Lustrace - Rejstřík Centrální evidence exekucí (CEE)

Rejstřík Centrální evidence exekucí

Veřejný seznam exekucí fyzických a právnických osob, který je veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou ČR. Umožňujeme v tomto rejstříku vyhledávat osoby levněji a pohodlněji než při přístupu přes Exekutorskou komoru.

Zdroj dat: https://www.ceecr.cz/

Rejstřík generuje následující pole:

PolePopis
CEEseznam spisových značek
CEE_Pocetpočet exekucí osoby
CEE_Exekuce_JSONseznam exekucí: Datum Aktualizace Detail SpZn Exekutor TelefonUradu Identifikace Udalost
CEE_Detailyseznam identifikátorů exekucí
CEE_Podrobnosti_JSONdetaily jednotlivých exekucí: Castka Datum Soud SpZnSoudu Titul ExekutorskyUrad SpZnExekutora PravidelnaSplatka NepezitaPovinost Popis PovinnaOsoba Chyba Dluh DluhK Source

Dokumentace k rejstříku:

Dohledá osobu Centrální evidenci exekucí Exekutorské komory ČR.

Fyzické osoby hledá přes rodné číslo, pokud je zadáno. Pokud není, hledá dle jména, příjmení, data narození nebo adresy.

Protože u podnikajících fyzických osob exekutor IČ do CEE často nezapisuje, jsou podnikající fyzické osoby hledány stejně jako FO -- IČ je ignorováno.

Právnické osoby hledá jen přes IČ.

Výstupem je počet exekucí v poli <CEE_Pocet>, dále seznam EX spisových značek zapsaný do pole <CEE>.

Do pole <CEE_Exekuce_JSON> jsou zapsány podrobnosti o exekucích ve strojově zpracovatelném, tzv. JSON formátě.

Do pole <CEE_Detaily> jsou zapsány CEE identifikátory exekucí.

Zjištování detailů exekuce -- v CEE je zpoplatněn zvlášť dotaz na přehled o exekucích a pak zvlášť každý dotaz na detail exekuce. Náš rejstřík dělá to, že základním dotazem (Jméno, Příjmení, DatumNarození nebo IČ) vrátí informace o počtu, spisové značky exekucí a CEE identifikátory jednotlivých exekucí. Pokud tyto identifikátory (nebo některé z nich) uvedete v dalším dotazu, systém vrátí jen tyto detaily, aniž by se opět dotazoval na celkový přehled.

Přesněji, pokud je ve vstupní tabulce sloupec <CEE_Detaily>, osoba není lustrována na přehled exekucí, ale na jednotlivé detaily. Do pole <CEE_Detaily> lze uvést jeden či více mezerou oddělených hashů spisových značek (získaných z přehledu exekucí). Do příloh se zahrnou výpisy s detaily příslušných exekucí. Ve strojově čitelném formátu jsou tyto detaily zapsány také do pole <CEE_Podrobnosti_JSON>. Cena je určena počtem zjišťovaných detailů.

Potřebujete výstup v jiném rozsahu či podobě? Kontaktujte nás!

» Zpět na seznam rejstříků