Správa pohľadávok – Hromadné podaniaSlužba Hromadné podania umožňuje podávať Návrhy na vydanie platobného rozkazu hromadným, automatizovaným spôsobom, teda po celých balíkoch pohľadávok!

Ručné podávanie návrhov je zložité a náročné na čas, náš systém však celú linku spracovania zjednodušuje na maximálnu možnú mieru.

Vstupné dáta

Vstupom dát do systému sú:

 1. Tabulka s údajmi o dlžníkoch – vstupom je Microsoft Excel tabulka obsahujúca detaily jednotlivých pohľadávok – údaje o dlžníkovi, dlžná čiastka, dátum splatnosti, variabilný symbol a (voliteľne) daľšie stĺpce, špecifické pre daný typ pohľadávok.
 2. Šablóna formulára – šablóna so vzorovo vyplneným formulárom, obsahujúcia jednak údaje, ktoré sa v rámci hromadnej dávky podaní nemenia, ako napr. údaje o žalobcovi, zástupcovi, predmet konania apod. Hodnoty, ktoré sa menia prípad od prípadu, sa zapisujú pomocou značiek, ktoré zaistia vloženie príslušných hodnôt z tabulky.
  S tvorbou šablóny radi pomôžeme!
 3. Prílohy prípadov – PDF a iné súbory, ktoré budú priložené k jednotlivým podaniam.

Autentizačný software

Pre správny beh systému je potrebné na vyhradený počítač vo Vašej v kancelárii nainštalovať jednoduchý software, ktorý komunikuje s iSpisom a zaisťuje prácu s čipovou kartou používateľa. Software automatizovane vykonáva následujúce činnosti:

 • Nahratie, podpísanie a odoslanie formulára.
 • Zisťovanie stavu podaní.
 • Preposielanie správ z el. schránky na e-mail.

Software by na počítači mal bežať neustále, počítač je však možné naďalej používať aj k bežnej práci.

Automatizovaný proces

Po zadaní tabuľky k odoslaniu sa úplne automatizovane (ale s možnosťou kontroly) pre každý prípad (riadok tabuľky) vykoná následovné:

 1. Vygenerujú sa dáta formulára.
 2. Dáta sú nahrané do formulára a sú priložené prílohy prípadu.
 3. Formulár je skontrolovaný a podpísaný pomocou čipovej karty.
 4. Podpísaný formulár je podaný na portál eŽaloby.
 5. Ďalej sú automaticky preberané dátové správy, ktoré sa preposielajú na e-mail a zatrieďujú k prípadom.
 6. Zo správ je vytiahuté číslo podania, variabilný symbol, IČS, spisová značka,...
 7. Pravidelne sa kontrolujú stavy podania.
 8. Po právoplatnosti vydania platobného rozkazu je možné podať formulár s Návrhom na exekúciu.

V iSpise neustále prehľadne vidíte, v akom stave sú jednotlivé podania, kedy treba zaplatit súdny poplatok či u ktorých je možné podať návrh na exekúciu.

Dátové správy od súdov zasielané do el. schránky Vám chodia prehľadne na e-mail, a to vrátane príloh.

Vyskúšajte si službu na pilotnej dávke prípadov!

Ak Vás služba zaujala, neváhajte nás kontaktovať, radi Vás s našim riešením zoznámime!

V riešení hromadného žalovania sme so stovkami tisíc odoslaných podaní pre desiatky našich klientov v ČR aj na Slovensku leadermi na trhu a pevne veríme, že nájdeme vhodné riešenie aj pre Vás.


Pre viac informácií nás kontaktujte!

© 2009-2018. Sokordia, s.r.o., Antonínská 564/18, 60200 Brno, IČ: 29190088, DIČ: CZ29190088, info@sokordia.sk, www.sokordia.sk