Lustrace – Rejstřík RUIAN (RUIAN)

Rejstřík RUIAN - Ověření a oprava adresy

Dokumentace k rejstříku:

Rejstřík vyžaduje, aby byla na vstupu zadána adresa.

Register čte pole Stat, PSC, Ulice, UliceCislo, Obec, Mesto, CisPop, CisEvid, CisOrent, CisByt, Adresa.

Rejstřík generuje následující pole:

PolePopis
RUIAN
GPS
GMaps
GMapsAdresa
GMapsUrl

Rejstřík zapisuje do následujících polí:

 • Ulice
 • UliceCislo
 • CisPop
 • CisEvid
 • CisOrient
 • Obec
 • CastObce
 • PSC
 • AdresVObci
 • Ghetto
 • AzylovyDum
 • UredniAdresa

Dohledá adresu v offline kopii databáze adres RUIAN.

Pokud je nalezena, je do pole RUIAN zapsán kód adresního místa a adresa na vstupu je opravena dle oficiálního zápisu adresy. Do pole GPS se zapíše GPS souřadnice adresy.

Není-li na vstupu adresa zadána vůbec, uloží do pole RUIAN hodnotu '?'.

Dále, podobně jako rejstřík Bydleni, ověří, zda zadaná adresa neodpovídá tzv. úřední adrese -- adrese ohlašovny trvalého pobytu, a pokud ano, do sloupce UredniAdresa zapíše název tohoto úřadu (typicky obec).

Do AdresVObci je zapsán počet adresních míst v dané obci. (Praha 131 tis., krajské nad 11 tis., vesnice do 1000.

Potřebujete výstup v jiném rozsahu či podobě? Kontaktujte nás!

» Zpět na seznam rejstříků