Služba Žalobaba umožňuje podávať Návrh na vydanie platobného rozkazu a Návrh na exekúciu hromadným, automatizovaným spôsobom, teda po celých balíkoch pohľadávok!

Ručné podávanie návrhov je zložité a náročné na čas, náš systém však celú linku spracovania zjednodušuje na maximálnu možnú mieru.

Vstupné dáta

Vstupom dát do systému sú:

 1. Tabuľka s údajmi o dlžníkoch – vstupom je Microsoft Excel tabuľka obsahujúca detaily jednotlivých pohľadávok – údaje o dlžníkovi, dlžná čiastka, dátum splatnosti, variabilný symbol a (voliteľne) ďalšie stĺpce, špecifické pre daný typ pohľadávok.
 2. Šablóna formulára – šablóna so vzorovo vyplneným formulárom, obsahujúca jednak údaje, ktoré sa v rámci hromadnej dávky podaní nemenia, ako napr. údaje o žalobcovi, zástupcovi, predmet konania apod. Hodnoty, ktoré sa menia prípad od prípadu, sa zapisujú pomocou značiek, ktoré zaistia vloženie príslušných hodnôt z tabuľky.
  S tvorbou šablóny radi pomôžeme!
 3. Prílohy prípadov – PDF a iné súbory, ktoré budú priložené k jednotlivým podaniam.

Alternatívne u Návrhov na exekúciu stačí miesto tabuľky vložiť ZIP súbor so súdom vydanými platobnými rozkazmi. Systém si z toho sám vytiahne všetky potrebné údaje - z platobného rozkazu nemusíte nič prepisovať.

Autentizačný software

Pre správny beh systému je potrebné na vyhradený počítač vo Vašej v kancelárii nainštalovať jednoduchý software, ktorý komunikuje s iSpisom a zaisťuje prácu s čipovou kartou používateľa. Software automatizovane vykonáva následujúce činnosti:

 • Nahratie, podpísanie a odoslanie formulára.
 • Zisťovanie stavu podaní.
 • Preposielanie správ z el. schránky na e-mail.

Software by na počítači mal bežať neustále, počítač je však možné naďalej používať aj k bežnej práci.

Automatizovaný proces

Po zadaní tabuľky k odoslaniu sa úplne automatizovane (ale s možnosťou kontroly) pre každý prípad (riadok tabuľky) vykoná následovné:

 1. Vygenerujú sa dáta formulára.
 2. Dáta sú nahrané do formulára a sú priložené prílohy prípadu.
 3. Formulár je skontrolovaný a podpísaný pomocou čipovej karty.
 4. Podpísaný formulár je podaný na portál eŽaloby.
 5. Ďalej sú automaticky preberané dátové správy, ktoré sa preposielajú na e-mail a zatrieďujú k prípadom.
 6. Zo správ je vytiahnuté číslo podania, variabilný symbol, IČS, spisová značka,...
 7. Pravidelne sa kontrolujú stavy podania.
 8. Po právoplatnosti vydania platobného rozkazu je možné zjednodušene pokračovať podaním návrhu na exekúciu.

V iSpise neustále vidíte, v akom stave sú jednotlivé podania, kedy treba zaplatit súdny poplatok či u ktorých je možné podať návrh na exekúciu.

Dátové správy od súdov zasielané do el. schránky Vám chodia na e-mail, a to vrátane príloh.

Vstupné dáta pre Návrhy na exekúciu si iSpis sám vytiahne z platobných rozkazov.

Jednotlivé prípady sa prehľadne zobrazujú, včetne histórie, podaných podaní, prijatých dátových správ apod.

Vyskúšajte si službu na pilotnej dávke prípadov!

Ak Vás služba zaujala, neváhajte nás kontaktovať, radi Vás s našim riešením zoznámime!

V riešení hromadného žalovania sme so stovkami tisíc odoslaných podaní pre desiatky našich klientov v ČR a na Slovensku leadrami na trhu a pevne veríme, že nájdeme vhodné riešenie aj pre Vás.


Pre viac informácií nás kontaktujte!