Späť na Vyhľadávanie

Judikatúra - NS, ÚS,... – Ústavný súd Slovenskej republiky – Rok 2016

DátumSpisová značka URL
12.01.2016 III. ÚS 568/2015 https://ispis.sk/judikatura/III.US568/2015
12.01.2016 III. ÚS 5/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US5/2016
12.01.2016 III. ÚS 19/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US19/2016
12.01.2016 III. ÚS 8/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US8/2016
12.01.2016 III. ÚS 13/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US13/2016
12.01.2016 III. ÚS 2/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US2/2016
12.01.2016 III. ÚS 3/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US3/2016
12.01.2016 III. ÚS 14/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US14/2016
12.01.2016 III. ÚS 17/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US17/2016
12.01.2016 III. ÚS 4/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US4/2016
12.01.2016 III. ÚS 20/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US20/2016
12.01.2016 III. ÚS 12/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US12/2016
12.01.2016 III. ÚS 15/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US15/2016
12.01.2016 III. ÚS 1/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US1/2016
12.01.2016 III. ÚS 11/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US11/2016
12.01.2016 III. ÚS 6/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US6/2016
12.01.2016 III. ÚS 16/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US16/2016
12.01.2016 III. ÚS 7/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US7/2016
12.01.2016 III. ÚS 9/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US9/2016
13.01.2016 I. ÚS 523/2015 https://ispis.sk/judikatura/I.US523/2015
13.01.2016 I. ÚS 11/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US11/2016
13.01.2016 I. ÚS 505/2015 https://ispis.sk/judikatura/I.US505/2015
13.01.2016 I. ÚS 392/2015 https://ispis.sk/judikatura/I.US392/2015
13.01.2016 I. ÚS 4/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US4/2016
13.01.2016 I. ÚS 7/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US7/2016
13.01.2016 I. ÚS 10/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US10/2016
13.01.2016 I. ÚS 12/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US12/2016
13.01.2016 I. ÚS 19/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US19/2016
13.01.2016 I. ÚS 16/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US16/2016
13.01.2016 I. ÚS 508/2015 https://ispis.sk/judikatura/I.US508/2015
13.01.2016 I. ÚS 8/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US8/2016
13.01.2016 I. ÚS 14/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US14/2016
13.01.2016 I. ÚS 2/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US2/2016
13.01.2016 I. ÚS 1/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US1/2016
13.01.2016 I. ÚS 20/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US20/2016
13.01.2016 I. ÚS 17/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US17/2016
13.01.2016 I. ÚS 6/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US6/2016
13.01.2016 I. ÚS 3/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US3/2016
13.01.2016 I. ÚS 510/2015 https://ispis.sk/judikatura/I.US510/2015
13.01.2016 I. ÚS 21/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US21/2016
13.01.2016 I. ÚS 15/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US15/2016
13.01.2016 I. ÚS 9/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US9/2016
13.01.2016 I. ÚS 442/2015 https://ispis.sk/judikatura/I.US442/2015
14.01.2016 II. ÚS 703/2015 https://ispis.sk/judikatura/II.US703/2015
14.01.2016 II. ÚS 4/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US4/2016
14.01.2016 II. ÚS 612/2015 https://ispis.sk/judikatura/II.US612/2015
14.01.2016 II. ÚS 690/2015 https://ispis.sk/judikatura/II.US690/2015
14.01.2016 II. ÚS 511/2015 https://ispis.sk/judikatura/II.US511/2015
14.01.2016 II. ÚS 8/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US8/2016
14.01.2016 II. ÚS 2/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US2/2016
14.01.2016 II. ÚS 23/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US23/2016
14.01.2016 II. ÚS 552/2015 https://ispis.sk/judikatura/II.US552/2015
14.01.2016 II. ÚS 7/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US7/2016
14.01.2016 II. ÚS 12/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US12/2016
14.01.2016 II. ÚS 11/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US11/2016
14.01.2016 II. ÚS 1/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US1/2016
14.01.2016 II. ÚS 5/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US5/2016
14.01.2016 II. ÚS 24/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US24/2016
14.01.2016 II. ÚS 22/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US22/2016
14.01.2016 II. ÚS 9/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US9/2016
14.01.2016 II. ÚS 16/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US16/2016
14.01.2016 II. ÚS 14/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US14/2016
14.01.2016 II. ÚS 6/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US6/2016
14.01.2016 II. ÚS 17/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US17/2016
14.01.2016 II. ÚS 21/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US21/2016
14.01.2016 II. ÚS 669/2015 https://ispis.sk/judikatura/II.US669/2015
14.01.2016 II. ÚS 20/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US20/2016
14.01.2016 II. ÚS 10/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US10/2016
14.01.2016 II. ÚS 15/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US15/2016
14.01.2016 II. ÚS 28/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US28/2016
14.01.2016 II. ÚS 3/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US3/2016
14.01.2016 II. ÚS 25/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US25/2016
14.01.2016 II. ÚS 13/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US13/2016
19.01.2016 I. ÚS 28/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US28/2016
19.01.2016 I. ÚS 425/2015 https://ispis.sk/judikatura/I.US425/2015
19.01.2016 I. ÚS 349/2015 https://ispis.sk/judikatura/I.US349/2015
19.01.2016 I. ÚS 30/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US30/2016
19.01.2016 III. ÚS 35/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US35/2016
19.01.2016 I. ÚS 26/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US26/2016
19.01.2016 III. ÚS 25/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US25/2016
19.01.2016 III. ÚS 36/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US36/2016
19.01.2016 I. ÚS 33/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US33/2016
19.01.2016 III. ÚS 30/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US30/2016
19.01.2016 III. ÚS 26/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US26/2016
19.01.2016 III. ÚS 21/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US21/2016
19.01.2016 III. ÚS 509/2015 https://ispis.sk/judikatura/III.US509/2015
19.01.2016 I. ÚS 25/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US25/2016
19.01.2016 III. ÚS 27/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US27/2016
19.01.2016 III. ÚS 28/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US28/2016
19.01.2016 I. ÚS 24/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US24/2016
19.01.2016 III. ÚS 601/2015 https://ispis.sk/judikatura/III.US601/2015
19.01.2016 III. ÚS 24/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US24/2016
19.01.2016 III. ÚS 29/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US29/2016
19.01.2016 III. ÚS 31/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US31/2016
19.01.2016 III. ÚS 23/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US23/2016
19.01.2016 I. ÚS 29/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US29/2016
19.01.2016 III. ÚS 32/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US32/2016
19.01.2016 I. ÚS 541/2015 https://ispis.sk/judikatura/I.US541/2015
21.01.2016 II. ÚS 51/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US51/2016
21.01.2016 II. ÚS 30/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US30/2016
21.01.2016 II. ÚS 38/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US38/2016
21.01.2016 II. ÚS 29/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US29/2016
21.01.2016 II. ÚS 50/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US50/2016
21.01.2016 II. ÚS 49/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US49/2016
21.01.2016 II. ÚS 39/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US39/2016
21.01.2016 II. ÚS 33/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US33/2016
21.01.2016 II. ÚS 43/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US43/2016
21.01.2016 II. ÚS 46/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US46/2016
21.01.2016 II. ÚS 41/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US41/2016
21.01.2016 II. ÚS 42/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US42/2016
21.01.2016 II. ÚS 37/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US37/2016
21.01.2016 II. ÚS 40/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US40/2016
21.01.2016 II. ÚS 668/2015 https://ispis.sk/judikatura/II.US668/2015
21.01.2016 II. ÚS 616/2015 https://ispis.sk/judikatura/II.US616/2015
21.01.2016 II. ÚS 45/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US45/2016
21.01.2016 II. ÚS 36/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US36/2016
21.01.2016 II. ÚS 44/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US44/2016
21.01.2016 II. ÚS 35/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US35/2016
21.01.2016 II. ÚS 47/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US47/2016
21.01.2016 II. ÚS 52/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US52/2016
28.01.2016 II. ÚS 68/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US68/2016
28.01.2016 II. ÚS 82/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US82/2016
28.01.2016 II. ÚS 300/2015 https://ispis.sk/judikatura/II.US300/2015
28.01.2016 II. ÚS 83/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US83/2016
28.01.2016 II. ÚS 67/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US67/2016
28.01.2016 II. ÚS 77/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US77/2016
28.01.2016 II. ÚS 58/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US58/2016
28.01.2016 II. ÚS 500/2015 https://ispis.sk/judikatura/II.US500/2015
28.01.2016 II. ÚS 85/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US85/2016
28.01.2016 II. ÚS 74/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US74/2016
28.01.2016 II. ÚS 79/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US79/2016
28.01.2016 II. ÚS 78/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US78/2016
28.01.2016 II. ÚS 742/2015 https://ispis.sk/judikatura/II.US742/2015
28.01.2016 II. ÚS 75/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US75/2016
28.01.2016 II. ÚS 84/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US84/2016
28.01.2016 II. ÚS 80/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US80/2016
28.01.2016 II. ÚS 64/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US64/2016
28.01.2016 II. ÚS 61/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US61/2016
28.01.2016 II. ÚS 66/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US66/2016
28.01.2016 II. ÚS 56/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US56/2016
28.01.2016 II. ÚS 63/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US63/2016
28.01.2016 II. ÚS 764/2015 https://ispis.sk/judikatura/II.US764/2015
28.01.2016 II. ÚS 60/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US60/2016
28.01.2016 II. ÚS 73/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US73/2016
28.01.2016 II. ÚS 69/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US69/2016
28.01.2016 II. ÚS 81/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US81/2016
28.01.2016 II. ÚS 573/2015 https://ispis.sk/judikatura/II.US573/2015
28.01.2016 II. ÚS 352/2015 https://ispis.sk/judikatura/II.US352/2015
28.01.2016 II. ÚS 55/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US55/2016
28.01.2016 II. ÚS 76/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US76/2016
28.01.2016 II. ÚS 59/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US59/2016
28.01.2016 II. ÚS 327/2015 https://ispis.sk/judikatura/II.US327/2015
28.01.2016 II. ÚS 57/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US57/2016
28.01.2016 II. ÚS 62/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US62/2016
02.02.2016 III. ÚS 66/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US66/2016
02.02.2016 III. ÚS 38/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US38/2016
02.02.2016 III. ÚS 47/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US47/2016
02.02.2016 III. ÚS 59/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US59/2016
02.02.2016 III. ÚS 45/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US45/2016
02.02.2016 III. ÚS 564/2015 https://ispis.sk/judikatura/III.US564/2015
02.02.2016 III. ÚS 62/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US62/2016
02.02.2016 III. ÚS 56/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US56/2016
02.02.2016 III. ÚS 55/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US55/2016
02.02.2016 III. ÚS 52/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US52/2016
02.02.2016 III. ÚS 57/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US57/2016
02.02.2016 III. ÚS 621/2015 https://ispis.sk/judikatura/III.US621/2015
02.02.2016 III. ÚS 43/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US43/2016
02.02.2016 III. ÚS 68/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US68/2016
02.02.2016 III. ÚS 63/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US63/2016
02.02.2016 III. ÚS 50/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US50/2016
02.02.2016 III. ÚS 53/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US53/2016
02.02.2016 III. ÚS 37/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US37/2016
02.02.2016 III. ÚS 39/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US39/2016
02.02.2016 III. ÚS 54/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US54/2016
02.02.2016 III. ÚS 48/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US48/2016
02.02.2016 III. ÚS 69/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US69/2016
02.02.2016 III. ÚS 40/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US40/2016
02.02.2016 III. ÚS 67/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US67/2016
02.02.2016 III. ÚS 72/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US72/2016
02.02.2016 III. ÚS 44/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US44/2016
02.02.2016 III. ÚS 627/2015 https://ispis.sk/judikatura/III.US627/2015
02.02.2016 III. ÚS 61/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US61/2016
02.02.2016 III. ÚS 65/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US65/2016
02.02.2016 III. ÚS 490/2015 https://ispis.sk/judikatura/III.US490/2015
02.02.2016 III. ÚS 42/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US42/2016
02.02.2016 III. ÚS 46/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US46/2016
02.02.2016 III. ÚS 64/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US64/2016
02.02.2016 III. ÚS 58/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US58/2016
02.02.2016 III. ÚS 411/2015 https://ispis.sk/judikatura/III.US411/2015
02.02.2016 III. ÚS 49/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US49/2016
03.02.2016 I. ÚS 59/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US59/2016
03.02.2016 I. ÚS 70/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US70/2016
03.02.2016 I. ÚS 318/2015 https://ispis.sk/judikatura/I.US318/2015
03.02.2016 I. ÚS 47/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US47/2016
03.02.2016 I. ÚS 43/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US43/2016
03.02.2016 I. ÚS 71/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US71/2016
03.02.2016 I. ÚS 66/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US66/2016
03.02.2016 I. ÚS 42/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US42/2016
03.02.2016 I. ÚS 46/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US46/2016
03.02.2016 I. ÚS 58/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US58/2016
03.02.2016 I. ÚS 68/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US68/2016
03.02.2016 I. ÚS 61/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US61/2016
03.02.2016 I. ÚS 39/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US39/2016
03.02.2016 I. ÚS 67/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US67/2016
03.02.2016 I. ÚS 62/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US62/2016
03.02.2016 I. ÚS 35/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US35/2016
03.02.2016 I. ÚS 41/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US41/2016
03.02.2016 I. ÚS 397/2015 https://ispis.sk/judikatura/I.US397/2015
03.02.2016 I. ÚS 44/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US44/2016
03.02.2016 I. ÚS 60/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US60/2016
03.02.2016 I. ÚS 64/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US64/2016
03.02.2016 I. ÚS 38/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US38/2016
03.02.2016 I. ÚS 69/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US69/2016
03.02.2016 I. ÚS 34/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US34/2016
03.02.2016 I. ÚS 49/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US49/2016
03.02.2016 I. ÚS 45/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US45/2016
03.02.2016 Pl. ÚS 1/2016 https://ispis.sk/judikatura/Pl.US1/2016
03.02.2016 I. ÚS 237/2015 https://ispis.sk/judikatura/I.US237/2015
03.02.2016 I. ÚS 63/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US63/2016
03.02.2016 I. ÚS 48/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US48/2016
03.02.2016 Pl. ÚS 3/2016 https://ispis.sk/judikatura/Pl.US3/2016
03.02.2016 I. ÚS 52/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US52/2016
03.02.2016 I. ÚS 72/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US72/2016
03.02.2016 I. ÚS 37/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US37/2016
04.02.2016 II. ÚS 99/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US99/2016
04.02.2016 II. ÚS 387/2015 https://ispis.sk/judikatura/II.US387/2015
04.02.2016 II. ÚS 97/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US97/2016
04.02.2016 II. ÚS 115/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US115/2016
04.02.2016 II. ÚS 116/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US116/2016
04.02.2016 II. ÚS 706/2015 https://ispis.sk/judikatura/II.US706/2015
04.02.2016 II. ÚS 121/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US121/2016
04.02.2016 II. ÚS 110/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US110/2016
04.02.2016 II. ÚS 88/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US88/2016
04.02.2016 II. ÚS 104/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US104/2016
04.02.2016 II. ÚS 105/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US105/2016
04.02.2016 II. ÚS 96/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US96/2016
04.02.2016 II. ÚS 108/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US108/2016
04.02.2016 II. ÚS 109/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US109/2016
04.02.2016 II. ÚS 119/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US119/2016
04.02.2016 II. ÚS 101/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US101/2016
04.02.2016 II. ÚS 100/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US100/2016
04.02.2016 II. ÚS 112/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US112/2016
04.02.2016 II. ÚS 94/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US94/2016
04.02.2016 II. ÚS 587/2015 https://ispis.sk/judikatura/II.US587/2015
04.02.2016 II. ÚS 120/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US120/2016
04.02.2016 II. ÚS 103/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US103/2016
04.02.2016 II. ÚS 95/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US95/2016
04.02.2016 II. ÚS 92/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US92/2016
04.02.2016 II. ÚS 87/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US87/2016
04.02.2016 II. ÚS 93/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US93/2016
04.02.2016 II. ÚS 117/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US117/2016
04.02.2016 II. ÚS 114/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US114/2016
04.02.2016 II. ÚS 118/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US118/2016
04.02.2016 II. ÚS 113/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US113/2016
04.02.2016 II. ÚS 107/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US107/2016
04.02.2016 II. ÚS 98/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US98/2016
04.02.2016 II. ÚS 106/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US106/2016
04.02.2016 II. ÚS 86/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US86/2016
04.02.2016 II. ÚS 773/2015 https://ispis.sk/judikatura/II.US773/2015
04.02.2016 II. ÚS 102/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US102/2016
09.02.2016 III. ÚS 96/2015 https://ispis.sk/judikatura/III.US96/2015
09.02.2016 III. ÚS 73/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US73/2016
09.02.2016 III. ÚS 74/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US74/2016
09.02.2016 III. ÚS 75/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US75/2016
10.02.2016 I. ÚS 92/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US92/2016
10.02.2016 III. ÚS 85/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US85/2016
10.02.2016 I. ÚS 445/2015 https://ispis.sk/judikatura/I.US445/2015
10.02.2016 I. ÚS 78/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US78/2016
10.02.2016 I. ÚS 85/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US85/2016
10.02.2016 III. ÚS 83/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US83/2016
10.02.2016 III. ÚS 90/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US90/2016
10.02.2016 I. ÚS 95/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US95/2016
10.02.2016 III. ÚS 567/2015 https://ispis.sk/judikatura/III.US567/2015
10.02.2016 I. ÚS 87/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US87/2016
10.02.2016 Pl. ÚS 5/2016 https://ispis.sk/judikatura/Pl.US5/2016
10.02.2016 I. ÚS 84/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US84/2016
10.02.2016 I. ÚS 79/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US79/2016
10.02.2016 I. ÚS 94/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US94/2016
10.02.2016 III. ÚS 82/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US82/2016
10.02.2016 III. ÚS 87/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US87/2016
10.02.2016 III. ÚS 473/2015 https://ispis.sk/judikatura/III.US473/2015
10.02.2016 I. ÚS 73/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US73/2016
10.02.2016 III. ÚS 527/2014 https://ispis.sk/judikatura/III.US527/2014
10.02.2016 III. ÚS 81/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US81/2016
10.02.2016 I. ÚS 81/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US81/2016
10.02.2016 I. ÚS 88/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US88/2016
10.02.2016 III. ÚS 93/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US93/2016
10.02.2016 III. ÚS 95/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US95/2016
10.02.2016 III. ÚS 88/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US88/2016
10.02.2016 I. ÚS 82/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US82/2016
10.02.2016 III. ÚS 77/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US77/2016
10.02.2016 I. ÚS 466/2015 https://ispis.sk/judikatura/I.US466/2015
10.02.2016 I. ÚS 93/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US93/2016
10.02.2016 III. ÚS 84/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US84/2016
10.02.2016 III. ÚS 92/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US92/2016
10.02.2016 III. ÚS 89/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US89/2016
10.02.2016 I. ÚS 90/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US90/2016
10.02.2016 I. ÚS 74/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US74/2016
10.02.2016 I. ÚS 97/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US97/2016
10.02.2016 III. ÚS 78/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US78/2016
10.02.2016 III. ÚS 80/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US80/2016
10.02.2016 I. ÚS 89/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US89/2016
10.02.2016 I. ÚS 83/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US83/2016
10.02.2016 I. ÚS 80/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US80/2016
10.02.2016 I. ÚS 91/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US91/2016
10.02.2016 I. ÚS 98/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US98/2016
10.02.2016 III. ÚS 86/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US86/2016
10.02.2016 I. ÚS 86/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US86/2016
11.02.2016 II. ÚS 138/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US138/2016
11.02.2016 II. ÚS 133/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US133/2016
11.02.2016 II. ÚS 666/2015 https://ispis.sk/judikatura/II.US666/2015
11.02.2016 II. ÚS 123/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US123/2016
11.02.2016 II. ÚS 145/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US145/2016
11.02.2016 II. ÚS 136/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US136/2016
11.02.2016 II. ÚS 126/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US126/2016
11.02.2016 II. ÚS 150/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US150/2016
11.02.2016 II. ÚS 147/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US147/2016
11.02.2016 II. ÚS 129/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US129/2016
11.02.2016 II. ÚS 143/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US143/2016
11.02.2016 II. ÚS 125/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US125/2016
11.02.2016 II. ÚS 135/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US135/2016
11.02.2016 II. ÚS 134/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US134/2016
11.02.2016 II. ÚS 705/2015 https://ispis.sk/judikatura/II.US705/2015
11.02.2016 II. ÚS 122/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US122/2016
11.02.2016 II. ÚS 141/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US141/2016
11.02.2016 II. ÚS 124/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US124/2016
11.02.2016 II. ÚS 132/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US132/2016
11.02.2016 II. ÚS 146/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US146/2016
11.02.2016 II. ÚS 149/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US149/2016
11.02.2016 II. ÚS 148/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US148/2016
11.02.2016 II. ÚS 463/2015 https://ispis.sk/judikatura/II.US463/2015
11.02.2016 II. ÚS 137/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US137/2016
11.02.2016 II. ÚS 142/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US142/2016
11.02.2016 II. ÚS 128/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US128/2016
11.02.2016 II. ÚS 144/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US144/2016
11.02.2016 II. ÚS 130/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US130/2016
17.02.2016 I. ÚS 27/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US27/2016
17.02.2016 I. ÚS 109/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US109/2016
17.02.2016 I. ÚS 110/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US110/2016
17.02.2016 I. ÚS 103/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US103/2016
17.02.2016 I. ÚS 116/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US116/2016
17.02.2016 I. ÚS 113/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US113/2016
17.02.2016 I. ÚS 108/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US108/2016
17.02.2016 I. ÚS 104/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US104/2016
17.02.2016 I. ÚS 117/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US117/2016
17.02.2016 I. ÚS 100/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US100/2016
17.02.2016 I. ÚS 105/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US105/2016
17.02.2016 I. ÚS 102/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US102/2016
17.02.2016 I. ÚS 99/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US99/2016
17.02.2016 I. ÚS 101/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US101/2016
17.02.2016 I. ÚS 111/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US111/2016
17.02.2016 I. ÚS 548/2015 https://ispis.sk/judikatura/I.US548/2015
17.02.2016 I. ÚS 107/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US107/2016
18.02.2016 II. ÚS 158/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US158/2016
18.02.2016 II. ÚS 157/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US157/2016
18.02.2016 II. ÚS 171/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US171/2016
18.02.2016 II. ÚS 173/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US173/2016
18.02.2016 II. ÚS 161/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US161/2016
18.02.2016 II. ÚS 155/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US155/2016
18.02.2016 II. ÚS 172/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US172/2016
18.02.2016 II. ÚS 170/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US170/2016
18.02.2016 II. ÚS 164/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US164/2016
18.02.2016 II. ÚS 589/2015 https://ispis.sk/judikatura/II.US589/2015
18.02.2016 II. ÚS 165/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US165/2016
18.02.2016 II. ÚS 875/2014 https://ispis.sk/judikatura/II.US875/2014
18.02.2016 II. ÚS 654/2015 https://ispis.sk/judikatura/II.US654/2015
18.02.2016 II. ÚS 160/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US160/2016
18.02.2016 II. ÚS 163/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US163/2016
18.02.2016 II. ÚS 151/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US151/2016
18.02.2016 II. ÚS 166/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US166/2016
18.02.2016 II. ÚS 156/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US156/2016
18.02.2016 II. ÚS 154/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US154/2016
18.02.2016 II. ÚS 152/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US152/2016
18.02.2016 II. ÚS 661/2015 https://ispis.sk/judikatura/II.US661/2015
18.02.2016 II. ÚS 167/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US167/2016
18.02.2016 II. ÚS 162/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US162/2016
18.02.2016 II. ÚS 159/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US159/2016
18.02.2016 II. ÚS 153/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US153/2016
24.02.2016 II. ÚS 638/2015 https://ispis.sk/judikatura/II.US638/2015
24.02.2016 II. ÚS 176/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US176/2016
24.02.2016 III. ÚS 110/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US110/2016
24.02.2016 II. ÚS 181/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US181/2016
24.02.2016 III. ÚS 100/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US100/2016
24.02.2016 II. ÚS 193/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US193/2016
24.02.2016 II. ÚS 183/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US183/2016
24.02.2016 II. ÚS 194/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US194/2016
24.02.2016 III. ÚS 114/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US114/2016
24.02.2016 III. ÚS 116/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US116/2016
24.02.2016 III. ÚS 107/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US107/2016
24.02.2016 III. ÚS 111/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US111/2016
24.02.2016 II. ÚS 184/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US184/2016
24.02.2016 III. ÚS 618/2015 https://ispis.sk/judikatura/III.US618/2015
24.02.2016 II. ÚS 180/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US180/2016
24.02.2016 III. ÚS 117/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US117/2016
24.02.2016 III. ÚS 98/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US98/2016
24.02.2016 III. ÚS 102/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US102/2016
24.02.2016 II. ÚS 195/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US195/2016
24.02.2016 II. ÚS 196/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US196/2016
24.02.2016 III. ÚS 99/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US99/2016
24.02.2016 II. ÚS 637/2015 https://ispis.sk/judikatura/II.US637/2015
24.02.2016 II. ÚS 191/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US191/2016
24.02.2016 III. ÚS 112/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US112/2016
24.02.2016 II. ÚS 540/2015 https://ispis.sk/judikatura/II.US540/2015
24.02.2016 II. ÚS 190/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US190/2016
24.02.2016 III. ÚS 650/2015 https://ispis.sk/judikatura/III.US650/2015
24.02.2016 II. ÚS 187/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US187/2016
24.02.2016 III. ÚS 109/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US109/2016
24.02.2016 III. ÚS 96/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US96/2016
24.02.2016 III. ÚS 101/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US101/2016
24.02.2016 II. ÚS 175/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US175/2016
24.02.2016 II. ÚS 697/2015 https://ispis.sk/judikatura/II.US697/2015
24.02.2016 II. ÚS 197/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US197/2016
24.02.2016 III. ÚS 113/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US113/2016
24.02.2016 II. ÚS 662/2015 https://ispis.sk/judikatura/II.US662/2015
24.02.2016 II. ÚS 653/2015 https://ispis.sk/judikatura/II.US653/2015
24.02.2016 III. ÚS 115/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US115/2016
24.02.2016 III. ÚS 103/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US103/2016
24.02.2016 II. ÚS 807/2015 https://ispis.sk/judikatura/II.US807/2015
24.02.2016 II. ÚS 873/2014 https://ispis.sk/judikatura/II.US873/2014
24.02.2016 III. ÚS 106/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US106/2016
24.02.2016 II. ÚS 192/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US192/2016
24.02.2016 III. ÚS 104/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US104/2016
24.02.2016 II. ÚS 317/2015 https://ispis.sk/judikatura/II.US317/2015
24.02.2016 II. ÚS 188/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US188/2016
24.02.2016 II. ÚS 182/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US182/2016
24.02.2016 III. ÚS 105/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US105/2016
24.02.2016 III. ÚS 108/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US108/2016
24.02.2016 II. ÚS 186/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US186/2016
24.02.2016 III. ÚS 628/2015 https://ispis.sk/judikatura/III.US628/2015
24.02.2016 II. ÚS 743/2015 https://ispis.sk/judikatura/II.US743/2015
24.02.2016 III. ÚS 73/2015 https://ispis.sk/judikatura/III.US73/2015
02.03.2016 II. ÚS 203/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US203/2016
02.03.2016 II. ÚS 205/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US205/2016
02.03.2016 II. ÚS 208/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US208/2016
02.03.2016 II. ÚS 826/2015 https://ispis.sk/judikatura/II.US826/2015
02.03.2016 II. ÚS 210/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US210/2016
02.03.2016 II. ÚS 216/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US216/2016
02.03.2016 II. ÚS 201/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US201/2016
02.03.2016 II. ÚS 206/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US206/2016
02.03.2016 Pl. ÚS 2/2016 https://ispis.sk/judikatura/Pl.US2/2016
02.03.2016 II. ÚS 217/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US217/2016
02.03.2016 II. ÚS 213/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US213/2016
02.03.2016 II. ÚS 198/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US198/2016
02.03.2016 II. ÚS 215/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US215/2016
02.03.2016 II. ÚS 200/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US200/2016
02.03.2016 II. ÚS 212/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US212/2016
02.03.2016 II. ÚS 214/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US214/2016
02.03.2016 Pl. ÚS 6/2016 https://ispis.sk/judikatura/Pl.US6/2016
02.03.2016 II. ÚS 202/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US202/2016
02.03.2016 II. ÚS 199/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US199/2016
02.03.2016 II. ÚS 620/2015 https://ispis.sk/judikatura/II.US620/2015
02.03.2016 II. ÚS 211/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US211/2016
02.03.2016 II. ÚS 209/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US209/2016
02.03.2016 II. ÚS 860/2015 https://ispis.sk/judikatura/II.US860/2015
02.03.2016 II. ÚS 830/2015 https://ispis.sk/judikatura/II.US830/2015
02.03.2016 II. ÚS 714/2015 https://ispis.sk/judikatura/II.US714/2015
09.03.2016 I. ÚS 119/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US119/2016
09.03.2016 I. ÚS 552/2015 https://ispis.sk/judikatura/I.US552/2015
09.03.2016 I. ÚS 120/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US120/2016
09.03.2016 I. ÚS 154/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US154/2016
09.03.2016 I. ÚS 158/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US158/2016
09.03.2016 I. ÚS 136/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US136/2016
09.03.2016 I. ÚS 156/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US156/2016
09.03.2016 I. ÚS 527/2015 https://ispis.sk/judikatura/I.US527/2015
09.03.2016 I. ÚS 23/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US23/2016
09.03.2016 I. ÚS 160/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US160/2016
09.03.2016 I. ÚS 129/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US129/2016
09.03.2016 I. ÚS 583/2015 https://ispis.sk/judikatura/I.US583/2015
09.03.2016 I. ÚS 124/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US124/2016
09.03.2016 I. ÚS 582/2015 https://ispis.sk/judikatura/I.US582/2015
09.03.2016 I. ÚS 555/2015 https://ispis.sk/judikatura/I.US555/2015
09.03.2016 I. ÚS 577/2015 https://ispis.sk/judikatura/I.US577/2015
09.03.2016 I. ÚS 147/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US147/2016
09.03.2016 I. ÚS 135/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US135/2016
09.03.2016 I. ÚS 145/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US145/2016
09.03.2016 I. ÚS 125/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US125/2016
09.03.2016 I. ÚS 139/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US139/2016
09.03.2016 I. ÚS 152/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US152/2016
09.03.2016 I. ÚS 149/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US149/2016
09.03.2016 I. ÚS 121/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US121/2016
09.03.2016 I. ÚS 155/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US155/2016
09.03.2016 I. ÚS 153/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US153/2016
09.03.2016 I. ÚS 140/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US140/2016
09.03.2016 I. ÚS 159/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US159/2016
09.03.2016 I. ÚS 130/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US130/2016
09.03.2016 I. ÚS 150/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US150/2016
09.03.2016 I. ÚS 449/2015 https://ispis.sk/judikatura/I.US449/2015
09.03.2016 I. ÚS 127/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US127/2016
09.03.2016 I. ÚS 31/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US31/2016
09.03.2016 I. ÚS 132/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US132/2016
09.03.2016 I. ÚS 162/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US162/2016
09.03.2016 I. ÚS 118/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US118/2016
09.03.2016 I. ÚS 142/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US142/2016
09.03.2016 I. ÚS 479/2015 https://ispis.sk/judikatura/I.US479/2015
09.03.2016 I. ÚS 123/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US123/2016
09.03.2016 I. ÚS 157/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US157/2016
09.03.2016 I. ÚS 161/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US161/2016
09.03.2016 I. ÚS 126/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US126/2016
09.03.2016 I. ÚS 122/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US122/2016
09.03.2016 I. ÚS 164/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US164/2016
09.03.2016 I. ÚS 5/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US5/2016
09.03.2016 I. ÚS 131/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US131/2016
09.03.2016 I. ÚS 128/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US128/2016
09.03.2016 I. ÚS 141/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US141/2016
09.03.2016 I. ÚS 134/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US134/2016
15.03.2016 III. ÚS 135/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US135/2016
15.03.2016 III. ÚS 672/2014 https://ispis.sk/judikatura/III.US672/2014
15.03.2016 III. ÚS 152/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US152/2016
15.03.2016 III. ÚS 119/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US119/2016
15.03.2016 III. ÚS 122/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US122/2016
15.03.2016 III. ÚS 140/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US140/2016
15.03.2016 III. ÚS 160/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US160/2016
15.03.2016 III. ÚS 124/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US124/2016
15.03.2016 III. ÚS 128/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US128/2016
15.03.2016 III. ÚS 159/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US159/2016
15.03.2016 III. ÚS 143/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US143/2016
15.03.2016 III. ÚS 127/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US127/2016
15.03.2016 III. ÚS 154/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US154/2016
15.03.2016 III. ÚS 275/2015 https://ispis.sk/judikatura/III.US275/2015
15.03.2016 III. ÚS 150/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US150/2016
15.03.2016 III. ÚS 126/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US126/2016
15.03.2016 III. ÚS 130/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US130/2016
15.03.2016 III. ÚS 134/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US134/2016
15.03.2016 III. ÚS 149/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US149/2016
15.03.2016 III. ÚS 120/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US120/2016
15.03.2016 III. ÚS 579/2015 https://ispis.sk/judikatura/III.US579/2015
15.03.2016 III. ÚS 137/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US137/2016
15.03.2016 III. ÚS 136/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US136/2016
15.03.2016 III. ÚS 118/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US118/2016
15.03.2016 III. ÚS 153/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US153/2016
15.03.2016 III. ÚS 129/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US129/2016
15.03.2016 III. ÚS 542/2015 https://ispis.sk/judikatura/III.US542/2015
15.03.2016 III. ÚS 155/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US155/2016
15.03.2016 III. ÚS 146/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US146/2016
15.03.2016 III. ÚS 145/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US145/2016
15.03.2016 III. ÚS 141/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US141/2016
15.03.2016 III. ÚS 138/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US138/2016
15.03.2016 III. ÚS 121/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US121/2016
15.03.2016 III. ÚS 406/2014 https://ispis.sk/judikatura/III.US406/2014
16.03.2016 I. ÚS 187/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US187/2016
16.03.2016 I. ÚS 176/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US176/2016
16.03.2016 I. ÚS 182/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US182/2016
16.03.2016 I. ÚS 167/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US167/2016
16.03.2016 I. ÚS 183/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US183/2016
16.03.2016 I. ÚS 184/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US184/2016
16.03.2016 I. ÚS 186/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US186/2016
16.03.2016 I. ÚS 170/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US170/2016
16.03.2016 I. ÚS 40/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US40/2016
16.03.2016 I. ÚS 169/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US169/2016
16.03.2016 I. ÚS 175/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US175/2016
16.03.2016 I. ÚS 549/2015 https://ispis.sk/judikatura/I.US549/2015
16.03.2016 I. ÚS 181/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US181/2016
16.03.2016 I. ÚS 166/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US166/2016
16.03.2016 I. ÚS 174/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US174/2016
16.03.2016 I. ÚS 178/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US178/2016
16.03.2016 I. ÚS 171/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US171/2016
16.03.2016 I. ÚS 168/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US168/2016
16.03.2016 I. ÚS 179/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US179/2016
16.03.2016 I. ÚS 173/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US173/2016
16.03.2016 I. ÚS 180/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US180/2016
16.03.2016 I. ÚS 172/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US172/2016
16.03.2016 I. ÚS 22/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US22/2016
17.03.2016 II. ÚS 258/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US258/2016
17.03.2016 II. ÚS 239/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US239/2016
17.03.2016 II. ÚS 808/2015 https://ispis.sk/judikatura/II.US808/2015
17.03.2016 II. ÚS 224/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US224/2016
17.03.2016 II. ÚS 256/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US256/2016
17.03.2016 II. ÚS 237/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US237/2016
17.03.2016 II. ÚS 259/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US259/2016
17.03.2016 II. ÚS 858/2015 https://ispis.sk/judikatura/II.US858/2015
17.03.2016 II. ÚS 242/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US242/2016
17.03.2016 II. ÚS 222/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US222/2016
17.03.2016 II. ÚS 739/2015 https://ispis.sk/judikatura/II.US739/2015
17.03.2016 II. ÚS 247/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US247/2016
17.03.2016 II. ÚS 220/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US220/2016
17.03.2016 II. ÚS 233/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US233/2016
17.03.2016 II. ÚS 245/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US245/2016
17.03.2016 II. ÚS 235/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US235/2016
17.03.2016 II. ÚS 250/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US250/2016
17.03.2016 II. ÚS 251/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US251/2016
17.03.2016 II. ÚS 234/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US234/2016
17.03.2016 II. ÚS 236/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US236/2016
17.03.2016 II. ÚS 252/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US252/2016
17.03.2016 II. ÚS 221/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US221/2016
17.03.2016 II. ÚS 260/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US260/2016
17.03.2016 II. ÚS 861/2015 https://ispis.sk/judikatura/II.US861/2015
17.03.2016 II. ÚS 225/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US225/2016
17.03.2016 II. ÚS 249/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US249/2016
17.03.2016 II. ÚS 255/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US255/2016
17.03.2016 II. ÚS 827/2015 https://ispis.sk/judikatura/II.US827/2015
17.03.2016 II. ÚS 862/2015 https://ispis.sk/judikatura/II.US862/2015
17.03.2016 II. ÚS 223/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US223/2016
17.03.2016 II. ÚS 227/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US227/2016
17.03.2016 II. ÚS 254/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US254/2016
17.03.2016 II. ÚS 246/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US246/2016
17.03.2016 II. ÚS 231/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US231/2016
17.03.2016 II. ÚS 238/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US238/2016
17.03.2016 II. ÚS 232/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US232/2016
23.03.2016 II. ÚS 279/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US279/2016
23.03.2016 II. ÚS 769/2015 https://ispis.sk/judikatura/II.US769/2015
23.03.2016 II. ÚS 269/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US269/2016
23.03.2016 II. ÚS 285/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US285/2016
23.03.2016 II. ÚS 277/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US277/2016
23.03.2016 II. ÚS 265/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US265/2016
23.03.2016 II. ÚS 268/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US268/2016
23.03.2016 II. ÚS 283/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US283/2016
23.03.2016 II. ÚS 48/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US48/2016
23.03.2016 II. ÚS 282/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US282/2016
23.03.2016 II. ÚS 267/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US267/2016
23.03.2016 II. ÚS 281/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US281/2016
23.03.2016 II. ÚS 275/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US275/2016
23.03.2016 II. ÚS 741/2015 https://ispis.sk/judikatura/II.US741/2015
23.03.2016 II. ÚS 280/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US280/2016
23.03.2016 II. ÚS 261/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US261/2016
23.03.2016 II. ÚS 271/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US271/2016
23.03.2016 II. ÚS 270/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US270/2016
23.03.2016 II. ÚS 266/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US266/2016
23.03.2016 II. ÚS 273/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US273/2016
23.03.2016 II. ÚS 278/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US278/2016
23.03.2016 II. ÚS 274/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US274/2016
23.03.2016 II. ÚS 871/2015 https://ispis.sk/judikatura/II.US871/2015
30.03.2016 III. ÚS 186/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US186/2016
30.03.2016 III. ÚS 634/2015 https://ispis.sk/judikatura/III.US634/2015
30.03.2016 III. ÚS 41/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US41/2016
30.03.2016 III. ÚS 171/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US171/2016
30.03.2016 III. ÚS 185/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US185/2016
30.03.2016 III. ÚS 188/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US188/2016
30.03.2016 III. ÚS 180/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US180/2016
30.03.2016 III. ÚS 525/2015 https://ispis.sk/judikatura/III.US525/2015
30.03.2016 III. ÚS 174/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US174/2016
30.03.2016 III. ÚS 187/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US187/2016
30.03.2016 III. ÚS 176/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US176/2016
30.03.2016 III. ÚS 173/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US173/2016
30.03.2016 III. ÚS 448/2015 https://ispis.sk/judikatura/III.US448/2015
30.03.2016 III. ÚS 172/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US172/2016
30.03.2016 III. ÚS 615/2015 https://ispis.sk/judikatura/III.US615/2015
30.03.2016 III. ÚS 612/2015 https://ispis.sk/judikatura/III.US612/2015
30.03.2016 III. ÚS 170/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US170/2016
30.03.2016 III. ÚS 189/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US189/2016
30.03.2016 III. ÚS 165/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US165/2016
30.03.2016 III. ÚS 166/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US166/2016
30.03.2016 III. ÚS 168/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US168/2016
30.03.2016 III. ÚS 162/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US162/2016
30.03.2016 III. ÚS 167/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US167/2016
30.03.2016 III. ÚS 178/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US178/2016
30.03.2016 III. ÚS 163/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US163/2016
30.03.2016 III. ÚS 182/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US182/2016
30.03.2016 III. ÚS 179/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US179/2016
30.03.2016 III. ÚS 183/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US183/2016
06.04.2016 I. ÚS 203/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US203/2016
06.04.2016 I. ÚS 201/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US201/2016
06.04.2016 I. ÚS 222/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US222/2016
06.04.2016 I. ÚS 219/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US219/2016
06.04.2016 I. ÚS 202/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US202/2016
06.04.2016 I. ÚS 189/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US189/2016
06.04.2016 I. ÚS 217/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US217/2016
06.04.2016 I. ÚS 213/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US213/2016
06.04.2016 I. ÚS 218/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US218/2016
06.04.2016 I. ÚS 221/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US221/2016
06.04.2016 I. ÚS 220/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US220/2016
06.04.2016 I. ÚS 194/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US194/2016
06.04.2016 I. ÚS 223/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US223/2016
06.04.2016 I. ÚS 191/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US191/2016
06.04.2016 I. ÚS 192/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US192/2016
06.04.2016 I. ÚS 206/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US206/2016
06.04.2016 I. ÚS 52/2015 https://ispis.sk/judikatura/I.US52/2015
06.04.2016 I. ÚS 216/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US216/2016
06.04.2016 I. ÚS 212/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US212/2016
06.04.2016 I. ÚS 214/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US214/2016
06.04.2016 I. ÚS 554/2015 https://ispis.sk/judikatura/I.US554/2015
06.04.2016 I. ÚS 226/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US226/2016
06.04.2016 I. ÚS 190/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US190/2016
06.04.2016 I. ÚS 188/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US188/2016
06.04.2016 I. ÚS 198/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US198/2016
06.04.2016 I. ÚS 227/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US227/2016
06.04.2016 I. ÚS 210/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US210/2016
06.04.2016 I. ÚS 208/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US208/2016
06.04.2016 I. ÚS 197/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US197/2016
06.04.2016 I. ÚS 204/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US204/2016
06.04.2016 Pl. ÚS 4/2016 https://ispis.sk/judikatura/Pl.US4/2016
06.04.2016 I. ÚS 205/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US205/2016
06.04.2016 I. ÚS 199/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US199/2016
06.04.2016 I. ÚS 209/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US209/2016
06.04.2016 I. ÚS 207/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US207/2016
06.04.2016 I. ÚS 195/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US195/2016
06.04.2016 I. ÚS 224/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US224/2016
06.04.2016 I. ÚS 193/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US193/2016
06.04.2016 I. ÚS 225/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US225/2016
06.04.2016 I. ÚS 36/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US36/2016
06.04.2016 I. ÚS 211/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US211/2016
06.04.2016 I. ÚS 215/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US215/2016
07.04.2016 II. ÚS 295/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US295/2016
07.04.2016 III. ÚS 192/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US192/2016
07.04.2016 II. ÚS 312/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US312/2016
07.04.2016 II. ÚS 303/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US303/2016
07.04.2016 II. ÚS 310/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US310/2016
07.04.2016 II. ÚS 290/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US290/2016
07.04.2016 II. ÚS 305/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US305/2016
07.04.2016 II. ÚS 309/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US309/2016
07.04.2016 II. ÚS 288/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US288/2016
07.04.2016 II. ÚS 311/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US311/2016
07.04.2016 II. ÚS 308/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US308/2016
07.04.2016 II. ÚS 870/2015 https://ispis.sk/judikatura/II.US870/2015
07.04.2016 II. ÚS 168/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US168/2016
07.04.2016 II. ÚS 294/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US294/2016
12.04.2016 III. ÚS 34/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US34/2016
12.04.2016 III. ÚS 194/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US194/2016
12.04.2016 III. ÚS 582/2015 https://ispis.sk/judikatura/III.US582/2015
12.04.2016 III. ÚS 209/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US209/2016
12.04.2016 III. ÚS 610/2015 https://ispis.sk/judikatura/III.US610/2015
12.04.2016 III. ÚS 204/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US204/2016
12.04.2016 III. ÚS 571/2015 https://ispis.sk/judikatura/III.US571/2015
12.04.2016 III. ÚS 202/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US202/2016
12.04.2016 III. ÚS 205/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US205/2016
12.04.2016 III. ÚS 206/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US206/2016
12.04.2016 III. ÚS 193/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US193/2016
12.04.2016 III. ÚS 196/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US196/2016
12.04.2016 III. ÚS 211/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US211/2016
12.04.2016 III. ÚS 208/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US208/2016
12.04.2016 III. ÚS 200/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US200/2016
12.04.2016 III. ÚS 201/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US201/2016
12.04.2016 III. ÚS 203/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US203/2016
14.04.2016 II. ÚS 340/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US340/2016
19.04.2016 III. ÚS 222/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US222/2016
19.04.2016 III. ÚS 231/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US231/2016
19.04.2016 III. ÚS 221/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US221/2016
19.04.2016 III. ÚS 228/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US228/2016
19.04.2016 III. ÚS 220/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US220/2016
19.04.2016 III. ÚS 224/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US224/2016
19.04.2016 III. ÚS 233/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US233/2016
20.04.2016 I. ÚS 233/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US233/2016
20.04.2016 I. ÚS 262/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US262/2016
20.04.2016 I. ÚS 228/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US228/2016
20.04.2016 I. ÚS 18/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US18/2016
20.04.2016 I. ÚS 260/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US260/2016
20.04.2016 I. ÚS 238/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US238/2016
20.04.2016 I. ÚS 232/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US232/2016
20.04.2016 I. ÚS 256/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US256/2016
20.04.2016 I. ÚS 367/2015 https://ispis.sk/judikatura/I.US367/2015
20.04.2016 I. ÚS 56/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US56/2016
20.04.2016 I. ÚS 266/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US266/2016
20.04.2016 I. ÚS 257/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US257/2016
20.04.2016 I. ÚS 272/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US272/2016
20.04.2016 I. ÚS 268/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US268/2016
20.04.2016 I. ÚS 261/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US261/2016
20.04.2016 I. ÚS 265/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US265/2016
20.04.2016 I. ÚS 32/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US32/2016
20.04.2016 I. ÚS 234/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US234/2016
26.04.2016 II. ÚS 364/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US364/2016
04.05.2016 I. ÚS 305/2016 https://ispis.sk/judikatura/I.US305/2016
11.05.2016 III. ÚS 630/2015 https://ispis.sk/judikatura/III.US630/2015
11.05.2016 Pl. ÚS 30/2015 https://ispis.sk/judikatura/Pl.US30/2015
11.05.2016 III. ÚS 190/2016 https://ispis.sk/judikatura/III.US190/2016
12.05.2016 II. ÚS 378/2016 https://ispis.sk/judikatura/II.US378/2016
Najvyšší súd Slovenskej republiky 38056 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 0201
Ústavný súd Slovenskej republiky 25486 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
Špecializovaný trestný súd 633 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008
Krajský súd v Bratislave 19788 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Krajský súd v Banskej Bystrici 24468 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2002
Krajský súd v Košiciach 18572 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2006
Krajský súd v Nitre 15169 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Krajský súd v Prešove 19210 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Krajský súd v Trenčíne 20211 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Krajský súd v Trnave 13523 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2007 2006 2005 2004
Krajský súd v Žiline 13433 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2005 2003
Zoznam je prázdny