Advokát


Späť

Zoznam advokátov v okrese Trenčín

MenoUlica Obec
BALÁŽ Miroslav JUDr. Štvrť SNP 123 Trenčianske Teplice
BALÁŽOVÁ Katarína JUDr. Štvrť SNP 123 TRENČIANSKE TEPLICE
BARTKO Martin JUDr. Piaristická č. 6667 TRENČÍN
BARTKOVÁ Silvia JUDr. Piaristická č. 6667 TRENČÍN
AŽALTOVIČ Dušan JUDr. Potočná 650/135B TRENČÍN - OPATOVÁ
BEREC Martin Mgr. Domus Petra, Pod Sokolice 1/B TRENČÍN
BOGNEROVÁ Helena JUDr. Vajanského 8 Trenčín
BULKOVÁ Mária Mgr. Staničná 1062/14 Trenčín
BURAJ Martin JUDr. Jilemnického 532/2 Trenčín
BUSTINOVÁ Mária JUDr. Ľ. Štúra 330/5 Trenčianske Teplice
CIBULKA Šimon JUDr. Hodžova 53 Trenčín
ČAPKOVÁ Miroslava JUDr. Námestie sv. Anny 21 Trenčín
ČERVEŇANSKÝ Ján JUDr. Nad Tehelňou 2888/26 Trenčín
ČIČMANEC Pavol JUDr. Bavlnárska 312/9 Trenčín
DOHÁL Tomáš Mgr. Lúčna 491 Trenčianska Turná
DOKTOR Marek JUDr. Legionárska 7735/31B Trenčín
ECKMANN Ivan JUDr. Mierové námestie 14 TRENČÍN
GRELL Róbert JUDr. Jilemnického 2 TRENČÍN
GURÁŇ Michal JUDr. Legionárska 7735/31B Trenčín
GUTIK Marek Mgr. Armádna 1655/5 Trenčín
HAMÁRIA Milan JUDr. Žilinská 7/657 TRENČÍN
HERBULÁK Jozef JUDr. Brnianska 1K Trenčín
HLAVINKOVÁ Gabriela Mgr. 1. mája 13/3 TRENČÍN
HOFFMANN Michal JUDr. Nám. Sv. Anny 20A TRENČÍN
HOFIERKOVÁ Xénia Mgr. Mierové námestie 37 Trenčín
PAGÁČOVÁ HRBÁČIKOVÁ Zuzana JUDr. Hroznová 2318 Trenčín
HUDCOVIC Andrej JUDr. Legionárska 2 TRENČÍN
HYKŠOVÁ Ľudmila JUDr. Školská 28/424 Trenčín
IGNAČÁKOVÁ Monika Mgr. Námestie sv. Anny 361/20 TRENČÍN
JANČÁROVÁ Katarína JUDr. Legionárska 618 TRENČÍN
JANÍKOVÁ Jana JUDr. K dolnej stanici 7282/20A Trenčín
JÁNSKA Renáta JUDr. Adamovské Kochanovce 281 Adamovské Kochanovce
KAMAS Anton JUDr. Palackého 6403 Trenčín
KANABA Ján JUDr., ml. J. Zemana 101 Trenčín
KOHÚTOVÁ Sylvia Mgr. Palárikova 7 Trenčín
KOLAČANSKÁ Viera JUDr. Ing. Nám. Sv. Anny 7269/20A TRENČÍN
KONCOVÁ Barbora JUDr. Legionárska 7158/5 Trenčín
KOPČAN Miroslav JUDr. Medňanského 17 TRENČÍN
KOVÁČIK Jozef JUDr. Legionárska 6434/2 Trenčín
KOVÁČIKOVÁ Veronika JUDr. 707 DRIETOMA
KRIŽAN Jakub Mgr. K dolnej stanici 7282/20A Trenčín
LACKOVÁ Ivana Mgr., LL.M. Jána Fabu 9 TRENČÍN
LEGERSKÝ Ján JUDr. Nám. sv. Anny 25 TRENČÍN
LICHNER Ján Mgr. Legionárska 7451/4 Trenčín
MAREKOVÁ Mária JUDr. Záblatská 28 TRENČÍN
MARTINKOVÁ Katarína JUDr. Štvrť SNP 143/58 TRENČIANSKE TEPLICE
BUCHEL Michaela JUDr. Rybárska 7683/2D Trenčín
MESZÁROŠ Július Mgr. Námestie sv. Anny 7269/20B Trenčín
MIKITA Branislav Mgr. 1. mája 11 Trenčín
MIKUŠOVÁ Lucia JUDr. Palackého 35 Trenčín
NAHODIL Peter Mgr. Pádivého 683/10 Trenčín
NITRIANSKY Igor JUDr. J. Braneckého 14 TRENČÍN
OKRUCKÁ Danica JUDr. Rozmarínová 2 TRENČÍN
OPET Andrej JUDr. Hroznová 2318 Trenčín
OPET Jozef M.R. Štefánika 22 TRENČIANSKE TEPLICE
PAVLÍK Marek JUDr. Námestie sv. Anny 361/20 Trenčín
POLÁČKOVÁ Mária JUDr. Partizánska 90 TRENČIANSKE TEPLICE
PORUBAN Ivan Mgr. Sedličná 48 Trenčianske Stankovce
PORUBAN Ľubomír JUDr. Jilemnického 2/532 Trenčín
ROLNÍKOVÁ Lenka Mgr. Bottova 20 Trenčín
ROSINA Michal JUDr. 17. novembra 37 Trenčianske Teplice
SEDLÁČKOVÁ Alena JUDr. Piaristická 46 Trenčín
SUCHÁNOVÁ Soňa JUDr. Partizánska 7571/58 Trenčín
ŠIMKO Jozef JUDr. Jána Derku 18 Trenčín
ŠTEFÁNEKOVÁ Jana JUDr. Vážska 45 Trenčín
ŠTEFÁNIK Róbert Mgr., PhD. Partizánska 826/52 Trenčín
ŠTEFÁNKOVÁ Alžbeta Mgr. Hlavná 1 TRENČÍN
TOBOLKOVÁ JAROŠOVÁ Xénia Mgr. Kukučínova 483/35 Trenčín
TRIEBUŠNÍKOVÁ Marta JUDr. Dolný Šianec 1 TRENČÍN
TROKAN Juraj JUDr. Dom Pavla Ľ. Štúra 5 TRENČIANSKE TEPLICE
TROKANOVÁ Andrea Mgr. Dom Pavla Ľ. Štúra 5 TRENČIANSKE TEPLICE
VALÁŠKOVÁ KOŠÚTOVÁ Helena JUDr. Ľ. Podjavorinskej 445/7 Trenčianska Teplá
VÁLKOVÁ Martina JUDr. Jilemnického 21 TRENČÍN
VLASÁK Karol Mgr. Jilemnického 2 TRENČÍN
KRŠIAK Ján JUDr. K dolnej stanici 7282/20A Trenčín
LAPČÍK Zuzana JUDr., LL.M. ul. 17. novembra 37 Trenčianske Teplice
LICHNER Michal Mgr. Legionárska 7451/4 Trenčín
PORUBAN Andrej JUDr., PhD. Železničná 1444 Trenčianska Turná
ZEMANOVIČ Branislav Mgr. Piaristická 44 Trenčín
ŽEDÉNYIOVÁ Anna JUDr. Palackého 85/5 TRENČÍN
DVORSKÝ Ľubomír Mgr. Nám. sv. Anny 361/20-4 Trenčín
RYBÁROVÁ Marta JUDr. Jilemnického 2 Trenčín
GALKO Róbert Mgr. Ľ. Štúra 330/5 Trenčianske Teplice
ŽITŇANSKÝ Michal Mgr., LL.M. M. Hricku 1833/32 Trenčín
KUBIŠOVÁ Zuzana JUDr., LL.M., PhD. Adamovské Kochanovce 64 Melčice-Lieskové
MISÁROŠ Dušan JUDr. Bavlnárska 314/6 Trenčín