Lustrace – Rejstřík Daňové riaditeľstvo SR (DanoveRiaditelstvoSR)

Rejstřík Daňové riaditeľstvo SR - dlžníci na daniach SR - ZRUŠENÉ

Dlžníci nad 170 EUR v zmysle § 52 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní.

Dokumentace k rejstříku:

Register čte pole IC, Jmeno, Prijmeni, Obec.

Rejstřík generuje následující pole:

PolePopis
DanoveRiaditelstvo
DanoveRiaditelstvoDlh

Z DOVODOV NA STRANE POSKYTOVATEĽA BOL TENTO REGISTER ZRUŠENÝ.

Dohľadá zadanú osobu v zozname dlžníkov Finančnej správy Slovenskej republiky - zlúčený zoznam daňových a colných úradov SR.

Zoznam je vytváraný v zmysle § 52 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok).

Do zoznamu sa zaraďujú osoby, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov k poslednému dni predošlého mesiaca presiahla 170 eur.

V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo.

V zozname sa vyhľadáva podla priezviska (a mena, ak je zadané) alebo podla názvu spoločnosti (po prvú čiarku). Na diakritike záleží, na Velkých a malých písmenách nie. Je vyhladávaná voľná zhoda v mene, nie dátume narodenia ani RČ ani IČO, vo výstupe tak možu byť aj iné osoby!

Ak osoba v zozname nie je nájdená, je do poľa DanoveRiaditelstvo uložená hodnota OK.

V prípade, že je osoba v zozname nájdená, je do poľa DanoveRiaditelstvo uložený názov osoby, adresa, výška dlhu v EUR. Výška dlhu je zapísaná aj do poľa DanoveRiaditelstvoDlh.

Potřebujete výstup v jiném rozsahu či podobě? Kontaktujte nás!

» Zpět na seznam rejstříků