Zoznam advokátov v okrese Prievidza

MenoUlicaObec
BARINOVÁ Katarína JUDr.Internátna 35Banská Bystrica
BABIAK Pavel JUDr.Gustáva Švéniho 6Prievidza
BABIŠOVÁ Alena JUDr.Pestovateľská 2682/18Banská Bystrica
BACÍK Peter JUDr.Lazovná 45Banská Bystrica
BACÍKOVÁ Daniela JUDr.Lazovná 45Banská Bystrica
FAJBÍK Rudolf JUDr.Dobšinského 14Banská Štiavnica
GAŽÍK Igor JUDr.Bojnická cesta 7Prievidza
BEZÁKOVÁ Jana JUDr.Bakalárska 6Prievidza
BOĽOŠ Matúš JUDr.Horná 23Banská Bystrica
BOŽIK Ladislav JUDr.D. Kubíka 3/1Prievidza
ČAGALOVÁ Stanislava JUDr.Hviezdoslavova 3Prievidza
DOLNÍK Martin JUDr.Nám. SNP 15Banská Bystrica
DOLNÝ Peter JUDr.Matice slovenskej 8Prievidza
DULA Roman JUDr.Horná 15Banská Bystrica
GOGOROVÁ Magdaléna JUDr.Ríbezľová 564/21Čereňany
HABALČÍKOVÁ Mária JUDr.Bakalárska 4Prievidza
HAMMEROVÁ Zlatica JUDr.G. Švéniho 4/APrievidza
HENČEL Roman JUDr.G. Švéniho 8Prievidza
HREŽĎOVIČ Ľubomír JUDr.Rudlovská 2Banská Bystrica
HRONČEKOVÁ Diana JUDr.Komenského 10EBanská Bystrica
HUJÍK Jaroslav JUDr.Hviezdoslavova 3Prievidza
HURTIŠ Jozef JUDr.ul. Matice Slovenskej č. 17Prievidza
HURTIŠ Martin Mgr.ul. Matice slovenskej 17Prievidza
JAKUBČO Jaroslav JUDr., PhD.Horné záhrady 2Banská Bystrica
JAŠKO Jozef JUDr.Falešníka 10Prievidza
KAŠUBOVÁ MULARČÍKOVÁ Barbora JUDr.Horná 65Banská Bystrica
KLÁTIK Jaroslav doc. JUDr., PhD., MBA, LL.M.Havranské 11Banská Bystrica
KLÁTIKOVÁ Gabriela JUDr., PhD.Havranské 11Banská Bystrica
KOKINDA Ján JUDr.M. Mišíka 780/19APrievidza
KOVALOVÁ Zuzana JUDr.Komenského 3Banská Bystrica
KRŠKO Jozef JUDr.Hviezdoslavova 3Prievidza
KUBINEC Martin JUDr., PhD.Skuteckého 6Banská Bystrica
KÚCHOVÁ Eva Mgr.Gaštanová 3Banská Bystrica
LACKO Ján JUDr.Bojnická cesta 28/5Kanianka
LACKO Roman JUDr.M. Mišíka 42Prievidza
ĽAHKÁ Jana JUDr.Hviezdoslavova 2Prievidza
LAŠŠÁK Martin JUDr.Skuteckého 33Banská Bystrica
LINKEŠOVÁ Ingrida JUDr.Kovačická ulica 15075/4Banská Bystrica
LOJA Erich JUDr.Bojnická cesta 5,7Prievidza
LOVAŠŠ Jaroslav JUDr.Dolná 19Banská Bystrica
LUKÁČOVÁ Ľubica JUDr.M. Hodžu 10/3Prievidza
LUKAČOVIČ Martin JUDr.F. Madvu 330/27Prievidza
LUPTÁK Peter Mgr.Nám. Štefana Moyzesa 3Banská Bystrica
ĽUPTÁK Vladimír Mgr.Námestie slobody 10Prievidza
MATIS Nina JUDr., PhD.Hviezdoslavova 3Prievidza
MEČIAR Karol JUDr.Lúčky 19/3Bojnice
MEČIAROVÁ Silvia JUDr.Andreja Sládkoviča 13/13Prievidza
MICHALOVIČ Igor JUDr.Lazovná 64Banská Bystrica
MIKUŠ Vladimír JUDr.Šoltésovej 230/9Nováky
MLADÝ Michal JUDr. Ing.Prievidzská 254/26Bojnice
MOKRÁ Anna JUDr.Švéniho 3E/5Prievidza
MOLNÁR Andrej JUDr.Majlátha 2518/14Kráľovský Chlmec
MOTÚS Dušan JUDr.Hviezdoslavova 3Prievidza
MULDER Petra JUDr.Rudlovská 2Banská Bystrica
MÜLLER Lubomír JUDr.Nábrežie sv. Metoda 120/14Prievidza
MURÁNSKA MATUŠKOVÁ Gabriela JUDr., PhD.Profesora Sáru 3873/44Banská Bystrica
NÁMEŠNÝ Jozef JUDr.Nábrežie sv. Cyrila 47Prievidza
NGUYENOVÁ Alena JUDr.Mládežnícka 17Banská Bystrica
NOSKO Peter Mgr.DRUŽBY 14Banská Bystrica
NOVÁK Miloš JUDr. Ing.Dolná 19Banská Bystrica
NOVÁKOVÁ Ingrid JUDr.ČSA 12Handlová
NOVÁKOVÁ Viera JUDr.Janka Kráľa 7Banská Bystrica
OLŠOVSKÝ Gabriel JUDr.G. Švéniho 6Prievidza
PIROŠÍK Vladimír Mgr.Rudohorská 11Banská Bystrica
POLČÍKOVÁ Margareta JUDr.Hviezdoslavova 3/APrievidza
PRECÁKOVÁ Denisa JUDr.Skuteckého 6Banská Bystrica
PRIVITZER Gabriel JUDr.Andreja Hlinku 581Nováky
PÚCHOVSKÝ Peter JUDr.Komenského 3Banská Bystrica
RAGAS Milan JUDr.Dolná 6Banská Bystrica
REMŠÍK Juraj JUDr.Skuteckého 17Banská Bystrica
ROSINA Tomáš JUDr.Kukučínova 20Banská Bystrica
RUSOVÁ Beáta JUDr.Jesenského 220/11Nováky
SCHINDLER Henrich Mgr.Janka Kráľa 7Banská Bystrica
SLEZÁKOVÁ Andrea JUDr.Robotnícka 10Banská Bystrica
SOBOTA Milan JUDr.Hlavná 546Nitrianske Rudno
STACHA Ctibor JUDr.Košovská cesta 1Prievidza
ŠEVČÍK Michal JUDr. Ing.Skuteckého 17Banská Bystrica
ŠOUCOVÁ Lucia JUDr.Švermova 15149/38Banská Bystrica
ŠOVČÍK Adam JUDr.G. Švéniho 6Prievidza
ŠTRBÍK Vladimír JUDr.Nám. Slobody 22Prievidza
ŠÚŇ Stanislav Mgr.Diviacka Nová Ves 495Diviacka Nová Ves
ŠVARC Peter Mgr.Námestie slobody 1/17Prievidza
TASCHOVÁ Daša JUDr.Hodžu 14/1Prievidza
TOMA Peter Mgr.Bôrová 446/36Prievidza - Kopanice
URBÁNI Rastislav JUDr.Skuteckého 17Banská Bystrica
UŠIAKOVÁ Lenka JUDr.Skuteckého 6Banská Bystrica
VAVRÁČ František JUDr.Horná 51Banská Bystrica
VIGLASKÝ Jaroslav JUDr.Mlynská 54Banská Bystrica
ZAJAC Pavel JUDr.Matice slovenskej 10Prievidza
PODRACKÁ Lucia JUDr.Lipová 30Banská Bystrica
MATULAYOVÁ Eva JUDr., PhD.Nemocničná 575/1Bojnice
KASALOVÁ Katarína Mgr.Záhradná 829/5Oslany
SLÁVIKOVÁ Lenka JUDr.Nábr. sv. Cyrila 47Prievidza
PACALAJ Jozef JUDr. Mgr., PhD.Kapitulská 12Banská Bystrica
RENTKOVÁ Jana JUDr.Skuteckého 6Banská Bystrica
SCHVARC Lukáš JUDr.Slnečná 3817/42Banská Bystrica
ZÁTHURECKÝ Eugen JUDr.Kláry Jarunkovej 4Banská Bystrica
ŽILÍK Ivan JUDr., PhD.M. R. Štefánika 11/1Prievidza
KRUPCOVÁ Martina Mgr.Povstalecká 14Banská Bystrica
VIGAŠ Marek Mgr.Družby 6Banská Bystrica