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo218/2012
28.11.2012 9 So 204/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So204/2011
28.11.2012 1 CdoV 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/1CdoV6/2012
28.11.2012 9 So 174/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So174/2011
28.11.2012 2 Cdo 114/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo114/2012
28.11.2012 4 Cdo 64/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo64/2012
28.11.2012 4 Cdo 288/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo288/2012
28.11.2012 4 Cdo 290/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo290/2012
28.11.2012 4 Cdo 306/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo306/2012
28.11.2012 4 Cdo 62/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo62/2012
28.11.2012 7 So 201/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So201/2011
28.11.2012 2 Cdo 216/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo216/2012
28.11.2012 7 So 202/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So202/2011
28.11.2012 7 So 192/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So192/2011
28.11.2012 7 So 207/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So207/2011
28.11.2012 7 So 193/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So193/2011
28.11.2012 4 Cdo 293/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo293/2012
28.11.2012 4 Cdo 135/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo135/2012
28.11.2012 2 Cdo 205/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo205/2012
28.11.2012 2 Cdo 216/2011 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo216/2011
28.11.2012 2 Cdo 219/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo219/2012
28.11.2012 6 Sžp 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Szp7/2012
28.11.2012 6 Sžp 26/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szp26/2011
28.11.2012 4 MCdo 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo19/2012
28.11.2012 4 Cdo 320/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo320/2012
28.11.2012 7 So 50/2012 https://ispis.sk/judikatura/7So50/2012
28.11.2012 7 So 209/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So209/2011
28.11.2012 7 Sžso 83/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Szso83/2011
28.11.2012 4 Cdo 58/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo58/2012
28.11.2012 9 So 127/2012 https://ispis.sk/judikatura/9So127/2012
28.11.2012 2 MCdo 22/2011 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo22/2011
28.11.2012 4 Obo 42/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Obo42/2012
28.11.2012 5 Cdo 226/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo226/2012
28.11.2012 7 So 75/2012 https://ispis.sk/judikatura/7So75/2012
28.11.2012 6 Sžf 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Szf10/2012
28.11.2012 2 MCdo 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo9/2012
28.11.2012 7 So 194/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So194/2011
28.11.2012 5 Ndt 17/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Ndt17/2012
28.11.2012 9 So 97/2012 https://ispis.sk/judikatura/9So97/2012
28.11.2012 2 MCdo 18/2011 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo18/2011
28.11.2012 6 MCdo 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/6MCdo5/2012
28.11.2012 4 MCdo 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo4/2012
28.11.2012 6 Cdo 116/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo116/2011
28.11.2012 7 So 173/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So173/2011
28.11.2012 9 Sžso 83/2011 https://ispis.sk/judikatura/9Szso83/2011
28.11.2012 9 So 98/2012 https://ispis.sk/judikatura/9So98/2012
28.11.2012 7 So 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/7So15/2012
28.11.2012 7 So 100/2012 https://ispis.sk/judikatura/7So100/2012
28.11.2012 2 Cdo 266/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo266/2012
28.11.2012 2 Cdo 286/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo286/2012
28.11.2012 6 Sžf 46/2011 https://ispis.sk/judikatura/6Szf46/2011
28.11.2012 7 So 226/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So226/2011
28.11.2012 7 So 199/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So199/2011
28.11.2012 9 Sžso 21/2012 https://ispis.sk/judikatura/9Szso21/2012
28.11.2012 4 Cdo 93/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo93/2012
28.11.2012 4 Cdo 205/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo205/2011
28.11.2012 4 Cdo 147/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo147/2012
28.11.2012 4 Cdo 201/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo201/2011
29.11.2012 5 Sžf 83/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szf83/2011
29.11.2012 6 Tdo 33/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo33/2012
29.11.2012 4 Cdo 295/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo295/2012
29.11.2012 5 To 9/2012 https://ispis.sk/judikatura/5To9/2012
29.11.2012 8 Sžf 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/8Szf4/2012
29.11.2012 5 Obo 87/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obo87/2012
29.11.2012 5 Ndob 30/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob30/2012
29.11.2012 8 Sžf 63/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf63/2011
29.11.2012 6 Tdo 67/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo67/2012
29.11.2012 6 Tdo 72/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo72/2012
29.11.2012 1 Cdo 245/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo245/2012
29.11.2012 8 Sžf 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/8Szf2/2012
29.11.2012 1 ObdoV 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV18/2012
29.11.2012 2 ObdoV 17/2012 https://ispis.sk/judikatura/2ObdoV17/2012
29.11.2012 5 Sžf 81/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szf81/2011
29.11.2012 6 Ndt 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Ndt18/2012
29.11.2012 6 Tost 39/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tost39/2012
29.11.2012 1 ObdoV 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV15/2012
29.11.2012 5 Sžf 85/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Szf85/2011
29.11.2012 8 Sžf 54/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf54/2011
29.11.2012 1 TdoV 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/1TdoV15/2012
29.11.2012 1 ObdoV 20/2011 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV20/2011
29.11.2012 2 ObdoV 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/2ObdoV20/2012
29.11.2012 5 Ndob 29/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob29/2012
29.11.2012 8 Sži 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/8Szi7/2012
29.11.2012 2 ObdoV 22/2012 https://ispis.sk/judikatura/2ObdoV22/2012
29.11.2012 8 Sžf 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/8Szf3/2012
29.11.2012 1 ObdoV 18/2011 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV18/2011
29.11.2012 8 Sži 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/8Szi14/2012
29.11.2012 6 Tdo 71/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo71/2012
29.11.2012 1 ObdoV 25/2011 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV25/2011
29.11.2012 8 Sžf 64/2011 https://ispis.sk/judikatura/8Szf64/2011
30.11.2012 6 Cdo 304/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo304/2012
30.11.2012 4 Obo 83/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Obo83/2012
30.11.2012 4 Obdo 36/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo36/2011
30.11.2012 4 Ndob 31/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Ndob31/2012
30.11.2012 4 Obo 82/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Obo82/2012
30.11.2012 4 Obdo 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo10/2012
30.11.2012 4 Obdo 52/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo52/2011
30.11.2012 5 MCdo 29/2012 https://ispis.sk/judikatura/5MCdo29/2012
30.11.2012 4 Ndob 30/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Ndob30/2012
03.12.2012 1 Ds 4/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Ds4/2011
03.12.2012 2 Ndob 29/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob29/2012
04.12.2012 1 Tost 43/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Tost43/2012
04.12.2012 4 Ndt 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Ndt19/2012
04.12.2012 4 To 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/4To5/2012
04.12.2012 3 Sžf 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Szf7/2012
04.12.2012 4 Tdo 67/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tdo67/2012
04.12.2012 4 Ndob 32/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Ndob32/2012
04.12.2012 4 Tost 42/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tost42/2012
04.12.2012 4 Tost 43/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tost43/2012
04.12.2012 3 Sžo 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Szo1/2012
05.12.2012 6 Cdo 46/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo46/2012
05.12.2012 3 Ndt 17/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Ndt17/2012
05.12.2012 6 Cdo 343/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo343/2012
05.12.2012 6 Ndc 26/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Ndc26/2012
05.12.2012 6 Cdo 135/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo135/2012
05.12.2012 6 Cdo 148/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo148/2012
05.12.2012 1 Obdo 35/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Obdo35/2012
05.12.2012 1 Ndob 19/2011 https://ispis.sk/judikatura/1Ndob19/2011
05.12.2012 6 Cdo 316/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo316/2012
05.12.2012 6 Cdo 337/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo337/2012
05.12.2012 6 Cdo 127/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo127/2012
05.12.2012 3 Ndt 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Ndt18/2012
05.12.2012 4 Cdo 251/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo251/2012
05.12.2012 6 Cdo 99/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo99/2012
05.12.2012 6 Ndc 23/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Ndc23/2012
05.12.2012 6 Cdo 52/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo52/2012
05.12.2012 6 Cdo 22/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo22/2012
05.12.2012 6 Cdo 115/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo115/2012
05.12.2012 6 Cdo 339/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo339/2012
05.12.2012 6 Ndc 27/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Ndc27/2012
05.12.2012 6 Cdo 73/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo73/2012
05.12.2012 6 Cdo 160/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo160/2012
05.12.2012 6 Cdo 322/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Cdo322/2012
06.12.2012 5 Cdo 266/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo266/2012
06.12.2012 5 Cdo 156/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo156/2012
06.12.2012 5 Tost 42/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tost42/2012
06.12.2012 5 Tdo 80/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo80/2012
06.12.2012 5 Cdo 31/2011 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo31/2011
06.12.2012 5 Cdo 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo10/2012
06.12.2012 5 Cdo 157/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo157/2012
06.12.2012 5 Ndt 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Ndt19/2012
06.12.2012 2 Ndt 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Ndt18/2012
06.12.2012 5 Ndc 27/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Ndc27/2012
06.12.2012 5 Tdo 79/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo79/2012
06.12.2012 5 Cdo 288/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo288/2012
06.12.2012 5 Ndt 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Ndt18/2012
06.12.2012 5 Cdo 210/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo210/2012
06.12.2012 5 Ndc 29/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Ndc29/2012
06.12.2012 2 Tost 39/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tost39/2012
06.12.2012 5 Cdo 314/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo314/2012
06.12.2012 5 Tdo 77/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo77/2012
06.12.2012 5 Cdo 146/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo146/2012
06.12.2012 5 Cdo 255/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo255/2012
10.12.2012 8 Sžp 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/8Szp5/2012
10.12.2012 4 Tost 44/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tost44/2012
10.12.2012 1 TdoV 17/2012 https://ispis.sk/judikatura/1TdoV17/2012
11.12.2012 2 Tdo 74/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo74/2012
11.12.2012 3 Cdo 243/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo243/2011
11.12.2012 3 Cdo 238/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo238/2011
11.12.2012 2 Tdo 70/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo70/2012
11.12.2012 3 Tost 43/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tost43/2012
11.12.2012 1 Sžr 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Szr2/2012
11.12.2012 3 Cdo 237/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo237/2011
11.12.2012 3 Cdo 173/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo173/2010
11.12.2012 3 Cdo 235/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo235/2011
11.12.2012 3 Cdo 210/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo210/2011
11.12.2012 3 Cdo 212/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo212/2011
11.12.2012 3 Cdo 231/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo231/2011
11.12.2012 3 Cdo 56/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo56/2012
11.12.2012 3 Cdo 234/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo234/2012
11.12.2012 3 Cdo 187/2010 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo187/2010
11.12.2012 1 Sžf 1/2010 https://ispis.sk/judikatura/1Szf1/2010
11.12.2012 3 Cdo 225/2011 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo225/2011
12.12.2012 7 Cdo 208/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo208/2012
12.12.2012 6 Sžo 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Szo5/2012
12.12.2012 7 Cdo 145/2011 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo145/2011
12.12.2012 10 Sžr 38/2012 https://ispis.sk/judikatura/10Szr38/2012
12.12.2012 10 Sžr 40/2012 https://ispis.sk/judikatura/10Szr40/2012
12.12.2012 9 So 147/2012 https://ispis.sk/judikatura/9So147/2012
12.12.2012 10 Sžr 34/2012 https://ispis.sk/judikatura/10Szr34/2012
12.12.2012 7 Cdo 18/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo18/2012
12.12.2012 7 Cdo 131/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo131/2012
12.12.2012 4 Tost 45/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Tost45/2012
12.12.2012 9 So 208/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So208/2011
12.12.2012 9 So 142/2012 https://ispis.sk/judikatura/9So142/2012
12.12.2012 10 Sžr 23/2012 https://ispis.sk/judikatura/10Szr23/2012
12.12.2012 9 So 123/2012 https://ispis.sk/judikatura/9So123/2012
12.12.2012 10 Sžr 25/2012 https://ispis.sk/judikatura/10Szr25/2012
12.12.2012 9 So 195/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So195/2011
12.12.2012 9 Sžso 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/9Szso6/2012
12.12.2012 7 Cdo 224/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo224/2012
12.12.2012 6 Sžp 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Szp5/2012
12.12.2012 6 Sžf 59/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Szf59/2012
12.12.2012 7 Cdo 209/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Cdo209/2012
12.12.2012 10 Sžr 39/2012 https://ispis.sk/judikatura/10Szr39/2012
12.12.2012 9 So 198/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So198/2011
12.12.2012 9 So 216/2011 https://ispis.sk/judikatura/9So216/2011
12.12.2012 10 Sžr 41/2012 https://ispis.sk/judikatura/10Szr41/2012
12.12.2012 9 So 117/2012 https://ispis.sk/judikatura/9So117/2012
12.12.2012 6 Sžo 53/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Szo53/2012
12.12.2012 10 Sžr 37/2012 https://ispis.sk/judikatura/10Szr37/2012
12.12.2012 7 Ndc 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/7Ndc19/2012
13.12.2012 7 So 213/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So213/2011
13.12.2012 8 Sžp 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/8Szp1/2012
13.12.2012 5 Ndob 31/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob31/2012
13.12.2012 8 Sžo 15/2012 https://ispis.sk/judikatura/8Szo15/2012
13.12.2012 2 Obo 67/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obo67/2012
13.12.2012 2 Obo 74/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obo74/2012
13.12.2012 8 Sžp 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/8Szp20/2012
13.12.2012 2 Ndob 30/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob30/2012
13.12.2012 2 Obdo 59/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo59/2012
13.12.2012 8 Sžo 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/8Szo14/2012
13.12.2012 7 So 224/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So224/2011
13.12.2012 2 Obo 78/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obo78/2012
13.12.2012 2 Tost 40/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tost40/2012
13.12.2012 5 Obo 89/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obo89/2012
13.12.2012 1 Cdo 270/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo270/2012
13.12.2012 7 So 217/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So217/2011
13.12.2012 2 Ndob 28/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Ndob28/2012
13.12.2012 7 So 214/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So214/2011
13.12.2012 2 Obo 60/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obo60/2012
13.12.2012 7 So 216/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So216/2011
13.12.2012 2 Obdo 40/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo40/2012
13.12.2012 2 Obdo 57/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obdo57/2012
13.12.2012 8 Sžo 10/2012 https://ispis.sk/judikatura/8Szo10/2012
13.12.2012 7 So 222/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So222/2011
13.12.2012 8 Sžo 52/2012 https://ispis.sk/judikatura/8Szo52/2012
13.12.2012 5 Obo 30/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Obo30/2012
13.12.2012 7 So 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/7So20/2012
13.12.2012 7 So 219/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So219/2011
13.12.2012 2 Obo 77/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Obo77/2012
13.12.2012 7 So 198/2011 https://ispis.sk/judikatura/7So198/2011
14.12.2012 1 Dso 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Dso3/2012
17.12.2012 1 So 61/2012 https://ispis.sk/judikatura/1So61/2012
17.12.2012 3 Tost 45/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tost45/2012
17.12.2012 3 Tost 44/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tost44/2012
18.12.2012 2 Tdo 73/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo73/2012
18.12.2012 2 Cdo 224/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo224/2012
18.12.2012 2 Cdo 38/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo38/2012
18.12.2012 2 Cdo 96/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo96/2012
18.12.2012 2 Cdo 331/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo331/2012
18.12.2012 2 Cdo 127/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo127/2012
18.12.2012 2 Cdo 62/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo62/2012
18.12.2012 2 Cdo 220/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo220/2012
18.12.2012 2 Cdo 66/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo66/2012
18.12.2012 2 Cdo 333/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo333/2012
18.12.2012 2 MCdo 20/2011 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo20/2011
18.12.2012 2 Cdo 105/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo105/2012
18.12.2012 2 Tost 42/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Tost42/2012
18.12.2012 2 Cdo 296/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo296/2012
18.12.2012 2 MCdo 6/2012 https://ispis.sk/judikatura/2MCdo6/2012
18.12.2012 2 Cdo 367/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo367/2012
18.12.2012 2 To 8/2012 https://ispis.sk/judikatura/2To8/2012
18.12.2012 2 Cdo 317/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo317/2012
18.12.2012 2 Ndc 28/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Ndc28/2012
18.12.2012 2 Co 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Co5/2012
18.12.2012 2 Rkc 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Rkc1/2012
18.12.2012 3 Tdo 57/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo57/2012
18.12.2012 2 Cdo 225/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo225/2012
18.12.2012 2 Cdo 207/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo207/2012
19.12.2012 2 Sžp 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Szp5/2012
19.12.2012 2 Sžp 36/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Szp36/2012
19.12.2012 2 Sžf 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/2Szf3/2009
19.12.2012 2 Sžo 14/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Szo14/2012
19.12.2012 2 Sžo 5/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Szo5/2012
19.12.2012 2 Sžp 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Szp3/2012
19.12.2012 2 Sžo 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Szo4/2012
19.12.2012 3 Tost 46/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tost46/2012
19.12.2012 1 Tost 47/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Tost47/2012
19.12.2012 3 Tost 31/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tost31/2012
19.12.2012 2 Sžp 1/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Szp1/2012
19.12.2012 2 Sžf 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Szf7/2012
19.12.2012 2 Sžo 2/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Szo2/2012
20.12.2012 6 Tdo 76/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo76/2012
20.12.2012 4 Co 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Co3/2012
20.12.2012 4 Cdo 318/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo318/2012
20.12.2012 4 Cdo 118/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo118/2012
20.12.2012 4 Cdo 152/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo152/2012
20.12.2012 6 To 11/2011 https://ispis.sk/judikatura/6To11/2011
20.12.2012 4 Cdo 359/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo359/2012
20.12.2012 5 Tdo 73/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo73/2012
20.12.2012 4 Co 4/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Co4/2012
20.12.2012 4 Cdo 134/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo134/2012
20.12.2012 6 Tdo 75/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo75/2012
20.12.2012 6 Tost 47/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tost47/2012
20.12.2012 6 Tost 45/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tost45/2012
20.12.2012 6 Tost 46/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tost46/2012
20.12.2012 6 Tdo 57/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo57/2012
20.12.2012 4 Cdo 357/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo357/2012
20.12.2012 5 Tdo 83/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo83/2012
20.12.2012 6 Tdo 59/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo59/2012
20.12.2012 4 Cdo 185/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo185/2012
20.12.2012 4 Ndc 29/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Ndc29/2012
20.12.2012 4 Co 7/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Co7/2012
20.12.2012 4 Cdo 182/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo182/2012
20.12.2012 4 Cdo 330/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo330/2012
20.12.2012 4 Cdo 221/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo221/2012
20.12.2012 4 Cdo 144/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo144/2012
20.12.2012 4 Cdo 173/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo173/2012
20.12.2012 4 Cdo 83/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo83/2012
20.12.2012 6 Tdo 78/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tdo78/2012
20.12.2012 4 Urto 3/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Urto3/2012
20.12.2012 4 Cdo 262/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo262/2012
20.12.2012 4 Cdo 174/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo174/2012
20.12.2012 6 Ndt 19/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Ndt19/2012
20.12.2012 4 Cdo 210/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo210/2012
20.12.2012 4 Cdo 151/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo151/2012
20.12.2012 4 Cdo 381/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo381/2012
20.12.2012 4 Cdo 342/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo342/2012
20.12.2012 4 Cdo 98/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo98/2012
20.12.2012 6 Tost 44/2012 https://ispis.sk/judikatura/6Tost44/2012
20.12.2012 5 Ndt 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/5Ndt20/2012
20.12.2012 4 Cdo 112/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo112/2012
20.12.2012 4 Cdo 334/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo334/2012
28.12.2012 4 Obdo 43/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo43/2012
28.12.2012 4 Obo 94/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Obo94/2012
28.12.2012 4 Obo 82/2011 https://ispis.sk/judikatura/4Obo82/2011
28.12.2012 2 Cdo 359/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo359/2012
28.12.2012 2 Cdo 344/2012 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo344/2012
28.12.2012 4 Obo 96/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Obo96/2012
28.12.2012 4 Obo 80/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Obo80/2012
28.12.2012 4 Obdo 44/2012 https://ispis.sk/judikatura/4Obdo44/2012
28.12.2012 1 Ds 20/2012 https://ispis.sk/judikatura/1Ds20/2012
31.12.2012 3 Tost 47/2012 https://ispis.sk/judikatura/3Tost47/2012
Najvyšší súd Slovenskej republiky 38056 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 0201
Ústavný súd Slovenskej republiky 25486 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
Špecializovaný trestný súd 633 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008
Krajský súd v Bratislave 19788 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Krajský súd v Banskej Bystrici 24468 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2002
Krajský súd v Košiciach 18572 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2006
Krajský súd v Nitre 15169 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Krajský súd v Prešove 19210 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Krajský súd v Trenčíne 20211 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Krajský súd v Trnave 13523 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2007 2006 2005 2004
Krajský súd v Žiline 13433 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2005 2003
Zoznam je prázdny