Späť na Vyhľadávanie

Judikatúra - NS, ÚS,...Najvyšší súd Slovenskej republikyRok 2016

DátumSpisová značkaURL
05.01.20163 Tdo 82/2015https://ispis.sk/judikatura/3Tdo82/2015
05.01.20163 Tost 37/2015https://ispis.sk/judikatura/3Tost37/2015
05.01.20163 Tost 40/2015https://ispis.sk/judikatura/3Tost40/2015
05.01.20163 Tost 26/2015https://ispis.sk/judikatura/3Tost26/2015
05.01.20164 Tost 43/2015https://ispis.sk/judikatura/4Tost43/2015
05.01.20163 Tost 43/2015https://ispis.sk/judikatura/3Tost43/2015
05.01.20164 Tost 44/2015https://ispis.sk/judikatura/4Tost44/2015
05.01.20163 Tost 38/2015https://ispis.sk/judikatura/3Tost38/2015
07.01.20162 Tost 45/2015https://ispis.sk/judikatura/2Tost45/2015
11.01.20163 Cdo 1030/2015https://ispis.sk/judikatura/3Cdo1030/2015
11.01.20162 Tost 44/2015https://ispis.sk/judikatura/2Tost44/2015
11.01.201610 Sžo 305/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo305/2015
11.01.20163 MCdo 6/2015https://ispis.sk/judikatura/3MCdo6/2015
11.01.20161 SZa 26/2015https://ispis.sk/judikatura/1SZa26/2015
11.01.201610 Nds 2/2015https://ispis.sk/judikatura/10Nds2/2015
11.01.20163 Cdo 895/2015https://ispis.sk/judikatura/3Cdo895/2015
11.01.20163 Cdo 862/2015https://ispis.sk/judikatura/3Cdo862/2015
11.01.20163 Cdo 933/2015https://ispis.sk/judikatura/3Cdo933/2015
11.01.201610 SZa 25/2015https://ispis.sk/judikatura/10SZa25/2015
11.01.20163 EMCdo 1/2013https://ispis.sk/judikatura/3EMCdo1/2013
11.01.20163 EMCdo 3/2013https://ispis.sk/judikatura/3EMCdo3/2013
11.01.20162 Ndt 27/2015https://ispis.sk/judikatura/2Ndt27/2015
11.01.20163 Cdo 758/2015https://ispis.sk/judikatura/3Cdo758/2015
11.01.20163 Cdo 1376/2015https://ispis.sk/judikatura/3Cdo1376/2015
11.01.20163 Cdo 428/2015https://ispis.sk/judikatura/3Cdo428/2015
11.01.20163 Cdo 348/2015https://ispis.sk/judikatura/3Cdo348/2015
12.01.20162 Cdo 315/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo315/2015
12.01.20162 Cdo 435/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo435/2015
12.01.20162 Cdo 225/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo225/2015
12.01.20167 Ndz 1/2016https://ispis.sk/judikatura/7Ndz1/2016
12.01.20167 Ndz 2/2016https://ispis.sk/judikatura/7Ndz2/2016
12.01.20161 So 81/2015https://ispis.sk/judikatura/1So81/2015
12.01.20162 Tost 2/2016https://ispis.sk/judikatura/2Tost2/2016
12.01.20164 Urto 7/2015https://ispis.sk/judikatura/4Urto7/2015
12.01.20162 MCdo 1/2015https://ispis.sk/judikatura/2MCdo1/2015
12.01.20164 Tost 1/2016https://ispis.sk/judikatura/4Tost1/2016
12.01.20162 Ndt 1/2016https://ispis.sk/judikatura/2Ndt1/2016
12.01.20162 Tost 1/2016https://ispis.sk/judikatura/2Tost1/2016
12.01.20164 Tost 2/2016https://ispis.sk/judikatura/4Tost2/2016
12.01.20162 Cdo 430/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo430/2015
13.01.20164 Cdo 125/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo125/2015
13.01.201610 Sžo 137/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo137/2015
13.01.201610 Sžo 69/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo69/2015
13.01.20164 Cdo 965/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo965/2015
13.01.20164 Cdo 960/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo960/2015
13.01.20164 Cdo 920/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo920/2015
13.01.20164 Cdo 925/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo925/2015
13.01.20164 Cdo 1055/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo1055/2015
13.01.20164 Cdo 1025/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo1025/2015
13.01.20164 Cdo 935/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo935/2015
13.01.20164 Cdo 955/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo955/2015
13.01.20164 Cdo 995/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo995/2015
13.01.20164 Cdo 990/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo990/2015
13.01.20164 Cdo 460/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo460/2015
13.01.20164 Cdo 1005/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo1005/2015
13.01.20164 Cdo 1010/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo1010/2015
13.01.20164 Cdo 1065/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo1065/2015
13.01.201610 Sžo 59/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo59/2015
13.01.20164 Cdo 985/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo985/2015
13.01.20164 Cdo 1000/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo1000/2015
13.01.20164 Cdo 930/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo930/2015
13.01.201610 Sžo 132/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo132/2015
13.01.201610 Sžo 67/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo67/2015
13.01.20164 Cdo 915/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo915/2015
13.01.20164 Cdo 1141/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo1141/2015
13.01.201610 Sžo 62/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo62/2015
13.01.201610 Sžo 66/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo66/2015
13.01.20164 Cdo 943/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo943/2015
13.01.20164 Cdo 947/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo947/2015
13.01.20164 Cdo 951/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo951/2015
13.01.20164 Cdo 931/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo931/2015
13.01.20164 Cdo 1131/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo1131/2015
13.01.20164 Cdo 941/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo941/2015
13.01.20164 Cdo 949/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo949/2015
13.01.201610 Sžo 129/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo129/2015
13.01.201610 Sžo 52/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo52/2015
13.01.20164 Cdo 1133/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo1133/2015
13.01.201610 Sžo 126/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo126/2015
13.01.20164 Cdo 940/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo940/2015
13.01.201610 Sžo 87/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo87/2015
13.01.20164 Cdo 1139/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo1139/2015
13.01.20164 Cdo 743/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo743/2015
13.01.201610 Sžo 58/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo58/2015
13.01.20164 Cdo 1137/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo1137/2015
13.01.20164 Cdo 939/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo939/2015
13.01.20164 Cdo 1143/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo1143/2015
13.01.201610 Sžo 82/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo82/2015
13.01.20164 Cdo 1145/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo1145/2015
13.01.20164 Cdo 1140/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo1140/2015
13.01.20164 Cdo 1020/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo1020/2015
13.01.20164 Cdo 1070/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo1070/2015
13.01.20164 Cdo 1115/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo1115/2015
13.01.20164 Cdo 1060/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo1060/2015
13.01.20164 Cdo 937/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo937/2015
13.01.201610 Sžo 63/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo63/2015
13.01.20164 Cdo 1110/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo1110/2015
13.01.20164 Cdo 1080/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo1080/2015
13.01.20164 Cdo 1040/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo1040/2015
13.01.20164 XCdo 2/2015https://ispis.sk/judikatura/4XCdo2/2015
13.01.201610 Sžo 141/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo141/2015
13.01.20164 Cdo 1135/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo1135/2015
13.01.20164 Cdo 1045/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo1045/2015
13.01.20164 Cdo 1120/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo1120/2015
13.01.20164 Cdo 1035/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo1035/2015
13.01.20164 Cdo 1095/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo1095/2015
13.01.20164 Cdo 1100/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo1100/2015
13.01.20164 Cdo 929/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo929/2015
13.01.20164 Cdo 1085/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo1085/2015
13.01.20164 Cdo 1090/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo1090/2015
14.01.20164 Ndz 1/2016https://ispis.sk/judikatura/4Ndz1/2016
18.01.20163 Tost 2/2016https://ispis.sk/judikatura/3Tost2/2016
19.01.20161 Sžso 58/2014https://ispis.sk/judikatura/1Szso58/2014
19.01.20163 Sžf 76/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szf76/2014
19.01.20164 Tdo 46/2015https://ispis.sk/judikatura/4Tdo46/2015
19.01.20161 So 96/2015https://ispis.sk/judikatura/1So96/2015
19.01.20163 Sžo 192/2015https://ispis.sk/judikatura/3Szo192/2015
19.01.20161 So 85/2015https://ispis.sk/judikatura/1So85/2015
19.01.20161 So 79/2015https://ispis.sk/judikatura/1So79/2015
19.01.20162 To 13/2014https://ispis.sk/judikatura/2To13/2014
19.01.20161 So 101/2014https://ispis.sk/judikatura/1So101/2014
19.01.20163 Sžo 184/2015https://ispis.sk/judikatura/3Szo184/2015
19.01.20161 Sžso 76/2015https://ispis.sk/judikatura/1Szso76/2015
19.01.20163 Sžo 228/2015https://ispis.sk/judikatura/3Szo228/2015
19.01.20161 So 111/2014https://ispis.sk/judikatura/1So111/2014
19.01.20161 Sžso 59/2014https://ispis.sk/judikatura/1Szso59/2014
19.01.20161 Sža 40/2015https://ispis.sk/judikatura/1Sza40/2015
19.01.20161 So 66/2013https://ispis.sk/judikatura/1So66/2013
19.01.20163 Sži 42/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szi42/2014
19.01.20161 So 107/2014https://ispis.sk/judikatura/1So107/2014
19.01.20161 Sžso 67/2015https://ispis.sk/judikatura/1Szso67/2015
19.01.20163 Sžf 144/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szf144/2014
19.01.20163 Sžo 84/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szo84/2014
19.01.20161 Dso 3/2015https://ispis.sk/judikatura/1Dso3/2015
19.01.20161 Sža 8/2014https://ispis.sk/judikatura/1Sza8/2014
19.01.20162 Dso 7/2014https://ispis.sk/judikatura/2Dso7/2014
19.01.20163 Sži 44/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szi44/2014
19.01.20163 Sžo 180/2015https://ispis.sk/judikatura/3Szo180/2015
19.01.20161 So 97/2014https://ispis.sk/judikatura/1So97/2014
19.01.20161 Sžso 57/2014https://ispis.sk/judikatura/1Szso57/2014
19.01.20163 Sžf 38/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szf38/2014
19.01.20164 Tdo 65/2014https://ispis.sk/judikatura/4Tdo65/2014
19.01.20161 Sža 51/2014https://ispis.sk/judikatura/1Sza51/2014
19.01.20164 Ndt 1/2016https://ispis.sk/judikatura/4Ndt1/2016
19.01.20163 Sžo 238/2015https://ispis.sk/judikatura/3Szo238/2015
19.01.20164 To 14/2014https://ispis.sk/judikatura/4To14/2014
19.01.20163 Ds 5/2014https://ispis.sk/judikatura/3Ds5/2014
19.01.20161 Sža 32/2014https://ispis.sk/judikatura/1Sza32/2014
19.01.20163 Sžo 230/2015https://ispis.sk/judikatura/3Szo230/2015
19.01.20162 Tdo 91/2015https://ispis.sk/judikatura/2Tdo91/2015
19.01.20163 Sžo 76/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szo76/2014
19.01.20162 Tdo 3/2016https://ispis.sk/judikatura/2Tdo3/2016
19.01.20161 So 95/2014https://ispis.sk/judikatura/1So95/2014
20.01.201610 Sžo 74/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo74/2015
20.01.201610 Sžso 18/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szso18/2015
20.01.20165 Cdo 394/2015https://ispis.sk/judikatura/5Cdo394/2015
20.01.20166 Cdo 364/2015https://ispis.sk/judikatura/6Cdo364/2015
20.01.20166 Cdo 312/2015https://ispis.sk/judikatura/6Cdo312/2015
20.01.20166 Cdo 394/2015https://ispis.sk/judikatura/6Cdo394/2015
20.01.201610 Sža 30/2015https://ispis.sk/judikatura/10Sza30/2015
20.01.201610 Sžo 8/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo8/2015
20.01.20166 ECdo 18/2016https://ispis.sk/judikatura/6ECdo18/2016
20.01.201610 So 6/2015https://ispis.sk/judikatura/10So6/2015
20.01.20166 Cdo 318/2015https://ispis.sk/judikatura/6Cdo318/2015
20.01.20166 ECdo 22/2016https://ispis.sk/judikatura/6ECdo22/2016
20.01.20163 Tost 1/2016https://ispis.sk/judikatura/3Tost1/2016
20.01.201610 Sžo 18/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo18/2015
20.01.201610 Sžnz 6/2015https://ispis.sk/judikatura/10Sznz6/2015
20.01.201610 So 2/2015https://ispis.sk/judikatura/10So2/2015
20.01.201610 Sžo 4/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo4/2015
20.01.201610 So 10/2015https://ispis.sk/judikatura/10So10/2015
20.01.201610 So 13/2015https://ispis.sk/judikatura/10So13/2015
20.01.20163 Tdo 66/2015https://ispis.sk/judikatura/3Tdo66/2015
20.01.201610 Sža 37/2015https://ispis.sk/judikatura/10Sza37/2015
20.01.201610 Sžo 187/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo187/2015
20.01.20165 Cdo 623/2015https://ispis.sk/judikatura/5Cdo623/2015
20.01.20166 ECdo 16/2016https://ispis.sk/judikatura/6ECdo16/2016
20.01.20165 Cdo 603/2015https://ispis.sk/judikatura/5Cdo603/2015
20.01.201610 So 3/2015https://ispis.sk/judikatura/10So3/2015
20.01.201610 So 12/2015https://ispis.sk/judikatura/10So12/2015
20.01.201610 Sžo 5/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo5/2015
20.01.20163 Ndt 2/2016https://ispis.sk/judikatura/3Ndt2/2016
20.01.20166 Cdo 293/2015https://ispis.sk/judikatura/6Cdo293/2015
20.01.20165 Cdo 613/2015https://ispis.sk/judikatura/5Cdo613/2015
20.01.201610 So 1/2015https://ispis.sk/judikatura/10So1/2015
20.01.20165 Cdo 485/2015https://ispis.sk/judikatura/5Cdo485/2015
20.01.20165 Cdo 453/2015https://ispis.sk/judikatura/5Cdo453/2015
20.01.20165 Cdo 484/2015https://ispis.sk/judikatura/5Cdo484/2015
20.01.20165 Cdo 374/2015https://ispis.sk/judikatura/5Cdo374/2015
20.01.201610 So 4/2015https://ispis.sk/judikatura/10So4/2015
20.01.201610 SZa 1/2016https://ispis.sk/judikatura/10SZa1/2016
20.01.20163 Tdo 79/2015https://ispis.sk/judikatura/3Tdo79/2015
20.01.201610 Sža 43/2015https://ispis.sk/judikatura/10Sza43/2015
20.01.20165 Cdo 373/2015https://ispis.sk/judikatura/5Cdo373/2015
20.01.20165 Cdo 395/2015https://ispis.sk/judikatura/5Cdo395/2015
20.01.201610 So 9/2015https://ispis.sk/judikatura/10So9/2015
20.01.20163 Tdo 72/2015https://ispis.sk/judikatura/3Tdo72/2015
20.01.20163 Tdo 57/2015https://ispis.sk/judikatura/3Tdo57/2015
20.01.20163 Tdo 87/2015https://ispis.sk/judikatura/3Tdo87/2015
20.01.20165 Cdo 253/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo253/2014
20.01.20165 Cdo 593/2015https://ispis.sk/judikatura/5Cdo593/2015
20.01.201610 So 5/2015https://ispis.sk/judikatura/10So5/2015
20.01.20166 Cdo 426/2015https://ispis.sk/judikatura/6Cdo426/2015
20.01.20166 Cdo 390/2015https://ispis.sk/judikatura/6Cdo390/2015
21.01.20168 Sžr 120/2014https://ispis.sk/judikatura/8Szr120/2014
21.01.20168 Sžf 62/2014https://ispis.sk/judikatura/8Szf62/2014
21.01.20168 Sžf 56/2014https://ispis.sk/judikatura/8Szf56/2014
21.01.20168 Sžf 52/2014https://ispis.sk/judikatura/8Szf52/2014
21.01.20166 Urtost 1/2016https://ispis.sk/judikatura/6Urtost1/2016
21.01.20168 Sžo 32/2014https://ispis.sk/judikatura/8Szo32/2014
22.01.201610 Sžo 274/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo274/2015
26.01.201619 XCdo 15/2015https://ispis.sk/judikatura/19XCdo15/2015
26.01.201619 XCdo 9/2015https://ispis.sk/judikatura/19XCdo9/2015
26.01.201619 XCdo 24/2015https://ispis.sk/judikatura/19XCdo24/2015
26.01.201619 XCdo 20/2015https://ispis.sk/judikatura/19XCdo20/2015
26.01.20164 Cdo 5/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo5/2015
26.01.201619 XCdo 6/2015https://ispis.sk/judikatura/19XCdo6/2015
26.01.201619 XCdo 10/2015https://ispis.sk/judikatura/19XCdo10/2015
26.01.20168 ECdo 111/2015https://ispis.sk/judikatura/8ECdo111/2015
26.01.201619 XCdo 26/2015https://ispis.sk/judikatura/19XCdo26/2015
26.01.201619 XCdo 12/2015https://ispis.sk/judikatura/19XCdo12/2015
26.01.201619 XCdo 11/2015https://ispis.sk/judikatura/19XCdo11/2015
26.01.20164 ECdo 73/2015https://ispis.sk/judikatura/4ECdo73/2015
26.01.20164 ECdo 67/2015https://ispis.sk/judikatura/4ECdo67/2015
26.01.20164 Cdo 909/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo909/2015
26.01.20164 Urto 5/2015https://ispis.sk/judikatura/4Urto5/2015
26.01.201619 XCdo 2/2015https://ispis.sk/judikatura/19XCdo2/2015
26.01.20168 Cdo 1/2016https://ispis.sk/judikatura/8Cdo1/2016
26.01.20168 Cdo 1331/2015https://ispis.sk/judikatura/8Cdo1331/2015
26.01.20164 Tost 33/2015https://ispis.sk/judikatura/4Tost33/2015
26.01.20168 Cdo 1347/2015https://ispis.sk/judikatura/8Cdo1347/2015
26.01.201619 XCdo 14/2015https://ispis.sk/judikatura/19XCdo14/2015
26.01.20168 Cdo 1373/2015https://ispis.sk/judikatura/8Cdo1373/2015
26.01.20164 Tdo 75/2015https://ispis.sk/judikatura/4Tdo75/2015
26.01.20164 Cdo 665/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo665/2015
26.01.201619 XCdo 3/2015https://ispis.sk/judikatura/19XCdo3/2015
26.01.201619 XCdo 1/2015https://ispis.sk/judikatura/19XCdo1/2015
26.01.201619 XCdo 25/2015https://ispis.sk/judikatura/19XCdo25/2015
26.01.201619 XCdo 13/2015https://ispis.sk/judikatura/19XCdo13/2015
26.01.20164 Tost 18/2015https://ispis.sk/judikatura/4Tost18/2015
26.01.201619 XCdo 5/2015https://ispis.sk/judikatura/19XCdo5/2015
26.01.201619 XCdo 19/2015https://ispis.sk/judikatura/19XCdo19/2015
26.01.201619 XCdo 17/2015https://ispis.sk/judikatura/19XCdo17/2015
26.01.201619 XCdo 21/2015https://ispis.sk/judikatura/19XCdo21/2015
26.01.201619 XCdo 7/2015https://ispis.sk/judikatura/19XCdo7/2015
26.01.20168 Cdo 1332/2015https://ispis.sk/judikatura/8Cdo1332/2015
26.01.20164 Cdo 53/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo53/2015
26.01.20168 Ndc 20/2015https://ispis.sk/judikatura/8Ndc20/2015
26.01.20164 Cdo 598/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo598/2015
26.01.20164 Cdo 320/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo320/2015
26.01.20164 Cdo 390/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo390/2015
26.01.20164 Cdo 506/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo506/2015
26.01.20168 Cdo 1326/2015https://ispis.sk/judikatura/8Cdo1326/2015
26.01.20164 Ndc 1/2016https://ispis.sk/judikatura/4Ndc1/2016
26.01.20164 Cdo 668/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo668/2015
26.01.20164 Cdo 61/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo61/2015
26.01.201619 XCdo 22/2015https://ispis.sk/judikatura/19XCdo22/2015
26.01.201619 XCdo 4/2015https://ispis.sk/judikatura/19XCdo4/2015
26.01.201619 XCdo 16/2015https://ispis.sk/judikatura/19XCdo16/2015
26.01.20164 Cdo 17/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo17/2015
26.01.20164 Cdo 400/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo400/2014
26.01.20164 Tost 3/2016https://ispis.sk/judikatura/4Tost3/2016
26.01.20168 Ndc 22/2015https://ispis.sk/judikatura/8Ndc22/2015
26.01.20168 Cdo 1327/2015https://ispis.sk/judikatura/8Cdo1327/2015
26.01.20161 Sžso 1/2015https://ispis.sk/judikatura/1Szso1/2015
26.01.201619 XCdo 23/2015https://ispis.sk/judikatura/19XCdo23/2015
26.01.20168 Cdo 1337/2015https://ispis.sk/judikatura/8Cdo1337/2015
26.01.201619 XCdo 8/2015https://ispis.sk/judikatura/19XCdo8/2015
26.01.20164 Cdo 140/2013https://ispis.sk/judikatura/4Cdo140/2013
26.01.20168 Ndc 21/2015https://ispis.sk/judikatura/8Ndc21/2015
26.01.20168 Cdo 1079/2015https://ispis.sk/judikatura/8Cdo1079/2015
26.01.20168 Cdo 1303/2015https://ispis.sk/judikatura/8Cdo1303/2015
26.01.20164 Cdo 844/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo844/2015
26.01.20164 Ndc 19/2015https://ispis.sk/judikatura/4Ndc19/2015
26.01.201619 XCdo 18/2015https://ispis.sk/judikatura/19XCdo18/2015
26.01.20168 Cdo 1377/2015https://ispis.sk/judikatura/8Cdo1377/2015
27.01.20162 Tdo 5/2016https://ispis.sk/judikatura/2Tdo5/2016
27.01.20162 Tdo 4/2016https://ispis.sk/judikatura/2Tdo4/2016
27.01.20164 Tdo 45/2015https://ispis.sk/judikatura/4Tdo45/2015
27.01.20167 Nc 1/2016https://ispis.sk/judikatura/7Nc1/2016
27.01.20167 Ndc 2/2016https://ispis.sk/judikatura/7Ndc2/2016
27.01.20169 Sžso 12/2014https://ispis.sk/judikatura/9Szso12/2014
27.01.20169 Sžso 44/2014https://ispis.sk/judikatura/9Szso44/2014
27.01.20166 Cdo 237/2014https://ispis.sk/judikatura/6Cdo237/2014
27.01.20161 Sdo 9/2015https://ispis.sk/judikatura/1Sdo9/2015
27.01.20167 ECdo 17/2015https://ispis.sk/judikatura/7ECdo17/2015
27.01.20166 Nc 1/2016https://ispis.sk/judikatura/6Nc1/2016
27.01.20168 Cdo 439/2014https://ispis.sk/judikatura/8Cdo439/2014
27.01.20165 ECdo 45/2015https://ispis.sk/judikatura/5ECdo45/2015
27.01.20167 ECdo 79/2015https://ispis.sk/judikatura/7ECdo79/2015
27.01.20167 ECdo 83/2015https://ispis.sk/judikatura/7ECdo83/2015
27.01.20167 Cdo 477/2015https://ispis.sk/judikatura/7Cdo477/2015
27.01.20167 Cdo 1367/2015https://ispis.sk/judikatura/7Cdo1367/2015
27.01.20167 Cdo 299/2015https://ispis.sk/judikatura/7Cdo299/2015
27.01.20161 Sdo 10/2015https://ispis.sk/judikatura/1Sdo10/2015
27.01.20168 Cdo 291/2015https://ispis.sk/judikatura/8Cdo291/2015
27.01.20162 Tdo 1/2016https://ispis.sk/judikatura/2Tdo1/2016
27.01.20167 Ndc 21/2015https://ispis.sk/judikatura/7Ndc21/2015
27.01.20169 Sžr 19/2014https://ispis.sk/judikatura/9Szr19/2014
27.01.20162 Tdo 83/2015https://ispis.sk/judikatura/2Tdo83/2015
27.01.20162 CdoV 8/2015https://ispis.sk/judikatura/2CdoV8/2015
27.01.20162 Ndt 2/2016https://ispis.sk/judikatura/2Ndt2/2016
27.01.20169 Sžp 13/2013https://ispis.sk/judikatura/9Szp13/2013
27.01.20161 Tdo 52/2015https://ispis.sk/judikatura/1Tdo52/2015
27.01.20169 Sžr 20/2014https://ispis.sk/judikatura/9Szr20/2014
27.01.20162 Tdo 82/2015https://ispis.sk/judikatura/2Tdo82/2015
27.01.20167 ECdo 93/2015https://ispis.sk/judikatura/7ECdo93/2015
27.01.20165 ECdo 24/2015https://ispis.sk/judikatura/5ECdo24/2015
27.01.20165 ECdo 55/2015https://ispis.sk/judikatura/5ECdo55/2015
27.01.20164 Ndz 2/2016https://ispis.sk/judikatura/4Ndz2/2016
27.01.20169 Sžso 88/2014https://ispis.sk/judikatura/9Szso88/2014
27.01.20162 Tost 3/2016https://ispis.sk/judikatura/2Tost3/2016
27.01.20169 So 251/2015https://ispis.sk/judikatura/9So251/2015
27.01.20169 So 147/2014https://ispis.sk/judikatura/9So147/2014
27.01.20169 So 273/2015https://ispis.sk/judikatura/9So273/2015
27.01.20169 So 95/2014https://ispis.sk/judikatura/9So95/2014
27.01.20169 So 85/2014https://ispis.sk/judikatura/9So85/2014
27.01.20169 So 160/2015https://ispis.sk/judikatura/9So160/2015
27.01.20169 So 64/2014https://ispis.sk/judikatura/9So64/2014
27.01.20165 Cdo 745/2015https://ispis.sk/judikatura/5Cdo745/2015
27.01.20169 So 74/2014https://ispis.sk/judikatura/9So74/2014
27.01.20165 XCdo 5/2015https://ispis.sk/judikatura/5XCdo5/2015
27.01.20169 So 121/2014https://ispis.sk/judikatura/9So121/2014
27.01.20165 Cdo 553/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo553/2014
27.01.20161 Tdo 53/2015https://ispis.sk/judikatura/1Tdo53/2015
27.01.20169 So 141/2014https://ispis.sk/judikatura/9So141/2014
27.01.20169 Sžso 29/2014https://ispis.sk/judikatura/9Szso29/2014
27.01.20167 Cdo 77/2015https://ispis.sk/judikatura/7Cdo77/2015
27.01.20169 So 92/2014https://ispis.sk/judikatura/9So92/2014
27.01.20161 Sdo 11/2015https://ispis.sk/judikatura/1Sdo11/2015
27.01.20166 Cdo 1/2016https://ispis.sk/judikatura/6Cdo1/2016
27.01.20169 Sžso 42/2014https://ispis.sk/judikatura/9Szso42/2014
27.01.20169 Sžso 85/2014https://ispis.sk/judikatura/9Szso85/2014
27.01.20169 Sžso 38/2014https://ispis.sk/judikatura/9Szso38/2014
27.01.20169 So 170/2015https://ispis.sk/judikatura/9So170/2015
27.01.20161 Sdo 12/2015https://ispis.sk/judikatura/1Sdo12/2015
27.01.20169 So 66/2015https://ispis.sk/judikatura/9So66/2015
27.01.20163 Tost 36/2015https://ispis.sk/judikatura/3Tost36/2015
28.01.20165 Sžf 34/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szf34/2014
28.01.20168 Sžr 118/2014https://ispis.sk/judikatura/8Szr118/2014
28.01.20165 Sžf 62/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szf62/2014
28.01.20168 Sžf 2/2016https://ispis.sk/judikatura/8Szf2/2016
28.01.20165 Sžf 103/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szf103/2014
28.01.20167 Sžo 34/2014https://ispis.sk/judikatura/7Szo34/2014
28.01.20162 Cdo 551/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo551/2015
28.01.20162 Cdo 1290/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo1290/2015
28.01.20162 Cdo 675/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo675/2015
28.01.20162 Cdo 665/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo665/2015
28.01.20162 Cdo 655/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo655/2015
28.01.20162 Cdo 605/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo605/2015
28.01.20162 Cdo 690/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo690/2015
28.01.20162 Cdo 555/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo555/2015
28.01.20162 Cdo 595/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo595/2015
28.01.20162 Cdo 645/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo645/2015
28.01.20162 Cdo 525/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo525/2015
28.01.20162 Cdo 590/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo590/2015
28.01.20162 Cdo 676/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo676/2015
28.01.20162 Cdo 6/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo6/2015
28.01.20162 Cdo 630/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo630/2015
28.01.20167 Sžo 42/2014https://ispis.sk/judikatura/7Szo42/2014
28.01.20162 Cdo 120/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo120/2015
28.01.20165 Sžf 100/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szf100/2014
28.01.20162 Cdo 620/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo620/2015
28.01.20165 Sžf 99/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szf99/2014
28.01.20162 Cdo 265/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo265/2015
28.01.20162 Cdo 49/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo49/2015
28.01.20162 Cdo 606/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo606/2015
28.01.20162 Cdo 575/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo575/2015
28.01.20162 Cdo 35/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo35/2015
28.01.20168 Sžo 91/2015https://ispis.sk/judikatura/8Szo91/2015
28.01.20165 Sžo 167/2015https://ispis.sk/judikatura/5Szo167/2015
28.01.20165 Sžf 92/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szf92/2014
28.01.20162 Cdo 680/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo680/2015
28.01.20162 Cdo 695/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo695/2015
28.01.20165 Tdo 94/2015https://ispis.sk/judikatura/5Tdo94/2015
28.01.20168 Sžf 21/2014https://ispis.sk/judikatura/8Szf21/2014
28.01.20167 Sžr 84/2014https://ispis.sk/judikatura/7Szr84/2014
28.01.20168 Sžo 106/2015https://ispis.sk/judikatura/8Szo106/2015
28.01.20165 Tdo 3/2016https://ispis.sk/judikatura/5Tdo3/2016
28.01.20162 Cdo 266/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo266/2015
28.01.20162 Cdo 552/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo552/2015
28.01.20165 Sžf 16/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szf16/2014
28.01.20167 Sžr 35/2014https://ispis.sk/judikatura/7Szr35/2014
28.01.20165 Sžf 6/2015https://ispis.sk/judikatura/5Szf6/2015
28.01.20162 ECdo 142/2014https://ispis.sk/judikatura/2ECdo142/2014
28.01.20165 Sžf 3/2015https://ispis.sk/judikatura/5Szf3/2015
28.01.20162 Co 2/2015https://ispis.sk/judikatura/2Co2/2015
28.01.20162 Cdo 656/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo656/2015
28.01.20162 Cdo 556/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo556/2015
28.01.20165 Sžf 1/2015https://ispis.sk/judikatura/5Szf1/2015
28.01.20162 Cdo 135/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo135/2015
28.01.20166 Tdo 79/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tdo79/2014
28.01.20168 Sžo 194/2015https://ispis.sk/judikatura/8Szo194/2015
28.01.20165 Sžf 104/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szf104/2014
28.01.20165 Sžo 34/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szo34/2014
28.01.20167 Sžo 72/2014https://ispis.sk/judikatura/7Szo72/2014
28.01.20162 Cdo 660/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo660/2015
28.01.20165 Sžf 58/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szf58/2014
28.01.20162 Cdo 685/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo685/2015
28.01.20167 Sži 38/2014https://ispis.sk/judikatura/7Szi38/2014
28.01.20162 Cdo 570/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo570/2015
28.01.20166 Tdo 91/2015https://ispis.sk/judikatura/6Tdo91/2015
28.01.20162 Cdo 577/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo577/2015
28.01.20162 Cdo 545/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo545/2015
28.01.20168 Sžo 90/2015https://ispis.sk/judikatura/8Szo90/2015
28.01.20162 Cdo 600/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo600/2015
28.01.20165 Sžf 98/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szf98/2014
28.01.20167 Sžo 36/2014https://ispis.sk/judikatura/7Szo36/2014
28.01.20162 Cdo 670/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo670/2015
28.01.20165 Sžo 16/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szo16/2014
28.01.20162 Cdo 543/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo543/2015
28.01.20168 Sžf 61/2014https://ispis.sk/judikatura/8Szf61/2014
29.01.20164 Tost 5/2016https://ispis.sk/judikatura/4Tost5/2016
29.01.20163 Ndz 1/2016https://ispis.sk/judikatura/3Ndz1/2016
01.02.20165 Ndz 1/2016https://ispis.sk/judikatura/5Ndz1/2016
02.02.20164 Sžf 42/2015https://ispis.sk/judikatura/4Szf42/2015
02.02.20164 Sžf 16/2015https://ispis.sk/judikatura/4Szf16/2015
02.02.20164 Sžf 30/2015https://ispis.sk/judikatura/4Szf30/2015
02.02.20164 Tdo 79/2015https://ispis.sk/judikatura/4Tdo79/2015
02.02.20164 Sžo 33/2015https://ispis.sk/judikatura/4Szo33/2015
02.02.20164 Sžo 30/2015https://ispis.sk/judikatura/4Szo30/2015
02.02.20164 Sžf 36/2015https://ispis.sk/judikatura/4Szf36/2015
02.02.20164 Sžf 41/2015https://ispis.sk/judikatura/4Szf41/2015
02.02.20164 Sžo 55/2015https://ispis.sk/judikatura/4Szo55/2015
02.02.20164 Sžf 20/2015https://ispis.sk/judikatura/4Szf20/2015
02.02.20164 Tdo 29/2015https://ispis.sk/judikatura/4Tdo29/2015
02.02.20164 Sžo 39/2015https://ispis.sk/judikatura/4Szo39/2015
02.02.20164 Sžnz 4/2015https://ispis.sk/judikatura/4Sznz4/2015
02.02.20164 Sžnz 5/2015https://ispis.sk/judikatura/4Sznz5/2015
02.02.20164 Sžo 35/2015https://ispis.sk/judikatura/4Szo35/2015
02.02.20164 Sžf 37/2015https://ispis.sk/judikatura/4Szf37/2015
02.02.20164 Sžf 38/2015https://ispis.sk/judikatura/4Szf38/2015
02.02.20164 Sžo 38/2015https://ispis.sk/judikatura/4Szo38/2015
02.02.20164 Sžf 33/2015https://ispis.sk/judikatura/4Szf33/2015
02.02.20164 Sžo 36/2015https://ispis.sk/judikatura/4Szo36/2015
02.02.20164 Sžf 34/2015https://ispis.sk/judikatura/4Szf34/2015
02.02.20164 Sžf 35/2015https://ispis.sk/judikatura/4Szf35/2015
02.02.20164 Sžf 17/2015https://ispis.sk/judikatura/4Szf17/2015
02.02.20164 Sžf 43/2015https://ispis.sk/judikatura/4Szf43/2015
03.02.201610 Sžso 2/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szso2/2015
03.02.201610 Sžo 114/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo114/2015
03.02.20164 Tdo 80/2015https://ispis.sk/judikatura/4Tdo80/2015
03.02.201610 Sžo 98/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo98/2015
03.02.20164 Tost 4/2016https://ispis.sk/judikatura/4Tost4/2016
03.02.201610 Sžo 112/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo112/2015
03.02.201610 Sžo 101/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo101/2015
03.02.201610 Sžo 43/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo43/2015
03.02.201610 Sžso 15/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szso15/2015
03.02.201610 SZa 4/2016https://ispis.sk/judikatura/10SZa4/2016
03.02.201610 Sžo 86/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo86/2015
03.02.201610 Sžo 96/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo96/2015
03.02.201610 Sžo 340/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo340/2015
03.02.201610 Sžo 105/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo105/2015
03.02.201610 Sžo 99/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo99/2015
03.02.201610 SZa 2/2016https://ispis.sk/judikatura/10SZa2/2016
03.02.201610 SZa 3/2016https://ispis.sk/judikatura/10SZa3/2016
03.02.201610 Sžso 11/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szso11/2015
03.02.201610 Sžo 177/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo177/2015
03.02.20161 Sžso 61/2014https://ispis.sk/judikatura/1Szso61/2014
03.02.20161 Sžf 9/2015https://ispis.sk/judikatura/1Szf9/2015
03.02.20161 SZa 2/2016https://ispis.sk/judikatura/1SZa2/2016
03.02.20161 Sžf 2/2015https://ispis.sk/judikatura/1Szf2/2015
03.02.20161 Sžf 10/2015https://ispis.sk/judikatura/1Szf10/2015
03.02.20161 Sžso 60/2014https://ispis.sk/judikatura/1Szso60/2014
03.02.201610 Sžo 81/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo81/2015
03.02.20161 Nds 1/2016https://ispis.sk/judikatura/1Nds1/2016
03.02.201610 Sžo 93/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo93/2015
03.02.20161 Sža 41/2015https://ispis.sk/judikatura/1Sza41/2015
04.02.20163 Sžr 2/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szr2/2014
04.02.20163 Sžo 80/2015https://ispis.sk/judikatura/3Szo80/2015
04.02.20163 Sžo 206/2015https://ispis.sk/judikatura/3Szo206/2015
04.02.20163 Nds 1/2016https://ispis.sk/judikatura/3Nds1/2016
04.02.20163 Sžo 176/2015https://ispis.sk/judikatura/3Szo176/2015
04.02.20163 Sžo 186/2015https://ispis.sk/judikatura/3Szo186/2015
04.02.20163 Sžo 178/2015https://ispis.sk/judikatura/3Szo178/2015
08.02.20161 Sžso 64/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szso64/2013
08.02.20163 EMCdo 2/2014https://ispis.sk/judikatura/3EMCdo2/2014
08.02.20163 ECdo 32/2015https://ispis.sk/judikatura/3ECdo32/2015
09.02.201610 XCdo 24/2015https://ispis.sk/judikatura/10XCdo24/2015
09.02.201610 XCdo 42/2015https://ispis.sk/judikatura/10XCdo42/2015
09.02.201610 XCdo 43/2015https://ispis.sk/judikatura/10XCdo43/2015
09.02.201610 XCdo 12/2015https://ispis.sk/judikatura/10XCdo12/2015
09.02.201610 XCdo 15/2015https://ispis.sk/judikatura/10XCdo15/2015
09.02.201610 XCdo 55/2015https://ispis.sk/judikatura/10XCdo55/2015
09.02.201610 XCdo 50/2015https://ispis.sk/judikatura/10XCdo50/2015
09.02.201610 XCdo 51/2015https://ispis.sk/judikatura/10XCdo51/2015
09.02.20162 Tdo 75/2015https://ispis.sk/judikatura/2Tdo75/2015
09.02.201610 XCdo 57/2015https://ispis.sk/judikatura/10XCdo57/2015
09.02.20162 Tdo 9/2016https://ispis.sk/judikatura/2Tdo9/2016
09.02.201610 XCdo 56/2015https://ispis.sk/judikatura/10XCdo56/2015
09.02.201610 XCdo 26/2015https://ispis.sk/judikatura/10XCdo26/2015
09.02.201610 XCdo 27/2015https://ispis.sk/judikatura/10XCdo27/2015
09.02.20164 Ndt 3/2016https://ispis.sk/judikatura/4Ndt3/2016
09.02.201610 XCdo 38/2015https://ispis.sk/judikatura/10XCdo38/2015
09.02.201610 XCdo 20/2015https://ispis.sk/judikatura/10XCdo20/2015
09.02.201610 XCdo 46/2015https://ispis.sk/judikatura/10XCdo46/2015
09.02.201610 XCdo 40/2015https://ispis.sk/judikatura/10XCdo40/2015
09.02.201610 XCdo 32/2016https://ispis.sk/judikatura/10XCdo32/2016
09.02.201610 XCdo 33/2015https://ispis.sk/judikatura/10XCdo33/2015
09.02.201610 XCdo 41/2015https://ispis.sk/judikatura/10XCdo41/2015
09.02.20162 Tost 4/2016https://ispis.sk/judikatura/2Tost4/2016
09.02.20162 Ndt 3/2016https://ispis.sk/judikatura/2Ndt3/2016
09.02.201610 XCdo 36/2015https://ispis.sk/judikatura/10XCdo36/2015
09.02.201610 XECdo 1/2016https://ispis.sk/judikatura/10XECdo1/2016
09.02.201610 XCdo 17/2015https://ispis.sk/judikatura/10XCdo17/2015
09.02.201610 XCdo 25/2015https://ispis.sk/judikatura/10XCdo25/2015
09.02.201610 XCdo 4/2015https://ispis.sk/judikatura/10XCdo4/2015
09.02.201610 XCdo 21/2015https://ispis.sk/judikatura/10XCdo21/2015
09.02.201610 XCdo 35/2015https://ispis.sk/judikatura/10XCdo35/2015
09.02.201610 XCdo 14/2015https://ispis.sk/judikatura/10XCdo14/2015
09.02.201610 XCdo 13/2015https://ispis.sk/judikatura/10XCdo13/2015
09.02.20162 Tdo 7/2016https://ispis.sk/judikatura/2Tdo7/2016
09.02.201610 XCdo 54/2015https://ispis.sk/judikatura/10XCdo54/2015
09.02.201610 XCdo 34/2015https://ispis.sk/judikatura/10XCdo34/2015
09.02.20162 Tdo 6/2016https://ispis.sk/judikatura/2Tdo6/2016
09.02.201610 XCdo 2/2016https://ispis.sk/judikatura/10XCdo2/2016
09.02.201610 XCdo 19/2015https://ispis.sk/judikatura/10XCdo19/2015
09.02.20162 Tdo 71/2015https://ispis.sk/judikatura/2Tdo71/2015
09.02.20162 Tdo 8/2016https://ispis.sk/judikatura/2Tdo8/2016
09.02.201610 XCdo 3/2015https://ispis.sk/judikatura/10XCdo3/2015
10.02.20161 Tdo 41/2015https://ispis.sk/judikatura/1Tdo41/2015
10.02.20164 Cdo 530/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo530/2014
10.02.20164 Cdo 525/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo525/2014
10.02.20165 Cdo 765/2015https://ispis.sk/judikatura/5Cdo765/2015
10.02.20165 Cdo 654/2015https://ispis.sk/judikatura/5Cdo654/2015
10.02.20164 Tdo 16/2016https://ispis.sk/judikatura/4Tdo16/2016
10.02.20163 Tost 5/2016https://ispis.sk/judikatura/3Tost5/2016
10.02.20163 Ndt 4/2016https://ispis.sk/judikatura/3Ndt4/2016
10.02.20165 ECdo 95/2015https://ispis.sk/judikatura/5ECdo95/2015
10.02.20163 Tdo 78/2015https://ispis.sk/judikatura/3Tdo78/2015
10.02.20163 Ndt 5/2016https://ispis.sk/judikatura/3Ndt5/2016
10.02.20163 Tdo 64/2015https://ispis.sk/judikatura/3Tdo64/2015
10.02.20165 ECdo 54/2015https://ispis.sk/judikatura/5ECdo54/2015
10.02.20165 Cdo 795/2015https://ispis.sk/judikatura/5Cdo795/2015
10.02.20165 Cdo 633/2015https://ispis.sk/judikatura/5Cdo633/2015
10.02.20165 Cdo 653/2015https://ispis.sk/judikatura/5Cdo653/2015
10.02.20165 Cdo 663/2015https://ispis.sk/judikatura/5Cdo663/2015
10.02.20165 Cdo 594/2015https://ispis.sk/judikatura/5Cdo594/2015
10.02.20165 Cdo 554/2015https://ispis.sk/judikatura/5Cdo554/2015
10.02.20165 Cdo 733/2015https://ispis.sk/judikatura/5Cdo733/2015
10.02.20165 Cdo 673/2015https://ispis.sk/judikatura/5Cdo673/2015
10.02.20163 Tdo 1/2016https://ispis.sk/judikatura/3Tdo1/2016
10.02.20165 Cdo 555/2015https://ispis.sk/judikatura/5Cdo555/2015
10.02.20165 Ndt 4/2016https://ispis.sk/judikatura/5Ndt4/2016
10.02.20165 Cdo 1253/2015https://ispis.sk/judikatura/5Cdo1253/2015
10.02.20165 MCdo 15/2013https://ispis.sk/judikatura/5MCdo15/2013
10.02.20165 Ndt 3/2016https://ispis.sk/judikatura/5Ndt3/2016
10.02.20165 Cdo 1235/2015https://ispis.sk/judikatura/5Cdo1235/2015
10.02.20165 Cdo 1233/2015https://ispis.sk/judikatura/5Cdo1233/2015
10.02.20165 Cdo 1265/2015https://ispis.sk/judikatura/5Cdo1265/2015
10.02.20163 Tdo 85/2015https://ispis.sk/judikatura/3Tdo85/2015
10.02.20165 Cdo 1263/2015https://ispis.sk/judikatura/5Cdo1263/2015
10.02.20164 Cdo 975/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo975/2015
10.02.20165 ECdo 64/2015https://ispis.sk/judikatura/5ECdo64/2015
11.02.20163 Cdo 9/2016https://ispis.sk/judikatura/3Cdo9/2016
11.02.20163 Nc 1/2016https://ispis.sk/judikatura/3Nc1/2016
11.02.20163 Cdo 4/2016https://ispis.sk/judikatura/3Cdo4/2016
11.02.20161 SZa 3/2016https://ispis.sk/judikatura/1SZa3/2016
11.02.20163 Cdo 566/2015https://ispis.sk/judikatura/3Cdo566/2015
11.02.20161 Sdo 6/2015https://ispis.sk/judikatura/1Sdo6/2015
11.02.20163 Cdo 127/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo127/2013
11.02.20163 Cdo 187/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo187/2013
11.02.20163 Cdo 277/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo277/2013
11.02.20163 Cdo 243/2015https://ispis.sk/judikatura/3Cdo243/2015
11.02.20163 Cdo 411/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo411/2013
11.02.20163 Cdo 6/2016https://ispis.sk/judikatura/3Cdo6/2016
11.02.20163 Cdo 399/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo399/2013
11.02.20163 Cdo 417/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo417/2013
11.02.20163 Cdo 229/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo229/2013
11.02.20163 Cdo 241/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo241/2013
11.02.20163 Cdo 287/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo287/2013
11.02.20163 MCdo 3/2014https://ispis.sk/judikatura/3MCdo3/2014
11.02.20163 Cdo 281/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo281/2013
15.02.20163 Ndc 19/2015https://ispis.sk/judikatura/3Ndc19/2015
15.02.20163 Ndc 2/2016https://ispis.sk/judikatura/3Ndc2/2016
16.02.20166 Tost 37/2015https://ispis.sk/judikatura/6Tost37/2015
16.02.20166 Tost 40/2015https://ispis.sk/judikatura/6Tost40/2015
17.02.201610 Sžso 10/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szso10/2015
17.02.20163 Tost 7/2015https://ispis.sk/judikatura/3Tost7/2015
17.02.20164 Ds 2/2015https://ispis.sk/judikatura/4Ds2/2015
17.02.20166 ECdo 32/2015https://ispis.sk/judikatura/6ECdo32/2015
17.02.20166 Cdo 472/2015https://ispis.sk/judikatura/6Cdo472/2015
17.02.20166 Cdo 442/2015https://ispis.sk/judikatura/6Cdo442/2015
17.02.20166 ECdo 26/2015https://ispis.sk/judikatura/6ECdo26/2015
17.02.20166 Cdo 444/2015https://ispis.sk/judikatura/6Cdo444/2015
17.02.201610 Sžso 8/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szso8/2015
17.02.201610 So 64/2014https://ispis.sk/judikatura/10So64/2014
17.02.201610 So 15/2015https://ispis.sk/judikatura/10So15/2015
17.02.201610 So 22/2015https://ispis.sk/judikatura/10So22/2015
17.02.20166 Cdo 404/2015https://ispis.sk/judikatura/6Cdo404/2015
17.02.201610 So 16/2015https://ispis.sk/judikatura/10So16/2015
17.02.20163 Tdo 89/2015https://ispis.sk/judikatura/3Tdo89/2015
17.02.201610 So 11/2015https://ispis.sk/judikatura/10So11/2015
17.02.20166 Cdo 413/2015https://ispis.sk/judikatura/6Cdo413/2015
17.02.20166 Cdo 434/2015https://ispis.sk/judikatura/6Cdo434/2015
17.02.20166 Cdo 398/2015https://ispis.sk/judikatura/6Cdo398/2015
17.02.20166 Cdo 891/2016https://ispis.sk/judikatura/6Cdo891/2016
17.02.20166 Cdo 881/2016https://ispis.sk/judikatura/6Cdo881/2016
17.02.20163 Tdo 7/2015https://ispis.sk/judikatura/3Tdo7/2015
17.02.20166 ECdo 20/2016https://ispis.sk/judikatura/6ECdo20/2016
17.02.20166 ECdo 34/2015https://ispis.sk/judikatura/6ECdo34/2015
17.02.20166 ECdo 28/2015https://ispis.sk/judikatura/6ECdo28/2015
17.02.20166 Cdo 440/2015https://ispis.sk/judikatura/6Cdo440/2015
17.02.20163 Tost 4/2015https://ispis.sk/judikatura/3Tost4/2015
17.02.20164 Ndt 5/2016https://ispis.sk/judikatura/4Ndt5/2016
17.02.20161 So 38/2015https://ispis.sk/judikatura/1So38/2015
17.02.20166 ECdo 24/2016https://ispis.sk/judikatura/6ECdo24/2016
17.02.20168 Nc 1/2016https://ispis.sk/judikatura/8Nc1/2016
17.02.201610 Sžso 12/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szso12/2015
17.02.201610 So 14/2015https://ispis.sk/judikatura/10So14/2015
17.02.201610 So 20/2015https://ispis.sk/judikatura/10So20/2015
17.02.20166 Cdo 829/2015https://ispis.sk/judikatura/6Cdo829/2015
17.02.20166 Cdo 446/2015https://ispis.sk/judikatura/6Cdo446/2015
17.02.20166 Cdo 430/2015https://ispis.sk/judikatura/6Cdo430/2015
17.02.20162 Sžo 66/2014https://ispis.sk/judikatura/2Szo66/2014
17.02.20163 Tost 6/2015https://ispis.sk/judikatura/3Tost6/2015
17.02.20163 Cdo 467/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo467/2013
17.02.201610 Sžso 6/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szso6/2015
17.02.20166 Cdo 883/2016https://ispis.sk/judikatura/6Cdo883/2016
17.02.201610 So 10/2014https://ispis.sk/judikatura/10So10/2014
17.02.201610 So 19/2015https://ispis.sk/judikatura/10So19/2015
17.02.20163 Cdo 197/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo197/2013
17.02.20166 Cdo 432/2016https://ispis.sk/judikatura/6Cdo432/2016
17.02.20166 Cdo 410/2015https://ispis.sk/judikatura/6Cdo410/2015
17.02.20164 Ndt 4/2016https://ispis.sk/judikatura/4Ndt4/2016
17.02.20161 So 8/2016https://ispis.sk/judikatura/1So8/2016
17.02.20166 Cdo 249/2015https://ispis.sk/judikatura/6Cdo249/2015
17.02.201610 Sžo 28/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo28/2015
17.02.201610 So 45/2014https://ispis.sk/judikatura/10So45/2014
17.02.20166 Cdo 865/2015https://ispis.sk/judikatura/6Cdo865/2015
17.02.20166 Cdo 8/2015https://ispis.sk/judikatura/6Cdo8/2015
18.02.20161 Tost 10/2015https://ispis.sk/judikatura/1Tost10/2015
18.02.20165 Tdo 10/2016https://ispis.sk/judikatura/5Tdo10/2016
18.02.20165 Cdo 1214/2015https://ispis.sk/judikatura/5Cdo1214/2015
18.02.20168 Sžf 54/2014https://ispis.sk/judikatura/8Szf54/2014
18.02.20165 Tdo 4/2016https://ispis.sk/judikatura/5Tdo4/2016
18.02.20168 Sži 32/2014https://ispis.sk/judikatura/8Szi32/2014
18.02.20168 Sžo 25/2014https://ispis.sk/judikatura/8Szo25/2014
18.02.20165 Tdo 11/2016https://ispis.sk/judikatura/5Tdo11/2016
18.02.20165 ECdo 94/2015https://ispis.sk/judikatura/5ECdo94/2015
18.02.20168 Sži 42/2014https://ispis.sk/judikatura/8Szi42/2014
18.02.20165 Cdo 1264/2015https://ispis.sk/judikatura/5Cdo1264/2015
19.02.20164 Tost 7/2016https://ispis.sk/judikatura/4Tost7/2016
19.02.20164 Ndt 6/2016https://ispis.sk/judikatura/4Ndt6/2016
19.02.20164 Urtost 1/2016https://ispis.sk/judikatura/4Urtost1/2016
19.02.20164 Urto 1/2016https://ispis.sk/judikatura/4Urto1/2016
22.02.20163 Ndc 3/2016https://ispis.sk/judikatura/3Ndc3/2016
23.02.20164 Tdo 3/2016https://ispis.sk/judikatura/4Tdo3/2016
23.02.20164 Tdo 2/2016https://ispis.sk/judikatura/4Tdo2/2016
23.02.20162 Tost 5/2016https://ispis.sk/judikatura/2Tost5/2016
23.02.20167 Cdo 618/2015https://ispis.sk/judikatura/7Cdo618/2015
23.02.20167 Ndc 3/2016https://ispis.sk/judikatura/7Ndc3/2016
23.02.20167 Cdo 808/2015https://ispis.sk/judikatura/7Cdo808/2015
23.02.20167 Cdo 619/2015https://ispis.sk/judikatura/7Cdo619/2015
23.02.20167 Cdo 679/2015https://ispis.sk/judikatura/7Cdo679/2015
23.02.20167 Cdo 669/2014https://ispis.sk/judikatura/7Cdo669/2014
23.02.20167 Cdo 689/2015https://ispis.sk/judikatura/7Cdo689/2015
23.02.20167 Cdo 729/2015https://ispis.sk/judikatura/7Cdo729/2015
23.02.20167 Cdo 467/2015https://ispis.sk/judikatura/7Cdo467/2015
23.02.20167 Cdo 479/2015https://ispis.sk/judikatura/7Cdo479/2015
23.02.20164 Tost 6/2016https://ispis.sk/judikatura/4Tost6/2016
23.02.20162 To 3/2016https://ispis.sk/judikatura/2To3/2016
23.02.20164 Tdo 78/2015https://ispis.sk/judikatura/4Tdo78/2015
23.02.20162 Ndt 4/2016https://ispis.sk/judikatura/2Ndt4/2016
23.02.20167 Cdo 749/2015https://ispis.sk/judikatura/7Cdo749/2015
23.02.20167 Cdo 757/2015https://ispis.sk/judikatura/7Cdo757/2015
23.02.20162 Tdo 2/2016https://ispis.sk/judikatura/2Tdo2/2016
24.02.20168 ECdo 1/2016https://ispis.sk/judikatura/8ECdo1/2016
24.02.20168 Cdo 1366/2015https://ispis.sk/judikatura/8Cdo1366/2015
24.02.20169 Sžso 51/2015https://ispis.sk/judikatura/9Szso51/2015
24.02.20165 Cdo 744/2015https://ispis.sk/judikatura/5Cdo744/2015
24.02.20169 So 235/2015https://ispis.sk/judikatura/9So235/2015
24.02.20169 XCdo 9/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCdo9/2015
24.02.20169 XECdo 4/2015https://ispis.sk/judikatura/9XECdo4/2015
24.02.20168 Cdo 527/2015https://ispis.sk/judikatura/8Cdo527/2015
24.02.20168 Cdo 14/2016https://ispis.sk/judikatura/8Cdo14/2016
24.02.20168 Cdo 1301/2015https://ispis.sk/judikatura/8Cdo1301/2015
24.02.20168 Cdo 529/2015https://ispis.sk/judikatura/8Cdo529/2015
24.02.20166 Cdo 8/2016https://ispis.sk/judikatura/6Cdo8/2016
24.02.20168 Cdo 17/2016https://ispis.sk/judikatura/8Cdo17/2016
24.02.20166 MCdo 5/2014https://ispis.sk/judikatura/6MCdo5/2014
24.02.20169 Sžso 100/2015https://ispis.sk/judikatura/9Szso100/2015
24.02.20169 So 120/2014https://ispis.sk/judikatura/9So120/2014
24.02.20165 Cdo 743/2015https://ispis.sk/judikatura/5Cdo743/2015
24.02.20169 XCdo 11/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCdo11/2015
24.02.20169 XCdo 51/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCdo51/2015
24.02.20169 XCdo 47/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCdo47/2015
24.02.20169 XCdo 18/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo18/2016
24.02.201610 XCdo 70/2016https://ispis.sk/judikatura/10XCdo70/2016
24.02.201610 XCdo 48/2016https://ispis.sk/judikatura/10XCdo48/2016
24.02.20169 XCdo 14/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCdo14/2015
24.02.20169 XCdo 12/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCdo12/2015
24.02.20169 So 248/2015https://ispis.sk/judikatura/9So248/2015
24.02.20169 XCdo 35/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCdo35/2015
24.02.20169 XCdo 6/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCdo6/2015
24.02.20169 Sžso 35/2015https://ispis.sk/judikatura/9Szso35/2015
24.02.20169 XCoE 1/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCoE1/2015
24.02.20168 Cdo 1372/2015https://ispis.sk/judikatura/8Cdo1372/2015
24.02.20168 Cdo 901/2015https://ispis.sk/judikatura/8Cdo901/2015
24.02.20169 XCdo 17/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo17/2016
24.02.20169 XCdo 16/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCdo16/2015
24.02.20168 Cdo 871/2015https://ispis.sk/judikatura/8Cdo871/2015
24.02.20169 XCdo 7/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCdo7/2015
24.02.20169 XCdo 8/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCdo8/2015
24.02.201610 XCdo 30/2015https://ispis.sk/judikatura/10XCdo30/2015
24.02.20169 XCdo 20/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo20/2016
24.02.201610 XCdo 9/2015https://ispis.sk/judikatura/10XCdo9/2015
24.02.20168 Cdo 11/2016https://ispis.sk/judikatura/8Cdo11/2016
24.02.20169 XCdo 52/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCdo52/2015
24.02.201610 XCdo 8/2016https://ispis.sk/judikatura/10XCdo8/2016
24.02.20168 Cdo 2/2016https://ispis.sk/judikatura/8Cdo2/2016
24.02.201610 XCdo 8/2015https://ispis.sk/judikatura/10XCdo8/2015
24.02.20165 Cdo 723/2015https://ispis.sk/judikatura/5Cdo723/2015
24.02.20169 XCdo 31/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCdo31/2015
24.02.20169 XCdo 13/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCdo13/2015
24.02.20169 XCdo 2/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCdo2/2015
24.02.20169 XCdo 1/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCdo1/2015
24.02.20169 So 115/2014https://ispis.sk/judikatura/9So115/2014
24.02.20169 XCdo 30/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCdo30/2015
24.02.20169 XCdo 20/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCdo20/2015
24.02.20169 XCdo 10/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo10/2016
24.02.20169 XCdo 10/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCdo10/2015
24.02.20169 XCdo 4/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCdo4/2015
24.02.20165 Cdo 514/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo514/2014
24.02.20165 ECdo 14/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo14/2013
24.02.201610 XCdo 28/2015https://ispis.sk/judikatura/10XCdo28/2015
24.02.20169 So 88/2014https://ispis.sk/judikatura/9So88/2014
24.02.20168 Cdo 13/2016https://ispis.sk/judikatura/8Cdo13/2016
24.02.20163 Tost 8/2016https://ispis.sk/judikatura/3Tost8/2016
24.02.201610 XCdo 7/2015https://ispis.sk/judikatura/10XCdo7/2015
24.02.201610 XCdo 29/2015https://ispis.sk/judikatura/10XCdo29/2015
24.02.201610 XCdo 28/2016https://ispis.sk/judikatura/10XCdo28/2016
24.02.201610 XCdo 54/2016https://ispis.sk/judikatura/10XCdo54/2016
24.02.201610 XCdo 69/2016https://ispis.sk/judikatura/10XCdo69/2016
24.02.201610 XCdo 64/2016https://ispis.sk/judikatura/10XCdo64/2016
24.02.20169 XCdo 17/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCdo17/2015
24.02.201610 XCdo 79/2016https://ispis.sk/judikatura/10XCdo79/2016
24.02.201610 XCdo 35/2016https://ispis.sk/judikatura/10XCdo35/2016
24.02.201610 XCdo 45/2016https://ispis.sk/judikatura/10XCdo45/2016
24.02.201610 XCdo 49/2016https://ispis.sk/judikatura/10XCdo49/2016
24.02.20168 Ndc 3/2016https://ispis.sk/judikatura/8Ndc3/2016
24.02.201610 XCdo 9/2016https://ispis.sk/judikatura/10XCdo9/2016
24.02.20162 Ndt 5/2016https://ispis.sk/judikatura/2Ndt5/2016
24.02.20168 Cdo 1071/2015https://ispis.sk/judikatura/8Cdo1071/2015
24.02.20166 Cdo 3/2016https://ispis.sk/judikatura/6Cdo3/2016
24.02.20165 ECdo 15/2013https://ispis.sk/judikatura/5ECdo15/2013
24.02.20169 XCdo 16/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo16/2016
24.02.20166 MCdo 3/2015https://ispis.sk/judikatura/6MCdo3/2015
24.02.20169 Sžso 43/2015https://ispis.sk/judikatura/9Szso43/2015
24.02.20163 Tost 9/2016https://ispis.sk/judikatura/3Tost9/2016
24.02.20169 XCdo 33/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCdo33/2015
24.02.201610 XCdo 75/2016https://ispis.sk/judikatura/10XCdo75/2016
24.02.20163 Tdo 83/2015https://ispis.sk/judikatura/3Tdo83/2015
24.02.20165 Cdo 724/2015https://ispis.sk/judikatura/5Cdo724/2015
24.02.20169 XCdo 5/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCdo5/2015
24.02.20169 XCdo 3/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCdo3/2015
24.02.20168 Cdo 1055/2015https://ispis.sk/judikatura/8Cdo1055/2015
24.02.20168 CoE 55/2015https://ispis.sk/judikatura/8CoE55/2015
24.02.20168 Cdo 989/2015https://ispis.sk/judikatura/8Cdo989/2015
24.02.20169 XCdo 34/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCdo34/2015
24.02.20169 XCdo 18/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCdo18/2015
24.02.20169 XCdo 15/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCdo15/2015
24.02.20168 Cdo 1371/2015https://ispis.sk/judikatura/8Cdo1371/2015
24.02.20169 XCdo 5/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo5/2016
24.02.20166 Sžo 87/2014https://ispis.sk/judikatura/6Szo87/2014
24.02.20166 MCdo 2/2015https://ispis.sk/judikatura/6MCdo2/2015
24.02.20161 Sdo 17/2015https://ispis.sk/judikatura/1Sdo17/2015
24.02.20161 Sdo 16/2015https://ispis.sk/judikatura/1Sdo16/2015
24.02.20161 Sdo 15/2015https://ispis.sk/judikatura/1Sdo15/2015
24.02.20161 Sdo 14/2015https://ispis.sk/judikatura/1Sdo14/2015
25.02.20167 Sžo 85/2014https://ispis.sk/judikatura/7Szo85/2014
25.02.20166 Tdo 98/2015https://ispis.sk/judikatura/6Tdo98/2015
25.02.20167 Sži 1/2016https://ispis.sk/judikatura/7Szi1/2016
25.02.20167 Sži 46/2014https://ispis.sk/judikatura/7Szi46/2014
25.02.201628 XCdo 3/2016https://ispis.sk/judikatura/28XCdo3/2016
25.02.201628 XCdo 55/2015https://ispis.sk/judikatura/28XCdo55/2015
25.02.201628 XCdo 5/2015https://ispis.sk/judikatura/28XCdo5/2015
25.02.201628 XCdo 43/2015https://ispis.sk/judikatura/28XCdo43/2015
25.02.201610 SZa 5/2016https://ispis.sk/judikatura/10SZa5/2016
25.02.201628 XCdo 1/2016https://ispis.sk/judikatura/28XCdo1/2016
25.02.20166 Tdo 94/2015https://ispis.sk/judikatura/6Tdo94/2015
25.02.20163 Cdo 464/2015https://ispis.sk/judikatura/3Cdo464/2015
25.02.20163 Cdo 1384/2015https://ispis.sk/judikatura/3Cdo1384/2015
25.02.20163 Cdo 307/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo307/2013
25.02.20163 Cdo 149/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo149/2013
25.02.20163 Cdo 101/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo101/2013
25.02.20163 Cdo 289/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo289/2013
25.02.20161 SZa 4/2016https://ispis.sk/judikatura/1SZa4/2016
25.02.20163 Cdo 8/2016https://ispis.sk/judikatura/3Cdo8/2016
25.02.20163 Cdo 449/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo449/2013
25.02.201628 XCdo 47/2015https://ispis.sk/judikatura/28XCdo47/2015
25.02.20167 So 20/2015https://ispis.sk/judikatura/7So20/2015
29.02.20162 CoE 29/2015https://ispis.sk/judikatura/2CoE29/2015
29.02.20164 ECdo 180/2014https://ispis.sk/judikatura/4ECdo180/2014
29.02.201619 XCdo 40/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo40/2016
29.02.201619 XCdo 44/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo44/2016
29.02.201619 XCdo 38/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo38/2016
29.02.201619 XCdo 28/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo28/2016
29.02.201619 XCdo 21/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo21/2016
29.02.201619 XCdo 20/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo20/2016
29.02.201619 XCdo 30/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo30/2016
29.02.201619 XCdo 55/2015https://ispis.sk/judikatura/19XCdo55/2015
29.02.201619 XCdo 56/2015https://ispis.sk/judikatura/19XCdo56/2015
29.02.201619 XCdo 57/2015https://ispis.sk/judikatura/19XCdo57/2015
29.02.20165 Sžo 35/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szo35/2014
29.02.20164 Cdo 505/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo505/2015
29.02.20165 Sžo 56/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szo56/2014
29.02.20162 Cdo 129/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo129/2015
29.02.20162 ECdo 73/2015https://ispis.sk/judikatura/2ECdo73/2015
29.02.20165 Tdo 14/2016https://ispis.sk/judikatura/5Tdo14/2016
29.02.20165 Sžo 4/2016https://ispis.sk/judikatura/5Szo4/2016
29.02.20165 Sžo 67/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szo67/2014
29.02.20164 Cdo 15/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo15/2015
29.02.20164 ECdo 77/2015https://ispis.sk/judikatura/4ECdo77/2015
29.02.20162 ECdo 95/2015https://ispis.sk/judikatura/2ECdo95/2015
29.02.20162 ECdo 81/2015https://ispis.sk/judikatura/2ECdo81/2015
29.02.20164 ECdo 83/2015https://ispis.sk/judikatura/4ECdo83/2015
29.02.20164 Cdo 1161/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo1161/2015
29.02.20164 ECdo 81/2015https://ispis.sk/judikatura/4ECdo81/2015
29.02.20164 ECdo 91/2015https://ispis.sk/judikatura/4ECdo91/2015
29.02.20164 ECdo 69/2015https://ispis.sk/judikatura/4ECdo69/2015
29.02.20164 Cdo 1177/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo1177/2015
29.02.20164 ECdo 87/2015https://ispis.sk/judikatura/4ECdo87/2015
29.02.20162 Cdo 80/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo80/2015
29.02.201619 XCdo 50/2015https://ispis.sk/judikatura/19XCdo50/2015
29.02.201619 XCdo 12/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo12/2016
29.02.201619 XCdo 10/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo10/2016
29.02.20162 Cdo 145/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo145/2015
29.02.20165 Tdo 20/2016https://ispis.sk/judikatura/5Tdo20/2016
29.02.201619 XCdo 40/2015https://ispis.sk/judikatura/19XCdo40/2015
29.02.20162 ECdo 65/2015https://ispis.sk/judikatura/2ECdo65/2015
29.02.20164 Cdo 1181/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo1181/2015
29.02.201619 XCdo 34/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo34/2016
29.02.201619 XCdo 43/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo43/2016
29.02.20165 Sžf 86/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szf86/2014
29.02.201619 XCdo 2/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo2/2016
29.02.20165 Sži 39/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szi39/2014
29.02.20164 Cdo 525/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo525/2015
29.02.20164 Cdo 1178/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo1178/2015
29.02.201619 XCdo 41/2015https://ispis.sk/judikatura/19XCdo41/2015
29.02.201619 XCdo 3/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo3/2016
29.02.20165 Sžr 10/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szr10/2014
29.02.20164 Cdo 139/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo139/2015
29.02.20164 Cdo 133/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo133/2015
29.02.20162 ECdo 79/2015https://ispis.sk/judikatura/2ECdo79/2015
29.02.20162 Cdo 375/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo375/2015
29.02.20162 Cdo 389/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo389/2015
29.02.20164 Cdo 303/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo303/2015
29.02.20164 ECdo 89/2015https://ispis.sk/judikatura/4ECdo89/2015
29.02.201619 XCdo 36/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo36/2016
29.02.20165 Sžo 38/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szo38/2014
29.02.201619 XCdo 37/2015https://ispis.sk/judikatura/19XCdo37/2015
29.02.201619 XCdo 33/2015https://ispis.sk/judikatura/19XCdo33/2015
29.02.201619 XCdo 30/2015https://ispis.sk/judikatura/19XCdo30/2015
29.02.201619 XCdo 31/2015https://ispis.sk/judikatura/19XCdo31/2015
29.02.201619 XCdo 37/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo37/2016
29.02.201619 XCdo 15/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo15/2016
29.02.201619 XCdo 14/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo14/2016
29.02.201619 XCdo 13/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo13/2016
29.02.201619 XCdo 4/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo4/2016
29.02.201619 XCdo 6/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo6/2016
29.02.201619 XCdo 17/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo17/2016
29.02.201619 XCdo 16/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo16/2016
29.02.201619 XCdo 1/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo1/2016
29.02.201619 XCdo 42/2015https://ispis.sk/judikatura/19XCdo42/2015
29.02.20166 Ndt 5/2016https://ispis.sk/judikatura/6Ndt5/2016
29.02.20165 Tdo 15/2016https://ispis.sk/judikatura/5Tdo15/2016
29.02.201619 XCdo 18/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo18/2016
29.02.201619 XCdo 9/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo9/2016
29.02.201619 XCdo 39/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo39/2016
29.02.201619 XCdo 33/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo33/2016
29.02.201619 XCdo 35/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo35/2016
29.02.201619 XCdo 22/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo22/2016
29.02.20162 ECdo 75/2015https://ispis.sk/judikatura/2ECdo75/2015
29.02.20164 Cdo 143/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo143/2015
29.02.20162 ECdo 82/2015https://ispis.sk/judikatura/2ECdo82/2015
29.02.20162 ECdo 78/2015https://ispis.sk/judikatura/2ECdo78/2015
29.02.20164 Cdo 249/2014https://ispis.sk/judikatura/4Cdo249/2014
29.02.201619 XCdo 29/2015https://ispis.sk/judikatura/19XCdo29/2015
29.02.201619 XCdo 5/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo5/2016
29.02.201619 XCdo 53/2015https://ispis.sk/judikatura/19XCdo53/2015
29.02.201619 XCdo 54/2015https://ispis.sk/judikatura/19XCdo54/2015
29.02.201619 XCdo 42/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo42/2016
29.02.201619 XCdo 39/2015https://ispis.sk/judikatura/19XCdo39/2015
29.02.201619 XCdo 43/2015https://ispis.sk/judikatura/19XCdo43/2015
29.02.201619 XCdo 32/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo32/2016
29.02.201619 XCdo 29/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo29/2016
29.02.201619 XCdo 46/2015https://ispis.sk/judikatura/19XCdo46/2015
29.02.201619 XCdo 44/2015https://ispis.sk/judikatura/19XCdo44/2015
29.02.20162 ECdo 66/2015https://ispis.sk/judikatura/2ECdo66/2015
29.02.20164 Nc 2/2016https://ispis.sk/judikatura/4Nc2/2016
29.02.201619 XCdo 11/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo11/2016
29.02.201619 XCdo 45/2015https://ispis.sk/judikatura/19XCdo45/2015
29.02.201619 XCdo 52/2015https://ispis.sk/judikatura/19XCdo52/2015
29.02.201619 XCdo 32/2015https://ispis.sk/judikatura/19XCdo32/2015
29.02.201619 XCdo 41/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo41/2016
29.02.201619 XCdo 31/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo31/2016
29.02.201619 XCdo 38/2015https://ispis.sk/judikatura/19XCdo38/2015
29.02.20162 ECdo 76/2015https://ispis.sk/judikatura/2ECdo76/2015
29.02.20162 ECdo 74/2015https://ispis.sk/judikatura/2ECdo74/2015
29.02.20165 Sžo 46/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szo46/2014
29.02.201619 XCdo 47/2015https://ispis.sk/judikatura/19XCdo47/2015
29.02.20165 Sžr 72/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szr72/2014
29.02.20162 ECdo 70/2015https://ispis.sk/judikatura/2ECdo70/2015
29.02.20162 ECdo 37/2015https://ispis.sk/judikatura/2ECdo37/2015
29.02.20162 ECdo 35/2015https://ispis.sk/judikatura/2ECdo35/2015
01.03.20169 XCdo 21/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCdo21/2015
01.03.20169 XCdo 3/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo3/2016
01.03.20164 Sžo 48/2015https://ispis.sk/judikatura/4Szo48/2015
01.03.20164 Sžo 51/2015https://ispis.sk/judikatura/4Szo51/2015
01.03.20169 XCdo 23/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo23/2016
01.03.20164 Sžf 40/2015https://ispis.sk/judikatura/4Szf40/2015
01.03.20164 Sžo 76/2015https://ispis.sk/judikatura/4Szo76/2015
01.03.20164 Sžo 72/2015https://ispis.sk/judikatura/4Szo72/2015
01.03.20169 XCdo 4/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo4/2016
01.03.20169 XCdo 55/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCdo55/2015
01.03.20169 XCdo 45/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCdo45/2015
01.03.20169 XCdo 48/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCdo48/2015
01.03.20169 XCdo 39/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCdo39/2015
01.03.20169 XCdo 6/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo6/2016
01.03.20169 XCdo 8/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo8/2016
01.03.20169 XCdo 37/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCdo37/2015
01.03.20169 XCdo 50/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCdo50/2015
01.03.20169 XCdo 56/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCdo56/2015
01.03.20164 Sžf 51/2015https://ispis.sk/judikatura/4Szf51/2015
01.03.20164 Sžo 226/2016https://ispis.sk/judikatura/4Szo226/2016
01.03.20169 XCdo 19/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCdo19/2015
01.03.20164 Sžf 50/2015https://ispis.sk/judikatura/4Szf50/2015
01.03.20169 XCoE 2/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCoE2/2016
01.03.20169 XECdo 1/2015https://ispis.sk/judikatura/9XECdo1/2015
01.03.20169 XECdo 1/2016https://ispis.sk/judikatura/9XECdo1/2016
01.03.20164 Sžo 56/2015https://ispis.sk/judikatura/4Szo56/2015
01.03.20164 Nds 2/2016https://ispis.sk/judikatura/4Nds2/2016
01.03.20164 Sžo 85/2015https://ispis.sk/judikatura/4Szo85/2015
01.03.20169 XCdo 9/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo9/2016
01.03.20164 Tdo 6/2016https://ispis.sk/judikatura/4Tdo6/2016
01.03.20169 XCdo 42/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCdo42/2015
01.03.20169 XCdo 54/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCdo54/2015
01.03.20169 XCdo 24/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo24/2016
01.03.20169 XECdo 2/2016https://ispis.sk/judikatura/9XECdo2/2016
01.03.20169 XCdo 2/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo2/2016
01.03.20169 XECdo 2/2015https://ispis.sk/judikatura/9XECdo2/2015
01.03.20169 XCdo 32/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCdo32/2015
01.03.20169 XCdo 42/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo42/2016
01.03.20169 XCdo 53/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCdo53/2015
01.03.20169 XCdo 40/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo40/2016
01.03.20169 XCdo 11/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo11/2016
01.03.20169 XCdo 23/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCdo23/2015
01.03.20169 XCdo 22/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCdo22/2015
01.03.20169 XCoE 1/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCoE1/2016
01.03.20169 XCdo 49/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCdo49/2015
01.03.20169 XCdo 25/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo25/2016
01.03.20169 XCdo 7/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo7/2016
01.03.20169 XCdo 46/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCdo46/2015
01.03.20169 XCdo 26/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo26/2016
02.03.20163 Urto 1/2016https://ispis.sk/judikatura/3Urto1/2016
02.03.20163 Cdo 34/2016https://ispis.sk/judikatura/3Cdo34/2016
02.03.20163 Cdo 1382/2015https://ispis.sk/judikatura/3Cdo1382/2015
02.03.20163 Cdo 32/2016https://ispis.sk/judikatura/3Cdo32/2016
02.03.20163 Cdo 742/2015https://ispis.sk/judikatura/3Cdo742/2015
02.03.20163 XCdo 10/2016https://ispis.sk/judikatura/3XCdo10/2016
02.03.20163 ECdo 112/2015https://ispis.sk/judikatura/3ECdo112/2015
02.03.20163 To 7/2015https://ispis.sk/judikatura/3To7/2015
02.03.20168 Nc 2/2016https://ispis.sk/judikatura/8Nc2/2016
02.03.20163 Cdo 658/2015https://ispis.sk/judikatura/3Cdo658/2015
02.03.20163 Cdo 36/2016https://ispis.sk/judikatura/3Cdo36/2016
02.03.20163 Cdo 524/2015https://ispis.sk/judikatura/3Cdo524/2015
02.03.20163 Tdo 3/2016https://ispis.sk/judikatura/3Tdo3/2016
02.03.20163 Cdo 15/2016https://ispis.sk/judikatura/3Cdo15/2016
02.03.20163 Cdo 932/2015https://ispis.sk/judikatura/3Cdo932/2015
03.03.20166 Ndt 3/2016https://ispis.sk/judikatura/6Ndt3/2016
03.03.20166 Tost 6/2016https://ispis.sk/judikatura/6Tost6/2016
03.03.20166 Nc 2/2016https://ispis.sk/judikatura/6Nc2/2016
03.03.20166 Cdo 27/2016https://ispis.sk/judikatura/6Cdo27/2016
03.03.20164 Tost 10/2016https://ispis.sk/judikatura/4Tost10/2016
03.03.20166 Tost 5/2016https://ispis.sk/judikatura/6Tost5/2016
03.03.20164 Ndz 3/2016https://ispis.sk/judikatura/4Ndz3/2016
03.03.20164 Tost 9/2016https://ispis.sk/judikatura/4Tost9/2016
03.03.20165 To 14/2015https://ispis.sk/judikatura/5To14/2015
03.03.20165 To 11/2015https://ispis.sk/judikatura/5To11/2015
09.03.20169 XCdo 32/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo32/2016
09.03.20169 XCdo 52/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo52/2016
09.03.20169 XCdo 14/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo14/2016
09.03.201610 Sžo 131/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo131/2015
09.03.20162 Tost 6/2016https://ispis.sk/judikatura/2Tost6/2016
09.03.201610 Sžo 147/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo147/2015
09.03.20165 MCdo 5/2014https://ispis.sk/judikatura/5MCdo5/2014
09.03.20163 Tost 10/2016https://ispis.sk/judikatura/3Tost10/2016
09.03.201610 Sžo 116/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo116/2015
09.03.20162 Tdo 80/2015https://ispis.sk/judikatura/2Tdo80/2015
09.03.20163 Tdo 17/2016https://ispis.sk/judikatura/3Tdo17/2016
09.03.20166 Ndt 1/2016https://ispis.sk/judikatura/6Ndt1/2016
09.03.20165 Cdo 264/2014https://ispis.sk/judikatura/5Cdo264/2014
09.03.201610 Sžo 128/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo128/2015
09.03.20169 XCdo 41/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCdo41/2015
09.03.201610 Sžo 136/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo136/2015
09.03.201610 Sžo 117/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo117/2015
09.03.20169 XCdo 45/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo45/2016
09.03.20166 Ndt 4/2016https://ispis.sk/judikatura/6Ndt4/2016
09.03.201610 Sžo 111/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo111/2015
09.03.201610 Sžo 125/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo125/2015
09.03.20162 Tdo 92/2015https://ispis.sk/judikatura/2Tdo92/2015
09.03.201610 Sžo 171/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo171/2015
09.03.201610 Sžo 173/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo173/2015
09.03.20169 XCdo 27/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCdo27/2015
09.03.20169 XCdo 29/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo29/2016
09.03.20169 XCdo 36/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo36/2016
09.03.201610 Sžo 130/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo130/2015
09.03.20169 XCdo 35/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo35/2016
09.03.20169 XCdo 47/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo47/2016
09.03.20169 XCdo 48/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo48/2016
09.03.201610 Sžo 157/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo157/2015
09.03.20169 XCdo 46/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo46/2016
09.03.20165 MCdo 13/2014https://ispis.sk/judikatura/5MCdo13/2014
09.03.20169 XCdo 30/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo30/2016
09.03.20166 Tost 10/2016https://ispis.sk/judikatura/6Tost10/2016
09.03.20162 Tdo 79/2015https://ispis.sk/judikatura/2Tdo79/2015
09.03.20169 XCdo 37/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo37/2016
09.03.201610 Sžo 151/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo151/2015
09.03.20165 XCdo 15/2016https://ispis.sk/judikatura/5XCdo15/2016
09.03.20169 XECdo 3/2015https://ispis.sk/judikatura/9XECdo3/2015
09.03.201610 Sžo 161/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo161/2015
09.03.201610 Sžo 119/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo119/2015
09.03.20169 XCdo 50/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo50/2016
09.03.20169 XCdo 12/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo12/2016
09.03.20163 Tdo 13/2016https://ispis.sk/judikatura/3Tdo13/2016
09.03.20165 Cdo 535/2015https://ispis.sk/judikatura/5Cdo535/2015
09.03.20165 Cdo 714/2015https://ispis.sk/judikatura/5Cdo714/2015
09.03.20165 Cdo 675/2015https://ispis.sk/judikatura/5Cdo675/2015
09.03.20165 Cdo 674/2015https://ispis.sk/judikatura/5Cdo674/2015
09.03.20169 XCdo 97/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo97/2016
09.03.20169 XCdo 57/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo57/2016
09.03.20169 XCdo 53/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo53/2016
09.03.20169 XCdo 44/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCdo44/2015
09.03.20169 XCdo 63/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo63/2016
09.03.20169 XCdo 49/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo49/2016
09.03.20163 Tdo 11/2016https://ispis.sk/judikatura/3Tdo11/2016
09.03.20169 XCdo 28/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCdo28/2015
09.03.20169 XCdo 40/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCdo40/2015
09.03.201610 Sžo 140/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo140/2015
09.03.20169 XCdo 13/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo13/2016
09.03.20169 XCdo 33/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo33/2016
09.03.20169 XCdo 31/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo31/2016
09.03.201610 Sžo 127/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo127/2015
09.03.201610 Sžo 135/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo135/2015
09.03.20169 XCdo 29/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCdo29/2015
11.03.20165 Tdo 16/2016https://ispis.sk/judikatura/5Tdo16/2016
11.03.20165 Tdo 19/2016https://ispis.sk/judikatura/5Tdo19/2016
11.03.20164 Ndt 7/2016https://ispis.sk/judikatura/4Ndt7/2016
14.03.20164 Tost 11/2016https://ispis.sk/judikatura/4Tost11/2016
15.03.20162 To 4/2015https://ispis.sk/judikatura/2To4/2015
15.03.20164 Tost 12/2016https://ispis.sk/judikatura/4Tost12/2016
15.03.20162 Tost 8/2016https://ispis.sk/judikatura/2Tost8/2016
15.03.20162 Tdo 11/2016https://ispis.sk/judikatura/2Tdo11/2016
16.03.20166 Tdo 10/2015https://ispis.sk/judikatura/6Tdo10/2015
16.03.20161 So 113/2014https://ispis.sk/judikatura/1So113/2014
16.03.20166 Cdo 428/2015https://ispis.sk/judikatura/6Cdo428/2015
16.03.20166 To 17/2015https://ispis.sk/judikatura/6To17/2015
16.03.201619 XCdo 58/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo58/2016
16.03.201619 XCdo 57/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo57/2016
16.03.201610 XCdo 83/2016https://ispis.sk/judikatura/10XCdo83/2016
16.03.201610 XCdo 23/2015https://ispis.sk/judikatura/10XCdo23/2015
16.03.201619 XCdo 50/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo50/2016
16.03.201619 XCdo 46/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo46/2016
16.03.201619 XCdo 52/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo52/2016
16.03.20161 Sžso 68/2014https://ispis.sk/judikatura/1Szso68/2014
16.03.20161 So 103/2014https://ispis.sk/judikatura/1So103/2014
16.03.20161 Sžso 67/2014https://ispis.sk/judikatura/1Szso67/2014
16.03.20161 Sžso 64/2014https://ispis.sk/judikatura/1Szso64/2014
16.03.20161 So 139/2014https://ispis.sk/judikatura/1So139/2014
16.03.20162 Ds 2/2014https://ispis.sk/judikatura/2Ds2/2014
16.03.201610 XCdo 94/2016https://ispis.sk/judikatura/10XCdo94/2016
16.03.20166 Cdo 498/2015https://ispis.sk/judikatura/6Cdo498/2015
16.03.20167 Cdo 208/2015https://ispis.sk/judikatura/7Cdo208/2015
16.03.201619 XCdo 60/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo60/2016
16.03.201619 XCdo 68/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo68/2016
16.03.20161 So 12/2016https://ispis.sk/judikatura/1So12/2016
16.03.20161 So 123/2014https://ispis.sk/judikatura/1So123/2014
16.03.20167 Cdo 262/2015https://ispis.sk/judikatura/7Cdo262/2015
16.03.20167 Cdo 857/2015https://ispis.sk/judikatura/7Cdo857/2015
16.03.20167 Cdo 918/2015https://ispis.sk/judikatura/7Cdo918/2015
16.03.20167 Cdo 889/2015https://ispis.sk/judikatura/7Cdo889/2015
16.03.20163 Tdo 16/2016https://ispis.sk/judikatura/3Tdo16/2016
16.03.20167 Cdo 7/2016https://ispis.sk/judikatura/7Cdo7/2016
16.03.20161 Sža 1/2016https://ispis.sk/judikatura/1Sza1/2016
16.03.20166 Cdo 492/2015https://ispis.sk/judikatura/6Cdo492/2015
16.03.20168 MCdo 4/2015https://ispis.sk/judikatura/8MCdo4/2015
16.03.20168 Cdo 41/2013https://ispis.sk/judikatura/8Cdo41/2013
16.03.20161 So 147/2014https://ispis.sk/judikatura/1So147/2014
16.03.20163 Tost 29/2015https://ispis.sk/judikatura/3Tost29/2015
16.03.20167 Cdo 509/2015https://ispis.sk/judikatura/7Cdo509/2015
16.03.20168 Cdo 251/2015https://ispis.sk/judikatura/8Cdo251/2015
16.03.20167 Cdo 908/2015https://ispis.sk/judikatura/7Cdo908/2015
16.03.20167 Cdo 538/2015https://ispis.sk/judikatura/7Cdo538/2015
16.03.20168 MCdo 5/2015https://ispis.sk/judikatura/8MCdo5/2015
16.03.201610 XCdo 53/2015https://ispis.sk/judikatura/10XCdo53/2015
16.03.20166 Tdo 16/2016https://ispis.sk/judikatura/6Tdo16/2016
16.03.201619 XCdo 69/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo69/2016
16.03.20166 ECdo 38/2015https://ispis.sk/judikatura/6ECdo38/2015
16.03.20166 ECdo 36/2015https://ispis.sk/judikatura/6ECdo36/2015
16.03.20166 Cdo 506/2015https://ispis.sk/judikatura/6Cdo506/2015
16.03.20166 Cdo 436/2015https://ispis.sk/judikatura/6Cdo436/2015
16.03.20166 Cdo 502/2015https://ispis.sk/judikatura/6Cdo502/2015
16.03.201610 XCdo 52/2015https://ispis.sk/judikatura/10XCdo52/2015
16.03.201610 XCdo 2/2015https://ispis.sk/judikatura/10XCdo2/2015
16.03.201610 XCdo 1/2015https://ispis.sk/judikatura/10XCdo1/2015
16.03.201610 XCdo 14/2016https://ispis.sk/judikatura/10XCdo14/2016
16.03.201610 XCdo 16/2016https://ispis.sk/judikatura/10XCdo16/2016
16.03.201610 XCdo 24/2016https://ispis.sk/judikatura/10XCdo24/2016
16.03.20167 Cdo 528/2015https://ispis.sk/judikatura/7Cdo528/2015
16.03.201610 XCdo 22/2015https://ispis.sk/judikatura/10XCdo22/2015
16.03.20167 Cdo 728/2015https://ispis.sk/judikatura/7Cdo728/2015
16.03.20167 Cdo 627/2015https://ispis.sk/judikatura/7Cdo627/2015
16.03.20167 Cdo 717/2015https://ispis.sk/judikatura/7Cdo717/2015
16.03.201610 XCdo 15/2016https://ispis.sk/judikatura/10XCdo15/2016
16.03.201610 XCdo 23/2016https://ispis.sk/judikatura/10XCdo23/2016
16.03.201610 XCdo 13/2016https://ispis.sk/judikatura/10XCdo13/2016
16.03.201610 XCdo 111/2016https://ispis.sk/judikatura/10XCdo111/2016
16.03.201610 XCdo 22/2016https://ispis.sk/judikatura/10XCdo22/2016
16.03.201610 XCdo 21/2016https://ispis.sk/judikatura/10XCdo21/2016
16.03.201619 XCdo 62/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo62/2016
16.03.20161 Sžso 69/2014https://ispis.sk/judikatura/1Szso69/2014
16.03.20161 Sžso 62/2015https://ispis.sk/judikatura/1Szso62/2015
16.03.20166 Tdo 14/2016https://ispis.sk/judikatura/6Tdo14/2016
16.03.20167 Cdo 859/2015https://ispis.sk/judikatura/7Cdo859/2015
16.03.20166 Cdo 500/2015https://ispis.sk/judikatura/6Cdo500/2015
16.03.20167 Cdo 468/2015https://ispis.sk/judikatura/7Cdo468/2015
16.03.201619 XCdo 53/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo53/2016
16.03.20167 ECdo 81/2015https://ispis.sk/judikatura/7ECdo81/2015
16.03.20161 So 14/2016https://ispis.sk/judikatura/1So14/2016
16.03.20167 Cdo 1138/2015https://ispis.sk/judikatura/7Cdo1138/2015
17.03.20163 Cdo 1375/2015https://ispis.sk/judikatura/3Cdo1375/2015
17.03.20164 EMCdo 1/2015https://ispis.sk/judikatura/4EMCdo1/2015
17.03.20164 Cdo 535/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo535/2015
17.03.20163 Cdo 46/2016https://ispis.sk/judikatura/3Cdo46/2016
17.03.20163 Cdo 44/2016https://ispis.sk/judikatura/3Cdo44/2016
17.03.20163 Cdo 1369/2015https://ispis.sk/judikatura/3Cdo1369/2015
17.03.20166 Tost 11/2016https://ispis.sk/judikatura/6Tost11/2016
17.03.20164 Cdo 730/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo730/2015
17.03.20164 Cdo 1155/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo1155/2015
17.03.20164 Cdo 875/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo875/2015
17.03.20164 Cdo 1147/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo1147/2015
17.03.20164 Cdo 1184/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo1184/2015
17.03.20164 Cdo 643/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo643/2015
17.03.20164 Cdo 709/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo709/2015
17.03.20164 Cdo 533/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo533/2015
17.03.20164 Cdo 534/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo534/2015
17.03.20164 Cdo 717/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo717/2015
17.03.20164 Cdo 532/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo532/2015
17.03.20164 Cdo 645/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo645/2015
17.03.20164 Cdo 1183/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo1183/2015
17.03.20164 Cdo 711/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo711/2015
17.03.20164 Cdo 531/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo531/2015
17.03.20163 Cdo 269/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo269/2013
17.03.20163 Cdo 652/2015https://ispis.sk/judikatura/3Cdo652/2015
17.03.20163 XCdo 14/2016https://ispis.sk/judikatura/3XCdo14/2016
17.03.20164 Cdo 233/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo233/2015
17.03.20164 Cdo 163/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo163/2015
17.03.20165 ECdo 65/2015https://ispis.sk/judikatura/5ECdo65/2015
17.03.20165 Cdo 15/2015https://ispis.sk/judikatura/5Cdo15/2015
17.03.20163 Cdo 812/2015https://ispis.sk/judikatura/3Cdo812/2015
17.03.20163 Cdo 43/2016https://ispis.sk/judikatura/3Cdo43/2016
17.03.20165 ECdo 83/2015https://ispis.sk/judikatura/5ECdo83/2015
17.03.20164 Cdo 1030/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo1030/2015
17.03.20164 Cdo 703/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo703/2015
17.03.20164 Cdo 683/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo683/2015
17.03.20164 Cdo 699/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo699/2015
17.03.20163 Ds 2/2014https://ispis.sk/judikatura/3Ds2/2014
17.03.20164 Cdo 631/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo631/2015
17.03.20164 Cdo 165/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo165/2015
17.03.20163 Cdo 445/2015https://ispis.sk/judikatura/3Cdo445/2015
21.03.20163 Cdo 513/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo513/2014
21.03.20163 XCdo 16/2016https://ispis.sk/judikatura/3XCdo16/2016
21.03.20163 Cdo 147/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo147/2014
21.03.20163 Cdo 397/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo397/2014
21.03.20163 Cdo 283/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo283/2014
21.03.20163 Cdo 299/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo299/2014
21.03.20166 Ds 7/2014https://ispis.sk/judikatura/6Ds7/2014
21.03.20163 Cdo 1378/2015https://ispis.sk/judikatura/3Cdo1378/2015
22.03.20169 XCdo 112/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo112/2016
22.03.20165 Sžr 97/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szr97/2014
22.03.20165 Sžo 69/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szo69/2014
22.03.20165 Sžf 91/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szf91/2014
22.03.20164 Ndt 9/2016https://ispis.sk/judikatura/4Ndt9/2016
22.03.20164 Urtost 2/2016https://ispis.sk/judikatura/4Urtost2/2016
22.03.20169 XCdo 74/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo74/2016
22.03.20163 Cdo 263/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo263/2014
22.03.20162 Urto 6/2015https://ispis.sk/judikatura/2Urto6/2015
22.03.20169 XCdo 137/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo137/2016
22.03.20165 Sžr 99/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szr99/2014
22.03.20165 Sžf 90/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szf90/2014
22.03.20169 XCdo 136/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo136/2016
22.03.20165 Sžf 41/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szf41/2014
22.03.20165 Sžo 8/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szo8/2014
22.03.20169 XCdo 106/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo106/2016
22.03.20169 XCdo 86/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo86/2016
22.03.20169 XCdo 116/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo116/2016
22.03.20169 XCdo 88/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo88/2016
22.03.20169 XCdo 109/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo109/2016
22.03.20169 XCdo 108/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo108/2016
22.03.20165 Sžf 52/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szf52/2014
22.03.20165 Sžf 35/2015https://ispis.sk/judikatura/5Szf35/2015
22.03.20165 Sžf 66/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szf66/2014
22.03.20169 XCdo 128/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo128/2016
22.03.20169 XCdo 127/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo127/2016
22.03.20169 XCdo 117/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo117/2016
22.03.20169 XCdo 107/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo107/2016
22.03.20169 XCdo 55/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo55/2016
22.03.20169 XCdo 66/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo66/2016
22.03.20169 XCdo 56/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo56/2016
22.03.20169 XCdo 119/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo119/2016
22.03.20169 XCdo 118/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo118/2016
22.03.20169 XCdo 96/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo96/2016
22.03.20169 XCdo 83/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo83/2016
22.03.20169 XCdo 21/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo21/2016
22.03.20165 Sžo 72/2015https://ispis.sk/judikatura/5Szo72/2015
22.03.20169 XCdo 122/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo122/2016
22.03.20169 XCdo 123/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo123/2016
22.03.20169 XCdo 68/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo68/2016
22.03.20169 XCdo 22/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo22/2016
22.03.20169 XECdo 3/2016https://ispis.sk/judikatura/9XECdo3/2016
22.03.20169 XCdo 41/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo41/2016
22.03.20169 XCdo 81/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo81/2016
22.03.20169 XCdo 133/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo133/2016
22.03.20169 XCdo 104/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo104/2016
22.03.20169 XCdo 130/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo130/2016
22.03.20169 XCdo 24/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCdo24/2015
22.03.20169 XCdo 70/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo70/2016
22.03.20165 Sžo 18/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szo18/2014
22.03.20165 Sžo 75/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szo75/2014
22.03.20165 Sžr 86/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szr86/2014
22.03.20165 Sžo 251/2015https://ispis.sk/judikatura/5Szo251/2015
22.03.20165 Sžo 219/2015https://ispis.sk/judikatura/5Szo219/2015
22.03.20164 Tdo 25/2016https://ispis.sk/judikatura/4Tdo25/2016
22.03.20164 Tdo 86/2015https://ispis.sk/judikatura/4Tdo86/2015
22.03.20169 XCoE 3/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCoE3/2016
22.03.20169 XCdo 62/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo62/2016
22.03.20169 XCdo 44/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo44/2016
22.03.20169 XCdo 82/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo82/2016
22.03.20165 Sžo 8/2016https://ispis.sk/judikatura/5Szo8/2016
22.03.20169 XCdo 39/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo39/2016
22.03.20165 Sžr 103/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szr103/2014
22.03.20169 XCdo 85/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo85/2016
22.03.20165 Sžf 37/2015https://ispis.sk/judikatura/5Szf37/2015
22.03.20169 XCdo 90/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo90/2016
22.03.20165 Sžo 65/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szo65/2014
22.03.20169 XCdo 26/2015https://ispis.sk/judikatura/9XCdo26/2015
22.03.20169 XCdo 75/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo75/2016
22.03.20165 Sžo 28/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szo28/2014
22.03.20169 XCdo 114/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo114/2016
22.03.20169 XCdo 84/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo84/2016
22.03.20169 XCdo 111/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo111/2016
22.03.20169 XCdo 87/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo87/2016
22.03.20169 XCdo 51/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo51/2016
22.03.20169 XCdo 73/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo73/2016
22.03.20169 XCdo 28/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo28/2016
22.03.20169 XCdo 79/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo79/2016
22.03.20169 XCdo 78/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo78/2016
22.03.20169 XCdo 102/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo102/2016
22.03.20169 XCdo 93/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo93/2016
22.03.20169 XCdo 60/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo60/2016
22.03.20169 XCdo 124/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo124/2016
22.03.20169 XCdo 71/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo71/2016
22.03.20169 XCdo 92/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo92/2016
22.03.20169 XCdo 72/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo72/2016
22.03.20169 XCdo 64/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo64/2016
22.03.20165 Sžo 29/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szo29/2014
22.03.20169 XCdo 129/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo129/2016
22.03.20165 Sžo 68/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szo68/2014
22.03.20169 XCdo 27/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo27/2016
22.03.20169 XCdo 58/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo58/2016
22.03.20162 Tdo 14/2016https://ispis.sk/judikatura/2Tdo14/2016
22.03.20165 Sžo 44/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szo44/2014
22.03.20165 Sžr 91/2014https://ispis.sk/judikatura/5Szr91/2014
22.03.20169 XCdo 80/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo80/2016
22.03.20169 XCdo 43/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo43/2016
22.03.20169 XCdo 91/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo91/2016
22.03.20169 XCdo 103/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo103/2016
23.03.20162 Sžr 26/2014https://ispis.sk/judikatura/2Szr26/2014
23.03.20162 Sžr 94/2014https://ispis.sk/judikatura/2Szr94/2014
23.03.201610 XCdo 44/2016https://ispis.sk/judikatura/10XCdo44/2016
23.03.201610 XCdo 12/2016https://ispis.sk/judikatura/10XCdo12/2016
23.03.201610 XCdo 18/2016https://ispis.sk/judikatura/10XCdo18/2016
23.03.201610 XCdo 11/2015https://ispis.sk/judikatura/10XCdo11/2015
23.03.201610 XCdo 19/2016https://ispis.sk/judikatura/10XCdo19/2016
23.03.201610 XCdo 39/2015https://ispis.sk/judikatura/10XCdo39/2015
23.03.201610 XCdo 31/2016https://ispis.sk/judikatura/10XCdo31/2016
23.03.201610 XCdo 47/2016https://ispis.sk/judikatura/10XCdo47/2016
23.03.201610 XCdo 1/2016https://ispis.sk/judikatura/10XCdo1/2016
23.03.201610 XCdo 86/2016https://ispis.sk/judikatura/10XCdo86/2016
23.03.201610 XCdo 40/2016https://ispis.sk/judikatura/10XCdo40/2016
23.03.201610 XCdo 17/2016https://ispis.sk/judikatura/10XCdo17/2016
23.03.201610 XCdo 90/2016https://ispis.sk/judikatura/10XCdo90/2016
23.03.201610 XCdo 25/2016https://ispis.sk/judikatura/10XCdo25/2016
23.03.201610 XCdo 47/2015https://ispis.sk/judikatura/10XCdo47/2015
23.03.201610 XCdo 78/2016https://ispis.sk/judikatura/10XCdo78/2016
23.03.201610 XCdo 88/2016https://ispis.sk/judikatura/10XCdo88/2016
23.03.201610 XCdo 91/2016https://ispis.sk/judikatura/10XCdo91/2016
23.03.201610 XCdo 42/2016https://ispis.sk/judikatura/10XCdo42/2016
23.03.20168 Cdo 819/2015https://ispis.sk/judikatura/8Cdo819/2015
23.03.20163 Cdo 191/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo191/2014
23.03.201610 XCdo 87/2016https://ispis.sk/judikatura/10XCdo87/2016
23.03.20163 Cdo 183/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo183/2014
23.03.20163 Cdo 253/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo253/2014
23.03.201610 XCdo 5/2015https://ispis.sk/judikatura/10XCdo5/2015
23.03.201610 XCdo 89/2016https://ispis.sk/judikatura/10XCdo89/2016
23.03.20168 Cdo 27/2016https://ispis.sk/judikatura/8Cdo27/2016
23.03.201610 XCdo 46/2016https://ispis.sk/judikatura/10XCdo46/2016
23.03.20168 XCdo 18/2016https://ispis.sk/judikatura/8XCdo18/2016
23.03.20168 Cdo 35/2016https://ispis.sk/judikatura/8Cdo35/2016
23.03.201610 XCdo 50/2016https://ispis.sk/judikatura/10XCdo50/2016
23.03.20168 Cdo 47/2016https://ispis.sk/judikatura/8Cdo47/2016
23.03.20168 XCdo 11/2016https://ispis.sk/judikatura/8XCdo11/2016
23.03.20163 Cdo 261/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo261/2014
23.03.20168 Cdo 3/2016https://ispis.sk/judikatura/8Cdo3/2016
23.03.201610 XCdo 5/2016https://ispis.sk/judikatura/10XCdo5/2016
23.03.201610 XCdo 53/2016https://ispis.sk/judikatura/10XCdo53/2016
23.03.201610 XCdo 52/2016https://ispis.sk/judikatura/10XCdo52/2016
23.03.201610 XCdo 43/2016https://ispis.sk/judikatura/10XCdo43/2016
23.03.201610 XCdo 18/2015https://ispis.sk/judikatura/10XCdo18/2015
23.03.20168 Cdo 37/2016https://ispis.sk/judikatura/8Cdo37/2016
23.03.201610 XCdo 82/2016https://ispis.sk/judikatura/10XCdo82/2016
23.03.20163 Tdo 6/2016https://ispis.sk/judikatura/3Tdo6/2016
23.03.20163 Tdo 74/2015https://ispis.sk/judikatura/3Tdo74/2015
23.03.20168 Cdo 363/2015https://ispis.sk/judikatura/8Cdo363/2015
23.03.20163 Cdo 75/2015https://ispis.sk/judikatura/3Cdo75/2015
23.03.20168 Cdo 929/2015https://ispis.sk/judikatura/8Cdo929/2015
23.03.20168 Cdo 1075/2015https://ispis.sk/judikatura/8Cdo1075/2015
23.03.20168 Cdo 909/2015https://ispis.sk/judikatura/8Cdo909/2015
23.03.20163 Ndt 8/2016https://ispis.sk/judikatura/3Ndt8/2016
23.03.20168 Cdo 525/2015https://ispis.sk/judikatura/8Cdo525/2015
23.03.20168 Ndz 2/2016https://ispis.sk/judikatura/8Ndz2/2016
23.03.20168 Cdo 575/2015https://ispis.sk/judikatura/8Cdo575/2015
23.03.20163 Cdo 111/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo111/2014
23.03.20168 Cdo 1039/2015https://ispis.sk/judikatura/8Cdo1039/2015
23.03.20168 Cdo 33/2016https://ispis.sk/judikatura/8Cdo33/2016
24.03.20161 SZa 6/2016https://ispis.sk/judikatura/1SZa6/2016
30.03.20163 Sžr 42/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szr42/2014
30.03.20169 Sžso 45/2014https://ispis.sk/judikatura/9Szso45/2014
30.03.20163 Obo 27/2015https://ispis.sk/judikatura/3Obo27/2015
30.03.20163 Sžo 101/2015https://ispis.sk/judikatura/3Szo101/2015
30.03.20166 Tdo 66/2015https://ispis.sk/judikatura/6Tdo66/2015
30.03.20164 Nc 3/2016https://ispis.sk/judikatura/4Nc3/2016
30.03.20166 Ndt 9/2016https://ispis.sk/judikatura/6Ndt9/2016
30.03.20163 To 13/2015https://ispis.sk/judikatura/3To13/2015
30.03.201610 So 24/2015https://ispis.sk/judikatura/10So24/2015
30.03.20166 Sžo 57/2015https://ispis.sk/judikatura/6Szo57/2015
30.03.20161 Sdo 18/2015https://ispis.sk/judikatura/1Sdo18/2015
30.03.20161 Sdo 19/2015https://ispis.sk/judikatura/1Sdo19/2015
30.03.20163 Obdo 46/2015https://ispis.sk/judikatura/3Obdo46/2015
30.03.20169 Sžr 68/2014https://ispis.sk/judikatura/9Szr68/2014
30.03.20163 Sžf 116/2014https://ispis.sk/judikatura/3Szf116/2014
30.03.20163 Sžf 6/2015https://ispis.sk/judikatura/3Szf6/2015
30.03.20163 Sžo 210/2015https://ispis.sk/judikatura/3Szo210/2015
30.03.20169 So 155/2014https://ispis.sk/judikatura/9So155/2014
30.03.20163 Sžo 214/2015https://ispis.sk/judikatura/3Szo214/2015
30.03.20163 Moboer 1/2015https://ispis.sk/judikatura/3Moboer1/2015
30.03.20163 Sžo 216/2015https://ispis.sk/judikatura/3Szo216/2015
31.03.20162 EMCdo 1/2015https://ispis.sk/judikatura/2EMCdo1/2015
31.03.20162 Cdo 65/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo65/2015
31.03.20162 Cdo 147/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo147/2015
31.03.20162 Cdo 10/2016https://ispis.sk/judikatura/2Cdo10/2016
31.03.20162 Cdo 1210/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo1210/2015
31.03.20162 XECdo 1/2015https://ispis.sk/judikatura/2XECdo1/2015
31.03.20162 Cdo 725/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo725/2015
31.03.20162 ECdo 85/2015https://ispis.sk/judikatura/2ECdo85/2015
31.03.20162 Cdo 705/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo705/2015
31.03.20166 Tdo 88/2015https://ispis.sk/judikatura/6Tdo88/2015
31.03.20162 Cdo 735/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo735/2015
31.03.20163 Cdo 12/2016https://ispis.sk/judikatura/3Cdo12/2016
31.03.20163 Cdo 441/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo441/2013
31.03.20163 Cdo 548/2015https://ispis.sk/judikatura/3Cdo548/2015
31.03.20162 Sž 6/2014https://ispis.sk/judikatura/2Sz6/2014
31.03.20167 Sžo 102/2014https://ispis.sk/judikatura/7Szo102/2014
31.03.20167 Sžo 64/2014https://ispis.sk/judikatura/7Szo64/2014
31.03.20166 Ndz 1/2016https://ispis.sk/judikatura/6Ndz1/2016
31.03.20162 ECdo 92/2015https://ispis.sk/judikatura/2ECdo92/2015
31.03.20162 ECdo 97/2015https://ispis.sk/judikatura/2ECdo97/2015
31.03.20162 Cdo 715/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo715/2015
31.03.20162 Cdo 700/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo700/2015
31.03.20162 Cdo 290/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo290/2015
31.03.20164 Oboer 155/2015https://ispis.sk/judikatura/4Oboer155/2015
31.03.20161 Tdo 51/2015https://ispis.sk/judikatura/1Tdo51/2015
31.03.20165 Ndt 7/2016https://ispis.sk/judikatura/5Ndt7/2016
31.03.20163 MCdo 5/2013https://ispis.sk/judikatura/3MCdo5/2013
31.03.20162 Cdo 446/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo446/2015
31.03.20161 Tdo 62/2015https://ispis.sk/judikatura/1Tdo62/2015
31.03.20162 ECdo 91/2015https://ispis.sk/judikatura/2ECdo91/2015
31.03.20162 Cdo 350/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo350/2015
31.03.20162 Cdo 602/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo602/2015
31.03.20162 Cdo 768/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo768/2015
31.03.20162 Cdo 76/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo76/2015
31.03.20162 ECdo 90/2015https://ispis.sk/judikatura/2ECdo90/2015
31.03.20164 Oboer 146/2015https://ispis.sk/judikatura/4Oboer146/2015
31.03.20164 Oboer 152/2015https://ispis.sk/judikatura/4Oboer152/2015
31.03.20164 Oboer 116/2015https://ispis.sk/judikatura/4Oboer116/2015
31.03.20164 Oboer 110/2015https://ispis.sk/judikatura/4Oboer110/2015
31.03.20162 Cdo 596/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo596/2015
31.03.20162 Cdo 586/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo586/2015
31.03.20164 Oboer 78/2015https://ispis.sk/judikatura/4Oboer78/2015
31.03.20164 Oboer 72/2015https://ispis.sk/judikatura/4Oboer72/2015
31.03.20164 Oboer 113/2015https://ispis.sk/judikatura/4Oboer113/2015
31.03.20162 Cdo 758/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo758/2015
31.03.20163 Cdo 358/2015https://ispis.sk/judikatura/3Cdo358/2015
31.03.20162 Cdo 706/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo706/2015
31.03.20162 Ndc 18/2015https://ispis.sk/judikatura/2Ndc18/2015
31.03.20164 Oboer 60/2015https://ispis.sk/judikatura/4Oboer60/2015
31.03.20167 Nds 2/2016https://ispis.sk/judikatura/7Nds2/2016
31.03.20163 ECdo 243/2013https://ispis.sk/judikatura/3ECdo243/2013
31.03.20162 Cdo 560/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo560/2015
31.03.20163 Cdo 9/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo9/2014
31.03.20167 Sžo 101/2014https://ispis.sk/judikatura/7Szo101/2014
31.03.20167 So 5/2015https://ispis.sk/judikatura/7So5/2015
31.03.20162 Cdo 588/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo588/2015
31.03.20162 Cdo 594/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo594/2015
31.03.20162 Cdo 578/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo578/2015
31.03.20167 Sžo 89/2014https://ispis.sk/judikatura/7Szo89/2014
31.03.20162 Cdo 807/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo807/2015
31.03.20164 Oboer 119/2015https://ispis.sk/judikatura/4Oboer119/2015
31.03.20164 Oboer 149/2015https://ispis.sk/judikatura/4Oboer149/2015
05.04.20161 Sžso 70/2014https://ispis.sk/judikatura/1Szso70/2014
05.04.20161 Sžf 14/2015https://ispis.sk/judikatura/1Szf14/2015
05.04.20164 Sžo 82/2015https://ispis.sk/judikatura/4Szo82/2015
05.04.20161 Tdo 59/2015https://ispis.sk/judikatura/1Tdo59/2015
05.04.20162 Tost 7/2016https://ispis.sk/judikatura/2Tost7/2016
05.04.20161 So 102/2014https://ispis.sk/judikatura/1So102/2014
05.04.20161 Tdo 1/2016https://ispis.sk/judikatura/1Tdo1/2016
05.04.20162 Tost 10/2016https://ispis.sk/judikatura/2Tost10/2016
05.04.20164 Sžo 69/2015https://ispis.sk/judikatura/4Szo69/2015
05.04.20161 Sža 5/2016https://ispis.sk/judikatura/1Sza5/2016
05.04.20163 Cdo 579/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo579/2014
05.04.20162 Ndt 7/2016https://ispis.sk/judikatura/2Ndt7/2016
05.04.20164 Tost 14/2016https://ispis.sk/judikatura/4Tost14/2016
05.04.201622 XCdo 5/2015https://ispis.sk/judikatura/22XCdo5/2015
05.04.20164 Sžo 105/2015https://ispis.sk/judikatura/4Szo105/2015
05.04.20164 Sžf 48/2015https://ispis.sk/judikatura/4Szf48/2015
05.04.20163 Cdo 610/2015https://ispis.sk/judikatura/3Cdo610/2015
05.04.20163 Cdo 612/2015https://ispis.sk/judikatura/3Cdo612/2015
05.04.20163 Cdo 87/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo87/2014
05.04.20161 Sžf 32/2015https://ispis.sk/judikatura/1Szf32/2015
05.04.20161 Sžso 71/2014https://ispis.sk/judikatura/1Szso71/2014
05.04.20161 Sžf 64/2015https://ispis.sk/judikatura/1Szf64/2015
05.04.20163 Cdo 605/2015https://ispis.sk/judikatura/3Cdo605/2015
05.04.20161 Sžso 63/2014https://ispis.sk/judikatura/1Szso63/2014
05.04.20164 Nds 1/2016https://ispis.sk/judikatura/4Nds1/2016
05.04.20161 Sžf 31/2015https://ispis.sk/judikatura/1Szf31/2015
05.04.20164 Sžo 66/2015https://ispis.sk/judikatura/4Szo66/2015
05.04.20164 Sžf 61/2015https://ispis.sk/judikatura/4Szf61/2015
05.04.20161 Sžf 61/2015https://ispis.sk/judikatura/1Szf61/2015
05.04.20165 Nds 2/2016https://ispis.sk/judikatura/5Nds2/2016
05.04.20164 Sžo 87/2015https://ispis.sk/judikatura/4Szo87/2015
05.04.20161 Sžf 62/2015https://ispis.sk/judikatura/1Szf62/2015
05.04.20161 So 106/2014https://ispis.sk/judikatura/1So106/2014
05.04.20161 Sžf 17/2015https://ispis.sk/judikatura/1Szf17/2015
05.04.20161 Sžf 60/2015https://ispis.sk/judikatura/1Szf60/2015
05.04.20164 Sžnz 6/2015https://ispis.sk/judikatura/4Sznz6/2015
05.04.20161 So 100/2014https://ispis.sk/judikatura/1So100/2014
05.04.20163 Cdo 267/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo267/2013
05.04.20164 Sžo 80/2015https://ispis.sk/judikatura/4Szo80/2015
05.04.20164 Sžf 45/2015https://ispis.sk/judikatura/4Szf45/2015
05.04.20164 Sžf 47/2015https://ispis.sk/judikatura/4Szf47/2015
05.04.20164 Sžo 79/2015https://ispis.sk/judikatura/4Szo79/2015
05.04.20164 Sžf 66/2015https://ispis.sk/judikatura/4Szf66/2015
05.04.20161 Sžf 63/2015https://ispis.sk/judikatura/1Szf63/2015
05.04.20161 Sžf 18/2015https://ispis.sk/judikatura/1Szf18/2015
05.04.20163 Cdo 615/2015https://ispis.sk/judikatura/3Cdo615/2015
05.04.20161 Sžf 59/2015https://ispis.sk/judikatura/1Szf59/2015
05.04.20161 Sžf 11/2015https://ispis.sk/judikatura/1Szf11/2015
05.04.20161 So 33/2015https://ispis.sk/judikatura/1So33/2015
05.04.20161 SZa 7/2016https://ispis.sk/judikatura/1SZa7/2016
06.04.20164 Ndt 10/2016https://ispis.sk/judikatura/4Ndt10/2016
06.04.20163 Tdo 88/2015https://ispis.sk/judikatura/3Tdo88/2015
06.04.20163 Tdo 24/2016https://ispis.sk/judikatura/3Tdo24/2016
06.04.20166 Tdo 13/2016https://ispis.sk/judikatura/6Tdo13/2016
06.04.20164 Tost 13/2016https://ispis.sk/judikatura/4Tost13/2016
06.04.20164 Ds 3/2015https://ispis.sk/judikatura/4Ds3/2015
06.04.20166 Tost 13/2016https://ispis.sk/judikatura/6Tost13/2016
07.04.20163 Cdo 403/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo403/2014
07.04.20163 Cdo 1/2016https://ispis.sk/judikatura/3Cdo1/2016
07.04.20163 Tost 12/2016https://ispis.sk/judikatura/3Tost12/2016
07.04.20163 Cdo 540/2015https://ispis.sk/judikatura/3Cdo540/2015
07.04.20161 Dso 1/2015https://ispis.sk/judikatura/1Dso1/2015
08.04.20161 Sža 42/2015https://ispis.sk/judikatura/1Sza42/2015
12.04.20164 Urto 3/2016https://ispis.sk/judikatura/4Urto3/2016
13.04.201610 Sžo 145/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo145/2015
13.04.20169 XECdo 7/2016https://ispis.sk/judikatura/9XECdo7/2016
13.04.20166 Tdo 71/2014https://ispis.sk/judikatura/6Tdo71/2014
13.04.201610 Sžo 200/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo200/2015
13.04.201610 Sžo 192/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo192/2015
13.04.20169 XCdo 146/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo146/2016
13.04.20169 XCdo 158/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo158/2016
13.04.20169 XCdo 138/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo138/2016
13.04.20169 XCdo 141/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo141/2016
13.04.20169 XCdo 148/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo148/2016
13.04.201610 Sžo 150/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo150/2015
13.04.20169 XCoE 6/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCoE6/2016
13.04.20166 Cdo 37/2016https://ispis.sk/judikatura/6Cdo37/2016
13.04.20166 Cdo 518/2015https://ispis.sk/judikatura/6Cdo518/2015
13.04.20166 XCdo 12/2016https://ispis.sk/judikatura/6XCdo12/2016
13.04.20166 Cdo 176/2015https://ispis.sk/judikatura/6Cdo176/2015
13.04.20166 Cdo 420/2015https://ispis.sk/judikatura/6Cdo420/2015
13.04.20166 Cdo 601/2015https://ispis.sk/judikatura/6Cdo601/2015
13.04.20166 Cdo 60/2016https://ispis.sk/judikatura/6Cdo60/2016
13.04.20169 XECdo 6/2016https://ispis.sk/judikatura/9XECdo6/2016
13.04.20169 XCdo 147/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo147/2016
13.04.20169 XCoE 7/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCoE7/2016
13.04.20166 Tdo 27/2016https://ispis.sk/judikatura/6Tdo27/2016
13.04.201610 Sžo 179/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo179/2015
13.04.201610 Sžo 156/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo156/2015
13.04.20166 Nc 3/2016https://ispis.sk/judikatura/6Nc3/2016
13.04.201610 Sžo 186/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo186/2015
13.04.201610 Sžo 138/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo138/2015
13.04.201610 Sžo 183/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo183/2015
13.04.20169 XCdo 140/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo140/2016
13.04.20166 Cdo 353/2015https://ispis.sk/judikatura/6Cdo353/2015
13.04.20166 Cdo 158/2015https://ispis.sk/judikatura/6Cdo158/2015
13.04.20166 Cdo 540/2015https://ispis.sk/judikatura/6Cdo540/2015
13.04.20166 Cdo 508/2015https://ispis.sk/judikatura/6Cdo508/2015
13.04.201610 Sžo 152/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo152/2015
13.04.20169 XCdo 150/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo150/2016
13.04.20166 Cdo 538/2015https://ispis.sk/judikatura/6Cdo538/2015
13.04.201610 Sžo 159/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo159/2015
13.04.201610 Sžo 172/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo172/2015
13.04.20169 XCdo 149/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo149/2016
13.04.20169 XCdo 151/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo151/2016
13.04.20166 Cdo 809/2015https://ispis.sk/judikatura/6Cdo809/2015
13.04.20166 ECdo 46/2015https://ispis.sk/judikatura/6ECdo46/2015
13.04.20169 XCdo 139/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo139/2016
13.04.20169 XECdo 5/2016https://ispis.sk/judikatura/9XECdo5/2016
13.04.20166 Tdo 22/2015https://ispis.sk/judikatura/6Tdo22/2015
13.04.201610 Sžo 167/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo167/2015
13.04.20169 XCdo 154/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo154/2016
13.04.20169 XCdo 134/2016https://ispis.sk/judikatura/9XCdo134/2016
13.04.201610 Sžo 148/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo148/2015
13.04.201610 Sžo 185/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo185/2015
13.04.201610 Sžo 182/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo182/2015
13.04.201610 Sžo 166/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo166/2015
14.04.20163 Cdo 1081/2015https://ispis.sk/judikatura/3Cdo1081/2015
14.04.20163 Cdo 1/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo1/2014
14.04.20163 Cdo 313/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo313/2013
14.04.20163 Cdo 343/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo343/2014
14.04.20163 Cdo 49/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo49/2014
14.04.20168 XCdo 25/2016https://ispis.sk/judikatura/8XCdo25/2016
14.04.20168 XCdo 29/2016https://ispis.sk/judikatura/8XCdo29/2016
14.04.20168 Co 5/2015https://ispis.sk/judikatura/8Co5/2015
14.04.20163 Cdo 97/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo97/2014
14.04.20163 Cdo 477/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo477/2014
14.04.20163 Cdo 1380/2015https://ispis.sk/judikatura/3Cdo1380/2015
14.04.20163 XCdo 1/2016https://ispis.sk/judikatura/3XCdo1/2016
14.04.20165 Tdo 13/2016https://ispis.sk/judikatura/5Tdo13/2016
14.04.20163 Cdo 293/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo293/2014
14.04.20163 Cdo 653/2015https://ispis.sk/judikatura/3Cdo653/2015
14.04.20163 Cdo 733/2015https://ispis.sk/judikatura/3Cdo733/2015
14.04.20168 Cdo 5/2016https://ispis.sk/judikatura/8Cdo5/2016
14.04.20166 Tdo 3/2016https://ispis.sk/judikatura/6Tdo3/2016
14.04.20163 Cdo 48/2016https://ispis.sk/judikatura/3Cdo48/2016
14.04.20168 Cdo 1359/2015https://ispis.sk/judikatura/8Cdo1359/2015
14.04.20163 Cdo 151/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo151/2014
14.04.20162 Nc 4/2016https://ispis.sk/judikatura/2Nc4/2016
14.04.20166 Tdo 19/2016https://ispis.sk/judikatura/6Tdo19/2016
14.04.20168 Cdo 1209/2015https://ispis.sk/judikatura/8Cdo1209/2015
14.04.20168 Cdo 1341/2015https://ispis.sk/judikatura/8Cdo1341/2015
14.04.20168 Cdo 1335/2015https://ispis.sk/judikatura/8Cdo1335/2015
14.04.20168 Cdo 1245/2015https://ispis.sk/judikatura/8Cdo1245/2015
14.04.20163 Cdo 429/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo429/2014
14.04.20168 Cdo 1305/2015https://ispis.sk/judikatura/8Cdo1305/2015
14.04.20163 Cdo 633/2015https://ispis.sk/judikatura/3Cdo633/2015
14.04.20163 Cdo 68/2016https://ispis.sk/judikatura/3Cdo68/2016
14.04.20168 Cdo 405/2015https://ispis.sk/judikatura/8Cdo405/2015
18.04.20166 Ds 6/2015https://ispis.sk/judikatura/6Ds6/2015
19.04.20162 Ndt 9/2016https://ispis.sk/judikatura/2Ndt9/2016
19.04.20162 Ndt 8/2016https://ispis.sk/judikatura/2Ndt8/2016
19.04.20164 Tdo 84/2015https://ispis.sk/judikatura/4Tdo84/2015
19.04.20164 Tost 32/2015https://ispis.sk/judikatura/4Tost32/2015
19.04.20164 To 6/2012https://ispis.sk/judikatura/4To6/2012
19.04.20164 Tdo 4/2016https://ispis.sk/judikatura/4Tdo4/2016
20.04.20168 Cdo 67/2016https://ispis.sk/judikatura/8Cdo67/2016
20.04.20168 XCdo 31/2016https://ispis.sk/judikatura/8XCdo31/2016
20.04.20168 Ndc 1/2016https://ispis.sk/judikatura/8Ndc1/2016
20.04.20168 XCdo 17/2016https://ispis.sk/judikatura/8XCdo17/2016
20.04.20163 Obdo 14/2016https://ispis.sk/judikatura/3Obdo14/2016
20.04.20163 Obo 8/2016https://ispis.sk/judikatura/3Obo8/2016
20.04.20168 Cdo 71/2016https://ispis.sk/judikatura/8Cdo71/2016
20.04.20168 Cdo 1311/2015https://ispis.sk/judikatura/8Cdo1311/2015
20.04.20168 Cdo 61/2016https://ispis.sk/judikatura/8Cdo61/2016
20.04.20168 XCdo 28/2016https://ispis.sk/judikatura/8XCdo28/2016
20.04.20168 XCdo 32/2016https://ispis.sk/judikatura/8XCdo32/2016
20.04.20168 Cdo 1321/2015https://ispis.sk/judikatura/8Cdo1321/2015
20.04.20168 Cdo 1313/2015https://ispis.sk/judikatura/8Cdo1313/2015
20.04.20168 Cdo 1323/2015https://ispis.sk/judikatura/8Cdo1323/2015
20.04.20168 Cdo 1317/2015https://ispis.sk/judikatura/8Cdo1317/2015
21.04.20163 XCdo 11/2016https://ispis.sk/judikatura/3XCdo11/2016
21.04.20163 Cdo 201/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo201/2014
21.04.201613 XCdo 22/2015https://ispis.sk/judikatura/13XCdo22/2015
21.04.20163 MCdo 11/2014https://ispis.sk/judikatura/3MCdo11/2014
21.04.20163 EMCdo 1/2014https://ispis.sk/judikatura/3EMCdo1/2014
21.04.20163 XCdo 3/2016https://ispis.sk/judikatura/3XCdo3/2016
21.04.20163 ECdo 183/2014https://ispis.sk/judikatura/3ECdo183/2014
21.04.20163 Cdo 561/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo561/2014
21.04.20166 Tost 9/2016https://ispis.sk/judikatura/6Tost9/2016
21.04.20163 Cdo 291/2013https://ispis.sk/judikatura/3Cdo291/2013
21.04.201613 XCdo 32/2015https://ispis.sk/judikatura/13XCdo32/2015
21.04.20163 Cdo 289/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo289/2014
21.04.20163 Cdo 367/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo367/2014
21.04.20163 Cdo 549/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo549/2014
21.04.20163 Cdo 437/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo437/2014
21.04.20163 Cdo 177/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo177/2014
21.04.20163 Cdo 69/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo69/2014
21.04.20166 Urto 1/2016https://ispis.sk/judikatura/6Urto1/2016
21.04.20163 Cdo 209/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo209/2014
21.04.201613 XCdo 34/2015https://ispis.sk/judikatura/13XCdo34/2015
21.04.201613 XCdo 28/2015https://ispis.sk/judikatura/13XCdo28/2015
21.04.201613 XCdo 27/2015https://ispis.sk/judikatura/13XCdo27/2015
21.04.201613 XCdo 33/2015https://ispis.sk/judikatura/13XCdo33/2015
21.04.201613 XCdo 13/2015https://ispis.sk/judikatura/13XCdo13/2015
21.04.201613 XCdo 12/2015https://ispis.sk/judikatura/13XCdo12/2015
21.04.201613 XCdo 18/2015https://ispis.sk/judikatura/13XCdo18/2015
21.04.201613 XCdo 26/2015https://ispis.sk/judikatura/13XCdo26/2015
21.04.201613 XCdo 21/2015https://ispis.sk/judikatura/13XCdo21/2015
21.04.201613 XCdo 29/2015https://ispis.sk/judikatura/13XCdo29/2015
21.04.201613 XCdo 30/2015https://ispis.sk/judikatura/13XCdo30/2015
21.04.201613 XCdo 20/2015https://ispis.sk/judikatura/13XCdo20/2015
21.04.20163 Cdo 363/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo363/2014
21.04.201613 XCdo 39/2015https://ispis.sk/judikatura/13XCdo39/2015
21.04.201613 XCdo 23/2015https://ispis.sk/judikatura/13XCdo23/2015
21.04.201613 XCdo 31/2015https://ispis.sk/judikatura/13XCdo31/2015
21.04.201613 XCdo 42/2015https://ispis.sk/judikatura/13XCdo42/2015
22.04.20166 Tost 1/2016https://ispis.sk/judikatura/6Tost1/2016
22.04.20164 Tdo 8/2016https://ispis.sk/judikatura/4Tdo8/2016
25.04.20162 Sdo 21/2015https://ispis.sk/judikatura/2Sdo21/2015
25.04.20163 Obdo 3/2016https://ispis.sk/judikatura/3Obdo3/2016
25.04.20163 XCdo 9/2016https://ispis.sk/judikatura/3XCdo9/2016
25.04.20163 Cdo 78/2016https://ispis.sk/judikatura/3Cdo78/2016
25.04.20162 Sdo 1/2016https://ispis.sk/judikatura/2Sdo1/2016
25.04.20163 Obdo 28/2016https://ispis.sk/judikatura/3Obdo28/2016
25.04.20162 Sdo 7/2016https://ispis.sk/judikatura/2Sdo7/2016
25.04.20165 Obdo 29/2015https://ispis.sk/judikatura/5Obdo29/2015
25.04.20163 Obdo 25/2016https://ispis.sk/judikatura/3Obdo25/2016
25.04.20163 Nc 3/2016https://ispis.sk/judikatura/3Nc3/2016
26.04.20164 Cdo 600/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo600/2015
26.04.20163 Oboer 152/2015https://ispis.sk/judikatura/3Oboer152/2015
26.04.20161 SZa 8/2016https://ispis.sk/judikatura/1SZa8/2016
26.04.20164 Cdo 895/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo895/2015
26.04.20164 Cdo 360/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo360/2015
26.04.20164 Cdo 1165/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo1165/2015
26.04.20164 Cdo 735/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo735/2015
26.04.20164 Cdo 431/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo431/2015
26.04.20164 Cdo 407/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo407/2015
26.04.20164 Cdo 673/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo673/2015
26.04.20164 Cdo 1185/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo1185/2015
26.04.20164 Cdo 615/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo615/2015
26.04.20164 Cdo 845/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo845/2015
26.04.20164 Cdo 890/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo890/2015
26.04.20164 Cdo 680/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo680/2015
26.04.20164 Cdo 748/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo748/2015
26.04.20164 Ndt 11/2016https://ispis.sk/judikatura/4Ndt11/2016
26.04.20164 Cdo 429/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo429/2015
26.04.20164 Cdo 747/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo747/2015
26.04.20163 Oboer 142/2015https://ispis.sk/judikatura/3Oboer142/2015
26.04.20163 Oboer 74/2015https://ispis.sk/judikatura/3Oboer74/2015
26.04.20163 Oboer 144/2015https://ispis.sk/judikatura/3Oboer144/2015
26.04.20163 Oboer 146/2015https://ispis.sk/judikatura/3Oboer146/2015
26.04.20162 Ndt 10/2016https://ispis.sk/judikatura/2Ndt10/2016
26.04.20164 Cdo 674/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo674/2015
26.04.20164 Tost 15/2016https://ispis.sk/judikatura/4Tost15/2016
26.04.20164 ECdo 93/2015https://ispis.sk/judikatura/4ECdo93/2015
26.04.20164 Cdo 589/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo589/2015
26.04.20164 Cdo 725/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo725/2015
26.04.20164 Cdo 337/2015https://ispis.sk/judikatura/4Cdo337/2015
27.04.20163 Obdo 21/2015https://ispis.sk/judikatura/3Obdo21/2015
27.04.20169 Sžso 55/2014https://ispis.sk/judikatura/9Szso55/2014
27.04.20163 Sžo 232/2015https://ispis.sk/judikatura/3Szo232/2015
27.04.20163 Sžo 222/2015https://ispis.sk/judikatura/3Szo222/2015
27.04.20166 Urto 2/2016https://ispis.sk/judikatura/6Urto2/2016
27.04.20163 Sžr 1/2016https://ispis.sk/judikatura/3Szr1/2016
27.04.20163 Sžo 224/2015https://ispis.sk/judikatura/3Szo224/2015
27.04.201619 XCdo 123/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo123/2016
27.04.201619 XCdo 140/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo140/2016
27.04.201619 XCdo 90/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo90/2016
27.04.201619 XCdo 86/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo86/2016
27.04.201619 XCdo 92/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo92/2016
27.04.20166 Tdo 41/2015https://ispis.sk/judikatura/6Tdo41/2015
27.04.20163 Oboer 88/2015https://ispis.sk/judikatura/3Oboer88/2015
27.04.20166 Sžo 3/2016https://ispis.sk/judikatura/6Szo3/2016
27.04.201619 XCdo 48/2015https://ispis.sk/judikatura/19XCdo48/2015
27.04.201619 XCdo 79/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo79/2016
27.04.201619 XCdo 77/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo77/2016
27.04.201619 XCdo 138/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo138/2016
27.04.201619 XCdo 144/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo144/2016
27.04.20163 Sžo 234/2015https://ispis.sk/judikatura/3Szo234/2015
27.04.201619 XCdo 142/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo142/2016
27.04.201619 XCdo 135/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo135/2016
27.04.20163 Sžo 226/2015https://ispis.sk/judikatura/3Szo226/2015
27.04.20169 So 199/2014https://ispis.sk/judikatura/9So199/2014
27.04.20163 Oboer 90/2015https://ispis.sk/judikatura/3Oboer90/2015
27.04.20163 Oboer 75/2015https://ispis.sk/judikatura/3Oboer75/2015
27.04.201619 XCdo 72/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo72/2016
27.04.20166 Tdo 24/2015https://ispis.sk/judikatura/6Tdo24/2015
27.04.20163 Oboer 58/2015https://ispis.sk/judikatura/3Oboer58/2015
27.04.20165 Obdo 69/2015https://ispis.sk/judikatura/5Obdo69/2015
27.04.20163 Oboer 80/2015https://ispis.sk/judikatura/3Oboer80/2015
27.04.20166 Tdo 19/2015https://ispis.sk/judikatura/6Tdo19/2015
27.04.20163 Oboer 159/2015https://ispis.sk/judikatura/3Oboer159/2015
27.04.20163 Oboer 161/2015https://ispis.sk/judikatura/3Oboer161/2015
27.04.20163 Sžo 242/2015https://ispis.sk/judikatura/3Szo242/2015
27.04.20163 Oboer 129/2015https://ispis.sk/judikatura/3Oboer129/2015
27.04.20163 Oboer 133/2015https://ispis.sk/judikatura/3Oboer133/2015
27.04.20163 Oboer 85/2015https://ispis.sk/judikatura/3Oboer85/2015
27.04.20163 Oboer 147/2015https://ispis.sk/judikatura/3Oboer147/2015
27.04.201619 XCdo 82/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo82/2016
27.04.201619 XCdo 88/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo88/2016
27.04.201619 XCdo 49/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo49/2016
27.04.201619 XCdo 141/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo141/2016
27.04.201619 XCdo 134/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo134/2016
27.04.20163 Sžr 2/2016https://ispis.sk/judikatura/3Szr2/2016
27.04.20163 Obo 35/2015https://ispis.sk/judikatura/3Obo35/2015
27.04.201619 XCdo 49/2015https://ispis.sk/judikatura/19XCdo49/2015
27.04.20163 Oboer 153/2015https://ispis.sk/judikatura/3Oboer153/2015
27.04.201619 XCdo 143/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo143/2016
27.04.201619 XCdo 80/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo80/2016
27.04.201619 XCdo 76/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo76/2016
27.04.20166 Ndt 12/2016https://ispis.sk/judikatura/6Ndt12/2016
27.04.201619 XCdo 84/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo84/2016
27.04.201619 XCdo 48/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo48/2016
27.04.201619 XCdo 85/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo85/2016
27.04.201619 XCdo 78/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo78/2016
27.04.201619 XCdo 75/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo75/2016
27.04.20169 So 170/2014https://ispis.sk/judikatura/9So170/2014
27.04.20163 Obdo 58/2015https://ispis.sk/judikatura/3Obdo58/2015
27.04.201619 XCdo 81/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo81/2016
27.04.201619 XCdo 74/2016https://ispis.sk/judikatura/19XCdo74/2016
27.04.20165 Oboer 9/2016https://ispis.sk/judikatura/5Oboer9/2016
28.04.20165 Sžf 40/2015https://ispis.sk/judikatura/5Szf40/2015
28.04.20165 Sžo 12/2016https://ispis.sk/judikatura/5Szo12/2016
28.04.20165 Sžo 66/2015https://ispis.sk/judikatura/5Szo66/2015
28.04.20161 Tdo 65/2015https://ispis.sk/judikatura/1Tdo65/2015
28.04.20163 Obdo 42/2015https://ispis.sk/judikatura/3Obdo42/2015
28.04.20161 Tdo 61/2015https://ispis.sk/judikatura/1Tdo61/2015
28.04.20161 Tdo 43/2015https://ispis.sk/judikatura/1Tdo43/2015
28.04.20163 Sžr 3/2016https://ispis.sk/judikatura/3Szr3/2016
28.04.20166 Nc 4/2016https://ispis.sk/judikatura/6Nc4/2016
28.04.20163 Obdo 32/2015https://ispis.sk/judikatura/3Obdo32/2015
29.04.20162 Cdo 535/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo535/2015
29.04.20162 Cdo 500/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo500/2015
29.04.20162 Cdo 750/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo750/2015
29.04.20162 Cdo 787/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo787/2015
29.04.20162 Cdo 790/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo790/2015
29.04.20162 Cdo 835/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo835/2015
29.04.20162 Cdo 810/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo810/2015
29.04.201613 XCdo 53/2015https://ispis.sk/judikatura/13XCdo53/2015
29.04.20162 Cdo 795/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo795/2015
29.04.20162 Cdo 731/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo731/2015
29.04.20162 Cdo 785/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo785/2015
29.04.20162 Cdo 820/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo820/2015
29.04.20162 Cdo 800/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo800/2015
29.04.20162 Cdo 765/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo765/2015
29.04.201613 XCdo 49/2015https://ispis.sk/judikatura/13XCdo49/2015
29.04.201613 XCdo 48/2015https://ispis.sk/judikatura/13XCdo48/2015
29.04.20162 Cdo 75/2016https://ispis.sk/judikatura/2Cdo75/2016
29.04.20162 Cdo 815/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo815/2015
29.04.20162 Cdo 755/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo755/2015
29.04.20161 So 117/2014https://ispis.sk/judikatura/1So117/2014
29.04.201613 XCdo 55/2015https://ispis.sk/judikatura/13XCdo55/2015
29.04.20162 Cdo 786/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo786/2015
29.04.201613 XCdo 45/2015https://ispis.sk/judikatura/13XCdo45/2015
29.04.20162 Cdo 76/2016https://ispis.sk/judikatura/2Cdo76/2016
29.04.20162 Cdo 450/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo450/2015
29.04.201613 XCdo 46/2015https://ispis.sk/judikatura/13XCdo46/2015
29.04.201613 XCdo 52/2015https://ispis.sk/judikatura/13XCdo52/2015
29.04.201613 XCdo 47/2015https://ispis.sk/judikatura/13XCdo47/2015
29.04.20162 Cdo 1235/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo1235/2015
29.04.201613 XCdo 50/2015https://ispis.sk/judikatura/13XCdo50/2015
29.04.201613 XCdo 19/2015https://ispis.sk/judikatura/13XCdo19/2015
29.04.20162 ECdo 98/2015https://ispis.sk/judikatura/2ECdo98/2015
29.04.20162 Cdo 740/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo740/2015
29.04.20162 Cdo 741/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo741/2015
29.04.201613 XECdo 3/2015https://ispis.sk/judikatura/13XECdo3/2015
29.04.20162 Cdo 335/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo335/2015
29.04.201613 XCdo 51/2015https://ispis.sk/judikatura/13XCdo51/2015
29.04.201613 XCdo 44/2015https://ispis.sk/judikatura/13XCdo44/2015
29.04.201613 XCdo 43/2015https://ispis.sk/judikatura/13XCdo43/2015
29.04.20162 Cdo 770/2015https://ispis.sk/judikatura/2Cdo770/2015
29.04.201613 XCdo 56/2015https://ispis.sk/judikatura/13XCdo56/2015
29.04.201613 XCdo 54/2015https://ispis.sk/judikatura/13XCdo54/2015
29.04.201613 XECdo 1/2015https://ispis.sk/judikatura/13XECdo1/2015
29.04.201613 XCdo 57/2015https://ispis.sk/judikatura/13XCdo57/2015
03.05.20161 Nds 4/2016https://ispis.sk/judikatura/1Nds4/2016
03.05.20161 Nds 5/2016https://ispis.sk/judikatura/1Nds5/2016
03.05.20161 Nds 3/2016https://ispis.sk/judikatura/1Nds3/2016
03.05.20161 Sžr 225/2013https://ispis.sk/judikatura/1Szr225/2013
04.05.201610 Sžo 195/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo195/2015
04.05.201610 Sžo 213/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo213/2015
04.05.201610 Sžo 190/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo190/2015
04.05.201610 Sžo 197/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo197/2015
04.05.201610 Sžo 184/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo184/2015
04.05.201610 Sžo 208/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo208/2015
04.05.201610 Sžo 225/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo225/2015
04.05.201610 Sžo 204/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo204/2015
04.05.201610 Sžo 189/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo189/2015
04.05.201610 Sžo 219/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo219/2015
04.05.201610 Sžo 198/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo198/2015
04.05.201610 Sžo 205/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo205/2015
04.05.201610 Sžo 209/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo209/2015
04.05.201610 Sžo 180/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo180/2015
04.05.201610 Sžo 193/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo193/2015
04.05.201610 Sžo 176/2015https://ispis.sk/judikatura/10Szo176/2015
05.05.20163 Cdo 1331/2015https://ispis.sk/judikatura/3Cdo1331/2015
05.05.20163 Ndc 6/2016https://ispis.sk/judikatura/3Ndc6/2016
05.05.20163 Nc 4/2016https://ispis.sk/judikatura/3Nc4/2016
05.05.20163 Cdo 1372/2015https://ispis.sk/judikatura/3Cdo1372/2015
05.05.20163 Cdo 57/2016https://ispis.sk/judikatura/3Cdo57/2016
05.05.20163 Cdo 161/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo161/2014
05.05.20163 Cdo 479/2014https://ispis.sk/judikatura/3Cdo479/2014
05.05.20163 Cdo 1050/2015https://ispis.sk/judikatura/3Cdo1050/2015
05.05.20163 Cdo 1051/2015https://ispis.sk/judikatura/3Cdo1051/2015
05.05.20163 Cdo 54/2016https://ispis.sk/judikatura/3Cdo54/2016
05.05.20163 Cdo 1333/2015https://ispis.sk/judikatura/3Cdo1333/2015
05.05.20163 Cdo 75/2016https://ispis.sk/judikatura/3Cdo75/2016
05.05.20163 MCdo 1/2015https://ispis.sk/judikatura/3MCdo1/2015
05.05.20163 Cdo 197/2015https://ispis.sk/judikatura/3Cdo197/2015
05.05.20164 Tost 16/2016https://ispis.sk/judikatura/4Tost16/2016
05.05.20163 Cdo 1330/2015https://ispis.sk/judikatura/3Cdo1330/2015
05.05.20163 Cdo 1332/2015https://ispis.sk/judikatura/3Cdo1332/2015
05.05.20164 Tost 17/2016https://ispis.sk/judikatura/4Tost17/2016
11.05.20166 Ndt 11/2016https://ispis.sk/judikatura/6Ndt11/2016
11.05.20166 Urto 3/2016https://ispis.sk/judikatura/6Urto3/2016
11.05.20166 Tdo 59/2015https://ispis.sk/judikatura/6Tdo59/2015
11.05.20164 Tdo 72/2014https://ispis.sk/judikatura/4Tdo72/2014
11.05.20166 Tdo 11/2016https://ispis.sk/judikatura/6Tdo11/2016
17.05.20164 Tost 18/2016https://ispis.sk/judikatura/4Tost18/2016
18.05.20166 Tdo 9/2016https://ispis.sk/judikatura/6Tdo9/2016
18.05.20166 Tdo 15/2016https://ispis.sk/judikatura/6Tdo15/2016
18.05.20166 Tdo 32/2015https://ispis.sk/judikatura/6Tdo32/2015
18.05.20166 Tdo 33/2016https://ispis.sk/judikatura/6Tdo33/2016
Nejvyšší soud České republiky18624 dokumentov210120162015201420132012201020092008200720062005200420032002200120001999199819971600
Ústavní soud České republiky62263 dokumentov201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993
Nejvyšší správní soud České republiky99 dokumentov20161600