Späť na Vyhľadávanie

Judikatúra - NS, ÚS,...Najvyšší súd Slovenskej republikyRok 2014

DátumSpisová značkaURL
03.01.20142 Tost 41/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tost41/2013
07.01.20147 Nc 61/2013https://ispis.sk/judikatura/7Nc61/2013
08.01.20145 Cdo 399/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo399/2013
08.01.20145 Cdo 285/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo285/2013
08.01.20145 Cdo 345/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo345/2013
09.01.20147 ECdo 303/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo303/2013
09.01.20147 ECdo 281/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo281/2013
09.01.20147 ECdo 267/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo267/2013
09.01.20147 ECdo 161/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo161/2013
09.01.20147 ECdo 139/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo139/2013
09.01.20143 ECdo 295/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo295/2013
09.01.20143 Cdo 444/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo444/2013
09.01.20147 ECdo 257/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo257/2013
09.01.20147 ECdo 150/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo150/2013
09.01.20147 ECdo 283/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo283/2013
09.01.20147 MCdo 10/2013https://ispis.sk/judikatura/7MCdo10/2013
09.01.20147 CoE 120/2013https://ispis.sk/judikatura/7CoE120/2013
09.01.20147 ECdo 144/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo144/2013
09.01.20147 ECdo 154/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo154/2013
09.01.20147 ECdo 156/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo156/2013
09.01.20147 ECdo 112/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo112/2013
09.01.20143 Cdo 464/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo464/2013
09.01.20143 Cdo 458/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo458/2013
09.01.20143 Cdo 466/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo466/2013
09.01.20147 ECdo 132/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo132/2013
09.01.20147 Cdo 263/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo263/2013
09.01.20143 Cdo 375/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo375/2013
09.01.20143 Cdo 385/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo385/2013
09.01.20147 CoE 115/2013https://ispis.sk/judikatura/7CoE115/2013
09.01.20147 ECdo 98/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo98/2013
09.01.20143 Cdo 266/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo266/2013
09.01.20143 Cdo 360/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo360/2013
09.01.20147 ECdo 240/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo240/2013
09.01.20147 Cdo 216/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo216/2013
09.01.20147 ECdo 158/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo158/2013
09.01.20147 ECdo 152/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo152/2013
09.01.20147 ECdo 134/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo134/2013
09.01.20147 ECdo 116/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo116/2013
09.01.20147 ECdo 128/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo128/2013
09.01.20147 ECdo 159/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo159/2013
09.01.20147 ECdo 141/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo141/2013
09.01.20147 CoE 111/2013https://ispis.sk/judikatura/7CoE111/2013
09.01.20147 ECdo 153/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo153/2013
09.01.20147 ECdo 117/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo117/2013
09.01.20147 ECdo 163/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo163/2013
09.01.20143 Cdo 419/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo419/2013
09.01.20143 ECdo 67/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo67/2013
09.01.20143 Cdo 456/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo456/2013
09.01.20143 Ndt 20/2013https://ispis.sk/judikatura/3Ndt20/2013
09.01.20147 ECdo 235/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo235/2013
09.01.20147 ECdo 301/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo301/2013
09.01.20147 ECdo 263/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo263/2013
09.01.20147 ECdo 215/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo215/2013
09.01.20147 ECdo 293/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo293/2013
13.01.20145 Ndt 20/2013https://ispis.sk/judikatura/5Ndt20/2013
14.01.20142 Ndt 20/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndt20/2013
14.01.20142 Ndt 21/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndt21/2013
14.01.20144 Tost 2/2014https://ispis.sk/judikatura/4Tost2/2014
14.01.20142 Tdo 1/2014https://ispis.sk/judikatura/2Tdo1/2014
15.01.20146 Cdo 19/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo19/2013
15.01.20146 Cdo 32/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo32/2013
15.01.20146 ECdo 260/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo260/2013
15.01.20143 Sžf 5/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szf5/2013
15.01.20146 Cdo 24/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo24/2013
15.01.20146 Cdo 363/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo363/2012
15.01.20146 Cdo 18/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo18/2013
15.01.20146 Cdo 407/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo407/2012
15.01.20143 Tost 1/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tost1/2014
15.01.20146 Cdo 261/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo261/2013
15.01.20146 ECdo 10/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo10/2013
15.01.20146 Cdo 408/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo408/2012
16.01.20143 Cdo 447/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo447/2013
16.01.20143 ECdo 252/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo252/2013
16.01.20143 ECdo 250/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo250/2013
16.01.20143 ECdo 265/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo265/2013
16.01.20143 ECdo 220/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo220/2013
16.01.20146 Tost 23/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tost23/2013
17.01.20144 Ds 2/2010https://ispis.sk/judikatura/4Ds2/2010
20.01.20145 ECdo 13/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo13/2013
20.01.20145 Cdo 431/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo431/2013
20.01.20145 ECdo 42/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo42/2013
20.01.20145 Cdo 461/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo461/2013
20.01.20145 Cdo 78/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo78/2013
20.01.20143 Cdo 438/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo438/2013
20.01.20142 OboE 166/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE166/2013
20.01.20143 Cdo 8/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo8/2014
20.01.20145 Cdo 232/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo232/2013
20.01.20142 OboE 172/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE172/2013
20.01.20142 OboE 168/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE168/2013
20.01.20145 Cdo 4/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo4/2014
20.01.20145 ECdo 38/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo38/2013
20.01.20145 Cdo 5/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo5/2014
20.01.20145 ECdo 28/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo28/2013
20.01.20141 Ds 11/2013https://ispis.sk/judikatura/1Ds11/2013
20.01.20142 Obo 32/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obo32/2013
21.01.20147 ECdo 124/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo124/2013
21.01.20147 Cdo 211/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo211/2013
21.01.20147 Cdo 199/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo199/2013
21.01.20147 Cdo 207/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo207/2013
21.01.20147 Cdo 201/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo201/2013
21.01.20147 CoE 122/2013https://ispis.sk/judikatura/7CoE122/2013
21.01.20147 ECdo 250/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo250/2013
21.01.20147 Cdo 283/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo283/2013
21.01.20147 MCdo 5/2013https://ispis.sk/judikatura/7MCdo5/2013
21.01.20144 Tost 1/2014https://ispis.sk/judikatura/4Tost1/2014
21.01.20147 ECdo 160/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo160/2013
21.01.20147 Cdo 96/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo96/2013
21.01.20147 Cdo 273/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo273/2013
21.01.20147 ECdo 245/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo245/2013
21.01.20147 ECdo 255/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo255/2013
21.01.20147 ECdo 162/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo162/2013
22.01.20146 Cdo 46/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo46/2013
22.01.20146 Cdo 467/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo467/2013
22.01.20146 Cdo 420/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo420/2012
22.01.20145 Oboer 99/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer99/2013
22.01.20145 Oboer 8/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer8/2013
22.01.20143 Tdo 72/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo72/2013
22.01.20146 ECdo 250/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo250/2013
22.01.20143 Tost 39/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tost39/2013
22.01.20146 Cdo 82/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo82/2013
22.01.20143 Tdo 55/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo55/2013
22.01.20143 Tdo 67/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo67/2013
22.01.20146 Cdo 126/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo126/2013
22.01.20143 Tost 38/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tost38/2013
22.01.20146 Cdo 7/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo7/2013
22.01.20143 Tdo 62/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo62/2013
22.01.20146 ECdo 280/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo280/2013
22.01.20145 Oboer 73/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer73/2013
22.01.20148 ECdo 184/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo184/2014
22.01.20145 Oboer 6/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer6/2013
22.01.20143 Tdo 74/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo74/2013
22.01.20146 ECdo 290/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo290/2013
22.01.20146 Cdo 52/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo52/2013
22.01.20146 Cdo 247/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo247/2013
23.01.20143 Cdo 139/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo139/2012
23.01.20143 Cdo 197/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo197/2012
23.01.20143 ECdo 312/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo312/2013
23.01.20143 Cdo 451/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo451/2013
23.01.20143 Cdo 230/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo230/2012
23.01.20143 Cdo 125/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo125/2013
23.01.20143 Cdo 463/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo463/2013
23.01.20143 Cdo 401/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo401/2013
23.01.20143 Cdo 294/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo294/2012
23.01.20143 Cdo 409/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo409/2013
23.01.20148 Sžo 2/2013https://ispis.sk/judikatura/8Szo2/2013
23.01.20143 Cdo 382/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo382/2013
23.01.20143 Cdo 295/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo295/2013
27.01.20142 OboE 142/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE142/2013
27.01.20142 OboE 110/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE110/2013
27.01.20142 Obo 69/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obo69/2013
27.01.20142 OboE 111/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE111/2013
27.01.20142 OboE 105/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE105/2013
27.01.20143 ECdo 215/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo215/2013
27.01.20142 OboE 114/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE114/2013
27.01.20142 OboE 109/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE109/2013
27.01.20142 OboE 101/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE101/2013
27.01.20142 OboE 117/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE117/2013
27.01.20143 Cdo 389/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo389/2013
27.01.20143 Cdo 377/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo377/2013
27.01.20142 OboE 100/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE100/2013
27.01.20142 OboE 74/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE74/2013
27.01.20144 To 2/2014https://ispis.sk/judikatura/4To2/2014
27.01.20142 Ndob 41/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndob41/2013
28.01.20145 Cdo 18/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo18/2013
28.01.20144 Cdo 89/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo89/2012
28.01.20143 Tost 13/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tost13/2013
28.01.20144 ECdo 184/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo184/2013
28.01.20144 Cdo 391/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo391/2013
28.01.20144 Cdo 433/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo433/2013
28.01.20144 Cdo 3/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo3/2014
28.01.20144 ECdo 62/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo62/2013
28.01.20144 Cdo 431/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo431/2013
28.01.20144 ECdo 132/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo132/2013
28.01.20144 Cdo 403/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo403/2013
28.01.20144 ECdo 5/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo5/2014
28.01.20144 To 4/2013https://ispis.sk/judikatura/4To4/2013
28.01.20143 Tdo 3/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo3/2014
28.01.20144 ECdo 216/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo216/2013
28.01.20144 Cdo 453/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo453/2013
28.01.20143 Tost 3/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tost3/2014
28.01.20144 ECdo 116/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo116/2013
28.01.20144 ECdo 66/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo66/2013
28.01.20145 Cdo 19/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo19/2014
28.01.20148 Cdo 151/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo151/2014
28.01.20144 ECdo 106/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo106/2013
28.01.20144 ECdo 56/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo56/2013
28.01.20144 ECdo 285/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo285/2013
28.01.20144 Cdo 12/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo12/2013
28.01.20144 ECdo 155/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo155/2013
28.01.20144 ECdo 115/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo115/2013
28.01.20144 Cdo 316/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo316/2013
28.01.20148 ECdo 177/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo177/2014
28.01.20144 Cdo 427/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo427/2013
28.01.20144 Cdo 325/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo325/2013
28.01.20144 Cdo 407/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo407/2013
28.01.20143 Urto 1/2014https://ispis.sk/judikatura/3Urto1/2014
28.01.20144 Cdo 350/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo350/2013
28.01.20145 ECdo 2/2014https://ispis.sk/judikatura/5ECdo2/2014
28.01.20144 Cdo 188/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo188/2013
28.01.20144 Cdo 144/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo144/2013
28.01.20144 Cdo 324/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo324/2013
28.01.20144 Cdo 332/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo332/2013
28.01.20144 Cdo 335/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo335/2013
28.01.20144 To 3/2014https://ispis.sk/judikatura/4To3/2014
28.01.20144 ECdo 214/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo214/2013
28.01.20145 Cdo 22/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo22/2013
28.01.20144 Cdo 459/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo459/2013
28.01.20144 Cdo 23/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo23/2012
28.01.20142 Tdo 74/2013https://ispis.sk/judikatura/2Tdo74/2013
28.01.20144 Cdo 334/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo334/2013
28.01.20144 ECdo 315/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo315/2013
28.01.20144 Cdo 397/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo397/2013
28.01.20144 ECdo 128/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo128/2013
28.01.20144 Cdo 10/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo10/2012
28.01.20142 Tdo 2/2014https://ispis.sk/judikatura/2Tdo2/2014
28.01.20144 ECdo 82/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo82/2013
28.01.20144 ECdo 74/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo74/2013
28.01.20145 Cdo 48/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo48/2013
28.01.20144 Tdo 4/2014https://ispis.sk/judikatura/4Tdo4/2014
28.01.20145 ECdo 27/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo27/2013
28.01.20144 Ndt 1/2014https://ispis.sk/judikatura/4Ndt1/2014
28.01.20144 Cdo 447/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo447/2013
28.01.20144 CoE 3/2014https://ispis.sk/judikatura/4CoE3/2014
28.01.20145 Cdo 10/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo10/2014
28.01.20144 ECdo 180/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo180/2013
28.01.20144 Cdo 387/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo387/2013
28.01.20145 ECdo 17/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo17/2013
28.01.20145 Cdo 17/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo17/2014
28.01.20144 Cdo 457/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo457/2013
28.01.20144 Cdo 415/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo415/2013
28.01.20144 Cdo 390/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo390/2013
28.01.20142 Ndt 1/2014https://ispis.sk/judikatura/2Ndt1/2014
28.01.20142 Tost 1/2014https://ispis.sk/judikatura/2Tost1/2014
28.01.20144 MCdo 1/2013https://ispis.sk/judikatura/4MCdo1/2013
28.01.20144 Cdo 322/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo322/2013
28.01.20145 Cdo 14/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo14/2013
28.01.20145 Cdo 11/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo11/2014
28.01.20144 Cdo 247/2011https://ispis.sk/judikatura/4Cdo247/2011
28.01.20145 Cdo 15/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo15/2014
28.01.20144 Cdo 430/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo430/2013
28.01.20144 Cdo 405/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo405/2013
28.01.20144 Cdo 209/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo209/2013
28.01.20144 Cdo 421/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo421/2013
28.01.20144 Cdo 429/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo429/2013
29.01.20146 ECdo 227/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo227/2013
29.01.20146 ECdo 273/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo273/2013
29.01.20146 Cdo 23/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo23/2014
29.01.20146 Cdo 271/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo271/2012
29.01.20146 ECdo 251/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo251/2013
29.01.20146 ECdo 257/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo257/2013
29.01.20146 ECdo 267/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo267/2013
29.01.20147 ECdo 164/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo164/2013
29.01.20145 Obo 53/2013https://ispis.sk/judikatura/5Obo53/2013
29.01.20142 Oboer 15/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer15/2013
29.01.20145 Obo 90/2012https://ispis.sk/judikatura/5Obo90/2012
29.01.20147 Cdo 183/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo183/2013
29.01.20146 ECdo 14/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo14/2013
29.01.20146 ECdo 16/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo16/2013
29.01.20147 MCdo 7/2012https://ispis.sk/judikatura/7MCdo7/2012
29.01.20145 Obo 5/2013https://ispis.sk/judikatura/5Obo5/2013
29.01.20146 ECdo 223/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo223/2013
29.01.20146 Cdo 302/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo302/2012
29.01.20142 Tost 2/2014https://ispis.sk/judikatura/2Tost2/2014
29.01.20146 Cdo 17/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo17/2013
29.01.20147 ECdo 146/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo146/2013
29.01.20142 Ndt 2/2014https://ispis.sk/judikatura/2Ndt2/2014
29.01.20142 Obdo 65/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obdo65/2013
29.01.20142 Obdo 70/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obdo70/2013
29.01.20147 MCdo 21/2012https://ispis.sk/judikatura/7MCdo21/2012
30.01.20147 Cdo 6/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo6/2014
30.01.20142 Cdo 97/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo97/2013
30.01.20142 Ndob 42/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndob42/2013
30.01.20147 Cdo 32/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo32/2014
30.01.20147 ECdo 1/2014https://ispis.sk/judikatura/7ECdo1/2014
30.01.20146 Cdo 59/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo59/2013
30.01.20146 Cdo 73/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo73/2013
30.01.20147 Cdo 24/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo24/2014
30.01.20147 Cdo 42/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo42/2014
30.01.20146 Cdo 27/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo27/2013
30.01.20147 Cdo 14/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo14/2014
30.01.20148 ECdo 21/2013https://ispis.sk/judikatura/8ECdo21/2013
30.01.20147 Cdo 4/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo4/2014
30.01.20147 CoE 11/2014https://ispis.sk/judikatura/7CoE11/2014
30.01.20147 Cdo 68/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo68/2014
30.01.20142 ECdo 110/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo110/2013
30.01.20148 Cdo 47/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo47/2013
30.01.20142 MCdo 2/2013https://ispis.sk/judikatura/2MCdo2/2013
30.01.20142 MCdo 4/2013https://ispis.sk/judikatura/2MCdo4/2013
30.01.20148 ECdo 19/2013https://ispis.sk/judikatura/8ECdo19/2013
30.01.20146 Cdo 71/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo71/2013
30.01.20147 Cdo 44/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo44/2014
30.01.20147 Cdo 15/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo15/2014
30.01.20142 ECdo 312/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo312/2013
30.01.20147 ECdo 13/2014https://ispis.sk/judikatura/7ECdo13/2014
30.01.20145 Ndt 2/2014https://ispis.sk/judikatura/5Ndt2/2014
30.01.20147 ECdo 7/2014https://ispis.sk/judikatura/7ECdo7/2014
30.01.20143 ECdo 137/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo137/2013
30.01.20146 Cdo 47/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo47/2013
30.01.20142 Cdo 26/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo26/2013
30.01.20148 ECdo 23/2013https://ispis.sk/judikatura/8ECdo23/2013
30.01.20142 ECdo 314/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo314/2013
30.01.20142 Cdo 335/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo335/2012
30.01.20147 ECdo 2/2014https://ispis.sk/judikatura/7ECdo2/2014
30.01.20143 Cdo 391/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo391/2013
30.01.20142 Cdo 404/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo404/2012
30.01.20142 Cdo 124/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo124/2013
30.01.20143 Cdo 423/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo423/2013
30.01.20148 Cdo 43/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo43/2013
30.01.20147 Cdo 7/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo7/2014
30.01.20142 ECdo 323/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo323/2013
30.01.20143 Cdo 285/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo285/2013
30.01.20143 Cdo 300/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo300/2013
30.01.20142 ECdo 311/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo311/2013
30.01.20146 Cdo 41/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo41/2013
30.01.20147 Cdo 1/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo1/2014
30.01.20146 Cdo 53/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo53/2013
30.01.20146 Cdo 57/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo57/2013
30.01.20147 Cdo 40/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo40/2014
30.01.20147 Cdo 38/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo38/2014
30.01.20147 Cdo 48/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo48/2014
30.01.20147 Cdo 56/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo56/2014
30.01.20147 Cdo 11/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo11/2014
30.01.20147 Cdo 30/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo30/2014
30.01.20147 Cdo 8/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo8/2014
30.01.20147 Cdo 16/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo16/2014
30.01.20147 Cdo 28/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo28/2014
30.01.20147 Cdo 50/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo50/2014
30.01.20142 Ndob 44/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndob44/2013
30.01.20147 Cdo 46/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo46/2014
30.01.20147 ECdo 5/2014https://ispis.sk/judikatura/7ECdo5/2014
30.01.20147 Cdo 5/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo5/2014
30.01.20147 Cdo 9/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo9/2014
30.01.20143 Cdo 23/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo23/2013
30.01.20143 Cdo 453/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo453/2013
30.01.20142 Obdo 16/2012https://ispis.sk/judikatura/2Obdo16/2012
30.01.20146 Cdo 201/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo201/2012
30.01.20147 ECdo 11/2014https://ispis.sk/judikatura/7ECdo11/2014
30.01.20142 ECdo 115/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo115/2013
30.01.20142 Obdo 62/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obdo62/2013
30.01.20146 Tdo 63/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tdo63/2013
30.01.20146 Tdo 64/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tdo64/2013
30.01.20148 Cdo 54/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo54/2013
30.01.20142 Cdo 271/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo271/2013
30.01.20142 ECdo 162/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo162/2013
30.01.20142 ECdo 106/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo106/2013
31.01.20144 Obdo 8/2013https://ispis.sk/judikatura/4Obdo8/2013
31.01.20144 OboE 112/2013https://ispis.sk/judikatura/4OboE112/2013
31.01.20144 Oboer 289/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer289/2013
31.01.20144 Oboer 255/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer255/2013
31.01.20144 MOboer 2/2013https://ispis.sk/judikatura/4MOboer2/2013
03.02.20141 Ds 9/2013https://ispis.sk/judikatura/1Ds9/2013
04.02.20143 ECdo 14/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo14/2013
04.02.20143 ECdo 288/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo288/2013
04.02.20143 ECdo 16/2014https://ispis.sk/judikatura/3ECdo16/2014
04.02.20143 ECdo 296/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo296/2013
04.02.20143 Cdo 448/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo448/2013
04.02.20143 Cdo 380/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo380/2013
04.02.20143 Cdo 312/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo312/2013
04.02.20143 Cdo 392/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo392/2013
04.02.20143 Cdo 315/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo315/2013
04.02.20143 Cdo 12/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo12/2014
04.02.20143 ECdo 214/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo214/2013
04.02.20143 ECdo 276/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo276/2013
04.02.20143 Cdo 398/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo398/2012
04.02.20142 TdoV 21/2013https://ispis.sk/judikatura/2TdoV21/2013
04.02.20143 Cdo 24/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo24/2014
05.02.20146 Cdo 20/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo20/2013
05.02.20147 Cdo 217/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo217/2013
05.02.20146 ECdo 11/2014https://ispis.sk/judikatura/6ECdo11/2014
05.02.20147 ECdo 189/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo189/2013
05.02.20143 Ndt 1/2014https://ispis.sk/judikatura/3Ndt1/2014
05.02.20143 Tdo 7/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo7/2014
05.02.20147 Cdo 213/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo213/2013
05.02.20147 ECdo 198/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo198/2013
05.02.20147 Cdo 241/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo241/2013
05.02.20147 Cdo 231/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo231/2013
05.02.20147 Cdo 219/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo219/2013
05.02.20147 Cdo 221/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo221/2013
05.02.20147 ECdo 279/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo279/2013
05.02.20147 Cdo 233/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo233/2013
05.02.20147 ECdo 196/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo196/2013
05.02.20147 Cdo 142/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo142/2013
05.02.20147 ECdo 182/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo182/2013
05.02.20147 ECdo 204/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo204/2013
05.02.20147 ECdo 221/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo221/2013
05.02.20147 ECdo 203/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo203/2013
05.02.20147 ECdo 223/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo223/2013
05.02.20147 ECdo 213/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo213/2013
05.02.20147 ECdo 209/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo209/2013
05.02.20147 ECdo 275/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo275/2013
05.02.20147 ECdo 165/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo165/2013
05.02.20143 Tdo 4/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo4/2014
05.02.20147 Cdo 259/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo259/2013
05.02.20147 Cdo 267/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo267/2013
05.02.20147 Cdo 62/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo62/2013
05.02.20147 Cdo 243/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo243/2013
05.02.20147 ECdo 214/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo214/2013
05.02.20147 ECdo 202/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo202/2013
05.02.20147 ECdo 208/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo208/2013
05.02.20147 ECdo 206/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo206/2013
05.02.20147 ECdo 222/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo222/2013
05.02.20147 ECdo 194/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo194/2013
05.02.20143 Tdo 66/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo66/2013
05.02.20147 ECdo 217/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo217/2013
05.02.20147 ECdo 191/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo191/2013
05.02.20147 Cdo 54/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo54/2013
05.02.20147 ECdo 192/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo192/2013
05.02.20147 Cdo 70/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo70/2013
05.02.20147 ECdo 273/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo273/2013
05.02.20147 ECdo 210/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo210/2013
10.02.20145 Obdo 32/2013https://ispis.sk/judikatura/5Obdo32/2013
10.02.20142 Cdo 338/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo338/2013
10.02.20145 Oboer 92/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer92/2013
10.02.20148 Cdo 234/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo234/2014
10.02.20142 Oboer 45/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer45/2013
10.02.20142 Tost 3/2014https://ispis.sk/judikatura/2Tost3/2014
11.02.20145 ECdo 33/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo33/2013
11.02.20145 ECdo 180/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo180/2013
11.02.20145 ECdo 31/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo31/2013
11.02.20145 ECdo 140/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo140/2013
11.02.20145 Cdo 201/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo201/2012
11.02.20145 ECdo 200/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo200/2013
11.02.20145 Cdo 322/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo322/2013
11.02.20145 Cdo 9/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo9/2012
11.02.20145 ECdo 195/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo195/2013
11.02.20145 ECdo 43/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo43/2013
11.02.20144 Tdo 58/2013https://ispis.sk/judikatura/4Tdo58/2013
11.02.20145 Cdo 468/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo468/2013
11.02.20143 Sžhpu 1/2012https://ispis.sk/judikatura/3Szhpu1/2012
11.02.20144 Tost 3/2014https://ispis.sk/judikatura/4Tost3/2014
11.02.20143 Sžz 1/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szz1/2013
11.02.20145 ECdo 37/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo37/2013
11.02.20145 ECdo 142/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo142/2013
11.02.20145 ECdo 39/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo39/2013
11.02.20144 Tost 4/2014https://ispis.sk/judikatura/4Tost4/2014
11.02.20145 Cdo 394/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo394/2013
11.02.20145 ECdo 29/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo29/2013
12.02.20146 Cdo 448/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo448/2013
12.02.20146 Cdo 459/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo459/2013
12.02.20144 Tdo 64/2013https://ispis.sk/judikatura/4Tdo64/2013
12.02.20148 Nc 6/2014https://ispis.sk/judikatura/8Nc6/2014
12.02.20145 Oboer 74/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer74/2013
12.02.20143 Sžf 4/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szf4/2014
12.02.20143 Tdo 1/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo1/2014
12.02.20147 Cdo 270/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo270/2013
12.02.20146 Cdo 33/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo33/2014
12.02.20146 Cdo 29/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo29/2014
12.02.20146 Cdo 31/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo31/2014
12.02.20146 Cdo 75/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo75/2013
12.02.20146 Cdo 80/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo80/2013
12.02.20145 Oboer 361/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer361/2013
12.02.20145 Oboer 111/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer111/2013
12.02.20146 Cdo 77/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo77/2013
12.02.20146 ECdo 11/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo11/2013
12.02.20145 OboE 31/2013https://ispis.sk/judikatura/5OboE31/2013
12.02.20145 MOber 2/2013https://ispis.sk/judikatura/5MOber2/2013
12.02.20146 ECdo 15/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo15/2013
12.02.20146 ECdo 3/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo3/2013
12.02.20143 Tost 4/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tost4/2014
12.02.20143 Tdo 65/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo65/2013
12.02.20147 Cdo 285/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo285/2013
12.02.20146 ECdo 9/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo9/2013
12.02.20148 Nc 5/2014https://ispis.sk/judikatura/8Nc5/2014
12.02.20146 Cdo 79/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo79/2013
12.02.20146 ECdo 20/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo20/2013
12.02.20143 Tdo 70/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo70/2013
12.02.20146 Cdo 105/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo105/2013
12.02.20146 ECdo 2/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo2/2013
12.02.20144 Urto 1/2014https://ispis.sk/judikatura/4Urto1/2014
12.02.20146 Co 1/2014https://ispis.sk/judikatura/6Co1/2014
13.02.20143 Cdo 320/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo320/2013
13.02.20145 Tdo 8/2014https://ispis.sk/judikatura/5Tdo8/2014
13.02.20143 Cdo 430/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo430/2013
13.02.20143 Cdo 7/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo7/2014
13.02.20143 Cdo 290/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo290/2013
13.02.20143 ECdo 142/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo142/2013
13.02.20143 Cdo 450/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo450/2013
13.02.20146 Tdo 1/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tdo1/2014
13.02.20143 ECdo 315/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo315/2013
13.02.20143 Cdo 310/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo310/2013
17.02.20147 Cdo 33/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo33/2014
17.02.20147 Ndc 1/2014https://ispis.sk/judikatura/7Ndc1/2014
17.02.20148 Cdo 75/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo75/2013
17.02.20148 Cdo 79/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo79/2013
17.02.20147 Cdo 29/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo29/2014
17.02.20147 Cdo 31/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo31/2014
17.02.20147 Cdo 19/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo19/2014
17.02.20148 Cdo 63/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo63/2013
17.02.20148 ECdo 41/2013https://ispis.sk/judikatura/8ECdo41/2013
17.02.20148 ECdo 39/2013https://ispis.sk/judikatura/8ECdo39/2013
17.02.20148 Cdo 61/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo61/2013
17.02.20148 Cdo 53/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo53/2013
17.02.20148 Cdo 67/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo67/2013
18.02.20141 Sžr 58/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szr58/2013
18.02.20143 Tost 6/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tost6/2014
18.02.20141 Dn 3/2013https://ispis.sk/judikatura/1Dn3/2013
19.02.20144 Cdo 375/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo375/2013
19.02.20144 ECdo 86/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo86/2013
19.02.20147 Cdo 223/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo223/2013
19.02.20144 ECdo 9/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo9/2014
19.02.20144 Cdo 376/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo376/2013
19.02.20144 Cdo 386/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo386/2013
19.02.20146 Tdo 47/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tdo47/2013
19.02.20144 Cdo 465/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo465/2013
19.02.20148 Nc 8/2014https://ispis.sk/judikatura/8Nc8/2014
19.02.20144 Cdo 356/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo356/2013
19.02.20147 ECdo 176/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo176/2013
19.02.20147 ECdo 183/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo183/2013
19.02.20144 Cdo 342/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo342/2013
19.02.20144 Cdo 17/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo17/2014
19.02.20144 ECdo 68/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo68/2013
19.02.20144 ECdo 7/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo7/2014
19.02.20144 ECdo 313/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo313/2013
19.02.20148 Ndc 1/2014https://ispis.sk/judikatura/8Ndc1/2014
19.02.20144 Cdo 15/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo15/2014
19.02.20148 Ndc 3/2014https://ispis.sk/judikatura/8Ndc3/2014
19.02.20144 Cdo 20/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo20/2014
19.02.20144 Cdo 25/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo25/2014
19.02.20144 Cdo 425/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo425/2013
19.02.20147 Cdo 269/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo269/2013
19.02.20146 EMCdo 3/2013https://ispis.sk/judikatura/6EMCdo3/2013
19.02.20146 Tdo 3/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tdo3/2014
19.02.20144 Cdo 11/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo11/2014
19.02.20144 ECdo 323/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo323/2013
19.02.20146 ECdo 24/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo24/2013
19.02.20147 Cdo 159/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo159/2013
19.02.20144 ECdo 319/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo319/2013
19.02.20147 ECdo 106/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo106/2013
19.02.20144 Cdo 370/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo370/2013
19.02.20144 ECdo 64/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo64/2013
19.02.20144 ECdo 92/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo92/2013
19.02.20147 Cdo 271/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo271/2013
19.02.20147 CoE 123/2013https://ispis.sk/judikatura/7CoE123/2013
19.02.20144 Cdo 460/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo460/2013
19.02.20144 ECdo 76/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo76/2013
19.02.20144 ECdo 311/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo311/2013
19.02.20144 Cdo 21/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo21/2014
19.02.20146 Cdo 343/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo343/2013
19.02.20146 ECdo 26/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo26/2013
19.02.20144 Ndc 27/2013https://ispis.sk/judikatura/4Ndc27/2013
19.02.20147 MCdo 27/2012https://ispis.sk/judikatura/7MCdo27/2012
19.02.20144 ECdo 99/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo99/2013
19.02.20144 Cdo 372/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo372/2013
19.02.20144 Cdo 374/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo374/2013
19.02.20147 ECdo 201/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo201/2013
19.02.20144 Cdo 352/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo352/2013
19.02.20146 Cdo 65/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo65/2013
19.02.20144 Cdo 354/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo354/2013
19.02.20144 Cdo 364/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo364/2013
20.02.20143 Cdo 296/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo296/2012
20.02.20143 Cdo 33/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo33/2014
20.02.20143 Cdo 46/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo46/2014
20.02.20143 Cdo 129/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo129/2013
20.02.20143 ECdo 197/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo197/2013
20.02.20143 ECdo 307/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo307/2013
20.02.20143 ECdo 297/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo297/2013
20.02.20141 Sžd 41/2012https://ispis.sk/judikatura/1Szd41/2012
20.02.20148 Sžf 9/2013https://ispis.sk/judikatura/8Szf9/2013
20.02.20143 Cdo 16/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo16/2014
20.02.20143 Cdo 18/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo18/2014
20.02.20143 Cdo 48/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo48/2014
20.02.20141 Sžd 39/2012https://ispis.sk/judikatura/1Szd39/2012
20.02.20143 Cdo 29/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo29/2014
20.02.20148 Nc 9/2014https://ispis.sk/judikatura/8Nc9/2014
20.02.20143 Cdo 352/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo352/2013
20.02.20143 ECdo 152/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo152/2013
20.02.20143 ECdo 132/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo132/2013
20.02.20143 Cdo 332/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo332/2013
20.02.20143 Cdo 372/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo372/2013
20.02.20143 Cdo 330/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo330/2013
20.02.20148 Sžf 17/2013https://ispis.sk/judikatura/8Szf17/2013
20.02.20143 Cdo 433/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo433/2013
20.02.20143 Cdo 421/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo421/2013
20.02.20143 Tost 7/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tost7/2014
20.02.20143 Cdo 413/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo413/2013
20.02.20143 Cdo 2/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo2/2014
20.02.20143 Cdo 431/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo431/2013
20.02.20141 Sžr 154/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szr154/2013
20.02.20143 ECdo 28/2014https://ispis.sk/judikatura/3ECdo28/2014
20.02.20143 Cdo 414/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo414/2012
20.02.20143 Cdo 427/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo427/2013
20.02.20143 Cdo 44/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo44/2014
24.02.20145 Obdo 40/2013https://ispis.sk/judikatura/5Obdo40/2013
25.02.20144 Cdo 30/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo30/2014
25.02.20142 Tdo 7/2014https://ispis.sk/judikatura/2Tdo7/2014
25.02.20144 ECdo 257/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo257/2013
25.02.20144 ECdo 165/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo165/2013
25.02.20144 ECdo 136/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo136/2013
25.02.20144 CoE 8/2013https://ispis.sk/judikatura/4CoE8/2013
25.02.20144 Cdo 45/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo45/2014
25.02.20142 Oboer 22/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer22/2013
25.02.20144 Cdo 279/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo279/2013
25.02.20144 Cdo 69/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo69/2012
25.02.20144 ECdo 269/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo269/2013
25.02.20142 Ndob 39/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndob39/2013
25.02.20144 Cdo 148/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo148/2013
25.02.20144 ECdo 25/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo25/2013
25.02.20142 To 12/2013https://ispis.sk/judikatura/2To12/2013
25.02.20144 CoE 96/2013https://ispis.sk/judikatura/4CoE96/2013
25.02.20142 OboE 119/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE119/2013
25.02.20142 OboE 118/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE118/2013
25.02.20144 Cdo 35/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo35/2014
25.02.20142 Obdo 78/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obdo78/2013
25.02.20142 To 10/2013https://ispis.sk/judikatura/2To10/2013
25.02.20142 Obdo 63/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obdo63/2013
25.02.20142 Oboer 62/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer62/2013
25.02.20142 OboE 116/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE116/2013
25.02.20142 Obdo 67/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obdo67/2013
25.02.20144 ECdo 140/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo140/2013
25.02.20144 Cdo 43/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo43/2012
25.02.20142 OboE 144/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE144/2013
25.02.20144 ECdo 30/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo30/2013
25.02.20144 Cdo 320/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo320/2013
25.02.20142 Tost 4/2014https://ispis.sk/judikatura/2Tost4/2014
25.02.20144 ECdo 81/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo81/2013
25.02.20144 ECdo 114/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo114/2013
25.02.20144 CoE 4/2013https://ispis.sk/judikatura/4CoE4/2013
25.02.20144 Cdo 360/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo360/2013
25.02.20144 Cdo 355/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo355/2013
25.02.20142 OboE 32/2014https://ispis.sk/judikatura/2OboE32/2014
25.02.20144 ECdo 251/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo251/2013
25.02.20142 OboE 120/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE120/2013
25.02.20144 Cdo 163/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo163/2013
25.02.20144 Cdo 277/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo277/2013
25.02.20142 Ndob 43/2013https://ispis.sk/judikatura/2Ndob43/2013
26.02.20147 Cdo 291/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo291/2013
26.02.20141 Tdo 51/2013https://ispis.sk/judikatura/1Tdo51/2013
26.02.20145 Oboer 28/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer28/2013
26.02.20145 Oboer 36/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer36/2013
26.02.20145 Oboer 26/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer26/2013
26.02.20145 Oboer 371/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer371/2013
26.02.20143 Tdo 11/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo11/2014
26.02.20147 ECdo 232/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo232/2013
26.02.20147 ECdo 224/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo224/2013
26.02.20145 Oboer 119/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer119/2013
26.02.20143 Tost 5/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tost5/2014
26.02.20145 Oboer 30/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer30/2013
26.02.20145 Oboer 323/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer323/2013
26.02.20142 Obo 6/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obo6/2013
26.02.20142 Obo 76/2012https://ispis.sk/judikatura/2Obo76/2012
26.02.20147 Cdo 287/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo287/2013
26.02.20145 Oboer 272/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer272/2013
26.02.20147 EMCdo 3/2013https://ispis.sk/judikatura/7EMCdo3/2013
26.02.20142 Obo 66/2012https://ispis.sk/judikatura/2Obo66/2012
26.02.20143 Tdo 59/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo59/2013
26.02.20145 Oboer 17/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer17/2013
26.02.20147 Cdo 381/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo381/2014
26.02.20145 Oboer 13/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer13/2013
26.02.20145 Oboer 357/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer357/2013
26.02.20145 Oboer 331/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer331/2013
26.02.20145 Oboer 106/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer106/2013
26.02.20143 Tdo 52/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo52/2013
26.02.20145 Oboer 158/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer158/2013
26.02.20148 Cdo 85/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo85/2013
26.02.20148 ECdo 53/2013https://ispis.sk/judikatura/8ECdo53/2013
26.02.20148 Cdo 89/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo89/2013
26.02.20148 Cdo 87/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo87/2013
26.02.20148 Cdo 83/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo83/2013
26.02.20141 Sdo 3/2014https://ispis.sk/judikatura/1Sdo3/2014
26.02.20145 Oboer 24/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer24/2013
26.02.20148 ECdo 51/2013https://ispis.sk/judikatura/8ECdo51/2013
26.02.20148 ECdo 49/2013https://ispis.sk/judikatura/8ECdo49/2013
26.02.20148 Cdo 73/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo73/2013
26.02.20145 Oboer 32/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer32/2013
26.02.20148 Cdo 81/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo81/2013
26.02.20145 Oboer 22/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer22/2013
26.02.20145 Oboer 34/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer34/2013
26.02.20145 Oboer 112/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer112/2013
26.02.20145 Obo 5/2014https://ispis.sk/judikatura/5Obo5/2014
26.02.20145 Oboer 85/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer85/2013
26.02.20141 MCdo 4/2013https://ispis.sk/judikatura/1MCdo4/2013
26.02.20147 Cdo 289/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo289/2013
26.02.20147 Cdo 277/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo277/2013
26.02.20143 Tdo 2/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo2/2014
26.02.20148 ECdo 43/2013https://ispis.sk/judikatura/8ECdo43/2013
26.02.20143 Tost 8/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tost8/2014
26.02.20145 Oboer 123/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer123/2013
26.02.20147 ECdo 24/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo24/2013
26.02.20143 Tdo 5/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo5/2014
26.02.20145 Oboer 244/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer244/2013
27.02.20142 Cdo 324/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo324/2013
27.02.20142 ECdo 169/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo169/2013
27.02.20142 ECdo 158/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo158/2013
27.02.20142 Ndc 1/2014https://ispis.sk/judikatura/2Ndc1/2014
27.02.20142 Cdo 317/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo317/2013
27.02.20142 Cdo 241/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo241/2013
27.02.20144 Tdo 33/2013https://ispis.sk/judikatura/4Tdo33/2013
27.02.20144 To 5/2014https://ispis.sk/judikatura/4To5/2014
27.02.20145 Sž 6/2013https://ispis.sk/judikatura/5Sz6/2013
27.02.20142 Cdo 112/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo112/2013
27.02.20143 ECdo 291/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo291/2013
27.02.20142 Cdo 143/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo143/2013
27.02.20142 Cdo 384/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo384/2013
27.02.20142 Cdo 344/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo344/2013
27.02.20142 Cdo 302/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo302/2013
27.02.20142 Cdo 58/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo58/2013
27.02.20142 Cdo 297/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo297/2013
27.02.20142 Cdo 313/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo313/2013
27.02.20143 Cdo 119/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo119/2012
27.02.20145 Sžr 8/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szr8/2014
27.02.20145 Sžr 9/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szr9/2014
27.02.20145 Sž 5/2013https://ispis.sk/judikatura/5Sz5/2013
27.02.20142 Co 77/2013https://ispis.sk/judikatura/2Co77/2013
27.02.20143 Cdo 384/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo384/2012
27.02.20142 Cdo 307/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo307/2012
27.02.20145 Sžo 15/2013https://ispis.sk/judikatura/5Szo15/2013
27.02.20143 ECdo 101/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo101/2013
27.02.20142 Cdo 360/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo360/2013
27.02.20144 Tost 7/2014https://ispis.sk/judikatura/4Tost7/2014
27.02.20145 Sžo 9/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szo9/2014
27.02.20143 Cdo 54/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo54/2014
27.02.20142 Cdo 291/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo291/2013
27.02.20142 Cdo 340/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo340/2013
27.02.20142 MCdo 5/2013https://ispis.sk/judikatura/2MCdo5/2013
27.02.20142 Oboer 30/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer30/2013
27.02.20142 Obdo 70/2012https://ispis.sk/judikatura/2Obdo70/2012
27.02.20143 Cdo 298/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo298/2012
27.02.20142 Cdo 115/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo115/2013
27.02.20145 MObdo 1/2013https://ispis.sk/judikatura/5MObdo1/2013
27.02.20143 Cdo 11/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo11/2014
27.02.20145 Sžr 13/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szr13/2014
27.02.20143 Cdo 316/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo316/2012
27.02.20144 Tdo 10/2014https://ispis.sk/judikatura/4Tdo10/2014
27.02.20146 Ndt 3/2014https://ispis.sk/judikatura/6Ndt3/2014
27.02.20142 Obo 10/2014https://ispis.sk/judikatura/2Obo10/2014
28.02.20144 Oboer 382/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer382/2013
28.02.20144 Oboer 28/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer28/2013
28.02.20144 Oboer 329/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer329/2013
03.03.20141 TdoV 7/2013https://ispis.sk/judikatura/1TdoV7/2013
03.03.20141 TdoV 4/2014https://ispis.sk/judikatura/1TdoV4/2014
04.03.20142 Tdo 11/2014https://ispis.sk/judikatura/2Tdo11/2014
04.03.20142 Tdo 10/2014https://ispis.sk/judikatura/2Tdo10/2014
04.03.20142 Ndt 3/2014https://ispis.sk/judikatura/2Ndt3/2014
05.03.20146 ECdo 31/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo31/2013
05.03.20146 ECdo 220/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo220/2013
05.03.20146 ECdo 215/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo215/2013
05.03.20146 ECdo 52/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo52/2013
05.03.20146 ECdo 37/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo37/2013
05.03.20146 ECdo 33/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo33/2013
05.03.20146 ECdo 43/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo43/2013
05.03.20146 ECdo 49/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo49/2013
05.03.20143 Tdo 9/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo9/2014
05.03.20146 ECdo 25/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo25/2013
05.03.20143 Urto 2/2014https://ispis.sk/judikatura/3Urto2/2014
05.03.20146 ECdo 62/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo62/2013
05.03.20146 ECdo 22/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo22/2013
05.03.20146 ECdo 42/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo42/2013
05.03.20146 ECdo 27/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo27/2013
05.03.20143 Tdo 13/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo13/2014
05.03.20146 ECdo 36/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo36/2013
05.03.20146 ECdo 38/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo38/2013
06.03.20143 ECdo 278/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo278/2013
06.03.20143 Cdo 406/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo406/2012
06.03.20143 ECdo 284/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo284/2013
06.03.20143 Cdo 66/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo66/2014
06.03.20143 Cdo 429/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo429/2013
06.03.20141 Sžr 65/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szr65/2013
06.03.20143 Cdo 388/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo388/2012
06.03.20145 Tdo 11/2014https://ispis.sk/judikatura/5Tdo11/2014
06.03.20145 Tdo 13/2014https://ispis.sk/judikatura/5Tdo13/2014
06.03.20143 ECdo 79/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo79/2013
06.03.20146 Tdo 12/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tdo12/2014
06.03.20143 Cdo 75/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo75/2012
06.03.20143 Cdo 279/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo279/2012
06.03.20143 Cdo 325/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo325/2013
06.03.20141 Nds 5/2014https://ispis.sk/judikatura/1Nds5/2014
06.03.20143 Cdo 362/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo362/2013
06.03.20145 Ndt 3/2014https://ispis.sk/judikatura/5Ndt3/2014
06.03.20143 ECdo 264/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo264/2013
06.03.20143 Cdo 455/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo455/2012
06.03.20143 Cdo 434/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo434/2012
12.03.201410 Sžr 145/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr145/2013
12.03.201410 Sžr 54/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr54/2013
12.03.20143 Sžr 10/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szr10/2014
12.03.201410 Sžr 149/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr149/2013
12.03.20143 Sžf 82/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szf82/2013
12.03.201410 So 27/2013https://ispis.sk/judikatura/10So27/2013
12.03.20143 Sžf 11/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szf11/2013
12.03.20143 Tost 9/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tost9/2014
12.03.20143 Sžf 81/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szf81/2013
12.03.201410 Sžr 110/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr110/2013
12.03.20143 Sžf 26/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szf26/2013
12.03.20143 Sžp 17/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szp17/2013
12.03.20143 Sžp 5/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szp5/2013
12.03.20143 Sžo 21/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szo21/2013
12.03.201410 Sža 3/2014https://ispis.sk/judikatura/10Sza3/2014
12.03.20143 Sžo 4/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szo4/2014
12.03.20143 Sžf 13/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szf13/2014
12.03.20143 Sži 5/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szi5/2013
12.03.20143 Sžo 60/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szo60/2013
12.03.20142 OboE 37/2014https://ispis.sk/judikatura/2OboE37/2014
12.03.20142 OboE 28/2014https://ispis.sk/judikatura/2OboE28/2014
12.03.20143 Sžf 77/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szf77/2013
12.03.201410 Sžr 147/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr147/2013
12.03.20143 Tdo 14/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo14/2014
12.03.201410 Sžr 50/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr50/2013
12.03.201410 So 31/2013https://ispis.sk/judikatura/10So31/2013
12.03.20146 Tost 40/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tost40/2013
12.03.201410 Sžr 144/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr144/2013
12.03.201410 Sžr 139/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr139/2013
12.03.20146 To 1/2014https://ispis.sk/judikatura/6To1/2014
12.03.20143 Sžf 38/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szf38/2013
12.03.20143 Tdo 71/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo71/2013
12.03.20143 Sžr 16/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szr16/2014
12.03.20143 Ndt 4/2014https://ispis.sk/judikatura/3Ndt4/2014
12.03.20143 Sžf 21/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szf21/2013
12.03.201410 Sžr 113/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr113/2013
12.03.20143 Sžr 12/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szr12/2014
13.03.20146 Ndc 3/2014https://ispis.sk/judikatura/6Ndc3/2014
13.03.20145 ECdo 29/2014https://ispis.sk/judikatura/5ECdo29/2014
13.03.20143 Cdo 4/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo4/2013
13.03.20143 Cdo 412/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo412/2013
13.03.20145 Cdo 54/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo54/2014
13.03.20143 Cdo 74/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo74/2014
13.03.20146 Cdo 41/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo41/2014
13.03.20145 Cdo 53/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo53/2014
13.03.20143 ECdo 309/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo309/2013
13.03.20143 Cdo 3/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo3/2014
13.03.20145 Cdo 7/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo7/2014
13.03.20143 Cdo 370/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo370/2013
13.03.20145 ECdo 53/2014https://ispis.sk/judikatura/5ECdo53/2014
13.03.20145 ECdo 55/2014https://ispis.sk/judikatura/5ECdo55/2014
13.03.20145 Cdo 73/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo73/2014
13.03.20145 ECdo 54/2014https://ispis.sk/judikatura/5ECdo54/2014
13.03.20146 ECdo 46/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo46/2013
13.03.20145 CoE 5/2014https://ispis.sk/judikatura/5CoE5/2014
13.03.20143 ECdo 180/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo180/2013
13.03.20143 ECdo 190/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo190/2013
13.03.20145 Cdo 442/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo442/2013
13.03.20143 Cdo 390/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo390/2013
13.03.20146 ECdo 48/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo48/2013
13.03.20145 Cdo 430/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo430/2013
13.03.20145 Cdo 58/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo58/2014
13.03.20143 Cdo 405/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo405/2013
13.03.20143 Cdo 110/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo110/2013
13.03.20143 Cdo 461/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo461/2013
13.03.20143 Cdo 31/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo31/2014
13.03.20143 Cdo 415/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo415/2013
13.03.20145 Cdo 403/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo403/2013
13.03.20143 Cdo 21/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo21/2014
13.03.20145 Co 12/2013https://ispis.sk/judikatura/5Co12/2013
13.03.20145 Cdo 87/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo87/2014
13.03.20146 ECdo 51/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo51/2013
13.03.20145 ECdo 52/2014https://ispis.sk/judikatura/5ECdo52/2014
13.03.20146 ECdo 54/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo54/2013
13.03.20146 EMCdo 1/2013https://ispis.sk/judikatura/6EMCdo1/2013
13.03.20146 Cdo 156/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo156/2013
13.03.20143 Cdo 365/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo365/2013
18.03.20143 Tdo 10/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo10/2014
18.03.20141 Sžr 24/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szr24/2013
18.03.20142 Tdo 15/2014https://ispis.sk/judikatura/2Tdo15/2014
18.03.20141 Sžr 56/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szr56/2013
18.03.20141 Sžr 136/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szr136/2013
18.03.20142 OboE 45/2014https://ispis.sk/judikatura/2OboE45/2014
18.03.20141 Sžr 142/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szr142/2013
18.03.20141 Sžso 24/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szso24/2013
18.03.20144 Tdo 16/2014https://ispis.sk/judikatura/4Tdo16/2014
18.03.20142 OboE 44/2014https://ispis.sk/judikatura/2OboE44/2014
18.03.20143 Ndt 3/2014https://ispis.sk/judikatura/3Ndt3/2014
18.03.20142 Obdo 10/2014https://ispis.sk/judikatura/2Obdo10/2014
19.03.20146 Sžo 16/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szo16/2014
19.03.20146 Sžf 41/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szf41/2013
19.03.20146 Sžp 6/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szp6/2013
19.03.20142 Sžr 6/2014https://ispis.sk/judikatura/2Szr6/2014
19.03.20146 Sž 5/2013https://ispis.sk/judikatura/6Sz5/2013
19.03.20146 Sžo 15/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szo15/2013
19.03.20142 Sžr 8/2014https://ispis.sk/judikatura/2Szr8/2014
19.03.20141 Sdo 9/2014https://ispis.sk/judikatura/1Sdo9/2014
19.03.20142 Sžr 7/2014https://ispis.sk/judikatura/2Szr7/2014
19.03.20142 Obo 66/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obo66/2013
19.03.20142 Oboer 68/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer68/2013
19.03.20146 Sž 11/2013https://ispis.sk/judikatura/6Sz11/2013
19.03.20146 Sžf 28/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szf28/2013
19.03.20146 Sži 5/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szi5/2013
19.03.20142 Sžr 4/2014https://ispis.sk/judikatura/2Szr4/2014
19.03.20142 Ndob 3/2014https://ispis.sk/judikatura/2Ndob3/2014
19.03.20142 OboE 148/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE148/2013
19.03.20146 Sžp 25/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szp25/2013
19.03.20146 Sžf 29/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szf29/2013
19.03.20142 Sžf 40/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szf40/2013
19.03.20142 Sžf 25/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szf25/2013
19.03.20146 Sž 6/2013https://ispis.sk/judikatura/6Sz6/2013
19.03.20142 TdoV 13/2013https://ispis.sk/judikatura/2TdoV13/2013
19.03.20142 OboE 157/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE157/2013
19.03.20142 OboE 63/2014https://ispis.sk/judikatura/2OboE63/2014
19.03.20146 Sžf 43/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szf43/2013
19.03.20142 Sžr 1/2014https://ispis.sk/judikatura/2Szr1/2014
19.03.20142 Ndob 4/2014https://ispis.sk/judikatura/2Ndob4/2014
19.03.20145 Ndt 4/2014https://ispis.sk/judikatura/5Ndt4/2014
19.03.20146 Cdo 71/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo71/2014
19.03.20142 Sdo 2/2014https://ispis.sk/judikatura/2Sdo2/2014
19.03.20146 Cdo 90/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo90/2013
19.03.20146 Sži 24/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szi24/2013
19.03.20141 Sdo 8/2014https://ispis.sk/judikatura/1Sdo8/2014
19.03.20142 OboE 156/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE156/2013
19.03.20142 OboE 123/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE123/2013
19.03.20146 Sži 4/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szi4/2013
19.03.20142 Sžf 124/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szf124/2013
19.03.20142 Sžr 2/2014https://ispis.sk/judikatura/2Szr2/2014
19.03.20146 Sži 6/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szi6/2013
19.03.20142 Oboer 96/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer96/2013
19.03.20142 Sžf 15/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szf15/2013
19.03.20146 Sžf 45/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szf45/2013
19.03.20146 Sžf 151/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szf151/2013
19.03.20142 OboE 155/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE155/2013
19.03.20142 Sžr 9/2014https://ispis.sk/judikatura/2Szr9/2014
19.03.20142 OboE 127/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE127/2013
19.03.20142 Sžf 4/2014https://ispis.sk/judikatura/2Szf4/2014
19.03.20146 Cdo 51/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo51/2014
19.03.20146 Sži 9/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szi9/2013
19.03.20142 TdoV 18/2013https://ispis.sk/judikatura/2TdoV18/2013
19.03.20142 Sžo 1/2014https://ispis.sk/judikatura/2Szo1/2014
19.03.20141 Sdo 10/2014https://ispis.sk/judikatura/1Sdo10/2014
19.03.20148 Nc 10/2014https://ispis.sk/judikatura/8Nc10/2014
19.03.20146 Sži 16/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szi16/2013
19.03.20142 Obo 67/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obo67/2013
19.03.20142 Obo 1/2014https://ispis.sk/judikatura/2Obo1/2014
19.03.20142 Oboer 363/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer363/2013
19.03.20142 OboE 125/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE125/2013
19.03.20146 ECdo 44/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo44/2013
19.03.20142 OboE 153/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE153/2013
19.03.20146 Sžp 31/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szp31/2013
19.03.20142 Oboer 56/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer56/2013
19.03.20142 Sžr 3/2014https://ispis.sk/judikatura/2Szr3/2014
19.03.20146 ECdo 59/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo59/2013
20.03.20144 Cdo 59/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo59/2014
20.03.20144 Cdo 426/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo426/2013
20.03.20144 Cdo 406/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo406/2013
20.03.20144 Cdo 436/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo436/2013
20.03.20148 Sžo 24/2013https://ispis.sk/judikatura/8Szo24/2013
20.03.20148 Sži 18/2013https://ispis.sk/judikatura/8Szi18/2013
20.03.20144 Cdo 434/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo434/2013
20.03.20143 Cdo 94/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo94/2014
20.03.20143 Cdo 78/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo78/2014
20.03.20143 Cdo 84/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo84/2014
20.03.20143 Cdo 64/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo64/2013
20.03.20144 ECdo 37/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo37/2014
20.03.20144 ECdo 17/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo17/2014
20.03.20144 Cdo 67/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo67/2014
20.03.20144 ECdo 27/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo27/2014
20.03.20148 Sžf 18/2013https://ispis.sk/judikatura/8Szf18/2013
20.03.20143 Cdo 104/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo104/2013
20.03.20145 Oboer 237/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer237/2013
20.03.20144 Cdo 7/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo7/2014
20.03.20144 CoE 17/2014https://ispis.sk/judikatura/4CoE17/2014
20.03.20145 Oboer 224/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer224/2013
20.03.20143 Cdo 79/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo79/2014
20.03.20144 Cdo 452/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo452/2013
20.03.20145 Obo 10/2014https://ispis.sk/judikatura/5Obo10/2014
20.03.20144 Cdo 75/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo75/2014
20.03.20143 ECdo 170/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo170/2013
20.03.20144 Cdo 416/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo416/2013
20.03.20145 Oboer 377/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer377/2013
20.03.20145 Oboer 91/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer91/2013
20.03.20145 Oboer 293/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer293/2013
20.03.20144 ECdo 29/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo29/2014
20.03.20144 Cdo 458/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo458/2013
20.03.20144 Cdo 412/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo412/2013
20.03.20144 ECdo 21/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo21/2014
20.03.20144 ECdo 41/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo41/2014
20.03.20144 Cdo 61/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo61/2014
20.03.20144 Cdo 401/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo401/2013
20.03.20144 Cdo 402/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo402/2013
20.03.20144 Cdo 57/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo57/2014
20.03.20144 Cdo 87/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo87/2014
20.03.20144 Cdo 396/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo396/2013
20.03.20144 Cdo 69/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo69/2014
20.03.20141 Sžso 18/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szso18/2013
20.03.20144 Cdo 47/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo47/2014
20.03.20141 Sžso 25/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szso25/2013
20.03.20144 Cdo 393/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo393/2013
20.03.20148 Sžo 25/2013https://ispis.sk/judikatura/8Szo25/2013
20.03.20143 Cdo 446/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo446/2012
20.03.20145 Oboer 64/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer64/2013
20.03.20144 ECdo 19/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo19/2014
20.03.20144 Ndc 2/2014https://ispis.sk/judikatura/4Ndc2/2014
20.03.20144 Cdo 60/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo60/2014
20.03.20145 Oboer 198/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer198/2013
20.03.20145 Oboer 253/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer253/2013
20.03.20145 Oboer 281/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer281/2013
20.03.20148 Sžo 12/2014https://ispis.sk/judikatura/8Szo12/2014
20.03.20148 Sžf 23/2013https://ispis.sk/judikatura/8Szf23/2013
20.03.20144 Cdo 31/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo31/2014
20.03.20144 ECdo 13/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo13/2014
20.03.20144 Cdo 43/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo43/2014
20.03.20144 Cdo 398/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo398/2013
20.03.20144 Cdo 454/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo454/2013
20.03.20145 Cdo 295/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo295/2012
20.03.20143 Cdo 237/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo237/2013
20.03.20145 Oboer 162/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer162/2013
20.03.20144 Cdo 19/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo19/2014
20.03.20144 ECdo 31/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo31/2014
20.03.20144 ECdo 23/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo23/2014
20.03.20145 Oboer 148/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer148/2013
20.03.20148 Sžf 16/2013https://ispis.sk/judikatura/8Szf16/2013
20.03.20148 Sžo 76/2013https://ispis.sk/judikatura/8Szo76/2013
20.03.20144 Cdo 51/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo51/2014
20.03.20144 Cdo 466/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo466/2013
20.03.20144 Cdo 50/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo50/2014
20.03.20144 Cdo 424/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo424/2013
20.03.20144 Cdo 446/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo446/2013
20.03.20145 Oboer 283/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer283/2013
20.03.20142 Oboer 55/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer55/2013
20.03.20141 Sžr 38/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szr38/2013
20.03.20145 Oboer 86/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer86/2013
20.03.20144 Cdo 404/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo404/2013
20.03.20148 Sžo 21/2013https://ispis.sk/judikatura/8Szo21/2013
20.03.20148 Sži 16/2013https://ispis.sk/judikatura/8Szi16/2013
20.03.20142 Obo 15/2014https://ispis.sk/judikatura/2Obo15/2014
25.03.20146 Cdo 69/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo69/2014
25.03.20146 Cdo 127/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo127/2014
25.03.20148 Cdo 86/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo86/2013
25.03.20147 ECdo 44/2014https://ispis.sk/judikatura/7ECdo44/2014
25.03.20147 ECdo 42/2014https://ispis.sk/judikatura/7ECdo42/2014
25.03.20147 Cdo 182/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo182/2014
25.03.20147 Cdo 174/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo174/2014
25.03.20147 Cdo 142/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo142/2014
25.03.20147 Cdo 132/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo132/2014
25.03.20147 Cdo 134/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo134/2014
25.03.20147 Cdo 102/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo102/2014
25.03.20147 Cdo 124/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo124/2014
25.03.20147 Cdo 104/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo104/2014
25.03.20147 ECdo 16/2014https://ispis.sk/judikatura/7ECdo16/2014
25.03.20147 Cdo 49/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo49/2014
25.03.20147 Cdo 136/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo136/2014
25.03.20147 ECdo 27/2014https://ispis.sk/judikatura/7ECdo27/2014
25.03.20147 ECdo 15/2014https://ispis.sk/judikatura/7ECdo15/2014
25.03.20147 Cdo 61/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo61/2014
25.03.20146 ECdo 61/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo61/2013
25.03.20148 ECdo 54/2013https://ispis.sk/judikatura/8ECdo54/2013
25.03.20147 Cdo 59/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo59/2014
25.03.20147 Cdo 57/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo57/2014
25.03.20147 Cdo 51/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo51/2014
25.03.20147 Cdo 43/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo43/2014
25.03.20147 Cdo 41/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo41/2014
25.03.20147 Cdo 39/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo39/2014
25.03.20146 Cdo 94/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo94/2013
25.03.20145 Obo 50/2013https://ispis.sk/judikatura/5Obo50/2013
25.03.20146 Cdo 81/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo81/2014
25.03.20147 Ndc 5/2014https://ispis.sk/judikatura/7Ndc5/2014
25.03.20147 Cdo 126/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo126/2014
25.03.20147 Cdo 106/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo106/2014
25.03.20147 Cdo 144/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo144/2014
25.03.20145 Cdo 76/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo76/2014
25.03.20148 Cdo 69/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo69/2013
25.03.20147 ECdo 38/2014https://ispis.sk/judikatura/7ECdo38/2014
25.03.20147 Cdo 140/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo140/2014
25.03.20147 Cdo 128/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo128/2014
25.03.20147 Cdo 130/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo130/2014
25.03.20147 ECdo 25/2014https://ispis.sk/judikatura/7ECdo25/2014
25.03.20147 Cdo 138/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo138/2014
25.03.20148 Cdo 82/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo82/2013
25.03.20148 Cdo 88/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo88/2013
25.03.20147 ECdo 50/2014https://ispis.sk/judikatura/7ECdo50/2014
25.03.20147 ECdo 17/2014https://ispis.sk/judikatura/7ECdo17/2014
25.03.20147 ECdo 29/2014https://ispis.sk/judikatura/7ECdo29/2014
25.03.20148 ECdo 48/2013https://ispis.sk/judikatura/8ECdo48/2013
25.03.20147 ECdo 19/2014https://ispis.sk/judikatura/7ECdo19/2014
25.03.20147 Cdo 37/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo37/2014
25.03.20144 Tost 9/2014https://ispis.sk/judikatura/4Tost9/2014
25.03.20147 ECdo 23/2014https://ispis.sk/judikatura/7ECdo23/2014
25.03.20148 Ndc 5/2013https://ispis.sk/judikatura/8Ndc5/2013
25.03.20142 Tost 9/2014https://ispis.sk/judikatura/2Tost9/2014
25.03.20148 ECdo 52/2013https://ispis.sk/judikatura/8ECdo52/2013
26.03.20143 Tost 10/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tost10/2014
26.03.201410 Sža 5/2014https://ispis.sk/judikatura/10Sza5/2014
26.03.20144 Cdo 217/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo217/2012
26.03.20148 Cdo 19/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo19/2014
26.03.20148 Cdo 17/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo17/2014
26.03.20148 Cdo 21/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo21/2014
26.03.20148 Cdo 39/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo39/2014
26.03.20148 Cdo 3/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo3/2014
26.03.20148 CoE 21/2014https://ispis.sk/judikatura/8CoE21/2014
26.03.20148 Cdo 43/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo43/2014
26.03.20148 Cdo 23/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo23/2014
26.03.20148 Cdo 33/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo33/2014
26.03.201410 So 40/2013https://ispis.sk/judikatura/10So40/2013
26.03.20148 Cdo 5/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo5/2014
26.03.20144 Cdo 230/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo230/2013
26.03.20148 CoE 6/2014https://ispis.sk/judikatura/8CoE6/2014
26.03.20148 ECdo 51/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo51/2014
26.03.20147 ECdo 291/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo291/2013
26.03.20144 Cdo 227/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo227/2012
26.03.20144 Cdo 97/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo97/2012
26.03.20144 Cdo 79/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo79/2012
26.03.20144 Cdo 73/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo73/2012
26.03.201410 Sža 1/2014https://ispis.sk/judikatura/10Sza1/2014
26.03.20144 Cdo 281/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo281/2012
26.03.20144 ECdo 91/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo91/2013
26.03.20144 Cdo 208/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo208/2013
26.03.20144 Cdo 174/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo174/2013
26.03.20144 Cdo 143/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo143/2012
26.03.20148 Cdo 20/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo20/2014
26.03.20147 Cdo 251/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo251/2013
26.03.20148 Cdo 82/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo82/2014
26.03.20148 Cdo 66/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo66/2014
26.03.20148 Cdo 58/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo58/2014
26.03.20147 ECdo 307/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo307/2013
26.03.20147 ECdo 309/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo309/2013
26.03.20147 Cdo 162/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo162/2013
26.03.20148 Cdo 47/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo47/2014
26.03.20147 Cdo 280/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo280/2013
26.03.20147 ECdo 310/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo310/2013
26.03.20148 Cdo 41/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo41/2014
26.03.20144 Cdo 152/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo152/2013
26.03.20147 ECdo 190/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo190/2013
26.03.20147 ECdo 320/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo320/2013
26.03.20148 Cdo 63/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo63/2014
26.03.20144 CoE 12/2013https://ispis.sk/judikatura/4CoE12/2013
26.03.20148 Cdo 100/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo100/2014
26.03.201410 Sžso 23/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szso23/2013
26.03.20141 Sžd 9/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szd9/2013
26.03.20147 Cdo 169/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo169/2013
26.03.20144 ECdo 310/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo310/2013
26.03.20148 ECdo 61/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo61/2014
26.03.20148 ECdo 1/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo1/2014
26.03.20143 To 7/2013https://ispis.sk/judikatura/3To7/2013
26.03.20148 ECdo 3/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo3/2014
26.03.20143 Tost 11/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tost11/2014
26.03.201410 Sžr 58/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr58/2013
26.03.20147 Cdo 184/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo184/2013
26.03.20146 Tdo 7/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tdo7/2014
26.03.20147 Cdo 252/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo252/2013
26.03.20147 Cdo 194/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo194/2013
26.03.20147 ECdo 299/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo299/2013
26.03.201410 Sžr 31/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr31/2013
26.03.20144 Cdo 153/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo153/2012
26.03.20147 ECdo 313/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo313/2013
26.03.20147 ECdo 311/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo311/2013
26.03.201410 Sžr 37/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr37/2013
26.03.20143 Ndt 5/2014https://ispis.sk/judikatura/3Ndt5/2014
26.03.20143 Tdo 75/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo75/2013
26.03.20147 Cdo 261/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo261/2013
26.03.20143 Tost 12/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tost12/2014
26.03.20144 Edo 90/2013https://ispis.sk/judikatura/4Edo90/2013
26.03.20147 Cdo 257/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo257/2013
26.03.20147 ECdo 319/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo319/2013
26.03.20148 Cdo 11/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo11/2014
26.03.20144 Cdo 173/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo173/2013
26.03.20147 ECdo 323/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo323/2013
26.03.20144 ECdo 94/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo94/2013
26.03.20147 ECdo 315/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo315/2013
26.03.20144 Cdo 129/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo129/2012
26.03.20148 Cdo 61/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo61/2014
26.03.20148 ECdo 27/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo27/2014
26.03.20147 ECdo 305/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo305/2013
26.03.20148 ECdo 53/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo53/2014
26.03.20147 ECdo 270/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo270/2013
26.03.20147 Cdo 72/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo72/2013
26.03.20148 ECdo 21/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo21/2014
26.03.20148 Ndc 4/2014https://ispis.sk/judikatura/8Ndc4/2014
27.03.20146 Tost 8/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tost8/2014
27.03.20143 Oboer 29/2013https://ispis.sk/judikatura/3Oboer29/2013
27.03.20143 Cdo 8/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo8/2013
27.03.20146 Tdo 74/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tdo74/2013
27.03.20143 Cdo 425/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo425/2013
27.03.20143 Cdo 76/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo76/2013
27.03.20144 Urto 5/2013https://ispis.sk/judikatura/4Urto5/2013
27.03.20146 Tost 9/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tost9/2014
27.03.20143 Oboer 39/2013https://ispis.sk/judikatura/3Oboer39/2013
27.03.20143 OboE 77/2013https://ispis.sk/judikatura/3OboE77/2013
27.03.20144 Tdo 47/2013https://ispis.sk/judikatura/4Tdo47/2013
27.03.20146 Tost 7/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tost7/2014
27.03.20143 Oboer 65/2013https://ispis.sk/judikatura/3Oboer65/2013
27.03.20143 Oboer 50/2013https://ispis.sk/judikatura/3Oboer50/2013
27.03.20143 OboE 21/2013https://ispis.sk/judikatura/3OboE21/2013
27.03.20143 OboE 53/2014https://ispis.sk/judikatura/3OboE53/2014
27.03.20143 Oboer 110/2013https://ispis.sk/judikatura/3Oboer110/2013
27.03.20143 Oboer 59/2013https://ispis.sk/judikatura/3Oboer59/2013
27.03.20143 Oboer 9/2013https://ispis.sk/judikatura/3Oboer9/2013
27.03.20143 Cdo 422/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo422/2013
31.03.20142 Cdo 447/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo447/2013
31.03.20142 Cdo 128/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo128/2013
31.03.20142 Cdo 307/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo307/2013
31.03.20142 Cdo 126/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo126/2013
31.03.20148 Sžo 31/2013https://ispis.sk/judikatura/8Szo31/2013
31.03.20145 Sžp 11/2013https://ispis.sk/judikatura/5Szp11/2013
31.03.20145 Sžp 10/2013https://ispis.sk/judikatura/5Szp10/2013
31.03.20145 Sžf 22/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szf22/2014
31.03.20142 Cdo 275/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo275/2013
31.03.20142 Ndc 2/2014https://ispis.sk/judikatura/2Ndc2/2014
31.03.20142 Cdo 113/2014https://ispis.sk/judikatura/2Cdo113/2014
31.03.20142 Cdo 319/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo319/2013
31.03.20142 Cdo 433/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo433/2013
31.03.20142 Cdo 131/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo131/2013
31.03.20143 Cdo 253/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo253/2013
31.03.20145 Sžo 29/2013https://ispis.sk/judikatura/5Szo29/2013
31.03.20142 Cdo 106/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo106/2013
31.03.20142 Ndc 5/2014https://ispis.sk/judikatura/2Ndc5/2014
31.03.20142 Cdo 90/2014https://ispis.sk/judikatura/2Cdo90/2014
31.03.20142 Cdo 410/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo410/2013
31.03.20142 Cdo 127/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo127/2013
31.03.20145 Sžo 31/2013https://ispis.sk/judikatura/5Szo31/2013
31.03.20144 Oboer 325/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer325/2013
31.03.20145 Sžp 12/2013https://ispis.sk/judikatura/5Szp12/2013
31.03.20146 Tdo 18/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tdo18/2014
31.03.20142 Cdo 25/2014https://ispis.sk/judikatura/2Cdo25/2014
31.03.20148 Sžp 13/2013https://ispis.sk/judikatura/8Szp13/2013
31.03.20145 Sžr 25/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szr25/2014
31.03.20144 Oboer 119/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer119/2013
31.03.20142 Cdo 50/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo50/2013
31.03.20145 Sžo 28/2013https://ispis.sk/judikatura/5Szo28/2013
01.04.20143 Sžf 112/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szf112/2013
01.04.20143 Sžo 72/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szo72/2013
01.04.20143 Sžf 37/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szf37/2013
01.04.20143 Sžp 10/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szp10/2013
01.04.20143 Sžo 51/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szo51/2013
01.04.20143 Sžf 107/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szf107/2013
01.04.20143 Sžf 114/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szf114/2013
01.04.20143 Sžf 33/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szf33/2013
01.04.20143 Sžf 34/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szf34/2013
01.04.20143 Sžf 35/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szf35/2013
01.04.20143 Sžp 22/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szp22/2013
03.04.20143 Cdo 106/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo106/2014
03.04.20143 ECdo 124/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo124/2013
03.04.20146 Urto 2/2014https://ispis.sk/judikatura/6Urto2/2014
03.04.20143 MCdo 14/2013https://ispis.sk/judikatura/3MCdo14/2013
03.04.201410 Sža 9/2014https://ispis.sk/judikatura/10Sza9/2014
03.04.20146 Tdo 16/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tdo16/2014
03.04.20143 ECdo 320/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo320/2013
03.04.20143 Cdo 402/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo402/2013
03.04.20143 Cdo 342/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo342/2013
03.04.20143 Cdo 65/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo65/2013
07.04.20145 Obo 21/2013https://ispis.sk/judikatura/5Obo21/2013
07.04.20141 TdoV 21/2013https://ispis.sk/judikatura/1TdoV21/2013
07.04.20141 TdoV 5/2014https://ispis.sk/judikatura/1TdoV5/2014
08.04.20144 Tdo 19/2014https://ispis.sk/judikatura/4Tdo19/2014
08.04.20142 Ndob 7/2014https://ispis.sk/judikatura/2Ndob7/2014
08.04.20145 ECdo 22/2014https://ispis.sk/judikatura/5ECdo22/2014
08.04.20145 ECdo 30/2014https://ispis.sk/judikatura/5ECdo30/2014
08.04.20145 Cdo 33/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo33/2014
08.04.20145 ECdo 37/2014https://ispis.sk/judikatura/5ECdo37/2014
08.04.20142 To 3/2014https://ispis.sk/judikatura/2To3/2014
08.04.20145 CoE 15/2014https://ispis.sk/judikatura/5CoE15/2014
08.04.20142 Obo 20/2014https://ispis.sk/judikatura/2Obo20/2014
08.04.20145 ECdo 3/2014https://ispis.sk/judikatura/5ECdo3/2014
08.04.20142 Tdo 16/2014https://ispis.sk/judikatura/2Tdo16/2014
08.04.20145 Ndob 3/2014https://ispis.sk/judikatura/5Ndob3/2014
08.04.20145 CoE 1/2014https://ispis.sk/judikatura/5CoE1/2014
08.04.20142 Ndt 4/2014https://ispis.sk/judikatura/2Ndt4/2014
08.04.20145 ECdo 33/2014https://ispis.sk/judikatura/5ECdo33/2014
08.04.20145 ECdo 40/2014https://ispis.sk/judikatura/5ECdo40/2014
08.04.20145 ECdo 34/2014https://ispis.sk/judikatura/5ECdo34/2014
08.04.20145 ECdo 15/2014https://ispis.sk/judikatura/5ECdo15/2014
08.04.20142 Oboer 10/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer10/2013
08.04.20145 ECdo 23/2014https://ispis.sk/judikatura/5ECdo23/2014
09.04.20147 ECdo 244/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo244/2013
09.04.20147 ECdo 289/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo289/2013
09.04.201410 Sžr 150/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr150/2013
09.04.20148 Cdo 31/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo31/2014
09.04.20148 Cdo 7/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo7/2014
09.04.20148 Cdo 37/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo37/2014
09.04.20148 Cdo 97/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo97/2014
09.04.201410 Sžr 204/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr204/2013
09.04.20145 Cdo 335/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo335/2013
09.04.20147 ECdo 166/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo166/2013
09.04.20147 ECdo 258/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo258/2013
09.04.20147 ECdo 239/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo239/2013
09.04.20148 Cdo 99/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo99/2014
09.04.20148 ECdo 19/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo19/2014
09.04.20144 Urto 3/2014https://ispis.sk/judikatura/4Urto3/2014
09.04.20147 ECdo 233/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo233/2013
09.04.20147 ECdo 253/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo253/2013
09.04.20147 ECdo 226/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo226/2013
09.04.20147 ECdo 238/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo238/2013
09.04.201410 Sžr 43/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr43/2013
09.04.20147 ECdo 236/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo236/2013
09.04.20148 ECdo 35/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo35/2014
09.04.20148 ECdo 10/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo10/2014
09.04.20148 Co 2/2014https://ispis.sk/judikatura/8Co2/2014
09.04.20148 ECdo 50/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo50/2014
09.04.20147 Cdo 177/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo177/2013
09.04.20148 ECdo 40/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo40/2014
09.04.20147 Cdo 101/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo101/2013
09.04.20147 ECdo 218/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo218/2013
09.04.20145 Cdo 6/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo6/2014
09.04.201410 Sžr 152/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr152/2013
09.04.20141 Nds 10/2014https://ispis.sk/judikatura/1Nds10/2014
09.04.20141 Nds 7/2014https://ispis.sk/judikatura/1Nds7/2014
09.04.20147 ECdo 252/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo252/2013
09.04.20147 ECdo 246/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo246/2013
09.04.20148 ECdo 7/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo7/2014
09.04.20148 ECdo 55/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo55/2014
09.04.20145 Cdo 455/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo455/2013
09.04.20148 Co 1/2014https://ispis.sk/judikatura/8Co1/2014
09.04.20144 Ndt 4/2014https://ispis.sk/judikatura/4Ndt4/2014
09.04.201410 So 38/2013https://ispis.sk/judikatura/10So38/2013
09.04.20148 ECdo 71/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo71/2014
09.04.20145 Obo 6/2014https://ispis.sk/judikatura/5Obo6/2014
09.04.20148 ECdo 13/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo13/2014
09.04.20148 ECdo 11/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo11/2014
09.04.20141 Sža 9/2014https://ispis.sk/judikatura/1Sza9/2014
09.04.20147 ECdo 297/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo297/2013
09.04.20146 Tost 12/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tost12/2014
09.04.20148 ECdo 39/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo39/2014
09.04.20148 ECdo 37/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo37/2014
09.04.20148 ECdo 41/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo41/2014
09.04.20145 Cdo 360/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo360/2013
09.04.20147 Cdo 274/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo274/2013
09.04.20147 Cdo 151/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo151/2013
09.04.20147 ECdo 248/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo248/2013
09.04.20148 ECdo 5/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo5/2014
09.04.20147 Cdo 248/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo248/2013
09.04.201410 Sžso 36/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szso36/2013
09.04.20147 Cdo 85/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo85/2013
09.04.20147 Cdo 83/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo83/2013
09.04.20145 ECdo 22/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo22/2013
09.04.20147 ECdo 256/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo256/2013
09.04.201410 Sža 7/2014https://ispis.sk/judikatura/10Sza7/2014
09.04.20143 Tdo 60/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo60/2013
09.04.201410 Sžr 119/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr119/2013
09.04.20148 ECdo 23/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo23/2014
09.04.201410 Sžr 118/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr118/2013
09.04.201410 Sžr 201/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr201/2013
09.04.20148 ECdo 45/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo45/2014
09.04.20148 ECdo 30/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo30/2014
09.04.20147 ECdo 172/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo172/2013
09.04.20147 ECdo 228/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo228/2013
09.04.201410 Sžr 114/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr114/2013
09.04.20147 ECdo 254/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo254/2013
10.04.20146 ECdo 72/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo72/2013
10.04.20146 ECdo 64/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo64/2013
10.04.20143 ECdo 54/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo54/2013
10.04.20143 CoE 14/2014https://ispis.sk/judikatura/3CoE14/2014
10.04.20143 Cdo 52/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo52/2014
10.04.20143 Cdo 17/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo17/2013
10.04.20146 ECdo 50/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo50/2013
10.04.20146 Cdo 123/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo123/2014
10.04.20146 Cdo 67/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo67/2014
10.04.20145 Oboer 100/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer100/2013
10.04.20146 ECdo 30/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo30/2013
10.04.20143 Cdo 41/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo41/2013
10.04.20143 Cdo 25/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo25/2014
10.04.20143 ECdo 182/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo182/2013
10.04.20143 ECdo 44/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo44/2013
10.04.20146 ECdo 135/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo135/2013
10.04.20146 Nds 1/2014https://ispis.sk/judikatura/6Nds1/2014
10.04.20146 Cdo 133/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo133/2014
10.04.20146 Cdo 119/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo119/2014
10.04.20143 Cdo 460/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo460/2013
10.04.20143 Cdo 100/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo100/2014
10.04.20145 Ndob 5/2014https://ispis.sk/judikatura/5Ndob5/2014
10.04.20143 Cdo 287/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo287/2012
10.04.20146 ECdo 87/2014https://ispis.sk/judikatura/6ECdo87/2014
10.04.20146 Cdo 93/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo93/2014
10.04.20143 Cdo 262/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo262/2013
10.04.20146 Cdo 174/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo174/2013
10.04.20146 ECdo 84/2014https://ispis.sk/judikatura/6ECdo84/2014
14.04.20146 Sžf 141/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szf141/2013
14.04.20141 Nds 14/2014https://ispis.sk/judikatura/1Nds14/2014
14.04.20141 Nds 17/2014https://ispis.sk/judikatura/1Nds17/2014
14.04.20141 Nds 11/2014https://ispis.sk/judikatura/1Nds11/2014
14.04.20146 Sžf 126/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szf126/2013
14.04.20141 Nds 8/2014https://ispis.sk/judikatura/1Nds8/2014
14.04.20145 Oboer 10/2014https://ispis.sk/judikatura/5Oboer10/2014
15.04.20144 Cdo 93/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo93/2014
15.04.20144 Cdo 451/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo451/2013
15.04.20144 ECdo 65/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo65/2014
15.04.20144 ECdo 69/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo69/2014
15.04.20144 ECdo 49/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo49/2014
15.04.20145 Tdo 23/2014https://ispis.sk/judikatura/5Tdo23/2014
15.04.20144 Cdo 95/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo95/2014
15.04.20144 ECdo 67/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo67/2014
15.04.20144 Cdo 111/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo111/2014
15.04.20144 Cdo 99/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo99/2014
15.04.20144 Cdo 34/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo34/2014
15.04.20144 ECdo 73/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo73/2014
15.04.20144 Cdo 123/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo123/2014
15.04.20144 Cdo 113/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo113/2014
15.04.20144 CoE 23/2014https://ispis.sk/judikatura/4CoE23/2014
15.04.20144 Cdo 131/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo131/2014
15.04.20144 Cdo 120/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo120/2014
15.04.20141 Sžso 34/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szso34/2013
15.04.20141 So 25/2013https://ispis.sk/judikatura/1So25/2013
15.04.20144 ECdo 280/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo280/2013
15.04.20144 ECdo 71/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo71/2014
15.04.20144 ECdo 63/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo63/2014
15.04.20144 Ndc 3/2014https://ispis.sk/judikatura/4Ndc3/2014
15.04.20144 Cdo 83/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo83/2014
15.04.20144 Cdo 79/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo79/2014
15.04.20144 ECdo 57/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo57/2014
15.04.20144 Cdo 97/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo97/2014
15.04.20144 CoE 11/2014https://ispis.sk/judikatura/4CoE11/2014
15.04.20144 Tdo 43/2013https://ispis.sk/judikatura/4Tdo43/2013
15.04.20141 Sžr 31/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szr31/2013
15.04.20144 Cdo 103/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo103/2014
15.04.20144 Cdo 80/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo80/2014
15.04.20144 Cdo 107/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo107/2014
15.04.20144 ECdo 320/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo320/2013
15.04.20144 ECdo 59/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo59/2014
15.04.20144 ECdo 47/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo47/2014
15.04.20144 Cdo 127/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo127/2014
15.04.20144 Cdo 121/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo121/2014
15.04.20144 Cdo 33/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo33/2014
16.04.20146 ECdo 92/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo92/2013
16.04.20146 Cdo 39/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo39/2014
16.04.20142 Sžf 85/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szf85/2013
16.04.20148 Uro 1/2014https://ispis.sk/judikatura/8Uro1/2014
16.04.20142 Sžo 29/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szo29/2013
16.04.20142 Sžo 27/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szo27/2013
16.04.20142 Sžf 7/2014https://ispis.sk/judikatura/2Szf7/2014
16.04.20142 Sžo 53/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szo53/2013
16.04.20142 Sžf 12/2014https://ispis.sk/judikatura/2Szf12/2014
16.04.20148 Cdo 60/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo60/2014
16.04.20142 Ndob 8/2014https://ispis.sk/judikatura/2Ndob8/2014
16.04.20142 Sžo 12/2014https://ispis.sk/judikatura/2Szo12/2014
16.04.20147 Cdo 164/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo164/2013
16.04.20148 Nc 14/2014https://ispis.sk/judikatura/8Nc14/2014
16.04.20143 Tdo 23/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo23/2014
16.04.20142 Sžo 31/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szo31/2013
16.04.20142 Sžf 41/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szf41/2013
16.04.20148 Nc 12/2014https://ispis.sk/judikatura/8Nc12/2014
16.04.20146 Cdo 166/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo166/2013
16.04.20146 ECdo 51/2014https://ispis.sk/judikatura/6ECdo51/2014
16.04.20148 Cdo 80/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo80/2014
16.04.20142 Sžo 19/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szo19/2013
16.04.20142 Sžo 41/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szo41/2013
16.04.20142 Sžf 60/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szf60/2013
16.04.20142 Sžo 18/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szo18/2013
16.04.20141 Tost 14/2014https://ispis.sk/judikatura/1Tost14/2014
16.04.20142 Sžo 3/2014https://ispis.sk/judikatura/2Szo3/2014
16.04.20146 Cdo 118/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo118/2014
16.04.20146 Cdo 320/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo320/2013
16.04.20146 Cdo 374/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo374/2013
16.04.20142 Sži 6/2014https://ispis.sk/judikatura/2Szi6/2014
16.04.20146 Cdo 8/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo8/2014
16.04.20143 Tost 13/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tost13/2014
16.04.20146 ECDo 69/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECDo69/2013
16.04.20147 ECdo 251/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo251/2013
16.04.20148 ECdo 77/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo77/2014
16.04.20146 Cdo 99/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo99/2014
16.04.20143 Tdo 17/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo17/2014
17.04.20146 Ndt 5/2014https://ispis.sk/judikatura/6Ndt5/2014
17.04.20146 Tdo 6/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tdo6/2014
17.04.20146 Tost 30/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tost30/2013
17.04.20146 Tdo 5/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tdo5/2014
23.04.20146 Co 2/2014https://ispis.sk/judikatura/6Co2/2014
23.04.20146 Cdo 143/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo143/2014
23.04.20146 ECdo 91/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo91/2013
23.04.20146 MCdo 43/2012https://ispis.sk/judikatura/6MCdo43/2012
23.04.20146 ECdo 57/2014https://ispis.sk/judikatura/6ECdo57/2014
23.04.20146 ECdp 83/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdp83/2013
23.04.20146 Cdo 114/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo114/2013
23.04.20142 Tost 12/2014https://ispis.sk/judikatura/2Tost12/2014
23.04.20146 ECdo 85/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo85/2013
23.04.20146 ECdo 73/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo73/2013
23.04.20146 ECdo 71/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo71/2013
23.04.20146 MCdo 44/2012https://ispis.sk/judikatura/6MCdo44/2012
23.04.20146 ECdo 88/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo88/2013
23.04.20146 ECdo 53/2014https://ispis.sk/judikatura/6ECdo53/2014
23.04.20146 ECdo 84/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo84/2013
23.04.20146 ECdo 75/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo75/2013
23.04.20146 ECdo 47/2014https://ispis.sk/judikatura/6ECdo47/2014
23.04.20146 Cdo 349/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo349/2012
23.04.20146 ECdo 31/2014https://ispis.sk/judikatura/6ECdo31/2014
23.04.20146 ECdo 79/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo79/2013
23.04.20146 ECdo 76/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo76/2013
23.04.20146 Cdo 288/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo288/2012
23.04.20146 Cdo 190/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo190/2013
23.04.20146 ECdo 81/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo81/2013
23.04.20146 ECdo 33/2014https://ispis.sk/judikatura/6ECdo33/2014
23.04.20146 ECdo 89/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo89/2013
23.04.20146 Cdo 356/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo356/2012
24.04.20143 ECdo 96/2014https://ispis.sk/judikatura/3ECdo96/2014
24.04.20143 Cdo 4/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo4/2014
24.04.20143 Cdo 121/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo121/2014
24.04.20148 Sžp 10/2013https://ispis.sk/judikatura/8Szp10/2013
24.04.20143 Cdo 32/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo32/2013
24.04.20148 Sžp 11/2013https://ispis.sk/judikatura/8Szp11/2013
24.04.20148 Sžf 11/2013https://ispis.sk/judikatura/8Szf11/2013
24.04.20143 ECdo 177/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo177/2013
24.04.20145 Ndt 6/2014https://ispis.sk/judikatura/5Ndt6/2014
28.04.20144 ECdo 118/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo118/2013
28.04.20144 Cdo 38/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo38/2013
28.04.20144 ECdo 259/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo259/2013
28.04.20144 Cdo 273/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo273/2013
28.04.20144 CoE 51/2013https://ispis.sk/judikatura/4CoE51/2013
28.04.20142 OboE 138/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE138/2013
28.04.20144 CoE 20/2013https://ispis.sk/judikatura/4CoE20/2013
28.04.20144 Cdo 313/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo313/2013
28.04.20142 Obo 72/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obo72/2013
28.04.20143 Cdo 241/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo241/2012
28.04.20142 OboE 104/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE104/2013
28.04.20144 ECdo 112/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo112/2013
28.04.20144 Cdo 190/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo190/2013
28.04.20144 ECdo 122/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo122/2013
28.04.20144 Cdo 182/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo182/2013
28.04.20144 ECdo 153/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo153/2013
28.04.20144 ECdo 263/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo263/2013
28.04.20144 Cdo 301/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo301/2013
28.04.20144 ECdo 144/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo144/2013
28.04.20144 ECdo 124/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo124/2013
28.04.20144 ECdo 134/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo134/2013
28.04.20144 Cdo 212/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo212/2013
28.04.20144 Cdo 222/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo222/2013
28.04.20144 Cdo 256/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo256/2013
28.04.20144 Cdo 228/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo228/2013
28.04.20144 Cdo 180/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo180/2013
28.04.20144 ECdo 190/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo190/2013
28.04.20142 OboE 151/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE151/2013
28.04.20142 TdoV 15/2013https://ispis.sk/judikatura/2TdoV15/2013
28.04.20144 Cdo 107/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo107/2012
28.04.20144 ECdo 152/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo152/2013
28.04.20142 Oboer 21/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer21/2013
28.04.20143 Cdo 403/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo403/2013
28.04.20142 OboE 128/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE128/2013
28.04.20142 OboE 136/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE136/2013
28.04.20142 OboE 147/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE147/2013
28.04.20142 OboE 106/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE106/2013
28.04.20142 Obdo 3/2014https://ispis.sk/judikatura/2Obdo3/2014
28.04.20142 Oboer 23/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer23/2013
28.04.20142 Cdo 337/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo337/2012
28.04.20142 Oboer 46/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer46/2013
28.04.20142 Oboer 351/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer351/2013
28.04.20142 Obdo 2/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obdo2/2013
28.04.20142 OboE 133/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE133/2013
28.04.20144 Cdo 232/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo232/2012
28.04.20144 Cdo 206/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo206/2013
28.04.20144 ECdo 102/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo102/2013
28.04.20144 Cdo 216/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo216/2013
28.04.20144 ECdo 142/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo142/2013
28.04.20144 Cdo 127/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo127/2012
28.04.20144 Cdo 237/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo237/2013
29.04.20145 Cdo 454/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo454/2013
29.04.20143 Sžr 35/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szr35/2014
29.04.20145 Cdo 440/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo440/2013
29.04.20147 Cdo 204/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo204/2014
29.04.20147 Cdo 112/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo112/2014
29.04.20147 Cdo 69/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo69/2014
29.04.20147 Cdo 67/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo67/2014
29.04.20147 Cdo 70/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo70/2014
29.04.20141 So 19/2014https://ispis.sk/judikatura/1So19/2014
29.04.20147 Cdo 79/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo79/2014
29.04.20147 Cdo 118/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo118/2014
29.04.20143 Sžr 27/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szr27/2014
29.04.20141 Sžr 182/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szr182/2013
29.04.20143 Sžhuv 1/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szhuv1/2013
29.04.20143 Oboer 76/2013https://ispis.sk/judikatura/3Oboer76/2013
29.04.20143 Oboer 75/2013https://ispis.sk/judikatura/3Oboer75/2013
29.04.20143 Obdo 25/2013https://ispis.sk/judikatura/3Obdo25/2013
29.04.20147 ECdo 79/2014https://ispis.sk/judikatura/7ECdo79/2014
29.04.20145 ECdo 88/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo88/2013
29.04.20145 Ndc 4/2014https://ispis.sk/judikatura/5Ndc4/2014
29.04.20145 Oboer 327/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer327/2013
29.04.20143 Obo 45/2013https://ispis.sk/judikatura/3Obo45/2013
29.04.20147 Cdo 83/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo83/2014
29.04.20148 Cdo 71/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo71/2013
29.04.20147 Cdo 73/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo73/2014
29.04.20147 Cdo 110/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo110/2014
29.04.20148 Cdo 77/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo77/2013
29.04.20147 Cdo 150/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo150/2014
29.04.20147 Ndc 6/2014https://ispis.sk/judikatura/7Ndc6/2014
29.04.20143 Oboer 45/2013https://ispis.sk/judikatura/3Oboer45/2013
29.04.20148 ECdo 42/2013https://ispis.sk/judikatura/8ECdo42/2013
29.04.20144 Ndt 5/2014https://ispis.sk/judikatura/4Ndt5/2014
29.04.20143 Obdo 19/2014https://ispis.sk/judikatura/3Obdo19/2014
29.04.20145 Oboer 46/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer46/2013
29.04.20147 Cdo 65/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo65/2014
29.04.20147 Ndc 11/2014https://ispis.sk/judikatura/7Ndc11/2014
29.04.20147 Cdo 63/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo63/2014
29.04.20143 Oboer 69/2013https://ispis.sk/judikatura/3Oboer69/2013
29.04.20141 Sdo 11/2014https://ispis.sk/judikatura/1Sdo11/2014
29.04.20143 Obo 75/2013https://ispis.sk/judikatura/3Obo75/2013
29.04.20143 OboE 1/2013https://ispis.sk/judikatura/3OboE1/2013
29.04.20143 OboE 51/2014https://ispis.sk/judikatura/3OboE51/2014
29.04.20143 OboE 60/2013https://ispis.sk/judikatura/3OboE60/2013
29.04.20143 OboE 122/2013https://ispis.sk/judikatura/3OboE122/2013
29.04.20143 Oboer 280/2013https://ispis.sk/judikatura/3Oboer280/2013
29.04.20147 Co 3/2014https://ispis.sk/judikatura/7Co3/2014
29.04.20143 Oboer 135/2013https://ispis.sk/judikatura/3Oboer135/2013
29.04.20147 ECdo 64/2014https://ispis.sk/judikatura/7ECdo64/2014
29.04.20143 OboE 33/2013https://ispis.sk/judikatura/3OboE33/2013
29.04.20143 Oboer 290/2013https://ispis.sk/judikatura/3Oboer290/2013
29.04.20143 OboE 117/2013https://ispis.sk/judikatura/3OboE117/2013
29.04.20143 Obo 3/2014https://ispis.sk/judikatura/3Obo3/2014
29.04.20143 OboE 43/2013https://ispis.sk/judikatura/3OboE43/2013
29.04.20143 Oboer 155/2013https://ispis.sk/judikatura/3Oboer155/2013
29.04.20143 Oboer 85/2013https://ispis.sk/judikatura/3Oboer85/2013
29.04.20143 Sžr 23/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szr23/2014
29.04.20143 Oboer 55/2013https://ispis.sk/judikatura/3Oboer55/2013
29.04.20143 Ndt 7/2014https://ispis.sk/judikatura/3Ndt7/2014
30.04.20142 MCdo 16/2013https://ispis.sk/judikatura/2MCdo16/2013
30.04.20142 Cdo 192/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo192/2013
30.04.20142 Cdo 213/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo213/2013
30.04.20142 ECdo 288/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo288/2013
30.04.20142 Cdo 389/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo389/2013
30.04.20142 Co 1/2014https://ispis.sk/judikatura/2Co1/2014
30.04.20143 Tdo 24/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo24/2014
30.04.20145 Sžo 25/2013https://ispis.sk/judikatura/5Szo25/2013
30.04.20146 Sžp 23/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szp23/2013
30.04.20142 Ndc 6/2014https://ispis.sk/judikatura/2Ndc6/2014
30.04.20143 Tost 15/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tost15/2014
30.04.20142 MCdo 6/2013https://ispis.sk/judikatura/2MCdo6/2013
30.04.20142 Cdo 253/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo253/2013
30.04.20142 ECdo 254/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo254/2013
30.04.20142 Cdo 233/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo233/2013
30.04.20142 Cdo 184/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo184/2013
30.04.20142 Cdo 300/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo300/2013
30.04.20144 Oboer 354/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer354/2013
30.04.20142 Obdo 75/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obdo75/2013
30.04.20145 Sžf 21/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szf21/2014
30.04.20143 Tdo 26/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo26/2014
30.04.20146 Sžo 21/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szo21/2014
30.04.20143 Tdo 69/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo69/2013
30.04.201410 Nds 7/2014https://ispis.sk/judikatura/10Nds7/2014
30.04.20143 Sžp 11/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szp11/2013
30.04.20142 Cdo 459/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo459/2013
30.04.20145 Obo 16/2014https://ispis.sk/judikatura/5Obo16/2014
30.04.20142 Obo 40/2012https://ispis.sk/judikatura/2Obo40/2012
30.04.201410 So 35/2013https://ispis.sk/judikatura/10So35/2013
30.04.20142 Cdo 330/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo330/2012
30.04.20142 Cdo 55/2014https://ispis.sk/judikatura/2Cdo55/2014
30.04.20145 Sžp 9/2013https://ispis.sk/judikatura/5Szp9/2013
30.04.20142 Sžr 16/2014https://ispis.sk/judikatura/2Szr16/2014
30.04.20146 Sžf 79/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szf79/2013
30.04.201410 Nds 18/2014https://ispis.sk/judikatura/10Nds18/2014
30.04.20142 Sžr 22/2014https://ispis.sk/judikatura/2Szr22/2014
30.04.20146 Sžo 22/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szo22/2014
30.04.20146 Sžo 38/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szo38/2013
30.04.20141 Ndt 1/2014https://ispis.sk/judikatura/1Ndt1/2014
30.04.20142 Obdo 50/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obdo50/2013
30.04.20142 Obdo 5/2014https://ispis.sk/judikatura/2Obdo5/2014
30.04.20145 Tdo 26/2014https://ispis.sk/judikatura/5Tdo26/2014
30.04.20142 Oboer 80/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer80/2013
30.04.20146 Sžf 19/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szf19/2014
30.04.20142 Oboer 85/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer85/2013
30.04.20142 Sžr 14/2014https://ispis.sk/judikatura/2Szr14/2014
30.04.20142 OboE 73/2014https://ispis.sk/judikatura/2OboE73/2014
30.04.20146 Sžr 36/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szr36/2014
30.04.20144 Oboer 132/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer132/2013
30.04.20143 Tdo 18/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo18/2014
30.04.20143 Tost 16/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tost16/2014
30.04.20145 Sžf 39/2013https://ispis.sk/judikatura/5Szf39/2013
30.04.20145 Sži 29/2013https://ispis.sk/judikatura/5Szi29/2013
30.04.20142 Oboer 105/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer105/2013
30.04.20144 Oboer 116/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer116/2013
30.04.20144 Oboer 379/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer379/2013
30.04.20144 Oboer 164/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer164/2013
30.04.20143 Tdo 19/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo19/2014
30.04.20142 Sžr 23/2014https://ispis.sk/judikatura/2Szr23/2014
30.04.20142 Sžr 19/2014https://ispis.sk/judikatura/2Szr19/2014
30.04.20146 Sžp 22/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szp22/2013
30.04.20142 Cdo 150/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo150/2013
30.04.20144 Oboer 275/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer275/2013
30.04.20144 MOboer 1/2013https://ispis.sk/judikatura/4MOboer1/2013
30.04.20146 Sžf 99/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szf99/2013
30.04.20145 Sžo 21/2013https://ispis.sk/judikatura/5Szo21/2013
30.04.20142 MCdo 7/2013https://ispis.sk/judikatura/2MCdo7/2013
03.05.20143 Sžo 34/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szo34/2013
05.05.20143 Tost 17/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tost17/2014
05.05.20141 Nds 29/2014https://ispis.sk/judikatura/1Nds29/2014
06.05.20143 Sžo 42/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szo42/2013
06.05.20143 Sžo 68/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szo68/2013
06.05.20143 Sži 13/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szi13/2013
06.05.20143 Sži 27/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szi27/2013
06.05.20143 Tdo 46/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tdo46/2013
06.05.20143 Sžf 119/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szf119/2013
06.05.20143 Sžp 21/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szp21/2013
06.05.20146 Tdo 66/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tdo66/2013
06.05.20143 Sžf 138/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szf138/2013
06.05.20142 Tost 14/2014https://ispis.sk/judikatura/2Tost14/2014
06.05.20143 Sžr 36/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szr36/2014
06.05.20146 To 3/2014https://ispis.sk/judikatura/6To3/2014
06.05.20143 Sžr 26/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szr26/2014
06.05.20143 Sžr 28/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szr28/2014
07.05.20146 Cdo 146/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo146/2014
07.05.20146 Cdo 77/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo77/2014
07.05.20146 ECdo 108/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo108/2013
07.05.201410 Sžr 153/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr153/2013
07.05.20146 ECdo 100/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo100/2013
07.05.201410 Sžr 156/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr156/2013
07.05.201410 Sžr 120/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr120/2013
07.05.20146 ECdo 97/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo97/2013
07.05.20146 ECdo 49/2014https://ispis.sk/judikatura/6ECdo49/2014
07.05.20146 ECdo 119/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo119/2013
07.05.20146 Cdo 156/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo156/2014
07.05.201410 Sžr 157/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr157/2013
07.05.20146 ECdo 98/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo98/2013
07.05.20146 CoE 21/2014https://ispis.sk/judikatura/6CoE21/2014
07.05.20146 ECdo 101/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo101/2013
07.05.20146 Cdo 288/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo288/2013
07.05.20146 ECdo 117/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo117/2013
07.05.20146 ECdo 95/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo95/2013
07.05.20146 ECdo 96/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo96/2013
07.05.20146 ECdo 41/2014https://ispis.sk/judikatura/6ECdo41/2014
07.05.20146 ECdo 99/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo99/2013
07.05.201410 Sžr 159/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr159/2013
07.05.201410 Sžso 52/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szso52/2013
07.05.20146 Cdo 161/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo161/2014
07.05.20146 ECdo 90/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo90/2013
12.05.20144 To 7/2013https://ispis.sk/judikatura/4To7/2013
12.05.20141 Sdo 4/2014https://ispis.sk/judikatura/1Sdo4/2014
12.05.20147 Cdo 8/2012https://ispis.sk/judikatura/7Cdo8/2012
13.05.20145 Cdo 425/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo425/2013
13.05.20145 Cdo 465/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo465/2013
13.05.20145 Cdo 325/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo325/2013
13.05.20145 Cdo 162/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo162/2014
13.05.20145 Cdo 132/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo132/2014
13.05.20145 Cdo 211/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo211/2013
13.05.20145 ECdo 102/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo102/2013
13.05.20143 Cdo 164/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo164/2014
13.05.20141 Nds 24/2014https://ispis.sk/judikatura/1Nds24/2014
13.05.20143 Cdo 114/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo114/2013
13.05.20143 Cdo 157/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo157/2014
13.05.20143 ECdo 109/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo109/2013
13.05.20143 Cdo 106/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo106/2013
13.05.20141 Nds 18/2014https://ispis.sk/judikatura/1Nds18/2014
13.05.20145 Cdo 249/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo249/2013
13.05.20141 Sžr 190/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szr190/2013
13.05.20141 So 58/2013https://ispis.sk/judikatura/1So58/2013
13.05.20141 Sžso 17/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szso17/2013
13.05.20143 Tdo 20/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo20/2014
13.05.20143 Cdo 252/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo252/2013
13.05.20144 Ndt 6/2014https://ispis.sk/judikatura/4Ndt6/2014
13.05.20143 Tdo 12/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo12/2014
13.05.20143 Cdo 144/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo144/2014
13.05.20143 Cdo 56/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo56/2014
13.05.20143 Cdo 108/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo108/2013
13.05.20145 ECdo 96/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo96/2013
13.05.20143 ECdo 205/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo205/2013
13.05.20143 Cdo 98/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo98/2014
13.05.20143 Urto 3/2014https://ispis.sk/judikatura/3Urto3/2014
13.05.20145 Cdo 350/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo350/2013
13.05.20143 ECdo 212/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo212/2013
13.05.20143 Tost 18/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tost18/2014
13.05.20141 Nds 27/2014https://ispis.sk/judikatura/1Nds27/2014
13.05.20145 ECdo 181/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo181/2013
13.05.20143 Cdo 55/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo55/2014
13.05.20141 Sžr 86/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szr86/2013
13.05.20145 ECdo 136/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo136/2013
13.05.20141 Nds 21/2014https://ispis.sk/judikatura/1Nds21/2014
13.05.20145 ECdo 134/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo134/2013
13.05.20145 ECdo 118/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo118/2013
13.05.20143 Cdo 10/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo10/2014
13.05.20145 ECdo 149/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo149/2013
13.05.20143 Cdo 162/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo162/2014
13.05.20141 Sžr 63/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szr63/2013
13.05.20143 Cdo 162/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo162/2013
13.05.20144 Tost 16/2014https://ispis.sk/judikatura/4Tost16/2014
14.05.20146 Tdo 14/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tdo14/2014
14.05.20148 Cdo 139/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo139/2014
14.05.20148 Cdo 109/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo109/2014
14.05.20148 Cdo 119/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo119/2014
14.05.20147 Cdo 106/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo106/2013
14.05.20148 Ndc 8/2014https://ispis.sk/judikatura/8Ndc8/2014
14.05.20147 Cdo 245/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo245/2013
14.05.20148 ECdo 47/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo47/2014
14.05.20148 ECdo 29/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo29/2014
14.05.20147 Cdo 136/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo136/2013
14.05.20147 Cdo 46/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo46/2013
14.05.20146 Tdo 56/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tdo56/2013
14.05.20147 Cdo 157/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo157/2013
14.05.20147 Cdo 155/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo155/2013
14.05.20148 Cdo 114/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo114/2014
14.05.20148 Nc 16/2014https://ispis.sk/judikatura/8Nc16/2014
14.05.20148 Cdo 90/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo90/2014
14.05.20148 Cdo 110/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo110/2014
14.05.20148 ECdo 15/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo15/2014
14.05.20148 Cdo 105/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo105/2014
14.05.20148 ECdo 57/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo57/2014
14.05.20146 Tost 15/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tost15/2014
14.05.20148 ECdo 49/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo49/2014
14.05.20148 ECdo 43/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo43/2014
14.05.20147 Cdo 197/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo197/2013
14.05.20146 Tost 14/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tost14/2014
14.05.20146 Tdo 4/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tdo4/2014
14.05.20146 Tost 4/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tost4/2014
14.05.20148 Cdo 13/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo13/2014
14.05.20147 MCdo 6/2013https://ispis.sk/judikatura/7MCdo6/2013
14.05.20147 Cdo 108/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo108/2013
14.05.20147 Cdo 116/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo116/2013
15.05.20146 Tost 18/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tost18/2014
20.05.20142 Ndt 7/2014https://ispis.sk/judikatura/2Ndt7/2014
21.05.20144 Cdo 85/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo85/2014
21.05.20144 Cdo 149/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo149/2014
21.05.201410 Nds 21/2014https://ispis.sk/judikatura/10Nds21/2014
21.05.20144 Cdo 129/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo129/2014
21.05.20144 ECdo 35/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo35/2014
21.05.20144 Cdo 125/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo125/2014
21.05.20142 Sžo 33/2014https://ispis.sk/judikatura/2Szo33/2014
21.05.201410 So 42/2014https://ispis.sk/judikatura/10So42/2014
21.05.20144 Ndc 6/2014https://ispis.sk/judikatura/4Ndc6/2014
21.05.20144 Cdo 133/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo133/2014
21.05.20144 Cdo 144/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo144/2014
21.05.20143 To 4/2014https://ispis.sk/judikatura/3To4/2014
21.05.20142 Sži 20/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szi20/2013
21.05.20144 ECdo 81/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo81/2014
21.05.20144 ECdo 53/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo53/2014
21.05.20144 ECdo 84/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo84/2014
21.05.20144 ECdo 83/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo83/2014
21.05.20144 ECdo 91/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo91/2014
21.05.20144 ECdo 1/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo1/2014
21.05.20143 Tost 19/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tost19/2014
21.05.20144 ECdo 79/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo79/2014
21.05.20142 Sžf 49/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szf49/2013
21.05.20144 Cdo 118/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo118/2014
21.05.20144 Ndc 7/2014https://ispis.sk/judikatura/4Ndc7/2014
21.05.20144 ECdo 97/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo97/2014
21.05.20144 Cdo 5/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo5/2014
21.05.20141 Sdo 5/2014https://ispis.sk/judikatura/1Sdo5/2014
21.05.20143 To 12/2013https://ispis.sk/judikatura/3To12/2013
21.05.20144 Ndc 5/2014https://ispis.sk/judikatura/4Ndc5/2014
21.05.20144 ECdo 88/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo88/2014
21.05.201410 Nds 12/2014https://ispis.sk/judikatura/10Nds12/2014
21.05.201410 Nds 15/2014https://ispis.sk/judikatura/10Nds15/2014
21.05.201410 Nds 9/2014https://ispis.sk/judikatura/10Nds9/2014
21.05.201410 Nds 14/2014https://ispis.sk/judikatura/10Nds14/2014
21.05.201410 Nds 20/2014https://ispis.sk/judikatura/10Nds20/2014
21.05.201410 Nds 24/2014https://ispis.sk/judikatura/10Nds24/2014
21.05.201410 Nds 11/2014https://ispis.sk/judikatura/10Nds11/2014
21.05.201410 Nds 8/2014https://ispis.sk/judikatura/10Nds8/2014
21.05.201410 Nds 17/2014https://ispis.sk/judikatura/10Nds17/2014
22.05.20148 Sžf 77/2013https://ispis.sk/judikatura/8Szf77/2013
22.05.20142 Tost 19/2014https://ispis.sk/judikatura/2Tost19/2014
22.05.20148 Sžnč 1/2014https://ispis.sk/judikatura/8Sznc1/2014
22.05.20148 Sžf 29/2013https://ispis.sk/judikatura/8Szf29/2013
23.05.20147 ECdo 34/2014https://ispis.sk/judikatura/7ECdo34/2014
23.05.20147 Cdo 139/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo139/2014
23.05.20147 Cdo 101/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo101/2014
23.05.20147 ECdo 33/2014https://ispis.sk/judikatura/7ECdo33/2014
23.05.20147 Cdo 117/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo117/2014
23.05.20147 Cdo 95/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo95/2014
23.05.20147 Cdo 93/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo93/2014
23.05.20147 Cdo 91/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo91/2014
23.05.20147 Cdo 77/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo77/2014
23.05.20147 Cdo 75/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo75/2014
23.05.20147 Cdo 89/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo89/2014
23.05.20147 ECdo 35/2014https://ispis.sk/judikatura/7ECdo35/2014
26.05.20144 CoE 24/2013https://ispis.sk/judikatura/4CoE24/2013
26.05.20145 Sži 16/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szi16/2014
26.05.20144 ECdo 154/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo154/2013
26.05.20144 Ndt 7/2014https://ispis.sk/judikatura/4Ndt7/2014
26.05.20144 Cdo 243/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo243/2013
26.05.20144 CoE 76/2013https://ispis.sk/judikatura/4CoE76/2013
26.05.20144 ECdo 133/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo133/2013
26.05.20144 Cdo 232/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo232/2013
26.05.20144 ECdo 174/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo174/2013
26.05.20144 ECdo 164/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo164/2013
26.05.20144 Ndt 8/2014https://ispis.sk/judikatura/4Ndt8/2014
26.05.20144 Cdo 153/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo153/2013
26.05.20145 Sži 4/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szi4/2014
26.05.20145 Sžf 40/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szf40/2014
26.05.20144 Cdo 133/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo133/2013
26.05.20144 Tdo 30/2014https://ispis.sk/judikatura/4Tdo30/2014
26.05.20144 ECdo 162/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo162/2013
27.05.20144 Sžf 38/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szf38/2014
27.05.20144 ECdo 55/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo55/2014
27.05.20143 Sžr 41/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szr41/2014
27.05.20141 So 14/2013https://ispis.sk/judikatura/1So14/2013
27.05.20143 Sžr 39/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szr39/2014
27.05.20143 Sžr 40/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szr40/2014
27.05.20141 Nds 41/2014https://ispis.sk/judikatura/1Nds41/2014
27.05.20141 So 13/2013https://ispis.sk/judikatura/1So13/2013
27.05.20141 Nds 38/2014https://ispis.sk/judikatura/1Nds38/2014
27.05.20141 Nds 44/2014https://ispis.sk/judikatura/1Nds44/2014
27.05.20144 Sžr 54/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szr54/2014
27.05.20143 Sžf 86/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szf86/2013
27.05.20142 MCdo 10/2013https://ispis.sk/judikatura/2MCdo10/2013
27.05.20145 ECdo 35/2014https://ispis.sk/judikatura/5ECdo35/2014
27.05.20144 ECdo 25/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo25/2014
27.05.20145 Cdo 174/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo174/2013
27.05.20145 ECdo 153/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo153/2013
27.05.20145 ECdo 146/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo146/2013
27.05.20144 Cdo 32/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo32/2014
27.05.20144 Sžf 37/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szf37/2014
27.05.20141 So 4/2014https://ispis.sk/judikatura/1So4/2014
27.05.20141 Sžp 14/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szp14/2013
27.05.20145 ECdo 154/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo154/2013
27.05.20144 Cdo 59/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo59/2012
28.05.20142 Obo 17/2014https://ispis.sk/judikatura/2Obo17/2014
28.05.20142 Obo 16/2014https://ispis.sk/judikatura/2Obo16/2014
28.05.20142 OboE 78/2014https://ispis.sk/judikatura/2OboE78/2014
28.05.20142 OboE 132/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE132/2013
28.05.20142 OboE 85/2014https://ispis.sk/judikatura/2OboE85/2014
28.05.20142 OboE 143/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE143/2013
28.05.20142 Obo 30/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obo30/2013
28.05.20142 OboE 173/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE173/2013
28.05.20142 OboE 167/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE167/2013
28.05.20142 OboE 146/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE146/2013
28.05.20142 OboE 162/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE162/2013
28.05.20142 OboE 170/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE170/2013
28.05.20146 Sžf 49/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szf49/2013
28.05.20146 Sžf 16/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szf16/2014
28.05.20146 Sžf 38/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szf38/2013
28.05.20146 Sžo 28/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szo28/2013
28.05.20146 Sži 22/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szi22/2013
28.05.20143 Sžo 30/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szo30/2013
28.05.201410 Sžr 79/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr79/2013
28.05.20147 Cdo 218/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo218/2013
28.05.20146 Sžf 47/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szf47/2013
28.05.20148 Ndc 7/2014https://ispis.sk/judikatura/8Ndc7/2014
28.05.20142 Oboer 175/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer175/2013
28.05.20142 Oboer 368/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer368/2013
28.05.20142 Oboer 49/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer49/2013
28.05.20142 Oboer 77/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer77/2013
28.05.20146 Sžo 32/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szo32/2013
28.05.20142 Oboer 53/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer53/2013
28.05.20142 Obdo 28/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obdo28/2013
28.05.20142 Oboer 106/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer106/2013
28.05.20141 Sdo 14/2014https://ispis.sk/judikatura/1Sdo14/2014
28.05.20142 Obdo 7/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obdo7/2013
28.05.20146 Sžf 53/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szf53/2013
28.05.201410 Nds 37/2014https://ispis.sk/judikatura/10Nds37/2014
28.05.20142 OboE 158/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE158/2013
28.05.20146 Sžnč 2/2013https://ispis.sk/judikatura/6Sznc2/2013
28.05.20143 Sžp 13/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szp13/2013
28.05.20143 Sv 1/2014https://ispis.sk/judikatura/3Sv1/2014
28.05.20143 Sžo 65/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szo65/2013
28.05.20147 MCdo 1/2013https://ispis.sk/judikatura/7MCdo1/2013
28.05.20146 Sžf 36/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szf36/2014
28.05.20141 Sdo 12/2014https://ispis.sk/judikatura/1Sdo12/2014
28.05.20142 Oboer 161/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer161/2013
28.05.20147 Sžso 1/2013https://ispis.sk/judikatura/7Szso1/2013
28.05.20141 Sdo 13/2014https://ispis.sk/judikatura/1Sdo13/2014
28.05.20141 Tdo 28/2014https://ispis.sk/judikatura/1Tdo28/2014
28.05.20141 Tost 18/2014https://ispis.sk/judikatura/1Tost18/2014
28.05.20142 OboE 145/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE145/2013
28.05.201410 So 52/2013https://ispis.sk/judikatura/10So52/2013
28.05.20142 Obo 22/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obo22/2013
28.05.20142 Oboer 114/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer114/2013
28.05.20142 Oboer 158/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer158/2013
28.05.20142 Oboer 25/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer25/2013
28.05.20142 Oboer 95/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer95/2013
28.05.20142 Oboer 47/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer47/2013
28.05.20142 Oboer 125/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer125/2013
28.05.20142 Cdo 377/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo377/2012
28.05.20142 Oboer 60/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer60/2013
28.05.20142 Oboer 190/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer190/2013
28.05.20146 Sžf 57/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szf57/2013
28.05.20146 Sži 26/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szi26/2013
28.05.20147 Cdo 65/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo65/2013
28.05.20146 Sžf 48/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szf48/2013
28.05.20143 Tost 21/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tost21/2014
28.05.20149 So 71/2013https://ispis.sk/judikatura/9So71/2013
28.05.20146 Sžo 35/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szo35/2013
28.05.20149 So 17/2014https://ispis.sk/judikatura/9So17/2014
28.05.20143 Tost 20/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tost20/2014
28.05.20147 Sžso 29/2013https://ispis.sk/judikatura/7Szso29/2013
28.05.20146 Sžf 30/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szf30/2014
28.05.20141 Sdo 1/2014https://ispis.sk/judikatura/1Sdo1/2014
28.05.20147 Cdo 181/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo181/2013
28.05.20149 Sžso 1/2014https://ispis.sk/judikatura/9Szso1/2014
28.05.20146 Sžp 14/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szp14/2013
28.05.20147 Cdo 224/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo224/2013
28.05.20147 Sžso 28/2013https://ispis.sk/judikatura/7Szso28/2013
28.05.20143 Ndt 9/2004https://ispis.sk/judikatura/3Ndt9/2004
28.05.20147 Sžso 26/2013https://ispis.sk/judikatura/7Szso26/2013
28.05.20147 Cdo 202/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo202/2013
29.05.20142 Cdo 36/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo36/2013
29.05.20142 Cdo 202/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo202/2013
29.05.20142 Cdo 214/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo214/2013
29.05.20146 Cdo 188/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo188/2013
29.05.20146 Cdo 74/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo74/2014
29.05.20146 Cdo 174/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo174/2014
29.05.20146 Cdo 72/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo72/2014
29.05.20146 Cdo 32/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo32/2014
29.05.20142 ECdo 52/2014https://ispis.sk/judikatura/2ECdo52/2014
29.05.20142 Cdo 120/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo120/2013
29.05.20146 ECdo 102/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo102/2013
29.05.20146 Tdo 71/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tdo71/2013
29.05.20143 Obo 34/2013https://ispis.sk/judikatura/3Obo34/2013
29.05.20142 ECdo 324/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo324/2013
29.05.20146 ECdo 27/2014https://ispis.sk/judikatura/6ECdo27/2014
29.05.20145 Sž 22/2013https://ispis.sk/judikatura/5Sz22/2013
29.05.20146 CoE 54/2014https://ispis.sk/judikatura/6CoE54/2014
29.05.20142 ECdo 276/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo276/2013
29.05.20142 Cdo 273/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo273/2013
29.05.20142 Cdo 194/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo194/2013
29.05.20142 Cdo 441/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo441/2013
29.05.20145 Tdo 30/2014https://ispis.sk/judikatura/5Tdo30/2014
29.05.20143 Cdo 81/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo81/2014
29.05.20146 MCdo 48/2012https://ispis.sk/judikatura/6MCdo48/2012
29.05.20142 Cdo 193/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo193/2013
29.05.20146 Cdo 198/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo198/2013
29.05.20146 ECdo 118/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo118/2013
29.05.20146 Cdo 178/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo178/2013
29.05.20146 Cdo 73/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo73/2014
29.05.20142 Cdo 323/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo323/2013
29.05.20143 MObdo 5/2013https://ispis.sk/judikatura/3MObdo5/2013
29.05.20142 Cdo 219/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo219/2013
29.05.20143 Cdo 211/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo211/2012
29.05.20143 Cdo 29/2011https://ispis.sk/judikatura/3Cdo29/2011
29.05.20143 ECdo 222/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo222/2013
29.05.20143 Obdo 30/2013https://ispis.sk/judikatura/3Obdo30/2013
29.05.20146 Cdo 202/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo202/2013
29.05.20143 Obdo 25/2014https://ispis.sk/judikatura/3Obdo25/2014
29.05.20143 Obo 37/2013https://ispis.sk/judikatura/3Obo37/2013
29.05.20142 Cdo 97/2014https://ispis.sk/judikatura/2Cdo97/2014
29.05.20145 Tdo 31/2014https://ispis.sk/judikatura/5Tdo31/2014
29.05.20142 EMCdo 1/2013https://ispis.sk/judikatura/2EMCdo1/2013
29.05.20145 Ndt 7/2014https://ispis.sk/judikatura/5Ndt7/2014
29.05.20146 ECdo 284/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo284/2013
29.05.20146 ECdo 128/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo128/2013
29.05.20146 ECdo 114/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo114/2013
29.05.20146 CoE 28/2014https://ispis.sk/judikatura/6CoE28/2014
29.05.20146 Cdo 225/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo225/2013
29.05.20146 ECdo 142/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo142/2013
29.05.20146 ECdo 106/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo106/2013
29.05.20146 ECdo 17/2014https://ispis.sk/judikatura/6ECdo17/2014
29.05.20146 ECdo 111/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo111/2013
29.05.20146 ECdo 112/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo112/2013
29.05.20146 Cdo 177/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo177/2013
29.05.20146 ECdo 25/2014https://ispis.sk/judikatura/6ECdo25/2014
29.05.20145 Sž 11/2013https://ispis.sk/judikatura/5Sz11/2013
29.05.20145 Sž 10/2013https://ispis.sk/judikatura/5Sz10/2013
29.05.20146 ECdo 229/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo229/2013
29.05.20143 Oboer 60/2013https://ispis.sk/judikatura/3Oboer60/2013
30.05.20144 Oboer 166/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer166/2013
30.05.20144 Oboer 172/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer172/2013
30.05.20144 Oboer 188/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer188/2013
30.05.20144 Oboer 82/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer82/2013
30.05.20145 Tdo 33/2014https://ispis.sk/judikatura/5Tdo33/2014
02.06.20141 So 65/2013https://ispis.sk/judikatura/1So65/2013
02.06.20148 Nc 18/2014https://ispis.sk/judikatura/8Nc18/2014
03.06.20143 Sžf 45/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szf45/2013
03.06.20143 Sžf 133/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szf133/2013
03.06.20143 Sžf 85/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szf85/2013
03.06.20143 Tdo 30/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo30/2014
03.06.20143 Sžo 71/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szo71/2013
03.06.20143 Sžo 67/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szo67/2013
03.06.20143 Sžp 25/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szp25/2013
03.06.20143 Sžo 33/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szo33/2013
03.06.20142 Tost 20/2014https://ispis.sk/judikatura/2Tost20/2014
03.06.20143 Tost 22/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tost22/2014
03.06.20143 Sžp 15/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szp15/2013
03.06.20146 Tost 19/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tost19/2014
03.06.20143 Sžf 25/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szf25/2013
04.06.20144 Nds 2/2014https://ispis.sk/judikatura/4Nds2/2014
04.06.20144 Sžf 41/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szf41/2014
04.06.20144 Sžo 36/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szo36/2014
04.06.20148 ECdo 81/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo81/2014
04.06.20148 CoE 43/2014https://ispis.sk/judikatura/8CoE43/2014
04.06.20147 Cdo 232/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo232/2013
04.06.20141 Urto 4/2014https://ispis.sk/judikatura/1Urto4/2014
04.06.20148 CoE 63/2014https://ispis.sk/judikatura/8CoE63/2014
04.06.20148 Cdo 128/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo128/2014
04.06.20147 Cdo 165/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo165/2013
04.06.20148 Cdo 71/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo71/2014
04.06.20141 Ndt 8/2014https://ispis.sk/judikatura/1Ndt8/2014
04.06.20148 Cdo 160/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo160/2014
04.06.20144 Tost 20/2014https://ispis.sk/judikatura/4Tost20/2014
04.06.20148 ECdo 25/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo25/2014
04.06.20141 Tost 20/2014https://ispis.sk/judikatura/1Tost20/2014
04.06.20148 ECdo 73/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo73/2014
04.06.20148 ECdo 63/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo63/2014
04.06.20148 ECdo 59/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo59/2014
04.06.20144 Tost 21/2014https://ispis.sk/judikatura/4Tost21/2014
04.06.20146 Tost 21/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tost21/2014
04.06.20144 Sžo 35/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szo35/2014
04.06.20141 TdoV 22/2013https://ispis.sk/judikatura/1TdoV22/2013
04.06.20148 Nc 19/2014https://ispis.sk/judikatura/8Nc19/2014
04.06.20148 ECdo 69/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo69/2014
04.06.20148 ECdo 75/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo75/2014
04.06.20148 ECdo 85/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo85/2014
04.06.20148 ECdo 95/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo95/2014
04.06.20148 ECdo 80/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo80/2014
04.06.20147 Cdo 222/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo222/2013
04.06.20147 Cdo 226/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo226/2013
05.06.20141 Nds 47/2014https://ispis.sk/judikatura/1Nds47/2014
09.06.20142 OboE 11/2014https://ispis.sk/judikatura/2OboE11/2014
09.06.20143 Cdo 234/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo234/2013
09.06.20143 Cdo 314/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo314/2013
09.06.20143 ECdo 84/2014https://ispis.sk/judikatura/3ECdo84/2014
09.06.20143 Cdo 134/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo134/2014
09.06.20143 Cdo 138/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo138/2013
09.06.20141 Sdo 2/2014https://ispis.sk/judikatura/1Sdo2/2014
09.06.20143 ECdo 7/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo7/2013
09.06.20143 ECdo 59/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo59/2013
09.06.20143 Cdo 199/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo199/2013
09.06.20148 Sžo 46/2012https://ispis.sk/judikatura/8Szo46/2012
09.06.20143 ECdo 106/2014https://ispis.sk/judikatura/3ECdo106/2014
09.06.20143 Cdo 168/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo168/2013
09.06.20143 Cdo 144/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo144/2013
09.06.20143 Cdo 275/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo275/2013
09.06.20143 Cdo 462/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo462/2013
09.06.20143 Cdo 410/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo410/2013
09.06.20143 Cdo 452/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo452/2013
09.06.20143 Cdo 445/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo445/2013
09.06.20148 Sžo 49/2012https://ispis.sk/judikatura/8Szo49/2012
09.06.20143 Cdo 112/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo112/2013
09.06.20143 Cdo 148/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo148/2013
09.06.20143 Cdo 442/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo442/2013
09.06.20148 Nc 20/2014https://ispis.sk/judikatura/8Nc20/2014
10.06.20144 Sžnč 1/2014https://ispis.sk/judikatura/4Sznc1/2014
10.06.20145 ECdo 161/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo161/2013
10.06.20145 ECdo 250/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo250/2013
10.06.20145 ECdo 170/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo170/2013
10.06.20145 ECdo 101/2014https://ispis.sk/judikatura/5ECdo101/2014
10.06.20145 ECdo 215/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo215/2013
10.06.20141 Nds 48/2014https://ispis.sk/judikatura/1Nds48/2014
10.06.20141 So 39/2013https://ispis.sk/judikatura/1So39/2013
10.06.20141 TdoV 2/2014https://ispis.sk/judikatura/1TdoV2/2014
10.06.20141 Sdo 6/2014https://ispis.sk/judikatura/1Sdo6/2014
10.06.20145 ECdo 286/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo286/2013
10.06.20141 Sžr 210/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szr210/2013
10.06.20142 TdoV 2/2014https://ispis.sk/judikatura/2TdoV2/2014
10.06.20143 Sži 15/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szi15/2014
10.06.20141 Nds 49/2014https://ispis.sk/judikatura/1Nds49/2014
10.06.20141 Sžr 40/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szr40/2013
10.06.20141 Nds 46/2014https://ispis.sk/judikatura/1Nds46/2014
10.06.20144 Tost 22/2014https://ispis.sk/judikatura/4Tost22/2014
10.06.20141 Sdo 15/2014https://ispis.sk/judikatura/1Sdo15/2014
10.06.20145 ECdo 240/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo240/2013
10.06.20145 ECdo 66/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo66/2013
10.06.20141 Sžr 112/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szr112/2013
10.06.20141 Szd 4/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szd4/2013
10.06.20145 ECdo 305/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo305/2013
10.06.20145 ECdo 104/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo104/2013
10.06.20143 Rks 1/2014https://ispis.sk/judikatura/3Rks1/2014
10.06.20141 So 20/2013https://ispis.sk/judikatura/1So20/2013
10.06.20141 So 52/2014https://ispis.sk/judikatura/1So52/2014
10.06.20144 Tdo 26/2014https://ispis.sk/judikatura/4Tdo26/2014
10.06.20143 Ndob 10/2014https://ispis.sk/judikatura/3Ndob10/2014
10.06.20145 Tdo 35/2014https://ispis.sk/judikatura/5Tdo35/2014
10.06.20145 ECdo 315/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo315/2013
10.06.20141 TdoV 3/2014https://ispis.sk/judikatura/1TdoV3/2014
10.06.20145 Ecdo 255/2013https://ispis.sk/judikatura/5Ecdo255/2013
10.06.20145 ECdo 114/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo114/2013
10.06.20141 Sdo 16/2014https://ispis.sk/judikatura/1Sdo16/2014
10.06.20145 ECdo 158/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo158/2013
10.06.20141 So 17/2013https://ispis.sk/judikatura/1So17/2013
10.06.20141 Nds 52/2014https://ispis.sk/judikatura/1Nds52/2014
10.06.20141 So 22/2013https://ispis.sk/judikatura/1So22/2013
11.06.20146 Cdo 175/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo175/2014
11.06.20146 Cdo 208/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo208/2013
11.06.20146 ECdo 146/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo146/2013
11.06.20146 ECdo 134/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo134/2013
11.06.20146 ECdo 126/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo126/2013
11.06.20146 Tdo 24/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tdo24/2014
11.06.20146 ECdo 138/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo138/2013
11.06.20149 So 76/2013https://ispis.sk/judikatura/9So76/2013
11.06.20146 ECdo 45/2014https://ispis.sk/judikatura/6ECdo45/2014
11.06.20146 ECdo 127/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo127/2013
11.06.20146 ECdo 300/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo300/2013
11.06.20146 Ndt 8/2014https://ispis.sk/judikatura/6Ndt8/2014
11.06.20146 Urto 4/2014https://ispis.sk/judikatura/6Urto4/2014
11.06.20146 Cdo 334/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo334/2013
11.06.20146 Tost 22/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tost22/2014
11.06.20146 Tdo 28/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tdo28/2014
11.06.20146 ECdo 103/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo103/2013
11.06.20146 Cdo 137/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo137/2013
11.06.20146 ECdo 123/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo123/2013
11.06.20146 ECdo 125/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo125/2013
11.06.20146 ECdo 139/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo139/2013
11.06.20146 ECdo 144/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo144/2013
11.06.20149 So 54/2014https://ispis.sk/judikatura/9So54/2014
11.06.20146 ECdo 130/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo130/2013
12.06.20142 Cdo 234/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo234/2013
12.06.20142 Cdo 224/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo224/2013
12.06.20142 Cdo 419/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo419/2013
12.06.20142 Cdo 104/2014https://ispis.sk/judikatura/2Cdo104/2014
12.06.20142 Ndc 7/2014https://ispis.sk/judikatura/2Ndc7/2014
12.06.20142 Cdo 460/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo460/2013
12.06.20142 Cdo 217/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo217/2013
12.06.20142 Cdo 417/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo417/2013
12.06.20142 Cdo 197/2014https://ispis.sk/judikatura/2Cdo197/2014
12.06.20142 Cdo 191/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo191/2013
16.06.20147 ECdo 146/2014https://ispis.sk/judikatura/7ECdo146/2014
16.06.20147 Cdo 146/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo146/2014
16.06.20147 Cdo 163/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo163/2014
16.06.20147 Cdo 103/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo103/2014
16.06.20147 Ndc 7/2014https://ispis.sk/judikatura/7Ndc7/2014
16.06.20147 Cdo 127/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo127/2014
16.06.20147 Cdo 129/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo129/2014
16.06.20147 Cdo 125/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo125/2014
16.06.20147 Ndc 10/2014https://ispis.sk/judikatura/7Ndc10/2014
16.06.20142 OboE 131/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE131/2013
16.06.20148 Ndz 1/2014https://ispis.sk/judikatura/8Ndz1/2014
16.06.20147 Cdo 131/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo131/2014
16.06.20147 Cdo 107/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo107/2014
16.06.20147 Cdo 111/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo111/2014
16.06.20147 Cdo 171/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo171/2014
16.06.20147 Cdo 85/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo85/2014
16.06.20147 Cdo 208/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo208/2014
16.06.20147 Cdo 210/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo210/2014
16.06.20147 Cdo 206/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo206/2014
16.06.20147 ECdo 76/2014https://ispis.sk/judikatura/7ECdo76/2014
16.06.20147 Cdo 96/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo96/2014
16.06.20147 Cdo 109/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo109/2014
16.06.20147 Cdo 105/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo105/2014
16.06.20147 Cdo 133/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo133/2014
17.06.20142 Oboer 235/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer235/2013
17.06.20147 Cdo 81/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo81/2013
17.06.20147 MCdo 7/2013https://ispis.sk/judikatura/7MCdo7/2013
17.06.20147 Cdo 279/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo279/2013
17.06.20141 Sžp 7/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szp7/2013
17.06.20143 OboE 136/2013https://ispis.sk/judikatura/3OboE136/2013
17.06.20148 Cdo 166/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo166/2014
17.06.20143 Oboer 120/2013https://ispis.sk/judikatura/3Oboer120/2013
17.06.20143 Oboer 99/2013https://ispis.sk/judikatura/3Oboer99/2013
17.06.20147 Cdo 146/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo146/2013
17.06.20142 Ndob 11/2014https://ispis.sk/judikatura/2Ndob11/2014
17.06.20147 Cdo 139/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo139/2013
17.06.20143 Oboer 140/2013https://ispis.sk/judikatura/3Oboer140/2013
17.06.20143 Obo 18/2014https://ispis.sk/judikatura/3Obo18/2014
17.06.20143 OboE 49/2013https://ispis.sk/judikatura/3OboE49/2013
17.06.20143 OboE 59/2013https://ispis.sk/judikatura/3OboE59/2013
17.06.20143 OboE 90/2013https://ispis.sk/judikatura/3OboE90/2013
17.06.20143 Oboer 165/2013https://ispis.sk/judikatura/3Oboer165/2013
17.06.20143 OboE 97/2014https://ispis.sk/judikatura/3OboE97/2014
17.06.20143 Oboer 180/2013https://ispis.sk/judikatura/3Oboer180/2013
17.06.20143 Tost 23/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tost23/2014
17.06.20141 Nds 50/2014https://ispis.sk/judikatura/1Nds50/2014
18.06.20146 Sžo 34/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szo34/2013
18.06.20146 Sžf 97/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szf97/2013
18.06.20146 Sžp 8/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szp8/2013
18.06.20146 Sžr 1/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szr1/2014
18.06.20144 Cdo 91/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo91/2014
18.06.20143 To 1/2014https://ispis.sk/judikatura/3To1/2014
18.06.20144 ECdo 15/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo15/2014
18.06.20144 Cdo 174/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo174/2014
18.06.201410 Sžr 168/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr168/2013
18.06.20144 CoE 43/2014https://ispis.sk/judikatura/4CoE43/2014
18.06.20144 Cdo 145/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo145/2014
18.06.20143 Tdo 29/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo29/2014
18.06.20144 ECdo 95/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo95/2014
18.06.201410 Sžr 61/2014https://ispis.sk/judikatura/10Szr61/2014
18.06.20144 ECdo 89/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo89/2014
18.06.201410 Sžr 191/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr191/2013
18.06.201410 Sžr 187/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr187/2013
18.06.201410 Sžr 189/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr189/2013
18.06.201410 Sžr 190/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr190/2013
18.06.20146 Sžr 11/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szr11/2014
18.06.201410 So 29/2013https://ispis.sk/judikatura/10So29/2013
18.06.201410 Sža 15/2014https://ispis.sk/judikatura/10Sza15/2014
18.06.20144 Cdo 180/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo180/2014
18.06.20146 Sžr 8/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szr8/2014
18.06.20144 CoE 55/2014https://ispis.sk/judikatura/4CoE55/2014
18.06.20144 ECdo 77/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo77/2014
18.06.20143 To 2/2014https://ispis.sk/judikatura/3To2/2014
18.06.20144 CoE 44/2014https://ispis.sk/judikatura/4CoE44/2014
18.06.20145 Ndt 9/2014https://ispis.sk/judikatura/5Ndt9/2014
18.06.20144 ECdo 105/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo105/2014
18.06.201410 Nds 43/2014https://ispis.sk/judikatura/10Nds43/2014
18.06.20146 Sžf 4/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szf4/2014
18.06.20146 Sži 10/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szi10/2013
18.06.20144 Cdo 175/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo175/2014
18.06.20143 Obdo 45/2013https://ispis.sk/judikatura/3Obdo45/2013
18.06.20146 Svzn 2/2013https://ispis.sk/judikatura/6Svzn2/2013
18.06.20146 Sžf 54/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szf54/2013
18.06.20146 Sžf 46/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szf46/2013
18.06.20144 Cdo 139/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo139/2014
18.06.20144 ECdo 114/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo114/2014
18.06.20146 Sžf 27/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szf27/2014
18.06.201410 Sža 16/2014https://ispis.sk/judikatura/10Sza16/2014
18.06.20144 Cdo 119/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo119/2014
18.06.20144 ECdo 125/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo125/2014
18.06.20143 Ndt 8/2014https://ispis.sk/judikatura/3Ndt8/2014
18.06.20144 ECdo 87/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo87/2014
18.06.20144 Cdo 441/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo441/2013
18.06.201410 Nds 48/2014https://ispis.sk/judikatura/10Nds48/2014
18.06.20144 ECdo 109/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo109/2014
18.06.20146 Sžp 16/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szp16/2013
18.06.20144 Cdo 181/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo181/2014
18.06.20142 Sžf 77/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szf77/2013
18.06.20146 Sžf 81/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szf81/2013
18.06.20146 Sžf 62/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szf62/2013
18.06.201410 Sžr 188/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr188/2013
18.06.20146 Sži 30/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szi30/2013
18.06.20144 ECdo 90/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo90/2014
18.06.20146 Sžf 17/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szf17/2014
18.06.20143 Nds 2/2014https://ispis.sk/judikatura/3Nds2/2014
18.06.20142 Sžf 69/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szf69/2013
18.06.20146 Sžr 3/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szr3/2014
18.06.20144 Cdo 411/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo411/2013
18.06.20142 Sžf 71/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szf71/2013
18.06.201410 Nds 52/2014https://ispis.sk/judikatura/10Nds52/2014
18.06.201410 Nds 45/2014https://ispis.sk/judikatura/10Nds45/2014
18.06.20142 Sžo 45/2014https://ispis.sk/judikatura/2Szo45/2014
18.06.20142 Sžf 42/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szf42/2013
19.06.20142 OboE 100/2014https://ispis.sk/judikatura/2OboE100/2014
19.06.20142 OboE 93/2014https://ispis.sk/judikatura/2OboE93/2014
19.06.20145 ECdo 50/2014https://ispis.sk/judikatura/5ECdo50/2014
19.06.20145 Ndc 8/2014https://ispis.sk/judikatura/5Ndc8/2014
19.06.20145 ECdo 71/2014https://ispis.sk/judikatura/5ECdo71/2014
19.06.20145 Cdo 198/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo198/2014
19.06.20145 ECdo 88/2014https://ispis.sk/judikatura/5ECdo88/2014
19.06.20142 Sdo 15/2014https://ispis.sk/judikatura/2Sdo15/2014
19.06.20143 Tost 24/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tost24/2014
19.06.20145 ECdo 114/2014https://ispis.sk/judikatura/5ECdo114/2014
19.06.20144 Tost 23/2014https://ispis.sk/judikatura/4Tost23/2014
19.06.20145 ECdo 108/2014https://ispis.sk/judikatura/5ECdo108/2014
19.06.20145 Ndc 7/2014https://ispis.sk/judikatura/5Ndc7/2014
19.06.20145 ECdo 65/2014https://ispis.sk/judikatura/5ECdo65/2014
19.06.20145 ECdo 126/2014https://ispis.sk/judikatura/5ECdo126/2014
19.06.20145 Ndc 9/2014https://ispis.sk/judikatura/5Ndc9/2014
19.06.20145 ECdo 46/2014https://ispis.sk/judikatura/5ECdo46/2014
20.06.20146 ECdo 131/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo131/2013
20.06.20146 Cdo 179/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo179/2014
20.06.20146 ECdo 110/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo110/2013
20.06.20146 Cdo 222/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo222/2013
20.06.20146 Cdo 232/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo232/2013
20.06.20146 ECdo 143/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo143/2013
20.06.20146 ECdo 153/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo153/2013
20.06.20146 CoE 67/2014https://ispis.sk/judikatura/6CoE67/2014
20.06.20146 ECdo 147/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo147/2013
20.06.20146 ECdo 159/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo159/2013
20.06.20146 ECdo 129/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo129/2013
20.06.20146 MCdo 9/2013https://ispis.sk/judikatura/6MCdo9/2013
20.06.20146 ECdo 149/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo149/2013
23.06.20142 Cdo 92/2010https://ispis.sk/judikatura/2Cdo92/2010
23.06.20141 TdoV 1/2013https://ispis.sk/judikatura/1TdoV1/2013
24.06.20143 Obo 40/2013https://ispis.sk/judikatura/3Obo40/2013
24.06.20143 Obo 39/2013https://ispis.sk/judikatura/3Obo39/2013
24.06.20143 ECdo 232/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo232/2013
24.06.20143 Cdo 187/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo187/2014
24.06.20142 Ndt 10/2014https://ispis.sk/judikatura/2Ndt10/2014
24.06.20142 Sdo 12/2014https://ispis.sk/judikatura/2Sdo12/2014
24.06.20143 ECdo 242/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo242/2013
24.06.20142 Ndt 9/2014https://ispis.sk/judikatura/2Ndt9/2014
24.06.20142 Sdo 17/2014https://ispis.sk/judikatura/2Sdo17/2014
24.06.20142 Tdo 30/2014https://ispis.sk/judikatura/2Tdo30/2014
24.06.20144 To 7/2014https://ispis.sk/judikatura/4To7/2014
24.06.20144 Tdo 44/2013https://ispis.sk/judikatura/4Tdo44/2013
24.06.20145 Tdo 37/2014https://ispis.sk/judikatura/5Tdo37/2014
24.06.20144 Tdo 29/2014https://ispis.sk/judikatura/4Tdo29/2014
25.06.20144 ECdo 73/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo73/2013
25.06.20145 ECdo 139/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo139/2013
25.06.20145 Cdo 164/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo164/2012
25.06.20144 Cdo 164/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo164/2013
25.06.20144 Cdo 263/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo263/2013
25.06.20144 Cdo 311/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo311/2013
25.06.20144 Cdo 340/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo340/2013
25.06.20144 Cdo 241/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo241/2013
25.06.20144 Cdo 291/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo291/2013
25.06.20144 ECdo 53/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo53/2013
25.06.20143 Urto 4/2014https://ispis.sk/judikatura/3Urto4/2014
25.06.201410 Sžso 25/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szso25/2013
25.06.20145 Cdo 248/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo248/2012
25.06.20145 Cdo 283/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo283/2013
25.06.20145 MCdo 39/2012https://ispis.sk/judikatura/5MCdo39/2012
25.06.20144 ECdo 194/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo194/2013
25.06.20144 Tdo 35/2014https://ispis.sk/judikatura/4Tdo35/2014
25.06.20144 ECdo 188/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo188/2013
25.06.20146 Tost 34/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tost34/2013
25.06.20146 To 9/2013https://ispis.sk/judikatura/6To9/2013
25.06.20146 Tost 23/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tost23/2014
25.06.201410 So 62/2013https://ispis.sk/judikatura/10So62/2013
25.06.20141 Ds 16/2013https://ispis.sk/judikatura/1Ds16/2013
25.06.20144 Ndt 10/2014https://ispis.sk/judikatura/4Ndt10/2014
25.06.20145 Co 74/2013https://ispis.sk/judikatura/5Co74/2013
25.06.20141 TdoV 15/2013https://ispis.sk/judikatura/1TdoV15/2013
25.06.20143 Tdo 31/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo31/2014
25.06.20144 ECdo 110/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo110/2014
25.06.20144 Cdo 244/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo244/2013
25.06.20144 Cdo 231/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo231/2013
26.06.20148 Sžf 70/2013https://ispis.sk/judikatura/8Szf70/2013
26.06.20148 Sžo 75/2013https://ispis.sk/judikatura/8Szo75/2013
26.06.20142 OboE 87/2014https://ispis.sk/judikatura/2OboE87/2014
26.06.20148 Sžp 15/2013https://ispis.sk/judikatura/8Szp15/2013
26.06.20142 Sžr 11/2014https://ispis.sk/judikatura/2Szr11/2014
26.06.20147 Sžo 2/2013https://ispis.sk/judikatura/7Szo2/2013
26.06.20142 OboE 91/2014https://ispis.sk/judikatura/2OboE91/2014
26.06.20146 Tdo 19/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tdo19/2014
26.06.20142 Obo 37/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obo37/2013
26.06.20147 Sžo 4/2013https://ispis.sk/judikatura/7Szo4/2013
26.06.20146 Tdo 23/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tdo23/2014
26.06.20148 Sžf 138/2013https://ispis.sk/judikatura/8Szf138/2013
27.06.20145 Sžo 33/2013https://ispis.sk/judikatura/5Szo33/2013
27.06.20145 Sžf 49/2013https://ispis.sk/judikatura/5Szf49/2013
27.06.20145 Sžf 57/2013https://ispis.sk/judikatura/5Szf57/2013
27.06.20145 Sžo 27/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szo27/2014
27.06.20145 Sžo 39/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szo39/2014
27.06.20145 Sžo 11/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szo11/2014
27.06.20145 Sžo 15/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szo15/2014
30.06.20142 OboE 7/2014https://ispis.sk/judikatura/2OboE7/2014
30.06.20142 OboE 2/2014https://ispis.sk/judikatura/2OboE2/2014
30.06.20142 OboE 8/2014https://ispis.sk/judikatura/2OboE8/2014
30.06.20142 OboE 3/2014https://ispis.sk/judikatura/2OboE3/2014
30.06.20142 Oboer 150/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer150/2013
30.06.20142 Oboer 135/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer135/2013
30.06.20142 Oboer 170/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer170/2013
30.06.20142 OboE 112/2014https://ispis.sk/judikatura/2OboE112/2014
30.06.20142 Oboer 220/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer220/2013
30.06.20142 Obo 8/2014https://ispis.sk/judikatura/2Obo8/2014
30.06.20141 Sžr 242/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szr242/2013
30.06.20141 Sžr 108/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szr108/2013
30.06.20142 Oboer 37/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer37/2013
30.06.20142 Oboer 41/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer41/2013
30.06.20142 Oboer 29/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer29/2013
30.06.20142 Oboer 76/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer76/2013
30.06.20142 Oboer 64/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer64/2013
30.06.20142 Oboer 255/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer255/2013
30.06.20142 Oboer 137/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer137/2013
30.06.20142 Oboer 198/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer198/2013
30.06.20142 Oboer 210/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer210/2013
30.06.20142 OboE 6/2014https://ispis.sk/judikatura/2OboE6/2014
30.06.20142 Obo 48/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obo48/2013
30.06.20142 Cdo 372/2012https://ispis.sk/judikatura/2Cdo372/2012
30.06.20142 Oboer 13/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer13/2013
01.07.20143 Sžf 124/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szf124/2013
01.07.20144 Sžo 40/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szo40/2014
01.07.20144 Sžr 59/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szr59/2014
01.07.20144 Sžr 24/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szr24/2014
01.07.20144 Sžr 58/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szr58/2014
01.07.20144 Sžo 37/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szo37/2014
01.07.20144 Sžr 26/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szr26/2014
01.07.20142 Ndob 13/2014https://ispis.sk/judikatura/2Ndob13/2014
01.07.20143 Sžr 63/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szr63/2014
01.07.20143 Sžo 69/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szo69/2013
01.07.20144 Sžr 61/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szr61/2014
01.07.20143 Sžo 41/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szo41/2013
01.07.20143 Sž 20/2013https://ispis.sk/judikatura/3Sz20/2013
01.07.20143 Sžf 92/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szf92/2013
01.07.20143 Sžf 39/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szf39/2014
01.07.20144 Sžo 46/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szo46/2014
01.07.20143 Sž 9/2013https://ispis.sk/judikatura/3Sz9/2013
01.07.20143 Sžo 52/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szo52/2013
01.07.20145 Ndt 10/2014https://ispis.sk/judikatura/5Ndt10/2014
01.07.20143 Sžo 40/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szo40/2014
01.07.20143 Sžo 63/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szo63/2013
01.07.20144 Sžr 23/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szr23/2014
01.07.20141 Nds 62/2014https://ispis.sk/judikatura/1Nds62/2014
01.07.20144 Sžo 38/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szo38/2014
01.07.20141 Nds 65/2014https://ispis.sk/judikatura/1Nds65/2014
01.07.20141 Nds 59/2014https://ispis.sk/judikatura/1Nds59/2014
01.07.20143 Sžf 37/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szf37/2014
01.07.20141 Nds 56/2014https://ispis.sk/judikatura/1Nds56/2014
01.07.20144 Sžr 60/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szr60/2014
01.07.20143 Ndt 11/2014https://ispis.sk/judikatura/3Ndt11/2014
01.07.20144 Tost 24/2014https://ispis.sk/judikatura/4Tost24/2014
01.07.20143 Sžr 13/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szr13/2014
01.07.20143 Sžo 48/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szo48/2013
01.07.20144 Sžr 22/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szr22/2014
02.07.20142 Sžf 46/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szf46/2013
02.07.20144 Tdo 38/2014https://ispis.sk/judikatura/4Tdo38/2014
02.07.20142 Sžf 58/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szf58/2013
02.07.20142 Sžf 116/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szf116/2013
02.07.20142 Sžf 115/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szf115/2013
02.07.20142 Sži 30/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szi30/2013
02.07.20142 Sžf 83/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szf83/2013
02.07.20142 Sžf 61/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szf61/2013
02.07.20142 Sžf 110/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szf110/2013
02.07.20142 Sžo 70/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szo70/2013
02.07.20142 Sžp 13/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szp13/2013
02.07.201410 Nds 53/2014https://ispis.sk/judikatura/10Nds53/2014
02.07.201410 Sža 19/2014https://ispis.sk/judikatura/10Sza19/2014
02.07.20142 Sžf 44/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szf44/2013
02.07.20144 Tdo 37/2014https://ispis.sk/judikatura/4Tdo37/2014
02.07.20142 Sžp 25/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szp25/2013
02.07.20142 Sžf 118/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szf118/2013
02.07.20142 Sžf 56/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szf56/2013
02.07.20142 Sžf 79/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szf79/2013
03.07.20148 Sžf 39/2013https://ispis.sk/judikatura/8Szf39/2013
03.07.20143 Cdo 214/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo214/2014
03.07.20143 ECdo 104/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo104/2013
03.07.20143 ECdo 116/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo116/2013
03.07.20143 Cdo 218/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo218/2014
03.07.20143 Cdo 148/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo148/2014
03.07.20143 Cdo 298/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo298/2013
03.07.20143 ECdo 88/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo88/2013
03.07.20143 ECdo 84/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo84/2013
03.07.20143 ECdo 116/2014https://ispis.sk/judikatura/3ECdo116/2014
03.07.20148 Sžr 8/2014https://ispis.sk/judikatura/8Szr8/2014
03.07.20143 Tost 25/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tost25/2014
03.07.20143 ECdo 127/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo127/2013
03.07.20143 ECdo 129/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo129/2013
03.07.20148 Sžp 8/2013https://ispis.sk/judikatura/8Szp8/2013
03.07.20148 Sžr 14/2014https://ispis.sk/judikatura/8Szr14/2014
03.07.20148 Sžr 24/2014https://ispis.sk/judikatura/8Szr24/2014
03.07.20143 Cdo 197/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo197/2014
03.07.20143 Cdo 181/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo181/2014
03.07.20148 Sžr 22/2014https://ispis.sk/judikatura/8Szr22/2014
03.07.20143 Cdo 146/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo146/2013
03.07.20143 Ndt 12/2014https://ispis.sk/judikatura/3Ndt12/2014
03.07.20143 CoE 82/2014https://ispis.sk/judikatura/3CoE82/2014
03.07.20143 Cdo 132/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo132/2014
03.07.20143 Cdo 75/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo75/2014
03.07.20143 Cdo 92/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo92/2014
03.07.20143 Cdo 140/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo140/2014
03.07.20148 Sžr 28/2014https://ispis.sk/judikatura/8Szr28/2014
03.07.20143 Cdo 250/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo250/2013
03.07.20148 Sži 15/2013https://ispis.sk/judikatura/8Szi15/2013
03.07.20143 Cdo 90/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo90/2014
08.07.20147 Sžo 18/2013https://ispis.sk/judikatura/7Szo18/2013
08.07.20144 Ndt 11/2014https://ispis.sk/judikatura/4Ndt11/2014
08.07.20144 Tdo 32/2014https://ispis.sk/judikatura/4Tdo32/2014
08.07.20147 Nds 3/2014https://ispis.sk/judikatura/7Nds3/2014
08.07.20147 Sžf 10/2013https://ispis.sk/judikatura/7Szf10/2013
09.07.20148 Cdo 140/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo140/2014
09.07.20147 Cdo 203/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo203/2013
09.07.20148 ECdo 100/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo100/2014
09.07.20147 Cdo 281/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo281/2013
09.07.20147 Cdo 143/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo143/2013
09.07.20147 Cdo 239/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo239/2013
09.07.20147 Cdo 188/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo188/2013
09.07.20148 Cdo 77/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo77/2014
09.07.20148 ECdo 83/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo83/2014
09.07.20148 ECdo 93/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo93/2014
09.07.20148 Cdo 189/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo189/2014
09.07.20148 Cdo 89/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo89/2014
09.07.20148 Cdo 127/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo127/2014
09.07.20148 Cdo 117/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo117/2014
09.07.20148 Cdo 45/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo45/2014
09.07.20148 Cdo 115/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo115/2014
09.07.20148 Cdo 95/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo95/2014
09.07.20148 ECdo 103/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo103/2014
09.07.20147 ECdo 262/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo262/2013
09.07.20147 Cdo 242/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo242/2013
09.07.20148 Cdo 54/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo54/2014
09.07.20147 ECdo 264/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo264/2013
09.07.20147 ECdo 216/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo216/2013
09.07.20148 CoE 68/2014https://ispis.sk/judikatura/8CoE68/2014
09.07.20148 ECdo 120/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo120/2014
09.07.20147 ECdo 268/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo268/2013
09.07.20147 ECdo 260/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo260/2013
09.07.20147 Cdo 214/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo214/2013
09.07.20148 ECdo 119/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo119/2014
09.07.20148 ECdo 149/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo149/2014
09.07.20148 ECdo 109/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo109/2014
09.07.20148 ECdo 107/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo107/2014
09.07.20148 ECdo 20/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo20/2014
09.07.20147 MCdo 8/2013https://ispis.sk/judikatura/7MCdo8/2013
09.07.20148 ECdo 110/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo110/2014
09.07.20148 Cdo 50/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo50/2014
09.07.20148 Cdo 75/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo75/2014
09.07.20147 ECdo 272/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo272/2013
09.07.20147 Cdo 266/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo266/2013
09.07.20147 Cdo 256/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo256/2013
09.07.20141 Nds 68/2014https://ispis.sk/judikatura/1Nds68/2014
09.07.20148 ECdo 111/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo111/2014
09.07.20148 ECdo 91/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo91/2014
09.07.20148 ECdo 87/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo87/2014
09.07.20147 Cdo 284/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo284/2013
09.07.20147 ECdo 266/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo266/2013
09.07.20141 Tost 24/2014https://ispis.sk/judikatura/1Tost24/2014
10.07.20145 Cdo 3/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo3/2014
10.07.20145 Cdo 174/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo174/2014
10.07.20145 Cdo 172/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo172/2014
10.07.20145 Cdo 141/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo141/2014
10.07.20145 Cdo 273/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo273/2013
10.07.20146 Tdo 34/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tdo34/2014
10.07.20146 Tdo 38/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tdo38/2014
10.07.20145 ECdo 185/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo185/2013
10.07.20145 ECdo 163/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo163/2013
10.07.20145 ECdo 164/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo164/2013
10.07.20145 Cdo 68/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo68/2014
10.07.20145 ECdo 168/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo168/2013
10.07.20145 ECdo 167/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo167/2013
10.07.20145 ECdo 169/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo169/2013
10.07.20145 Cdo 272/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo272/2013
10.07.20145 Cdo 160/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo160/2014
10.07.20146 Tost 37/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tost37/2013
10.07.20145 ECdo 176/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo176/2013
10.07.20145 ECdo 89/2014https://ispis.sk/judikatura/5ECdo89/2014
10.07.20145 Cdo 140/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo140/2014
10.07.20145 ECdo 172/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo172/2013
10.07.20148 Nc 24/2014https://ispis.sk/judikatura/8Nc24/2014
10.07.20145 ECdo 74/2014https://ispis.sk/judikatura/5ECdo74/2014
10.07.20145 ECdo 183/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo183/2013
10.07.20148 Nc 25/2014https://ispis.sk/judikatura/8Nc25/2014
10.07.20145 ECdo 179/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo179/2013
10.07.20145 ECdo 173/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo173/2013
10.07.20146 Tost 24/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tost24/2014
10.07.20146 Tdo 42/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tdo42/2014
10.07.20145 Cdo 192/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo192/2014
15.07.20144 Tost 25/2014https://ispis.sk/judikatura/4Tost25/2014
16.07.20141 Ndt 10/2014https://ispis.sk/judikatura/1Ndt10/2014
16.07.20141 Tdo 10/2014https://ispis.sk/judikatura/1Tdo10/2014
16.07.20141 Tost 26/2014https://ispis.sk/judikatura/1Tost26/2014
17.07.20146 Tost 26/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tost26/2014
17.07.20144 Tost 26/2014https://ispis.sk/judikatura/4Tost26/2014
18.07.20141 Dn 2/2013https://ispis.sk/judikatura/1Dn2/2013
21.07.20145 Tdo 44/2014https://ispis.sk/judikatura/5Tdo44/2014
21.07.20143 Cdo 232/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo232/2014
21.07.20143 ECdo 270/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo270/2013
21.07.20143 ECdo 260/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo260/2013
21.07.20143 Cdo 200/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo200/2014
21.07.20143 Cdo 39/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo39/2014
21.07.20143 ECdo 153/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo153/2013
21.07.20143 Cdo 343/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo343/2012
21.07.20143 Cdo 400/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo400/2013
21.07.20144 Tdo 17/2014https://ispis.sk/judikatura/4Tdo17/2014
21.07.20143 Cdo 172/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo172/2014
22.07.20147 ECdo 166/2014https://ispis.sk/judikatura/7ECdo166/2014
22.07.20147 Cdo 200/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo200/2014
22.07.20147 Cdo 270/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo270/2014
22.07.20144 Tost 10/2014https://ispis.sk/judikatura/4Tost10/2014
22.07.20144 Tdo 21/2014https://ispis.sk/judikatura/4Tdo21/2014
22.07.20147 Cdo 248/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo248/2014
22.07.20142 To 9/2014https://ispis.sk/judikatura/2To9/2014
22.07.20147 Cdo 198/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo198/2014
22.07.20147 Cdo 256/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo256/2014
22.07.20147 Cdo 168/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo168/2014
22.07.20147 Cdo 148/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo148/2014
22.07.20144 Urto 4/2014https://ispis.sk/judikatura/4Urto4/2014
22.07.20147 Cdo 300/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo300/2014
22.07.20142 Ndt 12/2014https://ispis.sk/judikatura/2Ndt12/2014
23.07.20143 Tdo 28/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo28/2014
23.07.20144 Cdo 200/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo200/2014
23.07.20144 Cdo 193/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo193/2014
23.07.20146 ECdo 167/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo167/2013
23.07.20146 ECdo 152/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo152/2013
23.07.20146 ECdo 148/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo148/2013
23.07.20143 Tdo 21/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo21/2014
23.07.20143 Tost 35/2013https://ispis.sk/judikatura/3Tost35/2013
23.07.20143 Ndt 10/2014https://ispis.sk/judikatura/3Ndt10/2014
23.07.20146 ECdo 132/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo132/2013
23.07.20144 Ndc 10/2014https://ispis.sk/judikatura/4Ndc10/2014
23.07.20144 Cdo 176/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo176/2014
23.07.20146 ECdo 115/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo115/2013
23.07.20144 ECdo 127/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo127/2014
23.07.20146 ECdo 171/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo171/2013
23.07.20144 Cdo 169/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo169/2014
23.07.20144 Cdo 167/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo167/2014
23.07.20144 ECdo 107/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo107/2014
23.07.20144 Cdo 183/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo183/2014
23.07.20144 ECdo 45/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo45/2014
23.07.20144 ECdo 40/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo40/2014
23.07.20144 ECdo 305/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo305/2013
23.07.20144 Cdo 187/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo187/2014
23.07.20144 Cdo 151/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo151/2014
23.07.20144 ECdo 131/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo131/2014
23.07.20144 ECdo 101/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo101/2014
23.07.20143 Tdo 38/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo38/2014
23.07.20144 ECdo 111/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo111/2014
23.07.20144 ECdo 113/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo113/2014
23.07.20144 ECdo 123/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo123/2014
23.07.20146 ECdo 161/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo161/2013
23.07.20144 Cdo 225/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo225/2014
23.07.20146 ECdo 187/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo187/2013
23.07.20143 Tdo 27/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo27/2014
23.07.20146 Cdo 92/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo92/2014
23.07.20144 Co 64/2013https://ispis.sk/judikatura/4Co64/2013
23.07.20146 ECdo 120/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo120/2013
23.07.20146 Cdo 192/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo192/2014
23.07.20146 CoE 78/2014https://ispis.sk/judikatura/6CoE78/2014
23.07.20146 Cdo 193/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo193/2014
23.07.20144 ECdo 85/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo85/2014
23.07.20143 Ndt 13/2014https://ispis.sk/judikatura/3Ndt13/2014
23.07.20144 Cdo 215/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo215/2014
23.07.20146 Cdo 101/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo101/2014
23.07.20146 ECdo 169/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo169/2013
23.07.20146 ECdo 183/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo183/2013
23.07.20146 Cdo 232/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo232/2014
23.07.20141 Rks 2/2014https://ispis.sk/judikatura/1Rks2/2014
23.07.20143 Tdo 34/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo34/2014
23.07.20144 Cdo 467/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo467/2013
23.07.20146 Cdo 182/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo182/2014
23.07.20146 Cdo 213/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo213/2014
23.07.20144 ECdo 60/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo60/2014
23.07.20146 Cdo 235/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo235/2013
23.07.20144 Cdo 135/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo135/2014
23.07.20146 ECdo 145/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo145/2013
23.07.20144 ECdo 139/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo139/2014
23.07.20144 EMCdo 1/2014https://ispis.sk/judikatura/4EMCdo1/2014
23.07.20143 Tdo 43/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo43/2014
23.07.20146 Cdo 12/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo12/2014
23.07.20144 Cdo 179/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo179/2014
23.07.20144 Co 76/2013https://ispis.sk/judikatura/4Co76/2013
23.07.20144 Cdo 220/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo220/2014
23.07.20144 ECdo 124/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo124/2014
23.07.20146 ECdo 173/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo173/2013
23.07.20146 Cdo 189/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo189/2014
23.07.20143 Tdo 37/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo37/2014
23.07.20146 Cdo 212/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo212/2014
23.07.20146 Ndc 8/2014https://ispis.sk/judikatura/6Ndc8/2014
24.07.20145 Sžr 58/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szr58/2014
24.07.20145 Sžr 56/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szr56/2014
24.07.20145 Sžo 22/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szo22/2014
24.07.20145 Sžo 12/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szo12/2014
24.07.20145 Sžo 59/2013https://ispis.sk/judikatura/5Szo59/2013
24.07.20145 Sži 27/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szi27/2014
24.07.20145 Sžf 43/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szf43/2014
24.07.20145 Sžp 23/2013https://ispis.sk/judikatura/5Szp23/2013
24.07.20145 Sži 21/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szi21/2014
24.07.20145 Sži 23/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szi23/2014
24.07.20145 Sžo 69/2013https://ispis.sk/judikatura/5Szo69/2013
24.07.20145 Sžr 55/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szr55/2014
24.07.20145 Sžo 36/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szo36/2014
24.07.20146 Ndt 9/2014https://ispis.sk/judikatura/6Ndt9/2014
25.07.20141 Cdo 149/2013https://ispis.sk/judikatura/1Cdo149/2013
25.07.20142 Ndob 14/2014https://ispis.sk/judikatura/2Ndob14/2014
28.07.20144 ECdo 206/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo206/2013
28.07.20144 Cdo 326/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo326/2013
28.07.20144 Cdo 286/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo286/2013
28.07.20144 ECdo 199/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo199/2013
28.07.20144 Cdo 282/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo282/2013
28.07.20144 Cdo 284/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo284/2013
28.07.20143 Cdo 173/2012https://ispis.sk/judikatura/3Cdo173/2012
28.07.20144 ECdo 192/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo192/2013
28.07.20144 ECdo 202/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo202/2013
28.07.20144 ECdo 212/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo212/2013
28.07.20144 Cdo 238/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo238/2013
28.07.20146 Ndt 12/2014https://ispis.sk/judikatura/6Ndt12/2014
28.07.20144 Cdo 137/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo137/2013
28.07.20144 Cdo 117/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo117/2013
28.07.20144 ECdo 233/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo233/2013
28.07.20144 ECdo 204/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo204/2013
28.07.20144 Cdo 52/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo52/2013
28.07.20144 Cdo 136/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo136/2013
28.07.20144 ECdo 87/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo87/2013
28.07.20144 Cdo 262/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo262/2013
28.07.20144 ECdo 198/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo198/2013
28.07.20144 ECdo 182/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo182/2013
29.07.20143 Ndt 14/2014https://ispis.sk/judikatura/3Ndt14/2014
29.07.20141 Sžr 62/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szr62/2013
29.07.20141 So 43/2012https://ispis.sk/judikatura/1So43/2012
29.07.20143 OboE 98/2014https://ispis.sk/judikatura/3OboE98/2014
29.07.20143 OboE 95/2014https://ispis.sk/judikatura/3OboE95/2014
29.07.20143 OboE 41/2013https://ispis.sk/judikatura/3OboE41/2013
29.07.20141 So 23/2013https://ispis.sk/judikatura/1So23/2013
29.07.20141 Sžso 40/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szso40/2013
29.07.20141 Sžr 84/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szr84/2013
29.07.20146 Tost 27/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tost27/2014
29.07.20141 Sžr 74/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szr74/2013
29.07.20141 Sžr 188/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szr188/2013
29.07.20141 So 30/2013https://ispis.sk/judikatura/1So30/2013
29.07.20141 Sžr 186/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szr186/2013
29.07.20143 Oboer 150/2013https://ispis.sk/judikatura/3Oboer150/2013
29.07.20143 Oboer 149/2013https://ispis.sk/judikatura/3Oboer149/2013
29.07.20143 Oboer 158/2013https://ispis.sk/judikatura/3Oboer158/2013
29.07.20143 Obdo 71/2013https://ispis.sk/judikatura/3Obdo71/2013
29.07.20143 Obo 50/2013https://ispis.sk/judikatura/3Obo50/2013
29.07.20145 Tost 28/2014https://ispis.sk/judikatura/5Tost28/2014
29.07.20141 Sžso 44/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szso44/2013
29.07.20143 Oboer 145/2013https://ispis.sk/judikatura/3Oboer145/2013
29.07.20143 Obdo 48/2013https://ispis.sk/judikatura/3Obdo48/2013
29.07.20141 Sžr 118/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szr118/2013
29.07.20143 Oboer 130/2013https://ispis.sk/judikatura/3Oboer130/2013
29.07.20143 Oboer 125/2013https://ispis.sk/judikatura/3Oboer125/2013
29.07.20143 Obo 32/2014https://ispis.sk/judikatura/3Obo32/2014
29.07.20143 OboE 42/2013https://ispis.sk/judikatura/3OboE42/2013
29.07.20143 Oboer 129/2013https://ispis.sk/judikatura/3Oboer129/2013
29.07.20143 Tost 28/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tost28/2014
29.07.20141 Sžso 38/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szso38/2013
29.07.20141 Sžr 132/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szr132/2013
29.07.20143 Obo 53/2013https://ispis.sk/judikatura/3Obo53/2013
29.07.20141 Sžr 192/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szr192/2013
29.07.20141 Sžso 35/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szso35/2013
30.07.201410 Sža 22/2014https://ispis.sk/judikatura/10Sza22/2014
30.07.201410 Sžr 102/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr102/2013
30.07.20146 Sžf 104/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szf104/2013
30.07.20146 Sžr 17/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szr17/2014
30.07.20146 ECdo 174/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo174/2013
30.07.20146 ECdo 140/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo140/2013
30.07.20146 ECdo 166/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo166/2013
30.07.20146 ECdo 168/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo168/2013
30.07.20146 ECdo 156/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo156/2013
30.07.20146 Sži 19/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szi19/2013
30.07.20146 Sži 31/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szi31/2013
30.07.20146 Sžr 23/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szr23/2014
30.07.20146 Cdo 238/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo238/2014
30.07.20146 Cdo 251/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo251/2013
30.07.20146 Cdo 214/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo214/2013
30.07.20146 Cdo 236/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo236/2013
30.07.20146 Cdo 348/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo348/2012
30.07.20146 Sžf 80/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szf80/2013
30.07.201410 So 37/2013https://ispis.sk/judikatura/10So37/2013
30.07.201410 Sžr 192/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr192/2013
30.07.20146 Cdo 396/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo396/2013
30.07.20143 Sžo 35/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szo35/2013
30.07.20146 Sžr 6/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szr6/2014
30.07.20146 Cdo 96/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo96/2014
30.07.20146 Cdo 166/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo166/2014
30.07.20146 Sžf 64/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szf64/2013
30.07.20146 Sžo 40/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szo40/2013
30.07.20144 Tost 27/2014https://ispis.sk/judikatura/4Tost27/2014
30.07.20146 Sžr 29/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szr29/2014
30.07.201410 Sžd 10/2014https://ispis.sk/judikatura/10Szd10/2014
30.07.201410 Sža 21/2014https://ispis.sk/judikatura/10Sza21/2014
30.07.201410 Sža 23/2014https://ispis.sk/judikatura/10Sza23/2014
30.07.201410 Sža 20/2014https://ispis.sk/judikatura/10Sza20/2014
30.07.20146 Sžo 13/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szo13/2014
30.07.20146 Sži 15/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szi15/2013
30.07.201410 Sžr 98/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr98/2013
30.07.201410 So 33/2013https://ispis.sk/judikatura/10So33/2013
30.07.20146 Sžf 52/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szf52/2013
30.07.20146 Sžr 12/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szr12/2014
30.07.20146 Sžr 21/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szr21/2014
30.07.20146 Cdo 128/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo128/2014
30.07.20146 ECdo 158/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo158/2013
30.07.20146 Sžr 4/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szr4/2014
30.07.20146 Sžf 82/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szf82/2013
30.07.20146 Sžr 27/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szr27/2014
30.07.20146 ECdo 154/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo154/2013
30.07.20146 Sžf 129/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szf129/2013
30.07.20146 Sžr 2/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szr2/2014
30.07.201410 Sžz 5/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szz5/2013
30.07.20146 Sžf 42/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szf42/2013
30.07.20146 Sžf 65/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szf65/2013
31.07.20142 Cdo 248/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo248/2013
31.07.20142 OboE 141/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE141/2013
31.07.20142 Cdo 379/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo379/2013
31.07.20142 Cdo 81/2014https://ispis.sk/judikatura/2Cdo81/2014
31.07.20142 Cdo 121/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo121/2013
31.07.20142 Cdo 243/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo243/2013
31.07.20142 Cdo 443/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo443/2013
31.07.20142 MCdo 12/2013https://ispis.sk/judikatura/2MCdo12/2013
31.07.20142 Cdo 68/2014https://ispis.sk/judikatura/2Cdo68/2014
31.07.20142 Obo 27/2013https://ispis.sk/judikatura/2Obo27/2013
31.07.20142 OboE 163/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE163/2013
31.07.20142 ECdo 240/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo240/2013
31.07.20142 ECdo 138/2014https://ispis.sk/judikatura/2ECdo138/2014
31.07.20142 Oboer 120/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer120/2013
31.07.20142 OboE 137/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE137/2013
31.07.20142 Cdo 235/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo235/2013
31.07.20142 OboE 159/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE159/2013
31.07.20142 OboE 108/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE108/2013
31.07.20142 ECdo 233/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo233/2013
31.07.20142 OboE 122/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE122/2013
31.07.20142 OboE 150/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE150/2013
31.07.20142 Oboer 300/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer300/2013
31.07.20142 OboE 161/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE161/2013
31.07.20142 Cdo 242/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo242/2013
31.07.20142 OboE 112/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE112/2013
31.07.20142 Ndc 9/2014https://ispis.sk/judikatura/2Ndc9/2014
31.07.20142 Cdo 246/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo246/2013
31.07.20142 OboE 118/2014https://ispis.sk/judikatura/2OboE118/2014
31.07.20142 OboE 154/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE154/2013
31.07.20142 MCdo 11/2013https://ispis.sk/judikatura/2MCdo11/2013
31.07.20142 Cdo 153/2014https://ispis.sk/judikatura/2Cdo153/2014
31.07.20142 Cdo 244/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo244/2013
31.07.20142 ECdo 275/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo275/2013
31.07.20142 ECdo 238/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo238/2013
31.07.20142 OboE 114/2014https://ispis.sk/judikatura/2OboE114/2014
31.07.20142 Cdo 252/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo252/2013
31.07.20142 OboE 165/2013https://ispis.sk/judikatura/2OboE165/2013
31.07.20142 OboE 123/2014https://ispis.sk/judikatura/2OboE123/2014
01.08.20146 Sžr 14/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szr14/2014
01.08.20146 Sžr 31/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szr31/2014
01.08.20144 Sžr 64/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szr64/2014
01.08.20144 Sžr 63/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szr63/2014
01.08.20144 Sži 35/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szi35/2014
01.08.20146 Sžr 26/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szr26/2014
01.08.20144 Sži 32/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szi32/2014
01.08.20144 Sži 34/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szi34/2014
01.08.20146 Sžr 43/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szr43/2014
01.08.20143 MCdo 8/2014https://ispis.sk/judikatura/3MCdo8/2014
01.08.20144 Sžr 65/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szr65/2014
01.08.20143 Sžr 67/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szr67/2014
01.08.20143 Sžr 61/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szr61/2014
01.08.20143 ECdo 159/2014https://ispis.sk/judikatura/3ECdo159/2014
01.08.20143 Sžr 21/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szr21/2014
01.08.20143 Sžr 31/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szr31/2014
01.08.20143 Sžr 37/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szr37/2014
01.08.20143 Sžr 71/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szr71/2014
01.08.20146 Sžf 66/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szf66/2013
01.08.20146 Sžr 28/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szr28/2014
01.08.20143 Sžf 44/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szf44/2013
01.08.20143 MCdo 6/2014https://ispis.sk/judikatura/3MCdo6/2014
01.08.20144 Sži 31/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szi31/2014
01.08.20144 Sži 33/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szi33/2014
01.08.20146 Sžf 133/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szf133/2013
01.08.20146 Sžr 37/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szr37/2014
01.08.20146 Sžr 41/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szr41/2014
01.08.20144 Sžr 62/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szr62/2014
01.08.20146 Sžr 32/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szr32/2014
01.08.20146 Sžr 19/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szr19/2014
01.08.20146 Sžr 34/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szr34/2014
01.08.20143 ECdo 157/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo157/2013
01.08.20143 ECdo 149/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo149/2013
01.08.20143 ECdo 147/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo147/2013
01.08.20146 Sžr 16/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szr16/2014
01.08.20146 Sžr 22/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szr22/2014
04.08.20145 Ndt 13/2014https://ispis.sk/judikatura/5Ndt13/2014
05.08.20144 Sži 7/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szi7/2014
05.08.20144 Sži 9/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szi9/2014
05.08.20144 Sži 8/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szi8/2014
05.08.20144 Sži 10/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szi10/2014
05.08.20144 Sžr 30/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szr30/2014
06.08.20147 Cdo 163/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo163/2013
06.08.20148 Cdo 215/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo215/2014
06.08.20148 ECdo 139/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo139/2014
06.08.20148 Cdo 157/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo157/2014
06.08.20147 Cdo 247/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo247/2013
06.08.20148 Cdo 111/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo111/2014
06.08.20147 MCdo 9/2013https://ispis.sk/judikatura/7MCdo9/2013
06.08.20148 Cdo 131/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo131/2014
06.08.20147 Cdo 187/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo187/2013
06.08.20148 Cdo 187/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo187/2014
06.08.20147 ECdo 287/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo287/2013
06.08.20148 Cdo 91/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo91/2014
06.08.20148 ECdo 70/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo70/2014
06.08.20147 ECdo 274/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo274/2013
06.08.20147 ECdo 284/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo284/2013
06.08.20147 ECdo 286/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo286/2013
06.08.20147 ECdo 278/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo278/2013
06.08.20148 Ndc 10/2014https://ispis.sk/judikatura/8Ndc10/2014
06.08.20147 ECdo 306/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo306/2013
06.08.20148 ECdo 129/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo129/2014
06.08.20141 Ndt 12/2014https://ispis.sk/judikatura/1Ndt12/2014
06.08.20148 Cdo 123/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo123/2014
06.08.20147 Cdo 196/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo196/2013
06.08.20148 ECdo 165/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo165/2014
06.08.20148 Cdo 135/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo135/2014
06.08.20148 Cdo 125/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo125/2014
06.08.20148 Cdo 210/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo210/2014
06.08.20148 Cdo 190/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo190/2014
06.08.20148 Cdo 134/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo134/2014
06.08.20147 ECdo 294/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo294/2013
06.08.20147 ECdo 302/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo302/2013
06.08.20147 ECdo 282/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo282/2013
06.08.20147 ECdo 292/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo292/2013
06.08.20147 ECdo 290/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo290/2013
06.08.20147 ECdo 276/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo276/2013
06.08.20148 Nc 26/2014https://ispis.sk/judikatura/8Nc26/2014
06.08.20147 ECdo 298/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo298/2013
06.08.20147 ECdo 288/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo288/2013
06.08.20148 ECdo 125/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo125/2014
06.08.20148 Cdo 136/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo136/2014
06.08.20148 Cdo 132/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo132/2014
06.08.20148 Cdo 57/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo57/2014
06.08.20142 OboE 9/2014https://ispis.sk/judikatura/2OboE9/2014
06.08.20142 OboE 140/2014https://ispis.sk/judikatura/2OboE140/2014
06.08.20148 Cdo 121/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo121/2014
06.08.20148 ECdo 113/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo113/2014
06.08.20141 Tost 28/2014https://ispis.sk/judikatura/1Tost28/2014
06.08.20142 OboE 136/2014https://ispis.sk/judikatura/2OboE136/2014
06.08.20148 Cdo 161/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo161/2014
06.08.20148 Cdo 133/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo133/2014
06.08.20148 ECdo 79/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo79/2014
06.08.20148 Ndc 9/2014https://ispis.sk/judikatura/8Ndc9/2014
06.08.20148 ECdo 89/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo89/2014
06.08.20147 ECdo 304/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo304/2013
06.08.20148 ECdo 101/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo101/2014
06.08.20144 Tost 28/2014https://ispis.sk/judikatura/4Tost28/2014
07.08.20146 Tdo 2/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tdo2/2014
07.08.20146 Tdo 45/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tdo45/2014
07.08.20146 Tdo 44/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tdo44/2014
08.08.20143 Oboer 300/2013https://ispis.sk/judikatura/3Oboer300/2013
11.08.20145 Co 3/2014https://ispis.sk/judikatura/5Co3/2014
11.08.20145 Cdo 163/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo163/2014
11.08.20145 Cdo 462/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo462/2013
11.08.20145 Cdo 175/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo175/2014
11.08.20145 Cdo 143/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo143/2014
11.08.20145 ECdo 140/2014https://ispis.sk/judikatura/5ECdo140/2014
11.08.20145 ECdo 191/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo191/2013
11.08.20145 Ndc 11/2014https://ispis.sk/judikatura/5Ndc11/2014
11.08.20145 Cdo 146/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo146/2014
11.08.20145 Cdo 180/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo180/2014
11.08.20145 Cdo 185/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo185/2014
11.08.20143 Obo 38/2014https://ispis.sk/judikatura/3Obo38/2014
11.08.20145 Cdo 151/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo151/2014
11.08.20145 ECdo 295/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo295/2013
11.08.20145 ECdo 135/2014https://ispis.sk/judikatura/5ECdo135/2014
11.08.20145 Cdo 224/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo224/2014
11.08.20145 ECdo 203/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo203/2013
11.08.20145 Cdo 205/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo205/2014
11.08.20145 ECdo 242/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo242/2013
11.08.20145 ECdo 198/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo198/2013
11.08.20145 Cdo 243/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo243/2014
11.08.20145 Cdo 166/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo166/2014
12.08.20144 Tost 29/2014https://ispis.sk/judikatura/4Tost29/2014
12.08.20145 Ndz 1/2014https://ispis.sk/judikatura/5Ndz1/2014
12.08.20141 Sžr 107/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szr107/2013
12.08.20141 Sžr 144/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szr144/2013
12.08.20141 So 37/2013https://ispis.sk/judikatura/1So37/2013
12.08.20141 Sžr 89/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szr89/2013
12.08.20141 Sžr 97/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szr97/2013
12.08.20141 Sžr 75/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szr75/2013
12.08.20145 Cdo 40/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo40/2014
12.08.20145 Cdo 57/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo57/2014
12.08.20145 Cdo 77/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo77/2014
12.08.20145 ECdo 67/2014https://ispis.sk/judikatura/5ECdo67/2014
12.08.20145 ECdo 38/2014https://ispis.sk/judikatura/5ECdo38/2014
12.08.20143 ECdo 280/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo280/2013
12.08.20143 ECdo 285/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo285/2013
12.08.20143 ECdo 282/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo282/2013
12.08.20143 ECdo 290/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo290/2013
12.08.20143 ECdo 292/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo292/2013
12.08.20143 Cdo 213/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo213/2014
12.08.20143 Cdo 225/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo225/2014
12.08.20143 ECdo 300/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo300/2013
12.08.20143 ECdo 163/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo163/2013
12.08.20146 Tost 25/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tost25/2014
12.08.20141 Sžso 49/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szso49/2013
12.08.20143 ECdo 201/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo201/2013
12.08.20143 Cdo 103/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo103/2014
12.08.20143 Cdo 83/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo83/2014
12.08.20143 Cdo 101/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo101/2014
12.08.20143 Cdo 243/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo243/2014
12.08.20141 Sžr 196/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szr196/2013
12.08.20141 So 35/2013https://ispis.sk/judikatura/1So35/2013
12.08.20143 Cdo 222/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo222/2014
12.08.20141 Sžr 103/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szr103/2013
12.08.20143 Cdo 50/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo50/2014
12.08.20143 ECdo 272/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo272/2013
12.08.20143 ECdo 161/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo161/2013
12.08.20141 Sžr 206/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szr206/2013
12.08.20141 Sža 19/2014https://ispis.sk/judikatura/1Sza19/2014
12.08.20141 Sžr 90/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szr90/2013
12.08.20145 Ndc 10/2014https://ispis.sk/judikatura/5Ndc10/2014
12.08.20141 Sžd 22/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szd22/2013
12.08.20141 Sžso 48/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szso48/2013
12.08.20143 Cdo 70/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo70/2014
12.08.20141 Sža 16/2014https://ispis.sk/judikatura/1Sza16/2014
12.08.20141 Sžr 101/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szr101/2013
12.08.20141 Sžr 73/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szr73/2013
12.08.20145 Cdo 75/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo75/2014
12.08.20145 Cdo 74/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo74/2014
12.08.20143 Cdo 211/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo211/2014
12.08.20141 Sžr 138/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szr138/2013
12.08.20145 Cdo 51/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo51/2014
12.08.20141 Sžr 230/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szr230/2013
12.08.20141 Sžd 26/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szd26/2013
12.08.20141 Sžr 212/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szr212/2013
12.08.20141 Sžr 235/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szr235/2013
12.08.20141 Sžr 239/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szr239/2013
12.08.20141 So 7/2013https://ispis.sk/judikatura/1So7/2013
12.08.20142 Tdo 43/2014https://ispis.sk/judikatura/2Tdo43/2014
12.08.20142 Tdo 34/2014https://ispis.sk/judikatura/2Tdo34/2014
12.08.20141 Sžso 52/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szso52/2013
13.08.20143 Tost 30/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tost30/2014
13.08.20141 Sža 25/2014https://ispis.sk/judikatura/1Sza25/2014
13.08.20141 Sža 23/2014https://ispis.sk/judikatura/1Sza23/2014
13.08.20141 Sža 24/2014https://ispis.sk/judikatura/1Sza24/2014
14.08.20143 Obdo 60/2013https://ispis.sk/judikatura/3Obdo60/2013
14.08.20143 Obdo 65/2013https://ispis.sk/judikatura/3Obdo65/2013
14.08.20143 Oboer 190/2013https://ispis.sk/judikatura/3Oboer190/2013
14.08.20143 Oboer 210/2013https://ispis.sk/judikatura/3Oboer210/2013
14.08.20143 Oboer 220/2013https://ispis.sk/judikatura/3Oboer220/2013
14.08.20143 Oboer 209/2013https://ispis.sk/judikatura/3Oboer209/2013
14.08.20143 OboE 75/2013https://ispis.sk/judikatura/3OboE75/2013
14.08.20143 Oboer 229/2013https://ispis.sk/judikatura/3Oboer229/2013
14.08.20143 OboE 86/2013https://ispis.sk/judikatura/3OboE86/2013
14.08.20143 Oboer 200/2013https://ispis.sk/judikatura/3Oboer200/2013
14.08.20143 Oboer 185/2013https://ispis.sk/judikatura/3Oboer185/2013
14.08.20143 OboE 64/2013https://ispis.sk/judikatura/3OboE64/2013
19.08.20143 Tdo 41/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo41/2014
19.08.20141 Tost 29/2014https://ispis.sk/judikatura/1Tost29/2014
19.08.20146 Tost 39/2013https://ispis.sk/judikatura/6Tost39/2013
19.08.20144 Tdo 12/2014https://ispis.sk/judikatura/4Tdo12/2014
19.08.201410 Sža 24/2014https://ispis.sk/judikatura/10Sza24/2014
19.08.201410 Sža 25/2014https://ispis.sk/judikatura/10Sza25/2014
19.08.20144 Ndt 13/2014https://ispis.sk/judikatura/4Ndt13/2014
20.08.20142 Sžo 44/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szo44/2013
20.08.20147 Cdo 386/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo386/2014
20.08.20147 Cdo 336/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo336/2014
20.08.201410 Sžso 37/2014https://ispis.sk/judikatura/10Szso37/2014
20.08.201410 So 84/2014https://ispis.sk/judikatura/10So84/2014
20.08.201410 Sžr 7/2014https://ispis.sk/judikatura/10Szr7/2014
20.08.20149 Sžr 3/2014https://ispis.sk/judikatura/9Szr3/2014
20.08.20149 So 113/2013https://ispis.sk/judikatura/9So113/2013
20.08.20142 Sžp 28/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szp28/2013
20.08.20146 Sžo 18/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szo18/2013
20.08.20149 Sžr 7/2014https://ispis.sk/judikatura/9Szr7/2014
20.08.20148 Sžr 1/2014https://ispis.sk/judikatura/8Szr1/2014
20.08.20148 Sžo 55/2013https://ispis.sk/judikatura/8Szo55/2013
20.08.20148 Sžo 35/2013https://ispis.sk/judikatura/8Szo35/2013
20.08.20148 Sžr 42/2014https://ispis.sk/judikatura/8Szr42/2014
20.08.201410 Sžr 11/2014https://ispis.sk/judikatura/10Szr11/2014
20.08.20147 ECdo 244/2014https://ispis.sk/judikatura/7ECdo244/2014
20.08.201410 Sžr 214/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr214/2013
20.08.20148 Sžf 60/2013https://ispis.sk/judikatura/8Szf60/2013
20.08.20148 Sžr 34/2014https://ispis.sk/judikatura/8Szr34/2014
20.08.20148 Sžr 32/2014https://ispis.sk/judikatura/8Szr32/2014
20.08.20142 Sži 14/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szi14/2013
20.08.20147 Cdo 348/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo348/2014
20.08.20144 ECdo 133/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo133/2014
20.08.20144 Cdo 195/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo195/2014
20.08.201410 Sžr 112/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr112/2013
20.08.201410 So 60/2013https://ispis.sk/judikatura/10So60/2013
20.08.201410 So 53/2013https://ispis.sk/judikatura/10So53/2013
20.08.201410 Sžr 235/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr235/2013
20.08.201410 Sžr 125/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr125/2013
20.08.20148 Sžr 38/2014https://ispis.sk/judikatura/8Szr38/2014
20.08.20144 Cdo 250/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo250/2014
20.08.20148 Sžo 41/2013https://ispis.sk/judikatura/8Szo41/2013
20.08.20144 ECdo 120/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo120/2014
20.08.20144 ECdo 30/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo30/2014
20.08.20144 ECdo 143/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo143/2014
20.08.20144 ECdo 80/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo80/2014
20.08.20144 ECdo 140/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo140/2014
20.08.20144 ECdo 290/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo290/2013
20.08.201410 Sžso 39/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szso39/2013
20.08.201410 Nds 65/2014https://ispis.sk/judikatura/10Nds65/2014
20.08.20144 Sžso 42/2013https://ispis.sk/judikatura/4Szso42/2013
20.08.20142 Sžf 87/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szf87/2013
20.08.20142 Sžf 93/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szf93/2013
20.08.20142 Sži 27/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szi27/2013
20.08.20142 Sžf 141/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szf141/2013
20.08.20142 Sžp 19/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szp19/2013
20.08.20142 Sžf 121/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szf121/2013
20.08.20142 Sžf 137/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szf137/2013
20.08.20142 Sžo 48/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szo48/2013
20.08.20149 So 89/2013https://ispis.sk/judikatura/9So89/2013
20.08.20142 Sžo 28/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szo28/2013
20.08.20142 Sžp 12/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szp12/2013
20.08.20142 Sžf 109/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szf109/2013
20.08.20143 Sži 15/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szi15/2013
20.08.20142 Sži 8/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szi8/2013
20.08.20148 Sžr 3/2014https://ispis.sk/judikatura/8Szr3/2014
20.08.20148 Sžr 44/2014https://ispis.sk/judikatura/8Szr44/2014
20.08.201410 Sžr 216/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr216/2013
20.08.201410 Sžr 217/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr217/2013
20.08.20144 ECdo 149/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo149/2014
20.08.201410 Sžr 219/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr219/2013
20.08.20144 ECdo 153/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo153/2014
20.08.20144 Cdo 213/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo213/2014
20.08.20148 Sžr 36/2014https://ispis.sk/judikatura/8Szr36/2014
20.08.20144 ECdo 157/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo157/2014
20.08.201410 Sžr 213/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr213/2013
20.08.201410 Sžr 4/2014https://ispis.sk/judikatura/10Szr4/2014
20.08.20144 Cdo 235/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo235/2014
20.08.20144 ECdo 145/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo145/2014
20.08.20144 Cdo 217/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo217/2014
20.08.201410 Sžd 12/2014https://ispis.sk/judikatura/10Szd12/2014
20.08.20144 Cdo 245/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo245/2014
20.08.20144 ECdo 147/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo147/2014
20.08.201410 Nds 56/2014https://ispis.sk/judikatura/10Nds56/2014
20.08.201410 Nds 59/2014https://ispis.sk/judikatura/10Nds59/2014
20.08.201410 Nds 68/2014https://ispis.sk/judikatura/10Nds68/2014
20.08.201410 Nds 62/2014https://ispis.sk/judikatura/10Nds62/2014
20.08.201410 Sžr 218/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr218/2013
20.08.20144 Cdo 223/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo223/2014
20.08.20149 Sžr 9/2014https://ispis.sk/judikatura/9Szr9/2014
20.08.201410 So 51/2013https://ispis.sk/judikatura/10So51/2013
20.08.201410 So 49/2013https://ispis.sk/judikatura/10So49/2013
20.08.201410 Sžr 220/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr220/2013
20.08.201410 Sžso 6/2014https://ispis.sk/judikatura/10Szso6/2014
20.08.20147 ECdo 240/2014https://ispis.sk/judikatura/7ECdo240/2014
20.08.20144 ECdo 159/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo159/2014
20.08.201410 Sžr 215/2014https://ispis.sk/judikatura/10Szr215/2014
20.08.201410 Sžr 212/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr212/2013
20.08.201410 Sžr 211/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr211/2013
20.08.20147 Cdo 360/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo360/2014
20.08.20149 So 103/2013https://ispis.sk/judikatura/9So103/2013
20.08.20144 ECdo 10/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo10/2014
20.08.20144 Cdo 207/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo207/2014
20.08.20143 Sžo 45/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szo45/2013
20.08.201410 Sžr 232/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr232/2013
20.08.20148 Sžo 39/2013https://ispis.sk/judikatura/8Szo39/2013
20.08.201410 So 62/2014https://ispis.sk/judikatura/10So62/2014
20.08.201410 So 76/2013https://ispis.sk/judikatura/10So76/2013
20.08.20146 Sžf 58/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szf58/2013
20.08.20148 Sžo 35/2014https://ispis.sk/judikatura/8Szo35/2014
20.08.20142 Sžf 88/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szf88/2013
20.08.201410 Sžd 11/2014https://ispis.sk/judikatura/10Szd11/2014
20.08.20149 Sžr 13/2014https://ispis.sk/judikatura/9Szr13/2014
20.08.20149 Sžr 11/2014https://ispis.sk/judikatura/9Szr11/2014
20.08.20149 Nds 74/2014https://ispis.sk/judikatura/9Nds74/2014
20.08.20144 ECdo 141/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo141/2014
20.08.201410 Sžr 233/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr233/2013
20.08.201410 Sžr 234/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr234/2013
20.08.20149 So 23/2014https://ispis.sk/judikatura/9So23/2014
20.08.20148 Sžr 9/2014https://ispis.sk/judikatura/8Szr9/2014
20.08.20149 So 149/2013https://ispis.sk/judikatura/9So149/2013
20.08.20142 Sžf 62/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szf62/2013
20.08.201410 So 74/2013https://ispis.sk/judikatura/10So74/2013
20.08.20142 Sžf 68/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szf68/2013
20.08.20143 Sžo 50/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szo50/2013
20.08.20142 TdoV 17/2013https://ispis.sk/judikatura/2TdoV17/2013
20.08.201410 Sžr 14/2014https://ispis.sk/judikatura/10Szr14/2014
20.08.201410 Sžr 17/2014https://ispis.sk/judikatura/10Szr17/2014
20.08.20149 So 147/2013https://ispis.sk/judikatura/9So147/2013
20.08.20149 Nds 75/2014https://ispis.sk/judikatura/9Nds75/2014
20.08.20142 Sžf 120/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szf120/2013
20.08.20144 Ndc 11/2014https://ispis.sk/judikatura/4Ndc11/2014
20.08.201410 Sžr 231/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr231/2013
20.08.20144 Cdo 229/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo229/2014
20.08.20144 ECdo 62/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo62/2014
20.08.20144 ECdo 150/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo150/2014
21.08.20146 Cdo 2/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo2/2014
21.08.20144 Cdo 271/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo271/2013
21.08.20144 Cdo 293/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo293/2013
21.08.20144 Cdo 366/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo366/2013
21.08.20144 Cdo 296/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo296/2013
21.08.20144 Cdo 302/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo302/2013
21.08.20146 ECdo 176/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo176/2013
21.08.20145 Sžnč 1/2014https://ispis.sk/judikatura/5Sznc1/2014
21.08.20146 ECdo 69/2014https://ispis.sk/judikatura/6ECdo69/2014
21.08.20146 Cdo 238/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo238/2013
21.08.20144 Cdo 323/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo323/2013
21.08.20144 Cdo 321/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo321/2013
21.08.20146 Cdo 34/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo34/2014
21.08.20146 Cdo 271/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo271/2013
21.08.20144 ECdo 234/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo234/2013
21.08.20146 Cdo 297/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo297/2013
21.08.20144 Cdo 263/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo263/2014
21.08.20144 Cdo 294/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo294/2013
21.08.20144 ECdo 222/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo222/2013
21.08.20146 Cdo 256/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo256/2014
21.08.20144 ECdo 231/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo231/2013
21.08.20146 Cdo 124/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo124/2014
21.08.20146 Cdo 121/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo121/2014
21.08.20146 Cdo 43/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo43/2014
21.08.20146 Cdo 97/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo97/2014
21.08.20146 ECdo 170/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo170/2013
21.08.20146 ECdo 209/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo209/2013
21.08.20146 ECdo 73/2014https://ispis.sk/judikatura/6ECdo73/2014
21.08.20146 ECdo 207/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo207/2013
21.08.20146 ECdo 211/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo211/2013
21.08.20146 ECdo 193/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo193/2013
21.08.20146 ECdo 213/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo213/2013
21.08.20146 ECdo 197/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo197/2013
21.08.20144 ECdo 218/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo218/2013
21.08.20146 ECdo 67/2014https://ispis.sk/judikatura/6ECdo67/2014
21.08.20146 ECdo 61/2014https://ispis.sk/judikatura/6ECdo61/2014
21.08.20146 ECdo 59/2014https://ispis.sk/judikatura/6ECdo59/2014
21.08.20146 ECdo 77/2014https://ispis.sk/judikatura/6ECdo77/2014
21.08.20146 ECdo 63/2014https://ispis.sk/judikatura/6ECdo63/2014
21.08.20144 Cdo 266/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo266/2013
21.08.20146 ECdo 71/2014https://ispis.sk/judikatura/6ECdo71/2014
21.08.20146 ECdo 189/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo189/2013
21.08.20144 Cdo 247/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo247/2013
21.08.20144 Cdo 191/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo191/2013
21.08.20144 MCdo 12/2013https://ispis.sk/judikatura/4MCdo12/2013
21.08.20145 Sžf 24/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szf24/2014
21.08.20146 Cdo 87/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo87/2014
21.08.20146 ECdo 191/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo191/2013
21.08.20147 Sži 15/2013https://ispis.sk/judikatura/7Szi15/2013
21.08.20144 ECdo 193/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo193/2013
21.08.20144 ECdo 246/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo246/2013
21.08.20144 Cdo 305/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo305/2013
21.08.20147 Sži 10/2014https://ispis.sk/judikatura/7Szi10/2014
21.08.20147 So 20/2013https://ispis.sk/judikatura/7So20/2013
21.08.20145 Sžf 66/2013https://ispis.sk/judikatura/5Szf66/2013
21.08.20145 Sžnč 2/2014https://ispis.sk/judikatura/5Sznc2/2014
21.08.20147 Ndz 2/2014https://ispis.sk/judikatura/7Ndz2/2014
21.08.20147 Sžo 20/2013https://ispis.sk/judikatura/7Szo20/2013
21.08.20147 Sžr 6/2014https://ispis.sk/judikatura/7Szr6/2014
21.08.20147 Sžo 28/2014https://ispis.sk/judikatura/7Szo28/2014
21.08.20144 ECdo 237/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo237/2013
21.08.20145 Sžo 39/2013https://ispis.sk/judikatura/5Szo39/2013
21.08.20146 ECdo 162/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo162/2013
21.08.20145 Sžf 62/2013https://ispis.sk/judikatura/5Szf62/2013
21.08.20146 MCdo 3/2014https://ispis.sk/judikatura/6MCdo3/2014
21.08.20144 Cdo 319/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo319/2013
21.08.20144 ECdo 232/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo232/2013
21.08.20145 Sžp 18/2013https://ispis.sk/judikatura/5Szp18/2013
21.08.20147 Sžp 8/2013https://ispis.sk/judikatura/7Szp8/2013
21.08.20146 ECdo 172/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo172/2013
26.08.20146 Tdo 43/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tdo43/2014
26.08.20147 Ndc 16/2014https://ispis.sk/judikatura/7Ndc16/2014
26.08.20148 Cdo 66/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo66/2013
26.08.20147 Cdo 252/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo252/2014
26.08.20147 Cdo 153/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo153/2014
26.08.20147 Cdo 135/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo135/2014
26.08.20147 Cdo 247/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo247/2014
26.08.20147 Cdo 173/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo173/2014
26.08.20148 Cdo 84/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo84/2013
26.08.20147 Cdo 137/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo137/2014
26.08.20147 Cdo 169/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo169/2014
26.08.20146 Tost 29/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tost29/2014
26.08.20147 ECdo 88/2014https://ispis.sk/judikatura/7ECdo88/2014
26.08.20146 To 5/2014https://ispis.sk/judikatura/6To5/2014
26.08.20147 Cdo 147/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo147/2014
26.08.20147 Ndc 15/2014https://ispis.sk/judikatura/7Ndc15/2014
26.08.20147 Cdo 330/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo330/2014
26.08.20147 Cdo 201/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo201/2014
26.08.20147 Cdo 154/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo154/2014
26.08.20146 Ndt 13/2014https://ispis.sk/judikatura/6Ndt13/2014
26.08.20148 Cdo 72/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo72/2013
26.08.20147 Cdo 310/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo310/2014
26.08.20147 Cdo 175/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo175/2014
26.08.20147 Ndc 13/2014https://ispis.sk/judikatura/7Ndc13/2014
26.08.20142 Tdo 38/2014https://ispis.sk/judikatura/2Tdo38/2014
26.08.20142 Tost 28/2014https://ispis.sk/judikatura/2Tost28/2014
26.08.20146 Tdo 49/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tdo49/2014
27.08.20146 Cdo 244/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo244/2013
27.08.20146 Cdo 240/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo240/2013
27.08.20142 Cdo 267/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo267/2013
27.08.20143 Tost 32/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tost32/2014
27.08.20146 ECdo 178/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo178/2013
27.08.20146 MCdo 7/2014https://ispis.sk/judikatura/6MCdo7/2014
27.08.20146 Cdo 16/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo16/2014
27.08.20146 ECdo 205/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo205/2013
27.08.20142 Cdo 562/2014https://ispis.sk/judikatura/2Cdo562/2014
27.08.20142 Cdo 422/2014https://ispis.sk/judikatura/2Cdo422/2014
27.08.20146 Cdo 386/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo386/2012
27.08.20146 Cdo 242/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo242/2013
27.08.20142 Cdo 556/2014https://ispis.sk/judikatura/2Cdo556/2014
27.08.201410 Sža 29/2014https://ispis.sk/judikatura/10Sza29/2014
27.08.201410 Sža 30/2014https://ispis.sk/judikatura/10Sza30/2014
27.08.20142 MCdo 9/2013https://ispis.sk/judikatura/2MCdo9/2013
27.08.20143 Tost 31/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tost31/2014
28.08.20142 Cdo 269/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo269/2013
28.08.20142 Cdo 279/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo279/2013
28.08.20142 Cdo 169/2014https://ispis.sk/judikatura/2Cdo169/2014
28.08.20142 Cdo 245/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo245/2013
28.08.20142 Cdo 146/2014https://ispis.sk/judikatura/2Cdo146/2014
28.08.20142 Cdo 286/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo286/2013
28.08.20142 Cdo 144/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo144/2013
28.08.20142 Cdo 22/2014https://ispis.sk/judikatura/2Cdo22/2014
28.08.20142 ECdo 13/2014https://ispis.sk/judikatura/2ECdo13/2014
28.08.20142 Cdo 283/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo283/2013
28.08.20142 Cdo 357/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo357/2013
28.08.20142 Cdo 339/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo339/2013
28.08.20142 Cdo 353/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo353/2013
28.08.20142 Cdo 351/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo351/2013
28.08.20142 Cdo 337/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo337/2013
28.08.20142 Ndc 10/2014https://ispis.sk/judikatura/2Ndc10/2014
28.08.20142 CoE 111/2013https://ispis.sk/judikatura/2CoE111/2013
28.08.20142 EMCdo 2/2013https://ispis.sk/judikatura/2EMCdo2/2013
28.08.20142 ECdo 271/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo271/2013
28.08.20142 Cdo 240/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo240/2013
28.08.20142 Cdo 262/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo262/2013
28.08.20142 Cdo 272/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo272/2013
28.08.20142 Cdo 258/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo258/2013
28.08.20142 Cdo 209/2014https://ispis.sk/judikatura/2Cdo209/2014
02.09.20141 Sža 29/2014https://ispis.sk/judikatura/1Sza29/2014
02.09.20141 Sža 30/2014https://ispis.sk/judikatura/1Sza30/2014
02.09.20141 Sža 31/2014https://ispis.sk/judikatura/1Sza31/2014
02.09.20142 Tdo 52/2014https://ispis.sk/judikatura/2Tdo52/2014
03.09.20141 Tost 23/2014https://ispis.sk/judikatura/1Tost23/2014
03.09.20144 Sži 13/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szi13/2014
03.09.20141 Tdo 35/2014https://ispis.sk/judikatura/1Tdo35/2014
03.09.20141 Urto 7/2014https://ispis.sk/judikatura/1Urto7/2014
03.09.20144 Sži 11/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szi11/2014
03.09.20144 Sži 14/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szi14/2014
03.09.20144 Sži 12/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szi12/2014
04.09.20143 Ndz 2/2014https://ispis.sk/judikatura/3Ndz2/2014
09.09.20141 So 43/2013https://ispis.sk/judikatura/1So43/2013
09.09.20141 So 44/2013https://ispis.sk/judikatura/1So44/2013
09.09.20141 So 45/2013https://ispis.sk/judikatura/1So45/2013
09.09.20141 So 36/2013https://ispis.sk/judikatura/1So36/2013
09.09.20144 Tost 31/2014https://ispis.sk/judikatura/4Tost31/2014
09.09.20146 To 11/2014https://ispis.sk/judikatura/6To11/2014
09.09.20144 Tost 32/2014https://ispis.sk/judikatura/4Tost32/2014
09.09.20141 So 34/2013https://ispis.sk/judikatura/1So34/2013
09.09.20141 So 80/2014https://ispis.sk/judikatura/1So80/2014
09.09.20141 So 42/2013https://ispis.sk/judikatura/1So42/2013
09.09.20141 Nds 76/2014https://ispis.sk/judikatura/1Nds76/2014
09.09.20141 So 72/2014https://ispis.sk/judikatura/1So72/2014
09.09.20141 So 33/2013https://ispis.sk/judikatura/1So33/2013
09.09.20141 So 40/2013https://ispis.sk/judikatura/1So40/2013
09.09.20146 Ndt 14/2014https://ispis.sk/judikatura/6Ndt14/2014
09.09.20141 So 74/2014https://ispis.sk/judikatura/1So74/2014
09.09.20149 Nds 76/2014https://ispis.sk/judikatura/9Nds76/2014
10.09.20141 Tost 30/2014https://ispis.sk/judikatura/1Tost30/2014
10.09.20141 Tdo 37/2014https://ispis.sk/judikatura/1Tdo37/2014
11.09.20147 Cdo 209/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo209/2013
11.09.20147 Cdo 204/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo204/2013
11.09.20147 Cdo 158/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo158/2013
11.09.20148 ECdo 60/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo60/2014
11.09.20147 Cdo 249/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo249/2013
11.09.20148 ECdo 133/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo133/2014
11.09.20148 ECdo 117/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo117/2014
11.09.20147 Cdo 170/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo170/2013
11.09.20147 ECdo 316/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo316/2013
11.09.20148 ECdo 140/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo140/2014
11.09.20147 Cdo 234/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo234/2013
11.09.20147 ECdo 314/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo314/2013
11.09.20148 ECdo 130/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo130/2014
11.09.20147 ECdo 318/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo318/2013
11.09.20148 Cdo 52/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo52/2014
11.09.20148 MCdo 3/2014https://ispis.sk/judikatura/8MCdo3/2014
11.09.20148 Cdo 49/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo49/2014
11.09.20147 ECdo 324/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo324/2013
11.09.20148 ECdo 121/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo121/2014
11.09.20148 ECdo 135/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo135/2014
11.09.20147 Cdo 212/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo212/2013
11.09.20147 ECdo 322/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo322/2013
11.09.20148 Cdo 197/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo197/2014
11.09.20147 Cdo 178/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo178/2013
11.09.20147 ECdo 312/2013https://ispis.sk/judikatura/7ECdo312/2013
11.09.20148 Nc 31/2014https://ispis.sk/judikatura/8Nc31/2014
12.09.20144 Ndt 14/2014https://ispis.sk/judikatura/4Ndt14/2014
16.09.20146 Sžf 85/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szf85/2013
16.09.20142 Tdo 45/2014https://ispis.sk/judikatura/2Tdo45/2014
17.09.201410 Sžr 226/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr226/2013
17.09.20141 TdoV 10/2014https://ispis.sk/judikatura/1TdoV10/2014
17.09.20144 Sžo 49/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szo49/2014
17.09.201410 Sža 26/2014https://ispis.sk/judikatura/10Sza26/2014
17.09.20145 Sžf 65/2013https://ispis.sk/judikatura/5Szf65/2013
17.09.20143 Tdo 47/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo47/2014
17.09.20143 Tost 34/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tost34/2014
17.09.20144 Sžf 49/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szf49/2014
17.09.201410 Nds 75/2014https://ispis.sk/judikatura/10Nds75/2014
17.09.20148 Cdo 22/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo22/2014
17.09.20148 Cdo 51/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo51/2014
17.09.20145 Sžf 52/2013https://ispis.sk/judikatura/5Szf52/2013
17.09.20148 Cdo 36/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo36/2014
17.09.20144 Sži 39/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szi39/2014
17.09.201410 Sžr 225/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr225/2013
17.09.20143 Tdo 55/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo55/2014
17.09.20145 Cdo 88/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo88/2014
17.09.20145 Sžf 78/2013https://ispis.sk/judikatura/5Szf78/2013
17.09.20143 Urto 5/2014https://ispis.sk/judikatura/3Urto5/2014
17.09.20145 Cdo 120/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo120/2014
17.09.20145 Sžf 80/2013https://ispis.sk/judikatura/5Szf80/2013
17.09.20145 Sžf 54/2013https://ispis.sk/judikatura/5Szf54/2013
17.09.20145 Sžp 15/2013https://ispis.sk/judikatura/5Szp15/2013
17.09.20145 Sžo 49/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szo49/2014
17.09.20144 Sžf 50/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szf50/2014
17.09.20143 Tost 33/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tost33/2014
17.09.20143 Ndt 15/2014https://ispis.sk/judikatura/3Ndt15/2014
17.09.20145 Sžo 50/2013https://ispis.sk/judikatura/5Szo50/2013
17.09.20145 Sžo 40/2013https://ispis.sk/judikatura/5Szo40/2013
17.09.20145 Cdo 70/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo70/2014
17.09.20145 Sžp 20/2013https://ispis.sk/judikatura/5Szp20/2013
17.09.20144 Sži 30/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szi30/2014
17.09.20143 Tdo 51/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo51/2014
17.09.20145 Sžf 53/2013https://ispis.sk/judikatura/5Szf53/2013
17.09.201410 Sžr 236/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr236/2013
17.09.201410 Sžr 224/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr224/2013
17.09.201410 Sža 28/2014https://ispis.sk/judikatura/10Sza28/2014
17.09.201410 Sžr 238/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr238/2013
17.09.201410 Sžso 43/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szso43/2013
17.09.20141 TdoV 12/2014https://ispis.sk/judikatura/1TdoV12/2014
17.09.20141 TdoV 8/2014https://ispis.sk/judikatura/1TdoV8/2014
17.09.20143 Tost 35/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tost35/2014
17.09.20145 Sžf 82/2013https://ispis.sk/judikatura/5Szf82/2013
17.09.20148 Cdo 16/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo16/2014
17.09.20144 Sžf 48/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szf48/2014
17.09.201410 Sžr 223/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr223/2013
17.09.20148 Cdo 24/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo24/2014
18.09.20148 Sžf 102/2013https://ispis.sk/judikatura/8Szf102/2013
18.09.20143 Sži 23/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szi23/2014
18.09.20148 Sžr 65/2014https://ispis.sk/judikatura/8Szr65/2014
18.09.20144 Tost 33/2014https://ispis.sk/judikatura/4Tost33/2014
18.09.20148 Sžr 13/2014https://ispis.sk/judikatura/8Szr13/2014
18.09.20148 Sžf 106/2013https://ispis.sk/judikatura/8Szf106/2013
18.09.20143 Sži 29/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szi29/2014
18.09.20148 Sžf 75/2013https://ispis.sk/judikatura/8Szf75/2013
18.09.20141 Tost 33/2014https://ispis.sk/judikatura/1Tost33/2014
18.09.20148 Sžr 16/2014https://ispis.sk/judikatura/8Szr16/2014
18.09.20148 Sžr 30/2014https://ispis.sk/judikatura/8Szr30/2014
18.09.20143 Sži 21/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szi21/2014
18.09.20148 Sžr 10/2014https://ispis.sk/judikatura/8Szr10/2014
18.09.20148 Sžf 85/2013https://ispis.sk/judikatura/8Szf85/2013
18.09.20148 Sžf 105/2013https://ispis.sk/judikatura/8Szf105/2013
18.09.20143 Sži 39/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szi39/2014
18.09.20143 Sži 19/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szi19/2014
18.09.20143 Sži 17/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szi17/2014
18.09.20148 Sžf 77/2014https://ispis.sk/judikatura/8Szf77/2014
18.09.20143 Sži 27/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szi27/2014
19.09.20143 Sžr 19/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szr19/2014
23.09.20141 So 89/2014https://ispis.sk/judikatura/1So89/2014
23.09.20144 ECdo 242/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo242/2013
23.09.20144 Cdo 292/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo292/2013
23.09.20144 Cdo 231/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo231/2014
23.09.20144 ECdo 101/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo101/2013
23.09.20144 EMCdo 2/2013https://ispis.sk/judikatura/4EMCdo2/2013
23.09.20143 Sži 11/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szi11/2014
23.09.20143 Sžr 4/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szr4/2014
23.09.20143 Sži 5/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szi5/2014
23.09.20141 So 99/2014https://ispis.sk/judikatura/1So99/2014
23.09.20144 ECdo 127/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo127/2013
23.09.20143 Cdo 122/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo122/2014
23.09.20144 Cdo 288/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo288/2013
23.09.20144 ECdo 117/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo117/2013
23.09.20144 ECdo 137/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo137/2014
23.09.20144 ECdo 175/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo175/2014
23.09.20144 Cdo 87/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo87/2013
23.09.20144 ECdo 111/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo111/2013
23.09.20144 Cdo 59/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo59/2013
23.09.20144 Cdo 247/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo247/2014
23.09.20144 Cdo 101/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo101/2014
23.09.20144 ECdo 161/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo161/2014
23.09.20144 ECdo 167/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo167/2014
23.09.20144 Cdo 98/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo98/2014
23.09.20144 Cdo 257/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo257/2014
23.09.20144 Cdo 43/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo43/2013
23.09.20144 ECdo 75/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo75/2014
23.09.20144 Cdo 89/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo89/2013
23.09.20144 ECdo 92/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo92/2014
23.09.20144 Cdo 243/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo243/2014
23.09.20144 ECdo 252/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo252/2013
23.09.20144 ECdo 70/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo70/2014
23.09.20144 ECdo 100/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo100/2014
23.09.20143 Tdo 54/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo54/2014
23.09.20144 Cdo 383/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo383/2013
23.09.20144 Cdo 300/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo300/2014
23.09.20143 Sži 8/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szi8/2014
23.09.20144 Cdo 352/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo352/2014
23.09.20144 ECdo 165/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo165/2014
23.09.20143 Cdo 5/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo5/2014
23.09.20143 ECdo 310/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo310/2013
23.09.20144 Cdo 237/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo237/2014
23.09.20144 Cdo 168/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo168/2014
23.09.20144 ECdo 163/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo163/2014
23.09.20143 Cdo 440/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo440/2013
23.09.20143 Cdo 35/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo35/2014
23.09.20143 Cdo 262/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo262/2014
23.09.20143 Cdo 255/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo255/2014
23.09.20143 Cdo 245/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo245/2014
23.09.20143 Cdo 15/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo15/2014
23.09.20143 Cdo 120/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo120/2014
23.09.20143 Cdo 212/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo212/2014
23.09.20143 Cdo 130/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo130/2014
23.09.20143 Cdo 85/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo85/2014
23.09.20143 Cdo 112/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo112/2014
23.09.20143 ECdo 302/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo302/2013
23.09.20143 ECdo 305/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo305/2013
23.09.20143 Cdo 192/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo192/2014
23.09.20144 ECdo 130/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo130/2014
23.09.20144 ECdo 266/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo266/2013
23.09.20144 Cdo 314/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo314/2013
23.09.20144 Cdo 63/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo63/2013
23.09.20144 ECdo 256/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo256/2013
23.09.20144 Cdo 268/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo268/2013
23.09.20143 Sži 12/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szi12/2014
23.09.20144 Cdo 264/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo264/2013
23.09.20144 Cdo 304/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo304/2013
23.09.20143 Cdo 202/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo202/2014
23.09.20144 ECdo 254/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo254/2013
23.09.20144 MCdo 5/2014https://ispis.sk/judikatura/4MCdo5/2014
23.09.20144 CoE 74/2014https://ispis.sk/judikatura/4CoE74/2014
23.09.20143 Sži 7/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szi7/2014
23.09.20144 ECdo 228/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo228/2013
23.09.20141 So 57/2014https://ispis.sk/judikatura/1So57/2014
23.09.20144 CoE 84/2014https://ispis.sk/judikatura/4CoE84/2014
23.09.20141 Sža 22/2014https://ispis.sk/judikatura/1Sza22/2014
23.09.20144 ECdo 155/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo155/2014
23.09.20141 Sžr 31/2014https://ispis.sk/judikatura/1Szr31/2014
24.09.20145 Cdo 233/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo233/2013
24.09.20145 Cdo 244/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo244/2014
24.09.20145 ECdo 165/2014https://ispis.sk/judikatura/5ECdo165/2014
24.09.20141 Tost 27/2014https://ispis.sk/judikatura/1Tost27/2014
24.09.20149 So 85/2013https://ispis.sk/judikatura/9So85/2013
24.09.20141 Tdo 22/2014https://ispis.sk/judikatura/1Tdo22/2014
24.09.20146 Sžf 84/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szf84/2013
24.09.20142 Sžf 23/2014https://ispis.sk/judikatura/2Szf23/2014
24.09.20146 Sžr 49/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szr49/2014
24.09.20142 Sžf 122/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szf122/2013
24.09.20146 Sžr 52/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szr52/2014
24.09.20145 ECdo 170/2014https://ispis.sk/judikatura/5ECdo170/2014
24.09.20145 ECdo 150/2014https://ispis.sk/judikatura/5ECdo150/2014
24.09.20145 ECdo 152/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo152/2013
24.09.20145 ECdo 211/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo211/2013
24.09.20145 Cdo 412/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo412/2012
24.09.20142 Sžf 42/2014https://ispis.sk/judikatura/2Szf42/2014
24.09.20146 Sžr 67/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szr67/2014
24.09.20142 Sži 21/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szi21/2013
24.09.20145 ECdo 161/2014https://ispis.sk/judikatura/5ECdo161/2014
24.09.20146 Sžo 86/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szo86/2013
24.09.20146 Sži 17/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szi17/2013
24.09.20146 Sžr 42/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szr42/2014
24.09.20146 Sžr 86/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szr86/2014
24.09.20141 Sdo 20/2014https://ispis.sk/judikatura/1Sdo20/2014
24.09.20142 Sžo 52/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szo52/2013
24.09.20145 Cdo 212/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo212/2014
24.09.20146 Sžr 57/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szr57/2014
24.09.20142 Sžp 17/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szp17/2013
24.09.20145 Ndc 12/2014https://ispis.sk/judikatura/5Ndc12/2014
24.09.20141 Tdo 46/2014https://ispis.sk/judikatura/1Tdo46/2014
24.09.20142 Sžp 18/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szp18/2013
24.09.20142 Sži 17/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szi17/2013
24.09.20146 Sži 27/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szi27/2013
24.09.20146 Sžr 58/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szr58/2014
24.09.20146 Sžr 44/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szr44/2014
24.09.20142 Sdo 19/2014https://ispis.sk/judikatura/2Sdo19/2014
24.09.20142 Sžf 123/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szf123/2013
24.09.20145 ECdo 231/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo231/2013
24.09.20142 Sžf 104/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szf104/2013
24.09.20146 Sžr 56/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szr56/2014
24.09.20145 Cdo 190/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo190/2014
24.09.20142 Sdo 16/2014https://ispis.sk/judikatura/2Sdo16/2014
24.09.20145 Cdo 200/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo200/2014
24.09.20145 Cdo 242/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo242/2014
24.09.20147 Sž 2/2013https://ispis.sk/judikatura/7Sz2/2013
24.09.20147 Sžf 16/2013https://ispis.sk/judikatura/7Szf16/2013
24.09.20142 TdoV 6/2013https://ispis.sk/judikatura/2TdoV6/2013
24.09.20142 Sžf 95/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szf95/2013
24.09.20142 Sži 23/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szi23/2013
24.09.20142 Sžo 39/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szo39/2013
24.09.20146 Sžr 38/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szr38/2014
24.09.201410 Sža 33/2014https://ispis.sk/judikatura/10Sza33/2014
24.09.20141 To 7/2013https://ispis.sk/judikatura/1To7/2013
24.09.201410 So 57/2013https://ispis.sk/judikatura/10So57/2013
24.09.201410 So 66/2013https://ispis.sk/judikatura/10So66/2013
24.09.20146 Sžo 3/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szo3/2014
24.09.20142 Sžr 52/2014https://ispis.sk/judikatura/2Szr52/2014
24.09.20141 Sdo 22/2014https://ispis.sk/judikatura/1Sdo22/2014
24.09.201410 So 65/2013https://ispis.sk/judikatura/10So65/2013
24.09.20147 Sž 8/2013https://ispis.sk/judikatura/7Sz8/2013
24.09.20146 Sžf 147/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szf147/2013
24.09.20141 Sdo 17/2014https://ispis.sk/judikatura/1Sdo17/2014
24.09.20146 Sžr 48/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szr48/2014
24.09.20146 Sžr 54/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szr54/2014
24.09.20141 Sdo 19/2014https://ispis.sk/judikatura/1Sdo19/2014
24.09.20142 Sžo 46/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szo46/2013
24.09.20146 Sžr 51/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szr51/2014
24.09.20146 Sži 18/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szi18/2013
24.09.201410 So 73/2014https://ispis.sk/judikatura/10So73/2014
24.09.20149 So 68/2013https://ispis.sk/judikatura/9So68/2013
24.09.201410 So 72/2013https://ispis.sk/judikatura/10So72/2013
24.09.201410 So 82/2013https://ispis.sk/judikatura/10So82/2013
24.09.20142 Sdo 21/2014https://ispis.sk/judikatura/2Sdo21/2014
24.09.201410 Sžr 127/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr127/2013
24.09.20142 Nds 5/2014https://ispis.sk/judikatura/2Nds5/2014
24.09.201410 So 84/2013https://ispis.sk/judikatura/10So84/2013
24.09.201410 So 83/2013https://ispis.sk/judikatura/10So83/2013
24.09.201410 So 79/2013https://ispis.sk/judikatura/10So79/2013
24.09.20145 Cdo 43/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo43/2013
24.09.20142 Sžf 138/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szf138/2013
24.09.201410 Sžr 165/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr165/2013
24.09.201410 So 86/2013https://ispis.sk/judikatura/10So86/2013
24.09.20149 So 71/2014https://ispis.sk/judikatura/9So71/2014
24.09.20142 Sdo 20/2014https://ispis.sk/judikatura/2Sdo20/2014
24.09.201410 Sžd 14/2014https://ispis.sk/judikatura/10Szd14/2014
24.09.20149 So 146/2013https://ispis.sk/judikatura/9So146/2013
24.09.20145 ECdo 162/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo162/2013
24.09.20145 ECdo 233/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo233/2013
24.09.20142 Rks 1/2014https://ispis.sk/judikatura/2Rks1/2014
24.09.20146 Sžr 47/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szr47/2014
24.09.201410 Sžr 174/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr174/2013
25.09.20146 To 8/2012https://ispis.sk/judikatura/6To8/2012
25.09.20146 Tdo 26/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tdo26/2014
25.09.20146 Tdo 55/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tdo55/2014
25.09.20145 Ndt 15/2014https://ispis.sk/judikatura/5Ndt15/2014
25.09.20146 Tdo 21/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tdo21/2014
29.09.20141 Cdo 217/2012https://ispis.sk/judikatura/1Cdo217/2012
29.09.20142 Ndt 14/2014https://ispis.sk/judikatura/2Ndt14/2014
29.09.20144 Cdo 153/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo153/2014
29.09.20144 Cdo 13/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo13/2014
29.09.20143 Obdo 51/2014https://ispis.sk/judikatura/3Obdo51/2014
30.09.20147 Cdo 450/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo450/2014
30.09.20147 Cdo 449/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo449/2014
30.09.20147 Cdo 448/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo448/2014
30.09.20147 Cdo 445/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo445/2014
30.09.20147 Cdo 443/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo443/2014
30.09.20147 Cdo 436/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo436/2014
30.09.20146 Cdo 407/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo407/2013
30.09.20147 Cdo 167/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo167/2014
30.09.20146 Cdo 229/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo229/2014
30.09.20146 Cdo 243/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo243/2014
30.09.20147 Cdo 155/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo155/2014
30.09.20146 ECdo 237/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo237/2013
30.09.20147 Cdo 179/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo179/2014
30.09.20147 Cdo 149/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo149/2014
30.09.20146 Cdo 144/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo144/2014
30.09.20146 ECdo 194/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo194/2013
30.09.20147 ECdo 72/2014https://ispis.sk/judikatura/7ECdo72/2014
30.09.20144 To 9/2014https://ispis.sk/judikatura/4To9/2014
30.09.20142 Cdo 409/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo409/2013
30.09.20142 Cdo 299/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo299/2013
30.09.20142 Cdo 289/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo289/2013
30.09.20142 Cdo 294/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo294/2013
30.09.20142 Cdo 316/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo316/2013
30.09.20142 ECdo 310/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo310/2013
30.09.20142 Cdo 296/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo296/2013
30.09.20142 Cdo 304/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo304/2013
30.09.20142 Cdo 308/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo308/2013
30.09.20142 Cdo 322/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo322/2013
30.09.20142 Cdo 318/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo318/2013
30.09.20142 Cdo 287/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo287/2013
30.09.20148 Cdo 53/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo53/2014
30.09.20142 Cdo 314/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo314/2013
30.09.20147 Cdo 189/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo189/2013
30.09.20147 Cdo 442/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo442/2014
30.09.20142 Cdo 63/2014https://ispis.sk/judikatura/2Cdo63/2014
30.09.20147 Cdo 131/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo131/2013
30.09.20147 Cdo 444/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo444/2014
30.09.20142 Cdo 373/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo373/2013
30.09.20146 Cdo 383/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo383/2013
30.09.20146 ECdo 221/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo221/2013
30.09.20147 Cdo 176/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo176/2014
30.09.20148 Cdo 70/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo70/2013
30.09.20147 Cdo 451/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo451/2014
30.09.20144 Ndt 15/2014https://ispis.sk/judikatura/4Ndt15/2014
30.09.20141 TdoV 7/2014https://ispis.sk/judikatura/1TdoV7/2014
30.09.20147 ECdo 112/2014https://ispis.sk/judikatura/7ECdo112/2014
30.09.20142 Cdo 229/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo229/2013
30.09.20142 Cdo 359/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo359/2013
30.09.20146 Ndc 11/2014https://ispis.sk/judikatura/6Ndc11/2014
30.09.20142 Cdo 164/2014https://ispis.sk/judikatura/2Cdo164/2014
30.09.20142 Cdo 284/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo284/2013
30.09.20142 Cdo 298/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo298/2013
30.09.20146 Cdo 198/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo198/2014
30.09.20148 Nc 34/2014https://ispis.sk/judikatura/8Nc34/2014
30.09.20142 Ndc 12/2014https://ispis.sk/judikatura/2Ndc12/2014
30.09.20147 Cdo 143/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo143/2014
30.09.20146 Cdo 66/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo66/2014
30.09.20147 Cdo 446/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo446/2014
30.09.20147 Cdo 438/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo438/2014
30.09.20147 Cdo 439/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo439/2014
30.09.20147 Cdo 440/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo440/2014
30.09.20147 Cdo 437/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo437/2014
30.09.20147 Cdo 388/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo388/2014
30.09.20147 MCdo 5/2014https://ispis.sk/judikatura/7MCdo5/2014
30.09.20147 MCdo 7/2014https://ispis.sk/judikatura/7MCdo7/2014
30.09.20147 MCdo 3/2014https://ispis.sk/judikatura/7MCdo3/2014
30.09.20147 Cdo 157/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo157/2014
30.09.20146 Cdo 253/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo253/2014
30.09.20146 Cdo 276/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo276/2014
30.09.20146 Cdo 241/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo241/2014
30.09.20146 ECdo 239/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo239/2013
30.09.20146 ECdo 230/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo230/2013
30.09.20142 Cdo 367/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo367/2013
30.09.20142 Cdo 361/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo361/2013
30.09.20147 Cdo 282/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo282/2014
30.09.20142 Cdo 383/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo383/2013
30.09.20147 Cdo 232/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo232/2014
30.09.20142 Cdo 139/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo139/2013
30.09.20142 EMCdo 1/2014https://ispis.sk/judikatura/2EMCdo1/2014
30.09.20146 ECdo 232/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo232/2013
30.09.20146 Cdo 253/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo253/2013
30.09.20146 Ecdo 281/2013https://ispis.sk/judikatura/6Ecdo281/2013
30.09.20146 ECdo 321/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo321/2013
30.09.20147 Cdo 318/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo318/2014
30.09.20147 Cdo 378/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo378/2014
30.09.20147 Cdo 320/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo320/2014
30.09.20147 Cdo 396/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo396/2014
30.09.20147 Cdo 350/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo350/2014
30.09.20146 ECdo 301/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo301/2013
30.09.20146 ECdo 277/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo277/2013
30.09.20146 ECdo 289/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo289/2013
30.09.20146 Cdo 222/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo222/2014
30.09.20147 Cdo 141/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo141/2014
30.09.20142 Cdo 369/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo369/2013
30.09.20142 Cdo 387/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo387/2013
30.09.20142 Cdo 371/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo371/2013
30.09.20146 Cdo 276/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo276/2013
30.09.20147 Cdo 369/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo369/2014
30.09.20142 Cdo 250/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo250/2013
30.09.20147 Cdo 257/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo257/2014
30.09.20147 ECdo 172/2014https://ispis.sk/judikatura/7ECdo172/2014
30.09.20146 ECdo 204/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo204/2013
30.09.20146 ECdo 208/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo208/2013
30.09.20146 ECdo 198/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo198/2013
30.09.20147 Cdo 198/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo198/2013
30.09.20146 ECdo 225/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo225/2013
30.09.20146 ECdo 295/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo295/2013
30.09.20146 ECdo 202/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo202/2013
30.09.20147 Cdo 126/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo126/2013
30.09.20146 ECdo 285/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo285/2013
30.09.20146 ECdo 255/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo255/2013
30.09.20146 Cdo 102/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo102/2014
30.09.20144 Tost 34/2014https://ispis.sk/judikatura/4Tost34/2014
30.09.20147 Cdo 441/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo441/2014
30.09.20146 ECdo 212/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo212/2013
30.09.20146 ECdo 184/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo184/2013
30.09.20146 Cdo 38/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo38/2014
30.09.20146 ECdo 279/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo279/2013
30.09.20142 Cdo 264/2014https://ispis.sk/judikatura/2Cdo264/2014
30.09.20146 ECdo 233/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo233/2013
30.09.20148 Nc 33/2014https://ispis.sk/judikatura/8Nc33/2014
30.09.20142 Cdo 146/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo146/2013
30.09.20146 ECdo 186/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo186/2013
30.09.20146 ECdo 201/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo201/2013
30.09.20146 ECdo 253/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo253/2013
01.10.20143 To 7/2014https://ispis.sk/judikatura/3To7/2014
01.10.20143 Urto 6/2014https://ispis.sk/judikatura/3Urto6/2014
01.10.20144 Tost 30/2014https://ispis.sk/judikatura/4Tost30/2014
01.10.20141 Ndt 15/2014https://ispis.sk/judikatura/1Ndt15/2014
01.10.20141 Tdo 51/2014https://ispis.sk/judikatura/1Tdo51/2014
01.10.20143 Ndt 16/2014https://ispis.sk/judikatura/3Ndt16/2014
02.10.201410 Sža 35/2014https://ispis.sk/judikatura/10Sza35/2014
02.10.201410 Sža 34/2014https://ispis.sk/judikatura/10Sza34/2014
03.10.20145 ECdo 274/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo274/2013
03.10.20145 ECdo 254/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo254/2013
03.10.20145 ECdo 251/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo251/2013
03.10.20145 Cdo 292/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo292/2014
03.10.20145 ECdo 191/2014https://ispis.sk/judikatura/5ECdo191/2014
03.10.20145 Cdo 371/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo371/2014
03.10.20145 Cdo 291/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo291/2014
03.10.20145 ECdo 201/2014https://ispis.sk/judikatura/5ECdo201/2014
03.10.20145 Cdo 332/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo332/2013
03.10.20141 Sžso 47/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szso47/2013
03.10.20145 Cdo 372/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo372/2013
03.10.20145 ECdo 190/2014https://ispis.sk/judikatura/5ECdo190/2014
03.10.20145 ECdo 185/2014https://ispis.sk/judikatura/5ECdo185/2014
03.10.20145 Cdo 193/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo193/2014
03.10.20145 Cdo 260/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo260/2014
03.10.20145 Cdo 280/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo280/2014
03.10.20141 Sža 33/2014https://ispis.sk/judikatura/1Sza33/2014
03.10.20141 Sža 34/2014https://ispis.sk/judikatura/1Sza34/2014
03.10.20141 Sža 35/2014https://ispis.sk/judikatura/1Sza35/2014
03.10.20145 Cdo 453/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo453/2012
03.10.20145 ECdo 264/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo264/2013
03.10.20145 Cdo 240/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo240/2014
03.10.20145 Cdo 213/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo213/2014
03.10.20145 Cdo 275/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo275/2014
03.10.20145 Cdo 364/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo364/2013
03.10.20145 Cdo 245/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo245/2014
03.10.20141 Sžso 50/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szso50/2013
03.10.20145 Cdo 335/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo335/2014
03.10.20145 Cdo 265/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo265/2014
03.10.20141 Sžso 45/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szso45/2013
06.10.20143 Sži 17/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szi17/2013
06.10.20143 Sžf 115/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szf115/2013
06.10.20143 Sži 10/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szi10/2013
06.10.20146 Sžr 80/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szr80/2014
06.10.20143 Sži 25/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szi25/2013
07.10.20143 Sžo 21/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szo21/2014
07.10.20143 Sžf 120/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szf120/2013
07.10.20143 Sžo 55/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szo55/2013
07.10.20144 Sžo 21/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szo21/2014
07.10.20143 Nds 3/2014https://ispis.sk/judikatura/3Nds3/2014
07.10.20143 Sžf 19/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szf19/2014
07.10.20144 Sžo 44/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szo44/2014
07.10.20143 Sžr 9/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szr9/2014
07.10.20144 Sžf 26/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szf26/2014
07.10.20143 Sžo 31/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szo31/2014
07.10.20143 Sžf 111/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szf111/2013
07.10.20144 Sžf 8/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szf8/2014
07.10.20144 Sžf 9/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szf9/2014
07.10.20142 Ndt 15/2014https://ispis.sk/judikatura/2Ndt15/2014
07.10.20144 Sžf 11/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szf11/2014
07.10.20144 Sžo 45/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szo45/2014
07.10.20142 Ndt 13/2014https://ispis.sk/judikatura/2Ndt13/2014
07.10.20143 Sž 23/2013https://ispis.sk/judikatura/3Sz23/2013
07.10.20143 Sž 17/2013https://ispis.sk/judikatura/3Sz17/2013
07.10.20144 Sžf 10/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szf10/2014
07.10.20144 Sžf 27/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szf27/2014
07.10.20144 Tdo 62/2013https://ispis.sk/judikatura/4Tdo62/2013
08.10.20141 To 4/2014https://ispis.sk/judikatura/1To4/2014
08.10.20141 To 10/2014https://ispis.sk/judikatura/1To10/2014
08.10.20148 ECdo 6/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo6/2014
08.10.20148 ECdo 2/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo2/2014
08.10.20143 Tdo 40/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo40/2014
08.10.201410 So 41/2013https://ispis.sk/judikatura/10So41/2013
08.10.20148 Cdo 297/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo297/2014
08.10.20148 ECdo 145/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo145/2014
08.10.201410 So 96/2013https://ispis.sk/judikatura/10So96/2013
08.10.20148 ECdo 132/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo132/2014
08.10.20148 Cdo 55/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo55/2014
08.10.20148 ECdo 137/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo137/2014
08.10.20148 ECdo 141/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo141/2014
08.10.20148 ECdo 155/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo155/2014
08.10.20148 ECdo 14/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo14/2014
08.10.20148 ECdo 12/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo12/2014
08.10.20148 ECdo 18/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo18/2014
08.10.20148 ECdo 16/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo16/2014
08.10.20148 ECdo 8/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo8/2014
08.10.20148 ECdo 4/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo4/2014
08.10.20148 ECdo 160/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo160/2014
08.10.20148 Cdo 300/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo300/2014
08.10.20148 ECdo 169/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo169/2014
08.10.201410 So 61/2013https://ispis.sk/judikatura/10So61/2013
08.10.20148 Nc 36/2014https://ispis.sk/judikatura/8Nc36/2014
08.10.201410 Sžso 47/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szso47/2013
08.10.20143 Tdo 53/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo53/2014
08.10.20141 To 2/2014https://ispis.sk/judikatura/1To2/2014
08.10.20141 Tdo 52/2014https://ispis.sk/judikatura/1Tdo52/2014
08.10.201410 So 88/2013https://ispis.sk/judikatura/10So88/2013
08.10.201410 Sžso 53/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szso53/2013
08.10.201410 So 55/2013https://ispis.sk/judikatura/10So55/2013
08.10.201410 So 92/2013https://ispis.sk/judikatura/10So92/2013
08.10.201410 Sža 32/2014https://ispis.sk/judikatura/10Sza32/2014
08.10.20147 Cdo 182/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo182/2013
08.10.20148 ECdo 181/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo181/2014
08.10.20143 Ndt 17/2014https://ispis.sk/judikatura/3Ndt17/2014
08.10.20148 ECdo 157/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo157/2014
09.10.20143 ECdo 2/2014https://ispis.sk/judikatura/3ECdo2/2014
09.10.20146 Tdo 51/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tdo51/2014
09.10.20146 Tdo 48/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tdo48/2014
09.10.20146 Tost 32/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tost32/2014
13.10.20141 Tost 35/2014https://ispis.sk/judikatura/1Tost35/2014
13.10.20141 Tost 34/2014https://ispis.sk/judikatura/1Tost34/2014
14.10.20148 Nc 37/2014https://ispis.sk/judikatura/8Nc37/2014
14.10.20144 Ndt 9/2014https://ispis.sk/judikatura/4Ndt9/2014
14.10.20144 Tdo 24/2014https://ispis.sk/judikatura/4Tdo24/2014
14.10.20144 Tdo 11/2014https://ispis.sk/judikatura/4Tdo11/2014
15.10.20143 Tdo 52/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo52/2014
15.10.20143 Tost 29/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tost29/2014
15.10.20143 Tdo 49/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo49/2014
15.10.20142 Sži 12/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szi12/2013
15.10.20143 Tdo 39/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo39/2014
15.10.20146 Tost 35/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tost35/2014
15.10.20143 Tdo 46/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo46/2014
15.10.20142 Sži 16/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szi16/2013
15.10.20148 Nc 38/2014https://ispis.sk/judikatura/8Nc38/2014
15.10.20143 Tost 26/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tost26/2014
15.10.20142 Sžo 62/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szo62/2013
15.10.20142 Sžp 16/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szp16/2013
15.10.20143 Tdo 42/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo42/2014
16.10.20147 Cdo 159/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo159/2014
16.10.20145 Ndt 16/2014https://ispis.sk/judikatura/5Ndt16/2014
20.10.20145 Oboer 236/2014https://ispis.sk/judikatura/5Oboer236/2014
20.10.20145 Oboer 202/2014https://ispis.sk/judikatura/5Oboer202/2014
20.10.20145 Oboer 277/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer277/2013
20.10.20145 Oboer 374/2013https://ispis.sk/judikatura/5Oboer374/2013
21.10.20144 Tdo 53/2014https://ispis.sk/judikatura/4Tdo53/2014
21.10.20144 Tdo 23/2014https://ispis.sk/judikatura/4Tdo23/2014
21.10.20144 Tost 36/2014https://ispis.sk/judikatura/4Tost36/2014
21.10.20144 Tost 35/2014https://ispis.sk/judikatura/4Tost35/2014
22.10.20143 Tdo 35/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo35/2014
22.10.20146 Sži 19/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szi19/2014
22.10.20146 Cdo 68/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo68/2014
22.10.20141 TdoV 13/2014https://ispis.sk/judikatura/1TdoV13/2014
22.10.20146 Sži 1/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szi1/2014
22.10.201410 Sžr 248/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr248/2013
22.10.20146 Sži 13/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szi13/2014
22.10.20146 Sži 9/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szi9/2014
22.10.20146 Sžf 100/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szf100/2013
22.10.20146 Sži 27/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szi27/2014
22.10.201410 So 77/2013https://ispis.sk/judikatura/10So77/2013
22.10.20146 Sžo 67/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szo67/2014
22.10.201410 So 53/2014https://ispis.sk/judikatura/10So53/2014
22.10.20143 Tdo 45/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo45/2014
22.10.201410 Sžr 10/2014https://ispis.sk/judikatura/10Szr10/2014
22.10.20146 ECdo 222/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo222/2013
22.10.20146 Cdo 371/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo371/2013
22.10.201410 Sžd 18/2014https://ispis.sk/judikatura/10Szd18/2014
22.10.201410 Sžd 16/2014https://ispis.sk/judikatura/10Szd16/2014
22.10.20143 Tdo 22/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo22/2014
22.10.20143 Tdo 32/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo32/2014
22.10.20146 Cdo 279/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo279/2014
22.10.20143 Tdo 58/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo58/2014
22.10.201410 Sžr 1/2014https://ispis.sk/judikatura/10Szr1/2014
22.10.201410 Sžr 16/2014https://ispis.sk/judikatura/10Szr16/2014
22.10.20146 Sži 20/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szi20/2013
22.10.20146 Cdo 349/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo349/2014
22.10.20146 Sži 17/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szi17/2014
22.10.201410 So 73/2013https://ispis.sk/judikatura/10So73/2013
22.10.201410 Sžr 13/2014https://ispis.sk/judikatura/10Szr13/2014
22.10.201410 Sžr 68/2014https://ispis.sk/judikatura/10Szr68/2014
22.10.20146 Cdo 282/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo282/2014
22.10.201410 Sžd 15/2014https://ispis.sk/judikatura/10Szd15/2014
22.10.201410 Sžso 25/2014https://ispis.sk/judikatura/10Szso25/2014
22.10.201410 Sžr 6/2014https://ispis.sk/judikatura/10Szr6/2014
22.10.20146 Sži 3/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szi3/2014
22.10.20143 Tost 38/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tost38/2014
22.10.20146 ECdo 244/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo244/2013
22.10.20146 Cdo 381/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo381/2013
22.10.20146 ECdo 246/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo246/2013
22.10.20146 ECdo 252/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo252/2013
22.10.20146 ECdo 297/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo297/2013
22.10.20146 Cdo 297/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo297/2014
22.10.20146 Ndc 13/2014https://ispis.sk/judikatura/6Ndc13/2014
22.10.20146 Cdo 281/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo281/2014
22.10.20146 ECdo 259/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo259/2013
22.10.20146 Cdo 293/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo293/2014
22.10.201410 Sžr 249/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr249/2013
22.10.20146 ECdo 236/2014https://ispis.sk/judikatura/6ECdo236/2014
22.10.201410 Sžr 197/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr197/2013
22.10.20146 Cdo 268/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo268/2013
22.10.20146 Sžf 145/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szf145/2013
22.10.20143 Tost 37/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tost37/2014
22.10.20146 Cdo 306/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo306/2014
22.10.20146 Cdo 120/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo120/2014
22.10.20146 Cdo 269/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo269/2014
22.10.20146 Cdo 304/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo304/2014
22.10.20146 Cdo 219/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo219/2014
22.10.20146 ECdo 206/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo206/2013
22.10.20146 ECdo 261/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo261/2013
22.10.20146 ECdo 216/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo216/2013
22.10.20146 ECdo 218/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo218/2013
22.10.20146 ECdo 214/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo214/2013
22.10.20146 ECdo 226/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo226/2013
22.10.20146 Cdo 278/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo278/2014
22.10.20146 Cdo 207/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo207/2014
22.10.201410 Sžr 210/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr210/2013
22.10.20146 Sži 25/2013https://ispis.sk/judikatura/6Szi25/2013
23.10.20144 ECdo 278/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo278/2013
23.10.20145 Cdo 234/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo234/2013
23.10.20144 Cdo 384/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo384/2013
23.10.20144 Cdo 38/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo38/2014
23.10.20145 Cdo 303/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo303/2014
23.10.20144 Cdo 156/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo156/2014
23.10.20144 Cdo 158/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo158/2014
23.10.20144 Cdo 159/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo159/2014
23.10.20144 Cdo 157/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo157/2014
23.10.20144 Cdo 280/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo280/2014
23.10.20145 Cdo 273/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo273/2014
23.10.20146 Ndt 16/2014https://ispis.sk/judikatura/6Ndt16/2014
23.10.20144 Cdo 440/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo440/2013
23.10.20144 Cdo 277/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo277/2014
23.10.20144 ECdo 200/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo200/2014
23.10.20144 Cdo 295/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo295/2014
23.10.20144 Cdo 289/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo289/2014
23.10.20144 Cdo 287/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo287/2014
23.10.20144 Cdo 360/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo360/2014
23.10.20144 Cdo 293/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo293/2014
23.10.20144 Cdo 292/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo292/2014
23.10.20144 Cdo 370/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo370/2014
23.10.20144 Cdo 160/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo160/2014
23.10.20144 Cdo 288/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo288/2014
23.10.20144 Cdo 161/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo161/2014
23.10.20144 Cdo 294/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo294/2014
23.10.20144 Cdo 266/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo266/2014
23.10.20144 Cdo 291/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo291/2014
23.10.20144 Cdo 290/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo290/2014
23.10.20144 Cdo 296/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo296/2014
23.10.20144 Cdo 162/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo162/2014
23.10.20144 Cdo 163/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo163/2014
23.10.20144 Cdo 164/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo164/2014
23.10.20144 Cdo 241/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo241/2014
23.10.20146 Tost 30/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tost30/2014
23.10.20144 Cdo 272/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo272/2014
23.10.20144 Cdo 278/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo278/2014
23.10.20144 Cdo 285/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo285/2014
23.10.20144 Cdo 286/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo286/2014
23.10.20144 Cdo 282/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo282/2014
23.10.20144 Cdo 281/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo281/2014
23.10.20144 Cdo 270/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo270/2014
23.10.20144 Cdo 320/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo320/2014
23.10.20146 Tost 20/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tost20/2014
23.10.20144 Cdo 365/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo365/2014
23.10.20144 Cdo 273/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo273/2014
23.10.20144 Cdo 271/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo271/2014
23.10.20144 Cdo 274/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo274/2014
23.10.20144 Cdo 268/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo268/2014
23.10.20144 Cdo 279/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo279/2014
23.10.20146 To 10/2014https://ispis.sk/judikatura/6To10/2014
23.10.20144 Cdo 284/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo284/2014
23.10.20144 Cdo 267/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo267/2014
23.10.20144 Cdo 275/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo275/2014
23.10.20144 Cdo 276/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo276/2014
23.10.20144 Cdo 344/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo344/2014
23.10.20144 Cdo 338/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo338/2014
23.10.20141 Cdo 74/2012https://ispis.sk/judikatura/1Cdo74/2012
23.10.20144 Cdo 269/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo269/2014
23.10.20144 Cdo 283/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo283/2014
23.10.20146 Tost 5/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tost5/2014
23.10.20144 Cdo 264/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo264/2014
23.10.20144 Cdo 350/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo350/2014
27.10.20147 Cdo 209/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo209/2014
27.10.20144 Cdo 336/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo336/2013
27.10.20147 Cdo 207/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo207/2014
27.10.20147 Cdo 402/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo402/2014
27.10.20144 ECdo 244/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo244/2013
27.10.20144 ECdo 63/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo63/2013
27.10.20144 ECdo 143/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo143/2013
27.10.20144 ECdo 147/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo147/2013
27.10.20144 ECdo 149/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo149/2013
27.10.20144 ECdo 19/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo19/2013
27.10.20144 ECdo 37/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo37/2013
27.10.20144 Cdo 233/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo233/2013
27.10.20147 ECdo 260/2014https://ispis.sk/judikatura/7ECdo260/2014
27.10.20144 Cdo 345/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo345/2013
27.10.20144 Cdo 318/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo318/2013
27.10.20147 Cdo 249/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo249/2014
27.10.20144 ECdo 57/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo57/2013
27.10.20144 Cdo 368/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo368/2013
27.10.20144 ECdo 260/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo260/2013
27.10.20144 Cdo 362/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo362/2013
27.10.20143 Oboer 15/2013https://ispis.sk/judikatura/3Oboer15/2013
27.10.20144 Cdo 308/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo308/2013
27.10.20147 Cdo 199/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo199/2014
27.10.20144 Cdo 258/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo258/2013
27.10.20142 TdoV 8/2014https://ispis.sk/judikatura/2TdoV8/2014
27.10.20142 TdoV 16/2013https://ispis.sk/judikatura/2TdoV16/2013
27.10.20147 Cdo 484/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo484/2014
27.10.20147 Cdo 227/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo227/2014
27.10.20147 Cdo 203/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo203/2014
27.10.20147 Cdo 405/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo405/2014
27.10.20147 Cdo 217/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo217/2014
27.10.20144 ECdo 268/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo268/2013
27.10.20144 Cdo 429/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo429/2012
27.10.20144 ECdo 137/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo137/2013
27.10.20144 ECdo 43/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo43/2013
27.10.20147 Cdo 406/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo406/2014
27.10.20147 Cdo 368/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo368/2014
27.10.20147 Cdo 410/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo410/2014
27.10.20147 Cdo 358/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo358/2014
27.10.20147 Cdo 408/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo408/2014
27.10.20147 Cdo 189/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo189/2014
27.10.20147 Cdo 185/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo185/2014
27.10.20147 Cdo 205/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo205/2014
27.10.20147 Cdo 177/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo177/2014
27.10.20147 Cdo 496/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo496/2014
27.10.20147 Cdo 498/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo498/2014
27.10.20147 Cdo 490/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo490/2014
27.10.20147 Cdo 470/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo470/2014
27.10.20147 Cdo 478/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo478/2014
27.10.20147 Cdo 215/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo215/2014
27.10.20147 Cdo 354/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo354/2014
27.10.20147 Cdo 183/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo183/2014
27.10.20147 Cdo 462/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo462/2014
27.10.20147 Cdo 211/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo211/2014
27.10.20147 Cdo 492/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo492/2014
27.10.20147 ECdo 262/2014https://ispis.sk/judikatura/7ECdo262/2014
27.10.20147 Cdo 482/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo482/2014
27.10.20147 Cdo 221/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo221/2014
28.10.20142 Tdo 49/2014https://ispis.sk/judikatura/2Tdo49/2014
28.10.20145 Cdo 313/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo313/2013
28.10.20145 Cdo 452/2012https://ispis.sk/judikatura/5Cdo452/2012
28.10.20144 To 9/2013https://ispis.sk/judikatura/4To9/2013
28.10.20144 Tost 18/2014https://ispis.sk/judikatura/4Tost18/2014
28.10.20148 Nc 40/2014https://ispis.sk/judikatura/8Nc40/2014
28.10.20143 OboE 86/2014https://ispis.sk/judikatura/3OboE86/2014
28.10.20143 OboE 65/2014https://ispis.sk/judikatura/3OboE65/2014
28.10.20148 Cdo 85/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo85/2014
28.10.20149 Sžr 35/2013https://ispis.sk/judikatura/9Szr35/2013
28.10.20142 Urto 6/2014https://ispis.sk/judikatura/2Urto6/2014
28.10.20144 Ndt 12/2014https://ispis.sk/judikatura/4Ndt12/2014
28.10.20146 Cdo 111/2012https://ispis.sk/judikatura/6Cdo111/2012
28.10.20143 Oboer 323/2013https://ispis.sk/judikatura/3Oboer323/2013
28.10.20143 OboE 113/2014https://ispis.sk/judikatura/3OboE113/2014
28.10.20143 Oboer 261/2013https://ispis.sk/judikatura/3Oboer261/2013
28.10.20143 Oboer 347/2013https://ispis.sk/judikatura/3Oboer347/2013
29.10.20149 Sžr 49/2014https://ispis.sk/judikatura/9Szr49/2014
29.10.20146 ECdo 286/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo286/2013
29.10.20149 So 102/2013https://ispis.sk/judikatura/9So102/2013
29.10.20149 So 111/2013https://ispis.sk/judikatura/9So111/2013
29.10.20149 Sžd 11/2013https://ispis.sk/judikatura/9Szd11/2013
29.10.20149 So 100/2013https://ispis.sk/judikatura/9So100/2013
29.10.20149 So 95/2013https://ispis.sk/judikatura/9So95/2013
29.10.20149 So 86/2013https://ispis.sk/judikatura/9So86/2013
29.10.20146 Sžr 68/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szr68/2014
29.10.20149 So 96/2013https://ispis.sk/judikatura/9So96/2013
29.10.20149 So 99/2013https://ispis.sk/judikatura/9So99/2013
29.10.20141 Tdo 56/2014https://ispis.sk/judikatura/1Tdo56/2014
29.10.20142 Sžf 117/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szf117/2013
29.10.20141 Ndt 16/2014https://ispis.sk/judikatura/1Ndt16/2014
29.10.20146 ECdo 19/2014https://ispis.sk/judikatura/6ECdo19/2014
29.10.20141 Tdo 53/2014https://ispis.sk/judikatura/1Tdo53/2014
29.10.20141 Tost 38/2014https://ispis.sk/judikatura/1Tost38/2014
29.10.20143 Ndt 18/2014https://ispis.sk/judikatura/3Ndt18/2014
29.10.20146 Sžr 66/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szr66/2014
29.10.20149 So 109/2013https://ispis.sk/judikatura/9So109/2013
29.10.20146 Cdo 377/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo377/2013
29.10.20149 Sžr 37/2014https://ispis.sk/judikatura/9Szr37/2014
29.10.20146 Cdo 52/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo52/2014
29.10.20149 So 92/2013https://ispis.sk/judikatura/9So92/2013
29.10.20144 Tdo 72/2013https://ispis.sk/judikatura/4Tdo72/2013
29.10.20146 Cdo 228/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo228/2014
29.10.20142 Sžf 30/2014https://ispis.sk/judikatura/2Szf30/2014
29.10.20142 Sžf 61/2014https://ispis.sk/judikatura/2Szf61/2014
29.10.20141 Tdo 55/2014https://ispis.sk/judikatura/1Tdo55/2014
29.10.20142 Sžf 140/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szf140/2013
29.10.20146 ECdo 299/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo299/2013
29.10.20146 Cdo 95/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo95/2014
29.10.20146 Cdo 446/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo446/2013
29.10.20144 Urto 5/2014https://ispis.sk/judikatura/4Urto5/2014
29.10.20141 Tdo 44/2014https://ispis.sk/judikatura/1Tdo44/2014
29.10.20142 Sži 25/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szi25/2013
29.10.20146 ECdo 271/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo271/2013
29.10.20146 Cdo 125/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo125/2014
29.10.20146 Sžr 72/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szr72/2014
29.10.20146 ECdo 5/2014https://ispis.sk/judikatura/6ECdo5/2014
29.10.20146 ECdo 65/2014https://ispis.sk/judikatura/6ECdo65/2014
29.10.20144 Urto 7/2014https://ispis.sk/judikatura/4Urto7/2014
29.10.20146 Cdo 122/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo122/2013
29.10.20146 Sžr 62/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szr62/2014
29.10.20141 To 8/2014https://ispis.sk/judikatura/1To8/2014
29.10.20141 To 9/2014https://ispis.sk/judikatura/1To9/2014
29.10.20142 Sžf 119/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szf119/2013
29.10.20146 Cdo 145/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo145/2014
29.10.20146 ECdo 21/2014https://ispis.sk/judikatura/6ECdo21/2014
29.10.20146 ECdo 55/2014https://ispis.sk/judikatura/6ECdo55/2014
29.10.20146 Cdo 361/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo361/2013
29.10.20146 ECdo 3/2014https://ispis.sk/judikatura/6ECdo3/2014
29.10.20146 Cdo 333/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo333/2013
29.10.20142 Sžf 97/2013https://ispis.sk/judikatura/2Szf97/2013
30.10.20145 Sžp 25/2013https://ispis.sk/judikatura/5Szp25/2013
30.10.20141 Cdo 252/2012https://ispis.sk/judikatura/1Cdo252/2012
30.10.20145 Sžr 63/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szr63/2014
30.10.20145 Sžf 46/2013https://ispis.sk/judikatura/5Szf46/2013
30.10.20142 Cdo 180/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo180/2013
30.10.20142 Cdo 438/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo438/2013
30.10.20142 Cdo 363/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo363/2013
30.10.20142 Cdo 336/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo336/2013
30.10.20142 Cdo 346/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo346/2013
30.10.20142 Cdo 352/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo352/2013
30.10.20142 Cdo 366/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo366/2013
30.10.20142 Cdo 362/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo362/2013
30.10.20142 Cdo 358/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo358/2013
30.10.20145 Sž 27/2013https://ispis.sk/judikatura/5Sz27/2013
30.10.20142 Cdo 328/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo328/2013
30.10.20142 Cdo 348/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo348/2013
30.10.20142 MCdo 1/2014https://ispis.sk/judikatura/2MCdo1/2014
30.10.20142 Cdo 160/2014https://ispis.sk/judikatura/2Cdo160/2014
30.10.20145 Sž 28/2013https://ispis.sk/judikatura/5Sz28/2013
30.10.20142 Cdo 34/2014https://ispis.sk/judikatura/2Cdo34/2014
30.10.20145 Sžp 21/2013https://ispis.sk/judikatura/5Szp21/2013
30.10.20142 Cdo 207/2014https://ispis.sk/judikatura/2Cdo207/2014
30.10.20146 Tdo 63/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tdo63/2014
30.10.20145 Sžr 78/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szr78/2014
30.10.20145 Sžr 69/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szr69/2014
30.10.20142 ECdo 146/2014https://ispis.sk/judikatura/2ECdo146/2014
30.10.20145 Sžf 89/2013https://ispis.sk/judikatura/5Szf89/2013
30.10.20142 Cdo 370/2014https://ispis.sk/judikatura/2Cdo370/2014
30.10.20142 MCdo 2/2014https://ispis.sk/judikatura/2MCdo2/2014
30.10.20142 ECdo 65/2014https://ispis.sk/judikatura/2ECdo65/2014
30.10.20142 Cdo 37/2014https://ispis.sk/judikatura/2Cdo37/2014
30.10.20142 Cdo 355/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo355/2013
30.10.20142 ECdo 180/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo180/2013
30.10.20142 Cdo 345/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo345/2013
30.10.201410 Sžr 196/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szr196/2013
30.10.20142 ECdo 43/2014https://ispis.sk/judikatura/2ECdo43/2014
30.10.20142 ECdo 41/2014https://ispis.sk/judikatura/2ECdo41/2014
30.10.20142 ECdo 39/2014https://ispis.sk/judikatura/2ECdo39/2014
30.10.20145 Sžf 67/2013https://ispis.sk/judikatura/5Szf67/2013
30.10.20142 Cdo 33/2014https://ispis.sk/judikatura/2Cdo33/2014
30.10.20142 Cdo 403/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo403/2013
30.10.20142 Cdo 49/2014https://ispis.sk/judikatura/2Cdo49/2014
30.10.20141 Sžso 60/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szso60/2013
30.10.20145 Sžf 110/2013https://ispis.sk/judikatura/5Szf110/2013
30.10.20145 Sžf 83/2013https://ispis.sk/judikatura/5Szf83/2013
30.10.20142 Cdo 356/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo356/2013
30.10.20145 Sžf 101/2013https://ispis.sk/judikatura/5Szf101/2013
30.10.20145 Sžr 68/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szr68/2014
30.10.20142 Cdo 354/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo354/2013
30.10.20142 Cdo 149/2014https://ispis.sk/judikatura/2Cdo149/2014
30.10.20145 Sžr 66/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szr66/2014
30.10.20145 Sžr 64/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szr64/2014
30.10.20142 Cdo 342/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo342/2013
30.10.20142 ECdo 20/2014https://ispis.sk/judikatura/2ECdo20/2014
30.10.20142 Cdo 368/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo368/2013
30.10.20145 Sžr 67/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szr67/2014
30.10.20142 Cdo 332/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo332/2013
30.10.20142 Cdo 334/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo334/2013
30.10.20145 Sžf 81/2013https://ispis.sk/judikatura/5Szf81/2013
30.10.20145 Sžf 71/2013https://ispis.sk/judikatura/5Szf71/2013
30.10.20146 Ndt 17/2014https://ispis.sk/judikatura/6Ndt17/2014
30.10.20142 ECdo 211/2014https://ispis.sk/judikatura/2ECdo211/2014
30.10.20145 Sžr 61/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szr61/2014
30.10.20142 ECdo 212/2014https://ispis.sk/judikatura/2ECdo212/2014
30.10.20142 Cdo 73/2014https://ispis.sk/judikatura/2Cdo73/2014
30.10.20142 Cdo 364/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo364/2013
30.10.20142 Cdo 230/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo230/2013
04.11.20144 Sžo 13/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szo13/2014
04.11.20144 Sžo 12/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szo12/2014
04.11.20144 Sžo 33/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szo33/2014
04.11.20143 Ndc 15/2014https://ispis.sk/judikatura/3Ndc15/2014
04.11.20143 Cdo 395/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo395/2014
04.11.20143 Cdo 432/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo432/2014
04.11.20143 Cdo 425/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo425/2014
04.11.20143 Cdo 275/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo275/2014
04.11.20143 Cdo 390/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo390/2014
04.11.20143 Cdo 360/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo360/2014
04.11.20143 Cdo 292/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo292/2014
04.11.20143 Cdo 430/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo430/2014
04.11.20143 Cdo 422/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo422/2014
04.11.20143 Cdo 345/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo345/2014
04.11.20143 Cdo 370/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo370/2014
04.11.20144 Sžf 7/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szf7/2014
04.11.20143 Cdo 351/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo351/2014
04.11.20143 Cdo 180/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo180/2014
04.11.20144 Sžo 17/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szo17/2014
04.11.20144 Sžo 19/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szo19/2014
04.11.20144 Sžo 9/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szo9/2014
04.11.20143 Cdo 305/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo305/2014
04.11.20143 Cdo 405/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo405/2014
04.11.20143 Cdo 342/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo342/2014
04.11.20141 Ndt 19/2014https://ispis.sk/judikatura/1Ndt19/2014
04.11.20144 Sžf 36/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szf36/2014
04.11.20144 Sžf 6/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szf6/2014
04.11.20144 Sžo 8/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szo8/2014
04.11.20141 Sža 40/2014https://ispis.sk/judikatura/1Sza40/2014
04.11.20141 Sža 41/2014https://ispis.sk/judikatura/1Sza41/2014
04.11.20144 Sžr 25/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szr25/2014
04.11.20144 Sžo 28/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szo28/2014
04.11.20144 Sžo 15/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szo15/2014
04.11.20143 Cdo 362/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo362/2014
04.11.20144 Sžo 14/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szo14/2014
05.11.20147 Ndz 3/2014https://ispis.sk/judikatura/7Ndz3/2014
05.11.20147 Sžo 80/2014https://ispis.sk/judikatura/7Szo80/2014
05.11.20147 Sžo 69/2014https://ispis.sk/judikatura/7Szo69/2014
05.11.201410 Sžso 59/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szso59/2013
05.11.201410 Sžso 61/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szso61/2013
05.11.201410 Sžso 57/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szso57/2013
05.11.201410 Sža 39/2014https://ispis.sk/judikatura/10Sza39/2014
05.11.201410 Sža 38/2014https://ispis.sk/judikatura/10Sza38/2014
05.11.20147 Sžo 88/2014https://ispis.sk/judikatura/7Szo88/2014
05.11.201410 Sžso 63/2013https://ispis.sk/judikatura/10Szso63/2013
05.11.201410 So 93/2013https://ispis.sk/judikatura/10So93/2013
05.11.20144 Ndt 17/2014https://ispis.sk/judikatura/4Ndt17/2014
06.11.20144 Tost 37/2014https://ispis.sk/judikatura/4Tost37/2014
06.11.20144 Tost 38/2014https://ispis.sk/judikatura/4Tost38/2014
06.11.20144 Tost 39/2014https://ispis.sk/judikatura/4Tost39/2014
11.11.20142 TdoV 9/2014https://ispis.sk/judikatura/2TdoV9/2014
11.11.20142 TdoV 5/2014https://ispis.sk/judikatura/2TdoV5/2014
12.11.20148 ECdo 36/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo36/2014
12.11.20148 Cdo 78/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo78/2014
12.11.20145 Cdo 331/2013https://ispis.sk/judikatura/5Cdo331/2013
12.11.20143 Urto 7/2014https://ispis.sk/judikatura/3Urto7/2014
12.11.201410 So 27/2014https://ispis.sk/judikatura/10So27/2014
12.11.20148 Nc 43/2014https://ispis.sk/judikatura/8Nc43/2014
12.11.201410 Sžr 28/2014https://ispis.sk/judikatura/10Szr28/2014
12.11.20148 Cdo 218/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo218/2014
12.11.20148 Cdo 216/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo216/2014
12.11.20148 Cdo 183/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo183/2014
12.11.20148 Cdo 56/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo56/2014
12.11.20148 Cdo 44/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo44/2014
12.11.20148 ECdo 24/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo24/2014
12.11.20148 ECdo 32/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo32/2014
12.11.20148 ECdo 38/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo38/2014
12.11.20148 ECdo 34/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo34/2014
12.11.20147 Cdo 238/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo238/2013
12.11.20148 Nc 42/2014https://ispis.sk/judikatura/8Nc42/2014
12.11.20148 ECdo 28/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo28/2014
12.11.201410 Sžr 32/2014https://ispis.sk/judikatura/10Szr32/2014
12.11.20148 Cdo 198/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo198/2014
12.11.20148 Cdo 322/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo322/2014
12.11.20148 Cdo 192/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo192/2014
12.11.201410 Sžr 22/2014https://ispis.sk/judikatura/10Szr22/2014
12.11.20148 ECdo 175/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo175/2014
12.11.20148 ECdo 99/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo99/2014
12.11.20148 ECdo 170/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo170/2014
12.11.20148 ECdo 159/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo159/2014
12.11.20148 Cdo 370/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo370/2014
12.11.201410 Sžr 29/2014https://ispis.sk/judikatura/10Szr29/2014
12.11.20148 Cdo 83/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo83/2014
12.11.20148 ECdo 65/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo65/2014
12.11.201410 Sžr 25/2014https://ispis.sk/judikatura/10Szr25/2014
12.11.20143 Tdo 64/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo64/2014
12.11.20144 Ndt 18/2014https://ispis.sk/judikatura/4Ndt18/2014
12.11.20148 Cdo 359/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo359/2014
12.11.20148 ECdo 22/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo22/2014
12.11.20141 Tost 39/2014https://ispis.sk/judikatura/1Tost39/2014
12.11.201410 Sžr 58/2014https://ispis.sk/judikatura/10Szr58/2014
12.11.201410 Sžr 67/2014https://ispis.sk/judikatura/10Szr67/2014
12.11.201410 Sžr 19/2014https://ispis.sk/judikatura/10Szr19/2014
12.11.201410 Sžr 24/2014https://ispis.sk/judikatura/10Szr24/2014
12.11.201410 Sžr 18/2014https://ispis.sk/judikatura/10Szr18/2014
12.11.201410 Sžr 15/2014https://ispis.sk/judikatura/10Szr15/2014
12.11.201410 Sžr 21/2014https://ispis.sk/judikatura/10Szr21/2014
12.11.201410 Sžd 30/2014https://ispis.sk/judikatura/10Szd30/2014
12.11.201410 Sžr 41/2014https://ispis.sk/judikatura/10Szr41/2014
12.11.201410 Sžr 96/2014https://ispis.sk/judikatura/10Szr96/2014
12.11.201410 Sžso 8/2014https://ispis.sk/judikatura/10Szso8/2014
12.11.201410 Sžso 46/2014https://ispis.sk/judikatura/10Szso46/2014
12.11.201410 Sžr 74/2014https://ispis.sk/judikatura/10Szr74/2014
12.11.201410 Sžr 12/2014https://ispis.sk/judikatura/10Szr12/2014
12.11.201410 Sžso 30/2014https://ispis.sk/judikatura/10Szso30/2014
12.11.201410 Sžr 62/2014https://ispis.sk/judikatura/10Szr62/2014
12.11.20148 Cdo 232/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo232/2014
12.11.20148 ECdo 115/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo115/2014
12.11.201410 Sžd 29/2014https://ispis.sk/judikatura/10Szd29/2014
12.11.20148 ECdo 33/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo33/2014
12.11.20148 Nc 41/2014https://ispis.sk/judikatura/8Nc41/2014
12.11.20148 EMCdo 1/2014https://ispis.sk/judikatura/8EMCdo1/2014
13.11.20146 Tost 39/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tost39/2014
13.11.20141 Tost 40/2014https://ispis.sk/judikatura/1Tost40/2014
18.11.20148 ECdo 66/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo66/2014
18.11.20148 ECdo 64/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo64/2014
18.11.20147 Cdo 180/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo180/2013
18.11.20148 ECdo 62/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo62/2014
18.11.20148 ECdo 54/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo54/2014
18.11.20148 ECdo 44/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo44/2014
18.11.20148 ECdo 42/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo42/2014
18.11.20148 ECdo 58/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo58/2014
18.11.20148 ECdo 46/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo46/2014
18.11.20148 ECdo 52/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo52/2014
18.11.20148 ECdo 56/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo56/2014
18.11.20148 ECdo 48/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo48/2014
18.11.20147 Cdo 288/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo288/2013
18.11.20147 Cdo 210/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo210/2013
18.11.20148 Cdo 93/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo93/2014
19.11.20143 Sži 18/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szi18/2014
19.11.20143 Sži 28/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szi28/2014
19.11.20143 Ndt 20/2014https://ispis.sk/judikatura/3Ndt20/2014
19.11.20143 OboE 17/2014https://ispis.sk/judikatura/3OboE17/2014
19.11.20143 Oboer 307/2013https://ispis.sk/judikatura/3Oboer307/2013
19.11.20143 Tost 41/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tost41/2014
19.11.20143 Oboer 349/2013https://ispis.sk/judikatura/3Oboer349/2013
19.11.20143 Oboer 339/2013https://ispis.sk/judikatura/3Oboer339/2013
19.11.20143 OboE 109/2014https://ispis.sk/judikatura/3OboE109/2014
19.11.20143 Oboer 329/2013https://ispis.sk/judikatura/3Oboer329/2013
19.11.20143 Oboer 361/2013https://ispis.sk/judikatura/3Oboer361/2013
19.11.20143 OboE 154/2013https://ispis.sk/judikatura/3OboE154/2013
19.11.20143 OboE 7/2014https://ispis.sk/judikatura/3OboE7/2014
19.11.20143 Sžo 22/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szo22/2014
20.11.20145 To 6/2014https://ispis.sk/judikatura/5To6/2014
20.11.20147 Cdo 524/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo524/2014
20.11.20147 Cdo 255/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo255/2014
20.11.20147 Cdo 552/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo552/2014
20.11.20147 Co 2/2014https://ispis.sk/judikatura/7Co2/2014
20.11.20147 Cdo 512/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo512/2014
20.11.20147 Cdo 253/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo253/2014
20.11.20148 Nc 46/2014https://ispis.sk/judikatura/8Nc46/2014
20.11.20148 Nc 45/2014https://ispis.sk/judikatura/8Nc45/2014
20.11.20143 Sži 24/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szi24/2014
20.11.20147 Cdo 398/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo398/2014
20.11.20147 Cdo 466/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo466/2014
20.11.20147 Cdo 271/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo271/2014
20.11.20147 Cdo 472/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo472/2014
20.11.20147 Cdo 261/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo261/2014
20.11.20147 Cdo 364/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo364/2014
20.11.20147 Cdo 526/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo526/2014
20.11.20147 Ndc 22/2014https://ispis.sk/judikatura/7Ndc22/2014
20.11.20147 Cdo 366/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo366/2014
20.11.20143 Sži 2/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szi2/2014
20.11.20147 Cdo 464/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo464/2014
20.11.20147 Cdo 467/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo467/2014
20.11.20147 Cdo 235/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo235/2014
20.11.20147 Cdo 223/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo223/2014
20.11.20147 Cdo 269/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo269/2014
20.11.20147 Cdo 477/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo477/2014
20.11.20147 Cdo 283/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo283/2014
20.11.20147 Cdo 229/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo229/2014
20.11.20147 Cdo 499/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo499/2014
21.11.20145 Tost 40/2014https://ispis.sk/judikatura/5Tost40/2014
21.11.20148 Nc 47/2014https://ispis.sk/judikatura/8Nc47/2014
25.11.20143 Sžf 129/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szf129/2013
25.11.20143 Sži 41/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szi41/2014
25.11.20143 Sži 19/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szi19/2013
25.11.20143 Sžf 131/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szf131/2013
25.11.20143 Sžf 123/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szf123/2013
25.11.20143 Sžf 117/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szf117/2013
25.11.20143 Sžf 73/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szf73/2014
25.11.20143 Sžf 61/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szf61/2014
25.11.20143 Sžo 9/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szo9/2014
25.11.20143 Sžf 130/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szf130/2013
26.11.20146 Cdo 399/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo399/2013
26.11.20144 ECdo 302/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo302/2013
26.11.20149 So 112/2013https://ispis.sk/judikatura/9So112/2013
26.11.20149 Nds 88/2014https://ispis.sk/judikatura/9Nds88/2014
26.11.20149 So 140/2013https://ispis.sk/judikatura/9So140/2013
26.11.20149 Sžp 4/2013https://ispis.sk/judikatura/9Szp4/2013
26.11.20149 So 135/2013https://ispis.sk/judikatura/9So135/2013
26.11.20144 ECdo 282/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo282/2013
26.11.20144 ECdo 173/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo173/2014
26.11.20144 ECdo 241/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo241/2013
26.11.20144 Cdo 380/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo380/2014
26.11.20144 Cdo 337/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo337/2014
26.11.20144 ECdo 298/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo298/2013
26.11.20144 ECdo 284/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo284/2013
26.11.20144 ECdo 308/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo308/2013
26.11.20146 ECdo 323/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo323/2013
26.11.20149 So 120/2013https://ispis.sk/judikatura/9So120/2013
26.11.20144 Cdo 383/2012https://ispis.sk/judikatura/4Cdo383/2012
26.11.20144 MCdo 14/2013https://ispis.sk/judikatura/4MCdo14/2013
26.11.20144 Tdo 41/2013https://ispis.sk/judikatura/4Tdo41/2013
26.11.20144 Cdo 411/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo411/2014
26.11.20144 Cdo 210/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo210/2014
26.11.20144 ECdo 179/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo179/2014
26.11.20144 Cdo 410/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo410/2014
26.11.20144 Cdo 400/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo400/2013
26.11.20144 Cdo 432/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo432/2013
26.11.20146 ECdo 311/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo311/2013
26.11.20144 ECdo 50/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo50/2014
26.11.20144 ECdo 304/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo304/2013
26.11.20144 Cdo 261/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo261/2014
26.11.20144 ECdo 183/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo183/2014
26.11.20144 ECdo 169/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo169/2014
26.11.20144 ECdo 160/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo160/2014
26.11.20144 ECdo 286/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo286/2013
26.11.20144 ECdo 312/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo312/2013
26.11.20149 So 130/2013https://ispis.sk/judikatura/9So130/2013
26.11.20144 ECdo 314/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo314/2013
26.11.20144 ECdo 294/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo294/2013
26.11.20144 ECdo 276/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo276/2013
26.11.20144 ECdo 274/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo274/2013
26.11.20149 Sžp 11/2013https://ispis.sk/judikatura/9Szp11/2013
26.11.20144 Cdo 328/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo328/2013
26.11.20144 ECdo 20/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo20/2014
26.11.20146 MCdo 47/2012https://ispis.sk/judikatura/6MCdo47/2012
26.11.20149 So 101/2013https://ispis.sk/judikatura/9So101/2013
26.11.20144 ECdo 171/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo171/2014
26.11.20149 Nds 86/2014https://ispis.sk/judikatura/9Nds86/2014
26.11.20144 Cdo 392/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo392/2013
26.11.20144 Cdo 394/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo394/2013
26.11.20149 Sžr 59/2013https://ispis.sk/judikatura/9Szr59/2013
26.11.20149 So 119/2013https://ispis.sk/judikatura/9So119/2013
26.11.20149 Sžso 79/2013https://ispis.sk/judikatura/9Szso79/2013
26.11.20144 ECdo 167/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo167/2013
26.11.20144 ECdo 172/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo172/2013
26.11.20144 ECdo 157/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo157/2013
26.11.20144 ECdo 240/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo240/2014
26.11.20146 ECdo 258/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo258/2013
26.11.20146 ECdo 248/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo248/2013
26.11.20146 ECdo 272/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo272/2013
26.11.20146 ECdo 268/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo268/2013
26.11.20146 ECdo 274/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo274/2013
26.11.20146 ECdo 266/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo266/2013
26.11.20146 ECdo 256/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo256/2013
26.11.20146 ECdo 309/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo309/2013
26.11.20146 ECdo 317/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo317/2013
26.11.20146 ECdo 303/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo303/2013
26.11.20146 ECdo 319/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo319/2013
26.11.20146 Cdo 411/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo411/2013
26.11.20146 ECdo 269/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo269/2013
26.11.20144 MCdo 1/2014https://ispis.sk/judikatura/4MCdo1/2014
26.11.20146 MCdo 14/2013https://ispis.sk/judikatura/6MCdo14/2013
26.11.20149 So 121/2013https://ispis.sk/judikatura/9So121/2013
26.11.20146 Cdo 344/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo344/2013
26.11.20146 Cdo 285/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo285/2013
27.11.20145 Sžo 24/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szo24/2014
27.11.20142 Cdo 449/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo449/2013
27.11.20142 MCdo 17/2013https://ispis.sk/judikatura/2MCdo17/2013
27.11.20142 Cdo 377/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo377/2013
27.11.20142 Cdo 399/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo399/2013
27.11.20145 Sži 35/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szi35/2014
27.11.20146 Ndt 18/2014https://ispis.sk/judikatura/6Ndt18/2014
27.11.20142 ECdo 320/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo320/2013
27.11.20142 Cdo 412/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo412/2013
27.11.20142 Cdo 374/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo374/2013
27.11.20142 Cdo 406/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo406/2013
27.11.20142 Cdo 394/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo394/2013
27.11.20142 Cdo 398/2014https://ispis.sk/judikatura/2Cdo398/2014
27.11.20142 Cdo 372/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo372/2013
27.11.20142 Cdo 388/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo388/2013
27.11.20142 Cdo 461/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo461/2013
27.11.20145 Sži 19/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szi19/2014
27.11.20142 Cdo 382/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo382/2013
27.11.20142 Cdo 378/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo378/2013
27.11.20142 ECdo 81/2014https://ispis.sk/judikatura/2ECdo81/2014
27.11.20142 EMCdo 3/2013https://ispis.sk/judikatura/2EMCdo3/2013
27.11.20146 Tdo 31/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tdo31/2014
27.11.20145 Sžf 137/2013https://ispis.sk/judikatura/5Szf137/2013
27.11.20142 Cdo 423/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo423/2013
27.11.20142 Cdo 408/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo408/2013
27.11.20145 Sžp 28/2013https://ispis.sk/judikatura/5Szp28/2013
27.11.20145 Sžp 27/2013https://ispis.sk/judikatura/5Szp27/2013
27.11.20141 Sža 44/2014https://ispis.sk/judikatura/1Sza44/2014
27.11.20145 Sž 12/2013https://ispis.sk/judikatura/5Sz12/2013
27.11.20142 ECdo 295/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo295/2013
27.11.20142 ECdo 251/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo251/2013
27.11.20142 Cdo 451/2014https://ispis.sk/judikatura/2Cdo451/2014
27.11.20142 Cdo 427/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo427/2013
27.11.20142 Cdo 413/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo413/2013
27.11.20142 Cdo 463/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo463/2013
27.11.20142 Cdo 421/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo421/2013
27.11.20142 Cdo 431/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo431/2013
27.11.20142 Cdo 457/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo457/2013
27.11.20142 Cdo 411/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo411/2013
27.11.20142 Cdo 429/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo429/2013
27.11.20145 Sž 14/2013https://ispis.sk/judikatura/5Sz14/2013
27.11.20145 Tost 39/2014https://ispis.sk/judikatura/5Tost39/2014
27.11.20146 Ndt 19/2014https://ispis.sk/judikatura/6Ndt19/2014
27.11.20146 Tdo 59/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tdo59/2014
27.11.20142 Cdo 422/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo422/2013
27.11.20142 Cdo 414/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo414/2013
27.11.20142 Cdo 424/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo424/2013
27.11.20142 Cdo 376/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo376/2013
27.11.20142 ECdo 280/2013https://ispis.sk/judikatura/2ECdo280/2013
28.11.20142 Oboer 20/2014https://ispis.sk/judikatura/2Oboer20/2014
28.11.20142 Oboer 375/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer375/2013
28.11.20142 Oboer 355/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer355/2013
28.11.20142 Oboer 140/2014https://ispis.sk/judikatura/2Oboer140/2014
28.11.20146 Cdo 393/2013https://ispis.sk/judikatura/6Cdo393/2013
28.11.20146 ECdo 224/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo224/2013
28.11.20146 ECdo 307/2013https://ispis.sk/judikatura/6ECdo307/2013
28.11.20141 Sža 46/2014https://ispis.sk/judikatura/1Sza46/2014
28.11.20141 Sžr 133/2012https://ispis.sk/judikatura/1Szr133/2012
28.11.20142 Oboer 100/2014https://ispis.sk/judikatura/2Oboer100/2014
02.12.20144 Sž 4/2014https://ispis.sk/judikatura/4Sz4/2014
02.12.20143 Sžo 53/2013https://ispis.sk/judikatura/3Szo53/2013
02.12.20143 Sžo 55/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szo55/2014
02.12.20144 Sžr 27/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szr27/2014
02.12.20143 Sži 6/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szi6/2014
02.12.20143 Sžo 90/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szo90/2014
02.12.20143 Sžo 34/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szo34/2014
02.12.20143 Sžo 52/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szo52/2014
02.12.20143 Sžo 20/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szo20/2014
02.12.20143 Sžo 89/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szo89/2014
02.12.20143 Sžo 23/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szo23/2014
02.12.20144 Sži 16/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szi16/2014
02.12.20144 Sžo 7/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szo7/2014
02.12.20143 Sžo 70/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szo70/2014
02.12.20143 Sži 45/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szi45/2014
02.12.20144 Sžo 25/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szo25/2014
02.12.20142 Tdo 60/2014https://ispis.sk/judikatura/2Tdo60/2014
02.12.20144 Sžf 15/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szf15/2014
02.12.20142 To 6/2014https://ispis.sk/judikatura/2To6/2014
02.12.20144 Sžr 19/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szr19/2014
02.12.20143 Sži 20/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szi20/2014
02.12.20141 So 62/2013https://ispis.sk/judikatura/1So62/2013
02.12.20144 Sžo 16/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szo16/2014
02.12.20143 Sžf 58/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szf58/2014
02.12.20144 Sžf 16/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szf16/2014
02.12.20144 Sžr 21/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szr21/2014
02.12.20143 Ndz 3/2014https://ispis.sk/judikatura/3Ndz3/2014
02.12.20143 ECdo 172/2014https://ispis.sk/judikatura/3ECdo172/2014
02.12.20143 ECdo 95/2014https://ispis.sk/judikatura/3ECdo95/2014
02.12.20143 Sžo 80/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szo80/2014
02.12.20144 Sžr 43/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szr43/2014
02.12.20143 Sžf 84/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szf84/2014
02.12.20143 Sžo 83/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szo83/2014
02.12.20143 Sžo 62/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szo62/2014
02.12.20141 So 76/2013https://ispis.sk/judikatura/1So76/2013
02.12.20143 Sžo 15/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szo15/2014
02.12.20144 Sžf 17/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szf17/2014
02.12.20144 Sžr 44/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szr44/2014
02.12.20143 Sžo 27/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szo27/2014
02.12.20144 Sžo 24/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szo24/2014
02.12.20144 Sžf 19/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szf19/2014
02.12.20144 Sžo 59/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szo59/2014
02.12.20144 Sži 15/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szi15/2014
02.12.20143 ECdo 235/2014https://ispis.sk/judikatura/3ECdo235/2014
02.12.20143 ECdo 195/2014https://ispis.sk/judikatura/3ECdo195/2014
02.12.20143 ECdo 232/2014https://ispis.sk/judikatura/3ECdo232/2014
02.12.20143 ECdo 105/2014https://ispis.sk/judikatura/3ECdo105/2014
02.12.20143 ECdo 22/2014https://ispis.sk/judikatura/3ECdo22/2014
02.12.20143 ECdo 12/2014https://ispis.sk/judikatura/3ECdo12/2014
02.12.20143 ECdo 202/2014https://ispis.sk/judikatura/3ECdo202/2014
02.12.20144 Tdo 70/2013https://ispis.sk/judikatura/4Tdo70/2013
02.12.20143 ECdo 102/2014https://ispis.sk/judikatura/3ECdo102/2014
02.12.20143 ECdo 115/2014https://ispis.sk/judikatura/3ECdo115/2014
02.12.20143 Sži 33/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szi33/2014
02.12.20143 ECdo 145/2014https://ispis.sk/judikatura/3ECdo145/2014
02.12.20143 Sžf 5/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szf5/2014
02.12.20143 Sži 25/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szi25/2014
02.12.20141 So 83/2013https://ispis.sk/judikatura/1So83/2013
02.12.20141 So 72/2013https://ispis.sk/judikatura/1So72/2013
02.12.20143 Sžo 81/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szo81/2014
02.12.20144 Sžr 57/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szr57/2014
02.12.20143 Sžo 71/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szo71/2014
02.12.20143 Sžo 29/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szo29/2014
02.12.20144 Sžf 12/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szf12/2014
02.12.20141 So 28/2013https://ispis.sk/judikatura/1So28/2013
02.12.20142 Ndt 17/2014https://ispis.sk/judikatura/2Ndt17/2014
02.12.20144 Sžf 18/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szf18/2014
02.12.20144 Sžf 14/2014https://ispis.sk/judikatura/4Szf14/2014
03.12.20143 Tdo 56/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo56/2014
03.12.20143 Tdo 50/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo50/2014
03.12.20141 Tdo 65/2014https://ispis.sk/judikatura/1Tdo65/2014
03.12.20143 Ndt 21/2014https://ispis.sk/judikatura/3Ndt21/2014
03.12.20141 Tost 42/2014https://ispis.sk/judikatura/1Tost42/2014
03.12.20144 Tdo 66/2013https://ispis.sk/judikatura/4Tdo66/2013
03.12.20143 Tost 43/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tost43/2014
03.12.20143 Tdo 61/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo61/2014
03.12.20143 Tost 40/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tost40/2014
03.12.20144 Tost 41/2014https://ispis.sk/judikatura/4Tost41/2014
03.12.20143 Tdo 15/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo15/2014
03.12.20143 Urto 8/2014https://ispis.sk/judikatura/3Urto8/2014
03.12.20143 Tdo 68/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo68/2014
03.12.20143 Tost 42/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tost42/2014
04.12.20146 Tost 42/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tost42/2014
04.12.20146 Tdo 72/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tdo72/2014
04.12.20146 Tdo 64/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tdo64/2014
08.12.20143 Nds 5/2014https://ispis.sk/judikatura/3Nds5/2014
08.12.20143 Nds 4/2014https://ispis.sk/judikatura/3Nds4/2014
08.12.20143 Sžf 40/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szf40/2014
09.12.20141 So 13/2014https://ispis.sk/judikatura/1So13/2014
09.12.20149 So 143/2014https://ispis.sk/judikatura/9So143/2014
09.12.20142 Tost 38/2014https://ispis.sk/judikatura/2Tost38/2014
09.12.20141 Sžso 63/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szso63/2013
09.12.20141 Sžp 15/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szp15/2013
09.12.20141 So 15/2014https://ispis.sk/judikatura/1So15/2014
09.12.20144 Sžr 33/2013https://ispis.sk/judikatura/4Szr33/2013
09.12.20144 Sžso 44/2013https://ispis.sk/judikatura/4Szso44/2013
09.12.20144 So 87/2013https://ispis.sk/judikatura/4So87/2013
09.12.20144 Sžso 50/2013https://ispis.sk/judikatura/4Szso50/2013
09.12.20144 Ndt 20/2014https://ispis.sk/judikatura/4Ndt20/2014
09.12.20141 Sžr 90/2014https://ispis.sk/judikatura/1Szr90/2014
09.12.20141 Sžso 36/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szso36/2013
09.12.20141 Sžso 39/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szso39/2013
09.12.20141 Sžso 56/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szso56/2013
09.12.20144 So 73/2013https://ispis.sk/judikatura/4So73/2013
09.12.20141 So 11/2014https://ispis.sk/judikatura/1So11/2014
09.12.20142 Ndt 18/2014https://ispis.sk/judikatura/2Ndt18/2014
09.12.20141 Sžso 61/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szso61/2013
09.12.20141 Sžr 93/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szr93/2013
09.12.20141 Sžso 42/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szso42/2013
09.12.20141 Sžso 62/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szso62/2013
10.12.20148 Cdo 249/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo249/2014
10.12.20148 Cdo 329/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo329/2014
10.12.20148 Cdo 245/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo245/2014
10.12.20148 Cdo 319/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo319/2014
10.12.20148 Cdo 235/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo235/2014
10.12.20148 Cdo 8/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo8/2014
10.12.20148 ECdo 190/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo190/2014
10.12.20144 Tost 42/2014https://ispis.sk/judikatura/4Tost42/2014
10.12.20148 Cdo 285/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo285/2014
10.12.20148 Cdo 405/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo405/2014
10.12.20148 Cdo 201/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo201/2014
10.12.20148 Cdo 70/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo70/2014
10.12.20148 Cdo 252/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo252/2014
10.12.20148 Cdo 457/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo457/2014
10.12.20148 ECdo 205/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo205/2014
10.12.20147 Cdo 253/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo253/2013
10.12.20148 Cdo 185/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo185/2014
10.12.20148 Cdo 225/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo225/2014
10.12.20148 Cdo 309/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo309/2014
10.12.20146 Tost 40/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tost40/2014
10.12.20148 ECdo 92/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo92/2014
10.12.20148 Cdo 118/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo118/2014
10.12.20148 ECdo 88/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo88/2014
10.12.20148 ECdo 112/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo112/2014
10.12.20148 ECdo 82/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo82/2014
10.12.20148 ECdo 74/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo74/2014
10.12.20148 ECdo 118/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo118/2014
10.12.20148 ECdo 144/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo144/2014
10.12.20148 ECdo 124/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo124/2014
10.12.20148 Nc 48/2014https://ispis.sk/judikatura/8Nc48/2014
10.12.20148 ECdo 94/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo94/2014
10.12.20148 Cdo 68/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo68/2014
10.12.20148 Cdo 92/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo92/2014
10.12.20148 ECdo 72/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo72/2014
10.12.20141 TdoV 11/2013https://ispis.sk/judikatura/1TdoV11/2013
10.12.20148 Cdo 108/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo108/2014
10.12.20148 ECdo 108/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo108/2014
10.12.20148 ECdo 257/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo257/2014
10.12.20148 ECdo 225/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo225/2014
10.12.20148 ECdo 180/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo180/2014
10.12.20148 ECdo 189/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo189/2014
10.12.20148 ECdo 128/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo128/2014
10.12.20148 ECdo 126/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo126/2014
10.12.20147 Cdo 192/2013https://ispis.sk/judikatura/7Cdo192/2013
10.12.20148 ECdo 78/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo78/2014
10.12.20148 ECdo 102/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo102/2014
10.12.20148 ECdo 76/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo76/2014
10.12.20148 ECdo 142/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo142/2014
10.12.20148 ECdo 116/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo116/2014
10.12.20148 ECdo 134/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo134/2014
10.12.20143 Tdo 69/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tdo69/2014
10.12.20148 Cdo 326/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo326/2014
10.12.20148 ECdo 96/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo96/2014
10.12.20148 ECdo 84/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo84/2014
10.12.20148 ECdo 86/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo86/2014
10.12.20148 ECdo 106/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo106/2014
10.12.20148 ECdo 148/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo148/2014
10.12.20148 ECdo 146/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo146/2014
10.12.20148 ECdo 136/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo136/2014
10.12.20148 ECdo 98/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo98/2014
10.12.20148 ECdo 122/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo122/2014
10.12.20148 Ndc 13/2014https://ispis.sk/judikatura/8Ndc13/2014
10.12.20148 ECdo 179/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo179/2014
10.12.20148 Cdo 147/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo147/2014
10.12.20148 Ndc 14/2014https://ispis.sk/judikatura/8Ndc14/2014
10.12.20148 ECdo 104/2014https://ispis.sk/judikatura/8ECdo104/2014
11.12.20148 Sžo 65/2013https://ispis.sk/judikatura/8Szo65/2013
11.12.20146 Tdo 73/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tdo73/2014
11.12.20147 Cdo 295/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo295/2014
11.12.20145 Tdo 41/2014https://ispis.sk/judikatura/5Tdo41/2014
11.12.20148 Cdo 4/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo4/2013
11.12.20148 Cdo 20/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo20/2013
11.12.20148 Sžo 49/2013https://ispis.sk/judikatura/8Szo49/2013
11.12.20147 ECdo 37/2014https://ispis.sk/judikatura/7ECdo37/2014
11.12.20148 Sžo 69/2014https://ispis.sk/judikatura/8Szo69/2014
11.12.20147 ECdo 65/2014https://ispis.sk/judikatura/7ECdo65/2014
11.12.20148 Sžf 115/2013https://ispis.sk/judikatura/8Szf115/2013
11.12.20146 Tost 38/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tost38/2014
11.12.20147 Cdo 519/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo519/2014
11.12.20147 ECdo 209/2014https://ispis.sk/judikatura/7ECdo209/2014
11.12.20147 Cdo 275/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo275/2014
11.12.20145 Tdo 33/2013https://ispis.sk/judikatura/5Tdo33/2013
11.12.20147 Cdo 285/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo285/2014
11.12.20147 Cdo 293/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo293/2014
11.12.20147 Cdo 303/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo303/2014
11.12.20147 ECdo 69/2014https://ispis.sk/judikatura/7ECdo69/2014
11.12.20147 ECdo 61/2014https://ispis.sk/judikatura/7ECdo61/2014
11.12.20147 CoE 49/2014https://ispis.sk/judikatura/7CoE49/2014
11.12.20147 ECdo 53/2014https://ispis.sk/judikatura/7ECdo53/2014
11.12.20147 ECdo 49/2014https://ispis.sk/judikatura/7ECdo49/2014
11.12.20147 Cdo 277/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo277/2014
11.12.20147 ECdo 45/2014https://ispis.sk/judikatura/7ECdo45/2014
11.12.20147 ECdo 63/2014https://ispis.sk/judikatura/7ECdo63/2014
11.12.20147 ECdo 55/2014https://ispis.sk/judikatura/7ECdo55/2014
11.12.20147 Cdo 315/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo315/2014
11.12.20147 Cdo 313/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo313/2014
12.12.20146 Cdo 240/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo240/2014
15.12.20148 Nc 49/2014https://ispis.sk/judikatura/8Nc49/2014
16.12.20142 Tdo 66/2014https://ispis.sk/judikatura/2Tdo66/2014
16.12.20142 MCdo 13/2013https://ispis.sk/judikatura/2MCdo13/2013
16.12.20142 Cdo 456/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo456/2013
16.12.20142 Cdo 464/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo464/2013
16.12.20142 Cdo 462/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo462/2013
16.12.20142 MCdo 15/2014https://ispis.sk/judikatura/2MCdo15/2014
16.12.20145 Sžf 53/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szf53/2014
16.12.20145 Sžo 64/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szo64/2014
16.12.20145 Sžo 25/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szo25/2014
16.12.20142 Cdo 141/2014https://ispis.sk/judikatura/2Cdo141/2014
16.12.20142 MCdo 15/2013https://ispis.sk/judikatura/2MCdo15/2013
16.12.20142 Cdo 270/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo270/2013
16.12.20142 Cdo 407/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo407/2013
16.12.20142 Cdo 455/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo455/2013
16.12.20144 Tdo 74/2013https://ispis.sk/judikatura/4Tdo74/2013
16.12.20144 Tdo 13/2014https://ispis.sk/judikatura/4Tdo13/2014
16.12.20142 Oboer 259/2013https://ispis.sk/judikatura/2Oboer259/2013
16.12.20142 Cdo 458/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo458/2013
16.12.20145 Sži 33/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szi33/2014
16.12.20142 Tdo 56/2014https://ispis.sk/judikatura/2Tdo56/2014
16.12.20142 Ndc 16/2014https://ispis.sk/judikatura/2Ndc16/2014
16.12.20142 Cdo 440/2013https://ispis.sk/judikatura/2Cdo440/2013
17.12.20144 ECdo 223/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo223/2013
17.12.20144 ECdo 253/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo253/2013
17.12.20144 ECdo 207/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo207/2013
17.12.20144 ECdo 93/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo93/2013
17.12.20144 ECdo 227/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo227/2013
17.12.20144 ECdo 255/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo255/2014
17.12.20144 Cdo 66/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo66/2014
17.12.20144 ECdo 22/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo22/2014
17.12.20144 Cdo 313/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo313/2014
17.12.20144 Cdo 462/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo462/2013
17.12.20144 Cdo 353/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo353/2014
17.12.20144 Cdo 351/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo351/2014
17.12.20144 Cdo 545/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo545/2014
17.12.20144 ECdo 306/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo306/2013
17.12.20144 ECdo 42/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo42/2014
17.12.20144 Cdo 42/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo42/2014
17.12.20144 Cdo 363/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo363/2014
17.12.20144 Cdo 381/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo381/2014
17.12.20144 Cdo 361/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo361/2014
17.12.20144 Co 1/2014https://ispis.sk/judikatura/4Co1/2014
17.12.20144 ECdo 13/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo13/2013
17.12.20144 Cdo 12/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo12/2014
17.12.20144 ECdo 205/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo205/2014
17.12.20144 Ndc 15/2014https://ispis.sk/judikatura/4Ndc15/2014
17.12.20144 ECdo 235/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo235/2014
17.12.20144 Cdo 39/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo39/2014
17.12.20144 Cdo 540/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo540/2014
17.12.20144 Cdo 191/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo191/2014
17.12.20144 ECdo 195/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo195/2014
17.12.20144 Cdo 533/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo533/2014
17.12.20144 ECdo 119/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo119/2014
17.12.20144 ECdo 316/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo316/2013
17.12.20144 Cdo 18/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo18/2014
17.12.20144 Ndc 16/2014https://ispis.sk/judikatura/4Ndc16/2014
17.12.20143 Tost 14/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tost14/2014
17.12.20144 Cdo 414/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo414/2013
17.12.20144 ECdo 215/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo215/2014
17.12.20144 Cdo 54/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo54/2014
17.12.20144 ECdo 324/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo324/2013
17.12.20144 Cdo 23/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo23/2014
17.12.20144 ECdo 210/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo210/2014
17.12.20144 Cdo 46/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo46/2014
17.12.20144 Cdo 44/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo44/2014
17.12.20144 ECdo 3/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo3/2013
17.12.20144 Cdo 22/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo22/2014
17.12.20144 ECdo 318/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo318/2013
17.12.20144 Cdo 413/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo413/2014
17.12.20144 ECdo 16/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo16/2014
17.12.20144 ECdo 18/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo18/2014
17.12.20144 Cdo 438/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo438/2013
17.12.20144 Cdo 48/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo48/2014
17.12.20144 Cdo 26/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo26/2014
17.12.20144 ECdo 322/2013https://ispis.sk/judikatura/4ECdo322/2013
17.12.20144 Cdo 391/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo391/2014
17.12.20144 Cdo 357/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo357/2013
17.12.20144 Cdo 371/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo371/2014
17.12.20144 Cdo 252/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo252/2013
17.12.20144 ECdo 220/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo220/2014
17.12.20144 Co 2/2014https://ispis.sk/judikatura/4Co2/2014
18.12.20145 Tdo 74/2014https://ispis.sk/judikatura/5Tdo74/2014
18.12.20143 Dp 1/2014https://ispis.sk/judikatura/3Dp1/2014
19.12.20142 Tost 39/2014https://ispis.sk/judikatura/2Tost39/2014
22.12.20143 Tost 44/2014https://ispis.sk/judikatura/3Tost44/2014
22.12.20146 Tdo 76/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tdo76/2014
22.12.20141 Sža 50/2014https://ispis.sk/judikatura/1Sza50/2014
22.12.20146 Tdo 77/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tdo77/2014
22.12.20146 Tdo 78/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tdo78/2014
23.12.20145 Ndob 19/2014https://ispis.sk/judikatura/5Ndob19/2014
30.12.20144 Obdo 43/2014https://ispis.sk/judikatura/4Obdo43/2014
30.12.20144 Oboer 268/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer268/2013
30.12.20144 Oboer 339/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer339/2013
30.12.20144 OboE 129/2013https://ispis.sk/judikatura/4OboE129/2013
30.12.20144 Obo 45/2014https://ispis.sk/judikatura/4Obo45/2014
30.12.20144 Oboer 16/2014https://ispis.sk/judikatura/4Oboer16/2014
30.12.20144 Oboer 94/2014https://ispis.sk/judikatura/4Oboer94/2014
30.12.20144 Oboer 78/2014https://ispis.sk/judikatura/4Oboer78/2014
30.12.20144 Oboer 357/2013https://ispis.sk/judikatura/4Oboer357/2013
Nejvyšší soud České republiky18624 dokumentov210120162015201420132012201020092008200720062005200420032002200120001999199819971600
Ústavní soud České republiky62263 dokumentov201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993
Nejvyšší správní soud České republiky99 dokumentov20161600