Lustrace – Rejstřík ISIR (ISIR)

Rejstřík ISIR - Insolvenční registr a EvÚ - evidence úpadců

Zjištění, zda není osoba v insolvenci. Dále je možno použít <i>monitor ISIRu</i>, kdy jste na zápis osoby do insolvečního rejstříku automaticky upozorněni e-mailem.

Dokumentace k rejstříku:

Register čte pole RC, Jmeno, Prijmeni, Narozen, IC, Nazev.

Rejstřík generuje následující pole:

PolePopis
ISIR
ISIRLink
ISIRStav
PrihlaskaOd
NavrhDne

Jednou denně stahuje celou ISIR databázi a poté při lustraci prohledává oproti její kopii. Dohledává přes IČ (pokud je zadáno), následně hledá přes RC (je-li zadáno) a také přes Jmeno, Prijmeni a Narozen (jsou-li zadány). Hledá pouze osoby v roli 'DLUŽNÍK'.

Vrací spisovou značku aktuálního insolvenčního řízení v poli ISIR (pokud je osoba v insolvenčním řízení), a také datum PrihlaskaOd, kdy byla zveřejněna výzva pro podávání přihlášek pohledávek.

Do pole ISIRLink vloží odkaz sloužící k přesměrování na Detail řízení na webu Justice.cz

Do pole ISIRStav zapisuje aktuální stav insolvenčního řízení.

Veškeré lustrované osoby jsou navíc automaticky ukládány a automaticky v ISIRu monitorovány.

Dále je k dispozici služba pro automatizaci odesílání přihlášky pohledávky.

Více informací viz služba http://ispis.cz/insolvence

Pro exekutorské úřady je vhodná varianta zjišťující, zda osoba v exekuci náhodou nevystupuje v nějakém řízení v roli věřitele. Viz rejstřík Veritel.

Potřebujete výstup v jiném rozsahu či podobě? Kontaktujte nás!

» Zpět na seznam rejstříků