Lustrace – Rejstřík Bydlení (Bydleni)

Rejstřík Bydlení - Ověření, oprava a zjištění charakteru zadané adresy

Dokumentace k rejstříku:

Rejstřík vyžaduje, aby byla na vstupu zadána adresa.

Register čte pole Stat, PSC, Ulice, UliceCislo, Obec, Mesto, CisPop, CisEvid, CisOrent, CisByt, Adresa.

Rejstřík generuje následující pole:

PolePopis
RUIAN
Bydleni
Druzstvo
DruzstvoIC
DruzstvoSidlo
UredniAdresa
PlombyNaAdrese
Ghetto
GMapsAdresa
GMapsUrl

Rejstřík zapisuje do následujících polí:

  • Soud
  • Ulice
  • CisPop
  • CisEvid
  • CisOrient
  • Obec
  • CastObce
  • PSC

Dohledá adresu v offline kopii databáze adres RUIAN.

Pokud je nalezena, je do pole RUIAN zapsán kód adresního místa a adresa na vstupu je opravena dle oficiálního zápisu adresy.

Dále zjistí, jestli jde o adresu ohlašovny, tzv. úřední adresu, či zda adresa nespadá do předkonfigurovaného "ghetto" seznamu nelukrativních adres či do seznamu azylových domů.

Následně jsou přes katastr nemovitostí zjišťeni vlastníci nemovitosti - do pole Bydleni je uloženo ("vlastní" - když nějaký vlastník má shodné celé jméno (až na tituly), nebo "rodina" - pokud jméno nějakého vlastníka obsahuje příjmení osoby (až na poslední písmeno, např. á/ý), "družstvo", obecný/městský byt, či "nezjištěno".

Je-li na nemovitosti "plomba", je toto uvedeno v poli PlombyNaAdrese.

Výsledek zapíše do Bydleni, je-li (alespoň částečně) vlastníkem družstvo, je název družstva zapsán do sloupce Druzstvo, jeho IČ a sídlo do DruzstvoIC a DruzstvoSidlo.

Není-li na vstupu adresa zadána, uloží do pole Bydleni hodnotu '?'. Taková lustrace není zaúčtována.

Dále vyhledá adresu na Google Maps, do pole GMapsAdresa zapíše její plný tvar a do GMapsUrl zapíše odkaz na zobrazení místa v Google Maps.

Potřebujete výstup v jiném rozsahu či podobě? Kontaktujte nás!

» Zpět na seznam rejstříků