Späť na Vyhľadávanie

Judikatúra - NS, ÚS,... – Ústavný súd Slovenskej republiky – Rok 2009

DátumSpisová značka URL
14.01.2009 III. ÚS 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US4/2009
14.01.2009 III. ÚS 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US8/2009
14.01.2009 III. ÚS 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US6/2009
14.01.2009 III. ÚS 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US5/2009
15.01.2009 II. ÚS 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US8/2009
15.01.2009 II. ÚS 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US2/2009
15.01.2009 II. ÚS 119/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US119/2008
15.01.2009 II. ÚS 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US5/2009
15.01.2009 II. ÚS 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US1/2009
15.01.2009 II. ÚS 410/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US410/2008
15.01.2009 II. ÚS 346/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US346/2008
15.01.2009 II. ÚS 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US9/2009
15.01.2009 II. ÚS 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US6/2009
15.01.2009 II. ÚS 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US11/2009
15.01.2009 II. ÚS 241/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US241/2008
15.01.2009 II. ÚS 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US7/2009
15.01.2009 II. ÚS 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US10/2009
20.01.2009 III. ÚS 343/2007 https://ispis.sk/judikatura/III.US343/2007
20.01.2009 III. ÚS 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US10/2009
20.01.2009 III. ÚS 283/2008 https://ispis.sk/judikatura/III.US283/2008
20.01.2009 III. ÚS 14/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US14/2009
20.01.2009 III. ÚS 382/2008 https://ispis.sk/judikatura/III.US382/2008
20.01.2009 III. ÚS 325/2008 https://ispis.sk/judikatura/III.US325/2008
20.01.2009 III. ÚS 18/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US18/2009
20.01.2009 III. ÚS 13/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US13/2009
20.01.2009 III. ÚS 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US11/2009
20.01.2009 III. ÚS 15/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US15/2009
20.01.2009 III. ÚS 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US9/2009
20.01.2009 III. ÚS 17/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US17/2009
21.01.2009 III. ÚS 22/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US22/2009
21.01.2009 III. ÚS 318/2008 https://ispis.sk/judikatura/III.US318/2008
21.01.2009 I. ÚS 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US5/2009
21.01.2009 I. ÚS 374/2008 https://ispis.sk/judikatura/I.US374/2008
21.01.2009 III. ÚS 23/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US23/2009
21.01.2009 II. ÚS 13/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US13/2009
21.01.2009 II. ÚS 24/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US24/2009
21.01.2009 II. ÚS 396/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US396/2008
21.01.2009 I. ÚS 16/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US16/2009
21.01.2009 IV. ÚS 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US2/2009
21.01.2009 I. ÚS 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US6/2009
21.01.2009 I. ÚS 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US8/2009
21.01.2009 I. ÚS 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US2/2009
21.01.2009 I. ÚS 15/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US15/2009
21.01.2009 I. ÚS 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US1/2009
21.01.2009 II. ÚS 16/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US16/2009
21.01.2009 II. ÚS 20/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US20/2009
21.01.2009 I. ÚS 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US11/2009
21.01.2009 II. ÚS 430/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US430/2008
21.01.2009 I. ÚS 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US4/2009
21.01.2009 I. ÚS 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US10/2009
21.01.2009 I. ÚS 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US3/2009
21.01.2009 II. ÚS 15/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US15/2009
21.01.2009 I. ÚS 273/2008 https://ispis.sk/judikatura/I.US273/2008
21.01.2009 I. ÚS 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US7/2009
21.01.2009 III. ÚS 236/2008 https://ispis.sk/judikatura/III.US236/2008
21.01.2009 III. ÚS 21/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US21/2009
21.01.2009 II. ÚS 22/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US22/2009
21.01.2009 I. ÚS 13/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US13/2009
21.01.2009 I. ÚS 12/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US12/2009
21.01.2009 IV. ÚS 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US3/2009
21.01.2009 III. ÚS 20/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US20/2009
21.01.2009 I. ÚS 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US9/2009
21.01.2009 II. ÚS 166/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US166/2008
21.01.2009 II. ÚS 434/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US434/2008
21.01.2009 III. ÚS 19/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US19/2009
21.01.2009 IV. ÚS 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US4/2009
21.01.2009 IV. ÚS 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US1/2009
22.01.2009 IV. ÚS 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US9/2009
22.01.2009 IV. ÚS 218/2008 https://ispis.sk/judikatura/IV.US218/2008
22.01.2009 IV. ÚS 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US8/2009
22.01.2009 IV. ÚS 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US7/2009
22.01.2009 IV. ÚS 12/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US12/2009
22.01.2009 IV. ÚS 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US11/2009
22.01.2009 IV. ÚS 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US5/2009
22.01.2009 IV. ÚS 354/2008 https://ispis.sk/judikatura/IV.US354/2008
22.01.2009 IV. ÚS 316/2008 https://ispis.sk/judikatura/IV.US316/2008
22.01.2009 IV. ÚS 112/2008 https://ispis.sk/judikatura/IV.US112/2008
22.01.2009 I. ÚS 354/2008 https://ispis.sk/judikatura/I.US354/2008
22.01.2009 IV. ÚS 13/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US13/2009
22.01.2009 IV. ÚS 6/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US6/2009
22.01.2009 IV. ÚS 226/2008 https://ispis.sk/judikatura/IV.US226/2008
27.01.2009 III. ÚS 242/2008 https://ispis.sk/judikatura/III.US242/2008
27.01.2009 II. ÚS 31/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US31/2009
27.01.2009 II. ÚS 28/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US28/2009
27.01.2009 II. ÚS 414/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US414/2008
27.01.2009 II. ÚS 117/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US117/2008
27.01.2009 III. ÚS 30/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US30/2009
27.01.2009 III. ÚS 28/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US28/2009
27.01.2009 III. ÚS 26/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US26/2009
27.01.2009 III. ÚS 25/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US25/2009
27.01.2009 II. ÚS 26/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US26/2009
27.01.2009 III. ÚS 27/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US27/2009
27.01.2009 III. ÚS 29/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US29/2009
27.01.2009 III. ÚS 31/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US31/2009
27.01.2009 II. ÚS 38/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US38/2009
27.01.2009 II. ÚS 32/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US32/2009
27.01.2009 II. ÚS 27/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US27/2009
27.01.2009 II. ÚS 33/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US33/2009
27.01.2009 III. ÚS 240/2008 https://ispis.sk/judikatura/III.US240/2008
27.01.2009 II. ÚS 37/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US37/2009
27.01.2009 II. ÚS 230/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US230/2008
27.01.2009 III. ÚS 235/2008 https://ispis.sk/judikatura/III.US235/2008
27.01.2009 II. ÚS 30/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US30/2009
27.01.2009 III. ÚS 33/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US33/2009
27.01.2009 III. ÚS 32/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US32/2009
27.01.2009 II. ÚS 29/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US29/2009
27.01.2009 II. ÚS 34/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US34/2009
28.01.2009 Pl. ÚS 3/2003 https://ispis.sk/judikatura/Pl.US3/2003
29.01.2009 I. ÚS 345/2008 https://ispis.sk/judikatura/I.US345/2008
29.01.2009 I. ÚS 364/2008 https://ispis.sk/judikatura/I.US364/2008
29.01.2009 IV. ÚS 361/2008 https://ispis.sk/judikatura/IV.US361/2008
29.01.2009 IV. ÚS 373/2008 https://ispis.sk/judikatura/IV.US373/2008
29.01.2009 I. ÚS 265/2008 https://ispis.sk/judikatura/I.US265/2008
29.01.2009 IV. ÚS 20/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US20/2009
29.01.2009 I. ÚS 283/2008 https://ispis.sk/judikatura/I.US283/2008
29.01.2009 IV. ÚS 15/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US15/2009
29.01.2009 IV. ÚS 21/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US21/2009
29.01.2009 IV. ÚS 325/2008 https://ispis.sk/judikatura/IV.US325/2008
29.01.2009 IV. ÚS 19/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US19/2009
29.01.2009 I. ÚS 19/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US19/2009
29.01.2009 I. ÚS 17/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US17/2009
29.01.2009 I. ÚS 177/2008 https://ispis.sk/judikatura/I.US177/2008
29.01.2009 I. ÚS 18/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US18/2009
29.01.2009 IV. ÚS 18/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US18/2009
29.01.2009 I. ÚS 20/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US20/2009
29.01.2009 I. ÚS 153/2008 https://ispis.sk/judikatura/I.US153/2008
29.01.2009 IV. ÚS 17/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US17/2009
04.02.2009 II. ÚS 46/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US46/2009
04.02.2009 I. ÚS 178/2008 https://ispis.sk/judikatura/I.US178/2008
04.02.2009 II. ÚS 54/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US54/2009
04.02.2009 II. ÚS 49/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US49/2009
04.02.2009 I. ÚS 298/2008 https://ispis.sk/judikatura/I.US298/2008
04.02.2009 II. ÚS 167/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US167/2008
04.02.2009 I. ÚS 117/2007 https://ispis.sk/judikatura/I.US117/2007
04.02.2009 II. ÚS 315/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US315/2008
04.02.2009 II. ÚS 51/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US51/2009
04.02.2009 I. ÚS 37/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US37/2009
04.02.2009 II. ÚS 249/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US249/2008
04.02.2009 II. ÚS 57/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US57/2009
04.02.2009 II. ÚS 40/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US40/2009
04.02.2009 I. ÚS 27/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US27/2009
04.02.2009 I. ÚS 29/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US29/2009
04.02.2009 I. ÚS 31/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US31/2009
04.02.2009 I. ÚS 36/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US36/2009
04.02.2009 II. ÚS 39/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US39/2009
04.02.2009 II. ÚS 41/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US41/2009
04.02.2009 I. ÚS 342/2008 https://ispis.sk/judikatura/I.US342/2008
04.02.2009 II. ÚS 47/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US47/2009
04.02.2009 I. ÚS 32/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US32/2009
04.02.2009 II. ÚS 59/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US59/2009
04.02.2009 II. ÚS 50/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US50/2009
04.02.2009 I. ÚS 33/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US33/2009
04.02.2009 I. ÚS 34/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US34/2009
04.02.2009 II. ÚS 42/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US42/2009
04.02.2009 II. ÚS 60/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US60/2009
04.02.2009 II. ÚS 48/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US48/2009
04.02.2009 II. ÚS 58/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US58/2009
04.02.2009 I. ÚS 35/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US35/2009
04.02.2009 I. ÚS 359/2008 https://ispis.sk/judikatura/I.US359/2008
04.02.2009 II. ÚS 436/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US436/2008
05.02.2009 IV. ÚS 31/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US31/2009
05.02.2009 IV. ÚS 167/2008 https://ispis.sk/judikatura/IV.US167/2008
05.02.2009 IV. ÚS 381/2008 https://ispis.sk/judikatura/IV.US381/2008
05.02.2009 IV. ÚS 24/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US24/2009
05.02.2009 IV. ÚS 25/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US25/2009
05.02.2009 IV. ÚS 30/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US30/2009
05.02.2009 IV. ÚS 28/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US28/2009
05.02.2009 IV. ÚS 27/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US27/2009
05.02.2009 IV. ÚS 29/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US29/2009
05.02.2009 IV. ÚS 26/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US26/2009
05.02.2009 IV. ÚS 22/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US22/2009
10.02.2009 III. ÚS 273/2008 https://ispis.sk/judikatura/III.US273/2008
10.02.2009 III. ÚS 37/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US37/2009
10.02.2009 III. ÚS 34/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US34/2009
10.02.2009 III. ÚS 40/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US40/2009
10.02.2009 III. ÚS 35/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US35/2009
10.02.2009 III. ÚS 39/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US39/2009
10.02.2009 III. ÚS 38/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US38/2009
10.02.2009 III. ÚS 49/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US49/2009
10.02.2009 III. ÚS 46/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US46/2009
10.02.2009 III. ÚS 45/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US45/2009
10.02.2009 III. ÚS 227/2008 https://ispis.sk/judikatura/III.US227/2008
10.02.2009 III. ÚS 41/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US41/2009
11.02.2009 IV. ÚS 33/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US33/2009
12.02.2009 II. ÚS 71/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US71/2009
12.02.2009 IV. ÚS 42/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US42/2009
12.02.2009 II. ÚS 135/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US135/2008
12.02.2009 II. ÚS 81/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US81/2009
12.02.2009 IV. ÚS 47/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US47/2009
12.02.2009 II. ÚS 66/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US66/2009
12.02.2009 IV. ÚS 45/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US45/2009
12.02.2009 IV. ÚS 37/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US37/2009
12.02.2009 IV. ÚS 36/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US36/2009
12.02.2009 II. ÚS 73/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US73/2009
12.02.2009 IV. ÚS 391/2008 https://ispis.sk/judikatura/IV.US391/2008
12.02.2009 II. ÚS 63/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US63/2009
12.02.2009 II. ÚS 75/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US75/2009
12.02.2009 IV. ÚS 326/2008 https://ispis.sk/judikatura/IV.US326/2008
12.02.2009 IV. ÚS 44/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US44/2009
12.02.2009 IV. ÚS 46/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US46/2009
12.02.2009 IV. ÚS 43/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US43/2009
12.02.2009 II. ÚS 79/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US79/2009
12.02.2009 II. ÚS 62/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US62/2009
12.02.2009 II. ÚS 64/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US64/2009
12.02.2009 II. ÚS 74/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US74/2009
12.02.2009 IV. ÚS 34/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US34/2009
12.02.2009 II. ÚS 80/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US80/2009
12.02.2009 II. ÚS 61/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US61/2009
12.02.2009 IV. ÚS 39/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US39/2009
12.02.2009 IV. ÚS 35/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US35/2009
17.02.2009 III. ÚS 51/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US51/2009
17.02.2009 III. ÚS 383/2008 https://ispis.sk/judikatura/III.US383/2008
17.02.2009 III. ÚS 1/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US1/2009
17.02.2009 III. ÚS 347/2008 https://ispis.sk/judikatura/III.US347/2008
17.02.2009 III. ÚS 59/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US59/2009
17.02.2009 III. ÚS 56/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US56/2009
17.02.2009 III. ÚS 381/2008 https://ispis.sk/judikatura/III.US381/2008
17.02.2009 III. ÚS 57/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US57/2009
17.02.2009 III. ÚS 54/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US54/2009
17.02.2009 III. ÚS 58/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US58/2009
17.02.2009 III. ÚS 60/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US60/2009
17.02.2009 III. ÚS 90/2008 https://ispis.sk/judikatura/III.US90/2008
18.02.2009 Pl. ÚS 27/2005 https://ispis.sk/judikatura/Pl.US27/2005
19.02.2009 I. ÚS 51/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US51/2009
19.02.2009 IV. ÚS 48/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US48/2009
19.02.2009 IV. ÚS 58/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US58/2009
19.02.2009 I. ÚS 398/2008 https://ispis.sk/judikatura/I.US398/2008
19.02.2009 I. ÚS 48/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US48/2009
19.02.2009 I. ÚS 41/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US41/2009
19.02.2009 I. ÚS 43/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US43/2009
19.02.2009 IV. ÚS 57/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US57/2009
19.02.2009 I. ÚS 38/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US38/2009
19.02.2009 I. ÚS 49/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US49/2009
19.02.2009 I. ÚS 367/2008 https://ispis.sk/judikatura/I.US367/2008
19.02.2009 I. ÚS 54/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US54/2009
19.02.2009 IV. ÚS 55/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US55/2009
19.02.2009 IV. ÚS 49/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US49/2009
19.02.2009 IV. ÚS 56/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US56/2009
19.02.2009 IV. ÚS 193/2008 https://ispis.sk/judikatura/IV.US193/2008
19.02.2009 I. ÚS 46/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US46/2009
19.02.2009 IV. ÚS 264/2008 https://ispis.sk/judikatura/IV.US264/2008
19.02.2009 I. ÚS 44/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US44/2009
19.02.2009 I. ÚS 39/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US39/2009
19.02.2009 IV. ÚS 52/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US52/2009
19.02.2009 IV. ÚS 53/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US53/2009
19.02.2009 IV. ÚS 339/2008 https://ispis.sk/judikatura/IV.US339/2008
19.02.2009 IV. ÚS 51/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US51/2009
19.02.2009 IV. ÚS 50/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US50/2009
19.02.2009 I. ÚS 47/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US47/2009
19.02.2009 IV. ÚS 54/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US54/2009
19.02.2009 I. ÚS 40/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US40/2009
19.02.2009 IV. ÚS 205/2008 https://ispis.sk/judikatura/IV.US205/2008
19.02.2009 I. ÚS 42/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US42/2009
24.02.2009 III. ÚS 64/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US64/2009
24.02.2009 II. ÚS 86/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US86/2009
24.02.2009 II. ÚS 375/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US375/2008
24.02.2009 II. ÚS 88/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US88/2009
24.02.2009 III. ÚS 47/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US47/2009
24.02.2009 III. ÚS 62/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US62/2009
24.02.2009 II. ÚS 363/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US363/2008
24.02.2009 II. ÚS 89/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US89/2009
24.02.2009 II. ÚS 92/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US92/2009
24.02.2009 II. ÚS 87/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US87/2009
24.02.2009 III. ÚS 406/2008 https://ispis.sk/judikatura/III.US406/2008
24.02.2009 II. ÚS 83/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US83/2009
24.02.2009 II. ÚS 435/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US435/2008
24.02.2009 III. ÚS 395/2008 https://ispis.sk/judikatura/III.US395/2008
24.02.2009 II. ÚS 96/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US96/2009
24.02.2009 II. ÚS 94/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US94/2009
24.02.2009 II. ÚS 95/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US95/2009
24.02.2009 II. ÚS 85/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US85/2009
24.02.2009 II. ÚS 97/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US97/2009
24.02.2009 III. ÚS 61/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US61/2009
24.02.2009 II. ÚS 98/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US98/2009
24.02.2009 II. ÚS 93/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US93/2009
26.02.2009 I. ÚS 66/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US66/2009
26.02.2009 I. ÚS 61/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US61/2009
26.02.2009 IV. ÚS 331/2008 https://ispis.sk/judikatura/IV.US331/2008
26.02.2009 I. ÚS 62/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US62/2009
26.02.2009 I. ÚS 59/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US59/2009
26.02.2009 I. ÚS 57/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US57/2009
26.02.2009 I. ÚS 154/2008 https://ispis.sk/judikatura/I.US154/2008
26.02.2009 I. ÚS 65/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US65/2009
26.02.2009 I. ÚS 55/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US55/2009
26.02.2009 I. ÚS 58/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US58/2009
26.02.2009 IV. ÚS 62/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US62/2009
26.02.2009 IV. ÚS 63/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US63/2009
26.02.2009 I. ÚS 60/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US60/2009
26.02.2009 I. ÚS 64/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US64/2009
26.02.2009 I. ÚS 63/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US63/2009
26.02.2009 IV. ÚS 61/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US61/2009
03.03.2009 II. ÚS 25/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US25/2009
03.03.2009 II. ÚS 101/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US101/2009
03.03.2009 II. ÚS 223/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US223/2008
03.03.2009 II. ÚS 251/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US251/2008
03.03.2009 II. ÚS 12/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US12/2009
03.03.2009 II. ÚS 191/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US191/2008
03.03.2009 II. ÚS 23/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US23/2009
03.03.2009 II. ÚS 102/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US102/2009
03.03.2009 II. ÚS 103/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US103/2009
03.03.2009 II. ÚS 104/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US104/2009
03.03.2009 II. ÚS 99/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US99/2009
03.03.2009 II. ÚS 100/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US100/2009
05.03.2009 IV. ÚS 278/2008 https://ispis.sk/judikatura/IV.US278/2008
05.03.2009 IV. ÚS 71/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US71/2009
05.03.2009 IV. ÚS 382/2008 https://ispis.sk/judikatura/IV.US382/2008
05.03.2009 IV. ÚS 70/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US70/2009
05.03.2009 IV. ÚS 66/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US66/2009
05.03.2009 IV. ÚS 65/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US65/2009
05.03.2009 IV. ÚS 309/2008 https://ispis.sk/judikatura/IV.US309/2008
05.03.2009 IV. ÚS 68/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US68/2009
05.03.2009 IV. ÚS 64/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US64/2009
05.03.2009 IV. ÚS 69/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US69/2009
05.03.2009 IV. ÚS 360/2008 https://ispis.sk/judikatura/IV.US360/2008
05.03.2009 IV. ÚS 72/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US72/2009
06.03.2009 IV. ÚS 76/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US76/2009
06.03.2009 IV. ÚS 79/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US79/2009
06.03.2009 IV. ÚS 78/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US78/2009
06.03.2009 IV. ÚS 81/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US81/2009
06.03.2009 IV. ÚS 77/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US77/2009
06.03.2009 IV. ÚS 80/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US80/2009
10.03.2009 III. ÚS 72/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US72/2009
10.03.2009 III. ÚS 265/2008 https://ispis.sk/judikatura/III.US265/2008
10.03.2009 III. ÚS 65/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US65/2009
10.03.2009 III. ÚS 67/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US67/2009
10.03.2009 III. ÚS 369/2008 https://ispis.sk/judikatura/III.US369/2008
10.03.2009 III. ÚS 73/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US73/2009
10.03.2009 III. ÚS 75/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US75/2009
10.03.2009 III. ÚS 71/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US71/2009
10.03.2009 III. ÚS 66/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US66/2009
10.03.2009 III. ÚS 76/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US76/2009
10.03.2009 III. ÚS 321/2008 https://ispis.sk/judikatura/III.US321/2008
10.03.2009 III. ÚS 303/2008 https://ispis.sk/judikatura/III.US303/2008
10.03.2009 III. ÚS 74/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US74/2009
12.03.2009 II. ÚS 271/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US271/2008
12.03.2009 I. ÚS 295/2008 https://ispis.sk/judikatura/I.US295/2008
12.03.2009 I. ÚS 71/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US71/2009
12.03.2009 I. ÚS 70/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US70/2009
12.03.2009 I. ÚS 81/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US81/2009
12.03.2009 II. ÚS 270/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US270/2008
12.03.2009 II. ÚS 108/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US108/2009
12.03.2009 II. ÚS 113/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US113/2009
12.03.2009 I. ÚS 77/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US77/2009
12.03.2009 II. ÚS 114/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US114/2009
12.03.2009 I. ÚS 83/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US83/2009
12.03.2009 II. ÚS 109/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US109/2009
12.03.2009 I. ÚS 78/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US78/2009
12.03.2009 II. ÚS 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US4/2009
12.03.2009 II. ÚS 269/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US269/2008
12.03.2009 II. ÚS 112/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US112/2009
12.03.2009 I. ÚS 82/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US82/2009
12.03.2009 II. ÚS 107/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US107/2009
12.03.2009 I. ÚS 282/2008 https://ispis.sk/judikatura/I.US282/2008
12.03.2009 I. ÚS 80/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US80/2009
12.03.2009 I. ÚS 368/2008 https://ispis.sk/judikatura/I.US368/2008
12.03.2009 I. ÚS 75/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US75/2009
12.03.2009 I. ÚS 69/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US69/2009
12.03.2009 II. ÚS 111/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US111/2009
12.03.2009 II. ÚS 106/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US106/2009
12.03.2009 II. ÚS 115/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US115/2009
12.03.2009 II. ÚS 110/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US110/2009
12.03.2009 I. ÚS 67/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US67/2009
17.03.2009 I. ÚS 25/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US25/2009
17.03.2009 II. ÚS 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US3/2009
17.03.2009 III. ÚS 78/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US78/2009
17.03.2009 I. ÚS 90/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US90/2009
17.03.2009 III. ÚS 402/2008 https://ispis.sk/judikatura/III.US402/2008
17.03.2009 II. ÚS 193/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US193/2008
17.03.2009 III. ÚS 81/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US81/2009
17.03.2009 I. ÚS 91/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US91/2009
17.03.2009 III. ÚS 82/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US82/2009
17.03.2009 III. ÚS 80/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US80/2009
17.03.2009 III. ÚS 79/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US79/2009
17.03.2009 I. ÚS 89/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US89/2009
17.03.2009 II. ÚS 450/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US450/2008
17.03.2009 III. ÚS 83/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US83/2009
17.03.2009 III. ÚS 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US2/2009
17.03.2009 II. ÚS 389/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US389/2008
17.03.2009 III. ÚS 50/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US50/2009
17.03.2009 III. ÚS 361/2008 https://ispis.sk/judikatura/III.US361/2008
17.03.2009 II. ÚS 121/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US121/2009
17.03.2009 II. ÚS 123/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US123/2009
17.03.2009 II. ÚS 119/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US119/2009
17.03.2009 II. ÚS 118/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US118/2009
17.03.2009 II. ÚS 120/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US120/2009
17.03.2009 I. ÚS 85/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US85/2009
17.03.2009 II. ÚS 117/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US117/2009
17.03.2009 I. ÚS 88/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US88/2009
17.03.2009 I. ÚS 86/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US86/2009
17.03.2009 II. ÚS 120/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US120/2008
17.03.2009 III. ÚS 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US7/2009
19.03.2009 IV. ÚS 40/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US40/2009
19.03.2009 IV. ÚS 87/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US87/2009
19.03.2009 IV. ÚS 93/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US93/2009
19.03.2009 IV. ÚS 82/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US82/2009
19.03.2009 IV. ÚS 14/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US14/2009
19.03.2009 IV. ÚS 84/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US84/2009
19.03.2009 IV. ÚS 308/2008 https://ispis.sk/judikatura/IV.US308/2008
19.03.2009 IV. ÚS 89/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US89/2009
19.03.2009 IV. ÚS 90/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US90/2009
19.03.2009 IV. ÚS 92/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US92/2009
19.03.2009 IV. ÚS 85/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US85/2009
19.03.2009 IV. ÚS 91/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US91/2009
19.03.2009 IV. ÚS 88/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US88/2009
19.03.2009 IV. ÚS 86/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US86/2009
19.03.2009 IV. ÚS 83/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US83/2009
24.03.2009 II. ÚS 128/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US128/2009
24.03.2009 II. ÚS 52/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US52/2009
24.03.2009 II. ÚS 288/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US288/2008
24.03.2009 II. ÚS 130/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US130/2009
24.03.2009 II. ÚS 127/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US127/2009
24.03.2009 II. ÚS 132/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US132/2009
24.03.2009 II. ÚS 131/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US131/2009
24.03.2009 II. ÚS 126/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US126/2009
24.03.2009 II. ÚS 388/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US388/2008
24.03.2009 II. ÚS 125/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US125/2009
24.03.2009 II. ÚS 129/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US129/2009
24.03.2009 II. ÚS 260/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US260/2008
24.03.2009 II. ÚS 124/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US124/2009
24.03.2009 II. ÚS 133/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US133/2009
01.04.2009 I. ÚS 204/2007 https://ispis.sk/judikatura/I.US204/2007
01.04.2009 I. ÚS 96/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US96/2009
01.04.2009 I. ÚS 102/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US102/2009
01.04.2009 III. ÚS 89/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US89/2009
01.04.2009 I. ÚS 101/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US101/2009
01.04.2009 III. ÚS 389/2008 https://ispis.sk/judikatura/III.US389/2008
01.04.2009 I. ÚS 340/2008 https://ispis.sk/judikatura/I.US340/2008
01.04.2009 I. ÚS 120/2008 https://ispis.sk/judikatura/I.US120/2008
01.04.2009 I. ÚS 104/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US104/2009
01.04.2009 III. ÚS 84/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US84/2009
01.04.2009 I. ÚS 103/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US103/2009
01.04.2009 I. ÚS 26/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US26/2009
01.04.2009 III. ÚS 3/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US3/2009
01.04.2009 I. ÚS 95/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US95/2009
01.04.2009 III. ÚS 95/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US95/2009
01.04.2009 I. ÚS 321/2008 https://ispis.sk/judikatura/I.US321/2008
01.04.2009 III. ÚS 92/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US92/2009
01.04.2009 I. ÚS 93/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US93/2009
01.04.2009 III. ÚS 48/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US48/2009
01.04.2009 III. ÚS 233/2008 https://ispis.sk/judikatura/III.US233/2008
01.04.2009 I. ÚS 94/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US94/2009
01.04.2009 III. ÚS 91/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US91/2009
01.04.2009 III. ÚS 86/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US86/2009
01.04.2009 III. ÚS 94/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US94/2009
01.04.2009 I. ÚS 402/2008 https://ispis.sk/judikatura/I.US402/2008
01.04.2009 I. ÚS 100/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US100/2009
01.04.2009 III. ÚS 119/2008 https://ispis.sk/judikatura/III.US119/2008
01.04.2009 III. ÚS 430/2008 https://ispis.sk/judikatura/III.US430/2008
01.04.2009 I. ÚS 372/2008 https://ispis.sk/judikatura/I.US372/2008
01.04.2009 III. ÚS 88/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US88/2009
01.04.2009 III. ÚS 90/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US90/2009
01.04.2009 I. ÚS 98/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US98/2009
01.04.2009 III. ÚS 85/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US85/2009
01.04.2009 I. ÚS 92/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US92/2009
01.04.2009 III. ÚS 55/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US55/2009
01.04.2009 I. ÚS 370/2008 https://ispis.sk/judikatura/I.US370/2008
02.04.2009 II. ÚS 192/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US192/2008
02.04.2009 IV. ÚS 98/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US98/2009
02.04.2009 II. ÚS 72/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US72/2009
02.04.2009 IV. ÚS 99/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US99/2009
02.04.2009 IV. ÚS 108/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US108/2009
02.04.2009 IV. ÚS 112/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US112/2009
02.04.2009 IV. ÚS 380/2008 https://ispis.sk/judikatura/IV.US380/2008
02.04.2009 IV. ÚS 401/2008 https://ispis.sk/judikatura/IV.US401/2008
02.04.2009 IV. ÚS 97/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US97/2009
02.04.2009 II. ÚS 69/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US69/2009
02.04.2009 IV. ÚS 105/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US105/2009
02.04.2009 IV. ÚS 100/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US100/2009
02.04.2009 II. ÚS 135/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US135/2009
02.04.2009 IV. ÚS 104/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US104/2009
02.04.2009 IV. ÚS 113/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US113/2009
02.04.2009 IV. ÚS 110/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US110/2009
02.04.2009 II. ÚS 139/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US139/2009
02.04.2009 II. ÚS 19/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US19/2009
02.04.2009 IV. ÚS 111/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US111/2009
02.04.2009 II. ÚS 35/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US35/2009
02.04.2009 II. ÚS 137/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US137/2009
02.04.2009 IV. ÚS 106/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US106/2009
02.04.2009 IV. ÚS 41/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US41/2009
02.04.2009 IV. ÚS 59/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US59/2009
02.04.2009 IV. ÚS 96/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US96/2009
02.04.2009 IV. ÚS 107/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US107/2009
02.04.2009 IV. ÚS 102/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US102/2009
02.04.2009 IV. ÚS 356/2008 https://ispis.sk/judikatura/IV.US356/2008
02.04.2009 IV. ÚS 109/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US109/2009
02.04.2009 II. ÚS 445/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US445/2008
02.04.2009 II. ÚS 134/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US134/2009
02.04.2009 IV. ÚS 101/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US101/2009
02.04.2009 IV. ÚS 310/2008 https://ispis.sk/judikatura/IV.US310/2008
09.04.2009 II. ÚS 391/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US391/2008
09.04.2009 II. ÚS 141/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US141/2009
09.04.2009 II. ÚS 140/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US140/2009
09.04.2009 IV. ÚS 121/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US121/2009
09.04.2009 II. ÚS 148/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US148/2009
09.04.2009 II. ÚS 147/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US147/2009
09.04.2009 IV. ÚS 115/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US115/2009
09.04.2009 II. ÚS 65/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US65/2009
09.04.2009 IV. ÚS 126/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US126/2009
09.04.2009 IV. ÚS 125/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US125/2009
09.04.2009 IV. ÚS 402/2008 https://ispis.sk/judikatura/IV.US402/2008
09.04.2009 II. ÚS 53/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US53/2009
09.04.2009 IV. ÚS 124/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US124/2009
09.04.2009 IV. ÚS 379/2008 https://ispis.sk/judikatura/IV.US379/2008
09.04.2009 IV. ÚS 119/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US119/2009
09.04.2009 IV. ÚS 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US10/2009
09.04.2009 IV. ÚS 123/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US123/2009
09.04.2009 IV. ÚS 114/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US114/2009
09.04.2009 IV. ÚS 122/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US122/2009
09.04.2009 II. ÚS 145/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US145/2009
09.04.2009 IV. ÚS 127/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US127/2009
09.04.2009 IV. ÚS 118/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US118/2009
09.04.2009 II. ÚS 146/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US146/2009
09.04.2009 II. ÚS 426/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US426/2008
09.04.2009 II. ÚS 70/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US70/2009
09.04.2009 II. ÚS 142/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US142/2009
09.04.2009 IV. ÚS 117/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US117/2009
15.04.2009 III. ÚS 105/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US105/2009
15.04.2009 II. ÚS 459/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US459/2008
15.04.2009 III. ÚS 101/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US101/2009
15.04.2009 III. ÚS 426/2008 https://ispis.sk/judikatura/III.US426/2008
15.04.2009 III. ÚS 96/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US96/2009
15.04.2009 II. ÚS 151/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US151/2009
15.04.2009 II. ÚS 154/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US154/2009
15.04.2009 III. ÚS 102/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US102/2009
15.04.2009 III. ÚS 290/2008 https://ispis.sk/judikatura/III.US290/2008
15.04.2009 II. ÚS 156/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US156/2009
15.04.2009 III. ÚS 100/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US100/2009
15.04.2009 III. ÚS 390/2008 https://ispis.sk/judikatura/III.US390/2008
15.04.2009 III. ÚS 43/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US43/2009
15.04.2009 II. ÚS 157/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US157/2009
15.04.2009 III. ÚS 44/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US44/2009
15.04.2009 II. ÚS 44/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US44/2009
15.04.2009 II. ÚS 158/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US158/2009
15.04.2009 III. ÚS 106/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US106/2009
15.04.2009 III. ÚS 429/2008 https://ispis.sk/judikatura/III.US429/2008
15.04.2009 III. ÚS 97/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US97/2009
15.04.2009 II. ÚS 413/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US413/2008
15.04.2009 III. ÚS 108/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US108/2009
15.04.2009 II. ÚS 153/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US153/2009
15.04.2009 III. ÚS 98/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US98/2009
15.04.2009 II. ÚS 36/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US36/2009
21.04.2009 III. ÚS 114/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US114/2009
21.04.2009 III. ÚS 109/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US109/2009
21.04.2009 III. ÚS 12/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US12/2009
21.04.2009 III. ÚS 423/2008 https://ispis.sk/judikatura/III.US423/2008
21.04.2009 III. ÚS 115/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US115/2009
21.04.2009 III. ÚS 385/2008 https://ispis.sk/judikatura/III.US385/2008
21.04.2009 III. ÚS 110/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US110/2009
21.04.2009 III. ÚS 113/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US113/2009
21.04.2009 III. ÚS 111/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US111/2009
23.04.2009 IV. ÚS 32/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US32/2009
23.04.2009 I. ÚS 112/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US112/2009
23.04.2009 I. ÚS 108/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US108/2009
23.04.2009 I. ÚS 174/2008 https://ispis.sk/judikatura/I.US174/2008
23.04.2009 I. ÚS 113/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US113/2009
23.04.2009 IV. ÚS 130/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US130/2009
23.04.2009 I. ÚS 111/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US111/2009
23.04.2009 IV. ÚS 133/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US133/2009
23.04.2009 IV. ÚS 136/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US136/2009
23.04.2009 I. ÚS 110/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US110/2009
23.04.2009 I. ÚS 107/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US107/2009
23.04.2009 I. ÚS 118/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US118/2009
23.04.2009 IV. ÚS 135/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US135/2009
23.04.2009 IV. ÚS 60/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US60/2009
23.04.2009 I. ÚS 56/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US56/2009
23.04.2009 IV. ÚS 140/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US140/2009
23.04.2009 I. ÚS 125/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US125/2009
23.04.2009 I. ÚS 123/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US123/2009
23.04.2009 I. ÚS 120/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US120/2009
23.04.2009 I. ÚS 122/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US122/2009
23.04.2009 IV. ÚS 138/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US138/2009
23.04.2009 I. ÚS 119/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US119/2009
23.04.2009 I. ÚS 390/2008 https://ispis.sk/judikatura/I.US390/2008
23.04.2009 I. ÚS 116/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US116/2009
23.04.2009 IV. ÚS 139/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US139/2009
23.04.2009 I. ÚS 114/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US114/2009
23.04.2009 I. ÚS 115/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US115/2009
23.04.2009 I. ÚS 106/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US106/2009
23.04.2009 IV. ÚS 134/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US134/2009
28.04.2009 III. ÚS 127/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US127/2009
28.04.2009 III. ÚS 123/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US123/2009
28.04.2009 III. ÚS 120/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US120/2009
28.04.2009 III. ÚS 117/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US117/2009
28.04.2009 III. ÚS 119/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US119/2009
28.04.2009 III. ÚS 126/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US126/2009
28.04.2009 III. ÚS 124/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US124/2009
28.04.2009 III. ÚS 225/2008 https://ispis.sk/judikatura/III.US225/2008
28.04.2009 III. ÚS 121/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US121/2009
28.04.2009 III. ÚS 125/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US125/2009
28.04.2009 III. ÚS 69/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US69/2009
28.04.2009 III. ÚS 68/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US68/2009
29.04.2009 I. ÚS 14/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US14/2009
29.04.2009 II. ÚS 170/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US170/2009
29.04.2009 II. ÚS 172/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US172/2009
29.04.2009 II. ÚS 167/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US167/2009
29.04.2009 II. ÚS 68/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US68/2009
29.04.2009 II. ÚS 171/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US171/2009
29.04.2009 I. ÚS 128/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US128/2009
29.04.2009 I. ÚS 130/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US130/2009
29.04.2009 II. ÚS 231/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US231/2008
29.04.2009 II. ÚS 159/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US159/2009
29.04.2009 I. ÚS 30/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US30/2009
29.04.2009 I. ÚS 134/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US134/2009
29.04.2009 II. ÚS 250/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US250/2008
29.04.2009 II. ÚS 166/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US166/2009
29.04.2009 I. ÚS 129/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US129/2009
29.04.2009 II. ÚS 455/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US455/2008
29.04.2009 I. ÚS 393/2008 https://ispis.sk/judikatura/I.US393/2008
29.04.2009 II. ÚS 173/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US173/2009
29.04.2009 I. ÚS 135/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US135/2009
29.04.2009 II. ÚS 169/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US169/2009
29.04.2009 I. ÚS 136/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US136/2009
29.04.2009 I. ÚS 133/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US133/2009
29.04.2009 I. ÚS 127/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US127/2009
29.04.2009 II. ÚS 55/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US55/2009
29.04.2009 I. ÚS 257/2008 https://ispis.sk/judikatura/I.US257/2008
29.04.2009 II. ÚS 160/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US160/2009
29.04.2009 II. ÚS 163/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US163/2009
29.04.2009 II. ÚS 168/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US168/2009
30.04.2009 IV. ÚS 146/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US146/2009
30.04.2009 IV. ÚS 95/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US95/2009
30.04.2009 IV. ÚS 143/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US143/2009
30.04.2009 IV. ÚS 151/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US151/2009
30.04.2009 IV. ÚS 153/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US153/2009
30.04.2009 IV. ÚS 16/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US16/2009
30.04.2009 IV. ÚS 148/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US148/2009
30.04.2009 IV. ÚS 311/2008 https://ispis.sk/judikatura/IV.US311/2008
30.04.2009 IV. ÚS 147/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US147/2009
30.04.2009 IV. ÚS 357/2008 https://ispis.sk/judikatura/IV.US357/2008
30.04.2009 IV. ÚS 144/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US144/2009
30.04.2009 IV. ÚS 23/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US23/2009
30.04.2009 IV. ÚS 154/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US154/2009
30.04.2009 IV. ÚS 150/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US150/2009
05.05.2009 II. ÚS 17/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US17/2009
05.05.2009 II. ÚS 377/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US377/2008
05.05.2009 II. ÚS 174/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US174/2009
05.05.2009 II. ÚS 180/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US180/2009
05.05.2009 II. ÚS 175/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US175/2009
05.05.2009 II. ÚS 56/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US56/2009
05.05.2009 II. ÚS 177/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US177/2009
05.05.2009 II. ÚS 176/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US176/2009
05.05.2009 II. ÚS 386/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US386/2008
05.05.2009 II. ÚS 181/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US181/2009
05.05.2009 II. ÚS 448/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US448/2008
05.05.2009 II. ÚS 178/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US178/2009
13.05.2009 Pl. ÚS 5/2009 https://ispis.sk/judikatura/Pl.US5/2009
14.05.2009 III. ÚS 133/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US133/2009
14.05.2009 IV. ÚS 171/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US171/2009
14.05.2009 IV. ÚS 159/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US159/2009
14.05.2009 III. ÚS 128/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US128/2009
14.05.2009 IV. ÚS 157/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US157/2009
14.05.2009 IV. ÚS 170/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US170/2009
14.05.2009 II. ÚS 189/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US189/2009
14.05.2009 IV. ÚS 166/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US166/2009
14.05.2009 III. ÚS 129/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US129/2009
14.05.2009 IV. ÚS 176/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US176/2009
14.05.2009 IV. ÚS 164/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US164/2009
14.05.2009 III. ÚS 131/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US131/2009
14.05.2009 II. ÚS 188/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US188/2009
14.05.2009 III. ÚS 420/2008 https://ispis.sk/judikatura/III.US420/2008
14.05.2009 II. ÚS 78/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US78/2009
14.05.2009 IV. ÚS 169/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US169/2009
14.05.2009 II. ÚS 183/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US183/2009
14.05.2009 II. ÚS 191/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US191/2009
14.05.2009 IV. ÚS 168/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US168/2009
14.05.2009 IV. ÚS 162/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US162/2009
14.05.2009 IV. ÚS 174/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US174/2009
14.05.2009 IV. ÚS 160/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US160/2009
14.05.2009 II. ÚS 182/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US182/2009
14.05.2009 IV. ÚS 165/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US165/2009
14.05.2009 III. ÚS 184/2008 https://ispis.sk/judikatura/III.US184/2008
14.05.2009 IV. ÚS 158/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US158/2009
14.05.2009 II. ÚS 186/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US186/2009
14.05.2009 III. ÚS 139/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US139/2009
14.05.2009 III. ÚS 137/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US137/2009
14.05.2009 IV. ÚS 172/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US172/2009
14.05.2009 IV. ÚS 173/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US173/2009
14.05.2009 IV. ÚS 163/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US163/2009
14.05.2009 II. ÚS 194/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US194/2009
14.05.2009 II. ÚS 464/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US464/2008
14.05.2009 IV. ÚS 167/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US167/2009
14.05.2009 III. ÚS 140/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US140/2009
14.05.2009 IV. ÚS 175/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US175/2009
14.05.2009 III. ÚS 141/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US141/2009
14.05.2009 IV. ÚS 161/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US161/2009
14.05.2009 II. ÚS 190/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US190/2009
19.05.2009 II. ÚS 91/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US91/2009
19.05.2009 II. ÚS 198/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US198/2009
19.05.2009 II. ÚS 461/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US461/2008
19.05.2009 II. ÚS 206/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US206/2009
19.05.2009 II. ÚS 202/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US202/2009
19.05.2009 II. ÚS 201/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US201/2009
19.05.2009 II. ÚS 82/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US82/2009
19.05.2009 II. ÚS 196/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US196/2009
19.05.2009 II. ÚS 84/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US84/2009
19.05.2009 II. ÚS 203/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US203/2009
19.05.2009 II. ÚS 200/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US200/2009
20.05.2009 I. ÚS 142/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US142/2009
20.05.2009 I. ÚS 150/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US150/2009
20.05.2009 I. ÚS 138/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US138/2009
20.05.2009 I. ÚS 420/2008 https://ispis.sk/judikatura/I.US420/2008
20.05.2009 I. ÚS 100/2008 https://ispis.sk/judikatura/I.US100/2008
20.05.2009 I. ÚS 154/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US154/2009
20.05.2009 I. ÚS 139/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US139/2009
20.05.2009 I. ÚS 152/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US152/2009
20.05.2009 I. ÚS 151/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US151/2009
20.05.2009 I. ÚS 140/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US140/2009
20.05.2009 I. ÚS 147/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US147/2009
20.05.2009 I. ÚS 73/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US73/2009
20.05.2009 I. ÚS 196/2008 https://ispis.sk/judikatura/I.US196/2008
20.05.2009 I. ÚS 145/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US145/2009
20.05.2009 I. ÚS 143/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US143/2009
20.05.2009 I. ÚS 137/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US137/2009
20.05.2009 I. ÚS 153/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US153/2009
20.05.2009 I. ÚS 144/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US144/2009
20.05.2009 I. ÚS 146/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US146/2009
20.05.2009 I. ÚS 149/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US149/2009
20.05.2009 I. ÚS 74/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US74/2009
20.05.2009 Pl. ÚS 15/2006 https://ispis.sk/judikatura/Pl.US15/2006
20.05.2009 I. ÚS 84/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US84/2009
20.05.2009 I. ÚS 141/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US141/2009
20.05.2009 I. ÚS 148/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US148/2009
20.05.2009 I. ÚS 155/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US155/2009
21.05.2009 III. ÚS 143/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US143/2009
21.05.2009 III. ÚS 144/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US144/2009
21.05.2009 III. ÚS 142/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US142/2009
21.05.2009 III. ÚS 145/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US145/2009
21.05.2009 III. ÚS 146/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US146/2009
21.05.2009 III. ÚS 147/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US147/2009
26.05.2009 III. ÚS 63/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US63/2009
26.05.2009 III. ÚS 24/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US24/2009
26.05.2009 III. ÚS 99/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US99/2009
27.05.2009 II. ÚS 214/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US214/2009
27.05.2009 I. ÚS 87/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US87/2009
27.05.2009 II. ÚS 211/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US211/2009
27.05.2009 II. ÚS 215/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US215/2009
27.05.2009 II. ÚS 213/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US213/2009
27.05.2009 I. ÚS 159/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US159/2009
27.05.2009 II. ÚS 208/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US208/2009
27.05.2009 I. ÚS 50/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US50/2009
27.05.2009 I. ÚS 158/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US158/2009
27.05.2009 II. ÚS 209/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US209/2009
27.05.2009 I. ÚS 160/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US160/2009
27.05.2009 II. ÚS 207/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US207/2009
28.05.2009 IV. ÚS 183/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US183/2009
28.05.2009 IV. ÚS 120/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US120/2009
28.05.2009 IV. ÚS 184/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US184/2009
28.05.2009 IV. ÚS 178/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US178/2009
28.05.2009 IV. ÚS 182/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US182/2009
28.05.2009 IV. ÚS 177/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US177/2009
28.05.2009 IV. ÚS 74/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US74/2009
28.05.2009 IV. ÚS 190/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US190/2009
28.05.2009 IV. ÚS 181/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US181/2009
28.05.2009 IV. ÚS 179/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US179/2009
28.05.2009 IV. ÚS 180/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US180/2009
28.05.2009 IV. ÚS 192/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US192/2009
28.05.2009 IV. ÚS 189/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US189/2009
28.05.2009 IV. ÚS 188/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US188/2009
28.05.2009 IV. ÚS 187/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US187/2009
02.06.2009 II. ÚS 227/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US227/2009
02.06.2009 II. ÚS 229/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US229/2009
02.06.2009 II. ÚS 222/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US222/2009
02.06.2009 II. ÚS 220/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US220/2009
02.06.2009 II. ÚS 228/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US228/2009
02.06.2009 III. ÚS 42/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US42/2009
02.06.2009 II. ÚS 221/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US221/2009
02.06.2009 II. ÚS 223/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US223/2009
02.06.2009 II. ÚS 226/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US226/2009
02.06.2009 III. ÚS 77/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US77/2009
02.06.2009 II. ÚS 225/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US225/2009
02.06.2009 II. ÚS 224/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US224/2009
02.06.2009 III. ÚS 70/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US70/2009
03.06.2009 III. ÚS 153/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US153/2009
03.06.2009 III. ÚS 156/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US156/2009
03.06.2009 III. ÚS 159/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US159/2009
03.06.2009 III. ÚS 112/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US112/2009
03.06.2009 III. ÚS 155/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US155/2009
03.06.2009 III. ÚS 162/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US162/2009
03.06.2009 III. ÚS 161/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US161/2009
04.06.2009 IV. ÚS 200/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US200/2009
04.06.2009 IV. ÚS 94/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US94/2009
04.06.2009 IV. ÚS 197/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US197/2009
04.06.2009 IV. ÚS 195/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US195/2009
04.06.2009 IV. ÚS 198/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US198/2009
04.06.2009 IV. ÚS 199/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US199/2009
04.06.2009 IV. ÚS 193/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US193/2009
04.06.2009 IV. ÚS 227/2008 https://ispis.sk/judikatura/IV.US227/2008
04.06.2009 IV. ÚS 194/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US194/2009
04.06.2009 IV. ÚS 196/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US196/2009
11.06.2009 IV. ÚS 208/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US208/2009
11.06.2009 IV. ÚS 217/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US217/2009
11.06.2009 II. ÚS 239/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US239/2009
11.06.2009 IV. ÚS 203/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US203/2009
11.06.2009 IV. ÚS 67/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US67/2009
11.06.2009 II. ÚS 21/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US21/2009
11.06.2009 II. ÚS 245/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US245/2009
11.06.2009 II. ÚS 238/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US238/2009
11.06.2009 IV. ÚS 216/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US216/2009
11.06.2009 IV. ÚS 209/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US209/2009
11.06.2009 IV. ÚS 204/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US204/2009
11.06.2009 IV. ÚS 214/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US214/2009
11.06.2009 II. ÚS 231/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US231/2009
11.06.2009 II. ÚS 246/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US246/2009
11.06.2009 IV. ÚS 215/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US215/2009
11.06.2009 II. ÚS 247/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US247/2009
11.06.2009 IV. ÚS 142/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US142/2009
11.06.2009 IV. ÚS 210/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US210/2009
11.06.2009 IV. ÚS 211/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US211/2009
11.06.2009 IV. ÚS 213/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US213/2009
11.06.2009 IV. ÚS 212/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US212/2009
11.06.2009 II. ÚS 242/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US242/2009
11.06.2009 II. ÚS 234/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US234/2009
11.06.2009 IV. ÚS 202/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US202/2009
11.06.2009 IV. ÚS 205/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US205/2009
16.06.2009 III. ÚS 174/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US174/2009
16.06.2009 III. ÚS 87/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US87/2009
16.06.2009 III. ÚS 173/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US173/2009
16.06.2009 III. ÚS 118/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US118/2009
16.06.2009 III. ÚS 52/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US52/2009
16.06.2009 III. ÚS 394/2008 https://ispis.sk/judikatura/III.US394/2008
16.06.2009 III. ÚS 164/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US164/2009
16.06.2009 III. ÚS 234/2008 https://ispis.sk/judikatura/III.US234/2008
16.06.2009 III. ÚS 170/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US170/2009
16.06.2009 III. ÚS 165/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US165/2009
16.06.2009 III. ÚS 172/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US172/2009
16.06.2009 III. ÚS 122/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US122/2009
16.06.2009 III. ÚS 168/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US168/2009
17.06.2009 Pl. ÚS 9/2009 https://ispis.sk/judikatura/Pl.US9/2009
18.06.2009 IV. ÚS 73/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US73/2009
23.06.2009 II. ÚS 250/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US250/2009
23.06.2009 II. ÚS 76/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US76/2009
23.06.2009 II. ÚS 253/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US253/2009
23.06.2009 II. ÚS 248/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US248/2009
23.06.2009 II. ÚS 256/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US256/2009
23.06.2009 II. ÚS 252/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US252/2009
23.06.2009 II. ÚS 254/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US254/2009
23.06.2009 II. ÚS 136/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US136/2009
23.06.2009 II. ÚS 249/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US249/2009
23.06.2009 II. ÚS 255/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US255/2009
24.06.2009 I. ÚS 177/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US177/2009
24.06.2009 I. ÚS 179/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US179/2009
24.06.2009 I. ÚS 173/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US173/2009
24.06.2009 I. ÚS 170/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US170/2009
24.06.2009 I. ÚS 52/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US52/2009
24.06.2009 I. ÚS 162/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US162/2009
24.06.2009 I. ÚS 174/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US174/2009
24.06.2009 I. ÚS 178/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US178/2009
24.06.2009 I. ÚS 109/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US109/2009
24.06.2009 I. ÚS 166/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US166/2009
24.06.2009 I. ÚS 176/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US176/2009
24.06.2009 I. ÚS 172/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US172/2009
24.06.2009 I. ÚS 175/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US175/2009
24.06.2009 I. ÚS 167/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US167/2009
24.06.2009 I. ÚS 169/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US169/2009
24.06.2009 I. ÚS 164/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US164/2009
24.06.2009 I. ÚS 165/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US165/2009
24.06.2009 I. ÚS 161/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US161/2009
24.06.2009 I. ÚS 163/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US163/2009
24.06.2009 Pl. ÚS 10/2006 https://ispis.sk/judikatura/Pl.US10/2006
01.07.2009 II. ÚS 262/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US262/2009
01.07.2009 II. ÚS 257/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US257/2009
01.07.2009 II. ÚS 258/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US258/2009
01.07.2009 II. ÚS 260/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US260/2009
01.07.2009 II. ÚS 143/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US143/2009
01.07.2009 II. ÚS 259/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US259/2009
01.07.2009 II. ÚS 398/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US398/2008
01.07.2009 II. ÚS 261/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US261/2009
01.07.2009 II. ÚS 263/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US263/2009
07.07.2009 III. ÚS 191/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US191/2009
07.07.2009 II. ÚS 265/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US265/2009
07.07.2009 III. ÚS 184/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US184/2009
07.07.2009 III. ÚS 187/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US187/2009
07.07.2009 III. ÚS 190/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US190/2009
07.07.2009 II. ÚS 275/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US275/2009
07.07.2009 III. ÚS 189/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US189/2009
07.07.2009 III. ÚS 197/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US197/2009
07.07.2009 III. ÚS 185/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US185/2009
07.07.2009 III. ÚS 183/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US183/2009
07.07.2009 III. ÚS 175/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US175/2009
07.07.2009 II. ÚS 266/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US266/2009
07.07.2009 III. ÚS 176/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US176/2009
07.07.2009 III. ÚS 126/2008 https://ispis.sk/judikatura/III.US126/2008
07.07.2009 II. ÚS 271/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US271/2009
07.07.2009 III. ÚS 188/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US188/2009
07.07.2009 III. ÚS 181/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US181/2009
07.07.2009 III. ÚS 202/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US202/2009
07.07.2009 III. ÚS 180/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US180/2009
07.07.2009 III. ÚS 193/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US193/2009
07.07.2009 III. ÚS 201/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US201/2009
07.07.2009 II. ÚS 277/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US277/2009
07.07.2009 II. ÚS 269/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US269/2009
07.07.2009 III. ÚS 194/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US194/2009
07.07.2009 III. ÚS 199/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US199/2009
07.07.2009 II. ÚS 152/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US152/2009
07.07.2009 III. ÚS 179/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US179/2009
07.07.2009 III. ÚS 186/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US186/2009
07.07.2009 III. ÚS 198/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US198/2009
07.07.2009 III. ÚS 36/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US36/2009
07.07.2009 II. ÚS 210/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US210/2008
07.07.2009 III. ÚS 182/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US182/2009
07.07.2009 III. ÚS 178/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US178/2009
07.07.2009 II. ÚS 116/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US116/2009
07.07.2009 III. ÚS 200/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US200/2009
07.07.2009 III. ÚS 104/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US104/2009
07.07.2009 III. ÚS 135/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US135/2009
07.07.2009 II. ÚS 267/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US267/2009
07.07.2009 III. ÚS 150/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US150/2009
07.07.2009 II. ÚS 276/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US276/2009
08.07.2009 Pl. ÚS 11/2009 https://ispis.sk/judikatura/Pl.US11/2009
08.07.2009 Pl. ÚS 10/2009 https://ispis.sk/judikatura/Pl.US10/2009
09.07.2009 I. ÚS 186/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US186/2009
09.07.2009 I. ÚS 124/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US124/2009
09.07.2009 I. ÚS 76/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US76/2009
09.07.2009 IV. ÚS 239/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US239/2009
09.07.2009 IV. ÚS 238/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US238/2009
09.07.2009 IV. ÚS 233/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US233/2009
09.07.2009 IV. ÚS 234/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US234/2009
09.07.2009 IV. ÚS 237/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US237/2009
09.07.2009 I. ÚS 180/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US180/2009
09.07.2009 I. ÚS 72/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US72/2009
09.07.2009 IV. ÚS 131/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US131/2009
09.07.2009 IV. ÚS 251/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US251/2009
09.07.2009 I. ÚS 194/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US194/2009
09.07.2009 I. ÚS 183/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US183/2009
09.07.2009 I. ÚS 182/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US182/2009
09.07.2009 IV. ÚS 241/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US241/2009
09.07.2009 IV. ÚS 243/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US243/2009
09.07.2009 IV. ÚS 235/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US235/2009
09.07.2009 I. ÚS 181/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US181/2009
09.07.2009 I. ÚS 189/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US189/2009
09.07.2009 IV. ÚS 252/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US252/2009
09.07.2009 I. ÚS 184/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US184/2009
09.07.2009 IV. ÚS 240/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US240/2009
09.07.2009 IV. ÚS 242/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US242/2009
09.07.2009 I. ÚS 28/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US28/2009
09.07.2009 IV. ÚS 236/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US236/2009
09.07.2009 I. ÚS 99/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US99/2009
09.07.2009 IV. ÚS 145/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US145/2009
09.07.2009 IV. ÚS 244/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US244/2009
09.07.2009 I. ÚS 191/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US191/2009
09.07.2009 I. ÚS 185/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US185/2009
09.07.2009 I. ÚS 192/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US192/2009
09.07.2009 IV. ÚS 137/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US137/2009
14.07.2009 I. ÚS 197/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US197/2009
14.07.2009 I. ÚS 79/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US79/2009
14.07.2009 I. ÚS 201/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US201/2009
14.07.2009 I. ÚS 202/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US202/2009
14.07.2009 I. ÚS 198/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US198/2009
14.07.2009 I. ÚS 121/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US121/2009
16.07.2009 IV. ÚS 38/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US38/2009
23.07.2009 IV. ÚS 256/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US256/2009
23.07.2009 IV. ÚS 266/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US266/2009
23.07.2009 IV. ÚS 155/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US155/2009
23.07.2009 IV. ÚS 129/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US129/2009
23.07.2009 IV. ÚS 260/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US260/2009
23.07.2009 IV. ÚS 255/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US255/2009
23.07.2009 IV. ÚS 267/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US267/2009
23.07.2009 IV. ÚS 132/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US132/2009
23.07.2009 IV. ÚS 254/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US254/2009
23.07.2009 IV. ÚS 191/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US191/2009
23.07.2009 IV. ÚS 268/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US268/2009
23.07.2009 IV. ÚS 261/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US261/2009
23.07.2009 IV. ÚS 259/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US259/2009
23.07.2009 IV. ÚS 262/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US262/2009
23.07.2009 IV. ÚS 152/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US152/2009
23.07.2009 IV. ÚS 258/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US258/2009
28.07.2009 III. ÚS 213/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US213/2009
28.07.2009 III. ÚS 214/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US214/2009
28.07.2009 III. ÚS 221/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US221/2009
28.07.2009 III. ÚS 230/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US230/2009
28.07.2009 III. ÚS 158/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US158/2009
28.07.2009 III. ÚS 209/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US209/2009
28.07.2009 III. ÚS 219/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US219/2009
28.07.2009 III. ÚS 205/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US205/2009
28.07.2009 III. ÚS 227/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US227/2009
28.07.2009 III. ÚS 210/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US210/2009
28.07.2009 III. ÚS 206/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US206/2009
28.07.2009 III. ÚS 211/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US211/2009
28.07.2009 III. ÚS 157/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US157/2009
28.07.2009 III. ÚS 208/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US208/2009
28.07.2009 III. ÚS 215/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US215/2009
28.07.2009 III. ÚS 222/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US222/2009
28.07.2009 III. ÚS 217/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US217/2009
28.07.2009 III. ÚS 226/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US226/2009
28.07.2009 III. ÚS 204/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US204/2009
28.07.2009 III. ÚS 107/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US107/2009
28.07.2009 III. ÚS 103/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US103/2009
28.07.2009 III. ÚS 216/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US216/2009
28.07.2009 III. ÚS 229/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US229/2009
28.07.2009 III. ÚS 231/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US231/2009
28.07.2009 III. ÚS 207/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US207/2009
28.07.2009 III. ÚS 224/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US224/2009
28.07.2009 III. ÚS 130/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US130/2009
28.07.2009 III. ÚS 116/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US116/2009
07.08.2009 IV. ÚS 272/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US272/2009
07.08.2009 IV. ÚS 274/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US274/2009
07.08.2009 IV. ÚS 278/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US278/2009
07.08.2009 IV. ÚS 275/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US275/2009
07.08.2009 IV. ÚS 277/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US277/2009
07.08.2009 IV. ÚS 270/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US270/2009
07.08.2009 IV. ÚS 227/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US227/2009
07.08.2009 IV. ÚS 201/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US201/2009
07.08.2009 IV. ÚS 383/2008 https://ispis.sk/judikatura/IV.US383/2008
07.08.2009 IV. ÚS 276/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US276/2009
07.08.2009 IV. ÚS 128/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US128/2009
17.08.2009 I. ÚS 230/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US230/2009
17.08.2009 I. ÚS 205/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US205/2009
17.08.2009 I. ÚS 379/2008 https://ispis.sk/judikatura/I.US379/2008
17.08.2009 I. ÚS 222/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US222/2009
17.08.2009 I. ÚS 214/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US214/2009
17.08.2009 I. ÚS 414/2008 https://ispis.sk/judikatura/I.US414/2008
17.08.2009 I. ÚS 220/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US220/2009
17.08.2009 I. ÚS 218/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US218/2009
17.08.2009 I. ÚS 234/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US234/2009
17.08.2009 I. ÚS 209/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US209/2009
17.08.2009 I. ÚS 208/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US208/2009
17.08.2009 I. ÚS 131/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US131/2009
17.08.2009 I. ÚS 68/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US68/2009
17.08.2009 I. ÚS 215/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US215/2009
17.08.2009 I. ÚS 212/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US212/2009
17.08.2009 I. ÚS 229/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US229/2009
17.08.2009 I. ÚS 206/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US206/2009
17.08.2009 I. ÚS 227/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US227/2009
17.08.2009 I. ÚS 97/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US97/2009
17.08.2009 I. ÚS 216/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US216/2009
17.08.2009 I. ÚS 226/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US226/2009
17.08.2009 I. ÚS 221/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US221/2009
17.08.2009 I. ÚS 217/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US217/2009
17.08.2009 I. ÚS 231/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US231/2009
17.08.2009 I. ÚS 213/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US213/2009
17.08.2009 I. ÚS 225/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US225/2009
17.08.2009 I. ÚS 204/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US204/2009
17.08.2009 I. ÚS 413/2008 https://ispis.sk/judikatura/I.US413/2008
17.08.2009 I. ÚS 228/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US228/2009
17.08.2009 I. ÚS 219/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US219/2009
17.08.2009 I. ÚS 233/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US233/2009
17.08.2009 I. ÚS 210/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US210/2009
17.08.2009 I. ÚS 207/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US207/2009
17.08.2009 I. ÚS 156/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US156/2009
19.08.2009 IV. ÚS 185/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US185/2009
19.08.2009 IV. ÚS 285/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US285/2009
19.08.2009 IV. ÚS 282/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US282/2009
19.08.2009 IV. ÚS 286/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US286/2009
19.08.2009 IV. ÚS 287/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US287/2009
19.08.2009 IV. ÚS 156/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US156/2009
19.08.2009 IV. ÚS 288/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US288/2009
19.08.2009 IV. ÚS 206/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US206/2009
19.08.2009 IV. ÚS 283/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US283/2009
19.08.2009 IV. ÚS 141/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US141/2009
19.08.2009 IV. ÚS 284/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US284/2009
02.09.2009 III. ÚS 233/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US233/2009
02.09.2009 III. ÚS 246/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US246/2009
02.09.2009 III. ÚS 149/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US149/2009
02.09.2009 III. ÚS 258/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US258/2009
02.09.2009 III. ÚS 245/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US245/2009
02.09.2009 III. ÚS 266/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US266/2009
02.09.2009 III. ÚS 177/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US177/2009
02.09.2009 III. ÚS 148/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US148/2009
02.09.2009 III. ÚS 243/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US243/2009
02.09.2009 III. ÚS 238/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US238/2009
02.09.2009 III. ÚS 264/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US264/2009
02.09.2009 III. ÚS 134/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US134/2009
02.09.2009 III. ÚS 166/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US166/2009
02.09.2009 III. ÚS 262/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US262/2009
02.09.2009 III. ÚS 248/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US248/2009
02.09.2009 III. ÚS 260/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US260/2009
02.09.2009 III. ÚS 247/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US247/2009
02.09.2009 III. ÚS 267/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US267/2009
02.09.2009 III. ÚS 251/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US251/2009
02.09.2009 III. ÚS 255/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US255/2009
02.09.2009 III. ÚS 192/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US192/2009
02.09.2009 III. ÚS 240/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US240/2009
02.09.2009 III. ÚS 424/2008 https://ispis.sk/judikatura/III.US424/2008
02.09.2009 III. ÚS 250/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US250/2009
02.09.2009 III. ÚS 257/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US257/2009
02.09.2009 III. ÚS 244/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US244/2009
02.09.2009 III. ÚS 253/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US253/2009
02.09.2009 III. ÚS 259/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US259/2009
02.09.2009 III. ÚS 136/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US136/2009
02.09.2009 III. ÚS 261/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US261/2009
02.09.2009 III. ÚS 249/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US249/2009
02.09.2009 III. ÚS 263/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US263/2009
02.09.2009 III. ÚS 252/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US252/2009
02.09.2009 III. ÚS 152/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US152/2009
02.09.2009 III. ÚS 239/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US239/2009
02.09.2009 III. ÚS 236/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US236/2009
08.09.2009 III. ÚS 272/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US272/2009
08.09.2009 III. ÚS 271/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US271/2009
08.09.2009 III. ÚS 282/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US282/2009
08.09.2009 III. ÚS 268/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US268/2009
08.09.2009 III. ÚS 278/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US278/2009
08.09.2009 III. ÚS 275/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US275/2009
08.09.2009 III. ÚS 269/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US269/2009
08.09.2009 III. ÚS 280/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US280/2009
08.09.2009 III. ÚS 274/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US274/2009
08.09.2009 III. ÚS 223/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US223/2009
08.09.2009 III. ÚS 281/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US281/2009
08.09.2009 III. ÚS 276/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US276/2009
08.09.2009 III. ÚS 270/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US270/2009
08.09.2009 III. ÚS 277/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US277/2009
08.09.2009 III. ÚS 273/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US273/2009
10.09.2009 I. ÚS 196/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US196/2009
10.09.2009 IV. ÚS 302/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US302/2009
10.09.2009 IV. ÚS 298/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US298/2009
10.09.2009 IV. ÚS 293/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US293/2009
10.09.2009 II. ÚS 162/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US162/2009
10.09.2009 II. ÚS 282/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US282/2009
10.09.2009 II. ÚS 285/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US285/2009
10.09.2009 II. ÚS 281/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US281/2009
10.09.2009 IV. ÚS 308/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US308/2009
10.09.2009 II. ÚS 286/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US286/2009
10.09.2009 I. ÚS 245/2008 https://ispis.sk/judikatura/I.US245/2008
10.09.2009 IV. ÚS 294/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US294/2009
10.09.2009 I. ÚS 241/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US241/2009
10.09.2009 I. ÚS 238/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US238/2009
10.09.2009 IV. ÚS 300/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US300/2009
10.09.2009 I. ÚS 236/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US236/2009
10.09.2009 I. ÚS 240/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US240/2009
10.09.2009 II. ÚS 287/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US287/2009
10.09.2009 I. ÚS 252/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US252/2009
10.09.2009 I. ÚS 243/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US243/2009
10.09.2009 I. ÚS 239/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US239/2009
10.09.2009 II. ÚS 105/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US105/2009
10.09.2009 I. ÚS 246/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US246/2009
10.09.2009 IV. ÚS 292/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US292/2009
10.09.2009 I. ÚS 247/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US247/2009
10.09.2009 II. ÚS 197/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US197/2009
10.09.2009 II. ÚS 280/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US280/2009
10.09.2009 IV. ÚS 219/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US219/2009
10.09.2009 I. ÚS 251/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US251/2009
10.09.2009 I. ÚS 235/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US235/2009
10.09.2009 II. ÚS 187/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US187/2009
10.09.2009 I. ÚS 242/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US242/2009
10.09.2009 I. ÚS 250/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US250/2009
10.09.2009 I. ÚS 126/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US126/2009
10.09.2009 I. ÚS 237/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US237/2009
10.09.2009 IV. ÚS 299/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US299/2009
10.09.2009 IV. ÚS 310/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US310/2009
10.09.2009 I. ÚS 244/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US244/2009
10.09.2009 IV. ÚS 207/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US207/2009
10.09.2009 IV. ÚS 306/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US306/2009
10.09.2009 II. ÚS 122/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US122/2009
10.09.2009 IV. ÚS 290/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US290/2009
10.09.2009 I. ÚS 253/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US253/2009
10.09.2009 IV. ÚS 301/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US301/2009
10.09.2009 I. ÚS 245/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US245/2009
10.09.2009 I. ÚS 249/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US249/2009
10.09.2009 II. ÚS 279/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US279/2009
10.09.2009 IV. ÚS 307/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US307/2009
10.09.2009 IV. ÚS 291/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US291/2009
10.09.2009 II. ÚS 284/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US284/2009
10.09.2009 I. ÚS 248/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US248/2009
17.09.2009 II. ÚS 299/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US299/2009
17.09.2009 II. ÚS 293/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US293/2009
17.09.2009 II. ÚS 295/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US295/2009
17.09.2009 II. ÚS 300/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US300/2009
17.09.2009 II. ÚS 138/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US138/2009
17.09.2009 II. ÚS 289/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US289/2009
17.09.2009 II. ÚS 298/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US298/2009
17.09.2009 II. ÚS 296/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US296/2009
17.09.2009 II. ÚS 292/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US292/2009
17.09.2009 II. ÚS 290/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US290/2009
17.09.2009 II. ÚS 144/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US144/2009
17.09.2009 II. ÚS 218/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US218/2009
17.09.2009 II. ÚS 291/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US291/2009
17.09.2009 II. ÚS 212/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US212/2009
17.09.2009 II. ÚS 302/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US302/2009
17.09.2009 II. ÚS 301/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US301/2009
17.09.2009 II. ÚS 297/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US297/2009
22.09.2009 III. ÚS 171/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US171/2009
22.09.2009 III. ÚS 288/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US288/2009
22.09.2009 III. ÚS 294/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US294/2009
22.09.2009 III. ÚS 195/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US195/2009
22.09.2009 III. ÚS 293/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US293/2009
22.09.2009 III. ÚS 285/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US285/2009
22.09.2009 III. ÚS 287/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US287/2009
22.09.2009 III. ÚS 289/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US289/2009
22.09.2009 III. ÚS 284/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US284/2009
22.09.2009 III. ÚS 298/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US298/2009
22.09.2009 III. ÚS 286/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US286/2009
22.09.2009 III. ÚS 291/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US291/2009
22.09.2009 III. ÚS 295/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US295/2009
22.09.2009 III. ÚS 292/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US292/2009
23.09.2009 II. ÚS 155/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US155/2009
23.09.2009 II. ÚS 310/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US310/2009
23.09.2009 II. ÚS 184/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US184/2009
23.09.2009 II. ÚS 309/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US309/2009
23.09.2009 Pl. ÚS 14/2006 https://ispis.sk/judikatura/Pl.US14/2006
23.09.2009 II. ÚS 237/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US237/2009
23.09.2009 II. ÚS 304/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US304/2009
23.09.2009 II. ÚS 90/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US90/2009
23.09.2009 II. ÚS 311/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US311/2009
23.09.2009 II. ÚS 303/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US303/2009
23.09.2009 II. ÚS 308/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US308/2009
23.09.2009 II. ÚS 307/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US307/2009
23.09.2009 II. ÚS 164/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US164/2009
23.09.2009 IV. ÚS 311/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US311/2009
23.09.2009 II. ÚS 306/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US306/2009
23.09.2009 Pl. ÚS 2/2009 https://ispis.sk/judikatura/Pl.US2/2009
25.09.2009 IV. ÚS 279/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US279/2009
25.09.2009 IV. ÚS 326/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US326/2009
25.09.2009 IV. ÚS 263/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US263/2009
25.09.2009 IV. ÚS 320/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US320/2009
25.09.2009 IV. ÚS 321/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US321/2009
25.09.2009 IV. ÚS 273/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US273/2009
25.09.2009 IV. ÚS 322/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US322/2009
25.09.2009 IV. ÚS 257/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US257/2009
25.09.2009 IV. ÚS 317/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US317/2009
25.09.2009 IV. ÚS 265/2008 https://ispis.sk/judikatura/IV.US265/2008
25.09.2009 IV. ÚS 264/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US264/2009
25.09.2009 IV. ÚS 103/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US103/2009
25.09.2009 IV. ÚS 324/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US324/2009
25.09.2009 IV. ÚS 319/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US319/2009
25.09.2009 IV. ÚS 318/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US318/2009
25.09.2009 IV. ÚS 316/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US316/2009
25.09.2009 IV. ÚS 327/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US327/2009
29.09.2009 I. ÚS 260/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US260/2009
29.09.2009 I. ÚS 278/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US278/2009
29.09.2009 I. ÚS 258/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US258/2009
29.09.2009 II. ÚS 320/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US320/2009
29.09.2009 II. ÚS 319/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US319/2009
29.09.2009 I. ÚS 275/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US275/2009
29.09.2009 I. ÚS 271/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US271/2009
29.09.2009 I. ÚS 283/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US283/2009
29.09.2009 II. ÚS 317/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US317/2009
29.09.2009 I. ÚS 193/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US193/2009
29.09.2009 I. ÚS 255/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US255/2009
29.09.2009 I. ÚS 264/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US264/2009
29.09.2009 I. ÚS 263/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US263/2009
29.09.2009 I. ÚS 279/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US279/2009
29.09.2009 I. ÚS 267/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US267/2009
29.09.2009 II. ÚS 315/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US315/2009
29.09.2009 II. ÚS 199/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US199/2009
29.09.2009 I. ÚS 266/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US266/2009
29.09.2009 I. ÚS 171/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US171/2009
29.09.2009 I. ÚS 268/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US268/2009
29.09.2009 I. ÚS 254/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US254/2009
29.09.2009 II. ÚS 165/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US165/2009
29.09.2009 II. ÚS 244/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US244/2009
29.09.2009 I. ÚS 259/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US259/2009
29.09.2009 I. ÚS 256/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US256/2009
29.09.2009 II. ÚS 240/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US240/2009
29.09.2009 I. ÚS 274/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US274/2009
29.09.2009 I. ÚS 281/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US281/2009
29.09.2009 I. ÚS 261/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US261/2009
29.09.2009 II. ÚS 316/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US316/2009
29.09.2009 I. ÚS 282/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US282/2009
29.09.2009 I. ÚS 277/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US277/2009
29.09.2009 I. ÚS 276/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US276/2009
29.09.2009 I. ÚS 265/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US265/2009
29.09.2009 I. ÚS 280/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US280/2009
29.09.2009 I. ÚS 257/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US257/2009
29.09.2009 I. ÚS 117/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US117/2009
29.09.2009 I. ÚS 272/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US272/2009
29.09.2009 I. ÚS 270/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US270/2009
29.09.2009 II. ÚS 318/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US318/2009
29.09.2009 I. ÚS 273/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US273/2009
30.09.2009 Pl. ÚS 15/2009 https://ispis.sk/judikatura/Pl.US15/2009
01.10.2009 IV. ÚS 331/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US331/2009
01.10.2009 IV. ÚS 341/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US341/2009
01.10.2009 IV. ÚS 332/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US332/2009
01.10.2009 IV. ÚS 335/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US335/2009
01.10.2009 IV. ÚS 334/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US334/2009
01.10.2009 IV. ÚS 208/2008 https://ispis.sk/judikatura/IV.US208/2008
01.10.2009 IV. ÚS 329/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US329/2009
01.10.2009 IV. ÚS 343/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US343/2009
01.10.2009 IV. ÚS 336/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US336/2009
01.10.2009 IV. ÚS 333/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US333/2009
01.10.2009 IV. ÚS 330/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US330/2009
01.10.2009 IV. ÚS 342/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US342/2009
07.10.2009 III. ÚS 324/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US324/2009
07.10.2009 III. ÚS 322/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US322/2009
07.10.2009 III. ÚS 300/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US300/2009
07.10.2009 III. ÚS 169/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US169/2009
07.10.2009 III. ÚS 304/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US304/2009
07.10.2009 III. ÚS 326/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US326/2009
07.10.2009 III. ÚS 315/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US315/2009
07.10.2009 III. ÚS 232/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US232/2009
07.10.2009 III. ÚS 310/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US310/2009
07.10.2009 III. ÚS 317/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US317/2009
07.10.2009 III. ÚS 306/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US306/2009
07.10.2009 III. ÚS 314/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US314/2009
07.10.2009 III. ÚS 309/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US309/2009
07.10.2009 III. ÚS 303/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US303/2009
07.10.2009 III. ÚS 316/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US316/2009
07.10.2009 III. ÚS 138/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US138/2009
07.10.2009 III. ÚS 218/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US218/2009
07.10.2009 III. ÚS 325/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US325/2009
07.10.2009 III. ÚS 234/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US234/2009
07.10.2009 III. ÚS 16/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US16/2009
07.10.2009 III. ÚS 132/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US132/2009
07.10.2009 III. ÚS 305/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US305/2009
07.10.2009 III. ÚS 313/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US313/2009
07.10.2009 III. ÚS 311/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US311/2009
07.10.2009 III. ÚS 225/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US225/2009
07.10.2009 III. ÚS 323/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US323/2009
07.10.2009 III. ÚS 327/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US327/2009
08.10.2009 II. ÚS 334/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US334/2009
08.10.2009 IV. ÚS 347/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US347/2009
08.10.2009 II. ÚS 333/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US333/2009
08.10.2009 IV. ÚS 349/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US349/2009
08.10.2009 IV. ÚS 353/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US353/2009
08.10.2009 II. ÚS 322/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US322/2009
08.10.2009 II. ÚS 236/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US236/2009
08.10.2009 II. ÚS 338/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US338/2009
08.10.2009 IV. ÚS 352/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US352/2009
08.10.2009 II. ÚS 328/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US328/2009
08.10.2009 IV. ÚS 351/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US351/2009
08.10.2009 II. ÚS 327/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US327/2009
08.10.2009 IV. ÚS 350/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US350/2009
08.10.2009 IV. ÚS 354/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US354/2009
08.10.2009 II. ÚS 332/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US332/2009
08.10.2009 II. ÚS 330/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US330/2009
08.10.2009 IV. ÚS 253/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US253/2009
08.10.2009 II. ÚS 324/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US324/2009
08.10.2009 II. ÚS 335/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US335/2009
08.10.2009 IV. ÚS 355/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US355/2009
08.10.2009 II. ÚS 336/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US336/2009
08.10.2009 IV. ÚS 348/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US348/2009
08.10.2009 II. ÚS 329/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US329/2009
08.10.2009 IV. ÚS 356/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US356/2009
08.10.2009 II. ÚS 331/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US331/2009
13.10.2009 II. ÚS 345/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US345/2009
13.10.2009 III. ÚS 332/2008 https://ispis.sk/judikatura/III.US332/2008
13.10.2009 III. ÚS 330/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US330/2009
13.10.2009 III. ÚS 254/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US254/2009
13.10.2009 II. ÚS 343/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US343/2009
13.10.2009 III. ÚS 163/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US163/2009
13.10.2009 II. ÚS 350/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US350/2009
13.10.2009 III. ÚS 335/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US335/2009
13.10.2009 III. ÚS 333/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US333/2009
13.10.2009 II. ÚS 344/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US344/2009
13.10.2009 II. ÚS 204/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US204/2009
13.10.2009 II. ÚS 346/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US346/2009
13.10.2009 III. ÚS 329/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US329/2009
13.10.2009 III. ÚS 334/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US334/2009
13.10.2009 II. ÚS 352/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US352/2009
13.10.2009 II. ÚS 342/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US342/2009
13.10.2009 III. ÚS 93/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US93/2009
13.10.2009 II. ÚS 347/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US347/2009
13.10.2009 II. ÚS 390/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US390/2008
13.10.2009 II. ÚS 67/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US67/2009
13.10.2009 III. ÚS 53/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US53/2009
13.10.2009 III. ÚS 328/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US328/2009
14.10.2009 Pl. ÚS 4/2009 https://ispis.sk/judikatura/Pl.US4/2009
14.10.2009 I. ÚS 293/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US293/2009
14.10.2009 I. ÚS 286/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US286/2009
14.10.2009 I. ÚS 107/2008 https://ispis.sk/judikatura/I.US107/2008
14.10.2009 I. ÚS 295/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US295/2009
14.10.2009 I. ÚS 312/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US312/2009
14.10.2009 I. ÚS 262/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US262/2009
14.10.2009 I. ÚS 301/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US301/2009
14.10.2009 I. ÚS 302/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US302/2009
14.10.2009 I. ÚS 309/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US309/2009
14.10.2009 I. ÚS 307/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US307/2009
14.10.2009 I. ÚS 292/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US292/2009
14.10.2009 I. ÚS 287/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US287/2009
14.10.2009 I. ÚS 285/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US285/2009
14.10.2009 I. ÚS 311/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US311/2009
14.10.2009 I. ÚS 313/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US313/2009
14.10.2009 I. ÚS 310/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US310/2009
14.10.2009 I. ÚS 288/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US288/2009
14.10.2009 IV. ÚS 344/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US344/2009
14.10.2009 I. ÚS 297/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US297/2009
14.10.2009 Pl. ÚS 8/2009 https://ispis.sk/judikatura/Pl.US8/2009
14.10.2009 I. ÚS 224/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US224/2009
14.10.2009 I. ÚS 290/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US290/2009
14.10.2009 I. ÚS 294/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US294/2009
14.10.2009 Pl. ÚS 7/2009 https://ispis.sk/judikatura/Pl.US7/2009
14.10.2009 IV. ÚS 339/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US339/2009
14.10.2009 I. ÚS 291/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US291/2009
14.10.2009 I. ÚS 303/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US303/2009
14.10.2009 I. ÚS 298/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US298/2009
14.10.2009 I. ÚS 299/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US299/2009
14.10.2009 I. ÚS 289/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US289/2009
14.10.2009 IV. ÚS 281/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US281/2009
14.10.2009 I. ÚS 306/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US306/2009
14.10.2009 I. ÚS 304/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US304/2009
15.10.2009 IV. ÚS 359/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US359/2009
15.10.2009 IV. ÚS 360/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US360/2009
15.10.2009 IV. ÚS 361/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US361/2009
15.10.2009 IV. ÚS 362/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US362/2009
15.10.2009 IV. ÚS 289/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US289/2009
15.10.2009 IV. ÚS 364/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US364/2009
15.10.2009 IV. ÚS 358/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US358/2009
15.10.2009 IV. ÚS 363/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US363/2009
21.10.2009 I. ÚS 317/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US317/2009
21.10.2009 IV. ÚS 376/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US376/2009
21.10.2009 I. ÚS 323/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US323/2009
21.10.2009 IV. ÚS 368/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US368/2009
21.10.2009 II. ÚS 363/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US363/2009
21.10.2009 IV. ÚS 375/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US375/2009
21.10.2009 II. ÚS 360/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US360/2009
21.10.2009 IV. ÚS 382/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US382/2009
21.10.2009 I. ÚS 200/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US200/2009
21.10.2009 II. ÚS 357/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US357/2009
21.10.2009 I. ÚS 316/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US316/2009
21.10.2009 I. ÚS 315/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US315/2009
21.10.2009 II. ÚS 355/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US355/2009
21.10.2009 I. ÚS 319/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US319/2009
21.10.2009 I. ÚS 314/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US314/2009
21.10.2009 IV. ÚS 370/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US370/2009
21.10.2009 I. ÚS 322/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US322/2009
21.10.2009 IV. ÚS 380/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US380/2009
21.10.2009 II. ÚS 354/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US354/2009
21.10.2009 II. ÚS 353/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US353/2009
21.10.2009 IV. ÚS 371/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US371/2009
21.10.2009 I. ÚS 132/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US132/2009
21.10.2009 II. ÚS 325/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US325/2009
21.10.2009 IV. ÚS 374/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US374/2009
21.10.2009 IV. ÚS 377/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US377/2009
21.10.2009 Pl. ÚS 16/2009 https://ispis.sk/judikatura/Pl.US16/2009
21.10.2009 I. ÚS 296/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US296/2009
21.10.2009 I. ÚS 320/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US320/2009
21.10.2009 II. ÚS 365/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US365/2009
21.10.2009 II. ÚS 358/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US358/2009
21.10.2009 II. ÚS 241/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US241/2009
21.10.2009 IV. ÚS 372/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US372/2009
21.10.2009 II. ÚS 356/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US356/2009
21.10.2009 IV. ÚS 367/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US367/2009
21.10.2009 I. ÚS 324/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US324/2009
21.10.2009 II. ÚS 361/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US361/2009
21.10.2009 IV. ÚS 379/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US379/2009
21.10.2009 IV. ÚS 369/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US369/2009
21.10.2009 II. ÚS 359/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US359/2009
21.10.2009 IV. ÚS 378/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US378/2009
21.10.2009 II. ÚS 235/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US235/2009
21.10.2009 IV. ÚS 218/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US218/2009
28.10.2009 I. ÚS 334/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US334/2009
28.10.2009 I. ÚS 325/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US325/2009
28.10.2009 I. ÚS 337/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US337/2009
28.10.2009 I. ÚS 339/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US339/2009
28.10.2009 I. ÚS 328/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US328/2009
28.10.2009 I. ÚS 329/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US329/2009
28.10.2009 I. ÚS 338/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US338/2009
28.10.2009 I. ÚS 335/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US335/2009
28.10.2009 I. ÚS 333/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US333/2009
28.10.2009 Pl. ÚS 18/2009 https://ispis.sk/judikatura/Pl.US18/2009
28.10.2009 I. ÚS 326/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US326/2009
28.10.2009 I. ÚS 336/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US336/2009
28.10.2009 I. ÚS 332/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US332/2009
28.10.2009 Pl. ÚS 17/2009 https://ispis.sk/judikatura/Pl.US17/2009
29.10.2009 IV. ÚS 388/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US388/2009
29.10.2009 IV. ÚS 269/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US269/2009
29.10.2009 IV. ÚS 325/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US325/2009
29.10.2009 IV. ÚS 386/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US386/2009
29.10.2009 IV. ÚS 384/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US384/2009
29.10.2009 IV. ÚS 383/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US383/2009
29.10.2009 IV. ÚS 385/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US385/2009
29.10.2009 IV. ÚS 149/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US149/2009
10.11.2009 III. ÚS 312/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US312/2009
10.11.2009 III. ÚS 256/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US256/2009
10.11.2009 III. ÚS 154/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US154/2009
10.11.2009 III. ÚS 342/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US342/2009
10.11.2009 III. ÚS 344/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US344/2009
10.11.2009 III. ÚS 242/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US242/2009
10.11.2009 III. ÚS 212/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US212/2009
10.11.2009 III. ÚS 336/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US336/2009
10.11.2009 III. ÚS 341/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US341/2009
10.11.2009 III. ÚS 338/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US338/2009
10.11.2009 III. ÚS 167/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US167/2009
10.11.2009 III. ÚS 343/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US343/2009
10.11.2009 III. ÚS 308/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US308/2009
10.11.2009 III. ÚS 235/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US235/2009
11.11.2009 III. ÚS 345/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US345/2009
11.11.2009 I. ÚS 346/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US346/2009
11.11.2009 I. ÚS 344/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US344/2009
11.11.2009 I. ÚS 343/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US343/2009
11.11.2009 I. ÚS 353/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US353/2009
11.11.2009 I. ÚS 348/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US348/2009
11.11.2009 III. ÚS 347/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US347/2009
11.11.2009 I. ÚS 341/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US341/2009
11.11.2009 III. ÚS 203/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US203/2009
11.11.2009 I. ÚS 232/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US232/2009
11.11.2009 III. ÚS 353/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US353/2009
11.11.2009 I. ÚS 342/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US342/2009
11.11.2009 III. ÚS 352/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US352/2009
11.11.2009 III. ÚS 350/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US350/2009
11.11.2009 I. ÚS 349/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US349/2009
11.11.2009 I. ÚS 354/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US354/2009
11.11.2009 III. ÚS 349/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US349/2009
11.11.2009 I. ÚS 355/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US355/2009
11.11.2009 Pl. ÚS 19/2009 https://ispis.sk/judikatura/Pl.US19/2009
11.11.2009 I. ÚS 350/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US350/2009
11.11.2009 III. ÚS 351/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US351/2009
11.11.2009 III. ÚS 196/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US196/2009
11.11.2009 I. ÚS 351/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US351/2009
11.11.2009 I. ÚS 345/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US345/2009
12.11.2009 II. ÚS 185/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US185/2009
12.11.2009 II. ÚS 380/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US380/2009
12.11.2009 II. ÚS 378/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US378/2009
12.11.2009 II. ÚS 444/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US444/2008
12.11.2009 II. ÚS 381/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US381/2009
12.11.2009 II. ÚS 367/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US367/2009
12.11.2009 II. ÚS 195/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US195/2009
12.11.2009 II. ÚS 376/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US376/2009
12.11.2009 II. ÚS 179/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US179/2009
12.11.2009 II. ÚS 268/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US268/2009
12.11.2009 II. ÚS 43/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US43/2009
12.11.2009 II. ÚS 383/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US383/2009
12.11.2009 II. ÚS 372/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US372/2009
12.11.2009 II. ÚS 368/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US368/2009
12.11.2009 II. ÚS 369/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US369/2009
12.11.2009 II. ÚS 251/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US251/2009
12.11.2009 II. ÚS 384/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US384/2009
12.11.2009 II. ÚS 371/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US371/2009
12.11.2009 II. ÚS 370/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US370/2009
12.11.2009 II. ÚS 382/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US382/2009
13.11.2009 IV. ÚS 393/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US393/2009
13.11.2009 IV. ÚS 186/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US186/2009
13.11.2009 IV. ÚS 394/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US394/2009
13.11.2009 IV. ÚS 399/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US399/2009
13.11.2009 IV. ÚS 400/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US400/2009
13.11.2009 IV. ÚS 403/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US403/2009
13.11.2009 IV. ÚS 390/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US390/2009
13.11.2009 IV. ÚS 309/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US309/2009
13.11.2009 IV. ÚS 395/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US395/2009
13.11.2009 IV. ÚS 389/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US389/2009
13.11.2009 IV. ÚS 402/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US402/2009
13.11.2009 IV. ÚS 391/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US391/2009
13.11.2009 IV. ÚS 404/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US404/2009
13.11.2009 IV. ÚS 397/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US397/2009
13.11.2009 IV. ÚS 398/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US398/2009
13.11.2009 IV. ÚS 401/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US401/2009
13.11.2009 IV. ÚS 392/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US392/2009
13.11.2009 IV. ÚS 280/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US280/2009
25.11.2009 I. ÚS 187/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US187/2009
25.11.2009 I. ÚS 352/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US352/2009
25.11.2009 III. ÚS 356/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US356/2009
25.11.2009 I. ÚS 362/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US362/2009
25.11.2009 IV. ÚS 387/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US387/2009
25.11.2009 I. ÚS 365/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US365/2009
25.11.2009 Pl. ÚS 21/2009 https://ispis.sk/judikatura/Pl.US21/2009
25.11.2009 I. ÚS 53/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US53/2009
25.11.2009 I. ÚS 360/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US360/2009
25.11.2009 III. ÚS 359/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US359/2009
25.11.2009 III. ÚS 355/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US355/2009
25.11.2009 I. ÚS 361/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US361/2009
25.11.2009 Pl. ÚS 14/2009 https://ispis.sk/judikatura/Pl.US14/2009
25.11.2009 I. ÚS 358/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US358/2009
25.11.2009 I. ÚS 357/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US357/2009
25.11.2009 I. ÚS 356/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US356/2009
25.11.2009 I. ÚS 366/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US366/2009
25.11.2009 I. ÚS 370/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US370/2009
25.11.2009 I. ÚS 368/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US368/2009
25.11.2009 I. ÚS 374/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US374/2009
25.11.2009 I. ÚS 373/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US373/2009
25.11.2009 I. ÚS 364/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US364/2009
25.11.2009 III. ÚS 241/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US241/2009
25.11.2009 Pl. ÚS 20/2009 https://ispis.sk/judikatura/Pl.US20/2009
25.11.2009 III. ÚS 358/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US358/2009
25.11.2009 III. ÚS 357/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US357/2009
25.11.2009 I. ÚS 372/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US372/2009
25.11.2009 I. ÚS 367/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US367/2009
25.11.2009 I. ÚS 359/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US359/2009
25.11.2009 III. ÚS 360/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US360/2009
25.11.2009 I. ÚS 363/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US363/2009
25.11.2009 III. ÚS 354/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US354/2009
25.11.2009 I. ÚS 168/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US168/2009
25.11.2009 I. ÚS 195/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US195/2009
26.11.2009 II. ÚS 399/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US399/2009
26.11.2009 II. ÚS 283/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US283/2009
26.11.2009 II. ÚS 389/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US389/2009
26.11.2009 III. ÚS 265/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US265/2009
26.11.2009 III. ÚS 228/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US228/2009
26.11.2009 II. ÚS 313/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US313/2009
26.11.2009 II. ÚS 402/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US402/2009
26.11.2009 II. ÚS 390/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US390/2009
26.11.2009 II. ÚS 391/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US391/2009
26.11.2009 II. ÚS 403/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US403/2009
26.11.2009 II. ÚS 397/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US397/2009
26.11.2009 III. ÚS 370/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US370/2009
26.11.2009 II. ÚS 385/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US385/2009
26.11.2009 III. ÚS 301/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US301/2009
26.11.2009 II. ÚS 387/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US387/2009
26.11.2009 III. ÚS 372/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US372/2009
26.11.2009 II. ÚS 388/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US388/2009
26.11.2009 II. ÚS 294/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US294/2009
26.11.2009 II. ÚS 398/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US398/2009
26.11.2009 III. ÚS 307/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US307/2009
26.11.2009 II. ÚS 401/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US401/2009
26.11.2009 III. ÚS 361/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US361/2009
26.11.2009 III. ÚS 363/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US363/2009
26.11.2009 III. ÚS 302/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US302/2009
26.11.2009 III. ÚS 362/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US362/2009
26.11.2009 III. ÚS 364/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US364/2009
26.11.2009 III. ÚS 366/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US366/2009
26.11.2009 II. ÚS 396/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US396/2009
26.11.2009 III. ÚS 279/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US279/2009
26.11.2009 III. ÚS 371/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US371/2009
26.11.2009 II. ÚS 393/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US393/2009
26.11.2009 III. ÚS 373/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US373/2009
26.11.2009 III. ÚS 365/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US365/2009
26.11.2009 II. ÚS 395/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US395/2009
26.11.2009 III. ÚS 368/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US368/2009
26.11.2009 II. ÚS 386/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US386/2009
26.11.2009 III. ÚS 296/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US296/2009
09.12.2009 I. ÚS 375/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US375/2009
09.12.2009 I. ÚS 385/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US385/2009
09.12.2009 I. ÚS 386/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US386/2009
09.12.2009 I. ÚS 387/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US387/2009
09.12.2009 I. ÚS 203/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US203/2009
09.12.2009 I. ÚS 383/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US383/2009
09.12.2009 I. ÚS 384/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US384/2009
09.12.2009 I. ÚS 376/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US376/2009
09.12.2009 III. ÚS 386/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US386/2009
09.12.2009 III. ÚS 290/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US290/2009
09.12.2009 I. ÚS 379/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US379/2009
09.12.2009 III. ÚS 374/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US374/2009
09.12.2009 III. ÚS 375/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US375/2009
09.12.2009 III. ÚS 385/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US385/2009
09.12.2009 I. ÚS 381/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US381/2009
09.12.2009 III. ÚS 380/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US380/2009
09.12.2009 III. ÚS 389/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US389/2009
09.12.2009 III. ÚS 376/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US376/2009
09.12.2009 III. ÚS 381/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US381/2009
09.12.2009 I. ÚS 382/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US382/2009
09.12.2009 III. ÚS 387/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US387/2009
09.12.2009 III. ÚS 378/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US378/2009
09.12.2009 I. ÚS 284/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US284/2009
09.12.2009 I. ÚS 388/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US388/2009
09.12.2009 I. ÚS 380/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US380/2009
09.12.2009 I. ÚS 418/2008 https://ispis.sk/judikatura/I.US418/2008
09.12.2009 III. ÚS 384/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US384/2009
09.12.2009 III. ÚS 390/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US390/2009
09.12.2009 III. ÚS 382/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US382/2009
09.12.2009 III. ÚS 297/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US297/2009
09.12.2009 I. ÚS 378/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US378/2009
09.12.2009 I. ÚS 417/2008 https://ispis.sk/judikatura/I.US417/2008
09.12.2009 I. ÚS 377/2009 https://ispis.sk/judikatura/I.US377/2009
09.12.2009 III. ÚS 379/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US379/2009
09.12.2009 III. ÚS 383/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US383/2009
10.12.2009 II. ÚS 411/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US411/2009
10.12.2009 II. ÚS 458/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US458/2008
10.12.2009 IV. ÚS 407/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US407/2009
10.12.2009 IV. ÚS 303/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US303/2009
10.12.2009 IV. ÚS 420/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US420/2009
10.12.2009 II. ÚS 408/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US408/2009
10.12.2009 IV. ÚS 424/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US424/2009
10.12.2009 IV. ÚS 409/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US409/2009
10.12.2009 IV. ÚS 413/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US413/2009
10.12.2009 II. ÚS 404/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US404/2009
10.12.2009 IV. ÚS 406/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US406/2009
10.12.2009 II. ÚS 412/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US412/2009
10.12.2009 IV. ÚS 419/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US419/2009
10.12.2009 IV. ÚS 412/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US412/2009
10.12.2009 II. ÚS 415/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US415/2009
10.12.2009 IV. ÚS 296/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US296/2009
10.12.2009 IV. ÚS 422/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US422/2009
10.12.2009 IV. ÚS 405/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US405/2009
10.12.2009 II. ÚS 410/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US410/2009
10.12.2009 IV. ÚS 328/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US328/2009
10.12.2009 II. ÚS 118/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US118/2008
10.12.2009 IV. ÚS 421/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US421/2009
10.12.2009 II. ÚS 409/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US409/2009
10.12.2009 IV. ÚS 418/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US418/2009
10.12.2009 IV. ÚS 337/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US337/2009
10.12.2009 IV. ÚS 408/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US408/2009
10.12.2009 II. ÚS 417/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US417/2009
10.12.2009 II. ÚS 312/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US312/2009
10.12.2009 IV. ÚS 323/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US323/2009
10.12.2009 IV. ÚS 414/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US414/2009
10.12.2009 II. ÚS 416/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US416/2009
10.12.2009 IV. ÚS 415/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US415/2009
10.12.2009 II. ÚS 45/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US45/2009
10.12.2009 IV. ÚS 423/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US423/2009
10.12.2009 IV. ÚS 271/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US271/2009
10.12.2009 IV. ÚS 410/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US410/2009
15.12.2009 II. ÚS 351/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US351/2009
15.12.2009 II. ÚS 418/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US418/2009
15.12.2009 II. ÚS 447/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US447/2008
15.12.2009 II. ÚS 210/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US210/2009
15.12.2009 II. ÚS 426/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US426/2009
15.12.2009 II. ÚS 422/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US422/2009
15.12.2009 II. ÚS 305/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US305/2009
15.12.2009 II. ÚS 420/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US420/2009
15.12.2009 II. ÚS 423/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US423/2009
15.12.2009 II. ÚS 161/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US161/2009
15.12.2009 II. ÚS 152/2008 https://ispis.sk/judikatura/II.US152/2008
15.12.2009 II. ÚS 421/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US421/2009
15.12.2009 II. ÚS 323/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US323/2009
15.12.2009 II. ÚS 217/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US217/2009
15.12.2009 II. ÚS 419/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US419/2009
15.12.2009 II. ÚS 424/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US424/2009
16.12.2009 IV. ÚS 357/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US357/2009
16.12.2009 IV. ÚS 433/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US433/2009
16.12.2009 II. ÚS 232/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US232/2009
16.12.2009 IV. ÚS 429/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US429/2009
16.12.2009 IV. ÚS 434/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US434/2009
16.12.2009 III. ÚS 394/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US394/2009
16.12.2009 III. ÚS 400/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US400/2009
16.12.2009 IV. ÚS 435/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US435/2009
16.12.2009 IV. ÚS 430/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US430/2009
16.12.2009 III. ÚS 237/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US237/2009
16.12.2009 III. ÚS 403/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US403/2009
16.12.2009 III. ÚS 299/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US299/2009
16.12.2009 III. ÚS 404/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US404/2009
16.12.2009 III. ÚS 402/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US402/2009
16.12.2009 IV. ÚS 428/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US428/2009
16.12.2009 III. ÚS 395/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US395/2009
16.12.2009 II. ÚS 230/2009 https://ispis.sk/judikatura/II.US230/2009
16.12.2009 III. ÚS 396/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US396/2009
16.12.2009 IV. ÚS 432/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US432/2009
16.12.2009 III. ÚS 401/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US401/2009
16.12.2009 IV. ÚS 304/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US304/2009
16.12.2009 III. ÚS 392/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US392/2009
16.12.2009 III. ÚS 397/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US397/2009
16.12.2009 IV. ÚS 436/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US436/2009
16.12.2009 III. ÚS 399/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US399/2009
16.12.2009 IV. ÚS 338/2009 https://ispis.sk/judikatura/IV.US338/2009
16.12.2009 III. ÚS 331/2009 https://ispis.sk/judikatura/III.US331/2009
Najvyšší súd Slovenskej republiky 38056 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 0201
Ústavný súd Slovenskej republiky 25486 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
Špecializovaný trestný súd 633 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008
Krajský súd v Bratislave 19788 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Krajský súd v Banskej Bystrici 24468 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2002
Krajský súd v Košiciach 18572 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2006
Krajský súd v Nitre 15169 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Krajský súd v Prešove 19210 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Krajský súd v Trenčíne 20211 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Krajský súd v Trnave 13523 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2007 2006 2005 2004
Krajský súd v Žiline 13433 dokumentov 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2005 2003
Zoznam je prázdny