Lustrace – Rejstřík Oslovte (Oslovte)

Rejstřík Oslovte - Dělejte marketing efektivně!

Dokumentace k rejstříku:

Rejstřík generuje následující pole:

PolePopis
Statutar
Osloveni
VazenyPane
Zena
RuianId
ClientId

Rejstřík zapisuje do následujících polí:

  • IC
  • Nazev
  • UliceCislo
  • PSC
  • Obec

Rejstřík pomáhá vytvořit marketingovou kampaň.

K potenciálně nepřesnému seznamu právnických osob dohledá v off-line kopii obchodního rejstříku jejich IČ, jednatele či jiného statutára.

K IČ doplní název případně k názvu doplní IČ.

Jméno osoby vyskloňuje do pátého pádu (pole Osloveni) a určí pohlaví osoby (pole Zena).

Není-li na vstupu adresa, doplní dle adresy sídla či místa podnikání. U adresy dále určí, zda existuje (do RuianId zapíše ID adresního místa).

Potřebujete výstup v jiném rozsahu či podobě? Kontaktujte nás!

» Zpět na seznam rejstříků