Služba iSpis.sk je informačný systém pre evidenciu a správu Vašich prípadov.

Pri Prípade je možné evidovať jeho stav, súvisiace osoby, poznámky, dokumenty, úlohy, prípadne splátkové kalendáre, súdne konania apod.

Služba <a href='/pripad'>Prípad</a> integruje inak nezávislé služby <a href='/lustrace'>Lustrácie</a>, <a href='/dopis'>List</a>, <a href='/epr'>Hromadné e-PR</a>, <a href='/schranka'>Schránka</a> a <a href='/rizeni'>Konanie</a> do jednoho prepojeného funkčného celku.

Zľahčuje takisto evidenciu a správu prípadov, vrátane robenia lustrácií, zasielania dokumentov, sledovania konaní a podpory pre komunikáciu.

Inkaso pohľadávok

Vo verzii pre vymáhanie pohľadávok služba automatizuje všetky kroky mimosúdneho a tiež súdneho vymáhania pohľadávok.

Advokátny spis

Služba <a href='/pripad'>Prípad</a> vo verzii pre advokátov slúži k evidenci spisov spojených s výkonom bežnej advokátnej praxe.