Inkaso Quick Start

Naimportujeme tabulku s případy Hromadně odešleme Oznámení o zahájení vymáhání Vyřídíme a poznačíme telefonát Vytvoříme splátkový kalendář

1. Přes Nastavení skupiny vytvoříme účty všem operátorům

2. Pro každého věřitele založíme skupinu případů

3. Naimportujeme importní tabulku s daty dlužníků

4. Namátkově ověříme správné nahrání případů

5. Vytvoříme šablony výzev

6. Označíme všechny naimportované případy...

7. ... a hromadně odešleme oznámení o zahájení vymáhání

8. Případně hromadně přidáme úkol 'volat'

9. Všechny úkoly včetně příchozích zpráv jsou v Inboxu

10. U případu vyřídíme úkol 'volat' - zavoláme dlužníkovi

11. Průběh hovoru zaznamenáme do přednastaveného formuláře

12. Vytvoříme domluvený splátkový kalendář

13. Nastavíme datum první splátky a počet splátek

14. A vyřídíme další úkol, dokud není vše hotovo...