Späť na Vyhľadávanie

Judikatúra - NS, ÚS,...Najvyšší súd Slovenskej republikyRok 2007

DátumSpisová značkaURL
07.01.20075 Nc 39/2007https://ispis.sk/judikatura/5Nc39/2007
29.01.20072 Tost 2/2007https://ispis.sk/judikatura/2Tost2/2007
31.01.20074 Cdo 268/2006https://ispis.sk/judikatura/4Cdo268/2006
14.02.20075 Cdo 20/2007https://ispis.sk/judikatura/5Cdo20/2007
23.02.20071 Ntvš 2/2007https://ispis.sk/judikatura/1Ntvs2/2007
23.02.20071 Tošs 8/2007https://ispis.sk/judikatura/1Toss8/2007
13.03.20074 Ntv 6/2007https://ispis.sk/judikatura/4Ntv6/2007
19.03.20073 Tdo 61/2007https://ispis.sk/judikatura/3Tdo61/2007
20.03.20074 SžoKS 157/2006https://ispis.sk/judikatura/4SzoKS157/2006
20.03.20072 Tost 6/2007https://ispis.sk/judikatura/2Tost6/2007
27.03.20072 Tost 8/2007https://ispis.sk/judikatura/2Tost8/2007
29.03.20072 Ntv 4/2007https://ispis.sk/judikatura/2Ntv4/2007
29.03.20073 Cdo 32/2007https://ispis.sk/judikatura/3Cdo32/2007
19.04.20074 SžoKS 37/2006https://ispis.sk/judikatura/4SzoKS37/2006
20.04.20074 Cdo 74/2007https://ispis.sk/judikatura/4Cdo74/2007
30.04.20072 Cdo 198/2006https://ispis.sk/judikatura/2Cdo198/2006
03.05.20072 To 3/2007https://ispis.sk/judikatura/2To3/2007
13.05.20075 Obo 10/2007https://ispis.sk/judikatura/5Obo10/2007
27.05.20072 Cdo 108/2007https://ispis.sk/judikatura/2Cdo108/2007
27.05.20075 Sžnč 5/2007https://ispis.sk/judikatura/5Sznc5/2007
28.05.20071 SžoNS 38/2006https://ispis.sk/judikatura/1SzoNS38/2006
29.05.20072 To 7/2007https://ispis.sk/judikatura/2To7/2007
30.05.20071 Toš 6/2007https://ispis.sk/judikatura/1Tos6/2007
06.06.20075 Sžf 20/2007https://ispis.sk/judikatura/5Szf20/2007
11.06.20071 To 9/2007https://ispis.sk/judikatura/1To9/2007
20.06.20073 To 56/2005https://ispis.sk/judikatura/3To56/2005
26.06.20072 Tošs 12/2007https://ispis.sk/judikatura/2Toss12/2007
26.06.20072 Ntvš 1/2007https://ispis.sk/judikatura/2Ntvs1/2007
26.06.20072 Tošs 11/2007https://ispis.sk/judikatura/2Toss11/2007
27.07.20075 Sž 66/2007https://ispis.sk/judikatura/5Sz66/2007
30.07.20072 Cdo 196/2007https://ispis.sk/judikatura/2Cdo196/2007
30.07.20075 Obo 96/2007https://ispis.sk/judikatura/5Obo96/2007
09.08.20071 Ndtš 3/2007https://ispis.sk/judikatura/1Ndts3/2007
23.08.20075 Sžnč 8/2007https://ispis.sk/judikatura/5Sznc8/2007
03.09.20075 Sž 85/2007https://ispis.sk/judikatura/5Sz85/2007
03.09.20075 Sž 83/2007https://ispis.sk/judikatura/5Sz83/2007
06.09.20076 Obo 204/2006https://ispis.sk/judikatura/6Obo204/2006
11.09.20072 Tdo 24/2007https://ispis.sk/judikatura/2Tdo24/2007
13.09.20071 Obo 373/2005https://ispis.sk/judikatura/1Obo373/2005
13.09.20075 Sžnč 6/2007https://ispis.sk/judikatura/5Sznc6/2007
19.09.20073 Cdo 171/2006https://ispis.sk/judikatura/3Cdo171/2006
25.09.20074 So 172/2007https://ispis.sk/judikatura/4So172/2007
26.09.20071 Cdo 62/2007https://ispis.sk/judikatura/1Cdo62/2007
26.09.20073 Tdo 1/2007https://ispis.sk/judikatura/3Tdo1/2007
27.09.20075 Sžf 25/2007https://ispis.sk/judikatura/5Szf25/2007
27.09.20075 Sžf 35/2007https://ispis.sk/judikatura/5Szf35/2007
27.09.20071 ObdoV 90/2005https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV90/2005
27.09.20071 Obdov 93/2006https://ispis.sk/judikatura/1Obdov93/2006
27.09.20075 To 2/2007https://ispis.sk/judikatura/5To2/2007
28.09.20075 To 4/2007https://ispis.sk/judikatura/5To4/2007
04.10.20073 To 10/2007https://ispis.sk/judikatura/3To10/2007
10.10.20073 To 135/2005https://ispis.sk/judikatura/3To135/2005
10.10.20073 Tdo 51/2007https://ispis.sk/judikatura/3Tdo51/2007
11.10.20072 Toš 6/2007https://ispis.sk/judikatura/2Tos6/2007
12.10.20073 Ntv 3/2006https://ispis.sk/judikatura/3Ntv3/2006
15.10.20073 Cdo 217/2007https://ispis.sk/judikatura/3Cdo217/2007
16.10.20071 Sžo 38/2007https://ispis.sk/judikatura/1Szo38/2007
17.10.20073 To 75/2006https://ispis.sk/judikatura/3To75/2006
17.10.20073 Tdo 16/2006https://ispis.sk/judikatura/3Tdo16/2006
24.10.20071 Obo 137/2007https://ispis.sk/judikatura/1Obo137/2007
25.10.20071 ObdoV 65/2006https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV65/2006
25.10.20071 ObdoV 10/2007https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV10/2007
25.10.20075 Sž 93/2007https://ispis.sk/judikatura/5Sz93/2007
25.10.20071 Obdo 137/2005https://ispis.sk/judikatura/1Obdo137/2005
25.10.20071 ObdoV 135/2005https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV135/2005
25.10.20071 ObdoV 137/2005https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV137/2005
25.10.20075 Sž 90/2007https://ispis.sk/judikatura/5Sz90/2007
25.10.20075 Sž 92/2007https://ispis.sk/judikatura/5Sz92/2007
25.10.20075 Sž 53/2007https://ispis.sk/judikatura/5Sz53/2007
25.10.20071 ObdoV 128/2005https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV128/2005
25.10.20071 ObdoV 59/2006https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV59/2006
29.10.20074 Cdo 194/2007https://ispis.sk/judikatura/4Cdo194/2007
30.10.20071 Obdo 22/2006https://ispis.sk/judikatura/1Obdo22/2006
30.10.20071 Obo 14/2006https://ispis.sk/judikatura/1Obo14/2006
07.11.20073 Ndt 17/2007https://ispis.sk/judikatura/3Ndt17/2007
07.11.20073 Tost 36/2007https://ispis.sk/judikatura/3Tost36/2007
08.11.20075 Sžf 1/2007https://ispis.sk/judikatura/5Szf1/2007
09.11.20073 Obo 15/2006https://ispis.sk/judikatura/3Obo15/2006
13.11.20071 Obo 63/2006https://ispis.sk/judikatura/1Obo63/2006
14.11.20072 Cdo 325/2006https://ispis.sk/judikatura/2Cdo325/2006
14.11.20073 Tost 23/2007https://ispis.sk/judikatura/3Tost23/2007
14.11.20073 Tost 37/2007https://ispis.sk/judikatura/3Tost37/2007
17.11.20073 Tdo 26/2006https://ispis.sk/judikatura/3Tdo26/2006
21.11.20073 Obdo 31/2006https://ispis.sk/judikatura/3Obdo31/2006
21.11.20075 Obo 201/2006https://ispis.sk/judikatura/5Obo201/2006
21.11.20073 Sžf 47/2007https://ispis.sk/judikatura/3Szf47/2007
21.11.20073 Obo 66/2007https://ispis.sk/judikatura/3Obo66/2007
22.11.20072 Cdo 235/2007https://ispis.sk/judikatura/2Cdo235/2007
22.11.20075 Tdo 24/2007https://ispis.sk/judikatura/5Tdo24/2007
22.11.20075 Sž 103/2007https://ispis.sk/judikatura/5Sz103/2007
26.11.20075 Cdo 229/2007https://ispis.sk/judikatura/5Cdo229/2007
26.11.20075 Cdo 227/2007https://ispis.sk/judikatura/5Cdo227/2007
26.11.20071 Obdo 34/2006https://ispis.sk/judikatura/1Obdo34/2006
26.11.20075 Cdo 228/2007https://ispis.sk/judikatura/5Cdo228/2007
27.11.20074 Cdo 258/2007https://ispis.sk/judikatura/4Cdo258/2007
27.11.20074 Cdo 259/2007https://ispis.sk/judikatura/4Cdo259/2007
27.11.20074 Cdo 243/2007https://ispis.sk/judikatura/4Cdo243/2007
27.11.20071 Obo 210/2006https://ispis.sk/judikatura/1Obo210/2006
27.11.20074 Nc 34/2007https://ispis.sk/judikatura/4Nc34/2007
27.11.20074 Cdo 208/2007https://ispis.sk/judikatura/4Cdo208/2007
27.11.20074 Cdo 231/2006https://ispis.sk/judikatura/4Cdo231/2006
27.11.20074 So 39/2008https://ispis.sk/judikatura/4So39/2008
27.11.20073 Cdo 236/2007https://ispis.sk/judikatura/3Cdo236/2007
27.11.20075 Sž 94/2007https://ispis.sk/judikatura/5Sz94/2007
27.11.20074 Cdo 235/2007https://ispis.sk/judikatura/4Cdo235/2007
27.11.20074 Cdo 33/2007https://ispis.sk/judikatura/4Cdo33/2007
27.11.20074 Nc 33/2007https://ispis.sk/judikatura/4Nc33/2007
27.11.20074 Cdo 113/2006https://ispis.sk/judikatura/4Cdo113/2006
27.11.20074 Cdo 250/2007https://ispis.sk/judikatura/4Cdo250/2007
27.11.20074 Cdo 215/2007https://ispis.sk/judikatura/4Cdo215/2007
27.11.20074 Cdo 255/2007https://ispis.sk/judikatura/4Cdo255/2007
27.11.20074 Cdo 182/2007https://ispis.sk/judikatura/4Cdo182/2007
27.11.20074 Cdo 193/2007https://ispis.sk/judikatura/4Cdo193/2007
27.11.20074 Cdo 260/2007https://ispis.sk/judikatura/4Cdo260/2007
27.11.20074 Cdo 261/2007https://ispis.sk/judikatura/4Cdo261/2007
27.11.20075 Sžf 30/2007https://ispis.sk/judikatura/5Szf30/2007
27.11.20074 Nc 31/2007https://ispis.sk/judikatura/4Nc31/2007
27.11.20074 Cdo 203/2006https://ispis.sk/judikatura/4Cdo203/2006
27.11.20074 Cdo 199/2007https://ispis.sk/judikatura/4Cdo199/2007
27.11.20075 Sž 116/2007https://ispis.sk/judikatura/5Sz116/2007
27.11.20072 Tost 28/2007https://ispis.sk/judikatura/2Tost28/2007
27.11.20072 Tdo 37/2007https://ispis.sk/judikatura/2Tdo37/2007
27.11.20075 Sž 112/2007https://ispis.sk/judikatura/5Sz112/2007
27.11.20075 Sž 98/2007https://ispis.sk/judikatura/5Sz98/2007
27.11.20071 Cdo 311/2006https://ispis.sk/judikatura/1Cdo311/2006
27.11.20075 Sž 55/2007https://ispis.sk/judikatura/5Sz55/2007
28.11.20071 MObdoV 7/2007https://ispis.sk/judikatura/1MObdoV7/2007
28.11.20074 Cdo 287/2006https://ispis.sk/judikatura/4Cdo287/2006
28.11.20075 Tdo 27/2007https://ispis.sk/judikatura/5Tdo27/2007
28.11.20071 ObdoV 17/2007https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV17/2007
28.11.20075 Obo 162/2007https://ispis.sk/judikatura/5Obo162/2007
28.11.20075 Obo 213/2006https://ispis.sk/judikatura/5Obo213/2006
28.11.20075 To 6/2007https://ispis.sk/judikatura/5To6/2007
28.11.20071 ObdoV 80/2006https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV80/2006
28.11.20071 ObdoV 114/2005https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV114/2005
28.11.20071 ObdoV 118/2005https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV118/2005
28.11.20071 ObdoV 139/2005https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV139/2005
28.11.20075 Obo 162/2006https://ispis.sk/judikatura/5Obo162/2006
28.11.20071 ObdoV 87/2006https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV87/2006
28.11.20071 ObdoV 100/2005https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV100/2005
28.11.20072 Cdo 323/2006https://ispis.sk/judikatura/2Cdo323/2006
28.11.20075 Tost 9/2007https://ispis.sk/judikatura/5Tost9/2007
29.11.20071 Tošs 49/2007https://ispis.sk/judikatura/1Toss49/2007
29.11.20071 Obo 33/2007https://ispis.sk/judikatura/1Obo33/2007
29.11.20071 Toš 21/2007https://ispis.sk/judikatura/1Tos21/2007
29.11.20071 Obo 104/2007https://ispis.sk/judikatura/1Obo104/2007
29.11.20071 Tošs 50/2007https://ispis.sk/judikatura/1Toss50/2007
29.11.20071 Obo 28/2007https://ispis.sk/judikatura/1Obo28/2007
29.11.20071 Obdo 13/2006https://ispis.sk/judikatura/1Obdo13/2006
30.11.20075 Obo 93/2007https://ispis.sk/judikatura/5Obo93/2007
30.11.20075 Obo 84/2007https://ispis.sk/judikatura/5Obo84/2007
30.11.20075 Obo 88/2007https://ispis.sk/judikatura/5Obo88/2007
30.11.20075 Obo 92/2007https://ispis.sk/judikatura/5Obo92/2007
30.11.20075 Obo 91/2007https://ispis.sk/judikatura/5Obo91/2007
30.11.20075 Obo 137/2005https://ispis.sk/judikatura/5Obo137/2005
03.12.20073 Cdo 226/2007https://ispis.sk/judikatura/3Cdo226/2007
03.12.20073 Cdo 245/2007https://ispis.sk/judikatura/3Cdo245/2007
04.12.20074 To 11/2006https://ispis.sk/judikatura/4To11/2006
04.12.20073 Sž 82/2007https://ispis.sk/judikatura/3Sz82/2007
05.12.20073 Tdo 8/2007https://ispis.sk/judikatura/3Tdo8/2007
05.12.20073 Obo 7/2007https://ispis.sk/judikatura/3Obo7/2007
05.12.20073 Obdo 41/2006https://ispis.sk/judikatura/3Obdo41/2006
05.12.20073 Obo 229/2007https://ispis.sk/judikatura/3Obo229/2007
05.12.20073 Obo 247/2007https://ispis.sk/judikatura/3Obo247/2007
05.12.20074 Ndt 18/2007https://ispis.sk/judikatura/4Ndt18/2007
05.12.20073 Tdo 6/2007https://ispis.sk/judikatura/3Tdo6/2007
05.12.20073 Tdo 26/2007https://ispis.sk/judikatura/3Tdo26/2007
06.12.20075 Tdo 19/2007https://ispis.sk/judikatura/5Tdo19/2007
06.12.20075 Tost 10/2007https://ispis.sk/judikatura/5Tost10/2007
06.12.20073 SžoKS 65/2006https://ispis.sk/judikatura/3SzoKS65/2006
06.12.20072 Nc 39/2007https://ispis.sk/judikatura/2Nc39/2007
06.12.20073 SžoKS 111/2005https://ispis.sk/judikatura/3SzoKS111/2005
06.12.20073 SžoKS 147/2006https://ispis.sk/judikatura/3SzoKS147/2006
06.12.20073 Sžf 37/2007https://ispis.sk/judikatura/3Szf37/2007
06.12.20075 Tdo 15/2007https://ispis.sk/judikatura/5Tdo15/2007
06.12.20075 Tdo 13/2007https://ispis.sk/judikatura/5Tdo13/2007
06.12.20073 Obo 26/2007https://ispis.sk/judikatura/3Obo26/2007
06.12.20073 Sžf 40/2007https://ispis.sk/judikatura/3Szf40/2007
06.12.20075 Ndt 9/2007https://ispis.sk/judikatura/5Ndt9/2007
07.12.20073 SžoKS 149/2006https://ispis.sk/judikatura/3SzoKS149/2006
10.12.20076 Obo 205/2007https://ispis.sk/judikatura/6Obo205/2007
10.12.20075 Obo 61/2007https://ispis.sk/judikatura/5Obo61/2007
10.12.20073 Sž 117/2007https://ispis.sk/judikatura/3Sz117/2007
11.12.20075 Cdo 138/2007https://ispis.sk/judikatura/5Cdo138/2007
11.12.20075 Cdo 109/2007https://ispis.sk/judikatura/5Cdo109/2007
11.12.20075 Cdo 173/2007https://ispis.sk/judikatura/5Cdo173/2007
11.12.20075 Cdo 122/2007https://ispis.sk/judikatura/5Cdo122/2007
11.12.20075 Cdo 246/2007https://ispis.sk/judikatura/5Cdo246/2007
11.12.20071 Obo 27/2006https://ispis.sk/judikatura/1Obo27/2006
11.12.20075 Cdo 267/2007https://ispis.sk/judikatura/5Cdo267/2007
11.12.20075 Cdo 134/2007https://ispis.sk/judikatura/5Cdo134/2007
11.12.20075 Ndc 116/2007https://ispis.sk/judikatura/5Ndc116/2007
11.12.20073 Ndc 117/2007https://ispis.sk/judikatura/3Ndc117/2007
11.12.20073 Tošs 25/2007https://ispis.sk/judikatura/3Toss25/2007
11.12.20071 Obo 24/2006https://ispis.sk/judikatura/1Obo24/2006
11.12.20075 Cdo 176/2007https://ispis.sk/judikatura/5Cdo176/2007
11.12.20075 Cdo 201/2007https://ispis.sk/judikatura/5Cdo201/2007
12.12.20075 Obo 109/2005https://ispis.sk/judikatura/5Obo109/2005
12.12.20073 Obo 234/2007https://ispis.sk/judikatura/3Obo234/2007
12.12.20073 Ndob 46/2007https://ispis.sk/judikatura/3Ndob46/2007
12.12.20075 Obo 181/2006https://ispis.sk/judikatura/5Obo181/2006
12.12.20075 Obo 18/2006https://ispis.sk/judikatura/5Obo18/2006
12.12.20073 Obo 149/2007https://ispis.sk/judikatura/3Obo149/2007
12.12.20073 Obo 236/2007https://ispis.sk/judikatura/3Obo236/2007
12.12.20073 Obo 108/2007https://ispis.sk/judikatura/3Obo108/2007
12.12.20076 Sžo 29/2007https://ispis.sk/judikatura/6Szo29/2007
12.12.20075 Obo 153/2006https://ispis.sk/judikatura/5Obo153/2006
12.12.20075 Obo 279/2005https://ispis.sk/judikatura/5Obo279/2005
12.12.20073 Obo 113/2007https://ispis.sk/judikatura/3Obo113/2007
12.12.20073 Ndt 18/2007https://ispis.sk/judikatura/3Ndt18/2007
13.12.20075 Sž 122/2007https://ispis.sk/judikatura/5Sz122/2007
13.12.20075 Sž 120/2007https://ispis.sk/judikatura/5Sz120/2007
13.12.20074 SžoKS 162/2005https://ispis.sk/judikatura/4SzoKS162/2005
13.12.20075 Sžnč 12/2007https://ispis.sk/judikatura/5Sznc12/2007
13.12.20075 Sž 107/2007https://ispis.sk/judikatura/5Sz107/2007
13.12.20073 Obdo 10/2007https://ispis.sk/judikatura/3Obdo10/2007
13.12.20073 Obdo 36/2006https://ispis.sk/judikatura/3Obdo36/2006
13.12.20075 Sž 118/2007https://ispis.sk/judikatura/5Sz118/2007
13.12.20075 Ntv 3/2007https://ispis.sk/judikatura/5Ntv3/2007
13.12.20075 Sžf 13/2007https://ispis.sk/judikatura/5Szf13/2007
13.12.20075 Sžf 11/2007https://ispis.sk/judikatura/5Szf11/2007
13.12.20076 Obdo 5/2007https://ispis.sk/judikatura/6Obdo5/2007
13.12.20074 Ntv 18/2007https://ispis.sk/judikatura/4Ntv18/2007
13.12.20075 Sžf 23/2007https://ispis.sk/judikatura/5Szf23/2007
13.12.20075 Sž 61/2007https://ispis.sk/judikatura/5Sz61/2007
13.12.20075 Sžf 33/2007https://ispis.sk/judikatura/5Szf33/2007
14.12.20073 Toš 6/2007https://ispis.sk/judikatura/3Tos6/2007
14.12.20075 Ndc 118/2007https://ispis.sk/judikatura/5Ndc118/2007
17.12.20072 Cdo 272/2007https://ispis.sk/judikatura/2Cdo272/2007
17.12.20072 Cdo 225/2007https://ispis.sk/judikatura/2Cdo225/2007
17.12.20071 ObdoV 7/2007https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV7/2007
17.12.20072 Cdo 228/2007https://ispis.sk/judikatura/2Cdo228/2007
17.12.20072 Cdo 167/2007https://ispis.sk/judikatura/2Cdo167/2007
17.12.20072 Cdo 275/2007https://ispis.sk/judikatura/2Cdo275/2007
17.12.20072 Cdo 232/2007https://ispis.sk/judikatura/2Cdo232/2007
17.12.20072 Cdo 265/2007https://ispis.sk/judikatura/2Cdo265/2007
17.12.20072 Cdo 212/2007https://ispis.sk/judikatura/2Cdo212/2007
17.12.20072 Cdo 181/2007https://ispis.sk/judikatura/2Cdo181/2007
17.12.20072 Cdo 176/2007https://ispis.sk/judikatura/2Cdo176/2007
17.12.20072 Cdo 139/2007https://ispis.sk/judikatura/2Cdo139/2007
17.12.20072 Cdo 217/2007https://ispis.sk/judikatura/2Cdo217/2007
17.12.20072 Cdo 226/2007https://ispis.sk/judikatura/2Cdo226/2007
17.12.20072 Cdo 210/2007https://ispis.sk/judikatura/2Cdo210/2007
17.12.20072 Cdo 179/2007https://ispis.sk/judikatura/2Cdo179/2007
17.12.20071 ObdoV 115/2005https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV115/2005
17.12.20072 Ndc 117/2007https://ispis.sk/judikatura/2Ndc117/2007
17.12.20072 Cdo 202/2007https://ispis.sk/judikatura/2Cdo202/2007
17.12.20071 ObdoV 55/2007https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV55/2007
17.12.20072 Co 6/2007https://ispis.sk/judikatura/2Co6/2007
17.12.20071 ObdoV 45/2006https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV45/2006
17.12.20072 Cdo 236/2007https://ispis.sk/judikatura/2Cdo236/2007
17.12.20072 Co 4/2007https://ispis.sk/judikatura/2Co4/2007
18.12.20075 Obo 195/2006https://ispis.sk/judikatura/5Obo195/2006
18.12.20074 Cdo 197/2007https://ispis.sk/judikatura/4Cdo197/2007
18.12.20074 Cdo 266/2007https://ispis.sk/judikatura/4Cdo266/2007
18.12.20074 Cdo 263/2006https://ispis.sk/judikatura/4Cdo263/2006
18.12.20074 Cdo 268/2007https://ispis.sk/judikatura/4Cdo268/2007
18.12.20074 Cdo 270/2007https://ispis.sk/judikatura/4Cdo270/2007
18.12.20074 Cdo 257/2007https://ispis.sk/judikatura/4Cdo257/2007
18.12.20074 Cdo 280/2006https://ispis.sk/judikatura/4Cdo280/2006
18.12.20074 Cdo 272/2007https://ispis.sk/judikatura/4Cdo272/2007
18.12.20071 Sžo 56/2007https://ispis.sk/judikatura/1Szo56/2007
18.12.20071 Obo 101/2007https://ispis.sk/judikatura/1Obo101/2007
18.12.20074 Cdo 277/2007https://ispis.sk/judikatura/4Cdo277/2007
18.12.20071 Obo 285/2006https://ispis.sk/judikatura/1Obo285/2006
18.12.20071 Obo 409/2005https://ispis.sk/judikatura/1Obo409/2005
18.12.20075 Obdo 8/2006https://ispis.sk/judikatura/5Obdo8/2006
18.12.20074 Cdo 273/2007https://ispis.sk/judikatura/4Cdo273/2007
18.12.20071 Obo 155/2007https://ispis.sk/judikatura/1Obo155/2007
18.12.20075 Obo 211/2006https://ispis.sk/judikatura/5Obo211/2006
18.12.20075 Obo 85/2007https://ispis.sk/judikatura/5Obo85/2007
18.12.20074 Cdo 239/2007https://ispis.sk/judikatura/4Cdo239/2007
18.12.20074 Nc 36/2007https://ispis.sk/judikatura/4Nc36/2007
18.12.20075 Obo 182/2006https://ispis.sk/judikatura/5Obo182/2006
18.12.20075 Obo 212/2006https://ispis.sk/judikatura/5Obo212/2006
18.12.20074 Cdo 24/2007https://ispis.sk/judikatura/4Cdo24/2007
18.12.20074 Cdo 319/2006https://ispis.sk/judikatura/4Cdo319/2006
18.12.20075 Obo 130/2006https://ispis.sk/judikatura/5Obo130/2006
18.12.20075 Ndob 18/2007https://ispis.sk/judikatura/5Ndob18/2007
18.12.20074 Cdo 252/2007https://ispis.sk/judikatura/4Cdo252/2007
18.12.20074 Cdo 274/2007https://ispis.sk/judikatura/4Cdo274/2007
18.12.20075 Obo 100/2007https://ispis.sk/judikatura/5Obo100/2007
18.12.20072 Tdo 44/2007https://ispis.sk/judikatura/2Tdo44/2007
18.12.20075 Obo 89/2007https://ispis.sk/judikatura/5Obo89/2007
18.12.20071 Obo 60/2007https://ispis.sk/judikatura/1Obo60/2007
18.12.20075 Obo 101/2007https://ispis.sk/judikatura/5Obo101/2007
18.12.20074 Cdo 267/2007https://ispis.sk/judikatura/4Cdo267/2007
18.12.20075 Obo 8/2006https://ispis.sk/judikatura/5Obo8/2006
18.12.20074 MCdo 11/2006https://ispis.sk/judikatura/4MCdo11/2006
18.12.20075 Ndob 19/2007https://ispis.sk/judikatura/5Ndob19/2007
19.12.20073 Tost 22/2007https://ispis.sk/judikatura/3Tost22/2007
19.12.20073 Tdo 34/2007https://ispis.sk/judikatura/3Tdo34/2007
20.12.20072 To 122/2005https://ispis.sk/judikatura/2To122/2005
20.12.20072 Tdo 7/2007https://ispis.sk/judikatura/2Tdo7/2007
Nejvyšší soud České republiky18624 dokumentov210120162015201420132012201020092008200720062005200420032002200120001999199819971600
Ústavní soud České republiky62263 dokumentov201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993
Nejvyšší správní soud České republiky99 dokumentov20161600