Najčastejšie otázky

Najčastejšie

Môj účet

Vyúčtovanie

Lustrácia

Advokát

Služby nevyžadujúce registráciu (napr. platená služba jednorázových lustrácií v CRE) je určená širokej verejnosti.

Pre použitie ostatných služieb je potrebná registrácia, pričom služby sú určené iba podnikajúcim subjektom (právnickým osobám, advokátom, živnostníkom,...).

Registrácia nie je možná u fyzických osôb - spotrebiteľov bez IČO.

Pre obchodné otázky nás kontaktujte e-mailom, obratom sa Vám ozveme.

Inak je miera telefonickej podpory dojednaná v zmluve, v ktorej sú uvedené príslušné telefónne čísla.

Pracovná doba je od 9:00 do 17:00, v urgentných prípadoch je však možné volať aj mimo pracovnú dobu.

Telefonickú podporu pre ostatných používateľov neposkytujeme, neváhajte nás však kontaktovať e-mailom!

Dáta sú bezpečne uložené v hostingovom centre s nepretržitou fyzickou ostrahou, ďaleko nad rámec zabezpečenia bežných kancelárskych priestorov.

Neoprávnený prístup k dátam alebo ich zneužití je okrem povesti spoločnosti chránený vysokou zmluvnou pokutou.

K vedeniu spisu tak nepotrebujete vlastný server, nemusíte riešiť aktualizácie softwaru a spisy máte vždy na dosah ruky.

Každá služba má svoj vlastný cenník, ktorý je vždy uvedený v popise príslušnej služby v prezentačnej časti služby.

Napríklad:

  • Lustrácie - Viac informácií - Cenník
  • Advokátny spis - Viac informácií - Cenník
  • apod...

Pre používanie našich služieb nie je potrebné uzatvárať písomný zmluvný vzťah.

Používaním služby však súhlasíte s jej zmluvnými podmienkami, ktoré sú uvedené v popise služby.

Pokiaľ zmluvu v písomnej podobe potrebujete, kontaktujte nás.

Väčšina služieb je hradené kreditným spôsobom, t.j. sami si nabijete kredit vo výške, v akej uznáte za vhodné, systém Vám po pripísaní čiastky zašle príslušný daňový doklad a služby môžete používať.

U niektorých služieb ponúkame taktiež zmluvný vzťah umožňujúcí platbu na faktúru spätne, kontaktujte nás pre bližšie informácie.

Niektoré služby sú platené vždy na kalendárny rok dopredu, pričom systém k predĺženiu služby vyzve e-mailom.

Pre individuálnu pomoc so systémom poskytujeme Skype školenia so zdielanou plochou. Prosím kontaktujte nás pre dohodnutie termínu.

Prosím taktiež nám dajte vedieť, s ktorou časťou systému máte potiaže.

Inak základné predstavenie služby viď video, ďalej tiež viď popisné časti ďalších služieb či kompletná dokumentácia.

K jednému vytvorenému účtu (IČO) môže pristupovať viac osôb.

Zoznam osôb, ktoré majú mať do iSpisu prístup, je možné zadať v sekcii Nastavenie - Nastavenie skupiny.

Tu je možné taktiež nastaviť úroveň oprávnenia prístupu príslušných osôb.

Prvý e-mail uvedený pri skupine je východzí - sú na neho zasielané všetky upozornenia apod.

Pokiaľ chcete byť upozornený na pokles kreditu, je potrebné zadať výšku, pri ktorej má systém na pokles upozorniť v sekcii Vyúčtovanie - Stav

Pokiaľ Vám kredit klesne na nulu a potrebujete urgentne lustrovať, kontaktujte nás - povolíme Vám dočasné čerpanie služby do mínusu.

Daňový doklad je zasielaný e-mailom na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii.

Daňový doklad je opatrený elektronickým podpisom a nie je zasielaný poštou.

E-mail s daňovým dokladom je zasielaný ihneď po prijatí platby (on-line u platieb kartou, do druhého dňa pri platbe bankovým prevodom).

Všetky daňové doklady je taktiež možné stiahnuť po prihlásení v sekcii Vyúčtovanie - Faktúry.

Fakturačné údaje si môžete nastaviť alebo opraviť v sekcii Nastavenie - Nastavenie skupiny.

Pokiaľ je chybne údaj na zálohovej faktúre, po oprave si vygenerujte novú. (Neuhradené zálohové faktúry systém ignoruje.)

Pokiaľ je chyba v už vystavenom daňovom doklade, napíšte nám.

Najčastejším dôvodom býva nedostatek kreditu alebo zakázané audio-textové služby u vášho operátora.

Pokiaľ chcete, napíšte nám Vaše telefónne číslo a čas odoslania SMS, stav doručenia spätnej SMS preveríme.

Odoslanie SMS je zadarmo, spoplatnený je až príjem spätnej SMS s kódom.

Do CRE sa zapisujú iba právoplatné exekúcie, zatiaľ čo uvedená exekúcia zrejme ešte právoplatná nie je.

Postup je taký, že potom, čo veriteľ zašle exekútorovi návrh na exekúciu, exekútor zastaví majetok, následne skúma oprávnenosť exekúcie, vyzve dlžníka k dobrovoľnému plneniu apod., a až po určitých lehotách, často mesiacoch, sa exekúcia stáva právoplatnou a je zapísaná do CRE.

Viď taktiež Popis - Centrálny register exekúcií.

Kontaktné údaje

Sokordia, s.r.o.
Osadná 2, 831 03 Bratislava, Slovensko
IČO: 50 023 748, IČ-DPH: CZ-29190088, DIČ: CZ-29190088

Zapísaná v obch. registri vedenom OS Bratislava v odd. B, vložke číslo 107291.