Insolvence - Přihlášky pohledávek

Přihlášky - Podávání přihlášek pohledávek

V případě, že odesíláte do insolvenčního rejstříku přihlášky pohledávek často, můžete využít naši službu hromadného podávání.

Služba umožňuje přihlášky hromadně vygenerovat a odeslat. Vstupem můžou být buď data v systému nebo můžete ručně vložit tabulku s údaji o dlužnikovi (stačí RČ nebo IČ) a dlužných fakturách, a ZIP s přílohami. Systém na základě šablony vygeneruje návrhy přihlášek, které po kontrole umožní odeslat.

Šablona (vzor) přihlášky

Před odesíláním přihlášek je potřeba vytvořit šablonu (vzor) přihlášky.

S prvotním vytvořením šablony pomůžeme. Budeme k tomu potřebovat zaslat vzor Vaší přihlášky.

Šablon však můžete evidovat více, pokud máte několik typů pohledávek. Přes webové rozhraní můžete šablony upravovat nebo vytvářet nové. Příprava šablony

Formát vstupních souborů

Základem je tabulka osob, tabulka pohledávek a přílohy. Pokud uvedete všechny údaje o pohledávkách už v tabulce osob, je tabulka pohledávek nepovinná.
Tabulka osobUkázkové XLS
Tabulka osob obsahuje na každém řádku popis jedné přihlášky.
  • Povinný sloupec je RefNo – Vaše id případu, ke kterému se přihláška vztahuje.
  • identifikaci osoby: RC nebo IC.
  • případně další sloupe, které lze použít v Důvod vznikunebo dalších polích
Tabulka pohledávekUkázkové XLS
Tabulka pohledávek obsahuje ke každé přihlášce popis jedné nebo více pohledávek.

Na každém řádku je uvedeno RefNo – id přihlášky, ke které se pohledávka vztahuje, a pak údaje o pohledávce:VS, Castka a Splatnost.

PřílohyUkázkový ZIP
ZIP složka obsahující pro každou přihlášku adresář pojmenovanýRefNo s přílohami týkajícími se konkrétní přihlášky.

Přílohy, které se mají odeslat s každou přihláškou, je možné nahrát jen jednou k příslušné šabloně.

Odesílání přihlášek

Pokud máte připravenou šablonu, tabulku, i přílohy, můžete je vložit do systému.

Systém vygeneruje jednotlivé přihlášky, které Vám umožní namátkově zkontrolovat a po podepsání je odešle do insolvenčního rejstříku.

Pro aktivaci demo režimu služby nás kontaktujte!