Späť na Vyhľadávanie

Judikatúra - NS, ÚS,... – Najvyšší súd Slovenskej republiky – Rok 2007

DátumSpisová značka URL
07.01.2007 5 Nc 39/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Nc39/2007
29.01.2007 2 Tost 2/2007 https://ispis.sk/judikatura/2Tost2/2007
31.01.2007 4 Cdo 268/2006 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo268/2006
14.02.2007 5 Cdo 20/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo20/2007
23.02.2007 1 Ntvš 2/2007 https://ispis.sk/judikatura/1Ntvs2/2007
23.02.2007 1 Tošs 8/2007 https://ispis.sk/judikatura/1Toss8/2007
13.03.2007 4 Ntv 6/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Ntv6/2007
19.03.2007 3 Tdo 61/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo61/2007
20.03.2007 4 SžoKS 157/2006 https://ispis.sk/judikatura/4SzoKS157/2006
20.03.2007 2 Tost 6/2007 https://ispis.sk/judikatura/2Tost6/2007
27.03.2007 2 Tost 8/2007 https://ispis.sk/judikatura/2Tost8/2007
29.03.2007 2 Ntv 4/2007 https://ispis.sk/judikatura/2Ntv4/2007
29.03.2007 3 Cdo 32/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo32/2007
19.04.2007 4 SžoKS 37/2006 https://ispis.sk/judikatura/4SzoKS37/2006
20.04.2007 4 Cdo 74/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo74/2007
30.04.2007 2 Cdo 198/2006 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo198/2006
03.05.2007 2 To 3/2007 https://ispis.sk/judikatura/2To3/2007
13.05.2007 5 Obo 10/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Obo10/2007
27.05.2007 2 Cdo 108/2007 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo108/2007
27.05.2007 5 Sžnč 5/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Sznc5/2007
28.05.2007 1 SžoNS 38/2006 https://ispis.sk/judikatura/1SzoNS38/2006
29.05.2007 2 To 7/2007 https://ispis.sk/judikatura/2To7/2007
30.05.2007 1 Toš 6/2007 https://ispis.sk/judikatura/1Tos6/2007
06.06.2007 5 Sžf 20/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Szf20/2007
11.06.2007 1 To 9/2007 https://ispis.sk/judikatura/1To9/2007
20.06.2007 3 To 56/2005 https://ispis.sk/judikatura/3To56/2005
26.06.2007 2 Tošs 12/2007 https://ispis.sk/judikatura/2Toss12/2007
26.06.2007 2 Ntvš 1/2007 https://ispis.sk/judikatura/2Ntvs1/2007
26.06.2007 2 Tošs 11/2007 https://ispis.sk/judikatura/2Toss11/2007
27.07.2007 5 Sž 66/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Sz66/2007
30.07.2007 2 Cdo 196/2007 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo196/2007
30.07.2007 5 Obo 96/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Obo96/2007
09.08.2007 1 Ndtš 3/2007 https://ispis.sk/judikatura/1Ndts3/2007
23.08.2007 5 Sžnč 8/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Sznc8/2007
03.09.2007 5 Sž 85/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Sz85/2007
03.09.2007 5 Sž 83/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Sz83/2007
06.09.2007 6 Obo 204/2006 https://ispis.sk/judikatura/6Obo204/2006
11.09.2007 2 Tdo 24/2007 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo24/2007
13.09.2007 1 Obo 373/2005 https://ispis.sk/judikatura/1Obo373/2005
13.09.2007 5 Sžnč 6/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Sznc6/2007
19.09.2007 3 Cdo 171/2006 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo171/2006
25.09.2007 4 So 172/2007 https://ispis.sk/judikatura/4So172/2007
26.09.2007 1 Cdo 62/2007 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo62/2007
26.09.2007 3 Tdo 1/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo1/2007
27.09.2007 5 Sžf 25/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Szf25/2007
27.09.2007 5 Sžf 35/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Szf35/2007
27.09.2007 1 ObdoV 90/2005 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV90/2005
27.09.2007 1 Obdov 93/2006 https://ispis.sk/judikatura/1Obdov93/2006
27.09.2007 5 To 2/2007 https://ispis.sk/judikatura/5To2/2007
28.09.2007 5 To 4/2007 https://ispis.sk/judikatura/5To4/2007
04.10.2007 3 To 10/2007 https://ispis.sk/judikatura/3To10/2007
10.10.2007 3 To 135/2005 https://ispis.sk/judikatura/3To135/2005
10.10.2007 3 Tdo 51/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo51/2007
11.10.2007 2 Toš 6/2007 https://ispis.sk/judikatura/2Tos6/2007
12.10.2007 3 Ntv 3/2006 https://ispis.sk/judikatura/3Ntv3/2006
15.10.2007 3 Cdo 217/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo217/2007
16.10.2007 1 Sžo 38/2007 https://ispis.sk/judikatura/1Szo38/2007
17.10.2007 3 To 75/2006 https://ispis.sk/judikatura/3To75/2006
17.10.2007 3 Tdo 16/2006 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo16/2006
24.10.2007 1 Obo 137/2007 https://ispis.sk/judikatura/1Obo137/2007
25.10.2007 1 ObdoV 65/2006 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV65/2006
25.10.2007 1 ObdoV 10/2007 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV10/2007
25.10.2007 5 Sž 93/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Sz93/2007
25.10.2007 1 Obdo 137/2005 https://ispis.sk/judikatura/1Obdo137/2005
25.10.2007 1 ObdoV 135/2005 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV135/2005
25.10.2007 1 ObdoV 137/2005 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV137/2005
25.10.2007 5 Sž 90/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Sz90/2007
25.10.2007 5 Sž 92/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Sz92/2007
25.10.2007 5 Sž 53/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Sz53/2007
25.10.2007 1 ObdoV 128/2005 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV128/2005
25.10.2007 1 ObdoV 59/2006 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV59/2006
29.10.2007 4 Cdo 194/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo194/2007
30.10.2007 1 Obdo 22/2006 https://ispis.sk/judikatura/1Obdo22/2006
30.10.2007 1 Obo 14/2006 https://ispis.sk/judikatura/1Obo14/2006
07.11.2007 3 Ndt 17/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Ndt17/2007
07.11.2007 3 Tost 36/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Tost36/2007
08.11.2007 5 Sžf 1/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Szf1/2007
09.11.2007 3 Obo 15/2006 https://ispis.sk/judikatura/3Obo15/2006
13.11.2007 1 Obo 63/2006 https://ispis.sk/judikatura/1Obo63/2006
14.11.2007 2 Cdo 325/2006 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo325/2006
14.11.2007 3 Tost 23/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Tost23/2007
14.11.2007 3 Tost 37/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Tost37/2007
17.11.2007 3 Tdo 26/2006 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo26/2006
21.11.2007 3 Obdo 31/2006 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo31/2006
21.11.2007 5 Obo 201/2006 https://ispis.sk/judikatura/5Obo201/2006
21.11.2007 3 Sžf 47/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Szf47/2007
21.11.2007 3 Obo 66/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Obo66/2007
22.11.2007 2 Cdo 235/2007 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo235/2007
22.11.2007 5 Tdo 24/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo24/2007
22.11.2007 5 Sž 103/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Sz103/2007
26.11.2007 5 Cdo 229/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo229/2007
26.11.2007 5 Cdo 227/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo227/2007
26.11.2007 1 Obdo 34/2006 https://ispis.sk/judikatura/1Obdo34/2006
26.11.2007 5 Cdo 228/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo228/2007
27.11.2007 4 Cdo 258/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo258/2007
27.11.2007 4 Cdo 259/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo259/2007
27.11.2007 4 Cdo 243/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo243/2007
27.11.2007 1 Obo 210/2006 https://ispis.sk/judikatura/1Obo210/2006
27.11.2007 4 Nc 34/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Nc34/2007
27.11.2007 4 Cdo 208/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo208/2007
27.11.2007 4 Cdo 231/2006 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo231/2006
27.11.2007 4 So 39/2008 https://ispis.sk/judikatura/4So39/2008
27.11.2007 3 Cdo 236/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo236/2007
27.11.2007 5 Sž 94/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Sz94/2007
27.11.2007 4 Cdo 235/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo235/2007
27.11.2007 4 Cdo 33/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo33/2007
27.11.2007 4 Nc 33/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Nc33/2007
27.11.2007 4 Cdo 113/2006 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo113/2006
27.11.2007 4 Cdo 250/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo250/2007
27.11.2007 4 Cdo 215/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo215/2007
27.11.2007 4 Cdo 255/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo255/2007
27.11.2007 4 Cdo 182/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo182/2007
27.11.2007 4 Cdo 193/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo193/2007
27.11.2007 4 Cdo 260/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo260/2007
27.11.2007 4 Cdo 261/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo261/2007
27.11.2007 5 Sžf 30/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Szf30/2007
27.11.2007 4 Nc 31/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Nc31/2007
27.11.2007 4 Cdo 203/2006 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo203/2006
27.11.2007 4 Cdo 199/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo199/2007
27.11.2007 5 Sž 116/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Sz116/2007
27.11.2007 2 Tost 28/2007 https://ispis.sk/judikatura/2Tost28/2007
27.11.2007 2 Tdo 37/2007 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo37/2007
27.11.2007 5 Sž 112/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Sz112/2007
27.11.2007 5 Sž 98/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Sz98/2007
27.11.2007 1 Cdo 311/2006 https://ispis.sk/judikatura/1Cdo311/2006
27.11.2007 5 Sž 55/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Sz55/2007
28.11.2007 1 MObdoV 7/2007 https://ispis.sk/judikatura/1MObdoV7/2007
28.11.2007 4 Cdo 287/2006 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo287/2006
28.11.2007 5 Tdo 27/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo27/2007
28.11.2007 1 ObdoV 17/2007 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV17/2007
28.11.2007 5 Obo 162/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Obo162/2007
28.11.2007 5 Obo 213/2006 https://ispis.sk/judikatura/5Obo213/2006
28.11.2007 5 To 6/2007 https://ispis.sk/judikatura/5To6/2007
28.11.2007 1 ObdoV 80/2006 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV80/2006
28.11.2007 1 ObdoV 114/2005 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV114/2005
28.11.2007 1 ObdoV 118/2005 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV118/2005
28.11.2007 1 ObdoV 139/2005 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV139/2005
28.11.2007 5 Obo 162/2006 https://ispis.sk/judikatura/5Obo162/2006
28.11.2007 1 ObdoV 87/2006 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV87/2006
28.11.2007 1 ObdoV 100/2005 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV100/2005
28.11.2007 2 Cdo 323/2006 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo323/2006
28.11.2007 5 Tost 9/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Tost9/2007
29.11.2007 1 Tošs 49/2007 https://ispis.sk/judikatura/1Toss49/2007
29.11.2007 1 Obo 33/2007 https://ispis.sk/judikatura/1Obo33/2007
29.11.2007 1 Toš 21/2007 https://ispis.sk/judikatura/1Tos21/2007
29.11.2007 1 Obo 104/2007 https://ispis.sk/judikatura/1Obo104/2007
29.11.2007 1 Tošs 50/2007 https://ispis.sk/judikatura/1Toss50/2007
29.11.2007 1 Obo 28/2007 https://ispis.sk/judikatura/1Obo28/2007
29.11.2007 1 Obdo 13/2006 https://ispis.sk/judikatura/1Obdo13/2006
30.11.2007 5 Obo 93/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Obo93/2007
30.11.2007 5 Obo 84/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Obo84/2007
30.11.2007 5 Obo 88/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Obo88/2007
30.11.2007 5 Obo 92/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Obo92/2007
30.11.2007 5 Obo 91/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Obo91/2007
30.11.2007 5 Obo 137/2005 https://ispis.sk/judikatura/5Obo137/2005
03.12.2007 3 Cdo 226/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo226/2007
03.12.2007 3 Cdo 245/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Cdo245/2007
04.12.2007 4 To 11/2006 https://ispis.sk/judikatura/4To11/2006
04.12.2007 3 Sž 82/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Sz82/2007
05.12.2007 3 Tdo 8/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo8/2007
05.12.2007 3 Obo 7/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Obo7/2007
05.12.2007 3 Obdo 41/2006 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo41/2006
05.12.2007 3 Obo 229/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Obo229/2007
05.12.2007 3 Obo 247/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Obo247/2007
05.12.2007 4 Ndt 18/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Ndt18/2007
05.12.2007 3 Tdo 6/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo6/2007
05.12.2007 3 Tdo 26/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo26/2007
06.12.2007 5 Tdo 19/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo19/2007
06.12.2007 5 Tost 10/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Tost10/2007
06.12.2007 3 SžoKS 65/2006 https://ispis.sk/judikatura/3SzoKS65/2006
06.12.2007 2 Nc 39/2007 https://ispis.sk/judikatura/2Nc39/2007
06.12.2007 3 SžoKS 111/2005 https://ispis.sk/judikatura/3SzoKS111/2005
06.12.2007 3 SžoKS 147/2006 https://ispis.sk/judikatura/3SzoKS147/2006
06.12.2007 3 Sžf 37/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Szf37/2007
06.12.2007 5 Tdo 15/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo15/2007
06.12.2007 5 Tdo 13/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Tdo13/2007
06.12.2007 3 Obo 26/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Obo26/2007
06.12.2007 3 Sžf 40/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Szf40/2007
06.12.2007 5 Ndt 9/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Ndt9/2007
07.12.2007 3 SžoKS 149/2006 https://ispis.sk/judikatura/3SzoKS149/2006
10.12.2007 6 Obo 205/2007 https://ispis.sk/judikatura/6Obo205/2007
10.12.2007 5 Obo 61/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Obo61/2007
10.12.2007 3 Sž 117/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Sz117/2007
11.12.2007 5 Cdo 138/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo138/2007
11.12.2007 5 Cdo 109/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo109/2007
11.12.2007 5 Cdo 173/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo173/2007
11.12.2007 5 Cdo 122/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo122/2007
11.12.2007 5 Cdo 246/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo246/2007
11.12.2007 1 Obo 27/2006 https://ispis.sk/judikatura/1Obo27/2006
11.12.2007 5 Cdo 267/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo267/2007
11.12.2007 5 Cdo 134/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo134/2007
11.12.2007 5 Ndc 116/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Ndc116/2007
11.12.2007 3 Ndc 117/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Ndc117/2007
11.12.2007 3 Tošs 25/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Toss25/2007
11.12.2007 1 Obo 24/2006 https://ispis.sk/judikatura/1Obo24/2006
11.12.2007 5 Cdo 176/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo176/2007
11.12.2007 5 Cdo 201/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Cdo201/2007
12.12.2007 5 Obo 109/2005 https://ispis.sk/judikatura/5Obo109/2005
12.12.2007 3 Obo 234/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Obo234/2007
12.12.2007 3 Ndob 46/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Ndob46/2007
12.12.2007 5 Obo 181/2006 https://ispis.sk/judikatura/5Obo181/2006
12.12.2007 5 Obo 18/2006 https://ispis.sk/judikatura/5Obo18/2006
12.12.2007 3 Obo 149/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Obo149/2007
12.12.2007 3 Obo 236/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Obo236/2007
12.12.2007 3 Obo 108/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Obo108/2007
12.12.2007 6 Sžo 29/2007 https://ispis.sk/judikatura/6Szo29/2007
12.12.2007 5 Obo 153/2006 https://ispis.sk/judikatura/5Obo153/2006
12.12.2007 5 Obo 279/2005 https://ispis.sk/judikatura/5Obo279/2005
12.12.2007 3 Obo 113/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Obo113/2007
12.12.2007 3 Ndt 18/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Ndt18/2007
13.12.2007 5 Sž 122/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Sz122/2007
13.12.2007 5 Sž 120/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Sz120/2007
13.12.2007 4 SžoKS 162/2005 https://ispis.sk/judikatura/4SzoKS162/2005
13.12.2007 5 Sžnč 12/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Sznc12/2007
13.12.2007 5 Sž 107/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Sz107/2007
13.12.2007 3 Obdo 10/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo10/2007
13.12.2007 3 Obdo 36/2006 https://ispis.sk/judikatura/3Obdo36/2006
13.12.2007 5 Sž 118/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Sz118/2007
13.12.2007 5 Ntv 3/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Ntv3/2007
13.12.2007 5 Sžf 13/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Szf13/2007
13.12.2007 5 Sžf 11/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Szf11/2007
13.12.2007 6 Obdo 5/2007 https://ispis.sk/judikatura/6Obdo5/2007
13.12.2007 4 Ntv 18/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Ntv18/2007
13.12.2007 5 Sžf 23/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Szf23/2007
13.12.2007 5 Sž 61/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Sz61/2007
13.12.2007 5 Sžf 33/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Szf33/2007
14.12.2007 3 Toš 6/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Tos6/2007
14.12.2007 5 Ndc 118/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Ndc118/2007
17.12.2007 2 Cdo 272/2007 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo272/2007
17.12.2007 2 Cdo 225/2007 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo225/2007
17.12.2007 1 ObdoV 7/2007 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV7/2007
17.12.2007 2 Cdo 228/2007 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo228/2007
17.12.2007 2 Cdo 167/2007 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo167/2007
17.12.2007 2 Cdo 275/2007 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo275/2007
17.12.2007 2 Cdo 232/2007 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo232/2007
17.12.2007 2 Cdo 265/2007 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo265/2007
17.12.2007 2 Cdo 212/2007 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo212/2007
17.12.2007 2 Cdo 181/2007 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo181/2007
17.12.2007 2 Cdo 176/2007 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo176/2007
17.12.2007 2 Cdo 139/2007 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo139/2007
17.12.2007 2 Cdo 217/2007 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo217/2007
17.12.2007 2 Cdo 226/2007 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo226/2007
17.12.2007 2 Cdo 210/2007 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo210/2007
17.12.2007 2 Cdo 179/2007 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo179/2007
17.12.2007 1 ObdoV 115/2005 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV115/2005
17.12.2007 2 Ndc 117/2007 https://ispis.sk/judikatura/2Ndc117/2007
17.12.2007 2 Cdo 202/2007 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo202/2007
17.12.2007 1 ObdoV 55/2007 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV55/2007
17.12.2007 2 Co 6/2007 https://ispis.sk/judikatura/2Co6/2007
17.12.2007 1 ObdoV 45/2006 https://ispis.sk/judikatura/1ObdoV45/2006
17.12.2007 2 Cdo 236/2007 https://ispis.sk/judikatura/2Cdo236/2007
17.12.2007 2 Co 4/2007 https://ispis.sk/judikatura/2Co4/2007
18.12.2007 5 Obo 195/2006 https://ispis.sk/judikatura/5Obo195/2006
18.12.2007 4 Cdo 197/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo197/2007
18.12.2007 4 Cdo 266/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo266/2007
18.12.2007 4 Cdo 263/2006 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo263/2006
18.12.2007 4 Cdo 268/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo268/2007
18.12.2007 4 Cdo 270/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo270/2007
18.12.2007 4 Cdo 257/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo257/2007
18.12.2007 4 Cdo 280/2006 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo280/2006
18.12.2007 4 Cdo 272/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo272/2007
18.12.2007 1 Sžo 56/2007 https://ispis.sk/judikatura/1Szo56/2007
18.12.2007 1 Obo 101/2007 https://ispis.sk/judikatura/1Obo101/2007
18.12.2007 4 Cdo 277/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo277/2007
18.12.2007 1 Obo 285/2006 https://ispis.sk/judikatura/1Obo285/2006
18.12.2007 1 Obo 409/2005 https://ispis.sk/judikatura/1Obo409/2005
18.12.2007 5 Obdo 8/2006 https://ispis.sk/judikatura/5Obdo8/2006
18.12.2007 4 Cdo 273/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo273/2007
18.12.2007 1 Obo 155/2007 https://ispis.sk/judikatura/1Obo155/2007
18.12.2007 5 Obo 211/2006 https://ispis.sk/judikatura/5Obo211/2006
18.12.2007 5 Obo 85/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Obo85/2007
18.12.2007 4 Cdo 239/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo239/2007
18.12.2007 4 Nc 36/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Nc36/2007
18.12.2007 5 Obo 182/2006 https://ispis.sk/judikatura/5Obo182/2006
18.12.2007 5 Obo 212/2006 https://ispis.sk/judikatura/5Obo212/2006
18.12.2007 4 Cdo 24/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo24/2007
18.12.2007 4 Cdo 319/2006 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo319/2006
18.12.2007 5 Obo 130/2006 https://ispis.sk/judikatura/5Obo130/2006
18.12.2007 5 Ndob 18/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob18/2007
18.12.2007 4 Cdo 252/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo252/2007
18.12.2007 4 Cdo 274/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo274/2007
18.12.2007 5 Obo 100/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Obo100/2007
18.12.2007 2 Tdo 44/2007 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo44/2007
18.12.2007 5 Obo 89/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Obo89/2007
18.12.2007 1 Obo 60/2007 https://ispis.sk/judikatura/1Obo60/2007
18.12.2007 5 Obo 101/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Obo101/2007
18.12.2007 4 Cdo 267/2007 https://ispis.sk/judikatura/4Cdo267/2007
18.12.2007 5 Obo 8/2006 https://ispis.sk/judikatura/5Obo8/2006
18.12.2007 4 MCdo 11/2006 https://ispis.sk/judikatura/4MCdo11/2006
18.12.2007 5 Ndob 19/2007 https://ispis.sk/judikatura/5Ndob19/2007
19.12.2007 3 Tost 22/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Tost22/2007
19.12.2007 3 Tdo 34/2007 https://ispis.sk/judikatura/3Tdo34/2007
20.12.2007 2 To 122/2005 https://ispis.sk/judikatura/2To122/2005
20.12.2007 2 Tdo 7/2007 https://ispis.sk/judikatura/2Tdo7/2007
Najvyšší súd Slovenskej republiky 38056 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 0201
Ústavný súd Slovenskej republiky 25486 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
Špecializovaný trestný súd 633 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008
Krajský súd v Bratislave 19788 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Krajský súd v Banskej Bystrici 24468 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2002
Krajský súd v Košiciach 18572 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2006
Krajský súd v Nitre 15169 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Krajský súd v Prešove 19210 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Krajský súd v Trenčíne 20211 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Krajský súd v Trnave 13523 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2007 2006 2005 2004
Krajský súd v Žiline 13433 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2005 2003
Zoznam je prázdny