Lustrace – Rejstřík Obchodní rejstřík (ObchR)

Rejstřík Obchodní rejstřík - Výpis z Obchodního rejstříku, ARES, RŽP, DPH

Společnosti s vazbou na subjekt, místa podnikání, PDF výpis z obchodního rejstříku

Zdroj dat: http://or.justice.cz

Dokumentace k rejstříku:

Register čte pole IC.

Rejstřík zapisuje do následujících polí:

  • ObchR
  • ObchR_Angazma
  • ObchR_Sidlo
  • ObchR_Statutar
  • ObchR_Osoby
  • Nazev
  • Angazma_JSON

Je-li zadán Nazev, ale nikoliv IC je IČ dohledáno (aktuálně v ARESu).

Pro IC stáhne z ObchR el. podepsaný úplný výpis. Do pole ObchR zapíše IČ, pokud byl nalezen Platný výpis, "Vymazáno", byla-li společnost z ObchR vymazána, nebo "-" pokud IČ nebylo nalezeno vůbec.

Do pole ObchR_Sidlo zapíše adresu sídla, do pole ObchR_Statutar jméno statutára (jednatele, předsedy rady) společnosti, do pole ObchR_Osoby propojené osoby. V Nazev aktualizuje název dle obch. r.

Je-li zadána fyzická osoba, je dohledána na základě Jména, Příjmení a data narození. Počet záznamů je zapsán do pole ObchR_Angazma a kopie výpisu OR je přidán do příloh.

K FO i PO dohledává, ve kterých společnostech je osoba angažovaná, a to i rekurzivně. Výstup je uložen v seznamu Angazma_JSON, obsahující kdo v jaké společnosti vystupuje v jaké roli.

Potřebujete výstup v jiném rozsahu či podobě? Kontaktujte nás!

» Zpět na seznam rejstříků