Lustrace – Rejstřík Centrální evidence exekucí (CEE)

Rejstřík Centrální evidence exekucí - Centrální evidence exekucí ČR

Veřejný seznam exekucí fyzických a právnických osob, který je veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou ČR. Umožňujeme v tomto rejstříku vyhledávat osoby levněji a pohodlněji než při přístupu přes Exekutorskou komoru.

Zdroj dat: https://live.ceecr.cz

Dokumentace k rejstříku:

Rejstřík generuje následující pole:

PolePopis
CEE_Exekuce_JSON
CEE_Pocet
CEE_PocetAlt
CEE
CEE_Detaily
CEE_Datumy
CEE_Adresy_JSON
CEE_Podrobnosti_JSON
CEE_Alternativy
CEE_Alt_Poznamka
CEE_Chyba
CEE_all_suma
CEE_all_information
CEE_Alt
CEE_DetailyAlt
CEE_AdresyAlt
CEE_DatumyAlt

Dohledá osobu v registru CEE.

Fyzické osoby hledá přes rodné číslo, pokud je zadáno. Pokud není, hledá dle jména, příjmení, data narození nebo adresy.

Protože u podnikajících fyzických osob exekutor IČ do CEE často nezapisuje, jsou podnikající fyzické osoby hledány stejně jako FO -- IČ je ignorováno.

Pokud je na vstupu kromě Prijmeni také DrivejsiPrijmeni, a výsledek lustrace vrátil 0 exekucí je osoba dalším dotazem dohledána také přes dřívější příjmení.

Právnické osoby hledá jen přes IČ.

Výstupem je počet exekucí v poli CEE_Pocet, dále seznam EX spisových značek zapsaný do pole CEE, k němuž jsou doplněny datumy do pole CEE_Datumy a unikátní adresy do CEE_Adresy_JSON. Do pole CEE_Detaily jsou zapsány CEE identifikátory exekucí (viz níž).

Do příloh je zařazen přehled všech exekucí.

V databázi CEE EK ČR se můžou vyskytovat fyzické osoby, u kterých není uveden datum narození.

Do pole CEE_Exekuce_JSON jsou zapsány podrobnosti o exekucích ve strojově zpracovatelném, tzv. JSON formátě.

Pokud je vyplňeno pole CEE_Vztah, čili jde o lustraci osoby související, lustrace CEE se neprovede (má smysl u Exekutorských úřadů).

Zjištování detailů exekuce -- v CEE je zpoplatněn zvlášť dotaz na přehled o exekucích a pak zvlášť každý dotaz na detail exekuce. Náš rejstřík dělá to, že základním dotazem (Jméno, Příjmení, DatumNarození nebo IČ) vrátí informace o počtu, spisové značky exekucí a CEE identifikátory jednotlivých exekucí. Pokud tyto identifikátory (nebo některé z nich) zahrnete do dalšího dotazu, systém vrátí jen tyto detaily, aniž by se opět dotazoval na celkový přehled.

Přesněji, pokud je ve vstupní tabulce sloupec CEE_Detaily, osoba není lustrována na přehled exekucí, ale na jednotlivé detaily. Do pole CEE_Detaily lze uvést jeden či více mezerou oddělených hashů spisových značek (získaných z přehledu exekucí). Do příloh se zahrnou výpisy s detaily příslušných exekucí. Ve strojově čitelném formátu jsou tyto detaily zapsány také do pole CEE_Podrobnosti_JSON. Cena je určena počtem zjišťovaných detailů.

Potřebujete výstup v jiném rozsahu či podobě? Kontaktujte nás!

» Zpět na seznam rejstříků