Lustrace
16.04.2019

Lustrace - Sankční seznamy EU

Do základních lustrací byl přidán rejstřík SankcniSeznamy, kontrulující, zda osoba není na sankčním seznamu EU.

Rejstřík je vhodný zejména pro společnosti poskutující spotřebitelské úvěry, které musí seznamy kontrolovat dle nařízení ČNB.

Více informací o rejstříku SankcniSeznamy.

Pokud používáte typ lustrace Základní, kontrola je zahrnuta ve výstupu automaticky. Pokud používáte jiný typ lustrace, pro integraci nás kontaktujte.

Rejstřík je zdarma.

Lustrace
07.05.2018

Lustrace - CEE EK: povinné zadávání data narození

Ve dnech od 5.5.2018 do 7.5.2018 Exekutorská komora ČR jako provozovatel Centrální evidence exekucí ČR provedla (neplánovaný) reimport databáze, v rámci kterého byla také zrušena možnost vyhledávat osoby jen dle jména a příjmení, čili bez zadání data narození.

Nově je tedy při lustraci v CEE nutno zadat jméno, příjmení i datum narození osoby (případně hledat přes RČ nebo IČO).

Pokud znáte rodné číslo lustrované osoby, doporučujeme vyhledávat přes něj, a to kvůli různým překlepům ve jménech či změnám příjmení.

Novinky
25.04.2018

Důležité informace týkající se obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Vážení uživatelé,

jak jistě víte, od 25. května 2018 bude účinná nová právní úprava na ochranu osobních údajů (GDPR).

Tímto Vás chceme podrobněji informovat o změnách, které v rámci příprav na GDPR zavádíme:

Dnes jsme zavedli podrobné řízení uchovávání údajů, jež umožňuje řídit, jak dlouho budou údaje o osobách v rámci služby Lustrace na našich serverech uloženy. Od 25. května 2018 budou údaje o osobách uchovávány na základě tohoto nastavení.

iSpis.cz bude automaticky mazat údaje o lustracích, které budou starší než vámi zvolená doba uchovávání. Upozorňujeme, že toto nastavení nebude mít dopad na přehledy využívající agregované údaje.

Výmaz osobních údajů konkrétní osoby je možný také přes službu Osoby či jinou používanou službu.

Akce: Projděte si nastavení uchovávání údajů na Nastavení - Lustrace a dle potřeby je upravte.

Od dnešního data jsou také aktulizovány rámcové smluvní podmínky s ohledem na postavení společnosti Sokordia, s.r.o. coby zpracovatele osobních údajů podle nové legislativy. Nové smluvní podmínky související s nařízením GDPR nahradí vaše současné smluvní podmínky sjednané se společností Sokordia, s.r.o. a nabudou účinnosti 25. května 2018.

Aktualizované smluvní podmínky jsou zcela v souladu např. s Metodikou pro advokáty a advokátní kanceláře k dosažení shody s GDPR vydanou ČAK.

Akce: Zvažte spolu se svým právním oddělením nebo s poradci, zda se na vaši firmu bude vztahovat GDPR pro konkrétní službu iSpis, a zkontrolujte/přijměte aktualizované podmínky zpracování údajů.

Děkujeme
tým Sokordia, s.r.o

Hromadné e-PR
22.01.2018

Stahování doložek vykonatelnosti

Služba InfoDokument ministerstva spravedlnosti byla v těchto dnech aktualizována na novější verzi.

Naše stejnojmenná služba pro stahování doložek vykonatelnosti InfoDokument, umožňující hromadné stahování exekučních titulů či kontrolu podání "na kliknutí" ze služby Řízení byla na tuto novou verzi rovněž zaktulizována a je možné ji opět používat.

Také byla upravena cena této služby, kdy nově je služba ZCELA ZDARMA!

Stačí vložit jedno nebo více PDF se soudem vydaným el. platebním rozkazem a systém vypíše, zda již jsou podání v právní moci, příp. umožní stáhnout doložku vykonatelnosti.

Více informací viz sekce InfoDokument u služby Hromadné e-PR.

Datovka
21.11.2017

Advokátní spis - propjení s Datovkou od CZ-NIC

Používáte program Datovka od CZ-NIC?

iSpis si už s Datovkou umí "popovídat"!

Nově můžete datové zprávy posílat z Datovky přímo do iSpisu, případně u datových zpráv vidíte, ke kterému patří případu.

Pro propojení programů viz Nastavení - Datové schránky.

Případy
04.09.2017

Případy - Odesílání pošty

iSpis umožňuje generování poštovních dopisů a jejich zasílání přes několik různých poskytovatelů poštovních služeb, např. přes hybridní poštu od České pošty, a.s. (DopisOnline).

Kromě toho lze nově dopisy zasílat i ručně, kdy se dopis odeslaný přes iSpis zařadí do Inboxu, odkud lze zatím neodeslané dopisy stáhnout, vytisknout a označit za odeslané.

Kromě toho je nově možné evidovat i příchozí poštu či generovat Knihu příchozí či odchozí pošty, viz také Dokumentace - Advokát - Inbox.

Hromadné e-PR
11.08.2017

Služba Hromadné e-PR - podpora slovenských platobných rozkazov

Pomocou služby Hromadné e-PR je možné generovať slovenské návrhy na vydanie platobného rozkazu v rámci upomienkového konania (formulár);

Pre detaily nás kontaktujte.

Řízení
27.04.2017

Služba Řízení - vypnutí e-mailových notifikací

U služby Řízení bude od 1.7.2017 ve výchozím nastavení vypnuto zasílání e-mailových notifikací o změnách v soudních řízeních.

Pokud máte o zasílání notifikací zájem (e-maily s předmětem Sokordia iSpis: změny v soudním řízení), stačí si službu opět aktivovat v Nastavení (dostupné přes e-mail vpravo nahoře) – Advokát – Zasílání informací o změnách v soudních řízeních.

Pokud službu využíváte bez registrace v systému iSpis.cz (např. použítím služby Email), je potřeba se na iSpis.cz pod Vaším IČO nejdřív zaregistrovat.

Na zasílání e-mailů s datovými zprávami toto nastavení nemá vliv, datové zprávy na e-mail Vám budou doručovány i nadále.

Děkujeme za pochopení,
Sokordia iSpis.cz

Případy
08.04.2017

iSpis pro advokáty - nyní na rok zcela zdarma!

Inteligentní spis pro advokáty je nyní první rok zcela zdarma!

Viz popis služby, kde je nově i krátké instruktážní video, jak službu používat.

Služba Případ umožňuje advokátům evidovat spisy, osoby, řízení, pracovat s datovkou, generovat dokumenty ze šablon a mnohé další.

Ve videu během 15 minut zvládneme převzít případ, zaslat předžalobní upomínku, podat návrh na vydání e-PR, podat návrh na exekuci a ještě i vyfakturovat klienta.

Řízení
06.10.2016

Řízení – odhad délky zadaného soudního řízení

Služba Řízení nyní obsahuje funkci, která umí odhadnout, jak dlouho potrvá Vaše soudní řízení.

Na vstupu je zadán soud, senát a druh řízení, systém pak přes InfoSoud dohledá několik posledních rozhodnutých řízení zadaného senátu a vypočte předpokládanou dobu dalšího řízení ve dnech od zahájení do vydání prvního rozhodnutí.

Služba je vhodná zejména pro advokáty a je k dispozici zcela zdarma.

Případy
08.08.2016

Případ - Účetnictví: Fakturujte své klienty

Služba Účetnictví rozšiřuje službu Případy o funkcionalitu účtování Vašim klientům.

Obsahuje funkce pro efektivní vystavování a evidenci faktur, daňových dokladů či účetních stvrzenek.

U svých obchodních případů můžete jednoduše evidovat provedené úkony (položky faktury) a průběžně jim z nich vystavovat fakturu. Pokud přijímáte platbu v hotovosti, systém vám umožní vystavit a zaevidovat stvrzenku v systému EET.

Vzhled faktury a číslování je možno upravit pomocí vlastní šablony.

Systém obsahuje také základní nástroje pro tvorbu následných daňových přiznání.

U advokátů se vystavuje faktura s ohledem na advokátní mlčenlivost, specifikace právní služby je pak uvedena v e-mailu zaslaném klientovi spolu s fakturou či EET stvrzenkou.

Více informací viz sekce Management - Účetnictví.

Lustrace
02.07.2016

Lustrace - Výpis z Centrální evidence exekucí nově také přes CzechPOINT

Od 1. 7. 2016 je možné získat výpis z Centrální evidence exekucí (CEE) v papírové podobě také na 981 pobočkách Czech POINTu.

Na každé takové pobočce CzechPOINTu je příslušné místo označeno nápisem „výpis z Centrální evidence exekucí ČR“. Je možné ověřit si nejenom svoje exekuce, ale také solventnost osob, se kterými přicházíte do styku.

Výpis získaný prostřednictvím pošty stojí 50 Kč za jednu stranu výpisu. V el. podobě je možné seznam exekucí získat také on-line za 30 Kč např. prostřednictvím služby MaDluhy.cz

Výpis z Centrální evidence exekucí je přitom dle exekutorské komory vhodné udělat pro předejití celé řady situací:

 • Při pronájmu bytu novému nájemci k zamezení exekuce vybavení bytu.
 • Podnikáte a Vašim zákazníkem je dlužník, který za odvedenou práci nezaplatí.
 • Nastěhujete si podnájemce, kdy dojde k exekuci také vašich věcí.
 • Koupě od povinného, kdy přijdete jak o kupovanou věc, tak o peníze.
 • Koupě nemovitosti, která kvůli exekucím nepovede a od dlužníka už peníze neuvidíte.
 • Slepá láska - exekutorská komora Vám pomůže najít vhodného partnera!
 • Vychytralý živnostník - dávejte pozor, komu platíte zálohy předem.
 • Nový zaměstnanec - předejděte nejen časově náročné administrativě.

Více informací o nové službě CEE přes CzechPOINT či seznam exekucí online.

Lustrace
01.07.2016

Lustrace - Centrálny register exekúcií Slovenskej komory exekútorov

1. júla 2016 bol spustený Centrálny register exekúcií Slovenskej komory exekútorov.

Podobne ako české CEE, aj slovenský CRE je verejný register, do ktorého exekútori zapisujú všetky právoplatné exekúcie a aj tento register je síce spoplatnený, ale inak je prístupný verejne.

Pri vyhľadávaní stačí zadať priezvisko a buď dátum narodenia alebo obec. Dá sa tiež vyhľadávať zadaním IČO či názvu, alebo zobraziť detail konania zadaním Er súdnej spisovej značky.

Vďaka nášmu hromadnému prístupu Vám môžeme ponúknuť cenu iba 1 EUR za lustráciu v tomto registri (pri veľkých objemoch lustrácií v rádoch tisícov ceny už od 0.25 EUR za prístup), teda výrazne menej než je bežná cena účtovaná Slovenskou komorou exekútorov!

Pre lustráciu môžete použiť našu službu Lustrace, kde ako typ lustrácie zvolíte CRE a podobne ako u CEE je možná jednotlivá lustrácia cez webový formulár, hromadná pomocou MS Excel tabulky alebo je možné použiť naše jednoduché aplikačné rozhranie a integrovať lustrácie do Vašeho softvéru.

Fakturačne sú k dispozícii dva varianty:

 • pre fakturáciu v EUR od slovenského subjektu sa zaregistrujte na webe iSpis.sk
 • pre fakturáciu v CZK od českého subjektu použite web iSpis.cz

Po registrácii si môžete vystaviť zálohovú faktúru vo výške, v akej uznáte za vhodné a po jej zaplatení môžete lustrovať!

Viac informácií o službe viď popis služby.

Případy
03.05.2016

Případ - Moderní vzhled detailu případu

Ve službě iSpis.cz Případ byl podstatně vylepšen způsob zobrazení detailu případu.

Detail případu byl kompletně přepracován, aby lépe vyhovoval požadavkům praxe - přehlednější zobrazení, snadná rozeznatelnost stavu případu, méně klikání a zobrazení podstatných údajů na první obrazovce.

K případu je m.j. generován obrázek, a to buď podle typu případu nebo dle pohlaví a stáří první osoby.

Nově je systém také integrován se sociální sítí Facebook, kdy osoby automaticky dohledává dle e-mailu (je-li u osoby vyplněn) a pokud najde, jako obrázek případu zobrazuje její profilovou fotografii, včetně možnosti překliku na profilovou stránku osoby.

Dále byl přidán typ poznámky Odpověď pro uložení reakce osoby případu, možnost označovat případy štítky a několik dalších drobných vylepšení.

Více informací o službě Případy.

Případy
13.04.2016

Případ - Rozšířená filtrace

Do služby iSpis Případ byla přidána možnost Rozšířené filtrace, kde je možno kombinovat více podmínek pro vyhledávání naráz apod.

Pro zobrazení, co přesně dělají "speciální" (přednastavené) filtry, je možné na nějaký kliknout a pak zvolit Rozšířená filtrace.

Více informací o službě Případy.

Lustrace
28.09.2015

Lustrace - Změny v CEE

Od pátku 25.9. 16:00, během víkendu a svátku až do úterý 29.9. 8:00 bude mít Exekutorská komora ČR plánovaný výpadek Centrální evidence exekucí. Lustrace v CEE proto v tuto dobu nebude funkční.

Z důvodu změn na straně Exekutorské komory ČR dojde ode dne 29.9.2015 k následujícím úpravám:

 • Není možné dohledávat detail exekuce zadáním EX spisové značky. Detail je možno zobrazit jen zadáním kódu vráceném při vyhledání seznamu exekucí osoby v poli Detail.
 • Pole Udalost může obsahovat popis dokumentu, často však bude prázdné.
 • Pole Datum může být nevyplněno, pole Aktualizace bude prázdné vždy.
 • V detailu exekuce se neuvádí rodné číslo povinného.

Více informací o rejstříku CEE.

Lustrace
15.09.2015

Lustrace - Hledaní Policií ČR

Do základní lustrace byla přidána kontrola, zda osoba není hledána Policií ČR.

Hledaná osoba je ta, po které policie pátrá, aby jí omezila svobodu.

Vychází se přitom z databáze Pátrání po osobách

Více informací o rejstříku Hledaní.

Hromadné e-PR
03.08.2015

iSpis.cz Hromadné EPR: Změny v nové verzi

Nová aktualizace služby Hromadné EPR přináší větší integraci EPR se službou Řízení a Případ.

Ke každému podávanému EPR podání se nyní vytvoří případ se stejným RefNo (pokud takový ještě neexistuje) a veškerá odeslaná podání se evidují na kartě Řízení u případu.

Poté, co podání obdrží spisovou značku, je tato přidána do sekce Řízení a rovněž poznačena k případu.

Rovněž byly vytvořeny případy a řízení pro všechna dosavadní odeslaná EPR podání.

Více informací o službě Hromadné EPR.

Případy
02.07.2015

iSpis.cz Případ: Uživatelská příručka pro advokáty

Krátká, ale plná důležitých informací, taková je nová Uživatelská příručka iSpis.cz Případ pro advokáty.

Navíc byla nainstalována nová verze služby Případ obsaující bezpočet vylepšení. Namátkově:

 • Editor šablon a editor pro nové zprávy (dopisy, emaily, datovky).
 • Předefinované šablony pro časté typy dokumentů.
 • Evidence právního zástupce protistany.
 • Pohodlná správa skupin případů.
 • Vylepšené fulltextové vyhledávání v případech.

Tyto úpravy jsou zaměřeny na výrazné ulehčení otrocké práce při vyřizování běžné agendy.

Napsat např. standardní výzvu dlužníkovi jde myší během několika sekund. Stačí kliknout na Nová zpráva, zvolit šablonu, podle které se má zpráva vygenerovat a kliknout na Odeslat.

Nebo odpovídáte-li soudu, stačí zvolit šablonu, v zobrazeném editoru upravit či doplnit příslušnou větu a zprávu odeslat.

Vyzkoušejte službu iSpis Případ ještě dnes!

Dopis
01.02.2015

Doporučené dopisy: Levněji než Česká pošta!

Kolik času strávíte s tiskem dopisu, vypisováním adres, chozením na poštu a čekáním ve frontě? Umíte to vyčíslit?

Od 1. února 2015 Česká pošta, a.s. navíc opět zdražila své služby – samotné odeslání doporučeného dopisu nyní stojí už 34 Kč.

Nastal proto vhodný čas zvážit přechod na plně elektronické odesílání dopisů, kdy Vy dodáte podklady (PDF soubor dopisu) a o zbytek se postaráme my. Odpadá Vám tak veškerá nepříjemná práce nedůstojná tomuto století – nemusíte nic tisknout, vypisovat adresu na obálku či podací lístek a hlavně nemusíte s dopisem chodit na poštu a vystát frontu u okýnka!

Služba funguje velice jednoduše – stačí přes webový formulář nahrát PDF dopisu, který chcete odeslat. Okamžitě po odeslání si můžete jako PDF stáhnout podací lístek České pošty potvrzující podání, či můžete on-line sledovat stav doručení dopisu. Služba navíc funguje i hromadně – můžete vytvořit dopisy pomocí šablony a tabulky nebo nahrát i větší množstí dopisů k rozeslání naráz.

Cena kompletního zpracování doporučeného dopisu o jedné barevné A4 je přitom pouhých 29 Kč bez DPH!

Přejdětě z papírové podoby na iSpis.cz Dopis – moderní způsob odesílání dopisů. Vyplatí se Vám to!

Lustrace
07.01.2015

Průzkum spokojenosti uživatelů služeb iSpis.cz

Vážený uživateli systému iSpis.cz,

dovolte nám popřát Vám do nového roku hodně úspěchů, ať je alespoň tak úspěšný, jako rok minulý!

V rámci zkvalitňování našich služeb bychom Vás při této příležitosti také rádi požádali o krátké zhodnocení spokojenosti s našimi službami – zejména co Vám na systému iSpis.cz vadí, případně zda máte nějaký námět na vylepšení služby.

Za jakoukoliv zpětnou vazbu Vám budeme moc vděčni.

Děkujeme!

Případy
11.11.2014

Podpora zasílání úřadům z Případů

Ve službě Případ jde nově připravovat šablony určené pro soud, exekutora či jiný úřad související s případem.

V textu šablon lze použít pole Případ.Soud... pro vložení soudu případu, případně Případ.Exekutor... pro vložení exekutora. Podrobnosti viz seznam polí případu v Události - Odeslat - "Datové prvky" a také Dokumentace – "Kategorie Advokát".

Úřad lze také zvolit při odesílání z případů.

Při jednotlivém zasílání je možno vybrat místně příslušní soud odběratele/dlužníka, exekutorský úřad zvolený v Nastavení - Advokát a ostatní soudy a ex. úřady ze všech řízení případu.

Pro hromadné zasílání na soud či exekutorovi je potřeba zvolit druh příjemce zprávy v nastavení ISDS šablony.

Úřadům lze zasílat pouze do datové schránky.

Případy
05.11.2014

Přístupová práva uživatelů

Novinkou systému iSpis Případ je možnost efektivně spravovat uživatelská oprávnění, kdy je možno přesně nastavit, co který uživatel v systému smí či nesmí.

Je tak možno nastavit, že např. někteří uživatelé smí údaje na Vašem iSpis.cz účtu pouze číst, jiní třeba můžou údaje i editovat, ale nesmí spouštět některé akce (např. lustrace či odesílání dopisů) apod.

Při vymáhání pohledávek přes systém iSpis.cz je tak možno např. umožnit Vašim klientům/věřitelům náhled do jejich případů, případně i s možností případ doplňovat.

Je také možno nastavit přesnější práva např. pro účetní, brigádníky, koncipienty či jiný pomocný personál apod.

Více viz sekce Nastavení a Dokumentace, část Ostatní.

Případy
24.09.2014

AIA: Fórum inkasního trhu

Vážený uživateli systému iSpis.cz,

proč slušní a platící stále dotují neplatiče? A vědí o tom?

Odpovědi na tyto i další otázky se dozvíte na letošním Fóru inkasního trhu 2014, pořádaném Asociací inkasních agentur http://www.aiacz.cz, který se koná v Praze 9. října 2014.

Klíčová témata:

 • Zadlužení domácností – výzva nebo prosba?
 • Politické řešení dluhové problematiky
 • Paniku často způsobují média, aneb způsob informování o dluhové otázce ve zpravodajství
 • Jak pomáhají nové technologie?

Více na http://www.aiacz.cz/wp-content/uploads/AIA_Forum_program-2014_web16092014.pdf

Těšíme se na Vás na našem stánku Sokordia, s.r.o.,

Případy
17.07.2014

Případ – evidence příslušenství pohledávky

Pokud se Vám množí pohledávky po splatnosti a rádi byste je začaly vymáhat, služba Případ je k tomu zcela ideální.

Případy je možné vytvořit pouhým importem MS Excel tabulky, kdy se nově kromě osob nahrají také pohledávky, včetně případného příslušenství (úroků, poplatků, pokut, nákladů vymáhání).

Příslušenství lze nově editovat přímo u pohleávky, případně lze použít hodnoty (např. součet poplatků, aktuální výši úroku apod) v dopisech dlužníkům.

Zprovoznit efektivní linku vymáhání nezaplacených pohledávek je tak otázkou chvilky. Přitom právě včasné upomínání zajišťuje návratnost pohledávek nejlépe!

Vyzkoušejte službu zdarma!

Dopis
24.05.2014

Dopis – Správce šablon

Pro snadné vytváření dokumentů můžete využít službu Dopis, která se zejména ve spojení se službou Případ stává mocným pomocníkem pro vytváření často se opakujících zpráv.

Šablony zpráv lze přitom zcela jednoduše vytvářet a spravovat pomocí nového Správce šablon..

Ve Správci šablon můžete vytvářet a upravovat šablony tzv. WYSIWYG editorem a také nastavovat jejich pokročilé vlastnosti, např. automatické zasílání dopisů či jejich automatické účtování.

Novinky
01.05.2014

Starý iSpis. Nový vzhled!

Jak je vidět na první pohled, web iSpis.cz má nový vzhled.

Nový, elegantní a moderní design by měl mít především lepší organizační strukturu a také sjednocené ovládání a styl všech služeb.

Jeho velkou výhodou, zejména do budoucna, je responzivní chování, umožňující využívat vybrané služby pohodlně i na malých zařízeních.

Je však pravdou, že co do přehlednosti jsme to na náš ideový vzor ještě nedotáhli ;-)

Insolvence
06.01.2014

Insolvenční monitor -- hlídejte své dlužníky!

Hlídejte si své dlužníky v insolvenčním rejstříku!

Služba iSpis.cz Insolvence slouží k hlídání, zda se zadané osoby neobjevily v insolvenčním rejstříku.

Do hlídání insolvencí můžete osoby zadávat ručně přes sekci Osoby, přičemž však standardně do osob systém automaticky přidává i osoby, které jste lustrovali přes službu Lustrace. Osoby tedy nemusíte zadávat podruhé!

Systém denně hlídá insolvenční rejstřík, a v den, kdy soud rozhodne o oddlužení, je Vám o tomto zaslán e-mail.

Součástí služby je i možnost jednorázové či hromadné kontroly existence či stavu insolenčního řízení a odesílání přihlášek pohledávek – více viz iSpis.cz Insolvence

Pro více informací nás kontaktujte.

Nemovitosti
05.01.2014

Hlídání nemovitostí

Nová služba iSpis.cz Nemovitost umožňuje monitorování nemovitostí v katastrálním rejstříku.

Služba umožňuje zadat, které nemovitosti chcete hlídat, a tyto nemovitosti pak pravidelně několikrát do týdne hlídá. Na jakoukoliv změnu ve výpise jste upozorněni přehledovým e-mailem.

Více informací

Hromadné e-PR
01.08.2013

Stahování doložek vykonatelnosti

U služby Hromadné e-PR je nová funkcionalita umožňující jednoduše stahovat dokumenty s vyznačenou doložkou vykonatelnosti z portálu InfoDokument.Justice.cz

Více informací

Řízení
24.06.2013

Vyznačování vykonatelnosti a nařizování exekucí

U služby Řízení bylo výrazně zapracováno na zjednodušení hlídání vykonatelnosti rozhodnutí a následném generování návrhů na nařízení exekuce.

Toto zjednodušení se týká několika částí systému:

 • Pokud je v sekci Schránka příchozí datovou zprávou rozhodnutí s vyznačenou vykonatelností, je k příslušnému řízení poznačen datum vykonatelnosti a samotný exekuční titul (PDF).
 • Služba Řízení umožňuje evidovat tzv. specifické identifikátory. Ty jsou evidovány automaticky z příchozích datových zpráv, případně je možné je zadat ručně. U takových řízení je pak možno tlačítkem ověřit datum vykonatelnosti a stáhnout exekuční titul s vyznačenou doložkou vykonatelnosti z portálu InfoDokument Justice.cz
 • U řízení s EPR spisovou značkou a evidovaným specifickým identifikátorem systém stahuje tituly s vyznačenou vykonatelností automaticky.
 • U služby Řízení je možné vypsat si řízení seřazené dle data vykonatelnosti, případně lze u zvolené spisové značky ručně odeslat žádost o vyznačení doložky či nahrát exekuční titul (PDF).
 • U řízení, u kterých je evidován exekuční titul (ať už ručně nahrán, stažen z InfoDokumentu, či přišel do datové schránky), je možné vygenerovat a odeslat návrh na nařízení exekuce.

Tyto operace lze provozovat i v hromadném režimu – pro podrobnosti nás kontaktujte.

Novinky
08.04.2013

Právnická Vysočina

Vážený uživateli systému iSpis.cz,

letošní, v pořadí již 17. ročník tradičního jarního pochodu s názvem „Právnická Vysočina“, navazujícího na předchozích 25 ročníků legendárního pochodu „Brno – Mikulov“, je skvělou příležitostí, jak si po dlouhé zimě a únavném zkouškovém období vychutnat atmosféru čerstvě probuzené přírody.

Plná délka trasy, která je vedena po značených turistických stezkách z Bílovic nad Svitavou přes Útěchov, Vranov, Adamov a Babice nad Svitavou zpět do místa startu, činí 25 km. Jak ovšem moudře pravil baron Pierre de Coubertin: „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.“

Hlavním smyslem Právnické Vysočiny je vytvořit prostor pro neformální přátelské setkávání budoucích i současných příslušníků právnického stavu. Tomu je uzpůsobena i trasa, která pamatuje na dostatek příležitostí k zastavení, odpočinku a načerpání nových sil před další cestou.

Přijďte si aktivně odpočinout a setkat se s dalšími studenty, absolventy i zaměstnanci své „alma mater“, Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Pochod bude odstartován dne 20.4.2013 v 10:00 hod. u restaurace Sokolovna v Bílovicích nad Svitavou.

Pojďte s námi!

www.pravnickavysocina.cz

Odesílání datových zpráv e-mailem

Služba iSpis.cz Email umožňuje propojit Váš MS Outlook s datovými schránkami bez nutnosti instalace jakéhokoliv pluginu či jiného softwaru.

Příchozí datové schránky se automaticky převádějí na běžné e-mailové zprávy.

Datové zprávy můžete rovněž i odesílat, stačí vytvořit nový e-mail, který jako adresu odesílatele bude mít uvedené ID datové schránky zavináč ispis.cz (např. xxqgs59@ispis.cz), předmět je zkopírován do pole Věc a do datové zprávy jsou přiloženy přílohy. Tělo (text) emailu je ignorováno.

Nově je možné do datové zprávy zapsat i Vaše číslo jednací. Pokud do předmětu uvedete text za pomlčku, přepíše se tento text i do čísla jednacího. Např. předmět "Vyzva - 123EX23/2012" vytvoří datovku s číslem jednacím: 123EX23/2013. (Přesněji, číslo jednací musí být odděleno mezerou, pomlčkou, mezerou).

Řízení
28.02.2013

Sledování stavu EX řízení

Pro uživatele aplikace Řízení přibyla možnost sledování stavu exekučního řízení. Podmínkou však je, aby Váš exekutor používal informační systém Evolio a umožnil Vám dálkový přístup.

V sekci Můj účet - Advokát stačí vyplnit přístupové údaje pro vzdálený přístup. Následně se během pravidelné kontroly stavů řízení budou kontrolovat i EX spisové značky.

Do systému se propisuje jednak stav řízení, a pak jako údálosti i příchozí platby.

Můžete rovněž využít možnost zasílat si změny v řízeních na e-mail.

Moje schránka
15.02.2013

Generování Návrhu na nařízení exekuce

Pro uživatele aplikace Schránka přibyla možnost pohodlného generování Návrhu na nařízení exekuce přímo z datové zprávy s vydaným el. platebním rozkazem.

U přílohy obsahující el. platební rozkaz přibylo tlačítko Vygenerovat Návrh na nařízení exekuce, který uživatele přenese do aplikace Dopis, s předvyplněnou šablonou a daty pro vygenerování návrhu.

Po kliknutí na Další se Vám pro kontrolu stáhne MS Word dokument s návrhem. Tento návrh následně můžete přes Dopis odeslat, ať už e-mailem, datovkou, nebo doporučeně poštou.

Místo připravené ukázkové šablony si samozřejmě můžete nahrát svou vlastní, např. s jiným doprovodným textem či vlastním hlavičkovým papírem.

Exekutora, kterému se mají návrhy adresovat, si můžete nastavit v sekci Můj účet.

Hromadné e-PR
31.01.2013

Služby systému iSpis.cz

Vážený uživateli systému iSpis.cz,

na trhu pohledávek probíhají změny vzhledem k jejich rostoucímu objemu a ztížené vymahatelnosti.

Množí se i Vám nedobytné pohledávky? Váháte při výběru postoupení pohledávky třetí straně? Nevíte, jak získat nejvyšší hodnotu za postoupení pohledávek?

Na tyto a další otázky Vám odpoví vybraní odborníci na jednodenním Masterclassu PRODEJ POHLEDÁVEK (link), na kterém jako hlavní partner spolupracujeme se společností SmithNovak a který se koná v Praze dne 27. února 2013.

Jednodenní praktický seminář pro profesionály z oblasti Collections Vám umožní:

 • DOSÁHNOUT lepších výsledků při rozhodování a oceňování samotných pohledávek
 • SE NAUČIT několik praktických a účinných strategií při postupu pohledávek
 • POROVNAT výhody mezi jednorázovým prodejem a dlouhodobým kontraktem
 • SE SEZNÁMIT se strategiemi zkušené faktoringové společnosti ve vztahu ke komplikovaným pohledávkám
 • POZNAT nové kolegy z praxe a jiné informační zdroje, které využijete ve Vaší práci

Pro více informací o programu, prezentujících a ceně, prosím, navštivte webovou stránku (link). Pro rezervaci volejte na tel. číslo: (+420) 222 560 113 nebo vyplňte online rezervační formulář (link). Při registraci uveďte, že jste uživatelem systému iSpis.cz a navíc dostanete speciální 15% slevu!

Lustrace
06.01.2013

Lustrace v Centrální evidenci exekucí

Vážený uživateli systému iSpis.cz

ověřujete dlužníky v Centrální evidenci exekucí? Uvažujete, že byste začali?

Představujeme Vám naši službu Lustrace CEE, umožňující vyhledávání v Centrální evidenci exekucí díky našemu hromadnému přístupu za podstatně lepších cenových podmínek, než nabízí samotná Exekutorská komora ČR!

Cena je pouhých 25 Kč plus DPH za provedený dotaz, případně 15 Kč od 10.000 dotazů za rok. Můžete tak ušetřit desítky tisíc Kč ročně!

Další výhodou naší služby je daleko přívětivější forma propojení s Vašimi rozhodovacími procesy – Vaše kontakty lze ověřovat v reálném čase či hromadně, a to několika různými cestami s možností přizpůsobení na míru Vašim požadavkům:

 • zadáním jednotlivého dotazu přes webové rozhraní včetně historie dotazů
 • hromadné lustrace v dávkách zadávaných pomocí MS Excel tabulky
 • přímo z terénu formou SMS dotazu a odpovědi
 • přes aplikační rozhraní (propojení s Vašim informačním systémem)

Pro ilustraci přínosu této služby uvádíme, že v průběhu testu u společnosti poskytující krátkodobé spotřebitelské úvěry bylo ze 100 náhodně vybraných případů 30-60 dnů po splatnosti identifikováno 54 % případů s nálezem dvou a více exekucí v Centrální evidenci exekucí!

Naši službu naleznete na webu iSpis.cz v sekci Lustrace. Ta umožňuje vystavení zálohové faktury a po uhrazení kreditu provádění jednotlivých lustrací.

Moje schránka
28.11.2012

Moje schránka a spisová značka advokáta

Funkcionalita služby Moje schránka pro práci s datovou schránkou advokáta byla podstatně rozšířena.

Moje schránka automaticky páruje související datové zprávy. Související jsou přitom takové, které obsahují stejnou spisovou značku.

Systém jednak nově rozeznává kromě soudních spisových značek (EC, EXE, apod.) také exekutorské spisové značky (EX), přičemž pokud je v jedné zprávě uvedeno více spisových značek (např. EC, EXE a EX v jednom Usnesení o nařízení exekuce apod.), pokládá všechny spisové značky a všechny zprávy s těmito spisovými značkami za jeden případ.

K případu je dále možno přiřadit Vaši spisovou značku advokáta (ID pohledávky, referenční číslo RefNo apod.). Pokud používáte náš systém pro Hromadné e-PR, jsou RefNo identifikátory ke zprávám přiřazovány automaticky, a to na základě spisové značky EPR případu.

Případem se tedy v kontextu systému iSpis.cz rozumí množina spisových značek, množina datových zpráv, volitelně označena Vaší sp. zn. advokáta. Pokud nějaká datová zpráva není zatřízena k případu automaticky, (např. u nové EX spisové značky), máte možnost zprávu k případu zatřídit ručně (pomocí tlačítka [ Zatřídit ] v detailu zprávy). Výhodou je, že další zprávy s touto spisovou značkou budou už zatřízeny automaticky.

Dále byla rozšířena možnost vyhledávání a filtrování zpráv.

V přehledu zpráv je možno filtrovat zprávy -- zejména nově zobrazit pouze zprávy, které nejsou zatřízené k případům -- nemají sp. zn. advokáta.

Dále je možno ve zprávách vyhledávat, a to zadáním jednoho z následujících:

 • sp.zn. advokáta – jsou zobrazeny všechny zprávy týkající se případu.
 • spisové značky – jsou dohledány všechna řízení s danou spisovou značkou (stejná může být na více soudech) a jsou dohledány všechny zprávy týkající se těchto řízení. (na formátu zápisu nezáleží, např. 2 epr 22/2012-8)
 • data doručení zprávy – zadáním datumu ve formátu D.M. nebo D.M.RRRR (např. 28.11. pro vyhledání všech zpráv tohoto dne z tohoto roku).
 • cokoliv jiného – je vyhledáváno v předmětu a těle dokumentů datových zpráv.

V detailu zprávy se pak zobrazují všechny spisové značky a všechny datové zprávy související s případem.

Lustrace
25.11.2012

Nový formulář pro zadávání lustrací

Nový, přehlednější formulář pro zadávání lustrací, rozdělený na základní lustraci, rozšířenou a hromadnou.

U základní lustrace se implicitně vyhledává v Centrální evidenci exekucí, v databázi soudních sporů právnických osob, prověřuje se evidence osoby v katastru nemovitostí, či veřejně uvedené dluhy osoby (VZP, úřední desky exekutorů apod.)

U jednotlivých lustrací je nyní u právnické osoby nově kromě IČ možno lustrovat i zadáním názvu.

Dále spousta kosmetických mravenčích vylepšení směrem k jednoduché použitelnosti jinak velice mocného nástroje.

Řízení
22.11.2012

Možnosti importu spisových značek ke hlídání právních moci

Aplikace Řízení slouží k evidenci Vašich soudních řízení.

Tato evidence je vytvářena automaticky z více zdrojů:

 • pokud pro datové schránky používáte přeposílání na e-mail nebo schránku, jsou řízení vytvářena dle spisových značek obsažených ve Vašich datových zprávách.
 • pokud používáte produkt Hromadné e-PR, spisové značky můžou být importovány i z e-PR případů.
 • spisové značky můžete do systému přidávat i ručně, jednotlivě nebo hromadně vložením MS Excel tabulky.

Spisové značky můžete přidat k hlídání i ručně -- buď jednotlivě nebo hromadným importem přes MS Excel soubor.

Pokud Váš exekutor používá informační systém Evolio, do kterého máte vzdálený přístup, můžete aplikaci nastavit, aby se uměla dotazovat i na stavy řízení EX spisových značek. Budete tak upozorňování např. na příchozí platby apod.

Lustrace
21.11.2012

Stažení nebo tisk přehledu s výstupem lustrace

Pro možnost založení přehledu s výstupem lustrace do exekutorského spisu či do evidence případu jsme přidali tlačítko [ Tisk ], které umožňuje stáhnout PDF verzi výstupu.

U hromadných lustrací je dále možnost stáhnout ZIP složku s přílohami včetně těchto přehledových PDF výpisů.

Lustrace
19.11.2012

Nový rejstřík Majitel – přehled nemovitostí osoby

Nový rejstřík Majitel umožňuje k osobám, u kterých máte souhlas se zpracováním osobních údajů, zjišťovat z katastrálního úřadu přehled jejich nemovitostí.

Na rozdíl od dotazování přes katastrální úřad, kde je cena za výpis v řádu 50,- Kč na stránku s omezením na zvolený kraj, umožňuje tento rejstřík prohledávat celou ČR v ceně několika korun!

Nevýhodou je, že data můžou být až měsíc stará a nezobrazují se stavební parcely, garáže či chaty, ale pouze domy či byty (adresní místa).

U osoby se rovněž zobrazí, zda je osoba v exekuci, přičemž na rozdíl od Centrální evidence exekucí se zde zobrazují i nepravomocné exekuce.

Lustrace
15.11.2012

Nový rejstřík pro exekutory - ČSSZ

Paleta rejstříků, ve kterých můžou exekutoři automatizovaně hromadně lustrovat, se rozrostla o rejstřík České správy sociálního zabezpečení.

Software podá žádost o součinnost a hned zjišťuje výsledek -- pokud osoba byla nalezena, je na výstupu v strukturovaném tvaru adresa a seznam výplat důchodových dávek, a také systém vygeneruje přehledový PDF výstup pro založení do spisu.

Lustrace
08.11.2012

Více možností při dohledávání fyzických osob v CEE

Při vyhledávání osoby v CEE je nyní možno zadat následující kombinace údajů:

 • Jméno, příjmení a datum narození – doporučený způsob zadávání
 • Pokud datum narození neznáte, můžete zadat adresu trvalého pobytu. Hrozí však, že adresa evidovaná v CEE se od Vámi zadané liší.
 • Můžete zadat pouze jméno a příjmení – budou vyhledány všechny osoby tohoto jména a příjmení a u každé se pro identifikaci zobrazí datum narození případně adresa, pod kterou je osoba v CEE evidována.

Dále můžete zadat i hodnotu DrivejsiPrijmeni – není-li osoba nalezena pod Prijmeni, bude jako další dotaz dohledána i přes dřívější příjmení.

Lustrace
04.11.2012

Zasílání upozornění o dokončení zpracování dávky

Při lustraci subjektu se výstupy z dotazovaných rejstříků zobrazují on-line už po pár vteřinách.

U hromadných lustrací je nyní možno nově nastavit, že má systém po dokončení zpracování dávky zaslat informační e-mail.

Rozlišuje se, jestli dávka obsahuje pouze on-line rejstříky, kde zpracování doběhne relativně rychle (dle počtu případů v dávce), nebo jsou rozesílány taky žádosti o součinnosti (Katastr, VZP,...) — v tom případě systém zašle ještě jedno upozornění po vyřízení všech žádostí.

Novinky
01.11.2012

Služby systému iSpis.cz

Datové schránky na e-mail
Mějte svou datovou schránku ve Vašem MS Outlooku, Google GMailu či jiném oblíbeném e-mailovém programu! Služba zdarma umožňuje pracovat s datovými zprávami jako s běžným e-mailem » Více
Moje schránka
Serverová aplikace pro práci s datovou schránkou pro advokátní kanceláře. Automatické zatřizování zpráv k případům, hlídání stavů řízení spisových značek a mnoho dalšího. » Více
Služba Hromadné e-PR
Spravujete pohledávky? Používáte k tomu elektronický formulář e-PR? Nebo uvažujete o přechodu na něj? Služba slouží k jednoduché automatizaci všech fází zpracování návrhu na vydání el. platebního rozkazu. » Více
Formuláře ČTÚ
Vymáháte peněžité spory u Českého telekomunikačního úřadu? Odesíláte hodně formulářů a rádi byste svou práci zefektivnili? » Více
Lustrace osob v Centrální evidenci exekucí
V ČR je letos evidováno kolem jednoho milionu exekucí! Prověřte si svoje osoby v Centrální evidenci exekucí už za 25 Kč! » Více
Vyhledávání v aktuální judikatuře on-line
Judikatura soudů, zatřízená do katalogu dle citovaných právních norem. Nezbytný nástroj špičkového advokáta. » Více
Advokátní kalkulačky přehledně
Výpočty odměn, úroků, poplatků z prodlení, právních mocí, vše jednoduše po ruce a dle aktuálních právních norem. » Více

Novinky systému Sokordia iSpis.cz

16.04.2019Lustrace - Sankční seznamy EULustrace
07.05.2018Lustrace - CEE EK: povinné zadávání data narozeníLustrace
25.04.2018Důležité informace týkající se obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)Novinky
22.01.2018Stahování doložek vykonatelnostiHromadné e-PR
21.11.2017Advokátní spis - propjení s Datovkou od CZ-NICDatovka
04.09.2017Případy - Odesílání poštyPřípady
11.08.2017Služba Hromadné e-PR - podpora slovenských platobných rozkazovHromadné e-PR
27.04.2017Služba Řízení - vypnutí e-mailových notifikacíŘízení
08.04.2017iSpis pro advokáty - nyní na rok zcela zdarma!Případy
06.10.2016Řízení – odhad délky zadaného soudního řízeníŘízení
08.08.2016Případ - Účetnictví: Fakturujte své klientyPřípady
02.07.2016Lustrace - Výpis z Centrální evidence exekucí nově také přes CzechPOINTLustrace
01.07.2016Lustrace - Centrálny register exekúcií Slovenskej komory exekútorovLustrace
03.05.2016Případ - Moderní vzhled detailu případuPřípady
13.04.2016Případ - Rozšířená filtracePřípady
28.09.2015Lustrace - Změny v CEELustrace
15.09.2015Lustrace - Hledaní Policií ČRLustrace
03.08.2015iSpis.cz Hromadné EPR: Změny v nové verziHromadné e-PR
02.07.2015iSpis.cz Případ: Uživatelská příručka pro advokátyPřípady
01.02.2015Doporučené dopisy: Levněji než Česká pošta!Dopis
07.01.2015Průzkum spokojenosti uživatelů služeb iSpis.czLustraceNewsletter 201501
11.11.2014Podpora zasílání úřadům z PřípadůPřípady
05.11.2014Přístupová práva uživatelůPřípady
24.09.2014AIA: Fórum inkasního trhuPřípadyNewsletter 201409
17.07.2014Případ – evidence příslušenství pohledávkyPřípady
24.05.2014Dopis – Správce šablonDopis
01.05.2014Starý iSpis. Nový vzhled!Novinky
06.01.2014Insolvenční monitor -- hlídejte své dlužníky!Insolvence
05.01.2014Hlídání nemovitostíNemovitosti
01.08.2013Stahování doložek vykonatelnostiHromadné e-PR
24.06.2013Vyznačování vykonatelnosti a nařizování exekucíŘízení
08.04.2013Právnická VysočinaNovinkyNewsletter 201304
20.03.2013Odesílání datových zpráv e-mailemDatovkový e-mail
28.02.2013Sledování stavu EX řízeníŘízení
15.02.2013Generování Návrhu na nařízení exekuceMoje schránka
31.01.2013Služby systému iSpis.czHromadné e-PRNewsletter 201302
06.01.2013Lustrace v Centrální evidenci exekucíLustraceNewsletter 201301
28.11.2012Moje schránka a spisová značka advokátaMoje schránka
25.11.2012Nový formulář pro zadávání lustracíLustrace
22.11.2012Možnosti importu spisových značek ke hlídání právních mociŘízení
21.11.2012Stažení nebo tisk přehledu s výstupem lustraceLustrace
19.11.2012Nový rejstřík Majitel – přehled nemovitostí osobyLustrace
15.11.2012Nový rejstřík pro exekutory - ČSSZLustrace
08.11.2012Více možností při dohledávání fyzických osob v CEELustrace
04.11.2012Zasílání upozornění o dokončení zpracování dávkyLustrace
01.11.2012Služby systému iSpis.czNovinkyNewsletter 201212