Lustrace – Rejstřík Register exekúcií SR (ExeSR)

Rejstřík Register exekúcií SR - Register exekúcií SR

Register exekúcií SR

Zdroj dat: https://exekuciesr.sk

Dokumentace k rejstříku:

Rejstřík generuje následující pole:

PolePopis
Exekucie_JSON
Podrobnosti_JSON
ExeSR_Detaily
ExeSR_Pocet
ExchangeRateEUR

Vyhľadá osobu alebo detail exekúcie v Registri exekúcií Slovenskej republiky.

Na vstupe je nutné zadať meno, priezvisko a dátum narodenia, alebo IČO.

Výstupom je počet exekúcií v poli ExeSR_Pocet, potom zoznam spisových značiek v poli ExeSR_Detaily a zoznam exekúcií v Exekucie_JSON.

V zozname exekúcií sú hodnoty Detail (pre dopyt na detail exekúcie), SpZn, označenie povinného Typ NazovSpolocnosti Meno Priezvisko ICO Ulica PSC Mesto DatumNarodenia alebo Osoby_JSON v prípade viac povinných.

Do príloh je pridaný PDF výpis exekúcií.

Pre zistenie detailov exekúcií osoby je nutné na vstupe zadať pole ExeSR_Detaily s jedným alebo niekoľko identifikátormi exekúcie z predošlého výsledku dopytu na zoznam exekúcií osoby.

Na výstupe budú uvedené detaily jednotlivých exekúcií v poli Podrobnosti_JSON.

Pre kompletné overenie osoby je teda nutné najskôr vyhľadať osobu, a ak bola nájdená, je treba zopakovať lustráciu uvedením poľa ExeSR_Detaily na vstupe.

Potřebujete výstup v jiném rozsahu či podobě? Kontaktujte nás!

» Zpět na seznam rejstříků