Lustrácie - Centrálny register exekúcií

Zoznam exekúcií SR (ďalej len „ExeSR“) je verejným zoznamom, do ktorého sa zapisujú údaje o každej nariadenej exekúcii.

K čomu slúži Zoznam exekúcií SR?

Do registra môže nahliadnuť ktokoľvek a preveriť si akúkoľvek osobu. Pre vyhľadávanie sa zadáva priezvisko a dátum narodenia alebo obec. Tiež je možné vyhľadávať zadaním IČO alebo súdnej spisovej značky. Výsledkom je zoznam exekúcií zadanej osoby alebo potvrdenie, že osoba právoplatné exekúcie nemá.

Prečo si zaobstarať výpis zo Zoznamu exekúcií SR?

V živote sa môže stať, že o svoj majetok či peniaze prídete nie vlastnou vinou. Ak vstúpite do právneho vzťahu s niekým, na koho je uvalená exekúcia, a Vy o tom neviete, môže Vám to spôsobiť značné komplikácie a straty. Predísť im možno tým, že si overíte jeho aktuálnu situáciu v Zozname exekúcií SR.

Čo možno v Zozname exekúcií zistiť?

 • či bola na konkrétny subjekt nariadená exekúcia podľa exekučného poriadku
 • ktorý súdny exekútor bol poverený vykonaním exekúcie
 • o akú vymáhanú povinnosť sa jedná
 • kedy bola exekúcia nariadená
 • či bola právoplatne odložená či zastavená

V akých situáciách sa môže výpis hodiť?

Výpis zo Zoznamu exekúcií pre vás môže byť okrem iného cennou informáciou:

 • keď prenajímate nehnuteľnosť a chcete predísť dôsledkom exekučného konania
 • keď si kupujete nehnuteľnosť a chcete mať istotu, že nie je súčasťou exekučného konania a predávajúci s ňou môže nakladať
 • keď ste živnostník či podnikateľ a chcete mať istotu, že na Vášho zákazníka nie je vedená exekúcia a nehrozí kvôli nej neplatenie z jeho strany
 • keď si kupujete vozidlo a chcete mať istotu, že Vám nebude vozidlo následne zabavené, pretože je súčasťou exekučného konania
 • keď požičiavate peniaze, či už fyzickej alebo právnickej osobe
 • keď si sami chcete byť istý, že proti Vám nie je vedené exekučné konanie

Situácií, v ktorých Vás môže obstaranie výpisu zachrániť, je ale omnoho viac.

  » Späť na popis služby

Ukážka detailého výpisu exekúcie