Advokátní spis - Smluvní podmínky

Pokud chcete, případně pokud to stanovy Vaší firmy vyžadují, můžete se společností Sokordia, s.r.o. uzavřít písemný smluvní vztah.

Elektronicky podepsanou smlouvu pošlete na email info@sokordia.cz. Obratem Vám ji elektronicky podepsanou pošleme zpět.

K uzavření smlouvy však dochází už faktickým používáním služby! Společnost Sokordia, s.r.o. se tímto zavazuje plnit smlouvní podmínky i bez písemného podpisu smlouvy.

VyzkoušetKontakt