Lustrácie - Registrácia

Pre firemných zákazníkov

Vyhľadávajte v Centrálnom registri exekúcií lacno a pohodlne! Základná cena za vyhľadávanie je iba € 1,00 + DPH, viď cenník, s možnosťou výrazných množstevných zliav. Platba prebieha kreditovým spôsobom, po uhradení zálohovej faktúry vo výške podľa vlastného uváženia môžete hneď lustrovať.
 • 1. Zaregistrujte sa

  Najskôr sa v systéme . Bude treba zadat Vaše IČO, ktoré bude uvedené na zálohovej faktúre.

 • 2. Nabite si kredit

  Cez sekciu Vyúčtovaniesi vystavte zálohovú faktúru vo výške, v akej uznáte za vhodné. Cena jednoho vyhľadávania v CRE je € 1 + DPH.

 • 3. Lustrujte!

  Po uhradení zálohovej faktúry môžete lustrovať osoby v ExeSR cez sekciu Lustrácie.
   

Prečo sa mám zaregistrovať?

Narozdiel od jednorázových lustrácií registráciou u nás získávate:

 • Môžete si nabiť kredit dopredu pre viac lustrácií.
 • Máte k dispozícii zobrazenie kompletnejhistórie uskutočnených vyhľadávaní.
 • Zadané osoby sú automaticky monitorované v insolvenčnom registri.
 • Môžete povoliť prístup do systému aj pre Vašich ďalších kolegov.
 • Cez webové rozhranie je takisto možné lustrovať osoby hromadne.
 • Ďalšou možnosťou je lustrácie kompletne integrovať do Vášho vlastného informačného či rozhodovacieho software pomocou tzv. aplikačného rozhrania.
 • Môžete používať ďalšie službysystému iSpis.sk