Monitor úpadcov - Úvod

Kontrola osôb v registri úpadcov

Služba slúži k monitorovaniu osôb v registri úpadcov a obchodnom vestníku na konkurzy / likvidácie či oddĺženie.

Služba umožňuje:

  • Môžete vkladať osoby ku sledovaniu, jednotlivo alebo hromadne MS Excel tabulkou.
  • Automaticky sa tiež vkladajú osoby zadané k lustrácii cez službu Lustrácie.
  • Služba denne kontroluje osoby v Registri Úpadcov a Obchodnom vestníku a pri zmene zasiela upozorňenie na e-mail.
  • Rovnako tak ste upozornený, keď je osobe schválené oddĺženie, teda je nutné podať prihlášku pohľadávky.

Pre aktiváciu nás kontaktujte!

© 2009-2020. Sokordia, s.r.o., Antonínská 564/18, 60200 Brno, IČ: 29190088, DIČ: CZ29190088,
Terms of Service       Privacy Policy       Contact Us