Späť na Vyhľadávanie

Judikatúra - NS, ÚS,...Najvyšší súd Slovenskej republikyRok 2013

DátumSpisová značkaURL
08.01.20132 Tost 44/2012https://ispis.sk/judikatura/2Tost44/2012
08.01.20133 Ndt 19/2012https://ispis.sk/judikatura/3Ndt19/2012
08.01.20133 Ndt 1/2013https://ispis.sk/judikatura/3Ndt1/2013
08.01.20133 Tost 42/2012https://ispis.sk/judikatura/3Tost42/2012
09.01.20131 Dsn 6/2012https://ispis.sk/judikatura/1Dsn6/2012
09.01.20131 Dso 1/2013https://ispis.sk/judikatura/1Dso1/2013
10.01.20133 Cdo 297/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo297/2012
10.01.20135 Cdo 172/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo172/2012
10.01.20135 Cdo 224/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo224/2012
10.01.20135 Cdo 169/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo169/2012
10.01.20135 Cdo 177/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo177/2012
10.01.20133 Cdo 114/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo114/2012
10.01.20135 Co 3/2012https://ispis.sk/judikatura/5Co3/2012
10.01.20133 Cdo 313/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo313/2012
10.01.20135 Cdo 178/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo178/2012
10.01.20135 Cdo 350/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo350/2012
10.01.20135 Ndc 30/2012https://ispis.sk/judikatura/5Ndc30/2012
10.01.20133 Cdo 207/2011https://ispis.sk/judikatura/3Cdo207/2011
10.01.20138 Sžp 33/2012https://ispis.sk/judikatura/8Szp33/2012
10.01.20133 Cdo 46/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo46/2012
10.01.20133 Cdo 98/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo98/2012
10.01.20133 Cdo 156/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo156/2012
10.01.20133 Cdo 64/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo64/2012
10.01.20133 Cdo 74/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo74/2012
10.01.20133 Cdo 225/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo225/2012
10.01.20133 Cdo 134/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo134/2012
10.01.20133 Cdo 290/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo290/2012
10.01.20133 Tdo 62/2012https://ispis.sk/judikatura/3Tdo62/2012
10.01.20133 Ndc 29/2012https://ispis.sk/judikatura/3Ndc29/2012
10.01.20133 Cdo 258/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo258/2012
10.01.20138 Sžp 32/2012https://ispis.sk/judikatura/8Szp32/2012
10.01.20133 Cdo 410/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo410/2012
10.01.20133 Cdo 149/2011https://ispis.sk/judikatura/3Cdo149/2011
14.01.20135 Cdo 163/2011https://ispis.sk/judikatura/5Cdo163/2011
15.01.20132 Tdo 69/2012https://ispis.sk/judikatura/2Tdo69/2012
15.01.20133 Sžf 2/2012https://ispis.sk/judikatura/3Szf2/2012
15.01.20133 Sžf 3/2012https://ispis.sk/judikatura/3Szf3/2012
15.01.20132 Tost 1/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tost1/2013
15.01.20132 Ndt 19/2012https://ispis.sk/judikatura/2Ndt19/2012
15.01.20133 Sžf 1/2012https://ispis.sk/judikatura/3Szf1/2012
15.01.20133 Szd 1/2012https://ispis.sk/judikatura/3Szd1/2012
16.01.20131 Ds 16/2012https://ispis.sk/judikatura/1Ds16/2012
16.01.20133 Tdo 67/2012https://ispis.sk/judikatura/3Tdo67/2012
16.01.20136 Tost 1/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tost1/2013
16.01.201310 Sžr 30/2012https://ispis.sk/judikatura/10Szr30/2012
16.01.201310 Sžr 29/2012https://ispis.sk/judikatura/10Szr29/2012
16.01.20136 Cdo 98/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo98/2012
16.01.20136 MCdo 8/2012https://ispis.sk/judikatura/6MCdo8/2012
16.01.201310 Sžr 33/2012https://ispis.sk/judikatura/10Szr33/2012
16.01.20133 Tdo 71/2012https://ispis.sk/judikatura/3Tdo71/2012
16.01.20133 Tdo 60/2012https://ispis.sk/judikatura/3Tdo60/2012
16.01.20133 Tost 1/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tost1/2013
16.01.20133 Tdo 70/2012https://ispis.sk/judikatura/3Tdo70/2012
16.01.20136 Mcdo 9/2012https://ispis.sk/judikatura/6Mcdo9/2012
17.01.20133 Cdo 163/2011https://ispis.sk/judikatura/3Cdo163/2011
17.01.20133 Cdo 445/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo445/2012
17.01.20133 Cdo 133/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo133/2012
17.01.20133 Cdo 21/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo21/2012
17.01.20133 Cdo 233/2011https://ispis.sk/judikatura/3Cdo233/2011
17.01.20135 Tdo 2/2013https://ispis.sk/judikatura/5Tdo2/2013
17.01.20133 Cdo 93/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo93/2012
17.01.20133 Cdo 450/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo450/2012
17.01.20135 Tdo 1/2013https://ispis.sk/judikatura/5Tdo1/2013
21.01.20131 Dso 2/2012https://ispis.sk/judikatura/1Dso2/2012
21.01.20131 Dso 4/2011https://ispis.sk/judikatura/1Dso4/2011
22.01.20134 Cdo 355/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo355/2012
22.01.20137 Cdo 5/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo5/2013
22.01.20131 Sžr 66/2012https://ispis.sk/judikatura/1Szr66/2012
22.01.20137 Cdo 254/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo254/2012
22.01.20137 Cdo 245/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo245/2012
22.01.20137 Cdo 135/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo135/2012
22.01.20133 Cdo 395/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo395/2012
22.01.20137 Cdo 252/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo252/2012
22.01.20137 Cdo 139/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo139/2012
22.01.20131 Sžr 24/2012https://ispis.sk/judikatura/1Szr24/2012
22.01.20137 Cdo 151/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo151/2012
22.01.20137 Cdo 226/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo226/2012
22.01.20137 Cdo 260/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo260/2012
22.01.20131 Sžr 28/2012https://ispis.sk/judikatura/1Szr28/2012
22.01.20137 Cdo 251/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo251/2012
22.01.20137 Cdo 128/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo128/2012
23.01.20137 Cdo 23/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo23/2012
23.01.20137 Cdo 110/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo110/2012
23.01.20136 Cdo 347/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo347/2012
23.01.20136 Cdo 95/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo95/2012
23.01.20136 Cdo 393/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo393/2012
23.01.20136 Ndc 30/2012https://ispis.sk/judikatura/6Ndc30/2012
23.01.20136 Cdo 455/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo455/2012
23.01.20136 Cdo 387/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo387/2012
23.01.20137 Cdo 108/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo108/2012
23.01.20136 Cdo 445/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo445/2012
23.01.20137 Cdo 26/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo26/2012
23.01.20133 Tost 2/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tost2/2013
23.01.20136 Cdo 74/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo74/2012
23.01.20137 Cdo 38/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo38/2012
23.01.20137 Cdo 91/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo91/2012
24.01.20136 Tost 40/2012https://ispis.sk/judikatura/6Tost40/2012
24.01.20136 Tost 42/2012https://ispis.sk/judikatura/6Tost42/2012
24.01.20136 Tdo 82/2012https://ispis.sk/judikatura/6Tdo82/2012
24.01.20136 Tost 43/2012https://ispis.sk/judikatura/6Tost43/2012
24.01.20136 Tost 41/2012https://ispis.sk/judikatura/6Tost41/2012
24.01.20136 Ndt 20/2012https://ispis.sk/judikatura/6Ndt20/2012
24.01.20136 Tost 2/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tost2/2013
24.01.20136 Tdo 80/2012https://ispis.sk/judikatura/6Tdo80/2012
25.01.20137 Cdo 165/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo165/2012
25.01.201310 Sžr 3/2012https://ispis.sk/judikatura/10Szr3/2012
25.01.201310 Sžr 7/2012https://ispis.sk/judikatura/10Szr7/2012
25.01.20136 Cdo 395/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo395/2012
28.01.20135 Cdo 386/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo386/2012
28.01.20133 To 9/2012https://ispis.sk/judikatura/3To9/2012
28.01.20135 Cdo 168/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo168/2012
28.01.20135 Cdo 378/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo378/2012
28.01.20135 MCdo 21/2011https://ispis.sk/judikatura/5MCdo21/2011
28.01.20133 Ndc 1/2013https://ispis.sk/judikatura/3Ndc1/2013
28.01.20135 Ndc 1/2013https://ispis.sk/judikatura/5Ndc1/2013
28.01.20137 Cdo 137/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo137/2012
28.01.20137 Cdo 114/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo114/2012
29.01.20132 Obdo 55/2012https://ispis.sk/judikatura/2Obdo55/2012
29.01.20132 Tdo 75/2012https://ispis.sk/judikatura/2Tdo75/2012
29.01.20136 Cdo 61/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo61/2013
29.01.20134 Cdo 230/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo230/2012
29.01.20131 Obo 70/2012https://ispis.sk/judikatura/1Obo70/2012
29.01.20132 Tdo 71/2012https://ispis.sk/judikatura/2Tdo71/2012
29.01.20134 Cdo 74/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo74/2012
29.01.20134 Cdo 143/2011https://ispis.sk/judikatura/4Cdo143/2011
29.01.20134 Cdo 31/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo31/2013
29.01.20132 Tdo 68/2012https://ispis.sk/judikatura/2Tdo68/2012
29.01.20134 Cdo 226/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo226/2012
29.01.20134 Cdo 191/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo191/2012
29.01.20132 TdoV 13/2012https://ispis.sk/judikatura/2TdoV13/2012
29.01.20134 Co 9/2012https://ispis.sk/judikatura/4Co9/2012
29.01.20134 Cdo 54/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo54/2013
29.01.20132 Obo 79/2012https://ispis.sk/judikatura/2Obo79/2012
29.01.20134 Cdo 103/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo103/2012
29.01.20132 MCdo 23/2011https://ispis.sk/judikatura/2MCdo23/2011
29.01.20134 Ndob 1/2013https://ispis.sk/judikatura/4Ndob1/2013
29.01.20134 Cdo 20/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo20/2013
29.01.20132 Ndt 1/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndt1/2013
29.01.20134 Cdo 365/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo365/2012
29.01.20134 Cdo 321/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo321/2012
29.01.20134 Ndc 1/2013https://ispis.sk/judikatura/4Ndc1/2013
29.01.20134 Cdo 184/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo184/2012
29.01.20134 Co 6/2012https://ispis.sk/judikatura/4Co6/2012
29.01.20132 Obdo 61/2012https://ispis.sk/judikatura/2Obdo61/2012
29.01.20132 Obdo 71/2012https://ispis.sk/judikatura/2Obdo71/2012
29.01.20134 Cdo 192/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo192/2012
29.01.20134 Cdo 35/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo35/2013
29.01.20135 Cdo 427/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo427/2012
29.01.20136 Cdo 292/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo292/2012
29.01.20134 Cdo 45/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo45/2013
29.01.20132 Tdo 76/2012https://ispis.sk/judikatura/2Tdo76/2012
29.01.20134 Cdo 199/2011https://ispis.sk/judikatura/4Cdo199/2011
29.01.20134 Cdo 207/2011https://ispis.sk/judikatura/4Cdo207/2011
29.01.20132 Cdo 29/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo29/2012
29.01.20134 Cdo 66/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo66/2012
29.01.20132 Tdo 72/2012https://ispis.sk/judikatura/2Tdo72/2012
29.01.20134 Cdo 12/2011https://ispis.sk/judikatura/4Cdo12/2011
29.01.20132 Obdo 32/2012https://ispis.sk/judikatura/2Obdo32/2012
29.01.20134 Cdo 209/2011https://ispis.sk/judikatura/4Cdo209/2011
29.01.20132 Obdo 26/2012https://ispis.sk/judikatura/2Obdo26/2012
29.01.20134 Cdo 208/2011https://ispis.sk/judikatura/4Cdo208/2011
29.01.20134 Cdo 9/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo9/2013
29.01.20132 Obdo 63/2012https://ispis.sk/judikatura/2Obdo63/2012
29.01.20132 Tdo 65/2012https://ispis.sk/judikatura/2Tdo65/2012
29.01.20134 Cdo 287/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo287/2012
29.01.20134 Ndc 28/2012https://ispis.sk/judikatura/4Ndc28/2012
29.01.20132 Cdo 50/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo50/2012
30.01.20138 Sžp 2/2012https://ispis.sk/judikatura/8Szp2/2012
30.01.20138 Sžf 5/2012https://ispis.sk/judikatura/8Szf5/2012
30.01.20136 Cdo 463/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo463/2012
30.01.20137 So 206/2011https://ispis.sk/judikatura/7So206/2011
30.01.20139 So 141/2012https://ispis.sk/judikatura/9So141/2012
30.01.20137 So 3/2012https://ispis.sk/judikatura/7So3/2012
30.01.20137 So 25/2012https://ispis.sk/judikatura/7So25/2012
30.01.20136 Cdo 221/2011https://ispis.sk/judikatura/6Cdo221/2011
30.01.20138 Sžf 9/2012https://ispis.sk/judikatura/8Szf9/2012
30.01.20139 So 187/2011https://ispis.sk/judikatura/9So187/2011
30.01.20134 Cdo 395/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo395/2012
30.01.20139 So 200/2011https://ispis.sk/judikatura/9So200/2011
30.01.20139 So 5/2012https://ispis.sk/judikatura/9So5/2012
30.01.20137 So 4/2012https://ispis.sk/judikatura/7So4/2012
30.01.20138 Sžf 1/2012https://ispis.sk/judikatura/8Szf1/2012
30.01.20138 Sži 4/2012https://ispis.sk/judikatura/8Szi4/2012
30.01.20138 Sžo 17/2012https://ispis.sk/judikatura/8Szo17/2012
30.01.20138 Sžf 8/2012https://ispis.sk/judikatura/8Szf8/2012
30.01.20132 Sžp 29/2012https://ispis.sk/judikatura/2Szp29/2012
30.01.20138 Sžf 6/2012https://ispis.sk/judikatura/8Szf6/2012
30.01.20136 Cdo 447/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo447/2012
30.01.20138 Sžp 4/2012https://ispis.sk/judikatura/8Szp4/2012
30.01.20136 Cdo 280/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo280/2012
30.01.20137 Sžso 4/2012https://ispis.sk/judikatura/7Szso4/2012
30.01.20136 Cdo 154/2011https://ispis.sk/judikatura/6Cdo154/2011
30.01.20137 Sžso 5/2012https://ispis.sk/judikatura/7Szso5/2012
30.01.20137 So 78/2012https://ispis.sk/judikatura/7So78/2012
30.01.20135 Ndt 1/2013https://ispis.sk/judikatura/5Ndt1/2013
30.01.20136 Ndc 28/2012https://ispis.sk/judikatura/6Ndc28/2012
30.01.20136 MCdo 21/2011https://ispis.sk/judikatura/6MCdo21/2011
30.01.20136 Cdo 128/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo128/2012
30.01.20139 So 225/2011https://ispis.sk/judikatura/9So225/2011
30.01.20139 So 2/2013https://ispis.sk/judikatura/9So2/2013
30.01.20139 So 226/2011https://ispis.sk/judikatura/9So226/2011
30.01.20139 So 28/2012https://ispis.sk/judikatura/9So28/2012
30.01.20136 Tdo 69/2012https://ispis.sk/judikatura/6Tdo69/2012
30.01.20139 So 9/2012https://ispis.sk/judikatura/9So9/2012
30.01.20139 So 212/2011https://ispis.sk/judikatura/9So212/2011
30.01.20139 So 214/2011https://ispis.sk/judikatura/9So214/2011
30.01.20139 Sžso 90/2011https://ispis.sk/judikatura/9Szso90/2011
30.01.20136 Cdo 173/2011https://ispis.sk/judikatura/6Cdo173/2011
30.01.20137 So 12/2012https://ispis.sk/judikatura/7So12/2012
30.01.20137 So 1/2012https://ispis.sk/judikatura/7So1/2012
30.01.20137 So 218/2011https://ispis.sk/judikatura/7So218/2011
30.01.20135 Tdo 3/2013https://ispis.sk/judikatura/5Tdo3/2013
30.01.20132 Sžp 6/2012https://ispis.sk/judikatura/2Szp6/2012
30.01.20139 So 157/2011https://ispis.sk/judikatura/9So157/2011
30.01.20134 MObdo 9/2011https://ispis.sk/judikatura/4MObdo9/2011
30.01.20135 Tdo 4/2013https://ispis.sk/judikatura/5Tdo4/2013
30.01.20136 Sžo 4/2012https://ispis.sk/judikatura/6Szo4/2012
30.01.20139 So 203/2011https://ispis.sk/judikatura/9So203/2011
30.01.20138 Sžo 5/2012https://ispis.sk/judikatura/8Szo5/2012
30.01.20136 MCdo 22/2011https://ispis.sk/judikatura/6MCdo22/2011
30.01.20137 Sžso 8/2012https://ispis.sk/judikatura/7Szso8/2012
30.01.20134 Cdo 410/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo410/2012
30.01.20134 Cdo 420/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo420/2012
30.01.20131 Cdo 123/2011https://ispis.sk/judikatura/1Cdo123/2011
30.01.20139 So 218/2011https://ispis.sk/judikatura/9So218/2011
30.01.20136 Cdo 10/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo10/2013
30.01.20132 Sžp 2/2012https://ispis.sk/judikatura/2Szp2/2012
30.01.20131 To 7/2012https://ispis.sk/judikatura/1To7/2012
30.01.20139 So 205/2011https://ispis.sk/judikatura/9So205/2011
30.01.20132 Sžp 4/2012https://ispis.sk/judikatura/2Szp4/2012
30.01.20135 Tdo 78/2012https://ispis.sk/judikatura/5Tdo78/2012
30.01.20139 So 221/2011https://ispis.sk/judikatura/9So221/2011
30.01.20137 So 11/2012https://ispis.sk/judikatura/7So11/2012
31.01.20134 Obo 99/2012https://ispis.sk/judikatura/4Obo99/2012
31.01.20133 Cdo 394/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo394/2012
31.01.20132 Cdo 238/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo238/2012
31.01.20132 Ndc 27/2012https://ispis.sk/judikatura/2Ndc27/2012
31.01.20132 Cdo 173/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo173/2012
31.01.20133 MCdo 29/2012https://ispis.sk/judikatura/3MCdo29/2012
31.01.20135 Obo 95/2007https://ispis.sk/judikatura/5Obo95/2007
31.01.20132 MCdo 1/2012https://ispis.sk/judikatura/2MCdo1/2012
31.01.20134 Obdo 2/2013https://ispis.sk/judikatura/4Obdo2/2013
31.01.20132 Cdo 365/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo365/2012
31.01.20135 Sžp 2/2012https://ispis.sk/judikatura/5Szp2/2012
31.01.20132 Cdo 235/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo235/2012
31.01.20134 Obdo 52/2012https://ispis.sk/judikatura/4Obdo52/2012
31.01.20132 Cdo 78/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo78/2012
31.01.20132 Cdo 213/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo213/2012
31.01.20132 Cdo 210/2011https://ispis.sk/judikatura/2Cdo210/2011
31.01.20134 Obo 59/2012https://ispis.sk/judikatura/4Obo59/2012
31.01.20131 MObdoV 4/2012https://ispis.sk/judikatura/1MObdoV4/2012
31.01.20131 MObdoV 8/2010https://ispis.sk/judikatura/1MObdoV8/2010
31.01.20132 ObdoV 15/2012https://ispis.sk/judikatura/2ObdoV15/2012
31.01.20134 Obdo 38/2012https://ispis.sk/judikatura/4Obdo38/2012
31.01.20134 Obdo 27/2012https://ispis.sk/judikatura/4Obdo27/2012
31.01.20132 Cdo 311/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo311/2012
31.01.20132 Cdo 246/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo246/2012
31.01.20132 Cdo 47/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo47/2012
31.01.20132 Cdo 355/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo355/2012
31.01.20134 Obo 109/2011https://ispis.sk/judikatura/4Obo109/2011
31.01.20132 Cdo 400/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo400/2012
31.01.20135 Sžp 7/2012https://ispis.sk/judikatura/5Szp7/2012
31.01.20132 MCdo 4/2012https://ispis.sk/judikatura/2MCdo4/2012
01.02.20131 Ds 2/2011https://ispis.sk/judikatura/1Ds2/2011
04.02.20133 Cdo 63/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo63/2012
04.02.20133 Cdo 310/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo310/2012
04.02.20133 Cdo 235/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo235/2012
04.02.20132 Ndob 1/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndob1/2013
04.02.20133 Cdo 323/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo323/2012
04.02.20133 Cdo 245/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo245/2012
04.02.20133 Cdo 300/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo300/2012
04.02.20132 CdoV 1/2013https://ispis.sk/judikatura/2CdoV1/2013
04.02.20133 Co 5/2013https://ispis.sk/judikatura/3Co5/2013
05.02.20133 Cdo 19/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo19/2012
05.02.20134 Ndt 1/2013https://ispis.sk/judikatura/4Ndt1/2013
05.02.20133 Cdo 369/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo369/2012
05.02.20133 Co 6/2012https://ispis.sk/judikatura/3Co6/2012
05.02.20137 Cdo 230/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo230/2012
05.02.20133 Sžf 6/2012https://ispis.sk/judikatura/3Szf6/2012
05.02.20133 Cdo 26/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo26/2012
05.02.20133 Co 8/2012https://ispis.sk/judikatura/3Co8/2012
05.02.20133 Cdo 188/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo188/2012
05.02.20133 Cdo 157/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo157/2012
05.02.20133 Co 6/2013https://ispis.sk/judikatura/3Co6/2013
05.02.20133 Co 9/2013https://ispis.sk/judikatura/3Co9/2013
05.02.20133 MCdo 4/2012https://ispis.sk/judikatura/3MCdo4/2012
05.02.20133 Cdo 46/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo46/2013
06.02.20135 Cdo 142/2011https://ispis.sk/judikatura/5Cdo142/2011
06.02.20131 TdoV 24/2012https://ispis.sk/judikatura/1TdoV24/2012
06.02.20134 Tdo 47/2012https://ispis.sk/judikatura/4Tdo47/2012
06.02.20133 Ndt 2/2013https://ispis.sk/judikatura/3Ndt2/2013
06.02.20135 Cdo 2/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo2/2013
06.02.20135 Ndc 3/2013https://ispis.sk/judikatura/5Ndc3/2013
06.02.20135 Cdo 3/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo3/2013
06.02.20135 Cdo 345/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo345/2012
06.02.20135 Cdo 385/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo385/2012
11.02.20135 Obo 6/2013https://ispis.sk/judikatura/5Obo6/2013
12.02.20132 Tdo 4/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo4/2013
12.02.20132 Tost 2/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tost2/2013
12.02.20137 Cdo 188/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo188/2012
12.02.20132 Tost 5/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tost5/2013
12.02.20132 Ndob 3/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndob3/2013
12.02.20134 Ndt 3/2013https://ispis.sk/judikatura/4Ndt3/2013
12.02.20139 So 173/2011https://ispis.sk/judikatura/9So173/2011
12.02.20132 Tdo 1/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo1/2013
12.02.20137 Cdo 261/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo261/2012
12.02.20137 Cdo 185/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo185/2012
12.02.20137 Cdo 3/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo3/2013
12.02.20132 Tost 3/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tost3/2013
12.02.20132 Tdo 5/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo5/2013
12.02.20137 Cdo 211/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo211/2012
13.02.20133 Tost 5/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tost5/2013
13.02.20133 Tdo 54/2012https://ispis.sk/judikatura/3Tdo54/2012
13.02.201310 Sžd 25/2012https://ispis.sk/judikatura/10Szd25/2012
13.02.201310 So 4/2012https://ispis.sk/judikatura/10So4/2012
13.02.20133 Tost 4/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tost4/2013
13.02.20134 Ndt 2/2013https://ispis.sk/judikatura/4Ndt2/2013
13.02.20133 Tost 3/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tost3/2013
13.02.201310 Sžr 111/2012https://ispis.sk/judikatura/10Szr111/2012
13.02.20133 Tdo 43/2012https://ispis.sk/judikatura/3Tdo43/2012
13.02.20131 Tdo 84/2012https://ispis.sk/judikatura/1Tdo84/2012
14.02.20136 Cdo 140/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo140/2012
14.02.20136 To 11/2012https://ispis.sk/judikatura/6To11/2012
14.02.20136 Cdo 134/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo134/2012
14.02.20136 Tost 9/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tost9/2013
14.02.20135 Obdo 51/2011https://ispis.sk/judikatura/5Obdo51/2011
14.02.20135 Obo 39/2012https://ispis.sk/judikatura/5Obo39/2012
14.02.20136 Tost 6/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tost6/2013
14.02.20136 Co 7/2013https://ispis.sk/judikatura/6Co7/2013
14.02.20136 Cdo 104/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo104/2012
14.02.20136 Cdo 67/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo67/2013
14.02.20136 Cdo 9/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo9/2013
14.02.20136 Cdo 320/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo320/2012
14.02.20136 Cdo 142/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo142/2012
14.02.20136 Cdo 144/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo144/2012
14.02.20136 Cdo 87/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo87/2013
14.02.20136 Cdo 108/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo108/2012
14.02.20135 Tdo 5/2013https://ispis.sk/judikatura/5Tdo5/2013
14.02.20136 Tdo 73/2012https://ispis.sk/judikatura/6Tdo73/2012
14.02.20136 Cdo 272/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo272/2012
14.02.20136 Tdo 2/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tdo2/2013
14.02.20136 Tost 4/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tost4/2013
14.02.20136 Tost 10/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tost10/2013
14.02.20136 Tost 5/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tost5/2013
14.02.20136 Tost 8/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tost8/2013
14.02.20135 Ndt 3/2013https://ispis.sk/judikatura/5Ndt3/2013
14.02.20133 Cdo 380/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo380/2012
14.02.20136 Ndt 2/2013https://ispis.sk/judikatura/6Ndt2/2013
14.02.20136 Tost 3/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tost3/2013
14.02.20136 Co 11/2013https://ispis.sk/judikatura/6Co11/2013
14.02.20136 Tost 7/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tost7/2013
14.02.20132 Cdo 350/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo350/2012
14.02.20135 Ndt 2/2013https://ispis.sk/judikatura/5Ndt2/2013
19.02.20132 TdoV 19/2012https://ispis.sk/judikatura/2TdoV19/2012
19.02.20131 Sžr 36/2012https://ispis.sk/judikatura/1Szr36/2012
19.02.20131 Sžso 3/2012https://ispis.sk/judikatura/1Szso3/2012
19.02.20131 Sžr 26/2012https://ispis.sk/judikatura/1Szr26/2012
20.02.20133 To 2/2013https://ispis.sk/judikatura/3To2/2013
20.02.20133 Ndt 3/2013https://ispis.sk/judikatura/3Ndt3/2013
20.02.20133 Tost 6/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tost6/2013
20.02.20131 Dso 4/2012https://ispis.sk/judikatura/1Dso4/2012
20.02.20133 To 5/2012https://ispis.sk/judikatura/3To5/2012
20.02.20131 TdoV 8/2012https://ispis.sk/judikatura/1TdoV8/2012
21.02.20138 Sžp 6/2012https://ispis.sk/judikatura/8Szp6/2012
21.02.20134 Cdo 229/2011https://ispis.sk/judikatura/4Cdo229/2011
21.02.20136 Ndt 3/2013https://ispis.sk/judikatura/6Ndt3/2013
21.02.20138 Sžf 7/2012https://ispis.sk/judikatura/8Szf7/2012
21.02.20136 To 9/2012https://ispis.sk/judikatura/6To9/2012
21.02.20138 Sžf 15/2012https://ispis.sk/judikatura/8Szf15/2012
21.02.20135 Tdo 7/2013https://ispis.sk/judikatura/5Tdo7/2013
21.02.20138 Sžo 6/2012https://ispis.sk/judikatura/8Szo6/2012
21.02.20138 Sžf 10/2012https://ispis.sk/judikatura/8Szf10/2012
21.02.20138 Sžo 9/2012https://ispis.sk/judikatura/8Szo9/2012
21.02.20138 Sžo 16/2012https://ispis.sk/judikatura/8Szo16/2012
25.02.20136 Cdo 37/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo37/2013
25.02.20136 Cdo 30/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo30/2013
25.02.20136 Cdo 50/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo50/2013
25.02.20136 Co 6/2013https://ispis.sk/judikatura/6Co6/2013
25.02.20136 Cdo 219/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo219/2012
25.02.20136 Co 13/2013https://ispis.sk/judikatura/6Co13/2013
25.02.20136 Cdo 5/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo5/2013
25.02.20136 Co 2/2013https://ispis.sk/judikatura/6Co2/2013
25.02.20133 Ndc 30/2012https://ispis.sk/judikatura/3Ndc30/2012
26.02.20132 Tost 41/2012https://ispis.sk/judikatura/2Tost41/2012
26.02.20132 Cdo 352/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo352/2012
26.02.20137 Cdo 76/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo76/2012
26.02.20134 Co 4/2013https://ispis.sk/judikatura/4Co4/2013
26.02.20134 Cdo 239/2011https://ispis.sk/judikatura/4Cdo239/2011
26.02.20134 MCdo 8/2012https://ispis.sk/judikatura/4MCdo8/2012
26.02.20134 Co 20/2013https://ispis.sk/judikatura/4Co20/2013
26.02.20133 Tost 7/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tost7/2013
26.02.20132 Tost 7/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tost7/2013
26.02.20132 Obdo 42/2012https://ispis.sk/judikatura/2Obdo42/2012
26.02.20132 Obdo 44/2012https://ispis.sk/judikatura/2Obdo44/2012
26.02.20132 To 6/2012https://ispis.sk/judikatura/2To6/2012
26.02.20133 MCdo 37/2012https://ispis.sk/judikatura/3MCdo37/2012
26.02.20137 Cdo 107/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo107/2012
26.02.20137 Co 7/2013https://ispis.sk/judikatura/7Co7/2013
26.02.20132 Tdo 3/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo3/2013
26.02.20132 Tost 6/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tost6/2013
26.02.20137 Cdo 19/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo19/2013
26.02.20137 Cdo 163/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo163/2012
26.02.20132 Tdo 6/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo6/2013
26.02.20137 Cdo 25/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo25/2013
26.02.20131 Obdo 6/2012https://ispis.sk/judikatura/1Obdo6/2012
26.02.20137 Co 3/2013https://ispis.sk/judikatura/7Co3/2013
26.02.20134 Co 19/2013https://ispis.sk/judikatura/4Co19/2013
26.02.20134 MCdo 7/2012https://ispis.sk/judikatura/4MCdo7/2012
26.02.20134 Cdo 47/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo47/2013
26.02.20133 MCdo 32/2012https://ispis.sk/judikatura/3MCdo32/2012
26.02.20132 Urto 1/2013https://ispis.sk/judikatura/2Urto1/2013
26.02.20137 Cdo 27/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo27/2013
26.02.20132 Tdo 9/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo9/2013
26.02.20134 Cdo 108/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo108/2012
26.02.20134 Tdo 7/2013https://ispis.sk/judikatura/4Tdo7/2013
26.02.20134 Cdo 234/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo234/2012
26.02.20137 Cdo 68/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo68/2012
26.02.20132 Obdo 9/2012https://ispis.sk/judikatura/2Obdo9/2012
26.02.20137 Cdo 26/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo26/2013
26.02.20132 Obdo 13/2012https://ispis.sk/judikatura/2Obdo13/2012
26.02.20137 Cdo 72/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo72/2012
26.02.20134 Cdo 236/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo236/2012
26.02.20137 Cdo 66/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo66/2012
26.02.20132 Obo 13/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obo13/2013
26.02.20137 Co 1/2013https://ispis.sk/judikatura/7Co1/2013
26.02.20134 Co 3/2013https://ispis.sk/judikatura/4Co3/2013
26.02.20132 Ndt 3/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndt3/2013
26.02.20134 Co 10/2013https://ispis.sk/judikatura/4Co10/2013
26.02.20134 Co 11/2013https://ispis.sk/judikatura/4Co11/2013
26.02.20137 MCdo 6/2012https://ispis.sk/judikatura/7MCdo6/2012
26.02.20134 Cdo 438/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo438/2012
26.02.20134 Cdo 206/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo206/2012
26.02.20132 Obdo 28/2012https://ispis.sk/judikatura/2Obdo28/2012
26.02.20137 Co 9/2013https://ispis.sk/judikatura/7Co9/2013
26.02.20134 Cdo 39/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo39/2013
26.02.20134 Cdo 107/2011https://ispis.sk/judikatura/4Cdo107/2011
26.02.20132 Obo 1/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obo1/2013
26.02.20135 MCdo 22/2012https://ispis.sk/judikatura/5MCdo22/2012
26.02.20132 Ndt 2/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndt2/2013
26.02.20132 MObdo 2/2012https://ispis.sk/judikatura/2MObdo2/2012
26.02.20136 ECdo 175/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo175/2013
26.02.20134 Cdo 425/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo425/2012
26.02.20134 Cdo 8/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo8/2013
26.02.20134 Cdo 360/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo360/2012
26.02.20134 Cdo 77/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo77/2012
26.02.20134 Cdo 46/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo46/2012
26.02.20134 Cdo 246/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo246/2012
27.02.20135 Co 9/2012https://ispis.sk/judikatura/5Co9/2012
27.02.20136 Sžp 6/2012https://ispis.sk/judikatura/6Szp6/2012
27.02.20135 Cdo 204/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo204/2012
27.02.20137 So 110/2012https://ispis.sk/judikatura/7So110/2012
27.02.201310 Sžr 42/2012https://ispis.sk/judikatura/10Szr42/2012
27.02.20136 Sžf 8/2012https://ispis.sk/judikatura/6Szf8/2012
27.02.20133 Urto 2/2013https://ispis.sk/judikatura/3Urto2/2013
27.02.20139 So 177/2011https://ispis.sk/judikatura/9So177/2011
27.02.20139 So 167/2012https://ispis.sk/judikatura/9So167/2012
27.02.20133 Urto 1/2013https://ispis.sk/judikatura/3Urto1/2013
27.02.201310 Sžr 31/2012https://ispis.sk/judikatura/10Szr31/2012
27.02.20135 Cdo 232/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo232/2012
27.02.20137 So 2/2012https://ispis.sk/judikatura/7So2/2012
27.02.20139 So 3/2012https://ispis.sk/judikatura/9So3/2012
27.02.20139 So 2/2012https://ispis.sk/judikatura/9So2/2012
27.02.20137 So 27/2012https://ispis.sk/judikatura/7So27/2012
27.02.20136 Cdo 28/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo28/2012
27.02.20139 So 217/2011https://ispis.sk/judikatura/9So217/2011
27.02.20139 Sžso 12/2012https://ispis.sk/judikatura/9Szso12/2012
27.02.20139 So 219/2011https://ispis.sk/judikatura/9So219/2011
27.02.20139 So 20/2012https://ispis.sk/judikatura/9So20/2012
27.02.20139 So 162/2012https://ispis.sk/judikatura/9So162/2012
27.02.20139 So 29/2012https://ispis.sk/judikatura/9So29/2012
27.02.20139 So 8/2012https://ispis.sk/judikatura/9So8/2012
27.02.20139 Sžso 15/2012https://ispis.sk/judikatura/9Szso15/2012
27.02.20139 Sžso 47/2012https://ispis.sk/judikatura/9Szso47/2012
27.02.20136 MCdo 24/2011https://ispis.sk/judikatura/6MCdo24/2011
27.02.20135 Cdo 176/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo176/2012
27.02.20137 So 26/2012https://ispis.sk/judikatura/7So26/2012
27.02.20135 Cdo 147/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo147/2012
27.02.20139 So 25/2012https://ispis.sk/judikatura/9So25/2012
27.02.20135 Cdo 158/2011https://ispis.sk/judikatura/5Cdo158/2011
27.02.20137 So 22/2012https://ispis.sk/judikatura/7So22/2012
27.02.20136 Sžo 8/2012https://ispis.sk/judikatura/6Szo8/2012
27.02.20136 Cdo 71/2011https://ispis.sk/judikatura/6Cdo71/2011
27.02.20137 So 28/2012https://ispis.sk/judikatura/7So28/2012
27.02.20137 So 17/2013https://ispis.sk/judikatura/7So17/2013
27.02.20137 So 23/2012https://ispis.sk/judikatura/7So23/2012
27.02.20137 So 16/2012https://ispis.sk/judikatura/7So16/2012
27.02.20137 So 13/2012https://ispis.sk/judikatura/7So13/2012
27.02.20134 Obo 35/2012https://ispis.sk/judikatura/4Obo35/2012
27.02.20137 So 21/2012https://ispis.sk/judikatura/7So21/2012
27.02.20132 Sžo 32/2012https://ispis.sk/judikatura/2Szo32/2012
27.02.20132 Sžf 6/2012https://ispis.sk/judikatura/2Szf6/2012
27.02.201310 Sžr 32/2012https://ispis.sk/judikatura/10Szr32/2012
27.02.20139 So 4/2012https://ispis.sk/judikatura/9So4/2012
27.02.20139 So 227/2011https://ispis.sk/judikatura/9So227/2011
27.02.20135 Cdo 183/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo183/2012
27.02.20135 Cdo 25/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo25/2013
27.02.20135 Cdo 216/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo216/2012
27.02.20136 Cdo 176/2011https://ispis.sk/judikatura/6Cdo176/2011
27.02.20137 So 29/2012https://ispis.sk/judikatura/7So29/2012
27.02.20137 So 17/2012https://ispis.sk/judikatura/7So17/2012
27.02.20134 Obo 73/2011https://ispis.sk/judikatura/4Obo73/2011
27.02.20139 So 13/2012https://ispis.sk/judikatura/9So13/2012
27.02.20139 So 50/2012https://ispis.sk/judikatura/9So50/2012
27.02.20137 So 118/2012https://ispis.sk/judikatura/7So118/2012
27.02.20139 Sžso 4/2013https://ispis.sk/judikatura/9Szso4/2013
27.02.20137 So 19/2012https://ispis.sk/judikatura/7So19/2012
27.02.20139 Sžso 4/2012https://ispis.sk/judikatura/9Szso4/2012
27.02.20135 Cdo 99/2011https://ispis.sk/judikatura/5Cdo99/2011
27.02.20135 Ndc 4/2013https://ispis.sk/judikatura/5Ndc4/2013
28.02.20135 Cdo 349/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo349/2012
28.02.20135 Cdo 369/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo369/2012
28.02.20132 Cdo 381/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo381/2012
28.02.20135 Ndt 4/2013https://ispis.sk/judikatura/5Ndt4/2013
28.02.20132 Co 8/2012https://ispis.sk/judikatura/2Co8/2012
28.02.20134 Ndob 5/2013https://ispis.sk/judikatura/4Ndob5/2013
28.02.20134 Obo 12/2013https://ispis.sk/judikatura/4Obo12/2013
28.02.20134 Obdo 39/2012https://ispis.sk/judikatura/4Obdo39/2012
28.02.20135 MCdo 24/2012https://ispis.sk/judikatura/5MCdo24/2012
28.02.20136 Urto 1/2013https://ispis.sk/judikatura/6Urto1/2013
28.02.20133 MCdo 34/2012https://ispis.sk/judikatura/3MCdo34/2012
28.02.20135 Sžo 22/2012https://ispis.sk/judikatura/5Szo22/2012
28.02.20132 Cdo 17/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo17/2013
28.02.20134 Obdo 1/2012https://ispis.sk/judikatura/4Obdo1/2012
28.02.20132 Cdo 260/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo260/2012
28.02.20132 Cdo 27/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo27/2013
28.02.20132 Cdo 247/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo247/2012
28.02.20132 Cdo 25/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo25/2012
28.02.20132 Cdo 399/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo399/2012
28.02.20134 Obdo 61/2012https://ispis.sk/judikatura/4Obdo61/2012
28.02.20135 MCdo 34/2012https://ispis.sk/judikatura/5MCdo34/2012
28.02.20132 Cdo 68/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo68/2012
28.02.20132 Cdo 17/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo17/2012
28.02.20132 Cdo 265/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo265/2012
28.02.20134 Obo 9/2013https://ispis.sk/judikatura/4Obo9/2013
28.02.20134 Obo 8/2013https://ispis.sk/judikatura/4Obo8/2013
28.02.20131 ObdoV 42/2011https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV42/2011
28.02.20132 Cdo 268/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo268/2012
28.02.20132 Cdo 261/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo261/2012
28.02.20132 Cdo 321/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo321/2012
28.02.20132 MCdo 19/2012https://ispis.sk/judikatura/2MCdo19/2012
28.02.20132 Cdo 29/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo29/2013
28.02.20134 Obdo 24/2012https://ispis.sk/judikatura/4Obdo24/2012
28.02.20132 Ndc 1/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndc1/2013
28.02.20132 Cdo 55/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo55/2012
28.02.20134 MObdo 2/2012https://ispis.sk/judikatura/4MObdo2/2012
28.02.20134 Obo 72/2011https://ispis.sk/judikatura/4Obo72/2011
28.02.20132 Ndc 30/2012https://ispis.sk/judikatura/2Ndc30/2012
01.03.20132 Urto 3/2012https://ispis.sk/judikatura/2Urto3/2012
01.03.20136 Ndt 1/2013https://ispis.sk/judikatura/6Ndt1/2013
04.03.20133 Co 18/2013https://ispis.sk/judikatura/3Co18/2013
04.03.20133 Cdo 94/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo94/2013
04.03.20133 Cdo 99/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo99/2013
04.03.20133 Cdo 199/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo199/2012
05.03.20132 Ndt 4/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndt4/2013
05.03.20132 Tost 8/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tost8/2013
06.03.20133 ECdo 298/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo298/2013
07.03.20135 Cdo 106/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo106/2013
07.03.20135 Cdo 83/2011https://ispis.sk/judikatura/5Cdo83/2011
07.03.20135 Cdo 35/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo35/2013
07.03.20133 MCdo 8/2012https://ispis.sk/judikatura/3MCdo8/2012
07.03.20135 Ndc 6/2013https://ispis.sk/judikatura/5Ndc6/2013
07.03.20135 Cdo 46/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo46/2013
07.03.20135 Cdo 230/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo230/2012
07.03.20135 Cdo 286/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo286/2012
07.03.20135 Ndob 2/2013https://ispis.sk/judikatura/5Ndob2/2013
07.03.20134 Tost 8/2013https://ispis.sk/judikatura/4Tost8/2013
10.03.20133 Cdo 342/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo342/2012
10.03.20135 Obo 9/2013https://ispis.sk/judikatura/5Obo9/2013
11.03.20133 Ndc 4/2013https://ispis.sk/judikatura/3Ndc4/2013
11.03.20133 Cdo 100/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo100/2013
11.03.20133 Cdo 19/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo19/2013
11.03.20133 Co 11/2013https://ispis.sk/judikatura/3Co11/2013
11.03.20133 Cdo 70/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo70/2012
11.03.20133 Cdo 102/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo102/2013
11.03.20133 Cdo 93/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo93/2013
11.03.20133 Cdo 221/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo221/2012
11.03.20133 Cdo 90/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo90/2013
11.03.20133 Cdo 97/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo97/2013
11.03.20133 Cdo 355/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo355/2012
11.03.20133 Cdo 95/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo95/2013
11.03.20133 Cdo 50/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo50/2012
11.03.20133 Cdo 96/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo96/2013
11.03.20133 Cdo 115/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo115/2012
11.03.20133 Co 5/2012https://ispis.sk/judikatura/3Co5/2012
11.03.20133 Cdo 189/2011https://ispis.sk/judikatura/3Cdo189/2011
11.03.20133 MCdo 5/2012https://ispis.sk/judikatura/3MCdo5/2012
11.03.20133 Cdo 113/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo113/2013
12.03.20137 Co 4/2013https://ispis.sk/judikatura/7Co4/2013
12.03.20133 Sžo 19/2012https://ispis.sk/judikatura/3Szo19/2012
12.03.20137 Cdo 241/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo241/2012
12.03.20137 Cdo 15/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo15/2013
12.03.20137 Co 17/2013https://ispis.sk/judikatura/7Co17/2013
12.03.20137 Co 4/2012https://ispis.sk/judikatura/7Co4/2012
12.03.20137 Co 14/2013https://ispis.sk/judikatura/7Co14/2013
12.03.20137 Co 2/2013https://ispis.sk/judikatura/7Co2/2013
12.03.20137 Co 8/2013https://ispis.sk/judikatura/7Co8/2013
12.03.20137 Co 5/2012https://ispis.sk/judikatura/7Co5/2012
13.03.20133 Ndt 4/2013https://ispis.sk/judikatura/3Ndt4/2013
13.03.20134 Tdo 13/2013https://ispis.sk/judikatura/4Tdo13/2013
13.03.20134 Ndt 4/2013https://ispis.sk/judikatura/4Ndt4/2013
13.03.20136 Cdo 3/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo3/2013
13.03.20134 Tdo 5/2013https://ispis.sk/judikatura/4Tdo5/2013
13.03.20136 Cdo 98/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo98/2013
13.03.20136 Ndc 5/2013https://ispis.sk/judikatura/6Ndc5/2013
13.03.20136 Cdo 97/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo97/2013
13.03.20136 Co 21/2013https://ispis.sk/judikatura/6Co21/2013
13.03.20136 Cdo 23/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo23/2013
13.03.20136 Cdo 326/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo326/2012
13.03.20132 Cdo 302/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo302/2012
13.03.20136 Co 35/2013https://ispis.sk/judikatura/6Co35/2013
13.03.20136 Co 8/2013https://ispis.sk/judikatura/6Co8/2013
13.03.20133 Tdo 81/2012https://ispis.sk/judikatura/3Tdo81/2012
13.03.20134 Tdo 11/2013https://ispis.sk/judikatura/4Tdo11/2013
13.03.20136 ECdo 5/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo5/2013
13.03.20133 Tdo 63/2012https://ispis.sk/judikatura/3Tdo63/2012
13.03.20134 Tdo 12/2013https://ispis.sk/judikatura/4Tdo12/2013
14.03.20133 Co 28/2013https://ispis.sk/judikatura/3Co28/2013
14.03.20133 Co 26/2013https://ispis.sk/judikatura/3Co26/2013
14.03.20133 Cdo 31/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo31/2013
14.03.20137 Cdo 121/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo121/2012
14.03.20136 Tdo 4/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tdo4/2013
14.03.20136 Tdo 83/2012https://ispis.sk/judikatura/6Tdo83/2012
14.03.20133 Cdo 73/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo73/2013
14.03.20133 Cdo 416/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo416/2012
14.03.20133 Co 24/2013https://ispis.sk/judikatura/3Co24/2013
14.03.20133 Co 14/2013https://ispis.sk/judikatura/3Co14/2013
14.03.20136 Tdo 8/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tdo8/2013
14.03.20133 Co 27/2013https://ispis.sk/judikatura/3Co27/2013
14.03.20136 Tdo 6/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tdo6/2013
14.03.20133 Cdo 111/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo111/2013
18.03.20132 Cdo 375/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo375/2012
18.03.20135 Cdo 390/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo390/2012
18.03.20137 Co 24/2013https://ispis.sk/judikatura/7Co24/2013
18.03.20137 Co 25/2013https://ispis.sk/judikatura/7Co25/2013
18.03.20135 Cdo 440/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo440/2012
18.03.20135 Obdo 2/2013https://ispis.sk/judikatura/5Obdo2/2013
18.03.20136 Cdo 430/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo430/2012
18.03.20133 Cdo 365/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo365/2012
18.03.20132 Cdo 370/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo370/2012
18.03.20136 Cdo 450/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo450/2012
18.03.20135 Cdo 420/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo420/2012
18.03.20135 Cdo 415/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo415/2012
18.03.20137 Cdo 6/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo6/2013
18.03.20134 Cdo 390/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo390/2012
18.03.20137 Co 16/2013https://ispis.sk/judikatura/7Co16/2013
18.03.20137 Cdo 14/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo14/2013
18.03.20134 Cdo 415/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo415/2012
18.03.20137 Cdo 116/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo116/2012
19.03.20132 Tdo 12/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo12/2013
19.03.20132 Ndob 5/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndob5/2013
19.03.20132 Obdo 56/2012https://ispis.sk/judikatura/2Obdo56/2012
19.03.20134 Tost 9/2013https://ispis.sk/judikatura/4Tost9/2013
19.03.20134 Co 7/2013https://ispis.sk/judikatura/4Co7/2013
19.03.20135 Ndt 5/2013https://ispis.sk/judikatura/5Ndt5/2013
19.03.20134 Ndt 5/2013https://ispis.sk/judikatura/4Ndt5/2013
19.03.20135 MCdo 17/2012https://ispis.sk/judikatura/5MCdo17/2012
19.03.20138 Sžf 17/2012https://ispis.sk/judikatura/8Szf17/2012
19.03.20132 Obo 81/2012https://ispis.sk/judikatura/2Obo81/2012
19.03.20134 Co 12/2013https://ispis.sk/judikatura/4Co12/2013
19.03.20134 Co 37/2013https://ispis.sk/judikatura/4Co37/2013
19.03.20134 Co 29/2013https://ispis.sk/judikatura/4Co29/2013
19.03.20134 Co 8/2013https://ispis.sk/judikatura/4Co8/2013
19.03.20134 Co 9/2013https://ispis.sk/judikatura/4Co9/2013
19.03.20134 Tdo 49/2012https://ispis.sk/judikatura/4Tdo49/2012
19.03.20132 Ndt 5/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndt5/2013
19.03.20136 MCdo 27/2012https://ispis.sk/judikatura/6MCdo27/2012
19.03.20134 Co 27/2013https://ispis.sk/judikatura/4Co27/2013
19.03.20134 Co 25/2013https://ispis.sk/judikatura/4Co25/2013
19.03.20134 Co 35/2013https://ispis.sk/judikatura/4Co35/2013
19.03.20134 Co 15/2013https://ispis.sk/judikatura/4Co15/2013
19.03.20134 ECdo 4/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo4/2013
19.03.20138 Sžf 67/2012https://ispis.sk/judikatura/8Szf67/2012
19.03.20134 Co 5/2013https://ispis.sk/judikatura/4Co5/2013
19.03.20132 Obo 15/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obo15/2013
19.03.20132 Obo 12/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obo12/2013
19.03.20134 Co 39/2013https://ispis.sk/judikatura/4Co39/2013
19.03.20134 Co 33/2013https://ispis.sk/judikatura/4Co33/2013
19.03.20134 Co 24/2013https://ispis.sk/judikatura/4Co24/2013
19.03.20132 Obo 8/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obo8/2013
19.03.20132 Obo 3/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obo3/2013
19.03.20134 Cdo 400/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo400/2012
19.03.20134 Cdo 44/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo44/2013
20.03.20136 Cdo 97/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo97/2012
20.03.20136 Cdo 163/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo163/2012
20.03.20136 Cdo 72/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo72/2012
20.03.20136 Cdo 78/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo78/2012
21.03.20136 Co 39/2013https://ispis.sk/judikatura/6Co39/2013
21.03.20136 ECdo 29/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo29/2013
21.03.20135 Cdo 336/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo336/2012
21.03.20135 Cdo 391/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo391/2012
21.03.20135 Cdo 401/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo401/2012
21.03.20131 Obdo 6/2011https://ispis.sk/judikatura/1Obdo6/2011
21.03.20136 Cdo 209/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo209/2012
21.03.20133 Nc 1/2013https://ispis.sk/judikatura/3Nc1/2013
21.03.20134 Cdo 351/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo351/2012
21.03.20136 Cdo 21/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo21/2013
21.03.20136 Cdo 115/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo115/2013
21.03.20136 Cdo 113/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo113/2013
21.03.20136 Cdo 217/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo217/2012
21.03.20131 Obo 102/2010https://ispis.sk/judikatura/1Obo102/2010
21.03.20136 Cdo 40/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo40/2013
21.03.20136 Cdo 93/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo93/2013
21.03.20134 Cdo 406/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo406/2012
21.03.20136 Co 37/2013https://ispis.sk/judikatura/6Co37/2013
21.03.20136 Cdo 183/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo183/2012
21.03.20131 Obo 14/2012https://ispis.sk/judikatura/1Obo14/2012
25.03.20133 Co 1/2013https://ispis.sk/judikatura/3Co1/2013
25.03.20133 Co 21/2013https://ispis.sk/judikatura/3Co21/2013
25.03.20133 Cdo 98/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo98/2013
26.03.20134 Tost 10/2013https://ispis.sk/judikatura/4Tost10/2013
26.03.20132 Tdo 11/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo11/2013
26.03.20134 Obo 2/2013https://ispis.sk/judikatura/4Obo2/2013
26.03.20134 Obo 22/2013https://ispis.sk/judikatura/4Obo22/2013
26.03.20137 MCdo 24/2012https://ispis.sk/judikatura/7MCdo24/2012
26.03.20134 Tdo 68/2012https://ispis.sk/judikatura/4Tdo68/2012
26.03.20134 Obo 44/2012https://ispis.sk/judikatura/4Obo44/2012
26.03.20131 TdoV 22/2012https://ispis.sk/judikatura/1TdoV22/2012
26.03.20131 MObdoV 6/2011https://ispis.sk/judikatura/1MObdoV6/2011
26.03.20133 Cdo 379/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo379/2012
26.03.20131 ObdoV 25/2012https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV25/2012
26.03.20131 ObdoV 22/2012https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV22/2012
26.03.20137 Cdo 84/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo84/2012
26.03.20132 Cdo 244/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo244/2012
26.03.20133 Cdo 429/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo429/2012
26.03.20134 Obo 40/2012https://ispis.sk/judikatura/4Obo40/2012
26.03.20134 Oboer 19/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer19/2013
26.03.20134 Obo 71/2011https://ispis.sk/judikatura/4Obo71/2011
26.03.20134 Obo 79/2011https://ispis.sk/judikatura/4Obo79/2011
26.03.20132 Tost 10/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tost10/2013
26.03.20134 Co 6/2013https://ispis.sk/judikatura/4Co6/2013
26.03.20134 EMCdo 1/2013https://ispis.sk/judikatura/4EMCdo1/2013
26.03.20134 Obo 90/2012https://ispis.sk/judikatura/4Obo90/2012
26.03.20132 ObdoV 2/2013https://ispis.sk/judikatura/2ObdoV2/2013
26.03.20134 Oboer 21/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer21/2013
26.03.20134 Cdo 56/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo56/2012
26.03.20134 Obo 58/2012https://ispis.sk/judikatura/4Obo58/2012
26.03.20134 MCdo 24/2012https://ispis.sk/judikatura/4MCdo24/2012
26.03.20134 Cdo 11/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo11/2013
26.03.20132 To 7/2012https://ispis.sk/judikatura/2To7/2012
26.03.20134 MCdo 13/2011https://ispis.sk/judikatura/4MCdo13/2011
26.03.20132 ObdoV 23/2012https://ispis.sk/judikatura/2ObdoV23/2012
26.03.20134 Oboer 22/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer22/2013
26.03.20134 Cdo 239/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo239/2012
26.03.20131 MObdoV 3/2012https://ispis.sk/judikatura/1MObdoV3/2012
26.03.20131 MObdoV 10/2010https://ispis.sk/judikatura/1MObdoV10/2010
26.03.20131 ObdoV 49/2010https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV49/2010
26.03.20131 ObdoV 3/2013https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV3/2013
26.03.20134 Cdo 111/2011https://ispis.sk/judikatura/4Cdo111/2011
26.03.20135 Ndt 6/2013https://ispis.sk/judikatura/5Ndt6/2013
26.03.20134 MCdo 1/2012https://ispis.sk/judikatura/4MCdo1/2012
26.03.20134 Cdo 110/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo110/2012
26.03.20134 Cdo 116/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo116/2012
26.03.20134 Obdo 12/2013https://ispis.sk/judikatura/4Obdo12/2013
26.03.20132 Tdo 10/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo10/2013
26.03.20135 Cdo 404/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo404/2012
26.03.20138 Sžf 14/2012https://ispis.sk/judikatura/8Szf14/2012
26.03.20134 Obo 78/2012https://ispis.sk/judikatura/4Obo78/2012
26.03.20134 Obo 92/2012https://ispis.sk/judikatura/4Obo92/2012
26.03.20138 Sžp 10/2012https://ispis.sk/judikatura/8Szp10/2012
26.03.20137 MCdo 1/2012https://ispis.sk/judikatura/7MCdo1/2012
26.03.20134 Cdo 96/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo96/2012
26.03.20134 Ndob 4/2013https://ispis.sk/judikatura/4Ndob4/2013
26.03.20134 MCdo 15/2012https://ispis.sk/judikatura/4MCdo15/2012
27.03.20139 So 25/2013https://ispis.sk/judikatura/9So25/2013
27.03.20139 So 21/2012https://ispis.sk/judikatura/9So21/2012
27.03.20139 So 37/2012https://ispis.sk/judikatura/9So37/2012
27.03.20135 Obdo 46/2012https://ispis.sk/judikatura/5Obdo46/2012
27.03.20133 Tdo 6/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo6/2013
27.03.201310 Sžr 45/2012https://ispis.sk/judikatura/10Szr45/2012
27.03.20136 Tdo 13/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tdo13/2013
27.03.20139 Sžso 30/2012https://ispis.sk/judikatura/9Szso30/2012
27.03.20139 So 39/2012https://ispis.sk/judikatura/9So39/2012
27.03.20139 Sžso 1/2012https://ispis.sk/judikatura/9Szso1/2012
27.03.20131 Obo 90/2010https://ispis.sk/judikatura/1Obo90/2010
27.03.20136 Ndt 4/2013https://ispis.sk/judikatura/6Ndt4/2013
27.03.20135 Ndob 3/2013https://ispis.sk/judikatura/5Ndob3/2013
27.03.20137 So 48/2012https://ispis.sk/judikatura/7So48/2012
27.03.20136 Tdo 39/2012https://ispis.sk/judikatura/6Tdo39/2012
27.03.201310 Sžso 3/2012https://ispis.sk/judikatura/10Szso3/2012
27.03.20135 Obdo 49/2012https://ispis.sk/judikatura/5Obdo49/2012
27.03.20139 Sžso 8/2012https://ispis.sk/judikatura/9Szso8/2012
27.03.20139 So 35/2012https://ispis.sk/judikatura/9So35/2012
27.03.20139 So 47/2012https://ispis.sk/judikatura/9So47/2012
27.03.20137 So 47/2012https://ispis.sk/judikatura/7So47/2012
27.03.20136 Ndt 5/2013https://ispis.sk/judikatura/6Ndt5/2013
27.03.20133 Ndt 5/2013https://ispis.sk/judikatura/3Ndt5/2013
27.03.20133 Tdo 80/2012https://ispis.sk/judikatura/3Tdo80/2012
27.03.20137 So 18/2012https://ispis.sk/judikatura/7So18/2012
27.03.20137 So 39/2012https://ispis.sk/judikatura/7So39/2012
27.03.20137 So 53/2012https://ispis.sk/judikatura/7So53/2012
27.03.20136 Tdo 3/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tdo3/2013
27.03.201310 Sžr 46/2012https://ispis.sk/judikatura/10Szr46/2012
27.03.20139 So 36/2013https://ispis.sk/judikatura/9So36/2013
27.03.20135 Cdo 320/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo320/2012
27.03.20139 So 3/2013https://ispis.sk/judikatura/9So3/2013
27.03.20137 So 4/2013https://ispis.sk/judikatura/7So4/2013
27.03.20139 Sžso 9/2012https://ispis.sk/judikatura/9Szso9/2012
27.03.20139 So 14/2012https://ispis.sk/judikatura/9So14/2012
27.03.201310 Sžr 43/2012https://ispis.sk/judikatura/10Szr43/2012
27.03.20135 Cdo 222/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo222/2012
27.03.20139 So 16/2012https://ispis.sk/judikatura/9So16/2012
27.03.20137 So 36/2012https://ispis.sk/judikatura/7So36/2012
27.03.20133 Cdo 415/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo415/2012
27.03.201310 Sžr 35/2012https://ispis.sk/judikatura/10Szr35/2012
27.03.20135 Cdo 217/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo217/2012
27.03.20135 Cdo 360/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo360/2012
27.03.20133 Tdo 9/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo9/2013
27.03.20133 To 10/2012https://ispis.sk/judikatura/3To10/2012
27.03.20139 Sžso 14/2012https://ispis.sk/judikatura/9Szso14/2012
27.03.20139 So 30/2012https://ispis.sk/judikatura/9So30/2012
27.03.20137 Sžso 45/2012https://ispis.sk/judikatura/7Szso45/2012
27.03.20135 Ndob 4/2013https://ispis.sk/judikatura/5Ndob4/2013
27.03.20135 Cdo 358/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo358/2012
27.03.20136 Tdo 77/2012https://ispis.sk/judikatura/6Tdo77/2012
27.03.20137 So 38/2012https://ispis.sk/judikatura/7So38/2012
27.03.20139 Sžso 11/2012https://ispis.sk/judikatura/9Szso11/2012
27.03.20139 So 143/2012https://ispis.sk/judikatura/9So143/2012
27.03.20139 So 36/2012https://ispis.sk/judikatura/9So36/2012
27.03.20139 So 18/2012https://ispis.sk/judikatura/9So18/2012
27.03.20139 Sžso 3/2012https://ispis.sk/judikatura/9Szso3/2012
27.03.20137 So 46/2012https://ispis.sk/judikatura/7So46/2012
28.03.20132 MObdo 5/2012https://ispis.sk/judikatura/2MObdo5/2012
28.03.20134 Cdo 311/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo311/2012
28.03.20132 Co 6/2013https://ispis.sk/judikatura/2Co6/2013
28.03.20132 Cdo 312/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo312/2012
28.03.20132 Co 12/2013https://ispis.sk/judikatura/2Co12/2013
28.03.20132 Cdo 69/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo69/2012
28.03.20132 Cdo 183/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo183/2012
28.03.20132 Cdo 267/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo267/2012
28.03.20133 Tost 9/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tost9/2013
28.03.20135 MCdo 47/2012https://ispis.sk/judikatura/5MCdo47/2012
28.03.20135 MCdo 32/2012https://ispis.sk/judikatura/5MCdo32/2012
28.03.20132 Cdo 76/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo76/2013
28.03.20132 Co 4/2013https://ispis.sk/judikatura/2Co4/2013
28.03.20132 Co 21/2013https://ispis.sk/judikatura/2Co21/2013
28.03.20132 Obdo 48/2012https://ispis.sk/judikatura/2Obdo48/2012
28.03.20132 Co 39/2013https://ispis.sk/judikatura/2Co39/2013
28.03.20132 Cdo 270/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo270/2012
28.03.20132 Co 29/2013https://ispis.sk/judikatura/2Co29/2013
28.03.20134 MCdo 17/2012https://ispis.sk/judikatura/4MCdo17/2012
28.03.20132 MCdo 15/2012https://ispis.sk/judikatura/2MCdo15/2012
28.03.20131 Obdo 29/2012https://ispis.sk/judikatura/1Obdo29/2012
28.03.20132 Cdo 31/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo31/2013
28.03.20132 Cdo 103/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo103/2013
28.03.20132 Cdo 306/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo306/2012
28.03.20132 MCdo 3/2013https://ispis.sk/judikatura/2MCdo3/2013
28.03.20132 Ndc 4/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndc4/2013
28.03.20132 Co 11/2013https://ispis.sk/judikatura/2Co11/2013
28.03.20132 Cdo 57/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo57/2013
28.03.20132 Cdo 39/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo39/2013
28.03.20132 Cdo 356/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo356/2012
28.03.20132 Cdo 285/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo285/2012
01.04.20133 Sži 26/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szi26/2013
03.04.20133 Tost 8/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tost8/2013
03.04.20133 Tost 10/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tost10/2013
03.04.20136 Cdo 81/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo81/2013
03.04.20136 Cdo 248/2011https://ispis.sk/judikatura/6Cdo248/2011
03.04.20133 Tost 11/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tost11/2013
04.04.20135 Co 40/2013https://ispis.sk/judikatura/5Co40/2013
04.04.20135 Cdo 292/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo292/2012
04.04.20136 Tdo 12/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tdo12/2013
04.04.20136 Tdo 11/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tdo11/2013
04.04.20135 Cdo 339/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo339/2012
04.04.20133 Cdo 340/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo340/2012
04.04.20136 Tdo 14/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tdo14/2013
04.04.20133 MCdo 16/2012https://ispis.sk/judikatura/3MCdo16/2012
04.04.20133 Cdo 126/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo126/2013
04.04.20133 Cdo 134/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo134/2013
04.04.20133 Cdo 224/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo224/2012
04.04.20133 Cdo 136/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo136/2013
04.04.20133 Cdo 124/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo124/2013
04.04.20136 MCdo 37/2012https://ispis.sk/judikatura/6MCdo37/2012
04.04.20133 Cdo 128/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo128/2013
04.04.20133 MCdo 25/2012https://ispis.sk/judikatura/3MCdo25/2012
04.04.20133 MCdo 42/2012https://ispis.sk/judikatura/3MCdo42/2012
04.04.20136 MCdo 17/2012https://ispis.sk/judikatura/6MCdo17/2012
04.04.20135 Cdo 327/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo327/2012
04.04.20135 Cdo 91/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo91/2013
04.04.20135 Co 35/2013https://ispis.sk/judikatura/5Co35/2013
04.04.20135 Cdo 70/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo70/2013
04.04.20133 Cdo 360/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo360/2012
04.04.20133 Co 3/2013https://ispis.sk/judikatura/3Co3/2013
04.04.20133 Cdo 118/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo118/2013
04.04.20133 Cdo 381/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo381/2012
04.04.20132 MCdo 17/2012https://ispis.sk/judikatura/2MCdo17/2012
04.04.20131 Cdo 250/2012https://ispis.sk/judikatura/1Cdo250/2012
04.04.20133 Cdo 205/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo205/2012
04.04.20133 Cdo 185/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo185/2012
09.04.20135 Obdo 17/2012https://ispis.sk/judikatura/5Obdo17/2012
09.04.20132 Tost 12/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tost12/2013
09.04.20135 Tdo 16/2013https://ispis.sk/judikatura/5Tdo16/2013
09.04.20132 Urto 2/2013https://ispis.sk/judikatura/2Urto2/2013
09.04.20135 Obdo 47/2012https://ispis.sk/judikatura/5Obdo47/2012
09.04.20135 Obo 59/2012https://ispis.sk/judikatura/5Obo59/2012
09.04.20132 Tdo 15/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo15/2013
09.04.20133 Ndc 6/2013https://ispis.sk/judikatura/3Ndc6/2013
09.04.20135 Obdo 41/2012https://ispis.sk/judikatura/5Obdo41/2012
10.04.20137 Co 30/2013https://ispis.sk/judikatura/7Co30/2013
10.04.20132 Cdo 345/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo345/2012
10.04.20135 Obo 10/2013https://ispis.sk/judikatura/5Obo10/2013
10.04.20134 Tost 11/2013https://ispis.sk/judikatura/4Tost11/2013
10.04.20136 Cdo 136/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo136/2012
10.04.20136 Co 50/2013https://ispis.sk/judikatura/6Co50/2013
10.04.20136 Cdo 467/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo467/2012
10.04.20136 Co 59/2013https://ispis.sk/judikatura/6Co59/2013
10.04.20136 Cdo 158/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo158/2012
10.04.20135 Obo 12/2013https://ispis.sk/judikatura/5Obo12/2013
10.04.20136 Cdo 107/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo107/2013
10.04.20136 Cdo 410/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo410/2012
10.04.20137 Co 18/2013https://ispis.sk/judikatura/7Co18/2013
10.04.20136 Cdo 82/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo82/2012
10.04.20132 Cdo 390/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo390/2012
10.04.20137 Co 35/2013https://ispis.sk/judikatura/7Co35/2013
10.04.20136 Co 57/2013https://ispis.sk/judikatura/6Co57/2013
11.04.20135 To 5/2013https://ispis.sk/judikatura/5To5/2013
11.04.20136 Urto 2/2013https://ispis.sk/judikatura/6Urto2/2013
11.04.20133 Co 50/2013https://ispis.sk/judikatura/3Co50/2013
11.04.20133 MCdo 15/2012https://ispis.sk/judikatura/3MCdo15/2012
11.04.20133 MCdo 2/2012https://ispis.sk/judikatura/3MCdo2/2012
11.04.20133 Cdo 10/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo10/2013
11.04.20133 Cdo 132/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo132/2012
15.04.20136 Co 38/2013https://ispis.sk/judikatura/6Co38/2013
15.04.20134 Co 60/2013https://ispis.sk/judikatura/4Co60/2013
15.04.20136 Co 19/2013https://ispis.sk/judikatura/6Co19/2013
15.04.20136 Cdo 101/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo101/2013
15.04.20134 Cdo 155/2011https://ispis.sk/judikatura/4Cdo155/2011
15.04.20134 Ndc 5/2012https://ispis.sk/judikatura/4Ndc5/2012
15.04.20136 Cdo 125/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo125/2013
15.04.20136 Cdo 133/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo133/2013
15.04.20136 Cdo 91/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo91/2013
15.04.20136 Cdo 129/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo129/2013
15.04.20136 Cdo 120/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo120/2013
15.04.20136 Cdo 248/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo248/2012
15.04.20136 Cdo 117/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo117/2013
15.04.20134 Co 55/2013https://ispis.sk/judikatura/4Co55/2013
15.04.20134 Co 16/2013https://ispis.sk/judikatura/4Co16/2013
15.04.20134 Co 22/2013https://ispis.sk/judikatura/4Co22/2013
15.04.20136 Cdo 95/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo95/2013
15.04.20134 Co 51/2013https://ispis.sk/judikatura/4Co51/2013
15.04.20134 Co 14/2013https://ispis.sk/judikatura/4Co14/2013
15.04.20134 Co 50/2013https://ispis.sk/judikatura/4Co50/2013
15.04.20134 Co 26/2013https://ispis.sk/judikatura/4Co26/2013
15.04.20136 Cdo 123/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo123/2013
15.04.20136 Co 22/2013https://ispis.sk/judikatura/6Co22/2013
16.04.20133 Tdo 77/2012https://ispis.sk/judikatura/3Tdo77/2012
16.04.20131 Obo 12/2012https://ispis.sk/judikatura/1Obo12/2012
16.04.20133 Tdo 73/2012https://ispis.sk/judikatura/3Tdo73/2012
16.04.20134 Tdo 15/2013https://ispis.sk/judikatura/4Tdo15/2013
16.04.20134 Tdo 6/2013https://ispis.sk/judikatura/4Tdo6/2013
16.04.20131 Obo 67/2011https://ispis.sk/judikatura/1Obo67/2011
16.04.20133 Tdo 76/2012https://ispis.sk/judikatura/3Tdo76/2012
16.04.20134 To 7/2012https://ispis.sk/judikatura/4To7/2012
16.04.20137 Nc 19/2013https://ispis.sk/judikatura/7Nc19/2013
16.04.20134 Tost 12/2013https://ispis.sk/judikatura/4Tost12/2013
16.04.20132 Obo 72/2012https://ispis.sk/judikatura/2Obo72/2012
16.04.20134 To 2/2013https://ispis.sk/judikatura/4To2/2013
17.04.20133 Cdo 127/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo127/2012
17.04.20133 Co 35/2013https://ispis.sk/judikatura/3Co35/2013
17.04.20133 Co 7/2012https://ispis.sk/judikatura/3Co7/2012
17.04.20134 Ndt 6/2013https://ispis.sk/judikatura/4Ndt6/2013
17.04.20133 Tdo 3/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo3/2013
17.04.20133 Cdo 129/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo129/2012
17.04.20133 Cdo 88/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo88/2013
18.04.20132 Obdo 1/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obdo1/2013
18.04.20136 To 13/2011https://ispis.sk/judikatura/6To13/2011
18.04.20137 Cdo 60/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo60/2013
18.04.20135 MCdo 27/2012https://ispis.sk/judikatura/5MCdo27/2012
18.04.20137 Cdo 67/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo67/2013
18.04.20135 Cdo 405/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo405/2012
18.04.20137 Cdo 122/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo122/2012
18.04.20132 Oboer 39/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer39/2013
18.04.20137 Cdo 40/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo40/2013
18.04.20135 Cdo 335/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo335/2012
18.04.20135 MCdo 37/2012https://ispis.sk/judikatura/5MCdo37/2012
18.04.20134 Cdo 405/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo405/2012
18.04.20135 Obo 25/2012https://ispis.sk/judikatura/5Obo25/2012
18.04.20136 Tost 11/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tost11/2013
18.04.20137 Co 37/2013https://ispis.sk/judikatura/7Co37/2013
18.04.20137 Cdo 53/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo53/2013
18.04.20137 ECdo 1/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo1/2013
18.04.20132 Sžf 30/2012https://ispis.sk/judikatura/2Szf30/2012
18.04.20132 Obo 24/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obo24/2013
18.04.20132 Obo 18/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obo18/2013
18.04.20132 Obdo 11/2012https://ispis.sk/judikatura/2Obdo11/2012
18.04.20132 Obdo 9/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obdo9/2013
18.04.20132 Obo 23/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obo23/2013
20.04.20135 Obo 14/2013https://ispis.sk/judikatura/5Obo14/2013
22.04.20134 Ndt 7/2013https://ispis.sk/judikatura/4Ndt7/2013
23.04.20133 Obo 162/2001https://ispis.sk/judikatura/3Obo162/2001
23.04.20133 MObdo 7/2012https://ispis.sk/judikatura/3MObdo7/2012
23.04.20133 Cdo 29/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo29/2012
23.04.20133 ECdo 45/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo45/2013
23.04.20133 Cdo 449/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo449/2012
23.04.20136 MCdo 7/2013https://ispis.sk/judikatura/6MCdo7/2013
24.04.20139 Sžso 26/2012https://ispis.sk/judikatura/9Szso26/2012
24.04.20139 Sžso 17/2012https://ispis.sk/judikatura/9Szso17/2012
24.04.20139 Sžso 20/2012https://ispis.sk/judikatura/9Szso20/2012
24.04.20133 Tdo 83/2012https://ispis.sk/judikatura/3Tdo83/2012
24.04.20139 Sžso 7/2012https://ispis.sk/judikatura/9Szso7/2012
24.04.20137 So 54/2012https://ispis.sk/judikatura/7So54/2012
24.04.20137 So 61/2012https://ispis.sk/judikatura/7So61/2012
24.04.20139 Sžso 16/2012https://ispis.sk/judikatura/9Szso16/2012
24.04.20139 Sžso 13/2012https://ispis.sk/judikatura/9Szso13/2012
24.04.20139 So 55/2012https://ispis.sk/judikatura/9So55/2012
24.04.20139 Sžso 18/2012https://ispis.sk/judikatura/9Szso18/2012
24.04.20137 So 62/2012https://ispis.sk/judikatura/7So62/2012
24.04.20139 So 58/2012https://ispis.sk/judikatura/9So58/2012
24.04.20139 Sžso 25/2012https://ispis.sk/judikatura/9Szso25/2012
24.04.20137 Sžso 18/2012https://ispis.sk/judikatura/7Szso18/2012
24.04.20137 So 51/2012https://ispis.sk/judikatura/7So51/2012
24.04.20137 Cdo 51/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo51/2013
24.04.20137 So 64/2012https://ispis.sk/judikatura/7So64/2012
24.04.20137 So 52/2012https://ispis.sk/judikatura/7So52/2012
24.04.20137 So 58/2012https://ispis.sk/judikatura/7So58/2012
24.04.20137 Sžso 4/2013https://ispis.sk/judikatura/7Szso4/2013
24.04.20139 So 14/2013https://ispis.sk/judikatura/9So14/2013
24.04.20139 So 51/2012https://ispis.sk/judikatura/9So51/2012
24.04.20139 So 65/2012https://ispis.sk/judikatura/9So65/2012
24.04.20139 So 59/2012https://ispis.sk/judikatura/9So59/2012
24.04.20137 So 59/2012https://ispis.sk/judikatura/7So59/2012
24.04.20137 So 60/2012https://ispis.sk/judikatura/7So60/2012
24.04.20137 So 65/2012https://ispis.sk/judikatura/7So65/2012
24.04.20133 Tost 14/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tost14/2013
24.04.20133 Ndt 6/2013https://ispis.sk/judikatura/3Ndt6/2013
24.04.20139 So 38/2012https://ispis.sk/judikatura/9So38/2012
24.04.20134 Tost 13/2013https://ispis.sk/judikatura/4Tost13/2013
24.04.20137 Cdo 130/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo130/2012
24.04.20133 Tost 12/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tost12/2013
24.04.20133 Ndt 7/2013https://ispis.sk/judikatura/3Ndt7/2013
24.04.20139 So 26/2012https://ispis.sk/judikatura/9So26/2012
25.04.20135 Ndt 7/2013https://ispis.sk/judikatura/5Ndt7/2013
25.04.20138 Sžf 16/2012https://ispis.sk/judikatura/8Szf16/2012
25.04.20131 TdoV 14/2012https://ispis.sk/judikatura/1TdoV14/2012
25.04.20134 MCdo 14/2012https://ispis.sk/judikatura/4MCdo14/2012
25.04.20134 Cdo 249/2011https://ispis.sk/judikatura/4Cdo249/2011
25.04.20134 Cdo 437/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo437/2012
25.04.20131 ObdoV 33/2011https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV33/2011
25.04.20131 ObdoV 4/2013https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV4/2013
25.04.20137 Cdo 13/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo13/2012
25.04.20136 Ndt 7/2013https://ispis.sk/judikatura/6Ndt7/2013
25.04.20134 Cdo 115/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo115/2013
25.04.20134 ECdo 65/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo65/2013
25.04.20134 Cdo 130/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo130/2013
25.04.20134 Cdo 120/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo120/2013
25.04.20134 Cdo 128/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo128/2012
25.04.20134 Cdo 140/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo140/2012
25.04.20136 Tdo 15/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tdo15/2013
25.04.20134 Co 59/2013https://ispis.sk/judikatura/4Co59/2013
25.04.20134 Cdo 328/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo328/2012
25.04.20134 Cdo 187/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo187/2012
25.04.20134 MCdo 9/2012https://ispis.sk/judikatura/4MCdo9/2012
25.04.20134 Cdo 92/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo92/2012
25.04.20134 MCdo 12/2012https://ispis.sk/judikatura/4MCdo12/2012
25.04.20134 Cdo 122/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo122/2012
25.04.20134 Cdo 233/2011https://ispis.sk/judikatura/4Cdo233/2011
25.04.20138 Szd 1/2012https://ispis.sk/judikatura/8Szd1/2012
25.04.20134 Cdo 345/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo345/2012
25.04.20134 Ndc 6/2013https://ispis.sk/judikatura/4Ndc6/2013
25.04.20134 Cdo 123/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo123/2013
25.04.20134 Cdo 80/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo80/2013
25.04.20134 Co 57/2013https://ispis.sk/judikatura/4Co57/2013
25.04.20136 Ndt 6/2013https://ispis.sk/judikatura/6Ndt6/2013
25.04.20134 Cdo 150/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo150/2012
25.04.20134 MCdo 6/2012https://ispis.sk/judikatura/4MCdo6/2012
25.04.20135 To 11/2012https://ispis.sk/judikatura/5To11/2012
25.04.20132 Obdo 52/2012https://ispis.sk/judikatura/2Obdo52/2012
25.04.20131 TdoV 9/2012https://ispis.sk/judikatura/1TdoV9/2012
25.04.20134 Cdo 124/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo124/2012
25.04.20134 Ndc 10/2013https://ispis.sk/judikatura/4Ndc10/2013
25.04.20134 Co 63/2013https://ispis.sk/judikatura/4Co63/2013
25.04.20136 Tdo 16/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tdo16/2013
29.04.20135 Cdo 102/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo102/2013
29.04.20135 MCdo 2/2012https://ispis.sk/judikatura/5MCdo2/2012
29.04.20135 Cdo 132/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo132/2013
29.04.20135 MCdo 2/2011https://ispis.sk/judikatura/5MCdo2/2011
29.04.20135 MCdo 6/2012https://ispis.sk/judikatura/5MCdo6/2012
29.04.20135 Cdo 96/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo96/2013
29.04.20135 MCdo 15/2012https://ispis.sk/judikatura/5MCdo15/2012
29.04.20135 Cdo 103/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo103/2013
29.04.20135 Cdo 127/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo127/2013
29.04.201310 Sžd 8/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szd8/2013
29.04.20135 Cdo 128/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo128/2013
29.04.20135 Cdo 227/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo227/2012
29.04.20135 Ndc 10/2013https://ispis.sk/judikatura/5Ndc10/2013
29.04.20133 Cdo 257/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo257/2012
29.04.20134 Obo 99/2011https://ispis.sk/judikatura/4Obo99/2011
29.04.20135 Co 56/2013https://ispis.sk/judikatura/5Co56/2013
29.04.20135 Cdo 97/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo97/2013
29.04.20135 MCdo 3/2012https://ispis.sk/judikatura/5MCdo3/2012
29.04.20137 Cdo 79/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo79/2013
29.04.20137 Cdo 57/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo57/2013
29.04.20137 ECdo 47/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo47/2013
29.04.20137 ECdo 41/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo41/2013
29.04.20137 Ndc 6/2013https://ispis.sk/judikatura/7Ndc6/2013
29.04.20137 ECdo 33/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo33/2013
29.04.20135 Cdo 93/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo93/2013
30.04.20135 Cdo 331/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo331/2012
30.04.20134 Obdo 56/2012https://ispis.sk/judikatura/4Obdo56/2012
30.04.20136 Cdo 109/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo109/2013
30.04.20136 Cdo 127/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo127/2013
30.04.20132 Cdo 294/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo294/2012
30.04.20132 Tdo 17/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo17/2013
30.04.20134 Obdo 3/2012https://ispis.sk/judikatura/4Obdo3/2012
30.04.20132 Cdo 129/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo129/2013
30.04.20132 Cdo 101/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo101/2013
30.04.20132 Cdo 159/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo159/2013
30.04.20132 Cdo 313/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo313/2012
30.04.20132 Cdo 316/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo316/2012
30.04.20132 Ndc 8/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndc8/2013
30.04.20132 Urto 3/2013https://ispis.sk/judikatura/2Urto3/2013
30.04.20135 Cdo 396/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo396/2012
30.04.20134 Cdo 386/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo386/2012
30.04.20132 MCdo 14/2012https://ispis.sk/judikatura/2MCdo14/2012
30.04.20132 Tost 11/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tost11/2013
30.04.20132 Tdo 14/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo14/2013
30.04.20136 Cdo 130/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo130/2013
30.04.20135 Ndt 8/2013https://ispis.sk/judikatura/5Ndt8/2013
30.04.20135 Ndob 7/2013https://ispis.sk/judikatura/5Ndob7/2013
30.04.20133 MCdo 24/2012https://ispis.sk/judikatura/3MCdo24/2012
30.04.20136 Cdo 103/2011https://ispis.sk/judikatura/6Cdo103/2011
30.04.20137 Cdo 78/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo78/2012
30.04.20134 Obdo 4/2013https://ispis.sk/judikatura/4Obdo4/2013
30.04.20137 MCdo 8/2012https://ispis.sk/judikatura/7MCdo8/2012
30.04.20136 Tdo 21/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tdo21/2013
30.04.20134 Obdo 6/2013https://ispis.sk/judikatura/4Obdo6/2013
30.04.20132 Co 14/2013https://ispis.sk/judikatura/2Co14/2013
30.04.20132 Cdo 99/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo99/2013
30.04.20137 Cdo 82/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo82/2012
30.04.20132 Cdo 305/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo305/2012
30.04.20132 Cdo 320/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo320/2012
30.04.20132 To 2/2013https://ispis.sk/judikatura/2To2/2013
30.04.20132 Cdo 236/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo236/2012
30.04.20137 Cdo 204/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo204/2012
30.04.20132 Tdo 7/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo7/2013
30.04.20132 Co 13/2013https://ispis.sk/judikatura/2Co13/2013
30.04.20132 Cdo 80/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo80/2012
30.04.20132 Cdo 282/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo282/2012
30.04.20136 Cdo 1/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo1/2013
30.04.20137 Cdo 92/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo92/2012
30.04.20137 Cdo 65/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo65/2012
30.04.20136 Cdo 47/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo47/2012
30.04.20136 Cdo 92/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo92/2013
30.04.20135 Ndob 6/2013https://ispis.sk/judikatura/5Ndob6/2013
30.04.20132 ECdo 16/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo16/2013
30.04.20135 Cdo 57/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo57/2013
30.04.20134 Obdo 51/2012https://ispis.sk/judikatura/4Obdo51/2012
30.04.20135 Cdo 381/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo381/2012
30.04.20132 Ndc 7/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndc7/2013
30.04.20132 Co 50/2013https://ispis.sk/judikatura/2Co50/2013
30.04.20132 Cdo 279/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo279/2012
30.04.20137 Cdo 102/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo102/2012
30.04.20132 Co 25/2013https://ispis.sk/judikatura/2Co25/2013
30.04.20136 Cdo 121/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo121/2013
30.04.20133 Cdo 345/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo345/2012
30.04.20133 Cdo 411/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo411/2012
30.04.20132 Ndt 7/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndt7/2013
30.04.20136 Cdo 108/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo108/2013
30.04.20136 Cdo 106/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo106/2013
30.04.20136 Cdo 76/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo76/2013
30.04.20137 Cdo 88/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo88/2012
30.04.20135 Obo 16/2013https://ispis.sk/judikatura/5Obo16/2013
30.04.20135 Tost 15/2013https://ispis.sk/judikatura/5Tost15/2013
30.04.20134 Obo 73/2012https://ispis.sk/judikatura/4Obo73/2012
30.04.20136 Tdo 81/2012https://ispis.sk/judikatura/6Tdo81/2012
30.04.20133 Cdo 430/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo430/2012
30.04.20134 Oboer 34/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer34/2013
30.04.20134 Cdo 309/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo309/2012
30.04.20134 Obdo 59/2012https://ispis.sk/judikatura/4Obdo59/2012
30.04.20134 Cdo 61/2011https://ispis.sk/judikatura/4Cdo61/2011
30.04.20134 Obdo 18/2013https://ispis.sk/judikatura/4Obdo18/2013
30.04.20134 Obdo 20/2013https://ispis.sk/judikatura/4Obdo20/2013
30.04.20132 Tdo 20/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo20/2013
30.04.20134 Ndob 7/2013https://ispis.sk/judikatura/4Ndob7/2013
30.04.20136 Cdo 89/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo89/2013
30.04.20137 Cdo 104/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo104/2012
30.04.20136 Cdo 191/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo191/2012
30.04.20136 Cdo 96/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo96/2013
30.04.20132 Cdo 249/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo249/2012
30.04.20132 Ndc 6/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndc6/2013
30.04.20132 MCdo 12/2012https://ispis.sk/judikatura/2MCdo12/2012
30.04.20132 Cdo 54/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo54/2012
30.04.20132 Tost 14/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tost14/2013
30.04.20132 Cdo 299/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo299/2012
30.04.20132 Tdo 8/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo8/2013
30.04.20132 Co 49/2013https://ispis.sk/judikatura/2Co49/2013
30.04.20133 Cdo 274/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo274/2012
30.04.20132 Cdo 239/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo239/2012
30.04.20132 Tost 13/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tost13/2013
30.04.20132 Cdo 369/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo369/2012
30.04.20136 Tdo 7/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tdo7/2013
30.04.20135 Cdo 375/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo375/2012
02.05.20134 Tost 14/2013https://ispis.sk/judikatura/4Tost14/2013
06.05.20133 MCdo 13/2010https://ispis.sk/judikatura/3MCdo13/2010
06.05.20134 ECdo 61/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo61/2013
07.05.20135 Ndc 7/2013https://ispis.sk/judikatura/5Ndc7/2013
07.05.20135 ECdo 60/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo60/2013
07.05.20135 Co 65/2013https://ispis.sk/judikatura/5Co65/2013
07.05.20135 Cdo 291/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo291/2012
07.05.20135 Cdo 125/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo125/2013
07.05.20135 Cdo 95/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo95/2013
07.05.20135 Cdo 284/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo284/2012
07.05.20135 Cdo 119/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo119/2013
07.05.20135 Cdo 141/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo141/2013
07.05.20135 ECdo 20/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo20/2013
07.05.20135 Cdo 130/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo130/2013
07.05.20135 Cdo 135/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo135/2013
07.05.20135 Cdo 143/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo143/2013
07.05.20135 Cdo 131/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo131/2013
13.05.20131 TdoV 5/2013https://ispis.sk/judikatura/1TdoV5/2013
14.05.20133 Cdo 159/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo159/2013
14.05.20133 Cdo 157/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo157/2013
14.05.20133 Cdo 362/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo362/2012
14.05.20133 Co 20/2013https://ispis.sk/judikatura/3Co20/2013
14.05.20133 Co 55/2013https://ispis.sk/judikatura/3Co55/2013
14.05.20133 Co 51/2013https://ispis.sk/judikatura/3Co51/2013
14.05.20133 Co 64/2013https://ispis.sk/judikatura/3Co64/2013
14.05.20133 Cdo 295/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo295/2012
14.05.20133 Cdo 203/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo203/2012
14.05.20133 Co 57/2013https://ispis.sk/judikatura/3Co57/2013
14.05.20131 Sžr 62/2012https://ispis.sk/judikatura/1Szr62/2012
14.05.20132 Tdo 21/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo21/2013
14.05.20133 Co 67/2013https://ispis.sk/judikatura/3Co67/2013
14.05.20133 Cdo 166/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo166/2013
14.05.20133 ECdo 63/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo63/2013
14.05.20133 Cdo 182/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo182/2012
14.05.20133 Cdo 164/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo164/2013
14.05.20135 Ndt 9/2013https://ispis.sk/judikatura/5Ndt9/2013
14.05.20131 Sžr 22/2012https://ispis.sk/judikatura/1Szr22/2012
14.05.20133 Cdo 36/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo36/2013
14.05.20133 Cdo 122/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo122/2013
14.05.20133 Cdo 24/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo24/2013
14.05.20132 Tost 16/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tost16/2013
14.05.20133 Cdo 322/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo322/2012
14.05.20132 Tost 15/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tost15/2013
14.05.20132 Ndt 8/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndt8/2013
14.05.20133 Co 58/2013https://ispis.sk/judikatura/3Co58/2013
14.05.20133 Cdo 452/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo452/2012
14.05.20133 Cdo 30/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo30/2013
14.05.20133 Ndc 10/2013https://ispis.sk/judikatura/3Ndc10/2013
14.05.20133 Cdo 16/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo16/2013
14.05.20133 Cdo 130/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo130/2013
14.05.20133 Ndc 11/2013https://ispis.sk/judikatura/3Ndc11/2013
14.05.20133 Co 39/2013https://ispis.sk/judikatura/3Co39/2013
14.05.20133 Co 65/2013https://ispis.sk/judikatura/3Co65/2013
14.05.20133 Co 56/2013https://ispis.sk/judikatura/3Co56/2013
14.05.20132 Tdo 16/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo16/2013
14.05.20133 Cdo 350/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo350/2012
14.05.20133 Cdo 6/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo6/2013
14.05.20133 Cdo 152/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo152/2013
14.05.20132 Tdo 13/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo13/2013
14.05.20133 Cdo 153/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo153/2013
14.05.20132 To 1/2013https://ispis.sk/judikatura/2To1/2013
14.05.20133 ECdo 29/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo29/2013
14.05.20131 Sžp 1/2010https://ispis.sk/judikatura/1Szp1/2010
14.05.20132 Tdo 19/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo19/2013
15.05.20136 Cdo 119/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo119/2013
15.05.20133 Tdo 78/2012https://ispis.sk/judikatura/3Tdo78/2012
15.05.20137 ECdo 88/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo88/2013
15.05.20135 Cdo 341/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo341/2012
15.05.20137 ECdo 15/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo15/2013
15.05.20136 Cdo 365/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo365/2012
15.05.20131 Obdo 14/2011https://ispis.sk/judikatura/1Obdo14/2011
15.05.20136 Cdo 124/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo124/2012
15.05.20133 Cdo 346/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo346/2012
15.05.20136 Cdo 166/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo166/2012
15.05.20136 Cdo 465/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo465/2012
15.05.20136 Cdo 350/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo350/2012
15.05.20137 Cdo 117/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo117/2012
15.05.20133 To 7/2012https://ispis.sk/judikatura/3To7/2012
15.05.20135 Obdo 15/2013https://ispis.sk/judikatura/5Obdo15/2013
15.05.20136 Cdo 31/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo31/2013
15.05.20136 Cdo 39/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo39/2013
15.05.20137 Co 46/2013https://ispis.sk/judikatura/7Co46/2013
15.05.20137 ECdo 77/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo77/2013
15.05.20137 Cdo 94/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo94/2013
15.05.20137 Ndc 7/2013https://ispis.sk/judikatura/7Ndc7/2013
15.05.20135 Obdo 13/2013https://ispis.sk/judikatura/5Obdo13/2013
15.05.20137 Nc 24/2013https://ispis.sk/judikatura/7Nc24/2013
15.05.20136 Cdo 114/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo114/2012
15.05.20137 Cdo 89/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo89/2013
15.05.20136 Cdo 155/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo155/2013
15.05.20136 Cdo 165/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo165/2013
15.05.20137 ECdo 55/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo55/2013
15.05.20137 Cdo 20/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo20/2013
15.05.20136 Co 15/2013https://ispis.sk/judikatura/6Co15/2013
15.05.20137 Cdo 71/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo71/2013
15.05.20136 Co 56/2013https://ispis.sk/judikatura/6Co56/2013
15.05.20135 Cdo 370/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo370/2012
15.05.20137 ECdo 73/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo73/2013
15.05.20135 Cdo 435/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo435/2012
15.05.20134 Cdo 396/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo396/2012
15.05.20137 Cdo 124/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo124/2012
15.05.20133 To 1/2013https://ispis.sk/judikatura/3To1/2013
15.05.20132 Cdo 385/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo385/2012
15.05.20136 Cdo 145/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo145/2013
15.05.20133 Cdo 426/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo426/2012
15.05.20137 Cdo 73/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo73/2013
15.05.20137 Cdo 22/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo22/2013
15.05.20137 Cdo 87/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo87/2013
15.05.20134 Cdo 421/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo421/2012
15.05.20137 Ndc 5/2013https://ispis.sk/judikatura/7Ndc5/2013
15.05.20133 Urto 3/2013https://ispis.sk/judikatura/3Urto3/2013
15.05.20137 ECdo 59/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo59/2013
15.05.20136 Cdo 175/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo175/2013
15.05.20136 Cdo 460/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo460/2012
15.05.20137 Cdo 59/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo59/2013
15.05.20137 Co 32/2013https://ispis.sk/judikatura/7Co32/2013
15.05.20137 Co 36/2013https://ispis.sk/judikatura/7Co36/2013
15.05.20137 Cdo 93/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo93/2013
15.05.20137 Cdo 91/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo91/2013
15.05.20137 Cdo 77/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo77/2013
15.05.20137 Cdo 97/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo97/2013
15.05.20136 Cdo 101/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo101/2012
15.05.20137 Co 45/2013https://ispis.sk/judikatura/7Co45/2013
16.05.20132 Obdo 17/2012https://ispis.sk/judikatura/2Obdo17/2012
16.05.20136 Tost 13/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tost13/2013
16.05.20132 Obdo 19/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obdo19/2013
16.05.20132 MObdo 6/2012https://ispis.sk/judikatura/2MObdo6/2012
16.05.20132 Obdo 21/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obdo21/2013
16.05.20136 Tost 16/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tost16/2013
16.05.20136 Tdo 25/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tdo25/2013
16.05.20132 Obdo 67/2012https://ispis.sk/judikatura/2Obdo67/2012
16.05.20136 Tost 12/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tost12/2013
16.05.20136 Tost 14/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tost14/2013
16.05.20136 Tost 15/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tost15/2013
16.05.20132 OboE 5/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE5/2013
16.05.20132 OboE 10/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE10/2013
16.05.20132 Obdo 18/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obdo18/2013
16.05.20133 Sžf 39/2012https://ispis.sk/judikatura/3Szf39/2012
16.05.20132 Obo 5/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obo5/2013
16.05.20132 Oboer 9/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer9/2013
16.05.20137 MCdo 17/2012https://ispis.sk/judikatura/7MCdo17/2012
16.05.20132 Obo 16/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obo16/2013
17.05.20134 Ndob 17/2013https://ispis.sk/judikatura/4Ndob17/2013
20.05.20132 Obdo 20/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obdo20/2013
20.05.20131 Dso 4/2013https://ispis.sk/judikatura/1Dso4/2013
20.05.20133 Cdo 143/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo143/2013
21.05.20133 Sžh 4/2010https://ispis.sk/judikatura/3Szh4/2010
21.05.20135 Obo 23/2013https://ispis.sk/judikatura/5Obo23/2013
22.05.20136 Cdo 112/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo112/2013
22.05.20132 Sžhpu 3/2011https://ispis.sk/judikatura/2Szhpu3/2011
22.05.20136 Cdo 134/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo134/2013
22.05.20136 Cdo 107/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo107/2012
22.05.20136 Cdo 118/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo118/2013
22.05.20136 ECdo 23/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo23/2013
22.05.20137 Cdo 250/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo250/2012
22.05.20137 Cdo 86/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo86/2012
22.05.20136 Cdo 100/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo100/2013
22.05.20136 Cdo 154/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo154/2012
22.05.20136 Cdo 155/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo155/2012
22.05.20136 Cdo 177/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo177/2012
22.05.20136 Cdo 130/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo130/2012
22.05.20135 Cdo 340/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo340/2012
22.05.20136 ECdo 65/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo65/2013
22.05.20133 Tost 15/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tost15/2013
22.05.20136 Cdo 60/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo60/2013
22.05.20133 Tost 16/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tost16/2013
22.05.20133 Tdo 75/2012https://ispis.sk/judikatura/3Tdo75/2012
22.05.20133 Cdo 375/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo375/2012
22.05.20131 MCdo 15/2012https://ispis.sk/judikatura/1MCdo15/2012
23.05.20134 Cdo 183/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo183/2013
23.05.20137 Nc 26/2013https://ispis.sk/judikatura/7Nc26/2013
23.05.20134 Cdo 160/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo160/2013
23.05.20134 Cdo 171/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo171/2013
23.05.20134 Cdo 161/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo161/2013
23.05.20134 Cdo 167/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo167/2013
23.05.20134 Cdo 156/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo156/2013
23.05.20134 Cdo 149/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo149/2013
23.05.20134 Cdo 159/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo159/2013
23.05.20136 Ndt 9/2013https://ispis.sk/judikatura/6Ndt9/2013
23.05.20134 Cdo 154/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo154/2013
23.05.20134 Co 52/2013https://ispis.sk/judikatura/4Co52/2013
23.05.20134 Cdo 185/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo185/2013
23.05.20134 Co 58/2013https://ispis.sk/judikatura/4Co58/2013
23.05.20134 Co 36/2013https://ispis.sk/judikatura/4Co36/2013
23.05.20134 Cdo 169/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo169/2013
23.05.20134 Cdo 177/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo177/2013
23.05.20137 ECdo 21/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo21/2013
23.05.20138 Sžhpu 1/2012https://ispis.sk/judikatura/8Szhpu1/2012
23.05.20134 Cdo 150/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo150/2013
23.05.20134 Cdo 157/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo157/2013
23.05.20138 Sžo 34/2012https://ispis.sk/judikatura/8Szo34/2012
23.05.20134 Co 56/2013https://ispis.sk/judikatura/4Co56/2013
24.05.20132 Co 19/2013https://ispis.sk/judikatura/2Co19/2013
24.05.20132 Cdo 233/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo233/2012
24.05.20132 ECdo 49/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo49/2013
24.05.20132 Cdo 329/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo329/2013
24.05.20132 Cdo 327/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo327/2012
24.05.20132 Cdo 326/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo326/2012
24.05.20132 Cdo 328/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo328/2012
24.05.20132 Cdo 332/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo332/2012
24.05.20132 Co 48/2013https://ispis.sk/judikatura/2Co48/2013
24.05.20132 Cdo 187/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo187/2013
24.05.20132 ECdo 35/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo35/2013
24.05.20132 ECdo 15/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo15/2013
24.05.20132 Cdo 149/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo149/2012
24.05.20132 CoE 3/2013https://ispis.sk/judikatura/2CoE3/2013
24.05.20132 Cdo 157/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo157/2013
24.05.20132 Cdo 170/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo170/2012
24.05.20132 ECdo 90/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo90/2013
27.05.20133 Cdo 119/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo119/2013
27.05.20133 Cdo 131/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo131/2013
27.05.20133 Cdo 133/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo133/2013
27.05.20133 Cdo 217/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo217/2012
27.05.20133 Co 48/2013https://ispis.sk/judikatura/3Co48/2013
27.05.20133 Cdo 227/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo227/2012
27.05.20134 Co 48/2013https://ispis.sk/judikatura/4Co48/2013
27.05.20135 Obo 45/2012https://ispis.sk/judikatura/5Obo45/2012
28.05.20134 Cdo 162/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo162/2012
28.05.20135 Cdo 176/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo176/2013
28.05.20135 Cdo 136/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo136/2013
28.05.20135 Cdo 134/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo134/2013
28.05.20135 Cdo 122/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo122/2013
28.05.20135 Cdo 112/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo112/2013
28.05.20135 Cdo 144/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo144/2013
28.05.20136 Cdo 151/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo151/2013
28.05.20134 Cdo 205/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo205/2012
28.05.20136 Cdo 103/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo103/2013
28.05.20136 Cdo 159/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo159/2013
28.05.20134 Cdo 277/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo277/2012
28.05.20134 Cdo 240/2011https://ispis.sk/judikatura/4Cdo240/2011
28.05.20135 Cdo 433/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo433/2012
28.05.20135 Cdo 89/2011https://ispis.sk/judikatura/5Cdo89/2011
28.05.20136 Cdo 161/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo161/2013
28.05.20132 Ndt 9/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndt9/2013
28.05.20136 Cdo 185/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo185/2013
28.05.20134 ECdo 35/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo35/2013
28.05.20132 Tdo 25/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo25/2013
28.05.20135 Cdo 119/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo119/2012
28.05.20135 Cdo 31/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo31/2013
28.05.20134 Ndc 7/2013https://ispis.sk/judikatura/4Ndc7/2013
28.05.20134 Cdo 167/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo167/2012
28.05.20136 Cdo 167/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo167/2013
28.05.20136 Cdo 181/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo181/2013
28.05.20136 Cdo 157/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo157/2013
28.05.20136 Cdo 153/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo153/2013
28.05.20132 Tdo 22/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo22/2013
28.05.20136 Cdo 147/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo147/2013
28.05.20132 Tost 9/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tost9/2013
28.05.20136 Cdo 179/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo179/2013
28.05.20134 Cdo 212/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo212/2012
28.05.20135 Cdo 152/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo152/2013
28.05.20135 Cdo 142/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo142/2013
28.05.20135 Cdo 108/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo108/2013
28.05.20135 Cdo 98/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo98/2013
28.05.20134 MCdo 3/2012https://ispis.sk/judikatura/4MCdo3/2012
28.05.20132 Tdo 24/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo24/2013
28.05.20134 Ndc 12/2013https://ispis.sk/judikatura/4Ndc12/2013
28.05.20134 Cdo 235/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo235/2012
28.05.20134 Cdo 131/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo131/2013
28.05.20135 Cdo 101/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo101/2013
29.05.20139 So 77/2012https://ispis.sk/judikatura/9So77/2012
29.05.20134 Obo 22/2012https://ispis.sk/judikatura/4Obo22/2012
29.05.20139 So 67/2012https://ispis.sk/judikatura/9So67/2012
29.05.20139 So 61/2012https://ispis.sk/judikatura/9So61/2012
29.05.20139 So 75/2012https://ispis.sk/judikatura/9So75/2012
29.05.20136 Sžo 39/2012https://ispis.sk/judikatura/6Szo39/2012
29.05.20136 Tdo 10/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tdo10/2013
29.05.20137 Sžso 26/2012https://ispis.sk/judikatura/7Szso26/2012
29.05.20139 So 74/2012https://ispis.sk/judikatura/9So74/2012
29.05.20137 So 93/2012https://ispis.sk/judikatura/7So93/2012
29.05.20137 So 71/2012https://ispis.sk/judikatura/7So71/2012
29.05.20137 Sžso 23/2012https://ispis.sk/judikatura/7Szso23/2012
29.05.20137 Sžso 16/2012https://ispis.sk/judikatura/7Szso16/2012
29.05.20139 So 55/2013https://ispis.sk/judikatura/9So55/2013
29.05.20139 So 63/2012https://ispis.sk/judikatura/9So63/2012
29.05.20139 So 64/2012https://ispis.sk/judikatura/9So64/2012
29.05.20137 So 128/2012https://ispis.sk/judikatura/7So128/2012
29.05.20137 Sžso 21/2012https://ispis.sk/judikatura/7Szso21/2012
29.05.20139 So 68/2012https://ispis.sk/judikatura/9So68/2012
29.05.20139 So 207/2011https://ispis.sk/judikatura/9So207/2011
29.05.20139 So 192/2011https://ispis.sk/judikatura/9So192/2011
29.05.20136 Tost 17/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tost17/2013
29.05.20133 Tdo 26/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo26/2013
29.05.20133 Ndt 9/2013https://ispis.sk/judikatura/3Ndt9/2013
29.05.20137 Sžso 48/2012https://ispis.sk/judikatura/7Szso48/2012
29.05.20137 Sžso 25/2012https://ispis.sk/judikatura/7Szso25/2012
29.05.20137 So 67/2012https://ispis.sk/judikatura/7So67/2012
29.05.20133 Tdo 11/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo11/2013
29.05.20135 MCdo 30/2012https://ispis.sk/judikatura/5MCdo30/2012
29.05.20134 MCdo 25/2012https://ispis.sk/judikatura/4MCdo25/2012
29.05.20139 Sžso 26/2013https://ispis.sk/judikatura/9Szso26/2013
29.05.20134 Obo 13/2012https://ispis.sk/judikatura/4Obo13/2012
29.05.20133 Tost 17/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tost17/2013
29.05.20133 Tdo 22/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo22/2013
29.05.20134 Obo 41/2012https://ispis.sk/judikatura/4Obo41/2012
29.05.20139 So 93/2012https://ispis.sk/judikatura/9So93/2012
29.05.201310 Sžr 86/2012https://ispis.sk/judikatura/10Szr86/2012
29.05.20133 Tost 18/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tost18/2013
29.05.20136 Sži 9/2012https://ispis.sk/judikatura/6Szi9/2012
29.05.20139 So 165/2012https://ispis.sk/judikatura/9So165/2012
29.05.20139 Sžso 19/2012https://ispis.sk/judikatura/9Szso19/2012
29.05.20136 Ndt 10/2013https://ispis.sk/judikatura/6Ndt10/2013
29.05.20139 So 130/2012https://ispis.sk/judikatura/9So130/2012
30.05.20131 Dso 5/2012https://ispis.sk/judikatura/1Dso5/2012
30.05.20135 Ndob 12/2013https://ispis.sk/judikatura/5Ndob12/2013
30.05.20135 Obo 53/2012https://ispis.sk/judikatura/5Obo53/2012
30.05.20135 Tdo 26/2013https://ispis.sk/judikatura/5Tdo26/2013
30.05.20132 Ndob 18/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndob18/2013
30.05.20131 ObdoV 10/2012https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV10/2012
30.05.20131 ObdoV 43/2011https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV43/2011
30.05.20132 MObdoV 3/2012https://ispis.sk/judikatura/2MObdoV3/2012
30.05.20132 TdoV 21/2012https://ispis.sk/judikatura/2TdoV21/2012
30.05.20135 Ndob 8/2013https://ispis.sk/judikatura/5Ndob8/2013
30.05.20132 Obdo 68/2012https://ispis.sk/judikatura/2Obdo68/2012
30.05.20135 Tdo 29/2013https://ispis.sk/judikatura/5Tdo29/2013
30.05.20135 Tdo 22/2013https://ispis.sk/judikatura/5Tdo22/2013
30.05.20135 Obo 107/2011https://ispis.sk/judikatura/5Obo107/2011
31.05.20134 Cdo 304/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo304/2012
31.05.20134 Oboer 45/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer45/2013
31.05.20134 Oboer 58/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer58/2013
31.05.20134 Oboer 52/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer52/2013
31.05.20137 Cdo 256/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo256/2012
31.05.20134 Obo 23/2013https://ispis.sk/judikatura/4Obo23/2013
31.05.20134 Obo 28/2013https://ispis.sk/judikatura/4Obo28/2013
31.05.20134 Obo 20/2013https://ispis.sk/judikatura/4Obo20/2013
31.05.20133 MCdo 39/2012https://ispis.sk/judikatura/3MCdo39/2012
31.05.201310 Sžr 70/2012https://ispis.sk/judikatura/10Szr70/2012
31.05.20134 Obo 55/2012https://ispis.sk/judikatura/4Obo55/2012
31.05.20137 Cdo 174/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo174/2012
31.05.20134 Obo 7/2013https://ispis.sk/judikatura/4Obo7/2013
31.05.20134 MObdo 1/2013https://ispis.sk/judikatura/4MObdo1/2013
31.05.20134 Obdo 31/2013https://ispis.sk/judikatura/4Obdo31/2013
31.05.20134 Obo 26/2013https://ispis.sk/judikatura/4Obo26/2013
31.05.20134 Oboer 76/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer76/2013
31.05.20134 Oboer 77/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer77/2013
31.05.20134 Oboer 73/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer73/2013
31.05.20134 Oboer 64/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer64/2013
31.05.20134 Ndob 16/2013https://ispis.sk/judikatura/4Ndob16/2013
31.05.20134 Oboer 41/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer41/2013
31.05.20134 Obdo 55/2012https://ispis.sk/judikatura/4Obdo55/2012
31.05.20134 Oboer 68/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer68/2013
03.06.20132 Ndob 20/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndob20/2013
03.06.20132 Ndob 17/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndob17/2013
04.06.20132 Tdo 27/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo27/2013
04.06.20132 To 10/2012https://ispis.sk/judikatura/2To10/2012
06.06.20136 Tost 19/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tost19/2013
06.06.20136 To 3/2013https://ispis.sk/judikatura/6To3/2013
07.06.20135 Cdo 150/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo150/2013
07.06.20135 Cdo 50/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo50/2013
07.06.20135 Cdo 133/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo133/2013
07.06.20135 Cdo 177/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo177/2013
07.06.20135 Cdo 167/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo167/2013
07.06.20135 Cdo 203/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo203/2013
07.06.20135 Cdo 157/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo157/2013
07.06.20135 Cdo 197/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo197/2013
07.06.20135 Cdo 161/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo161/2013
07.06.20135 Cdo 165/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo165/2013
07.06.20132 Ndt 6/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndt6/2013
07.06.20135 Cdo 193/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo193/2013
07.06.20135 Cdo 198/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo198/2013
07.06.20135 ECdo 80/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo80/2013
07.06.20135 Cdo 160/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo160/2013
07.06.20135 Cdo 153/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo153/2013
07.06.20135 Cdo 5/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo5/2013
07.06.20135 Cdo 10/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo10/2013
07.06.20135 Cdo 159/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo159/2013
10.06.20135 ECdo 157/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo157/2013
11.06.20132 Ndob 21/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndob21/2013
12.06.20135 MCdo 35/2012https://ispis.sk/judikatura/5MCdo35/2012
12.06.20137 Cdo 235/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo235/2012
12.06.20133 Cdo 135/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo135/2013
12.06.20137 ECdo 26/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo26/2013
12.06.20132 Cdo 360/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo360/2012
12.06.20133 ECdo 37/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo37/2013
12.06.20133 Cdo 44/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo44/2013
12.06.20133 Cdo 66/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo66/2013
12.06.20133 Cdo 154/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo154/2013
12.06.20133 Cdo 186/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo186/2013
12.06.20133 Cdo 155/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo155/2013
12.06.20135 Ndob 15/2013https://ispis.sk/judikatura/5Ndob15/2013
12.06.20133 ECdo 64/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo64/2013
12.06.20133 ECdo 66/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo66/2013
12.06.20137 ECdo 40/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo40/2013
12.06.20133 Cdo 150/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo150/2013
12.06.20133 Tdo 13/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo13/2013
12.06.20131 Cdo 280/2012https://ispis.sk/judikatura/1Cdo280/2012
12.06.20137 Cdo 175/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo175/2012
12.06.20136 MCdo 50/2012https://ispis.sk/judikatura/6MCdo50/2012
12.06.20135 Obdo 17/2013https://ispis.sk/judikatura/5Obdo17/2013
12.06.20133 Cdo 142/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo142/2013
12.06.20133 Co 16/2013https://ispis.sk/judikatura/3Co16/2013
12.06.20137 Cdo 127/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo127/2012
12.06.20137 Cdo 146/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo146/2012
12.06.20137 ECdo 79/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo79/2013
12.06.20137 ECdo 91/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo91/2013
12.06.20137 ECdo 93/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo93/2013
12.06.20133 Ndc 12/2013https://ispis.sk/judikatura/3Ndc12/2013
12.06.20135 MCdo 25/2012https://ispis.sk/judikatura/5MCdo25/2012
12.06.20137 Cdo 109/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo109/2013
12.06.20135 Obdo 24/2013https://ispis.sk/judikatura/5Obdo24/2013
12.06.20133 ECdo 4/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo4/2013
12.06.20137 Cdo 126/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo126/2012
12.06.20133 Ndc 13/2013https://ispis.sk/judikatura/3Ndc13/2013
12.06.20137 Cdo 132/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo132/2012
12.06.20137 Cdo 148/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo148/2012
12.06.20137 Cdo 110/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo110/2013
12.06.20135 MCdo 55/2012https://ispis.sk/judikatura/5MCdo55/2012
12.06.20137 Cdo 74/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo74/2013
12.06.20137 Cdo 56/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo56/2013
12.06.20133 Cdo 184/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo184/2013
12.06.20133 ECdo 8/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo8/2013
12.06.20133 Cdo 123/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo123/2013
12.06.20137 Cdo 120/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo120/2013
12.06.20137 Cdo 121/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo121/2013
12.06.20137 Cdo 130/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo130/2013
12.06.20137 Cdo 88/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo88/2013
12.06.20133 Co 15/2013https://ispis.sk/judikatura/3Co15/2013
12.06.20136 Tdo 26/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tdo26/2013
12.06.20133 Tdo 5/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo5/2013
12.06.20133 ECdo 9/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo9/2013
12.06.20135 Obdo 22/2013https://ispis.sk/judikatura/5Obdo22/2013
12.06.20136 Urto 3/2013https://ispis.sk/judikatura/6Urto3/2013
12.06.20133 Cdo 121/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo121/2013
12.06.20137 Cdo 84/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo84/2013
12.06.20137 Cdo 113/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo113/2013
12.06.20137 Cdo 115/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo115/2013
12.06.20137 Cdo 117/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo117/2013
12.06.20132 MCdo 25/2012https://ispis.sk/judikatura/2MCdo25/2012
12.06.20135 MCdo 50/2012https://ispis.sk/judikatura/5MCdo50/2012
12.06.20137 Nc 33/2013https://ispis.sk/judikatura/7Nc33/2013
12.06.20137 ECdo 101/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo101/2013
12.06.20137 Cdo 82/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo82/2013
12.06.20137 ECdo 50/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo50/2013
12.06.20137 Cdo 127/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo127/2013
12.06.20137 ECdo 67/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo67/2013
12.06.20136 MCdo 30/2012https://ispis.sk/judikatura/6MCdo30/2012
12.06.20136 Urto 4/2013https://ispis.sk/judikatura/6Urto4/2013
12.06.20133 Cdo 160/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo160/2013
12.06.20133 Cdo 156/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo156/2013
12.06.20137 Cdo 103/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo103/2013
12.06.20133 Cdo 92/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo92/2013
12.06.20133 Cdo 174/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo174/2013
12.06.20137 Cdo 239/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo239/2012
12.06.20137 Cdo 95/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo95/2013
13.06.20132 Ndob 22/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndob22/2013
13.06.20131 Ndob 8/2013https://ispis.sk/judikatura/1Ndob8/2013
13.06.20134 Ndob 19/2013https://ispis.sk/judikatura/4Ndob19/2013
17.06.20137 Cdo 257/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo257/2012
17.06.20137 Nc 34/2013https://ispis.sk/judikatura/7Nc34/2013
18.06.20132 Tdo 31/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo31/2013
18.06.20132 Ndt 10/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndt10/2013
18.06.20132 Tdo 23/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo23/2013
18.06.20133 OboE 26/2013https://ispis.sk/judikatura/3OboE26/2013
18.06.20132 Tost 18/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tost18/2013
18.06.20132 Tdo 26/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo26/2013
18.06.20134 Tdo 52/2012https://ispis.sk/judikatura/4Tdo52/2012
18.06.20132 Tdo 30/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo30/2013
18.06.20132 Tdo 32/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo32/2013
18.06.20132 Tdo 28/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo28/2013
19.06.20136 Ndc 10/2013https://ispis.sk/judikatura/6Ndc10/2013
19.06.20136 Cdo 43/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo43/2013
19.06.20136 ECdo 105/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo105/2013
19.06.20136 Cdo 211/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo211/2013
19.06.20136 Cdo 213/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo213/2013
19.06.20136 Cdo 172/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo172/2012
19.06.20136 Cdo 170/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo170/2013
19.06.20136 Cdo 168/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo168/2013
19.06.20136 Cdo 162/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo162/2013
19.06.20136 Cdo 152/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo152/2013
19.06.20136 Cdo 142/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo142/2013
19.06.20136 Cdo 197/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo197/2013
19.06.20136 Cdo 164/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo164/2013
19.06.20136 ECdo 68/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo68/2013
19.06.20136 Cdo 158/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo158/2013
19.06.20136 Cdo 156/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo156/2012
19.06.20136 Cdo 201/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo201/2013
19.06.20136 Ndc 7/2013https://ispis.sk/judikatura/6Ndc7/2013
19.06.20136 Sžp 37/2012https://ispis.sk/judikatura/6Szp37/2012
19.06.20137 Cdo 87/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo87/2012
19.06.20136 Cdo 205/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo205/2013
19.06.20136 Cdo 195/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo195/2013
19.06.20135 Obdo 18/2013https://ispis.sk/judikatura/5Obdo18/2013
19.06.20136 Cdo 168/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo168/2012
19.06.20136 Cdo 132/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo132/2012
19.06.20136 Cdo 193/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo193/2013
19.06.20136 Cdo 99/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo99/2013
19.06.20136 Cdo 154/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo154/2013
20.06.20135 Ndt 11/2013https://ispis.sk/judikatura/5Ndt11/2013
20.06.20135 Tdo 31/2013https://ispis.sk/judikatura/5Tdo31/2013
20.06.20135 Tdo 30/2013https://ispis.sk/judikatura/5Tdo30/2013
24.06.20134 Oboer 113/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer113/2013
24.06.20134 Oboer 109/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer109/2013
24.06.20134 Oboer 50/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer50/2013
24.06.20134 Obo 5/2013https://ispis.sk/judikatura/4Obo5/2013
24.06.20134 Obo 93/2012https://ispis.sk/judikatura/4Obo93/2012
24.06.20134 Oboer 142/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer142/2013
24.06.20132 OboE 23/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE23/2013
24.06.20132 Oboer 93/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer93/2013
24.06.20132 Obdo 34/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obdo34/2013
24.06.20132 Cdo 334/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo334/2012
24.06.20134 MObdo 5/2012https://ispis.sk/judikatura/4MObdo5/2012
24.06.20134 Ndob 20/2013https://ispis.sk/judikatura/4Ndob20/2013
24.06.20134 OboE 13/2013https://ispis.sk/judikatura/4OboE13/2013
24.06.20134 OboE 32/2013https://ispis.sk/judikatura/4OboE32/2013
24.06.20134 Oboer 130/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer130/2013
24.06.20134 Oboer 100/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer100/2013
24.06.20134 Oboer 110/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer110/2013
24.06.20134 Oboer 122/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer122/2013
24.06.20134 Oboer 112/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer112/2013
24.06.20134 Cdo 319/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo319/2012
24.06.20134 Oboer 99/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer99/2013
24.06.20132 Obdo 72/2012https://ispis.sk/judikatura/2Obdo72/2012
24.06.20132 Obdo 24/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obdo24/2013
24.06.20136 Cdo 262/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo262/2012
24.06.20132 OboE 22/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE22/2013
24.06.20132 Obdo 25/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obdo25/2013
24.06.20132 Obdo 65/2012https://ispis.sk/judikatura/2Obdo65/2012
24.06.20132 Obo 71/2012https://ispis.sk/judikatura/2Obo71/2012
24.06.20134 Obdo 45/2012https://ispis.sk/judikatura/4Obdo45/2012
24.06.20132 Obdo 49/2012https://ispis.sk/judikatura/2Obdo49/2012
24.06.20132 Obo 29/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obo29/2013
24.06.20134 Ndob 21/2013https://ispis.sk/judikatura/4Ndob21/2013
25.06.20134 ECdo 18/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo18/2013
25.06.20134 Cdo 170/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo170/2012
25.06.20134 Cdo 166/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo166/2012
25.06.20134 Cdo 158/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo158/2013
25.06.20134 To 3/2012https://ispis.sk/judikatura/4To3/2012
25.06.20134 Cdo 218/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo218/2012
25.06.20134 Cdo 213/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo213/2013
25.06.20134 CoE 11/2013https://ispis.sk/judikatura/4CoE11/2013
25.06.20134 Cdo 211/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo211/2013
25.06.20131 Sžr 124/2012https://ispis.sk/judikatura/1Szr124/2012
25.06.20134 Cdo 172/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo172/2013
25.06.20134 Cdo 184/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo184/2013
25.06.20134 Cdo 205/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo205/2013
25.06.20132 Urto 4/2013https://ispis.sk/judikatura/2Urto4/2013
25.06.20134 Cdo 248/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo248/2012
25.06.20134 MCdo 2/2013https://ispis.sk/judikatura/4MCdo2/2013
25.06.20134 ECdo 95/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo95/2013
25.06.20134 Cdo 181/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo181/2013
25.06.20134 Cdo 387/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo387/2012
25.06.20134 Cdo 97/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo97/2013
25.06.20134 Ndc 9/2013https://ispis.sk/judikatura/4Ndc9/2013
25.06.20134 Cdo 428/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo428/2012
25.06.20134 Cdo 216/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo216/2012
25.06.20134 ECdo 88/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo88/2013
25.06.20134 Cdo 6/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo6/2013
25.06.20134 MCdo 23/2012https://ispis.sk/judikatura/4MCdo23/2012
25.06.20134 Co 73/2013https://ispis.sk/judikatura/4Co73/2013
25.06.20134 Cdo 107/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo107/2013
25.06.20134 Cdo 231/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo231/2012
25.06.20134 Cdo 187/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo187/2013
26.06.20137 So 89/2012https://ispis.sk/judikatura/7So89/2012
26.06.20135 Cdo 293/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo293/2012
26.06.20139 So 79/2012https://ispis.sk/judikatura/9So79/2012
26.06.20135 Cdo 36/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo36/2013
26.06.20132 Cdo 142/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo142/2013
26.06.20132 Cdo 322/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo322/2012
26.06.20135 Cdo 62/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo62/2013
26.06.20139 So 92/2012https://ispis.sk/judikatura/9So92/2012
26.06.20136 Cdo 69/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo69/2013
26.06.20134 Cdo 146/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo146/2013
26.06.20132 MCdo 16/2012https://ispis.sk/judikatura/2MCdo16/2012
26.06.20137 Sžso 40/2012https://ispis.sk/judikatura/7Szso40/2012
26.06.20133 Ndt 12/2013https://ispis.sk/judikatura/3Ndt12/2013
26.06.20136 Cdo 169/2011https://ispis.sk/judikatura/6Cdo169/2011
26.06.20133 Tdo 15/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo15/2013
26.06.20137 So 153/2012https://ispis.sk/judikatura/7So153/2012
26.06.20137 So 76/2012https://ispis.sk/judikatura/7So76/2012
26.06.20132 ECdo 20/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo20/2013
26.06.20137 So 172/2012https://ispis.sk/judikatura/7So172/2012
26.06.20136 ECdo 7/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo7/2013
26.06.20135 Cdo 303/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo303/2012
26.06.20132 Cdo 137/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo137/2013
26.06.20137 ECdo 127/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo127/2013
26.06.20136 Tdo 22/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tdo22/2013
26.06.20132 Cdo 83/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo83/2013
26.06.20136 Cdo 184/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo184/2012
26.06.20136 Cdo 63/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo63/2013
26.06.20136 Cdo 189/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo189/2012
26.06.20133 Tdo 14/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo14/2013
26.06.20137 Nc 36/2013https://ispis.sk/judikatura/7Nc36/2013
26.06.20132 Ndc 12/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndc12/2013
26.06.20135 Cdo 82/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo82/2013
26.06.20132 Cdo 49/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo49/2013
26.06.20136 Ndc 13/2013https://ispis.sk/judikatura/6Ndc13/2013
26.06.20133 Tdo 34/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo34/2013
26.06.20133 Tdo 20/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo20/2013
26.06.20139 Sžso 22/2012https://ispis.sk/judikatura/9Szso22/2012
26.06.20137 Sžso 50/2012https://ispis.sk/judikatura/7Szso50/2012
26.06.20139 So 8/2013https://ispis.sk/judikatura/9So8/2013
26.06.20134 Cdo 51/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo51/2012
26.06.20133 Tdo 18/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo18/2013
26.06.20137 So 70/2012https://ispis.sk/judikatura/7So70/2012
26.06.20137 So 50/2013https://ispis.sk/judikatura/7So50/2013
26.06.20134 Cdo 155/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo155/2013
26.06.20135 Ndc 14/2013https://ispis.sk/judikatura/5Ndc14/2013
26.06.20137 Cdo 141/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo141/2013
26.06.20132 Cdo 163/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo163/2013
26.06.20135 Cdo 278/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo278/2012
26.06.20137 So 171/2012https://ispis.sk/judikatura/7So171/2012
26.06.20139 So 152/2012https://ispis.sk/judikatura/9So152/2012
26.06.20132 Cdo 43/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo43/2013
26.06.20132 Cdo 161/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo161/2013
26.06.20135 Cdo 88/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo88/2013
26.06.20132 Cdo 7/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo7/2013
26.06.20136 Co 3/2012https://ispis.sk/judikatura/6Co3/2012
26.06.20135 Cdo 6/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo6/2013
26.06.20135 Cdo 28/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo28/2013
26.06.20132 Cdo 149/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo149/2013
26.06.20139 So 12/2013https://ispis.sk/judikatura/9So12/2013
26.06.20133 Ndt 10/2013https://ispis.sk/judikatura/3Ndt10/2013
26.06.20133 Ndt 11/2013https://ispis.sk/judikatura/3Ndt11/2013
26.06.20137 So 74/2012https://ispis.sk/judikatura/7So74/2012
26.06.20137 So 81/2012https://ispis.sk/judikatura/7So81/2012
26.06.20137 So 68/2012https://ispis.sk/judikatura/7So68/2012
26.06.20137 Sžso 22/2012https://ispis.sk/judikatura/7Szso22/2012
26.06.20139 So 81/2012https://ispis.sk/judikatura/9So81/2012
26.06.20137 Cdo 133/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo133/2013
26.06.20135 Cdo 54/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo54/2013
26.06.20137 ECdo 120/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo120/2013
26.06.20139 So 24/2013https://ispis.sk/judikatura/9So24/2013
26.06.20139 Sžso 32/2012https://ispis.sk/judikatura/9Szso32/2012
26.06.20137 ECdo 119/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo119/2013
26.06.20137 CoE 13/2013https://ispis.sk/judikatura/7CoE13/2013
26.06.20137 So 66/2012https://ispis.sk/judikatura/7So66/2012
26.06.20132 Cdo 186/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo186/2013
26.06.20137 So 84/2012https://ispis.sk/judikatura/7So84/2012
26.06.20137 So 83/2012https://ispis.sk/judikatura/7So83/2012
26.06.20137 So 132/2012https://ispis.sk/judikatura/7So132/2012
26.06.20132 Cdo 205/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo205/2013
26.06.20139 So 83/2012https://ispis.sk/judikatura/9So83/2012
26.06.20132 Obo 33/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obo33/2013
26.06.20136 Tost 18/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tost18/2013
26.06.20137 So 72/2012https://ispis.sk/judikatura/7So72/2012
26.06.20132 MCdo 13/2012https://ispis.sk/judikatura/2MCdo13/2012
26.06.20132 Cdo 171/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo171/2012
26.06.20136 Ndt 11/2013https://ispis.sk/judikatura/6Ndt11/2013
26.06.20139 So 89/2012https://ispis.sk/judikatura/9So89/2012
27.06.20133 Cdo 11/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo11/2012
27.06.20133 Cdo 335/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo335/2012
27.06.20133 Cdo 137/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo137/2013
27.06.20133 Cdo 141/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo141/2013
27.06.20133 Cdo 63/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo63/2013
27.06.20133 Cdo 171/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo171/2013
27.06.20133 Cdo 106/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo106/2012
27.06.20133 Cdo 128/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo128/2012
27.06.20135 Ndt 12/2013https://ispis.sk/judikatura/5Ndt12/2013
27.06.20133 Cdo 58/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo58/2012
27.06.20133 Cdo 163/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo163/2013
27.06.20133 Cdo 231/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo231/2012
27.06.20133 Cdo 181/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo181/2013
27.06.20133 Cdo 237/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo237/2012
28.06.20133 Tdo 27/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo27/2013
28.06.20132 TdoV 9/2012https://ispis.sk/judikatura/2TdoV9/2012
28.06.20131 Ndc 5/2013https://ispis.sk/judikatura/1Ndc5/2013
01.07.20133 Ndc 15/2013https://ispis.sk/judikatura/3Ndc15/2013
03.07.20133 Cdo 58/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo58/2013
03.07.20133 Cdo 206/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo206/2013
03.07.20133 Cdo 205/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo205/2013
03.07.20136 Tost 21/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tost21/2013
03.07.20137 Cdo 144/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo144/2012
03.07.20137 Cdo 164/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo164/2012
03.07.20133 Cdo 196/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo196/2013
03.07.20133 Cdo 405/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo405/2012
03.07.20133 Cdo 208/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo208/2013
03.07.20137 Cdo 253/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo253/2012
03.07.20133 ECdo 108/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo108/2013
03.07.20133 ECdo 106/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo106/2013
03.07.20137 Cdo 104/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo104/2013
03.07.20137 Nc 38/2013https://ispis.sk/judikatura/7Nc38/2013
03.07.20137 Cdo 10/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo10/2013
03.07.20132 ECdo 63/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo63/2013
03.07.20133 Cdo 34/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo34/2013
03.07.20137 ECdo 122/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo122/2013
03.07.20137 ECdo 20/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo20/2013
03.07.20133 Cdo 42/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo42/2013
03.07.20137 Cdo 102/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo102/2013
03.07.20137 Cdo 28/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo28/2013
03.07.20137 Cdo 118/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo118/2013
03.07.20137 Cdo 34/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo34/2013
03.07.20137 Cdo 52/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo52/2013
03.07.20137 Cdo 50/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo50/2013
03.07.20137 Cdo 58/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo58/2013
03.07.20133 Tdo 10/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo10/2013
03.07.20133 ECdo 76/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo76/2013
03.07.20133 Cdo 15/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo15/2013
03.07.20136 Tost 20/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tost20/2013
03.07.20133 ECdo 94/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo94/2013
03.07.20137 Cdo 99/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo99/2013
03.07.20137 Cdo 8/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo8/2013
03.07.20137 Ndc 8/2013https://ispis.sk/judikatura/7Ndc8/2013
03.07.20137 Cdo 42/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo42/2013
03.07.20136 Ndt 8/2013https://ispis.sk/judikatura/6Ndt8/2013
03.07.20133 Cdo 318/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo318/2012
03.07.20137 Cdo 38/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo38/2013
03.07.20137 Nc 37/2013https://ispis.sk/judikatura/7Nc37/2013
03.07.20137 ECdo 123/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo123/2013
03.07.20133 Cdo 178/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo178/2013
03.07.20133 Cdo 75/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo75/2013
04.07.20137 So 166/2012https://ispis.sk/judikatura/7So166/2012
04.07.20137 Sžso 32/2012https://ispis.sk/judikatura/7Szso32/2012
04.07.20137 Sžso 34/2012https://ispis.sk/judikatura/7Szso34/2012
09.07.20135 Cdo 60/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo60/2013
09.07.20135 Cdo 172/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo172/2013
09.07.20135 Cdo 156/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo156/2013
09.07.20135 ECdo 50/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo50/2013
09.07.20134 Tdo 25/2013https://ispis.sk/judikatura/4Tdo25/2013
09.07.20134 Tdo 34/2013https://ispis.sk/judikatura/4Tdo34/2013
09.07.20135 Cdo 154/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo154/2013
09.07.20134 Ndt 12/2013https://ispis.sk/judikatura/4Ndt12/2013
09.07.20135 Cdo 169/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo169/2013
09.07.20135 Cdo 27/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo27/2013
09.07.20133 Tost 21/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tost21/2013
09.07.20135 Cdo 187/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo187/2013
09.07.20135 ECdo 19/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo19/2013
09.07.20132 Ndt 12/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndt12/2013
09.07.20135 Cdo 29/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo29/2013
09.07.20132 Ndt 11/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndt11/2013
09.07.20134 Tdo 18/2013https://ispis.sk/judikatura/4Tdo18/2013
09.07.20135 Cdo 55/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo55/2013
09.07.20135 ECdo 35/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo35/2013
09.07.20134 Tdo 85/2012https://ispis.sk/judikatura/4Tdo85/2012
09.07.20135 ECdo 55/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo55/2013
09.07.20134 Tost 21/2013https://ispis.sk/judikatura/4Tost21/2013
09.07.20135 CoE 30/2013https://ispis.sk/judikatura/5CoE30/2013
09.07.20135 Cdo 184/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo184/2013
09.07.20135 Cdo 166/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo166/2013
09.07.20134 To 9/2012https://ispis.sk/judikatura/4To9/2012
09.07.20134 Tdo 71/2012https://ispis.sk/judikatura/4Tdo71/2012
09.07.20133 Tdo 28/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo28/2013
09.07.20136 Ndt 12/2013https://ispis.sk/judikatura/6Ndt12/2013
09.07.20133 Tdo 17/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo17/2013
09.07.20135 Cdo 207/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo207/2013
09.07.20132 Tost 19/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tost19/2013
09.07.20132 Tdo 33/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo33/2013
09.07.20135 Cdo 206/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo206/2012
11.07.20132 Tost 20/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tost20/2013
15.07.20134 ECdo 5/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo5/2013
15.07.20134 Co 34/2013https://ispis.sk/judikatura/4Co34/2013
15.07.20134 Cdo 26/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo26/2013
15.07.20134 ECdo 60/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo60/2013
15.07.20134 Cdo 56/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo56/2013
15.07.20134 ECdo 20/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo20/2013
15.07.20134 Cdo 86/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo86/2013
15.07.20134 ECdo 49/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo49/2013
15.07.20134 Co 47/2013https://ispis.sk/judikatura/4Co47/2013
15.07.20134 ECdo 12/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo12/2013
15.07.20134 ECdo 1/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo1/2013
15.07.20134 ECdo 39/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo39/2013
15.07.20134 ECdo 51/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo51/2013
15.07.20134 ECdo 71/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo71/2013
15.07.20134 ECdo 67/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo67/2013
15.07.20134 ECdo 26/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo26/2013
15.07.20134 Co 53/2013https://ispis.sk/judikatura/4Co53/2013
15.07.20134 Cdo 10/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo10/2013
15.07.20134 Cdo 58/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo58/2013
15.07.20134 ECdo 50/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo50/2013
15.07.20134 Co 62/2013https://ispis.sk/judikatura/4Co62/2013
15.07.20134 ECdo 14/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo14/2013
15.07.20134 ECdo 45/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo45/2013
15.07.20134 Co 40/2013https://ispis.sk/judikatura/4Co40/2013
15.07.20134 Co 43/2013https://ispis.sk/judikatura/4Co43/2013
15.07.20134 ECdo 77/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo77/2013
15.07.20134 ECdo 69/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo69/2013
15.07.20134 Co 28/2013https://ispis.sk/judikatura/4Co28/2013
15.07.20134 Co 66/2013https://ispis.sk/judikatura/4Co66/2013
15.07.20134 Cdo 21/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo21/2013
15.07.20134 Cdo 34/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo34/2013
15.07.20134 Co 49/2013https://ispis.sk/judikatura/4Co49/2013
15.07.20134 ECdo 24/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo24/2013
15.07.20134 ECdo 16/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo16/2013
15.07.20134 Co 71/2013https://ispis.sk/judikatura/4Co71/2013
16.07.20134 Tost 22/2013https://ispis.sk/judikatura/4Tost22/2013
16.07.20134 Tost 23/2013https://ispis.sk/judikatura/4Tost23/2013
16.07.20132 Tost 23/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tost23/2013
16.07.20134 Tdo 35/2013https://ispis.sk/judikatura/4Tdo35/2013
16.07.20138 Sži 9/2013https://ispis.sk/judikatura/8Szi9/2013
16.07.20132 Tost 22/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tost22/2013
16.07.20132 Ndt 13/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndt13/2013
17.07.20137 Cdo 219/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo219/2012
17.07.20137 Cdo 111/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo111/2013
17.07.20132 TdoV 5/2013https://ispis.sk/judikatura/2TdoV5/2013
17.07.20132 TdoV 8/2013https://ispis.sk/judikatura/2TdoV8/2013
17.07.20137 ECdo 157/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo157/2013
17.07.20133 Tdo 36/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo36/2013
17.07.20133 Urto 4/2013https://ispis.sk/judikatura/3Urto4/2013
17.07.20133 Tdo 29/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo29/2013
17.07.20133 Tdo 21/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo21/2013
17.07.20137 Cdo 55/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo55/2013
17.07.20133 Tost 22/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tost22/2013
17.07.20137 ECdo 121/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo121/2013
18.07.20132 Obo 44/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obo44/2013
23.07.20132 Tdo 41/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo41/2013
23.07.20134 Ndt 13/2013https://ispis.sk/judikatura/4Ndt13/2013
23.07.20132 Tdo 29/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo29/2013
23.07.20136 Cdo 424/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo424/2013
23.07.20134 Tost 24/2013https://ispis.sk/judikatura/4Tost24/2013
23.07.20135 Tdo 35/2013https://ispis.sk/judikatura/5Tdo35/2013
23.07.20135 Tdo 34/2013https://ispis.sk/judikatura/5Tdo34/2013
24.07.20134 Cdo 181/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo181/2012
24.07.20134 Cdo 227/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo227/2013
24.07.20134 Cdo 119/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo119/2013
24.07.20134 MCdo 13/2012https://ispis.sk/judikatura/4MCdo13/2012
24.07.20134 Cdo 129/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo129/2013
24.07.20133 Tost 23/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tost23/2013
24.07.20137 ECdo 113/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo113/2013
24.07.20137 ECdo 149/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo149/2013
24.07.20137 CoE 7/2013https://ispis.sk/judikatura/7CoE7/2013
24.07.20137 CoE 29/2013https://ispis.sk/judikatura/7CoE29/2013
24.07.20137 Cdo 150/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo150/2013
24.07.20137 Cdo 193/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo193/2012
24.07.20137 Cdo 105/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo105/2012
24.07.20137 Cdo 66/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo66/2013
24.07.20134 Cdo 139/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo139/2013
24.07.20134 ECdo 125/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo125/2013
24.07.20134 Cdo 135/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo135/2013
24.07.20134 Cdo 127/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo127/2013
24.07.20134 Cdo 113/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo113/2013
24.07.20134 Ndc 15/2013https://ispis.sk/judikatura/4Ndc15/2013
24.07.20134 Ndc 13/2013https://ispis.sk/judikatura/4Ndc13/2013
24.07.20137 Cdo 149/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo149/2013
24.07.20137 Cdo 153/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo153/2013
24.07.20137 ECdo 111/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo111/2013
24.07.20137 ECdo 89/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo89/2013
24.07.20134 Cdo 141/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo141/2012
24.07.20137 ECdo 80/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo80/2013
24.07.20137 ECdo 75/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo75/2013
25.07.20132 Obo 28/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obo28/2013
25.07.20132 OboE 26/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE26/2013
25.07.20136 Cdo 186/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo186/2013
25.07.20136 Cdo 228/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo228/2013
25.07.20136 ECdo 17/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo17/2013
25.07.20136 Cdo 182/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo182/2013
25.07.20136 ECdo 41/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo41/2013
25.07.20136 Cdo 143/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo143/2013
25.07.20136 Cdo 217/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo217/2013
25.07.20136 Cdo 169/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo169/2013
25.07.20136 Cdo 150/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo150/2013
25.07.20136 Cdo 204/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo204/2013
25.07.20133 OboE 16/2013https://ispis.sk/judikatura/3OboE16/2013
25.07.20133 OboE 20/2013https://ispis.sk/judikatura/3OboE20/2013
25.07.20133 OboE 34/2013https://ispis.sk/judikatura/3OboE34/2013
25.07.20133 OboE 17/2013https://ispis.sk/judikatura/3OboE17/2013
25.07.20133 OboE 13/2013https://ispis.sk/judikatura/3OboE13/2013
25.07.20133 OboE 22/2013https://ispis.sk/judikatura/3OboE22/2013
25.07.20133 Cdo 33/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo33/2013
25.07.20132 OboE 21/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE21/2013
25.07.20133 Cdo 211/2010https://ispis.sk/judikatura/3Cdo211/2010
25.07.20136 Cdo 194/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo194/2013
25.07.20132 Cdo 174/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo174/2013
25.07.20132 Cdo 168/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo168/2013
25.07.20132 OboE 24/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE24/2013
25.07.20132 OboE 3/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE3/2013
25.07.20132 Cdo 169/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo169/2013
25.07.20132 Cdo 227/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo227/2013
25.07.20133 Cdo 67/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo67/2013
25.07.20132 Cdo 231/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo231/2013
25.07.20133 Cdo 168/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo168/2012
25.07.20132 OboE 1/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE1/2013
25.07.20133 ECdo 135/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo135/2013
25.07.20132 Ndob 23/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndob23/2013
25.07.20136 Ndc 15/2013https://ispis.sk/judikatura/6Ndc15/2013
25.07.20133 OboE 35/2013https://ispis.sk/judikatura/3OboE35/2013
25.07.20133 Cdo 62/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo62/2013
25.07.20136 ECdo 19/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo19/2013
25.07.20136 Cdo 287/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo287/2012
25.07.20136 Tdo 41/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tdo41/2013
25.07.20133 ECdo 92/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo92/2013
25.07.20133 Cdo 244/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo244/2013
25.07.20132 Co 66/2013https://ispis.sk/judikatura/2Co66/2013
25.07.20132 Cdo 221/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo221/2013
25.07.20133 OboE 37/2013https://ispis.sk/judikatura/3OboE37/2013
25.07.20133 Cdo 57/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo57/2012
25.07.20136 Tdo 39/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tdo39/2013
25.07.20133 ECdo 85/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo85/2013
25.07.20133 ECdo 42/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo42/2013
25.07.20133 ECdo 53/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo53/2013
25.07.20133 Cdo 203/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo203/2013
25.07.20133 Cdo 209/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo209/2013
25.07.20133 Cdo 221/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo221/2013
25.07.20132 OboE 4/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE4/2013
25.07.20132 OboE 8/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE8/2013
25.07.20132 OboE 30/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE30/2013
25.07.20132 OboE 6/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE6/2013
25.07.20133 Cdo 110/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo110/2012
25.07.20133 Cdo 159/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo159/2012
25.07.20132 OboE 31/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE31/2013
25.07.20132 Cdo 201/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo201/2013
25.07.20132 Cdo 193/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo193/2012
25.07.20133 Cdo 174/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo174/2012
25.07.20133 Cdo 112/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo112/2012
25.07.20133 Cdo 222/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo222/2013
25.07.20133 Cdo 214/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo214/2013
25.07.20136 Cdo 233/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo233/2013
25.07.20136 Cdo 139/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo139/2013
25.07.20136 Cdo 204/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo204/2012
25.07.20132 OboE 25/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE25/2013
25.07.20136 Cdo 140/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo140/2013
25.07.20136 Cdo 206/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo206/2013
25.07.20136 ECdo 58/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo58/2013
25.07.20136 Cdo 224/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo224/2013
25.07.20133 OboE 29/2013https://ispis.sk/judikatura/3OboE29/2013
25.07.20133 OboE 19/2013https://ispis.sk/judikatura/3OboE19/2013
25.07.20133 Cdo 71/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo71/2013
25.07.20136 Tdo 9/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tdo9/2013
25.07.20132 Ndc 16/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndc16/2013
25.07.20133 OboE 27/2013https://ispis.sk/judikatura/3OboE27/2013
25.07.20132 OboE 2/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE2/2013
25.07.20132 OboE 11/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE11/2013
25.07.20136 Cdo 212/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo212/2013
25.07.20132 Obdo 35/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obdo35/2013
25.07.20136 Cdo 397/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo397/2012
25.07.20137 Cdo 192/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo192/2012
25.07.20133 Cdo 207/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo207/2013
25.07.20132 OboE 9/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE9/2013
25.07.20133 Cdo 201/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo201/2013
25.07.20133 ECdo 130/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo130/2013
25.07.20133 Cdo 140/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo140/2013
25.07.20133 ECdo 50/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo50/2013
25.07.20133 Cdo 120/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo120/2013
25.07.20136 Cdo 173/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo173/2013
25.07.20132 OboE 28/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE28/2013
29.07.20133 OboE 63/2013https://ispis.sk/judikatura/3OboE63/2013
30.07.20132 Tdo 40/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo40/2013
30.07.20134 Obo 17/2013https://ispis.sk/judikatura/4Obo17/2013
30.07.20135 Cdo 59/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo59/2013
30.07.20132 Tdo 34/2012https://ispis.sk/judikatura/2Tdo34/2012
30.07.20132 Tost 21/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tost21/2013
30.07.20135 Cdo 83/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo83/2013
30.07.20135 Cdo 221/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo221/2013
31.07.20135 Cdo 329/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo329/2012
31.07.20137 Cdo 244/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo244/2012
31.07.20136 Cdo 178/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo178/2012
31.07.20135 Cdo 450/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo450/2012
31.07.20135 OboE 27/2013https://ispis.sk/judikatura/5OboE27/2013
31.07.20135 Oboer 1/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer1/2013
31.07.20134 Oboer 44/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer44/2013
31.07.20134 Oboer 140/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer140/2013
31.07.20136 Cdo 176/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo176/2012
31.07.20136 Cdo 138/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo138/2013
31.07.20134 MObdo 7/2012https://ispis.sk/judikatura/4MObdo7/2012
31.07.20134 Oboer 187/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer187/2013
31.07.20131 MCdo 20/2012https://ispis.sk/judikatura/1MCdo20/2012
31.07.20134 Obo 36/2013https://ispis.sk/judikatura/4Obo36/2013
31.07.20134 Cdo 369/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo369/2012
31.07.20134 Oboer 158/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer158/2013
31.07.20135 Cdo 319/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo319/2012
31.07.20132 ObdoV 18/2012https://ispis.sk/judikatura/2ObdoV18/2012
31.07.20135 Oboer 3/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer3/2013
31.07.20133 MCdo 44/2012https://ispis.sk/judikatura/3MCdo44/2012
31.07.20134 Obo 38/2013https://ispis.sk/judikatura/4Obo38/2013
31.07.20135 Tdo 40/2013https://ispis.sk/judikatura/5Tdo40/2013
31.07.20135 Cdo 430/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo430/2012
31.07.20134 Obo 35/2013https://ispis.sk/judikatura/4Obo35/2013
31.07.20134 Ndob 24/2013https://ispis.sk/judikatura/4Ndob24/2013
31.07.20135 Obo 36/2013https://ispis.sk/judikatura/5Obo36/2013
31.07.20136 Cdo 123/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo123/2012
31.07.20136 ECdo 47/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo47/2013
31.07.20134 Oboer 137/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer137/2013
31.07.20136 Cdo 208/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo208/2012
31.07.20136 Cdo 194/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo194/2012
31.07.20134 Oboer 168/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer168/2013
31.07.20134 Oboer 165/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer165/2013
31.07.20136 Cdo 67/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo67/2012
31.07.20133 Cdo 420/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo420/2012
31.07.20135 Oboer 5/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer5/2013
31.07.20134 Ndob 22/2013https://ispis.sk/judikatura/4Ndob22/2013
31.07.20134 Cdo 344/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo344/2012
31.07.20136 ECdo 113/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo113/2013
31.07.20134 Cdo 364/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo364/2012
31.07.20135 Ndob 16/2013https://ispis.sk/judikatura/5Ndob16/2013
31.07.20132 Cdo 384/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo384/2012
31.07.20132 Cdo 349/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo349/2012
31.07.20132 Cdo 374/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo374/2012
31.07.20135 Oboer 128/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer128/2013
31.07.20132 Cdo 395/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo395/2012
31.07.20134 Cdo 409/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo409/2012
31.07.20135 OboE 21/2013https://ispis.sk/judikatura/5OboE21/2013
01.08.20132 OboE 19/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE19/2013
01.08.20137 Cdo 11/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo11/2013
01.08.20132 OboE 51/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE51/2013
01.08.20133 Obo 229/2002https://ispis.sk/judikatura/3Obo229/2002
01.08.20132 OboE 15/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE15/2013
01.08.20132 Oboer 1/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer1/2013
01.08.20132 OboE 20/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE20/2013
01.08.20137 Nc 42/2013https://ispis.sk/judikatura/7Nc42/2013
01.08.20132 OboE 18/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE18/2013
01.08.20132 OboE 17/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE17/2013
01.08.20132 OboE 54/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE54/2013
01.08.20132 Obo 41/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obo41/2013
01.08.20132 OboE 55/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE55/2013
01.08.20137 Cdo 92/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo92/2013
01.08.20132 OboE 41/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE41/2013
01.08.20132 OboE 53/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE53/2013
01.08.20137 Cdo 98/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo98/2013
01.08.20137 CoE 21/2013https://ispis.sk/judikatura/7CoE21/2013
01.08.20137 Cdo 220/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo220/2012
01.08.20132 OboE 12/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE12/2013
01.08.20137 Ndc 11/2013https://ispis.sk/judikatura/7Ndc11/2013
01.08.20132 OboE 49/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE49/2013
01.08.20132 Obo 40/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obo40/2013
01.08.20132 OboE 34/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE34/2013
01.08.20137 CoE 44/2013https://ispis.sk/judikatura/7CoE44/2013
01.08.20132 OboE 39/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE39/2013
01.08.20137 ECdo 177/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo177/2013
02.08.20136 To 2/2013https://ispis.sk/judikatura/6To2/2013
02.08.20136 Tost 24/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tost24/2013
06.08.20133 Cdo 211/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo211/2013
06.08.20133 Cdo 28/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo28/2013
06.08.20133 Cdo 170/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo170/2013
06.08.20133 Cdo 258/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo258/2013
06.08.20133 Cdo 165/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo165/2013
06.08.20133 Cdo 226/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo226/2013
06.08.20133 ECdo 58/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo58/2013
06.08.20133 Cdo 55/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo55/2013
06.08.20133 ECdo 48/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo48/2013
06.08.20133 Cdo 231/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo231/2013
06.08.20133 MCdo 14/2012https://ispis.sk/judikatura/3MCdo14/2012
06.08.20133 Cdo 254/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo254/2013
06.08.20133 ECdo 158/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo158/2013
06.08.20132 Tdo 39/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo39/2013
06.08.20133 ECdo 144/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo144/2013
06.08.20133 ECdo 34/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo34/2013
06.08.20133 Cdo 40/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo40/2013
06.08.20133 Cdo 25/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo25/2013
06.08.20133 Cdo 213/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo213/2013
06.08.20133 ECdo 145/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo145/2013
06.08.20133 Cdo 177/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo177/2013
06.08.20133 Cdo 45/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo45/2013
06.08.20133 Cdo 2/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo2/2013
06.08.20133 ECdo 62/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo62/2013
06.08.20133 CoE 49/2013https://ispis.sk/judikatura/3CoE49/2013
06.08.20133 CoE 43/2013https://ispis.sk/judikatura/3CoE43/2013
06.08.20133 ECdo 95/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo95/2013
06.08.20133 ECdo 114/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo114/2013
06.08.20133 ECdo 5/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo5/2013
06.08.20133 ECdo 126/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo126/2013
06.08.20133 ECdo 162/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo162/2013
06.08.20133 Cdo 192/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo192/2013
06.08.20133 Cdo 172/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo172/2013
06.08.20133 Cdo 190/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo190/2013
06.08.20133 Cdo 184/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo184/2012
06.08.20132 Tost 24/2012https://ispis.sk/judikatura/2Tost24/2012
06.08.20133 Cdo 68/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo68/2013
06.08.20133 Cdo 47/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo47/2013
06.08.20132 Tdo 37/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo37/2013
06.08.20133 Cdo 191/2011https://ispis.sk/judikatura/3Cdo191/2011
06.08.20133 Cdo 233/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo233/2013
06.08.20133 Ndc 16/2013https://ispis.sk/judikatura/3Ndc16/2013
06.08.20133 ECdo 78/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo78/2013
06.08.20133 ECdo 160/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo160/2013
06.08.20133 ECdo 25/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo25/2013
06.08.20133 ECdo 98/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo98/2013
06.08.20133 ECdo 96/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo96/2013
06.08.20133 ECdo 105/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo105/2013
07.08.20137 ECdo 69/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo69/2013
07.08.20137 CoE 2/2013https://ispis.sk/judikatura/7CoE2/2013
07.08.20137 CoE 8/2013https://ispis.sk/judikatura/7CoE8/2013
07.08.20137 Cdo 49/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo49/2013
07.08.20137 Cdo 45/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo45/2013
07.08.20137 Cdo 21/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo21/2013
07.08.20137 Cdo 9/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo9/2013
07.08.20137 ECdo 45/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo45/2013
07.08.20137 CoE 55/2013https://ispis.sk/judikatura/7CoE55/2013
07.08.20137 ECdo 2/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo2/2013
07.08.20137 Cdo 4/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo4/2013
07.08.20137 Cdo 33/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo33/2013
08.08.20136 Tost 28/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tost28/2013
08.08.20136 Tost 26/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tost26/2013
08.08.20136 Tost 25/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tost25/2013
10.08.20132 Ndob 25/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndob25/2013
13.08.20133 Ndt 13/2013https://ispis.sk/judikatura/3Ndt13/2013
13.08.20133 OboE 38/2013https://ispis.sk/judikatura/3OboE38/2013
13.08.20132 Tdo 43/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo43/2013
13.08.20133 Tdo 44/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo44/2013
13.08.20132 Tdo 35/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo35/2013
13.08.20133 OboE 36/2013https://ispis.sk/judikatura/3OboE36/2013
13.08.20133 MObdo 1/2012https://ispis.sk/judikatura/3MObdo1/2012
13.08.20133 OboE 40/2013https://ispis.sk/judikatura/3OboE40/2013
13.08.20133 MObdo 6/2012https://ispis.sk/judikatura/3MObdo6/2012
13.08.20132 Tdo 38/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo38/2013
13.08.20132 To 7/2013https://ispis.sk/judikatura/2To7/2013
13.08.20133 OboE 39/2013https://ispis.sk/judikatura/3OboE39/2013
14.08.20135 Ndob 17/2013https://ispis.sk/judikatura/5Ndob17/2013
14.08.20135 Obo 30/2013https://ispis.sk/judikatura/5Obo30/2013
14.08.20132 MCdo 30/2012https://ispis.sk/judikatura/2MCdo30/2012
14.08.20135 Oboer 21/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer21/2013
14.08.20137 Cdo 141/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo141/2012
14.08.20136 Cdo 135/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo135/2013
14.08.20137 ECdo 4/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo4/2013
14.08.20137 MCdo 20/2012https://ispis.sk/judikatura/7MCdo20/2012
14.08.20133 MCdo 35/2012https://ispis.sk/judikatura/3MCdo35/2012
14.08.20135 Obo 97/2012https://ispis.sk/judikatura/5Obo97/2012
14.08.20137 ECdo 9/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo9/2013
14.08.20137 Cdo 31/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo31/2013
14.08.20136 Cdo 32/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo32/2012
14.08.20135 Oboer 7/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer7/2013
14.08.20135 MOber 1/2013https://ispis.sk/judikatura/5MOber1/2013
14.08.20137 Cdo 43/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo43/2013
14.08.20134 MCdo 20/2012https://ispis.sk/judikatura/4MCdo20/2012
14.08.20135 Obo 35/2013https://ispis.sk/judikatura/5Obo35/2013
14.08.20137 ECdo 13/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo13/2013
14.08.20137 Cdo 17/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo17/2013
14.08.20137 ECdo 81/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo81/2013
14.08.20134 Tost 26/2013https://ispis.sk/judikatura/4Tost26/2013
14.08.20137 Cdo 223/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo223/2012
14.08.20137 Cdo 37/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo37/2013
14.08.20135 MCdo 20/2012https://ispis.sk/judikatura/5MCdo20/2012
14.08.20135 MCdo 45/2012https://ispis.sk/judikatura/5MCdo45/2012
14.08.20137 ECdo 11/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo11/2013
15.08.20133 OboE 50/2013https://ispis.sk/judikatura/3OboE50/2013
15.08.20133 OboE 71/2013https://ispis.sk/judikatura/3OboE71/2013
15.08.20133 OboE 47/2013https://ispis.sk/judikatura/3OboE47/2013
15.08.20133 OboE 45/2013https://ispis.sk/judikatura/3OboE45/2013
15.08.20133 OboE 70/2013https://ispis.sk/judikatura/3OboE70/2013
15.08.20133 Obo 44/2013https://ispis.sk/judikatura/3Obo44/2013
15.08.20135 Oboer 16/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer16/2013
15.08.20135 Oboer 14/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer14/2013
15.08.20133 OboE 73/2013https://ispis.sk/judikatura/3OboE73/2013
15.08.20137 Nc 45/2013https://ispis.sk/judikatura/7Nc45/2013
16.08.20132 OboE 29/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE29/2013
16.08.20132 OboE 35/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE35/2013
16.08.20132 OboE 37/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE37/2013
16.08.20132 OboE 16/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE16/2013
16.08.20132 OboE 32/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE32/2013
16.08.20132 OboE 27/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE27/2013
16.08.20133 Obdo 42/2012https://ispis.sk/judikatura/3Obdo42/2012
16.08.20132 OboE 61/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE61/2013
16.08.20132 Obo 38/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obo38/2013
16.08.20132 OboE 33/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE33/2013
19.08.20135 MObdo 5/2012https://ispis.sk/judikatura/5MObdo5/2012
20.08.20132 Tost 26/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tost26/2013
20.08.20132 Tost 27/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tost27/2013
20.08.20133 Sžo 40/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szo40/2013
21.08.20136 Cdo 180/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo180/2013
21.08.20136 Cdo 260/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo260/2013
21.08.20136 Cdo 214/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo214/2012
21.08.20136 Cdo 232/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo232/2012
21.08.20136 Cdo 331/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo331/2012
21.08.20136 Cdo 317/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo317/2012
21.08.20135 Cdo 222/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo222/2013
21.08.20136 Cdo 116/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo116/2013
21.08.20135 Cdo 202/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo202/2013
21.08.20135 Cdo 218/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo218/2013
21.08.20135 Cdo 426/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo426/2012
21.08.20135 Cdo 238/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo238/2013
21.08.20135 Cdo 240/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo240/2013
21.08.20136 ECdo 93/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo93/2013
21.08.20136 Cdo 259/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo259/2013
21.08.20136 Cdo 263/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo263/2013
21.08.20136 Cdo 257/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo257/2013
21.08.20136 ECdo 188/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo188/2013
21.08.20136 Cdo 259/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo259/2012
21.08.20136 ECdo 57/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo57/2013
21.08.20136 ECdo 109/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo109/2013
21.08.20136 ECdo 195/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo195/2013
21.08.20136 ECdo 196/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo196/2013
21.08.20136 ECdo 1/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo1/2013
21.08.20135 Cdo 181/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo181/2013
21.08.20135 MCdo 4/2011https://ispis.sk/judikatura/5MCdo4/2011
21.08.20136 Cdo 220/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo220/2013
21.08.20136 Cdo 189/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo189/2013
21.08.20135 ECdo 40/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo40/2013
21.08.20136 Cdo 8/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo8/2013
21.08.20136 Cdo 312/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo312/2012
21.08.20135 ECdo 30/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo30/2013
21.08.20135 Cdo 186/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo186/2013
21.08.20135 Cdo 188/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo188/2013
21.08.20135 Cdo 220/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo220/2013
21.08.20135 Cdo 266/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo266/2013
21.08.20136 ECdo 53/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo53/2013
21.08.20134 Obdo 35/2012https://ispis.sk/judikatura/4Obdo35/2012
21.08.20133 Tost 26/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tost26/2013
21.08.20135 MCdo 1/2012https://ispis.sk/judikatura/5MCdo1/2012
21.08.20135 Cdo 191/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo191/2013
21.08.20135 Cdo 185/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo185/2013
21.08.20135 ECdo 45/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo45/2013
21.08.20135 Cdo 231/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo231/2013
21.08.20136 Cdo 300/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo300/2012
21.08.20136 ECdo 151/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo151/2013
22.08.20135 Cdo 449/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo449/2012
22.08.20134 Obo 46/2013https://ispis.sk/judikatura/4Obo46/2013
22.08.20134 Obdo 48/2012https://ispis.sk/judikatura/4Obdo48/2012
22.08.20134 Cdo 270/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo270/2013
22.08.20134 CoE 25/2013https://ispis.sk/judikatura/4CoE25/2013
22.08.20134 Cdo 142/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo142/2013
22.08.20134 Cdo 426/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo426/2012
22.08.20134 Cdo 222/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo222/2012
22.08.20134 Cdo 255/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo255/2013
22.08.20134 Cdo 134/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo134/2013
22.08.20134 Cdo 276/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo276/2012
22.08.20134 Cdo 286/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo286/2012
22.08.20134 Cdo 165/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo165/2012
22.08.20134 CoE 40/2013https://ispis.sk/judikatura/4CoE40/2013
22.08.20135 Cdo 374/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo374/2012
22.08.20134 Cdo 24/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo24/2013
22.08.20133 Tost 27/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tost27/2013
22.08.20134 Obo 45/2013https://ispis.sk/judikatura/4Obo45/2013
22.08.20134 MCdo 16/2012https://ispis.sk/judikatura/4MCdo16/2012
22.08.20134 Cdo 256/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo256/2012
22.08.20134 Cdo 312/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo312/2012
22.08.20134 Cdo 261/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo261/2013
22.08.20134 Cdo 90/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo90/2013
22.08.20134 Cdo 260/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo260/2013
22.08.20134 Cdo 404/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo404/2012
22.08.20134 Cdo 132/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo132/2013
22.08.20134 Cdo 314/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo314/2012
22.08.20134 Cdo 362/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo362/2012
22.08.20134 Ndc 16/2013https://ispis.sk/judikatura/4Ndc16/2013
22.08.20134 CoE 50/2013https://ispis.sk/judikatura/4CoE50/2013
22.08.20134 Ndob 25/2013https://ispis.sk/judikatura/4Ndob25/2013
22.08.20134 Cdo 336/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo336/2012
22.08.20134 Cdo 224/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo224/2013
22.08.20135 Obdo 32/2011https://ispis.sk/judikatura/5Obdo32/2011
22.08.20134 Cdo 384/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo384/2012
22.08.20136 Tdo 36/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tdo36/2013
22.08.20134 Cdo 249/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo249/2013
22.08.20134 Cdo 254/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo254/2012
22.08.20136 Tdo 48/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tdo48/2013
22.08.20136 Tost 22/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tost22/2013
22.08.20134 Cdo 340/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo340/2012
22.08.20135 Obo 31/2013https://ispis.sk/judikatura/5Obo31/2013
27.08.20135 Ndt 14/2013https://ispis.sk/judikatura/5Ndt14/2013
27.08.20134 Cdo 147/2011https://ispis.sk/judikatura/4Cdo147/2011
28.08.20132 ECdo 57/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo57/2013
28.08.20132 Cdo 107/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo107/2013
28.08.20132 Cdo 341/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo341/2012
28.08.20135 Ndt 15/2013https://ispis.sk/judikatura/5Ndt15/2013
28.08.20132 Tost 25/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tost25/2013
28.08.20132 Cdo 362/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo362/2012
28.08.20132 Cdo 188/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo188/2013
28.08.20132 Cdo 336/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo336/2012
28.08.20132 Cdo 256/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo256/2013
28.08.20132 ECdo 86/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo86/2013
28.08.20134 Ndt 15/2013https://ispis.sk/judikatura/4Ndt15/2013
28.08.20132 Co 33/2013https://ispis.sk/judikatura/2Co33/2013
28.08.20132 ECdo 140/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo140/2013
28.08.20132 ECdo 116/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo116/2013
28.08.20132 ECdo 118/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo118/2013
28.08.20132 Cdo 218/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo218/2013
28.08.20132 Cdo 167/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo167/2012
28.08.20132 Cdo 167/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo167/2013
28.08.20132 ECdo 67/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo67/2013
28.08.20132 Cdo 251/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo251/2013
06.09.20133 Obdo 29/2013https://ispis.sk/judikatura/3Obdo29/2013
06.09.20133 OboE 67/2013https://ispis.sk/judikatura/3OboE67/2013
06.09.20133 OboE 55/2013https://ispis.sk/judikatura/3OboE55/2013
06.09.20133 OboE 48/2013https://ispis.sk/judikatura/3OboE48/2013
09.09.20134 Ndob 27/2013https://ispis.sk/judikatura/4Ndob27/2013
11.09.20133 Tdo 19/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo19/2013
11.09.20135 Cdo 33/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo33/2013
11.09.20132 Oboer 3/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer3/2013
11.09.20137 Cdo 221/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo221/2012
11.09.20132 Ndob 26/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndob26/2013
11.09.20136 Cdo 199/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo199/2013
11.09.20137 Cdo 175/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo175/2013
11.09.20133 Tost 28/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tost28/2013
11.09.20137 ECdo 95/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo95/2013
11.09.20135 Cdo 236/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo236/2013
11.09.20136 Co 12/2013https://ispis.sk/judikatura/6Co12/2013
11.09.20136 Cdo 215/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo215/2013
11.09.20136 Cdo 283/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo283/2013
11.09.20135 Cdo 126/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo126/2013
11.09.20135 Cdo 276/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo276/2013
11.09.20135 Cdo 56/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo56/2012
11.09.20137 Cdo 248/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo248/2012
11.09.20135 Cdo 328/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo328/2012
11.09.20135 Cdo 227/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo227/2013
11.09.20136 Cdo 242/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo242/2012
11.09.20137 ECdo 197/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo197/2013
11.09.20137 ECdo 23/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo23/2013
11.09.20133 Tdo 24/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo24/2013
11.09.20137 ECdo 115/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo115/2013
11.09.20137 ECdo 135/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo135/2013
11.09.20137 ECdo 193/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo193/2013
11.09.20137 Cdo 125/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo125/2013
11.09.20132 OboE 81/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE81/2013
11.09.20137 CoE 32/2013https://ispis.sk/judikatura/7CoE32/2013
11.09.20137 ECdo 14/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo14/2013
11.09.20133 Ndt 15/2013https://ispis.sk/judikatura/3Ndt15/2013
11.09.20136 ECdo 124/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo124/2013
11.09.20135 Obo 34/2013https://ispis.sk/judikatura/5Obo34/2013
11.09.20132 OboE 50/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE50/2013
11.09.20132 OboE 80/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE80/2013
11.09.20133 Tdo 40/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo40/2013
11.09.20133 Tdo 33/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo33/2013
11.09.20133 Ndt 16/2013https://ispis.sk/judikatura/3Ndt16/2013
11.09.20133 Tdo 39/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo39/2013
11.09.20133 Ndt 14/2013https://ispis.sk/judikatura/3Ndt14/2013
11.09.20135 ECdo 135/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo135/2013
11.09.20133 Tdo 32/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo32/2013
11.09.20136 Cdo 196/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo196/2013
11.09.20136 Cdo 418/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo418/2012
11.09.20136 ECdo 157/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo157/2013
11.09.20135 Cdo 225/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo225/2013
11.09.20135 ECdo 75/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo75/2013
11.09.20135 Cdo 144/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo144/2012
11.09.20135 Cdo 213/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo213/2013
11.09.20136 Co 48/2013https://ispis.sk/judikatura/6Co48/2013
11.09.20132 MObdo 4/2012https://ispis.sk/judikatura/2MObdo4/2012
11.09.20137 ECdo 43/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo43/2013
11.09.20137 ECdo 35/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo35/2013
11.09.20132 OboE 85/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE85/2013
11.09.20135 Cdo 234/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo234/2012
11.09.20137 ECdo 143/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo143/2013
11.09.20137 ECdo 37/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo37/2013
11.09.20137 ECdo 211/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo211/2013
11.09.20137 ECdo 7/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo7/2013
11.09.20137 ECdo 31/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo31/2013
11.09.20137 ECdo 65/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo65/2013
11.09.20137 ECdo 90/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo90/2013
11.09.20137 ECdo 145/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo145/2013
11.09.20135 Cdo 201/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo201/2013
11.09.20135 ECdo 1/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo1/2013
11.09.20135 ECdo 41/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo41/2013
11.09.20137 ECdo 60/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo60/2013
11.09.20132 OboE 86/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE86/2013
11.09.20132 OboE 52/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE52/2013
11.09.20135 Cdo 261/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo261/2013
11.09.20137 ECdo 131/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo131/2013
12.09.20133 Cdo 284/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo284/2013
12.09.20133 Cdo 235/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo235/2013
12.09.20133 Cdo 254/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo254/2012
12.09.20133 Cdo 228/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo228/2013
12.09.20133 Cdo 246/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo246/2013
12.09.20133 ECdo 195/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo195/2013
12.09.20133 Cdo 202/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo202/2013
12.09.20133 Cdo 105/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo105/2013
12.09.20133 Cdo 65/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo65/2012
12.09.20133 Cdo 257/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo257/2013
12.09.20133 Cdo 264/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo264/2013
12.09.20133 Cdo 182/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo182/2013
12.09.20133 Cdo 185/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo185/2013
12.09.20133 Cdo 227/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo227/2013
12.09.20133 Cdo 251/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo251/2013
12.09.20133 Cdo 259/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo259/2013
12.09.20133 Cdo 274/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo274/2013
12.09.20137 Nc 48/2013https://ispis.sk/judikatura/7Nc48/2013
13.09.20133 Ndob 28/2013https://ispis.sk/judikatura/3Ndob28/2013
13.09.20133 Ndob 27/2013https://ispis.sk/judikatura/3Ndob27/2013
17.09.20133 Cdo 292/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo292/2012
17.09.20133 ECdo 194/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo194/2013
17.09.20133 ECdo 26/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo26/2013
17.09.20133 ECdo 38/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo38/2013
17.09.20133 ECdo 196/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo196/2013
17.09.20133 Cdo 56/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo56/2013
17.09.20132 Ndt 15/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndt15/2013
17.09.20133 ECdo 86/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo86/2013
17.09.20132 Tdo 45/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo45/2013
18.09.20133 Tdo 35/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo35/2013
18.09.20133 Tdo 31/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo31/2013
18.09.20133 ECdo 32/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo32/2013
18.09.20133 ECdo 22/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo22/2013
18.09.20133 Tdo 48/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo48/2013
18.09.20133 Cdo 52/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo52/2013
18.09.20133 To 3/2013https://ispis.sk/judikatura/3To3/2013
18.09.20135 Cdo 6/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo6/2012
18.09.20135 Co 9/2013https://ispis.sk/judikatura/5Co9/2013
18.09.20133 Cdo 249/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo249/2013
18.09.20133 Cdo 189/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo189/2013
18.09.20135 Obdo 8/2013https://ispis.sk/judikatura/5Obdo8/2013
18.09.20133 ECdo 141/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo141/2013
18.09.20133 ECdo 143/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo143/2013
18.09.20133 Tdo 37/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo37/2013
18.09.20133 Cdo 247/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo247/2013
18.09.20133 Cdo 79/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo79/2012
18.09.20133 Tdo 25/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo25/2013
18.09.20133 ECdo 3/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo3/2013
18.09.20136 Tost 29/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tost29/2013
18.09.20135 Co 13/2013https://ispis.sk/judikatura/5Co13/2013
18.09.20133 Tdo 7/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo7/2013
18.09.20135 Cdo 130/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo130/2012
18.09.20136 Ndt 14/2013https://ispis.sk/judikatura/6Ndt14/2013
18.09.20133 ECdo 40/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo40/2013
18.09.20133 Cdo 50/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo50/2013
18.09.20133 Cdo 12/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo12/2013
18.09.20133 Tdo 43/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo43/2013
18.09.20135 Co 1/2013https://ispis.sk/judikatura/5Co1/2013
18.09.20135 Cdo 251/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo251/2013
19.09.20135 Ndob 19/2013https://ispis.sk/judikatura/5Ndob19/2013
19.09.20133 Obdo 53/2013https://ispis.sk/judikatura/3Obdo53/2013
19.09.20135 Obdo 43/2012https://ispis.sk/judikatura/5Obdo43/2012
19.09.20135 Obo 41/2013https://ispis.sk/judikatura/5Obo41/2013
19.09.20135 Obo 91/2012https://ispis.sk/judikatura/5Obo91/2012
19.09.20135 Oboer 33/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer33/2013
19.09.20135 Oboer 27/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer27/2013
19.09.20135 Oboer 29/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer29/2013
19.09.20135 Oboer 39/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer39/2013
19.09.20135 Obdo 39/2013https://ispis.sk/judikatura/5Obdo39/2013
19.09.20135 Oboer 19/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer19/2013
19.09.20135 Ndt 16/2013https://ispis.sk/judikatura/5Ndt16/2013
24.09.20132 Tdo 36/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo36/2013
24.09.20132 Tost 28/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tost28/2013
24.09.20132 Tdo 52/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo52/2013
24.09.20132 Tdo 47/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo47/2013
24.09.20132 Tdo 51/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo51/2013
24.09.20132 Tdo 46/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo46/2013
24.09.20132 Tdo 44/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo44/2013
24.09.20132 Tdo 50/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo50/2013
24.09.20132 Tdo 48/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo48/2013
24.09.20132 Tdo 42/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo42/2013
25.09.20131 TdoV 17/2013https://ispis.sk/judikatura/1TdoV17/2013
25.09.20131 TdoV 6/2013https://ispis.sk/judikatura/1TdoV6/2013
26.09.20136 Cdo 249/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo249/2013
26.09.20136 Cdo 6/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo6/2013
26.09.20136 Cdo 146/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo146/2013
26.09.20136 Ndc 20/2013https://ispis.sk/judikatura/6Ndc20/2013
26.09.20136 Cdo 200/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo200/2013
26.09.20133 Cdo 228/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo228/2012
26.09.20136 ECdo 190/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo190/2013
26.09.20137 Cdo 186/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo186/2013
26.09.20137 ECdo 219/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo219/2013
26.09.20135 Tdo 50/2013https://ispis.sk/judikatura/5Tdo50/2013
26.09.20137 Cdo 68/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo68/2013
26.09.20137 Cdo 176/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo176/2013
26.09.20137 ECdo 18/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo18/2013
26.09.20137 ECdo 39/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo39/2013
26.09.20137 ECdo 22/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo22/2013
26.09.20136 Cdo 210/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo210/2013
26.09.20136 ECdo 200/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo200/2013
26.09.20136 Cdo 275/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo275/2013
26.09.20136 Cdo 224/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo224/2012
26.09.20133 ECdo 103/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo103/2013
26.09.20133 ECdo 1/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo1/2013
26.09.20135 Tdo 51/2013https://ispis.sk/judikatura/5Tdo51/2013
26.09.20136 Ndt 15/2013https://ispis.sk/judikatura/6Ndt15/2013
26.09.20133 Cdo 143/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo143/2012
26.09.20136 Ndc 19/2013https://ispis.sk/judikatura/6Ndc19/2013
26.09.20136 Cdo 229/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo229/2013
26.09.20137 CoE 64/2013https://ispis.sk/judikatura/7CoE64/2013
26.09.20137 Nc 49/2013https://ispis.sk/judikatura/7Nc49/2013
26.09.20136 Cdo 278/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo278/2012
26.09.20137 Cdo 172/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo172/2012
26.09.20133 Cdo 363/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo363/2012
26.09.20136 Cdo 291/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo291/2013
26.09.20137 ECdo 147/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo147/2013
26.09.20137 ECdo 8/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo8/2013
26.09.20133 Cdo 176/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo176/2012
26.09.20137 ECdo 6/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo6/2013
26.09.20136 Cdo 272/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo272/2013
26.09.20133 ECdo 93/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo93/2013
26.09.20137 Nc 52/2013https://ispis.sk/judikatura/7Nc52/2013
30.09.20132 Obdo 41/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obdo41/2013
30.09.20132 Oboer 73/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer73/2013
30.09.20132 Oboer 31/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer31/2013
30.09.20132 Oboer 57/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer57/2013
30.09.20132 Obdo 64/2012https://ispis.sk/judikatura/2Obdo64/2012
30.09.20134 MCdo 9/2013https://ispis.sk/judikatura/4MCdo9/2013
30.09.20132 Oboer 99/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer99/2013
30.09.20132 Obdo 55/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obdo55/2013
30.09.20132 Obdo 73/2012https://ispis.sk/judikatura/2Obdo73/2012
30.09.20135 Cdo 73/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo73/2013
30.09.20135 Cdo 439/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo439/2012
30.09.20132 ECdo 135/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo135/2013
30.09.20132 Cdo 300/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo300/2012
30.09.20134 ECdo 215/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo215/2013
30.09.20134 Cdo 70/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo70/2013
30.09.20134 ECdo 160/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo160/2013
30.09.20132 OboE 7/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE7/2013
30.09.20132 OboE 43/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE43/2013
30.09.20136 ECdo 179/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo179/2013
30.09.20134 Obo 3/2013https://ispis.sk/judikatura/4Obo3/2013
30.09.20134 Cdo 199/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo199/2013
30.09.20134 Cdo 200/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo200/2013
30.09.20134 Cdo 275/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo275/2013
30.09.20134 Cdo 66/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo66/2013
30.09.20134 Cdo 68/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo68/2013
30.09.20134 Cdo 48/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo48/2013
30.09.20132 Cdo 366/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo366/2012
30.09.20136 Cdo 241/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo241/2013
30.09.20136 Cdo 252/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo252/2012
30.09.20132 CoE 42/2013https://ispis.sk/judikatura/2CoE42/2013
30.09.20137 ECdo 16/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo16/2013
30.09.20136 Cdo 138/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo138/2012
30.09.20133 Obo 1/2012https://ispis.sk/judikatura/3Obo1/2012
30.09.20134 ECdo 75/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo75/2013
30.09.20133 Ndob 26/2013https://ispis.sk/judikatura/3Ndob26/2013
30.09.20134 Cdo 427/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo427/2012
30.09.20134 Cdo 374/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo374/2012
30.09.20133 Cdo 349/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo349/2012
30.09.20133 Cdo 409/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo409/2012
30.09.20134 Cdo 280/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo280/2013
30.09.20134 Cdo 331/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo331/2012
30.09.20137 Cdo 136/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo136/2012
30.09.20132 OboE 42/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE42/2013
30.09.20132 Oboer 143/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer143/2013
30.09.20132 Cdo 171/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo171/2013
30.09.20134 Cdo 195/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo195/2013
30.09.20132 Obo 51/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obo51/2013
30.09.20134 CoE 53/2013https://ispis.sk/judikatura/4CoE53/2013
30.09.20133 Cdo 252/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo252/2012
30.09.20132 Cdo 261/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo261/2013
30.09.20134 Cdo 285/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo285/2013
30.09.20136 Cdo 280/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo280/2013
30.09.20134 Cdo 30/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo30/2013
30.09.20132 Cdo 1/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo1/2013
30.09.20132 Cdo 204/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo204/2012
30.09.20134 ECdo 85/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo85/2013
30.09.20132 MCdo 18/2012https://ispis.sk/judikatura/2MCdo18/2012
30.09.20132 Cdo 207/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo207/2013
30.09.20132 Cdo 363/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo363/2012
30.09.20132 Co 74/2013https://ispis.sk/judikatura/2Co74/2013
30.09.20132 CoE 57/2013https://ispis.sk/judikatura/2CoE57/2013
30.09.20132 Co 76/2013https://ispis.sk/judikatura/2Co76/2013
30.09.20132 Cdo 4/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo4/2013
30.09.20136 Cdo 209/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo209/2013
30.09.20135 Cdo 429/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo429/2012
30.09.20134 Obo 52/2013https://ispis.sk/judikatura/4Obo52/2013
30.09.20132 ECdo 215/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo215/2013
30.09.20132 Cdo 132/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo132/2013
30.09.20132 Cdo 89/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo89/2013
30.09.20134 MCdo 21/2012https://ispis.sk/judikatura/4MCdo21/2012
30.09.20131 Ds 6/2013https://ispis.sk/judikatura/1Ds6/2013
30.09.20136 MCdo 15/2012https://ispis.sk/judikatura/6MCdo15/2012
30.09.20137 Cdo 156/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo156/2012
30.09.20132 OboE 45/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE45/2013
30.09.20132 OboE 40/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE40/2013
30.09.20132 OboE 44/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE44/2013
30.09.20132 OboE 47/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE47/2013
30.09.20132 OboE 48/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE48/2013
30.09.20133 Obo 234/2005https://ispis.sk/judikatura/3Obo234/2005
30.09.20134 Obdo 12/2012https://ispis.sk/judikatura/4Obdo12/2012
30.09.20134 Cdo 382/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo382/2012
30.09.20134 Cdo 32/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo32/2013
30.09.20134 Cdo 22/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo22/2013
30.09.20134 Cdo 424/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo424/2012
30.09.20132 Cdo 2/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo2/2013
30.09.20134 Ndc 14/2013https://ispis.sk/judikatura/4Ndc14/2013
30.09.20133 OboE 53/2013https://ispis.sk/judikatura/3OboE53/2013
30.09.20133 OboE 52/2013https://ispis.sk/judikatura/3OboE52/2013
30.09.20132 Cdo 176/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo176/2013
30.09.20136 Cdo 43/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo43/2012
30.09.20134 Cdo 91/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo91/2013
30.09.20134 Ndob 29/2013https://ispis.sk/judikatura/4Ndob29/2013
30.09.20134 Ndob 28/2013https://ispis.sk/judikatura/4Ndob28/2013
30.09.20134 Ndob 26/2013https://ispis.sk/judikatura/4Ndob26/2013
30.09.20134 CoE 49/2013https://ispis.sk/judikatura/4CoE49/2013
30.09.20137 Cdo 222/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo222/2012
30.09.20132 Obo 47/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obo47/2013
30.09.20136 Cdo 307/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo307/2012
30.09.20132 Cdo 222/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo222/2013
30.09.20134 Cdo 62/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo62/2013
30.09.20133 OboE 51/2013https://ispis.sk/judikatura/3OboE51/2013
30.09.20134 Ndc 19/2013https://ispis.sk/judikatura/4Ndc19/2013
30.09.20134 Cdo 240/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo240/2013
30.09.20134 Cdo 372/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo372/2012
30.09.20132 MCdo 29/2012https://ispis.sk/judikatura/2MCdo29/2012
30.09.20137 ECdo 12/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo12/2013
30.09.20136 ECdo 160/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo160/2013
30.09.20137 MCdo 9/2012https://ispis.sk/judikatura/7MCdo9/2012
30.09.20134 Obo 41/2013https://ispis.sk/judikatura/4Obo41/2013
30.09.20134 ECdo 150/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo150/2013
30.09.20134 Cdo 17/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo17/2013
01.10.20132 Tdo 53/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo53/2013
01.10.20132 Ndt 16/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndt16/2013
01.10.20132 Tost 29/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tost29/2013
02.10.20137 Nc 53/2013https://ispis.sk/judikatura/7Nc53/2013
02.10.20133 Tdo 30/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo30/2013
02.10.20133 Tdo 47/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo47/2013
02.10.20136 Tdo 46/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tdo46/2013
02.10.20131 Ds 5/2012https://ispis.sk/judikatura/1Ds5/2012
02.10.20137 Cdo 69/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo69/2013
02.10.20133 Obo 55/2013https://ispis.sk/judikatura/3Obo55/2013
02.10.20137 Nc 54/2013https://ispis.sk/judikatura/7Nc54/2013
02.10.20133 Tost 30/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tost30/2013
02.10.20136 Tdo 49/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tdo49/2013
02.10.20133 To 4/2013https://ispis.sk/judikatura/3To4/2013
02.10.20137 Cdo 173/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo173/2013
02.10.20137 ECdo 167/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo167/2013
02.10.20133 Tost 31/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tost31/2013
03.10.20133 ECdo 198/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo198/2013
03.10.20133 ECdo 148/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo148/2013
03.10.20134 CoE 3/2013https://ispis.sk/judikatura/4CoE3/2013
03.10.20133 Cdo 172/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo172/2012
03.10.20133 Cdo 288/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo288/2013
03.10.20133 ECdo 184/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo184/2013
03.10.20133 ECdo 138/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo138/2013
03.10.20133 CoE 71/2013https://ispis.sk/judikatura/3CoE71/2013
03.10.20133 ECdo 69/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo69/2013
03.10.20133 ECdo 65/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo65/2013
03.10.20133 ECdo 36/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo36/2013
03.10.20133 ECdo 52/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo52/2013
03.10.20133 Cdo 1/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo1/2013
03.10.20133 Cdo 195/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo195/2013
03.10.20133 Cdo 210/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo210/2013
03.10.20133 ECdo 55/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo55/2013
03.10.20133 Cdo 233/2010https://ispis.sk/judikatura/3Cdo233/2010
03.10.20133 Cdo 200/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo200/2013
03.10.20133 Cdo 232/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo232/2013
03.10.20133 Cdo 286/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo286/2013
03.10.20133 Cdo 212/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo212/2013
03.10.20133 ECdo 24/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo24/2013
03.10.20133 ECdo 10/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo10/2013
03.10.20133 ECdo 80/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo80/2013
03.10.20133 ECdo 28/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo28/2013
03.10.20133 ECdo 11/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo11/2013
03.10.20133 Cdo 3/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo3/2013
03.10.20133 ECdo 60/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo60/2013
03.10.20133 Cdo 270/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo270/2013
09.10.20136 Cdo 293/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo293/2013
09.10.20136 ECdo 180/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo180/2013
09.10.20136 Cdo 4/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo4/2013
09.10.20136 Cdo 290/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo290/2013
09.10.20136 Cdo 234/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo234/2013
09.10.20136 Cdo 264/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo264/2013
09.10.20136 Cdo 258/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo258/2013
09.10.20136 Cdo 246/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo246/2013
09.10.20136 Cdo 309/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo309/2013
09.10.20136 Cdo 299/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo299/2013
09.10.20136 Cdo 301/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo301/2013
09.10.20136 Cdo 303/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo303/2013
09.10.20136 Cdo 307/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo307/2013
09.10.20136 ECdo 210/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo210/2013
10.10.20133 Szd 1/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szd1/2013
10.10.20135 Cdo 286/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo286/2013
10.10.20135 Cdo 250/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo250/2013
10.10.20135 Cdo 107/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo107/2013
10.10.20135 Cdo 294/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo294/2013
10.10.20135 Cdo 265/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo265/2012
10.10.20135 Cdo 212/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo212/2013
10.10.20135 Cdo 235/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo235/2013
14.10.20135 Obo 17/2013https://ispis.sk/judikatura/5Obo17/2013
15.10.20132 Obo 4/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obo4/2013
15.10.20132 Ndob 28/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndob28/2013
15.10.20132 Ndob 27/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndob27/2013
15.10.20132 Oboer 195/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer195/2013
16.10.20132 TdoV 7/2013https://ispis.sk/judikatura/2TdoV7/2013
16.10.20135 Obo 26/2013https://ispis.sk/judikatura/5Obo26/2013
16.10.20135 Obdo 30/2013https://ispis.sk/judikatura/5Obdo30/2013
16.10.20132 TdoV 3/2013https://ispis.sk/judikatura/2TdoV3/2013
16.10.20133 Tdo 23/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo23/2013
16.10.20133 Ndt 17/2013https://ispis.sk/judikatura/3Ndt17/2013
16.10.20131 Tost 31/2013https://ispis.sk/judikatura/1Tost31/2013
16.10.20133 Tost 29/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tost29/2013
17.10.20133 Cdo 256/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo256/2012
17.10.20133 Cdo 278/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo278/2012
17.10.20133 MCdo 30/2012https://ispis.sk/judikatura/3MCdo30/2012
17.10.20133 Cdo 268/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo268/2012
17.10.20133 Ndc 20/2013https://ispis.sk/judikatura/3Ndc20/2013
17.10.20133 Ndc 23/2013https://ispis.sk/judikatura/3Ndc23/2013
21.10.20137 ECdo 125/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo125/2013
21.10.20137 ECdo 237/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo237/2013
21.10.20135 Oboer 11/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer11/2013
21.10.20135 Oboer 62/2012https://ispis.sk/judikatura/5Oboer62/2012
21.10.20135 Oboer 47/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer47/2013
21.10.20135 OboE 22/2013https://ispis.sk/judikatura/5OboE22/2013
21.10.20135 Obo 69/2012https://ispis.sk/judikatura/5Obo69/2012
21.10.20137 ECdo 179/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo179/2013
21.10.20137 ECdo 70/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo70/2013
21.10.20137 ECdo 151/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo151/2013
21.10.20137 ECdo 3/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo3/2013
21.10.20137 ECdo 243/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo243/2013
21.10.20137 ECdo 105/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo105/2013
21.10.20137 ECdo 78/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo78/2013
21.10.20137 ECdo 82/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo82/2013
21.10.20137 ECdo 56/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo56/2013
21.10.20135 Oboer 41/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer41/2013
21.10.20137 Cdo 147/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo147/2013
21.10.20137 Cdo 135/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo135/2013
21.10.20137 Cdo 23/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo23/2013
21.10.20137 Cdo 144/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo144/2013
21.10.20137 Cdo 13/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo13/2013
21.10.20137 Cdo 123/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo123/2013
21.10.20137 Cdo 7/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo7/2013
21.10.20137 Cdo 63/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo63/2013
21.10.20137 Cdo 194/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo194/2012
21.10.20137 Cdo 41/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo41/2013
21.10.20137 ECdo 54/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo54/2013
21.10.20137 ECdo 52/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo52/2013
21.10.20137 ECdo 181/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo181/2013
21.10.20137 ECdo 83/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo83/2013
21.10.20137 Cdo 29/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo29/2013
21.10.20137 Cdo 259/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo259/2012
21.10.20135 Oboer 35/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer35/2013
21.10.20137 ECdo 249/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo249/2013
21.10.20137 ECdo 169/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo169/2013
21.10.20137 MCdo 28/2012https://ispis.sk/judikatura/7MCdo28/2012
21.10.20137 ECdo 46/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo46/2013
21.10.20137 Cdo 107/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo107/2013
21.10.20137 Cdo 207/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo207/2012
21.10.20137 Cdo 191/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo191/2013
21.10.20137 Cdo 189/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo189/2012
21.10.20137 ECdo 205/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo205/2013
21.10.20137 ECdo 74/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo74/2013
22.10.20132 Tdo 56/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo56/2013
22.10.20132 Tdo 49/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo49/2013
22.10.20132 To 3/2013https://ispis.sk/judikatura/2To3/2013
22.10.20132 To 5/2013https://ispis.sk/judikatura/2To5/2013
22.10.20134 Tdo 49/2013https://ispis.sk/judikatura/4Tdo49/2013
22.10.20132 Ndt 17/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndt17/2013
22.10.20132 Tdo 55/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo55/2013
22.10.20132 Tdo 57/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo57/2013
23.10.20133 Tost 24/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tost24/2013
23.10.20133 Tost 32/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tost32/2013
23.10.20133 Tost 19/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tost19/2013
23.10.20133 To 8/2013https://ispis.sk/judikatura/3To8/2013
23.10.20137 Cdo 255/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo255/2012
23.10.20137 ECdo 28/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo28/2013
23.10.20133 Tost 20/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tost20/2013
23.10.20133 To 5/2013https://ispis.sk/judikatura/3To5/2013
23.10.20137 Cdo 90/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo90/2013
23.10.20133 Urto 5/2013https://ispis.sk/judikatura/3Urto5/2013
24.10.20134 ECdo 32/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo32/2013
24.10.20134 Cdo 78/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo78/2013
24.10.20134 Cdo 88/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo88/2013
24.10.20134 ECdo 6/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo6/2013
24.10.20134 Cdo 329/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo329/2013
24.10.20135 Ndc 23/2013https://ispis.sk/judikatura/5Ndc23/2013
24.10.20134 Cdo 96/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo96/2013
24.10.20134 Cdo 114/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo114/2013
24.10.20134 Cdo 215/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo215/2013
24.10.20134 MCdo 21/2011https://ispis.sk/judikatura/4MCdo21/2011
24.10.20135 Co 47/2013https://ispis.sk/judikatura/5Co47/2013
24.10.20135 Co 19/2013https://ispis.sk/judikatura/5Co19/2013
24.10.20135 Co 27/2013https://ispis.sk/judikatura/5Co27/2013
24.10.20135 Co 37/2013https://ispis.sk/judikatura/5Co37/2013
24.10.20135 Co 29/2013https://ispis.sk/judikatura/5Co29/2013
24.10.20135 Obo 95/2012https://ispis.sk/judikatura/5Obo95/2012
24.10.20135 Cdo 7/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo7/2013
24.10.20136 Cdo 282/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo282/2012
24.10.20134 Cdo 92/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo92/2013
24.10.20131 Tdov 8/2013https://ispis.sk/judikatura/1Tdov8/2013
24.10.20135 Obo 31/2012https://ispis.sk/judikatura/5Obo31/2012
24.10.20135 Tdo 59/2013https://ispis.sk/judikatura/5Tdo59/2013
24.10.20134 Ndc 18/2013https://ispis.sk/judikatura/4Ndc18/2013
24.10.20134 Cdo 243/2011https://ispis.sk/judikatura/4Cdo243/2011
24.10.20135 ECdo 4/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo4/2013
24.10.20136 ECdo 240/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo240/2013
24.10.20135 Ndc 21/2013https://ispis.sk/judikatura/5Ndc21/2013
24.10.20134 ECdo 41/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo41/2013
24.10.20133 Obdo 50/2013https://ispis.sk/judikatura/3Obdo50/2013
24.10.20136 Cdo 278/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo278/2013
24.10.20131 TdoV 9/2013https://ispis.sk/judikatura/1TdoV9/2013
24.10.20134 MCdo 3/2013https://ispis.sk/judikatura/4MCdo3/2013
24.10.20136 Cdo 366/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo366/2012
24.10.20136 Cdo 203/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo203/2013
24.10.20134 Cdo 347/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo347/2013
24.10.20134 ECdo 22/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo22/2013
24.10.20134 Cdo 63/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo63/2012
24.10.20136 Cdo 314/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo314/2013
24.10.20134 ECdo 248/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo248/2013
24.10.20136 Cdo 304/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo304/2013
24.10.20136 Cdo 306/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo306/2013
24.10.20134 Cdo 343/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo343/2013
24.10.20136 Cdo 294/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo294/2013
24.10.20136 Cdo 327/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo327/2013
24.10.20134 ECdo 195/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo195/2013
24.10.20134 Cdo 98/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo98/2013
24.10.20135 Cdo 34/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo34/2013
24.10.20134 Cdo 106/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo106/2013
24.10.20135 ECdo 214/2012https://ispis.sk/judikatura/5ECdo214/2012
24.10.20133 Obdo 3/2013https://ispis.sk/judikatura/3Obdo3/2013
24.10.20136 Cdo 312/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo312/2013
24.10.20135 Cdo 84/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo84/2013
24.10.20134 ECdo 135/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo135/2013
24.10.20134 CoE 5/2013https://ispis.sk/judikatura/4CoE5/2013
24.10.20134 ECdo 48/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo48/2013
24.10.20135 Cdo 94/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo94/2013
24.10.20135 Cdo 44/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo44/2013
24.10.20135 Cdo 383/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo383/2012
24.10.20136 Cdo 294/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo294/2012
24.10.20136 Cdo 243/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo243/2013
24.10.20135 Cdo 16/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo16/2013
24.10.20135 Co 21/2013https://ispis.sk/judikatura/5Co21/2013
24.10.20134 Cdo 112/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo112/2013
24.10.20134 Cdo 116/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo116/2013
24.10.20133 Obo 84/2012https://ispis.sk/judikatura/3Obo84/2012
24.10.20135 Obdo 22/2012https://ispis.sk/judikatura/5Obdo22/2012
24.10.20136 Cdo 308/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo308/2013
24.10.20136 ECdo 177/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo177/2013
24.10.20135 Cdo 42/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo42/2013
24.10.20134 ECdo 46/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo46/2013
24.10.20134 Cdo 330/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo330/2013
24.10.20132 Obo 7/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obo7/2013
25.10.20131 Ds 15/2012https://ispis.sk/judikatura/1Ds15/2012
28.10.20132 OboE 95/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE95/2013
28.10.20132 OboE 63/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE63/2013
28.10.20132 Obdo 8/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obdo8/2013
28.10.20132 OboE 46/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE46/2013
28.10.20132 OboE 62/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE62/2013
28.10.20133 Cdo 326/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo326/2012
28.10.20135 Obdo 6/2013https://ispis.sk/judikatura/5Obdo6/2013
28.10.20132 Oboer 7/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer7/2013
28.10.20132 Oboer 107/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer107/2013
28.10.20132 Oboer 183/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer183/2013
28.10.20132 Obdo 35/2012https://ispis.sk/judikatura/2Obdo35/2012
28.10.20132 Oboer 223/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer223/2013
28.10.20132 OboE 56/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE56/2013
28.10.20133 Cdo 311/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo311/2013
28.10.20133 ECdo 192/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo192/2013
28.10.20132 OboE 64/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE64/2013
28.10.20132 OboE 14/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE14/2013
28.10.20133 Cdo 27/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo27/2013
28.10.20133 ECdo 117/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo117/2013
28.10.20133 Cdo 364/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo364/2013
28.10.20133 Cdo 175/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo175/2013
28.10.20133 ECdo 225/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo225/2013
28.10.20133 Cdo 83/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo83/2013
28.10.20135 Cdo 317/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo317/2012
28.10.20133 Obo 63/2012https://ispis.sk/judikatura/3Obo63/2012
28.10.20132 OboE 59/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE59/2013
28.10.20132 Oboer 63/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer63/2013
28.10.20133 Cdo 328/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo328/2013
28.10.20132 Oboer 113/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer113/2013
28.10.20132 OboE 84/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE84/2013
28.10.20132 OboE 76/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE76/2013
28.10.20132 OboE 65/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE65/2013
28.10.20132 Obdo 43/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obdo43/2013
28.10.20132 OboE 89/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE89/2013
28.10.20132 OboE 66/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE66/2013
28.10.20132 OboE 58/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE58/2013
28.10.20132 OboE 71/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE71/2013
28.10.20132 OboE 68/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE68/2013
28.10.20133 Cdo 223/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo223/2012
28.10.20133 Cdo 301/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo301/2013
28.10.20133 Cdo 329/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo329/2013
28.10.20133 Cdo 49/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo49/2013
28.10.20133 Cdo 159/2011https://ispis.sk/judikatura/3Cdo159/2011
28.10.20133 Cdo 263/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo263/2013
28.10.20132 OboE 67/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE67/2013
28.10.20133 Cdo 374/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo374/2012
28.10.20133 Cdo 317/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo317/2013
28.10.20133 Cdo 61/2011https://ispis.sk/judikatura/3Cdo61/2011
28.10.20132 OboE 79/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE79/2013
29.10.20135 Obo 81/2012https://ispis.sk/judikatura/5Obo81/2012
29.10.20131 Cdo 202/2012https://ispis.sk/judikatura/1Cdo202/2012
29.10.20135 ECdo 6/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo6/2013
29.10.20133 Obdo 57/2013https://ispis.sk/judikatura/3Obdo57/2013
29.10.20135 Obdo 19/2013https://ispis.sk/judikatura/5Obdo19/2013
29.10.20135 ECdo 16/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo16/2013
29.10.20137 Nc 55/2013https://ispis.sk/judikatura/7Nc55/2013
29.10.20134 Ndt 17/2013https://ispis.sk/judikatura/4Ndt17/2013
30.10.20135 Tdo 61/2013https://ispis.sk/judikatura/5Tdo61/2013
30.10.20132 Obdo 69/2012https://ispis.sk/judikatura/2Obdo69/2012
30.10.20136 Cdo 297/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo297/2012
30.10.20134 To 5/2013https://ispis.sk/judikatura/4To5/2013
30.10.20135 Tdo 47/2013https://ispis.sk/judikatura/5Tdo47/2013
30.10.20138 Cdo 6/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo6/2013
30.10.20136 MCdo 16/2012https://ispis.sk/judikatura/6MCdo16/2012
30.10.20136 Cdo 327/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo327/2012
30.10.20136 Cdo 365/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo365/2013
30.10.20136 Cdo 328/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo328/2012
30.10.20138 Cdo 5/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo5/2013
30.10.20138 ECdo 2/2013https://ispis.sk/judikatura/8ECdo2/2013
30.10.20138 Cdo 2/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo2/2013
30.10.20138 ECdo 4/2013https://ispis.sk/judikatura/8ECdo4/2013
31.10.20132 Cdo 343/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo343/2013
31.10.20134 Obo 57/2013https://ispis.sk/judikatura/4Obo57/2013
31.10.20132 ECdo 8/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo8/2013
31.10.20132 ECdo 2/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo2/2013
31.10.20132 ECdo 6/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo6/2013
31.10.20132 Cdo 274/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo274/2013
31.10.20132 ECdo 48/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo48/2013
31.10.20132 MCdo 24/2012https://ispis.sk/judikatura/2MCdo24/2012
31.10.20132 CoE 32/2013https://ispis.sk/judikatura/2CoE32/2013
31.10.20132 CoE 10/2013https://ispis.sk/judikatura/2CoE10/2013
31.10.20132 ECdo 100/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo100/2013
31.10.20132 ECdo 1/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo1/2013
31.10.20132 CoE 13/2013https://ispis.sk/judikatura/2CoE13/2013
31.10.20132 Cdo 77/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo77/2013
31.10.20132 ECdo 61/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo61/2013
31.10.20132 ECdo 21/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo21/2013
31.10.20134 Oboer 143/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer143/2013
31.10.20132 Ndc 22/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndc22/2013
31.10.20134 Obdo 44/2013https://ispis.sk/judikatura/4Obdo44/2013
31.10.20132 ECdo 46/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo46/2013
31.10.20132 Cdo 156/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo156/2013
31.10.20132 Cdo 13/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo13/2013
31.10.20132 Cdo 117/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo117/2013
31.10.20132 Cdo 59/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo59/2013
31.10.20132 Cdo 303/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo303/2012
31.10.20132 ECdo 3/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo3/2013
31.10.20132 ECdo 107/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo107/2013
31.10.20132 ECdo 83/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo83/2013
31.10.20132 ECdo 139/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo139/2013
31.10.20132 ECdo 109/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo109/2013
31.10.20132 ECdo 12/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo12/2013
31.10.20132 ECdo 4/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo4/2013
31.10.20134 Ndob 31/2013https://ispis.sk/judikatura/4Ndob31/2013
31.10.20132 Cdo 311/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo311/2013
31.10.20132 Cdo 52/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo52/2013
31.10.20132 Cdo 54/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo54/2013
31.10.20132 Cdo 22/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo22/2013
31.10.20132 ECdo 126/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo126/2013
31.10.20132 Cdo 123/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo123/2013
31.10.20132 Cdo 228/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo228/2013
31.10.20132 Cdo 236/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo236/2013
04.11.20132 Ndob 32/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndob32/2013
04.11.20133 ECdo 208/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo208/2013
04.11.20133 Cdo 78/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo78/2013
04.11.20133 Cdo 14/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo14/2013
04.11.20133 ECdo 16/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo16/2013
04.11.20133 Cdo 318/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo318/2013
04.11.20133 Cdo 368/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo368/2013
04.11.20133 Cdo 336/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo336/2013
04.11.20133 Cdo 378/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo378/2013
04.11.20133 Cdo 338/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo338/2013
04.11.20133 Cdo 348/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo348/2013
04.11.20133 Cdo 354/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo354/2013
04.11.20133 Cdo 296/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo296/2013
04.11.20133 ECdo 56/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo56/2013
04.11.20133 Cdo 386/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo386/2013
04.11.20133 Cdo 366/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo366/2013
04.11.20133 Cdo 358/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo358/2013
04.11.20133 Cdo 374/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo374/2013
04.11.20133 Cdo 376/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo376/2013
05.11.20133 Urto 6/2013https://ispis.sk/judikatura/3Urto6/2013
05.11.20132 Tost 33/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tost33/2013
05.11.20134 Tost 33/2013https://ispis.sk/judikatura/4Tost33/2013
05.11.20132 Tdo 59/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo59/2013
05.11.20132 Tdo 54/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo54/2013
05.11.20134 Tost 32/2013https://ispis.sk/judikatura/4Tost32/2013
05.11.20132 Ndt 18/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndt18/2013
05.11.20133 Tost 33/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tost33/2013
06.11.20136 Urto 5/2013https://ispis.sk/judikatura/6Urto5/2013
06.11.20135 Ndob 22/2013https://ispis.sk/judikatura/5Ndob22/2013
06.11.20132 Ndob 31/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndob31/2013
06.11.20133 Tost 34/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tost34/2013
07.11.20132 OboE 103/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE103/2013
07.11.20132 OboE 99/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE99/2013
07.11.20133 Ndc 24/2013https://ispis.sk/judikatura/3Ndc24/2013
07.11.20133 Cdo 57/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo57/2013
07.11.20133 Cdo 79/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo79/2013
07.11.20133 Cdo 282/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo282/2013
07.11.20133 Cdo 335/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo335/2013
07.11.20133 Cdo 322/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo322/2013
07.11.20133 MCdo 12/2008https://ispis.sk/judikatura/3MCdo12/2008
07.11.20135 Cdo 329/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo329/2013
07.11.20132 OboE 126/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE126/2013
07.11.20133 Cdo 272/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo272/2013
07.11.20135 Cdo 317/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo317/2013
07.11.20135 Cdo 307/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo307/2013
07.11.20135 Cdo 309/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo309/2013
07.11.20135 Cdo 129/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo129/2013
07.11.20135 Co 8/2012https://ispis.sk/judikatura/5Co8/2012
07.11.20135 Cdo 260/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo260/2013
07.11.20135 Cdo 311/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo311/2013
07.11.20135 ECdo 110/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo110/2013
07.11.20133 Cdo 280/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo280/2013
07.11.20135 Cdo 369/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo369/2013
07.11.20135 Co 28/2013https://ispis.sk/judikatura/5Co28/2013
07.11.20135 Cdo 275/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo275/2013
07.11.20135 Cdo 373/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo373/2013
07.11.20135 MCdo 5/2013https://ispis.sk/judikatura/5MCdo5/2013
07.11.20135 Cdo 265/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo265/2013
07.11.20135 Cdo 384/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo384/2012
07.11.20135 ECdo 95/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo95/2013
07.11.20135 Cdo 228/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo228/2013
07.11.20135 ECdo 100/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo100/2013
07.11.20135 Co 22/2013https://ispis.sk/judikatura/5Co22/2013
07.11.20133 Cdo 255/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo255/2013
07.11.20133 Cdo 350/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo350/2013
07.11.20133 Cdo 340/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo340/2013
07.11.20133 Cdo 355/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo355/2013
07.11.20132 OboE 107/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE107/2013
08.11.20137 ECdo 36/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo36/2013
08.11.20137 ECdo 68/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo68/2013
08.11.20137 ECdo 48/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo48/2013
08.11.20137 ECdo 86/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo86/2013
08.11.20137 ECdo 34/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo34/2013
08.11.20137 ECdo 42/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo42/2013
08.11.20137 ECdo 38/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo38/2013
08.11.20137 ECdo 66/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo66/2013
08.11.20137 ECdo 62/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo62/2013
08.11.20137 CoE 50/2013https://ispis.sk/judikatura/7CoE50/2013
08.11.20137 ECdo 265/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo265/2013
08.11.20137 ECdo 49/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo49/2013
08.11.20137 ECdo 259/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo259/2013
08.11.20137 ECdo 64/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo64/2013
08.11.20137 Cdo 185/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo185/2013
08.11.20137 Cdo 227/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo227/2013
08.11.20137 Cdo 215/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo215/2013
08.11.20137 ECdo 53/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo53/2013
08.11.20137 ECdo 87/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo87/2013
08.11.20137 ECdo 71/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo71/2013
08.11.20137 Cdo 48/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo48/2013
08.11.20137 ECdo 234/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo234/2013
08.11.20137 ECdo 129/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo129/2013
08.11.20137 ECdo 130/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo130/2013
08.11.20137 CoE 96/2013https://ispis.sk/judikatura/7CoE96/2013
08.11.20137 ECdo 44/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo44/2013
08.11.20137 ECdo 51/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo51/2013
08.11.20137 ECdo 27/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo27/2013
08.11.20137 ECdo 57/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo57/2013
08.11.20137 ECdo 61/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo61/2013
08.11.20137 Cdo 75/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo75/2013
08.11.20137 ECdo 99/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo99/2013
08.11.20137 ECdo 220/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo220/2013
08.11.20137 ECdo 58/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo58/2013
12.11.20133 Tdo 63/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo63/2013
14.11.20136 Cdo 355/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo355/2012
14.11.20135 Obo 83/2012https://ispis.sk/judikatura/5Obo83/2012
14.11.20136 Cdo 279/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo279/2012
14.11.20136 Cdo 379/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo379/2013
14.11.20136 ECdo 265/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo265/2013
14.11.20135 Obdo 16/2012https://ispis.sk/judikatura/5Obdo16/2012
14.11.20136 Cdo 323/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo323/2013
14.11.20136 ECdo 203/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo203/2013
14.11.20136 Cdo 326/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo326/2013
14.11.20136 Cdo 284/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo284/2013
14.11.20136 Cdo 332/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo332/2013
14.11.20136 Cdo 342/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo342/2013
14.11.20136 Cdo 277/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo277/2013
14.11.20136 Cdo 313/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo313/2013
14.11.20136 Cdo 296/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo296/2013
18.11.20133 ECdo 102/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo102/2013
18.11.20133 Cdo 323/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo323/2013
18.11.20133 Cdo 321/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo321/2013
18.11.20133 Cdo 333/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo333/2013
18.11.20133 ECdo 72/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo72/2013
18.11.20133 Cdo 331/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo331/2013
18.11.20133 Cdo 317/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo317/2012
18.11.20133 Cdo 341/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo341/2013
18.11.20133 ECdo 110/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo110/2013
18.11.20133 ECdo 30/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo30/2013
18.11.20133 ECdo 35/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo35/2013
18.11.20133 ECdo 100/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo100/2013
19.11.20132 Tdo 64/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo64/2013
19.11.20132 Tost 34/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tost34/2013
19.11.20133 OboE 161/2013https://ispis.sk/judikatura/3OboE161/2013
19.11.20134 Tdo 63/2013https://ispis.sk/judikatura/4Tdo63/2013
19.11.20132 To 4/2013https://ispis.sk/judikatura/2To4/2013
19.11.20135 Ndob 23/2013https://ispis.sk/judikatura/5Ndob23/2013
20.11.20135 Ndt 19/2013https://ispis.sk/judikatura/5Ndt19/2013
20.11.20131 Tdo 44/2013https://ispis.sk/judikatura/1Tdo44/2013
20.11.20134 ECdo 130/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo130/2013
20.11.20135 Tdo 64/2013https://ispis.sk/judikatura/5Tdo64/2013
20.11.20134 ECdo 42/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo42/2013
20.11.20134 ECdo 54/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo54/2013
20.11.20134 ECdo 38/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo38/2013
20.11.20134 Cdo 196/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo196/2013
20.11.20134 ECdo 72/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo72/2013
20.11.20135 Tdo 56/2013https://ispis.sk/judikatura/5Tdo56/2013
20.11.20134 ECdo 98/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo98/2013
20.11.20134 ECdo 84/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo84/2013
20.11.20134 Cdo 109/2011https://ispis.sk/judikatura/4Cdo109/2011
20.11.20135 Tdo 65/2013https://ispis.sk/judikatura/5Tdo65/2013
20.11.20134 ECdo 217/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo217/2013
20.11.20133 Tdo 50/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo50/2013
20.11.20133 Tdo 45/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo45/2013
20.11.20133 Tdo 53/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo53/2013
20.11.20133 To 9/2013https://ispis.sk/judikatura/3To9/2013
20.11.20134 Cdo 289/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo289/2013
20.11.20133 Tdo 41/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo41/2013
20.11.20133 Tdo 61/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo61/2013
20.11.20134 ECdo 235/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo235/2013
20.11.20134 CoE 27/2013https://ispis.sk/judikatura/4CoE27/2013
20.11.20134 Cdo 119/2011https://ispis.sk/judikatura/4Cdo119/2011
20.11.20134 CoE 30/2013https://ispis.sk/judikatura/4CoE30/2013
20.11.20134 CoE 48/2013https://ispis.sk/judikatura/4CoE48/2013
20.11.20134 ECdo 240/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo240/2013
20.11.20134 ECdo 230/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo230/2013
21.11.20132 Ndob 33/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndob33/2013
21.11.20134 Cdo 380/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo380/2013
21.11.20134 Cdo 385/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo385/2013
21.11.20134 CoE 87/2013https://ispis.sk/judikatura/4CoE87/2013
21.11.20134 ECdo 273/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo273/2013
21.11.20132 TdoV 12/2013https://ispis.sk/judikatura/2TdoV12/2013
21.11.20132 TdoV 1/2013https://ispis.sk/judikatura/2TdoV1/2013
21.11.20132 TdoV 2/2013https://ispis.sk/judikatura/2TdoV2/2013
21.11.20134 Cdo 408/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo408/2013
21.11.20132 Ndob 34/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndob34/2013
21.11.20133 Cdo 1/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo1/2012
21.11.20134 ECdo 279/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo279/2013
21.11.20134 ECdo 281/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo281/2013
25.11.20137 Nc 56/2013https://ispis.sk/judikatura/7Nc56/2013
25.11.20133 ECdo 61/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo61/2013
25.11.20137 ECdo 85/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo85/2013
25.11.20134 Cdo 203/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo203/2013
25.11.20134 Cdo 162/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo162/2013
25.11.20133 Cdo 401/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo401/2012
25.11.20137 Cdo 114/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo114/2013
25.11.20137 Cdo 16/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo16/2013
25.11.20134 MCdo 4/2013https://ispis.sk/judikatura/4MCdo4/2013
25.11.20134 Cdo 349/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo349/2013
25.11.20134 Cdo 351/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo351/2013
25.11.20134 Cdo 339/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo339/2013
25.11.20134 Cdo 331/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo331/2013
25.11.20137 Nc 58/2013https://ispis.sk/judikatura/7Nc58/2013
25.11.20137 Nc 57/2013https://ispis.sk/judikatura/7Nc57/2013
25.11.20137 ECdo 103/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo103/2013
25.11.20134 Cdo 128/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo128/2013
25.11.20137 ECdo 100/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo100/2013
25.11.20137 ECdo 63/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo63/2013
25.11.20137 MCdo 2/2013https://ispis.sk/judikatura/7MCdo2/2013
25.11.20134 Cdo 361/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo361/2013
25.11.20137 ECdo 30/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo30/2013
25.11.20134 Tost 37/2013https://ispis.sk/judikatura/4Tost37/2013
25.11.20134 MCdo 6/2013https://ispis.sk/judikatura/4MCdo6/2013
25.11.20137 Ndc 16/2013https://ispis.sk/judikatura/7Ndc16/2013
25.11.20137 ECdo 110/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo110/2013
25.11.20137 ECdo 109/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo109/2013
25.11.20134 Tdo 65/2013https://ispis.sk/judikatura/4Tdo65/2013
25.11.20134 Tost 36/2013https://ispis.sk/judikatura/4Tost36/2013
25.11.20134 Cdo 359/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo359/2013
25.11.20137 Cdo 129/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo129/2013
25.11.20134 Cdo 353/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo353/2013
25.11.20133 Cdo 271/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo271/2013
25.11.20133 Cdo 373/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo373/2013
25.11.20134 Cdo 333/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo333/2013
25.11.20137 Cdo 250/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo250/2013
25.11.20137 Cdo 112/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo112/2013
25.11.20137 Cdo 100/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo100/2013
25.11.20133 Cdo 221/2010https://ispis.sk/judikatura/3Cdo221/2010
25.11.20137 ECdo 32/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo32/2013
25.11.20137 Cdo 237/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo237/2013
26.11.20131 TdoV 19/2013https://ispis.sk/judikatura/1TdoV19/2013
26.11.20133 Rks 3/2013https://ispis.sk/judikatura/3Rks3/2013
26.11.20132 Tdo 66/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo66/2013
26.11.20132 TdoV 19/2013https://ispis.sk/judikatura/2TdoV19/2013
26.11.20132 Tost 36/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tost36/2013
26.11.20132 Tost 35/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tost35/2013
26.11.20132 ObdoV 19/2012https://ispis.sk/judikatura/2ObdoV19/2012
27.11.20132 Oboer 279/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer279/2013
27.11.20132 Oboer 44/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer44/2013
27.11.20132 Oboer 19/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer19/2013
27.11.20134 Cdo 274/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo274/2012
27.11.20132 OboE 73/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE73/2013
27.11.20133 Tdo 58/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo58/2013
27.11.20132 Obo 61/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obo61/2013
27.11.20138 Cdo 36/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo36/2013
27.11.20138 Cdo 14/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo14/2013
27.11.20138 Ndc 2/2013https://ispis.sk/judikatura/8Ndc2/2013
27.11.20134 Obo 63/2013https://ispis.sk/judikatura/4Obo63/2013
27.11.20136 Sžo 21/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szo21/2013
27.11.20138 Cdo 34/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo34/2013
27.11.20138 Cdo 24/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo24/2013
27.11.20138 Cdo 12/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo12/2013
27.11.20138 ECdo 14/2013https://ispis.sk/judikatura/8ECdo14/2013
27.11.20138 Cdo 32/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo32/2013
27.11.20138 ECdo 3/2013https://ispis.sk/judikatura/8ECdo3/2013
27.11.20134 Tdo 39/2013https://ispis.sk/judikatura/4Tdo39/2013
27.11.20138 Cdo 3/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo3/2013
27.11.20132 Oboer 17/2012https://ispis.sk/judikatura/2Oboer17/2012
27.11.20138 ECdo 7/2013https://ispis.sk/judikatura/8ECdo7/2013
27.11.20138 ECdo 5/2013https://ispis.sk/judikatura/8ECdo5/2013
27.11.20138 Cdo 39/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo39/2013
27.11.20138 Cdo 7/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo7/2013
27.11.20132 OboE 57/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE57/2013
27.11.20132 OboE 98/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE98/2013
27.11.20132 OboE 82/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE82/2013
27.11.20138 ECdo 20/2013https://ispis.sk/judikatura/8ECdo20/2013
27.11.20132 Obo 65/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obo65/2013
27.11.20132 Oboer 145/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer145/2013
27.11.20133 Tdo 54/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo54/2013
27.11.20132 Oboer 43/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer43/2013
27.11.20133 Tost 36/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tost36/2013
27.11.20138 Cdo 8/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo8/2013
27.11.20138 Cdo 28/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo28/2013
27.11.20138 ECdo 18/2013https://ispis.sk/judikatura/8ECdo18/2013
27.11.20138 ECdo 8/2013https://ispis.sk/judikatura/8ECdo8/2013
27.11.20138 ECdo 16/2013https://ispis.sk/judikatura/8ECdo16/2013
27.11.20138 Cdo 18/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo18/2013
27.11.20133 Cdo 307/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo307/2012
27.11.20134 Obo 61/2013https://ispis.sk/judikatura/4Obo61/2013
27.11.20134 Ndob 35/2013https://ispis.sk/judikatura/4Ndob35/2013
27.11.20137 Sži 8/2013https://ispis.sk/judikatura/7Szi8/2013
27.11.20138 Cdo 11/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo11/2013
27.11.20133 Ndt 19/2013https://ispis.sk/judikatura/3Ndt19/2013
27.11.20138 Cdo 35/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo35/2013
27.11.20138 Cdo 29/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo29/2013
27.11.20138 Cdo 25/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo25/2013
27.11.20138 Cdo 9/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo9/2013
27.11.20138 Cdo 13/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo13/2013
27.11.20132 OboE 93/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE93/2013
27.11.20132 OboE 121/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE121/2013
27.11.20132 OboE 96/2023https://ispis.sk/judikatura/2OboE96/2023
27.11.20132 OboE 97/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE97/2013
27.11.20132 OboE 78/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE78/2013
27.11.20132 OboE 70/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE70/2013
27.11.20132 OboE 69/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE69/2013
27.11.20132 OboE 102/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE102/2013
27.11.20132 OboE 60/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE60/2013
27.11.20138 Cdo 27/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo27/2013
27.11.20138 ECdo 12/2013https://ispis.sk/judikatura/8ECdo12/2013
27.11.20137 Sži 7/2013https://ispis.sk/judikatura/7Szi7/2013
27.11.20138 Cdo 26/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo26/2013
28.11.20132 ECdo 17/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo17/2013
28.11.20132 Cdo 18/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo18/2013
28.11.20132 Cdo 381/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo381/2013
28.11.20132 Cdo 114/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo114/2013
28.11.20132 Cdo 20/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo20/2013
28.11.20132 Cdo 86/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo86/2013
28.11.20132 Cdo 119/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo119/2013
28.11.20132 ECdo 129/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo129/2013
28.11.20132 Ndc 24/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndc24/2013
28.11.20132 ECdo 14/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo14/2013
28.11.20132 ECdo 194/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo194/2013
28.11.20132 ECdo 24/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo24/2013
28.11.20132 ECdo 148/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo148/2013
28.11.20132 ECdo 154/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo154/2013
28.11.20132 ECdo 56/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo56/2013
28.11.20132 ECdo 74/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo74/2013
28.11.20132 ECdo 32/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo32/2013
28.11.20132 ECdo 114/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo114/2013
28.11.20132 Cdo 45/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo45/2013
28.11.20132 Cdo 60/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo60/2013
28.11.20132 Cdo 292/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo292/2013
28.11.20132 ECdo 281/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo281/2013
28.11.20135 Ndc 25/2013https://ispis.sk/judikatura/5Ndc25/2013
28.11.20135 Cdo 396/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo396/2013
28.11.20132 MCdo 1/2013https://ispis.sk/judikatura/2MCdo1/2013
28.11.20132 ECdo 207/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo207/2013
28.11.20135 Cdo 49/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo49/2012
28.11.20134 Tost 34/2013https://ispis.sk/judikatura/4Tost34/2013
28.11.20135 Cdo 366/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo366/2013
28.11.20132 Cdo 125/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo125/2013
28.11.20132 ECdo 22/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo22/2013
28.11.20132 Cdo 44/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo44/2013
28.11.20132 ECdo 248/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo248/2013
28.11.20135 Cdo 49/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo49/2013
28.11.20132 ECdo 7/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo7/2013
28.11.20132 ECdo 99/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo99/2013
28.11.20132 ECdo 41/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo41/2013
28.11.20132 Cdo 81/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo81/2013
28.11.20132 Cdo 197/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo197/2013
28.11.20132 Cdo 24/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo24/2013
28.11.20134 Tdo 57/2013https://ispis.sk/judikatura/4Tdo57/2013
28.11.20134 To 6/2013https://ispis.sk/judikatura/4To6/2013
28.11.20132 Cdo 397/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo397/2012
28.11.20135 Cdo 434/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo434/2012
28.11.20135 Cdo 64/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo64/2013
28.11.20135 Ndc 24/2013https://ispis.sk/judikatura/5Ndc24/2013
28.11.20134 Ndt 19/2013https://ispis.sk/judikatura/4Ndt19/2013
28.11.20135 Cdo 15/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo15/2013
28.11.20132 Cdo 223/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo223/2012
28.11.20135 Cdo 39/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo39/2013
28.11.20135 ECdo 283/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo283/2013
28.11.20135 Cdo 37/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo37/2013
28.11.20135 Cdo 388/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo388/2013
28.11.20135 Cdo 412/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo412/2013
28.11.20132 Cdo 46/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo46/2013
28.11.20132 Cdo 28/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo28/2013
28.11.20132 Cdo 10/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo10/2013
28.11.20132 Cdo 314/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo314/2012
28.11.20134 Tost 38/2013https://ispis.sk/judikatura/4Tost38/2013
28.11.20135 Cdo 287/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo287/2012
28.11.20135 Cdo 104/2011https://ispis.sk/judikatura/5Cdo104/2011
29.11.20138 ECdo 6/2013https://ispis.sk/judikatura/8ECdo6/2013
29.11.20138 Cdo 16/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo16/2013
03.12.20137 Cdo 190/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo190/2013
03.12.20137 ECdo 114/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo114/2013
03.12.20132 Tdo 65/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo65/2013
03.12.20137 Cdo 138/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo138/2013
03.12.20137 Cdo 148/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo148/2013
03.12.20137 Cdo 200/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo200/2013
03.12.20137 ECdo 94/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo94/2013
03.12.20137 ECdo 102/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo102/2013
03.12.20137 ECdo 285/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo285/2013
03.12.20137 ECdo 185/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo185/2013
03.12.20132 Tdo 68/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo68/2013
03.12.20137 ECdo 173/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo173/2013
03.12.20137 ECdo 170/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo170/2013
03.12.20137 ECdo 84/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo84/2013
03.12.20137 ECdo 72/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo72/2013
03.12.20137 ECdo 138/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo138/2013
03.12.20137 ECdo 92/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo92/2013
03.12.20137 ECdo 229/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo229/2013
03.12.20137 ECdo 175/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo175/2013
03.12.20137 ECdo 227/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo227/2013
03.12.20137 CoE 105/2013https://ispis.sk/judikatura/7CoE105/2013
03.12.20137 ECdo 269/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo269/2013
03.12.20137 ECdo 171/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo171/2013
03.12.20137 ECdo 261/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo261/2013
03.12.20137 ECdo 199/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo199/2013
03.12.20137 ECdo 241/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo241/2013
03.12.20137 ECdo 231/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo231/2013
03.12.20137 ECdo 247/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo247/2013
03.12.20137 ECdo 207/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo207/2013
03.12.20137 Cdo 128/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo128/2013
03.12.20137 Cdo 132/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo132/2013
03.12.20137 ECdo 104/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo104/2013
03.12.20137 ECdo 108/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo108/2013
03.12.20137 ECdo 180/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo180/2013
03.12.20137 ECdo 96/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo96/2013
03.12.20137 ECdo 200/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo200/2013
03.12.20137 ECdo 76/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo76/2013
03.12.20137 ECdo 118/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo118/2013
04.12.20133 Tdo 64/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo64/2013
04.12.20133 Tost 37/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tost37/2013
04.12.20133 Tdo 57/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo57/2013
04.12.20131 Tdo 32/2013https://ispis.sk/judikatura/1Tdo32/2013
05.12.20133 Cdo 256/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo256/2013
05.12.20133 Cdo 305/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo305/2013
05.12.20133 Cdo 416/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo416/2013
05.12.20133 Cdo 347/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo347/2013
05.12.20133 Cdo 379/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo379/2013
05.12.20133 Cdo 121/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo121/2012
05.12.20133 Cdo 357/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo357/2013
05.12.20133 Cdo 351/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo351/2013
05.12.20133 ECdo 120/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo120/2013
05.12.20133 ECdo 275/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo275/2013
05.12.20133 ECdo 31/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo31/2013
05.12.20133 ECdo 202/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo202/2013
05.12.20133 Cdo 242/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo242/2013
05.12.20133 Cdo 260/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo260/2013
05.12.20133 Cdo 220/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo220/2013
05.12.20133 Cdo 292/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo292/2013
05.12.20133 ECdo 240/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo240/2013
05.12.20133 Cdo 387/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo387/2013
05.12.20133 ECdo 115/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo115/2013
05.12.20135 Ndob 26/2013https://ispis.sk/judikatura/5Ndob26/2013
05.12.20133 Cdo 388/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo388/2013
05.12.20133 EMCdo 2/2013https://ispis.sk/judikatura/3EMCdo2/2013
05.12.20133 Cdo 414/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo414/2013
05.12.20133 Ndc 26/2013https://ispis.sk/judikatura/3Ndc26/2013
05.12.20133 Cdo 229/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo229/2012
05.12.20133 Cdo 225/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo225/2013
05.12.20133 Cdo 359/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo359/2013
05.12.20133 Cdo 406/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo406/2013
05.12.20133 Cdo 396/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo396/2013
05.12.20133 Cdo 404/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo404/2013
05.12.20133 Cdo 369/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo369/2013
05.12.20133 Cdo 18/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo18/2013
05.12.20133 Cdo 428/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo428/2013
05.12.20133 Cdo 426/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo426/2013
05.12.20133 Cdo 408/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo408/2013
05.12.20133 Cdo 353/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo353/2013
05.12.20133 Cdo 398/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo398/2013
05.12.20133 Cdo 371/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo371/2013
05.12.20133 Cdo 361/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo361/2013
05.12.20133 ECdo 12/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo12/2013
05.12.20133 Cdo 363/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo363/2013
05.12.20133 Cdo 349/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo349/2013
05.12.20133 Cdo 265/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo265/2013
05.12.20133 Cdo 397/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo397/2013
05.12.20133 Cdo 39/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo39/2013
05.12.20133 CoE 99/2013https://ispis.sk/judikatura/3CoE99/2013
05.12.20133 Cdo 302/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo302/2013
05.12.20133 ECdo 230/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo230/2013
05.12.20133 Cdo 339/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo339/2013
05.12.20133 Cdo 236/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo236/2013
05.12.20133 Cdo 424/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo424/2013
06.12.20131 Ds 9/2012https://ispis.sk/judikatura/1Ds9/2012
09.12.20135 Cdo 421/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo421/2013
09.12.20135 Cdo 139/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo139/2013
09.12.20135 Cdo 302/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo302/2013
09.12.20135 Cdo 291/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo291/2013
09.12.20135 Cdo 312/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo312/2013
09.12.20135 Cdo 408/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo408/2013
09.12.20135 ECdo 285/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo285/2013
09.12.20133 Cdo 436/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo436/2013
09.12.20135 Cdo 308/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo308/2013
09.12.20135 Cdo 306/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo306/2013
10.12.20132 Tdo 63/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo63/2013
11.12.20132 TdoV 15/2012https://ispis.sk/judikatura/2TdoV15/2012
11.12.20132 OboE 140/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE140/2013
11.12.20131 Cdo 156/2011https://ispis.sk/judikatura/1Cdo156/2011
11.12.20132 TdoV 11/2013https://ispis.sk/judikatura/2TdoV11/2013
11.12.20135 Tdo 69/2013https://ispis.sk/judikatura/5Tdo69/2013
11.12.20135 Tdo 66/2013https://ispis.sk/judikatura/5Tdo66/2013
11.12.20132 OboE 160/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE160/2013
11.12.20132 OboE 152/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE152/2013
11.12.20132 TdoV 17/2012https://ispis.sk/judikatura/2TdoV17/2012
12.12.20134 Cdo 312/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo312/2013
12.12.20134 Cdo 419/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo419/2013
12.12.20134 CoE 97/2013https://ispis.sk/judikatura/4CoE97/2013
12.12.20134 Ndc 26/2013https://ispis.sk/judikatura/4Ndc26/2013
12.12.20134 Cdo 369/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo369/2013
12.12.20134 Cdo 363/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo363/2013
12.12.20134 MCdo 11/2013https://ispis.sk/judikatura/4MCdo11/2013
12.12.20134 Cdo 367/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo367/2013
12.12.20134 ECdo 291/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo291/2013
12.12.20134 Cdo 110/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo110/2013
12.12.20134 Cdo 72/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo72/2013
12.12.20134 Cdo 138/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo138/2013
12.12.20134 Cdo 378/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo378/2013
12.12.20134 Cdo 303/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo303/2013
12.12.20134 Cdo 410/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo410/2013
12.12.20134 ECdo 44/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo44/2013
12.12.20134 CoE 94/2013https://ispis.sk/judikatura/4CoE94/2013
12.12.20134 ECdo 70/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo70/2013
12.12.20134 ECdo 40/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo40/2013
12.12.20134 ECdo 295/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo295/2013
12.12.20134 ECdo 55/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo55/2013
12.12.20134 Cdo 71/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo71/2013
12.12.20134 ECdo 113/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo113/2013
12.12.20134 Cdo 75/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo75/2013
12.12.20136 Tdo 65/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tdo65/2013
12.12.20134 ECdo 104/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo104/2013
12.12.20134 Cdo 371/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo371/2013
12.12.20134 ECdo 220/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo220/2013
12.12.20134 ECdo 297/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo297/2013
12.12.20134 Cdo 399/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo399/2013
12.12.20134 CoE 15/2013https://ispis.sk/judikatura/4CoE15/2013
12.12.20134 CoE 54/2013https://ispis.sk/judikatura/4CoE54/2013
12.12.20134 CoE 77/2013https://ispis.sk/judikatura/4CoE77/2013
12.12.20134 ECdo 139/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo139/2013
12.12.20134 ECdo 34/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo34/2013
12.12.20134 ECdo 236/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo236/2013
12.12.20134 Cdo 377/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo377/2013
12.12.20134 ECdo 289/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo289/2013
12.12.20134 ECdo 283/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo283/2013
12.12.20134 ECdo 10/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo10/2013
12.12.20134 ECdo 287/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo287/2013
12.12.20134 ECdo 158/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo158/2013
13.12.20135 Obdo 33/2012https://ispis.sk/judikatura/5Obdo33/2012
16.12.20138 Cdo 19/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo19/2013
16.12.20138 ECdo 36/2013https://ispis.sk/judikatura/8ECdo36/2013
16.12.20138 ECdo 38/2013https://ispis.sk/judikatura/8ECdo38/2013
16.12.20138 ECdo 30/2013https://ispis.sk/judikatura/8ECdo30/2013
16.12.20138 Cdo 50/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo50/2013
16.12.20132 Tost 40/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tost40/2013
16.12.20138 Cdo 44/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo44/2013
16.12.20138 Co 1/2013https://ispis.sk/judikatura/8Co1/2013
16.12.20138 Cdo 23/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo23/2013
16.12.20138 Cdo 49/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo49/2013
16.12.20138 Cdo 51/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo51/2013
16.12.20138 Cdo 45/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo45/2013
16.12.20138 ECdo 33/2013https://ispis.sk/judikatura/8ECdo33/2013
16.12.20132 Tdo 69/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo69/2013
16.12.20138 Cdo 58/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo58/2013
16.12.20138 Cdo 48/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo48/2013
16.12.20135 Ndob 25/2013https://ispis.sk/judikatura/5Ndob25/2013
16.12.20132 Tdo 67/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo67/2013
16.12.20138 Cdo 46/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo46/2013
16.12.20138 Cdo 57/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo57/2013
16.12.20132 Tdo 72/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo72/2013
16.12.20138 Cdo 56/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo56/2013
16.12.20138 Cdo 37/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo37/2013
17.12.20132 OboE 90/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE90/2013
17.12.20136 Cdo 373/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo373/2013
17.12.20136 ECdo 6/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo6/2013
17.12.20132 Ndob 38/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndob38/2013
17.12.20136 Cdo 292/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo292/2013
17.12.20132 Obo 9/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obo9/2013
17.12.20136 Cdo 341/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo341/2013
17.12.20136 Cdo 441/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo441/2013
17.12.20136 Cdo 404/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo404/2013
17.12.20136 Cdo 362/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo362/2012
17.12.20136 Cdo 54/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo54/2013
17.12.20136 Cdo 245/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo245/2013
17.12.20136 Cdo 176/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo176/2013
17.12.20136 Cdo 380/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo380/2013
17.12.20136 Cdo 253/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo253/2012
17.12.20136 Cdo 26/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo26/2013
17.12.20136 Cdo 372/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo372/2013
17.12.20136 Cdo 364/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo364/2013
17.12.20132 OboE 92/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE92/2013
17.12.20132 OboE 36/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE36/2013
17.12.20132 Obo 45/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obo45/2013
17.12.20136 Cdo 419/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo419/2013
17.12.20136 Cdo 361/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo361/2012
17.12.20136 ECdo 296/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo296/2013
17.12.20136 Cdo 388/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo388/2013
17.12.20136 ECdo 199/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo199/2013
17.12.20136 Cdo 391/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo391/2013
17.12.20136 Cdo 397/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo397/2013
17.12.20136 Cdo 417/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo417/2013
17.12.20136 Cdo 363/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo363/2013
17.12.20136 Ndc 24/2013https://ispis.sk/judikatura/6Ndc24/2013
17.12.20136 Cdo 429/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo429/2013
17.12.20136 Cdo 66/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo66/2013
17.12.20136 ECdo 217/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo217/2013
17.12.20136 Cdo 64/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo64/2013
17.12.20132 Obo 68/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obo68/2013
17.12.20132 OboE 91/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE91/2013
17.12.20132 OboE 87/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE87/2013
17.12.20132 Ndob 40/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndob40/2013
17.12.20136 Cdo 416/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo416/2012
17.12.20132 Obo 63/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obo63/2013
17.12.20132 OboE 230/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE230/2013
17.12.20132 OboE 38/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE38/2013
18.12.20132 Cdo 401/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo401/2013
18.12.20137 Cdo 180/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo180/2012
18.12.20132 Cdo 404/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo404/2013
18.12.20135 Tdo 71/2013https://ispis.sk/judikatura/5Tdo71/2013
18.12.20132 ECdo 181/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo181/2013
18.12.20132 Cdo 195/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo195/2013
18.12.20132 Cdo 401/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo401/2012
18.12.20132 MCdo 27/2012https://ispis.sk/judikatura/2MCdo27/2012
18.12.20132 ECdo 9/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo9/2013
18.12.20132 Cdo 69/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo69/2013
18.12.20137 ECdo 142/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo142/2013
18.12.20137 ECdo 148/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo148/2013
18.12.20137 ECdo 136/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo136/2013
18.12.20137 ECdo 230/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo230/2013
18.12.20135 Tdo 73/2013https://ispis.sk/judikatura/5Tdo73/2013
18.12.20137 Cdo 44/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo44/2013
18.12.20137 EMCdo 1/2013https://ispis.sk/judikatura/7EMCdo1/2013
18.12.20137 MCdo 13/2012https://ispis.sk/judikatura/7MCdo13/2012
18.12.20137 ECdo 271/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo271/2013
18.12.20132 Ndc 27/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndc27/2013
18.12.20132 MCdo 26/2012https://ispis.sk/judikatura/2MCdo26/2012
18.12.20132 ECdo 39/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo39/2013
18.12.20132 ECdo 51/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo51/2013
18.12.20132 ECdo 47/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo47/2013
18.12.20132 ECdo 33/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo33/2013
18.12.20132 ECdo 19/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo19/2013
18.12.20132 Cdo 55/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo55/2013
18.12.20132 Cdo 295/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo295/2012
18.12.20137 Cdo 255/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo255/2013
18.12.20132 ECdo 91/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo91/2013
18.12.20132 ECdo 77/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo77/2013
18.12.20132 Cdo 87/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo87/2013
18.12.20137 Nc 59/2013https://ispis.sk/judikatura/7Nc59/2013
18.12.20137 Ndc 17/2013https://ispis.sk/judikatura/7Ndc17/2013
18.12.20132 Cdo 80/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo80/2013
18.12.20132 ECdo 13/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo13/2013
18.12.20137 ECdo 137/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo137/2013
18.12.20132 Rkc 1/2013https://ispis.sk/judikatura/2Rkc1/2013
18.12.20137 CoE 108/2013https://ispis.sk/judikatura/7CoE108/2013
18.12.20137 CoE 106/2013https://ispis.sk/judikatura/7CoE106/2013
18.12.20137 ECdo 225/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo225/2013
18.12.20132 Cdo 152/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo152/2013
18.12.20132 Cdo 15/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo15/2013
19.12.20135 Obdo 35/2013https://ispis.sk/judikatura/5Obdo35/2013
19.12.20135 Obdo 3/2013https://ispis.sk/judikatura/5Obdo3/2013
19.12.20135 Oboer 42/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer42/2013
19.12.20135 Obo 22/2013https://ispis.sk/judikatura/5Obo22/2013
30.12.20134 Oboer 211/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer211/2013
30.12.20134 OboE 27/2013https://ispis.sk/judikatura/4OboE27/2013
30.12.20134 Obo 68/2013https://ispis.sk/judikatura/4Obo68/2013
30.12.20134 Ndob 41/2013https://ispis.sk/judikatura/4Ndob41/2013
30.12.20134 Oboer 326/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer326/2013
30.12.20134 Ndob 38/2013https://ispis.sk/judikatura/4Ndob38/2013
30.12.20134 OboE 33/2013https://ispis.sk/judikatura/4OboE33/2013
30.12.20133 Tost 41/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tost41/2013
30.12.20134 Oboer 313/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer313/2013
30.12.20131 Sžhpu 1/2009https://ispis.sk/judikatura/1Szhpu1/2009
30.12.20134 Ndt 20/2013https://ispis.sk/judikatura/4Ndt20/2013
30.12.20133 Tost 40/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tost40/2013
Nejvyšší soud České republiky18624 dokumentov210120162015201420132012201020092008200720062005200420032002200120001999199819971600
Ústavní soud České republiky62263 dokumentov201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993
Nejvyšší správní soud České republiky99 dokumentov20161600