iSpis – Cenník

Cena systému je závislá na zvolené variantě - Advokátní spis nebo Inkaso pohledávek, počtu případů, objemu technické podopory a rozsahu používaných služeb.

Advokát
Počet aktivních případů v ceně
(archivované spisy se do počtu nezapočítavají)
Do 500
Hlídání změn soudních řízení ***
Hlídání osob případů v ISIRu ***
Generování e-PR z případů ***
Hlídání splátkových kalendářů
Automatické zasílání výzev
(plus cena za příslušný kanál - SMS či dopis)
Stahování bankovních výpisů, párování plateb
(pouze pro podporované peněžní ústavy, neomezený počet bankovních účtů)
Hromadné a automatizované spouštění akcí
Párování příchozích zpráv (e-mailů, SMS)
Propojení se službou telefonní ústředny **
Možnost propojení s externími systémy **
Podpora více trhů
(pouze pro podporované jazyky a země)
ReportingZákladná
Sledování klíčových výkonnostních charakteristik vymáhání
Rozsah technické podpory v ceně0 hod.
Další technická podpora1200 Kč/hod.
Cena varianty *11 900 Kč/rok,
první rok zdarma!
Aktivovať

* Ceny jsou uváděny bez DPH.

** Některé služby, které nejsou v dané variantě v ceně, lze za příplatek doobjednat. Pro sestavení nabídky na míru nás kontaktujte.

*** Některé služby jsou dostupné jen na vybraných trzích.

Další služby iSpis.cz (podání e-PR, lustrace v CEE, odeslání dopisů, SMS,...) jsou zpoplatněny dle standardního ceníku, viz ceník u příslušné služby.

Aktivací služby souhlasíte se smluvními podmínkami. Právo změny cen vyhrazeno (např. při přidání funkcí, rozdělení do modulů, inflaci apod.).

Po aktivaci Vám bude zaslán potvrzovací e-mail a bude moct službu používat. Po roce Vám bude zaslána zálohová faktura. Smlouvu o používání služby můžete vypovdět kdykoliv.