Najčastejšie otázky

Môj účet

Vyúčtovanie

Lustrácia

Advokát

Pre obchodné otázky nás kontaktujte e-mailom, obratom sa Vám ozveme.

Inak je miera telefonickej podpory dojednaná v zmluve, v ktorej sú uvedené príslušné telefónne čísla.

Pracovná doba je od 9:00 do 17:00, v urgentných prípadoch je však možné volať aj mimo pracovnú dobu.

Telefonickú podporu pre ostatných používateľov neposkytujeme, neváhajte nás však kontaktovať e-mailom!

Daňový doklad je zasielaný e-mailom na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii.

Daňový doklad je opatrený elektronickým podpisom a nie je zasielaný poštou.

E-mail s daňovým dokladom je zasielaný ihneď po prijatí platby (on-line u platieb kartou, do druhého dňa pri platbe bankovým prevodom).

Všetky daňové doklady je taktiež možné stiahnuť po prihlásení v sekcii Vyúčtovanie - Faktúry.

Najčastejším dôvodom býva nedostatek kreditu alebo zakázané audio-textové služby u vášho operátora.

Pokiaľ chcete, napíšte nám Vaše telefónne číslo a čas odoslania SMS, stav doručenia spätnej SMS preveríme.

Odoslanie SMS je zadarmo, spoplatnený je až príjem spätnej SMS s kódom.

Do CRE sa zapisujú iba právoplatné exekúcie, zatiaľ čo uvedená exekúcia zrejme ešte právoplatná nie je.

Postup je taký, že potom, čo veriteľ zašle exekútorovi návrh na exekúciu, exekútor zastaví majetok, následne skúma oprávnenosť exekúcie, vyzve dlžníka k dobrovoľnému plneniu apod., a až po určitých lehotách, často mesiacoch, sa exekúcia stáva právoplatnou a je zapísaná do CRE.

Viď taktiež Popis - Centrálny register exekúcií.

Kontaktné údaje

Sokordia, s.r.o.
Osadná 2, 831 03 Bratislava, Slovensko
IČO : 50 023 748, DIČ: 2120166686, IČ-DPH: SK2120166686

Zapísaná v obch. registri vedenom OS Bratislava v odd. B, vložke číslo 107291