Úvod – Prehľad súdovPrehľad súdov SR

Kód Město Název Adresa Telefon E-mail ISDS CEE Č. účtu
NS Najvyšší súd Najvyšší súd Slovenskej republiky Župné nám. 13, Bratislava 02/32304660 podatelna@nsud.sk 100
US Ústavný súd Ústavný súd Slovenskej republiky podatelna@supcourt.sk -1
SSPK Špec. trestný súd Špecializovaný trestný súd Suvorovova 5/A, Pezinok 033/8895180 infosps@justice.sk 170
KSBA KS v Bratislave Krajský súd v Bratislave Záhradnícka 10, Bratislava 02/88810180 podatelnaKSBA@justice.sk 101
KSBB KS v Banskej Bystrici Krajský súd v Banskej Bystrici Skuteckého 7, Banská Bystrica 048/8860180 podatelnaKSBB@justice.sk 138
KSKE KS v Košiciach Krajský súd v Košiciach Štúrova 29, 04151 Košice, KS v Košiciach 558870180 podatelnaKSKE@justice.sk 147
KSNR KS v Nitre Krajský súd v Nitre Štúrova 9, 95048 Nitra, KS v Nitre 037/8840180 podatelnaksnr@justice.sk 123
KSPO KS v Prešove Krajský súd v Prešove Hlavná 22, Prešov 518880180 podatelnaKSPO@justice.sk 155
KSTN KS v Trenčíne Krajský súd v Trenčíne Námestie sv. Anny č. 28, 91150 Trenčín, KS v Trenčíne 032/8830180 podatelnaKSTN@justice.sk 116
KSTT KS v Trnave Krajský súd v Trnave Vajanského 2, 91870 Trnava, KS v Trnave 033/8820180 podatelnaKSTT@justice.sk 109
KSZA KS v Žiline Krajský súd v Žiline Orolská 3, 01001 Žilina, KS v Žiline 421418850203 podatelnaKSZA@justice.sk 130
OSBA1 OS Bratislava I Okresný súd Bratislava I Záhradnícka 10, Bratislava I 02/88811180 podatelnaosba1@justice.sk 102
OSBA2 OS Bratislava II Okresný súd Bratislava II Drieňova 5, Bratislava II 421288812180 podatelnaOSBA2@justice.sk 103
OSBA3 OS Bratislava III Okresný súd Bratislava III Námestie Biely Kríž 7, Bratislava III 02/88813180 podatelnaosba3@justice.sk 104
OSBA4 OS Bratislava IV Okresný súd Bratislava IV Saratovská 1/A, Bratislava IV 02/88814180 podatelnaOSBA4@justice.sk 105
OSBA5 OS Bratislava V Okresný súd Bratislava V Prokofievova ul. 12, Bratislava V 02/88815180 podatelnaOSBA5@justice.sk 106
OSBB OS Banská Bystrica Okresný súd Banská Bystrica Skuteckého 28, Banská Bystrica 488861180 podatelnaOSBB@justice.sk 139
OSBJ OS Bardejov Okresný súd Bardejov Partizánska 1, Bardejov 548882180 podatelnaOSBJ@justice.sk 157
OSBN OS Bánovce nad Bebravou Okresný súd Bánovce nad Bebravou Hollého 3, 95701 Bánovce n/B, OS Bánovce nad Bebravou 038/8832180 podatelnaOSBN@justice.sk 118
OSBR OS Brezno Okresný súd Brezno Kuzmányho 4, Brezno 048/8863180 podatelnaOSBR@justice.sk 140
OSCA OS Čadca Okresný súd Čadca Ul. 17. novembra 1256, 02221 Čadca, OS Čadca 041/8853180 podatelnaOSCA@justice.sk 132
OSDK OS Dolný Kubín Okresný súd Dolný Kubín Radlinského 36, 02625 Dolný Kubín, OS Dolný Kubín 043/8854180 podatelnaOSDK@justice.sk 133
OSDS OS Dunajská Streda Okresný súd Dunajská Streda Alžbetínske námestie 8, 92927 Dunajská Streda, OS Dunajská Streda 031/8822180 podatelnaOSDS@justice.sk 111
OSGA OS Galanta Okresný súd Galanta Mierové nám. 1, 92423 Galanta, OS Galanta 031/8823700 podatelnaOSGA@justice.sk 112
OSHN OS Humenné Okresný súd Humenné Laborecká 17, Humenné 057/8883180 podatelnaOSHN@justice.sk 158
OSKB OS Komárno Okresný súd Komárno Pohraničná 6, 94535 Komárno, OS Komárno 035/8842180 podatelnaOSKN@justice.sk 125
OSKE1 OS Košice I Okresný súd Košice I Štúrova 29, 04160 Košice I, OS Košice I 558871180 podatelnaOSKE1@justice.sk 148
OSKE2 OS Košice II Okresný súd Košice II Štúrova 29, 04211 Košice II, OS Košice II 558872180 podatelnaoske2@justice.sk 149
OSKE3 OS Košice okolie Okresný súd Košice okolie Štúrova 29, 04110 Košice okolie, OS Košice okolie 558875180 podatelnaOSKE3@justice.sk 150
OSKK OS Kežmarok Okresný súd Kežmarok Ul. Trhovište 16, Kežmarok 528884180 podatelnaOSKK@justice.sk 159
OSLC OS Lučenec Okresný súd Lučenec Ul. Dr. Herza 14, Lučenec 047/8866180 podatelnaOSLC@justice.sk 141
OSLM OS Liptovský Mikuláš Okresný súd Liptovský Mikuláš Tomášikova 5, 03133 Liptovský Mikuláš, OS Liptovský Mikuláš 044/8856180 podatelnaOSLM@justice.sk 134
OSLV OS Levice Okresný súd Levice Kalvínske nám. 7, 93431 Levice, OS Levice 036/8843180 podatelnaOSLV@justice.sk 126
OSMA OS Malacky Okresný súd Malacky Mierové nám. 10, Malacky 034/8816180 podatelnaOSMA@justice.sk 107
OSMI OS Michalovce Okresný súd Michalovce Nám. Slobody 11, 07180 Michalovce, OS Michalovce 568877180 podatelnaOSMI@justice.sk 151
OSMT OS Martin Okresný súd Martin E. B. Lukáča 2A 1, 03661 Martin, OS Martin 043/8857180 podatelnaOSMT@justice.sk 135
OSNM OS Nové Mesto nad Váhom Okresný súd Nové Mesto nad Váhom Hviezdoslavova 37, 91519 Nové Mesto nad Váhom, OS Nové Mesto nad Váhom 032/8835180 podatelnaOSNM@justice.sk 119
OSNO OS Námestovo Okresný súd Námestovo Námestie Antona Bernoláka 332/16, 02901 Námestovo, OS Námestovo 043/8858180 podatelnaOSNO@justice.sk 136
OSNR OS Nitra Okresný súd Nitra Štúrova 9, 94968 Nitra, OS Nitra 037/8841180 podatelnaosnr@justice.sk 124
OSNZ OS Nové Zámky Okresný súd Nové Zámky Rákocziho 15, 94016 Nové Zámky, OS Nové Zámky 035/8844180 podatelnaOSNZ@justice.sk 127
OSPB OS Považská Bystrica Okresný súd Považská Bystrica Štúrova 2, 01733 Považská Bystrica, OS Považská Bystrica 042/8837180 podatelnaOSPB@justice.sk 121
OSPD OS Prievidza Okresný súd Prievidza Švéniho 5, 97172 Prievidza, OS Prievidza 046/8838180 podatelnaOSPD@justice.sk 122
OSPE OS Partizánske Okresný súd Partizánske 1. mája 4, 95826 Partizánske, OS Partizánske 038/8836180 podatelnaOSPE@justice.sk 120
OSPK OS Pezinok Okresný súd Pezinok M. R. Štefánika 40, Pezinok 033/8817180 podatelnaOSPK@justice.sk 108
OSPN OS Piešťany Okresný súd Piešťany Nálepkova 36, 92101 Piešťany, OS Piešťany 421338825180 podatelnaOSPN@justice.sk 113
OSPO OS Prešov Okresný súd Prešov Grešova 3, Prešov 518881180 podatelnaOSPO@justice.sk 156
OSPP OS Poprad Okresný súd Poprad Štefánikova 100, Poprad 528887180 podatelnaOSPP@justice.sk 160
OSRA OS Revúca Okresný súd Revúca SNP 539/1, Revúca 588868180 podatelnaOSRA@justice.sk 142
OSRK OS Ružomberok Okresný súd Ružomberok Dončova 8, 03401 Ružomberok, OS Ružomberok 044/8859180 podatelnaOSRK@justice.sk 137
OSRS OS Rimavská Sobota Okresný súd Rimavská Sobota Námestie Mihálya Tompu 1, Rimavská Sobota 478869180 podatelnaOSRS@justice.sk 143
OSRV OS Rožňava Okresný súd Rožňava Námestie 1. mája 2, 04820 Rožňava, OS Rožňava 588878180 podatelnaOSRV@justice.sk 152
OSSE OS Senica Okresný súd Senica Nám. Oslobodenia 1, 90530 Senica, OS Senica 034/8826180 podatelnaOSSE@justice.sk 114
OSSI OS Skalica Okresný súd Skalica Námestie Slobody 15, 90901 Skalica, OS Skalica 034/8827180 podatelnaOSSI@justice.sk 115
OSSK OS Svidník Okresný súd Svidník Sov. hrdinov 35, Svidník 548886180 podatelnaOSSK@justice.sk 162
OSSL OS Stará Ľubovňa Okresný súd Stará Ľubovňa 17. novembra 30, Stará Ľubovňa 528885200 podatelnaOSSL@justice.sk 161
OSSN OS Spišská Nová Ves Okresný súd Spišská Nová Ves Stará cesta 3, 05280 Spišská Nová Ves, OS Spišská Nová Ves 538876180 podatelnaOSSN@justice.sk 153
OSTN OS Trenčín Okresný súd Trenčín Piaristická 27, 91180 Trenčín, OS Trenčín 032/8831180 PodatelnaOSTN@justice.sk 117
OSTO OS Topoľčany Okresný súd Topoľčany Nám. M. R. Štefánika 2238/55, 95515 Topoľčany, OS Topoľčany 038/8846180 podatelnaOSTO@justice.sk 129
OSTT OS Trnava Okresný súd Trnava Hlavná 49, 91783 Trnava, OS Trnava 033/8821180 podatelnaOSTT@justice.sk 110
OSTV OS Trebišov Okresný súd Trebišov Nám. mieru 638, 07501 Trebišov, OS Trebišov 056/8879111 podatelnaostv@justice.sk 154
OSVK OS Veľký Krtíš Okresný súd Veľký Krtíš SNP 2, Veľký Krtíš 047/8862180 podatelnaOSVK@justice.sk 144
OSVT OS Vranov nad Topľou Okresný súd Vranov nad Topľou M.R. Štefánika 874, Vranov n/T 057/8888023 podatelnaOSVT@justice.sk 163
OSZA OS Žilina Okresný súd Žilina Hviezdoslavova ul. 28, 01059 Žilina, OS Žilina 421418851180 podatelnaOSZA@justice.sk 131
OSZH OS Žiar nad Hronom Okresný súd Žiar nad Hronom Nám. Matice slov. 1, Žiar n/H 045/8864180 PodatelnaOSZH@justice.sk 146
OSZV OS Zvolen Okresný súd Zvolen J. Kozáčeka 19, Zvolen 045/8867180 podatelnaOSZV@justice.sk 145