Kontaktné údaje

Sokordia, s.r.o.
Osadná 2, 831 03 Bratislava, Slovensko
IČO : 50 023 748, DIČ: 2120166686, IČ-DPH: SK2120166686

Zapísaná v obch. registri vedenom OS Bratislava v odd. B, vložke číslo 107291