Inbox - vyřizování datovek a úkolů

<p> V ukázce vytvoříme účet kolegovi, zadáme mu úkol a podíváme se na základní práci s Inboxem.

1. Přes Nastavení skupiny povytváříme účty všem kolegům

2. Můžeme jim případně snížit rozsah oprávnění

3. V případu vytvoříme nový úkol

4. Zadáme popis, přiřadíme úkol zvolenému kolegovi a úkol uložíme

5. V Inboxu se nám zobrazují všechny úkoly (datovky, e-maily,...)

6. Můžeme upřesnit, že se kolegovi mají zobrazovat jenom jeho úkoly

7. Můžeme zkontrolovat, co má v Inboxu zvolený uživatel

8. Vyřízení úkolu si můžeme posunout - z Inboxu zmizí

9. Je však v Posunutých úkolech a za zvolený čas se vrátí opět do Inboxu

10. Úkol můžeme vyřídit z případu nebo přímo z Inboxu

11. Po vyřízení je úkol přesunut do Hotových úkolů

12. Vyřízením všech úkolů končí pracovní den