Lustrácie - Viac o Centrálnom registri exekúcií

Novinka! Teraz aj vyhľadávanie v Centrálnom registri exekúcií Slovenskej komory exekútorov! Viac informácií

Lustrace – Centrální evidence exekucí

Co je to Centrální evidence exekucí?

Centrální evidence exekucí (dále jen CEE) je veřejný seznam vedený Exekutorskou komorou ČR .


Ukázka výstupu z CEE.

Dotaz do centrální evidence exekucí je zpoplatněn dle vyhlášky č. 329/2008 Sb., přičemž dotazem je chápán jak dotaz na přehled exekucí, tak dotaz na podrobnosti, zejména částku, každé jednotlivé exekuce.

Údaje do CEE zapisují a z CEE odstraňují jednotliví exekutoři pověření provedením exekuce. Po pověření exekutora provedením exekuce soudem provádí exekutor nejprve kroky pro zajištění majetku povinného (zablokování nemovitostí, bankovních účtu, příjmů od zaměstnavatele apod. - kde se zablokováním v právním slova smyslu myslí vystavení exekučních příkazů) a následně doručuje oznámení o pověření povinnému. Po uplynutí 30 denní lhůty od doručení dokumentů povinnému dochází k nabytí právní moci a exekutor až poté zapisuje údaje do Centrální evidence exekucí.

Od zaslání návrhu na exekuci oprávněným po zápis exekuce do CEE tak může uplynout i několik měsíců!

CEE umožňuje zjišťovat, zda byla na konkrétní subjekt nařízena exekuce podle exekučního řádu, který soudní exekutor byl pověřen provedením exekuce, spisovou značku exekučního řízení, o jakou vymáhanou povinnost (částku) se jedná, kdy byla exekuce nařízena, zda byla pravomocně odložena či zastavena atd.

CEE neobsahuje údaje o exekucích (výkonech rozhodnutí) vedených soudy, orgány státní správy a samosprávy, finančními orgány či zdravotními pojišťovnami. CEE dále neobsahuje údaj o osobě věřitele (oprávněného) v dané exekuci.

Exekutor je povinen odstranit z evidence všechny údaje týkající se nařízené exekuce bez zbytečného odkladu po uplynutí 15 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o skončení exekuce.

Proč lustrovat fyzické osoby?

  • Chcete mít kontrolu nad rodinným majetkem, nemovitostí?
  • Žádáte o půjčku? Bude Vám schválena?
  • Pronajímáte byt? Znáte nového nájemce?
  • Půjčujete kamarádovi? Vrátí Vám to?
  • Chcete mít přehled o zastavených exekucích?

Služba Lustrace umožňuje jednoduché ověřování exekucí zadáním jména, příjmení a data narození.

Proč lustrovat právnické osoby?

  • Chcete mít kontrolu o exekucích vedených na firmu?
  • Vystavujete fakturu? Zaplatí Vám ji?
  • Dluží Vám společnost? Dodrží termín splátky?
  • Zvažujete vymáhání dluhu? Jsou to zbytečné náklady?
  • Chcete mít přehled o spolupracujících společnostech?

Pomocí Lustrace můžete ověřovat exekuce i společností zadáním jejich IČ.

Vyzkoušet!