Lustrace – Rejstřík Centrálny register exekucií (CRE)

Rejstřík Centrálny register exekucií - Centrálny register exekúcií SR

Centrálny register exekúcií je verejným zoznamom právoplatných exekúcií. Register exekúcií upravuje zákon č. 233/1995 Z.z. a Vyhláška č. 355/2014.

Zdroj dat: https://cre.sk/CRE-portal

Dokumentace k rejstříku:

Rejstřík generuje následující pole:

PolePopis
CRE_Exekucie_JSON
CRE_Podrobnosti_JSON
CRE_Pocet
ExchangeRateEUR

Vyhľadá osobu alebo detail exekúcie v Centrálnom registri exekúcií Slovenskej komory exekútorov.

Na vstupe je nutné zadať priezvisko a dátum narodenia, priezvisko a obec alebo IČO.

Ostatné polia (rodné číslo, krstné meno, názov spoločnosti, ulica...) sú ignorované.

Ak je zadané aj krstné meno, výsledky vyhľadávania budú zúžené iba na osoby s týmto menom.

Výstupom je počet exekúcií v poli CRE_Pocet, potom zoznam spisových značiek v poli CRE_Detaily a zoznam exekúcií v CRE_Exekucie_JSON.

V zozname exekúcií sú hodnoty Detail (pre dopyt na detail exekúcie), SpZn, označenie povinného Typ NazovSpolocnosti Meno Priezvisko ICO Ulica PSC Mesto DatumNarodenia alebo Osoby_JSON v prípade viac povinných.

Do príloh je pridaný PDF výpis exekúcií.

Pre zistenie detailov exekúcií je nutné na vstupe zadať pole CRE_Detaily s jednou alebo niekoľko súdnymi spisovými značkami. Na výstupe budú uvedené detaily jednotlivých exekúcií v poli CRE_Podrobnosti_JSON.

Slovenská komora exekútorov zpoplatňuje lustráciu prehľadu exekúcií osoby ako aj lustráciu detailu každej jednej exekúcie.

Pre kompletné overenie osoby je teda nutné najskôr vyhľadať v CRE osobu, a ak bola nájdená, je treba zopakovať lustráciu uvedením poľa CRE_Detaily na vstupe.

Potřebujete výstup v jiném rozsahu či podobě? Kontaktujte nás!

» Zpět na seznam rejstříků