Lustrace – Rejstřík Jednání (Jednani)

Rejstřík Jednání - databáze soudních sporů právnických osob

Dokumentace k rejstříku:

Register čte pole Nazev, Jmeno, Prijmeni, PSC, Obec.

Rejstřík generuje následující pole:

PolePopis
Jednani
JednaniPopis
Jednani_JSON
JednaniSpisy
JednaniVyznam
JednaniStrany

Interní registr Jednani obsahuje údaje z registru InfoSoud o proběhnutých soudních jednáních, sledovaných od listopadu 2011.

U fyzických osob záznam o soudním jednání neobsahuje data narození ani rodná čísla, pouze jména účastníků. Osoba je tak dohledávána pouze na základě shody jména a shody soudu místně příslušného bydlišti osoby, což nedává optimální výsledky! Na vstupu přitom musí být zadána celá adresa, jinak je u FO do pole Jednani pouze zapsána hodnota '?'. U fyzických osob je tak rejstřík vhodný spíš pouze orientačně např. pro posouzení kvality balíku pohledávek.

U právnických osob je shoda zjišťována na základě názvu právnické osoby.

Výsledkem dotazu je pole Jednani obsahující informaci o počtu jednání. U fyzických osob je k výsledku ještě v závorce připojena informace o počtu osob stejného příjmení v okrese a v ČR. Např. zápis "3+ (1/9)" znamená 3 a více soudních sporů osoby stejného příjmení, přičemž v okrese žije 1 osoba a v ČR 9 osob tohoto příjmení.

Dalším generovaným polem je JednaniSpisy obsahující spisové značky těchto jednání. Každé jednání je identifikováno kódem soudu a spisovou značkou. Jednání lze "rozkliknout" na stránky InfoSoudu s podrobnostmi o jednání.

V poli JednaniStrany je seznam jmén účastníků jednání.

Do pole JednaniPoznamka se zapíše popis, jak interpretovat výsledek.

Je-li účastníků více než 100, zobrazí se jen z prvních 100. Řízení jsou přitom řazena chronologicky od novějších ke starším, a INS řízení jsou řazena na konec.

Počet nalezených sporů je zapsán do pole JednaniPocet.

Veškeré podrobnosti jsou zapsány do pole Jednani_JSON.

Potřebujete výstup v jiném rozsahu či podobě? Kontaktujte nás!

» Zpět na seznam rejstříků