Vytvoření šablony

Pro často se opakující dokumenty si můžeme vytvořit šablonu, do které se budou automaticky vkládat zvolené hodnoty z případu. <p>V tomto příkladě si vytvoříme šablonu pro Právní moc, vygeneruje si ji, převedeme na PDF a zašleme e-mailem klientovi.

1. V případu klikněte na Provést... - Přidat údaje

2. Zvolte Datové prvky

3. V šablonách lze použít tyto vyžlucené výrazy

4. Nyní si otevřeme Správce šablon (v novém okně)

5. A vytvoříme novou šablonu, typ Email

6. Šablonu si nejdřív pojmenujeme - klikněte na Nastavení

7. Vyplníme její název, výchozí předmět e-mailu a uložíme

8. Napíšeme text šablony, včetně výrazů z případu

9. Výrazy jeden po druhém ikonou zvýraznění vyžlutíme

10. Klikněte na Uložit šablonu

11. Zpět v případě klikneme na Nová zpráva

12. Vybereme komu, jak a kterou šablonu odeslat

13. Dokument je vygenerován

14. Kliknutím na Převést text na PDF se napsaný text přiloží jako příloha

15. Dopíšeme průvodní text e-mailu a můžeme odeslat