Lustrácie - Ukážka lustrácie

Ako prebieha lustrácia (pre registrovaných používateľov)

  1. Lustrovať je možné bez registrácie jednorázovoalebo pre firemných zákazníkov s registráciou.
  2. Lustrácia sa vykonáva zadaním mena, priezviska a dátumu narodenia osoby, prípadně zadaním .
  3. Po zadaní osoby alebo osôb k lustrácii je z Vášho účtu stiahnutá čiastka za overenie. Podľa exekučného poriadku je spoplatnená aj informácia, že osoba nemá vedenú žiadnu právoplatnú exekúciu.
  4. Prehľad exekúcií osoby obsahuje informáciu o počte exekúcií, dáta nariadenia a spisové značky jednotlivých exekúcií alebo adresu osoby.
  5. Zobrazenie výšky exekúcie je podľa cenníka Slovenskej komory exekútorov spoplatnené ako ďalšie vyhľadávanie. Po kliknutí na Zobraziť sumu sa predvyplní vyhľadávací formulár a umožní vykonať ďalšie overenie.
  6. Taktiež máte možnosť zobraziť všetky čiastky naraz kliknutím na Zobrazit všetko.
  7. K zobrazeným údajom (či už zadaným cez formulár jednotlivo, hromadne, cez SMS alebo cez aplikačné rozhranie) sa môžete neskôr vrátiť pomocou voľby Prehľad lustrácií zobrazujúcej históriu všetkých vašich vyhľadávaní.
  8. K uskutočnenému vyhľadávaniu si môžete stiahnuť PDF výpispotvrdzujúcí uskutočnený výsledok lustrácie.
  9. Cez sekciu Nastavenie môžete povoliť prístup do systému aj pre Vašich ďalších kolegov.
  10. Stav účtu si môžete kedykoľvek overiť v sekcii Vyúčtovanie či nastaviť automatické upozorňovanie.