Prípad - Úvod

Služba Prípad je informačný systém pre evidenciu a správu Vašich prípadov.

Pri Prípade je možné evidovať jeho stav, súvisiace osoby, poznámky, dokumenty, úlohy, prípadne splátkové kalendáre, súdne konania apod.

Služba Prípad integruje inak nezávislé služby Lustrácie, List, Hromadné e-PR, Schránka a Konanie do jednoho prepojeného funkčného celku.

Zľahčuje takisto evidenciu a správu prípadov, vrátane robenia lustrácií, zasielania dokumentov, sledovania konaní a podpory pre komunikáciu.

Inkaso pohľadávok

Vo verzii pre vymáhanie pohľadávok služba automatizuje všetky kroky mimosúdneho a tiež súdneho vymáhania pohľadávok.

Advokátny spis

Služba Prípad vo verzii pre advokátov slúži k evidenci spisov spojených s výkonom bežnej advokátnej praxe.

© 2009-2019. Sokordia, s.r.o., Antonínská 564/18, 60200 Brno, IČ: 29190088, DIČ: CZ29190088,
Terms of Service       Privacy Policy       Contact Us