Sokordia iSpis – inteligentný spis

Web iSpis.sk spoločnosti Sokordia, s.r.o. je webový software zameraný na právnu problematiku.

inteligentní spis iSpis.sk je informačný systém pre správu pohľadávok. Sú podporované všetky kroky spracovania - od počiatočného posúdenia rizikovosti osôb, cez evidenciu obchodných prípadov, mimosúdne vymáhanie až po vedenie advokátneho spisu.

Riadenie rizík

Posúdenie rizikovosti osôb prebieha buď jednorázovo napr. v Centrálnom registri exekúcií alebo trvalo napr. v insolvenčnom registri. Prístupy do platených registrov sú ponúkané za bezkonkurenčné ceny.

Správa pohľadávok

Informačný systém na jednom mieste eviduje všetky podrobnosti o Vašich obchodných prípadoch. Automatizuje komunikáciu s klientami, páruje bankovné transakcie na pohľadávky, sleduje splátkové kalendáre či preklápa prípady na advokátny spis.

Advokátny spis

Inteligentný advokátny spis výrazne ulahčuje výkon advokácie - po jednoduchom vytvorení prípadu umožňuje zaslať predžalobnú výzvu, vygenerovať a odoslať žalobu, sledovať stav súdnych konaní či efektívne komunikovať s úradmi.