Fakturace klienta

Nastavíme fakturační údaje, u případu zadáme položky faktury, fakturu vystavíme a zašleme klientovi na e-mail.

1. Nejdřív nastavíme základní fakturační údaje přes Nastavení - Případy

2. Do případu vložíme několik položek faktury jako událost typu Úkon

3. Zadáme popis, komu fakturujeme, množství, cenu a uložíme

4. Obdobně průběžně vytváříme další položky (právní úkony, jízdné,...)

5. Jednou za čas klientovi vystavíme fakturu

6. Vytvořenou fakturu (pohledávku za klientem) zkontrolujeme

7. Můžeme si Zobrazit náhled dokladu a je-li v pořádku, tak jej vystavit

8. Daňový doklad si můžeme stáhnout nebo ho odeslat e-mailem

9. Dle doporučení ČAK je faktura jen obecná a rozpis je v e-mailu