Žalobaba - Popis

Správa pohľadávok

Spoločnosť Sokordia, s.r.o. sa dlhodobo špecializuje na softwarovú podporu správy pohľadávok.

Služby je možné používat buď ako samostatné nadstavbové nástroje nad Vašim vlastným systémom alebo integrované v rámci našeho komplexného riešenia pre správu pohľadávok.

Lustrácia osôb

Nástroj pre inkasné spoločnosti či advokátne kancelárie k automatizovanému hromadnému dohľadávaniu osôb v Centrálnom registrii exekúcií.

Žalobaba

Potrebujete zažalovať či exekvovať balík pohľadvok a hľadáte vhodný software?

iSpis umožňuje automatizované hromadné podávnie formulára Návrh na vydanie platobného rozkazu či Návrh na vykonanie exekúcie.

Viac informácií

Evidencia prípadov

Hľadáte komplexný systém pre evidenciu a vymáhanie pohľadávok?

Služba Prípad umožňuje import prípadov, komunikáciu rôznymi kanálmi s dlžníkom (či už na kliknutie alebo plne automatizovane), platobné reporty či súdne žalovanie.

Ďalšie produkty spoločnosti

Okrem hore uvedených produktov prevádzkujeme radu aplikácií vytvorených na mieru podľa požiadaviek konkrétneho klienta. Uvedené produkty považujte skôr ako oblasť pôsobenia našej spoločnosti, konkrétny software je možné modifikovať presne na mieru Vašim požiadavkám, prípadne je možné vytvoriť úplne nový software využívajúc naše rozsiahle know-how v oblasti tvorby právneho softwaru.

Pre viac informácií nás kontaktujte!

© 2009-2020. Sokordia, s.r.o., Antonínská 564/18, 60200 Brno, IČ: 29190088, DIČ: CZ29190088,
Terms of Service       Privacy Policy       Contact Us